Allow redirects to authentication services from the settings page
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 # Messages for Guadeloupean Creole French (Guadeloupean Creole French)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: spyc
4 ---
5 gcf:
6   browse:
7     changeset:
8       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
9       osmchangexml: osmChanjeman XML
10     containing_relation:
11       entry: 'Rèlasion %{relation_name}'
12       entry_role: 'Rèlasion %{relation_name} (adan wol %{relation_role})'
13     not_found:
14       sorry: 'Woy, pa ti ni %{type} èvè niméwo %{id}.'
15     start_rjs:
16       load_data: Chajé sé doné la
17       loading: Y ka chajé...
18   diary_entry:
19     new:
20       title: Nouvel nèf an jounal la
21     list:
22       new: Nouvel nèf an jounal la
23       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
24       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
25       recent_entries: 'Nouvel fré:'
26       older_entries: Nouvel rasi
27       newer_entries: Nouvel pi fré
28     edit:
29       subject: 'Sijè:'
30       body: 'Mésaj:'
31       language: 'Lang:'
32       location: 'Ki koté:'
33       latitude: 'Latitid:'
34       longitude: 'Longitid:'
35       use_map_link: Sèvi èvè kat la
36       save_button: Enrèjistré
37       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
38     no_such_entry:
39       heading: 'Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : %{id}'
40       body: 'Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa %{id}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.'
41     diary_entry:
42       posted_by: 'Sé %{link_user} ki voyé sa , koté %{created} i maké an %{language_link}'
43       comment_link: Palé asi nouvel la sa
44       reply_link: Réponn nouvel la sa
45       comment_count:
46         one: On Komantè
47         other: '%{count} Komantè'
48       edit_link: Modifié nouvel la sa
49     diary_comment:
50       comment_from: 'Komantè a %{link_user} koté %{comment_created_at}'
51   layouts:
52     logout: Chapé
53     log_in: Rantré
54     sign_up: Enskriw
55     edit: Modifié
56     history: Istwa sa ou fè
57     export: Voyé déwò
58     gps_traces: Chimen GPS
59     user_diaries: Jounal
60     tag_line: Lyannaj pou kat lib
61     osm_offline: >
62       Base a doné a OpenStreetMap dékonekté
63       atchelman ; Yo ka fè on gwo travay
64       enpòtan asi-y pou-y maché bien.
65     osm_read_only: >
66       Atchelman ou pé li selamn base a doné
67       a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo
68       travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
69     donate: 'Ba OpenStreetMap on Fòs, %{link} Pou fè matériel la vansé.'
70     make_a_donation:
71       text: Ba OpenStreetMap On Fòs
72   site:
73     index:
74       js_1: >
75         Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka
76         sipòté Javascript ouben Javascript
77         éten.
78       js_2: >
79         OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript
80         pou kat glisad.
81       permalink: Permalink
82     edit:
83       not_public: >
84         Ou pé pa réglé édision aw pou yo
85         piblik.
86       not_public_description: 'Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi %{user_page}.'
87       user_page_link: paj_itilizatè
88       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
89       flash_player_required: "Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap."
90       potlatch_unsaved_changes: >
91         Ou ti ni modifikasion ou pa
92         anrègistré. (Pou anrègistré adan
93         Potlatch, fow déséleksioné lin la ou
94         pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod
95         list. Ouben kliké asi Anregistré si ou
96         ti ni bouton la sa.)
97     sidebar:
98       search_results: Rézilta a chèché aw
99       close: Fèmé
100     search:
101       search: Chèché
102       where_am_i: Ki moun an yé?
103       submit_text: Voyé
104   user:
105     login:
106       heading: Konekté
107       email or username: 'Adres imél ouben nom itilizaté aw :'
108       password: 'Kòd aw:'
109       lost password link: Ou pèd kòd aw?
110       login_button: Konektéw
111     lost_password:
112       heading: Ou pèd kòd aw?
113       email address: 'Adres imél aw :'
114       new password button: Voyé on nouvo kòd
115     new:
116       no_auto_account_create: >
117         Malérezman, alè kilé, nou pé pa
118         ouvè kont automatikman.
119       contact_webmaster: "Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib."
120       license_agreement: "Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>."
121       email address: 'Adres imél :'
122       confirm email address: 'konfimé adres imél :'
123       not displayed publicly: 'Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)'
124       display name: 'Non aw afiché :'
125       password: 'Kòd :'
126       confirm password: 'Konfirmé kòd aw:'
127     no_such_user:
128       body: 'Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa %{user}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.'
129     view:
130       my diary: Jounal an mwen
131       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
132       my edits: Édision an mwen
133       my traces: Chimen an mwen
134       my settings: Opsion an mwen
135       send message: Voyé on mésaj
136       diary: Jounal
137       edits: Édision
138       traces: Chimen
139       remove as friend: Woté on zanmi
140       add as friend: Ajouté on zanmi
141       mapper since: 'Arpantè dèpi:'
142       description: Deskription
143       user location: Ola itilizatè yé
144       if set location: 'Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw %{settings_link}.'
145       settings_link_text: Opsion
146       your friends: Kanmarad aw
147       no friends: Ou poko ni pon zanmi
148       km away: '%{count} km'
149       nearby users: 'Itilizatè owa aw :'
150       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
151     popup:
152       your location: Koté ou yé
153       nearby mapper: Arpantè owa aw
154     account:
155       my settings: Mes options
156       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
157       public editing:
158         heading: 'Édision piblik:'
159         enabled: >
160           Aktif. Y pa anonnim, y pé édité
161           doné.
162         enabled link: >
163           http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
164         enabled link text: Ka sa yé?
165         disabled: >
166           Inaktif y pé pa édité doné ; tout
167           édision pasé anonim.
168         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
169       profile description: 'Deskripsion a profil la :'
170       home location: 'La ou ka rété :'
171       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
172       latitude: 'Latitid:'
173       longitude: 'Longitid:'
174       update home location on click: >
175         Eskè y fo modifié la ou ka rété lè
176         ou ka kliké asi kat la?
177       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
178       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
179       return to profile: "Rouvin' asi pwofil la"
180       flash update success confirm needed: >
181         Enfowmasion asi itilisatè la bien
182         anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou
183         konfirmé adres nouvo imél aw
184       flash update success: >
185         Efowmasion asi itilisatè la bien
186         anrejistré.
187     confirm:
188       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
189       press confirm button: >
190         Apiyé asi bouton la ki an ba pou
191         konfirmé kont aw aktif menm.
192       button: Konfirmé
193     confirm_email:
194       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
195       press confirm button: >
196         Apiyé asi bouton la ki an ba pou
197         konfirmé nouvo adres imél aw.
198       button: Konfirmé
199     set_home:
200       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
201     go_public:
202       flash success: >
203         Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou
204         pa otorizé édité.