]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/nn.yml
afd7283aef6f3a114268fe25eb631802da133657
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
113     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     version: 'Versjon:'
116     anonymous: anonym
117     no_comment: (ingen kommentar)
118     part_of: Del av
119     download_xml: Last ned XML
120     view_history: Vis historikk
121     view_details: Vis detaljar
122     location: 'Plassering:'
123     changeset:
124       title: Endringssett %{id}
125       belongs_to: Skapar
126       node: Punkt (%{count})
127       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
128       way: Strekningar (%{count})
129       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
130       comment: Kommentarar (%{count})
131       changesetxml: XML for endringssett
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Endringssett %{id}
135         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
136       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
137       discussion: Ordskifte
138     node:
139       title: 'Punkt: %{name}'
140       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
141     way:
142       title: 'Strekning: %{name}'
143       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
144       nodes: Punkt
145       also_part_of:
146         one: delstrekning %{related_ways}
147         other: delstrekningar %{related_ways}
148     relation:
149       members: Medlemmar
150     relation_member:
151       entry: '%{type} %{name}'
152       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
153       type:
154         node: Punkt
155         way: Veg
156         relation: Relasjon
157     containing_relation:
158       entry: Relasjon %{relation_name}
159       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
160     not_found:
161       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
162       type:
163         node: node
164         way: veg
165         relation: relasjon
166         changeset: endringssett
167         note: merknad
168     timeout:
169       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
170       type:
171         node: punkt
172         way: veg
173         relation: relasjon
174         changeset: endringssett
175         note: merknad
176     redacted:
177       redaction: Maskering %{id}
178       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
179         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
180       type:
181         node: punkt
182         way: vegen
183         relation: relasjonen
184     start_rjs:
185       load_data: Last inn data
186       loading: Lastar...
187     tag_details:
188       tags: Merkelappar
189       wiki_link:
190         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
191         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
192       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
193       telephone_link: Ring %{phone_number}
194     note:
195       title: 'Merknad: %{id}'
196       new_note: Ny merknad
197       description: Skildring
198       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
199       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
200       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
201       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
202       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
203       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
204       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
205         sidan</abbr>
206       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
208     query:
209       title: Førespurnadsfunksjonar
210       nearby: Nærliggjande funksjonar
211   changeset:
212     changeset_paging_nav:
213       showing_page: Side %{page}
214       next: Neste »
215       previous: « Forrige
216     changeset:
217       anonymous: Anonym
218       no_edits: (ingen redigeringar)
219       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
220     changesets:
221       id: ID
222       saved_at: Lagra
223       user: Brukar
224       comment: Kommentar
225       area: Område
226     list:
227       title: Endringssett
228       title_user: Endringssett av %{user}
229       title_friend: Endringssett av venene dine
230       title_nearby: Endringssett av naboar
231       load_more: Last inn meir
232     timeout:
233       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
234     rss:
235       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
236       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
237       full: Fullstendig ordskifte
238   diary_entry:
239     new:
240       title: Ny dagbokoppføring
241       publish_button: Publiser
242     list:
243       title: Brukarane sine dagbøker
244       title_friends: Dagbøkene til venene dine
245       title_nearby: Dagbøkene til naboar
246       user_title: '%{user} si dagbok'
247       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
248       new: Ny dagbokoppføring
249       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
250       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
251       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
252       older_entries: Eldre oppføringar
253       newer_entries: Nyare oppføringar
254     edit:
255       title: Rediger oppføring i dagboka
256       subject: 'Emne:'
257       body: 'Brødtekst:'
258       language: 'Språk:'
259       location: 'Posisjon:'
260       latitude: 'Breiddegrad:'
261       longitude: 'Lengdegrad:'
262       use_map_link: bruk kart
263       save_button: Lagre
264       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
265     view:
266       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
267       user_title: '%{user} si dagbok'
268       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
269       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
270       login: Logg inn
271       save_button: Lagre
272     no_such_entry:
273       title: Inga slik dagbokoppføring
274       heading: Inga oppføring med %{id}
275       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
276         skrive feil eller om lenkja er riktig.
277     diary_entry:
278       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
279       comment_link: Kommenter denne oppføringa
280       reply_link: Svar på denne oppføringa
281       comment_count:
282         one: '%{count} kommentar'
283         zero: Ingen kommentarar
284         other: '%{count} kommentarar'
285       edit_link: Rediger denne oppføringa
286       hide_link: Skjul denne oppføringa
287       confirm: Stadfest
288     diary_comment:
289       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
290       hide_link: Skjul denne kommentaren
291       confirm: Stadfest
292     location:
293       location: 'Posisjon:'
294       view: Vis
295       edit: Rediger
296     feed:
297       user:
298         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
299         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
300       language:
301         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
302         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
303       all:
304         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
305         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
308       post: Post
309       when: Når
310       comment: Kommentar
311       ago: '%{ago} sidan'
312       newer_comments: Nyare kommentarar
313       older_comments: Eldre kommentarar
314   export:
315     title: Eksporter
316     start:
317       area_to_export: Område som skal eksporterast
318       manually_select: Vel eit anna område manuelt
319       format_to_export: Format for eksport
320       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
321       map_image: Kartblad (viser standard laget)
322       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
323       licence: Lisens
324       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
325         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
326       too_large:
327         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
328           Zoom inn eller vel eit mindre område.
329         planet:
330           title: Planet OSM
331         other:
332           title: Andre kjelder
333       options: Val
334       format: Format
335       scale: Skala
336       max: maks
337       image_size: Bildestørrelse
338       zoom: Zoom
339       add_marker: Legg til ein markør på kartet
340       latitude: 'Brei:'
341       longitude: 'Len:'
342       output: Utdata
343       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
344       export_button: Eksporter
345   geocoder:
346     search:
347       title:
348         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
349         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
350           Postcode</a>
351         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
352         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
353           Nominatim</a>
354         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
355         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
356           Nominatim</a>
357     search_osm_nominatim:
358       prefix_format: '%{name}'
359       prefix:
360         aerialway:
361           cable_car: Kabelbane
362           chair_lift: Stolheis
363           drag_lift: Skitrekk
364           gondola: Gondolheis
365           station: Fjellheisstasjon
366         aeroway:
367           aerodrome: Flyplass
368           apron: Flyrampe
369           gate: Gate
370           helipad: Helikopterplass
371           runway: Rullebane
372           taxiway: Taksebane
373           terminal: Terminal
374         amenity:
375           arts_centre: Kunstsenter
376           atm: Minibank
377           bank: Bank
378           bar: Bar
379           bbq: Grill
380           bench: Benk
381           bicycle_parking: Sykkelparkering
382           bicycle_rental: Sykkelutleige
383           biergarten: Ølhage
384           boat_rental: Båtutleige
385           brothel: Bordell
386           bureau_de_change: Vekslingskontor
387           bus_station: Busstasjon
388           cafe: Kafé
389           car_rental: Bilutleige
390           car_sharing: Bildeling
391           car_wash: Bilvask
392           casino: Kasino
393           charging_station: Ladestation
394           cinema: Kino
395           clinic: Klinikk
396           clock: Klokke
397           college: Høgskule
398           community_centre: Samfunnshus
399           courthouse: Rettsbygning
400           crematorium: Krematorium
401           dentist: Tannlege
402           doctors: Legar
403           dormitory: Sovesal
404           drinking_water: Drikkevatn
405           driving_school: Køyreskule
406           embassy: Ambassade
407           emergency_phone: Nødtelefon
408           fast_food: Hurtigmat
409           ferry_terminal: Ferjeterminal
410           fire_hydrant: Brannhydrant
411           fire_station: Brannstasjon
412           food_court: Serveringsstadar
413           fountain: Fontene
414           fuel: Drivstoff
415           gambling: Gambling
416           grave_yard: Gravlund
417           gym: Treningssenter
418           health_centre: Helsesenter
419           hospital: Sjukehus
420           hunting_stand: Jaktbod
421           ice_cream: Iskrem
422           kindergarten: Barnehage
423           library: Bibliotek
424           market: Marknad
425           marketplace: Marknadsplass
426           monastery: Kloster
427           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
428           nightclub: Nattklubb
429           nursery: Førskule
430           nursing_home: Pleieheim
431           office: Kontor
432           parking: Parkeringsplass
433           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
434           pharmacy: Apotek
435           place_of_worship: Religiøst hus
436           police: Politi
437           post_box: Postboks
438           post_office: Postkontor
439           preschool: Førskule
440           prison: Fengsel
441           pub: Pub
442           public_building: Offentleg bygning
443           reception_area: Oppsamlingsområde
444           recycling: Resirkuleringspunkt
445           restaurant: Restaurant
446           retirement_home: Gamleheim
447           sauna: Sauna
448           school: Skule
449           shelter: Tilfluktsrom
450           shop: Butikk
451           shower: Dusj
452           social_centre: Samfunnshus
453           social_club: Sosial klubb
454           studio: Studio
455           swimming_pool: Symjebaseng
456           taxi: Drosje
457           telephone: Offentleg telefon
458           theatre: Teater
459           toilets: Toalett
460           townhall: Rådhus
461           university: Universitet
462           vending_machine: Vareautomat
463           veterinary: Veterinærklinikk
464           village_hall: Forsamlingshus
465           waste_basket: Søppelkasse
466           youth_centre: Ungdomssenter
467         boundary:
468           administrative: Administrativ grense
469           census: Folketeljingsgrense
470           national_park: Nationalpark
471           protected_area: Verna område
472         bridge:
473           aqueduct: Akvadukt
474           suspension: Hengebru
475           swing: Svingbru
476           viaduct: Viadukt
477           "yes": Bru
478         building:
479           "yes": Bygning
480         craft:
481           brewery: Bryggeri
482           carpenter: Tømrar
483           electrician: Elektrikar
484           gardener: Gartnar
485           painter: Målar
486           photographer: Fotograf
487           plumber: Røyrleggjar
488           shoemaker: Skomakar
489           tailor: Skreddar
490           "yes": Handverkbutikk
491         emergency:
492           ambulance_station: Ambulansestasjon
493           defibrillator: Hjartestartar
494           landing_site: Nødlandingsplass
495           phone: Nødtelefon
496         highway:
497           abandoned: Forlaten motorveg
498           bridleway: Rideveg
499           bus_guideway: Leidde bussfelt
500           bus_stop: Busstopp
501           construction: Motorveg under konstruksjon
502           cycleway: Sykkelsti
503           elevator: Heis
504           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
505           footway: Gangsti
506           ford: Vadestad
507           living_street: Gatetun
508           milestone: Milestolpe
509           motorway: Motorveg
510           motorway_junction: Motorvegkryss
511           motorway_link: Veg til motorveg
512           path: Sti
513           pedestrian: Gangveg
514           platform: Perrong
515           primary: Primær veg
516           primary_link: Primær veg
517           proposed: Føreslått veg
518           raceway: Racerbane
519           residential: Bustadveg
520           rest_area: Rasteplass
521           road: Veg
522           secondary: Sekundær veg
523           secondary_link: Sekundær veg
524           service: Tjenesteveg
525           services: Motorveitjenester
526           speed_camera: Fotoboks
527           steps: Trapper
528           street_lamp: Gatelykt
529           tertiary: Tertiær veg
530           tertiary_link: Kommunal veg
531           track: Sti
532           traffic_signals: Trafikklys
533           trail: Sti
534           trunk: Hovedveg
535           trunk_link: Hovedveg
536           unclassified: Uklassifisert veg
537           unsurfaced: Veg utan dekke
538           "yes": Veg
539         historic:
540           archaeological_site: Arkeologisk plass
541           battlefield: Slagmark
542           boundary_stone: Grensestein
543           building: Historisk bygning
544           bunker: Bunker
545           castle: Slott
546           church: Kyrkje
547           city_gate: Byport
548           citywalls: Bymurar
549           fort: Fort
550           heritage: Verdsarvsstad
551           house: Hus
552           icon: Ikon
553           manor: Herregard
554           memorial: Minne
555           mine: Gruve
556           monument: Monument
557           roman_road: Romersk veg
558           ruins: Ruinar
559           stone: Stein
560           tomb: Grav
561           tower: Tårn
562           wayside_cross: Vegkant kross
563           wayside_shrine: Vegkant alter
564           wreck: Vrak
565         junction:
566           "yes": Kryss
567         landuse:
568           allotments: Kolonihagar
569           basin: Elveområde
570           brownfield: Tidlegare industriområde
571           cemetery: Gravplass
572           commercial: Kommersielt område
573           conservation: Freda
574           construction: Kontruksjon
575           farm: Gard
576           farmland: Jordbruksland
577           farmyard: Gardstun
578           forest: Skog
579           garages: Garasjar
580           grass: Gras
581           greenfield: Ikkje-utvikla område
582           industrial: Industriområde
583           landfill: Landfylling
584           meadow: Eng
585           military: Militært område
586           mine: Gruve
587           orchard: Frukthage
588           quarry: Steinbrot
589           railway: Jernbane
590           recreation_ground: Idrettsplass
591           reservoir: Reservoar
592           reservoir_watershed: Nedbørfelt
593           residential: Boligområde
594           retail: Detaljsalg
595           road: Vegområde
596           village_green: landsbypark
597           vineyard: Vingård
598         leisure:
599           beach_resort: Strandsted
600           bird_hide: Fugletårn
601           club: Klubb
602           common: Allmenning
603           dog_park: Hundepark
604           fishing: Fiskeområde
605           fitness_centre: Treningssenter
606           fitness_station: Trenings studio
607           garden: Hage
608           golf_course: Golfbane
609           horse_riding: Riding
610           ice_rink: Skøytebane
611           marina: Båthavn
612           miniature_golf: Minigolf
613           nature_reserve: Naturreservat
614           park: Park
615           pitch: Sportsarena
616           playground: Leikeplass
617           recreation_ground: Idrettsplass
618           resort: Feriestad
619           sauna: Badstu
620           slipway: Slipp
621           sports_centre: Sportssenter
622           stadium: Stadion
623           swimming_pool: Symjebaseng
624           track: Laupebane
625           water_park: Vannpark
626           "yes": Fritid
627         man_made:
628           lighthouse: Fyr
629           pipeline: Røyrleidning
630           tower: Tårn
631           works: Fabrikk
632           "yes": Menneskeskapt
633         military:
634           airfield: Militær flyplass
635           barracks: Kaserner
636           bunker: Bunker
637         mountain_pass:
638           "yes": Fjellovergang
639         natural:
640           bay: Bukt
641           beach: Strand
642           cape: Nes
643           cave_entrance: Holeinngang
644           cliff: Klippe
645           crater: Krater
646           dune: Sanddyne
647           fell: Fjellskrent
648           fjord: Fjord
649           forest: Skog
650           geyser: Geysir
651           glacier: Isbre
652           heath: Vidde
653           hill: Ås
654           island: Øy
655           land: Land
656           marsh: Sump
657           moor: Myr
658           mud: Gjørme
659           peak: Topp
660           point: Punkt
661           reef: Rev
662           ridge: Rygg
663           rock: Stein
664           sand: Sand
665           scree: Ur
666           scrub: Kratt
667           spring: Kjelde
668           stone: Stein
669           strait: Stred
670           tree: Tre
671           valley: Dal
672           volcano: Vulkan
673           water: Vatn
674           wetland: Våtmark
675           wood: Skog
676         office:
677           accountant: Revisor
678           administrative: Administrasjon
679           architect: Arkitekt
680           company: Bedrift
681           employment_agency: Bemanningsbedrift
682           estate_agent: Eiendomsmeglar
683           government: Statlig kontor
684           insurance: Forsikringskontor
685           lawyer: Advokat
686           ngo: Ikkje-statlig kontor
687           telecommunication: Telefonkontor
688           travel_agent: Reisebyrå
689           "yes": Kontor
690         place:
691           block: Blokk
692           airport: Flyplass
693           city: By
694           country: Land
695           county: Fylke
696           farm: Gard
697           hamlet: Grend
698           house: Hus
699           houses: Hus
700           island: Øy
701           islet: Holme
702           isolated_dwelling: Ensleg bostad
703           locality: Plass
704           moor: Myr
705           municipality: Kommune
706           neighbourhood: Nabolag
707           postcode: Postnummer
708           region: Område
709           sea: Hav
710           state: Delstat
711           subdivision: Underavdeling
712           suburb: Forstad
713           town: Tettstad
714           unincorporated_area: Kommunefritt område
715           village: Landsby
716           "yes": Stad
717         railway:
718           abandoned: Forlatt jernbane
719           construction: Jernbane under konstruksjon
720           disused: Nedlagt jernbane
721           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
722           funicular: Kabelbane
723           halt: Togstopp
724           historic_station: Historisk jernbanestasjon
725           junction: Jernbanekryss
726           level_crossing: Planovergang
727           light_rail: Bybane
728           miniature: Miniatyrjernbane
729           monorail: Enskinnebane
730           narrow_gauge: Smalsporjernbane
731           platform: Jernbaneperrong
732           preserved: Verna jernbane
733           proposed: Føreslått jernbane
734           spur: Jernbaneforgrening
735           station: Jernbanestasjon
736           subway: T-banestasjon
737           subway_entrance: T-baneinngang
738           switch: Sporveksel
739           tram: Sporveg
740           tram_stop: Trikkestopp
741         shop:
742           alcohol: Utanfor lisens
743           antiques: Antikviteter
744           art: Kunstbutikk
745           bakery: Bakeri
746           beauty: Skjønnheitssalong
747           beverages: Drikkevarebutikk
748           bicycle: Sykkelbutikk
749           books: Bokhandel
750           butcher: Slaktar
751           car: Bilbutikk
752           car_parts: Bildeler
753           car_repair: Bilverkstad
754           carpet: Teppebutikk
755           charity: Veldedighetsbutikk
756           chemist: Kjemiker
757           clothes: Klesbutikk
758           computer: Databutikk
759           confectionery: Konditori
760           convenience: Nærbutikk
761           copyshop: Kopieringsbutikk
762           cosmetics: Kosmetikkforretning
763           department_store: Varehus
764           discount: Tilbudsbutikk
765           doityourself: Gjer-det-sjølv
766           dry_cleaning: Renseri
767           electronics: Elektronikkforretning
768           estate_agent: Eiendomsmegler
769           farm: Gardsbutikk
770           fashion: Motebutikk
771           fish: Fiskebutikk
772           florist: Blomsterbutikk
773           food: Matbutikk
774           funeral_directors: Begravelsesforretning
775           furniture: Møbler
776           gallery: Galleri
777           garden_centre: Hagesenter
778           general: Landhandel
779           gift: Gavebutikk
780           greengrocer: Grønnsakshandel
781           grocery: Dagligvarebutikk
782           hairdresser: Frisør
783           hardware: Jernvarehandel
784           hifi: Hi-fi
785           insurance: Forsikring
786           jewelry: Gullsmed
787           kiosk: Kiosk
788           laundry: Vaskeri
789           mall: Kjøpesenter
790           market: Marknad
791           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
792           motorcycle: Motorsykkelbutikk
793           music: Musikkbutikk
794           newsagent: Nyhetsbyrå
795           optician: Optiker
796           organic: Organisk matbutikk
797           outdoor: Utandørs butikk
798           pet: Dyrebutikk
799           photo: Fotobutikk
800           salon: Salong
801           second_hand: Bruktbutikk
802           shoes: Skobutikk
803           shopping_centre: Kjøpesenter
804           sports: Sportsbutikk
805           stationery: Papirbutikk
806           supermarket: Supermarked
807           tailor: Skreddar
808           toys: Lekebutikk
809           travel_agency: Reisebyrå
810           video: Videobutikk
811           wine: Utanfor lisens
812           "yes": Butikk
813         tourism:
814           alpine_hut: Fjellhytte
815           apartment: Leilegheit
816           artwork: Kunstverk
817           attraction: Attraksjon
818           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
819           cabin: Hytte
820           camp_site: Teltplass
821           caravan_site: Campingplass
822           chalet: Fjellhytte
823           gallery: Galleri
824           guest_house: Gjestehus
825           hostel: Vandrerhjem
826           hotel: Hotell
827           information: Informasjon
828           motel: Motell
829           museum: Museum
830           picnic_site: Piknikplass
831           theme_park: Fornøyelsespark
832           viewpoint: Utsiktspunkt
833           zoo: Dyrepark
834         tunnel:
835           "yes": Tunnel
836         waterway:
837           artificial: Kunstig vassdrag
838           boatyard: Båtverft
839           canal: Kanal
840           dam: Demning
841           derelict_canal: Nedlagt kanal
842           ditch: Grøft
843           dock: Dokk
844           drain: Avløp
845           lock: Sluse
846           lock_gate: Sluseport
847           mooring: Fortøyning
848           rapids: Bank
849           river: Elv
850           stream: Straum
851           wadi: Elveleie
852           waterfall: Foss
853           weir: Overløpskant
854           "yes": Vassveg
855     description:
856       title:
857         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
858           Nominatim</a>
859         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
860       types:
861         cities: Byar
862         towns: Småbyar
863         places: Stader
864     results:
865       no_results: Ingen resultat funne
866       more_results: Fleire resultat
867   layouts:
868     project_name:
869       title: OpenStreetMap
870       h1: OpenStreetMap
871     logo:
872       alt_text: OpenStreetMap-logo
873     home: heim
874     logout: Logg ut
875     log_in: Logg inn
876     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
877     sign_up: Registrer deg
878     start_mapping: Start kartlegging
879     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
880     edit: Rediger
881     history: Historikk
882     export: Eksporter
883     data: Data
884     export_data: Eksportar data
885     gps_traces: GPS-spor
886     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
887     user_diaries: Brukardagbok
888     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
889     edit_with: Rediger med %{editor}
890     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
891     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
892     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
893       og gratis å bruke, med ein open lisens.
894     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
895     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
896     partners_ucl: UCL VR-senteret
897     partners_ic: Imperial College London
898     partners_bytemark: Bytemark Hosting
899     partners_partners: partnarar
900     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
901       vedlikeholdsarbeid vert utført.
902     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
903       vedlikehaldsarbeid.
904     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
905       maskinvareoppgraderinger).
906     help: Hjelp
907     about: Om
908     copyright: Opphavsrett
909     community: Samfunnet
910     community_blogs: Bloggar
911     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
912     foundation: Stifting
913     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
914     make_a_donation:
915       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
916       text: Gje pengegåve
917     learn_more: Les meir
918     more: Meir
919   license_page:
920     foreign:
921       title: Om denne omsetjinga
922       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
923         har den engelske versjonen presedens
924       english_link: den engelske originalen
925     native:
926       title: Om denne sida
927       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til
928         den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
929         og %{mapping_link}.
930       native_link: Nynorsk versjon
931       mapping_link: start kartlegging
932     legal_babble:
933       title_html: Opphavsrett og lisensar
934       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a
935         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database
936         License</a> (ODbL).
937       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa
938         våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom
939         du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
940         under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
941         \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
942       intro_3_html: |-
943         Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
944            Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
945       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
946       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
947       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
948         Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
949         under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
950         sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
951         du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg
952         (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
953         (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
954         og dersom relevant, til creativecommons.org.
955       credit_3_html: |-
956         For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
957         Til dømes:
958       attribution_example:
959         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
960         title: Døme på kjeldehenvising
961       more_title_html: Finn ut meir
962       more_1_html: |-
963         Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
964           FAQ-en</a>.
965       more_2_html: |-
966         Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
967           gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
968
969           Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
970           <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
971           og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
972       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
973       contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
974         inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
975         bland anna frå:'
976       contributors_at_html: |-
977         <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
978            <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
979            <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
980            <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
981            Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
982       contributors_ca_html: |-
983         <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
984            GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
985            Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
986            Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
987            Statistics Canada).
988       contributors_fr_html: |-
989         <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
990            Direction Générale des Impôts.
991       contributors_nl_html: |-
992         <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
993            (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
994            <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
995            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
996       contributors_nz_html: |-
997         <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
998            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
999       contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1000         Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1001       contributors_gb_html: |-
1002         <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1003            Survey data © Crown copyright og database-rettar
1004            2010-12.
1005       contributors_footer_1_html: |2-
1006           For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1007           OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1008           sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1009       contributors_footer_2_html: |2-
1010           Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1011           dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1012           godtek noko erstatningsansvar.
1013       infringement_title_html: Illegal kopiering
1014       infringement_1_html: |-
1015         OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1016           uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1017       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1018         inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår
1019         <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1020         \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1021         skjema</a>."
1022   welcome_page:
1023     title: Velkomen!
1024     rules:
1025       title: Reglar!
1026     questions:
1027       title: Spørsmål?
1028     start_mapping: Start kartlegging
1029   fixthemap:
1030     title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1031     how_to_help:
1032       title: Korleis hjelpe til
1033       join_the_community:
1034         title: Ver med i fellesskapen
1035   help_page:
1036     title: Få hjelp
1037     welcome:
1038       url: /velkommen
1039       title: Velkomen til OSM
1040     beginners_guide:
1041       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1042     help:
1043       title: help.openstreetmap.org
1044     mailing_lists:
1045       title: E-postlister
1046     forums:
1047       title: Forum
1048     irc:
1049       title: IRC
1050     switch2osm:
1051       title: switch2osm
1052     wiki:
1053       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1054       title: wiki.openstreetmap.org
1055   about_page:
1056     next: Neste
1057     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1058     local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1059     community_driven_title: Fellesskapsdrive
1060     open_data_title: Opne Data
1061     legal_title: Juridisk
1062     partners_title: Partnarar
1063   notifier:
1064     diary_comment_notification:
1065       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
1066       hi: Hei %{to_user},
1067       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
1068         med emnet %{subject}:'
1069       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
1070         eller svare på %{replyurl}
1071     message_notification:
1072       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1073       hi: Hei %{to_user},
1074       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
1075         %{subject}:'
1076     friend_notification:
1077       hi: Hei %{to_user},
1078       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
1079       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
1080       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1081       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1082     gpx_notification:
1083       greeting: Hei,
1084       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1085       with_description: med skildring
1086       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
1087       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1088       failure:
1089         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
1090         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
1091         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
1092           unngå
1093         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
1094         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1095       success:
1096         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
1097         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
1098           punkt.
1099     signup_confirm:
1100       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
1101       greeting: Hei der!
1102       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1103       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
1104         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
1105         din:'
1106       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
1107         igang.
1108     email_confirm:
1109       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
1110     email_confirm_plain:
1111       greeting: Hei,
1112       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1113     email_confirm_html:
1114       greeting: Hei,
1115       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
1116         %{server_url} til %{new_address}.
1117       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
1118         endringa.
1119     lost_password:
1120       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
1121     lost_password_plain:
1122       greeting: Hei,
1123       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
1124         passordet.
1125     lost_password_html:
1126       greeting: Hei,
1127       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
1128         knytt til denne e-postadressa.
1129       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
1130         ditt.
1131     note_comment_notification:
1132       anonymous: Ein anonym brukar
1133       greeting: Hei,
1134       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1135     changeset_comment_notification:
1136       hi: Hei %{to_user},
1137       greeting: Hei,
1138       commented:
1139         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
1140         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1141   message:
1142     inbox:
1143       title: Innboks
1144       my_inbox: Min innboks
1145       outbox: utboks
1146       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1147       new_messages:
1148         one: '%{count} ny melding'
1149         other: '%{count} nye meldingar'
1150       old_messages:
1151         one: '%{count} gamal melding'
1152         other: '%{count} gamle meldingar'
1153       from: Frå
1154       subject: Emne
1155       date: Dato
1156       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1157         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1158       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1159     message_summary:
1160       unread_button: Marker som ulese
1161       read_button: Marker som lese
1162       reply_button: Svar
1163       delete_button: Slett
1164     new:
1165       title: Send melding
1166       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1167       subject: Emne
1168       body: Kropp
1169       send_button: Send
1170       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1171       message_sent: Melding sendt
1172       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1173         du prøver å sende fleire.
1174     no_such_message:
1175       title: Inga melding funne
1176       heading: Inga melding funne
1177       body: Det er inga melding med den ID-en.
1178     outbox:
1179       title: Utboks
1180       my_inbox: Min %{inbox_link}
1181       inbox: innboks
1182       outbox: utboks
1183       messages:
1184         one: Du har %{count} sendt melding
1185         other: Du har %{count} sendte meldingar
1186       to: Til
1187       subject: Emne
1188       date: Dato
1189       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1190         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1191       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1192     reply:
1193       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1194         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1195     read:
1196       title: Les melding
1197       from: Frå
1198       subject: Emne
1199       date: Dato
1200       reply_button: Svar
1201       unread_button: Marker som ulese
1202       delete_button: Slett
1203       back: Tilbake
1204       to: Til
1205       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1206         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1207     sent_message_summary:
1208       delete_button: Slett
1209     mark:
1210       as_read: Melding markert som lese
1211       as_unread: Melding markert som ulese
1212     delete:
1213       deleted: Melding sletta
1214   site:
1215     index:
1216       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1217         av JavaScript.
1218       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1219       permalink: Permanent lenkje
1220       shortlink: Kort lenkje
1221       createnote: Legg til ein notis
1222       license:
1223         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1224       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1225         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1226     edit:
1227       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1228       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1229         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1230       user_page_link: brukarside
1231       anon_edits: (%{link})
1232       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1233       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1234         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1235         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1236         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1237       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1238         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1239         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1240       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1241       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1242         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1243       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1244         for denne eigenskapen.
1245     sidebar:
1246       search_results: Søkjeresultat
1247       close: Lukk
1248     search:
1249       search: Søk
1250       from: Frå
1251       to: Til
1252       where_am_i: Kor er eg?
1253       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1254       submit_text: Gå
1255     key:
1256       table:
1257         entry:
1258           motorway: Motorveg
1259           main_road: Hovudveg
1260           trunk: Hovedveg
1261           primary: Primærveg
1262           secondary: Sekundærveg
1263           unclassified: Uklassifisert veg
1264           track: Spor
1265           bridleway: Rideveg
1266           cycleway: Sykkelveg
1267           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1268           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1269           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1270           footway: Gangveg
1271           rail: Jernbane
1272           subway: Undergrunnsbane
1273           tram:
1274           - Bybane
1275           - trikk
1276           cable:
1277           - Kabelvogn
1278           - stolheis
1279           runway:
1280           - Flystripe
1281           - taksebane
1282           apron:
1283           - terminal
1284           - terminal
1285           admin: Administrativ grense
1286           forest: Skog
1287           wood: Ved
1288           golf: Golfbane
1289           park: Park
1290           resident: Boligområde
1291           common:
1292           - Vanleg
1293           - snever
1294           retail: Detaljsalgområde
1295           industrial: Industriområde
1296           commercial: Kommersielt område
1297           heathland: Heilandskap
1298           lake:
1299           - Innsjø
1300           - reservoar
1301           farm: Gard
1302           brownfield: Tidlegare industriområde
1303           cemetery: Gravplass
1304           allotments: Kolonihagar
1305           pitch: Sportsarena
1306           centre: Sportssenter
1307           reserve: Naturreservat
1308           military: Militært område
1309           school:
1310           - Skule
1311           - universitet
1312           building: Viktig bygning
1313           station: Jernbanestasjon
1314           summit:
1315           - Topp
1316           - fjelltopp
1317           tunnel: Streka kant = tunnel
1318           bridge: Sort kant = bru
1319           private: Privat tilgjenge
1320           destination: Destinasjonstilgang
1321           construction: Vegar under konstruksjon
1322           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1323           bicycle_parking: Sykkelparkering
1324           toilets: Toalett
1325     richtext_area:
1326       edit: Endre
1327       preview: Førehandsvising
1328     markdown_help:
1329       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1330       headings: Overskrifter
1331       heading: Overskrifter
1332       subheading: Underoverskrifter
1333       unordered: Usortert liste
1334       ordered: Sortert liste
1335       first: Første punkt
1336       second: Andre punkt
1337       link: Lenkje
1338       text: Tekst
1339       image: Bilete
1340       alt: Alternativ tekst
1341       url: URL
1342   trace:
1343     visibility:
1344       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1345       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1346       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1347       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1348         punkt med tidsstempel)
1349     create:
1350       upload_trace: Last opp GPS-spor
1351       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1352         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1353         når det er gjort.
1354     edit:
1355       title: Redigerer spor %{name}
1356       heading: Redigerer spor %{name}
1357       filename: 'Filnamn:'
1358       download: last ned
1359       uploaded_at: 'Last opp:'
1360       points: 'Punkter:'
1361       start_coord: 'Startkoordinat:'
1362       map: kart
1363       edit: rediger
1364       owner: 'Eigar:'
1365       description: 'Skildring:'
1366       tags: 'Markelapper:'
1367       tags_help: kommaseparert
1368       save_button: Lagre endringar
1369       visibility: 'Synlegheit:'
1370       visibility_help: kva tyder dette?
1371       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1372     trace_form:
1373       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1374       description: 'Skildring:'
1375       tags: 'Merkelappar:'
1376       tags_help: kommaseparert
1377       visibility: 'Synligheit:'
1378       visibility_help: kva tyder dette?
1379       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1380       upload_button: Last opp
1381       help: Hjelp
1382       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1383     trace_header:
1384       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1385       see_all_traces: Sjå alle spor
1386       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1387       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1388         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1389         køen for andre brukarar.
1390     trace_optionals:
1391       tags: Merkelappar
1392     view:
1393       title: Viser spor %{name}
1394       heading: Viser spor %{name}
1395       pending: VENTAR
1396       filename: 'Filnamn:'
1397       download: last ned
1398       uploaded: 'Lasta opp:'
1399       points: 'Punkter:'
1400       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1401       map: kart
1402       edit: rediger
1403       owner: 'Eigar:'
1404       description: 'Skildring:'
1405       tags: 'Markelappar:'
1406       none: Ingen
1407       edit_track: Rediger dette sporet
1408       delete_track: Slett dette sporet
1409       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1410       visibility: 'Synligheit:'
1411     trace_paging_nav:
1412       showing_page: Side %{page}
1413       older: Eldre spor
1414       newer: Nyare spor
1415     trace:
1416       pending: VENTAR
1417       count_points: '%{count} punkt'
1418       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1419       more: meir
1420       trace_details: Vis detaljar for spor
1421       view_map: Vis kart
1422       edit: rediger
1423       edit_map: Rediger kart
1424       public: OFFENTLEG
1425       identifiable: IDENTIFISERBAR
1426       private: PRIVAT
1427       trackable: SPORBAR
1428       by: av
1429       in: i
1430       map: kart
1431     list:
1432       public_traces: Offentlege GPS-spor
1433       your_traces: Dine GPS-spor
1434       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1435       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1436       tagged_with: merkte med %{tags}
1437       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1438         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1439         sida</a>.
1440     delete:
1441       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1442     make_public:
1443       made_public: Spor gjort offentleg
1444     offline_warning:
1445       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1446     offline:
1447       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1448       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1449         for augneblunken.
1450     description:
1451       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1452   application:
1453     require_cookies:
1454       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1455         i nettleseren din før du held fram.
1456     require_moderator:
1457       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1458     setup_user_auth:
1459       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1460         å finne ut meir.
1461       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1462         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1463         men du må lese dei.
1464   oauth:
1465     oauthorize:
1466       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1467         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1468         velje så mange eller så få som du vil.
1469       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1470       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1471       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1472       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1473       allow_write_api: endre kartet.
1474       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1475       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1476       allow_write_notes: endre notisar.
1477       grant_access: Gje tilgang
1478     revoke:
1479       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1480   oauth_clients:
1481     new:
1482       title: Registrer ein ny applikasjon
1483       submit: Registrer
1484     edit:
1485       title: Rediger programvara di
1486       submit: Rediger
1487     show:
1488       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1489       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1490       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1491       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1492       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1493       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1494       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1495       edit: Rediger detaljar
1496       delete: Ta bort klient
1497       confirm: Er du sikker?
1498       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1499       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1500       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1501       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1502       allow_write_api: endre kartet.
1503       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1504       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1505       allow_write_notes: endre notisar.
1506     index:
1507       title: Mine OAuth-detaljar
1508       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1509       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1510       application: Programnamn
1511       issued_at: Utskrive
1512       revoke: Tilbakekall!
1513       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1514       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1515         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1516         til denne tenesta.
1517       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1518       register_new: Registrer applikasjonen din
1519     form:
1520       name: Namn
1521       required: Påkrevd
1522       url: URL til hovedapplikasjonen
1523       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1524       support_url: Støytte-URL
1525       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1526       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1527       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1528       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1529       allow_write_api: endre kartet.
1530       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1531       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1532       allow_write_notes: endre notisar.
1533     not_found:
1534       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1535     create:
1536       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1537     update:
1538       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1539     destroy:
1540       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1541   user:
1542     login:
1543       title: Logg inn
1544       heading: Logg inn
1545       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1546       password: 'Passord:'
1547       openid: '%{logo} OpenID:'
1548       remember: 'Hugs meg:'
1549       lost password link: Mista passordet ditt?
1550       login_button: Logg inn
1551       register now: Registrer deg no
1552       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1553         og passordet ditt:'
1554       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1555       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1556       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1557       no account: Har du ingen brukarkonto?
1558       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1559         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1560         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1561       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1562         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1563         du ynskjer å diskutere dette.
1564       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1565       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1566       auth_providers:
1567         openid:
1568           title: Logg inn med OpenID
1569           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1570         google:
1571           title: Logg inn med Google
1572           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1573         facebook:
1574           title: Logg inn med Facebook
1575           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1576         windowslive:
1577           title: Logg inn med Windows Live
1578           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1579         github:
1580           title: Log inn med GitHub
1581           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1582         wikipedia:
1583           title: Logg inn med Wikipedia
1584           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1585         yahoo:
1586           title: Logg inn med Yahoo
1587           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1588         wordpress:
1589           title: Logg inn med Wordpress
1590           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1591         aol:
1592           title: Logg inn med AOL
1593           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1594     logout:
1595       title: Logg ut
1596       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1597       logout_button: Logg ut
1598     lost_password:
1599       title: Gløymt passord
1600       heading: Gløymt passord?
1601       email address: 'E-postadresse:'
1602       new password button: Nullstill passord
1603       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1604         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1605       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1606         du kan tilbakestille det snart.
1607       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1608     reset_password:
1609       title: Nullstill passord
1610       heading: Nullstill passord for %{user}
1611       password: 'Passord:'
1612       confirm password: 'Stadfest passord:'
1613       reset: Nullstill passord
1614       flash changed: Passordet ditt er endra.
1615       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1616     new:
1617       title: Registrer deg
1618       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1619         ein konto for deg automatisk.
1620       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1621         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1622       about:
1623         header: Fri og redigerbar
1624       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1625       email address: 'E-postadresse:'
1626       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1627       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1628         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1629         personvernpolitikk</a>)
1630       display name: 'Visningsnavn:'
1631       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1632         dette seinare i innstellingane.
1633       password: 'Passord:'
1634       confirm password: 'Stadfest passord:'
1635       continue: Registrer deg
1636       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1637       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1638         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1639       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1640     terms:
1641       title: Bidragsytervilkår
1642       heading: Bidragsytervilkåra
1643       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1644         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1645         bidraga dine.
1646       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1647         vere i public domain
1648       consider_pd_why: kva er dette?
1649       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1650       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1651         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1652       agree: Eg godkjenner
1653       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1654       decline: Avslå
1655       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1656         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1657       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1658       legale_names:
1659         france: Frankrike
1660         italy: Italia
1661         rest_of_world: Resten av verda
1662     no_such_user:
1663       title: Ingen brukar funnet
1664       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1665       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1666         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1667       deleted: sletta
1668     view:
1669       my diary: Mi dagbok
1670       new diary entry: ny dagbokoppføring
1671       my edits: Mine endringar
1672       my traces: Mine spor
1673       my notes: Mine merknadar
1674       my messages: Mine meldingar
1675       my profile: Min profil
1676       my settings: Mine innstillingar
1677       my comments: Mine kommentarar
1678       oauth settings: oauth-innstillingar
1679       blocks on me: Mine blokeringar
1680       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1681       send message: Send melding
1682       diary: Dagbok
1683       edits: Endringar
1684       traces: Spor
1685       notes: Kartmerknadar
1686       remove as friend: Fjern ven
1687       add as friend: Legg til ven
1688       mapper since: 'Brukar sidan:'
1689       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1690       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1691       ct undecided: Usikker
1692       ct declined: Avslått
1693       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1694       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1695       email address: 'E-postadresse:'
1696       created from: 'Oppretta frå:'
1697       status: 'Status:'
1698       spam score: 'Spamresultat:'
1699       description: Skildring
1700       user location: Posisjonen til brukaren
1701       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1702       settings_link_text: innstillingar
1703       your friends: Venene dine
1704       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1705       km away: '%{count}km unna'
1706       m away: '%{count}m unna'
1707       nearby users: Andre næliggande brukarar
1708       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1709         ditt enno.
1710       role:
1711         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1712         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1713         grant:
1714           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1715           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1716         revoke:
1717           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1718           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1719       block_history: Aktive blokeringar
1720       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1721       comments: Kommentarar
1722       create_block: Blokér denne brukaren
1723       activate_user: Aktivér denne brukaren
1724       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1725       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1726       hide_user: Gøym denne brukaren
1727       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1728       delete_user: Slett denne brukaren
1729       confirm: Stadfest
1730       friends_changesets: endringssett av vener
1731       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1732       nearby_changesets: endringssett av naboar
1733       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1734     popup:
1735       your location: Posisjonen din
1736       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1737       friend: Ven
1738     account:
1739       title: Rediger konto
1740       my settings: Innstellingane mine
1741       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1742       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1743       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1744       openid:
1745         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1746         link text: kva er dette?
1747       public editing:
1748         heading: 'Offentleg redigering:'
1749         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1750         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1751         enabled link text: kva er dette?
1752         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1753           er anonyme.
1754         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1755       public editing note:
1756         heading: Offentleg redigering
1757         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1758           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1759           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1760           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1761           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1762           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1763           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1764           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1765       contributor terms:
1766         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1767         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1768         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1769         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1770           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1771         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1772           offentleg eigedom (Public Domain).
1773         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1774         link text: kva er dette?
1775       profile description: 'Profilskildring:'
1776       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1777       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1778       image: 'Bilete:'
1779       gravatar:
1780         gravatar: Bruk Gravatar
1781         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1782         link text: kva er dette?
1783       new image: Legg til eit bilete
1784       keep image: Hald på gjeldande bilete
1785       delete image: Fjern gjeldande bilete
1786       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1787       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1788       home location: 'Heimeposisjon:'
1789       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1790       latitude: 'Breiddegrad:'
1791       longitude: 'Lengdegrad:'
1792       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1793       save changes button: Lagre endringar
1794       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1795       return to profile: Returner til profil
1796       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1797         din for å stadfeste din epostadresse.
1798       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1799     confirm:
1800       heading: Sjekk e-posten din!
1801       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1802       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1803       button: Stadfest
1804       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1805       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1806       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1807     confirm_resend:
1808       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1809         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1810         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1811         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1812       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1813     confirm_email:
1814       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1815       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1816         e-postadressa.
1817       button: Stadfest
1818       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1819       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1820     set_home:
1821       flash success: Heimelokasjon lagra
1822     go_public:
1823       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1824         redigere.
1825     make_friend:
1826       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1827       button: Legg til som ven
1828       success: '%{name} er no venen din!'
1829       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1830       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1831     remove_friend:
1832       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1833       button: Fjern som ein ven
1834       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1835       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1836     filter:
1837       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1838     list:
1839       title: Brukarar
1840       heading: Brukarar
1841       showing:
1842         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1843         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1844       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1845       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1846       confirm: Stadfest valde brukarar
1847       hide: Skjul valde brukarar
1848       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1849     suspended:
1850       title: Konto stengt
1851       heading: Konto stengt
1852       webmaster: webmaster
1853       body: |-
1854         <p>
1855         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1856         </p>
1857         <p>
1858         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1859     auth_failure:
1860       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1861   user_role:
1862     filter:
1863       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1864         administrator.
1865       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1866       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1867       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1868     grant:
1869       title: Stadfest rolletildeling
1870       heading: Stadfest rolletildeling
1871       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1872       confirm: Stadfest
1873       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1874         og rollen er gyldig.
1875     revoke:
1876       title: Stadfest fjerning av rolle
1877       heading: Stadfest fjerning av rolle
1878       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1879         "%{name}"?
1880       confirm: Stadfest
1881       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1882         og rolle er gyldig.
1883   user_block:
1884     model:
1885       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1886         blokkering.
1887       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1888     not_found:
1889       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1890       back: Tilbake til indeksen
1891     new:
1892       title: Opprettar blokkering av %{name}
1893       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1894       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1895         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1896         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1897         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1898       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1899       submit: Opprett blokkering
1900       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1901       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1902       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1903       back: Vis alle blokkeringar
1904     edit:
1905       title: Endrar blokkering av %{name}
1906       heading: Endrar blokkering av %{name}
1907       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1908         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1909         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1910       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1911       submit: Oppdater blokkering
1912       show: Vis denne blokkeringa
1913       back: Vis alle blokkeringar
1914       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1915     filter:
1916       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1917       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1918         rullegardinen.
1919     create:
1920       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1921         dei rimeleg med tid til å svare.
1922       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1923         blokkerer dei.
1924       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1925     update:
1926       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1927         henne.
1928       success: Blokkering oppdatert.
1929     index:
1930       title: Brukerblokkeringer
1931       heading: Liste over brukarblokkeringar
1932       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1933     revoke:
1934       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1935       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1936       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1937       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1938       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1939       revoke: Tilbakekall!
1940       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1941     period:
1942       one: 1 time
1943       other: '%{count} timar'
1944     partial:
1945       show: Vis
1946       edit: Rediger
1947       revoke: Tilbakekall!
1948       confirm: Er du sikker?
1949       display_name: Blokkert brukar
1950       creator_name: Oppretta av
1951       reason: Årsak for blokkering
1952       status: Status
1953       revoker_name: Tilbakekalt av
1954       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1955       showing_page: Side %{page}
1956       next: Neste »
1957       previous: « Forrige
1958     helper:
1959       time_future: Sluttar om %{time}.
1960       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1961       time_past: Slutta %{time} sidan.
1962     blocks_on:
1963       title: Blokkeringar av %{name}
1964       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1965       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1966     blocks_by:
1967       title: Blokkeringar av %{name}
1968       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1969       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1970     show:
1971       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1972       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1973       time_future: Sluttar om %{time}
1974       time_past: Slutta %{time} sidan
1975       created: Oppretta
1976       ago: '%{time} sidan'
1977       status: Status
1978       show: Vis
1979       edit: Rediger
1980       revoke: Tilbakekall!
1981       confirm: Er du sikker?
1982       reason: 'Årsak for blokkering:'
1983       back: Vis alle blokkeringar
1984       revoker: 'Tilbakekaller:'
1985       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1986   note:
1987     description:
1988       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
1989       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
1990       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
1991       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
1992       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
1993       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
1994     entry:
1995       comment: Kommentar
1996       full: Fullstendig merknad
1997     mine:
1998       id: ID
1999       creator: Skapar
2000       description: Skildring
2001       created_at: Oppretta den
2002       last_changed: Sist endra
2003       ago_html: '%{when} sidan'
2004   javascripts:
2005     close: Lat att
2006     share:
2007       title: Del
2008       cancel: Avbryt
2009       image: Bilde
2010       link: Lenkje eller HTML
2011       long_link: Lenkje
2012       short_link: Kortlenkje
2013       geo_uri: Geo-URI
2014       embed: HTML
2015       format: 'Format:'
2016       scale: 'Skala:'
2017       download: Last ned
2018       short_url: Kort-URL
2019       include_marker: Inkluder markør
2020       view_larger_map: Vis større kart
2021     key:
2022       title: Kartsymbol
2023       tooltip: Kartsymbol
2024     map:
2025       zoom:
2026         in: Vis større
2027         out: Vis mindre
2028       locate:
2029         title: Vis plassering
2030       base:
2031         standard: Standard
2032         cycle_map: Sykkelkart
2033         transport_map: Transport-kart
2034         hot: Humanitært
2035       layers:
2036         header: Kartlag
2037         notes: Kartmerknadar
2038         data: Kartdata
2039         title: Lag
2040     site:
2041       edit_tooltip: Rediger kartet
2042       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2043       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2044     changesets:
2045       show:
2046         comment: Kommentar
2047         subscribe: Abonnér
2048         unsubscribe: Avslutt abonnement
2049         hide_comment: gøym
2050     notes:
2051       new:
2052         add: Legg til merknad
2053       show:
2054         hide: Gøym
2055         resolve: Løys
2056         comment: Kommenter
2057     directions:
2058       engines:
2059         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2060         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2061         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2062         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2063         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2064         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2065         osrm_car: Bil (OSRM)
2066         mapzen_bicycle: Sykkel (Mapzen)
2067         mapzen_car: Bil (Mapzen)
2068         mapzen_foot: Til fots (Mapzen)
2069       descend: Fallande
2070       distance: Avstand
2071       instructions:
2072         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2073         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2074         offramp_left_without_exit: Ta rampen til venstre til %{name}
2075         via_point_without_exit: (via punkt)
2076         follow_without_exit: Følg %{name}
2077         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2078         unnamed: namnlaus veg
2079       time: Tid
2080     query:
2081       node: Node
2082       way: Veg
2083     context:
2084       show_address: Vis adresse
2085   redaction:
2086     edit:
2087       description: Skildring
2088       heading: Rediger maskering
2089       submit: Lagre markering
2090       title: Rediger relasjon
2091     index:
2092       empty: Ingen maskeringar å vise.
2093       heading: Liste over maskeringar
2094       title: Liste over maskeringar
2095     new:
2096       description: Skildring
2097       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2098       submit: Lag maskering
2099       title: Lagar ein ny maskering
2100     show:
2101       description: 'Skildring:'
2102       heading: Visar maskering "%{title}"
2103       title: Visar maskering
2104       user: 'Oppretta av:'
2105       edit: Endre denne maskeringa
2106       destroy: Fjern denne maskeringa
2107       confirm: Er du sikker?
2108     create:
2109       flash: Maskering oppretta.
2110     update:
2111       flash: Endringar lagra.
2112     destroy:
2113       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2114         maskeringa før du ødeleger den.
2115       flash: Maskering ødelagd.
2116       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2117 ...