Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: PerroVerd
14 # Author: Pitort
15 # Author: SMP
16 # Author: Sim6
17 # Author: Solde
18 # Author: Ssola
19 # Author: Toniher
20 ca: 
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Cos
25       diary_entry: 
26         language: Llengua
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longitud
29         title: Títol
30         user: Usuari
31       friend: 
32         friend: Amic
33         user: Usuari
34       message: 
35         body: Cos
36         recipient: Destinatari
37         sender: Remitent
38         title: Títol
39       trace: 
40         description: Descripció
41         latitude: Latitud
42         longitude: Longitud
43         name: Nom
44         public: Públic
45         size: Mida
46         user: Usuari
47         visible: Visible
48       user: 
49         active: Actiu
50         description: Descripció
51         display_name: Nom en pantalla
52         email: Adreça electrònica
53         languages: Llengües
54         pass_crypt: Contrasenya
55     models: 
56       acl: Llista de control d'accés
57       changeset: Conjunt de canvis
58       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
59       country: País
60       diary_comment: Comentari del diari
61       diary_entry: Entrada al diari
62       friend: Amic
63       language: Llengua
64       message: Missatge
65       node: Node
66       node_tag: Etiqueta del node
67       notifier: Notificador
68       old_node: Node antic
69       old_node_tag: Etiqueta del node antic
70       old_relation: Relació antiga
71       old_relation_member: Membre de la relació antiga
72       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
73       old_way: Camí antic
74       old_way_node: Node del camí antic
75       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
76       relation: Relació
77       relation_member: Membre de la relació
78       relation_tag: Etiqueta de la relació
79       session: Sessió
80       trace: Traç
81       tracepoint: Punt de traç
82       tracetag: Etiqueta del traç
83       user: Usuari
84       user_preference: Preferències d'usuari
85       user_token: Testimoni d'usuari
86       way: Camí
87       way_node: Node del camí
88       way_tag: Etiqueta del camí
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
94     setup_user_auth: 
95       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
96       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
97   browse: 
98     changeset: 
99       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
100       changesetxml: XML del conjunt de canvis
101       feed: 
102         title: Conjunt de canvis %{id}
103         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
104       osmchangexml: XML en format osmChange
105       title: Conjunt de canvis
106     changeset_details: 
107       belongs_to: "Pertany a:"
108       bounding_box: "Caixa contenidora:"
109       box: caixa
110       closed_at: "Tancat el:"
111       created_at: "Creat el:"
112       has_nodes: 
113         one: "Té el següent %{count} node:"
114         other: "Té els següents %{count} nodes:"
115       has_relations: 
116         one: "Té la següent %{count} relació:"
117         other: "Té les següents %{count} relacions:"
118       has_ways: 
119         one: "Té la següent via:"
120         other: "Té les següents %{count} vies:"
121       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
122       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
123     common_details: 
124       changeset_comment: "Comentari:"
125       deleted_at: "Eliminat a:"
126       deleted_by: "Eliminat per:"
127       edited_at: "Editat:"
128       edited_by: "Editat per:"
129       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
130       version: Versió
131     containing_relation: 
132       entry: Relació %{relation_name}
133       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
134     map: 
135       deleted: Esborrat
136       edit: 
137         area: Modifica l'àrea
138         node: Modifica el node
139         relation: Modifica la relació
140         way: Modifica la via
141       larger: 
142         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
143         node: Visualitza el node en un mapa més gran
144         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
145         way: Visualitza la via en un mapa més gran
146       loading: S'està carregant...
147     navigation: 
148       all: 
149         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
150         next_node_tooltip: Node següent
151         next_relation_tooltip: Relació següent
152         next_way_tooltip: Via següent
153         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
154         prev_node_tooltip: Node anterior
155         prev_relation_tooltip: Relació anterior
156         prev_way_tooltip: Via anterior
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
159         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
161     node: 
162       download_xml: Baixa l'XML
163       edit: Modifica el node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Mostra l'historial
167     node_details: 
168       coordinates: "Coordenades:"
169       part_of: "Part de:"
170     node_history: 
171       download_xml: Baixa l'XML
172       node_history: Historial del node
173       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
174       view_details: Mostra els detalls
175     not_found: 
176       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
177       type: 
178         changeset: conjunt de canvis
179         node: node
180         relation: relació
181         way: via
182     paging_nav: 
183       of: de
184       showing_page: S'està mostrant pàgina
185     redacted: 
186       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
187       redaction: Redacció %{id}
188       type: 
189         node: node
190         relation: relació
191         way: via
192     relation: 
193       download_xml: Baixa l'XML
194       relation: Relació
195       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
196       view_history: Mostra l'historial
197     relation_details: 
198       members: "Membres:"
199       part_of: "Part de:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Baixa l'XML
202       relation_history: Historial de la relació
203       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
204       view_details: mostra els detalls
205     relation_member: 
206       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
207       type: 
208         node: Node
209         relation: Relació
210         way: Via
211     start_rjs: 
212       data_frame_title: Informació
213       data_layer_name: Explora les dades del mapa
214       details: Detalls
215       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
216       hide_areas: Oculta les zones
217       history_for_feature: Historial per a %{feature}
218       load_data: Carrega dades
219       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
220       loading: S'està carregant...
221       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
222       object_list: 
223         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
224         back: Mostra llista d'objectes
225         details: Detalls
226         heading: Llista d'objectes
227         history: 
228           type: 
229             node: Node %{id}
230             way: Via %{id}
231         selected: 
232           type: 
233             node: Node %{id}
234             way: Via %{id}
235         type: 
236           node: Node
237           way: Camí
238       private_user: usuari privat
239       show_areas: Mostra les zones
240       show_history: Mostra l'historial
241       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
242       wait: Espereu...
243       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
244     tag_details: 
245       tags: "Etiquetes:"
246       wiki_link: 
247         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
248         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
249       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
250     timeout: 
251       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
252       type: 
253         changeset: conjunt de canvis
254         node: node
255         relation: relació
256         way: via
257     way: 
258       download_xml: Descarrega XML
259       edit: Modifica via
260       view_history: Mostra l'historial
261       way: Via
262       way_title: "Via: %{way_name}"
263     way_details: 
264       also_part_of: 
265         one: també part de la via %{related_ways}
266         other: també part de les vies %{related_ways}
267       nodes: "Nodes:"
268       part_of: "Part de:"
269     way_history: 
270       download_xml: Descarrega XML
271       view_details: Mostra els detalls
272       way_history: Historial de la via
273       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
274   changeset: 
275     changeset: 
276       anonymous: Anònim
277       big_area: (gran)
278       no_comment: (cap)
279       no_edits: (Sense edicions)
280       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
281       still_editing: (Encara en edició)
282       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
283     changeset_paging_nav: 
284       next: Següent »
285       previous: « Anterior
286       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
287     changesets: 
288       area: Àrea
289       comment: Comentari
290       id: ID
291       saved_at: Desat a
292       user: Usuari
293     list: 
294       description: Canvis recents
295       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
296       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
297       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
298       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
299       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
300       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació
301       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
302       heading: Conjunt de canvis
303       heading_bbox: Conjunt de canvis
304       heading_friend: Conjunts de canvis
305       heading_nearby: Conjunts de canvis
306       heading_user: Conjunt de canvis
307       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
308       title: Conjunt de canvis
309       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
310       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
311       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
312       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
313       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
314     timeout: 
315       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
316   diary_entry: 
317     comments: 
318       ago: fa %{ago}
319       comment: Comentari
320       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
321       newer_comments: Comentaris recents
322       older_comments: Comentaris antics
323       post: Publicar
324       when: Quan
325     diary_comment: 
326       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
327       confirm: Confirma
328       hide_link: Amaga aquest comentari
329     diary_entry: 
330       comment_count: 
331         one: "%{count} comentari"
332         other: "%{count} comentaris"
333         zero: Sense comentaris
334       comment_link: Comenta aquesta entrada
335       confirm: Confirma
336       edit_link: Edita aquesta entrada
337       hide_link: Amaga aquesta entrada
338       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
339       reply_link: Respon a aquesta entrada
340     edit: 
341       body: "Cos del missatge:"
342       language: "Llengua:"
343       latitude: "Latitud:"
344       location: "Ubicació:"
345       longitude: "Longitud:"
346       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
347       save_button: Desa
348       subject: "Assumpte:"
349       title: Edita entrada del diari
350       use_map_link: usa el mapa
351     feed: 
352       all: 
353         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
354         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
355       language: 
356         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
357         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
358       user: 
359         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
360         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
361     list: 
362       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
363       new: Nova Entrada de Diari
364       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
365       newer_entries: Entrades més Recents
366       no_entries: No hi ha entrades al diari
367       older_entries: Entrades més Antigues
368       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
369       title: Diaris d'usuari/a
370       title_friends: Diaris dels amics
371       title_nearby: Diaris d'amics propers
372       user_title: Diari de %{user}
373     location: 
374       edit: Modifica
375       location: "Ubicació:"
376       view: Mostra
377     new: 
378       title: Nova Entrada de Diari
379     no_such_entry: 
380       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
381       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
382       title: No hi ha entrada al diari com
383     view: 
384       leave_a_comment: Deixa un comentari
385       login: Accés
386       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
387       save_button: Desa
388       title: Diari de %{user} | %{title}
389       user_title: Diari de %{user}
390   editor: 
391     default: Predeterminat (actualment %{name})
392     potlatch: 
393       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
394       name: Potlatch 1
395     potlatch2: 
396       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
397       name: Potlatch 2
398     remote: 
399       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
400       name: Control Remot
401   export: 
402     start: 
403       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
404       area_to_export: Àrea a exportar
405       embeddable_html: HTML que es pot incloure
406       export_button: Exporta
407       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
408       format: Format
409       format_to_export: Format d'exportació
410       image_size: Mida de la imatge
411       latitude: "Lat:"
412       licence: Llicència
413       longitude: "Lon:"
414       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
415       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
416       max: màx
417       options: Opcions
418       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
419       output: Sortida
420       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
421       scale: Escala
422       too_large: 
423         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
424         heading: L'àrea és massa gran
425       zoom: Zoom
426     start_rjs: 
427       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
428       change_marker: Canvia la posició del marcador
429       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
430       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
431       export: Exporta
432       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
433       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
434   geocoder: 
435     description: 
436       title: 
437         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
438         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
439       types: 
440         cities: Ciutats
441         places: Llocs
442         towns: Municipis
443     direction: 
444       east: est
445       north: nord
446       north_east: nord-est
447       north_west: nord-oest
448       south: sud
449       south_east: sud-est
450       south_west: sud-oest
451       west: oest
452     distance: 
453       one: vora 1km
454       other: vora %{count}km
455       zero: menys d'1km
456     results: 
457       more_results: Més resultats
458       no_results: No hi ha resultats
459     search: 
460       title: 
461         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
462         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
464         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
465         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
466         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
467     search_osm_nominatim: 
468       prefix: 
469         aeroway: 
470           aerodrome: Aeròdrom
471           apron: Autobús de pista
472           gate: Porta
473           helipad: Helisuperfície
474           runway: Pista d'aterratge
475           taxiway: Carrer de rodada
476           terminal: Terminal
477         amenity: 
478           WLAN: Punt d'accés WiFi
479           airport: Aeroport
480           arts_centre: Centre d'Art
481           artwork: Obra d'art
482           atm: Caixer automàtic
483           auditorium: Auditori
484           bank: Banc
485           bar: Bar
486           bbq: barbacoa
487           bench: Banc
488           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
489           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
490           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
491           brothel: Prostíbul
492           bureau_de_change: Oficina de canvi
493           bus_station: Estació d'autobusos
494           cafe: Cafè
495           car_rental: Lloguer de cotxes
496           car_sharing: Compartició de cotxes
497           car_wash: Rentat de cotxes
498           casino: Casino
499           charging_station: Estació de recàrrega
500           cinema: Cinema
501           clinic: Clínica
502           club: Club
503           college: Institut
504           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
505           courthouse: Jutjat
506           crematorium: Crematori
507           dentist: Dentista
508           doctors: Metges
509           dormitory: Residència Universitària
510           drinking_water: Aigua potable
511           driving_school: Autoescola
512           embassy: Ambaixada
513           emergency_phone: Telèfon d'emergència
514           fast_food: Menjar ràpid
515           ferry_terminal: Terminal de Ferry
516           fire_hydrant: Boca d'incendi
517           fire_station: Parc de bombers
518           food_court: Àrea de restauració
519           fountain: Font
520           fuel: Benzinera
521           grave_yard: Cementiri
522           gym: Gimnàs
523           hall: Ajuntament
524           health_centre: Centre de Salut
525           hospital: Hospital
526           hotel: Hotel
527           hunting_stand: Club de caça
528           ice_cream: Gelat
529           kindergarten: Jardí d'infància
530           library: Biblioteca
531           market: Mercat
532           marketplace: Mercat
533           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
534           nightclub: Club nocturn
535           nursery: Infantil
536           nursing_home: Llar d'Avis
537           office: Oficina
538           park: Parc
539           parking: Pàrquing
540           pharmacy: Farmàcia
541           place_of_worship: Lloc de culte
542           police: Policia
543           post_box: Bustia
544           post_office: Oficina de correus
545           preschool: Pre-Escola
546           prison: Presó
547           pub: Pub
548           public_building: Edifici públic
549           public_market: Mercat Públic
550           reception_area: Àrea de recepció
551           recycling: Punt de reciclatge
552           restaurant: Restaurant
553           retirement_home: Casa de Retirament
554           sauna: Sauna
555           school: Escola
556           shelter: Refugi
557           shop: Botiga
558           shopping: Botigues
559           shower: Dutxa
560           social_centre: Centre social
561           social_club: Club social
562           studio: Estudi
563           supermarket: Supermercat
564           swimming_pool: Piscina
565           taxi: Taxi
566           telephone: Telèfon públic
567           theatre: Teatre
568           toilets: Banys
569           townhall: Ajuntament
570           university: Universitat
571           vending_machine: Màquina expenedora
572           veterinary: Veterinari
573           village_hall: Casa de la Vila
574           waste_basket: Cistella de Residus
575           wifi: Punt d'accés WiFi
576           youth_centre: Centre juvenil
577         boundary: 
578           administrative: Administració de Fronteres
579           census: Límit censal
580           national_park: Parc Nacional
581           protected_area: Zona protegida
582         bridge: 
583           aqueduct: Aqüeducte
584           suspension: Pont suspès
585           swing: Pont giratori
586           viaduct: Viaducte
587           "yes": Pont
588         building: 
589           "yes": Edifici
590         highway: 
591           bridleway: Ferradura
592           bus_guideway: Carril Bus
593           bus_stop: Parada d'autobús
594           byway: Ruta segregada
595           construction: Autopista en construcció
596           cycleway: Ruta per a bicicletes
597           emergency_access_point: Accés d'emergència
598           footway: Sendera
599           ford: Fiord
600           living_street: Carrer habitat
601           milestone: Fita
602           minor: Camí secundari
603           motorway: L'autopista
604           motorway_junction: L'autopista
605           motorway_link: L'autopista Road
606           path: Camí
607           pedestrian: Via Peatonal
608           platform: Perron
609           primary: Carretera Principal
610           primary_link: Carretera principal
611           raceway: Vial Ràpid
612           residential: Residencial
613           rest_area: Àrea de descans
614           road: Carretera
615           secondary: Carretera secundària
616           secondary_link: Carretera secundària
617           service: Carretera de Servei
618           services: Serveis en ruta
619           speed_camera: Radar
620           steps: Graons
621           stile: Escala per a travessar reixats
622           tertiary: Carretera terciària
623           tertiary_link: Carretera terciària
624           track: Pista
625           trail: Sendera o corriol
626           trunk: Autovia de
627           trunk_link: Autovia de
628           unclassified: Sense classificar Road
629           unsurfaced: Pista sense asfaltar
630         historic: 
631           archaeological_site: Lloc arqueològic
632           battlefield: Camp de batalla
633           boundary_stone: Pedra de la frontera
634           building: Edifici
635           castle: Castell
636           church: Església
637           fort: Fortí
638           house: Casa
639           icon: Icona
640           manor: Manor
641           memorial: Memorial
642           mine: Mina
643           monument: Monument
644           museum: Museu
645           ruins: Ruïnes
646           tower: Torre
647           wayside_cross: Camí de la creu
648           wayside_shrine: Santuari de carreteres
649           wreck: Wreck
650         landuse: 
651           allotments: Horts
652           basin: Conca
653           brownfield: Brownfield terra
654           cemetery: Cementiri
655           commercial: Zona comercial
656           conservation: Conservació
657           construction: Construcció
658           farm: Granja
659           farmland: Terres de conreu
660           farmyard: Corral
661           forest: Bosc
662           garages: Garatges
663           grass: Herba
664           greenfield: Greenfield terra
665           industrial: Zona industrial
666           landfill: Abocador
667           meadow: Prat
668           military: Zona Militar
669           mine: Mina
670           nature_reserve: Reserva Natural
671           orchard: Verger
672           park: Parc
673           piste: Pista d'aterratge
674           quarry: Pedrera
675           railway: Ferrocarril
676           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
677           reservoir: Embassament
678           reservoir_watershed: Embassament de conca
679           residential: Àrea residencial
680           retail: Al detall
681           road: Zona de carretera
682           village_green: Zona verda
683           vineyard: Vinya
684           wetland: Aiguamoll
685           wood: Fusta
686         leisure: 
687           beach_resort: Beach Resort
688           bird_hide: Aguait
689           common: Terra comú
690           fishing: Àrea de pesca
691           fitness_station: Centre de fitness
692           garden: Jardí
693           golf_course: Camp de golf
694           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
695           marina: Port esportiu
696           miniature_golf: Minigolf
697           nature_reserve: Reserva natural
698           park: Parc
699           pitch: Camp d'esports
700           playground: Parc infantil
701           recreation_ground: Terra de recreació
702           sauna: Sauna
703           slipway: Slipway
704           sports_centre: Centre esportiu
705           stadium: Estadi
706           swimming_pool: Piscina
707           track: Pista
708           water_park: Parc aquàtic
709         military: 
710           airfield: Aeroport militar
711           barracks: Caserna
712           bunker: Búnquer
713         natural: 
714           bay: Badia
715           beach: Platja
716           cape: Cap
717           cave_entrance: Entrada a cova
718           channel: Canal
719           cliff: Cingle
720           crater: Cràter
721           dune: Duna
722           feature: Característica
723           fell: Forest
724           fjord: Fiord
725           forest: Bosc
726           geyser: Guèiser
727           glacier: Glacera
728           heath: Bruguerar
729           hill: Pujol
730           island: Illa
731           land: Terra
732           marsh: Marsh
733           moor: Amarratge
734           mud: Llot
735           peak: Pic
736           point: Punt
737           reef: Escull
738           ridge: Cresta
739           river: Riu
740           rock: Roca
741           scree: Pedregar
742           scrub: Scrub
743           shoal: Banc
744           spring: Deu
745           stone: Pedra
746           strait: Estret
747           tree: Arbre
748           valley: Vall
749           volcano: Volcà
750           water: Aigua
751           wetland: Aiguamoll
752           wetlands: Aiguamolls
753           wood: Bosc
754         office: 
755           accountant: Comptable
756           architect: Arquitecte
757           company: Empresa
758           employment_agency: Agència d'ocupació
759           estate_agent: Immobiliària
760           government: Oficina governamental
761           insurance: Oficina d'assegurances
762           lawyer: Advocat
763           ngo: Oficina d'una ONG
764           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
765           travel_agent: Agència de viatges
766           "yes": Oficina
767         place: 
768           airport: Aeroport
769           city: Ciutat
770           country: País
771           county: Comtat
772           farm: Granja
773           hamlet: Aldea
774           house: Casa
775           houses: Cases
776           island: Illa
777           islet: Illot
778           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
779           locality: Localitat
780           moor: Amarrador
781           municipality: Municipi
782           postcode: Codi postal
783           region: Regió
784           sea: Mar
785           state: Estat o província
786           subdivision: Subdivisió
787           suburb: Suburbi
788           town: Poble
789           unincorporated_area: Àrea no incorporada
790           village: Aldea
791         railway: 
792           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
793           construction: Ferrocarril en Construcció
794           disused: Ferrocarril en desús
795           disused_station: Estació de tren tancada
796           funicular: Funicular Railway
797           halt: Parada de tren
798           historic_station: Estació de tren antiga
799           junction: Cruïlla de tren
800           level_crossing: Pas a nivell
801           light_rail: Tren lleuger
802           miniature: Ferrocarril en miniatura
803           monorail: Monorail
804           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
805           platform: Andana
806           preserved: Conservat ferrocarril
807           spur: Esperó de ferrocarril
808           station: Estació de tren
809           subway: Estació de metro
810           subway_entrance: Accés al Metro
811           switch: Punts de ferrocarril
812           tram: Tramvia
813           tram_stop: Parada de tramvia
814           yard: Pati de ferrocarril
815         shop: 
816           alcohol: De llicència
817           antiques: Antiquari
818           art: Galeria d'Art
819           bakery: Fleca
820           beauty: Saló de bellesa
821           beverages: Botiga de begudes
822           bicycle: Tenda de bicicletes
823           books: Llibreria
824           butcher: Carnisseria
825           car: Venda de Cotxes
826           car_parts: Peces de cotxes
827           car_repair: Reparació d'automòbils
828           carpet: Botiga de catifes
829           charity: Botiga de caritat
830           chemist: Farmàcia
831           clothes: Botiga de roba
832           computer: Botiga d'informàtica
833           confectionery: Confiteria botiga
834           convenience: Botiga de conveniència
835           copyshop: Copisteria
836           cosmetics: Botiga Cosmètica
837           department_store: Department Store
838           discount: Botiga d'articles de descompte
839           doityourself: Bricolatge
840           dry_cleaning: Tintoreria
841           electronics: Botiga d'electrònica
842           estate_agent: Immobiliària
843           farm: Agrobotiga
844           fashion: Botiga de moda
845           fish: Peixateria
846           florist: Floristeria
847           food: Botiga de menjar
848           funeral_directors: Funeral d'administració
849           furniture: Mobles
850           gallery: Galeria de fotos
851           garden_centre: Centre de jardí
852           general: Magatzem General
853           gift: Botiga de regals
854           greengrocer: Greengrocer
855           grocery: Botiga de queviures
856           hairdresser: Perruqueria o barberia
857           hardware: Botiga de maquinari
858           hifi: Hi-Fi
859           insurance: Homes For Sale
860           jewelry: Joieria
861           kiosk: Quiosc botiga
862           laundry: Bugaderia
863           mall: Centre comercial
864           market: Mercat
865           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
866           motorcycle: Botiga de motocicletes
867           music: Botiga de música
868           newsagent: Quiosc
869           optician: Òptica
870           organic: Botiga d'aliments orgànics
871           outdoor: Botiga exterior
872           pet: Botiga d'animals
873           photo: Botiga de foto
874           salon: Sala d'estar
875           shoes: Sabateria
876           shopping_centre: Centre comercial
877           sports: Botiga d'esports
878           stationery: Botiga de papereria
879           supermarket: Supermercat
880           toys: Botiga de joguines
881           travel_agency: Agència de viatges
882           video: Video de la botiga
883           wine: De llicència
884         tourism: 
885           alpine_hut: Cabanya alpina
886           artwork: Il·lustració
887           attraction: Atracció
888           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
889           cabin: Cabanya
890           camp_site: Campament
891           caravan_site: Càmping per a caravanes
892           chalet: Xalet
893           guest_house: Alberg
894           hostel: Hostal
895           hotel: Hotel
896           information: Informació
897           lean_to: Nau
898           motel: Motel
899           museum: Museu
900           picnic_site: Àrea de pícnic
901           theme_park: Parc temàtic
902           valley: Vall
903           viewpoint: Mirador
904           zoo: Zoològic
905         tunnel: 
906           "yes": Túnel
907         waterway: 
908           artificial: Curs d'aigua artificial
909           boatyard: Drassana
910           canal: Canal
911           connector: Connector de Waterway
912           dam: Dam
913           derelict_canal: Hi Canal
914           ditch: Séquia
915           dock: No obstant això,
916           drain: De drenatge
917           lock: Pany
918           lock_gate: Porta de panys
919           mineral_spring: Mineral primavera
920           mooring: Amarradors
921           rapids: Ràpids
922           river: Riu
923           riverbank: Riverbank
924           stream: Stream
925           wadi: Torrent
926           water_point: Punt d'aigua
927           waterfall: Cascada
928           weir: Weir
929   javascripts: 
930     map: 
931       base: 
932         cycle_map: Cycle Map
933         mapquest: MapQuest Open
934         standard: Estàndard
935         transport_map: Mapa de transports
936     site: 
937       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
938       edit_tooltip: Modifica el mapa
939       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
940       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
941       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
942       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
943   layouts: 
944     community: Comunitat
945     community_blogs: Blocs de comunitat
946     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
947     copyright: Drets d'autor i llicència
948     documentation: Documentació
949     documentation_title: Documentació del projecte
950     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
951     donate_link_text: donatius
952     edit: Modificació
953     edit_with: Modifica amb %{editor}
954     export: Exporta
955     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
956     foundation: Fundació
957     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
958     gps_traces: Traces de GPS
959     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
960     help: Ajuda
961     help_centre: Centre d'ajuda
962     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
963     history: Historial
964     home: Inici
965     home_tooltip: Vés a la posició inicial
966     inbox_html: rebut %{count}
967     inbox_tooltip: 
968       one: Teniu 1 missatge sense llegir
969       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
970       zero: No teniu cap missatge sense llegir
971     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
972     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
973     intro_2_download: baixades
974     intro_2_html: Les dades poden ser  %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
975     intro_2_license: llicència oberta
976     intro_2_use: utilitzades
977     log_in: inicia una sessió
978     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
979     logo: 
980       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
981     logout: surt
982     logout_tooltip: Sortir
983     make_a_donation: 
984       text: Feu una donació
985       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
986     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
987     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
988     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
989     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, i d'altres %{partners}.
990     partners_ic: Imperial College Londres
991     partners_partners: socis
992     partners_ucl: el Centre UCL VR
993     sign_up: registre
994     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
995     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
996     user_diaries: DIaris de usuari
997     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
998     view: Mostra
999     view_tooltip: Mostra el mapa
1000     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
1001     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
1002     wiki: Wikia
1003     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1004   license_page: 
1005     foreign: 
1006       english_link: l'original en anglès
1007       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
1008       title: Quant a la traducció
1009     legal_babble: 
1010       attribution_example: 
1011         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1012         title: Exemple d'atribució
1013       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1014       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1015       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1016       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1017       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1018       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1019       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1020       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1021       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1022       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1023       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1024       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1025       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1026       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1027       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1028       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1029       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1030       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1031       intro_1_html: "OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA)."
1032       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1033       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1034       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1035       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1036       more_title_html: Saber-ne més
1037       title_html: Drets d'autor i llicència
1038     native: 
1039       mapping_link: Inici d'assignació
1040       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1041       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1042       title: Sobre aquesta pàgina
1043   message: 
1044     delete: 
1045       deleted: Missatge esborrat
1046     inbox: 
1047       date: Data
1048       from: De
1049       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1050       my_inbox: La meva safata d'entrada
1051       new_messages: 
1052         one: "%{count} missatge nou"
1053         other: "%{count} missatges nous"
1054       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1055       old_messages: 
1056         one: "%{count} missatge antic"
1057         other: "%{count} missatges antics"
1058       outbox: Safata de sortida
1059       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1060       subject: Assumpte
1061       title: Safata d'entrada
1062     mark: 
1063       as_read: Missatge marcat com a llegit
1064       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1065     message_summary: 
1066       delete_button: Suprimeix
1067       read_button: Marca com a llegit
1068       reply_button: Respon
1069       unread_button: Marca com a no llegit
1070     new: 
1071       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1072       body: Cos
1073       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1074       message_sent: S'ha enviat el missatge
1075       send_button: Envia
1076       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1077       subject: Assumpte
1078       title: Envia el missatge
1079     no_such_message: 
1080       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1081       heading: No existeix aquest missatge
1082       title: No existeix aquest missatge
1083     outbox: 
1084       date: Data
1085       inbox: Entrada
1086       messages: 
1087         one: Teniu %{count} missatge enviat
1088         other: Teniu %{count} missatges enviats
1089       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1090       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1091       outbox: sortida
1092       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1093       subject: Assumpte
1094       title: Sortida
1095       to: A
1096     read: 
1097       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1098       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1099       date: Data
1100       from: De
1101       reading_your_messages: S'estan llegint els missatges
1102       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1103       reply_button: Respon
1104       subject: Assumpte
1105       title: Llegeix el missatge
1106       to: Per a
1107       unread_button: Marca com a no llegit
1108       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1109     reply: 
1110       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1111     sent_message_summary: 
1112       delete_button: Suprimeix
1113   notifier: 
1114     diary_comment_notification: 
1115       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1116       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1117       hi: Hola %{to_user},
1118       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1119     email_confirm: 
1120       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1121     email_confirm_html: 
1122       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1123       greeting: Hola,
1124       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1125     email_confirm_plain: 
1126       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1127       greeting: Hola,
1128       hopefully_you_1: Algú (esperem que vós mateix) vol canviar l'adreça de correu a
1129       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1130     friend_notification: 
1131       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1132       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1133       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1134       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1135     gpx_notification: 
1136       and_no_tags: i cap etiqueta.
1137       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1138       failure: 
1139         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1140         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1141         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1142         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1143       greeting: Hola,
1144       success: 
1145         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1146         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1147       with_description: amb la descripció
1148       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1149     lost_password: 
1150       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1151     lost_password_html: 
1152       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1153       greeting: Hola,
1154       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1155     lost_password_plain: 
1156       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1157       greeting: Hola,
1158       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1159       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1160     message_notification: 
1161       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1162       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1163       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1164       hi: Hola %{to_user},
1165     signup_confirm: 
1166       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1167       created: Algú (esperem que hagi estat vostè) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1168       greeting: Hola!
1169       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1170       welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
1171     signup_confirm_html: 
1172       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1173       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1174       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1175       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1176       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1177       more_videos_here: més de vídeos aquí
1178       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1179       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1180       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1181     signup_confirm_plain: 
1182       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1183       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1184       current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
1185       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1186       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1187       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1188       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1189       user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
1190       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1191   oauth: 
1192     oauthorize: 
1193       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1194       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1195       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1196       allow_write_api: modificar el mapa.
1197       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1198       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1199       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1200       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1201     revoke: 
1202       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1203   oauth_clients: 
1204     create: 
1205       flash: Registrar la informació amb èxit
1206     destroy: 
1207       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1208     edit: 
1209       submit: Modificació
1210       title: Editar la seva aplicació
1211     form: 
1212       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1213       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1214       allow_write_api: modificar el mapa.
1215       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1216       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1217       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1218       callback_url: Resposta d'URL
1219       name: Nom
1220       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1221       required: Requerit
1222       support_url: URL de suport
1223       url: Principal aplicació URL
1224     index: 
1225       application: Nom d'aplicació
1226       issued_at: Emès A
1227       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1228       my_apps: Meves aplicacions de Client
1229       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1230       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1231       register_new: Registrar-se l'aplicació
1232       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1233       revoke: Revoca!
1234       title: Les meves dades OAuth
1235     new: 
1236       submit: Registrar-se
1237       title: Registrar-se una nova aplicació
1238     not_found: 
1239       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1240     show: 
1241       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1242       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1243       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1244       allow_write_api: modificar el mapa.
1245       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1246       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1247       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1248       authorize_url: "Autoritza URL:"
1249       confirm: N'esteu segur?
1250       delete: Suprimeix client
1251       edit: Edita els detalls
1252       key: "Clau de consum:"
1253       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1254       secret: "Secret de consum:"
1255       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1256       title: OAuth detalls per %{app_name}
1257       url: "Sol. licitud Token URL:"
1258     update: 
1259       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1260   redaction: 
1261     create: 
1262       flash: Redacció creada
1263     destroy: 
1264       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1265       flash: Redacció suprimida
1266       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1267     edit: 
1268       description: Descripció
1269       heading: Modifica la redacció
1270       submit: Desa la redacció
1271       title: Modifica la redacció
1272     index: 
1273       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1274       heading: Llista de redaccions
1275       title: Llista de redaccions
1276     new: 
1277       description: Descripció
1278       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1279       submit: Crea una redacció
1280       title: Creant una nova redacció
1281     show: 
1282       confirm: N'esteu segur?
1283       description: "Descripció:"
1284       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1285       edit: Modifica aquesta redacció
1286       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1287       title: Mostrant la redacció
1288       user: "Autor:"
1289     update: 
1290       flash: Modificacions desades
1291   site: 
1292     edit: 
1293       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1294       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1295       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1296       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1297       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1298       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1299       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1300       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1301       user_page_link: pàgina d'usuari
1302     index: 
1303       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1304       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1305       license: 
1306         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1307       permalink: Enllaç permanent
1308       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor ha estat carregat i que l'opció de comandament a distància ha estat habilitatada
1309       shortlink: Enllaç curt
1310     key: 
1311       map_key: Llegenda
1312       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1313       table: 
1314         entry: 
1315           admin: Límits administratius
1316           allotments: Horts
1317           apron: 
1318             - Davantal de l'Aeroport
1319             - terminal
1320           bridge: Embolcall negre = bridge
1321           bridleway: Camí de ferradura
1322           brownfield: Lloc Brownfield
1323           building: Edifici significatiu
1324           byway: Byway
1325           cable: 
1326             - Cable car
1327             - telecadira
1328           cemetery: Cementiri
1329           centre: Centre esportiu
1330           commercial: Zona comercial
1331           common: 
1332             - Comú
1333             - Prat
1334           construction: Carreteres en construcció
1335           cycleway: Carril bici
1336           destination: Accés de destinació
1337           farm: Granja
1338           footway: Footway
1339           forest: Bosc
1340           golf: Camp de golf
1341           heathland: Bruguerar
1342           industrial: Zona industrial
1343           lake: 
1344             - Llac
1345             - Embassament
1346           military: Àrea militar
1347           motorway: Autopista
1348           park: Parc
1349           permissive: Permissiva accés
1350           pitch: Camp d'esports
1351           primary: Carretera principal
1352           private: Accés privat
1353           rail: Ferrocarril
1354           reserve: Reserva natural
1355           resident: Zona residencial
1356           retail: Zona de venda al detall
1357           runway: 
1358             - Pista d'aeroport
1359             - carril de taxi
1360           school: 
1361             - Escola
1362             - Universitat
1363           secondary: Carretera secundària
1364           station: Estació de tren
1365           subway: Metro
1366           summit: 
1367             - Cim
1368             - pic
1369           tourist: Atracció turística
1370           track: Pista
1371           tram: 
1372             - Tren lleuger
1373             - tramvia
1374           trunk: Autovia de
1375           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1376           unclassified: Carretera sense classificar
1377           unsurfaced: Unsurfaced road
1378           wood: Fusta
1379     markdown_help: 
1380       alt: Text alternatiu
1381       first: Primer element
1382       heading: Encapçalament
1383       headings: Encapçalaments
1384       image: Imatge
1385       link: Enllaç
1386       ordered: Llista ordenada
1387       second: Segon element
1388       subheading: Subencapçalament
1389       text: Text
1390       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1391       unordered: Llista sense ordenar
1392       url: URL
1393     richtext_area: 
1394       edit: Modifica
1395       preview: Previsualització
1396     search: 
1397       search: Cerca
1398       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1399       submit_text: Vés-hi
1400       where_am_i: On sóc?
1401       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1402     sidebar: 
1403       close: Tanca
1404       search_results: Resultats de la cerca
1405   time: 
1406     formats: 
1407       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1408   trace: 
1409     create: 
1410       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1411       upload_trace: Pujar traça de GPS
1412     delete: 
1413       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1414     edit: 
1415       description: "Descripció:"
1416       download: descàrrega
1417       edit: modificació
1418       filename: "Nom del fitxer:"
1419       heading: Editant traça %{name}
1420       map: mapa
1421       owner: "Propietari:"
1422       points: "Punts:"
1423       save_button: Guardar canvis
1424       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1425       tags: "Etiquetes:"
1426       tags_help: separat per comes
1427       title: Editant traça %{name}
1428       uploaded_at: "Pujat a:"
1429       visibility: "Visibilitat:"
1430       visibility_help: Què vol dir això?
1431     list: 
1432       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1433       public_traces: Traces GPS públiques
1434       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1435       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1436       your_traces: Les vostres traces GPS
1437     make_public: 
1438       made_public: Water fet públic
1439     offline: 
1440       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1441       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1442     offline_warning: 
1443       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1444     trace: 
1445       ago: fa %{time_in_words_ago}
1446       by: en
1447       count_points: "%{count} punts"
1448       edit: modificació
1449       edit_map: Edita el mapa
1450       identifiable: IDENTIFICABLE
1451       in: a
1452       map: mapa
1453       more: mes
1454       pending: PENDENT
1455       private: PRIVAT
1456       public: PÚBLIC
1457       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1458       trackable: RASTREJABLE
1459       view_map: Visualitza el mapa
1460     trace_form: 
1461       description: "Descripció:"
1462       help: Ajuda
1463       tags: "Etiquetes:"
1464       tags_help: separat per comes
1465       upload_button: Puja
1466       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1467       visibility: "Visibilitat:"
1468       visibility_help: què significa això?
1469     trace_header: 
1470       see_all_traces: Mostra totes les traces
1471       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1472       traces_waiting: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1473       upload_trace: Puja una traça
1474     trace_optionals: 
1475       tags: Etiquetes
1476     trace_paging_nav: 
1477       newer: Tracks més recents
1478       older: Tracks més antics
1479       showing_page: S'està mostrant pàgina %{page}
1480     view: 
1481       delete_track: Elimina aquesta traça
1482       description: "Descripció:"
1483       download: baixada
1484       edit: modificació
1485       edit_track: Edita aquesta traça
1486       filename: "Nom del fitxer:"
1487       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1488       map: mapa
1489       none: Ningú
1490       owner: "Propietari:"
1491       pending: PENDENT
1492       points: "Punts:"
1493       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1494       tags: "Etiquetes:"
1495       title: S'està mostrant la traça %{name}
1496       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1497       uploaded: "Pujat el:"
1498       visibility: "Visibilitat:"
1499     visibility: 
1500       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1501       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1502       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1503       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1504   user: 
1505     account: 
1506       contributor terms: 
1507         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1508         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1509         heading: "Termes de col·laboració:"
1510         link text: què és això?
1511         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1512         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1513       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1514       delete image: Suprimeix la imatge actual
1515       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1516       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1517       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1518       gravatar: 
1519         gravatar: Usar Gravatar
1520         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1521         link text: què és això?
1522       home location: "Ubicació inicial:"
1523       image: "Imatge:"
1524       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1525       keep image: Conserva la imatge actual
1526       latitude: "Latitud:"
1527       longitude: "Longitud:"
1528       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1529       my settings: Preferències
1530       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1531       new image: Afegeix una imatge
1532       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1533       openid: 
1534         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1535         link text: què és això?
1536         openid: "OpenID:"
1537       preferred editor: "Editor preferit:"
1538       preferred languages: "Llengües preferents:"
1539       profile description: "Descripció del perfil:"
1540       public editing: 
1541         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1542         disabled link text: per què no es pot editar?
1543         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1544         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1545         enabled link text: què és això?
1546         heading: "Edició pública:"
1547       public editing note: 
1548         heading: Modificació pública
1549         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1550       replace image: Reemplaça la imatge actual
1551       return to profile: Torna al perfil
1552       save changes button: Desa els canvis
1553       title: Edita el compte
1554       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1555     confirm: 
1556       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1557       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1558       button: Confirma
1559       heading: Confirmar un compte d'usuari
1560       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1561       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1562       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1563       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1564     confirm_email: 
1565       button: Confirma
1566       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1567       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1568       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1569       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1570     confirm_resend: 
1571       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1572       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1573     filter: 
1574       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1575     go_public: 
1576       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1577     list: 
1578       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1579       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1580       heading: Usuaris
1581       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1582       showing: 
1583         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{items}) "
1584         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1585       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1586       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1587       title: Usuaris
1588     login: 
1589       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1590       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1591       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1592       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1593       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1594       heading: Accés
1595       login_button: Accés
1596       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1597       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1598       no account: No teniu cap compte?
1599       openid: "%{logo} OpenID:"
1600       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1601       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1602       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1603       openid_providers: 
1604         aol: 
1605           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1606           title: Connecti's amb AOL
1607         google: 
1608           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1609           title: Connecti's amb Google
1610         myopenid: 
1611           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1612           title: Connecti's amb myOpenID
1613         openid: 
1614           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1615           title: Connecti's amb OpenID
1616         wordpress: 
1617           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1618           title: Connecti's amb Wordpress
1619         yahoo: 
1620           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1621           title: Connecti's amb Yahoo
1622       password: "Contrasenya:"
1623       register now: Registreu-vos-hi ara
1624       remember: "Recorda'm:"
1625       title: Accés
1626       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1627       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1628       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1629     logout: 
1630       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1631       logout_button: Finalitza la sessió
1632       title: Finalitza la sessió
1633     lost_password: 
1634       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1635       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1636       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1637       new password button: Restableix la contrasenya
1638       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1639       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1640       title: contrasenya perduda
1641     make_friend: 
1642       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1643       button: Afegir als amics
1644       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1645       heading: Afegir % {user} com un amic?
1646       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1647     new: 
1648       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1649       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1650       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1651       continue: Continua
1652       display name: "Nom visible:"
1653       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1654       email address: "Adreça de correu:"
1655       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1656       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1657       flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
1658       heading: Crea un compte d'usuari
1659       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1660       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1661       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1662       openid: "%{logo} OpenID:"
1663       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1664       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1665       password: "Contrasenya:"
1666       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1667       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1668       title: Crea un compte
1669       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1670     no_such_user: 
1671       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1672       heading: L'usuari %{user} no existeix
1673       title: Aquest usuari no existeix
1674     popup: 
1675       friend: Amic
1676       nearby mapper: L'Assignador proper
1677       your location: La vostra ubicació
1678     remove_friend: 
1679       button: Suprimir dels amics
1680       heading: Suprimir % {user} dels amics?
1681       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1682       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1683     reset_password: 
1684       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1685       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1686       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1687       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1688       password: "Contrasenya:"
1689       reset: Restableix la contrasenya
1690       title: Restablir la contrasenya
1691     set_home: 
1692       flash success: Localització de casa desat correctament
1693     suspended: 
1694       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1695       heading: Compte suspès
1696       title: Compte suspès
1697       webmaster: per a administradors web
1698     terms: 
1699       agree: D'acord
1700       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1701       consider_pd_why: què és això?
1702       decline: Ho rebutjo
1703       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1704       heading: "Termes de col·laboració:"
1705       legale_names: 
1706         france: França
1707         italy: Itàlia
1708         rest_of_world: Resta del món
1709       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1710       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1711       title: "Termes de col·laboració:"
1712       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1713     view: 
1714       activate_user: activa aquest usuari
1715       add as friend: afegeix com a amic
1716       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1717       block_history: blocs rebuts
1718       blocks by me: blocs per mi
1719       blocks on me: blocs en mi
1720       comments: comentaris
1721       confirm: Confirma
1722       confirm_user: confirma aquest usuari
1723       create_block: bloca aquest usuari
1724       created from: "Creat a partir de:"
1725       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1726       ct declined: Declinats
1727       ct status: "Termes del col·laborador:"
1728       ct undecided: No decidit
1729       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1730       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1731       description: Descripció
1732       diary: diari
1733       edits: modificacions
1734       email address: "Adreça de correu:"
1735       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1736       friends_diaries: Navega totes les entrades de diari dels amics
1737       hide_user: amagar aquest usuari
1738       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1739       km away: "%{count}km de distància"
1740       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1741       m away: "%{count}m de distància"
1742       mapper since: "Mapejant des de:"
1743       moderator_history: blocs donats
1744       my comments: els meus comentaris
1745       my diary: el meu diari
1746       my edits: les meves edicions
1747       my settings: les meves preferències
1748       my traces: les meves traces
1749       nearby users: Altres usuaris propers
1750       nearby_changesets: Navega tots els conjunts de canvis dels usuaris propers
1751       nearby_diaries: Navega totes les entrades de diari dels usuaris propers
1752       new diary entry: Nova entrada del diari
1753       no friends: No has afegit cap amics encara.
1754       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1755       oauth settings: configuració OAuth
1756       remove as friend: elimina com a amic
1757       role: 
1758         administrator: Aquest usuari és administrador
1759         grant: 
1760           administrator: Concedir accés d'administrador
1761           moderator: Concedir accés de moderador
1762         moderator: Aquest usuari és moderador
1763         revoke: 
1764           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1765           moderator: Revocar l'accés de moderador
1766       send message: envia el missatge
1767       settings_link_text: preferències
1768       spam score: "Spam Puntuació:"
1769       status: "Estat:"
1770       traces: traces
1771       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1772       user location: Ubicació de l'usuari
1773       your friends: Els vostres amics
1774   user_block: 
1775     blocks_by: 
1776       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1777       heading: Llista de blocs %{name}
1778       title: Blocs %{name}
1779     blocks_on: 
1780       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1781       heading: Llista de quadres a %{name}
1782       title: Blocs en %{name}
1783     create: 
1784       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1785       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1786       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1787     edit: 
1788       back: Mostra tots els blocs
1789       heading: Bloc d'edició en %{name}
1790       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1791       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1792       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1793       show: Mostra el bloc
1794       submit: Bloc d'Actualització
1795       title: Bloc d'edició en %{name}
1796     filter: 
1797       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1798       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1799     helper: 
1800       time_future: Finalitza en %{time}.
1801       time_past: Va acabar fa %{time}.
1802       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1803     index: 
1804       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1805       heading: Llista de quadres de l'usuari
1806       title: Blocs de l'usuari
1807     model: 
1808       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1809       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1810     new: 
1811       back: Veure tots els blocs
1812       heading: Creació de bloc %{name}
1813       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1814       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1815       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1816       submit: Crear bloc
1817       title: Creació de bloc %{name}
1818       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1819       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1820     not_found: 
1821       back: Torna a l'índex
1822       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1823     partial: 
1824       confirm: N'esteu segur?
1825       creator_name: Creador
1826       display_name: S'ha blocat l'usuari
1827       edit: Modifica
1828       next: Següent »
1829       not_revoked: (no revocat)
1830       previous: « Anterior
1831       reason: Motiu del blocatge
1832       revoke: Revoca!
1833       revoker_name: Revocat per
1834       show: Mostra
1835       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1836       status: Estat
1837     period: 
1838       one: 1 hora
1839       other: "%{count} hores"
1840     revoke: 
1841       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1842       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1843       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1844       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1845       revoke: Revoca!
1846       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1847       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1848     show: 
1849       back: Mostra tots els blocs
1850       confirm: N'esteu segur?
1851       edit: Edició
1852       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1853       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1854       reason: "Motiu del blocatge:"
1855       revoke: Revoca-ho!
1856       revoker: "Revoker:"
1857       show: Mostra
1858       status: Estat
1859       time_future: Finalitza en %{time}
1860       time_past: Va acabar %{time} fa
1861       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1862     update: 
1863       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1864       success: Bloc d'actualització.
1865   user_role: 
1866     filter: 
1867       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1868       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1869       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1870       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1871     grant: 
1872       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1873       confirm: Confirma
1874       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1875       heading: Confirmi la concessió de rol
1876       title: Confirmi la concessió de rol
1877     revoke: 
1878       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1879       confirm: Confirma
1880       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1881       heading: Confirmar revocació de rol
1882       title: Confirmar revocació de rol