]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
97f8046bc541e06e94a6ebe08e5c52f0e1bec831
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Ireun
12 # Author: Kaligula
13 # Author: Kocio
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: Odie2
16 # Author: Przemub
17 # Author: RafalR
18 # Author: Rezonansowy
19 # Author: Soeb
20 # Author: Sp5uhe
21 # Author: Ty221
22 # Author: Woytecr
23 # Author: Wpedzich
24 # Author: Yarl
25 # Author: Zbigniew.czernik
26 pl: 
27   activerecord: 
28     attributes: 
29       diary_comment: 
30         body: Treść
31       diary_entry: 
32         language: Język
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         title: Tytuł
36         user: Użytkownik
37       friend: 
38         friend: Znajomy
39         user: Użytkownik
40       message: 
41         body: Treść
42         recipient: Odbiorca
43         sender: Nadawca
44         title: Tytuł
45       trace: 
46         description: Opis
47         latitude: Szerokość geograficzna
48         longitude: Długość geograficzna
49         name: Nazwa
50         public: Publiczny
51         size: Rozmiar
52         user: Użytkownik
53         visible: Widoczny
54       user: 
55         active: Aktywny
56         description: Opis
57         display_name: Publiczna nazwa
58         email: E-mail
59         languages: Języki
60         pass_crypt: Hasło
61     models: 
62       acl: Lista kontroli dostępu
63       changeset: Zestaw zmian
64       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
65       country: Państwo
66       diary_comment: Komentarz dziennika
67       diary_entry: Wpis w dzienniku
68       friend: Znajomy
69       language: Język
70       message: Wiadomość
71       node: Węzeł
72       node_tag: Znacznik węzła
73       notifier: Notifier
74       old_node: Wcześniejszy węzeł
75       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
76       old_relation: Stara relacja
77       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
78       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
79       old_way: Wcześniejsza droga
80       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
81       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
82       relation: Relacja
83       relation_member: Członek relacji
84       relation_tag: Znacznik relacji
85       session: Sesja
86       trace: Ślad
87       tracepoint: Punkt śladu
88       tracetag: Znacznik śladu
89       user: Użytkownik
90       user_preference: Preferencje użytkownika
91       user_token: Token użytkownika
92       way: Droga
93       way_node: Węzeł drogi
94       way_tag: Tag drogi
95   application: 
96     require_cookies: 
97       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
98     require_moderator: 
99       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
100     setup_user_auth: 
101       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
102       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
103   browse: 
104     changeset: 
105       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
106       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
107       feed: 
108         title: Zestaw zmian %{id}
109         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
110       osmchangexml: XML w formacie osmChange
111       title: Zestaw zmian
112     changeset_details: 
113       belongs_to: "Należy do:"
114       bounding_box: "Obszar edycji:"
115       box: prostokąt
116       closed_at: "Zamknięto:"
117       created_at: "Utworzono:"
118       has_nodes: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
120         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
122       has_relations: 
123         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
124         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
125         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
126       has_ways: 
127         few: "Zawiera następujące %{count} linie:"
128         one: "Zawiera następującą %{count} linię:"
129         other: "Zawiera następujących %{count} linii:"
130       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
131       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
132     common_details: 
133       changeset_comment: "Komentarz:"
134       deleted_at: "Usunięte dnia:"
135       deleted_by: "Usunięte przez:"
136       edited_at: "Edytowano:"
137       edited_by: "Edytowane przez:"
138       in_changeset: "W zestawie zmian:"
139       version: "Wersja:"
140     containing_relation: 
141       entry: Relacja %{relation_name}
142       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
143     map: 
144       deleted: Skasowano
145       edit: 
146         area: Edytuj obszar
147         node: Edytuj węzeł
148         note: Edytuj notatkę
149         relation: Edytuj relację
150         way: Edytuj drogę
151       larger: 
152         area: Zobacz obszar na większej mapie
153         node: Zobacz punkt na większej mapie
154         note: Zobacz notatkę na większej mapie
155         relation: Zobacz relację na większej mapie
156         way: Pokaż drogę na większej mapie
157       loading: Wczytywanie…
158     navigation: 
159       all: 
160         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
161         next_node_tooltip: Następny węzeł
162         next_note_tooltip: Następna notatka
163         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
164         next_way_tooltip: Następna droga
165         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
166         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
167         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
168         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
169         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
170       user: 
171         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
172         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
173         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
174     node: 
175       download_xml: Pobierz XML
176       edit: Edytuj węzeł
177       node: Węzeł
178       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
179       view_history: Zobacz historię
180     node_details: 
181       coordinates: "Współrzędne:"
182       part_of: "Jest częścią:"
183     node_history: 
184       download_xml: Pobierz XML
185       node_history: Historia zmian węzła
186       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
187       view_details: Zobacz szczegóły
188     not_found: 
189       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
190       type: 
191         changeset: zestaw zmian
192         node: węzeł
193         relation: relacja
194         way: droga
195     note: 
196       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
197       at_html: "%{when} temu"
198       closed: "Zamknięto:"
199       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
200       comments: "Komentarze:"
201       description: "Opis:"
202       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
203       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
204       opened: "Utworzono:"
205       title: Notatka
206     paging_nav: 
207       of: z
208       showing_page: strona
209     redacted: 
210       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
211       redaction: Poprawka %{id}
212       type: 
213         node: węzeł
214         relation: relacja
215         way: droga
216     relation: 
217       download_xml: Pobierz XML
218       relation: Relacja
219       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
220       view_history: Zobacz historię zmian
221     relation_details: 
222       members: "Zawiera:"
223       part_of: "Jest częścią:"
224     relation_history: 
225       download_xml: Pobierz XML
226       relation_history: Historia zmian relacji
227       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
228       view_details: Zobacz szczegóły
229     relation_member: 
230       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
231       type: 
232         node: Węzeł
233         relation: Relacja
234         way: Droga
235     start_rjs: 
236       data_frame_title: Dane
237       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
238       details: Szczegóły
239       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
240       hide_areas: Ukryj obszary
241       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
242       load_data: Załaduj dane
243       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
244       loading: Wczytywanie...
245       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
246       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
247       object_list: 
248         api: Pobierz ten obszar z API
249         back: Powrót do listy obiektów
250         details: Szczegóły
251         heading: Lista obiektów
252         history: 
253           type: 
254             node: Węzeł %{id}
255             way: Droga %{id}
256         selected: 
257           type: 
258             node: Węzeł %{id}
259             way: Droga %{id}
260         type: 
261           node: Węzeł
262           way: Droga
263       private_user: prywatny użytkownika
264       show_areas: Pokaż obszary
265       show_history: Pokaż zmiany
266       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
267       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
268       wait: Moment…
269       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
270     tag_details: 
271       tags: "Znaczniki:"
272       wiki_link: 
273         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
274         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
275       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
276     timeout: 
277       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
278       type: 
279         changeset: Zestaw zmian
280         node: węzeł
281         relation: relacja
282         way: droga
283     way: 
284       download_xml: Ściągnij XML
285       edit: Edytuj
286       view_history: Pokaż historię
287       way: Droga
288       way_title: "Droga: %{way_name}"
289     way_details: 
290       also_part_of: 
291         one: należy do drogi %{related_ways}
292         other: należy do dróg %{related_ways}
293       nodes: "Węzły:"
294       part_of: "Jest częścią:"
295     way_history: 
296       download_xml: Ściągnij XML
297       view_details: Zobacz szczegóły
298       way_history: Historia zmian drogi
299       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
300   changeset: 
301     changeset: 
302       anonymous: Anonim
303       big_area: (duży)
304       no_comment: (brak)
305       no_edits: (brak edycji)
306       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
307       still_editing: (nadal edytowany)
308       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
309     changeset_paging_nav: 
310       next: Następna »
311       previous: « Poprzednia
312       showing_page: Strona %{page}
313     changesets: 
314       area: Obszar
315       comment: Komentarz
316       id: ID
317       saved_at: Zapisano
318       user: Użytkownik
319     list: 
320       description: Ostatnie zmiany
321       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
322       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
323       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
324       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
325       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
326       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
327       empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
328       heading: Zestawy zmian
329       heading_bbox: Zestawy zmian
330       heading_friend: Zestawy zmian
331       heading_nearby: Zestawy zmian
332       heading_user: Zestawy zmian
333       heading_user_bbox: Zestawy zmian
334       title: Zestawy zmian
335       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
336       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
337       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
338       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
339       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
340     timeout: 
341       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
342   diary_entry: 
343     comments: 
344       ago: "%{ago} temu"
345       comment: Komentarz
346       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
347       newer_comments: Nowsze komentarze
348       older_comments: Starsze komentarze
349       post: Wpis
350       when: Kiedy
351     diary_comment: 
352       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
353       confirm: Potwierdź
354       hide_link: Ukryj ten komentarz
355     diary_entry: 
356       comment_count: 
357         few: "%{count} komentarze"
358         one: 1 komentarz
359         other: "%{count} komentarzy"
360         zero: Brak komentarzy
361       comment_link: Skomentuj ten wpis
362       confirm: Potwierdź
363       edit_link: Edytuj ten wpis
364       hide_link: Ukryj ten wpis
365       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
366       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
367     edit: 
368       body: "Treść:"
369       language: "Język:"
370       latitude: "Szerokość geograficzna:"
371       location: "Położenie:"
372       longitude: "Długość geograficzna:"
373       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
374       save_button: Zapisz
375       subject: "Temat:"
376       title: Edycja wpisu dziennika
377       use_map_link: na mapie
378     feed: 
379       all: 
380         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
381         title: Wpisy OpenStreetMap
382       language: 
383         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
384         title: Wpisy w języku %{language_name}
385       user: 
386         description: Ostatnie wpisy od %{user}
387         title: Wpisy dla %{user}
388     list: 
389       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
390       new: Nowy wpis do dziennika
391       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
392       newer_entries: Nowsze wpisy
393       no_entries: Brak wpisów dziennika
394       older_entries: Starsze wpisy
395       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
396       title: Dzienniki użytkowników
397       title_friends: Dzienniki znajomych
398       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
399       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
400     location: 
401       edit: Edytuj
402       location: "Położenie:"
403       view: Podgląd
404     new: 
405       title: Nowy wpis do dziennika
406     no_such_entry: 
407       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
408       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
409       title: Nie ma takiego wpisu
410     view: 
411       leave_a_comment: Zostaw komentarz
412       login: Zaloguj się
413       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
414       save_button: Zapisz
415       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
416       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
417   editor: 
418     default: Domyślnie (obecnie %{name})
419     id: 
420       description: iD (w przeglądarce)
421       name: iD
422     potlatch: 
423       description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
424       name: Potlatch 1
425     potlatch2: 
426       description: Potlatch 2 (w przeglądarce)
427       name: Potlatch 2
428     remote: 
429       description: JOSM lub Markaartor
430       name: Zdalne sterowanie
431   export: 
432     start: 
433       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
434       area_to_export: Obszar do eksportu
435       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
436       export_button: Eksportuj
437       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
438       format: Format
439       format_to_export: Format eksportu
440       image_size: Rozmiar obrazka
441       latitude: "Szer:"
442       licence: Licencja
443       longitude: "Dł:"
444       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
445       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
446       max: max
447       options: Opcje
448       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
449       output: Wynik
450       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
451       scale: Skala
452       too_large: 
453         body: "Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się, wybierz mniejszy obszar, lub użyj jednego ze następujących źródeł aby objąć pobierane dane:"
454         geofabrik: 
455           description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych miast
456           title: Pliki Geofabrik
457         heading: Obszar zbyt duży
458         metro: 
459           description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
460           title: Metro Extracts
461         other: 
462           description: Dodatkowe źródła wymienione w OpenStreetMap wiki
463           title: Inne źródła
464         planet: 
465           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
466           title: Planeta OSM
467       zoom: Zoom
468     start_rjs: 
469       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
470       change_marker: Zmień pozycję pinezki
471       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
472       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
473       export: Eksport
474       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
475   geocoder: 
476     description: 
477       title: 
478         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
479         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
480       types: 
481         cities: Miasta
482         places: Miejsca
483         towns: Miasta
484     direction: 
485       east: na wschód
486       north: na północ
487       north_east: na północny wschód
488       north_west: na północny zachód
489       south: na południe
490       south_east: na południowy wschód
491       south_west: na południowy zachód
492       west: na zachód
493     distance: 
494       one: ok. 1km
495       other: około %{count}km
496       zero: mniej niż 1km
497     results: 
498       more_results: Więcej wyników
499       no_results: Nie znaleziono
500     search: 
501       title: 
502         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
503         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
504         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
505         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
506         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
507     search_osm_nominatim: 
508       admin_levels: 
509         level10: Granica przedmieścia
510         level2: Granica kraju
511         level4: Granica stanu
512         level5: Granica regionu
513         level6: Granica hrabstwa
514         level8: Granica miasta
515         level9: Granica wsi
516       prefix: 
517         aerialway: 
518           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
519           drag_lift: Wyciąg orczykowy
520           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
521         aeroway: 
522           aerodrome: Lotnisko
523           apron: Płyta postojowa
524           gate: Bramka
525           helipad: Helipad
526           runway: Pas startowy
527           taxiway: Droga kołowania
528           terminal: Terminal
529         amenity: 
530           WLAN: Dostęp do WiFi
531           airport: Lonisko
532           arts_centre: Centrum sztuki
533           artwork: Sztuka
534           atm: Bankomat
535           auditorium: Audytorium
536           bank: Bank
537           bar: Bar
538           bbq: Miejsce do grillowania
539           bench: Ławka
540           bicycle_parking: Parking rowerowy
541           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
542           biergarten: Ogród piwny
543           brothel: Dom publiczny
544           bureau_de_change: Kantor
545           bus_station: Stacja autobusowa
546           cafe: Kawiarnia
547           car_rental: Wynajem samochodów
548           car_sharing: Dzielenie się samochodami
549           car_wash: Myjnia samochodowa
550           casino: Kasyno
551           charging_station: Stacja paliw
552           cinema: Kino
553           clinic: Przychodnia
554           club: Klub
555           college: Uczelnia
556           community_centre: Centrum społeczności
557           courthouse: Sąd
558           crematorium: Krematorium
559           dentist: Gabinet dentystyczny
560           doctors: Lekarze
561           dormitory: Bursa
562           drinking_water: Źródło wody pitnej
563           driving_school: Nauka jazdy
564           embassy: Ambasada
565           emergency_phone: Telefon alarmowy
566           fast_food: Fast Food
567           ferry_terminal: Terminal promowy
568           fire_hydrant: Hydrant
569           fire_station: Remiza strażacka
570           food_court: Targ z żywnością
571           fountain: Fontanna
572           fuel: Stacja benzynowa
573           grave_yard: Mniejszy cmentarz
574           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
575           hall: Hala
576           health_centre: Ośrodek zdrowia
577           hospital: Szpital
578           hotel: Hotel
579           hunting_stand: Ambona myśliwska
580           ice_cream: Lodziarnia
581           kindergarten: Przedszkole
582           library: Biblioteka
583           market: Targowisko
584           marketplace: Plac targowy
585           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
586           nightclub: Klub nocny
587           nursery: Żłobek
588           nursing_home: Dom opieki
589           office: Biuro
590           park: Park
591           parking: Parking
592           pharmacy: Apteka
593           place_of_worship: Miejsce kultu
594           police: Posterunek policji
595           post_box: Skrzynka pocztowa
596           post_office: Poczta
597           preschool: Przedszkole
598           prison: Więzienie
599           pub: Pub
600           public_building: Budynek publiczny
601           public_market: Rynek publiczny
602           reception_area: Recepcja
603           recycling: Miejsce recyklingu
604           restaurant: Restauracja
605           retirement_home: Dom starców
606           sauna: Sauna
607           school: Szkoła
608           shelter: Schron
609           shop: Sklep
610           shopping: Zakupy
611           shower: Prysznic
612           social_centre: Centrum społeczne
613           social_club: Klub towarzyski
614           social_facility: Placówka społeczna
615           studio: Studio
616           supermarket: Supermarket
617           swimming_pool: Basen
618           taxi: Postój taksówek
619           telephone: Budka telefoniczna
620           theatre: Teatr
621           toilets: Toaleta publiczna
622           townhall: Urząd miejski
623           university: Uniwersytet
624           vending_machine: Automat do sprzedaży
625           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
626           village_hall: Urząd gminy
627           waste_basket: Kosz na śmieci
628           wifi: Dostęp do WiFi
629           youth_centre: Centrum młodzieżowe
630         boundary: 
631           administrative: Granica administracyjna
632           census: Granica spisu
633           national_park: Park Narodowy
634           protected_area: Obszar chroniony
635         bridge: 
636           aqueduct: Akwedukt
637           suspension: Most wiszący
638           swing: Most obrotowy
639           viaduct: Wiadukt
640           "yes": Most
641         building: 
642           "yes": Budynek
643         emergency: 
644           fire_hydrant: Hydrant
645           phone: Telefon alarmowy
646         highway: 
647           bridleway: Droga dla koni
648           bus_guideway: Droga dla autobusów
649           bus_stop: Przystanek autobusowy
650           byway: Boczna droga
651           construction: Droga budowana
652           cycleway: Ścieżka rowerowa
653           emergency_access_point: Punkt awaryjny
654           footway: Chodnik
655           ford: Bród
656           living_street: Strefa zamieszkania
657           milestone: Punkt kontrolny
658           minor: Drobna droga
659           motorway: Autostrada
660           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
661           motorway_link: Autostrada – dojazd
662           path: Ścieżka
663           pedestrian: Droga dla pieszych
664           platform: Podwyższenie
665           primary: Droga krajowa
666           primary_link: Droga krajowa – dojazd
667           proposed: Planowana droga
668           raceway: Tor wyścigowy
669           residential: Droga osiedlowa
670           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
671           road: Droga
672           secondary: Droga wojewódzka
673           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
674           service: Droga serwisowa
675           services: Usługi autostrady
676           speed_camera: Radar
677           steps: Schody
678           stile: Przełaz
679           street_lamp: Lampa uliczna
680           tertiary: Droga powiatowa
681           tertiary_link: Droga wojewódzka
682           track: Droga gruntowa
683           trail: Szlak
684           trunk: Droga ekspresowa
685           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
686           unclassified: Droga gminna
687           unsurfaced: Nierówna droga
688         historic: 
689           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
690           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
691           boundary_stone: Graniczny głaz
692           building: Budynek
693           castle: Zamek
694           church: Kościół
695           citywalls: Mury miejskie
696           fort: Fort
697           house: Dom
698           icon: Ikona
699           manor: Dwór
700           memorial: Mniejszy pomnik
701           mine: Kopalnia
702           monument: Pomnik
703           museum: Muzeum
704           ruins: Ruiny
705           tomb: Grób
706           tower: Wieża
707           wayside_cross: Przydrożny krzyż
708           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
709           wreck: Wrak
710         landuse: 
711           allotments: Ogródki działkowe
712           basin: Dorzecze
713           brownfield: Grunty poprzemysłowe
714           cemetery: Cmentarz
715           commercial: Obszar handlowo-usługowy
716           conservation: Konserwacja
717           construction: Teren budowy
718           farm: Farma
719           farmland: Grunty rolne
720           farmyard: Podwórze gospodarskie
721           forest: Las
722           garages: Garaże
723           grass: Trawa
724           greenfield: Tereny niezagospodarowane
725           industrial: Teren przemysłowy
726           landfill: Wysypisko śmieci
727           meadow: Łąka
728           military: Teren wojskowy
729           mine: Kopalnia
730           nature_reserve: Rezerwat przyrody
731           orchard: Sad
732           park: Park
733           piste: Trasa
734           quarry: Kamieniołom
735           railway: Teren kolejowy
736           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
737           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
738           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
739           residential: Zabudowa mieszkalna
740           retail: Handel detaliczny
741           road: Obszar drogowy
742           village_green: Nawsie
743           vineyard: Winnica
744           wetland: Tereny podmokłe
745           wood: Puszcza
746         leisure: 
747           beach_resort: Strzeżona plaża
748           bird_hide: Ukryj ptaki
749           common: Błonie
750           fishing: Łowisko
751           fitness_station: Fitness
752           garden: Ogród
753           golf_course: Pole golfowe
754           ice_rink: Lodowisko
755           marina: Marina
756           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
757           nature_reserve: Rezerwat naturalny
758           park: Park
759           pitch: Boisko sportowe
760           playground: Plac zabaw
761           recreation_ground: Pole rekreacyjne
762           sauna: Sauna
763           slipway: Pochylnia
764           sports_centre: Centrum sportowe
765           stadium: Stadion
766           swimming_pool: Basen
767           track: Bieżnia
768           water_park: Park wodny
769         military: 
770           airfield: Lotnisko wojskowe
771           barracks: Koszary
772           bunker: Bunkier
773         mountain_pass: 
774           "yes": Przełęcz
775         natural: 
776           bay: Zatoka
777           beach: Plaża
778           cape: Przylądek
779           cave_entrance: Wejście do jaskini
780           channel: Kanał
781           cliff: Urwisko
782           crater: Krater
783           dune: Wydma
784           feature: Obiekt
785           fell: Hale górskie
786           fjord: Fiord
787           forest: Las
788           geyser: Gejzer
789           glacier: Lodowiec
790           heath: Wrzosowisko
791           hill: Wzgórze
792           island: Wyspa
793           land: Ląd
794           marsh: Bagno
795           moor: Torfowisko
796           mud: Muł
797           peak: Szczyt
798           point: Punkt
799           reef: Rafa
800           ridge: Grzbiet
801           river: Rzeka
802           rock: Skała
803           scree: Zsypisko
804           scrub: Zagajnik
805           shoal: Mielizna
806           spring: Źródło
807           stone: Kamieniołom
808           strait: Cieśnina
809           tree: Drzewo
810           valley: Dolina
811           volcano: Wulkan
812           water: Woda
813           wetland: Obszar podmokły
814           wetlands: Obszary podmokłe
815           wood: Puszcza
816         office: 
817           accountant: Księgowy
818           architect: Architekt
819           company: Przedsiębiorstwo
820           employment_agency: Urząd pracy
821           estate_agent: Biuro nieruchomości
822           government: Biura rządowe
823           insurance: Biuro ubezpieczeń
824           lawyer: Prawnik
825           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
826           telecommunication: Urząd telekomunikacji
827           travel_agent: Biuro podróży
828           "yes": Biuro
829         place: 
830           airport: Lotnisko
831           city: Miasto
832           country: Kraj
833           county: Powiat
834           farm: Farma
835           hamlet: Osada
836           house: Dom
837           houses: Zabudowanie
838           island: Wyspa
839           islet: Wysepka
840           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
841           locality: Rejon
842           moor: Torfowisko
843           municipality: Gmina
844           neighbourhood: Sąsiedztwo
845           postcode: Kod pocztowy
846           region: Rejon
847           sea: Morze
848           state: Stan
849           subdivision: Dzielnica
850           suburb: Osiedle
851           town: Miasteczko
852           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
853           village: Wieś
854         railway: 
855           abandoned: Dawna linia kolejowa
856           construction: Budowana linia kolejowa
857           disused: Nieczynna trasa kolejowa
858           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
859           funicular: Kolejka linowa
860           halt: Przystanek kolejowy
861           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
862           junction: Węzeł kolejowy
863           level_crossing: Przejazd kolejowy
864           light_rail: Lekka kolej
865           miniature: Mini kolej
866           monorail: Kolej jednoszynowa
867           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
868           platform: Peron
869           preserved: Kolej zabytkowa
870           proposed: Planowana trasa kolejowa
871           spur: Bocznica kolejowa
872           station: Stacja kolejowa
873           stop: Przystanek kolejowy
874           subway: Stacja metra
875           subway_entrance: Wejście na stację metra
876           switch: Zwrotnica
877           tram: Linia tramwajowa
878           tram_stop: Przystanek tramwajowy
879           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
880         shop: 
881           alcohol: Sklep monopolowy
882           antiques: Antyki
883           art: Sklep z dziełami sztuki
884           bakery: Piekarnia
885           beauty: Salon kosmetyczny
886           beverages: Sklep z napojami
887           bicycle: Sklep rowerowy
888           books: Księgarnia
889           boutique: Butik
890           butcher: Rzeźnik
891           car: Sklep samochodowy
892           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
893           car_repair: Naprawa samochodów
894           carpet: Sklep z dywanami
895           charity: Sklep charytatywny
896           chemist: Drogeria
897           clothes: Sklep odzieżowy
898           computer: Sklep komputerowy
899           confectionery: Cukiernia
900           convenience: Mały sklep wielobranżowy
901           copyshop: Ksero
902           cosmetics: Sklep kosmetyczny
903           deli: Delikatesy
904           department_store: Dom towarowy
905           discount: Sklep z produktami po obniżce
906           doityourself: Sklep budowlany
907           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
908           electronics: Sklep elektroniczny
909           estate_agent: Biuro nieruchomości
910           farm: Sklep gospodarski
911           fashion: Sklep modelarski
912           fish: Sklep rybny
913           florist: Kwiaciarnia
914           food: Sklep spożywczy
915           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
916           furniture: Sklep meblowy
917           gallery: Galeria
918           garden_centre: Centrum ogrodnicze
919           general: Sklep ogólny
920           gift: Sklep z pamiątkami
921           greengrocer: Warzywniak
922           grocery: Sklep spożywczy
923           hairdresser: Fryzjernia
924           hardware: Sklep ze sprzętem
925           hifi: Hi-Fi
926           insurance: Agent ubezpieczeniowy
927           jewelry: Sklep z biżuterią
928           kiosk: Kiosk
929           laundry: Pralnia
930           mall: Centrum handlowe
931           market: Targowisko
932           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
933           motorcycle: Sklep z motocyklami
934           music: Sklep muzyczny
935           newsagent: Kiosk
936           optician: Optyk
937           organic: Sklep z produktami organicznymi
938           outdoor: Sklep turystyczny
939           pet: Sklep ze zwierzętami
940           pharmacy: Apteka
941           photo: Sklep fotograficzny
942           salon: Salon
943           second_hand: Lumpeks
944           shoes: Sklep obuwniczy
945           shopping_centre: Centrum handlowe
946           sports: Sklep sportowy
947           stationery: Sklep papierniczy
948           supermarket: Supermarket
949           tailor: Krawiec
950           toys: Sklep z zabawkami
951           travel_agency: Biuro podróży
952           video: Sklep filmowy
953           wine: Winiarnia
954           "yes": Sklep
955         tourism: 
956           alpine_hut: Chata alpejska
957           artwork: Sztuka
958           attraction: Atrakcja turystyczna
959           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
960           cabin: Kabina
961           camp_site: Kemping
962           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
963           chalet: Schronisko
964           guest_house: Pensjonat
965           hostel: Hostel
966           hotel: Hotel
967           information: Informacja turystyczna
968           lean_to: Nachylenie
969           motel: Motel
970           museum: Muzeum
971           picnic_site: Miejsce na piknik
972           theme_park: Park tematyczny
973           valley: Dolina
974           viewpoint: Punkt widokowy
975           zoo: Zoo
976         tunnel: 
977           culvert: Rura kanalizacyjna
978           "yes": Tunel
979         waterway: 
980           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
981           boatyard: Stocznia
982           canal: Kanał
983           connector: Złącze dróg wodnych
984           dam: Tama
985           derelict_canal: Opuszczony kanał
986           ditch: Rów
987           dock: Basen portowy
988           drain: Rów odpływowy
989           lock: Zastawka
990           lock_gate: Śluza
991           mineral_spring: Źródło mineralne
992           mooring: Kotwicowisko
993           rapids: Katarakty
994           river: Rzeka
995           riverbank: Brzeg rzeki
996           stream: Strumień
997           wadi: Starorzecze
998           water_point: Punkt wodny
999           waterfall: Wodospad
1000           weir: Jaz
1001   javascripts: 
1002     close: Zamknij
1003     edit_help: Przesuń mapę i powiększ miejsce, które chcesz edytować, a następnie kliknij tutaj.
1004     key: 
1005       title: Legenda
1006       tooltip: Legenda
1007       tooltip_disabled: Legenda jest dostępna tylko dla warstwy podstawowej
1008     map: 
1009       base: 
1010         cycle_map: Mapa rowerowa
1011         standard: Podstawowa
1012         transport_map: Transport publiczny
1013       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
1014       layers: 
1015         data: Dane mapy
1016         header: Warstwy mapy
1017         notes: Notatki
1018         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
1019         title: Warstwy
1020       locate: 
1021         title: Pokaż moje położenie
1022       zoom: 
1023         in: Powiększ
1024         out: Pomniejsz
1025     notes: 
1026       new: 
1027         add: Dodaj notatkę
1028         intro: W celu poprawy jakości mapy informacja, którą wprowadzisz będzie widoczna dla pozostałych maperów. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz umieść znacznik w możliwie najdokładniejszej pozycji.
1029       show: 
1030         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
1031         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1032         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
1033         comment: Dodaj komentarz
1034         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
1035         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
1036         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
1037         hide: Ukryj
1038         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
1039         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
1040         permalink: Permalink
1041         reactivate: Ponownie aktywuj
1042         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1043         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
1044         resolve: Rozwiąż
1045     share: 
1046       cancel: Anuluj
1047       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
1048       custom_dimensions: Ustaw własne wymiary
1049       download: Pobierz
1050       embed: HTML
1051       format: "Format:"
1052       image: Obraz
1053       include_marker: Dołącz pinezkę
1054       link: Link lub HTML
1055       long_link: Link
1056       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1057       scale: "Skala:"
1058       short_link: Krótki link
1059       short_url: Krótki URL
1060       title: Udostępnij
1061       view_larger_map: Większy widok mapy
1062     site: 
1063       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać notatkę
1064       createnote_tooltip: Dodaj notatkę do mapy
1065       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
1066       edit_tooltip: Edytuje mapę
1067       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1068       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1069   layouts: 
1070     community: Społeczność
1071     community_blogs: Blogi wspólnoty
1072     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1073     copyright: Prawa autorskie i licencja
1074     data: Dane
1075     documentation: Dokumentacja
1076     documentation_title: Dokumentacja projektu
1077     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1078     donate_link_text: dokonując darowizny
1079     edit: Edycja
1080     edit_with: Edytuj w %{editor}
1081     export_data: Eksportuj dane
1082     foundation: Fundacja
1083     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1084     gps_traces: Ślady GPS
1085     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1086     help: Pomoc
1087     help_centre: Centrum pomocy
1088     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1089     history: Zmiany
1090     home: Przejdź do lokalizacji domu
1091     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1092     intro_2_create_account: Utwórz konto
1093     intro_2_download: pobierz
1094     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1095     intro_2_license: wolna licencja
1096     intro_2_use: użyj
1097     log_in: zaloguj się
1098     log_in_tooltip: Zaloguj się
1099     logo: 
1100       alt_text: Logo OpenStreetMap
1101     logout: wyloguj się
1102     make_a_donation: 
1103       text: Przekaż darowiznę
1104       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1105     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1106     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1107     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1108     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1109     partners_ic: Imperial College London
1110     partners_partners: partnerzy
1111     partners_ucl: centrum UCL VR
1112     sign_up: zarejestruj
1113     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1114     tag_line: Wolna wikimapa świata
1115     user_diaries: Dzienniczki
1116     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1117     view: Mapa
1118     view_tooltip: Zobacz mapę
1119     wiki: Wiki
1120     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1121   license_page: 
1122     foreign: 
1123       english_link: oryginalna angielska wersja
1124       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1125       title: Informacje o tłumaczeniu
1126     legal_babble: 
1127       attribution_example: 
1128         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1129         title: Przykład uznania autorstwa
1130       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1131       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1132       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
1133       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1134       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1135       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1136       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1137       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1138       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1139       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1140       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1141       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1142       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1143       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1144       credit_title_html: Jak podać źródło
1145       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1146       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1147       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1148       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1149       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1150       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1151       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1152       more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
1153       more_title_html: Dowiedz się więcej
1154       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1155     native: 
1156       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1157       native_link: wersji po polsku
1158       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1159       title: O stronie
1160   message: 
1161     delete: 
1162       deleted: Wiadomość usunięta
1163     inbox: 
1164       date: Nadano
1165       from: Od
1166       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1167       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1168       new_messages: 
1169         few: "%{count} nowe wiadomości"
1170         many: "%{count} nowych wiadomości"
1171         one: "%{count} nową wiadomość"
1172         other: "%{count} nowych wiadomości"
1173       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1174       old_messages: 
1175         few: "%{count} stare wiadomości"
1176         many: "%{count} starych wiadomości"
1177         one: "%{count} starą wiadomość"
1178         other: "%{count} starych wiadomości"
1179       outbox: nadawcza
1180       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1181       subject: Temat
1182       title: Wiadomości odebrane
1183     mark: 
1184       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1185       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1186     message_summary: 
1187       delete_button: Usuń
1188       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1189       reply_button: Odpowiedz
1190       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1191     new: 
1192       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1193       body: Treść
1194       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1195       message_sent: Wiadomość wysłana
1196       send_button: Wyślij
1197       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1198       subject: Temat
1199       title: Wysyłanie wiadomości
1200     no_such_message: 
1201       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1202       heading: Nie ma takiej wiadomości
1203       title: Nie ma takiej wiadomości
1204     outbox: 
1205       date: Nadano
1206       inbox: odbiorcza
1207       messages: 
1208         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1209         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1210       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1211       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1212       outbox: nadawcza
1213       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1214       subject: Temat
1215       title: Wiadomości wysłane
1216       to: Do
1217     read: 
1218       back: Cofnij
1219       date: Nadano
1220       from: Od
1221       reply_button: Odpowiedz
1222       subject: Temat
1223       title: Czytanie wiadomości
1224       to: Do
1225       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1226       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1227     reply: 
1228       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1229     sent_message_summary: 
1230       delete_button: Usuń
1231   note: 
1232     description: 
1233       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1234       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1235       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1236       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1237       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1238       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1239       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1240       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1241     entry: 
1242       comment: Komentarz
1243       full: Pełna treść notatki
1244     mine: 
1245       ago_html: "%{when} temu"
1246       created_at: Utworzono w dniu
1247       creator: Autor
1248       description: Opis
1249       heading: Notatki użytkownika %{user}
1250       id: Identyfikator
1251       last_changed: Ostatnio zmieniono
1252       subheading: Notatki utworzone lub skomentowane przez %{user}
1253       title: Notatki utworzone lub skomentowane przez %{user}
1254     rss: 
1255       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1256       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1257       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1258       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1259       opened: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1260       reopened: ponownie aktywowana notatka (w pobliżu %{place})
1261       title: Notatki OpenStreetMap
1262   notifier: 
1263     diary_comment_notification: 
1264       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1265       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1266       hi: Witaj %{to_user},
1267       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1268     email_confirm: 
1269       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1270     email_confirm_html: 
1271       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1272       greeting: Cześć,
1273       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1274     email_confirm_plain: 
1275       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1276       greeting: Cześć,
1277       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1278     friend_notification: 
1279       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1280       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1281       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1282       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1283     gpx_notification: 
1284       and_no_tags: i brak znaczników
1285       and_the_tags: i następujące znaczniki
1286       failure: 
1287         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1288         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1289         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1290         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1291       greeting: Witaj,
1292       success: 
1293         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1294         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1295       with_description: z opisem
1296       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1297     lost_password: 
1298       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1299     lost_password_html: 
1300       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1301       greeting: Witaj,
1302       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1303     lost_password_plain: 
1304       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1305       greeting: Cześć,
1306       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1307     message_notification: 
1308       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
1309       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1310       hi: Witaj %{to_user},
1311     note_comment_notification: 
1312       anonymous: Anonimowy użytkownik
1313       closed: 
1314         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1315         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1316         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1317         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1318       commented: 
1319         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1320         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1321         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1322         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1323       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1324       greeting: Witaj,
1325       reopened: 
1326         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował notatkę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1327         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię notatkę"
1328         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
1329         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
1330     signup_confirm: 
1331       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1332       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1333       greeting: Cześć!
1334       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1335       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
1336   oauth: 
1337     oauthorize: 
1338       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1339       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1340       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1341       allow_write_api: modyfikuj mapę
1342       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1343       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1344       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1345       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1346       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1347     revoke: 
1348       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1349   oauth_clients: 
1350     create: 
1351       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1352     destroy: 
1353       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1354     edit: 
1355       submit: Edytuj
1356       title: Edycja aplikacji
1357     form: 
1358       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1359       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1360       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1361       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1362       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1363       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1364       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1365       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1366       name: Nazwa
1367       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1368       required: Wymagane
1369       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1370       url: Główny adres URL aplikacji
1371     index: 
1372       application: Nazwa aplikacji
1373       issued_at: Wydane
1374       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1375       my_apps: Programy klienckie
1376       my_tokens: Zarejestrowane programy
1377       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1378       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1379       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1380       revoke: Odwołaj!
1381       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1382     new: 
1383       submit: Zarejestruj
1384       title: Rejestracja nowej aplikacji
1385     not_found: 
1386       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1387     show: 
1388       access_url: "URL znaki dostępu:"
1389       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1390       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1391       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1392       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1393       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1394       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1395       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1396       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1397       confirm: Jesteś pewien?
1398       delete: Usuń klienta
1399       edit: Edytuj szczegóły
1400       key: "Klucz odbiorcy:"
1401       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1402       secret: "Sekret odbiorcy:"
1403       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1404       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1405       url: "URL znacznika zapytania:"
1406     update: 
1407       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1408   redaction: 
1409     create: 
1410       flash: Utworzono poprawkę.
1411     destroy: 
1412       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
1413       flash: Poprawka usunięta.
1414       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
1415     edit: 
1416       description: Opis
1417       heading: Edytuj poprawkę
1418       submit: Zapisz poprawkę
1419       title: Edytuj poprawkę
1420     index: 
1421       empty: Brak poprawek do pokazania.
1422       heading: Lista poprawek
1423       title: Lista poprawek
1424     new: 
1425       description: Opis
1426       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1427       submit: Utwórz poprawkę
1428       title: Tworzenie nowej poprawki
1429     show: 
1430       confirm: Na pewno?
1431       description: "Opis:"
1432       destroy: Usuń tą poprawkę
1433       edit: Edytuj tę poprawkę
1434       heading: Poprawka "%{title}"
1435       title: Wyświetlenie poprawki
1436       user: "Autor:"
1437     update: 
1438       flash: Zapisano zmiany.
1439   site: 
1440     edit: 
1441       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1442       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1443       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1444       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1445       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1446       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1447       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1448       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1449       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1450       user_page_link: stronie użytkownika
1451     index: 
1452       createnote: Dodaj notatkę
1453       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1454       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1455       license: 
1456         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1457       permalink: Permalink
1458       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1459       shortlink: Shortlink
1460     key: 
1461       table: 
1462         entry: 
1463           admin: Granica administracyjna
1464           allotments: Ogródki działkowe
1465           apron: 
1466             - Płyta lotniska
1467             - terminal
1468           bridge: Czarny obrys – most
1469           bridleway: Ścieżka dla koni
1470           brownfield: Teren powyburzeniowy
1471           building: Ważny budynek
1472           byway: Droga boczna
1473           cable: 
1474             - Kolej linowa
1475             - wyciąg krzesełkowy
1476           cemetery: Cmentarz
1477           centre: Centrum sportowe
1478           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1479           common: 
1480             - Pole
1481             - łąka
1482           construction: Drogi w budowie
1483           cycleway: Ścieżka rowerowa
1484           destination: Dostęp do punktu docelowego
1485           farm: Gospodarstwo rolne
1486           footway: Chodnik
1487           forest: Las
1488           golf: Pole golfowe
1489           heathland: Wrzosowisko
1490           industrial: Teren przemysłowy
1491           lake: 
1492             - Jezioro
1493             - rezerwuar
1494           military: Teren wojskowy
1495           motorway: Autostrada
1496           park: Park
1497           permissive: Możliwy wstęp
1498           pitch: Boisko sportowe
1499           primary: Droga pierwszorzędna
1500           private: Wstęp prywatny
1501           rail: Tory kolejowe
1502           reserve: Rezerwat przyrody
1503           resident: Teren mieszkalny
1504           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1505           runway: 
1506             - Pas startowy
1507             - kołowania
1508           school: 
1509             - Szkoła
1510             - uniwersytet
1511           secondary: Droga drugorzędna
1512           station: Dworzec kolejowy
1513           subway: Metro
1514           summit: 
1515             - Góra
1516             - szczyt
1517           tourist: Atrakcja turystyczna
1518           track: Ścieżka
1519           tram: 
1520             - Lekka kolej
1521             - tramwaj
1522           trunk: Droga główna
1523           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1524           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1525           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1526           wood: Puszcza
1527     markdown_help: 
1528       alt: Tekst alternatywny
1529       first: Pierwszy element
1530       heading: Nagłówek
1531       headings: Nagłówki
1532       image: Obraz
1533       link: Łącze
1534       ordered: Uporządkowana lista
1535       second: Drugi element
1536       subheading: Podtytuł
1537       text: Tekst
1538       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1539       unordered: Lista nieuporządkowana
1540       url: Adres (URL)
1541     richtext_area: 
1542       edit: Edytuj
1543       preview: Podgląd
1544     search: 
1545       search: Szukaj
1546       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1547       submit_text: →
1548       where_am_i: Gdzie jestem?
1549       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1550     sidebar: 
1551       close: Zamknij
1552       search_results: Wyniki wyszukiwania
1553   time: 
1554     formats: 
1555       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1556   trace: 
1557     create: 
1558       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1559       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1560     delete: 
1561       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1562     description: 
1563       description_with_count: 
1564         one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
1565         other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
1566       description_without_count: Plik GPX od %{user}
1567     edit: 
1568       description: "Opis:"
1569       download: pobierz
1570       edit: edytuj
1571       filename: "Nazwa pliku:"
1572       heading: Edycja śladu %{name}
1573       map: mapa
1574       owner: "Autor:"
1575       points: "Punkty:"
1576       save_button: Zapisz zmiany
1577       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1578       tags: "Znaczniki:"
1579       tags_help: rozdzielone przecinkami
1580       title: Edycja śladu %{name}
1581       uploaded_at: "Wysłano:"
1582       visibility: "Widoczność:"
1583       visibility_help: co to znaczy?
1584     georss: 
1585       title: Ślady GPS OpenStreetMap
1586     list: 
1587       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1588       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1589       public_traces: Publiczne ślady GPS
1590       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1591       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1592       your_traces: Twoje ślady GPS
1593     make_public: 
1594       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1595     offline: 
1596       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1597       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1598     offline_warning: 
1599       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1600     trace: 
1601       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1602       by: utworzony przez użytkownika
1603       count_points: "%{count} punktów"
1604       edit: edycja
1605       edit_map: Edytuj Mapę
1606       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1607       in: w
1608       map: mapa
1609       more: więcej
1610       pending: OCZEKUJE
1611       private: PRYWATNY
1612       public: PUBLICZNY
1613       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1614       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1615       view_map: Pokaż mapę
1616     trace_form: 
1617       description: Opis
1618       help: Pomoc
1619       tags: Znaczniki
1620       tags_help: rozdzielone przecinkami
1621       upload_button: Wgrywaj
1622       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1623       visibility: Widoczność
1624       visibility_help: co to znaczy?
1625     trace_header: 
1626       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1627       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1628       traces_waiting: 
1629         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1630         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1631         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1632         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1633       upload_trace: Wyślij ślad
1634     trace_optionals: 
1635       tags: Znaczniki
1636     trace_paging_nav: 
1637       newer: Nowsze ślady
1638       older: Starsze ślady
1639       showing_page: Strona %{page}
1640     view: 
1641       delete_track: Wykasuj ten ślad
1642       description: "Opis:"
1643       download: pobierz
1644       edit: edycja
1645       edit_track: Edytuj ten ślad
1646       filename: "Plik:"
1647       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1648       map: mapa
1649       none: Brak
1650       owner: "Autor:"
1651       pending: OCZEKUJE
1652       points: "Punktów:"
1653       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1654       tags: "Znaczniki:"
1655       title: Przeglądanie śladu %{name}
1656       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1657       uploaded: "Dodano:"
1658       visibility: "Widoczność:"
1659     visibility: 
1660       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1661       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1662       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1663       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1664   user: 
1665     account: 
1666       contributor terms: 
1667         agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
1668         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1669         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1670         link text: co to jest?
1671         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1672         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
1673       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1674       delete image: Usuń obecną grafikę
1675       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1676       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1677       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1678       gravatar: 
1679         gravatar: Użyj Gravatara
1680         link text: co to jest?
1681       home location: "Lokalizacja domowa:"
1682       image: "Grafika:"
1683       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1684       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1685       latitude: "Szerokość:"
1686       longitude: "Długość geograficzna:"
1687       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1688       my settings: moje ustawienia
1689       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1690       new image: Dodaj grafikę
1691       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1692       openid: 
1693         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1694         link text: co to jest?
1695         openid: "OpenID:"
1696       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1697       preferred languages: "Preferowane języki:"
1698       profile description: "Opis profilu:"
1699       public editing: 
1700         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1701         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1702         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1703         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1704         enabled link text: co to jest?
1705         heading: "Edycje publiczne:"
1706       public editing note: 
1707         heading: Publiczna edycja
1708         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1709       replace image: Zmień obecną grafikę
1710       return to profile: Powrót do profilu
1711       save changes button: Zapisz zmiany
1712       title: Zmiana ustawień konta
1713       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1714     confirm: 
1715       already active: To konto zostało potwierdzone.
1716       button: Potwierdzam
1717       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
1718       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
1719       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
1720       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1721       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
1722       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
1723     confirm_email: 
1724       button: Potwierdzam
1725       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1726       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1727       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1728       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1729     confirm_resend: 
1730       failure: Brak użytkownika %{name}.
1731       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1732     filter: 
1733       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1734     go_public: 
1735       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1736     list: 
1737       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1738       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1739       heading: Użytkownicy
1740       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1741       showing: 
1742         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1743         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1744       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1745       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1746       title: Użytkownicy
1747     login: 
1748       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1749       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1750       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1751       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1752       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1753       heading: Logowanie
1754       login_button: Zaloguj się
1755       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1756       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1757       no account: Nie masz konta?
1758       openid: "%{logo} OpenID:"
1759       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1760       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1761       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1762       openid_providers: 
1763         aol: 
1764           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1765           title: Zaloguj używając AOL
1766         google: 
1767           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1768           title: Zaloguj używając Google
1769         myopenid: 
1770           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1771           title: Zaloguj używając myOpenID
1772         openid: 
1773           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1774           title: Zaloguj używając OpenID
1775         wordpress: 
1776           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1777           title: Zaloguj używając Wordpress
1778         yahoo: 
1779           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1780           title: Zaloguj używając Yahoo
1781       password: Hasło
1782       register now: Zarejestruj się
1783       remember: "Pamiętaj mnie:"
1784       title: Logowanie
1785       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1786       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1787       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1788     logout: 
1789       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1790       logout_button: Wyloguj
1791       title: Wyloguj
1792     lost_password: 
1793       email address: "Adres e-mail:"
1794       heading: Zapomniałeś hasła?
1795       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1796       new password button: Wyczyść hasło
1797       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1798       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1799       title: zgubione hasło
1800     make_friend: 
1801       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1802       button: Dodaj do listy przyjaciół
1803       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1804       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1805       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1806     new: 
1807       about: 
1808         header: Darmowa i edytowalna
1809         html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
1810       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1811       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1812       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1813       continue: Zarejestruj się
1814       display name: "Przyjazna nazwa:"
1815       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1816       email address: "Adres e-mail:"
1817       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
1818       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1819       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
1820       openid: "%{logo} OpenID:"
1821       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1822       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1823       password: Hasło
1824       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
1825       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
1826       title: Zarejestruj się
1827       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1828     no_such_user: 
1829       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1830       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1831       title: Nie znaleziono użytkownika
1832     popup: 
1833       friend: Znajomy
1834       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1835       your location: Twoje położenie
1836     remove_friend: 
1837       button: Usuń z przyjaciół
1838       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1839       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1840       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1841     reset_password: 
1842       confirm password: Potwierdź hasło
1843       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1844       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1845       heading: Resetowanie hasła %{user}
1846       password: Hasło
1847       reset: Resetuj hasło
1848       title: zresetuj hasło
1849     set_home: 
1850       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1851     suspended: 
1852       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1853       heading: Konto zawieszone
1854       title: Konto zawieszone
1855       webmaster: webmaster
1856     terms: 
1857       agree: Akceptuję
1858       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1859       consider_pd_why: co to oznacza?
1860       decline: Nie akceptuję
1861       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1862       heading: Warunki uczestnictwa
1863       legale_names: 
1864         france: Francja
1865         italy: Włochy
1866         rest_of_world: Reszta świata
1867       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1868       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
1869       title: Warunki uczestnictwa
1870       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
1871     view: 
1872       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1873       add as friend: dodaj do znajomych
1874       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1875       block_history: otrzymane blokady
1876       blocks by me: Nałożone blokady
1877       blocks on me: Otrzymane blokady
1878       comments: komentarze
1879       confirm: Potwierdź
1880       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1881       create_block: zablokuj tego użytkownika
1882       created from: "Stworzony z:"
1883       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
1884       ct declined: odrzucone
1885       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1886       ct undecided: niezdecydowane
1887       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1888       delete_user: usuń to konto
1889       description: Opis
1890       diary: dziennik
1891       edits: edycje
1892       email address: Adres e‐mail
1893       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1894       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1895       hide_user: ukryj tego użytkownika
1896       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1897       km away: "%{count}km stąd"
1898       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1899       m away: "%{count}m stąd"
1900       mapper since: "Mapuje od:"
1901       moderator_history: nałożone blokady
1902       my comments: moje komentarze
1903       my diary: mój dziennik
1904       my edits: moje zmiany
1905       my notes: Moje notatki
1906       my profile: mój profil
1907       my settings: moje ustawienia
1908       my traces: moje ślady
1909       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1910       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1911       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1912       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1913       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1914       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1915       notes: Notatki
1916       oauth settings: ustawienia oauth
1917       remove as friend: Usuń ze znajomych
1918       role: 
1919         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1920         grant: 
1921           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1922           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1923         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1924         revoke: 
1925           administrator: Cofnij dostęp administratora
1926           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1927       send message: wyślij wiadomość
1928       settings_link_text: stronie ustawień
1929       spam score: "Punktacja spamu:"
1930       status: "Stan:"
1931       traces: ślady
1932       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1933       user location: Lokalizacja użytkownika
1934       your friends: Twoi znajomi
1935   user_block: 
1936     blocks_by: 
1937       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1938       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1939       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1940     blocks_on: 
1941       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1942       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1943       title: Blokady na użytkownika %{name}
1944     create: 
1945       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1946       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1947       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1948     edit: 
1949       back: Zobacz wszystkie blokady
1950       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1951       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1952       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1953       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1954       show: Zobacz tę blokadę
1955       submit: Uaktualnij blokadę
1956       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1957     filter: 
1958       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1959       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1960     helper: 
1961       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1962       time_past: Zakończono %{time} temu.
1963       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1964     index: 
1965       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1966       heading: Lista blokad użytkowników
1967       title: Blokady użytkownika
1968     model: 
1969       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1970       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1971     new: 
1972       back: Zobacz wszystkie blokady
1973       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1974       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1975       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1976       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1977       submit: Utwórz blokadę
1978       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1979       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1980       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1981     not_found: 
1982       back: Powrót do spisu
1983       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1984     partial: 
1985       confirm: Na pewno?
1986       creator_name: Twórca
1987       display_name: Zablokowany użytkownik
1988       edit: Edytuj
1989       next: Następna »
1990       not_revoked: (nie odwołana)
1991       previous: « Poprzednia
1992       reason: Powód blokady
1993       revoke: Odwołaj
1994       revoker_name: Odwołana przez
1995       show: Pokaż
1996       showing_page: Strona %{page}
1997       status: Status
1998     period: 
1999       one: 1 godzina
2000       other: "%{count} godzin"
2001     revoke: 
2002       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
2003       flash: Blokada została odwołana.
2004       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
2005       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
2006       revoke: Odwołaj
2007       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
2008       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
2009     show: 
2010       back: Pokaż wszystkie blokady
2011       confirm: Na pewno?
2012       edit: Edytuj
2013       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
2014       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
2015       reason: Przyczyna blokady
2016       revoke: Odwołaj
2017       revoker: Cofający uprawnienia
2018       show: Pokaż
2019       status: Status
2020       time_future: Blokada wygasa %{time}
2021       time_past: Zakończona %{time} temu
2022       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
2023     update: 
2024       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
2025       success: Blokada zaktualizowana.
2026   user_role: 
2027     filter: 
2028       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2029       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2030       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2031       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
2032     grant: 
2033       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2034       confirm: Potwierdź
2035       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2036       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2037       title: Potwierdź przyznawanie roli
2038     revoke: 
2039       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2040       confirm: Potwierdź
2041       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2042       heading: Potwierdź cofanie roli
2043       title: Potwierdź cofanie roli
2044   welcome_page: 
2045     add_a_note: 
2046       paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać notatkę.
2047       paragraph_2_html: "Wystarczy, że przejdziesz na <a href='%{map_url}'>mapę</a> i klikniesz ikonę notatki: <span class='icon note'></span>. Ta czynność doda znacznik, który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją notatkę i zapisz ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem."
2048       title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj notatkę!
2049     basic_terms: 
2050       editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona która pozwala na edycję mapy.
2051       node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
2052       paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się przydadzą.
2053       tag_html: <strong>Tag</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł, np. Nazwa ulicy lub jej  ograniczenie prędkości.
2054       title: Podstawowe Zasady do Mapowania
2055       way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro lub budynek.
2056     introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
2057     questions: 
2058       paragraph_1_html: Potrzebujesz pomocy przy mapowaniu lub nie wiesz jak używać OpenStreetMap? Odpowiedzi na twoje pytania uzyskasz na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>stronie pomocy</a>.
2059       title: Jakieś pytania?
2060     start_mapping: Rozpocznij mapowanie
2061     title: Witaj!
2062     whats_on_the_map: 
2063       on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata, które Cię interesują
2064       title: Co jest na mapie