]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/localised/no/localised.yaml
Update Vietnamese translation. Closes #2041.
[rails.git] / config / potlatch / localised / no / localised.yaml
1 "action_createpoi": lage et POI (interessant punkt)
2 "hint_pointselected": punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
3 "action_movepoint": flytter punkt
4 "hint_drawmode": trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
5 "hint_overendpoint": over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
6 "hint_overpoint": over punkt\ntrykk for å koble sammen
7 "gpxpleasewait": Vennligst vent mens sporloggen behandles.
8 "revert": Tilbakestill
9 "cancel": Avbryt
10 "prompt_revertversion": "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
11 "tip_revertversion": Velg versjonen det skal tilbakestilles til
12 "action_movepoi": flytter et POI (interessant punkt)
13 "tip_splitway": Del vei i valgt punkt (X)
14 "tip_direction": Veiretning, trykk for å snu
15 "tip_clockwise": Sirkulær vei med klokka, trykk for å snu
16 "tip_anticlockwise": Sirkulær vei mot klokka, trykk for å snu
17 "tip_noundo": Ingenting å angre
18 "action_mergeways": slår sammen to veier
19 "tip_gps": Vis GPS sporlogger (G)
20 "tip_options": Sett valg (velg kartbakgrunn)
21 "tip_addtag": Legg til merke
22 "tip_addrelation": Legg til i en relasjon
23 "tip_repeattag": Gjenta merker fra sist valgte vei (R)
24 "tip_alert": Det oppstod en feil, trykk for detaljer
25 "hint_toolong": "for lang til å låse opp:\nvennligst del opp\ni mindre veier"
26 "hint_loading": laster veier
27 "prompt_welcome": Velkommen til OpenStreetMap!
28 "prompt_introduction": "Velg en knapp nedenfor for å redigere. Hvis du velger 'Start' redigerer du kartet direkte, endringer blir vanligvis synlige hver torsdag. Hvis du velger 'Øve' lagres ikke endringer, så du kan øve deg på å redigere.\nHusk OpenStreetMaps gyldne regler:\n\n"
29 "prompt_dontcopy": Ikke kopier fra andre kart
30 "prompt_accuracy": Nøyaktighet er viktig, bare kartlegg steder du har besøkt
31 "prompt_enjoy": Og ha det morsomt!
32 "dontshowagain": Ikke vis denne meldingen igjen
33 "prompt_start": Begynn å kartlegge med OpenStreetMap.
34 "prompt_practise": Øv på kartlegging, endringer blir ikke lagret.
35 "practicemode": Øvelsesmodus
36 "help": Hjelp
37 "prompt_help": Finn ut hvordan du bruker Potlatch, programmet for kartredigering.
38 "track": Spor
39 "prompt_track": Overfør dine GPS-sporinger til (låste) veier for redigering.
40 "action_deletepoint": sletter et punkt
41 "deleting": sletter
42 "action_cancelchanges": avbryter endringer av
43 "emailauthor": \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
44 "error_connectionfailed": "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
45 "option_background": "Bakgrunn:"
46 "option_fadebackground": Fjern bakgrunn
47 "option_thinlines": Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
48 "option_custompointers": Bruk penn- og håndpekere
49 "tip_presettype": Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
50 "action_waytags": sette merker på en vei
51 "action_pointtags": sette merker på et punkt
52 "action_poitags": sette merker på et POI (interessant punkt)
53 "action_addpoint": legger til et punkt på enden av en vei
54 "add": Legg til
55 "prompt_addtorelation": Legg $1 til en relasjon
56 "prompt_selectrelation": Velg en relasjon som allerede finnes, eller lag en ny relasjon
57 "createrelation": Lag en ny relasjon
58 "tip_selectrelation": Legg til den valgte ruta
59 "action_reverseway": snur en vei bak fram
60 "tip_undo": Angre $1 (Z)
61 "error_noway": Fant ikke veien $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
62 "error_nosharedpoint": Veiene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
63 "error_nopoi": Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
64 "prompt_taggedpoints": Noen av punktene på denne veien er merket. Vil du virkelig slette?
65 "action_insertnode": legge til et punkt på veien
66 "action_splitway": dele en vei
67 "editingmap": Redigerer kart
68 "start": Start
69 "play": Øve
70 "delete": Slett
71 "a_way": $1 en vei
72 "a_poi": $1 et POI
73 "action_moveway": flytter en vei
74 "way": Vei
75 "point": Punkt
76 "ok": Ok
77 "existingrelation": Legg til en relasjon som er her fra før
78 "findrelation": Finn en relasjon som inneholder
79 "norelations": Ingen relasjoner i området på skjermen