]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Fix broken interpolation variables
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Jconstanti
8 # Author: Jmontane
9 # Author: Martorell
10 # Author: McDutchie
11 # Author: PerroVerd
12 # Author: SMP
13 # Author: Sim6
14 # Author: Solde
15 # Author: Ssola
16 # Author: Toniher
17 ca: 
18   activerecord: 
19     attributes: 
20       diary_comment: 
21         body: Cos
22       diary_entry: 
23         language: Llengua
24         latitude: Latitud
25         longitude: Longitud
26         title: Títol
27         user: Usuari
28       friend: 
29         friend: Amic
30         user: Usuari
31       message: 
32         body: Cos
33         recipient: Destinatari
34         sender: Remitent
35         title: Títol
36       trace: 
37         description: Descripció
38         latitude: Latitud
39         longitude: Longitud
40         name: Nom
41         public: Públic
42         size: Mida
43         user: Usuari
44         visible: Visible
45       user: 
46         active: Actiu
47         description: Descripció
48         display_name: Nom en pantalla
49         email: Adreça electrònica
50         languages: Llengües
51         pass_crypt: Contrasenya
52     models: 
53       acl: Llista de control d'accés
54       changeset: Conjunt de canvis
55       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
56       country: País
57       diary_comment: Comentari del diari
58       diary_entry: Entrada al diari
59       friend: Amic
60       language: Llengua
61       message: Missatge
62       node: Node
63       node_tag: Etiqueta del node
64       notifier: Notificador
65       old_node: Node antic
66       old_node_tag: Etiqueta del node antic
67       old_relation: Relació antiga
68       old_relation_member: Membre de la relació antiga
69       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
70       old_way: Camí antic
71       old_way_node: Node del camí antic
72       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
73       relation: Relació
74       relation_member: Membre de la relació
75       relation_tag: Etiqueta de la relació
76       session: Sessió
77       trace: Traç
78       tracepoint: Punt de traç
79       tracetag: Etiqueta del traç
80       user: Usuari
81       user_preference: Preferències d'usuari
82       user_token: Testimoni d'usuari
83       way: Camí
84       way_node: Node del camí
85       way_tag: Etiqueta del camí
86   application: 
87     require_cookies: 
88       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
89     setup_user_auth: 
90       blocked: S'ha blocat l'accés a l'API. Si us plau, log-in a la interfície de web per obtenir més informació.
91       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
92   browse: 
93     changeset: 
94       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
95       changesetxml: XML del conjunt de canvis
96       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
97       feed: 
98         title: Conjunt de canvis %{id}
99         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
100       osmchangexml: XML en format osmChange
101       title: Conjunt de canvis
102     changeset_details: 
103       belongs_to: "Pertany a:"
104       bounding_box: "Caixa contenidora:"
105       box: caixa
106       closed_at: "Tancat el:"
107       created_at: "Creat el:"
108       has_nodes: 
109         one: "Té el següent %{count} node:"
110         other: "Té els següents %{count} nodes:"
111       has_relations: 
112         one: "Té la següent %{count} relació:"
113         other: "Té les següents %{count} relacions:"
114       has_ways: 
115         one: "Té la següent via:"
116         other: "Té les següents %{count} vies:"
117       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
118       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Comentari:"
121       deleted_at: "Eliminat a:"
122       deleted_by: "Eliminat per:"
123       edited_at: "Editat:"
124       edited_by: "Editat per:"
125       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
126       version: Versió
127     containing_relation: 
128       entry: Relació %{relation_name}
129       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Esborrat
132       edit: 
133         area: Modifica l'àrea
134         node: Modifica el node
135         relation: Modifica la relació
136         way: Modifica la via
137       larger: 
138         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
139         node: Visualitza el node en un mapa més gran
140         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
141         way: Visualitza la via en un mapa més gran
142       loading: S'està carregant...
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
146         next_node_tooltip: Node següent
147         next_relation_tooltip: Relació següent
148         next_way_tooltip: Via següent
149         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
150         prev_node_tooltip: Node anterior
151         prev_relation_tooltip: Relació anterior
152         prev_way_tooltip: Via anterior
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
155         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
159       download_xml: Baixa l'XML
160       edit: modificació
161       node: Node
162       node_title: "Node: %{node_name}"
163       view_history: visualitza l'historial
164     node_details: 
165       coordinates: "Coordenades:"
166       part_of: "Part de:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
169       download_xml: Baixa l'XML
170       node_history: Historial del node
171       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
172       view_details: visualitza els detalls
173     not_found: 
174       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
175       type: 
176         changeset: conjunt de canvis
177         node: node
178         relation: relació
179         way: via
180     paging_nav: 
181       of: de
182       showing_page: S'està mostrant pàgina
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
185       download_xml: Baixa l'XML
186       relation: Relació
187       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
188       view_history: visualitza l'historial
189     relation_details: 
190       members: "Membres:"
191       part_of: "Part de:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
194       download_xml: Baixa l'XML
195       relation_history: Historial de la relació
196       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
197       view_details: mostra els detalls
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
200       type: 
201         node: Node
202         relation: Relació
203         way: Via
204     start: 
205       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
206       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Informació
209       data_layer_name: Informació
210       details: Detalls
211       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
212       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
213       hide_areas: Oculta les zones
214       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
215       load_data: Carrega dades
216       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté [[num_features]] característiques. En general, alguns navegadors no poden fer front a mostrar aquesta quantitat de dades. En general, els navegadors funcionen millor mostrant menys de 100 característiques a la vegada: fer una altre cosa pot fer que el seu navegador esdevingui lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu visualitzar aquestes dades, pot fer-ho fent clic al botó de sota."
217       loading: S'està carregant...
218       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
219       object_list: 
220         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
221         back: Mostra llista d'objectes
222         details: Detalls
223         heading: Llista d'objectes
224         history: 
225           type: 
226             node: Node [[id]]
227             way: Via [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Node [[id]]
231             way: Via [[id]]
232         type: 
233           node: Node
234           way: Camí
235       private_user: usuari privat
236       show_areas: Mostra les zones
237       show_history: Mostra l'historial
238       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de [[bbox_size]] és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
239       wait: Espereu...
240       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
241     tag_details: 
242       tags: "Etiquetes:"
243       wiki_link: 
244         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
245         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
247     timeout: 
248       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
249       type: 
250         changeset: conjunt de canvis
251         node: node
252         relation: relació
253         way: via
254     way: 
255       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
256       download_xml: Descarrega XML
257       edit: modificació
258       view_history: visualitza l'històric
259       way: Via
260       way_title: "Via: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: també part de la via %{related_ways}
264         other: també part de les vies %{related_ways}
265       nodes: "Nodes:"
266       part_of: "Part de:"
267     way_history: 
268       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
269       download_xml: Descarrega XML
270       view_details: visualitza els detalls
271       way_history: Historial de la via
272       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anònim
276       big_area: (gran)
277       no_comment: (cap)
278       no_edits: (Sense edicions)
279       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
280       still_editing: (Encara en edició)
281       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Següent »
284       previous: « Anterior
285       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
286     changesets: 
287       area: Àrea
288       comment: Comentari
289       id: ID
290       saved_at: Desat a
291       user: Usuari
292     list: 
293       description: Canvis recents
294       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
295       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
296       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
297       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
298       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
299       heading: Conjunt de canvis
300       heading_bbox: Conjunt de canvis
301       heading_friend: Conjunts de canvis
302       heading_nearby: Conjunts de canvis
303       heading_user: Conjunt de canvis
304       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
305       title: Conjunt de canvis
306       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
307       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
308       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
309       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
310       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
311     timeout: 
312       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
313   diary_entry: 
314     comments: 
315       ago: fa %{ago}
316     diary_comment: 
317       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
318       confirm: Confirma
319       hide_link: Amaga aquest comentari
320     diary_entry: 
321       comment_count: 
322         one: 1 comentari
323         other: "%{count} comentaris"
324       comment_link: Comenta aquesta entrada
325       confirm: Confirma
326       edit_link: Edita aquesta entrada
327       hide_link: Amaga aquesta entrada
328       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
329       reply_link: Respon a aquesta entrada
330     edit: 
331       body: "Cos del missatge:"
332       language: "Llengua:"
333       latitude: "Latitud:"
334       location: "Ubicació:"
335       longitude: "Longitud:"
336       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
337       save_button: Desa
338       subject: "Assumpte:"
339       title: Edita entrada del diari
340       use_map_link: usa el mapa
341     feed: 
342       all: 
343         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
344         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
345       language: 
346         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
347         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
348       user: 
349         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
350         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
351     list: 
352       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
353       new: Nova Entrada de Diari
354       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
355       newer_entries: Entrades més Recents
356       no_entries: No hi ha entrades al diari
357       older_entries: Entrades més Antigues
358       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
359       title: Diaris d'usuari/a
360       title_friends: Diaris dels amics
361       title_nearby: Diaris d'amics propers
362       user_title: Diari de %{user}
363     location: 
364       edit: Modifica
365       location: "Ubicació:"
366       view: Mostra
367     new: 
368       title: Nova Entrada de Diari
369     no_such_entry: 
370       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
371       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
372       title: No hi ha entrada al diari com
373     view: 
374       leave_a_comment: Deixa un comentari
375       login: Accés
376       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
377       save_button: Desa
378       title: Diari de %{user} | %{title}
379       user_title: Diari de %{user}
380   editor: 
381     default: Predeterminat (actualment %{name})
382     potlatch: 
383       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
384       name: Potlatch 1
385     potlatch2: 
386       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
387       name: Potlatch 2
388     remote: 
389       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
390       name: Control Remot
391   export: 
392     start: 
393       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
394       area_to_export: Àrea a exportar
395       embeddable_html: HTML que es pot incloure
396       export_button: Exporta
397       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
398       format: Format
399       format_to_export: Format d'exportació
400       image_size: Mida de la imatge
401       latitude: "Lat:"
402       licence: Llicència
403       longitude: "Lon:"
404       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
405       max: màx
406       options: Opcions
407       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
408       output: Sortida
409       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
410       scale: Escala
411       too_large: 
412         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
413         heading: L'àrea és massa gran
414       zoom: Zoom
415     start_rjs: 
416       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
417       change_marker: Canvia la posició del marcador
418       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
419       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
420       export: Exporta
421       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
422       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
423   geocoder: 
424     description: 
425       title: 
426         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
427         osm_namefinder: "%{types} de <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
428         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
429       types: 
430         cities: Ciutats
431         places: Llocs
432         towns: Municipis
433     description_osm_namefinder: 
434       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
435     direction: 
436       east: est
437       north: nord
438       north_east: nord-est
439       north_west: nord-oest
440       south: sud
441       south_east: sud-est
442       south_west: sud-oest
443       west: oest
444     distance: 
445       one: vora 1km
446       other: vora %{count}km
447       zero: menys d'1km
448     results: 
449       more_results: Més resultats
450       no_results: No hi ha resultats
451     search: 
452       title: 
453         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
454         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
456         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
457         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
458         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
459         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
460     search_osm_namefinder: 
461       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
462       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         amenity: 
466           airport: Aeroport
467           arts_centre: Centre d'Art
468           atm: Caixer automàtic
469           auditorium: Auditori
470           bank: Banc
471           bar: Bar
472           bench: Banc
473           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
474           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
475           brothel: Prostíbul
476           bureau_de_change: Oficina de canvi
477           bus_station: Estació d'autobusos
478           cafe: Cafè
479           car_rental: Lloguer de cotxes
480           car_sharing: Compartició de cotxes
481           car_wash: Rentat de cotxes
482           casino: Casino
483           cinema: Cinema
484           clinic: Clínica
485           club: Club
486           college: Institut
487           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
488           courthouse: Jutjat
489           crematorium: Crematori
490           dentist: Dentista
491           doctors: Metges
492           dormitory: Residència Universitària
493           drinking_water: Aigua potable
494           driving_school: Autoescola
495           embassy: Ambaixada
496           emergency_phone: Telèfon d'emergència
497           fast_food: Menjar ràpid
498           ferry_terminal: Terminal de Ferry
499           fire_hydrant: Boca d'incendi
500           fire_station: Parc de bombers
501           fountain: Font
502           fuel: Benzinera
503           grave_yard: Cementiri
504           gym: Gimnàs
505           hall: Ajuntament
506           health_centre: Centre de Salut
507           hospital: Hospital
508           hotel: Hotel
509           hunting_stand: Club de caça
510           ice_cream: Gelat
511           kindergarten: Jardí d'infància
512           library: Biblioteca
513           market: Mercat
514           marketplace: Mercat
515           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
516           nightclub: Club nocturn
517           nursery: Infantil
518           nursing_home: Llar d'Avis
519           office: Oficina
520           park: Parc
521           parking: Pàrquing
522           pharmacy: Farmàcia
523           place_of_worship: Lloc de culte
524           police: Policia
525           post_box: Bustia
526           post_office: Oficina de correus
527           preschool: Pre-Escola
528           prison: Presó
529           pub: Pub
530           public_building: Edifici públic
531           public_market: Mercat Públic
532           reception_area: Àrea de recepció
533           recycling: Punt de reciclatge
534           restaurant: Restaurant
535           retirement_home: Casa de Retirament
536           sauna: Sauna
537           school: Escola
538           shelter: Refugi
539           shop: Botiga
540           shopping: Botigues
541           social_club: Club social
542           studio: Estudi
543           supermarket: Supermercat
544           taxi: Taxi
545           telephone: Telèfon públic
546           theatre: Teatre
547           toilets: Banys
548           townhall: Ajuntament
549           university: Universitat
550           vending_machine: Màquina expenedora
551           veterinary: Veterinari
552           village_hall: Casa de la Vila
553           waste_basket: Cistella de Residus
554           wifi: Punt d'accés WiFi
555           youth_centre: Centre juvenil
556         boundary: 
557           administrative: Administració de Fronteres
558         bridge: 
559           viaduct: Viaducte
560           "yes": Pont
561         building: 
562           "yes": Edifici
563         highway: 
564           bridleway: Ferradura
565           bus_guideway: Carril Bus
566           bus_stop: Parada d'autobús
567           byway: Ruta segregada
568           construction: Autopista en construcció
569           cycleway: Ruta per a bicicletes
570           emergency_access_point: Accés d'emergència
571           footway: Sendera
572           ford: Fiord
573           living_street: Carrer habitat
574           minor: Camí secundari
575           motorway: L'autopista
576           motorway_junction: L'autopista
577           motorway_link: L'autopista Road
578           path: Camí
579           pedestrian: Via Peatonal
580           platform: Perron
581           primary: Carretera Principal
582           primary_link: Carretera principal
583           raceway: Vial Ràpid
584           residential: Residencial
585           road: Carretera
586           secondary: Carretera secundària
587           secondary_link: Carretera secundària
588           service: Carretera de Servei
589           services: Serveis en ruta
590           steps: Graons
591           stile: Escala per a travessar reixats
592           tertiary: Carretera terciària
593           track: Pista
594           trail: Sendera
595           trunk: Autovia de
596           trunk_link: Autovia de
597           unclassified: Sense classificar Road
598           unsurfaced: Pista sense asfaltar
599         historic: 
600           archaeological_site: Lloc arqueològic
601           battlefield: Camp de batalla
602           boundary_stone: Pedra de la frontera
603           building: Edifici
604           castle: Castell
605           church: Església
606           house: Casa
607           icon: Icona
608           manor: Manor
609           memorial: Memorial
610           mine: Mina
611           monument: Monument
612           museum: Museu
613           ruins: Ruïnes
614           tower: Torre
615           wayside_cross: Camí de la creu
616           wayside_shrine: Santuari de carreteres
617           wreck: Wreck
618         landuse: 
619           allotments: Horts
620           basin: Conca
621           brownfield: Brownfield terra
622           cemetery: Cementiri
623           commercial: Zona comercial
624           conservation: Conservació
625           construction: Construcció
626           farm: Granja
627           farmland: Terres de conreu
628           farmyard: Corral
629           forest: Bosc
630           grass: Herba
631           greenfield: Greenfield terra
632           industrial: Zona industrial
633           landfill: Abocador
634           meadow: Prat
635           military: Zona Militar
636           mine: Mina
637           nature_reserve: Reserva Natural
638           park: Parc
639           piste: Pista d'aterratge
640           quarry: Pedrera
641           railway: Ferrocarril
642           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
643           reservoir: Embassament
644           residential: Àrea residencial
645           retail: Al detall
646           village_green: Village Green
647           vineyard: Vinya
648           wetland: Aiguamoll
649           wood: Fusta
650         leisure: 
651           beach_resort: Beach Resort
652           common: Terra comú
653           fishing: Àrea de pesca
654           garden: Jardí
655           golf_course: Camp de golf
656           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
657           marina: Port esportiu
658           miniature_golf: Minigolf
659           nature_reserve: Reserva natural
660           park: Parc
661           pitch: Camp d'esports
662           playground: Parc infantil
663           recreation_ground: Terra de recreació
664           slipway: Slipway
665           sports_centre: Centre esportiu
666           stadium: Estadi
667           swimming_pool: Piscina
668           track: Pista
669           water_park: Parc aquàtic
670         natural: 
671           bay: Badia
672           beach: Platja
673           cape: Cap
674           cave_entrance: Entrada a cova
675           channel: Canal
676           cliff: Cingle
677           crater: Cràter
678           feature: Característica
679           fell: Forest
680           fjord: Fiord
681           geyser: Guèiser
682           glacier: Glacera
683           heath: Bruguerar
684           hill: Pujol
685           island: Illa
686           land: Terra
687           marsh: Marsh
688           moor: Amarratge
689           mud: Llot
690           peak: Pic
691           point: Punt
692           reef: Escull
693           ridge: Cresta
694           river: Riu
695           rock: Roca
696           scree: Pedregar
697           scrub: Scrub
698           shoal: Banc
699           spring: Deu
700           strait: Estret
701           tree: Arbre
702           valley: Vall
703           volcano: Volcà
704           water: Aigua
705           wetland: Aiguamoll
706           wetlands: Aiguamolls
707           wood: Bosc
708         place: 
709           airport: Aeroport
710           city: Ciutat
711           country: País
712           county: Comtat
713           farm: Granja
714           hamlet: Aldea
715           house: Casa
716           houses: Cases
717           island: Illa
718           islet: Illot
719           locality: Localitat
720           moor: Amarrador
721           municipality: Municipi
722           postcode: Codi postal
723           region: Regió
724           sea: Mar
725           state: Estat o província
726           subdivision: Subdivisió
727           suburb: Suburbi
728           town: Poble
729           unincorporated_area: Àrea no incorporada
730           village: Aldea
731         railway: 
732           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
733           construction: Ferrocarril en Construcció
734           disused: Ferrocarril en desús
735           disused_station: Estació de tren tancada
736           funicular: Funicular Railway
737           halt: Parada de tren
738           historic_station: Estació de tren antiga
739           junction: Cruïlla de tren
740           level_crossing: Pas a nivell
741           light_rail: Tren lleuger
742           monorail: Monorail
743           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
744           platform: Andana
745           preserved: Conservat ferrocarril
746           spur: Esperó de ferrocarril
747           station: Estació de tren
748           subway: Estació de metro
749           subway_entrance: Accés al Metro
750           switch: Punts de ferrocarril
751           tram: Tramvia
752           tram_stop: Parada de tramvia
753           yard: Pati de ferrocarril
754         shop: 
755           alcohol: De llicència
756           art: Galeria d'Art
757           bakery: Fleca
758           beauty: Saló de bellesa
759           beverages: Botiga de begudes
760           bicycle: Tenda de bicicletes
761           books: Llibreria
762           butcher: Carnisseria
763           car: Venda de Cotxes
764           car_parts: Peces de cotxes
765           car_repair: Reparació d'automòbils
766           carpet: Botiga de catifes
767           charity: Botiga de caritat
768           chemist: Farmàcia
769           clothes: Botiga de roba
770           computer: Botiga d'informàtica
771           confectionery: Confiteria botiga
772           convenience: Botiga de conveniència
773           copyshop: Copisteria
774           cosmetics: Botiga Cosmètica
775           department_store: Department Store
776           discount: Botiga d'articles de descompte
777           doityourself: Bricolatge
778           dry_cleaning: Tintoreria
779           electronics: Botiga d'electrònica
780           estate_agent: Immobiliària
781           farm: Agrobotiga
782           fashion: Botiga de moda
783           fish: Peixateria
784           florist: Floristeria
785           food: Botiga de menjar
786           funeral_directors: Funeral d'administració
787           furniture: Mobles
788           gallery: Galeria de fotos
789           garden_centre: Centre de jardí
790           general: Magatzem General
791           gift: Botiga de regals
792           greengrocer: Greengrocer
793           grocery: Botiga de queviures
794           hairdresser: Perruqueria o barberia
795           hardware: Botiga de maquinari
796           hifi: Hi-Fi
797           insurance: Homes For Sale
798           jewelry: Joieria
799           kiosk: Quiosc botiga
800           laundry: Bugaderia
801           mall: Centre comercial
802           market: Mercat
803           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
804           motorcycle: Botiga de motocicletes
805           music: Botiga de música
806           newsagent: Quiosc
807           optician: Òptica
808           organic: Botiga d'aliments orgànics
809           outdoor: Botiga exterior
810           pet: Botiga d'animals
811           photo: Botiga de foto
812           salon: Sala d'estar
813           shoes: Sabateria
814           shopping_centre: Centre comercial
815           sports: Botiga d'esports
816           stationery: Botiga de papereria
817           supermarket: Supermercat
818           toys: Botiga de joguines
819           travel_agency: Agència de viatges
820           video: Video de la botiga
821           wine: De llicència
822         tourism: 
823           alpine_hut: Cabanya alpina
824           artwork: Il·lustració
825           attraction: Atracció
826           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
827           cabin: Cabanya
828           camp_site: Campament
829           caravan_site: Càmping per a caravanes
830           chalet: Xalet
831           guest_house: Alberg
832           hostel: Hostal
833           hotel: Hotel
834           information: Informació
835           lean_to: Nau
836           motel: Motel
837           museum: Museu
838           picnic_site: Àrea de pícnic
839           theme_park: Parc temàtic
840           valley: Vall
841           viewpoint: Mirador
842           zoo: Zoològic
843         tunnel: 
844           "yes": Túnel
845         waterway: 
846           boatyard: Drassana
847           canal: Canal
848           connector: Connector de Waterway
849           dam: Dam
850           derelict_canal: Hi Canal
851           ditch: Séquia
852           dock: No obstant això,
853           drain: De drenatge
854           lock: Pany
855           lock_gate: Porta de panys
856           mineral_spring: Mineral primavera
857           mooring: Amarradors
858           rapids: Ràpids
859           river: Riu
860           riverbank: Riverbank
861           stream: Stream
862           wadi: Torrent
863           water_point: Punt d'aigua
864           waterfall: Cascada
865           weir: Weir
866   javascripts: 
867     map: 
868       base: 
869         cycle_map: Cycle Map
870         mapquest: MapQuest Open
871         standard: Estàndard
872         transport_map: Mapa de transports
873     site: 
874       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
875       edit_tooltip: Modifica el mapa
876       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
877       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
878       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
879       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
880   layouts: 
881     community: Comunitat
882     community_blogs: Blocs de comunitat
883     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
884     copyright: Drets d'autor i llicència
885     documentation: Documentació
886     documentation_title: Documentació del projecte
887     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
888     donate_link_text: donatius
889     edit: Modificació
890     edit_with: Modifica amb %{editor}
891     export: Exporta
892     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
893     foundation: Fundació
894     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
895     gps_traces: Traces de GPS
896     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
897     help: Ajuda
898     help_centre: Centre d'ajuda
899     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
900     history: Historial
901     home: Inici
902     home_tooltip: Vés a la posició inicial
903     inbox: safata d'entrada (%{count})
904     inbox_tooltip: 
905       one: Teniu 1 missatge sense llegir
906       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
907       zero: No teniu cap missatge sense llegir
908     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
909     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
910     intro_2_download: baixada
911     license: 
912       title: Les dades de l'OpenStreetMap es troben sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0 genèrica
913     log_in: inicia una sessió
914     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
915     logo: 
916       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
917     logout: surt
918     logout_tooltip: Sortir
919     make_a_donation: 
920       text: Feu una donació
921       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
922     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
923     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
924     sign_up: registre
925     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
926     sotm2011: Veniu a la conferència de OpenStreetMap de 2011, L'estat del mapa, 9-11 de setembre a Denver!
927     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
928     user_diaries: DIaris de usuari
929     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
930     view: Mostra
931     view_tooltip: Mostra el mapa
932     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
933     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
934     wiki: Wikia
935     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
936   license_page: 
937     foreign: 
938       english_link: l'original en anglès
939       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
940       title: Quant a la traducció
941     legal_babble: "<h2>Drets d'autor i llicència</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).\n<p>\n<p>\n  Vostè és lliure de copiar, distribuir, transmetre i adaptar-se a nostres mapes\n  i les dades, sempre que li doni crèdit OpenStreetMap i la seva\n  col. laboradors. Si alterar o construir sobre els nostres mapes o dades, vostè\n  distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. La\n  Full <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  codi explica els seus drets i responsabilitats.\n<p>\n\n<h3>Com a crèdit OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Si està utilitzant imatges de mapa de OpenStreetMap, us preguem que\n  el seu crèdit llegeix com a mínim \"© OpenStreetMap\n  col. laboradors, CC-BY-SA\". Si està utilitzant les dades de mapa només\n  demanem \"mapa dades © OpenStreetMap col·laboradors\n  CC-BY-SA\".\n</p>\n<p>\n  Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC-BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org.\n<p>\n\n<h3>Saber-ne més</h3>\n<p>\n  Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.\n<p>\n<p>\n  Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright.\n</p>\n<p>\n  Encara que OpenStreetMap és oberts les dades, no podem oferir un\n  mapa de Free-of-charge API per a desenvolupadors de tercera festa.\n\n  Consulti la nostra <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Política d'ús de l'API</a>\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Política d'ús de rajoles</a>\n  i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">política d'ús de Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Nostres col. laboradors</h3>\n<p>\n  La nostra llicència CC-BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Austràlia</strong>: conté dades suburbi basats\n    en les dades d'Austràlia Oficina d'estadístiques.</li>\n<li><strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques).</li>\n<li><strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.</li>\n<li><strong>Polònia</strong>: conté dades de mapes de <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL. Drets d'autor\n    Col. laboradors de la UMP-pcPL.</a\n></li>\n<li><strong>Regne Unit</strong>: conté cartografia\n    Enquesta dades © Crown copyright i base de dades correcte\n    2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat.\n</p></a\n></a\n></a\n></a\n></a\n>"
942     native: 
943       mapping_link: Inici d'assignació
944       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
945       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
946       title: Sobre aquesta pàgina
947   message: 
948     delete: 
949       deleted: Missatge esborrat
950     inbox: 
951       date: Data
952       from: De
953       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
954       my_inbox: La meva safata d'entrada
955       new_messages: 
956         one: "%{count} missatge nou"
957         other: "%{count} missatges nous"
958       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
959       old_messages: 
960         one: "%{count} missatge antic"
961         other: "%{count} missatges antics"
962       outbox: Safata de sortida
963       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
964       subject: Assumpte
965       title: Safata d'entrada
966     mark: 
967       as_read: Missatge marcat com a llegit
968       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
969     message_summary: 
970       delete_button: Suprimeix
971       read_button: Marca com a llegit
972       reply_button: Respon
973       unread_button: Marca com a no llegit
974     new: 
975       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
976       body: Cos
977       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
978       message_sent: S'ha enviat el missatge
979       send_button: Envia
980       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
981       subject: Assumpte
982       title: Envia el missatge
983     no_such_message: 
984       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
985       heading: No existeix aquest missatge
986       title: No existeix aquest missatge
987     outbox: 
988       date: Data
989       inbox: Entrada
990       messages: 
991         one: Teniu %{count} missatge enviat
992         other: Teniu %{count} missatges enviats
993       my_inbox: El meu %{inbox_link}
994       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
995       outbox: sortida
996       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
997       subject: Assumpte
998       title: Sortida
999       to: A
1000     read: 
1001       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1002       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1003       date: Data
1004       from: De
1005       reading_your_messages: S'estan llegint els missatges
1006       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1007       reply_button: Respon
1008       subject: Assumpte
1009       title: Llegeix el missatge
1010       to: Per a
1011       unread_button: Marca com a no llegit
1012       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat o dirigit a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1013     reply: 
1014       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1015     sent_message_summary: 
1016       delete_button: Suprimeix
1017   notifier: 
1018     diary_comment_notification: 
1019       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1020       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1021       hi: Hola %{to_user},
1022       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1023     email_confirm: 
1024       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1025     email_confirm_html: 
1026       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1027       greeting: Hola,
1028       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1029     email_confirm_plain: 
1030       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1031       greeting: Hola,
1032       hopefully_you_1: Algú (esperem que vós mateix) vol canviar l'adreça de correu a
1033       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1034     friend_notification: 
1035       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1036       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1037       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1038       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1039     gpx_notification: 
1040       and_no_tags: i cap etiqueta.
1041       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1042       failure: 
1043         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1044         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1045         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1046         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1047       greeting: Hola,
1048       success: 
1049         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1050         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1051       with_description: amb la descripció
1052       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1053     lost_password: 
1054       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1055     lost_password_html: 
1056       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1057       greeting: Hola,
1058       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1059     lost_password_plain: 
1060       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1061       greeting: Hola,
1062       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1063       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1064     message_notification: 
1065       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1066       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1067       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1068       hi: Hola %{to_user},
1069     signup_confirm: 
1070       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1071     signup_confirm_html: 
1072       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1073       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1074       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1075       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1076       greeting: Hola, què tal?
1077       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1078       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1079       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1080       more_videos_here: més de vídeos aquí
1081       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1082       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1083       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1084     signup_confirm_plain: 
1085       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1086       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1087       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1088       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1089       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1090       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1091       greeting: Hola, què tal?
1092       hopefully_you: Algú (creiem que vós mateix) vol crear un compte per a les
1093       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1094       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1095       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1096       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1097       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1098       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1099       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1100   oauth: 
1101     oauthorize: 
1102       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1103       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1104       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1105       allow_write_api: modificar el mapa.
1106       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1107       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1108       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1109       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1110     revoke: 
1111       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1112   oauth_clients: 
1113     create: 
1114       flash: Registrar la informació amb èxit
1115     destroy: 
1116       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1117     edit: 
1118       submit: Modificació
1119       title: Editar la seva aplicació
1120     form: 
1121       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1122       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1123       allow_write_api: modificar el mapa.
1124       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1125       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1126       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1127       callback_url: Resposta d'URL
1128       name: Nom
1129       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1130       required: Requerit
1131       support_url: URL de suport
1132       url: Principal aplicació URL
1133     index: 
1134       application: Nom d'aplicació
1135       issued_at: Emès A
1136       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1137       my_apps: Meves aplicacions de Client
1138       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1139       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1140       register_new: Registrar-se l'aplicació
1141       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1142       revoke: Revoca!
1143       title: Les meves dades OAuth
1144     new: 
1145       submit: Registrar-se
1146       title: Registrar-se una nova aplicació
1147     not_found: 
1148       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1149     show: 
1150       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1151       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1152       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1153       allow_write_api: modificar el mapa.
1154       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1155       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1156       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1157       authorize_url: "Autoritza URL:"
1158       edit: Edita els detalls
1159       key: "Clau de consum:"
1160       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1161       secret: "Secret de consum:"
1162       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1163       title: OAuth detalls per %{app_name}
1164       url: "Sol. licitud Token URL:"
1165     update: 
1166       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1167   site: 
1168     edit: 
1169       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1170       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1171       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1172       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1173       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu %{user_page}.
1174       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1175       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1176       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1177       user_page_link: pàgina d'usuari
1178     index: 
1179       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1180       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa slippy.
1181       license: 
1182         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
1183         notice: Llicenciat sota la llicència %{license_name} per %{project_name} i els seus contribuents.
1184         project_name: projecte OpenStreetMap
1185       permalink: Enllaç permanent
1186       remote_failed: Edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor es carrega i l'opció de comandament a distància és habilitat
1187       shortlink: Enllaç curt
1188     key: 
1189       map_key: Llegenda
1190       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1191       table: 
1192         entry: 
1193           admin: Límits administratius
1194           allotments: Horts
1195           apron: 
1196             - Davantal de l'Aeroport
1197             - terminal
1198           bridge: Embolcall negre = bridge
1199           bridleway: Bridleway
1200           brownfield: Lloc Brownfield
1201           building: Edifici significatiu
1202           byway: Byway
1203           cable: 
1204             - Cable car
1205             - telecadira
1206           cemetery: Cementiri
1207           centre: Centre esportiu
1208           commercial: Zona comercial
1209           common: 
1210             - Comú
1211             - Prat
1212           construction: Carreteres en construcció
1213           cycleway: Carril bici
1214           destination: Accés de destinació
1215           farm: Granja
1216           footway: Footway
1217           forest: Bosc
1218           golf: Camp de golf
1219           heathland: Bruguerar
1220           industrial: Zona industrial
1221           lake: 
1222             - Llac
1223             - Embassament
1224           military: Àrea militar
1225           motorway: Autopista
1226           park: Parc
1227           permissive: Permissiva accés
1228           pitch: Camp d'esports
1229           primary: Carretera principal
1230           private: Accés privat
1231           rail: Ferrocarril
1232           reserve: Reserva natural
1233           resident: Zona residencial
1234           retail: Zona de venda al detall
1235           runway: 
1236             - Pista d'aeroport
1237             - carril de taxi
1238           school: 
1239             - Escola
1240             - Universitat
1241           secondary: Carretera secundària
1242           station: Estació de tren
1243           subway: Metro
1244           summit: 
1245             - Cimera
1246             - pic
1247           tourist: Atracció turística
1248           track: Pista
1249           tram: 
1250             - Tren lleuger
1251             - tramvia
1252           trunk: Autovia de
1253           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1254           unclassified: Carretera sense classificar
1255           unsurfaced: Unsurfaced road
1256           wood: Fusta
1257     search: 
1258       search: Cerca
1259       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1260       submit_text: Vés-hi
1261       where_am_i: On sóc?
1262       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1263     sidebar: 
1264       close: Tanca
1265       search_results: Resultats de la cerca
1266   time: 
1267     formats: 
1268       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1269   trace: 
1270     create: 
1271       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1272       upload_trace: Pujar traça de GPS
1273     delete: 
1274       scheduled_for_deletion: Water programat per a la supressió
1275     edit: 
1276       description: "Descripció:"
1277       download: descàrrega
1278       edit: modificació
1279       filename: "Nom del fitxer:"
1280       heading: Editant traça %{name}
1281       map: mapa
1282       owner: "Propietari:"
1283       points: "Punts:"
1284       save_button: Guardar canvis
1285       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1286       tags: "Etiquetes:"
1287       tags_help: separat per comas
1288       title: Editant traça %{name}
1289       uploaded_at: "Pujat a:"
1290       visibility: "Visibilitat:"
1291       visibility_help: Què vol dir això?
1292     list: 
1293       public_traces: Traces GPS públiques
1294       public_traces_from: Públics traces GPS de %{user}
1295       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1296       your_traces: Les vosres traces GPS
1297     make_public: 
1298       made_public: Water fet públic
1299     offline: 
1300       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1301       message: Al GPX d'emmagatzematge i carregar sistema d'arxiu no està disponible actualment.
1302     offline_warning: 
1303       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1304     trace: 
1305       ago: fa %{time_in_words_ago}
1306       by: en
1307       count_points: "%{count} punts"
1308       edit: modificació
1309       edit_map: Edita el mapa
1310       identifiable: IDENTIFICABLE
1311       in: a
1312       map: mapa
1313       more: mes
1314       pending: PENDENT
1315       private: PRIVAT
1316       public: PUBLIC
1317       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1318       trackable: RASTREABLE
1319       view_map: Visualitza el mapa
1320     trace_form: 
1321       description: "Descripció:"
1322       help: Ajuda
1323       tags: "Etiquetes:"
1324       tags_help: separat per comes
1325       upload_button: Puja
1326       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1327       visibility: "Visibilitat:"
1328       visibility_help: què significa això?
1329     trace_header: 
1330       see_all_traces: Mostra totes les traces
1331       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1332       traces_waiting: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1333       upload_trace: Puja una traça
1334     trace_optionals: 
1335       tags: Etiquetes
1336     trace_paging_nav: 
1337       next: Següent »
1338       previous: « Anterior
1339       showing_page: S'està mostrant pàgina %{page}
1340     view: 
1341       delete_track: Elimina aquesta traça
1342       description: "Descripció:"
1343       download: baixada
1344       edit: modificació
1345       edit_track: Edita aquesta traça
1346       filename: "Nom del fitxer:"
1347       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1348       map: mapa
1349       none: Ningú
1350       owner: "Propietari:"
1351       pending: PENDENT
1352       points: "Punts:"
1353       start_coordinates: "coordenada de inici:"
1354       tags: "Etiquetes:"
1355       title: S'està mostrant la traça %{name}
1356       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1357       uploaded: "Pujat el:"
1358       visibility: "Visibilitat:"
1359     visibility: 
1360       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1361       private: Privat (només compartit com anònims, desordenada punts)
1362       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1363       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1364   user: 
1365     account: 
1366       contributor terms: 
1367         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1368         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1369         heading: "Termes de col·laboració:"
1370         link text: què és això?
1371         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1372         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1373       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1374       delete image: Suprimeix la imatge actual
1375       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1376       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1377       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1378       home location: "Ubicació inicial:"
1379       image: "Imatge:"
1380       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1381       keep image: Conserva la imatge actual
1382       latitude: "Latitud:"
1383       longitude: "Longitud:"
1384       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1385       my settings: Preferències
1386       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1387       new image: Afegeix una imatge
1388       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1389       openid: 
1390         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1391         link text: què és això?
1392         openid: "OpenID:"
1393       preferred editor: "Editor preferit:"
1394       preferred languages: "Llengües preferents:"
1395       profile description: "Descripció del perfil:"
1396       public editing: 
1397         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1398         disabled link text: per què no es pot editar?
1399         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1400         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1401         enabled link text: què és això?
1402         heading: "Edició pública:"
1403       public editing note: 
1404         heading: Modificació pública
1405         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1406       replace image: Reemplaça la imatge actual
1407       return to profile: Torna al perfil
1408       save changes button: Desa els canvis
1409       title: Edita el compte
1410       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1411     confirm: 
1412       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1413       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1414       button: Confirma
1415       heading: Confirmar un compte d'usuari
1416       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1417       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1418       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1419       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1420     confirm_email: 
1421       button: Confirma
1422       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1423       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1424       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1425       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1426     confirm_resend: 
1427       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1428       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1429     filter: 
1430       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1431     go_public: 
1432       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1433     list: 
1434       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1435       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1436       heading: Usuaris
1437       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1438       showing: 
1439         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{items}) "
1440         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1441       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1442       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1443       title: Usuaris
1444     login: 
1445       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1446       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1447       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1448       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1449       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1450       heading: Accés
1451       login_button: Accés
1452       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1453       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1454       no account: No teniu cap compte?
1455       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Esbrinar més sobre el canvi de llicència futura de OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">traduccions</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">discussió</a>)
1456       notice_terms: "L'OpenStreetMap farà servir una altra llicència a partir de l'1 d'abril de 2012. És tan oberta com l'actual, però els seus detalls legals s'adeqüen millor a la nostra base de dades de mapes.\nEns agradaria conservar les vostres contribucions a l'OpenStreetMap, però només podem fer-ho si esteu d'acord en distribuir-les sota la llicència nova. Sinó, no podem fer altra cosa que suprimir-les de la base de dades.<br /><br />Inicieu una sessió i dediqueu uns pocs segons a revisar-ho i acceptar els nous termes. Moltes gràcies!"
1457       openid: "%{logo} OpenID:"
1458       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1459       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1460       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1461       openid_providers: 
1462         aol: 
1463           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1464           title: Connecti's amb AOL
1465         google: 
1466           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1467           title: Connecti's amb Google
1468         myopenid: 
1469           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1470           title: Connecti's amb myOpenID
1471         openid: 
1472           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1473           title: Connecti's amb OpenID
1474         wordpress: 
1475           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1476           title: Connecti's amb Wordpress
1477         yahoo: 
1478           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1479           title: Connecti's amb Yahoo
1480       password: "Contrasenya:"
1481       register now: Registreu-vos-hi ara
1482       remember: "Recorda'm:"
1483       title: Accés
1484       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1485       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1486       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1487     logout: 
1488       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1489       logout_button: Finalitza la sessió
1490       title: Finalitza la sessió
1491     lost_password: 
1492       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1493       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1494       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1495       new password button: Restableix la contrasenya
1496       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1497       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1498       title: contrasenya perduda
1499     make_friend: 
1500       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1501       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1502       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1503     new: 
1504       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1505       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1506       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1507       continue: Continua
1508       display name: "Nom visible:"
1509       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1510       email address: "Adreça de correu:"
1511       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1512       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1513       heading: Crea un compte d'usuari
1514       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1515       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1516       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1517       openid: "%{logo} OpenID:"
1518       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1519       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1520       password: "Contrasenya:"
1521       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1522       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1523       title: Crea un compte
1524       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1525     no_such_user: 
1526       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1527       heading: L'usuari %{user} no existeix
1528       title: Aquest usuari no existeix
1529     popup: 
1530       friend: Amic
1531       nearby mapper: L'Assignador proper
1532       your location: La vostra ubicació
1533     remove_friend: 
1534       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1535       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1536     reset_password: 
1537       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1538       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1539       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1540       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1541       password: "Contrasenya:"
1542       reset: Restableix la contrasenya
1543       title: Restablir la contrasenya
1544     set_home: 
1545       flash success: Localització de casa desat correctament
1546     suspended: 
1547       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1548       heading: Compte suspès
1549       title: Compte suspès
1550       webmaster: per a administradors web
1551     terms: 
1552       agree: D'acord
1553       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1554       consider_pd_why: què és això?
1555       decline: Ho rebutjo
1556       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1557       heading: "Termes de col·laboració:"
1558       legale_names: 
1559         france: França
1560         italy: Itàlia
1561         rest_of_world: Resta del món
1562       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1563       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1564       title: "Termes de col·laboració:"
1565       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1566     view: 
1567       activate_user: activa aquest usuari
1568       add as friend: afegeix com a amic
1569       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1570       block_history: mostra els blocs rebuts
1571       blocks by me: blocs per mi
1572       blocks on me: blocs en mi
1573       comments: comentaris
1574       confirm: Confirma
1575       confirm_user: confirma aquest usuari
1576       create_block: bloca aquest usuari
1577       created from: "Creat a partir de:"
1578       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1579       ct declined: Declinats
1580       ct status: "Termes del col·laborador:"
1581       ct undecided: No decidit
1582       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1583       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1584       description: Descripció
1585       diary: diari
1586       edits: modificacions
1587       email address: "Adreça de correu:"
1588       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1589       friends_diaries: Navega totes les entrades de diari dels amics
1590       hide_user: amagar aquest usuari
1591       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1592       km away: "%{count}km de distància"
1593       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1594       m away: "%{count}m de distància"
1595       mapper since: "Mapejant des de:"
1596       moderator_history: mostra els blocs donats
1597       my diary: el meu diari
1598       my edits: les meves edicions
1599       my settings: les meves preferències
1600       my traces: les meves traces
1601       nearby users: Altres usuaris propers
1602       nearby_changesets: Navega tots els conjunts de canvis dels usuaris propers
1603       nearby_diaries: Navega totes les entrades de diari dels usuaris propers
1604       new diary entry: Nova entrada del diari
1605       no friends: No has afegit cap amics encara.
1606       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1607       oauth settings: configuració OAuth
1608       remove as friend: elimina com a amic
1609       role: 
1610         administrator: Aquest usuari és administrador
1611         grant: 
1612           administrator: Concedir accés d'administrador
1613           moderator: Concedir accés de moderador
1614         moderator: Aquest usuari és moderador
1615         revoke: 
1616           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1617           moderator: Revocar l'accés de moderador
1618       send message: envia el missatge
1619       settings_link_text: preferències
1620       spam score: "Spam Puntuació:"
1621       status: "Estat:"
1622       traces: traces
1623       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1624       user location: Ubicació de l'usuari
1625       your friends: Els vostres amics
1626   user_block: 
1627     blocks_by: 
1628       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1629       heading: Llista de blocs %{name}
1630       title: Blocs %{name}
1631     blocks_on: 
1632       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1633       heading: Llista de quadres a %{name}
1634       title: Blocs en %{name}
1635     create: 
1636       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1637       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1638       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1639     edit: 
1640       back: Mostra tots els blocs
1641       heading: Bloc d'edició en %{name}
1642       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1643       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1644       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1645       show: Mostra el bloc
1646       submit: Bloc d'Actualització
1647       title: Bloc d'edició en %{name}
1648     filter: 
1649       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1650       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1651     helper: 
1652       time_future: Finalitza en %{time}.
1653       time_past: Va acabar fa %{time}.
1654       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1655     index: 
1656       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1657       heading: Llista de quadres de l'usuari
1658       title: Blocs de l'usuari
1659     model: 
1660       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1661       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1662     new: 
1663       back: Veure tots els blocs
1664       heading: Creació de bloc %{name}
1665       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1666       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1667       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1668       submit: Crear bloc
1669       title: Creació de bloc %{name}
1670       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1671       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1672     not_found: 
1673       back: Torna a l'índex
1674       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1675     partial: 
1676       confirm: N'esteu segur?
1677       creator_name: Creador
1678       display_name: S'ha blocat l'usuari
1679       edit: Modifica
1680       not_revoked: (no revocat)
1681       reason: Motiu del blocatge
1682       revoke: Revoca!
1683       revoker_name: Revocat per
1684       show: Mostra
1685       status: Estat
1686     period: 
1687       one: 1 hora
1688       other: "%{count} hores"
1689     revoke: 
1690       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1691       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1692       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1693       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1694       revoke: Revoca!
1695       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1696       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1697     show: 
1698       back: Mostra tots els blocs
1699       confirm: N'esteu segur?
1700       edit: Edició
1701       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1702       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1703       reason: "Motiu del blocatge:"
1704       revoke: Revoca-ho!
1705       revoker: "Revoker:"
1706       show: Mostra
1707       status: Estat
1708       time_future: Finalitza en %{time}
1709       time_past: Va acabar %{time} fa
1710       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1711     update: 
1712       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1713       success: Bloc d'actualització.
1714   user_role: 
1715     filter: 
1716       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1717       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1718       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1719       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1720     grant: 
1721       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1722       confirm: Confirma
1723       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1724       heading: Confirmi la concessió de rol
1725       title: Confirmi la concessió de rol
1726     revoke: 
1727       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1728       confirm: Confirma
1729       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1730       heading: Confirmar revocació de rol
1731       title: Confirmar revocació de rol