a324ecfb992ebdb2195b21d60ab9a48c7a8a7bf4
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Luen
12 # Author: Magol
13 # Author: Per
14 # Author: Poxnar
15 # Author: Sannab
16 # Author: Sertion
17 # Author: The real emj
18 sv: 
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Brödtext
23       diary_entry: 
24         language: Språk
25         latitude: Latitud
26         longitude: Longitud
27         title: Rubrik
28         user: Användare
29       friend: 
30         friend: Vän
31         user: Användare
32       message: 
33         body: Brödtext
34         recipient: Mottagare
35         sender: Avsändare
36         title: Rubrik
37       trace: 
38         description: Beskrivning
39         latitude: Latitud
40         longitude: Longitud
41         name: Namn
42         public: Offentlig
43         size: Storlek
44         user: Användare
45         visible: Synlig
46       user: 
47         active: Aktiv
48         description: Beskrivning
49         display_name: Visningsnamn
50         email: E-post
51         languages: Språk
52         pass_crypt: Lösenord
53     models: 
54       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
55       country: Land
56       diary_comment: Dagbokskommentar
57       diary_entry: Dagbokspost
58       friend: Vän
59       language: Språk
60       message: Meddelande
61       node: Nod
62       old_node: Gammal nod
63       old_relation: Gammal relation
64       old_way: Gammal sträcka
65       old_way_node: Gammal sträcknod
66       relation: Relation
67       relation_member: Medlem i relation
68       session: Session
69       trace: Spår
70       tracepoint: Spårpunkt
71       user: Användare
72       user_preference: Användarinställningar
73       way: Sträcka
74       way_node: Sträcknod
75   application: 
76     setup_user_auth: 
77       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
81       changesetxml: XML för ändringsset
82       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
83       feed: 
84         title: Ändringsset {{id}}
85         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
86       osmchangexml: osmChange XML
87       title: Ändringsset
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "Tillhör:"
90       bounding_box: "Omslutande område:"
91       box: box
92       closed_at: "Avslutad:"
93       created_at: "Skapad:"
94       has_nodes: 
95         one: "Innehåller följande nod:"
96         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
97       has_relations: 
98         one: "Har följande {{count}} relationer:"
99         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
100       has_ways: 
101         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
102         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
103       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
104       show_area_box: Visa boxarea
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Kommentar:"
107       edited_at: "Redigerad:"
108       edited_by: "Redigerad av:"
109       in_changeset: "I ändringsset:"
110       version: "Version:"
111     containing_relation: 
112       entry: Relation {{relation_name}}
113       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Borttaget
116       larger: 
117         area: Se området på en större karta
118         node: Se noden på en större karta
119         relation: Se relationen på en större karta
120         way: Se sträckan på en större karta
121       loading: Läser in...
122     navigation: 
123       all: 
124         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
125         next_node_tooltip: Nästa nod
126         next_relation_tooltip: Nästa relation
127         next_way_tooltip: Nästa väg
128         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
129         prev_node_tooltip: Föregående nod
130         prev_relation_tooltip: Föregående relation
131         prev_way_tooltip: Föregående väg
132       user: 
133         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
134         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
135         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
136     node: 
137       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
138       download_xml: Laddda hem XML
139       edit: redigera
140       node: Nod
141       node_title: "Nod: {{node_name}}"
142       view_history: se historik
143     node_details: 
144       coordinates: "Koordinater:"
145       part_of: "Del av:"
146     node_history: 
147       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
148       download_xml: Ladda ner XML
149       node_history: Nodhistorik
150       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
151       view_details: visa detaljer
152     not_found: 
153       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
154       type: 
155         changeset: ändringsset
156         node: nod
157         relation: relation
158         way: väg
159     paging_nav: 
160       of: av
161       showing_page: Visar sida
162     relation: 
163       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
164       download_xml: Ladda ner XML
165       relation: Relation
166       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
167       view_history: Visa historik
168     relation_details: 
169       members: "Medlemmar:"
170       part_of: "Del av:"
171     relation_history: 
172       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
173       download_xml: Ladda hem XML
174       relation_history: Relationhistorik
175       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
176       view_details: visa detaljer
177     relation_member: 
178       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
179       type: 
180         node: Nod
181         relation: Relation
182         way: Väg
183     start: 
184       manually_select: Välj ett område manuellt
185       view_data: Visa data för denna karta
186     start_rjs: 
187       data_frame_title: Data
188       data_layer_name: Data
189       details: Detaljer
190       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
191       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
192       history_for_feature: Historik för [[feature]]
193       load_data: Ladda data
194       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
195       loading: Laddar...
196       manually_select: Välj en annan area manuellt
197       object_list: 
198         api: Hämta detta område från API:t
199         back: Visa objektlista
200         details: Detaljer
201         heading: Objektlista
202         history: 
203           type: 
204             node: Nod [[id]]
205             way: Väg [[id]]
206         selected: 
207           type: 
208             node: Nod [[id]]
209             way: Väg [[id]]
210         type: 
211           node: Nod
212           way: Väg
213       private_user: privat användare
214       show_history: Visa historik
215       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
216       wait: Vänta...
217       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
218     tag_details: 
219       tags: "Taggar:"
220       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
221     timeout: 
222       type: 
223         node: nod
224         relation: relation
225         way: väg
226     way: 
227       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
228       download_xml: Ladda hem XML
229       edit: redigera
230       view_history: se historik
231       way: Väg
232       way_title: "Väg: {{way_name}}"
233     way_details: 
234       also_part_of: 
235         one: också del av väg {{related_ways}}
236         other: också del av vägarna {{related_ways}}
237       nodes: "Noder:"
238       part_of: "Del av:"
239     way_history: 
240       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
241       download_xml: Ladda hem XML
242       view_details: visa detaljer
243       way_history: Väghistorik
244       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
245   changeset: 
246     changeset: 
247       anonymous: Anonym
248       big_area: (stor)
249       no_comment: (ingen)
250       no_edits: (inga ändringar)
251       still_editing: (redigerar fortfarande)
252     changeset_paging_nav: 
253       next: Nästa »
254       previous: "« Föregående"
255       showing_page: Visar sida {{page}}
256     changesets: 
257       area: Area
258       comment: Kommentar
259       id: ID
260       saved_at: Sparad
261       user: Användare
262     list: 
263       description: Senaste ändringar
264       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
265       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
266       title_user: Changesets av {{user}}
267       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
268   diary_entry: 
269     diary_comment: 
270       confirm: Bekräfta
271       hide_link: Dölj denna kommentar
272     diary_entry: 
273       comment_count: 
274         one: 1 kommentar
275         other: "{{count}} kommentarer"
276       comment_link: Kommentera denna anteckning
277       confirm: Bekräfta
278       edit_link: Redigera denna anteckning
279       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
280       reply_link: Svara på denna anteckning
281     edit: 
282       language: "Språk:"
283       latitude: "Latitud:"
284       location: "Plats:"
285       longitude: "Longitud:"
286       save_button: Spara
287       subject: "Ärende:"
288       title: Redigera dagboksanteckning
289       use_map_link: använd karta
290     feed: 
291       language: 
292         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
293     list: 
294       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
295       new: Ny dagboksanteckning
296       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
297       newer_entries: Nyare anteckningar
298       no_entries: Inga dagboksanteckningar
299       older_entries: Äldre anteckningar
300       title: Användardagböcker
301       user_title: "{{user}}s dagbok"
302     new: 
303       title: Ny dagboksanteckning
304     no_such_entry: 
305       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
306       title: Ingen sådan dagboksanteckning
307     no_such_user: 
308       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
309       heading: Användaren {{user}} finns inte
310       title: Ingen sådan användare
311     view: 
312       leave_a_comment: Lämna en kommentar
313       login: Inloggning
314       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
315       save_button: Spara
316       user_title: Dagbok för {{user}}
317   export: 
318     start: 
319       add_marker: Lägg till markör på kartan
320       area_to_export: Yta som ska exporteras
321       export_button: Exportera
322       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
323       format: "Format:"
324       format_to_export: Format för export
325       image_size: "Bildstorlek:"
326       latitude: "Lat:"
327       licence: Licens
328       longitude: "Lon:"
329       manually_select: Välj ett annat område manuellt
330       mapnik_image: Mapnik-bild
331       max: max
332       options: Alternativ
333       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
334       osmarender_image: Osmarender-bild
335       output: Utdata
336       scale: Skala
337       too_large: 
338         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
339         heading: For stort område
340       zoom: Zooma
341     start_rjs: 
342       add_marker: Lägg till markör på kartan
343       change_marker: Ändra markörposition
344       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
345       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
346       export: Export
347       manually_select: Välj ett annat område manuellt
348       view_larger_map: Visa större karta
349   geocoder: 
350     description: 
351       title: 
352         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
353         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
354         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
355       types: 
356         cities: Städer
357         places: Platser
358         towns: Samhällen
359     description_osm_namefinder: 
360       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
361     direction: 
362       east: öst
363       north: norr
364       north_east: nordöst
365       north_west: nordväst
366       south: syd
367       south_east: sydöst
368       south_west: sydväst
369       west: väst
370     distance: 
371       one: ungefär 1 km
372       other: ungefär {{count}} km
373       zero: mindre än 1 km
374     results: 
375       no_results: Hittade inget.
376     search: 
377       title: 
378         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
379         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
381         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
382         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
383         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
384         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385     search_osm_namefinder: 
386       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
387       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
388     search_osm_nominatim: 
389       prefix: 
390         amenity: 
391           airport: Flygplats
392           arts_centre: Konstcenter
393           atm: Bankomat
394           bank: Bank
395           bar: Bar
396           bench: Bänk
397           bicycle_parking: Cykelparkering
398           bicycle_rental: Cykeluthyrning
399           brothel: Bordell
400           bureau_de_change: Växlingskontor
401           bus_station: Busstation
402           cafe: Kafé
403           car_rental: Biluthyrning
404           car_sharing: Bilpool
405           car_wash: Biltvätt
406           casino: Kasino
407           cinema: Biograf
408           club: Klubb
409           college: Gymnasium
410           crematorium: Krematorium
411           dentist: Tandläkare
412           doctors: Läkare
413           drinking_water: Dricksvatten
414           driving_school: Körskola
415           embassy: Ambassad
416           emergency_phone: Nödtelefon
417           fast_food: Snabbmat
418           ferry_terminal: Färjeterminal
419           fire_hydrant: Brandpost
420           fire_station: Brandstation
421           fountain: Fontän
422           fuel: Bränsle
423           grave_yard: Begravningsplats
424           gym: Fitnesscenter / Gym
425           health_centre: Vårdcentral
426           hospital: Sjukhus
427           hotel: Hotell
428           hunting_stand: Jakttorn
429           ice_cream: Glass
430           kindergarten: Dagis
431           library: Bibliotek
432           market: Torghandel
433           marketplace: "\nMarknad"
434           nightclub: Nattklubb
435           office: Kontor
436           park: Park
437           parking: Parkeringsplats
438           pharmacy: Apotek
439           place_of_worship: Plats för tillbedjan
440           police: Polis
441           post_box: Brevlåda
442           post_office: Postkontor
443           preschool: Förskola
444           prison: Fängelse
445           pub: Pub
446           public_building: Offentlig byggnad
447           recycling: Återvinningsstation
448           restaurant: Restaurang
449           retirement_home: Äldreboende
450           sauna: Bastu
451           school: Skola
452           shelter: Hydda
453           shop: Affär
454           shopping: Handel
455           taxi: Taxi
456           theatre: Teater
457           toilets: Toaletter
458           university: Universitet
459           vending_machine: Varumaskin
460           veterinary: Veterinär
461           waste_basket: Papperskorg
462           youth_centre: Ungdomscenter
463         building: 
464           apartments: Flerfamiljshus
465           chapel: Kapell
466           church: Kyrka
467           flats: Lägenheter
468           garage: Garage
469           hospital: Sjukhusbyggnad
470           hotel: Hotell
471           house: Hus
472           industrial: Industribyggnad
473           office: Kontorsbyggnad
474           school: Skolbyggnad
475           shop: Affär
476           terrace: Terass
477           tower: Torn
478           train_station: Järnvägsstation
479         highway: 
480           bridleway: Ridstig
481           bus_stop: Busshållplats
482           byway: Omfartsväg
483           construction: Väg under konstruktion
484           cycleway: Cykelspår
485           footway: Gångväg
486           ford: Vadställe
487           gate: Grind
488           motorway: Motorväg
489           pedestrian: Gångväg
490           platform: Perrong
491           raceway: Tävlingsbana
492           residential: Bostäder
493           road: Väg
494           service: Serviceväg
495           steps: Trappa
496           trail: Vandringsled
497           unsurfaced: Oasfalterad väg
498         historic: 
499           archaeological_site: Arkeologisk plats
500           battlefield: Slagfält
501           boundary_stone: Gränssten
502           building: Byggnad
503           castle: Slott
504           church: Kyrka
505           house: Hus
506           icon: Ikon
507           mine: Gruva
508           monument: Monument
509           museum: Museum
510           ruins: Ruin
511           tower: Torn
512           wreck: Vrak
513         landuse: 
514           allotments: Kolonilotter
515           cemetery: Begravningsplats
516           farm: Bondgård
517           forest: Skog
518           industrial: Industriområde
519           military: Militärområde
520           mine: Gruva
521           park: Park
522           quarry: Stenbrott
523           residential: Bostadsområde
524           vineyard: Vingård
525         leisure: 
526           beach_resort: Badort
527           common: Allmänning
528           fishing: Fiskevatten
529           garden: Trädgård
530           golf_course: Golfbana
531           ice_rink: Isrink
532           marina: Marina
533           miniature_golf: Minigolf
534           nature_reserve: Naturreservat
535           park: Park
536           pitch: Idrottsplan
537           playground: Lekplats
538           recreation_ground: Rekreationsområde
539           slipway: Stapelbädd
540           sports_centre: Sporthall
541           stadium: Stadium
542           swimming_pool: Simbassäng
543           track: Löparbana
544           water_park: Vattenpark
545         natural: 
546           bay: Bukt
547           beach: Strand
548           cape: Udde
549           cave_entrance: Grottmynning
550           channel: Kanal
551           cliff: Klippa
552           coastline: Kustlinje
553           crater: Krater
554           feature: Funktioner
555           fell: Fjäll
556           fjord: Fjord
557           geyser: Gejser
558           glacier: Glaciär
559           heath: Ljunghed
560           hill: Kulle
561           island: Ö
562           marsh: Träsk
563           moor: Hed
564           mud: Lera
565           peak: Topp
566           reef: Rev
567           ridge: Bergskam
568           river: Flod
569           rock: Klippa
570           scree: Taluskon
571           scrub: Buskskog
572           shoal: Sandbank
573           spring: Källa
574           strait: Sund
575           tree: Träd
576           valley: Dal
577           volcano: Vulkan
578           water: Vatten
579           wetland: Våtmark
580           wetlands: Våtmark
581           wood: Skog
582         place: 
583           airport: Flygplats
584           city: Stad
585           country: Land
586           county: Län
587           farm: Bondgård
588           hamlet: By
589           house: Hus
590           houses: Hus
591           island: Ö
592           islet: Holme
593           locality: Läge
594           moor: Hed
595           municipality: Kommun
596           postcode: Postnummer
597           region: Region
598           sea: Hav
599           subdivision: Underavdelning
600           suburb: Förort
601           town: Ort
602           unincorporated_area: Kommunfritt område
603           village: Mindre ort
604         railway: 
605           abandoned: Övergiven järnväg
606           construction: Järnväg under anläggande
607           disused: Nedlagd järnväg
608           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
609           funicular: Bergbana
610           historic_station: Historisk Järnvägsstation
611           junction: Järnvägsknutpunkt
612           light_rail: Spårvagn
613           monorail: Enspårsbana
614           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
615           platform: Tågperrong
616           preserved: Bevarad järnväg
617           spur: Sidospår
618           station: Tågstation
619           subway: Tunnelbanestation
620           subway_entrance: Tunnelbaneingång
621           switch: Järnvägsväxel
622           tram: Spårväg
623           tram_stop: Spårvagnshållplats
624           yard: Bangård
625         shop: 
626           bakery: Bageri
627           bicycle: Cykelaffär
628           books: Bokhandel
629           butcher: Slaktare
630           car: Bilhandlare
631           car_dealer: Bilförsäljare
632           car_parts: Bildelar
633           car_repair: Bilverkstad
634           carpet: Mattaffär
635           chemist: Apotek
636           computer: Datorbutik
637           convenience: Närköp
638           drugstore: Apotek
639           dry_cleaning: Kemtvätt
640           florist: Blommor
641           food: Mataffär
642           funeral_directors: Begravningsbyrå
643           furniture: Möbler
644           gallery: Galleri
645           gift: Presentaffär
646           hairdresser: Frisör
647           insurance: Försäkring
648           jewelry: Guldsmed
649           kiosk: Kiosk
650           mall: Köpcentrum
651           optician: Optiker
652           pet: Djuraffär
653           photo: Fotoaffär
654           salon: Salong
655           shoes: Skoaffär
656           supermarket: Snabbköp
657           toys: Leksaksaffär
658           travel_agency: Resebyrå
659         tourism: 
660           alpine_hut: Fjällbod
661           artwork: Konstverk
662           attraction: Attraktion
663           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
664           cabin: Stuga
665           camp_site: Campingplats
666           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
667           chalet: Stuga
668           guest_house: Gäststuga
669           hostel: Vandrarhem
670           hotel: Hotell
671           information: Turistinformation
672           lean_to: Skjul
673           motel: Motell
674           museum: Museum
675           picnic_site: Picknickplats
676           theme_park: Nöjespark
677           valley: Dal
678           viewpoint: Utsiktspunkt
679           zoo: Djurpark
680         waterway: 
681           boatyard: Båtvarv
682           canal: Kanal
683           dam: Damm
684           lock: Sluss
685           lock_gate: Slussport
686           mineral_spring: Mineralvattenskälla
687           waterfall: Vattenfall
688           weir: Överfallsvärn
689   javascripts: 
690     map: 
691       base: 
692         cycle_map: Cykelkarta
693         noname: NoName
694     site: 
695       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
696       edit_tooltip: Redigera kartan
697       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
698       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
699       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
700       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
701   layouts: 
702     documentation_title: Projektdokumentation
703     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
704     donate_link_text: donera
705     edit: Redigera
706     export: Exportera
707     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
708     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
709     gps_traces: GPS-spår
710     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
711     help: Hjälp
712     help_centre: Hjälpcentral
713     history: Historik
714     home: hem
715     home_tooltip: Gå till hempositionen
716     inbox: inkorg ({{count}})
717     inbox_tooltip: 
718       one: Du har ett oläst meddelande
719       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
720       zero: Du har inga olästa meddelanden.
721     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
722     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
723     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av {{ucl}} och {{bytemark}}. Andra som stödjer projektet listas i {{partners}}.
724     intro_3_partners: wiki
725     license: 
726       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
727     log_in: logga in
728     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
729     logo: 
730       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
731     logout: logga ut
732     logout_tooltip: Logga ut
733     make_a_donation: 
734       text: Donera
735       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
736     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
737     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
738     sign_up: registrera
739     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
740     tag_line: Den fria wiki-världskartan
741     user_diaries: Användardagböcker
742     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
743     view: Visa
744     view_tooltip: Visa kartorna
745     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
746     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
747     wiki: Wiki
748   license_page: 
749     foreign: 
750       english_link: det engelska originalet
751     native: 
752       title: Om denna sida
753   message: 
754     delete: 
755       deleted: Meddelande raderat
756     inbox: 
757       date: Datum
758       from: Från
759       my_inbox: Min inbox
760       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
761       outbox: utbox
762       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
763       subject: Ärende
764       title: Inbox
765       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
766     mark: 
767       as_read: Meddelandet markerat som läst
768       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
769     message_summary: 
770       delete_button: Radera
771       read_button: Markera som läst
772       reply_button: Svar
773       unread_button: Markera som oläst
774     new: 
775       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
776       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
777       message_sent: Meddelande skickat
778       send_button: Skicka
779       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
780       subject: Ärende
781       title: Skicka meddelande
782     no_such_message: 
783       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
784       heading: Inget sådant meddelande
785       title: Inget sådant meddelande
786     no_such_user: 
787       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
788       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
789       title: Ingen sådan användare eller meddelande
790     outbox: 
791       date: Datum
792       inbox: inbox
793       my_inbox: Min {{inbox_link}}
794       outbox: utbox
795       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
796       subject: Ärende
797       title: Utbox
798       to: Till
799       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
800     read: 
801       back_to_inbox: Åter till inbox
802       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
803       date: Datum
804       from: Från
805       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
806       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
807       reply_button: Svara
808       subject: Ärende
809       title: Läs meddelande
810       to: Till
811       unread_button: Markera som oläst
812     sent_message_summary: 
813       delete_button: Radera
814   notifier: 
815     diary_comment_notification: 
816       hi: Hej {{to_user}},
817       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
818     email_confirm: 
819       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
820     email_confirm_html: 
821       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
822       greeting: Hej,
823       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
824     email_confirm_plain: 
825       greeting: Hej,
826     friend_notification: 
827       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
828     gpx_notification: 
829       and_no_tags: och inga taggar.
830       failure: 
831         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
832       greeting: Hej,
833       success: 
834         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
835       with_description: med beskrivningen
836       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
837     lost_password_html: 
838       greeting: Hej,
839     lost_password_plain: 
840       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
841       greeting: Hej,
842       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
843       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
844     message_notification: 
845       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
846       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
847       hi: Hej {{to_user}},
848     signup_confirm_html: 
849       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
850       greeting: Hej där!
851       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
852     signup_confirm_plain: 
853       greeting: Hej där!
854       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
855       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
856       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
857   oauth: 
858     oauthorize: 
859       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
860       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
861       allow_to: "Tillåt applikation att:"
862       allow_write_api: ändra på kartan.
863       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
864       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
865       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
866   oauth_clients: 
867     edit: 
868       submit: Redigera
869     form: 
870       allow_write_api: ändra kartan.
871       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
872       name: Namn
873     index: 
874       issued_at: Utfärdad
875       revoke: Återkalla!
876     new: 
877       submit: Registrera
878     show: 
879       allow_write_api: ändra kartan.
880       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
881   site: 
882     edit: 
883       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
884       user_page_link: användarsida
885     index: 
886       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
887       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
888       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
889       license: 
890         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
891         project_name: OpenStreetMap-projektet
892       permalink: Permanent länk
893       shortlink: Kortlänk
894     key: 
895       map_key: Kartnyckel
896       table: 
897         entry: 
898           admin: Administrativ gräns
899           allotments: Koloniträdgårdar
900           apron: 
901             - Flygplatsterminal
902             - terminal
903           bridge: Svarta kantar = bro
904           cable: 
905             - stollift
906             - stollift
907           cemetery: Begravningsplats
908           common: 
909             - Allmänning
910             - äng
911           construction: Vägar som byggs
912           cycleway: Cykelväg
913           farm: Bondgård
914           footway: Gångväg
915           forest: skog
916           golf: Golfbana
917           heathland: Hed
918           industrial: Industriellt område
919           lake: 
920             - Sjö
921             - vattenmagasin
922           military: Militärområde
923           motorway: Motorväg
924           park: Park
925           primary: Riksväg
926           rail: Järnväg
927           reserve: Naturreservat
928           resident: Bostadsområde
929           runway: 
930             - Landningsbana
931             - taxibana
932           school: 
933             - Skola
934             - universitet
935           secondary: Länsväg
936           station: Järnvägsstation
937           subway: T-bana
938           summit: 
939             - Topp
940             - topp
941           tourist: Turistattraktion
942           tram: 
943             - spårvagn
944             - spårvagn
945           trunk: Motortrafikled
946           tunnel: Streckade kanter = tunnel
947           unsurfaced: Oasfalterad väg
948           wood: Vårdad skog
949     search: 
950       search: Sök
951       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
952       submit_text: Gå
953       where_am_i: Var är jag
954     sidebar: 
955       close: Stäng
956       search_results: Sökresultat
957   trace: 
958     create: 
959       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
960       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
961     delete: 
962       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
963     edit: 
964       description: "Beskrivning:"
965       download: ladda ner
966       edit: redigera
967       filename: "Filnamn:"
968       heading: Redigerar spår {{name}}
969       map: karta
970       owner: "Ägare:"
971       points: "Punkter:"
972       save_button: Spara ändringar
973       start_coord: "Startkoordinat:"
974       tags: "Taggar:"
975       tags_help: kommaseparerad
976       title: Redigerar spår {{name}}
977       uploaded_at: "Uppladdad:"
978       visibility: "Synlighet:"
979       visibility_help: vad betyder detta?
980     list: 
981       public_traces: Publika GPS-spår
982       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
983       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
984       your_traces: Dina GPS-spår
985     make_public: 
986       made_public: Spår offentliggjort
987     no_such_user: 
988       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
989       heading: Användaren {{user}} finns inte
990       title: Ingen sådan användare
991     offline: 
992       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
993     offline_warning: 
994       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
995     trace: 
996       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
997       by: av
998       count_points: "{{count}} punkter"
999       edit: Redigera
1000       edit_map: Redigera karta
1001       identifiable: IDENTIFIERBAR
1002       in: i
1003       map: karta
1004       more: mer
1005       pending: BEHANDLAS
1006       private: PRIVAT
1007       public: PUBLIK
1008       trace_details: Visa spårdetaljer
1009       trackable: SPÅRBAR
1010       view_map: Visa karta
1011     trace_form: 
1012       description: Beskrivning
1013       help: Hjälp
1014       tags: Taggar
1015       tags_help: kommaseparerad
1016       upload_button: Uppladdning
1017       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1018       visibility: Synlighet
1019       visibility_help: vad betyder detta?
1020     trace_header: 
1021       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1022       see_your_traces: Visa alla dina spår
1023       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1024       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1025       your_traces: Se bara dina spår
1026     trace_optionals: 
1027       tags: Taggar
1028     trace_paging_nav: 
1029       next: Nästa &raquo;
1030       previous: "&laquo; Föregående"
1031       showing_page: Visar sida {{page}}
1032     view: 
1033       delete_track: Radera detta spår
1034       description: "Beskrivning:"
1035       download: ladda ner
1036       edit: redigera
1037       edit_track: Redigera detta spår
1038       filename: "Filnamn:"
1039       heading: Visar spår {{name}}
1040       map: karta
1041       none: Ingen
1042       owner: "Ägare:"
1043       pending: VÄNTANDE
1044       points: "Punkter:"
1045       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1046       tags: "Taggar:"
1047       title: Visar spår {{name}}
1048       trace_not_found: Spår hittades inte!
1049       uploaded: "Uppladdad den:"
1050       visibility: "Synlighet:"
1051     visibility: 
1052       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1053       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1054       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1055       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1056   user: 
1057     account: 
1058       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1059       delete image: Ta bort nuvarande bild
1060       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1061       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1062       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1063       home location: "Hemposition:"
1064       image: "Bild:"
1065       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1066       keep image: Behåll nuvarande bild
1067       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1068       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1069       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1070       my settings: Mina inställningar
1071       new email address: "Ny e-postadress:"
1072       new image: Lägg till en bild
1073       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1074       preferred languages: "Föredraget språk:"
1075       profile description: "Profilbeskrivning:"
1076       public editing: 
1077         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1078         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1079         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1080         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1081         enabled link text: vad är detta?
1082         heading: "Publik redigering:"
1083       public editing note: 
1084         heading: Offentlig redigering
1085         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1086       replace image: Ersätt nuvarande bild
1087       return to profile: Återvänd till profil
1088       save changes button: Spara ändringar
1089       title: Redigera konto
1090       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1091     confirm: 
1092       button: Bekräfta
1093       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1094       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1095       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1096     confirm_email: 
1097       button: Bekräfta
1098       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1099       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1100       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1101       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1102     filter: 
1103       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1104     go_public: 
1105       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1106     list: 
1107       summary_no_ip: "{{name}} skapad {{date}}"
1108     login: 
1109       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="{{reconfirm}}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1110       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1111       create_account: skapa ett konto
1112       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1113       heading: Inloggning
1114       login_button: Logga in
1115       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1116       password: "Lösenord:"
1117       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1118       remember: "Kom ihåg mig:"
1119       title: Logga in
1120     logout: 
1121       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1122       logout_button: Logga ut
1123       title: Logga ut
1124     lost_password: 
1125       email address: "E-postadress:"
1126       heading: Glömt lösenord?
1127       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1128       new password button: Återställ lösenord
1129       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1130       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1131       title: Förlorat lösenord
1132     make_friend: 
1133       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1134       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1135       success: "{{name}} är nu din vän."
1136     new: 
1137       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1138       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1139       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1140       continue: Fortsätt
1141       display name: "Namn som visas:"
1142       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1143       email address: "E-postadress:"
1144       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1145       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1146       heading: Skapa ett användarkonto
1147       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1148       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1149       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1150       password: "Lösenord:"
1151       title: Skapa konto
1152     no_such_user: 
1153       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1154       heading: Användaren {{user}} finns inte
1155       title: Ingen sådan användare
1156     popup: 
1157       friend: Vän
1158       nearby mapper: Användare i närheten
1159       your location: Din position
1160     remove_friend: 
1161       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1162       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1163     reset_password: 
1164       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1165       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1166       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1167       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1168       password: "Lösenord:"
1169       reset: Återställ lösenord
1170       title: Återställ lösenord
1171     set_home: 
1172       flash success: Hemposition sparad
1173     suspended: 
1174       heading: Kontot avstängt
1175       title: Kontot avstängt
1176       webmaster: Webbmaster
1177     terms: 
1178       agree: Jag godkänner
1179       legale_names: 
1180         france: Frankrike
1181         italy: Italien
1182         rest_of_world: Resten av världen
1183     view: 
1184       activate_user: aktivera denna användare
1185       add as friend: lägg till som vän
1186       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1187       block_history: visa tilldelade blockeringar
1188       blocks by me: blockeringar av mig
1189       blocks on me: mina blockeringar
1190       confirm: Bekräfta
1191       confirm_user: bekräfta denna användare
1192       create_block: blockera denna användare
1193       created from: "Skapad från:"
1194       deactivate_user: deaktivera denna användare
1195       delete_user: radera denna användare
1196       description: Beskrivning
1197       diary: dagbok
1198       edits: redigeringar
1199       email address: "E-post:"
1200       hide_user: dölj denna användare
1201       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1202       km away: "{{count}}km bort"
1203       m away: "{{count}}m bort"
1204       mapper since: "Karterar sedan:"
1205       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1206       my diary: min dagbok
1207       my edits: mina redigeringar
1208       my settings: Mina inställningar
1209       my traces: mina GPS-spår
1210       nearby users: Andra användare nära dig
1211       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1212       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1213       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1214       oauth settings: oauth inställningar
1215       remove as friend: ta bort vän
1216       role: 
1217         administrator: Den här användaren är en administratör
1218         grant: 
1219           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1220           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1221         moderator: Den här användaren är en moderator
1222         revoke: 
1223           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1224           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1225       send message: Skicka meddelande
1226       settings_link_text: inställningar
1227       status: "Status:"
1228       traces: spår
1229       unhide_user: sluta dölja användaren
1230       user location: Användarposition
1231       your friends: Dina vänner
1232   user_block: 
1233     create: 
1234       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1235       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1236     partial: 
1237       confirm: Är du säker?
1238       creator_name: Skapare
1239       display_name: Blockerad användare
1240       edit: Ändra
1241       reason: Orsak till blockering
1242       revoke: Återkalla!
1243       revoker_name: Återkallad av
1244       show: Visa
1245       status: Status
1246     period: 
1247       one: 1 timma
1248       other: "{{count}} timmar"
1249     revoke: 
1250       revoke: Återkalla!
1251     show: 
1252       back: Se alla blockeringar
1253       confirm: Är du säker?
1254       edit: Ändra
1255       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1256       reason: "Anledning för blockering:"
1257       revoke: Återkalla!
1258       show: Visa
1259       status: Status
1260       time_future: Upphör om {{time}}
1261   user_role: 
1262     filter: 
1263       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1264       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1265       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1266       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1267     grant: 
1268       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1269       confirm: Bekräfta
1270       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1271       heading: Bekräfta rolltilldelning
1272       title: Bekräfta rolltilldelning
1273     revoke: 
1274       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1275       confirm: Bekräfta
1276       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1277       heading: Bekräfta återkallning av roll
1278       title: Bekräfta återkallning av roll