Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2381'
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {
2     "sv": {
3         "icons": {
4             "download": "hämta",
5             "information": "info",
6             "remove": "radera",
7             "undo": "ångra",
8             "zoom_to": "Zooma till",
9             "copy": "kopiera",
10             "view_on": "visa på {domain}",
11             "favorite": "favorit",
12             "list": "lista",
13             "text": "text",
14             "deselect": "avmarkera"
15         },
16         "toolbar": {
17             "inspect": "Inspektera",
18             "undo_redo": "Ångra / Gör om",
19             "recent": "Senaste",
20             "favorites": "Favoriter",
21             "add_feature": "Lägg till objekt"
22         },
23         "modes": {
24             "add_feature": {
25                 "title": "Lägg till ett objekt",
26                 "description": "Sök efter objekt att lägga till på kartan.",
27                 "key": "Tab",
28                 "result": "{count} hittat",
29                 "results": "{count} hittade"
30             },
31             "add_area": {
32                 "title": "Område",
33                 "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
34                 "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad.",
35                 "filter_tooltip": "områden"
36             },
37             "add_line": {
38                 "title": "Linje",
39                 "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
40                 "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag.",
41                 "filter_tooltip": "linjer"
42             },
43             "add_point": {
44                 "title": "Punkt",
45                 "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
46                 "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt.",
47                 "filter_tooltip": "punkter"
48             },
49             "add_note": {
50                 "title": "Anteckning",
51                 "label": "Lägg till anteckning",
52                 "description": "Hittat ett problem? Låt andra kartläggare få veta det. ",
53                 "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en anteckning. ",
54                 "key": "N"
55             },
56             "add_preset": {
57                 "title": "Lägg till {feature}"
58             },
59             "browse": {
60                 "title": "Navigera",
61                 "description": "Panorera och zooma kartan."
62             },
63             "draw_area": {
64                 "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
65             },
66             "draw_line": {
67                 "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
68             },
69             "drag_node": {
70                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte redigeras då det är anslutet till ett dolt objekt."
71             }
72         },
73         "operations": {
74             "add": {
75                 "annotation": {
76                     "point": "Lade till en punkt.",
77                     "vertex": "Lade till en nod till en linje.",
78                     "relation": "Lade till en relation.",
79                     "note": "Lade till en anteckning."
80                 }
81             },
82             "start": {
83                 "annotation": {
84                     "line": "Påbörjade en linje.",
85                     "area": "Påbörjade ett område."
86                 }
87             },
88             "continue": {
89                 "key": "A",
90                 "title": "Fortsätt",
91                 "description": "Fortsätt denna linje.",
92                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
93                 "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Shift och klicka på den för att välja.",
94                 "annotation": {
95                     "line": "Fortsatte en linje.",
96                     "area": "Fortsatte på ett område."
97                 }
98             },
99             "cancel_draw": {
100                 "annotation": "Avbröt ritning."
101             },
102             "change_role": {
103                 "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
104             },
105             "change_tags": {
106                 "annotation": "Ändrade tagg."
107             },
108             "circularize": {
109                 "title": "Gör till cirkel",
110                 "description": {
111                     "single": "Gör detta objekt runt.",
112                     "multiple": "Gör dessa objekt runa."
113                 },
114                 "key": "O",
115                 "annotation": {
116                     "single": "Gör ett objekt runt.",
117                     "multiple": "Gör objekt runda."
118                 },
119                 "multiple_blockers": {
120                     "multiple": "Dessa kan inte göras runda på grund av flera anledningar."
121                 },
122                 "not_closed": {
123                     "single": "Detta kan inte göras runt då det inte är en loop.",
124                     "multiple": "Dessa kan inte göras runda då de inte är loopar."
125                 },
126                 "too_large": {
127                     "single": "Detta kan inte göras runt då inte tillräckligt av det är synligt.",
128                     "multiple": "Dessa kan inte göras runda då inte tillräckligt av dem är synliga."
129                 },
130                 "connected_to_hidden": {
131                     "single": "Detta kan inte göras runt då det är kopplat till ett dolt objekt.",
132                     "multiple": "Dessa kan inte göras runda då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."
133                 },
134                 "not_downloaded": {
135                     "single": "Detta kan inte göras runt då delar av det ännu inte har laddats ned.",
136                     "multiple": "Dessa kan inte göras runda då delar av dem ännu inte har laddats ned."
137                 },
138                 "already_circular": {
139                     "single": "Detta kan inte göras mer runt än det redan är.",
140                     "multiple": "Dessa kan inte göras mer runda än de redan är."
141                 }
142             },
143             "orthogonalize": {
144                 "title": "Räta upp",
145                 "description": {
146                     "corner": {
147                         "single": "Räta upp detta hörn.",
148                         "multiple": "Räta upp dessa hörn."
149                     },
150                     "feature": {
151                         "single": "Räta upp hörnen på detta objekt.",
152                         "multiple": "Räta upp hörnen på dessa objekt."
153                     }
154                 },
155                 "key": "Q",
156                 "annotation": {
157                     "corner": {
158                         "single": "Rätat upp ett hörn.",
159                         "multiple": "Rätat upp flera hörn."
160                     },
161                     "feature": {
162                         "single": "Rätat upp hörnen på ett objekt.",
163                         "multiple": "Rätat upp hörnen på flera objekt."
164                     }
165                 },
166                 "multiple_blockers": {
167                     "multiple": "Dessa kan inte räta upp av flera anledningar."
168                 },
169                 "end_vertex": {
170                     "single": "Denna kan inte rätas upp då den är en ändpunkt.",
171                     "multiple": "Dessa kan inte rätas upp då de är ändpunkter."
172                 },
173                 "square_enough": {
174                     "single": "Denna kan inte rätas upp mer än den redan är.",
175                     "multiple": "Dessa kan inte rätas upp mer än de redan är."
176                 },
177                 "not_squarish": {
178                     "single": "Denna kan inte rätas upp då den inte är en fyrkant.",
179                     "multiple": "Dessa kan inte rätas upp då de inte är fyrkantiga."
180                 },
181                 "too_large": {
182                     "single": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt av den är synligt för tillfället.",
183                     "multiple": "Dessa kan inte rätas upp då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."
184                 },
185                 "connected_to_hidden": {
186                     "single": "Detta kan inte rätas upp då det är kopplat till ett dolt objekt.",
187                     "multiple": "Dessa kan inte rätas upp då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."
188                 },
189                 "not_downloaded": {
190                     "single": "Detta kan inte göras kvadratisk då delar av det ännu inte har laddats ned.",
191                     "multiple": "Dessa kan inte göras kvadratisk då delar av dem ännu inte har laddats ned."
192                 }
193             },
194             "straighten": {
195                 "title": "Räta ut",
196                 "description": {
197                     "points": "Placera dessa punkter längs en linje.",
198                     "line": "Räta ut denna linje."
199                 },
200                 "key": "S",
201                 "annotation": {
202                     "points": "Placera flera punkter längs en linje.",
203                     "line": "Rätade ut en linje."
204                 },
205                 "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd.",
206                 "connected_to_hidden": "Detta linje kan inte rätas ut då det är kopplat till ett dolt objekt.",
207                 "not_downloaded": "Detta kan inte rätas upp då delar av det ännu inte har laddats ned."
208             },
209             "delete": {
210                 "title": "Radera",
211                 "description": {
212                     "single": "Radera detta objekt permanent.",
213                     "multiple": "Radera dessa objekt permanent."
214                 },
215                 "annotation": {
216                     "point": "Tog bort en punkt.",
217                     "vertex": "Tog bort en nod från en väg.",
218                     "line": "Tog bort en linje.",
219                     "area": "Tog bort ett område.",
220                     "relation": "Tog bort en relation.",
221                     "multiple": "Tog bort {n} objekt."
222                 },
223                 "too_large": {
224                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
225                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av dem är synliga för tillfället."
226                 },
227                 "incomplete_relation": {
228                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det inte är fullständigt nedladdat.",
229                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."
230                 },
231                 "part_of_relation": {
232                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är del i en relation. Du måste ta bort det från relationen först. ",
233                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i en relation. Du måste ta bort dem från relationen först."
234                 },
235                 "connected_to_hidden": {
236                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
237                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
238                 },
239                 "not_downloaded": {
240                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då delar av det ännu inte har laddats ned.",
241                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då delar av dem ännu inte har laddats ned."
242                 },
243                 "has_wikidata_tag": {
244                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det har en Wikidata-tagg.",
245                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de har Wikidata-taggar."
246                 }
247             },
248             "downgrade": {
249                 "title": "Nedgradera",
250                 "description": {
251                     "building_address": "Ta bort alla icke adress- och byggnadsrelaterade taggar.",
252                     "building": "Ta bort alla icke byggnadsrelaterade taggar.",
253                     "address": "Ta bort alla icke adressrelaterade taggar."
254                 },
255                 "annotation": {
256                     "building": {
257                         "single": "Nedgradera ett objekt till en enkel byggnad.",
258                         "multiple": "Nedgradera {n} objekt till enkla byggnader."
259                     },
260                     "address": {
261                         "single": "Nedgradera ett objekt till en adress.",
262                         "multiple": "Nedgradera {n} objekt till adresser."
263                     },
264                     "multiple": "Nedgradera {n} objekt."
265                 },
266                 "has_wikidata_tag": {
267                     "single": "Detta objekt kan inte nedgraderas då det har en Wikidata-tagg.",
268                     "multiple": "Dessa objekt kan inte nedgraderas då vissa ha Wikidata-taggar."
269                 }
270             },
271             "add_member": {
272                 "annotation": "Lade till en medlem till en relationen."
273             },
274             "delete_member": {
275                 "annotation": "Tog bort en medlem från en relationen."
276             },
277             "reorder_members": {
278                 "annotation": "Ändrade ordningen på en relations medlemmar."
279             },
280             "connect": {
281                 "annotation": {
282                     "from_vertex": {
283                         "to_point": "Anslöt en väg till en punkt.",
284                         "to_vertex": "Anslöt en väg till en annan.",
285                         "to_line": "Anslöt en väg till en linje.",
286                         "to_area": "Anslöt en väg till ett område.",
287                         "to_adjacent_vertex": "Sammanfogade intilliggande punkter på en väg.",
288                         "to_sibling_vertex": "Anslöt en väg till sig själv. "
289                     },
290                     "from_point": {
291                         "to_point": "Sammanfogade en punkt med en annan.",
292                         "to_vertex": "Sammanfogade en punkt med en punkt på en väg. ",
293                         "to_line": "Flyttade en punkt till en linje.",
294                         "to_area": "Flyttade en punkt till ett område."
295                     }
296                 },
297                 "relation": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då de har motstridiga relationsroller.",
298                 "restriction": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då det skulle skada en relation av typen \"{relation}\"."
299             },
300             "disconnect": {
301                 "title": "Koppla isär",
302                 "description": "Koppla isär dessa linjer/områden från varandra.",
303                 "line": {
304                     "description": "Koppla isär denna linje från andra objekt."
305                 },
306                 "area": {
307                     "description": "Koppla isär detta område från andra objekt."
308                 },
309                 "key": "D",
310                 "annotation": "Kopplade isär linjer/områden.",
311                 "too_large": {
312                     "single": "Detta kan inte kopplas isär då inte tillräckligt mycket av det är synligt för tillfället."
313                 },
314                 "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att sära på.",
315                 "not_downloaded": "Detta kan inte kopplas isär då delar av det ännu inte har laddats ned.",
316                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte kopplas isär då det är kopplat till ett dolt objekt.",
317                 "relation": "Detta kan inte kopplas isär då den kopplar ihop medlemmar i en relation."
318             },
319             "merge": {
320                 "title": "Sammanfoga",
321                 "description": "Sammanfoga dessa objekt.",
322                 "key": "C",
323                 "annotation": "Sammanfogade {n} objekt.",
324                 "not_eligible": "Dessa objekt kan inte sammanfogas.",
325                 "not_adjacent": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då deras ändar inte är sammankopplade.",
326                 "restriction": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då det kommer att skada en relation av typen \"{relation}\".",
327                 "relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då de har motstridiga relationsroller.",
328                 "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte är fullständigt nedladdat.",
329                 "conflicting_tags": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då några av dess taggar har motstridiga värden.",
330                 "paths_intersect": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då den resulterande vägen skulle korsa sig själv. "
331             },
332             "move": {
333                 "title": "Flytta",
334                 "description": {
335                     "single": "Flytta detta objekt till annan plats.",
336                     "multiple": "Flytta dessa objekt till annan plats."
337                 },
338                 "key": "M",
339                 "annotation": {
340                     "point": "Flyttade en punkt.",
341                     "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
342                     "line": "Flyttade en linje.",
343                     "area": "Flyttade ett område.",
344                     "multiple": "Flyttade flera objekt."
345                 },
346                 "incomplete_relation": {
347                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är fullständigt nedladdat.",
348                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är fullständigt nedladdade."
349                 },
350                 "too_large": {
351                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
352                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
353                 },
354                 "connected_to_hidden": {
355                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det är kopplat till dolt objekt.",
356                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de är kopplade till dolda objekt."
357                 },
358                 "not_downloaded": {
359                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då delar av det ännu inte har laddats ned.",
360                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då delar av dem ännu inte har laddats ned."
361                 }
362             },
363             "reflect": {
364                 "title": {
365                     "long": "Spegla lång",
366                     "short": "Spegla kort"
367                 },
368                 "description": {
369                     "long": {
370                         "single": "Spegla detta objekt längs dess långa axel.",
371                         "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma långa axel."
372                     },
373                     "short": {
374                         "single": "Spegla detta objekt längs dess korta axel.",
375                         "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma korta axel."
376                     }
377                 },
378                 "key": {
379                     "long": "T",
380                     "short": "Y"
381                 },
382                 "annotation": {
383                     "long": {
384                         "single": "Speglade ett objekt längs dess långa axel.",
385                         "multiple": "Speglade flera objekt längs deras långa axel."
386                     },
387                     "short": {
388                         "single": "Speglade ett objekt längs dess korta axel.",
389                         "multiple": "Speglade flera objekt längs deras korta axel."
390                     }
391                 },
392                 "incomplete_relation": {
393                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då det inte har laddats ned fullständigt.",
394                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då de inte har laddats ned fullständigt."
395                 },
396                 "too_large": {
397                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
398                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."
399                 },
400                 "connected_to_hidden": {
401                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
402                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
403                 },
404                 "not_downloaded": {
405                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då delar av det ännu inte har laddats ned.",
406                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då delar av det ännu inte har laddats ned."
407                 }
408             },
409             "rotate": {
410                 "title": "Rotera",
411                 "description": {
412                     "single": "Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.",
413                     "multiple": "Rotera dessa objekt runt deras gemensamma centrumpunkt."
414                 },
415                 "key": "R",
416                 "annotation": {
417                     "line": "Roterade en linje.",
418                     "area": "Roterade ett område.",
419                     "multiple": "Roterade flera objekt."
420                 },
421                 "incomplete_relation": {
422                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.",
423                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är fullständigt nedladdade."
424                 },
425                 "too_large": {
426                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
427                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
428                 },
429                 "connected_to_hidden": {
430                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det är kopplat till dolt objekt.",
431                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de är kopplade till dolda objekt."
432                 },
433                 "not_downloaded": {
434                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då delar av det ännu inte har laddats ned.",
435                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då delar av dem ännu inte har laddats ned."
436                 }
437             },
438             "reverse": {
439                 "title": "Byt riktning",
440                 "description": {
441                     "point": "Växla riktningen för denna punkt.",
442                     "points": "Växla riktningen för dessa punkter.",
443                     "line": "Gör att denna linje går i motsatt riktning.",
444                     "lines": "Gör att dessa linjer går i motsatt riktning.",
445                     "features": "Växla riktningen på dessa objekt."
446                 },
447                 "key": "V",
448                 "annotation": {
449                     "point": "Bytte riktning på en punkt.",
450                     "points": "Bytte riktning på flera punkter.",
451                     "line": "Bytte riktning på linje.",
452                     "lines": "Bytte riktning på flera linjer.",
453                     "features": "Bytte riktning på flera objekt."
454                 }
455             },
456             "split": {
457                 "title": "Dela upp",
458                 "description": {
459                     "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
460                     "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
461                     "multiple": "Dela gränserna för linjerna/området i två, vid denna punkt."
462                 },
463                 "key": "X",
464                 "annotation": {
465                     "line": "Delade linje.",
466                     "area": "Delade gränsen för ett område.",
467                     "multiple": "Delade gränsen för {n} linjer/områden."
468                 },
469                 "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
470                 "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem.",
471                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."
472             },
473             "restriction": {
474                 "annotation": {
475                     "create": "Lade till en svängrestriktion",
476                     "delete": "Tog bort en svängrestriktion"
477                 }
478             },
479             "extract": {
480                 "title": "Extrahera",
481                 "key": "E",
482                 "description": {
483                     "vertex": {
484                         "single": "Extrahera denna punkt från linje/område den tillhör."
485                     },
486                     "area": {
487                         "single": "Extrahera en punkt från detta område."
488                     }
489                 },
490                 "annotation": {
491                     "single": "Extraherade en punkt."
492                 },
493                 "too_large": {
494                     "area": {
495                         "single": "En punkt kan inte extraheras från detta område då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället."
496                     }
497                 },
498                 "restriction": {
499                     "vertex": {
500                         "single": "Denna punkt kan inte extraheras då det skulle skada en relation av typen \"{relation}\"."
501                     }
502                 },
503                 "connected_to_hidden": {
504                     "vertex": {
505                         "single": "Denna punkt kan inte extraheras då den är kopplad till ett dolt objekt."
506                     }
507                 }
508             }
509         },
510         "restriction": {
511             "controls": {
512                 "distance": "Distans",
513                 "distance_up_to": "Upp till (distans)",
514                 "via": "Via",
515                 "via_node_only": "Enbart nod",
516                 "via_up_to_one": "Upp till 1 väg",
517                 "via_up_to_two": "Upp till 2 vägar"
518             },
519             "help": {
520                 "indirect": "(indirekt)",
521                 "turn": {
522                     "no_left_turn": "INGEN vänstersväng (indirekt)",
523                     "no_right_turn": "INGEN högersväng (indirekt)",
524                     "no_u_turn": "INGEN U-sväng (indirekt)",
525                     "no_straight_on": "INTE rakt fram (indirekt) ",
526                     "only_left_turn": "ENBART vänstersväng (indirekt)",
527                     "only_right_turn": "ENBART högersväng (indirekt)",
528                     "only_u_turn": "ENBART U-sväng (indirekt)",
529                     "only_straight_on": "ENBART rakt fram (indirekt)",
530                     "allowed_left_turn": "Vänstersväng tillåten (indirekt)",
531                     "allowed_right_turn": "Högersväng tillåten (indirekt)",
532                     "allowed_u_turn": "U-sväng tillåten (indirekt)",
533                     "allowed_straight_on": "Rakt fram tillåtet (indirekt)"
534                 },
535                 "from": "FRÅN",
536                 "via": "VIA",
537                 "to": "TILL",
538                 "from_name": "{from} {fromName}",
539                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
540                 "via_names": "{via} {viaNames}",
541                 "select_from": "Klicka för att välja ett {from}-segment",
542                 "select_from_name": "Klicka för att välja {from} {fromName}",
543                 "toggle": "Klicka för \"{turn}\""
544             }
545         },
546         "undo": {
547             "tooltip": "Ångra: {action}",
548             "nothing": "Inget att ångra."
549         },
550         "redo": {
551             "tooltip": "Gör om: {action}",
552             "nothing": "Inget att upprepa."
553         },
554         "tooltip_keyhint": "Kortkommando:",
555         "browser_notice": "Redigeraren stöds i Firefox, Chrome, Safari, Opera samt Internet Explorer 11 och högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
556         "translate": {
557             "translate": "Översätt",
558             "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
559             "localized_translation_language": "Välj språk",
560             "localized_translation_name": "Namn",
561             "language_and_code": "{language} ({code})"
562         },
563         "zoom_in_edit": "Zooma in för att redigera",
564         "login": "Logga in",
565         "logout": "Logga ut",
566         "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
567         "report_a_bug": "Rapportera ett fel",
568         "help_translate": "Hjälp till och översätta",
569         "sidebar": {
570             "key": "´",
571             "tooltip": "Visa/dölj sidopanel"
572         },
573         "feature_info": {
574             "hidden_warning": "{count} dolda objekt",
575             "hidden_details": "Detta objekt är dolt för tillfället: {details}"
576         },
577         "osm_api_status": {
578             "message": {
579                 "error": "Det går inte att nå OpenStreetMap API. Dina redigeringar är säkra lokalt. Kontrollera din nätverksanslutning.",
580                 "offline": "OpenStreetMap API är offline. Dina redigeringar är säkra lokalt. Kom tillbaka senare.",
581                 "readonly": "OpenStreetMap API är för närvarande skrivskyddat. Du kan fortsätta redigera, men måste vänta med att spara dina ändringar.",
582                 "rateLimit": "OpenStreetMap API begränsar anonyma anslutningar. Du kan fixa detta genom att logga in."
583             },
584             "retry": "Försök igen"
585         },
586         "commit": {
587             "title": "Ladda upp till OpenStreetMap",
588             "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
589             "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
590             "request_review": "Jag vill att någon granskar mina ändringar.",
591             "save": "Ladda upp",
592             "cancel": "Avbryt",
593             "changes": "{count} ändringar",
594             "download_changes": "Ladda ned osmChange-fil",
595             "errors": "Fel",
596             "warnings": "Varningar",
597             "modified": "Ändrat",
598             "deleted": "Raderat",
599             "created": "Skapat",
600             "outstanding_errors_message": "Rätta till alla fel först. {count} återstår.",
601             "comment_needed_message": "Ange en ändringskommentar först.",
602             "about_changeset_comments": "Om ändringskommentarer",
603             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
604             "google_warning": "Du nämnde Google i kommentaren: kom ihåg att det är strängt förbjudet att kopiera från Google Maps",
605             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright/sv"
606         },
607         "contributors": {
608             "list": "Ändrad av {users}",
609             "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
610         },
611         "info_panels": {
612             "key": "I",
613             "background": {
614                 "key": "B",
615                 "title": "Bakgrund",
616                 "zoom": "Zoom",
617                 "vintage": "Ålder",
618                 "source": "Källa",
619                 "description": "Beskrivning",
620                 "resolution": "Upplösning",
621                 "accuracy": "Precision",
622                 "unknown": "Okänt",
623                 "show_tiles": "Visa kartrutor",
624                 "hide_tiles": "Dölj kartrutor",
625                 "show_vintage": "Visa ålder",
626                 "hide_vintage": "Dölj ålder"
627             },
628             "history": {
629                 "key": "H",
630                 "title": "Historik",
631                 "selected": "{n} markerad(e)",
632                 "no_history": "Ingen historik (nytt objekt)",
633                 "version": "Version",
634                 "last_edit": "Senast redigerad",
635                 "edited_by": "Redigerad av",
636                 "changeset": "Ändringsset",
637                 "unknown": "Okänd",
638                 "link_text": "Historik på openstreetmap.org",
639                 "note_no_history": "Ingen historik (ny anteckning)",
640                 "note_comments": "Kommentarer",
641                 "note_created_date": "Skapad den",
642                 "note_created_user": "Skapad av",
643                 "note_link_text": "Anteckning på openstreetmap.org"
644             },
645             "location": {
646                 "key": "L",
647                 "title": "Lokalisering",
648                 "unknown_location": "Okänd lokalisering"
649             },
650             "measurement": {
651                 "key": "M",
652                 "title": "Mätning",
653                 "selected": "{n} markerad(e)",
654                 "geometry": "Geometri",
655                 "closed_line": "Stängd linje",
656                 "closed_area": "Slutet område",
657                 "center": "Centrum",
658                 "perimeter": "Omkrets",
659                 "length": "Längd",
660                 "area": "Area",
661                 "centroid": "Centrumpunkt",
662                 "location": "Placering",
663                 "metric": "Metriskt",
664                 "imperial": "Brittiskt",
665                 "node_count": "Antal noder"
666             }
667         },
668         "geometry": {
669             "point": "punkt",
670             "vertex": "hörn",
671             "line": "linje",
672             "area": "område",
673             "relation": "relation",
674             "note": "anteckning"
675         },
676         "geocoder": {
677             "search": "Sök hela världen...",
678             "no_results_worldwide": "Inget hittades"
679         },
680         "geolocate": {
681             "title": "Visa var jag är",
682             "locating": "Lokaliserar, var god vänta..."
683         },
684         "inspector": {
685             "zoom_to": {
686                 "key": "Z",
687                 "title": "Zooma till detta",
688                 "tooltip_feature": "Centrera och zooma kartan för att fokusera på detta objekt.",
689                 "tooltip_note": "Centrera och zooma kartan för att fokusera på denna anteckning.",
690                 "tooltip_data": "Centrera och zooma kartan för att fokusera på denna data.",
691                 "tooltip_issue": "Centrera och zooma kartan för att fokusera på detta problem."
692             },
693             "show_more": "Visa mer",
694             "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
695             "view_on_keepRight": "Visa på keepright.at",
696             "feature_type": "Objekttyp",
697             "fields": "Egenskaper",
698             "tags_count": "Taggar ({count})",
699             "members_count": "Medlemmar ({count})",
700             "relations_count": "Relationer ({count})",
701             "features_count": "Objekt ({count})",
702             "add_to_relation": "Lägg till i en relation",
703             "new_relation": "Ny relation...",
704             "choose_relation": "Välj en föräldrarelation",
705             "role": "Roll",
706             "choose": "Välj typ av objekt",
707             "results": "{n} sökresult för {search}",
708             "no_documentation_key": "Det finns inget dokumentation tillgänglig.",
709             "edit_reference": "ändra/översätt",
710             "wiki_reference": "Visa dokumentation",
711             "wiki_en_reference": "Visa dokumentation på engelska",
712             "key_value": "nyckel=värde",
713             "multiple_values": "Multipla värden",
714             "hidden_preset": {
715                 "manual": "{features} är dolda. Aktivera dem i panelen Kartdata.",
716                 "zoom": "{features} är dolda. Zooma in för att aktivera dem. "
717             },
718             "back_tooltip": "Ändra objekttyp",
719             "remove": "Ta bort",
720             "search": "Sök",
721             "unknown": "Okänd",
722             "incomplete": "<inte hämtad>",
723             "feature_list": "Sök efter objekt",
724             "edit": "Ändra objekt",
725             "edit_features": "Redigera objekt",
726             "check": {
727                 "yes": "Ja",
728                 "no": "Nej",
729                 "reverser": "Ändra riktning"
730             },
731             "radio": {
732                 "structure": {
733                     "type": "Typ",
734                     "default": "Standard",
735                     "layer": "Lager"
736                 }
737             },
738             "add": "Lägg till",
739             "none": "Ingen",
740             "node": "Nod",
741             "way": "Väg",
742             "relation": "Relation",
743             "location": "Plats",
744             "add_fields": "Lägg till egenskap:",
745             "lock": {
746                 "suggestion": "Egenskapen \"{label}\" är låst då det finns en Wikidata-tagg. Du kan ta bort den eller redigera taggen i sektionen \"Taggar."
747             }
748         },
749         "background": {
750             "title": "Bakgrund",
751             "description": "Bakgrundsinställningar",
752             "key": "B",
753             "backgrounds": "Bakgrunder",
754             "none": "Ingen",
755             "best_imagery": "Bästa kända bildkällan för den här platsen",
756             "switch": "Växla tillbaka till denna bakgrund",
757             "custom": "Anpassa",
758             "overlays": "Bildlager",
759             "imagery_problem_faq": "Rapportera ett problem med flygfoto",
760             "reset": "återställ",
761             "reset_all": "Återställ allt",
762             "display_options": "Visningsinställningar",
763             "brightness": "Ljusstyrka",
764             "contrast": "Kontrast",
765             "saturation": "Mättnad",
766             "sharpness": "Skärpa",
767             "minimap": {
768                 "description": "Visa minikarta",
769                 "tooltip": "Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället.",
770                 "key": "/"
771             },
772             "panel": {
773                 "description": "Visa detaljpanel",
774                 "tooltip": "Visa avancerad bakgrundsinformation."
775             },
776             "offset": "Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter."
777         },
778         "map_data": {
779             "title": "Kartdata",
780             "description": "Kartdata",
781             "key": "F",
782             "data_layers": "Datalager",
783             "layers": {
784                 "osm": {
785                     "tooltip": "Kartdata från OpenStreetMap",
786                     "title": "OpenStreetMap-data"
787                 },
788                 "notes": {
789                     "tooltip": "Anteckning från OpenStreetMap",
790                     "title": "OpenStreetMap-anteckningar"
791                 },
792                 "keepRight": {
793                     "tooltip": "Dataproblem hittad av keepright.at",
794                     "title": "KeepRight-problem"
795                 },
796                 "improveOSM": {
797                     "tooltip": "Saknad data hittad av improveosm.org",
798                     "title": "ImproveOSM-problem"
799                 },
800                 "osmose": {
801                     "tooltip": "Dataproblem hittade av osmose.openstreetmap.fr",
802                     "title": "Osmose-problem"
803                 },
804                 "custom": {
805                     "tooltip": "Drag och släpp en datafil på sidan, eller klicka på knappen för att ställa in",
806                     "title": "Anpassad kartdata",
807                     "zoom": "Zooma till data"
808                 }
809             },
810             "style_options": "Stilinställningar",
811             "highlight_edits": {
812                 "key": "G"
813             },
814             "map_features": "Kartobjekt",
815             "autohidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. ",
816             "osmhidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då OpenStreetMap-lagret är dolt."
817         },
818         "visual_diff": {
819             "highlight_edits": {
820                 "description": "Markera ändringar",
821                 "tooltip": "Rita en ram runt ändrade objekt"
822             }
823         },
824         "photo_overlays": {
825             "title": "Bildlager",
826             "traffic_signs": {
827                 "title": "Vägmärken"
828             },
829             "photo_type": {
830                 "flat": {
831                     "title": "Platta foton",
832                     "tooltip": "Traditionella foton"
833                 },
834                 "panoramic": {
835                     "title": "Panoramabilder",
836                     "tooltip": "360°-bilder"
837                 }
838             }
839         },
840         "feature": {
841             "points": {
842                 "description": "Punkter",
843                 "tooltip": "Intressanta platser"
844             },
845             "traffic_roads": {
846                 "description": "Vägar",
847                 "tooltip": "Landsväg, gata m.m."
848             },
849             "service_roads": {
850                 "description": "Servicevägar",
851                 "tooltip": "Servicevägar, parkeringsvägar, bruksväg m.m."
852             },
853             "paths": {
854                 "description": "Stigar",
855                 "tooltip": "Trottoarer, gångvägar, cykelvägar m.m."
856             },
857             "buildings": {
858                 "description": "Byggnader",
859                 "tooltip": "Byggnader, skydd, garage, m.m."
860             },
861             "building_parts": {
862                 "description": "Byggnadsdelar",
863                 "tooltip": "3D-byggnader och tak-komponenter"
864             },
865             "indoor": {
866                 "description": "Inomhusobjekt",
867                 "tooltip": "Rum, korridorer, trapphus, etc."
868             },
869             "landuse": {
870                 "description": "Markanvändning",
871                 "tooltip": "Skogar, åkermark, parker, bostadsområden, shoppingområden m.m."
872             },
873             "boundaries": {
874                 "description": "Gränser",
875                 "tooltip": "Administrativa gränser"
876             },
877             "water": {
878                 "description": "Vattenobjekt",
879                 "tooltip": "Floder, sjöar, dammar m.m."
880             },
881             "rail": {
882                 "description": "Rälsobjekt",
883                 "tooltip": "Järnvägar"
884             },
885             "pistes": {
886                 "description": "Pister",
887                 "tooltip": "Skidbackar, pulkabackar, Skridskobanor etc. "
888             },
889             "aerialways": {
890                 "description": "Linbaneobjekt",
891                 "tooltip": "Stollift, gondol, linbana etc."
892             },
893             "power": {
894                 "description": "Kraftobjekt",
895                 "tooltip": "Kraftledningar, kraftverk, fördelningsstation m.m."
896             },
897             "past_future": {
898                 "description": "Objekt för då- och framtid",
899                 "tooltip": "Föreslaget, under uppbyggnad, övergivet, rivet m.m."
900             },
901             "others": {
902                 "description": "Andra objekt",
903                 "tooltip": "Allt annat"
904             }
905         },
906         "area_fill": {
907             "wireframe": {
908                 "description": "Ingen fyllning (trådram)",
909                 "tooltip": "Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto.",
910                 "key": "W"
911             },
912             "partial": {
913                 "description": "Delvis ifyllda",
914                 "tooltip": "Områden ritas med fyllning enbart längs insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"
915             },
916             "full": {
917                 "description": "Fullt ifyllda",
918                 "tooltip": "Områden är ritade fullt ifyllda."
919             }
920         },
921         "settings": {
922             "custom_background": {
923                 "tooltip": "Ändra anpassad bakgrund",
924                 "header": "Inställningar för anpassad bakgrund",
925                 "instructions": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga nycklar är:\n   {zoom} eller {z}, {x}, {y} enligt Z/X/Y-schema\n   {-y} eller {ty} för Y-koordinat enligt omvänd TMS-stil\n   {u} för QuadTile-scheman\n   {switch:a,b,c} för multiplex mot DNS-server\n\nExempel:\n{example}",
926                 "template": {
927                     "placeholder": "Ange en url-mall"
928                 }
929             },
930             "custom_data": {
931                 "tooltip": "Redigera anpassat kartlager",
932                 "header": "Inställningar för anpassad kartdata",
933                 "file": {
934                     "instructions": "Välj en lokal datafil. Filtyper som stöds är:\n .gpx, .kml, .geojson, .json",
935                     "label": "Bläddra efter fil"
936                 },
937                 "or": "Eller",
938                 "url": {
939                     "instructions": "Ange en datafil-URL eller en URL-mall för vektorplattor. Giltiga symboler är:\n {zoom} eller {z}, {x}, {y} för Z/X/Y-plattscheme",
940                     "placeholder": "Ange en url"
941                 }
942             }
943         },
944         "preferences": {
945             "title": "Inställningar",
946             "description": "Inställningar",
947             "key": "P",
948             "privacy": {
949                 "title": "Integritet",
950                 "privacy_link": "Se iDs sekretesspolicy",
951                 "third_party_icons": {
952                     "description": "Visa tredjepartsikoner",
953                     "tooltip": "Avmarkera denna ruta för att undvika att ladda ikoner från tredje parts webbplatser så som Wikimedia Commons, Facebook eller Twitter."
954                 }
955             }
956         },
957         "restore": {
958             "heading": "Du har osparade ändringar",
959             "description": "Vill du återställa osparade ändringar från föregående redigeringssession?",
960             "restore": "Återställ mina ändringar",
961             "reset": "Släng mina ändringar"
962         },
963         "save": {
964             "title": "Spara",
965             "help": "Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.",
966             "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
967             "error": "Något gick fel vid sparandet",
968             "status_code": "Servern returnerade statuskoden {code}",
969             "unknown_error_details": "Kontrollera att du är ansluten till Internet.",
970             "uploading": "Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...",
971             "conflict_progress": "Söker efter konflikter: {num} av {total}",
972             "unsaved_changes": "Du har osparade ändringar.",
973             "conflict": {
974                 "header": "Lös motstridiga ändringar",
975                 "count": "Konflikt {num} av {total}",
976                 "previous": "< Föregående",
977                 "next": "Nästa >",
978                 "keep_local": "Behåll min",
979                 "keep_remote": "Använd deras",
980                 "restore": "Återställ",
981                 "delete": "Låt vara raderad",
982                 "download_changes": "Eller ladda ned osmChange-fil",
983                 "done": "Alla konflikter lösta!",
984                 "help": "En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat.\nKlicka på objekten nedan för ytterligare detaljer om respektive konflikt, och välj om dina eller\nden andra användarens ändringar ska behållas.\n"
985             }
986         },
987         "merge_remote_changes": {
988             "conflict": {
989                 "deleted": "Detta objekt har raderats av {user}.",
990                 "location": "Detta objekt har flyttas av både dig och {user}.",
991                 "nodelist": "Noder har ändrats av både dig och {user}.",
992                 "memberlist": "Relationsmedlemar har ändrats av både dig och {user}.",
993                 "tags": "Du ändrade taggen <b>{tag}</b> till \"{local}\" och {user} ändrade den till \"{remote}\"."
994             }
995         },
996         "success": {
997             "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
998             "thank_you": "Tack för att du förbättrade kartan.",
999             "thank_you_location": "Tack för att du förbättrade kartan kring {where}.",
1000             "thank_you_where": {
1001                 "format": "{place}{separator}{region}",
1002                 "separator": " i "
1003             },
1004             "help_html": "Dina ändringar borde synas på OpenStreetMap om några minuter. Det kan ta längre tid för andra kartor att bli uppdaterade.",
1005             "help_link_text": "Detaljer",
1006             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
1007             "view_on_osm": "Visa ändringar på OSM",
1008             "changeset_id": "Ditt ändringsset #: {changeset_id}",
1009             "like_osm": "Gillar OpenStreetMap? Kom i kontakt med andra:",
1010             "more": "Mer",
1011             "events": "Händelser",
1012             "languages": "Språk: {languages}",
1013             "missing": "Är det något som saknas i den här listan?",
1014             "tell_us": "Berätta för oss!"
1015         },
1016         "confirm": {
1017             "okay": "OK",
1018             "cancel": "Avbryt"
1019         },
1020         "splash": {
1021             "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigerare",
1022             "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information, besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
1023             "privacy_update": "Vår integritetspolicy har nyligen uppdaterats.",
1024             "privacy_policy": "iDs sekretesspolicy",
1025             "privacy": "{updateMessage} Genom att använda den här programvaran accepterar du att göra det i enlighet {privacyLink}.",
1026             "walkthrough": "Starta genomgången",
1027             "start": "Redigera nu"
1028         },
1029         "source_switch": {
1030             "live": "live",
1031             "lose_changes": "Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
1032             "dev": "dev"
1033         },
1034         "version": {
1035             "whats_new": "Vad är nytt i iD {version}"
1036         },
1037         "tag_reference": {
1038             "description": "Beskrivning",
1039             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
1040             "used_with": "används med {type}"
1041         },
1042         "zoom": {
1043             "in": "Zooma in",
1044             "out": "Zooma ut"
1045         },
1046         "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare i nuvarande läge. ",
1047         "full_screen": "Växla fullskärm",
1048         "QA": {
1049             "osmose": {
1050                 "title": "Osmose-problem",
1051                 "detail_title": "Detaljer",
1052                 "elems_title": "Objekt",
1053                 "trap_title": "Vanliga misstag"
1054             },
1055             "improveOSM": {
1056                 "title": "ImproveOSM-upptäckt",
1057                 "geometry_types": {
1058                     "path": "spår",
1059                     "parking": "parkering",
1060                     "road": "vägar",
1061                     "both": "vägar och parkering"
1062                 },
1063                 "directions": {
1064                     "east": "öst",
1065                     "north": "norr",
1066                     "northeast": "nordöst",
1067                     "northwest": "nordväst",
1068                     "south": "syd",
1069                     "southeast": "sydöst",
1070                     "southwest": "sydväst",
1071                     "west": "väst"
1072                 },
1073                 "error_types": {
1074                     "ow": {
1075                         "title": "Saknad enkelriktning",
1076                         "description": "Längs denna sektion av {highway} går {percentage} % av {num_trips} inspelade resor från {from_node} till {to_node}. Det kan saknas en \"oneway\"-tagg."
1077                     },
1078                     "mr": {
1079                         "title": "Saknar geometri",
1080                         "description": "{num_trips} inspelade resor i detta område tyder på att det kan saknas ett okarterat objekt av typen {geometry_type} här.",
1081                         "description_alt": "Data från tredje part tyder på att det kan finnas ej kartlagd {geometry_type} här. "
1082                     },
1083                     "tr": {
1084                         "title": "Saknar svängrestriktion ",
1085                         "description": "{num_passed} av {num_trips} inspelade restor (åt {travel_direction}) gör en sväng från {from_way} till {to_way} vid {junction}. Det kan saknas en svängrestriktion av typen \"{turn_restriction}\"."
1086                     }
1087                 }
1088             },
1089             "keepRight": {
1090                 "title": "KeepRight",
1091                 "detail_description": "Beskrivning",
1092                 "comment": "Kommentar",
1093                 "comment_placeholder": "Skriv en kommentar att dela med andra användare. ",
1094                 "close": "Stäng (problem fixat)",
1095                 "ignore": "Radera (inte ett fel) ",
1096                 "save_comment": "Spara kommentar",
1097                 "close_comment": "Stäng och kommentera",
1098                 "ignore_comment": "Radera och kommentera",
1099                 "error_parts": {
1100                     "this_node": "denna nod",
1101                     "this_way": "denna väg",
1102                     "this_relation": "denna relation",
1103                     "this_oneway": "denna enkelriktning",
1104                     "this_highway": "denna väg",
1105                     "this_railway": "denna järnväg",
1106                     "this_waterway": "denna vattenväg",
1107                     "this_cycleway": "denna cykelväg",
1108                     "this_cycleway_footpath": "denna cykel-/gångväg",
1109                     "this_riverbank": "denna flodbank",
1110                     "this_crossing": "denna korsning",
1111                     "this_railway_crossing": "denna järnvägskorsning",
1112                     "this_bridge": "denna bro",
1113                     "this_tunnel": "denna tunnel",
1114                     "this_boundary": "denna gräns",
1115                     "this_turn_restriction": "denna svängrestriktion",
1116                     "this_roundabout": "denna cirkulationsplats",
1117                     "this_mini_roundabout": "denna minirondell",
1118                     "this_track": "detta spår",
1119                     "this_feature": "detta objekt",
1120                     "highway": "väg",
1121                     "railway": "järnväg",
1122                     "waterway": "vattenväg",
1123                     "cycleway": "cykelväg",
1124                     "cycleway_footpath": "cykel-/gångväg",
1125                     "riverbank": "flodbank",
1126                     "place_of_worship": "plats för tillbedjan",
1127                     "pub": "pub",
1128                     "restaurant": "restaurang",
1129                     "school": "skola",
1130                     "university": "universitet",
1131                     "hospital": "sjukhus",
1132                     "library": "bibliotek",
1133                     "theatre": "teater",
1134                     "courthouse": "domstol",
1135                     "bank": "bank",
1136                     "cinema": "biograf",
1137                     "pharmacy": "apotek",
1138                     "cafe": "café ",
1139                     "fast_food": "snabbmat",
1140                     "fuel": "bränsle",
1141                     "from": "från",
1142                     "to": "till",
1143                     "left_hand": "vänster",
1144                     "right_hand": "höger"
1145                 },
1146                 "errorTypes": {
1147                     "20": {
1148                         "title": "Flera noder på samma plats",
1149                         "description": "Det finns fler än en nod på denna plats. Nod-ID:n: {var1}."
1150                     },
1151                     "30": {
1152                         "title": "Icke slutet område",
1153                         "description": "{var1} är taggad med \"{var2}\" och bör vara en sluten slinga."
1154                     },
1155                     "40": {
1156                         "title": "Omöjlig enkelriktning",
1157                         "description": "Första noden {var1} för {var2} är inte ansluten till någon annan väg."
1158                     },
1159                     "41": {
1160                         "description": "Sista noden {var1} för {var2} är inte ansluten till någon annan väg."
1161                     },
1162                     "42": {
1163                         "description": "Du kan inte nå {var1} då alla vägar som leder bort från den är enkelriktade."
1164                     },
1165                     "43": {
1166                         "description": "Du kan inte lämna  {var1} då alla vägar som leder till den är enkelriktade."
1167                     },
1168                     "50": {
1169                         "title": "Nästan korsning",
1170                         "description": "{var1} är väldigt nära men inte ansluten till väg {var2}."
1171                     },
1172                     "60": {
1173                         "title": "Föråldrad tagg",
1174                         "description": "{var1} använder den föråldrade taggen \"{var2}\". Använd \"{var3}\" istället."
1175                     },
1176                     "70": {
1177                         "title": "Saknar tagg",
1178                         "description": "{var1} har en tom tagg: \"{var2}\"."
1179                     },
1180                     "71": {
1181                         "description": "{var1} har inga taggar."
1182                     },
1183                     "72": {
1184                         "description": "{var1} är inte medlem i någon väg och har inga taggar."
1185                     },
1186                     "73": {
1187                         "description": "{var1} har en \"{var2}\"-tagg men ingen \"highway\"-tagg"
1188                     },
1189                     "74": {
1190                         "description": "{var1} har en tom tagg: \"{var2}\"."
1191                     },
1192                     "75": {
1193                         "description": "{var1} har namnet \"{var2}\" men inga andra taggar."
1194                     },
1195                     "90": {
1196                         "title": "Motorväg utan ref-tagg",
1197                         "description": "{var1} är taggad som en motorväg och behöver därför en \"ref\"-, \"nat_ref\"- eller \"int_ref\"-tagg."
1198                     },
1199                     "100": {
1200                         "title": "Plats för tillbedjan utan religion",
1201                         "description": "{var1} är taggad som en plats för tillbedjan och behöver därför en religion-tagg."
1202                     },
1203                     "110": {
1204                         "title": "Intressanta platser utan namn",
1205                         "description": "{var1} är taggad som en \"{var2}\" och behöver därför en namn-tagg."
1206                     },
1207                     "120": {
1208                         "title": "Väg utan noder",
1209                         "description": "{var1} har bara en enda nod."
1210                     },
1211                     "130": {
1212                         "title": "Ej ansluten väg",
1213                         "description": "{var1} är ej ansluten till resten av kartan."
1214                     },
1215                     "150": {
1216                         "title": "Järnvägskorsning utan tagg",
1217                         "description": "{var1} mellan en väg och järnväg behöver bli taggad som en \"railway=crossing\" eller \"railway=level_crossing\"."
1218                     },
1219                     "160": {
1220                         "title": "Lagerkonflikt för järnväg",
1221                         "description": "Det finns vägar i olika lager (t.ex. tunnel eller bro) som möts vid {var1}."
1222                     },
1223                     "170": {
1224                         "title": "Objekt taggad med FIXME",
1225                         "description": "{var1} har en FIXME-tagg: {var2}"
1226                     },
1227                     "180": {
1228                         "title": "Relation utan typ",
1229                         "description": "{var1} saknar en \"type\"-tagg."
1230                     },
1231                     "190": {
1232                         "title": "Korsning utan koppling",
1233                         "description": "{var1} korsar {var2}en {var3} men det finns ingen sammankopplande nod, bro eller tunnel."
1234                     },
1235                     "200": {
1236                         "title": "Överlappande vägar",
1237                         "description": "{var1} överlappar {var2}en {var3}."
1238                     },
1239                     "210": {
1240                         "title": "Självkorsande väg",
1241                         "description": "Det är ett ospecificerat problem med självkorsande vägar."
1242                     },
1243                     "211": {
1244                         "description": "{var1} innehåller mer än en nod flera gånger. Noderna är {var2}. Detta är inte nödvändigtvis ett fel."
1245                     },
1246                     "212": {
1247                         "description": "{var1} har bara två olika noder och innehåller en av dem flera gånger."
1248                     },
1249                     "220": {
1250                         "title": "Felstavad tagg",
1251                         "description": "{var1} är taggad \"{var2}\" där \"{var3}\" ser ut som \"{var4}\"."
1252                     },
1253                     "221": {
1254                         "description": "{var1} har en misstänkt tagg \"{var2}\"."
1255                     },
1256                     "230": {
1257                         "title": "Lagerkonflikt",
1258                         "description": "{var1} är en korsning mellan vägar på olika lager."
1259                     },
1260                     "231": {
1261                         "description": "{var1} är en korsning mellan vägar på olika lager: {var2}.",
1262                         "layer": "(lager: {layer})"
1263                     },
1264                     "232": {
1265                         "description": "{var1} är taggad med \"layer={var2}\". Detta är inte nödvändigtvis fel, men det ser konstigt ut. "
1266                     },
1267                     "270": {
1268                         "title": "Ovanlig motorvägskorsning",
1269                         "description": "{var1} har en korsning mellan en motorväg och en väg av en annan typ än \"motorway\", \"motorway_link\", \"trunk\", \"rest_area\" eller \"construction\". Anslutning till \"service\" eller \"unclassified\" är enbart tillåtet om de har \"access=no/private\", om de leder till en rastplats eller om det är en \"service=parking_aisle\"."
1270                     },
1271                     "280": {
1272                         "title": "Gränsproblem",
1273                         "description": "Det är en ospecificerat problem med denna gräns."
1274                     },
1275                     "281": {
1276                         "title": "Gräns saknar namn",
1277                         "description": "{var1} har inget namn."
1278                     },
1279                     "282": {
1280                         "title": "Gräns saknar administrativ nivå",
1281                         "description": "Gränsen för {var1}  har inget giltigt numeriskt admin_level. Blanda inte administrativa nivåer (t.ex. \"6;7\"). Tagga alltid den lägsta admin_level  för alla gränser."
1282                     },
1283                     "283": {
1284                         "title": "Gräns är inte en sluten slinga",
1285                         "description": "Gränsen för {var1}  är inte en stängd slinga."
1286                     },
1287                     "284": {
1288                         "title": "Gräns är uppdelad",
1289                         "description": "Gränsen för  {var1} är uppdelad här."
1290                     },
1291                     "285": {
1292                         "title": "Gränsen administrativa nivå är för hög",
1293                         "description": "{var1} har \"admin_level={var1}\" men tillhör en relation med en lägre \"admin_level\" (t.ex. högre prioritet). Den bör har den lägsta \"admin_level\" av alla relationer."
1294                     },
1295                     "290": {
1296                         "title": "Restriktionsproblem",
1297                         "description": "Det är en ospecificerat problem med denna restriktion."
1298                     },
1299                     "291": {
1300                         "title": "Restriktion saknar typ",
1301                         "description": "{var1} har en okänd restriktionstyp."
1302                     },
1303                     "292": {
1304                         "title": "Restriktion saknar \"from\"-väg",
1305                         "description": "{var1} har {var2} \"from\"-medlemmar, men den bör ha 1."
1306                     },
1307                     "293": {
1308                         "title": "Restriktion saknar \"to\"-väg",
1309                         "description": "{var1} har {var2} \"to\"-medlemmar, men den bör ha 1."
1310                     },
1311                     "294": {
1312                         "title": "Restriktion \"from\" eller \"to\" är inte en väg",
1313                         "description": "{var1} har \"from\"- eller \"to\"-medlemmar som bör vara vägar. {var2}."
1314                     },
1315                     "295": {
1316                         "title": "restriktion \"via\" är inte en slutpunkt",
1317                         "description": "{var1} har en \"via\" (nod {var1}) som inte är den första eller sista medlemmen i \"{var2}\" (väg {var3})."
1318                     },
1319                     "296": {
1320                         "title": "Ovanlig restriktionsvinkel",
1321                         "description": "{var1} har en restriktionstyp \"{var2}\" men vinkeln är {var3} grader. Restriktionstypen kanske inte är lämplig? "
1322                     },
1323                     "297": {
1324                         "title": "Felaktig riktning på \"to\"-väg",
1325                         "description": "{var1} matchar inte riktningen på \"to\"-vägen {var2}."
1326                     },
1327                     "298": {
1328                         "title": "Redundant restriktion - enkelriktning",
1329                         "description": "{var1} kan vara överflödig. Det är redan otillåtet att köra in här p.g.a. \"oneway\"-tagg på {var2}."
1330                     },
1331                     "300": {
1332                         "title": "Saknar fartbegränsning",
1333                         "description": "{var1} saknar taggen \"maxspeed\" och är taggad som motorväg, stamväg, primär väg eller sekundär väg."
1334                     },
1335                     "310": {
1336                         "title": "Problem på cirkulationsplats",
1337                         "description": "Det är ospecificerat problem med denna cirkulationsplats."
1338                     },
1339                     "311": {
1340                         "title": "Cirkulationsplats är inte en stängd slinga",
1341                         "description": "{var1} är del av en cirkulationsplats men är inte en stängd slinga (delade körbanor som ansluter till en cirkulationsplats ska inte taggas som cirkulationsplats)."
1342                     },
1343                     "312": {
1344                         "title": "Cirkulationsplats med fel riktning",
1345                         "description": "Om {var1} är i ett land med {var2}trafik är dess orientering i fel riktning runt."
1346                     },
1347                     "313": {
1348                         "title": "Cirkulationsplats är svagt kopplad",
1349                         "description": "{var1} har enbart {var2} annan/andra väg(ar) kopplad till sig. Cirkulationsplatser har typiskt 3 eller fler. "
1350                     },
1351                     "320": {
1352                         "title": "Felaktig länkanslutning",
1353                         "description": "{var1} är taggad som \"{var2}\" men har ingen anslutning till någon annan \"{var3}\" eller \"{var4}\"."
1354                     },
1355                     "350": {
1356                         "title": "Felaktig bro-tagg",
1357                         "description": "{var1} har ingen tagg gemensamt med dess närliggande vägar som visar syftet med bron. Det bör finnas någon av dessa taggar: {var2}."
1358                     },
1359                     "360": {
1360                         "title": "Saknar lokal namn-tagg",
1361                         "description": "Det skulle vara bra om {var1} hade en lokal namn-tagg \"name:XX={var2}\" där XX visar språket på dess vanliga namn \"{var2}\"."
1362                     },
1363                     "370": {
1364                         "title": "Dubblerad plats",
1365                         "description": "{var1} har taggar gemensamt med en närliggande väg {var2} {var3} och ser ut att vara redundant.",
1366                         "including_the_name": "(inklusive namnet {name})"
1367                     },
1368                     "380": {
1369                         "title": "Icke-fysisk användning av sport-tagg",
1370                         "description": "{var1} är taggad \"{var2}\" men har ingen fysisk tagg (t.ex. \"leisure\", \"building\", \"amenity\" eller \"highway\")."
1371                     },
1372                     "390": {
1373                         "title": "Saknar tracktype",
1374                         "description": "{var1} har inte en \"tracktype\"-tagg."
1375                     },
1376                     "400": {
1377                         "title": "Geometriproblem",
1378                         "description": "Det är ett ospecificerat problem med geometrin här."
1379                     },
1380                     "401": {
1381                         "title": "Saknar svängrestriktion",
1382                         "description": "Väg {var1} och {var2} är sammankopplade i en väldigt skarp vinkel här och det finns ingen oneway-tagg eller svängrestriktion som förhindra vändning."
1383                     },
1384                     "402": {
1385                         "title": "Omöjlig vinkel",
1386                         "description": "{var1} är böjd i en väldigt skarp vinkel här."
1387                     },
1388                     "410": {
1389                         "title": "Problem med webbsida",
1390                         "description": "Det är ett ospecificerat problem med en kontaktwebbplats eller URL."
1391                     },
1392                     "411": {
1393                         "description": "{var1} kan har en inaktuell URL: {var2} returnerar HTTP-statuskoden {var3}."
1394                     },
1395                     "412": {
1396                         "description": "{var1} kan ha en inaktuell URL: {var2} innehåller misstänkt text \"{var3}\"."
1397                     },
1398                     "413": {
1399                         "description": "{var1} kan ha en inaktuell URL: {var2} innehåller inte nyckelord {var3}."
1400                     }
1401                 }
1402             }
1403         },
1404         "streetside": {
1405             "tooltip": "Gatubilder från Microsoft",
1406             "title": "Bing Streetside",
1407             "report": "Rapportera ett integritetsproblem med den här bilden",
1408             "view_on_bing": "Visa på Bing Maps",
1409             "hires": "Hög upplösning"
1410         },
1411         "mapillary_images": {
1412             "tooltip": "Gatubilder från Mapillary"
1413         },
1414         "mapillary_map_features": {
1415             "title": "Kartobjekt",
1416             "tooltip": "Kartobjekt från Mapillary",
1417             "request_data": "Begär data",
1418             "construction": {
1419                 "flat": {
1420                     "crosswalk_plain": "enkelt övergångsställe"
1421                 }
1422             },
1423             "marking": {
1424                 "discrete": {
1425                     "crosswalk_zebra": "markerat övergångsställe"
1426                 }
1427             },
1428             "object": {
1429                 "banner": "baner",
1430                 "bench": "bänk",
1431                 "bike_rack": "cykelställ",
1432                 "billboard": "anslagstavla",
1433                 "catch_basin": "gatubrunn",
1434                 "cctv_camera": "övervakningskamera",
1435                 "fire_hydrant": "brandpost",
1436                 "mailbox": "brevlåda",
1437                 "manhole": "manhål",
1438                 "phone_booth": "telefonhytt",
1439                 "sign": {
1440                     "advertisement": "reklam",
1441                     "information": "informationsskylt",
1442                     "store": "stoppskylt"
1443                 },
1444                 "street_light": "Gatuljus",
1445                 "support": {
1446                     "utility_pole": "el-/telefonstolpe"
1447                 },
1448                 "traffic_cone": "trafikkon",
1449                 "traffic_light": {
1450                     "cyclists": "trafikljus för cyklister",
1451                     "general_horizontal": "horisontellt trafikljus",
1452                     "general_single": "enskilt trafikljus",
1453                     "general_upright": "vertikalt trafikljus",
1454                     "other": "trafikljus",
1455                     "pedestrians": "trafikljus för fotgängare"
1456                 },
1457                 "trash_can": "soptunna"
1458             }
1459         },
1460         "mapillary": {
1461             "title": "Mapillary",
1462             "signs": {
1463                 "tooltip": "Trafikskyltar från Mapillary"
1464             },
1465             "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
1466         },
1467         "openstreetcam_images": {
1468             "tooltip": "Gatubilder från OpenStreetCam"
1469         },
1470         "openstreetcam": {
1471             "title": "OpenStreetCam",
1472             "view_on_openstreetcam": "Visa denna bild på OpenStreetCam"
1473         },
1474         "note": {
1475             "note": "Anteckning",
1476             "title": "Ändra anteckning",
1477             "anonymous": "anonym",
1478             "closed": "(Stängd)",
1479             "commentTitle": "Kommentarer",
1480             "status": {
1481                 "opened": "öppnad {when}",
1482                 "reopened": "återöppnad {when}",
1483                 "commented": "kommenterad {when}",
1484                 "closed": "stängd {when}"
1485             },
1486             "newComment": "Ny kommentar",
1487             "inputPlaceholder": "Skriv en kommentar att dela med andra användare.",
1488             "close": "Stäng anteckning",
1489             "open": "Öppna anteckning igen",
1490             "comment": "Kommentera",
1491             "close_comment": "Stäng och kommentera",
1492             "open_comment": "Öppna igen och kommentera",
1493             "report": "Anmäl",
1494             "new": "Ny anteckning",
1495             "newDescription": "Beskriv problemet. ",
1496             "save": "Spara anteckning",
1497             "login": "Du måste logga in för att ändra eller kommentera den här anteckningen.",
1498             "upload_explanation": "Dina kommentarer kommer att vara synliga för alla OpenStreetMap-användare.",
1499             "upload_explanation_with_user": "Dina kommentarer som {user} kommer att vara synliga för alla OpenStreetMap-användare."
1500         },
1501         "help": {
1502             "title": "Hjälp",
1503             "key": "H",
1504             "help": {
1505                 "title": "Hjälp",
1506                 "welcome": "Välkommen till iD, kartredigeraren för  [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Men denna kan du uppdatera OpenStreetMap direkt från webbläsaren. ",
1507                 "open_data_h": "Öppen data",
1508                 "open_data": "Ändringar du gör på kartan kommer att vara synliga för alla som använder OpenStreetMap. Dina ändringar kan vara baserade på egen kunskap, undersökningar på plats eller bilder  som samlats in från flyg eller på gatunivå. Kopiering från kommersiella källor, till exempel Google Maps, är [strängt förbjudet](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
1509                 "before_start_h": "Innan du börjar",
1510                 "before_start": "Du bör vara bekant med OpenStreetMap och denna redigerare innan du börja redigera. iD har en genomgång för att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap. Klicka på \"Starta genomgången\" på skärmen för att komma till genomgången – det tat bara omkring 15 minuter. ",
1511                 "open_source_h": "Öppen källkod",
1512                 "open_source": "iD-redigeraren är ett open source-projekt gemensamt framtaget av dess användare, och du använder nu version {version}. Källkoden finns tillgänglig [på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
1513                 "open_source_help": "Du kan hjälpa iD genom att [översätta text](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) och [rapportera buggar](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
1514             },
1515             "overview": {
1516                 "title": "Översikt",
1517                 "navigation_h": "Navigation",
1518                 "navigation_drag": "Du kan dra kartan genom att hålla ned {leftclick} vänster musknapp och flytta runt musen. Du kan också använda `↓`, `↑`, `←`, `→` piltangenterna på ditt tangentbord.",
1519                 "navigation_zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus} vid sidan av kartan. Du kan också använda knapparna `+`, `-` på ditt tangentbord.",
1520                 "features_h": "Kartobjekt",
1521                 "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan, så som vägar, byggnader eller intressanta platser. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap. Kartobjekt representeras på kartan av *punkter*, *linjer* och *områden*.",
1522                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*."
1523             },
1524             "editing": {
1525                 "title": "Redigera & spara",
1526                 "select_h": "Markera",
1527                 "select_left_click": "{leftclick} Vänsterklicka på ett objekt för att markera det. Markeringen kommer att synas med ett pulserande glöd, och sidopanelen kommer att visa detaljer om objektet, så som namn och adress.",
1528                 "select_right_click": "{rightclick} Högerklicka på ett objekt för att visa redigerarmenyn vilken innehåller kommandon som är tillgängliga, så som rotera, flytta och radera. ",
1529                 "multiselect_h": "Markera flera",
1530                 "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} Vänsterklicka för att markera flera objekt tillsammans. Detta gör det enkelt att flytta och radera flera objekt samtidigt.",
1531                 "multiselect_lasso": "Ett annat sätt att markera flera objekt är att hålla ned `{shift}`-tangenten, trycka och hålla ned {leftclick} vänster musknapp och sedan dra med musen för att rita ett markeringslasso. Alla punkter inuti lassot kommer att markeras.",
1532                 "undo_redo_h": "Ångra & gör om",
1533                 "undo_redo": "Dina ändringar lagras lokalt i din webbläsare tills dess att du väljer att spara dem på OpenStreetMaps server. Du kan ångra ändringar genom att klicka på  {undo} **Ångra**-knappen, och göra om dem genom att klicka på {redo} **Gör om**-knappen.",
1534                 "save_h": "Spara",
1535                 "save": "Klicka på {save} **Spara** för att slutföra dina redigeringar och skicka dem till OpenStreetMap. Du bör komma ihåg att spara ditt arbete regelbundet!",
1536                 "save_validation": "I sparapanelen har du möjlighet att granska vad du har gjort. iD kommer även att utföra några enkla kontroller av saknad data och kommer att ge hjälpsamma förslag och varningar om något inte verka rätt.",
1537                 "upload_h": "Ladda upp",
1538                 "upload": "Innan du kan ladda upp dina ändringar måste du ange en [ändringskommentar](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Klicka sedan på **Ladda upp** för att skicka dina ändringar till OpenStreetMap, där de kommer att införas i kartan och bli publikt synliga för alla.",
1539                 "backups_h": "Automatisk backup",
1540                 "backups": "Om du inte kan slutföra din redigering på en gång, t.ex. om din dator kraschar eller om du stänger fliken i webbläsaren, är dina ändringar ändå sparade i din webbläsare. Du kan komma tillbaka senare (med samma webbläsare och dator) och iD kommer då att erbjuda dig att återskapa ditt arbete. ",
1541                 "keyboard_h": "Kortokmmandon",
1542                 "keyboard": "Du kan visa en lista med kortokmmandon genom att trycka på tangenten `?`."
1543             },
1544             "feature_editor": {
1545                 "title": "Objektredigeraren",
1546                 "intro": "*Objektredigeraren* visas bredvid kartan, och låter dig se och ändra all information för valt objekt.",
1547                 "definitions": "Den översta sektionen visar objektets typ. Mittsektionen innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, så som namn och adress.",
1548                 "type_h": "Objekttyp",
1549                 "type": "Du kan klicka på objekttyp för att ändra objektet till en annan typ. Allt som finns i den verkliga världen kan läggas till i OpenStreetMap, så det finns tusentals objekttyper att välja bland.",
1550                 "type_picker": "Typväljaren visar de vanligaste objekttyperna, så som parker, sjukhus, restauranger, vägar och byggnader. Du kan söka efter vad som helst genom att skriva vad du söker efter i sökrutan. Du kan också klicka på {inspect} **Info**-ikonen bredvid en objekttyp för att lära dig mer om den.",
1551                 "fields_h": "Egenskaper",
1552                 "fields_all_fields": "Sektionen \"Egenskaper\" innehåller alla objektets detaljer som du kan redigera. I OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap blank om du är osäker.",
1553                 "fields_example": "Varje objekttyp kommer att visa olika egenskaper. En väg t.ex. kan ha egenskaper om dess ytbeläggning och hastighetsbegränsning, medan en restaurang kan har egenskaper om vilken typ av mat de serverar och öppettider. ",
1554                 "fields_add_field": "Du kan även klicka på \"Lägg till egenskap\" för att lägga till fler egenskaper, så som beskrivning, Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.",
1555                 "tags_h": "Taggar",
1556                 "tags_all_tags": "Under sektionen egenskaper kan du trycka på \"Taggar\" för att redigera någon av OpenStreetMaps *taggar* för valt objekt. Varje tagg består av *nyckel* och *värde*, och är dataelement som definierar egenskaper för objektet lagrat i OpenStreetMap.",
1557                 "tags_resources": "Att redigera ett objekts taggar kräver viss kunskap om OpenStreetMap. Du bör ta en titt på sidor så som [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) eller [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) för att lära dig mer om accepterade taggnings-principer på OpenStreetMap."
1558             },
1559             "points": {
1560                 "title": "Punkter",
1561                 "intro": "*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument. De markerar en specifik plats och beskriver vad det är.",
1562                 "add_point_h": "Lägg till punkter",
1563                 "add_point": "För att lägga till en punkt, klicka på knappen {point} **Punkt** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `1`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
1564                 "add_point_finish": "För att placera en ny punkt på kartan, placera muspekaren där den nya punkten ska vara och tryck på  {leftclick} vänster musknapp eller `mellanslag`.",
1565                 "move_point_h": "Flytta punkter",
1566                 "move_point": "För att flytta en punkt, placera muspekaren över punkten och håll ned  {leftclick} vänster musknapp medan du drar punkten till dess nya position.",
1567                 "delete_point_h": "Radera punkter",
1568                 "delete_point": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i den verkliga världen. Genom att radera ett objekt från OpenStreetMap raderas det från kartan som alla användare ser, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen inte finns i verkligheten innan du raderar det.",
1569                 "delete_point_command": "För att radera en punkt, {rightclick} högerklicka på punkten för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
1570             },
1571             "lines": {
1572                 "title": "Linjer",
1573                 "intro": "*Linjer* används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. Linjer bör ritas längst mitten av objektet de representerar.",
1574                 "add_line_h": "Lägg till linjer",
1575                 "add_line": "För att lägga till en linje, klicka på knappen {line} **Linje** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `2`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
1576                 "add_line_draw": "Positionera sedan muspekaren där linjen ska starta och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder längst linjen. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
1577                 "add_line_finish": "För att slutföra linjen, tryck `{return}` eller klicka igen på senaste noden.",
1578                 "modify_line_h": "Modifiera linjer",
1579                 "modify_line_dragnode": "Ofta ser du linjer som inte har korrekt form, t.ex. vägar som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på en linje, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst linjen kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
1580                 "modify_line_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst en linje genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på linjen eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
1581                 "connect_line_h": "Koppla ihop linjer",
1582                 "connect_line": "Att ha vägar sammankopplade korrekt är viktigt för kartan, och en förutsättning för att kunna ge navigeringsanvisningar.",
1583                 "connect_line_display": "Sammankopplade vägar visas med gråa cirklar. Ändpunkten av en linje ritas med en stor vit cirkel om den inte är ansluten till något.",
1584                 "connect_line_drag": "För att sammankoppla en linje till ett annat objekt, dra en av linjens noder över det andra objektet tills båda objekten kopplas ihop. Tips: Du kan hålla ned tangenten `{alt}` för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. ",
1585                 "connect_line_tag": "Om du vet att anslutningen har trafikljus eller övergångsställe kan du lägga till det genom att markera den anslutna noden och använda objektredigeraren för att välja objekttyp.",
1586                 "disconnect_line_h": "Koppla isär linjer",
1587                 "disconnect_line_command": "För att koppla isär vägar från andra objekt, {rightclick} högerklicka på den anslutna noden och välj kommandot {disconnect} **Koppla isär** i redigeringsmeny. ",
1588                 "move_line_h": "Flytta linjer",
1589                 "move_line_command": "För att flytta en hel linje, {rightclick} högerklicka på linjen och välj kommandot  {move} **Flytta** i redigeringsmeny. Flytta sedan musen och {leftclick} vänsterklicka för att placera linjen på dess nya placering. ",
1590                 "move_line_connected": "Linjer som är sammankopplade med andra objekt kommer att förbli sammankopplad när du flyttar linjen till dess nya placering. iD kan förhindra dig att flytta en linje förbi en annan sammankopplad linje.",
1591                 "delete_line_h": "Radera linjer",
1592                 "delete_line": "Om en linje är helt fel, t.ex. om en väg inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt: bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en väg som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
1593                 "delete_line_command": "För att radera en linje, {rightclick} högerklicka på linjen för att markera den och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
1594             },
1595             "areas": {
1596                 "title": "Områden",
1597                 "intro": "*Områden* används för att visa utbredningen för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden. Områden bör ritas längst kanten av objektet de representerar, t.ex. runt en byggnads bottenvåning.",
1598                 "point_or_area_h": "Punkter eller områden?",
1599                 "point_or_area": "Många objekt kan representeras både som punkter och som områden. Du bör rita konturen av byggnader och fastigheter som områden när det är möjligt. Placera punkter inuti en byggnads område för att representera företag, faciliteter och andra objekt lokaliserade inuti byggnaden.",
1600                 "add_area_h": "Lägg till områden",
1601                 "add_area_command": "För att lägga till ett område, klicka på knappen {area} **Område** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `3`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
1602                 "add_area_draw": "Positionera sedan muspekaren i ett av hörnen för objektet och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder runt den yttre kanten för området. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
1603                 "add_area_finish": "För att slutföra ett område, tryck `{return}` eller klicka igen på antingen första eller senaste noden.",
1604                 "square_area_h": "Räta upp hörn",
1605                 "square_area_command": "Många områdesobjekt så som byggnader har vinkelräta hörn. För att räta upp hörnen för ett område, {rightclick} högerklicka på kanten för området och välj kommandot {orthogonalize} **Räta upp** i redigeringsmenyn.",
1606                 "modify_area_h": "Modifiera områden",
1607                 "modify_area_dragnode": "Ofta ser du områden som inte har korrekt form, t.ex. en byggnad som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på ett område, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst området kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
1608                 "modify_area_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst ett område genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på kanten till området eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
1609                 "delete_area_h": "Radera områden",
1610                 "delete_area": "Om ett område är helt fel, t.ex. om en byggnad inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt – bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en byggnad som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
1611                 "delete_area_command": "För att radera ett område, {rightclick} högerklicka på området för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
1612             },
1613             "relations": {
1614                 "title": "Relationer",
1615                 "intro": "En *relation* är en speciell typ av objekt i OpenStreetMap som grupperar ihop andra objekt. Objekten som ingår i en relation kallas *medlemmar*, och varje medlem har en *roll* i relationen.",
1616                 "edit_relation_h": "Redigera relationer",
1617                 "edit_relation": "Längst ned i objektredigeraren kan du expandera sektionen \"Relationer\" för att se om valt objekt är medlem i någon relation. Du kan sedan klicka på en relation för att redigera den.",
1618                 "edit_relation_add": "För att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på  knappen {plus} lägg till i sektionen \"Relationer\" i objektredigeraren. Du kan välja från en lista över närliggande relationer, eller välja \"Ny relation...\".",
1619                 "edit_relation_delete": "Du kan även klicka på knappen {delete} **Radera** för att radera valt objekt från relationen. Om du raderar alla medlemmar från en relation kommer relationen automatiskt att raderas. ",
1620                 "maintain_relation_h": "Hantera relationer",
1621                 "maintain_relation": "För det mesta hanterar iD relationerna automatiskt när du redigerar. Du bör vara försiktig när du ersätter objekt som kan vara medlemmar i relationer. Om du t.ex. raderar en sektion av en väg och ritar en ny sektion för att ersätta den, bör du lägga till den nya sektionen till samma relationer (rutter, svängrestriktioner, etc.) som den ursprungliga vägen.",
1622                 "relation_types_h": "Typer av relationer",
1623                 "multipolygon_h": "Multipolygoner",
1624                 "multipolygon": "En *multipolygon*-relation är en grupp av en eller flera *yttre* objekt och en eller flera *inre* objekt. De yttre objekten definierar den yttre kanten av av multipolygonen, och de inre objekten definierar delområden eller hål utklippta inuti multipolygonen.",
1625                 "multipolygon_create": "För att skapa en multipolygon, t.ex. en byggnad med hål i sig, rita den yttre gränsen som ett område och den inre gränsen som en linje eller annan typ av område. `{shift}`+{leftclick} vänsterklicka sedan för att markera båda objekten, {rightclick} högerklicka för att visa redigeringsmeny och välj kommandot {merge}&nbsp;**Sammanfoga**.",
1626                 "multipolygon_merge": "Sammanfogning av flera linjer eller områden skapar en ny multipolygon-relation med alla markerade områden som medlemmar. iD kommer automatiskt välja rollerna inre och yttre baserat på vilka objekt som finns inuti andra objekt.",
1627                 "turn_restriction_h": "Svängrestriktioner ",
1628                 "turn_restriction": "En *svängrestriktion*-relation är en grupp av flera vägsegment i en korsning. Svängrestriktioner består av en *från*-väg, en *via*-nod eller -vägar, och en *till*-väg.",
1629                 "turn_restriction_field": "För att redigera svängrestriktioner, markera en korsningsnod där två eller fler vägar möts. Objektredigeraren kommer att visa en speciell egenskap för svängrestriktioner med en visualisering av korsningen.",
1630                 "turn_restriction_editing": "I egenskapen \"Svängrestriktioner\", klicka på en \"från\"-väg för att se om det är tillåtet eller förbjudet att svänga in på någon av \"till\"-vägarna. Du kan klicka på sväng-ikonerna för att växla dem mellan tillåtet och förbjudet. iD kommer automatiskt skapa relationer och sätta rollerna \"från\", \"via\" och \"till\" baserat på dina val.",
1631                 "route_h": "Rutter",
1632                 "route": "En *rutt*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar ett ruttnätverk, så som buss-rutter, tåg-rutter eller väg-rutt.",
1633                 "route_add": "För att lägga till ett objekt till en rutt-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} Lägg till för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation.",
1634                 "boundary_h": "Gränser",
1635                 "boundary": "En *gräns*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar en administrativ gräns.",
1636                 "boundary_add": "För att lägga till ett objekt till en gräns-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} lägg till för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation."
1637             },
1638             "notes": {
1639                 "title": "Anteckningar",
1640                 "intro": "*Anteckningar* används för att uppmärksamma andra användare att ett objekt behöver fixas eller bearbetas. Anteckningar markerar en specifik plats på kartan. För att se existerande anteckningar eller lägga till nya, klicka på panelen  {data} **Kartdata** för att aktivera lagret OpenStreetMap-anteckningar. ",
1641                 "add_note_h": "Lägga till anteckningar",
1642                 "add_note": "För att lägga till en ny anteckning, klicka på knappen {note} **Anteckning** i verktygsraden ovanför kartan, eller trycka kortkommandot `4`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss. För att placera den nya anteckningen på kartan, placera muspekaren där anteckningen ska vara och vänsterklicka {leftclick} eller tryck `Mellanslag`. ",
1643                 "move_note": "Bara nya anteckningar kan flyttas. För att flytta en anteckning, placera muspekaren över den nya anteckningen och tryck sedan och håll ned {leftclick} vänster musknapp medan du dra anteckningen till dess nya placering. ",
1644                 "update_note_h": "Stänga, återöppna och kommentera",
1645                 "update_note": "En existerande anteckning kan uppdateras genom att stänga den, återöppna den, eller genom att lägga till en kommentar till den. Genom att stänga en anteckning indikerar du att problemet har lösts. Genom att återöppna en anteckning indikerar du att det ursprungliga problemet inte är löst. ",
1646                 "save_note_h": "Spara anteckningar",
1647                 "save_note": "Du måste spara alla ändringar du gör på anteckningar individuellt genom att klicka på knapparna under anteckningens kommentarer. Ändringar på anteckningar inkluderas **inte** i ändringsset du laddar upp till OpenStreetMap."
1648             },
1649             "imagery": {
1650                 "title": "Bakgrundsbilder",
1651                 "intro": "Bakgrundsbilderna som visas under kartdata är en viktig källa vid kartläggning. Dessa bilder kan vara flygfoton insamlade med satellit, flygplan eller drönare, eller så kan det vara inskannade historiska kartor eller andra fritt tillgängliga källor.",
1652                 "sources_h": "Bildkällor",
1653                 "choosing": "För att se vilka bildkällor som finns tillgängliga vid redigering, klicka på knappen {layers} **Bakgrundsinställningar** vid sidan av kartan.",
1654                 "sources": "Som standard är satellitelagret [Bing Maps](https://www.bing.com/maps/) valt som bakgrundsbild. Beroende på var du redigerar, finns andra bildkällor tillgängliga. Vissa kan vara nyare eller har bättre upplösning, så det är alltid klokt att kontrollera vilket lager som är bäst som referens vid kartering.",
1655                 "offsets_h": "Justera bildplacering",
1656                 "offset": "Bilder är ibland förskjutna lite i förhållande till korrekt kartdata. Om du ser att många vägar eller byggnader är förskjutna i förhållande till bakgrundsbilden kan det vara bakgrundsbilden som är felaktig, så flytta dem inte bara för att matcha bakgrunden. Justera istället bakgrunden så att den matchar med existerande data genom att expandera sektionen \"Justera bildplacering\" längst ned i panelen Bakgrundsinställningar.",
1657                 "offset_change": "Klicka på de små trianglarna för att justera bildplaceringen i små steg, eller håll ned {leftclick} vänster musknapp och dra i den grå rutan för att flytta bilden till korrekt position."
1658             },
1659             "streetlevel": {
1660                 "title": "Gatubilder",
1661                 "intro": "Gatufoton är användbara vid kartläggning av trafikmärken, företag, och andra detaljer du inte ser på satelit- eller flygfoton. iD stöder gatufoton från  [Bing Streetside](https://www.microsoft.com/en-us/maps/streetside), [Mapillary](https://www.mapillary.com) och [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
1662                 "using_h": "Använda gatubilder",
1663                 "using": "För att använda gatubilder för kartläggning, klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera eller avaktivera tillgängliga bildlager.",
1664                 "photos": "När aktiverad visar bildlagret en linje längst sekvensen av bilder. Vid högre inzoomning visas en cirkel för varje bild, och vid ännu högre zoom-nivå visar en kon riktningen kameran hade när bilden togs.",
1665                 "viewer": "När du klickar på en av bildernas placering visas en bildvisare i det nedre vänstra hörnet av kartan. Bildvisaren innehåller kontroller för att stega framåt eller bakåt i bildsekvensen. Den visar även användarnamn på personen som tog bilden, datum då den togs och en länk för att visa bilden på originalsidan."
1666             },
1667             "gps": {
1668                 "title": "GPS-spår",
1669                 "intro": "Insamlade GPS-spår är en värdefull datakälla för OpenStreetMap. Denna redigerare stöder filtyperna *.gpx*, *.geojson* och *.kml* på din lokala dator. Du kan samla in GPS-spår med en smartmobil, sportklocka eller andra GPS-enheter.",
1670                 "survey": "För information om hur du utför en GPS-uppmätning, läs [Kartlägg med en smartmobil, GPS eller papper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).",
1671                 "using_h": "Använda GPS-spår",
1672                 "using": "För att använda ett GPS-spår vid kartläggning, dra och släpp datafilen på kartredigeraren. Om den har ett känt format kommer den att ritas på kartan med en ljus lila linje. Klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera, avaktivera eller zooma din GPS-data.",
1673                 "tracing": "GPS-spåret skickas inte till OpenStreetMap – bästa sättet att använda den är att rita på kartan användandes den som guide för nya objekt du lägger till.",
1674                 "upload": "Du kan även [ladda upp dina GPS-data till OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) så att andra kan använda det."
1675             },
1676             "qa": {
1677                 "title": "Kvalitetssäkring",
1678                 "intro": "\"Kvalitetssäkringsverktyg\" (Q/A=Quality Assurance) kan hitta olämpliga taggar, icke anslutna vägar och andra typer av problem på OpenStreetMap, som kartläggare sedan kan rätta till.  För att visa existerande Q/A-problem, klicka på panelen {data} **Kartdata** för att aktivera ett specifikt Q/A-lager.",
1679                 "tools_h": "Verktyg",
1680                 "tools": "Följande verktyg stöds för tillfället: [KeepRight](https://www.keepright.at/), [ImproveOSM](https://improveosm.org/en/) och [Osmose](https://osmose.openstreetmap.fr/).",
1681                 "issues_h": "Hantera problem",
1682                 "issues": "Hanteringen av Q/A-problem liknar hanteringen av anteckningar. Klicka på en markör för att se detaljer om problemet i sidopanelen. Varje verktyg har sina egna möjligheter, men generellt kan du kommentera och/eller stänga ett problem."
1683             },
1684             "field": {
1685                 "restrictions": {
1686                     "title": "Hjälp för svängrestriktioner ",
1687                     "about": {
1688                         "title": "Om",
1689                         "about": "Denna egenskap låter dig inspektera och ändra svängrestriktioner. Den visar en modell över vald korsning inklusive närliggande anslutande vägar.",
1690                         "from_via_to": "En svängrestriktion innehåller alltid: en **FRÅN-väg**, en **TILL-väg** och antingen en **VIA-nod** eller en eller flera **VIA-vägar**.",
1691                         "maxdist": "\"{distField}\"-reglaget kontrollerar hur långt den ska söka för ytterligare anslutande vägar.",
1692                         "maxvia": "\"{viaField}\"-reglaget justerar hur många vägar som kan ingå i sökningen. (Tips: enkelhet är bättre)"
1693                     },
1694                     "inspecting": {
1695                         "title": "Inspektera",
1696                         "about": "Håll musen över ett **FRÅN**-segment för att se om den har några svängrestriktioner. Varje möjlig **TILL**-destination kommer att visas med en färglagd skugga om restriktioner finns.",
1697                         "from_shadow": "{fromShadow} **FRÅN-segment**",
1698                         "allow_shadow": "{allowShadow} **TILL tillåten**",
1699                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **TILL förbjuden**",
1700                         "only_shadow": "{onlyShadow} **TILL enbart**",
1701                         "restricted": "\"Förbjuden\" betyder att det finns en svängrestriktion, t.ex. \"Ingen vänstersväng\".",
1702                         "only": "\"Enbart\" betyder att ett fordon som tar den vägen enbart kan göra det valet, t.ex. \"Enbart rakt fram\"."
1703                     },
1704                     "modifying": {
1705                         "title": "Ändra",
1706                         "about": "För att ändra svängrestriktioner, klicka först på ett **FRÅN**-segment att starta från. Det valda segmentet kommer att pulsera, och alla möjliga **TILL**-destinationer kommer att visas med svängsymboler.",
1707                         "indicators": "Klicka sedan på en svängsymbol för att växla den mellan \"Tillåten\", \"Förbjuden\" och \"Enbart\"",
1708                         "allow_turn": "{allowTurn} **TILL tillåten**",
1709                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **TILL förbjuden**",
1710                         "only_turn": "{onlyTurn} **TILL enbart**"
1711                     },
1712                     "tips": {
1713                         "title": "Tips",
1714                         "simple": "**Föredra enkla restriktioner över komplexa.**",
1715                         "simple_example": "Undvik t.ex. att skapa en \"via väg\"-restriktion om en simpel \"via nod\"-restriktion räcker.",
1716                         "indirect": "**Vissa restriktioner visar texten \"(indirekt)\" och ritas lätt transparenta.**",
1717                         "indirect_example": "Dessa restriktioner existerar tack vare en annan närliggande restriktion. T.ex. en \"Enbart rakt fram\"-restriktion kommer indirekt skapa \"Ingen sväng\"-restriktioner för alla andra vägar genom korsningen.",
1718                         "indirect_noedit": "Du bör inte redigera indirekta restriktioner. Ändra istället den närliggande direkta restriktionen."
1719                     }
1720                 }
1721             }
1722         },
1723         "issues": {
1724             "title": "Problem",
1725             "key": "P",
1726             "list_title": "Problem ({count})",
1727             "errors": {
1728                 "list_title": "Fel ({count})"
1729             },
1730             "warnings": {
1731                 "list_title": "Varningar ({count})"
1732             },
1733             "rules": {
1734                 "title": "Regler"
1735             },
1736             "user_resolved_issues": "Problem lösta med dina ändringar",
1737             "warnings_and_errors": "Varningar och fel",
1738             "no_issues": {
1739                 "message": {
1740                     "everything": "Allt ser bra ut",
1741                     "everything_in_view": "Allt i vyn ser bra ut",
1742                     "edits": "Dina ändringar ser bra ut",
1743                     "edits_in_view": "Dina ändringar i vyn ser bra ut",
1744                     "no_edits": "Du har inga ändringar än"
1745                 },
1746                 "hidden_issues": {
1747                     "none": "Upptäckta problem kommer att visas här",
1748                     "elsewhere": "Problem i närheten: {count}",
1749                     "everything_else": "Problem med allt annat: {count}",
1750                     "everything_else_elsewhere": "Problem i närheten med allt annat: {count}",
1751                     "disabled_rules": "Problem med deaktiverade regler: {count}",
1752                     "disabled_rules_elsewhere": "Problem i närheten med deaktiverade regler: {count}",
1753                     "ignored_issues": "Ignorerade problem: {count}",
1754                     "ignored_issues_elsewhere": "Ignorerade problem i närheten: {count}"
1755                 }
1756             },
1757             "options": {
1758                 "what": {
1759                     "title": "Kontrollera:",
1760                     "edited": "Mina ändringar",
1761                     "all": "Alla"
1762                 },
1763                 "where": {
1764                     "title": "Som är:",
1765                     "visible": "I vy",
1766                     "all": "Överallt"
1767                 }
1768             },
1769             "suggested": "Föreslagna ändringar:",
1770             "enable_all": "Aktivera alla",
1771             "disable_all": "Deaktivera alla",
1772             "reset_ignored": "Återställ ignorerade ({count})",
1773             "fix_one": {
1774                 "title": "fixa"
1775             },
1776             "fix_all": {
1777                 "title": "Fixa alla",
1778                 "annotation": "Fixade flera valideringsproblem."
1779             },
1780             "almost_junction": {
1781                 "title": "Nästan korsande",
1782                 "message": "{feature} är väldigt nära men inte ansluten till {feature2}",
1783                 "tip": "Hitta objekt som möjligtvis bör vara kopplade till andra närliggande objekt",
1784                 "self": {
1785                     "message": "Ändarna för {feature} är väldigt nära varandra, men är inte sammankopplade"
1786                 },
1787                 "highway-highway": {
1788                     "reference": "Korsande vägar bör ha en gemensam korsningspunkt."
1789                 }
1790             },
1791             "close_nodes": {
1792                 "title": "Punkt väldigt nära varandra",
1793                 "tip": "Hitta redundanta och tätt liggande punkter",
1794                 "message": "Två punkter på {way} är väldigt nära varandra",
1795                 "reference": "Redundanta punkter på vägar bör slås ihop eller flyttas isär.",
1796                 "detached": {
1797                     "message": "{feature} är för nära {feature2}",
1798                     "reference": "Separata punkter för inte dela en plats."
1799                 }
1800             },
1801             "crossing_ways": {
1802                 "title": "Korsande vägar",
1803                 "message": "{feature} korsar {feature2}",
1804                 "tip": "Hitta objekt som felaktigt går över varandra",
1805                 "building-building": {
1806                     "reference": "Byggnader bör inte överlappas förutom på olika lager. "
1807                 },
1808                 "building-highway": {
1809                     "reference": "Vägar som korsar byggnader bör vara bro, tunnel eller i ett annat lager."
1810                 },
1811                 "building-railway": {
1812                     "reference": "Järnvägar som korsar byggnader bör vara bro, tunnel eller i ett annat lager."
1813                 },
1814                 "building-waterway": {
1815                     "reference": "Vattenvägar som korsar byggnader bör använda tunnlar eller vara på olika lager. "
1816                 },
1817                 "highway-highway": {
1818                     "reference": "Korsande vägar bör använda broar, tunnlar eller korsningar. "
1819                 },
1820                 "highway-railway": {
1821                     "reference": "Vägar som korsar järnvägar bör använda broar, tunnlar eller plankorsningar."
1822                 },
1823                 "highway-waterway": {
1824                     "reference": "Vägar som korsar vattenvägar bör använda broar, tunnlar eller vadställen."
1825                 },
1826                 "railway-railway": {
1827                     "reference": "Korsande järnvägar bör vara sammankopplade eller använda broar eller tunnlar."
1828                 },
1829                 "railway-waterway": {
1830                     "reference": "Järnvägar som korsar vattenvägar bör använda broar eller tunnlar."
1831                 },
1832                 "waterway-waterway": {
1833                     "reference": "Korsande vattenvägar bör vara sammankopplade eller använda tunnlar."
1834                 },
1835                 "tunnel-tunnel": {
1836                     "reference": "Korsande tunnlar bör använda olika lager."
1837                 },
1838                 "tunnel-tunnel_connectable": {
1839                     "reference": "Korsande tunnlar bör vara sammankopplade eller vara på olika lager."
1840                 },
1841                 "bridge-bridge": {
1842                     "reference": "Korsande broar bör vara på olika lager."
1843                 },
1844                 "bridge-bridge_connectable": {
1845                     "reference": "Korsande broar bör vara sammankopplade eller vara på olika lager."
1846                 },
1847                 "indoor-indoor": {
1848                     "reference": "Korsande inomhusobjekt bör vara på olika våningar."
1849                 },
1850                 "indoor-indoor_connectable": {
1851                     "reference": "Korsande inomhusobjekt bör vara sammankopplade eller vara på olika våningar."
1852                 }
1853             },
1854             "disconnected_way": {
1855                 "title": "Ej anslutna vägar",
1856                 "tip": "Hitta vägar, stigar och färjelinjer som ej går att skapa rutt till",
1857                 "routable": {
1858                     "message": {
1859                         "multiple": "{count} ruttobjekt är enbart kopplade till varandra."
1860                     },
1861                     "reference": "Alla vägar, stigar och färjelinjer bör vara sammankopplade för att skapa ett sammanhållet vägnät."
1862                 },
1863                 "highway": {
1864                     "message": "{highway} är ej ansluten med andra vägar eller stigar"
1865                 }
1866             },
1867             "fixme_tag": {
1868                 "message": "{feature} har en \"Fix Me\"-begäran",
1869                 "reference": "En \"fixme\"-tagg indikerar att en kartläggare har begärt hjälp med ett objekt. "
1870             },
1871             "generic_name": {
1872                 "message": "{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\"",
1873                 "message_language": "{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\" på {language}",
1874                 "reference": "Namn bör vara de faktiska namnen som används i verkligheten för objekten."
1875             },
1876             "help_request": {
1877                 "title": "Hjälpförfrågningar",
1878                 "tip": "Hitta objekt där andra har bett om assistans"
1879             },
1880             "incompatible_source": {
1881                 "title": "Misstänkta källor",
1882                 "tip": "Hitta objekt med misstänkta source-taggar",
1883                 "google": {
1884                     "feature": {
1885                         "message": "{feature} listar Google som datakälla"
1886                     },
1887                     "reference": "Google-produkter är proprietära och får inte användas som referenser."
1888                 }
1889             },
1890             "incorrect_name": {
1891                 "message": "{feature} har det misstänka namnet \"{name}\"",
1892                 "message_language": "{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\" på {language}"
1893             },
1894             "invalid_format": {
1895                 "title": "Felaktig formatering",
1896                 "tip": "Hitta taggar med oväntat format",
1897                 "email": {
1898                     "message": "{feature} har en felaktig e-postadress",
1899                     "message_multi": "{feature} har flera felaktiga e-postadresser",
1900                     "reference": "E-postadresser måste vara på formen \"mottagare@exempel.se\"."
1901                 }
1902             },
1903             "mismatched_geometry": {
1904                 "title": "Motstridig geometri",
1905                 "tip": "Hitta objekt med taggar och geometri som är i konflikt"
1906             },
1907             "missing_role": {
1908                 "title": "Saknar roller",
1909                 "message": "{member} har ingen roll i {relation}",
1910                 "tip": "Hitta relationer med saknade eller felaktiga medlemsroller",
1911                 "multipolygon": {
1912                     "reference": "Multipolygon-medlemmar måste ha rollen \"inner\" eller \"outer\"."
1913                 }
1914             },
1915             "missing_tag": {
1916                 "title": "Saknar taggar",
1917                 "tip": "Hitta objekt som saknar beskrivande taggar",
1918                 "reference": "Objekt måste ha taggar som definierar vad de är.",
1919                 "any": {
1920                     "message": "{feature} har inga taggar"
1921                 },
1922                 "descriptive": {
1923                     "message": "{feature} har inga beskrivande taggar"
1924                 },
1925                 "relation_type": {
1926                     "message": "{feature} är en relation utan en typ"
1927                 }
1928             },
1929             "old_multipolygon": {
1930                 "message": "{multipolygon} har felstavade taggar",
1931                 "reference": "Multipolygoner bör vara taggade i sina relationer, inte i de omslutande vägarna."
1932             },
1933             "outdated_tags": {
1934                 "title": "Föråldrade taggar",
1935                 "message": "{feature} har föråldrade taggar.",
1936                 "tip": "Hitta objekt med föråldrade taggar som kan uppdateras",
1937                 "reference": "Vissa taggar har ändrats över tid och bör uppdateras.",
1938                 "incomplete": {
1939                     "message": "{feature} har ofullständiga taggar",
1940                     "reference": "Vissa objekt bör har ytterligare taggar."
1941                 },
1942                 "noncanonical_brand": {
1943                     "message": "{feature} ser ut som ett varumärke med taggar som inte följer standard.",
1944                     "message_incomplete": "{feature} ser ut som ett varumärke med ofullständiga taggar",
1945                     "reference": "Alla objekt för samma varumärke bör taggas på samma sätt."
1946                 }
1947             },
1948             "point_as_vertex": {
1949                 "message": "{feature} bör vara en fristående punkt baserad på dess taggar",
1950                 "reference": "Vissa objekt bör inte vara del av linjer eller områden. "
1951             },
1952             "private_data": {
1953                 "title": "Privat information",
1954                 "tip": "Hitta objekt som kan innehålla privat information",
1955                 "reference": "Känslig data så som privata telefonnummer bör ej taggas.",
1956                 "contact": {
1957                     "message": "{feature} har möjligtvis taggats med privat kontaktinformation"
1958                 }
1959             },
1960             "suspicious_name": {
1961                 "title": "Suspekta namn",
1962                 "tip": "Hitta objekt med generiska eller suspekta namn"
1963             },
1964             "tag_suggests_area": {
1965                 "message": "{feature} bör vara ett slutet område baserat på taggen \"{tag}\"",
1966                 "reference": "Områden måste ha sammankopplade ändpunkter."
1967             },
1968             "unknown_road": {
1969                 "message": "{feature} har ingen klassificering",
1970                 "reference": "Vägar utan en specifik typ kanske inte visas på kartor eller i vägbeskrivningar."
1971             },
1972             "impossible_oneway": {
1973                 "title": "Omöjliga enkelriktningar",
1974                 "tip": "Hitta rutt-problem rörande enkelriktningar",
1975                 "waterway": {
1976                     "connected": {
1977                         "start": {
1978                             "message": "{feature} flödar iväg från en ansluten vattenväg"
1979                         },
1980                         "end": {
1981                             "message": "{feature} har en motsatt flödesriktning mot en ansluten vattenväg"
1982                         },
1983                         "reference": "Sekvenser av vattenvägar måste alla flöda i samma riktning."
1984                     }
1985                 },
1986                 "highway": {
1987                     "start": {
1988                         "message": "{feature} går ej att nå",
1989                         "reference": "Enkelriktade vägar måste gå att nå från andra vägar."
1990                     },
1991                     "end": {
1992                         "message": "{feature} har ingen utfart",
1993                         "reference": "Enkelriktade vägar måste leda till andra vägar."
1994                     }
1995                 }
1996             },
1997             "unclosed_multipolygon_part": {
1998                 "message": "{feature} en en ostängd del",
1999                 "reference": "Alla inre och yttre delar av multipolygoner bör ha sammankopplade ändpunkter."
2000             },
2001             "unsquare_way": {
2002                 "title": "Ej räta hörn (upp till {val}°)",
2003                 "message": "{feature} har ej räta hörn",
2004                 "tip": "Hitta objekt med ej räta hörn som kan ritas bättre",
2005                 "buildings": {
2006                     "reference": "Byggnader med ej räta hörn kan ofta ritas mer exakt."
2007                 }
2008             },
2009             "vertex_as_point": {
2010                 "message": "{feature} bör vara en del av en linje eller ett område baserat på dess taggar",
2011                 "reference": "Vissa objekt bör inte vara fristående punkter. "
2012             },
2013             "fix": {
2014                 "add_a_bridge": {
2015                     "title": "Lägg till en bro",
2016                     "annotation": "Lade till en bro"
2017                 },
2018                 "add_a_tunnel": {
2019                     "title": "Lägg till en tunnel",
2020                     "annotation": "Lade till en tunnel"
2021                 },
2022                 "address_the_concern": {
2023                     "title": "Hantera problemet"
2024                 },
2025                 "connect_almost_junction": {
2026                     "annotation": "Kopplade samman närliggande objekt."
2027                 },
2028                 "connect_crossing_features": {
2029                     "annotation": "Kopplade samman korsande objekt."
2030                 },
2031                 "connect_endpoints": {
2032                     "title": "Koppla samman ändarna",
2033                     "annotation": "Kopplade samman ändarna på en väg."
2034                 },
2035                 "connect_feature": {
2036                     "title": "Koppla samman detta objekt"
2037                 },
2038                 "connect_features": {
2039                     "title": "Koppla samman objekten"
2040                 },
2041                 "connect_using_ford": {
2042                     "title": "Sammankoppla som ett vadställe"
2043                 },
2044                 "continue_from_start": {
2045                     "title": "Fortsätt rita från start"
2046                 },
2047                 "continue_from_end": {
2048                     "title": "Fortsätt rita från slutet"
2049                 },
2050                 "delete_feature": {
2051                     "title": "Radera detta objekt"
2052                 },
2053                 "extract_point": {
2054                     "title": "Extrahera denna punkt"
2055                 },
2056                 "ignore_issue": {
2057                     "title": "Ignorera detta problem"
2058                 },
2059                 "merge_close_vertices": {
2060                     "annotation": "Sammanfogade intilliggande punkter på en väg."
2061                 },
2062                 "merge_points": {
2063                     "title": "Sammanfoga dessa punkter"
2064                 },
2065                 "move_points_apart": {
2066                     "title": "Flytta isär dessa punkter"
2067                 },
2068                 "move_tags": {
2069                     "title": "Flytta taggen",
2070                     "annotation": "Flyttade taggar."
2071                 },
2072                 "remove_from_relation": {
2073                     "title": "Ta bort från relation"
2074                 },
2075                 "remove_generic_name": {
2076                     "annotation": "Tog bort ett generellt namn."
2077                 },
2078                 "remove_mistaken_name": {
2079                     "annotation": "Raderat ett misstänkt namn."
2080                 },
2081                 "remove_private_info": {
2082                     "annotation": "Ta bort privat information."
2083                 },
2084                 "remove_proprietary_data": {
2085                     "title": "Ta bort all proprietär data"
2086                 },
2087                 "remove_tag": {
2088                     "title": "Ta bort taggen",
2089                     "annotation": "Tog bort tagg."
2090                 },
2091                 "remove_tags": {
2092                     "title": "Tog bort taggarna"
2093                 },
2094                 "remove_the_name": {
2095                     "title": "Radera namnet"
2096                 },
2097                 "reposition_features": {
2098                     "title": "Flytta objekten"
2099                 },
2100                 "reverse_feature": {
2101                     "title": "Radera detta objekt"
2102                 },
2103                 "select_preset": {
2104                     "title": "Välj en objekttyp"
2105                 },
2106                 "select_road_type": {
2107                     "title": "Välj en vägtyp"
2108                 },
2109                 "set_as_inner": {
2110                     "title": "Sätt som \"inner\""
2111                 },
2112                 "set_as_outer": {
2113                     "title": "Sätt som \"outer\""
2114                 },
2115                 "square_feature": {
2116                     "title": "Räta upp detta objekt"
2117                 },
2118                 "tag_as_disconnected": {
2119                     "title": "Tagga som okopplad",
2120                     "annotation": "Taggade ett närliggande objekt som okopplat. "
2121                 },
2122                 "tag_as_unsquare": {
2123                     "title": "Tagga som ej fysiskt räta hörn",
2124                     "annotation": "Tagga att en väg att ej ha räta hörn."
2125                 },
2126                 "tag_this_as_higher": {
2127                     "title": "Tagga detta som högre"
2128                 },
2129                 "tag_this_as_lower": {
2130                     "title": "Tagga detta som lägre"
2131                 },
2132                 "upgrade_tags": {
2133                     "title": "Uppdatera taggarna",
2134                     "annotation": "Uppgraderade gamla taggar."
2135                 },
2136                 "use_different_layers": {
2137                     "title": "Använd olika lager"
2138                 },
2139                 "use_different_layers_or_levels": {
2140                     "title": "Använd olika lager eller våningar"
2141                 },
2142                 "use_different_levels": {
2143                     "title": "Använd olika våningar"
2144                 }
2145             }
2146         },
2147         "intro": {
2148             "done": "klar",
2149             "ok": "OK",
2150             "graph": {
2151                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
2152                 "city": "Grönköping",
2153                 "county": "<value for addr:county>",
2154                 "district": "<value for addr:district>",
2155                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
2156                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
2157                 "postcode": "541 89",
2158                 "province": "<value for addr:province>",
2159                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
2160                 "state": "<value for addr:state>",
2161                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
2162                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
2163                 "countrycode": "se",
2164                 "name": {
2165                     "1st-avenue": "Första gatan",
2166                     "2nd-avenue": "Andra gatan",
2167                     "4th-avenue": "Fjärde gatan",
2168                     "5th-avenue": "Femte gatan",
2169                     "6th-avenue": "Sjätte gatan",
2170                     "6th-street": "Sjätte vägen",
2171                     "7th-avenue": "Sjunde gatan",
2172                     "8th-avenue": "Åttonde gatan",
2173                     "9th-avenue": "Nionde gatan",
2174                     "10th-avenue": "Tionde gatan",
2175                     "11th-avenue": "Elfte gatan",
2176                     "12th-avenue": "Tolfte gatan",
2177                     "access-point-employment": "Arbetsförmedlingen",
2178                     "adams-street": "Adams gata",
2179                     "andrews-elementary-school": "S:t Andreas grundskola",
2180                     "andrews-street": "Andreasvägen",
2181                     "armitage-street": "Björkgatan",
2182                     "barrows-school": "Vagnsgatan",
2183                     "battle-street": "Segergatan",
2184                     "bennett-street": "Bokgatan",
2185                     "bowman-park": "Bågskyttsparken",
2186                     "collins-drive": "Ringvägen",
2187                     "conrail-railroad": "Gamla järnvägen",
2188                     "conservation-park": "Stadsliden",
2189                     "constantine-street": "Kristinavägen",
2190                     "cushman-street": "Mycelievägen",
2191                     "dollar-tree": "Pengaträdet",
2192                     "douglas-avenue": "Hjortronstigen",
2193                     "east-street": "Östra vägen",
2194                     "elm-street": "Almgatan",
2195                     "flower-street": "Blomgatan",
2196                     "foster-street": "Barnhemsgatan",
2197                     "french-street": "Franska vägen",
2198                     "garden-street": "Trädgårdsgatan",
2199                     "gem-pawnbroker": "Smyckespantbanken",
2200                     "golden-finch-framing": "Gyllene finkens rambutik",
2201                     "grant-avenue": "Blåbärsvägen",
2202                     "hoffman-pond": "Grössjön",
2203                     "hoffman-street": "Marmorvägen",
2204                     "hook-avenue": "Bärnstensvägen",
2205                     "jefferson-street": "Kvartsvägen",
2206                     "kelsey-street": "Utlastargränd",
2207                     "lafayette-park": "Mariehemsängarna",
2208                     "las-coffee-cafe": "Kvarncaféet",
2209                     "lincoln-avenue": "Olof Palmes aveny",
2210                     "lowrys-books": "Selmas bokhandel",
2211                     "lynns-garage": "Rogers garage",
2212                     "main-street-barbell": "Storgatans tyngdlyft",
2213                     "main-street-cafe": "Storgatans café",
2214                     "main-street-fitness": "Storgatans fitness",
2215                     "main-street": "Storgatan",
2216                     "maple-street": "Lönngatan",
2217                     "marina-park": "Havsparken",
2218                     "market-street": "Marknadsgatan",
2219                     "memory-isle-park": "Stadsparken",
2220                     "memory-isle": "Minnenas ö",
2221                     "michigan-avenue": "Götalandsgatan",
2222                     "middle-street": "Mellangatan",
2223                     "millard-street": "Morkullevägen",
2224                     "moore-street": "Rödhakevägen",
2225                     "morris-avenue": "Tvärvägen",
2226                     "mural-mall": "Målargränd",
2227                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar och Grill",
2228                     "paisley-emporium": "Begagnatmarknad",
2229                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
2230                     "pealer-street": "Falkvägen",
2231                     "pine-street": "Tallgatan",
2232                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
2233                     "portage-avenue": "Postvägen",
2234                     "portage-river": "Postfloden",
2235                     "preferred-insurance-services": "Säkra försäkringar",
2236                     "railroad-drive": "Järnvägsgatan",
2237                     "river-city-appliance": "Grönköpings vitvaror",
2238                     "river-drive": "Flodallén",
2239                     "river-road": "Flodvägen",
2240                     "river-street": "Flodgatan",
2241                     "riverside-cemetery": "Flodstrandens kyrkogård",
2242                     "riverwalk-trail": "Strandpromenaden",
2243                     "riviera-theatre": "Flodteatern",
2244                     "rocky-river": "Klippfloden",
2245                     "saint-joseph-river": "Storån",
2246                     "scidmore-park-petting-zoo": "Bokparkens barn-zoo",
2247                     "scidmore-park": "Bokparken",
2248                     "scouter-park": "Scoutparken",
2249                     "sherwin-williams": "Olssons färg",
2250                     "south-street": "Södra gatan",
2251                     "southern-michigan-bank": "Södra storgatans bank",
2252                     "spring-street": "Källgatan",
2253                     "sturgeon-river-road": "Grössjömyrstigen",
2254                     "three-rivers-city-hall": "Grönköpings kommunhus",
2255                     "three-rivers-elementary-school": "Grönköpings grundskola",
2256                     "three-rivers-fire-department": "Grönköpings brandstation",
2257                     "three-rivers-high-school": "Grönköpings gymnasium",
2258                     "three-rivers-middle-school": "Grönköpings högstadium",
2259                     "three-rivers-municipal-airport": "Grönköpings kommunala flygplats",
2260                     "three-rivers-post-office": "Grönköpings postkontor",
2261                     "three-rivers-public-library": "Grönköpings bibliotek",
2262                     "three-rivers": "Grönköping",
2263                     "unique-jewelry": "Unika juveler",
2264                     "walnut-street": "Valnötsgatan",
2265                     "washington-street": "Stockholmsgatan",
2266                     "water-street": "Vattenvägen",
2267                     "west-street": "Västra vägen",
2268                     "wheeler-street": "Hjulgatan",
2269                     "william-towing": "Villiams bilbärgning",
2270                     "willow-drive": "Grönstråket",
2271                     "wood-street": "Skogsgatan",
2272                     "world-fare": "World Fare"
2273                 }
2274             },
2275             "welcome": {
2276                 "title": "Välkommen",
2277                 "welcome": "Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.",
2278                 "practice": "Allt i denna genomgång är enbart i träningssyfte; ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.",
2279                 "words": "Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi att använda *kursiv* text. ",
2280                 "mouse": "Du kan använda valfri inmatningshårdvara för att redigera kartan, men genomgången kommer att utgå från att du har en mus med vänster- och högerknappar. **Om du vill ansluta en mus, gör det nu och klicka OK.**",
2281                 "leftclick": "När genomgången ber dig att klicka eller dubbelklicka, syftar vi på vänsterknappen. På en styrplatta kan det vara enkelklick eller tryck med ett finger. **Tryck med vänster musknapp {num} gånger.**",
2282                 "rightclick": "Ibland kommer vi också be dig att högerklicka. Detta kan vara samma sak som att kontroll-klicka eller klicka med två fingrar på en styrplatta.  Ditt tangentbord kanske även har en 'meny'-knapp som fungerar som högerklick. **Högerklicka {num} gånger.**",
2283                 "chapters": "Du kan använda knapparna nedan för att hoppa mellan kapitel när du vill, eller starta om ett kapitel om du fastnar. Då är vi redo att sätta igång! **Klicka '{next}' för att fortsätta.**"
2284             },
2285             "navigation": {
2286                 "title": "Navigation",
2287                 "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. {br}Du kan dra kartan genom att hålla ned vänster musknapp medan du flyttar musen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet. **Dra kartan!**",
2288                 "zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**",
2289                 "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap.",
2290                 "points_lines_areas": "Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*",
2291                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.",
2292                 "click_townhall": "Alla objekt på kartan kan markeras genom att klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**",
2293                 "selected_townhall": "Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerade objekt visas med en pulserande glödande ram.",
2294                 "editor_townhall": "När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.",
2295                 "preset_townhall": "Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.",
2296                 "fields_townhall": "Mittdelen av objektredigeraren innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, såsom namn och adress. ",
2297                 "close_townhall": "**Stäng objektredigeraren genom att trycka på Escape på tangentbordet eller genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet. ",
2298                 "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
2299                 "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
2300                 "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
2301                 "editor_street": "Egenskaperna som visas för en väg är annorlunda mot egenskaperna som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren egenskaper som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
2302                 "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
2303             },
2304             "points": {
2305                 "title": "Punkter",
2306                 "add_point": "*Punkter* kan användas för att representera objekt såsom affärer, restauranger och monument.{br}De markerar en specifik position och beskriver vad det är. **Klicka på knappen {button} Punkt för att lägga till en ny punkt.**",
2307                 "place_point": "För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och vänsterklicka eller tryck på mellanslagstangenten.  **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck på mellanslag.**",
2308                 "search_cafe": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**",
2309                 "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
2310                 "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
2311                 "add_name": "På OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap tomt om du är osäker.{br}Låt oss låtsas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
2312                 "add_close": "Objektredigeraren kommer ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
2313                 "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
2314                 "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en adress. **Ändra information om caféet.**",
2315                 "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
2316                 "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
2317                 "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
2318                 "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram till att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
2319                 "play": "Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övnings skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
2320             },
2321             "areas": {
2322                 "title": "Områden",
2323                 "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt som du kanske normalt skulle kartlägga som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
2324                 "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
2325                 "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned '{alt}'-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
2326                 "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
2327                 "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
2328                 "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
2329                 "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget för egenskapen namn.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen i egenskapen Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till egenskap.**",
2330                 "choose_field": "**Välj {field} i listan.**",
2331                 "retry_add_field": "Du valde inte egenskapen {field}. Låt oss försöka igen.",
2332                 "describe_playground": "**Ange en beskrivning och klicka sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
2333                 "play": "Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden för att se vad för typ av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
2334             },
2335             "lines": {
2336                 "title": "Linjer",
2337                 "add_line": "*Linjer* används för att representera objekt såsom vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen {button} Linje för att lägga till en ny linje.**",
2338                 "start_line": "Här är en väg som saknas. Låt oss lägga till den!{br}På OpenStreetMap bör linjer ritas längs mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt. **Påbörja en ny linje genom att klicka på den övre änden av den saknade vägen.**",
2339                 "intersect": "Klicka eller tryck mellanslag för att lägga till fler noder på linjen.{br}Vägar och många andra typer av linjer bildar större nätverk. Det är viktigt att de linjerna är korrekt anslutna till varandra för att navigationsappar ska fungera. **Klicka på {name} för att skapa en korsning som sammanbinder de två linjerna.**",
2340                 "retry_intersect": "Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!",
2341                 "continue_line": "Fortsätt att rita linjen för den nya vägen. Kom ihåg att du kan dra och zooma kartan om du behöver.{br}När du har ritat färdigt, klicka på den sista noden igen. **Rita färdigt vägen.**",
2342                 "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
2343                 "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
2344                 "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
2345                 "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
2346                 "did_name_road": "Ser bra ut! Nu ska vi lära oss hur vi uppdaterar formen på en linje. ",
2347                 "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en befintlig linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
2348                 "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
2349                 "start_drag_endpoint": "När en linje är markerad, kan du flytta dess noder genom att klicka och hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar. **Flytta slutpunkten till platsen där korsningen bör vara.**",
2350                 "finish_drag_endpoint": "Den här platsen ser bra ut. **Släpp vänster musknapp för att slutföra förflyttningen.**",
2351                 "start_drag_midpoint": "Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längs kurvan för vägen.**",
2352                 "continue_drag_midpoint": "Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen genom att dubbelklicka eller dra i mittpunkten tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck OK.**",
2353                 "delete_lines": "Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ",
2354                 "rightclick_intersection": "Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid den här korsningen och radera allt ovanför den. **Högerklicka på noden i korsningen.**",
2355                 "split_intersection": "**Klicka på knappen {button} för att dela {street}.**",
2356                 "retry_split": "Du tryckte inte på knappen Dela upp. Försök igen.",
2357                 "did_split_multi": "Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Klicka på den övre delen av {street2} för att markera den.**",
2358                 "did_split_single": "**Klicka på övre delen av {street2} för att markera den.**",
2359                 "multi_select": "{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}. Du kan shift-klicka för att markera flera saker. **Håll ned Shift och klicka på {other2}.**",
2360                 "multi_rightclick": "Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade. **Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**",
2361                 "multi_delete": "**Klicka på knappen {button} för att radera de överflödiga linjerna.**",
2362                 "retry_delete": "Du klickade inte på knappen Radera. Försök igen.",
2363                 "play": "Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på \"{next}\". **"
2364             },
2365             "buildings": {
2366                 "title": "Byggnader",
2367                 "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
2368                 "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur deras kontur ser ut vid marknivå, så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
2369                 "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Kom ihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen den första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
2370                 "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
2371                 "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
2372                 "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen är det helt ok att ange det som en odefinierad \"Byggnad\". **Välj typen {preset}.**",
2373                 "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
2374                 "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeringsmenyn.**",
2375                 "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
2376                 "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
2377                 "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Nu kommer ytterligare ett användbart trick.",
2378                 "add_tank": "Nu ska vi rita av konturen på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
2379                 "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nuddar vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
2380                 "continue_tank": "Lägg till några fler noder längs kanten. Cirkeln kommer sedan att skapas utanför de noder du ritar.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
2381                 "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
2382                 "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
2383                 "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
2384                 "circle_tank": "**Klicka på knappen {button} för att göra tanken cirkulär.**",
2385                 "retry_circle": "Du tryckte inte på knappen Gör till cirkel. Försök igen.",
2386                 "play": "Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av kommandona i redigeringsmenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
2387             },
2388             "startediting": {
2389                 "title": "Börja redigera",
2390                 "help": "Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan repetera denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {button} Hjälp eller trycka på '{key}'-tangenten.",
2391                 "shortcuts": "Du kan se en lista med kommandon tillsammans med deras kortkommandon genom att trycka på tangenten '{key}'.",
2392                 "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
2393                 "start": "Börja kartera!"
2394             }
2395         },
2396         "shortcuts": {
2397             "title": "Kortkommandon",
2398             "tooltip": "Visa vy med kortkommandon.",
2399             "toggle": {
2400                 "key": "?"
2401             },
2402             "key": {
2403                 "alt": "Alt",
2404                 "backspace": "Backsteg",
2405                 "cmd": "Cmd",
2406                 "ctrl": "Ctrl",
2407                 "delete": "Delete",
2408                 "del": "Del",
2409                 "end": "End",
2410                 "enter": "Enter",
2411                 "esc": "Esc",
2412                 "home": "Home",
2413                 "option": "Option",
2414                 "pause": "Pause",
2415                 "pgdn": "PgDn",
2416                 "pgup": "PgUp",
2417                 "return": "Return",
2418                 "shift": "Shift",
2419                 "space": "Mellanslag"
2420             },
2421             "gesture": {
2422                 "drag": "dra"
2423             },
2424             "or": "-eller-",
2425             "browsing": {
2426                 "title": "Navigera",
2427                 "navigation": {
2428                     "title": "Navigation",
2429                     "pan": "Panorera kartan",
2430                     "pan_more": "Panorera kartan en skärm åt gången",
2431                     "zoom": "Zooma in / Zooma ut",
2432                     "zoom_more": "Zooma in / Zooma ut mycket"
2433                 },
2434                 "help": {
2435                     "title": "Hjälp",
2436                     "help": "Visa hjälp/dokumentation",
2437                     "keyboard": "Visa kortkommandon"
2438                 },
2439                 "display_options": {
2440                     "title": "Visa inställningar",
2441                     "background": "Visa/dölj panelen bakgrundsbild",
2442                     "background_switch": "Växla tillbaka till senaste bakgrund",
2443                     "map_data": "Visa/dölj panelen Kartdata",
2444                     "issues": "Visa/dölj panelen Problem",
2445                     "preferences": "Visa/dölj panelen användarinställningar",
2446                     "fullscreen": "Gå till fullskärmsläge",
2447                     "sidebar": "Visa/dölj sidopanel",
2448                     "wireframe": "Växla trådramsläge",
2449                     "osm_data": "Visa/dölj OpenStreetMap-data",
2450                     "minimap": "Visa/dölj minikarta",
2451                     "highlight_edits": "Markera osparade ändringar"
2452                 },
2453                 "selecting": {
2454                     "title": "Markera objekt",
2455                     "select_one": "Markera ett enskilt objekt",
2456                     "select_multi": "Markera flera objekt",
2457                     "lasso": "Rita en markeringslasso runt objekt",
2458                     "search": "Hitta objekt som matchar söktext"
2459                 },
2460                 "with_selected": {
2461                     "title": "Med objekt markerat",
2462                     "edit_menu": "Visa/dölj redigeringsmeny",
2463                     "zoom_to": "Zooma till valt objekt"
2464                 },
2465                 "vertex_selected": {
2466                     "title": "Med nod markerad",
2467                     "previous": "Hoppa till föregående nod",
2468                     "next": "Hoppa till nästa nod",
2469                     "first": "Hoppa till första noden",
2470                     "last": "Hoppa till sista noden",
2471                     "change_parent": "Växla vald väg"
2472                 }
2473             },
2474             "editing": {
2475                 "title": "Redigera",
2476                 "drawing": {
2477                     "title": "Rita",
2478                     "add_point": "'Lägg till punkt'-läge",
2479                     "add_line": "'Lägg till linje'-läge",
2480                     "add_area": "'Lägg till område'-läge",
2481                     "add_note": "'Lägg till anteckning'-läge",
2482                     "place_point": "Placera en punkt eller anteckning",
2483                     "disable_snap": "Hindra att punkter kopplas samman",
2484                     "stop_line": "Slutför linje eller område"
2485                 },
2486                 "operations": {
2487                     "title": "Operationer",
2488                     "continue_line": "Fortsätt en linje från markerad nod",
2489                     "merge": "Kombinera (sammanfoga) markerade objekt",
2490                     "disconnect": "Koppla isär objekt vid markerad nod",
2491                     "extract": "Extrahera en punkt från ett objekt",
2492                     "split": "Dela en linje i två vid markerad nod",
2493                     "reverse": "Byt riktning på valt objekt",
2494                     "move": "Flytta markerade objekt",
2495                     "rotate": "Rotera markerade objekt",
2496                     "orthogonalize": "Räta upp hörn på en linje eller område",
2497                     "straighten": "Räta ut en linje eller punkter",
2498                     "circularize": "Gör en sluten linje eller ett område cirkulär. ",
2499                     "reflect_long": "Spegla objekt längs dess långa axel",
2500                     "reflect_short": "Spegla objekt längs deras korta axel",
2501                     "delete": "Radera markerade objekt"
2502                 },
2503                 "commands": {
2504                     "title": "Kommandon",
2505                     "copy": "Kopiera markerade objekt",
2506                     "paste": "Klistra in kopierade objekt",
2507                     "undo": "Ångra senaste ändring",
2508                     "redo": "Gör om senaste ändring",
2509                     "save": "Spara ändringar"
2510                 }
2511             },
2512             "tools": {
2513                 "title": "Verktyg",
2514                 "info": {
2515                     "title": "Information",
2516                     "all": "Visa/dölj alla informationspaneler",
2517                     "background": "Visa/dölj panelen Bakgrund",
2518                     "history": "Visa/dölj panelen Historik",
2519                     "location": "Visa/dölj panelen Lokalisering",
2520                     "measurement": "Visa/dölj panelen Mätning"
2521                 }
2522             }
2523         },
2524         "units": {
2525             "feet": "{quantity} ft",
2526             "miles": "{quantity} mi",
2527             "square_feet": "{quantity} sq ft",
2528             "square_miles": "{quantity} sq mi",
2529             "acres": "{quantity} ac",
2530             "meters": "{quantity} m",
2531             "kilometers": "{quantity} km",
2532             "square_meters": "{quantity} m²",
2533             "square_kilometers": "{quantity} km²",
2534             "hectares": "{quantity} ha",
2535             "area_pair": "{area1} ({area2})",
2536             "arcdegrees": "{quantity}°",
2537             "arcminutes": "{quantity}′",
2538             "arcseconds": "{quantity}″",
2539             "north": "N",
2540             "south": "S",
2541             "east": "Ö",
2542             "west": "V",
2543             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
2544             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
2545         },
2546         "wikidata": {
2547             "identifier": "Identifierare",
2548             "label": "Etikett",
2549             "description": "Beskrivning"
2550         },
2551         "presets": {
2552             "categories": {
2553                 "category-barrier": {
2554                     "name": "Barriärer"
2555                 },
2556                 "category-building": {
2557                     "name": "Byggnad"
2558                 },
2559                 "category-golf": {
2560                     "name": "Golfobjekt"
2561                 },
2562                 "category-landuse": {
2563                     "name": "Landanvändning"
2564                 },
2565                 "category-natural": {
2566                     "name": "Natur"
2567                 },
2568                 "category-path": {
2569                     "name": "Stigar"
2570                 },
2571                 "category-rail": {
2572                     "name": "Spår"
2573                 },
2574                 "category-restriction": {
2575                     "name": "Restriktion"
2576                 },
2577                 "category-road_major": {
2578                     "name": "Större vägar"
2579                 },
2580                 "category-road_minor": {
2581                     "name": "Mindre vägar"
2582                 },
2583                 "category-road_service": {
2584                     "name": "Servicevägar"
2585                 },
2586                 "category-route": {
2587                     "name": "Rutt"
2588                 },
2589                 "category-utility": {
2590                     "name": "Samhällsinfrastruktur"
2591                 },
2592                 "category-water": {
2593                     "name": "Vattenområden"
2594                 },
2595                 "category-waterway": {
2596                     "name": "Vattendrag"
2597                 }
2598             },
2599             "fields": {
2600                 "access": {
2601                     "label": "Tillåten åtkomst",
2602                     "options": {
2603                         "designated": {
2604                             "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar",
2605                             "title": "Föredragen"
2606                         },
2607                         "destination": {
2608                             "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination",
2609                             "title": "Destination"
2610                         },
2611                         "dismount": {
2612                             "description": "Åtkomst tillåten, men förare måste stiga av",
2613                             "title": "Avstigning"
2614                         },
2615                         "no": {
2616                             "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten",
2617                             "title": "Förbjuden"
2618                         },
2619                         "permissive": {
2620                             "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet",
2621                             "title": "Påbjuden"
2622                         },
2623                         "permit": {
2624                             "description": "Tillträde tillåten enbart med giltigt tillstånd eller licens",
2625                             "title": "Tillstånd"
2626                         },
2627                         "private": {
2628                             "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis",
2629                             "title": "Privat"
2630                         },
2631                         "yes": {
2632                             "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag",
2633                             "title": "Tillåten"
2634                         }
2635                     },
2636                     "placeholder": "Ej specificerat",
2637                     "terms": "åtkomst, tillåten, privat, publik",
2638                     "types": {
2639                         "access": "Generell",
2640                         "bicycle": "Cyklar",
2641                         "foot": "Fotgängare",
2642                         "horse": "Hästar",
2643                         "motor_vehicle": "Motorfordon"
2644                     }
2645                 },
2646                 "access_aisle": {
2647                     "label": "Typ"
2648                 },
2649                 "access_simple": {
2650                     "label": "Tillåten åtkomst",
2651                     "terms": "åtkomst, tillåten, privat, publik"
2652                 },
2653                 "addr/interpolation": {
2654                     "label": "Typ",
2655                     "options": {
2656                         "all": "Alla",
2657                         "alphabetic": "Alfabetisk",
2658                         "even": "Jämna",
2659                         "odd": "Udda"
2660                     }
2661                 },
2662                 "address": {
2663                     "label": "Adress",
2664                     "placeholders": {
2665                         "block_number": "Kvartersnummer",
2666                         "block_number!jp": "Kv.nummer.",
2667                         "city": "Stad",
2668                         "city!jp": "Stad/Ort/By/Tokyo stadsdelskommun",
2669                         "city!vn": "Stad/Ort",
2670                         "conscriptionnumber": "123",
2671                         "country": "Land",
2672                         "county": "Län",
2673                         "county!jp": "Distrikt",
2674                         "district": "Distrikt",
2675                         "district!vn": "Arrondissement/Stad/Distrikt",
2676                         "floor": "Våning",
2677                         "hamlet": "Småort",
2678                         "housename": "Husnamn",
2679                         "housenumber": "123",
2680                         "housenumber!jp": "Husnummer",
2681                         "neighbourhood": "Grannskap",
2682                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
2683                         "place": "Plats",
2684                         "postcode": "Postnummer",
2685                         "province": "Provins",
2686                         "province!jp": "Prefektur",
2687                         "quarter": "Stadsdel",
2688                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
2689                         "state": "Stat",
2690                         "street": "Gata",
2691                         "subdistrict": "Deldistrikt",
2692                         "subdistrict!vn": "Stadsdel/Kommun/Ort",
2693                         "suburb": "Stadsdel",
2694                         "suburb!jp": "Stadsdel",
2695                         "unit": "Enhet/port/trappa"
2696                     },
2697                     "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"
2698                 },
2699                 "admin_level": {
2700                     "label": "Administrativ nivå"
2701                 },
2702                 "aerialway": {
2703                     "label": "Typ"
2704                 },
2705                 "aerialway/access": {
2706                     "label": "Tillgång",
2707                     "options": {
2708                         "both": "Båda",
2709                         "entry": "Ingång",
2710                         "exit": "Utgång"
2711                     }
2712                 },
2713                 "aerialway/bubble": {
2714                     "label": "Skidkabin"
2715                 },
2716                 "aerialway/capacity": {
2717                     "label": "Kapacitet (per timme)",
2718                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
2719                 },
2720                 "aerialway/duration": {
2721                     "label": "Varaktighet (min)",
2722                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2723                 },
2724                 "aerialway/heating": {
2725                     "label": "Uppvärmd"
2726                 },
2727                 "aerialway/occupancy": {
2728                     "label": "Antal personer",
2729                     "placeholder": "2, 4, 8..."
2730                 },
2731                 "aerialway/summer/access": {
2732                     "label": "Tillgång (sommar)",
2733                     "options": {
2734                         "both": "Båda",
2735                         "entry": "Ingång",
2736                         "exit": "Utgång"
2737                     }
2738                 },
2739                 "aeroway": {
2740                     "label": "Typ"
2741                 },
2742                 "agrarian": {
2743                     "label": "Produkter"
2744                 },
2745                 "air_conditioning": {
2746                     "label": "Luftkonditionering",
2747                     "terms": "AC, kylning, Air condition, A/C"
2748                 },
2749                 "amenity": {
2750                     "label": "Typ"
2751                 },
2752                 "animal_boarding": {
2753                     "label": "För djur"
2754                 },
2755                 "animal_breeding": {
2756                     "label": "För djur"
2757                 },
2758                 "animal_shelter": {
2759                     "label": "För djur"
2760                 },
2761                 "architect": {
2762                     "label": "Arkitekt",
2763                     "terms": "Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"
2764                 },
2765                 "area/highway": {
2766                     "label": "Typ"
2767                 },
2768                 "artist": {
2769                     "label": "Konstnär"
2770                 },
2771                 "artwork_type": {
2772                     "label": "Typ"
2773                 },
2774                 "atm": {
2775                     "label": "Uttagsautomat"
2776                 },
2777                 "attraction": {
2778                     "label": "Typ"
2779                 },
2780                 "baby_feeding": {
2781                     "label": "Plats för amning av spädbarn",
2782                     "options": {
2783                         "no": "Ingen",
2784                         "room": "Dedikerat rum",
2785                         "yes": "Markerad plats"
2786                     },
2787                     "terms": "baby, spädbarn, amning, matning, amma, bröstmjölk, nappflaska, välling, ge bröstet, di, dia, dägga"
2788                 },
2789                 "baby_seat": {
2790                     "label": "Barnstol"
2791                 },
2792                 "backrest": {
2793                     "label": "Ryggstöd"
2794                 },
2795                 "bar": {
2796                     "label": "Bar",
2797                     "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon, öl, sprit"
2798                 },
2799                 "barrier": {
2800                     "label": "Typ"
2801                 },
2802                 "basin": {
2803                     "label": "Typ"
2804                 },
2805                 "bath/open_air": {
2806                     "label": "Utomhus"
2807                 },
2808                 "bath/sand_bath": {
2809                     "label": "Sandbad"
2810                 },
2811                 "bath/type": {
2812                     "label": "Specialitet",
2813                     "options": {
2814                         "foot_bath": "Fotbad",
2815                         "hot_spring": "Varm källa",
2816                         "onsen": "Japansk Onsen"
2817                     }
2818                 },
2819                 "beauty": {
2820                     "label": "Tjänster"
2821                 },
2822                 "bench": {
2823                     "label": "Bänk",
2824                     "terms": "soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"
2825                 },
2826                 "bicycle_parking": {
2827                     "label": "Typ"
2828                 },
2829                 "bin": {
2830                     "label": "Soptunna",
2831                     "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"
2832                 },
2833                 "blind": {
2834                     "label": "Åtkomst för blind person",
2835                     "options": {
2836                         "limited": "Begränsad",
2837                         "no": "Nej",
2838                         "yes": "Ja"
2839                     },
2840                     "terms": "Åtkomst för blind person, blind, nedsatt syn, synnedsatt, synnedsättning, synskadad"
2841                 },
2842                 "blood_components": {
2843                     "label": "Blodkomponenter ",
2844                     "options": {
2845                         "plasma": "plasma",
2846                         "platelets": "trombocytkoncentrat (blodplättar)",
2847                         "stemcells": "blodprov för stamceller",
2848                         "whole": "helt blod"
2849                     }
2850                 },
2851                 "board_type": {
2852                     "label": "Typ"
2853                 },
2854                 "bollard": {
2855                     "label": "Typ"
2856                 },
2857                 "booth": {
2858                     "label": "Typ av bås"
2859                 },
2860                 "boules": {
2861                     "label": "Typ"
2862                 },
2863                 "boundary": {
2864                     "label": "Typ"
2865                 },
2866                 "brand": {
2867                     "label": "Varumärke",
2868                     "terms": "Märke, varumärke, ägare"
2869                 },
2870                 "brewery": {
2871                     "label": "Ölmärken",
2872                     "terms": "Fatöl, öl"
2873                 },
2874                 "bridge": {
2875                     "label": "Typ",
2876                     "placeholder": "Standard"
2877                 },
2878                 "bridge/support": {
2879                     "label": "Typ"
2880                 },
2881                 "building": {
2882                     "label": "Byggnad",
2883                     "terms": "Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"
2884                 },
2885                 "building/levels": {
2886                     "label": "Våningar",
2887                     "placeholder": "2, 4, 6...",
2888                     "terms": "Våningar, våning, byggnadsvåning, plan"
2889                 },
2890                 "building/levels/underground": {
2891                     "label": "Underjordiska våningar",
2892                     "placeholder": "2, 4, 6...",
2893                     "terms": "Underjordiska våningar, källare, våning, våningar"
2894                 },
2895                 "building/levels_building": {
2896                     "label": "Byggnadsvåning",
2897                     "placeholder": "2, 4, 6...",
2898                     "terms": "Byggnadsvåningar, våningar, plan"
2899                 },
2900                 "building/material": {
2901                     "label": "Material",
2902                     "terms": "Material, tillverkat av"
2903                 },
2904                 "building_area": {
2905                     "label": "Byggnad",
2906                     "terms": "Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"
2907                 },
2908                 "bunker_type": {
2909                     "label": "Typ"
2910                 },
2911                 "cables": {
2912                     "label": "Kablar",
2913                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2914                 },
2915                 "camera/direction": {
2916                     "label": "Riktning (grader medurs)",
2917                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2918                 },
2919                 "camera/mount": {
2920                     "label": "Kameramontering"
2921                 },
2922                 "camera/type": {
2923                     "label": "Kameratyp",
2924                     "options": {
2925                         "dome": "Dome (\"kupol\")",
2926                         "fixed": "Fast",
2927                         "panning": "Panorering"
2928                     }
2929                 },
2930                 "capacity": {
2931                     "label": "Kapacitet",
2932                     "placeholder": "50, 100, 200...",
2933                     "terms": "Kapacitet, antal, besökare, användare, antal"
2934                 },
2935                 "cash_in": {
2936                     "label": "Insättning av pengar"
2937                 },
2938                 "castle_type": {
2939                     "label": "Typ"
2940                 },
2941                 "changing_table": {
2942                     "label": "Skötbord"
2943                 },
2944                 "charge_fee": {
2945                     "label": "Avgiftsbelopp",
2946                     "placeholder": "10 SEK, 1 EUR, 5 USD, 10 JPY…",
2947                     "terms": "Avgift, tull, kostnad"
2948                 },
2949                 "charge_toll": {
2950                     "label": "Tullavgift",
2951                     "placeholder": "10 SEK, 1 EUR, 5 USD, 10 JPY…",
2952                     "terms": "Avgift, tull, kostnad"
2953                 },
2954                 "check_date": {
2955                     "label": "Datum senast kontrollerad"
2956                 },
2957                 "clothes": {
2958                     "label": "Kläder"
2959                 },
2960                 "club": {
2961                     "label": "Typ"
2962                 },
2963                 "collection_times": {
2964                     "label": "Hämtningstider"
2965                 },
2966                 "colour": {
2967                     "label": "Färg",
2968                     "terms": "Färg"
2969                 },
2970                 "comment": {
2971                     "label": "Ändringskommentar",
2972                     "placeholder": "Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)"
2973                 },
2974                 "communication_multi": {
2975                     "label": "Kommunikationstyper",
2976                     "terms": "Kommunikationstyper, kommunikation, radiomast, radiotorn, mast, antenn, mobilmast, mobilantenn, radioantenn, sändartorn, mobiltelefon, radiomast, TV-torn, TV-mast, radiosändning, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"
2977                 },
2978                 "construction": {
2979                     "label": "Typ"
2980                 },
2981                 "consulate": {
2982                     "label": "Typ"
2983                 },
2984                 "consulting": {
2985                     "label": "Expertis"
2986                 },
2987                 "contact/webcam": {
2988                     "label": "URL till webbkamera",
2989                     "placeholder": "http://exempel.se/"
2990                 },
2991                 "content": {
2992                     "label": "Innehåll"
2993                 },
2994                 "conveying": {
2995                     "label": "Rörelseriktning",
2996                     "options": {
2997                         "backward": "Bakåt",
2998                         "forward": "Framåt",
2999                         "reversible": "Vändbar"
3000                     }
3001                 },
3002                 "conveying_escalator": {
3003                     "label": "Rulltrappa"
3004                 },
3005                 "country": {
3006                     "label": "Land"
3007                 },
3008                 "couplings": {
3009                     "label": "Anslutningar",
3010                     "placeholder": "1, 2, 3..."
3011                 },
3012                 "covered": {
3013                     "label": "Övertäckt",
3014                     "terms": "Övertäckt, täckt, dold"
3015                 },
3016                 "craft": {
3017                     "label": "Typ"
3018                 },
3019                 "crane/type": {
3020                     "label": "Krantyp",
3021                     "options": {
3022                         "floor-mounted_crane": "Golvmonterad kran",
3023                         "portal_crane": "Portalkran",
3024                         "travel_lift": "Traverslift"
3025                     }
3026                 },
3027                 "crop": {
3028                     "label": "Grödor"
3029                 },
3030                 "crossing": {
3031                     "label": "Typ"
3032                 },
3033                 "crossing/island": {
3034                     "label": "Refug"
3035                 },
3036                 "cuisine": {
3037                     "label": "Typer av mat"
3038                 },
3039                 "currency_multi": {
3040                     "label": "Valutor",
3041                     "terms": "Valutor, valuta, pengar, mynt, sedlar"
3042                 },
3043                 "cutting": {
3044                     "label": "Typ",
3045                     "placeholder": "Standard"
3046                 },
3047                 "cycle_network": {
3048                     "label": "Nätverk"
3049                 },
3050                 "cycleway": {
3051                     "label": "Cykelfiler",
3052                     "options": {
3053                         "lane": {
3054                             "description": "Cykelfil separerad från motortrafik med en målad linje",
3055                             "title": "Normal cykelfil"
3056                         },
3057                         "none": {
3058                             "description": "Ingen cykelfil",
3059                             "title": "Ingen"
3060                         },
3061                         "opposite": {
3062                             "description": "Cykelfil som går i båda riktningarna på en enkelriktad gata",
3063                             "title": "Dubbelriktad cykelfil"
3064                         },
3065                         "opposite_lane": {
3066                             "description": "Cykelfil som går i motsatt riktning mot övrig trafik",
3067                             "title": "Motriktad cykelfil"
3068                         },
3069                         "share_busway": {
3070                             "description": "Cykelfil delad med bussfil",
3071                             "title": "Cykelfil delad med buss"
3072                         },
3073                         "shared_lane": {
3074                             "description": "Cykelfil utan separation från motortrafik",
3075                             "title": "Delad cykelfil"
3076                         },
3077                         "track": {
3078                             "description": "Cykelfil separerad från trafik med fysisk barriär ",
3079                             "title": "Cykelspår"
3080                         }
3081                     },
3082                     "placeholder": "Ingen",
3083                     "terms": "Cykelfiler, cykelfil, cykelbana, cykelväg, cykel",
3084                     "types": {
3085                         "cycleway:left": "Vänster sida",
3086                         "cycleway:right": "Höger sida"
3087                     }
3088                 },
3089                 "dance/style": {
3090                     "label": "Dansstilar"
3091                 },
3092                 "date": {
3093                     "label": "Datum"
3094                 },
3095                 "delivery": {
3096                     "label": "Hemleverans",
3097                     "terms": "Hemleverans, leverans, postorder, online, webbshop, web shop, webb, webbaffär"
3098                 },
3099                 "denomination": {
3100                     "label": "Samfund",
3101                     "terms": "Samfund, kyrka, församling, förbund"
3102                 },
3103                 "denotation": {
3104                     "label": "Betydelse"
3105                 },
3106                 "departures_board": {
3107                     "label": "Avgångstavla",
3108                     "options": {
3109                         "no": "Ingen",
3110                         "realtime": "Realtid",
3111                         "timetable": "Tidtabell",
3112                         "yes": "Ja"
3113                     }
3114                 },
3115                 "description": {
3116                     "label": "Beskrivning",
3117                     "terms": "Beskrivning, sammanfattning"
3118                 },
3119                 "design": {
3120                     "label": "Design"
3121                 },
3122                 "destination/ref_oneway": {
3123                     "label": "Destinationsruttsnummer"
3124                 },
3125                 "destination/symbol_oneway": {
3126                     "label": "Destinationssymbol",
3127                     "terms": "Destinationssymbol, symbol, destination, skylt"
3128                 },
3129                 "destination_oneway": {
3130                     "label": "Destinationer"
3131                 },
3132                 "devices": {
3133                     "label": "Enheter",
3134                     "placeholder": "1, 2, 3..."
3135                 },
3136                 "diameter": {
3137                     "label": "Diameter",
3138                     "placeholder": "5 mm, 10 cm, 15 in…"
3139                 },
3140                 "diet_multi": {
3141                     "label": "Typ av diet",
3142                     "terms": "Typ av diet, diet, gluten, glutenfri, frukt, halal, kosher, laktosfri, mjölkfri, kött, Pescetarianism, rå, vegan, vegetarisk, vegetarian"
3143                 },
3144                 "diplomatic": {
3145                     "label": "Typ"
3146                 },
3147                 "diplomatic/services": {
3148                     "label": "Tjänster"
3149                 },
3150                 "direction": {
3151                     "label": "Riktning (grader medurs)",
3152                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
3153                 },
3154                 "direction_cardinal": {
3155                     "label": "Riktning",
3156                     "options": {
3157                         "E": "Öster",
3158                         "ENE": "Ostnordost",
3159                         "ESE": "Ostsydost",
3160                         "N": "Norr",
3161                         "NE": "Nordost",
3162                         "NNE": "Nordnordost",
3163                         "NNW": "Nordnordväst",
3164                         "NW": "Nordväst",
3165                         "S": "Söder",
3166                         "SE": "Sydöst",
3167                         "SSE": "Sydsydost",
3168                         "SSW": "Sydsydväst",
3169                         "SW": "Sydväst",
3170                         "W": "Väster",
3171                         "WNW": "Västnordväst",
3172                         "WSW": "Västsydväst"
3173                     }
3174                 },
3175                 "direction_clock": {
3176                     "label": "Riktning",
3177                     "options": {
3178                         "anticlockwise": "Moturs",
3179                         "clockwise": "Medurs"
3180                     }
3181                 },
3182                 "direction_vertex": {
3183                     "label": "Påverkad riktning",
3184                     "options": {
3185                         "backward": "Bakåt",
3186                         "both": "Båda / Alla",
3187                         "forward": "Framåt"
3188                     }
3189                 },
3190                 "dispensing": {
3191                     "label": "Receptbelagda läkemedel "
3192                 },
3193                 "display": {
3194                     "label": "Visning"
3195                 },
3196                 "distance": {
3197                     "label": "Distans"
3198                 },
3199                 "disused/railway": {
3200                     "label": "Typ"
3201                 },
3202                 "dock": {
3203                     "label": "Typ"
3204                 },
3205                 "dog": {
3206                     "label": "Hundar",
3207                     "options": {
3208                         "leashed": "Endast kopplad",
3209                         "no": "Ej tillåten",
3210                         "yes": "Tillåten"
3211                     },
3212                     "terms": "hund, hundar, djur, husdjur"
3213                 },
3214                 "door": {
3215                     "label": "Dörr"
3216                 },
3217                 "door_type": {
3218                     "label": "Typ"
3219                 },
3220                 "drink_multi": {
3221                     "label": "Drycker"
3222                 },
3223                 "drinking_water": {
3224                     "label": "Drickbart"
3225                 },
3226                 "drive_through": {
3227                     "label": "Genomkörning (Drive-through)",
3228                     "terms": "Genomkörning, Drive-through, Drive through, Drivethrough, hämtmat, McDrive"
3229                 },
3230                 "duration": {
3231                     "label": "Varaktighet",
3232                     "placeholder": "00:00",
3233                     "terms": "Varaktighet, tid, längd, tidslängd, minuter, sekunder, timmar"
3234                 },
3235                 "electrified": {
3236                     "label": "Elförsörjning",
3237                     "options": {
3238                         "contact_line": "Kontaktledning",
3239                         "no": "Nej",
3240                         "rail": "Elektrifierad räls",
3241                         "yes": "Ja (ospecificerad)"
3242                     },
3243                     "placeholder": "Kontaktledning, elektrifierad räls..."
3244                 },
3245                 "elevation": {
3246                     "label": "Höjd",
3247                     "terms": "Höjd, altitud, höjd över havet, höh"
3248                 },
3249                 "email": {
3250                     "label": "E-post",
3251                     "placeholder": "exempel@exempel.se",
3252                     "terms": "Email, e-mail, epost, e-post, ebrev, e-brev, mejl, mail, maila, mejla, e-postadress, epostadress"
3253                 },
3254                 "embankment": {
3255                     "label": "Typ",
3256                     "placeholder": "Standard"
3257                 },
3258                 "embassy": {
3259                     "label": "Typ"
3260                 },
3261                 "emergency": {
3262                     "label": "Akut"
3263                 },
3264                 "emergency_combo": {
3265                     "label": "Typ"
3266                 },
3267                 "enforcement": {
3268                     "label": "Typ"
3269                 },
3270                 "entrance": {
3271                     "label": "Typ"
3272                 },
3273                 "except": {
3274                     "label": "Undantag"
3275                 },
3276                 "faces": {
3277                     "label": "Sidor"
3278                 },
3279                 "fax": {
3280                     "label": "Fax",
3281                     "placeholder": "+46 31 123 4567",
3282                     "terms": "Fax, faxa, faxnummer"
3283                 },
3284                 "fee": {
3285                     "label": "Avgift",
3286                     "terms": "Avgift, kostnad, tull, belopp"
3287                 },
3288                 "fence_type": {
3289                     "label": "Typ"
3290                 },
3291                 "fire_hydrant/diameter": {
3292                     "label": "Diameter (mm, tum eller bokstäver)",
3293                     "terms": "Diameter, storlek"
3294                 },
3295                 "fire_hydrant/pressure": {
3296                     "label": "Tryck (bar)",
3297                     "terms": "tryck, bar, vattentryck"
3298                 },
3299                 "fire_hydrant/type": {
3300                     "label": "Form",
3301                     "options": {
3302                         "pillar": "Stolpe/Ovan jord",
3303                         "pipe": "Kapslat rör",
3304                         "underground": "Underjordisk",
3305                         "wall": "Vägg"
3306                     }
3307                 },
3308                 "fireplace": {
3309                     "label": "Eldplats"
3310                 },
3311                 "fishing": {
3312                     "label": "Fiske",
3313                     "terms": "Fiskeplats, fiske, fisk, fiskare, fiskevatten"
3314                 },
3315                 "fitness_station": {
3316                     "label": "Typ av utrustning"
3317                 },
3318                 "fixme": {
3319                     "label": "Fixa mig",
3320                     "terms": "Fixa mig, fix me, fixme, problem, hjälp behövs, hjälp"
3321                 },
3322                 "flag/type": {
3323                     "label": "Flaggtyp"
3324                 },
3325                 "floating": {
3326                     "label": "Flytande"
3327                 },
3328                 "flood_prone": {
3329                     "label": "Risk för översvämning",
3330                     "terms": "Risk för översvämning, översvämningsrisk, översvämning"
3331                 },
3332                 "ford": {
3333                     "label": "Typ",
3334                     "placeholder": "Standard"
3335                 },
3336                 "fountain": {
3337                     "label": "Typ"
3338                 },
3339                 "frequency": {
3340                     "label": "Arbetsfrekvens",
3341                     "terms": "Arbetsfrekvens, frekvens, strömfrekvens"
3342                 },
3343                 "frequency_electrified": {
3344                     "label": "Arbetsfrekvens",
3345                     "terms": "Arbetsfrekvens, frekvens, strömfrekvens"
3346                 },
3347                 "from": {
3348                     "label": "Från"
3349                 },
3350                 "fuel": {
3351                     "label": "Bränsle"
3352                 },
3353                 "fuel_multi": {
3354                     "label": "Bränslen"
3355                 },
3356                 "gambling": {
3357                     "label": "Spel"
3358                 },
3359                 "gauge": {
3360                     "label": "Spårvidd"
3361                 },
3362                 "gender": {
3363                     "label": "Kön",
3364                     "options": {
3365                         "female": "Kvinna",
3366                         "male": "Man",
3367                         "unisex": "Unisex"
3368                     },
3369                     "placeholder": "Okänt",
3370                     "terms": "Kön, åtkomst, man, kvinna, unisex, manlig, kvinnlig"
3371                 },
3372                 "generator/method": {
3373                     "label": "Metod"
3374                 },
3375                 "generator/output/electricity": {
3376                     "label": "Effektuttaget",
3377                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
3378                 },
3379                 "generator/source": {
3380                     "label": "Källa"
3381                 },
3382                 "generator/type": {
3383                     "label": "Typ"
3384                 },
3385                 "gnis/feature_id": {
3386                     "label": "GNIS objekt-ID"
3387                 },
3388                 "government": {
3389                     "label": "Typ"
3390                 },
3391                 "grape_variety": {
3392                     "label": "druvsorter"
3393                 },
3394                 "guest_house": {
3395                     "label": "Typ"
3396                 },
3397                 "handicap": {
3398                     "label": "Handikapp",
3399                     "placeholder": "1-18"
3400                 },
3401                 "handrail": {
3402                     "label": "Ledstång",
3403                     "terms": "Ledstång, räcke"
3404                 },