Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: Martorell
6 # Author: PerroVerd
7 # Author: SMP
8 # Author: Ssola
9 # Author: Toniher
10 ca: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Cos
15       diary_entry: 
16         language: Idioma
17         latitude: Latitud
18         longitude: Longitud
19         title: Títol
20         user: Usuari
21       friend: 
22         friend: Amic
23         user: Usuari
24       message: 
25         body: Cos
26         recipient: Destinatari
27         sender: Remitent
28         title: Títol
29       trace: 
30         description: Descripció
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         name: Nom
34         public: Públic
35         size: Mida
36         user: Usuari
37         visible: Visible
38       user: 
39         active: Actiu
40         description: Descripció
41         display_name: Nom en pantalla
42         email: E-mail
43         languages: Idiomes
44         pass_crypt: Contrasenya
45     models: 
46       acl: Llista de control d'accés
47       changeset: Conjunt de canvis
48       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
49       country: País
50       diary_comment: Commentari del diari
51       diary_entry: Entrada al diari
52       friend: Amic
53       language: Idioma
54       message: Missatge
55       node: Node
56       node_tag: Etiqueta del node
57       notifier: Notificador
58       old_node: Node antic
59       old_node_tag: Etiqueta del node antic
60       old_relation: Relació antiga
61       old_relation_member: Membre de la relació antiga
62       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
63       old_way: Camí antic
64       old_way_node: Node del camí antic
65       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
66       relation: Relació
67       relation_member: Membre de la relació
68       relation_tag: Etiqueta de la relació
69       session: Sessió
70       trace: Traç
71       tracepoint: Punt de traç
72       tracetag: Etiqueta del traç
73       user: Usuari
74       user_preference: Preferències d'usuari
75       way: Camí
76       way_node: Node del camí
77       way_tag: Etiqueta del camí
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
81       changesetxml: XML del conjunt de canvis
82       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
83       feed: 
84         title: Conjunt de canvis {{id}}
85         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
86       osmchangexml: XML en format osmChange
87       title: Conjunt de canvis
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "Pertany a:"
90       bounding_box: "Caixa contenidora:"
91       box: caixa
92       closed_at: "Tancat el:"
93       created_at: "Creat el:"
94       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
95       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
96       has_ways: 
97         one: "Té la següent via:"
98         other: "Té les següents {{count}} vies:"
99       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
100     common_details: 
101       changeset_comment: "Comentari:"
102       edited_at: "Editat:"
103       edited_by: "Editat per:"
104       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
105       version: Versió
106     containing_relation: 
107       entry: Relació {{relation_name}}
108       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
109     map: 
110       deleted: Esborrat
111       larger: 
112         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
113         node: Visualitza el node en un mapa més gran
114         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
115         way: Visualitza la via en un mapa més gran
116       loading: S'està carregant...
117     navigation: 
118       all: 
119         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
120         next_node_tooltip: Node següent
121         next_relation_tooltip: Relació següent
122         next_way_tooltip: Via següent
123         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
124         prev_node_tooltip: Node anterior
125         prev_relation_tooltip: Relació anterior
126         prev_way_tooltip: Via anterior
127       user: 
128         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
129         prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
130     node: 
131       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
132       download_xml: Baixa l'XML
133       edit: modificació
134       node: Node
135       node_title: "Node: {{node_name}}"
136       view_history: visualitza l'historial
137     node_details: 
138       coordinates: "Coordenades:"
139       part_of: "Part de:"
140     node_history: 
141       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
142       download_xml: Baixa l'XML
143       node_history: Historial del node
144       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
145       view_details: visualitza els detalls
146     not_found: 
147       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
148       type: 
149         changeset: conjunt de canvis
150         node: node
151         relation: relació
152         way: via
153     paging_nav: 
154       of: de
155       showing_page: S'està mostrant pàgina
156     relation: 
157       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
158       download_xml: Baixa l'XML
159       relation: Relació
160       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
161       view_history: visualitza l'historial
162     relation_details: 
163       members: "Membres:"
164       part_of: "Part de:"
165     relation_history: 
166       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
167       download_xml: Descarrega XML
168       relation_history: Historial de la relació
169       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
170       view_details: visualitza els detalls
171     relation_member: 
172       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
173       type: 
174         node: Node
175         relation: Relació
176         way: Via
177     start: 
178       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
179       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
180     start_rjs: 
181       data_frame_title: Informació
182       data_layer_name: Informació
183       details: Detalls
184       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
185       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
186       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
187       load_data: Carrega dades
188       loading: S'està carregant...
189       object_list: 
190         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
191         back: Mostra llista d'objectes
192         details: Detalls
193         heading: Llista d'objectes
194         history: 
195           type: 
196             node: Node [[id]]
197             way: Via [[id]]
198         selected: 
199           type: 
200             node: Node [[id]]
201             way: Via [[id]]
202         type: 
203           node: Node
204           way: Camí
205       private_user: usuari privat
206       show_history: Mostra l'historial
207       wait: Espereu...
208       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
209     tag_details: 
210       tags: "Etiquetes:"
211       wikipedia_link: L'article {{pàgina}} a la Viquipèdia
212     timeout: 
213       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
214       type: 
215         changeset: conjunt de canvis
216         node: node
217         relation: relació
218         way: via
219     way: 
220       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
221       download_xml: Descarrega XML
222       edit: modificació
223       view_history: visualitza l'històric
224       way: Via
225       way_title: "Via: {{way_name}}"
226     way_details: 
227       also_part_of: 
228         one: també part de la via {{related_ways}}
229         other: també part de les vies {{related_ways}}
230       nodes: "Nodes:"
231       part_of: "Part de:"
232     way_history: 
233       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
234       download_xml: Descarrega XML
235       view_details: visualitza els detalls
236       way_history: Historial de la via
237       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
238   changeset: 
239     changeset: 
240       anonymous: Anònim
241       big_area: (gran)
242       no_comment: (cap)
243     changesets: 
244       area: Àrea
245       comment: Comentari
246       id: ID
247       user: Usuari
248     list: 
249       description: Canvis recents
250       description_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
251       description_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
252       heading: Conjunt de canvis
253       heading_bbox: Conjunt de canvis
254       heading_user: Conjunt de canvis
255       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
256       title: Conjunt de canvis
257       title_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
258       title_user: Conjunt de canvis de {{user}}
259       title_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
260   diary_entry: 
261     diary_comment: 
262       confirm: Confirmar
263     diary_entry: 
264       confirm: Confirmar
265     edit: 
266       body: "Cos del missatge:"
267       language: Idioma
268       latitude: "Latitud:"
269       location: "Ubicació:"
270       longitude: "Longitud:"
271       save_button: Guardar
272       subject: "Assumpte:"
273     location: 
274       edit: Edita
275       location: "Ubicació:"
276       view: Veure
277     view: 
278       login: Accés
279       save_button: Desa
280   editor: 
281     default: Predeterminat (actualment {{name}})
282     potlatch: 
283       name: Potlatch 1
284     potlatch2: 
285       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
286       name: Potlatch 2
287   export: 
288     start: 
289       area_to_export: Àrea a exportar
290       export_button: Exporta
291       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
292       format: Format
293       format_to_export: Format d'exportació
294       image_size: Mida de la imatge
295       latitude: "Lat:"
296       licence: Llicència
297       longitude: "Lon:"
298       mapnik_image: Imatge de Mapnik
299       max: màx
300       options: Opcions
301       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
302       osmarender_image: Imatge de Osmarender
303       output: Sortida
304       scale: Escala
305       too_large: 
306         heading: L'àrea és massa gran
307       zoom: Zoom
308     start_rjs: 
309       export: Exporta
310   geocoder: 
311     description: 
312       title: 
313         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
314         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
315       types: 
316         cities: Ciutats
317         places: Llocs
318         towns: Municipis
319     description_osm_namefinder: 
320       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
321     direction: 
322       east: est
323       north: nord
324       north_east: nord-est
325       north_west: nord-oest
326       south: sud
327       south_east: sud-est
328       south_west: sud-oest
329       west: oest
330     results: 
331       more_results: Més resultats
332       no_results: No hi ha resultats
333     search: 
334       title: 
335         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
336         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
337         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
338         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
339         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
340         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
341     search_osm_namefinder: 
342       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
343       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
344     search_osm_nominatim: 
345       prefix: 
346         amenity: 
347           airport: Aeroport
348           atm: Caixer automàtic
349           auditorium: Auditori
350           bank: Banc
351           bar: Bar
352           bench: Banc
353           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
354           brothel: Prostíbul
355           bureau_de_change: Oficina de canvi
356           bus_station: Estació d'autobusos
357           cafe: Cafè
358           car_rental: Lloguer de cotxes
359           casino: Casino
360           cinema: Cinema
361           clinic: Clínica
362           club: Club
363           courthouse: Jutjat
364           crematorium: Crematori
365           dentist: Dentista
366           doctors: Metges
367           drinking_water: Aigua potable
368           driving_school: Autoescola
369           embassy: Ambaixada
370           emergency_phone: Telèfon d'emergència
371           fire_station: Parc de bombers
372           fountain: Font
373           fuel: Gasolinera
374           grave_yard: Cementiri
375           health_centre: Centre de Salut
376           hospital: Hospital
377           hotel: Hotel
378           ice_cream: Gelat
379           kindergarten: Jardí d'infància
380           library: Biblioteca
381           market: Mercat
382           nightclub: Club nocturn
383           park: Parc
384           parking: Pàrquing
385           pharmacy: Farmàcia
386           place_of_worship: Lloc de culte
387           police: Policia
388           post_box: Bustia
389           post_office: Oficina de correus
390           preschool: Pre-Escola
391           prison: Presó
392           pub: Pub
393           public_building: Edifici públic
394           recycling: Punt de reciclatge
395           restaurant: Restaurant
396           sauna: Sauna
397           school: Escola
398           shelter: Refugi
399           shop: Botiga
400           social_club: Club social
401           supermarket: Supermercat
402           taxi: Taxi
403           telephone: Telèfon públic
404           theatre: Teatre
405           toilets: Banys
406           townhall: Ajuntament
407           university: Universitat
408           wifi: Accés a internet WiFi
409           youth_centre: Centre juvenil
410         building: 
411           apartments: Bloc d'apartaments
412           chapel: Capella
413           church: Església
414           city_hall: Ajuntament
415           commercial: Edifici comercial
416           faculty: Edifici facultatiu
417           flats: Pisos
418           garage: Garatge
419           hospital: Edifici hospitalari
420           hotel: Hotel
421           house: Casa
422           industrial: Edifici industrial
423           public: Edifici públic
424           school: Edifici escolar
425           shop: Botiga
426           stadium: Estadi
427           store: Magatzem
428           tower: Torre
429           train_station: Estació de tren
430           university: Edifici universitari
431           "yes": Edifici
432         highway: 
433           bus_stop: Parada d'autobús
434           cycleway: Ruta per a bicicletes
435           emergency_access_point: Accés d'emergència
436           footway: Sendera
437           gate: Porta
438           path: Camí
439           primary_link: Carretera principal
440           residential: Residencial
441           road: Carretera
442           secondary: Carretera secundària
443           secondary_link: Carretera secundària
444           steps: Graons
445           stile: Escala per a travessar reixats
446           tertiary: Carretera terciària
447           trail: Sendera
448           unclassified: Carretera sense classificar
449         historic: 
450           archaeological_site: Lloc arqueològic
451           battlefield: Camp de batalla
452           building: Edifici
453           castle: Castell
454           church: Església
455           house: Casa
456           icon: Icona
457           memorial: Memorial
458           mine: Mina
459           monument: Monument
460           museum: Museu
461           ruins: Ruïnes
462           tower: Torre
463         landuse: 
464           cemetery: Cementiri
465           commercial: Zona comercial
466           construction: Construcció
467           farm: Granja
468           forest: Bosc
469           industrial: Zona industrial
470           mine: Mina
471           mountain: Muntanya
472           park: Parc
473           plaza: Plaça
474           quarry: Pedrera
475           residential: Àrea residencial
476           wetland: Aiguamoll
477           wood: Fusta
478         leisure: 
479           fishing: Àrea de pesca
480           garden: Jardí
481           golf_course: Camp de golf
482           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
483           marina: Port esportiu
484           miniature_golf: Minigolf
485           nature_reserve: Reserva natural
486           park: Parc
487           sports_centre: Centre esportiu
488           stadium: Estadi
489           swimming_pool: Piscina
490           water_park: Parc aquàtic
491         natural: 
492           bay: Badia
493           beach: Platja
494           cape: Cap
495           cave_entrance: Entrada a cova
496           channel: Canal
497           cliff: Cingle
498           coastline: Litoral
499           crater: Cràter
500           fell: Forest
501           fjord: Fiord
502           geyser: Guèiser
503           glacier: Glacera
504           heath: Bruguerar
505           hill: Pujol
506           island: Illa
507           moor: Amarratge
508           mud: Llot
509           peak: Pic
510           point: Punt
511           reef: Escull
512           ridge: Cresta
513           river: Riu
514           rock: Roca
515           scree: Pedregar
516           shoal: Banc
517           spring: Deu
518           strait: Estret
519           tree: Arbre
520           valley: Vall
521           volcano: Volcà
522           water: Aigua
523           wetland: Aiguamoll
524           wetlands: Aiguamolls
525           wood: Bosc
526         place: 
527           airport: Aeroport
528           city: Ciutat
529           country: País
530           county: Comtat
531           farm: Granja
532           hamlet: Aldea
533           house: Casa
534           houses: Cases
535           island: Illa
536           islet: Illot
537           locality: Localitat
538           moor: Amarrador
539           municipality: Municipi
540           postcode: Codi postal
541           region: Regió
542           sea: Mar
543           state: Estat o província
544           subdivision: Subdivisió
545           suburb: Suburbi
546           town: Poble
547           village: Aldea
548         railway: 
549           level_crossing: Pas a nivell
550           monorail: Monorail
551           subway: Estació de metro
552           tram: Tramvia
553           tram_stop: Parada de tramvia
554         shop: 
555           bakery: Fleca
556           bicycle: Tenda de bicicletes
557           books: Llibreria
558           butcher: Carnisseria
559           car_repair: Reparació d'automòbils
560           chemist: Farmàcia
561           fish: Peixateria
562           florist: Floristeria
563           gift: Botiga de regals
564           hairdresser: Perruqueria o barberia
565           jewelry: Joieria
566           laundry: Bugaderia
567           mall: Centre comercial
568           market: Mercat
569           optician: Òptica
570           shoes: Sabateria
571           supermarket: Supermercat
572           toys: Botiga de joguines
573           travel_agency: Agència de viatges
574         tourism: 
575           alpine_hut: Cabanya alpina
576           artwork: Il·lustració
577           attraction: Atracció
578           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
579           cabin: Cabanya
580           camp_site: Campament
581           caravan_site: Càmping per a caravanes
582           chalet: Xalet
583           guest_house: Alberg
584           hostel: Hostal
585           hotel: Hotel
586           information: Informació
587           lean_to: Nau
588           motel: Motel
589           museum: Museu
590           picnic_site: Àrea de pícnic
591           theme_park: Parc temàtic
592           valley: Vall
593           viewpoint: Mirador
594           zoo: Zoològic
595         waterway: 
596           canal: Canal
597           ditch: Séquia
598           mooring: Amarradors
599           rapids: Ràpids
600           river: Riu
601           wadi: Torrent
602           water_point: Punt d'aigua
603           waterfall: Cascada
604   javascripts: 
605     map: 
606       base: 
607         cycle_map: Cycle Map
608         noname: NoName
609   layouts: 
610     documentation: Documentació
611     donate_link_text: donatius
612     edit: Modificació
613     export: Exporta
614     gps_traces: Traces de GPS
615     help: Ajuda
616     history: Historial
617     home: Inici
618     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
619     intro_3_partners: wiki
620     logo: 
621       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
622     logout: sortir
623     logout_tooltip: Sortir
624     make_a_donation: 
625       text: Fer una donació
626     user_diaries: DIaris de usuari
627     view: Veure
628     view_tooltip: Visualitza els mapes
629     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
630     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
631   license_page: 
632     foreign: 
633       english_link: l'original en anglès
634       title: Sobre aquesta traducció
635     native: 
636       title: Sobre aquesta pàgina
637   message: 
638     delete: 
639       deleted: Missatge esborrat
640     inbox: 
641       date: Data
642       from: De
643       outbox: sortida
644       subject: Assumpte
645       title: Safata d'entrada
646     message_summary: 
647       delete_button: Suprimeix
648       read_button: Marca com a llegit
649       reply_button: Respon
650       unread_button: Marca com a no llegit
651     new: 
652       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
653       body: Cos
654       message_sent: S'ha enviat el missatge
655       send_button: Envia
656       subject: Assumpte
657       title: Enviar missatge
658     no_such_message: 
659       heading: No existeix aquest missatge
660       title: No existeix aquest missatge
661     outbox: 
662       date: Data
663       inbox: Entrada
664       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
665       outbox: sortida
666       subject: Assumpte
667       title: Sortida
668       to: A
669     read: 
670       date: Data
671       from: De
672       reply_button: Respon
673       subject: Assumpte
674       title: Llegir missatge
675       to: Per a
676       unread_button: Marca com a no llegit
677     sent_message_summary: 
678       delete_button: Suprimeix
679   notifier: 
680     diary_comment_notification: 
681       hi: Hola {{to_user}},
682     email_confirm: 
683       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
684     email_confirm_html: 
685       greeting: Hola,
686     email_confirm_plain: 
687       greeting: Hola,
688     gpx_notification: 
689       greeting: Hola,
690     lost_password_html: 
691       greeting: Hola,
692     lost_password_plain: 
693       greeting: Hola,
694     message_notification: 
695       hi: Hola {{to_user}},
696     signup_confirm_html: 
697       more_videos_here: més de vídeos aquí
698     signup_confirm_plain: 
699       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
700   oauth_clients: 
701     edit: 
702       submit: Modificació
703     form: 
704       name: Nom
705       required: Requerit
706   site: 
707     edit: 
708       user_page_link: pàgina d'usuari
709     index: 
710       license: 
711         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
712         project_name: projecte OpenStreetMap
713       permalink: Enllaç permanent
714       shortlink: Enllaç curt
715     key: 
716       table: 
717         entry: 
718           apron: 
719             1: terminal
720           cemetery: Cementiri
721           centre: Centre esportiu
722           farm: Granja
723           forest: Bosc
724           golf: Camp de golf
725           industrial: Zona industrial
726           lake: 
727             - Llac
728           military: Àrea militar
729           private: Accés privat
730           rail: Ferrocarril
731           reserve: Reserva natural
732           resident: Zona residencial
733           school: 
734             - Escola
735             - Universitat
736           secondary: Carretera secundària
737           station: Estació de tren
738           subway: Metro
739           summit: 
740             1: pic
741           track: Pista
742           wood: Fusta
743     search: 
744       search: Cerca
745       submit_text: Vés-hi
746       where_am_i: On sóc?
747     sidebar: 
748       close: Tanca
749       search_results: Resultats de la cerca
750   time: 
751     formats: 
752       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
753   trace: 
754     create: 
755       upload_trace: Pujar traça de GPS
756     edit: 
757       description: "Descripció:"
758       download: descàrrega
759       edit: modificació
760       filename: "Nom del fitxer:"
761       heading: Editant traça {{name}}
762       map: mapa
763       owner: "Propietari:"
764       points: "Punts:"
765       save_button: Guardar canvis
766       start_coord: "Coordenada d'inici:"
767       tags: "Etiquetes:"
768       tags_help: separat per comas
769       title: Editant traça {{name}}
770       uploaded_at: "Pujat a:"
771       visibility: "Visibilitat:"
772       visibility_help: Què vol dir això?
773     list: 
774       public_traces: Traces GPS públiques
775       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
776       your_traces: Les teves traces GPS
777     no_such_user: 
778       heading: No existeix l'usuari {{user}}
779       title: No existeix l`usuari
780     trace: 
781       ago: fa {{time_in_words_ago}}
782       by: en
783       count_points: "{{count}} punts"
784       edit: modificació
785       edit_map: Edita el mapa
786       identifiable: IDENTIFICABLE
787       in: a
788       map: mapa
789       more: mes
790       pending: PENDENT
791       private: PRIVAT
792       public: PUBLIC
793       trace_details: Veure detalls de la traça
794       trackable: RASTREABLE
795       view_map: Visualitza el mapa
796     trace_form: 
797       description: Descripció
798       help: Ajuda
799       tags: Etiquetes
800       tags_help: separat per comas
801       upload_button: Pujar
802       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
803       visibility: Visibilitat
804       visibility_help: què significa això?
805     trace_header: 
806       see_all_traces: Veure totes les traces
807       see_your_traces: Veure totes les teves traces
808     trace_optionals: 
809       tags: Etiquetes
810     trace_paging_nav: 
811       next: Següent &raquo;
812       previous: "&laquo; Previ"
813       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
814     view: 
815       delete_track: Elimina aquesta traça
816       description: "Descripció:"
817       download: baixada
818       edit: modificació
819       edit_track: Edita aquesta traça
820       filename: "Nom del fitxer:"
821       heading: Veient traça {{name}}
822       map: mapa
823       none: Ningú
824       owner: "Propietari:"
825       pending: PENDENT
826       points: "Punts:"
827       start_coordinates: "coordenada de inici:"
828       tags: "Etiquetes:"
829       title: Veient traça {{name}}
830       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
831       uploaded: "Pujat el:"
832       visibility: "Visibilitat:"
833   user: 
834     account: 
835       contributor terms: 
836         link text: què és això?
837       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
838       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
839       image: "Imatge:"
840       latitude: "Latitud:"
841       longitude: "Longitud:"
842       my settings: Preferències
843       new image: Afegir una imatge
844       preferred languages: "Llengües preferents:"
845       profile description: "Descripció del perfil:"
846       public editing: 
847         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
848         enabled link text: què és això?
849         heading: "Edició pública:"
850       public editing note: 
851         heading: Edició pública
852       return to profile: Torna al perfil
853       save changes button: Desa els canvis
854       title: Edita el compte
855     confirm: 
856       button: Confirmar
857     confirm_email: 
858       button: Confirmar
859     go_public: 
860       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
861     list: 
862       heading: Usuaris
863       title: Usuaris
864     login: 
865       create_account: crea un compte
866       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
867       heading: Accés
868       login_button: Accés
869       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
870       password: "Contrasenya:"
871       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
872       title: Accés
873       webmaster: webmestre
874     logout: 
875       heading: Sortir d'OpenStreetMap
876       logout_button: Sortir
877       title: Sortir
878     lost_password: 
879       email address: "Adreça de correu electrònic:"
880       heading: Heu oblidat la contrasenya?
881       new password button: Restablir contrasenya
882       title: contrasenya perduda
883     make_friend: 
884       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
885     new: 
886       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
887       continue: Continua
888       display name: "Nom en pantalla:"
889       email address: "Adreça de correu:"
890       heading: Crea un compte d'usuari
891       password: "Contrasenya:"
892     no_such_user: 
893       title: No existeix aquest usuari
894     popup: 
895       friend: Amic
896       your location: La teva situació
897     reset_password: 
898       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
899       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
900       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
901       password: "Contrasenya:"
902       reset: Restablir contrasenya
903       title: Restablir la contrasenya
904     terms: 
905       agree: D'acord
906       decline: Declinar
907       legale_names: 
908         france: França
909         italy: Itàlia
910         rest_of_world: Resta del món
911     view: 
912       activate_user: activa aquest usuari
913       add as friend: afegir com a amic
914       ago: (fa {{time_in_words_ago}})
915       confirm: Confirmeu
916       create_block: boca aquest usuari
917       created from: "Creat a partir de:"
918       deactivate_user: desactiva aquest usuari
919       delete_user: Suprimeix aquest usuari
920       description: Descripció
921       diary: diari
922       edits: modificacions
923       email address: "Adreça de correu:"
924       hide_user: amagar aquest usuari
925       km away: "{{count}}km de distància"
926       m away: "{{count}}m de distància"
927       mapper since: "Mapejant des de:"
928       my diary: el meu diari
929       my edits: les meves edicions
930       my settings: les meves preferències
931       my traces: les meves traces
932       nearby users: Altres usuaris propers
933       oauth settings: configuració OAuth
934       role: 
935         administrator: Aquest usuari és administrador
936         moderator: Aquest usuari és moderador
937       send message: enviar missatge
938       settings_link_text: preferències
939       status: "Estat:"
940       traces: traces
941       user location: Ubicació de l'usuari
942       your friends: Els vostres amics
943   user_block: 
944     partial: 
945       confirm: N'esteu segur?
946       creator_name: Creador
947       edit: Edició
948       show: Mostra
949       status: Estatus
950     period: 
951       one: 1 hora
952       other: "{{count}} hores"
953     show: 
954       confirm: N'esteu segur?
955       edit: Edició
956       show: Mostra
957       status: Estat
958   user_role: 
959     filter: 
960       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
961       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
962       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
963       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
964     grant: 
965       confirm: Confirmar
966       heading: Confirmi la concessió de rol
967       title: Confirmi la concessió de rol
968     revoke: 
969       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `{{role}}' de l'usuari `{{name}}'?
970       confirm: Confirmar
971       heading: Confirmar revocació de rol
972       title: Confirmar revocació de rol