Merge branch 'wheres_this' of https://github.com/pnorman/openstreetmap-website into...
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {
2     "sv": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Område",
6                 "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
7                 "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linje",
11                 "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
12                 "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punkt",
16                 "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
17                 "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Navigera",
21                 "description": "Panorera och zooma kartan."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Lade till en punkt.",
34                     "vertex": "Lade till en nod till en linje.",
35                     "relation": "Lade till en relation."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Påbörjade en linje.",
41                     "area": "Påbörjade ett område."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Fortsätt",
47                 "description": "Fortsätt denna linje.",
48                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
49                 "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Shift och klicka på den för att välja.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Fortsatte en linje.",
52                     "area": "Fortsatte på ett område."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Avbröt ritning."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Ändrade tagg."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Gör till cirkel",
66                 "description": {
67                     "line": "Gör denna linje rund.",
68                     "area": "Gör området runt."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Gjorde en linje rund.",
73                     "area": "Gjorde ett område runt."
74                 },
75                 "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop.",
76                 "too_large": "Denna kan inte göras runt då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
77                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte göras runt då det är kopplat till ett dolt objekt."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Räta upp",
81                 "description": {
82                     "line": "Räta upp hörnen på denna linje.",
83                     "area": "Räta upp hörnen på detta område."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Gjorde hörnen på en linje fyrkantiga.",
88                     "area": "Gjorde hörnen på ett område fyrkantiga."
89                 },
90                 "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
91                 "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
92                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte rätas upp då det är kopplat till ett dolt objekt."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Räta ut",
96                 "description": "Räta ut denna linje.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Rätade ut en linje.",
99                 "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd.",
100                 "connected_to_hidden": "Denna linje kan inte rätas ut då den är kopplad till ett dolt objekt."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Radera",
104                 "description": {
105                     "single": "Radera detta objekt permanent.",
106                     "multiple": "Radera dessa objekt permanent."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Raderade en punkt.",
110                     "vertex": "Raderade en nod från en väg.",
111                     "line": "Raderade en linje.",
112                     "area": "Raderade ett område.",
113                     "relation": "Raderade en relation.",
114                     "multiple": "Raderade {n} objekt."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
118                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av dem är synliga för tillfället."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det inte är fullständigt nedladdat.",
122                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är del i en relation. Du måste ta bort det från relationen först. ",
126                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i en relation. Du måste ta bort dem från relationen först."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
130                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Lade till en medlem till en relationen."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Raderade en medlem från en relationen."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Kopplade en väg till en punkt.",
142                     "vertex": "Kopplade en väg till en annan väg.",
143                     "line": "Kopplade en väg till en linje.",
144                     "area": "Kopplade en väg till ett område."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Koppla isär",
149                 "description": "Koppla isär dessa linjer/områden från varandra.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Kopplade isär linjer/områden.",
152                 "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att sära på.",
153                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte kopplas isär då det är kopplat till ett dolt objekt.",
154                 "relation": "Detta kan inte kopplas isär då den kopplar ihop medlemmar i en relation."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Sammanfoga",
158                 "description": "Sammanfoga dessa objekt.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "Sammanfogade {n} objekt.",
161                 "not_eligible": "Dessa objekt kan inte sammanfogas.",
162                 "not_adjacent": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då deras ändar inte är sammankopplade.",
163                 "restriction": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då minst en av dem tillhör relationenen \"{relation}\".",
164                 "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte är fullständigt nedladdat.",
165                 "conflicting_tags": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då några av dess taggar har motstridiga värden."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Flytta",
169                 "description": {
170                     "single": "Flytta detta objekt till annan plats.",
171                     "multiple": "Flytta dessa objekt till annan plats."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Flyttade en punkt.",
176                     "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
177                     "line": "Flyttade en linje.",
178                     "area": "Flyttade ett område.",
179                     "multiple": "Flyttade flera objekt."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är fullständigt nedladdat.",
183                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är fullständigt nedladdade."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
187                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det är kopplat till dolt objekt.",
191                     "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de är kopplade till dolda objekt."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Spegla lång",
197                     "short": "Spegla kort"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Spegla detta objekt längs dess långa axel.",
202                         "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma långa axel."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Spegla detta objekt längs dess korta axel.",
206                         "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma korta axel."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Speglade ett objekt längs dess långa axel.",
216                         "multiple": "Speglade flera objekt längs deras långa axel."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Speglade ett objekt längs dess korta axel.",
220                         "multiple": "Speglade flera objekt längs deras korta axel."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då det inte har laddats ned fullständigt.",
225                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då de inte har laddats ned fullständigt."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
229                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Detta objekt kan inte speglas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
233                     "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Rotera",
238                 "description": {
239                     "single": "Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.",
240                     "multiple": "Rotera dessa objekt runt deras gemensamma centrumpunkt."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Roterade en linje.",
245                     "area": "Roterade ett område.",
246                     "multiple": "Roterade flera objekt."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.",
250                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är fullständigt nedladdade."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
254                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det är kopplat till dolt objekt.",
258                     "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de är kopplade till dolda objekt."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Byt riktning",
263                 "description": "Byt riktning på linjen.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Bytte riktning på en linje."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Dela upp",
269                 "description": {
270                     "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
271                     "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
272                     "multiple": "Dela gränserna för linjerna/området i två, vid denna punkt."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Delade linje.",
277                     "area": "Delade gränsen för ett område.",
278                     "multiple": "Delade gränsen för {n} linjer/områden."
279                 },
280                 "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
281                 "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem.",
282                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Klicka för att välja ett vägsegment.",
287                     "toggle": "Klicka för att växla svängrestriktioner.",
288                     "toggle_on": "Klicka för att lägga till en \"{restriction}\"-restriktion.",
289                     "toggle_off": "Klicka för att ta bort \"{restriction}\"-restriktionen."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "Lade till en svängrestriktion",
293                     "delete": "Tog bort en svängrestriktion"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Ångra: {action}",
299             "nothing": "Inget att ångra."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Gör om: {action}",
303             "nothing": "Inget att upprepa."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Kortkommando:",
306         "browser_notice": "Redigeraren stöds i Firefox, Chrome, Safari, Opera samt Internet Explorer 11 och högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
307         "translate": {
308             "translate": "Översätt",
309             "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
310             "localized_translation_language": "Välj språk",
311             "localized_translation_name": "Namn"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Zooma in för att redigera",
314         "login": "Logga in",
315         "logout": "logga ut",
316         "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
317         "report_a_bug": "Rapportera ett fel",
318         "help_translate": "Hjälp till och översätta",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} dolda objekt",
321             "hidden_details": "Detta objekt är dolt för tillfället: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
325             "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
326             "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar.",
327             "rateLimit": "API:t är begränsat för anonyma anslutningar. Du kan lösa detta genom att logga in."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Ladda upp till OpenStreetMap",
331             "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
332             "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
333             "request_review": "Jag vill att någon granskar mina ändringar.",
334             "save": "Ladda upp",
335             "cancel": "Avbryt",
336             "changes": "{count} ändringar",
337             "download_changes": "Ladda ned osmChange-fil",
338             "warnings": "Varningar",
339             "modified": "Ändrat",
340             "deleted": "Raderat",
341             "created": "Skapat",
342             "about_changeset_comments": "Om ändringskommentarer",
343             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
344             "google_warning": "Du nämnde Google i kommentaren: kom ihåg att det är strängt förbjudet att kopiera från Google Maps",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright/sv"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Ändrad av {users}",
349             "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
350         },
351         "info_panels": {
352             "key": "I",
353             "background": {
354                 "key": "B",
355                 "title": "Bakgrund",
356                 "zoom": "Zoom",
357                 "vintage": "Ålder",
358                 "source": "Källa",
359                 "description": "Beskrivning",
360                 "resolution": "Upplösning",
361                 "accuracy": "Precision",
362                 "unknown": "Okänt",
363                 "show_tiles": "Visa kartrutor",
364                 "hide_tiles": "Dölj kartrutor",
365                 "show_vintage": "Visa ålder",
366                 "hide_vintage": "Dölj ålder"
367             },
368             "history": {
369                 "key": "H",
370                 "title": "Historik",
371                 "selected": "{n} markerad(e)",
372                 "version": "Version",
373                 "last_edit": "Senast redigerad",
374                 "edited_by": "Redigerad av",
375                 "changeset": "Ändringsset",
376                 "unknown": "Okänd",
377                 "link_text": "Historik på openstreetmap.org"
378             },
379             "location": {
380                 "key": "L",
381                 "title": "Lokalisering",
382                 "unknown_location": "Okänd lokalisering"
383             },
384             "measurement": {
385                 "key": "M",
386                 "title": "Mätning",
387                 "selected": "{n} markerad(e)",
388                 "geometry": "Geometri",
389                 "closed": "slutet",
390                 "center": "Centrum",
391                 "perimeter": "Omkrets",
392                 "length": "Längd",
393                 "area": "Area",
394                 "centroid": "Centrumpunkt",
395                 "location": "Placering",
396                 "metric": "Metriskt",
397                 "imperial": "Brittiskt"
398             }
399         },
400         "geometry": {
401             "point": "punkt",
402             "vertex": "hörn",
403             "line": "linje",
404             "area": "område",
405             "relation": "relation"
406         },
407         "geocoder": {
408             "search": "Sök hela världen...",
409             "no_results_visible": "Inget hittades i visad kartyta",
410             "no_results_worldwide": "Inget hittades"
411         },
412         "geolocate": {
413             "title": "Visa var jag är",
414             "locating": "Lokaliserar, var god vänta..."
415         },
416         "inspector": {
417             "no_documentation_combination": "Det finns ingen dokumentation för denna tagg-kombination",
418             "no_documentation_key": "Det finns ingen dokumentation för denna nyckel.",
419             "documentation_redirect": "Denna dokumentation har dirigerats om till en ny sida",
420             "show_more": "Visa mer",
421             "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
422             "all_fields": "Alla egenskaper",
423             "all_tags": "Alla taggar",
424             "all_members": "Alla medlemmar",
425             "all_relations": "Alla relationer",
426             "new_relation": "Ny relation...",
427             "role": "Roll",
428             "choose": "Välj typ av objekt",
429             "results": "{n} sökresult för {search}",
430             "reference": "Visa på OpenStreetmaps wiki",
431             "back_tooltip": "Ändra objekt",
432             "remove": "Ta bort",
433             "search": "Sök",
434             "multiselect": "Valda objekt",
435             "unknown": "Okänd",
436             "incomplete": "<inte hämtad>",
437             "feature_list": "Sök efter objekt",
438             "edit": "Ändra objekt",
439             "check": {
440                 "yes": "Ja",
441                 "no": "Nej",
442                 "reverser": "Ändra riktning"
443             },
444             "radio": {
445                 "structure": {
446                     "type": "Typ",
447                     "default": "Standard",
448                     "layer": "Lager"
449                 }
450             },
451             "add": "Lägg till",
452             "none": "Ingen",
453             "node": "Nod",
454             "way": "Väg",
455             "relation": "Relation",
456             "location": "Plats",
457             "add_fields": "Lägg till fält:"
458         },
459         "background": {
460             "title": "Bakgrund",
461             "description": "Bakgrundsinställningar",
462             "key": "B",
463             "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
464             "none": "Ingen",
465             "best_imagery": "Populäraste källan till flygfoton för den här platsen",
466             "switch": "Växla tillbaka till denna bakgrund",
467             "custom": "Anpassa",
468             "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
469             "custom_prompt": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga nycklar är:\n  - {zoom}/{z}, {x}, {y} enligt Z/X/Y-schema\n  - {ty} för Y-koordinat enligt omvänd TMS-stil\n  - {u} för QuadTile-scheman\n  - {switch:a,b,c} för multiplex mot DNS-server\n\nExempel:\n{example}",
470             "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
471             "imagery_source_faq": "Var kommer dessa flygfoton från?",
472             "reset": "ta bort",
473             "offset": "Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter.",
474             "minimap": {
475                 "description": "Minikarta",
476                 "tooltip": "Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället.",
477                 "key": "/"
478             }
479         },
480         "map_data": {
481             "title": "Kartdata",
482             "description": "Kartdata",
483             "key": "F",
484             "data_layers": "Datalager",
485             "layers": {
486                 "osm": {
487                     "tooltip": "Kartdata från OpenStreetMap",
488                     "title": "OpenStreetMap-data"
489                 }
490             },
491             "fill_area": "Fyllda områden",
492             "map_features": "Kartobjekt",
493             "autohidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. ",
494             "osmhidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då OpenStreetMap-lagret är dolt."
495         },
496         "feature": {
497             "points": {
498                 "description": "Punkter",
499                 "tooltip": "Intressanta platser"
500             },
501             "traffic_roads": {
502                 "description": "Vägar",
503                 "tooltip": "Landsväg, gata m.m."
504             },
505             "service_roads": {
506                 "description": "Servicevägar",
507                 "tooltip": "Servicevägar, parkeringsvägar, bruksväg m.m."
508             },
509             "paths": {
510                 "description": "Stigar",
511                 "tooltip": "Trottoarer, gångvägar, cykelvägar m.m."
512             },
513             "buildings": {
514                 "description": "Byggnader",
515                 "tooltip": "Byggnader, skydd, garage, m.m."
516             },
517             "landuse": {
518                 "description": "Markanvändning",
519                 "tooltip": "Skogar, åkermark, parker, bostadsområden, shoppingområden m.m."
520             },
521             "boundaries": {
522                 "description": "Gränser",
523                 "tooltip": "Administrativa gränser"
524             },
525             "water": {
526                 "description": "Vattenobjekt",
527                 "tooltip": "Floder, sjöar, dammar m.m."
528             },
529             "rail": {
530                 "description": "Rälsobjekt",
531                 "tooltip": "Järnvägar"
532             },
533             "power": {
534                 "description": "Kraftobjekt",
535                 "tooltip": "Kraftledningar, kraftverk, fördelningsstation m.m."
536             },
537             "past_future": {
538                 "description": "Då- och framtid",
539                 "tooltip": "Föreslaget, under uppbyggnad, övergivet, rivet m.m."
540             },
541             "others": {
542                 "description": "Annat",
543                 "tooltip": "Allt annat"
544             }
545         },
546         "area_fill": {
547             "wireframe": {
548                 "description": "Ingen fyllning (trådram)",
549                 "tooltip": "Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto.",
550                 "key": "W"
551             },
552             "partial": {
553                 "description": "Delvis ifyllda",
554                 "tooltip": "Områden ritas med fyllning enbart längs insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"
555             },
556             "full": {
557                 "description": "Fullt ifyllda",
558                 "tooltip": "Områden är ritade fullt ifyllda."
559             }
560         },
561         "restore": {
562             "heading": "Du har osparade ändringar.",
563             "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
564             "restore": "Återställ mina ändringar",
565             "reset": "Ta bort mina ändringar"
566         },
567         "save": {
568             "title": "Spara",
569             "help": "Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.",
570             "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
571             "error": "Något gick fel vid sparandet",
572             "status_code": "Servern returnerade statuskoden {code}",
573             "unknown_error_details": "Kontrollera att du är ansluten till Internet.",
574             "uploading": "Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...",
575             "unsaved_changes": "Du har osparade ändringar.",
576             "conflict": {
577                 "header": "Lös motstridiga ändringar",
578                 "count": "Konflikt {num} av {total}",
579                 "previous": "< Föregående",
580                 "next": "Nästa >",
581                 "keep_local": "Behåll min",
582                 "keep_remote": "Använd deras",
583                 "restore": "Återställ",
584                 "delete": "Låt vara raderad",
585                 "download_changes": "Eller ladda ned osmChange-fil",
586                 "done": "Alla konflikter lösta!",
587                 "help": "En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat.\nKlicka på objekten nedan för ytterligare detaljer om respektive konflikt, och välj om dina eller\nden andra användarens ändringar ska behållas.\n"
588             }
589         },
590         "merge_remote_changes": {
591             "conflict": {
592                 "deleted": "Detta objekt har raderats av {user}.",
593                 "location": "Detta objekt har flyttas av både dig och {user}.",
594                 "nodelist": "Noder har ändrats av både dig och {user}.",
595                 "memberlist": "Relationsmedlemar har ändrats av både dig och {user}.",
596                 "tags": "Du ändrade taggen <b>{tag}</b> till \"{local}\" och {user} ändrade den till \"{remote}\"."
597             }
598         },
599         "success": {
600             "edited_osm": "Redigerade OSM!",
601             "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
602             "view_on_osm": "Visa på OSM",
603             "facebook": "Dela på Facebook",
604             "twitter": "Dela på Twitter",
605             "google": "Dela på Google+",
606             "help_html": "Dina ändringar borde synas i standardvyn om några minuter. Andra vyer och vissa objekttyper kan ta lite längre tid.",
607             "help_link_text": "Detaljer",
608             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
609         },
610         "confirm": {
611             "okay": "OK",
612             "cancel": "Avbryt"
613         },
614         "splash": {
615             "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
616             "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
617             "walkthrough": "Starta genomgången",
618             "start": "Redigera nu"
619         },
620         "source_switch": {
621             "live": "live",
622             "lose_changes": "Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
623             "dev": "dev"
624         },
625         "version": {
626             "whats_new": "Vad är nytt i iD {version}"
627         },
628         "tag_reference": {
629             "description": "Beskrivning",
630             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
631             "used_with": "används med {type}"
632         },
633         "validations": {
634             "disconnected_highway": "Ej ansluten väg",
635             "disconnected_highway_tooltip": "Vägar bör vara anslutna till andra vägar eller entréer i byggnader.",
636             "old_multipolygon": "Multipolygontaggar på yttre väg",
637             "old_multipolygon_tooltip": "Denna typ av multipolygon är föråldrad. Istället för att ha taggar på den yttre vägen, flytta dem till dess överliggande multipolygonen.",
638             "untagged_point": "Otaggad punkt",
639             "untagged_point_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna punkt är.",
640             "untagged_line": "Otaggad linje",
641             "untagged_line_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna linje är.",
642             "untagged_area": "Otaggat område",
643             "untagged_area_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad detta område är.",
644             "untagged_relation": "Otaggad relation",
645             "untagged_relation_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna relation är.",
646             "many_deletions": "Du håller på att radera {n} objekt. Är du helt säker att du vill göra detta? Detta tar bort dem från kartan som alla andra ser på openstreetmap.org.",
647             "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
648             "deprecated_tags": "Föråldrade taggar: {tags}"
649         },
650         "zoom": {
651             "in": "Zooma in",
652             "out": "Zooma ut"
653         },
654         "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare i nuvarande läge. ",
655         "full_screen": "Växla fullskärm",
656         "gpx": {
657             "local_layer": "Lokal fil",
658             "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-, .geojson- eller .kml-fil på sidan, eller klicka på knappen till höger för att bläddra",
659             "zoom": "Zooma till lager",
660             "browse": "Bläddra efter en fil"
661         },
662         "mapillary_images": {
663             "tooltip": "Gatubilder från Mapillary",
664             "title": "Bildlager (Mapillary)"
665         },
666         "mapillary_signs": {
667             "tooltip": "Trafikskyltar från Mapillary (måste aktivera bildlager)",
668             "title": "Bildlager med trafikskyltar (Mapillary)"
669         },
670         "mapillary": {
671             "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
672         },
673         "openstreetcam_images": {
674             "tooltip": "Gatubilder från OpenStreetCam",
675             "title": "Bildlager (OpenStreetCam)"
676         },
677         "openstreetcam": {
678             "view_on_openstreetcam": "Visa denna bild på OpenStreetCam"
679         },
680         "help": {
681             "title": "Hjälp",
682             "key": "H",
683             "help": "# Hjälp\n\nDetta är en redigerare för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nen gratis och redigerbar karta över världen. Du kan använda den för att lägga till och ändra\ndata i ditt område, allt för att göra en världsomspännande karta baserad på\nöppen källkod och öppen data bättre för alla.\n\nRedigeringar du gör på kartan kommer att visas för alla som använder\nOpenStreetMap. För att göra en redigering måste du\n[logga in](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett gemensamt projekt med [källkod\ntillgänglig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
684             "editing_saving": "# Redigera & spara\n\nDenna redigerare är främst gjord för att fungera online, och du använder den via en webbsida just nu.\n\n### Markera objekt\n\nFör att välja ett kartobjekt, t.ex. en väg eller en punkt, klicka på det på kartan. Detta markerar det valda objektet och laddar en sidopanel med detaljer om det. Om du högerklickar på det visas en meny med saker du kan göra med objektet.\n\nFör att markera flera objekt, håll ned Shift-tangenten. Klicka sedan på objekten du vill markera eller dra på kartan för att rita en kontur runt objekten. Alla punkter inuti ritat område kommer att markeras .\n\n### Spara redigeringar\n\nNär du gör ändringar såsom att ändra på en väg, byggnad eller plats är detta lagrat lokalt fram till att du sparar det på servern. Oroa dig inte om du gör ett misstag, du kan alltid ångra en ändring genom att klicka på Ångra-knappen och göra om din förändring genom att klicka på Gör om-knappen.\n\nKlicka på Spara för att slutföra en samling förändringar, t.ex. om du har gjort färdigt ett område i en stad och vill börja ändra i ett annat område. Du får möjlighet att granska vad du har gjort och redigeraren ger dig hjälpsamma förslag och varningar om någon ändring inte verkar korrekt.\n\nOm allt ser bra ut kan du ange en kort kommentar som förklarar vad du har gjort, och sedan klicka på 'Ladda upp' för att skicka ändringarna till [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/) där de blir synliga för alla andra användare och tillgängliga för andra att jobba vidare med.\n\nOm du inte kan slutföra din ändring på en gång kan du lämna redigeringsfönstret öppet och komma tillbaka (i samma webbläsare på samma dator) och redigeringsprogrammet kommer att ge dig möjlighet att återuppta ditt arbete.\n\n### Använda redigeraren\n\nDu kan se en lista med kortkommandon genom att trycka på tangenten `?`\n",
685             "roads": "# Vägar\n\nDu kan skapa, fixa och ta bort vägar med denna redigerare. Vägar kan vara alla typer av: stigar, bilvägar, spår, cykelvägar m.m. - alla välanvända segment ska kartläggas.\n\n### Markering\n\nKlicka på en väg för att välja den. En markering blir då synlig tillsammans med en sidopanel som visar mer information om vägen. Om du högerklickar på den får du en meny med åtgärder du kan utföra på vägen.\n\n### Modifiering\n\nOfta ser du vägar som inte är justerade till bakgrundsbilden eller till ett GPS-spår. Du kan justera dessa vägar så att de hamnar på rätt plats.\n\nKlicka först på vägen du vill ändra. Detta kommer att markera den och visa kontrollpunkter längs den som du kan dra i för att justera den. Om du vill lägga till en ny kontrollpunkt för högre detaljrikedom, dubbelklicka på en del av vägen utan en punkt så kommer en kontrollpunkt att läggas till.\n\nOm vägen är ansluten till en annan väg, men inte är det på kartan, kan du dra en av dess kontrollpunkter till den andra vägen för att koppla ihop dem. Att vägarna är kopplade till varandra är viktigt för kartan och avgörande för att kunna ge korrekta körinstruktioner.\n\nDu kan också högerklicka på den och välja 'Flytta', eller helt enkelt trycka på tangenten 'M' på tangentbordet, för att flytta en hel väg på en gång, och sedan klicka igen för att spara flytten.\n\n### Radering\n\nOm hela vägen är helt fel - du kan se att den inte existerar på satellitbilderna och har helst bekräftat i verkligheten att den inte finns - kan du radera den, vilket tar bort den från kartan. Var försiktigt när du raderar objekt - precis som vid all redigering kan alla se resultatet och satellitbilderna är ofta gamla, så vägen kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan radera en väg genom att klicka på den för att markera den, och sedan trycka på tangenten 'Delete' eller högerklicka på den och klicka på soptunnan.\n\n### Skapa\n\nHar du hittat någonstans att det borde finnas en väg där det inte finns en? Klicka på ikonen 'Linje' högst upp till vänster i redigeringsfönstret eller klicka på knappen '2' på tangentbordet för att börja rita en linje.\n\nKlicka på början av vägen på kartan för att påbörja ritningen. Om vägen viker av från en existerande väg, starta genom att klicka där de ansluter till varandra.\n\nKlicka sedan på punkter längs vägen så att den följer vägens sträckning enligt satellitbilder eller GPS-spår. Om vägen du ritar korsar en annan väg, anslut dem genom att klicka där de korsar varandra. När du är klar med att rita in vägen, dubbelklicka eller tryck 'Enter' på tangentbordet.\n",
686             "gps": "# GPS\n\nInsamlade GPS-spår är en värdefull källa för data till OpenStreetMap. Den här redigeraren\nstöder lokala spår - .gpx-filer på din lokala dator. Du kan samla\nin denna typ av GPS-spår med ett antal olika appar till din smartphone eller en GPS-enhet.\n\nFör information om hur du gör en GPS-uppmätning, läs\n[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nFör att använda ett GPX-spår för att kartlägga, dra och släpp GPX-filen på kartredigeraren.\nOm den accepteras kommer det att läggas till på kartan som en ljuslila\nlinje. Klicka på menyn Kartdata till höger för att aktivera,\navaktivera eller zooma in till detta nya GPX-skapade lager.\n\nGPX-spåret laddas inte direkt upp till OpenStreetMap - bästa sättet att använda\ndet är att rita på kartan och använda det som en guide för att lägga till ny information,\nmen också för att [ladda upp det till OpenStreetMap] (http://www.openstreetmap.org/trace/create)\nså att andra kan använda det.\n",
687             "imagery": "# Flygfoton\n\nFlygfoton är en viktig källa vid kartläggning. En kombination av bilder från flygplan, satelliter och andra fria källor finns tillgängliga i redigeraren i menyn 'Bakgrundsinställningar' till höger.\n\nNormalt visas ett satellitlager från [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) i redigeraren, men när du förflyttar dig runt och zoomar till nya geografiska områden kommer nya källor att bli tillgängliga. Vissa länder, som t.ex. USA, Frankrike och Danmark har bilder av väldigt hög kvalitet tillgängliga för vissa områden.\n\nFlygfotona är ibland förskjutna jämfört med kartan på grund av misstag från leverantören av flygfoton. Om du ser att många vägar är förskjutna i förhållande till flygfotot, flytta dem inte direkt för att matcha bakgrunden. Istället kan du justera flygfotot så att det matchar med existerande data genom att klicka 'Justera bildplacering' längst ned i menyn för Bakgrundsinställningar.\n",
688             "addresses": "# Adresser\n\nAdresser är bland den mest användbara informationen på kartan.\n\nÄven om adresser normalt är relaterade till segment av gatan är de i OpenStreetMap hanterade som attribut på byggnader och platser längs gatan.\n\nDu kan lägga till adressinformation både på platser kartlagda som byggnadskonturer och på platser kartlagda som enskilda punkter.\nDen bästa källan för adressinformation är från egen kunskap eller genom att besöka platsen - precis som för allt annat; att kopiera från kommersiella källor som Google Maps är strikt förbjudet.\n",
689             "inspector": "# Använda objektredigeraren\n\nObjektredigeraren är området till vänster på sidan som låter dig\nändra detaljerna för valt objekt.\n\n### Välj objekttyp\n\nEfter att du har lagt till en punkt, linje eller ett område kan du välja vad för typ av objekt det\när, t.ex. om det är en huvudväg eller bostadsgata, shoppingcenter eller café.\nObjektredigeraren visar knappar för vanliga objekttyper, och du kan\nsöka efter andra typer i sökfönstret.\n\nKlicka på 'i' i nedre högra hörnet för en objekttyp för\natt läsa mer om det. Klicka på en knapp för att välja typ.\n\n### Använda formulär och ändra taggar\n\nEfter att du har valt en objekttyp, eller om du väljer ett objekt som redan\nhar en typ associerad, kommer objektredigeraren att visa fält med detaljer om objekttypen såsom namn och adress.\n\nUnder fälten du ser kan du klicka på menyn 'Lägg till fält\" för att lägga till\nandra detaljer, som t.ex. Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.\n\nLängst ned i objektredigeraren, klicka på 'Alla taggar' för att lägga till ytterligare godtyckliga\ntaggar till objektet. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) är en\nbra resurs för att lära dig mer om populära tagg-kombinationer.\n\nÄndringar du gör i objektredigeraren visas automatiskt på kartan.\nDu kan ångra dem när du vill genom att klicka på 'Ångra'-knappen.\n",
690             "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera byggnaden och ladda en sidopanel som visar mer information om byggnaden. Om du högerklickar på den, kommer det att visas en meny med åtgärder du kan utföra på byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och tryck på tangenten 'M', eller högerklicka och välj alternativet 'Flytta'. Rör på musen för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfaciliteter, och andra saker finns i byggnaderna som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Enter\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den först ritade noden för att sluta formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch har helst bekräftat lokalt att den inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort den från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrade, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på tangenten 'Delete', eller högerklicka och på den och sedan klicka på soptunnan.\n",
691             "relations": "# Relationer\n\nEn relation är en speciell typ av egenskap i OpenStreetMap som grupperar objekt. Två vanliga relationstyper är t.ex. *ruttrelation* som grupperar vägsträckor som tillhör en specifik riksväg eller motorväg, och *multipolygoner* som grupperar linjer som definierar ett komplext område (som t.ex. har flera delar eller hål i sig)\n\nObjekten i en relation kallas *medlemmar*. Längst ned i sidopanelen kan du se vilka relationer ett objekt är medlem i, och ett klick på en relation kommer att markera den. När relationen är markerad kan du se alla medlemmar listade i sidopanelen och markerade på kartan.\n\nFör det mesta kommer iD att ta hand om relationerna automatiskt när du redigerar. Det viktigaste du måste veta om är att om du tar bort en vägsträcka för att rita om den mer exakt, måste du se till att den nya sträckan är medlem i samma relation som originalet.\n\n## Redigera relationer\n\nOm du vill redigera relationer är här grunderna.\n\nFör att lägga till ett objekt i en relation, markera objektet och klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" i sidopanelen, och välj sedan eller skriv namnet på relationen.\n\nFör att skapa en ny relation, markera det första objektet som ska vara medlem i relationen, klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" och välj \"Ny relation...\"\n\nFör att ta bort ett objekt från en relation, markera objektet och klicka på soptunnan bredvid relationen du vill ta bort den från.\n\nDu kan skapa multipolygoner med hål i sig med verktyget \"sammanfoga\". Rita två områden (inre och yttre), håll ned shift-tangenten och klicka på var och en av dem för att markera båda, tryck sedan på tangenten 'C'. Ett annat alternativ är att markera båda, och sedan högerklicka på en av dem och sedan klicka på knappen 'Sammanfoga' (+).\n"
692         },
693         "intro": {
694             "done": "klar",
695             "ok": "OK",
696             "graph": {
697                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
698                 "city": "Grönköping",
699                 "county": "<value for addr:county>",
700                 "district": "<value for addr:district>",
701                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
702                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
703                 "postcode": "541 89",
704                 "province": "<value for addr:province>",
705                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
706                 "state": "<value for addr:state>",
707                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
708                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
709                 "countrycode": "se",
710                 "name": {
711                     "1st-avenue": "Första gatan",
712                     "2nd-avenue": "Andra gatan",
713                     "4th-avenue": "Fjärde gatan",
714                     "5th-avenue": "Femte gatan",
715                     "6th-avenue": "Sjätte gatan",
716                     "6th-street": "Sjätte vägen",
717                     "7th-avenue": "Sjunde gatan",
718                     "8th-avenue": "Åttonde gatan",
719                     "9th-avenue": "Nionde gatan",
720                     "10th-avenue": "Tionde gatan",
721                     "11th-avenue": "Elfte gatan",
722                     "12th-avenue": "Tolfte gatan",
723                     "access-point-employment": "Arbetsförmedlingen",
724                     "adams-street": "Adams gata",
725                     "andrews-elementary-school": "S:t Andreas grundskola",
726                     "andrews-street": "Andreasvägen",
727                     "armitage-street": "Björkgatan",
728                     "barrows-school": "Vagnsgatan",
729                     "battle-street": "Segergatan",
730                     "bennett-street": "Bokgatan",
731                     "bowman-park": "Bågskyttsparken",
732                     "collins-drive": "Ringvägen",
733                     "conrail-railroad": "Gamla järnvägen",
734                     "conservation-park": "Stadsliden",
735                     "constantine-street": "Kristinavägen",
736                     "cushman-street": "Mycelievägen",
737                     "dollar-tree": "Pengaträdet",
738                     "douglas-avenue": "Hjortronstigen",
739                     "east-street": "Östra vägen",
740                     "elm-street": "Almgatan",
741                     "flower-street": "Blomgatan",
742                     "foster-street": "Barnhemsgatan",
743                     "french-street": "Franska vägen",
744                     "garden-street": "Trädgårdsgatan",
745                     "gem-pawnbroker": "Smyckespantbanken",
746                     "golden-finch-framing": "Gyllene finkens rambutik",
747                     "grant-avenue": "Blåbärsvägen",
748                     "hoffman-pond": "Grössjön",
749                     "hoffman-street": "Marmorvägen",
750                     "hook-avenue": "Bärnstensvägen",
751                     "jefferson-street": "Kvartsvägen",
752                     "kelsey-street": "Utlastargränd",
753                     "lafayette-park": "Mariehemsängarna",
754                     "las-coffee-cafe": "Kvarncaféet",
755                     "lincoln-avenue": "Olof Palmes aveny",
756                     "lowrys-books": "Selmas bokhandel",
757                     "lynns-garage": "Rogers garage",
758                     "main-street-barbell": "Storgatans tyngdlyft",
759                     "main-street-cafe": "Storgatans café",
760                     "main-street-fitness": "Storgatans fitness",
761                     "main-street": "Storgatan",
762                     "maple-street": "Lönngatan",
763                     "marina-park": "Havsparken",
764                     "market-street": "Marknadsgatan",
765                     "memory-isle-park": "Stadsparken",
766                     "memory-isle": "Minnenas ö",
767                     "michigan-avenue": "Götalandsgatan",
768                     "middle-street": "Mellangatan",
769                     "millard-street": "Morkullevägen",
770                     "moore-street": "Rödhakevägen",
771                     "morris-avenue": "Tvärvägen",
772                     "mural-mall": "Målargränd",
773                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar och Grill",
774                     "paisley-emporium": "Begagnatmarknad",
775                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
776                     "pealer-street": "Falkvägen",
777                     "pine-street": "Tallgatan",
778                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
779                     "portage-avenue": "Postvägen",
780                     "portage-river": "Postfloden",
781                     "preferred-insurance-services": "Säkra försäkringar",
782                     "railroad-drive": "Järnvägsgatan",
783                     "river-city-appliance": "Grönköpings vitvaror",
784                     "river-drive": "Flodallén",
785                     "river-road": "Flodvägen",
786                     "river-street": "Flodgatan",
787                     "riverside-cemetery": "Flodstrandens kyrkogård",
788                     "riverwalk-trail": "Strandpromenaden",
789                     "riviera-theatre": "Flodteatern",
790                     "rocky-river": "Klippfloden",
791                     "saint-joseph-river": "Storån",
792                     "scidmore-park-petting-zoo": "Bokparkens barn-zoo",
793                     "scidmore-park": "Bokparken",
794                     "scouter-park": "Scoutparken",
795                     "sherwin-williams": "Olssons färg",
796                     "south-street": "Södra gatan",
797                     "southern-michigan-bank": "Södra storgatans bank",
798                     "spring-street": "Källgatan",
799                     "sturgeon-river-road": "Grössjömyrstigen",
800                     "three-rivers-city-hall": "Grönköpings kommunhus",
801                     "three-rivers-elementary-school": "Grönköpings grundskola",
802                     "three-rivers-fire-department": "Grönköpings brandstation",
803                     "three-rivers-high-school": "Grönköpings gymnasium",
804                     "three-rivers-middle-school": "Grönköpings högstadium",
805                     "three-rivers-municipal-airport": "Grönköpings kommunala flygplats",
806                     "three-rivers-post-office": "Grönköpings postkontor",
807                     "three-rivers-public-library": "Grönköpings bibliotek",
808                     "three-rivers": "Grönköping",
809                     "unique-jewelry": "Unika juveler",
810                     "walnut-street": "Valnötsgatan",
811                     "washington-street": "Stockholmsgatan",
812                     "water-street": "Vattenvägen",
813                     "west-street": "Västra vägen",
814                     "wheeler-street": "Hjulgatan",
815                     "william-towing": "Villiams bilbärgning",
816                     "willow-drive": "Grönstråket",
817                     "wood-street": "Skogsgatan",
818                     "world-fare": "World Fare"
819                 }
820             },
821             "welcome": {
822                 "title": "Välkommen",
823                 "welcome": "Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.",
824                 "practice": "Allt i denna genomgång är enbart i träningssyfte; ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.",
825                 "words": "Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi att använda *kursiv* text. ",
826                 "mouse": "Du kan använda valfri inmatningshårdvara för att redigera kartan, men genomgången kommer att utgå från att du har en mus med vänster- och högerknappar. **Om du vill ansluta en mus, gör det nu och klicka OK.**",
827                 "leftclick": "När genomgången ber dig att klicka eller dubbelklicka, syftar vi på vänsterknappen. På en styrplatta kan det vara enkelklick eller tryck med ett finger. **Tryck med vänster musknapp {num} gånger.**",
828                 "rightclick": "Ibland kommer vi också be dig att högerklicka. Detta kan vara samma sak som att kontroll-klicka eller klicka med två fingrar på en styrplatta.  Ditt tangentbord kanske även har en 'meny'-knapp som fungerar som högerklick. **Högerklicka {num} gånger.**",
829                 "chapters": "Du kan använda knapparna nedan för att hoppa mellan kapitel när du vill, eller starta om ett kapitel om du fastnar. Då är vi redo att sätta igång! **Klicka '{next}' för att fortsätta.**"
830             },
831             "navigation": {
832                 "title": "Navigation",
833                 "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. {br}Du kan dra kartan genom att hålla ned vänster musknapp medan du flyttar musen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet. **Dra kartan!**",
834                 "zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**",
835                 "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap.",
836                 "points_lines_areas": "Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*",
837                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.",
838                 "click_townhall": "Alla objekt på kartan kan markeras genom att klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**",
839                 "selected_townhall": "Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerade objekt visas med en pulserande glödande ram.",
840                 "editor_townhall": "När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.",
841                 "preset_townhall": "Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.",
842                 "fields_townhall": "Mittdelen av objektredigeraren innehåller *fält* som visar objektets attribut, såsom namn och adress. ",
843                 "close_townhall": "**Stäng objektredigeraren genom att trycka på Escape på tangentbordet eller genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet. ",
844                 "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
845                 "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
846                 "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
847                 "editor_street": "Fälten som visas för en väg är annorlunda mot fälten som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren fält som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
848                 "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
849             },
850             "points": {
851                 "title": "Punkter",
852                 "add_point": "*Punkter* kan användas för att representera objekt såsom affärer, restauranger och monument.{br}De markerar en specifik position och beskriver vad det är. **Klicka på knappen {button} Punkt för att lägga till en ny punkt.**",
853                 "place_point": "För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och vänsterklicka eller tryck på mellanslagstangenten.  **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck på mellanslag.**",
854                 "search_cafe": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**",
855                 "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
856                 "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
857                 "add_name": "På OpenStreetMap är alla fält valfria, och det är ok att lämna ett fält tomt om du är osäker.{br}Låt oss låtsas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
858                 "add_close": "Objektredigeraren komma ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
859                 "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
860                 "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en adress. **Ändra information om caféet.**",
861                 "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
862                 "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
863                 "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
864                 "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram till att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
865                 "play": "Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övnings skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
866             },
867             "areas": {
868                 "title": "Områden",
869                 "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt som du kanske normalt skulle kartlägga som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
870                 "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
871                 "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned '{alt}'-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
872                 "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
873                 "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
874                 "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
875                 "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget i namnfältet.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen till fältet Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till fält.**",
876                 "choose_field": "**Välj {field} i listan.**",
877                 "retry_add_field": "Du valde inte fältet {field}. Låt oss försöka igen.",
878                 "describe_playground": "**Ange en beskrivning och klicka sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
879                 "play": "Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden för att se vad för typ av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
880             },
881             "lines": {
882                 "title": "Linjer",
883                 "add_line": "*Linjer* används för att representera objekt såsom vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen {button} Linje för att lägga till en ny linje.**",
884                 "start_line": "Här är en väg som saknas. Låt oss lägga till den!{br}På OpenStreetMap bör linjer ritas längs mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt. **Påbörja en ny linje genom att klicka på den övre änden av den saknade vägen.**",
885                 "intersect": "Klicka eller tryck mellanslag för att lägga till fler noder på linjen.{br}Vägar och många andra typer av linjer bildar större nätverk. Det är viktigt att de linjerna är korrekt anslutna till varandra för att navigationsappar ska fungera. **Klicka på {name} för att skapa en korsning som sammanbinder de två linjerna.**",
886                 "retry_intersect": "Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!",
887                 "continue_line": "Fortsätt att rita linjen för den nya vägen. Kom ihåg att du kan dra och zooma kartan om du behöver.{br}När du har ritat färdigt, klicka på den sista noden igen. **Rita färdigt vägen.**",
888                 "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
889                 "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
890                 "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
891                 "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
892                 "did_name_road": "Ser bra ut! Nu ska vi lära oss hur vi uppdaterar formen på en linje. ",
893                 "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en befintlig linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
894                 "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
895                 "start_drag_endpoint": "När en linje är markerad, kan du flytta dess noder genom att klicka och hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar. **Flytta slutpunkten till platsen där korsningen bör vara.**",
896                 "finish_drag_endpoint": "Den här platsen ser bra ut. **Släpp vänster musknapp för att slutföra förflyttningen.**",
897                 "start_drag_midpoint": "Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längs kurvan för vägen.**",
898                 "continue_drag_midpoint": "Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen genom att dubbelklicka eller dra i mittpunkten tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck OK.**",
899                 "delete_lines": "Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ",
900                 "rightclick_intersection": "Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid den här korsningen och radera allt ovanför den. **Högerklicka på noden i korsningen.**",
901                 "split_intersection": "**Klicka på knappen {button} för att dela {street}.**",
902                 "retry_split": "Du tryckte inte på knappen Dela upp. Försök igen.",
903                 "did_split_multi": "Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Klicka på den övre delen av {street2} för att markera den.**",
904                 "did_split_single": "**Klicka på övre delen av {street2} för att markera den.**",
905                 "multi_select": "{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}. Du kan shift-klicka för att markera flera saker. **Håll ned Shift och klicka på {other2}.**",
906                 "multi_rightclick": "Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade. **Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**",
907                 "multi_delete": "**Klicka på knappen {button} för att radera de överflödiga linjerna.**",
908                 "retry_delete": "Du klickade inte på knappen Radera. Försök igen.",
909                 "play": "Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på \"{next}\". **"
910             },
911             "buildings": {
912                 "title": "Byggnader",
913                 "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
914                 "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur deras kontur ser ut vid marknivå, så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
915                 "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Kom ihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen den första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
916                 "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
917                 "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
918                 "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen är det helt ok att ange det som en odefinierad \"Byggnad\". **Välj typen {preset}.**",
919                 "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
920                 "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeringsmenyn.**",
921                 "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
922                 "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
923                 "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Nu kommer ytterligare ett användbart trick.",
924                 "add_tank": "Nu ska vi rita av konturen på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
925                 "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nuddar vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
926                 "continue_tank": "Lägg till några fler noder längs kanten. Cirkeln kommer sedan att skapas utanför de noder du ritar.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
927                 "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
928                 "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
929                 "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
930                 "circle_tank": "**Klicka på knappen {button} för att göra tanken cirkulär.**",
931                 "retry_circle": "Du tryckte inte på knappen Gör till cirkel. Försök igen.",
932                 "play": "Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av kommandona i redigeringsmenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
933             },
934             "startediting": {
935                 "title": "Börja redigera",
936                 "help": "Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan repetera denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {button} Hjälp eller trycka på '{key}'-tangenten.",
937                 "shortcuts": "Du kan se en lista med kommandon tillsammans med deras kortkommandon genom att trycka på tangenten '{key}'.",
938                 "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
939                 "start": "Börja kartera!"
940             }
941         },
942         "shortcuts": {
943             "title": "Kortkommandon",
944             "tooltip": "Visa vy med kortkommandon.",
945             "toggle": {
946                 "key": "?"
947             },
948             "key": {
949                 "alt": "Alt",
950                 "backspace": "Backsteg",
951                 "cmd": "Cmd",
952                 "ctrl": "Ctrl",
953                 "delete": "Delete",
954                 "del": "Del",
955                 "end": "End",
956                 "enter": "Enter",
957                 "esc": "Esc",
958                 "home": "Home",
959                 "option": "Option",
960                 "pause": "Pause",
961                 "pgdn": "PgDn",
962                 "pgup": "PgUp",
963                 "return": "Return",
964                 "shift": "Shift",
965                 "space": "Mellanslag"
966             },
967             "gesture": {
968                 "drag": "dra"
969             },
970             "or": "-eller-",
971             "browsing": {
972                 "title": "Navigera",
973                 "navigation": {
974                     "title": "Navigation",
975                     "pan": "Panorera kartan",
976                     "pan_more": "Panorera kartan en skärm åt gången",
977                     "zoom": "Zooma in / Zooma ut",
978                     "zoom_more": "Zooma in / Zooma ut mycket"
979                 },
980                 "help": {
981                     "title": "Hjälp",
982                     "help": "Visa hjälp/dokumentation",
983                     "keyboard": "Visa kortkommandon"
984                 },
985                 "display_options": {
986                     "title": "Visa inställningar",
987                     "background": "Visa inställningar för bakgrund",
988                     "background_switch": "Växla tillbaka till senaste bakgrund",
989                     "map_data": "Visa alternativ för kartdata",
990                     "fullscreen": "Gå till fullskärmsläge",
991                     "wireframe": "Växla trådramsläge",
992                     "minimap": "Visa/dölj minikarta"
993                 },
994                 "selecting": {
995                     "title": "Markera objekt",
996                     "select_one": "Markera ett enskilt objekt",
997                     "select_multi": "Markera flera objekt",
998                     "lasso": "Rita en markeringslasso runt objekt"
999                 },
1000                 "with_selected": {
1001                     "title": "Med objekt markerat",
1002                     "edit_menu": "Visa/dölj redigeringsmeny"
1003                 },
1004                 "vertex_selected": {
1005                     "title": "Med nod markerad",
1006                     "previous": "Hoppa till föregående nod",
1007                     "next": "Hoppa till nästa nod",
1008                     "first": "Hoppa till första noden",
1009                     "last": "Hoppa till sista noden",
1010                     "change_parent": "Växla vald väg"
1011                 }
1012             },
1013             "editing": {
1014                 "title": "Redigera",
1015                 "drawing": {
1016                     "title": "Rita",
1017                     "add_point": "'Lägg till punkt'-läge",
1018                     "add_line": "'Lägg till linje'-läge",
1019                     "add_area": "'Lägg till område'-läge",
1020                     "place_point": "Placera en punkt",
1021                     "disable_snap": "Hindra att punkter kopplas samman",
1022                     "stop_line": "Slutför linje eller område"
1023                 },
1024                 "operations": {
1025                     "title": "Operationer",
1026                     "continue_line": "Fortsätt en linje från markerad nod",
1027                     "merge": "Kombinera (sammanfoga) markerade objekt",
1028                     "disconnect": "Koppla isär objekt vid markerad nod",
1029                     "split": "Dela en linje i två vid markerad nod",
1030                     "reverse": "Byt riktning på en linje",
1031                     "move": "Flytta markerade objekt",
1032                     "rotate": "Rotera markerade objekt",
1033                     "orthogonalize": "Räta ut linje / Räta upp hörnen på område",
1034                     "circularize": "Gör en sluten linje eller ett område cirkulär. ",
1035                     "reflect_long": "Spegla objekt längs dess långa axel",
1036                     "reflect_short": "Spegla objekt längs deras korta axel",
1037                     "delete": "Radera markerade objekt"
1038                 },
1039                 "commands": {
1040                     "title": "Kommandon",
1041                     "copy": "Kopiera markerade objekt",
1042                     "paste": "Klistra in kopierade objekt",
1043                     "undo": "Ångra senaste ändring",
1044                     "redo": "Gör om senaste ändring",
1045                     "save": "Spara ändringar"
1046                 }
1047             },
1048             "tools": {
1049                 "title": "Verktyg",
1050                 "info": {
1051                     "title": "Information",
1052                     "all": "Visa/dölj alla informationspaneler",
1053                     "background": "Visa/dölj panelen Bakgrund",
1054                     "history": "Visa/dölj panelen Historik",
1055                     "location": "Visa/dölj panelen Lokalisering",
1056                     "measurement": "Visa/dölj panelen Mätning"
1057                 }
1058             }
1059         },
1060         "presets": {
1061             "categories": {
1062                 "category-barrier": {
1063                     "name": "Barriärer"
1064                 },
1065                 "category-building": {
1066                     "name": "Byggnad"
1067                 },
1068                 "category-golf": {
1069                     "name": "Golf"
1070                 },
1071                 "category-landuse": {
1072                     "name": "Landanvändning"
1073                 },
1074                 "category-natural-area": {
1075                     "name": "Natur"
1076                 },
1077                 "category-natural-line": {
1078                     "name": "Natur"
1079                 },
1080                 "category-natural-point": {
1081                     "name": "Natur"
1082                 },
1083                 "category-path": {
1084                     "name": "Stig"
1085                 },
1086                 "category-rail": {
1087                     "name": "Spår"
1088                 },
1089                 "category-restriction": {
1090                     "name": "Restriktion"
1091                 },
1092                 "category-road": {
1093                     "name": "Väg"
1094                 },
1095                 "category-route": {
1096                     "name": "Rutt"
1097                 },
1098                 "category-water-area": {
1099                     "name": "Vatten"
1100                 },
1101                 "category-water-line": {
1102                     "name": "Vatten"
1103                 }
1104             },
1105             "fields": {
1106                 "access": {
1107                     "label": "Tillåten åtkomst",
1108                     "options": {
1109                         "designated": {
1110                             "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar",
1111                             "title": "Föredragen"
1112                         },
1113                         "destination": {
1114                             "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination",
1115                             "title": "Destination"
1116                         },
1117                         "dismount": {
1118                             "description": "Åtkomst tillåten, men förare måste stiga av",
1119                             "title": "Avstigning"
1120                         },
1121                         "no": {
1122                             "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten",
1123                             "title": "Förbjudet"
1124                         },
1125                         "permissive": {
1126                             "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet",
1127                             "title": "Påbjuden"
1128                         },
1129                         "private": {
1130                             "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis",
1131                             "title": "Privat"
1132                         },
1133                         "yes": {
1134                             "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag",
1135                             "title": "Tillåtna"
1136                         }
1137                     },
1138                     "placeholder": "Ej specificerat",
1139                     "types": {
1140                         "access": "Generell",
1141                         "bicycle": "Cyklar",
1142                         "foot": "Fotgängare",
1143                         "horse": "Hästar",
1144                         "motor_vehicle": "Motorfordon"
1145                     }
1146                 },
1147                 "access_simple": {
1148                     "label": "Tillåten åtkomst"
1149                 },
1150                 "address": {
1151                     "label": "Adress",
1152                     "placeholders": {
1153                         "block_number": "Kvartersnummer",
1154                         "block_number!jp": "Kv.nummer.",
1155                         "city": "Stad",
1156                         "city!jp": "Stad/Ort/By/Tokyo stadsdelskommun",
1157                         "city!vn": "Stad/Ort",
1158                         "conscriptionnumber": "123",
1159                         "country": "Land",
1160                         "county": "Län",
1161                         "county!jp": "Distrikt",
1162                         "district": "Distrikt",
1163                         "district!vn": "Arrondissement/Stad/Distrikt",
1164                         "floor": "Våning",
1165                         "hamlet": "Småort",
1166                         "housename": "Husnamn",
1167                         "housenumber": "123",
1168                         "housenumber!jp": "Husnummer",
1169                         "neighbourhood": "Grannskap",
1170                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1171                         "place": "Plats",
1172                         "postcode": "Postnummer",
1173                         "province": "Provins",
1174                         "province!jp": "Prefektur",
1175                         "quarter": "Stadsdel",
1176                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1177                         "state": "Stat",
1178                         "street": "Gata",
1179                         "subdistrict": "Deldistrikt",
1180                         "subdistrict!vn": "Stadsdel/Kommun/Ort",
1181                         "suburb": "Stadsdel",
1182                         "suburb!jp": "Stadsdel",
1183                         "unit": "Enhet/port/trappa"
1184                     }
1185                 },
1186                 "admin_level": {
1187                     "label": "Administrativ nivå"
1188                 },
1189                 "aerialway": {
1190                     "label": "Typ"
1191                 },
1192                 "aerialway/access": {
1193                     "label": "Tillgång",
1194                     "options": {
1195                         "both": "Båda",
1196                         "entry": "Ingång",
1197                         "exit": "Utgång"
1198                     }
1199                 },
1200                 "aerialway/bubble": {
1201                     "label": "Skidkabin"
1202                 },
1203                 "aerialway/capacity": {
1204                     "label": "Kapacitet (per timme)",
1205                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1206                 },
1207                 "aerialway/duration": {
1208                     "label": "Varaktighet (min)",
1209                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1210                 },
1211                 "aerialway/heating": {
1212                     "label": "Uppvärmd"
1213                 },
1214                 "aerialway/occupancy": {
1215                     "label": "Antal personer",
1216                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1217                 },
1218                 "aerialway/summer/access": {
1219                     "label": "Tillgång (sommar)",
1220                     "options": {
1221                         "both": "Båda",
1222                         "entry": "Ingång",
1223                         "exit": "Utgång"
1224                     }
1225                 },
1226                 "aeroway": {
1227                     "label": "Typ"
1228                 },
1229                 "agrarian": {
1230                     "label": "Produkter"
1231                 },
1232                 "amenity": {
1233                     "label": "Typ"
1234                 },
1235                 "animal_boarding": {
1236                     "label": "För djur"
1237                 },
1238                 "animal_breeding": {
1239                     "label": "För djur"
1240                 },
1241                 "animal_shelter": {
1242                     "label": "För djur"
1243                 },
1244                 "area/highway": {
1245                     "label": "Typ"
1246                 },
1247                 "artist": {
1248                     "label": "Konstnär"
1249                 },
1250                 "artwork_type": {
1251                     "label": "Typ"
1252                 },
1253                 "atm": {
1254                     "label": "Uttagsautomat"
1255                 },
1256                 "backrest": {
1257                     "label": "Ryggstöd"
1258                 },
1259                 "barrier": {
1260                     "label": "Typ"
1261                 },
1262                 "bath/open_air": {
1263                     "label": "Utomhus"
1264                 },
1265                 "bath/sand_bath": {
1266                     "label": "Sandbad"
1267                 },
1268                 "bath/type": {
1269                     "label": "Specialitet",
1270                     "options": {
1271                         "foot_bath": "Fotbad",
1272                         "hot_spring": "Varm källa",
1273                         "onsen": "Japansk Onsen"
1274                     }
1275                 },
1276                 "beauty": {
1277                     "label": "Typ av affär"
1278                 },
1279                 "bench": {
1280                     "label": "Bänk"
1281                 },
1282                 "bicycle_parking": {
1283                     "label": "Typ"
1284                 },
1285                 "bin": {
1286                     "label": "Soptunna"
1287                 },
1288                 "blood_components": {
1289                     "label": "Blodkomponenter ",
1290                     "options": {
1291                         "plasma": "plasma",
1292                         "platelets": "trombocytkoncentrat (blodplättar)",
1293                         "stemcells": "blodprov för stamceller",
1294                         "whole": "helt blod"
1295                     }
1296                 },
1297                 "board_type": {
1298                     "label": "Typ"
1299                 },
1300                 "boules": {
1301                     "label": "Typ"
1302                 },
1303                 "boundary": {
1304                     "label": "Typ"
1305                 },
1306                 "brand": {
1307                     "label": "Varumärke"
1308                 },
1309                 "bridge": {
1310                     "label": "Typ",
1311                     "placeholder": "Standard"
1312                 },
1313                 "building": {
1314                     "label": "Byggnad"
1315                 },
1316                 "building_area": {
1317                     "label": "Byggnad"
1318                 },
1319                 "bunker_type": {
1320                     "label": "Typ"
1321                 },
1322                 "cables": {
1323                     "label": "Kablar",
1324                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1325                 },
1326                 "camera/direction": {
1327                     "label": "Riktning (grader medurs)",
1328                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1329                 },
1330                 "camera/mount": {
1331                     "label": "Kameramontering"
1332                 },
1333                 "camera/type": {
1334                     "label": "Kameratyp",
1335                     "options": {
1336                         "dome": "Dome (\"kupol\")",
1337                         "fixed": "Fast",
1338                         "panning": "Panorering"
1339                     }
1340                 },
1341                 "capacity": {
1342                     "label": "Kapacitet",
1343                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1344                 },
1345                 "cardinal_direction": {
1346                     "label": "Riktning",
1347                     "options": {
1348                         "E": "Öster",
1349                         "ENE": "Ostnordost",
1350                         "ESE": "Ostsydost",
1351                         "N": "Norr",
1352                         "NE": "Nordost",
1353                         "NNE": "Nordnordost",
1354                         "NNW": "Nordnordväst",
1355                         "NW": "Nordväst",
1356                         "S": "Söder",
1357                         "SE": "Sydost",
1358                         "SSE": "Sydsydost",
1359                         "SSW": "Sydsydväst",
1360                         "SW": "Sydväst",
1361                         "W": "Väster",
1362                         "WNW": "Västnordväst",
1363                         "WSW": "Västsydväst"
1364                     }
1365                 },
1366                 "castle_type": {
1367                     "label": "Typ"
1368                 },
1369                 "clock_direction": {
1370                     "label": "Riktning",
1371                     "options": {
1372                         "anticlockwise": "Motsols",
1373                         "clockwise": "Medsols"
1374                     }
1375                 },
1376                 "clothes": {
1377                     "label": "Kläder"
1378                 },
1379                 "club": {
1380                     "label": "Typ"
1381                 },
1382                 "collection_times": {
1383                     "label": "Hämtningstider"
1384                 },
1385                 "comment": {
1386                     "label": "Ändringskommentar",
1387                     "placeholder": "Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)"
1388                 },
1389                 "communication_multi": {
1390                     "label": "Kommunikationstyper"
1391                 },
1392                 "construction": {
1393                     "label": "Typ"
1394                 },
1395                 "contact/webcam": {
1396                     "label": "URL till webbkamera",
1397                     "placeholder": "http://exempel.se/"
1398                 },
1399                 "content": {
1400                     "label": "Innehåll"
1401                 },
1402                 "country": {
1403                     "label": "Land"
1404                 },
1405                 "covered": {
1406                     "label": "Övertäckt"
1407                 },
1408                 "craft": {
1409                     "label": "Typ"
1410                 },
1411                 "crane/type": {
1412                     "label": "Krantyp",
1413                     "options": {
1414                         "floor-mounted_crane": "Golvmonterad kran",
1415                         "portal_crane": "Portalkran",
1416                         "travel_lift": "Traverslift"
1417                     }
1418                 },
1419                 "crop": {
1420                     "label": "Grödor"
1421                 },
1422                 "crossing": {
1423                     "label": "Typ"
1424                 },
1425                 "cuisine": {
1426                     "label": "Typer av mat"
1427                 },
1428                 "currency_multi": {
1429                     "label": "Valutor"
1430                 },
1431                 "cutting": {
1432                     "label": "Typ",
1433                     "placeholder": "Standard"
1434                 },
1435                 "cycle_network": {
1436                     "label": "Nätverk"
1437                 },
1438                 "cycleway": {
1439                     "label": "Cykelfiler",
1440                     "options": {
1441                         "lane": {
1442                             "description": "Cykelfil separerad från motortrafik med en målad linje",
1443                             "title": "Normal cykelfil"
1444                         },
1445                         "none": {
1446                             "description": "Ingen cykelfil",
1447                             "title": "Ingen"
1448                         },
1449                         "opposite": {
1450                             "description": "Cykelfil som går i båda riktningarna på en enkelriktad gata",
1451                             "title": "Dubbelriktad cykelfil"
1452                         },
1453                         "opposite_lane": {
1454                             "description": "Cykelfil som går i motsatt riktning mot övrig trafik",
1455                             "title": "Motriktad cykelfil"
1456                         },
1457                         "share_busway": {
1458                             "description": "Cykelfil delad med bussfil",
1459                             "title": "Cykelfil delad med buss"
1460                         },
1461                         "shared_lane": {
1462                             "description": "Cykelfil utan separation från motortrafik",
1463                             "title": "Delad cykelfil"
1464                         },
1465                         "track": {
1466                             "description": "Cykelfil separerad från trafik med fysisk barriär ",
1467                             "title": "Cykelspår"
1468                         }
1469                     },
1470                     "placeholder": "Ingen",
1471                     "types": {
1472                         "cycleway:left": "Vänster sida",
1473                         "cycleway:right": "Höger sida"
1474                     }
1475                 },
1476                 "date": {
1477                     "label": "Datum"
1478                 },
1479                 "delivery": {
1480                     "label": "Hemleverans"
1481                 },
1482                 "denomination": {
1483                     "label": "Samfund"
1484                 },
1485                 "denotation": {
1486                     "label": "Betydelse"
1487                 },
1488                 "description": {
1489                     "label": "Beskrivning"
1490                 },
1491                 "devices": {
1492                     "label": "Enheter",
1493                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1494                 },
1495                 "diaper": {
1496                     "label": "Skötbord tillgängligt"
1497                 },
1498                 "display": {
1499                     "label": "Visning"
1500                 },
1501                 "dock": {
1502                     "label": "Typ"
1503                 },
1504                 "drive_through": {
1505                     "label": "Genomkörning (Drive-through)"
1506                 },
1507                 "duration": {
1508                     "label": "Varaktighet",
1509                     "placeholder": "00:00"
1510                 },
1511                 "electrified": {
1512                     "label": "Elförsörjning",
1513                     "options": {
1514                         "contact_line": "Kontaktledning",
1515                         "no": "Nej",
1516                         "rail": "Elektrifierad räls",
1517                         "yes": "Ja (ospecificerad)"
1518                     },
1519                     "placeholder": "Kontaktledning, elektrifierad räls..."
1520                 },
1521                 "elevation": {
1522                     "label": "Höjd"
1523                 },
1524                 "email": {
1525                     "label": "E-post",
1526                     "placeholder": "exempel@exempel.se"
1527                 },
1528                 "embankment": {
1529                     "label": "Typ",
1530                     "placeholder": "Standard"
1531                 },
1532                 "emergency": {
1533                     "label": "Akut"
1534                 },
1535                 "entrance": {
1536                     "label": "Typ"
1537                 },
1538                 "except": {
1539                     "label": "Undantag"
1540                 },
1541                 "fax": {
1542                     "label": "Fax",
1543                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
1544                 },
1545                 "fee": {
1546                     "label": "Avgift"
1547                 },
1548                 "fence_type": {
1549                     "label": "Typ"
1550                 },
1551                 "fire_hydrant/position": {
1552                     "label": "Position",
1553                     "options": {
1554                         "green": "Grönska",
1555                         "lane": "Vägbana",
1556                         "parking_lot": "Parkeringsplats",
1557                         "sidewalk": "Trottoar"
1558                     }
1559                 },
1560                 "fire_hydrant/type": {
1561                     "label": "Typ",
1562                     "options": {
1563                         "pillar": "Stolpe/Ovan jord",
1564                         "pond": "Damm",
1565                         "underground": "Underjordisk",
1566                         "wall": "Vägg"
1567                     }
1568                 },
1569                 "fitness_station": {
1570                     "label": "Typ av utrustning"
1571                 },
1572                 "fixme": {
1573                     "label": "Fixa mig"
1574                 },
1575                 "ford": {
1576                     "label": "Typ",
1577                     "placeholder": "Standard"
1578                 },
1579                 "frequency": {
1580                     "label": "Arbetsfrekvens"
1581                 },
1582                 "fuel": {
1583                     "label": "Bränsle"
1584                 },
1585                 "fuel_multi": {
1586                     "label": "Bränslen"
1587                 },
1588                 "gauge": {
1589                     "label": "Spårvidd"
1590                 },
1591                 "gender": {
1592                     "label": "Kön",
1593                     "options": {
1594                         "female": "Kvinna",
1595                         "male": "Man",
1596                         "unisex": "Unisex"
1597                     },
1598                     "placeholder": "Okänt"
1599                 },
1600                 "generator/method": {
1601                     "label": "Metod"
1602                 },
1603                 "generator/output/electricity": {
1604                     "label": "Effektuttaget",
1605                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1606                 },
1607                 "generator/source": {
1608                     "label": "Källa"
1609                 },
1610                 "generator/type": {
1611                     "label": "Typ"
1612                 },
1613                 "government": {
1614                     "label": "Typ"
1615                 },
1616                 "grape_variety": {
1617                     "label": "druvsorter"
1618                 },
1619                 "handicap": {
1620                     "label": "Handikapp",
1621                     "placeholder": "1-18"
1622                 },
1623                 "handrail": {
1624                     "label": "Ledstång"
1625                 },
1626                 "hashtags": {
1627                     "label": "Föreslagna hashtag",
1628                     "placeholder": "#exempel"
1629                 },
1630                 "healthcare": {
1631                     "label": "Typ"
1632                 },
1633                 "healthcare/speciality": {
1634                     "label": "Specialiteter"
1635                 },
1636                 "height": {
1637                     "label": "Höjd (meter)"
1638                 },
1639                 "highway": {
1640                     "label": "Typ"
1641                 },
1642                 "historic": {
1643                     "label": "Typ"
1644                 },
1645                 "historic/civilization": {
1646                     "label": "Historisk civilization"
1647                 },
1648                 "hoops": {
1649                     "label": "Basketkorgar",
1650                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1651                 },
1652                 "iata": {
1653                     "label": "IATA"
1654                 },
1655                 "icao": {
1656                     "label": "ICAO"
1657                 },
1658                 "incline": {
1659                     "label": "Lutning"
1660                 },
1661                 "incline_steps": {
1662                     "label": "Lutning",
1663                     "options": {
1664                         "down": "Ner",
1665                         "up": "Upp"
1666                     }
1667                 },
1668                 "indoor": {
1669                     "label": "Inomhus"
1670                 },
1671                 "information": {
1672                     "label": "Typ"
1673                 },
1674                 "inscription": {
1675                     "label": "Inskription"
1676                 },
1677                 "intermittent": {
1678                     "label": "Periodisk"
1679                 },
1680                 "internet_access": {
1681                     "label": "Internetaccess",
1682                     "options": {
1683                         "no": "Nej",
1684                         "terminal": "Terminal",
1685                         "wired": "Trådbunden",
1686                         "wlan": "Wifi",
1687                         "yes": "Ja"
1688                     }
1689                 },
1690                 "internet_access/fee": {
1691                     "label": "Avgift för internetåtkomst"
1692                 },
1693                 "internet_access/ssid": {
1694                     "label": "SSID (Nätverksnamn)"
1695                 },
1696                 "kerb": {
1697                     "label": "Trottoarkant"
1698                 },
1699                 "label": {
1700                     "label": "Märkning"
1701                 },
1702                 "lamp_type": {
1703                     "label": "Typ"
1704                 },
1705                 "landuse": {
1706                     "label": "Typ"
1707                 },
1708                 "lanes": {
1709                     "label": "Filer",
1710                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1711                 },
1712                 "layer": {
1713                     "label": "Lager",
1714                     "placeholder": "0"
1715                 },
1716                 "leaf_cycle": {
1717                     "label": "Lövcykel",
1718                     "options": {
1719                         "deciduous": "Lövfällande",
1720                         "evergreen": "Vintergröna",
1721                         "mixed": "Mixat",
1722                         "semi_deciduous": "Delvist lövfällande",
1723                         "semi_evergreen": "Delvist vintergröna"
1724                     }
1725                 },
1726                 "leaf_cycle_singular": {
1727                     "label": "Lövcykel",
1728                     "options": {
1729                         "deciduous": "Lövfällande",
1730                         "evergreen": "Vintergrön",
1731                         "semi_deciduous": "Delvist lövfällande",
1732                         "semi_evergreen": "Delvist vintergrön"
1733                     }
1734                 },
1735                 "leaf_type": {
1736                     "label": "Lövtyp",
1737                     "options": {
1738                         "broadleaved": "Löv",
1739                         "leafless": "Utan löv",
1740                         "mixed": "Blandat",
1741                         "needleleaved": "Barr"
1742                     }
1743                 },
1744                 "leaf_type_singular": {
1745                     "label": "Lövtyp",
1746                     "options": {
1747                         "broadleaved": "Löv",
1748                         "leafless": "Utan löv",
1749                         "needleleaved": "Barr"
1750                     }
1751                 },
1752                 "leisure": {
1753                     "label": "Typ"
1754                 },
1755                 "length": {
1756                     "label": "Längd (meter)"
1757                 },
1758                 "level": {
1759                     "label": "Våning"
1760                 },
1761                 "levels": {
1762                     "label": "Våningar",
1763                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1764                 },
1765                 "lit": {
1766                     "label": "Belysning"
1767                 },
1768                 "location": {
1769                     "label": "Lokalisering"
1770                 },
1771                 "man_made": {
1772                     "label": "Typ"
1773                 },
1774                 "manhole": {
1775                     "label": "Typ"
1776                 },
1777                 "map_size": {
1778                     "label": "Omfattning"
1779                 },
1780                 "map_type": {
1781                     "label": "Typ"
1782                 },
1783                 "maxheight": {
1784                     "label": "Maxhöjd",
1785                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1786                 },
1787                 "maxspeed": {
1788                     "label": "Hastighetsbegränsning",
1789                     "placeholder": "50, 70, 90..."
1790                 },
1791                 "maxstay": {
1792                     "label": "Maxtid"
1793                 },
1794                 "maxweight": {
1795                     "label": "Maxvikt"
1796                 },
1797                 "memorial": {
1798                     "label": "Typ"
1799                 },
1800                 "milestone_position": {
1801                     "label": "Position förhållande till kilometerstolpe",
1802                     "placeholder": "Distans med en decimal (123.4)"
1803                 },
1804                 "mtb/scale": {
1805                     "label": "Mountainbike-svårighet",
1806                     "options": {
1807                         "0": "0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor",
1808                         "1": "1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor",
1809                         "2": "2: Mycket löst underlag, stora hinder, enkla hårnålar",
1810                         "3": "3: Halt underlag, stora hinder, snäva hårnålar",
1811                         "4": "4: löst underlag eller stenblock, farliga hårnålar",
1812                         "5": "5: Maximal svårighet, blockfält, jordskred",
1813                         "6": "6: Inte körbar förutom för de allra bästa mountainbikecyklisterna"
1814                     },
1815                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1816                 },
1817                 "mtb/scale/imba": {
1818                     "label": "Svårighetsgrad enligt IMBA",
1819                     "options": {
1820                         "0": "Enklast (vita cirkel)",
1821                         "1": "Enkel (gröna cirkel)",
1822                         "2": "Medium (blå fyrkant)",
1823                         "3": "Svår (svart diamant)",
1824                         "4": "Extremt svårt (dubbel svart diamant)"
1825                     },
1826                     "placeholder": "Enkel, medel, svår..."
1827                 },
1828                 "mtb/scale/uphill": {
1829                     "label": "Mountainbike svårighetsgrad uppför",
1830                     "options": {
1831                         "0": "0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder",
1832                         "1": "1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder",
1833                         "2": "2: Genomsnittlig lutning <20%, stabilt underlag, stena/rötter stora som en knytnäve",
1834                         "3": "3: Genomsnittlig lutning <25%, varierande underlag, stena/grenar stora som en knytnäve",
1835                         "4": "4: Genomsnittlig lutning <30%, dåliga förutsättningar, stora stena/grenar",
1836                         "5": "5: Mycket brant, cykel måste i regel skjutas eller bäras"
1837                     },
1838                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1839                 },
1840                 "name": {
1841                     "label": "Namn",
1842                     "placeholder": "Vanligt namn (om något)"
1843                 },
1844                 "natural": {
1845                     "label": "Natur"
1846                 },
1847                 "network": {
1848                     "label": "Nätverk"
1849                 },
1850                 "network_bicycle": {
1851                     "label": "Nätverkstyp",
1852                     "options": {
1853                         "icn": "Internationell",
1854                         "lcn": "Lokal",
1855                         "ncn": "Nationell",
1856                         "rcn": "Regional"
1857                     },
1858                     "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
1859                 },
1860                 "network_foot": {
1861                     "label": "Nätverkstyp",
1862                     "options": {
1863                         "iwn": "Internationell",
1864                         "lwn": "Lokal",
1865                         "nwn": "Nationell",
1866                         "rwn": "Regional"
1867                     },
1868                     "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
1869                 },
1870                 "network_horse": {
1871                     "label": "Nätverkstyp",
1872                     "options": {
1873                         "ihn": "Internationell",
1874                         "lhn": "Lokal",
1875                         "nhn": "Nationell",
1876                         "rhn": "Regional"
1877                     },
1878                     "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
1879                 },
1880                 "network_road": {
1881                     "label": "Nätverk"
1882                 },
1883                 "note": {
1884                     "label": "Notering"
1885                 },
1886                 "office": {
1887                     "label": "Typ"
1888                 },
1889                 "oneway": {
1890                     "label": "Enkelriktat",
1891                     "options": {
1892                         "no": "Nej",
1893                         "undefined": "Förväntas vara Nej",
1894                         "yes": "Ja"
1895                     }
1896                 },
1897                 "oneway_yes": {
1898                     "label": "Enkelriktat",
1899                     "options": {
1900                         "no": "Nej",
1901                         "undefined": "Förväntas vara Ja",
1902                         "yes": "Ja"
1903                     }
1904                 },
1905                 "opening_hours": {
1906                     "label": "Öppettider "
1907                 },
1908                 "operator": {
1909                     "label": "Operatör"
1910                 },
1911                 "outdoor_seating": {
1912                     "label": "Utomhusplatser"
1913                 },
1914                 "par": {
1915                     "label": "Par",
1916                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1917                 },
1918                 "parallel_direction": {
1919                     "label": "Riktning",
1920                     "options": {
1921                         "backward": "Bakåt",
1922                         "forward": "Framåt"
1923                     }
1924                 },
1925                 "park_ride": {
1926                     "label": "Pendelparkering"
1927                 },
1928                 "parking": {
1929                     "label": "Typ",
1930                     "options": {
1931                         "carports": "Carportar",
1932                         "garage_boxes": "Garageboxar",
1933                         "lane": "Fickparkering",
1934                         "multi-storey": "Flera våningar",
1935                         "sheds": "Skjul",
1936                         "surface": "Yta",
1937                         "underground": "Underjordisk"
1938                     }
1939                 },
1940                 "payment_multi": {
1941                     "label": "Betalningssätt"
1942                 },
1943                 "phases": {
1944                     "label": "Faser",
1945                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1946                 },
1947                 "phone": {
1948                     "label": "Telefon",
1949                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
1950                 },
1951                 "piste/difficulty": {
1952                     "label": "Svårighetsgrad",
1953                     "options": {
1954                         "advanced": "Avancerad (svart diamant)",
1955                         "easy": "Enkel (grön cirkel)",
1956                         "expert": "Expert (dubbel svart diamant)",
1957                         "extreme": "Extrem (klättringsutrustning krävs)",
1958                         "freeride": "Friåkning (offpist)",
1959                         "intermediate": "Medel (blå fyrkant)",
1960                         "novice": "Nybörjare (undervisning)"
1961                     },
1962                     "placeholder": "Lätt, Medel, Avancerad..."
1963                 },
1964                 "piste/grooming": {
1965                     "label": "Stil",
1966                     "options": {
1967                         "backcountry": "Off-pist",
1968                         "classic": "Klassisk",
1969                         "classic+skating": "Klassisk och skating",
1970                         "mogul": "Puckelpist",
1971                         "scooter": "Scooter/Snöskoter",
1972                         "skating": "Skating"
1973                     }
1974                 },
1975                 "piste/type": {
1976                     "label": "Typ",
1977                     "options": {
1978                         "downhill": "Utförsåkning",
1979                         "hike": "Vandringsled",
1980                         "ice_skate": "Skridskoåkning",
1981                         "nordic": "Längdskidåkning",
1982                         "playground": "Lekplats",
1983                         "skitour": "Turåkning",
1984                         "sled": "Pulkabacke",
1985                         "sleigh": "Slädåkning ",
1986                         "snow_park": "Snöpark"
1987                     }
1988                 },
1989                 "place": {
1990                     "label": "Typ"
1991                 },
1992                 "plant": {
1993                     "label": "Växt"
1994                 },
1995                 "plant/output/electricity": {
1996                     "label": "Effektuttaget",
1997                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
1998                 },
1999                 "playground/baby": {
2000                     "label": "Babygunga"
2001                 },
2002                 "playground/max_age": {
2003                     "label": "Högsta ålder"
2004                 },
2005                 "playground/min_age": {
2006                     "label": "Lägsta ålder"
2007                 },
2008                 "population": {
2009                     "label": "Folkmängd"
2010                 },
2011                 "power": {
2012                     "label": "Typ"
2013                 },
2014                 "power_supply": {
2015                     "label": "Strömförsörjning"
2016                 },
2017                 "produce": {
2018                     "label": "Naturprodukt"
2019                 },
2020                 "product": {
2021                     "label": "Produkter"
2022                 },
2023                 "railway": {
2024                     "label": "Typ"
2025                 },
2026                 "rating": {
2027                     "label": "Märkeffekt"
2028                 },
2029                 "recycling_accepts": {
2030                     "label": "Accepterar"
2031                 },
2032                 "recycling_type": {
2033                     "label": "Återvinningstyp",
2034                     "options": {
2035                         "centre": "Återvinningscentral",
2036                         "container": "Container"
2037                     }
2038                 },
2039                 "ref": {
2040                     "label": "Referenskod"
2041                 },
2042                 "ref_aeroway_gate": {
2043                     "label": "Gatenummer"
2044                 },
2045                 "ref_golf_hole": {
2046                     "label": "Hålnummer",
2047                     "placeholder": "1-18"
2048                 },
2049                 "ref_highway_junction": {
2050                     "label": "Avfartsnummer"
2051                 },
2052                 "ref_platform": {
2053                     "label": "Plattformsnummer"
2054                 },
2055                 "ref_road_number": {
2056                     "label": "Vägnummer"
2057                 },
2058                 "ref_route": {
2059                     "label": "Ruttnummer"
2060                 },
2061                 "ref_runway": {
2062                     "label": "Nummer på start- och landningsbana",
2063                     "placeholder": "t.ex. 01L/19R"
2064                 },
2065                 "ref_stop_position": {
2066                     "label": "Hållplatsnummer"
2067                 },
2068                 "ref_taxiway": {
2069                     "label": "Namn på taxibana",
2070                     "placeholder": "t.ex. A5"
2071                 },
2072                 "relation": {
2073                     "label": "Typ"
2074                 },
2075                 "religion": {
2076                     "label": "Religion"
2077                 },
2078                 "restriction": {
2079                     "label": "Typ"
2080                 },
2081                 "restrictions": {
2082                     "label": "Svängrestriktioner "
2083                 },
2084                 "rooms": {
2085                     "label": "Rum"
2086                 },
2087                 "route": {
2088                     "label": "Typ"
2089                 },
2090                 "route_master": {
2091                     "label": "Typ"
2092                 },
2093                 "sac_scale": {
2094                     "label": "Svårighetsgrad",
2095                     "options": {
2096                         "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
2097                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Krävande alpin vandring",
2098                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Krävande bergsvandring",
2099                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Svår alpin vandring",
2100                         "hiking": "T1: Vandring",
2101                         "mountain_hiking": "T2: Bergsvandring"
2102                     },
2103                     "placeholder": "Bergsvandring, alpin vandring"
2104                 },
2105                 "sanitary_dump_station": {
2106                     "label": "Latrintömning "
2107                 },
2108                 "seasonal": {
2109                     "label": "Säsongsöppen"
2110                 },
2111                 "second_hand": {
2112                     "label": "Second hand",
2113                     "options": {
2114                         "no": "Nej",
2115                         "only": "Enbart",
2116                         "yes": "Ja"
2117                     },
2118                     "placeholder": "Ja, nej, enbart"
2119                 },
2120                 "service": {
2121                     "label": "Typ"
2122                 },
2123                 "service/bicycle": {
2124                     "label": "Tjänster"
2125                 },
2126                 "service/vehicle": {
2127                     "label": "Tjänster"
2128                 },
2129                 "service_rail": {
2130                     "label": "Användningsområde ",
2131                     "options": {
2132                         "crossover": "Växelförbindelse",
2133                         "siding": "Sidospår",
2134                         "spur": "Industrispår",
2135                         "yard": "Bangård"
2136                     }
2137                 },
2138                 "service_times": {
2139                     "label": "Öppettid för tjänst"
2140                 },
2141                 "shelter": {
2142                     "label": "Väderskydd"
2143                 },
2144                 "shelter_type": {
2145                     "label": "Typ"
2146                 },
2147                 "shop": {
2148                     "label": "Typ"
2149                 },
2150                 "site": {
2151                     "label": "Typ"
2152                 },
2153                 "smoking": {
2154                     "label": "Rökning",
2155                     "options": {
2156                         "dedicated": "Dedikerat för rökare (t.ex. rökklubb)",
2157                         "isolated": "I rökområde, fysiskt separerat",
2158                         "no": "Rökning ej tillåtet",
2159                         "outside": "Tillåtet utomhus",
2160                         "separated": "I rökområde, ej fysiskt separerat",
2161                         "yes": "Tillåtet överallt"
2162                     },
2163                     "placeholder": "Nej, separat, ja..."
2164                 },
2165                 "smoothness": {
2166                     "label": "Jämnhet",
2167                     "options": {
2168                         "bad": "Robusta hjul: trekkingcykel, bil, riksha",
2169                         "excellent": "Tunna rullar: rollerblade, skateboard",
2170                         "good": "Tunna Hjul: racercykel",
2171                         "horrible": "Terräng: tunga terrängfordon",
2172                         "impassable": "Oframkomligt / Inga hjulfordon",
2173                         "intermediate": "Hjul: cykel, rullstol, scooter",
2174                         "very_bad": "Hög frigång: lätta terrängfordon",
2175                         "very_horrible": "Specialiserade för terräng: traktor, fyrhjuling"
2176                     },
2177                     "placeholder": "Tunna hjul, hjul, terräng..."
2178                 },
2179                 "social_facility": {
2180                     "label": "Typ"
2181                 },
2182                 "social_facility_for": {
2183                     "label": "Människohjälp"
2184                 },
2185                 "source": {
2186                     "label": "Källor"
2187                 },
2188                 "sport": {
2189                     "label": "Sporter"
2190                 },
2191                 "sport_ice": {
2192                     "label": "Sporter"
2193                 },
2194                 "sport_racing_motor": {
2195                     "label": "Sporter"
2196                 },
2197                 "sport_racing_nonmotor": {
2198                     "label": "Sporter"
2199                 },
2200                 "stars": {
2201                     "label": "Stjärnor"
2202                 },
2203                 "start_date": {
2204                     "label": "Startdatum"
2205                 },
2206                 "step_count": {
2207                     "label": "Antal steg"
2208                 },
2209                 "stop": {
2210                     "label": "Stopptyp",
2211                     "options": {
2212                         "all": "Alla vägar",
2213                         "minor": "Mindre väg"
2214                     }
2215                 },
2216                 "structure": {
2217                     "label": "Struktur",
2218                     "options": {
2219                         "bridge": "Bro",
2220                         "cutting": "Vägsnitt",
2221                         "embankment": "Vägbank",
2222                         "ford": "Vadställe",
2223                         "tunnel": "Tunnel"
2224                     },
2225                     "placeholder": "Okänt"
2226                 },
2227                 "structure_waterway": {
2228                     "label": "Struktur",
2229                     "options": {
2230                         "tunnel": "Tunnel"
2231                     },
2232                     "placeholder": "Okänd"
2233                 },
2234                 "studio": {
2235                     "label": "Typ"
2236                 },
2237                 "substance": {
2238                     "label": "Substans"
2239                 },
2240                 "substation": {
2241                     "label": "Typ"
2242                 },
2243                 "supervised": {
2244                     "label": "Övervakad"
2245                 },
2246                 "support": {
2247                     "label": "Stöd"
2248                 },
2249                 "surface": {
2250                     "label": "Beläggning"
2251                 },
2252                 "surveillance": {
2253                     "label": "Övervakningsslag"
2254                 },
2255                 "surveillance/type": {
2256                     "label": "Övervakningstyp",
2257                     "options": {
2258                         "ALPR": "Automatisk avläsning av registreringsskyltar",
2259                         "camera": "Kamera",
2260                         "guard": "Vakt"
2261                     }
2262                 },
2263                 "surveillance/zone": {
2264                     "label": "Övervakningsområde"
2265                 },
2266                 "switch": {
2267                     "label": "Typ",
2268                     "options": {
2269                         "circuit_breaker": "Effektbrytare",
2270                         "disconnector": "Frånskiljare",
2271                         "earthing": "Enpelarjordningskopplare",
2272                         "mechanical": "Lastbrytare"
2273                     }
2274                 },
2275                 "tactile_paving": {
2276                     "label": "Ledstråk"
2277                 },
2278                 "takeaway": {
2279                     "label": "Hämtmat",
2280                     "options": {
2281                         "no": "Nej",
2282                         "only": "Enbart hämtmat",
2283                         "yes": "Ja"
2284                     },
2285                     "placeholder": "Ja, nej, enbart hämtmat"
2286                 },
2287                 "toilets/disposal": {
2288                     "label": "Omhändertagande",
2289                     "options": {
2290                         "bucket": "Behållare",
2291                         "chemical": "Kemisk",
2292                         "flush": "Spola",
2293                         "pitlatrine": "Grop/Latrin"
2294                     }
2295                 },
2296                 "toll": {
2297                     "label": "Tull"
2298                 },
2299                 "tomb": {
2300                     "label": "Typ"
2301                 },
2302                 "tourism": {
2303                     "label": "Typ"
2304                 },
2305                 "tourism_attraction": {
2306                     "label": "Turism"
2307                 },
2308                 "tower/construction": {
2309                     "label": "Konstruktion",
2310                     "placeholder": "Stagad, fackverk, betong, ..."
2311                 },
2312                 "tower/type": {
2313                     "label": "Typ"
2314                 },
2315                 "tracktype": {
2316                     "label": "Typ av bruksväg",
2317                     "options": {
2318                         "grade1": "Fast: asfalterad eller kraftigt packad hård yta",
2319                         "grade2": "Mestadels fast: grus/sten med inslag av mjukt material",
2320                         "grade3": "Jämn blandning av hårda och mjuka material",
2321                         "grade4": "Mestadels mjukt: jord/sand/gräs med inslag av hårt material",
2322                         "grade5": "Mjukt: jord/sand/gräs"
2323                     },
2324                     "placeholder": "Fast, Mestadels fast, Mjuk ..."
2325                 },
2326                 "trade": {
2327                     "label": "Typ"
2328                 },
2329                 "traffic_calming": {
2330                     "label": "Typ"
2331                 },
2332                 "traffic_signals": {
2333                     "label": "Typ"
2334                 },
2335                 "trail_visibility": {
2336                     "label": "Synlighet",
2337                     "options": {
2338                         "bad": "Dåligt: inga markörer, stig ibland osynlig/stiglös",
2339                         "excellent": "Utmärkt: Tydlig väg eller markörer överallt",
2340                         "good": "Bra: markörer synliga men ibland svåra att hitta",
2341                         "horrible": "Hemsk: ofta stiglös, en del orienteringskunskaper krävs",
2342                         "intermediate": "Medel: få markörer, stig mestadels synliga",
2343                         "no": "Ingen: stiglös, utmärkta orienteringskunskaper krävs"
2344                     },
2345                     "placeholder": "Utmärkt, bra, dåligt..."
2346                 },
2347                 "transformer": {
2348                     "label": "Typ",
2349                     "options": {
2350                         "auto": "Enkellindad transformator",
2351                         "auxiliary": "Lokaltransformator",
2352                         "converter": "Konverterare",
2353                         "distribution": "Distribution",
2354                         "generator": "Generator",
2355                         "phase_angle_regulator": "Fasregulator",
2356                         "traction": "Enfastransformator",
2357                         "yes": "Okänd"
2358                     }
2359                 },
2360                 "trees": {
2361                     "label": "Träd"
2362                 },
2363                 "tunnel": {
2364                     "label": "Typ",
2365                     "placeholder": "Standard"
2366                 },
2367                 "vending": {
2368                     "label": "Typ av varor"
2369                 },
2370                 "visibility": {
2371                     "label": "Synlighet",
2372                     "options": {
2373                         "area": "Över 20 m (65 ft)",
2374                         "house": "Upp till 5 m (16 ft)",
2375                         "street": "5 till 20 m (16 till 65 ft)"
2376                     }
2377                 },
2378                 "volcano/status": {
2379                     "label": "Vulkanstatus",
2380                     "options": {
2381                         "active": "Aktiv",
2382                         "dormant": "Vilande",
2383                         "extinct": "slocknad"
2384                     }
2385                 },
2386                 "volcano/type": {
2387                     "label": "Vulkantyp",
2388                     "options": {
2389                         "scoria": "Scoria",
2390                         "shield": "Sköldvulkan",
2391                         "stratovolcano": "Stratovulkan"
2392                     }
2393                 },
2394                 "voltage": {
2395                     "label": "Spänning"
2396                 },
2397                 "voltage/primary": {
2398                     "label": "Primärspänning"
2399                 },
2400                 "voltage/secondary": {
2401                     "label": "Sekundärspänning"
2402                 },
2403                 "voltage/tertiary": {
2404                     "label": "Tertiärspänning"
2405                 },
2406                 "wall": {
2407                     "label": "Typ"
2408                 },
2409                 "water": {
2410                     "label": "Typ"
2411                 },
2412                 "water_point": {
2413                     "label": "Vattenpåfyllning"
2414                 },
2415                 "waterway": {
2416                     "label": "Typ"
2417                 },
2418                 "website": {
2419                     "label": "Webbsida",
2420                     "placeholder": "http://exempel.se/"
2421                 },
2422                 "wetland": {
2423                     "label": "Typ"
2424                 },
2425                 "wheelchair": {
2426                     "label": "Handikappanpassat"
2427                 },
2428                 "width": {
2429                     "label": "Bredd (meter)"
2430                 },
2431                 "wikipedia": {
2432                     "label": "Wikipedia"
2433                 },
2434                 "windings": {
2435                     "label": "Lindningar",
2436                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2437                 },
2438                 "windings/configuration": {
2439                     "label": "Lindningskonfiguration",
2440                     "options": {
2441                         "delta": " D-koppling",
2442                         "leblanc": " Leblanc-koppling",
2443                         "open": "Öppna lindningar",
2444                         "open-delta": "Öppen D-koppling",
2445                         "scott": " Scott-koppling",
2446                         "star": " Y-koppling",
2447                         "zigzag": " Z-koppling"
2448                     }
2449                 }
2450             },
2451             "presets": {
2452                 "address": {
2453                     "name": "Adress",
2454                     "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"
2455                 },
2456                 "advertising/billboard": {
2457                     "name": "Annonstavla",
2458                     "terms": "Annonstavla, reklamtavla, reklam, reklamskylt,  affisch,  affischtavla"
2459                 },
2460                 "aerialway": {
2461                     "name": "Linbana"
2462                 },
2463                 "aerialway/cable_car": {
2464                     "name": "Kabinbana",
2465                     "terms": "Kabinbana, pendelbana, linbana"
2466                 },
2467                 "aerialway/chair_lift": {
2468                     "name": "Stollift",
2469                     "terms": "Stollift, stolslift, linbana, skidlift, lift, Expresslift"
2470                 },
2471                 "aerialway/drag_lift": {
2472                     "name": "Släplift",
2473                     "terms": "Släplift, Draglift, skidlift, lift, linbana"
2474                 },
2475                 "aerialway/gondola": {
2476                     "name": "Gondol",
2477                     "terms": "Gondol, Gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift"
2478                 },
2479                 "aerialway/goods": {
2480                     "name": "Transportlinbana",
2481                     "terms": "Transportlift, transportlinbana, varulift, gruvlift, linbana, transport, varor, gods, transportbana, lift, industri, industrilift"
2482                 },
2483                 "aerialway/magic_carpet": {
2484                     "name": "Rullband",
2485                     "terms": "Rullband, släplift, skidliften, lift, magisk matta"
2486                 },
2487                 "aerialway/mixed_lift": {
2488                     "name": "Hybridlift (Telemixlift)",
2489                     "terms": "Telemixlift, hybridlift, gondol, gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift, stollift, stolslift, expresslift"
2490                 },
2491                 "aerialway/platter": {
2492                     "name": "Knapplift",
2493                     "terms": "Knapplift, skidlift, släplift, lift, linbana, knapp, tallrik, tallrikslift"
2494                 },
2495                 "aerialway/pylon": {
2496                     "name": "Linbanestolpe",
2497                     "terms": "pylon, stötta, stolpe, pelare"
2498                 },
2499                 "aerialway/rope_tow": {
2500                     "name": "Replift",
2501                     "terms": "Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"
2502                 },
2503                 "aerialway/station": {
2504                     "name": "Linbanestation",
2505                     "terms": "Linbanestation, station, linbana"
2506                 },
2507                 "aerialway/t-bar": {
2508                     "name": "Ankarlift",
2509                     "terms": "Ankarlift, T-bygellift, T-lift, släplift, skidlift, lift, linbana"
2510                 },
2511                 "aeroway": {
2512                     "name": "Flygtrafik"
2513                 },
2514                 "aeroway/aerodrome": {
2515                     "name": "Flygplats",
2516                     "terms": "flyg, flygplan, flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn, flygplan"
2517                 },
2518                 "aeroway/apron": {
2519                     "name": "Parkering av flygplan (Apron)",
2520                     "terms": "Flygplansparkering, flygplansplatta, flygplatsplatta, flygparkering, parkering av flygplan, parkering av plan, apron"
2521                 },
2522                 "aeroway/gate": {
2523                     "name": "Gate",
2524                     "terms": "Gate, flyggate, flygplatsgate"
2525                 },
2526                 "aeroway/hangar": {
2527                     "name": "Hangar",
2528                     "terms": "Hangar, garage för flygplan, flygplanshall, flygverkstad, flygplansgarage, flyggarage"
2529                 },
2530                 "aeroway/helipad": {
2531                     "name": "Helikopterplatta",
2532                     "terms": "Helipad, Helikopterplatta, helikopter"
2533                 },
2534                 "aeroway/runway": {
2535                     "name": "Start- och landningsbana",
2536                     "terms": "Startbana, landningsbana, rullbana, landa, landning"
2537                 },
2538                 "aeroway/taxiway": {
2539                     "name": "Taxibana",
2540                     "terms": "Taxibana, transportbana, flygplansväg, transportsträcka"
2541                 },
2542                 "aeroway/terminal": {
2543                     "name": "Flygterminal",
2544                     "terms": "Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"
2545                 },
2546                 "amenity": {
2547                     "name": "Facilitet"
2548                 },
2549                 "amenity/animal_boarding": {
2550                     "name": "Djurhotell",
2551                     "terms": "Djurhotell,Djurpensionat, djurkollo, Hundpensionat, Hundhotell, hundkollo, katthotell, kattpensionat, kattkollo, inackordering, katt, hund, häst, husdjur, reptil"
2552                 },
2553                 "amenity/animal_breeding": {
2554                     "name": "Djuruppfödning",
2555                     "terms": "Uppfödning, avel, tjur, katt, ko, hund, häst, djurhållning, kattunge, boskap, husdjur, valp, reptil, djuruppfödning, djuravel"
2556                 },
2557                 "amenity/animal_shelter": {
2558                     "name": "Djurhem",
2559                     "terms": "Djurhem, djuradoption, katt, hund, häst, husdjur, rovfågel, reptil, katthem, djurskydd, hemlös, vanvårdad,omhändertagande, omplacering, karantän"
2560                 },
2561                 "amenity/arts_centre": {
2562                     "name": "Konstcenter",
2563                     "terms": "Konstcenter, kulturhus, konst, kultur, museum, tavlor, kulturcenter"
2564                 },
2565                 "amenity/atm": {
2566                     "name": "Uttagsautomat",
2567                     "terms": "uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto, pengar, kontanter"
2568                 },
2569                 "amenity/bank": {
2570                     "name": "Bank",
2571                     "terms": "Bank, kreditinrättning, penninginrättning, penninganstalt, kassa, bankkontor, banklokal, låneinstitut, insättning, fonder, investering, besparing, bankvalv, check"
2572                 },
2573                 "amenity/bar": {
2574                     "name": "Bar",
2575                     "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon, öl, sprit"
2576                 },
2577                 "amenity/bbq": {
2578                     "name": "Grillplats/Grill",
2579                     "terms": "Grill, Barbecue, eldplats, eldstad, grillplats, grillning, eldning, bbq"
2580                 },
2581                 "amenity/bench": {
2582                     "name": "Bänk",
2583                     "terms": "soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"
2584                 },
2585                 "amenity/bicycle_parking": {
2586                     "name": "Cykelparkering",
2587                     "terms": "Cykelparkering, ställplats, cykelställ, Parkering, cykel"
2588                 },
2589                 "amenity/bicycle_rental": {
2590                     "name": "Cykeluthyrning",
2591                     "terms": "Cykeluthyrning, cykellån, cykelleasing, lånecykel, hyrcykel, cykel"
2592                 },
2593                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2594                     "name": "Station för cykelreparation",
2595                     "terms": "Cykelreparation, kedjebrytare, cykelpump, tryckluft, pumpstation, cykel,"
2596                 },
2597                 "amenity/biergarten": {
2598                     "name": "Ölträdgård",
2599                     "terms": "ölträdgård, Biergarten, uteservering,ölcafé, utecafé, trädgårdspub, öl, sprit"
2600                 },
2601                 "amenity/boat_rental": {
2602                     "name": "Båtuthyrning",
2603                     "terms": "Båtuthyrning, båtlån, båtleasing, lånebåt, hyrbåt"
2604                 },
2605                 "amenity/bureau_de_change": {
2606                     "name": "Växlingskontor",
2607                     "terms": "Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar, pengaväxlare"
2608                 },
2609                 "amenity/bus_station": {
2610                     "name": "Busstation",
2611                     "terms": "Busstation, bussterminal, terminal, Busshållplats, resecenter, buss"
2612                 },
2613                 "amenity/cafe": {
2614                     "name": "Café",
2615                     "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik, kaffe, te, bistro"
2616                 },
2617                 "amenity/car_rental": {
2618                     "name": "Biluthyrning",
2619                     "terms": "Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"
2620                 },
2621                 "amenity/car_sharing": {
2622                     "name": "Bilpool",
2623                     "terms": "Bilpool, bildelning"
2624                 },
2625                 "amenity/car_wash": {
2626                     "name": "Biltvätt",
2627                     "terms": "Biltvätt, portaltvätt, tvättgata, biltvättanläggning, tvätt-tunnel"
2628                 },
2629                 "amenity/casino": {
2630                     "name": "Kasino",
2631                     "terms": "Casino, kasino, spelhus, spelhåla, spelrum, spelsalong, hasardspel, spelklubb, kortspel, spel, roulette, Tärning, poker, blackjack"
2632                 },
2633                 "amenity/charging_station": {
2634                     "name": "Laddstation",
2635                     "terms": "Laddstation, elbil, snabbladdning, el, eluttag"
2636                 },
2637                 "amenity/childcare": {
2638                     "name": "Barnomsorg",
2639                     "terms": "Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma, daghem, lekgrupp"
2640                 },
2641                 "amenity/cinema": {
2642                     "name": "Biograf",
2643                     "terms": "Bio, Biograf, Biografteater, film, drive-in, bioduk"
2644                 },
2645                 "amenity/clinic": {
2646                     "name": "Vårdcentral",
2647                     "terms": "Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus, läkare, doktor, sjukvård"
2648                 },
2649                 "amenity/clinic/abortion": {
2650                     "name": "Abortklinik",
2651                     "terms": "abort, abortklinik, framkallat missfall, missfall, fosterfördrivning, avbrytande av havandeskap"
2652                 },
2653                 "amenity/clinic/fertility": {
2654                     "name": "Fertilitetsklinik",
2655                     "terms": "Fertilitetsklinik, Fertilitet, IVF, Fertilitetscentrum, Insemination, Äggfrys, barnlöshet, befruktning, äggdonation, spermadonation, spermie, fortplantning, reproduktion, ägglossning"
2656                 },
2657                 "amenity/clock": {
2658                     "name": "Klocka",
2659                     "terms": "Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"
2660                 },
2661                 "amenity/college": {
2662                     "name": "Collegeområde",
2663                     "terms": "Gymnasium, gymnasie, college, vidareutbildning, gymnasiumområde, gymnasieområde"
2664                 },
2665                 "amenity/community_centre": {
2666                     "name": "Samlingslokal",
2667                     "terms": "Samlingslokal, folkets hus, folkets park, festlokal, bygdegård, Hembygdsgård, Sockenstuga, bystuga, Byalag, byförening, festlokal, evenemang"
2668                 },
2669                 "amenity/compressed_air": {
2670                     "name": "Tryckluft",
2671                     "terms": "Tryckluft, pumpstation, komprimerad luft"
2672                 },
2673                 "amenity/courthouse": {
2674                     "name": "Domstol",
2675                     "terms": "Domstol, rättskipare, rätt, ting, tribunal, instans, juridik, lag, lagbok"
2676                 },
2677                 "amenity/coworking_space": {
2678                     "name": "Dagkontor"
2679                 },
2680                 "amenity/crematorium": {
2681                     "name": "Krematorium",
2682                     "terms": "Krematorium, kremering, begravning"
2683                 },
2684                 "amenity/dentist": {
2685                     "name": "Tandläkare",
2686                     "terms": "Tandläkare, tanddoktor, odontolog, tandhygienist, tänder, tandborstning, tand, tandhygien"
2687                 },
2688                 "amenity/doctors": {
2689                     "name": "Doktor",
2690                     "terms": "Doktor, vårdcentral, sjukhus, klinik, vårdinrättning, läkare, läkare, doktor, sjukvårdare, sjukvård"
2691                 },
2692                 "amenity/dojo": {
2693                     "name": "Dojo / Akademi för kampsport",
2694                     "terms": "Dojo, kampsport, träningslokal, budo, japansk konst, japan, kampkonst, dojang"
2695                 },
2696                 "amenity/drinking_water": {
2697                     "name": "Dricksvatten ",
2698                     "terms": "Dricksvatten, källa, vatten, fontän"
2699                 },
2700                 "amenity/driving_school": {
2701                     "name": "Trafikskola",
2702                     "terms": "Trafikskola, körskola, bilskola, körkort, uppkörning, lastbilskort, övningskörning"
2703                 },
2704                 "amenity/embassy": {
2705                     "name": "Ambassad",
2706                     "terms": "ambassad, diplomatisk beskickning, beskickning, legation, utlandsrepresentation"
2707                 },
2708                 "amenity/fast_food": {
2709                     "name": "Snabbmat",
2710                     "terms": "Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat"
2711                 },
2712                 "amenity/ferry_terminal": {
2713                     "name": "Färjeterminal",
2714                     "terms": "Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats"
2715                 },
2716                 "amenity/fire_station": {
2717                     "name": "Brandstation",
2718                     "terms": "Brandstation, räddningstjänsten, brandbil, brandstång, brandtorn"
2719                 },
2720                 "amenity/food_court": {
2721                     "name": "Restaurangtorg",
2722                     "terms": "mattorg,restaurangtorg, food court, snabbmat, restaurang, mat, gatukök"
2723                 },
2724                 "amenity/fountain": {
2725                     "name": "Fontän",
2726                     "terms": "Fontän, springbrunn, vattenkonst"
2727                 },
2728                 "amenity/fuel": {
2729                     "name": "Bensinstation",
2730                     "terms": "Bensinstation, tapp, mack, bränsle, tankstation, bensin, diesel, diesel, propan, LNG, CNG, biodiesel"
2731                 },
2732                 "amenity/grave_yard": {
2733                     "name": "Kyrkogård",
2734                     "terms": "Gravplats, kyrkogård, begravningsplats, kyrkogård, urnlund, minneslund, griftegård"
2735                 },
2736                 "amenity/grit_bin": {
2737                     "name": "Sandkista",
2738                     "terms": "Sandlåda, sandkista, sandbehållare, halkbekämpning, halka, sand, salt"
2739                 },
2740                 "amenity/hospital": {
2741                     "name": "Sjukhusområde",
2742                     "terms": "Sjukhusområde, lasarett, sjukhus, klinik, läkare, läkarmottagning, sjukvård, sjukstuga, institution, vårdhem, sanatorium, sjuk, kirurgi\n               "
2743                 },
2744                 "amenity/hunting_stand": {
2745                     "name": "Jakttorn",
2746                     "terms": "Jakttorn, älgtorn, Skjutstege, utkik, utkikstorn, skjuta, jakt, vilt, viltjakt"
2747                 },
2748                 "amenity/ice_cream": {
2749                     "name": "Glassaffär",
2750                     "terms": "Glassaffär, glass, glasskiosk, kulglass, mjukglass,gelato,sorbet,sherbet,frozen,yogurt"
2751                 },
2752                 "amenity/internet_cafe": {
2753                     "name": "Internetkafé",
2754                     "terms": "Internetcafé, internetcafe, internetcaffe, cybercafé, internetkafé"
2755                 },
2756                 "amenity/kindergarten": {
2757                     "name": "Förskoleområde",
2758                     "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis, lekplats, "
2759                 },
2760                 "amenity/library": {
2761                     "name": "Bibliotek",
2762                     "terms": "Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla, bok, böcker"
2763                 },
2764                 "amenity/marketplace": {
2765                     "name": "Marknadsplats",
2766                     "terms": "Saluhall, torg, marknad, salutorg"
2767                 },
2768                 "amenity/motorcycle_parking": {
2769                     "name": "Motorcykelparkering",
2770                     "terms": "Motorcykelparkering, parkering motorcykel, ställplats, motorcykelställ, parkering, motorcykel, parkeringsplats, parkeringsplats motorcykel"
2771                 },
2772                 "amenity/music_school": {
2773                     "name": "Musikskola",
2774                     "terms": "musikskola, musik, kultur, kulturskola, sångskola, instrumentskola, instrument, musikinstrument, kör, sång"
2775                 },
2776                 "amenity/nightclub": {
2777                     "name": "Nattklubb",
2778                     "terms": "Nattklubb, disko*, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar, disco, dans, dansklubb"
2779                 },
2780                 "amenity/nursing_home": {
2781                     "name": "Vårdhem"
2782                 },
2783                 "amenity/parking": {
2784                     "name": "Bilparkering",
2785                     "terms": "Parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde"
2786                 },
2787                 "amenity/parking_entrance": {
2788                     "name": "In- och utfart parkeringsgarage",
2789                     "terms": "garage, parkeringshus, infart, utfart"
2790                 },
2791                 "amenity/parking_space": {
2792                     "name": "Parkeringsruta",
2793                     "terms": "Enskild parkeringsplats, parkeringsyta, parkeringsficka, handikapsparkering, handikapsficka, Parkeringsruta"
2794                 },
2795                 "amenity/pavilion": {
2796                     "name": "Paviljong",
2797                     "terms": "Paviljong, lusthus"
2798                 },
2799                 "amenity/pharmacy": {
2800                     "name": "Läkemedel",
2801                     "terms": "Läkemedel*, drog*, apotek,  läkemedelsaffär, farmaceut, droghandel, medicin, recept"
2802                 },
2803                 "amenity/place_of_worship": {
2804                     "name": "Plats för tillbedjan",
2805                     "terms": "allah,basilika,betel,bönehus,böneplats,dom,dyrkan,fristad,församling,gud,guds hus,gudshus,gudstjänstlokal,helgedom,kapell,katedral,kloster,kor,kyrka,kyrkobyggnad,mission,missionshus,moske,moské,mässkapell,pastorat,predikan,religion,sanktuarium,socken,synagoga,tabernakel,tempel,tillbedjan,tro,vallfärgsplats,vallfärdsort"
2806                 },
2807                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2808                     "name": "Buddhisttempel",
2809                     "terms": "Buddhism, tempel, Buddha, kloster, tempel, dojo, stupa, chörten, vihara, pagoda, zendo, meditation, dojo"
2810                 },
2811                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2812                     "name": "Kyrka",
2813                     "terms": "Kyrka, tempel, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, kristen, kristendom, församling, tillbedjan, predikan, katedral, kor, kapell, guds hus, gud, bönehus, socken, helgedom, tempel"
2814                 },
2815                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2816                     "name": "Hindutempel",
2817                     "terms": "hindu, hinduism, Sanatana Dharma, garbhagriha,  puja, arcana, helgedom, tempel"
2818                 },
2819                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2820                     "name": "Synagoga",
2821                     "terms": "Synagoga, tempel, gudshus, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, Jude, Judendom, tillbedjan, predikan"
2822                 },
2823                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2824                     "name": "Moské",
2825                     "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
2826                 },
2827                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2828                     "name": "Jinja (Shintoistisk helgedom)",
2829                     "terms": "Jinja, shintoism, Shinto, kami, torii, yashiro, miya, jingū, Shinto shrine, shrine, shintohelgedom, helgedom, tempel"
2830                 },
2831                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2832                     "name": "Sikhiskt tempel",
2833                     "terms": "Sikh, Sikh-tempel, Sikhtempel, Sikhism, Gurudwara, tempel, helgedom"
2834                 },
2835                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2836                     "name": "Taoistiskt tempel",
2837                     "terms": "Taoism, Taoistiskt tempel, daoism, tao, tempel, helgedom"
2838                 },
2839                 "amenity/planetarium": {
2840                     "name": "Planetarium",
2841                     "terms": "Planetarium,museum, astronomi, observatorium"
2842                 },
2843                 "amenity/police": {
2844                     "name": "Polis",
2845                     "terms": "Polis, ordningsmakt, polisväsende, polismyndighet, polismakt, polisstation, snut, konstapel, poliskonstapel, polisman, pass, kriminalare, lag"
2846                 },
2847                 "amenity/post_box": {
2848                     "name": "Postlåda",
2849                     "terms": "Brevlåda, postlåda, brevinkast, brev, post"
2850                 },
2851                 "amenity/post_office": {
2852                     "name": "Postkontor",
2853                     "terms": "Postkontor, post, posten, postverk, postväsende, brev, paket, försändelser, postgång, kort, frimärke,"
2854                 },
2855                 "amenity/prison": {
2856                     "name": "Fängelseområde",
2857                     "terms": "Fängelseområde, fängelse, fånganstalt, anstalt, fångvårdsanstalt, häkte, polisarrest, arrest, finka, fängelseförvar"
2858                 },
2859                 "amenity/pub": {
2860                     "name": "Pub",
2861                     "terms": "Pub, bar, ölservering, ölstuga, krog, nattklubb, öl, sprit, alkohol, drinkar"
2862                 },
2863                 "amenity/public_bath": {
2864                     "name": "Publikt bad",
2865                     "terms": "Publikt bad, bad, fotbad, onsen, het källa, badplats, badställe, strandbad, strand, bassäng, bassängbad, badinrättning, badhus, simbassäng"
2866                 },
2867                 "amenity/public_bookcase": {
2868                     "name": "Offentlig bokhylla",
2869                     "terms": "Offentlig bokhylla, publik bokhylla, begagnade böcker, låneböcker, bokdelning, bibliotek, bokbyte"
2870                 },
2871                 "amenity/ranger_station": {
2872                     "name": "Friluftsanläggningen",
2873                     "terms": "Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter, besökscenter"
2874                 },
2875                 "amenity/recycling": {
2876                     "name": "Återvinning",
2877                     "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation, burkar, flaskor, skrot, skräp"
2878                 },
2879                 "amenity/recycling_centre": {
2880                     "name": "Återvinningscentral",
2881                     "terms": "återvinning,återbruk,återvinningsstation,sopstation,burkar,flaskor,skrot,skräp,burkar,dumpa,glas,skrot,sopor"
2882                 },
2883                 "amenity/register_office": {
2884                     "name": "Registreringsbyrå"
2885                 },
2886                 "amenity/restaurant": {
2887                     "name": "Restaurang",
2888                     "terms": "Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch"
2889                 },
2890                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2891                     "name": "Latrintömning",
2892                     "terms": "Latrintömning, sanitet, campingplats, torrtoalett, toalettömning, Campingtoalett, gråvatten, tömningsplats"
2893                 },
2894                 "amenity/school": {
2895                     "name": "Skolområde",
2896                     "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola, grundskola, mellanstadium, lågstadium, högstadium, gymnasium"
2897                 },
2898                 "amenity/scrapyard": {
2899                     "name": "Bilskrot"
2900                 },
2901                 "amenity/shelter": {
2902                     "name": "Väderskydd",
2903                     "terms": "Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd, lusthus, picknick"
2904                 },
2905                 "amenity/shower": {
2906                     "name": "Dusch",
2907                     "terms": "Dusch, duschutrymme, duschkabin, duschbad, badrum, duschrum"
2908                 },
2909                 "amenity/social_facility": {
2910                     "name": "Social inrättning",
2911                     "terms": "Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
2912                 },
2913                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2914                     "name": "Matbank",
2915                     "terms": "matbank, välgörenhetsorganisation, matutdelning, matpaket"
2916                 },
2917                 "amenity/social_facility/group_home": {
2918                     "name": "Gruppboende",
2919                     "terms": "Gruppboende, grupphem, kollektiv, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet, gammal, ålderdomshem"
2920                 },
2921                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2922                     "name": "Härbärge",
2923                     "terms": "Härbärge, hemlös, bostadslös, sovsal"
2924                 },
2925                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2926                     "name": "Seniorboende",
2927                     "terms": "Vårdhem, ålderdomshem, assistansboende, \npensionärshem, servicehus, servicehem, hem för gamla, äldreboende, hem för vård och boende, HVB-hem, seniorboende, pensionär, senior"
2928                 },
2929                 "amenity/studio": {
2930                     "name": "Studio",
2931                     "terms": "Studio, inspelningslokal, utsändningslokal, filmstudio, radiostudio, TV-studio, TV, radio, inspelning, radio, television, filminspelning"
2932                 },
2933                 "amenity/swimming_pool": {
2934                     "name": "Simbassäng"
2935                 },
2936                 "amenity/taxi": {
2937                     "name": "Taxihållplats",
2938                     "terms": "Taxihållplats, taxificka, taxistation, taxi"
2939                 },
2940                 "amenity/telephone": {
2941                     "name": "Telefon",
2942                     "terms": "Telefon, telefonkiosk, telefonkur, telefonhytt, telefonautomat"
2943                 },
2944                 "amenity/theatre": {
2945                     "name": "Teater",
2946                     "terms": "föreställning, teaterföreställning, drama, skådespel, pjäs, skådeplats, skådebana, scen, teater, musikal"
2947                 },
2948                 "amenity/toilets": {
2949                     "name": "Toaletter",
2950                     "terms": "Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja, badrum, latrin, vattentoalett"
2951                 },
2952                 "amenity/townhall": {
2953                     "name": "Kommunhus",
2954                     "terms": "Stadshus, förvaltning, myndighet, ämbetsverk, representation, fullmäktige, riksdag, parlament, kommunalhus, samlingsplats, folkets hus, samlingslokal, by, stad, kommunstyrelse, domstolsbyggnad, kommun"
2955                 },
2956                 "amenity/university": {
2957                     "name": "Universitetsområde",
2958                     "terms": "Universitet, universitetsområde, högskola, högskoleområde, college,akademi, universitetsbyggnad, lärosäte"
2959                 },
2960                 "amenity/vending_machine": {
2961                     "name": "Varuautomat",
2962                     "terms": "Varuautomat, varumaskin, godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, läsk, biljett, biljetter, biljettautomat, läskautomat, mellanmål"
2963                 },
2964                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2965                     "name": "Cigarettautomat",
2966                     "terms": "Cigarettautomat, cigaretter, snusautomat, tobaksautomat"
2967                 },
2968                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2969                     "name": "Kondomautomat",
2970                     "terms": "Kondomautomat, kondomomat, kondomer"
2971                 },
2972                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2973                     "name": "Dryckesautomat ",
2974                     "terms": "dryckesautomat, dryckautomat, drickautomat, läskautomat, kaffemaskin, kaffeautomat, läsk, kaffe, dryck, juice"
2975                 },
2976                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2977                     "name": "Bajspåsar",
2978                     "terms": "Bajspåsar, hundbajspåsar, hundpåsar, hundbajs, hundskit, skitpåse, avföringspåse, bajs, hund, djur"
2979                 },
2980                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
2981                     "name": "Varumaskin för mensskydd",
2982                     "terms": "Varumaskin för mensskydd, mensskydd, kondom, tampong, bindor, binda, kvinna, kvinnor, mens, menstruation"
2983                 },
2984                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2985                     "name": "Tidningsautomat"
2986                 },
2987                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2988                     "name": "Tidningsautomat",
2989                     "terms": "Tidningsautomat, tidningsutlämning, tidningsdistribution, tidningslåda, tidning, tidningar"
2990                 },
2991                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2992                     "name": "Automat för ut- och inlämning av paket",
2993                     "terms": "Paketutlämning, paketinlämning, paketautomat"
2994                 },
2995                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2996                     "name": "Parkeringsautomat",
2997                     "terms": "Parkeringsautomat, parkometer, parkeringsur, parkeringsavgift, parkering, biljett"
2998                 },
2999                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
3000                     "name": "Biljettautomat för kollektivtrafik",
3001                     "terms": "Biljettautomat, tågbiljett, tågbiljetter, bussbiljett, bussbiljetter, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färja, båt, biljett, transport"
3002                 },
3003                 "amenity/vending_machine/sweets": {
3004                     "name": "Godisautomat",
3005                     "terms": "godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, mellanmål, tuggummi, godis, chips"
3006                 },
3007                 "amenity/veterinary": {
3008                     "name": "Veterinär ",
3009                     "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor, djurklinik, djursjukhus"
3010                 },
3011                 "amenity/waste/dog_excrement": {
3012                     "name": "Sopkärl för hundbajspåsar",
3013                     "terms": "Sopkärl för hundbajspåsar, hundbajs, hundbajspåsar, hundbajspåse, hund, bajs, bajspåsar, soptunna, sopkärl, hundskit, skitpåse"
3014                 },
3015                 "amenity/waste_basket": {
3016                     "name": "Soptunna (liten)",
3017                     "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"
3018                 },
3019                 "amenity/waste_disposal": {
3020                     "name": "Soptunna (hushålls- eller industrisopor)",
3021                     "terms": "Soptunna, avfallstunna, sopkärl, sopor, hushållssopor, industrisopor, avfall, avfallskärl, avfallskontainer"
3022                 },
3023                 "amenity/waste_transfer_station": {
3024                     "name": "Avfallscentral",
3025                     "terms": "Avfallscentral, dumpa, skräp, återvinning, skrot, skräp"
3026                 },
3027                 "amenity/water_point": {
3028                     "name": "Dricksvatten för campingfordon",
3029                     "terms": "Dricksvatten för campingfordon, Dricksvatten, vattenpåfyllning"
3030                 },
3031                 "amenity/watering_place": {
3032                     "name": "Dricksvatten för djur",
3033                     "terms": "dricksvatten för djur, vattenhåll, vattenkar, dricksvatten, djur, djurutfodring, utfodring"
3034                 },
3035                 "area": {
3036                     "name": "Yta",
3037                     "terms": "Yta, areal, område, plan, utrymme, fällt, mark"
3038                 },
3039                 "area/highway": {
3040                     "name": "Vägbeläggning",
3041                     "terms": "Vägyta, vägplan, köryta, promenatyta, torg"
3042                 },
3043                 "attraction/amusement_ride": {
3044                     "name": "Åkattraktion",
3045                     "terms": "Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
3046                 },
3047                 "attraction/animal": {
3048                     "name": "Djur",
3049                     "terms": "Djur, zoo, temapark, djurpark, lejon, tiger, björn, apa,  zoologisk trädgård, akvarium, fiskar"
3050                 },
3051                 "attraction/big_wheel": {
3052                     "name": "Pariserhjul",
3053                     "terms": "Pariserhjul, stort hjul, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell"
3054                 },
3055                 "attraction/bumper_car": {
3056                     "name": "Radiobilar",
3057                     "terms": "Radiobilar, radiobil, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion"
3058                 },
3059                 "attraction/bungee_jumping": {
3060                     "name": "Bungyjump",
3061                     "terms": "Bungyjump,  bungee jump, nöjespark, temapark, tivoli, hopplattform"
3062                 },
3063                 "attraction/carousel": {
3064                     "name": "Karusell (roterande)",
3065                     "terms": "Karusell,  nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, nöjeskarusell"
3066                 },
3067                 "attraction/dark_ride": {
3068                     "name": "Mörk åktur",
3069                     "terms": "Mörk åktur, spöktåg, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
3070                 },
3071                 "attraction/drop_tower": {
3072                     "name": "Fritt fall",
3073                     "terms": "Fritt fall, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
3074                 },
3075                 "attraction/pirate_ship": {
3076                     "name": "Båtgunga",
3077                     "terms": "Båtgunga, piratskepp, vikingaskepp, gunga, gungande båt, roterande båt, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
3078                 },
3079                 "attraction/river_rafting": {
3080                     "name": "Forsränning",
3081                     "terms": "Forsränning, forsbana, Vattenbana, fors, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
3082                 },
3083                 "attraction/roller_coaster": {
3084                     "name": "Berg- och dalbana",
3085                     "terms": "berg- och dalbana, berg-och-dalbana, bergochdalbana, bergodalbana, berg-och-dal-bana, dalbana, åkattraktion, temapark, nöjespark, tivoli"
3086                 },
3087<