Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218       report: Пријави го јазолов
219     query:
220       title: Пребарување на елементи
221       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
222       nearby: Елементи во близина
223       enclosing: Обиколни елементи
224   changeset:
225     changeset_paging_nav:
226       showing_page: Страница %{page}
227       next: Следно »
228       previous: « Претходно
229     changeset:
230       anonymous: Анонимен
231       no_edits: (нема уредувања)
232       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
233     changesets:
234       id: Назнака
235       saved_at: Зачувано во
236       user: Корисник
237       comment: Коментар
238       area: Површина
239     list:
240       title: Измени
241       title_user: Измени на %{user}
242       title_friend: Измени на мои пријатели
243       title_nearby: Измени од соседни корисници
244       empty: Не пронајдов збирови од промени.
245       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
246       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
247       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
248       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
249       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
250       load_more: Вчитај уште
251     timeout:
252       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
253         да се преземе.
254     rss:
255       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
256       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
257       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
258       commented_at_html: Подновено пред %{when}
259       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
260       full: Целосен разговор
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Нова дневничка ставка
264       publish_button: Објави
265     list:
266       title: Дневници на корисници
267       title_friends: Дневници на пријателите
268       title_nearby: Дневници на соседните корисници
269       user_title: Дневник на %{user}
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: 'Нов дневнички запис:'
272       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
273       no_entries: Нема дневнички ставки
274       recent_entries: Скорешни дневнички записи
275       older_entries: Постари ставки
276       newer_entries: Понови ставки
277     edit:
278       title: Уреди дневничка ставка
279       subject: 'Наслов:'
280       body: 'Содржина:'
281       language: 'Јазик:'
282       location: 'Местоположба:'
283       latitude: Геог. ширина
284       longitude: Геог. должина
285       use_map_link: покажи на карта
286       save_button: Зачувај
287       marker_text: Место на дневничкиот запис
288     view:
289       title: Дневникот на %{user} | %{title}
290       user_title: дневник на %{user}
291       leave_a_comment: Пиши коментар
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
293       login: Најава
294       save_button: Зачувај
295     no_such_entry:
296       title: Нема таква дневничка ставка
297       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
298       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
299         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
300     diary_entry:
301       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
302       comment_link: Коментирај на оваа ставка
303       reply_link: Одговори на оваа ставка
304       comment_count:
305         one: '%{count} коментар'
306         zero: Нема коментари
307         other: '%{count} коментари'
308       edit_link: Уреди ја оваа ставка
309       hide_link: Скриј ја ставкава
310       confirm: Потврди
311       report: Пријави ја ставкава
312     diary_comment:
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       hide_link: Скриј го коментаров
315       confirm: Потврди
316       report: Пријави го коментаров
317     location:
318       location: 'Местоположба:'
319       view: Преглед
320       edit: Уреди
321     feed:
322       user:
323         title: Дневнички ставки на %{user}
324         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
325       language:
326         title: Дневнички ставки на %{language_name}
327         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
328           %{language_name}
329       all:
330         title: Дневнички ставки
331         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
334       post: Објава
335       when: Кога
336       comment: Коментар
337       ago: пред %{ago}
338       newer_comments: Понови коментари
339       older_comments: Постари коментари
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
344         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
345         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
349           Nominatim</a>
350         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351     search_osm_nominatim:
352       prefix:
353         aerialway:
354           cable_car: Кабелски трамвај
355           chair_lift: Клупна жичница
356           drag_lift: Влечна жичница
357           gondola: Кабинска жичница
358           platter: Скилифт
359           pylon: Жичен јарбол
360           station: Гондолска станица
361           t-bar: Влечен лифт
362         aeroway:
363           aerodrome: Аеродром
364           airstrip: Леталиште
365           apron: Рампа
366           gate: Порта
367           hangar: Хангар
368           helipad: Хелиодром
369           holding_position: Задржна положба
370           parking_position: Оставна положба
371           runway: Писта
372           taxiway: Рулажна патека
373           terminal: Терминал
374         amenity:
375           animal_shelter: Засолниште за животни
376           arts_centre: Дом на уметноста
377           atm: Банкомат
378           bank: Банка
379           bar: Бар
380           bbq: Скара
381           bench: Клупа
382           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
383           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
384           biergarten: Пивска градина
385           boat_rental: Изнајмување пловила
386           brothel: Бордел
387           bureau_de_change: Менувачница
388           bus_station: Автобуска станица
389           cafe: Кафуле
390           car_rental: Изнајмување автомобил
391           car_sharing: Заедничко патување
392           car_wash: Автоперална
393           casino: Казино
394           charging_station: Напојна станица
395           childcare: Претшколска установа
396           cinema: Кино
397           clinic: Клиника
398           clock: Часовник
399           college: Колеџ
400           community_centre: Центар на заедница
401           courthouse: Суд
402           crematorium: Крематориум
403           dentist: Забар
404           doctors: Доктори
405           drinking_water: Пивка вода
406           driving_school: Автошкола
407           embassy: Амбасада
408           fast_food: Брза храна
409           ferry_terminal: Траектска станица
410           fire_station: Пожарна
411           food_court: Штандови за брза храна
412           fountain: Фонтана
413           fuel: Гориво
414           gambling: Коцкање
415           grave_yard: Гробишта
416           grit_bin: Пескарница
417           hospital: Болница
418           hunting_stand: Ловечка кула
419           ice_cream: Сладолед
420           kindergarten: Градинка
421           library: Библиотека
422           marketplace: Пазариште
423           monastery: Манастир
424           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
425           nightclub: Ноќен клуб
426           nursing_home: Старечки дом
427           office: Канцеларија
428           parking: Паркиралиште
429           parking_entrance: Влез во паркиралиште
430           parking_space: Паркинг-место
431           pharmacy: Аптека
432           place_of_worship: Верски објект
433           police: Полиција
434           post_box: Поштенско сандаче
435           post_office: Пошта
436           preschool: Претшколска установа
437           prison: Затвор
438           pub: Пивница
439           public_building: Јавен објект
440           recycling: Рециклирање
441           restaurant: Ресторан
442           retirement_home: Старечки дом
443           sauna: Сауна
444           school: Училиште
445           shelter: Засолниште
446           shop: Продавница
447           shower: Туш
448           social_centre: Социјален центар
449           social_club: Друштвен клуб
450           social_facility: Општествена постројка
451           studio: Студио
452           swimming_pool: Базен
453           taxi: Такси
454           telephone: Телефонска говорница
455           theatre: Театар
456           toilets: Тоалет
457           townhall: Градски дом
458           university: Универзитет
459           vending_machine: Вендинг-машина
460           veterinary: Ветеринарна клиника
461           village_hall: Месна заедница
462           waste_basket: Корпа за отпадоци
463           waste_disposal: Депонија
464           water_point: Водоводен приклучок
465           youth_centre: Младински центар
466         boundary:
467           administrative: Административна граница
468           census: Пописна граница
469           national_park: Национален парк
470           protected_area: Заштитено подрачје
471         bridge:
472           aqueduct: Аквадукт
473           boardwalk: Шеталиште
474           suspension: Висечки мост
475           swing: Вртечки мост
476           viaduct: Вијадукт
477           "yes": Мост
478         building:
479           "yes": Градба
480         craft:
481           brewery: Пиварница
482           carpenter: Столар
483           electrician: Електричар
484           gardener: Градинар
485           painter: Сликар
486           photographer: Фотограф
487           plumber: Водоводџија
488           shoemaker: Чевлар
489           tailor: Кројач
490           "yes": Занаетчиски дуќан
491         emergency:
492           ambulance_station: Итна помош
493           assembly_point: Собиралиште
494           defibrillator: Дефибрилатор
495           landing_site: Место за итно слетување
496           phone: Итен телефон
497           water_tank: Итен водосклад
498           "yes": Итна помош
499         highway:
500           abandoned: Напуштен автопат
501           bridleway: Коњски пат
502           bus_guideway: Автобуски шини
503           bus_stop: Автобуска постојка
504           construction: Автопат во изградба
505           corridor: Премин
506           cycleway: Велосипедска патека
507           elevator: Лифт
508           emergency_access_point: Прва помош
509           footway: Тротоар
510           ford: Брод
511           give_way: Знак за предност
512           living_street: Маалска улица
513           milestone: Милјоказ
514           motorway: Автопат
515           motorway_junction: Клучка
516           motorway_link: Приклучен пат
517           passing_place: Минувалиште
518           path: Патека
519           pedestrian: Пешачка патека
520           platform: Платформа
521           primary: Главен пат
522           primary_link: Главен пат
523           proposed: Предложен пат
524           raceway: Тркачка патека
525           residential: Станбена улица
526           rest_area: Одмориште
527           road: Пат
528           secondary: Спореден пат
529           secondary_link: Спореден пат
530           service: Помошен пат
531           services: Крајпатен сервис
532           speed_camera: Брзиноловец
533           steps: Скалила
534           stop: Знак за запирање
535           street_lamp: Улична светилка
536           tertiary: Третостепен пат
537           tertiary_link: Третостепен пат
538           track: Полски пат
539           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
540           trail: Патека
541           trunk: Магистрала
542           trunk_link: Магистрала
543           turning_loop: Повратен јазол
544           unclassified: Некласификуван пат
545           "yes": Пат
546         historic:
547           archaeological_site: Археолошки локалитет
548           battlefield: Бојно поле
549           boundary_stone: Граничен камен
550           building: Историска градба
551           bunker: Бункер
552           castle: Замок
553           church: Црква
554           city_gate: Градска порта
555           citywalls: Градски ѕидини
556           fort: Утврдување
557           heritage: Културно наследство
558           house: Куќа
559           icon: Икона
560           manor: Велепоседнички дом
561           memorial: Споменик
562           mine: Рудник
563           mine_shaft: Рудничко окно
564           monument: Споменик
565           roman_road: Римски пат
566           ruins: Рушевини
567           stone: Камен
568           tomb: Гроб
569           tower: Кула
570           wayside_cross: Крајпатен крст
571           wayside_shrine: Крајпатен параклис
572           wreck: Бродолом
573           "yes": Историско место
574         junction:
575           "yes": Раскрсница
576         landuse:
577           allotments: Парцели
578           basin: Котлина
579           brownfield: Угар
580           cemetery: Гробишта
581           commercial: Стопанско подрачје
582           conservation: Заштитено земјиште
583           construction: Градилиште
584           farm: Фарма
585           farmland: Земјоделско земјиште
586           farmyard: Селски двор
587           forest: Шума
588           garages: Гаража
589           grass: Трева
590           greenfield: Неискористено земјиште
591           industrial: Индустриско подрачје
592           landfill: Депонија
593           meadow: Ливада
594           military: Воено подрачје
595           mine: Рудник
596           orchard: Овоштарник
597           quarry: Каменолом
598           railway: Железница
599           recreation_ground: Рекреативен терен
600           reservoir: Резервоар
601           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
602           residential: Станбено подрачје
603           retail: Дуќани
604           road: Патно подрачје
605           village_green: Селско зеленило
606           vineyard: Лозници
607           "yes": Употреба на земјиште
608         leisure:
609           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
610           bird_hide: Набљудувалиште за птици
611           common: Општествена земја
612           dog_park: Парк за кучиња
613           firepit: Огниште
614           fishing: Рибарење
615           fitness_centre: Центар за фитнес
616           fitness_station: Технички преглед
617           garden: Градина
618           golf_course: Голф-терен
619           horse_riding: Јавање
620           ice_rink: Лизгалиште
621           marina: Марина
622           miniature_golf: Миниголф
623           nature_reserve: Природен резерват
624           park: Парк
625           pitch: Спортски терен
626           playground: Детско игралиште
627           recreation_ground: Разонодно место
628           resort: Одморалиште
629           sauna: Сауна
630           slipway: Испуст
631           sports_centre: Спортски центар
632           stadium: Стадион
633           swimming_pool: Базен
634           track: Спортска патека
635           water_park: Аквапарк
636           "yes": Разонода
637         man_made:
638           adit: Помошно окно
639           beacon: Светилник
640           beehive: Пчеларник
641           breakwater: Бранобран
642           bridge: Мост
643           bunker_silo: Бункер
644           chimney: Оџак
645           crane: Кран
646           dolphin: Пристан. дирек
647           dyke: Ров
648           embankment: Кеј
649           flagpole: Јарбол
650           gasometer: Гасомер
651           groyne: Брежна препрека
652           kiln: Печка
653           lighthouse: Светилник
654           mast: Јарбол
655           mine: Рудник
656           mineshaft: Рудничко окно
657           monitoring_station: Надгледна станица
658           petroleum_well: Нафтен извор
659           pier: Пристан. мост
660           pipeline: Цевковод
661           silo: Силос
662           storage_tank: Резервоар
663           surveillance: Надзор
664           tower: Кула
665           wastewater_plant: Пречистителна станица
666           watermill: Воденица
667           water_tower: Водокула
668           water_well: Бунар
669           water_works: Водоводна станица
670           windmill: Ветерница
671           works: Фабрика
672           "yes": Вештачки
673         military:
674           airfield: Воено слетувалиште
675           barracks: Касарна
676           bunker: Бункер
677           "yes": Војска
678         mountain_pass:
679           "yes": Планински превој
680         natural:
681           bay: Залив
682           beach: Плажа
683           cape: ‘Рт
684           cave_entrance: Влез во пештера
685           cliff: Гребен
686           crater: Кратер
687           dune: Дина
688           fell: Фел
689           fjord: Фјорд
690           forest: Шума
691           geyser: Гејзер
692           glacier: Ледник
693           grassland: Полјана
694           heath: Голет
695           hill: Рид
696           island: Остров
697           land: Земја
698           marsh: Бара
699           moor: Пустара
700           mud: Кал
701           peak: Врв
702           point: Точка
703           reef: Гребен
704           ridge: Срт
705           rock: Карпа
706           saddle: Седло
707           sand: Песок
708           scree: Сип
709           scrub: Честак
710           spring: Извор
711           stone: Камен
712           strait: Проток
713           tree: Дрво
714           valley: Долина
715           volcano: Вулкан
716           water: Вода
717           wetland: Мочуриште
718           wood: Шума
719         office:
720           accountant: Сметководител
721           administrative: Управа
722           architect: Архитект
723           association: Здружение
724           company: Фирма
725           educational_institution: Образовна установа
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           it: Информатичка служба
731           lawyer: Адвокат
732           ngo: НВО-канцеларија
733           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
734           travel_agent: Туристичка агенција
735           "yes": Канцеларија
736         place:
737           allotments: Парцели
738           city: Град
739           city_block: Градски блок
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           municipality: Општина
751           neighbourhood: Соседство
752           postcode: Поштенски број
753           quarter: Четврт
754           region: Област
755           sea: Море
756           square: Плоштад
757           state: Покраина
758           subdivision: Админ. подрачје
759           suburb: Населба
760           town: Град
761           unincorporated_area: Нездружено подрачје
762           village: Село
763           "yes": Место
764         railway:
765           abandoned: Напуштена железничка линија
766           construction: Железничка линија во изградба
767           disused: Напуштена железничка линија
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           miniature: Минијатурна железница
774           monorail: Едношинска пруга
775           narrow_gauge: Теснолинејка
776           platform: Железнички перон
777           preserved: Зачувана железничка линија
778           proposed: Предложена железница
779           spur: Железнички огранок
780           station: Железничка станица
781           stop: Железничка постојка
782           subway: Метро
783           subway_entrance: Влез во метро
784           switch: Железнички пунктови
785           tram: Трамвајска линија
786           tram_stop: Трамвајска постојка
787         shop:
788           alcohol: Алкохол на црно
789           antiques: Старинарница
790           art: Уметнички дуќан
791           bakery: Пекара
792           beauty: Козметика
793           beverages: Пијалоци
794           bicycle: Продавница за велосипеди
795           bookmaker: Бележник
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           houseware: Продавница за покуќнина
835           interior_decoration: Внатрешно уредување
836           jewelry: Јувелир
837           kiosk: Трафика
838           kitchen: Кујнска продавница
839           laundry: Пералница
840           lottery: Лотарија
841           mall: Трговски центар
842           market: Пазар
843           massage: Масажа
844           mobile_phone: Мобиларница
845           motorcycle: Моторцикли
846           music: Музички дуќан
847           newsagent: Весникара
848           optician: Оптичар
849           organic: Здрава храна
850           outdoor: Продавница на отворено
851           paint: Бои и лакови
852           pawnbroker: Заложница
853           pet: Домашни миленици
854           pharmacy: Аптека
855           photo: Фотографски дуќан
856           seafood: Морска храна
857           second_hand: Половна роба
858           shoes: Обувки
859           sports: Спортски дуќан
860           stationery: Прибор и репроматеријали
861           supermarket: Супермаркет
862           tailor: Кројач
863           ticket: Билетарница
864           tobacco: Тутунарница
865           toys: Продавница за играчки
866           travel_agency: Туристичка агенција
867           tyres: Автогуми
868           vacant: Празна продавница
869           variety_store: Сештарница
870           video: Видеотека
871           wine: Винска продавница
872           "yes": Дуќан
873         tourism:
874           alpine_hut: Планинска куќарка
875           apartment: Стан
876           artwork: Уметничко дело
877           attraction: Атракција
878           bed_and_breakfast: Полупансион
879           cabin: Колиба
880           camp_site: Камп
881           caravan_site: Автокамп
882           chalet: Брвнара
883           gallery: Галерија
884           guest_house: Пансион
885           hostel: Хостел
886           hotel: Хотел
887           information: Информации
888           motel: Мотел
889           museum: Музеј
890           picnic_site: Излетничко место
891           theme_park: Забавен парк
892           viewpoint: Видиковец
893           zoo: Зоолошка
894         tunnel:
895           building_passage: Премин на зграда
896           culvert: Пропусен канал
897           "yes": Тунел
898         waterway:
899           artificial: Вештачки воден пат
900           boatyard: Чамцоградилиште
901           canal: Канал
902           dam: Брана
903           derelict_canal: Запуштен канал
904           ditch: Канач
905           dock: Док
906           drain: Одвод
907           lock: Преводница
908           lock_gate: Преводничка врата
909           mooring: Сидриште
910           rapids: Брзак
911           river: Река
912           stream: Поток
913           wadi: Вади
914           waterfall: Водопад
915           weir: Јаз
916           "yes": Воден пат
917       admin_levels:
918         level2: Државна граница
919         level4: Покраинска граница
920         level5: Регионална граница
921         level6: Окружна граница
922         level8: Градска граница
923         level9: Селска граница
924         level10: Населбена граница
925     description:
926       title:
927         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
928           Nominatim</a>
929         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
930       types:
931         cities: Градови
932         towns: Гратчиња
933         places: Места
934     results:
935       no_results: Не пронајдов ништо
936       more_results: Повеќе ставки
937   issues:
938     index:
939       title: Проблеми
940       select_status: Одберете статус
941       select_type: Одберете тип
942       select_last_updated_by: Одберете подследен подновувач
943       reported_user: Пријавен корисник
944       not_updated: Неподновено
945       search: Пребарај
946       search_guidance: 'Пребарајте проблеми:'
947       user_not_found: Корисникот не постои
948       issues_not_found: Не пронајдов таков проблем
949       status: Статус
950       reports: Пријави
951       last_updated: Последна поднова
952       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
953       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
954       link_to_reports: Преглед на пријави
955       reports_count:
956         one: 1 пријава
957         other: '%{count} пријави'
958       reported_item: Пријавена ставка
959       states:
960         ignored: Занемарено
961   layouts:
962     logo:
963       alt_text: Лого на OpenStreetMap
964     home: Оди на матичната местоположба
965     logout: Одјава
966     log_in: Најава
967     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
968     sign_up: Регистрација
969     start_mapping: Почнете да ги работите картите
970     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
971     edit: Уреди
972     history: Историја
973     export: Извези
974     data: Податоци
975     export_data: Извези податоци
976     gps_traces: ГПС-траги
977     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
978     user_diaries: Кориснички дневници
979     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
980     edit_with: Уреди со %{editor}
981     tag_line: Слободна вики-карта на светот
982     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
983     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
984       за слободна употреба под отворена лиценца.
985     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
986     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
987       %{partners}.
988     partners_ucl: UCL
989     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
990     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
991     partners_partners: партнери
992     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
993       работиме на неопходни одржувања.
994     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
995       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
996     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
997       опрема.
998     help: Помош
999     about: За нас
1000     copyright: Авторски права
1001     community: Заедница
1002     community_blogs: Блогови на заедницата
1003     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1004     foundation: Фондација
1005     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1006     make_a_donation:
1007       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1008       text: Дарувајте
1009     learn_more: Дознајте повеќе
1010     more: Повеќе
1011   notifier:
1012     diary_comment_notification:
1013       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1014       hi: Здраво %{to_user},
1015       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1016         наслов %{subject}:'
1017       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1018         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1019     message_notification:
1020       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1021       hi: Здраво %{to_user},
1022       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1023       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1024         на %{replyurl}
1025     friend_notification:
1026       hi: Здраво %{to_user},
1027       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1028       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1029       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1030       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1031     gpx_notification:
1032       greeting: Здраво,
1033       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1034       with_description: со описот
1035       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1036       and_no_tags: и без ознаки.
1037       failure:
1038         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1039         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1040         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1041           како да
1042         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1043         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1044       success:
1045         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1046         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1047           точки.
1048     signup_confirm:
1049       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1050       greeting: Здраво!
1051       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1052       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1053         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1054       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1055         да почнете со уредување.
1056     email_confirm:
1057       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1058     email_confirm_plain:
1059       greeting: Здраво,
1060       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1061         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1062       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1063         измената.
1064     email_confirm_html:
1065       greeting: Здраво,
1066       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1067         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1068       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1069     lost_password:
1070       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1071     lost_password_plain:
1072       greeting: Здраво,
1073       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1074         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1075       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1076         лозинката.
1077     lost_password_html:
1078       greeting: Здраво,
1079       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1080         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1081       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1082         промените лозинката.
1083     note_comment_notification:
1084       anonymous: Анонимен корисник
1085       greeting: Здраво,
1086       commented:
1087         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1088         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1089           интересира'
1090         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1091           близу %{place}.'
1092         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1093           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1094       closed:
1095         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1096         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1097         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1098         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1099           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1100       reopened:
1101         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1102         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1103         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1104           на каритте близу %{place}.'
1105         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1106           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1107       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1108     changeset_comment_notification:
1109       hi: Здраво %{to_user},
1110       greeting: Здраво,
1111       commented:
1112         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1113         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1114           интересира'
1115         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1116           во %{time}'
1117         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1118           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1119         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1120         partial_changeset_without_comment: без коментар
1121       details: Поподробно за промената на %{url}.
1122       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1123         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1124   messages:
1125     inbox:
1126       title: Примени
1127       my_inbox: Моето сандаче
1128       outbox: за праќање
1129       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1130       new_messages:
1131         one: '%{count} нова порака'
1132         other: '%{count} нови пораки'
1133       old_messages:
1134         one: '%{count} стара порака'
1135         other: '%{count} стари пораки'
1136       from: Од
1137       subject: Наслов
1138       date: Датум
1139       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1140       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1141     message_summary:
1142       unread_button: Означи како непрочитано
1143       read_button: Означи како прочитано
1144       reply_button: Одговори
1145       destroy_button: Избриши
1146     new:
1147       title: Испрати ја пораката
1148       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1149       subject: Наслов
1150       body: Содржина
1151       send_button: Испрати
1152       back_to_inbox: Назад во примени
1153       message_sent: Пораката е испратена
1154       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1155         за да можете да праќате други.
1156     no_such_message:
1157       title: Нема таква порака
1158       heading: Нема таква порака
1159       body: За жал, нема порака со тој id.
1160     outbox:
1161       title: За праќање
1162       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1163       inbox: примени пораки
1164       outbox: за праќање
1165       messages:
1166         one: Имате %{count} испратена порака
1167         other: Имате %{count} испратени пораки
1168       to: До
1169       subject: Наслов
1170       date: Датум
1171       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1172         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1173       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1174     reply:
1175       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1176         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1177         име за да одговорите.
1178     show:
1179       title: Прочитај ја пораката
1180       from: Од
1181       subject: Наслов
1182       date: Датум
1183       reply_button: Одговори
1184       unread_button: Означи како непрочитано
1185       destroy_button: Избриши
1186       back: Назад
1187       to: За
1188       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1189         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1190         име за да ја прочитате.
1191     sent_message_summary:
1192       destroy_button: Избриши
1193     mark:
1194       as_read: Пораката е означена како прочитана
1195       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1196     destroy:
1197       destroyed: Пораката е избришана
1198   site:
1199     about:
1200       next: Следно
1201       copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1202       used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1203         мобилни прилози и сметачки уреди'
1204       lede_text: |-
1205         OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1206         за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1207       local_knowledge_title: Месни сознанија
1208       local_knowledge_html: |-
1209         OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1210         воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1211         со цел да се провери исправноста
1212         и актуелноста на OSM.
1213       community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1214       community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1215         и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1216         во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1217         што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за
1218         заедницата ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот
1219         на OpenStreetMap</a>,\n<a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a
1220         href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците
1221         на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
1222       open_data_title: Отворени податоци
1223       open_data_html: |-
1224         OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1225         доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1226         под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1227       legal_title: Правни работи
1228       legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи
1229         \ \n<a href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF)
1230         \nво име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи
1231         на нашите <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1232         за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1233         за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1234         ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права
1235         и други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и
1236         „Состојба на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1237         знаци на OSMF</a>."
1238       partners_title: Партнери
1239     copyright:
1240       foreign:
1241         title: За овој превод
1242         text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1243           предност има англиската страница
1244         english_link: англискиот оригинал
1245       native:
1246         title: За страницава
1247         text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1248           да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1249           со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1250         native_link: македонската верзија
1251         mapping_link: почнете да ги работите картите
1252       legal_babble:
1253         title_html: Авторски права и лиценца
1254         intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1255           <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1256           Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1257           OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1258         intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1259           предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1260           Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1261           само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1262           <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1263         intro_3_html: |-
1264           Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1265           се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1266         credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1267         credit_1_html: |-
1268           Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1269           OpenStreetMap &rdquo;.
1270         credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат
1271           под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња
1272           на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го
1273           сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа
1274           страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате
1275           OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата
1276           и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible
1277           (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1278           (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1279           и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1280         credit_3_html: |-
1281           Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1282           На пример:
1283         attribution_example:
1284           alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1285           title: Пример за наведување
1286         more_title_html: Повеќе информации
1287         more_1_html: |-
1288           Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1289           href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1290         more_2_html: |-
1291           Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1292           бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1293           Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1294           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1295           и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1296         contributors_title_html: Нашите учесници
1297         contributors_intro_html: |-
1298           Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1299           податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1300           и други извори, меѓу кои се:
1301         contributors_at_html: |-
1302           <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1303           <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1304           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1305           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1306           Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1307         contributors_ca_html: |-
1308           <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1309           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1310           Статистичка служба на Канада).
1311         contributors_fi_html: |-
1312           <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1313           <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1314         contributors_fr_html: |-
1315           <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1316           Генералната даночна управа.
1317         contributors_nl_html: |-
1318           <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1319           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1320         contributors_nz_html: |-
1321           <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1322           <a href="https://data.linz.govt.nz/">Катастарската служба на Нов Зеланд (LINZ)</a> и лиценцирана за примена под лиценцата
1323           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.mk">CC BY 4.0</a>.
1324         contributors_si_html: |-
1325           <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1326           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1327           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1328           (јавни информации од Словенија).
1329         contributors_za_html: |-
1330           <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1331           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1332           Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1333         contributors_gb_html: |-
1334           <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1335           од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1336           права на базата 2010-12.
1337         contributors_footer_1_html: |-
1338           Повеќе информации за овие и други извори искористени
1339           за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1340           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1341         contributors_footer_2_html: |-
1342           Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1343           на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1344           дека прифаќа било каква одговорност.
1345         infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1346         infringement_1_html: |-
1347           Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1348           податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1349           изречна дозвола од имателите на тие права.
1350         infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова
1351           мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте
1352           ја\n<a href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1353           \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1354           наменска страница</a>."
1355         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1356         trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1357           на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате
1358           прашања во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1359           група за лиценци</a>.
1360     index:
1361       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1362         оневозможиле тој програм.
1363       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1364       permalink: Постојана врска
1365       shortlink: Кратка врска
1366       createnote: Додај белешка
1367       license:
1368         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1369       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1370         и дали е овозможено далечинското управување
1371     edit:
1372       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1373       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1374         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1375         %{user_page}.
1376       user_page_link: корисничка страница
1377       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1378       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1379         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1380         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1381         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1382       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1383         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1384         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1385       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1386         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1387       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1388         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1389       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1390       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1391         без кои оваа можност не може да работи.
1392     export:
1393       title: Извези
1394       area_to_export: Простор за извоз
1395       manually_select: Рачно изберете друга површина
1396       format_to_export: Формат за извоз
1397       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
1398       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
1399       embeddable_html: HTML-код за вметнување
1400       licence: Лиценца
1401       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
1402         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
1403         Commons Open Database License).
1404       too_large:
1405         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
1406           извори:'
1407         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
1408           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
1409           извори за крупно преземање:'
1410         planet:
1411           title: Планетата на OSM
1412           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
1413         overpass:
1414           title: Извршник „Надвозник“
1415           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
1416         geofabrik:
1417           title: Преземања на Geofabrik
1418           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
1419             градови
1420         metro:
1421           title: Метроизвадоци
1422           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
1423         other:
1424           title: Други извори
1425           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
1426       options: Нагодувања
1427       format: Формат
1428       scale: Размер
1429       max: најв.
1430       image_size: Големина на сликата
1431       zoom: Приближи
1432       add_marker: Додај бележник на картата
1433       latitude: Г.Ш.
1434       longitude: Г.Д.
1435       output: Излезни податоци
1436       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
1437       export_button: Извези
1438     fixthemap:
1439       title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1440       how_to_help:
1441         title: Како да помогнете
1442         join_the_community:
1443           title: Приклучете се во заедницата
1444           explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1445             (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1446             на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1447         add_a_note:
1448           instructions_html: |-
1449             Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1450             Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1451       other_concerns:
1452         title: Други проблеми
1453         explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1454           или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1455           за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1456           група на OSMF</a>."
1457     help:
1458       title: Помош
1459       introduction: |-
1460         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1461         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1462       welcome:
1463         url: /welcome
1464         title: Добре дојдовте на OSM
1465         description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1466       beginners_guide:
1467         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1468         title: Почетен курс
1469         description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1470       help:
1471         url: https://help.openstreetmap.org/
1472         title: help.openstreetmap.org
1473         description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за
1474           прашања и одговори на OSM.
1475       mailing_lists:
1476         title: Поштенски списоци
1477         description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1478           опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1479       forums:
1480         title: Форуми
1481         description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1482       irc:
1483         title: IRC
1484         description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1485       switch2osm:
1486         title: Преод на OSM
1487         description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1488           OpenStreetMap и други услуги.
1489       wiki:
1490         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1491         title: wiki.openstreetmap.org
1492         description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1493     sidebar:
1494       search_results: Исход од пребарувањето
1495       close: Затвори
1496     search:
1497       search: Пребарај
1498       get_directions: Дај насоки
1499       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1500       from: Од
1501       to: До
1502       where_am_i: Каде е ова?
1503       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1504       submit_text: Дај
1505       reverse_directions_text: Смени насока
1506     key:
1507       table:
1508         entry:
1509           motorway: Автопат
1510           main_road: Главен пат
1511           trunk: Главна сообраќајна артерија
1512           primary: Главен пат
1513           secondary: Спореден пат
1514           unclassified: Некласификуван пат
1515           track: Патека
1516           bridleway: Пешачко-влечен пат
1517           cycleway: Велосипедска патека
1518           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1519           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1520           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1521           footway: Пешачка патека
1522           rail: Железница
1523           subway: Метро
1524           tram:
1525           - Лека железница
1526           - трамвај
1527           cable:
1528           - Клупна жичница
1529           - клупна жичница
1530           runway:
1531           - Аеродромска писта
1532           - рулажна патека
1533           apron:
1534           - Аеродромска платформа
1535           - терминал
1536           admin: Административна граница
1537           forest: Шума
1538           wood: Шумичка
1539           golf: Голф-терен
1540           park: Парк
1541           resident: Станбено подрачје
1542           common:
1543           - Општествена земја
1544           - ливада
1545           retail: Трговско подрачје
1546           industrial: Индустриско подрачје
1547           commercial: Комерцијално подрачје
1548           heathland: Вресиште
1549           lake:
1550           - Езеро
1551           - резервоар
1552           farm: Фарма
1553           brownfield: Запуштено подрачје
1554           cemetery: Гробишта
1555           allotments: Парцели
1556           pitch: Спортски терен
1557           centre: Спортски центар
1558           reserve: Природен резерват
1559           military: Воено подрачје
1560           school:
1561           - Училиште
1562           - универзитет
1563           building: Значајно здание
1564           station: Железничка станица
1565           summit:
1566           - Врв
1567           - врв
1568           tunnel: Испрекината линија = тунел
1569           bridge: Црна линија = мост
1570           private: Доверлив пристап
1571           destination: Пристап до одредницата
1572           construction: Патишта во изградба
1573           bicycle_shop: Точкар
1574           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1575           toilets: Тоалет
1576     richtext_area:
1577       edit: Уреди
1578       preview: Преглед
1579     markdown_help:
1580       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1581       headings: Наслови
1582       heading: Наслов
1583       subheading: Поднаслов
1584       unordered: Неподреден список
1585       ordered: Подреден список
1586       first: Прва ставка
1587       second: Втора ставка
1588       link: Врска
1589       text: Текст
1590       image: Слика
1591       alt: Алтернативен текст
1592       url: URL
1593     welcome:
1594       title: Добре дојдовте!
1595       introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1596         на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со
1597         работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1598       whats_on_the_map:
1599         title: Што има на картата
1600         on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1601           нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата.
1602           Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1603         off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања,
1604           историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени
1605           со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од
1606           книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1607       basic_terms:
1608         title: Основни картографски поими
1609         paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1610         editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1611           за уредување на карти.
1612         node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен
1613           ресторан или дрво.
1614         way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1615           или објект (здание).
1616         tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр.
1617           име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1618       rules:
1619         title: Правила!
1620         paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1621           сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1622           други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1623           \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1624           и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1625           уредувања</a>."
1626       questions:
1627         title: Имате прашања?
1628         paragraph_1_html: |-
1629           OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1630           да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1631           <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1632       start_mapping: Почнете да ги работите картите
1633       add_a_note:
1634         title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1635         paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1636           да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1637         paragraph_2_html: |-
1638           Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1639           <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1640   traces:
1641     visibility:
1642       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1643       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1644         точки)
1645       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1646       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1647         подредени точки со време)
1648     new:
1649       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1650       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1651       description: 'Опис:'
1652       tags: 'Ознаки:'
1653       tags_help: одделено со запирка
1654       visibility: 'Видливост:'
1655       visibility_help: што значи ова?
1656       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1657       upload_button: Подигни
1658       help: Помош
1659       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1660     create:
1661       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1662       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1663         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1664         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1665       traces_waiting:
1666         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1667           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1668           други корисници.
1669         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1670           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1671           во која чекаат други корисници.
1672     edit:
1673       title: Ја уредувате трагата %{name}
1674       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1675       filename: 'Податотека:'
1676       download: преземи
1677       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1678       points: 'Точки:'
1679       start_coord: 'Почетна координата:'
1680       map: карта
1681       edit: уреди
1682       owner: 'Сопственик:'
1683       description: 'Опис:'
1684       tags: 'Ознаки:'
1685       tags_help: одделено со запирка
1686       save_button: Зачувај промени
1687       visibility: 'Видливост:'
1688       visibility_help: што значи ова?
1689       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1690     trace_optionals:
1691       tags: Ознаки
1692     view:
1693       title: Ја гледате трагата  %{name}
1694       heading: Ја гледате трагата %{name}
1695       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1696       filename: 'Податотека:'
1697       download: преземи
1698       uploaded: 'Подигнато во:'
1699       points: 'Точки:'
1700       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1701       map: карта
1702       edit: уреди
1703       owner: 'Сопственик:'
1704       description: 'Опис:'
1705       tags: 'Ознаки:'
1706       none: Ништо
1707       edit_track: Уреди ја трагава
1708       delete_track: Избриши ја трагава
1709       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1710       visibility: 'Видливост:'
1711       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1712     trace_paging_nav:
1713       showing_page: Страница %{page}
1714       older: Постари траги
1715       newer: Понови траги
1716     trace:
1717       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1718       count_points: '%{count} точки'
1719       ago: пред %{time_in_words_ago}
1720       more: повеќе
1721       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1722       view_map: Погледај ја картата
1723       edit: уреди
1724       edit_map: Уредување
1725       public: ЈАВНО
1726       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1727       private: ЛИЧНО
1728       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1729       by: од
1730       in: во
1731       map: карта
1732     list:
1733       public_traces: Јавни ГПС-траги
1734       my_traces: Мои ГПС-траги
1735       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1736       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1737       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1738       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1739         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1740         викстраница</a>.
1741       upload_trace: Подигни трага
1742       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1743       see_my_traces: Мои траги
1744     delete:
1745       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1746     make_public:
1747       made_public: Трагата е објавена
1748     offline_warning:
1749       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1750     offline:
1751       heading: GPX-складиштето е исклучено
1752       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1753     georss:
1754       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1755     description:
1756       description_with_count:
1757         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1758         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1759       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1760   application:
1761     require_cookies:
1762       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1763         за да можете да продолжите,
1764     require_moderator:
1765       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1766     setup_user_auth:
1767       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1768         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1769       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1770         повеќе.
1771       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1772         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1773         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1774   oauth:
1775     authorize:
1776       title: Овластете пристап до вашата сметка
1777       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1778         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1779         колку што сакате.
1780       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1781       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1782       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1783       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1784       allow_write_api: ја менува картата.
1785       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1786       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1787       allow_write_notes: измена на белешки.
1788       grant_access: Дај пристап
1789     authorize_success:
1790       title: Барањето за овластување е дозволено
1791       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1792       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1793     authorize_failure:
1794       title: Барањето за овластување не успеа
1795       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1796       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1797     revoke:
1798       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1799     permissions:
1800       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1801   oauth_clients:
1802     new:
1803       title: Регистрирајте нова апликација
1804       submit: Регистрирање
1805     edit:
1806       title: Уредете ја апликацијата
1807       submit: Уреди
1808     show:
1809       title: OAuth податоци за %{app_name}
1810       key: 'Потрошувачки клуч:'
1811       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1812       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1813       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1814       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1815       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1816       edit: Измени подробности
1817       delete: Избриши клиент
1818       confirm: Дали сте сигурни?
1819       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1820       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1821       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1822       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1823       allow_write_api: ја менува картата.
1824       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1825       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1826       allow_write_notes: измена на белешки.
1827     index:
1828       title: Мои OAuth податоци
1829       my_tokens: Мои овластени апликации
1830       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1831       application: Назив на прил. програм
1832       issued_at: Издадено
1833       revoke: Поништи!
1834       my_apps: Мои клиентни апликации
1835       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1836         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1837         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1838       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1839       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1840     form:
1841       name: Име
1842       required: Се бара
1843       url: URL на главниот прилог
1844       callback_url: URL за одѕив
1845       support_url: URL поддршка
1846       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1847       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1848       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1849       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1850       allow_write_api: ја менува картата.
1851       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1852       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1853       allow_write_notes: измена на белешки.
1854     not_found:
1855       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1856     create:
1857       flash: Информациите се успешно регистрирани
1858     update:
1859       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1860     destroy:
1861       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1862   user:
1863     login:
1864       title: Најава
1865       heading: Најава
1866       email or username: Е-пошта или корисничко име
1867       password: 'Лозинка:'
1868       openid: '%{logo} OpenID:'
1869       remember: 'Запомни ме:'
1870       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1871       login_button: Најава
1872       register now: Регистрација
1873       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1874         име и лозинката:'
1875       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1876       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1877       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1878         на OpenStreetMap.
1879       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1880       no account: Немате сметка?
1881       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1882         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1883         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1884       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1885         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1886         за проблемот.
1887       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1888       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1889       auth_providers:
1890         openid:
1891           title: Најава со OpenID
1892           alt: Најава со URL за OpenID
1893         google:
1894           title: Најава со Google
1895           alt: Најава со OpenID од Google
1896         facebook:
1897           title: Најава со Facebook
1898           alt: Најава со профил на Facebook
1899         windowslive:
1900           title: Најава со Windows Live
1901           alt: Најава со сметка на Windows Live
1902         github:
1903           title: Најава со GitHub
1904           alt: Најава со сметка на GitHub
1905         wikipedia:
1906           title: Најава со Википедија
1907           alt: Најава со смета на Википедија
1908         yahoo:
1909           title: Најава со Yahoo
1910           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1911         wordpress:
1912           title: Најава со Wordpress
1913           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1914         aol:
1915           title: Најава со AOL
1916           alt: Најава со OpenID од AOL
1917     logout:
1918       title: Одјава
1919       heading: Одјава од OpenStreetMap
1920       logout_button: Одјава
1921     lost_password:
1922       title: Загубена лозинка
1923       heading: Ја заборавивте лозинката?
1924       email address: 'Е-пошта:'
1925       new password button: Смени лозинка
1926       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1927         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1928       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1929         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1930       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1931     reset_password:
1932       title: Смени лозинка
1933       heading: Смени лозинка за %{user}
1934       password: 'Лозинка:'
1935       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1936       reset: Смени лозинка
1937       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1938       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1939     new:
1940       title: Регистрација
1941       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1942         сметка.
1943       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1944         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1945         можен рок.
1946       about:
1947         header: Слободна и уредлива
1948         html: |-
1949           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1950           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1951       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1952         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1953         за учесници</a>.
1954       email address: 'Е-пошта:'
1955       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1956       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1957         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1958         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1959         за заштита на личните податоци</a>.
1960       display name: 'Име за приказ:'
1961       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1962         во прилагодувањата.
1963       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1964       password: 'Лозинка:'
1965       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1966       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1967       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1968         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1969       continue: Регистрација
1970       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1971       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1972         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1973       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1974     terms:
1975       title: Услови на учество
1976       heading: Услови на учество
1977       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1978         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1979         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1980       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1981         во јавна сопственост
1982       consider_pd_why: Што е ова?
1983       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1984       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1985         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1986       agree: Се согласувам
1987       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1988       decline: Одбиј
1989       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1990         согласете се или одбијте ги.
1991       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1992       legale_names:
1993         france: Франција
1994         italy: Италија
1995         rest_of_world: Остатокот од светот
1996     no_such_user:
1997       title: Нема таков корисник
1998       heading: Корисникот %{user} не постои.
1999       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
2000         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
2001       deleted: избришан
2002     view:
2003       my diary: Мојот дневник
2004       new diary entry: нова ставка во дневникот
2005       my edits: Мои уредувања
2006       my traces: Мои траги
2007       my notes: Мои белешки
2008       my messages: Мои пораки
2009       my profile: Мојот профил
2010       my settings: Мои нагодувања
2011       my comments: Мои коментари
2012       oauth settings: oauth поставки
2013       blocks on me: Добиени блокови
2014       blocks by me: Извршени болокови
2015       send message: Испрати порака
2016       diary: Дневник
2017       edits: Уредувања
2018       traces: Траги
2019       notes: Белешки на картата
2020       remove as friend: Отстрани од пријатели
2021       add as friend: Додај во пријатели
2022       mapper since: 'Картограф од:'
2023       ago: (пред %{time_in_words_ago})
2024       ct status: 'Услови за учество:'
2025       ct undecided: Неодлучено
2026       ct declined: Одбиен
2027       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2028       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2029       email address: Е-пошта
2030       created from: 'Создадено од:'
2031       status: 'Статус:'
2032       spam score: 'Оцена за спам:'
2033       description: Опис
2034       user location: Местоположба на корисникот
2035       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2036         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2037       settings_link_text: прилагодувања
2038       my friends: Мои пријатели
2039       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2040       km away: '%{count} км од вас'
2041       m away: '%{count} м од вас'
2042       nearby users: Други соседни корисници
2043       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2044         дека работат на карти.
2045       role:
2046         administrator: Овој корисник е администратор
2047         moderator: Овој корисник е модератор
2048         grant:
2049           administrator: Додели администраторски пристап
2050           moderator: Додели модераторски пристап
2051         revoke:
2052           administrator: Лиши од администраторски пристап
2053           moderator: Лиши од модераторски пристап
2054       block_history: Активни блокови
2055       moderator_history: Зададени блокови
2056       comments: Коментари
2057       create_block: Блокирај го корисников
2058       activate_user: Активирај го корисников
2059       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2060       confirm_user: Потврди го корисников
2061       hide_user: Скриј го корисников
2062       unhide_user: Покажи го корисников
2063       delete_user: Избриши го корисников
2064       confirm: Потврди
2065       friends_changesets: измени на пријателите
2066       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2067       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2068       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2069     popup:
2070       your location: Ваша местоположба
2071       nearby mapper: Соседен картограф
2072       friend: Пријател
2073     account:
2074       title: Уреди сметка
2075       my settings: Мои прилагодувања
2076       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2077       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2078       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2079       external auth: 'Надворешна заверка:'
2080       openid:
2081         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2082         link text: што е ова?
2083       public editing:
2084         heading: 'Јавно уредување:'
2085         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2086         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2087         enabled link text: што е ова?
2088         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2089           уредувања се анонимни.
2090         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2091       public editing note:
2092         heading: Јавно уредување
2093         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2094           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2095           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2096           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2097           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2098           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2099           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2100           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2101       contributor terms:
2102         heading: 'Услови за учество:'
2103         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2104         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2105         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2106           и прифатите новите Услови за учество
2107         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2108           сопственост.
2109         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2110         link text: што е ова?
2111       profile description: 'Опис за профилот:'
2112       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2113       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2114       image: 'Слика:'
2115       gravatar:
2116         gravatar: Користи Gravatar
2117         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2118         link text: што е ова?
2119         disabled: Граватарот е исклучен.
2120         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2121       new image: Додај слика
2122       keep image: Задржи ја тековната слика
2123       delete image: Отстрани тековна слика
2124       replace image: Замени тековна слика
2125       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2126       home location: 'Матична местоположба:'
2127       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2128       latitude: Геог. ширина
2129       longitude: Геог. должина
2130       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2131         стиснам на картата
2132       save changes button: Зачувај ги промените
2133       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2134       return to profile: Назад кон профилот
2135       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2136         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2137       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2138     confirm:
2139       heading: Проверете си ја е-поштата
2140       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2141       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2142         да почнете со работа на картите.
2143       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2144         сметката.
2145       button: Потврди
2146       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2147       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2148       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2149       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2150         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2151     confirm_resend:
2152       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2153         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2154         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2155         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2156       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2157     confirm_email:
2158       heading: Потврди промена на е-пошта
2159       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2160         новата е-поштенска адреса.
2161       button: Потврди
2162       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2163       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2164       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2165     set_home:
2166       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2167     go_public:
2168       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2169     make_friend:
2170       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2171       button: Додај како пријател
2172       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2173       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2174       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2175     remove_friend:
2176       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2177       button: Отстрани од пријатели
2178       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2179       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2180     filter:
2181       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2182     list:
2183       title: Корисници
2184       heading: Корисници
2185       showing:
2186         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2187         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2188       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2189       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2190       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2191       hide: Скриј одбрани корисници
2192       empty: Нема најдено такви корисници
2193     suspended:
2194       title: Сметката е закочена
2195       heading: Сметката е закочена
2196       webmaster: мреж. управник
2197       body: |-
2198         <p>
2199           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2200           сомнителни активности.
2201         </p>
2202         <p>
2203           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2204           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2205         </p>
2206     auth_failure:
2207       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2208       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2209       no_authorization_code: Нема код за овластување
2210       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2211       invalid_scope: Неважечки делокруг
2212     auth_association:
2213       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2214       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2215         образецот подолу.
2216       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2217         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2218         со вашата назнака.
2219   user_role:
2220     filter:
2221       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2222         не сте администратор.
2223       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2224       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2225       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2226       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2227         улога на тековниот корисник.
2228     grant:
2229       title: Потврди доделување на улога
2230       heading: Потврди доделување на улога
2231       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2232         `%{name}'?
2233       confirm: Потврди
2234       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2235         дали корисникот и улогата се важечки.
2236     revoke:
2237       title: Потврди лишување од улога
2238       heading: Потврди лишување од улога
2239       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2240         `%{role}' ?
2241       confirm: Потврди
2242       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2243         дали корисникот и улогата се важечки.
2244   user_blocks:
2245     model:
2246       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2247         блокови.
2248       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2249     not_found:
2250       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2251       back: Назад кон индексот
2252     new:
2253       title: Правење на блок за %{name}
2254       heading: Правење на блок за %{name}
2255       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2256         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2257         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2258         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2259         поими.
2260       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2261       submit: Направи блок
2262       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2263       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2264       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2265       back: Преглед на сите блокови
2266     edit:
2267       title: Уредување на блок за %{name}
2268       heading: Уредување на блок за %{name}
2269       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2270         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2271         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2272         лаички поими.
2273       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2274       submit: Поднови го блокот
2275       show: Преглед на овој блок
2276       back: Преглед на сите блокови
2277       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2278     filter:
2279       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2280       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2281     create:
2282       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2283         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2284       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2285         пред да го блокирате.
2286       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2287     update:
2288       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2289       success: Блокот е изменет.
2290     index:
2291       title: Кориснички блокови
2292       heading: Список на кориснички блокови
2293       empty: Досега сè уште нема блокови.
2294     revoke:
2295       title: Поништување на блок за %{block_on}
2296       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2297       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2298       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2299       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2300       revoke: Поништи!
2301       flash: Овој блок е поништен.
2302     period:
2303       one: еден час
2304       other: '%{count} часа'
2305     helper:
2306       time_future: Истекува за %{time}.
2307       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2308       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2309       time_past: Истечено пред %{time}.
2310     blocks_on:
2311       title: Блокови за %{name}
2312       heading: Список на блокови за %{name}
2313       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2314     blocks_by:
2315       title: Блокови од %{name}
2316       heading: Список на блокови од %{name}
2317       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2318     show:
2319       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2320       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2321       time_future: Уредувања во %{time}
2322       time_past: Истечено пред %{time}
2323       created: Создадено
2324       ago: пред %{time}
2325       status: Статус
2326       show: Прикажи
2327       edit: Уреди
2328       revoke: Поништи!
2329       confirm: Дали сте сигурни?
2330       reason: 'Причина за блокирање:'
2331       back: Преглед на сите блокови
2332       revoker: 'Поништувач:'
2333       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2334     block:
2335       not_revoked: (не се поништува)
2336       show: Прикажи
2337       edit: Уреди
2338       revoke: Поништи!
2339     blocks:
2340       display_name: Блокиран корисник
2341       creator_name: Создавач
2342       reason: Причина за блокирање
2343       status: Статус
2344       revoker_name: 'Поништил:'
2345       showing_page: Страница %{page}
2346       next: Следна »
2347       previous: « Претходна
2348   notes:
2349     comment:
2350       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2351       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2352       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2353       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2354       closed_at_html: Решена пред %{when}
2355       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2356       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2357       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2358     rss:
2359       title: Белешки на OpenStreetMap
2360       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2361         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2362       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2363       opened: нова белешка (кај %{place})
2364       commented: нова коментар (кај %{place})
2365       closed: затворена белешка (кај %{place})
2366       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2367     entry:
2368       comment: Коментар
2369       full: Целата белешка
2370     mine:
2371       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2372       heading: Белешки на %{user}
2373       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2374       id: Назнака
2375       creator: Создавач
2376       description: Опис
2377       created_at: Создадена
2378       last_changed: Изменета
2379       ago_html: пред %{when}
2380   javascripts:
2381     close: Затвори
2382     share:
2383       title: Сподели
2384       cancel: Откажи
2385       image: Слика
2386       link: Врска или HTML
2387       long_link: Врска
2388       short_link: Кратка врска
2389       geo_uri: ГЕО-URI
2390       embed: HTML
2391       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2392       format: 'Формат:'
2393       scale: 'Размер:'
2394       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2395       download: Преземи
2396       short_url: Кратка URL
2397       include_marker: Вклучи го бележникот
2398       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2399       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2400       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2401       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2402     embed:
2403       report_problem: Пријави проблем
2404     key:
2405       title: Легенда
2406       tooltip: Легенда
2407       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2408     map:
2409       zoom:
2410         in: Приближи
2411         out: Оддалечи
2412       locate:
2413         title: Прик. моја местоположба
2414         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2415       base:
2416         standard: Стандардна
2417         cycle_map: Велосипедска карта
2418         transport_map: Сообраќајна карта
2419         hot: Хуманитарна
2420       layers:
2421         header: Слоеви на картата
2422         notes: Белешки на картата
2423         data: Податоци за картата
2424         gps: Јавни ГПС-траги
2425         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2426         title: Слоеви
2427       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2428       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2429     site:
2430       edit_tooltip: Уредување на картата
2431       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2432       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2433       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2434       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2435       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2436       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2437       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2438     changesets:
2439       show:
2440         comment: Коментар
2441         subscribe: Претплати се
2442         unsubscribe: Отпиши ме
2443         hide_comment: скриј
2444         unhide_comment: откриј
2445     notes:
2446       new:
2447         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2448           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2449           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2450         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2451           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2452           заштитени со авторски права.
2453         add: Додај белешка
2454       show:
2455         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2456           независно да се проверат.
2457         hide: Скриј
2458         resolve: Решена
2459         reactivate: Реактивирај
2460         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2461         comment: Коментирај
2462     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2463       па стиснете тука.
2464     directions:
2465       ascend: Нагорно
2466       engines:
2467         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2468         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2469         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2470         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2471         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2472         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2473         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2474       descend: Надолно
2475       directions: Насоки
2476       distance: Растојание
2477       errors:
2478         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2479         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2480       instructions:
2481         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2482         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2483         offramp_right: Свртете на излезот десно
2484         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2485         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2486         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2487         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2488           на %{name}, кон %{directions}
2489         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2490         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2491         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2492           %{directions}
2493         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2494         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2495         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2496           кон %{directions}
2497         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2498         onramp_right: Свртете во влезот десно
2499         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2500         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2501         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2502         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2503         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2504         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2505         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2506         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2507         offramp_left: Свртете на излезот лево
2508         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2509         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2510         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2511           %{directions}
2512         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2513           %{name}, кон %{directions}
2514         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2515         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2516         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2517           %{directions}
2518         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2519         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2520         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2521           кон %{directions}
2522         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2523         onramp_left: Свртете во влезот лево
2524         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2525         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2526         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2527         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2528         via_point_without_exit: (преку точката)
2529         follow_without_exit: Следете го %{name}
2530         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2531         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2532         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2533         start_without_exit: Почнете на %{name}
2534         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2535         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2536         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2537         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2538         roundabout_with_exit_ordinal: На кружниот тек, свртете на %{exit} излез кон
2539           %{name}
2540         exit_roundabout: Излезете од кружниот тек кон %{name}
2541         unnamed: неименувано
2542         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2543         exit_counts:
2544           first: првиот
2545           second: вториот
2546           third: третиот
2547           fourth: четвртиот
2548           fifth: петтиот
2549           sixth: шестиот
2550           seventh: седмиот
2551           eighth: осмиот
2552           ninth: деветтиот
2553           tenth: десеттиот
2554       time: Време
2555     query:
2556       node: Јазол
2557       way: Пат
2558       relation: Однос
2559       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2560       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2561       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2562     context:
2563       directions_from: Насоки оттука
2564       directions_to: Насоки дотука
2565       add_note: Тука ставете белешка
2566       show_address: Прикажи адреса
2567       query_features: Можности за барања
2568       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2569   redactions:
2570     edit:
2571       description: Опис
2572       heading: Уреди редакција
2573       submit: Зачувај редакција
2574       title: Уреди редакција
2575     index:
2576       empty: Нема редакции.
2577       heading: Список на редакции
2578       title: Список на редакции
2579     new:
2580       description: Опис
2581       heading: Внесете информации за новата редакција
2582       submit: Создај редакција
2583       title: Создавање на нова редакција
2584     show:
2585       description: 'Опис:'
2586       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2587       title: Приказ на редакција
2588       user: 'Создавач:'
2589       edit: Уреди ја редакцијава
2590       destroy: Отстрани ја редакцијава
2591       confirm: Дали сте сигурни?
2592     create:
2593       flash: Редакцијата е создадена.
2594     update:
2595       flash: Промените се зачувани.
2596     destroy:
2597       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2598         на оваа редакција пред да ја поништите.
2599       flash: Редакцијата е поништена.
2600       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2601 ...