Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Cymrodor
5 # Author: Robin Owain
6 ---
7 cy:
8   time:
9     formats:
10       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
11   activerecord:
12     models:
13       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
14       changeset: Changeset
15       changeset_tag: Tag Changeset
16       country: Gwlad
17       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
18       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
19       friend: Ffrind
20       language: Iaith
21       message: Neges
22       node: Nod
23       node_tag: Tag Nod
24       notifier: Hysbysydd
25       old_node: Hen Nod
26       old_node_tag: Tag Hen Nod
27       old_relation: Hen Berthynas
28       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
29       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
30       old_way: Hen Lwybr
31       old_way_node: Nod Hen Ffordd
32       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
33       relation: Perthynas
34       relation_member: Aelod Perthynol
35       relation_tag: Tag Perthynas
36       session: Sesiwn
37       trace: Dargopïo
38       tracepoint: Pwynt Dargopïo
39       tracetag: Tag Dargopïo
40       user: Defnyddiwr
41       user_preference: Dewis Defnyddiwr
42       user_token: Tocyn Defnyddiwr
43       way: Llwybr
44       way_node: Cwgn Llwybr
45       way_tag: Tag Llwybr
46     attributes:
47       diary_comment:
48         body: Corff
49       diary_entry:
50         user: Defnyddiwr
51         title: Pwnc
52         latitude: Lledred
53         longitude: Hydred
54         language: Iaith
55       friend:
56         user: Defnyddiwr
57         friend: Ffrind
58       trace:
59         user: Defnyddiwr
60         visible: Gweladwy
61         name: Enw
62         size: Maint
63         latitude: Lledred
64         longitude: Hydred
65         public: Cyhoeddus
66         description: Disgrifiad
67       message:
68         sender: Danfonwr
69         title: Pwnc
70         body: Corff
71         recipient: Derbyniwr
72       user:
73         email: Ebost
74         active: Gweithredol
75         display_name: Dangos Enw
76         description: Disgrifiad
77         languages: Ieithoedd
78         pass_crypt: Cyfrinair
79   editor:
80     default: (currently %{name}) diofyn
81     potlatch:
82       name: Potlatch 1
83       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
84     id:
85       name: iD
86       description: iD (golygydd y porwr)
87     potlatch2:
88       name: Potlatch 2
89       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
90     remote:
91       name: Rheolaeth o bell
92       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
93   browse:
94     created: Crewyd
95     closed: Wedi cau
96     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
97     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
98     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
99     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
100     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
101     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
102     version: Fersiwn
103     in_changeset: Set-newid
104     anonymous: dienw
105     no_comment: (dim sylw)
106     part_of: Rhan o
107     download_xml: Lawrlwytho XML
108     view_history: Gweld yr Hanes
109     view_details: Gweld Manylion
110     location: Lleoliadː
111     changeset:
112       title: '%{id}'
113       belongs_to: Awdur
114       node: Cygnau (%{count})
115       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
116       way: Llwybrau %{count}
117       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
118       relation: Perthynas %{count}
119       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
120       comment: Sylwadau (%{count})
121       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
122         yn ôl</abbr>
123       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
124       changesetxml: Set-newid XML
125       osmchangexml: osmChange XML
126       feed:
127         title: Set-newid %{id}
128         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
129       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
130       discussion: Sgwrs
131     node:
132       title: 'Nod: %{name}'
133       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
134     way:
135       title: 'Llwybr: %{name}'
136       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
137       nodes: Nodau
138       also_part_of:
139         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
140         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
141     relation:
142       title: 'Perthynas: %{name}'
143       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
144       members: Aelodau
145     relation_member:
146       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
147       type:
148         node: Nod
149         way: Llwybr
150         relation: Perthynas
151     containing_relation:
152       entry: Perthynas %{relation_name}
153       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
154     not_found:
155       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
156       type:
157         node: nod
158         way: llwybr
159         relation: perthynas
160         changeset: set-newid
161         note: nod
162     timeout:
163       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
164       type:
165         node: nod
166         way: llwybr
167         relation: perthynas
168         changeset: set-newid
169         note: nodyn
170     redacted:
171       redaction: Golygiad %{id}
172       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
173         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
174       type:
175         node: nod
176         way: llwybr
177         relation: perthynas
178     start_rjs:
179       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
180         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
181       load_data: Llwytho Data
182       loading: Yn llwytho...
183     tag_details:
184       tags: Tagiau
185       wiki_link:
186         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
187         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
188       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
189       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
190       telephone_link: Galw %{phone_number}
191     note:
192       title: 'Nodyn: %{id}'
193       new_note: Nodyn Newydd
194       description: Disgrifiad
195       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
196       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
197       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
198       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
199       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
200       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
201       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
202         ôl</abbr>
203       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
204         ôl</abbr>
205       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
206         ago</abbr>
207       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         yn ôl</abbr>
209       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
210         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
211       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
212     query:
213       title: Nodweddion Ymholiad
214       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
215       nearby: Nodweddion gerllaw
216       enclosing: Nodweddion amgáu
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Tudalen %{page}
220       next: Nesaf »
221       previous: « Blaenorol
222     changeset:
223       anonymous: Dienw
224       no_edits: (dim newid)
225       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Cadwyd
229       user: Defnyddiwr
230       comment: Sylw
231       area: Maes
232     list:
233       title: Setiau-newid
234       title_user: Set-newid gan %{user}
235       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
236       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
237       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
238       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
239       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
240       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
241       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
242       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
243       load_more: Llwytho mwy
244     timeout:
245       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
246         i'w cyrchu.
247     rss:
248       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
249       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
250       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
251       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
252       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
253       full: Sgwrs llawn
254   diary_entry:
255     new:
256       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
257       publish_button: Cyhoeddi
258     list:
259       title: Dyddiaduron defnyddwyr
260       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
261       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
262       user_title: Dyddiadur %{user}
263       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
264       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
265       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
266       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
267       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
268       older_entries: Cofnodion Hŷn
269       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
270     edit:
271       title: Golygu cofnod dyddiadur
272       subject: 'Pwnc:'
273       body: 'Corff:'
274       language: 'Iaith:'
275       location: 'Lleoliad:'
276       latitude: Hydred
277       longitude: Lledred
278       use_map_link: defnyddiwch y map
279       save_button: Arbed
280       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
281     view:
282       title: yddiadur %{user} | %{title}
283       user_title: dyddiadur %{user}
284       leave_a_comment: Gadael sylw
285       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
286       login: Mewngofnodi
287       save_button: Cadw
288     no_such_entry:
289       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
290       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
291       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
292         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
293     diary_entry:
294       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
295       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
296       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
297       comment_count:
298         zero: Dim sylwadau
299         one: '%{count} sylw'
300         other: '%{count} sylw'
301       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
302       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
303       confirm: Cadarnhau
304     diary_comment:
305       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
306       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
307       confirm: Cadarnhau
308     location:
309       location: 'Lleoliad:'
310       view: Dangos
311       edit: Golygu
312     feed:
313       user:
314         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
315         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
316       language:
317         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
318         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
319           %{language_name} mewn %{language_name}
320       all:
321         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
322         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
323     comments:
324       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
325         canlynol
326       post: Post
327       when: Pa bryd
328       comment: Sylw
329       ago: '%{ago} yn ôl'
330       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
331       older_comments: Hen Sylwadau
332   export:
333     title: Allforio
334     start:
335       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
336       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
337       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
338       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
339       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
340       embeddable_html: Mewnosod HTML
341       licence: Trwydded
342       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
343         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
344       too_large:
345         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
346         other:
347           title: Ffynonellau eraill
348           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
349       options: Dewisiadau
350       format: Fformat
351       scale: Graddfa
352       max: uchafswm
353       image_size: Maint y ddelwedd
354       zoom: Chwyddo
355       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
356       latitude: 'Lledred:'
357       longitude: 'Hydred:'
358       output: Allbwn
359       export_button: Allforio
360   geocoder:
361     search:
362       title:
363         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
364         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
365         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
366           Nominatim</a>
367         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
368         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
369           Nominatim</a>
370         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
371     search_osm_nominatim:
372       prefix:
373         aerialway:
374           cable_car: Car Cebl
375           chair_lift: Cadair godi
376           drag_lift: Cadair lusg
377           gondola: Lifft Gondola
378           pylon: Peilon
379           station: Gorsaf Awyr
380           t-bar: Lifft T-Bar
381         aeroway:
382           aerodrome: Maesawyr
383           airstrip: Llain Codi
384           apron: Ffedog
385           gate: Giat
386           hangar: Hangar
387           helipad: Pad Hofrennydd
388           holding_position: Man aros
389           parking_position: Lle Parcio
390           runway: Rhedfa Awyr
391           taxiway: Safle tacsi
392           terminal: Terfynell
393         amenity:
394           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
395           arts_centre: Canolfan Grefftau
396           atm: Peiriant Codi Arian
397           bank: Banc
398           bar: Bar
399           bbq: Barbeciw
400           bench: Mainc
401           bicycle_parking: Man Cadw Beic
402           bicycle_rental: Man Llogi Beic
403           biergarten: Gardd Gwrw
404           boat_rental: Llogi Cychod
405           brothel: Puteindy
406           bureau_de_change: Bureau de Change
407           bus_station: Gorsaf Fysiau
408           cafe: Caffi
409           car_rental: Man Llogi Cerbyd
410           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
411           car_wash: Golchwr Cerbyd
412           casino: Casino
413           charging_station: Gorsaf Gwefru
414           childcare: Man Gwarchod Plant
415           cinema: Sinema
416           clinic: Clinic
417           clock: Cloc
418           college: Coleg
419           community_centre: Canolfan Cymunedol
420           courthouse: Llys
421           crematorium: Amlosgfa
422           dentist: Deintydd
423           doctors: Meddygfa
424           drinking_water: Dŵr Yfed
425           driving_school: Ysgol Yrru
426           embassy: Llysgenhadaeth
427           fast_food: Bwyd Parod
428           ferry_terminal: Terfynell Fferi
429           fire_station: Gorsaf Dân
430           food_court: Cwrt Fwydydd
431           fountain: Ffynnon
432           fuel: Tanwydd
433           gambling: Gamblo
434           grave_yard: Mynwent
435           grit_bin: Bin Gro Mân
436           hospital: Ysbyty
437           hunting_stand: Llwyfan Hela
438           ice_cream: Hufen Iâ
439           kindergarten: Meithrinfa
440           library: Llyfrgell
441           marketplace: Marchnad
442           monastery: Mynachdy
443           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
444           nightclub: Clwb Nôs
445           nursing_home: Cartref Nyrsio
446           office: Swyddfa
447           parking: Parcio
448           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
449           parking_space: Man Parcio
450           pharmacy: Fferyllfa
451           place_of_worship: Man addoli
452           police: Heddlu
453           post_box: Blwch Llythyrau
454           post_office: Swyddfa Bost
455           preschool: Meithrinfa
456           prison: Carchar
457           pub: Tafarn
458           public_building: Adeilad Cyhoeddus
459           recycling: Pwynt Ailgylchu
460           restaurant: Bwyty
461           retirement_home: Cartref Ymddeol
462           sauna: Sawna
463           school: Ysgol
464           shelter: Cysgod
465           shop: Siop
466           shower: Cawod
467           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
468           social_club: Clwb Cymdeithasol
469           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
470           studio: Stiwdio
471           swimming_pool: Pwll Nofio
472           taxi: Tacsi
473           telephone: Ffôn Cyhoeddus
474           theatre: Theatr
475           toilets: Tai bach
476           townhall: Neuadd Dref
477           university: Prifysgol
478           vending_machine: Peiriant Gwerthu
479           veterinary: Milfeddygfa
480           village_hall: Neuadd Bentref
481           waste_basket: Bin sbwriel
482           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
483           water_point: Cyflenwad Dŵr
484           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
485         boundary:
486           administrative: Ffin Gweinyddol
487           census: Ffin Cyfrifiad
488           national_park: Parc Cenedlaethol
489           protected_area: Ardal Warchodol
490         bridge:
491           aqueduct: Dyfrbont
492           suspension: Pont Grog
493           swing: Pont Droelli
494           viaduct: Pont Trenau
495           "yes": Pont
496         building:
497           "yes": Adeilad
498         craft:
499           brewery: Bragdy
500           carpenter: Saer
501           electrician: Trydanydd
502           gardener: Garddwr
503           painter: Peintiwr
504           photographer: Ffotograffydd
505           plumber: Plymar
506           shoemaker: Crudd
507           tailor: Teiliwr
508           "yes": Siop Grefftau
509         emergency:
510           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
511           assembly_point: Man Ymgynull
512           defibrillator: Diffibriliwr
513           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
514           phone: Ffôn Argyfwng
515           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
516           "yes": Argyfwng
517         highway:
518           abandoned: Hen Briffordd
519           bridleway: Llwybr Ceffyl
520           bus_guideway: Lon Bysiau
521           bus_stop: Stop Bysiau
522           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
523           corridor: Coridor
524           cycleway: Llwybr Beicio
525           elevator: Codwr
526           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
527           footway: Llwybr Cerdded
528           ford: Rhyd
529           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
530           living_street: Stryd Byw
531           milestone: Carreg Filltir
532           motorway: Traffordd
533           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
534           motorway_link: Ffordd Traffordd
535           passing_place: Lle Pasio
536           path: Llwybr
537           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
538           platform: Platfform
539           primary: Priffordd
540           primary_link: Priffordd
541           proposed: Ffordd Arfaethedig
542           raceway: Trac Rasio
543           residential: Ffordd
544           rest_area: Man Gorffwys
545           road: Ffordd
546           secondary: Ffordd Eilaidd
547           secondary_link: Ffordd Eilaidd
548           service: Ffordd Waith
549           services: Gwasanaethau Traffordd
550           speed_camera: Camera Cyflymder
551           steps: Grisiau
552           stop: Arwydd Stop
553           street_lamp: Golau Stryd
554           tertiary: Ffordd Trydyddol
555           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
556           track: Trac
557           traffic_signals: Goleuadau Traffig
558           trail: Llwybr
559           trunk: Cefnffordd
560           trunk_link: Cefnffordd
561           turning_loop: Lle Troi
562           unclassified: Ffordd Diddosbarth
563           "yes": Ffordd
564         historic:
565           archaeological_site: Safle Archaeolegol
566           battlefield: Maes Brwydr
567           boundary_stone: Maen Terfyn
568           building: Adeilad Hanesyddol
569           bunker: Byncar
570           castle: Castell
571           church: Eglwys
572           city_gate: Gat y Ddinas
573           citywalls: Waliau Ddinas
574           fort: Caer
575           heritage: Safle Dreftadaeth
576           house: Tŷ
577           icon: Eicon
578           manor: Maenor
579           memorial: Cofeb
580           mine: Mwynfa
581           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
582           monument: Cofadail
583           roman_road: Ffordd Rufeinig
584           ruins: Adfeilion
585           stone: Carreg
586           tomb: Beddrod
587           tower: Tŵr
588           wayside_cross: Croes Min Ffordd
589           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
590           wreck: Llongddrylliad
591           "yes": Safle Hanesyddol
592         junction:
593           "yes": Cyffordd
594         landuse:
595           allotments: Rhandiroedd
596           basin: Basn
597           brownfield: Browndir
598           cemetery: Mynwent
599           commercial: Ardal Fasnachol
600           conservation: Cadwraeth
601           construction: Adeiladwaith
602           farm: Fferm
603           farmland: Tir Ffermio
604           farmyard: Buarth Fferm
605           forest: Coedwig
606           garages: Garejis
607           grass: Glaswellt
608           greenfield: Glastir
609           industrial: Ardal Ddiwydiannol
610           landfill: Safle Tirlenwi
611           meadow: Dôl
612           military: Ardal Milwrol
613           mine: Mwynglawdd
614           orchard: Berllan
615           quarry: Chwarel
616           railway: Rheilffordd
617           recreation_ground: Maes Chwarae
618           reservoir: Cronfa Ddŵr
619           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
620           residential: Ardal Breswyl
621           retail: Adwerthu
622           road: Ardal Ffordd
623           village_green: Llain Pentref
624           vineyard: Gwinllan
625           "yes": Defnydd Tir
626         leisure:
627           beach_resort: Ardal Wyliau
628           bird_hide: Cuddle Adar
629           common: Tir Comin
630           dog_park: Parc Cwn
631           firepit: Ardal Dân
632           fishing: Man Pysgota
633           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
634           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
635           garden: Gardd
636           golf_course: Cwrs Golff
637           horse_riding: Llain Marchogaeth
638           ice_rink: Llawr Sglefrio
639           marina: Marina
640           miniature_golf: Golff Pitw
641           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
642           park: Parc
643           pitch: Maes Chwarae
644           playground: Lle Chwarae
645           recreation_ground: Maes Hamdden
646           resort: Cyrchfan Gwyliau
647           sauna: Sawna
648           slipway: Llithrffordd
649           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
650           stadium: Stadiwm
651           swimming_pool: Pwll Nofio
652           track: Trac Rhedeg
653           water_park: Parc Dŵr
654           "yes": Hamdden
655         man_made:
656           beacon: Goleufa
657           beehive: Cwch Gwenyn
658           breakwater: Morglawdd
659           bridge: Pont
660           bunker_silo: Byncar
661           chimney: Simne
662           crane: Craen
663           dolphin: Man Angori
664           dyke: Morglawdd
665           embankment: Arglawdd
666           flagpole: Polyn Baner
667           gasometer: Tanc Nwy
668           groyne: Argor
669           kiln: Odyn
670           lighthouse: Goleudy
671           mast: Mast
672           mine: Mwynglawdd
673           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
674           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
675           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
676           pier: Piyr
677           pipeline: Pibell
678           silo: Seilo
679           storage_tank: Tanc Storio
680           surveillance: Gwyliadwraeth
681           tower: Tŵr
682           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
683           watermill: Melin Ddŵr
684           water_tower: Tŵr Dŵr
685           water_well: Ffynnon
686           water_works: Gwaith Dŵr
687           windmill: Melin Wynt
688           works: Ffatri
689           "yes": Wnaed gan Ddyn
690         military:
691           airfield: Maes Awyr Milwrol
692           barracks: Barics
693           bunker: Byncer
694           "yes": Safle Filwrol
695         mountain_pass:
696           "yes": Bwlch Mynydd
697         natural:
698           bay: Bae
699           beach: Traeth
700           cape: Penrhyn
701           cave_entrance: Mynediad Ogof
702           cliff: Clogwyn
703           crater: Crater
704           dune: Twyn
705           fell: Rhostir
706           fjord: Ffiord
707           forest: Coedwig
708           geyser: Geiser
709           glacier: Rhewlif
710           grassland: Caeau
711           heath: Rhos
712           hill: Bryn
713           island: Ynys
714           land: Tir
715           marsh: Cors
716           moor: Gwaun
717           mud: Mwd
718           peak: Copa
719           point: Pwynt
720           reef: Riff
721           ridge: Cefn
722           rock: Craig
723           saddle: Cyfrwy
724           sand: Tywod
725           scree: Sgri
726           scrub: Llwyni
727           spring: Ffynnon
728           stone: Carreg
729           strait: Culfor
730           tree: Coeden
731           valley: Dyffryn
732           volcano: Llosgfynydd
733           water: Dŵr
734           wetland: Gwlypdir
735           wood: Coed
736         office:
737           accountant: Cyfrifydd
738           administrative: Gweinyddu
739           architect: Pensaer
740           association: Cymdeithas
741           company: Cwmni
742           educational_institution: Sefydliad Addysgol
743           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
744           estate_agent: Gwerthwr Tai
745           government: Swyddfa Llywodraeth
746           insurance: Swyddfa Yswiriant
747           it: Swyddfa TG
748           lawyer: Cyfreithiwr
749           ngo: Swyddfa'r NGO
750           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
751           travel_agent: Asiantaeth Deithio
752           "yes": Swyddfa
753         place:
754           allotments: Rhandiroedd
755           city: Dinas
756           city_block: Bloc Dinesig
757           country: Gwlad
758           county: Sir
759           farm: Fferm
760           hamlet: Pentrefan
761           house: Tŷ
762           houses: Tai
763           island: Ynys
764           islet: Ynysig
765           isolated_dwelling: Annedd Unig
766           locality: Ardal
767           municipality: Bwrdeistref
768           neighbourhood: Cymdogaeth
769           postcode: Cod Post
770           quarter: Maestref
771           region: Rhanbarth
772           sea: Môr
773           square: Sgwâr
774           state: Talaith
775           subdivision: Is-adran
776           suburb: Maestref
777           town: Tref
778           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
779           village: Pentref
780           "yes": Lle
781         railway:
782           abandoned: Hen Reilffordd
783           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
784           disused: Rheilffordd Segur
785           funicular: Rheilffordd fynydd
786           halt: Stop Trenau
787           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
788           level_crossing: Croesfan Wastad
789           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
790           miniature: Lein Fach
791           monorail: Trên Un Gledren
792           narrow_gauge: Lein Fach Gul
793           platform: Platfform Drenau
794           preserved: Rheilffordd ar Gadw
795           proposed: Rheilfford Arfaethedig
796           spur: Cainc Rheilffordd
797           station: Gorsaf Drenau
798           stop: Siop Reilffordd
799           subway: Gorsaf Tanddaearol
800           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
801           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
802           tram: Tramffordd
803           tram_stop: Stop Tramiau
804         shop:
805           alcohol: Siop Drwyddedig
806           antiques: Hynafolion
807           art: Siop Gelf
808           bakery: Becws
809           beauty: Siop Harddwch
810           beverages: Siop Ddiodau
811           bicycle: Siop Feiciau
812           bookmaker: Llyfrwerthwr
813           books: Siop Lyfrau
814           boutique: Boutique
815           butcher: Cigydd
816           car: Siop Geir
817           car_parts: Rhannau Ceir
818           car_repair: Trwsio Ceir
819           carpet: Siop Garpedi
820           charity: Siop Elusen
821           chemist: Fferyllfa
822           clothes: Siop Ddillad
823           computer: Siop Gyfrifiaduron
824           confectionery: Siop Felysion
825           convenience: Siop Bob-peth
826           copyshop: Siop Argraffu
827           cosmetics: Siop Golur
828           deli: Deli
829           department_store: Siop Adrannol
830           discount: Siop Ddisgownt
831           doityourself: DIY
832           dry_cleaning: Sychlanhau
833           electronics: Siop Electroneg
834           estate_agent: Gwerthwr Tai
835           farm: Siop Fferm
836           fashion: Siop Ffasiwn
837           fish: Siop Bysgod
838           florist: Siop Flodau
839           food: Siop Fwyd
840           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
841           furniture: Dodrefn
842           gallery: Galeri
843           garden_centre: Canolfan Gardd
844           general: Siop Gyffredinol
845           gift: Siop Anrhegion
846           greengrocer: Siop Lysiau
847           grocery: Siop y Groser
848           hairdresser: Siop Drin Gwallt
849           hardware: Siop Nwyddau Metel
850           hifi: Sain
851           houseware: Siop Offer Tŷ
852           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
853           jewelry: Siop Gemwaith
854           kiosk: Siop Fechan
855           kitchen: Siop Offer Cegin
856           laundry: Golchdy
857           lottery: Loteri
858           mall: Canolfan Siopa
859           market: Marchnad
860           massage: Neges
861           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
862           motorcycle: Siop Beiciau Modur
863           music: Siop Gerddoriaeth
864           newsagent: Siop Bapurau
865           optician: Optegydd
866           organic: Siop Fwyd Organig
867           outdoor: Siop Awyr Agored
868           paint: Siop Baent
869           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
870           pharmacy: Fferyllfa
871           photo: Siop Luniau
872           second_hand: Siol Ail-law
873           shoes: Siop Esgidiau
874           sports: Siop Chwaraeon
875           stationery: Siop Offer Swyddfa
876           supermarket: Archfarchnad
877           tailor: Teiliwr
878           toys: Siop Degannau
879           travel_agency: Asiantaeth Deithio
880           video: Siop Fideos
881           wine: Siop Drwyddedig
882           "yes": Siop
883         tourism:
884           alpine_hut: Cwt Mynydd
885           apartment: Rhandai neu fflatiau
886           artwork: Gwaith Celf
887           attraction: Atyniad
888           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
889           cabin: Caban
890           camp_site: Man Gwersylla
891           caravan_site: Parc Carafanau
892           chalet: Chalet
893           gallery: Galeri
894           guest_house: Llety
895           hostel: Hostel
896           hotel: Gwesty
897           information: Gwybodaeth
898           motel: Motél
899           museum: Amgueddfa
900           picnic_site: Safle Picnic
901           theme_park: Parc Thema
902           viewpoint: Gwylfa
903           zoo: Sw
904         tunnel:
905           culvert: Twnel Ddŵr
906           "yes": Twnel
907         waterway:
908           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
909           boatyard: Iard Gychod
910           canal: Camlas
911           dam: Argae
912           derelict_canal: Camlas Diffaith
913           ditch: Ffos
914           dock: Porthladd
915           drain: Draen
916           lock: Loc
917           lock_gate: Llifddor
918           mooring: Angori
919           rapids: Dŵr Tyrfol
920           river: Afon
921           stream: Nant
922           wadi: Sychnant
923           waterfall: Rheadr
924           weir: Cored
925           "yes": Dyfrffyrdd
926       admin_levels:
927         level2: Ffin Gwledydd
928         level4: Ffin Taleithiau
929         level5: Ffin Rhanbarth
930         level6: Ffin Sir
931         level8: Ffin Dinas
932         level9: Ffin Pentref
933         level10: Ffin Maesdref
934     description:
935       title:
936         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
937           Nominatim</a>
938         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
939       types:
940         cities: Dinasoedd
941         towns: Trefi
942         places: Lleoedd
943     results:
944       no_results: Dim canlyniadau
945       more_results: Mwy o ganlyniadau
946   layouts:
947     logo:
948       alt_text: Logo OpenStreetMap
949     home: Ewch Adref
950     logout: Allgofnodi
951     log_in: Mewngofnodi
952     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
953     sign_up: Cofrestru
954     start_mapping: Dechrau Mapio
955     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
956     edit: Golygu
957     history: Hanes
958     export: Allforio
959     data: Data
960     export_data: Allforio Data
961     gps_traces: Dargopiadau GPS
962     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
963     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
964     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
965     edit_with: Golygu gyda %{editor}
966     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
967     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
968     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
969       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
970     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
971     partners_ic: Imperial College London
972     partners_bytemark: Bytemark Hosting
973     partners_partners: Partneriaid
974     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
975       cynnal a chadw hanfodol.
976     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
977       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
978     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
979     help: Cymorth
980     about: Ynghylch
981     copyright: Hawlfraint
982     community: Cymuned
983     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
984     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
985     foundation: Sefydliad
986     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
987     make_a_donation:
988       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
989       text: Gwneud Cyfraniad
990     learn_more: Dysgu Mwy
991     more: Mwy
992   license_page:
993     foreign:
994       title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
995       text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
996         bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
997       english_link: y Saesneg gwreiddiol
998     native:
999       title: Ynghylch y dudalen hon
1000       native_link: Cymraeg
1001       mapping_link: dechrau mapio
1002     legal_babble:
1003       title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1004       intro_1_html: |-
1005         Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1006         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1007         Commons Open Database License</a> (ODbL).
1008       credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1009       attribution_example:
1010         title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1011       more_title_html: Darganfod rhagor
1012       contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1013       contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data a
1014         thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata \n2010-12."
1015       infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1016   welcome_page:
1017     title: Croeso!
1018     whats_on_the_map:
1019       title: Beth sydd ar y Map
1020     basic_terms:
1021       title: Termau syml mapio
1022     questions:
1023       title: Unrhyw gwestiwn?
1024     start_mapping: Dechrau Mapio
1025     add_a_note:
1026       title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1027   fixthemap:
1028     title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1029     how_to_help:
1030       title: Sut i Helpu
1031       join_the_community:
1032         title: Ymunwch â'r gymuned
1033     other_concerns:
1034       title: Gofidion eraill
1035   help_page:
1036     title: Cael Cymorth
1037     welcome:
1038       url: /croeso
1039       title: Croeso i OSM
1040     beginners_guide:
1041       title: Llawlyfr Dechreuwyr
1042   about_page:
1043     next: Nesaf
1044     copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1045     local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1046     open_data_title: Data Agored
1047     partners_title: Partneriaid
1048   notifier:
1049     message_notification:
1050       hi: Pa hwyl %{to_user}?
1051     friend_notification:
1052       hi: Henffych %{to_user}!
1053     gpx_notification:
1054       greeting: Pa hwyl?
1055       with_description: gyda'r disgrifiad
1056       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
1057       and_no_tags: a dim tagiau.
1058       failure:
1059         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
1060         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
1061     signup_confirm:
1062       greeting: Pa hwyl!
1063       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
1064     email_confirm_plain:
1065       greeting: Pa hwyl,
1066     note_comment_notification:
1067       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
1068       greeting: Pa hwyl?
1069   message:
1070     inbox:
1071       title: Mewnflwch
1072       my_inbox: Fy Mewnflwch
1073       outbox: allflwch
1074       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1075       from: Gan
1076       subject: Pwnc
1077       date: Dyddiad
1078       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1079     message_summary:
1080       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1081       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1082       reply_button: Ateb
1083       delete_button: Dileu
1084     new:
1085       title: Anfon neges
1086       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1087       subject: Pwnc
1088       body: Corff
1089       send_button: Anfon
1090       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1091       message_sent: Anfonwyd y neges
1092       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1093         cyn ceisio anfon mwy.
1094     no_such_message:
1095       title: Dim neges o'r fath
1096       heading: Dim neges o'r fath
1097       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1098     outbox:
1099       title: Allanflwch
1100       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1101       inbox: mewnflwch
1102       outbox: allanflwch
1103       messages:
1104         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1105         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1106       to: I
1107       subject: Pwnc
1108       date: Dyddiad
1109     read:
1110       title: Darllen neges
1111       from: Gan
1112       subject: Pwnc
1113       date: Dyddiad
1114       reply_button: Ateb
1115       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1116       delete_button: Dileu
1117       back: Yn ôl
1118       to: At
1119     sent_message_summary:
1120       delete_button: Dileu
1121     mark:
1122       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1123       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1124     delete:
1125       deleted: Dileuwyd y neges
1126   site:
1127     index:
1128       shortlink: Dolen Fyr
1129       createnote: Ychwanegu nodyn
1130       license:
1131         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1132     edit:
1133       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1134       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1135       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1136     sidebar:
1137       search_results: Canlyniadau Chwilio
1138       close: Cau
1139     search:
1140       search: Chwilio
1141       where_am_i: Ble mae hwn?
1142       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1143         chwilio.
1144       submit_text: Mynd
1145     key:
1146       table:
1147         entry:
1148           motorway: Traffordd
1149           main_road: Prif ffordd
1150           trunk: Cefnffordd
1151           primary: Priffordd
1152           secondary: Ffordd eilaidd
1153           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1154           track: Trac
1155           bridleway: Llwybr ceffyl
1156           cycleway: Llwybr beicio
1157           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1158           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1159           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1160           footway: Ffordd droed
1161           rail: Rheilffordd
1162           subway: Trenau Tanddaearyddol
1163           tram:
1164           - Rheilffordd ysgafn
1165           - tram
1166           cable:
1167           - Car codi
1168           - Lifft cadair
1169           runway:
1170           - Llwybr glanio'r maes awyr
1171           - atredfa
1172           apron:
1173           - Ffedog (y maes awyr)
1174           - terminws
1175           admin: Ffin gweinyddol
1176           forest: Coedwig
1177           wood: Coed
1178           golf: Cwrs golff
1179           park: Parc
1180           resident: Ardal breswyl
1181           common:
1182           - Comin
1183           - dôl
1184           retail: Ardal adwerthu
1185           industrial: Ardal diwydiannol
1186           commercial: Ardal masnachol
1187           heathland: Rhostir
1188           lake:
1189           - Llyn
1190           - cronfa ddŵr
1191           farm: Fferm
1192           cemetery: Mynwent
1193           allotments: Rhandiroedd
1194           pitch: Maes chwarae
1195           centre: Canolfan chwaraeon
1196           reserve: Gwarchodfa natur
1197           military: Ardal milwrol
1198           school:
1199           - Ysgol
1200           - prifysgol
1201           building: Adeilad sylweddol
1202           station: Gorsaf drenau
1203           summit:
1204           - Copa
1205           - Crib
1206           private: Mynediad preifat
1207           destination: Mynediad cyrchfan
1208           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1209           bicycle_shop: Siop feics
1210           bicycle_parking: Man parcio beics
1211           toilets: Lle chwech
1212     richtext_area:
1213       edit: Golygu
1214       preview: Rhagolwg
1215     markdown_help:
1216       headings: Penawdau
1217       heading: Pennawd
1218       subheading: Is-bennawd
1219       unordered: Rhestr heb drefn
1220       ordered: Rhestr mewn trefn
1221       first: Eitem gyntaf
1222       second: Ail eitem
1223       link: Dolen
1224       text: Testun
1225       image: Delwedd
1226       alt: Testun Amgen
1227       url: URL
1228   trace:
1229     edit:
1230       filename: 'Enw ffeil:'
1231       download: lawrlwytho
1232       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1233       points: 'Pwyntiau:'
1234       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1235       map: map
1236       edit: golygu
1237       owner: 'Perchennog:'
1238       description: 'Disgrifiad:'
1239       tags: 'Tagiau:'
1240       save_button: Cadw Newidiadau
1241       visibility: 'Gwelededd:'
1242       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1243     trace_form:
1244       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1245       description: 'Disgrifiad:'
1246       tags: 'Tagiau:'
1247       visibility: 'Gwelededd:'
1248       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1249       upload_button: Uwchlwytho
1250       help: Cymorth
1251     trace_optionals:
1252       tags: Tagiau
1253     view:
1254       filename: 'Enw ffeil:'
1255       download: lawrlwytho
1256       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1257       points: 'Pwyntiau:'
1258       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1259       map: map
1260       edit: golygu
1261       owner: 'Perchennog:'
1262       description: 'Disgrifiad:'
1263       tags: 'Tagiau:'
1264       none: Dim
1265       visibility: 'Gwelededd:'
1266     trace_paging_nav:
1267       showing_page: Tudalen %{page}
1268     trace:
1269       count_points: '%{count} pwynt'
1270       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1271       more: mwy
1272       view_map: Gweld Map
1273       edit: golygu
1274       edit_map: Golygu'r Map
1275       public: CYHOEDDUS
1276       identifiable: CANFYDDADWY
1277       private: PREIFAT
1278       trackable: OLRHAINADWY
1279       by: gan
1280       in: mewn
1281       map: map
1282     list:
1283       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1284   oauth:
1285     oauthorize:
1286       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1287       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1288       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1289       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1290       allow_write_api: addasu'r map.
1291       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1292       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1293       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1294     oauthorize_success:
1295       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1296       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1297       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1298     oauthorize_failure:
1299       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1300       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1301       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1302     revoke:
1303       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1304   oauth_clients:
1305     new:
1306       title: Cofrestru rhaglen newydd
1307       submit: Cofrestru
1308     edit:
1309       title: Golygu'ch rhaglen
1310       submit: Golygu
1311     show:
1312       url: 'URL Cais Tocyn:'
1313       access_url: URL Tocyn Mynediad
1314       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1315       edit: Golygu Manylion
1316       delete: Dileu Cleient
1317       confirm: Ydych yn siŵr?
1318       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1319       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1320       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1321       allow_write_api: addasu'r map.
1322       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1323       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1324       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1325     form:
1326       name: Enw
1327       required: Angenrheidiol
1328       url: Prif URL y Rhaglen
1329       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1330       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1331       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1332       allow_write_api: addasu'r map.
1333       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1334       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1335       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1336   user:
1337     login:
1338       title: Mewngofnodi
1339       heading: Mewngofnodi
1340       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1341       password: 'Cyfrinair:'
1342       openid: '%{logo} OpenID:'
1343       remember: Fy nghofio i
1344       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1345       login_button: Mewngofnodi
1346       register now: Cofrestru nawr
1347       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1348         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1349       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1350       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1351         cyfrif.
1352       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1353       no account: Dim cyfrif gennych?
1354       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1355     logout:
1356       title: Allgofnodi
1357       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1358       logout_button: Allgofnodi
1359     lost_password:
1360       title: Ailosod cyfrinair
1361       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1362       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1363       new password button: Ailosod cyfrinair
1364       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1365     reset_password:
1366       title: Ailosod cyfrinair
1367       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1368       password: 'Cyfrinair:'
1369       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1370       reset: Ailosod Cyfrinair
1371       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1372     new:
1373       title: Cofrestru
1374       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1375       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1376       password: 'Cyfrinair:'
1377       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1378       continue: Cofrestru
1379       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1380     terms:
1381       title: Telerau cyfranwyr
1382       heading: Telerau cyfranwyr
1383       consider_pd_why: beth yw hwn?
1384       agree: Cytuno
1385       decline: Gwrthod
1386       legale_names:
1387         france: Ffrainc
1388         italy: Yr Eidal
1389         rest_of_world: Gweddill y byd
1390     no_such_user:
1391       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1392       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1393     view:
1394       my diary: Fy Nyddiadur
1395       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1396       my edits: Fy Ngolygiadau
1397       my traces: Fy Nargopiadau
1398       my notes: Fy Nodiadau
1399       my messages: Fy Negeseuon
1400       my profile: Fy Mhroffil
1401       my settings: Fy Ngosodiadau
1402       my comments: Fy Sylwadau
1403       oauth settings: gosodiadau oauth
1404       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1405       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1406       send message: Anfon Neges
1407       diary: Dyddiadur
1408       edits: Golygiadau
1409       traces: Dargopiadau
1410       notes: Nodiadau Map
1411       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1412       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1413       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1414       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1415       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1416       ct undecided: Heb Benderfynu
1417       ct declined: Wedi Gwrthod
1418       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1419       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1420       created from: 'Creuwyd o:'
1421       status: 'Statws:'
1422       description: Disgrifiad
1423       user location: Lleoliad defnyddiwr
1424       settings_link_text: gosodiadau
1425       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1426       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1427       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1428       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1429       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1430       role:
1431         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1432         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1433       comments: Sylwadau
1434       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1435       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1436       deactivate_user: Atal y cyfri
1437       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1438       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1439       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1440       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1441       confirm: Cadarnhau
1442       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1443       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1444       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1445       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1446     popup:
1447       your location: Eich lleoliad
1448       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1449       friend: Cyfaill
1450     account:
1451       title: Golygu'r cyfrif
1452       my settings: Fy ngosodiadau
1453       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1454       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1455       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1456       openid:
1457         link text: beth yw hwn?
1458       public editing:
1459         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1460         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1461         enabled link text: beth yw hwn?
1462         disabled link text: pam na allaf olygu?
1463       public editing note:
1464         heading: Golygu cyhoeddus
1465       contributor terms:
1466         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1467         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1468         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1469         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1470           newydd.
1471         link text: beth yw hwn?
1472       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1473       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1474       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1475       image: 'Delwedd:'
1476       gravatar:
1477         link text: beth yw hwn?
1478       new image: Ychwanegu delwedd
1479       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1480       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1481       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1482       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1483       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1484       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1485       latitude: 'Lledred:'
1486       longitude: 'Hydred:'
1487       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1488       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1489       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1490     confirm:
1491       button: Cadarnhau
1492     confirm_email:
1493       button: Cadarnhau
1494       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1495       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1496     set_home:
1497       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1498     go_public:
1499       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1500         i olygu.
1501     make_friend:
1502       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1503       button: Ychwanegu fel cyfaill
1504       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1505       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1506       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1507     remove_friend:
1508       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1509       button: Peidio bod yn gyfaill
1510       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1511       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1512     list:
1513       title: Defnyddwyr
1514       heading: Defnyddwyr
1515   user_role:
1516     grant:
1517       confirm: Cadarnhau
1518     revoke:
1519       confirm: Cadarnhau
1520   user_block:
1521     helper:
1522       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1523       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1524     show:
1525       status: Statws
1526       show: Dangos
1527       edit: Golygu
1528       confirm: Ydych yn sicr?
1529   user_blocks:
1530     block:
1531       show: Dangos
1532       edit: Golygu
1533     blocks:
1534       status: Statws
1535       showing_page: Tudalen %{page}
1536       next: Nesaf »
1537       previous: « Blaenorol
1538   note:
1539     description:
1540       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
1541       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
1542     rss:
1543       title: Nodiadau OpenStreetMap
1544     entry:
1545       comment: Sylw
1546       full: Nodyn llawn
1547     mine:
1548       id: Id
1549   javascripts:
1550     close: Cau
1551     share:
1552       title: Rhannu
1553       cancel: Diddymu
1554       image: Delwedd
1555       link: Dolen neu HTML
1556       long_link: Dolen
1557       short_link: Dolen Fer
1558       embed: HTML
1559       format: 'Fformat:'
1560       scale: 'Graddfa:'
1561       download: Lawrlwytho
1562       short_url: URL Byr
1563     key:
1564       title: Allwedd Map
1565       tooltip: Allwedd Map
1566     map:
1567       zoom:
1568         in: Chwyddo Mewn
1569         out: Chwyddo Allan
1570       locate:
1571         title: Dangos Fy Lleoliad
1572         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1573       base:
1574         standard: Safonol
1575         cycle_map: Map Beicio
1576         transport_map: Map Trafnidiaeth
1577         hot: Dyngarol
1578       layers:
1579         header: Haenau Mapiau
1580         notes: Nodiadau Map
1581         data: Data Map
1582         title: Haenau
1583       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1584       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1585     site:
1586       edit_tooltip: Golygu'r map
1587       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1588       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1589       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1590       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1591       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1592     changesets:
1593       show:
1594         comment: Sylw
1595         subscribe: Tanysgrifio
1596         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1597         hide_comment: cuddio
1598         unhide_comment: datguddio
1599     notes:
1600       new:
1601         add: Ychwanegu Nodyn
1602       show:
1603         hide: Cuddio
1604         resolve: Datrys
1605         reactivate: Ail roi ar waith
1606         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1607         comment: Sylw
1608     query:
1609       way: Llwybr
1610       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1611       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1612   redaction:
1613     edit:
1614       description: Disgrifiad
1615     new:
1616       description: Disgrifiad
1617     show:
1618       description: 'Disgrifiad:'
1619       confirm: Ydych yn sicr?
1620 ...