Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: Alvaro Vidal-Abarca
6 # Author: El libre
7 # Author: Gemmaa
8 # Author: Grondin
9 # Author: Jconstanti
10 # Author: Jmontane
11 # Author: Martorell
12 # Author: McDutchie
13 # Author: Micru
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: PerroVerd
16 # Author: Pitort
17 # Author: SMP
18 # Author: Sim6
19 # Author: Solde
20 # Author: Ssola
21 # Author: Toniher
22 # Author: XVEC
23 # Author: 아라
24 ca: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Cos
29       diary_entry: 
30         language: Idioma
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         title: Títol
34         user: Usuari
35       friend: 
36         friend: Amic
37         user: Usuari
38       message: 
39         body: Cos
40         recipient: Destinatari
41         sender: Remitent
42         title: Títol
43       trace: 
44         description: Descripció
45         latitude: Latitud
46         longitude: Longitud
47         name: Nom
48         public: Públic
49         size: Mida
50         user: Usuari
51         visible: Visible
52       user: 
53         active: Actiu
54         description: Descripció
55         display_name: Nom en pantalla
56         email: Adreça electrònica
57         languages: Idiomes
58         pass_crypt: Contrasenya
59     models: 
60       acl: Llista de control d'accés
61       changeset: Conjunt de canvis
62       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
63       country: País
64       diary_comment: Comentari del diari
65       diary_entry: Entrada al diari
66       friend: Amic
67       language: Llengua
68       message: Missatge
69       node: Node
70       node_tag: Etiqueta del node
71       notifier: Notificador
72       old_node: Node antic
73       old_node_tag: Etiqueta del node antic
74       old_relation: Relació antiga
75       old_relation_member: Membre de la relació antiga
76       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
77       old_way: Via antiga
78       old_way_node: Node de la via antiga
79       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
80       relation: Relació
81       relation_member: Membre de la relació
82       relation_tag: Etiqueta de la relació
83       session: Sessió
84       trace: Traça
85       tracepoint: Punt de la traça
86       tracetag: Etiqueta de la traça
87       user: Usuari
88       user_preference: Preferència d'usuari
89       user_token: Testimoni d'usuari
90       way: Via
91       way_node: Node de la via
92       way_tag: Etiqueta de la via
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
98     setup_user_auth: 
99       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
100       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
104       changesetxml: XML del conjunt de canvis
105       feed: 
106         title: Conjunt de canvis %{id}
107         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
108       osmchangexml: XML en format osmChange
109       title: Conjunt de canvis
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Pertany a:"
112       bounding_box: "Caixa contenidora:"
113       box: caixa
114       closed_at: "Tancat el:"
115       created_at: "Creat el:"
116       has_nodes: 
117         one: "Té el següent %{count} node:"
118         other: "Té els següents %{count} nodes:"
119       has_relations: 
120         one: "Té la següent %{count} relació:"
121         other: "Té les següents %{count} relacions:"
122       has_ways: 
123         one: "Té la següent via:"
124         other: "Té les següents %{count} vies:"
125       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
126       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
127     common_details: 
128       changeset_comment: "Comentari:"
129       deleted_at: "Suprimit el:"
130       deleted_by: "Eliminat per:"
131       edited_at: "Editat:"
132       edited_by: "Editat per:"
133       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
134       version: Versió
135     containing_relation: 
136       entry: Relació %{relation_name}
137       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
138     map: 
139       deleted: Suprimit
140       edit: 
141         area: Modifica l'àrea
142         node: Modifica el node
143         note: Edita la nota
144         relation: Modifica la relació
145         way: Modifica la via
146       larger: 
147         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
148         node: Visualitza el node en un mapa més gran
149         note: Mostra la nota en un mapa més gran
150         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
151         way: Visualitza la via en un mapa més gran
152       loading: S'està carregant...
153     navigation: 
154       all: 
155         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
156         next_node_tooltip: Node següent
157         next_note_tooltip: Nota següent
158         next_relation_tooltip: Relació següent
159         next_way_tooltip: Via següent
160         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
161         prev_node_tooltip: Node anterior
162         prev_note_tooltip: Nota anterior
163         prev_relation_tooltip: Relació anterior
164         prev_way_tooltip: Via anterior
165       user: 
166         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
167         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
168         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
169     node: 
170       download_xml: Baixa l'XML
171       edit: Modifica el node
172       node: Node
173       node_title: "Node: %{node_name}"
174       view_history: Mostra l'historial
175     node_details: 
176       coordinates: "Coordenades:"
177       part_of: "Part de:"
178     node_history: 
179       download_xml: Baixa l'XML
180       node_history: Historial del node
181       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
182       view_details: Mostra els detalls
183     not_found: 
184       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
185       type: 
186         changeset: conjunt de canvis
187         node: node
188         relation: relació
189         way: via
190     note: 
191       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
192       at_html: Fa %{when}
193       closed: "Tancat:"
194       closed_title: Nota resolta
195       comments: "Comentaris:"
196       description: "Descripció:"
197       last_modified: "Última modificació:"
198       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
199       opened: "Obert:"
200       title: Nota
201     paging_nav: 
202       of: de
203       showing_page: pàgina
204     redacted: 
205       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
206       redaction: Redacció %{id}
207       type: 
208         node: node
209         relation: relació
210         way: via
211     relation: 
212       download_xml: Baixa l'XML
213       relation: Relació
214       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
215       view_history: Mostra l'historial
216     relation_details: 
217       members: "Membres:"
218       part_of: "Part de:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Baixa l'XML
221       relation_history: Historial de la relació
222       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
223       view_details: Mostra els detalls
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
226       type: 
227         node: Node
228         relation: Relació
229         way: Via
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Informació
232       data_layer_name: Explora les dades del mapa
233       details: Detalls
234       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
235       hide_areas: Oculta les zones
236       history_for_feature: Historial per a %{feature}
237       load_data: Carrega dades
238       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
239       loading: S'està carregant...
240       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
241       notes_layer_name: Navega per les notes
242       object_list: 
243         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
244         back: Torna a la llista d'objectes
245         details: Detalls
246         heading: Llista d'objectes
247         history: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Via %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Node %{id}
254             way: Via %{id}
255         type: 
256           node: Node
257           way: Via
258       private_user: usuari privat
259       show_areas: Mostra les zones
260       show_history: Mostra l'historial
261       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
262       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
263       wait: Espereu...
264       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
265     tag_details: 
266       tags: "Etiquetes:"
267       wiki_link: 
268         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
269         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
271     timeout: 
272       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
273       type: 
274         changeset: conjunt de canvis
275         node: node
276         relation: relació
277         way: via
278     way: 
279       download_xml: Baixa l'XML
280       edit: Modifica la via
281       view_history: Mostra l'historial
282       way: Via
283       way_title: "Via: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: part de la via %{related_ways}
287         other: part de les vies %{related_ways}
288       nodes: "Nodes:"
289       part_of: "Part de:"
290     way_history: 
291       download_xml: Descarrega XML
292       view_details: Mostra els detalls
293       way_history: Historial de la via
294       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anònim
298       big_area: (gran)
299       no_comment: (cap)
300       no_edits: (sense edicions)
301       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
302       still_editing: (encara en edició)
303       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Endavant »
306       previous: « Enrere
307       showing_page: Pàgina %{page}
308     changesets: 
309       area: Àrea
310       comment: Comentari
311       id: ID
312       saved_at: Desat a
313       user: Usuari
314     list: 
315       description: Navega pels canvis recents al mapa
316       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
317       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
318       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
319       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
320       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
321       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
322       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
323       heading: Conjunt de canvis
324       heading_bbox: Conjunt de canvis
325       heading_friend: Conjunts de canvis
326       heading_nearby: Conjunts de canvis
327       heading_user: Conjunt de canvis
328       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
329       title: Conjunt de canvis
330       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
331       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
332       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
333       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
334       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: fa %{ago}
340       comment: Comentari
341       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
342       newer_comments: Comentaris recents
343       older_comments: Comentaris antics
344       post: Publica
345       when: Quan
346     diary_comment: 
347       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
348       confirm: Confirma
349       hide_link: Amaga aquest comentari
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         one: "%{count} comentari"
353         other: "%{count} comentaris"
354         zero: Sense comentaris
355       comment_link: Comenta aquesta entrada
356       confirm: Confirma
357       edit_link: Edita aquesta entrada
358       hide_link: Amaga aquesta entrada
359       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
360       reply_link: Respon a aquesta entrada
361     edit: 
362       body: "Cos del missatge:"
363       language: "Llengua:"
364       latitude: "Latitud:"
365       location: "Ubicació:"
366       longitude: "Longitud:"
367       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
368       save_button: Desa
369       subject: "Assumpte:"
370       title: Edita entrada del diari
371       use_map_link: usa el mapa
372     feed: 
373       all: 
374         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
375         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
376       language: 
377         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
378         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
379       user: 
380         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
381         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
382     list: 
383       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
384       new: Nova Entrada de Diari
385       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
386       newer_entries: Entrades més recents
387       no_entries: No hi ha entrades al diari
388       older_entries: Entrades més antigues
389       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
390       title: Diaris d'usuari/a
391       title_friends: Diaris dels amics
392       title_nearby: Diaris d'amics propers
393       user_title: Diari de %{user}
394     location: 
395       edit: Modifica
396       location: "Ubicació:"
397       view: Mostra
398     new: 
399       title: Nova Entrada de Diari
400     no_such_entry: 
401       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
402       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
403       title: No hi ha entrada al diari com
404     view: 
405       leave_a_comment: Deixa un comentari
406       login: Accés
407       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
408       save_button: Desa
409       title: Diari de %{user} | %{title}
410       user_title: Diari de %{user}
411   editor: 
412     default: Predeterminat (actualment %{name})
413     id: 
414       description: iD (editor al navegador)
415       name: iD
416     potlatch: 
417       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
418       name: Potlatch 1
419     potlatch2: 
420       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
421       name: Potlatch 2
422     remote: 
423       description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
424       name: Control Remot
425   export: 
426     start: 
427       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
428       area_to_export: Àrea a exportar
429       embeddable_html: HTML que es pot incloure
430       export_button: Exporta
431       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
432       format: Format
433       format_to_export: Format d'exportació
434       image_size: Mida de la imatge
435       latitude: "Lat:"
436       licence: Llicència
437       longitude: "Lon:"
438       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
439       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
440       max: màx
441       options: Opcions
442       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
443       output: Sortida
444       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
445       scale: Escala
446       too_large: 
447         body: Aquesta zona és massa gran per ser exportada  com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita o bé una de les següents fonts per descarregar quantitats grans de dades.
448         geofabrik: 
449           description: Extractes actualitzats regularment de continents, països i de les ciutats seleccionades
450           title: Descàrregues de Geofabrik
451         heading: L'àrea és massa gran
452         metro: 
453           description: Extractes per a les ciutats més grans del món i les seves àrees metropolitanes
454           title: Extractes de Metro
455         other: 
456           description: Fonts addicionals llistades al wiki d'OpenStreetMap
457           title: Altres fonts
458         planet: 
459           description: Còpies actualitzades regularment de la base de dades d'OpenStreetMap al complet
460           title: Planeta OSM
461       zoom: Zoom
462     start_rjs: 
463       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
464       change_marker: Canvia la posició del marcador
465       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
466       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
467       export: Exporta
468       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
469   geocoder: 
470     description: 
471       title: 
472         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
473         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
474       types: 
475         cities: Ciutats
476         places: Llocs
477         towns: Municipis
478     direction: 
479       east: est
480       north: nord
481       north_east: nord-est
482       north_west: nord-oest
483       south: sud
484       south_east: sud-est
485       south_west: sud-oest
486       west: oest
487     distance: 
488       one: vora 1km
489       other: vora %{count}km
490       zero: menys d'1km
491     results: 
492       more_results: Més resultats
493       no_results: No hi ha resultats
494     search: 
495       title: 
496         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
497         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
498         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
499         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
500         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
501     search_osm_nominatim: 
502       admin_levels: 
503         level10: Límit de suburbi
504         level2: Frontera
505         level4: Límit d'estat
506         level5: Límit de regió
507         level6: Frontera
508         level8: Límit de municipi
509         level9: Límit de poble
510       prefix: 
511         aerialway: 
512           chair_lift: Telecadira
513           drag_lift: Teleesquí
514           station: Estació de telefèric
515         aeroway: 
516           aerodrome: Aeròdrom
517           apron: Autobús de pista
518           gate: Porta
519           helipad: Helisuperfície
520           runway: Pista d'aterratge
521           taxiway: Carrer de rodada
522           terminal: Terminal
523         amenity: 
524           WLAN: Punt d'accés WiFi
525           airport: Aeroport
526           arts_centre: Centre d'Art
527           artwork: Obra d'art
528           atm: Caixer automàtic
529           auditorium: Auditori
530           bank: Banc
531           bar: Bar
532           bbq: barbacoa
533           bench: Banc
534           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
535           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
536           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
537           brothel: Prostíbul
538           bureau_de_change: Oficina de canvi
539           bus_station: Estació d'autobusos
540           cafe: Cafè
541           car_rental: Lloguer de cotxes
542           car_sharing: Compartició de cotxes
543           car_wash: Rentat de cotxes
544           casino: Casino
545           charging_station: Estació de recàrrega
546           cinema: Cinema
547           clinic: Clínica
548           club: Club
549           college: Institut
550           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
551           courthouse: Jutjat
552           crematorium: Crematori
553           dentist: Dentista
554           doctors: Metges
555           dormitory: Residència Universitària
556           drinking_water: Aigua potable
557           driving_school: Autoescola
558           embassy: Ambaixada
559           emergency_phone: Telèfon d'emergència
560           fast_food: Menjar ràpid
561           ferry_terminal: Terminal de Ferry
562           fire_hydrant: Boca d'incendi
563           fire_station: Parc de bombers
564           food_court: Àrea de restauració
565           fountain: Font
566           fuel: Benzinera
567           grave_yard: Cementiri
568           gym: Gimnàs
569           hall: Ajuntament
570           health_centre: Centre de Salut
571           hospital: Hospital
572           hotel: Hotel
573           hunting_stand: Club de caça
574           ice_cream: Gelat
575           kindergarten: Jardí d'infància
576           library: Biblioteca
577           market: Mercat
578           marketplace: Mercat
579           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
580           nightclub: Club nocturn
581           nursery: Infantil
582           nursing_home: Llar d'Avis
583           office: Oficina
584           park: Parc
585           parking: Pàrquing
586           pharmacy: Farmàcia
587           place_of_worship: Lloc de culte
588           police: Policia
589           post_box: Bustia
590           post_office: Oficina de correus
591           preschool: Pre-Escola
592           prison: Presó
593           pub: Pub
594           public_building: Edifici públic
595           public_market: Mercat Públic
596           reception_area: Àrea de recepció
597           recycling: Punt de reciclatge
598           restaurant: Restaurant
599           retirement_home: Casa de Retirament
600           sauna: Sauna
601           school: Escola
602           shelter: Refugi
603           shop: Botiga
604           shopping: Botigues
605           shower: Dutxa
606           social_centre: Centre social
607           social_club: Club social
608           social_facility: Equipament social
609           studio: Estudi
610           supermarket: Supermercat
611           swimming_pool: Piscina
612           taxi: Taxi
613           telephone: Telèfon públic
614           theatre: Teatre
615           toilets: Banys
616           townhall: Ajuntament
617           university: Universitat
618           vending_machine: Màquina expenedora
619           veterinary: Veterinari
620           village_hall: Casa de la Vila
621           waste_basket: Cistella de Residus
622           wifi: Punt d'accés WiFi
623           youth_centre: Centre juvenil
624         boundary: 
625           administrative: Límit administratiu
626           census: Límit censal
627           national_park: Parc Nacional
628           protected_area: Zona protegida
629         bridge: 
630           aqueduct: Aqüeducte
631           suspension: Pont suspès
632           swing: Pont giratori
633           viaduct: Viaducte
634           "yes": Pont
635         building: 
636           "yes": Edifici
637         emergency: 
638           fire_hydrant: Boca d'incendis
639           phone: Telèfon per a emergències
640         highway: 
641           bridleway: Ferradura
642           bus_guideway: Carril Bus
643           bus_stop: Parada d'autobús
644           byway: Ruta segregada
645           construction: Autopista en construcció
646           cycleway: Ruta per a bicicletes
647           emergency_access_point: Accés d'emergència
648           footway: Sendera
649           ford: Fiord
650           living_street: Carrer habitat
651           milestone: Fita
652           minor: Via secundària
653           motorway: Autopista
654           motorway_junction: Unió d'autopista
655           motorway_link: Carretera d'autopista
656           path: Camí
657           pedestrian: Via Peatonal
658           platform: Perron
659           primary: Carretera Principal
660           primary_link: Carretera principal
661           proposed: Carretera proposada
662           raceway: Vial Ràpid
663           residential: Residencial
664           rest_area: Àrea de descans
665           road: Carretera
666           secondary: Carretera secundària
667           secondary_link: Carretera secundària
668           service: Carretera de Servei
669           services: Serveis en ruta
670           speed_camera: Radar
671           steps: Graons
672           stile: Escala per a travessar reixats
673           street_lamp: Fanal
674           tertiary: Carretera terciària
675           tertiary_link: Carretera terciària
676           track: Pista
677           trail: Sendera o corriol
678           trunk: Autovia de
679           trunk_link: Autovia de
680           unclassified: Sense classificar Road
681           unsurfaced: Pista sense asfaltar
682         historic: 
683           archaeological_site: Lloc arqueològic
684           battlefield: Camp de batalla
685           boundary_stone: Pedra de la frontera
686           building: Edifici
687           castle: Castell
688           church: Església
689           citywalls: Muralles
690           fort: Fortí
691           house: Casa
692           icon: Icona
693           manor: Manor
694           memorial: Memorial
695           mine: Mina
696           monument: Monument
697           museum: Museu
698           ruins: Ruïnes
699           tomb: Tomba
700           tower: Torre
701           wayside_cross: Camí de la creu
702           wayside_shrine: Santuari de carreteres
703           wreck: Wreck
704         landuse: 
705           allotments: Horts
706           basin: Conca
707           brownfield: Brownfield terra
708           cemetery: Cementiri
709           commercial: Zona comercial
710           conservation: Conservació
711           construction: Construcció
712           farm: Granja
713           farmland: Terres de conreu
714           farmyard: Corral
715           forest: Bosc
716           garages: Garatges
717           grass: Herba
718           greenfield: Greenfield terra
719           industrial: Zona industrial
720           landfill: Abocador
721           meadow: Prat
722           military: Zona Militar
723           mine: Mina
724           nature_reserve: Reserva Natural
725           orchard: Verger
726           park: Parc
727           piste: Pista d'aterratge
728           quarry: Pedrera
729           railway: Ferrocarril
730           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
731           reservoir: Embassament
732           reservoir_watershed: Embassament de conca
733           residential: Àrea residencial
734           retail: Al detall
735           road: Zona de carretera
736           village_green: Zona verda
737           vineyard: Vinya
738           wetland: Aiguamoll
739           wood: Fusta
740         leisure: 
741           beach_resort: Beach Resort
742           bird_hide: Aguait
743           common: Terra comú
744           fishing: Àrea de pesca
745           fitness_station: Centre de fitness
746           garden: Jardí
747           golf_course: Camp de golf
748           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
749           marina: Port esportiu
750           miniature_golf: Minigolf
751           nature_reserve: Reserva natural
752           park: Parc
753           pitch: Camp d'esports
754           playground: Parc infantil
755           recreation_ground: Terra de recreació
756           sauna: Sauna
757           slipway: Slipway
758           sports_centre: Centre esportiu
759           stadium: Estadi
760           swimming_pool: Piscina
761           track: Pista
762           water_park: Parc aquàtic
763         military: 
764           airfield: Aeroport militar
765           barracks: Caserna
766           bunker: Búnquer
767         mountain_pass: 
768           "yes": Coll
769         natural: 
770           bay: Badia
771           beach: Platja
772           cape: Cap
773           cave_entrance: Entrada a cova
774           channel: Canal
775           cliff: Cingle
776           crater: Cràter
777           dune: Duna
778           feature: Característica
779           fell: Forest
780           fjord: Fiord
781           forest: Bosc
782           geyser: Guèiser
783           glacier: Glacera
784           heath: Bruguerar
785           hill: Pujol
786           island: Illa
787           land: Terra
788           marsh: Marsh
789           moor: Amarratge
790           mud: Llot
791           peak: Pic
792           point: Punt
793           reef: Escull
794           ridge: Cresta
795           river: Riu
796           rock: Roca
797           scree: Pedregar
798           scrub: Scrub
799           shoal: Banc
800           spring: Deu
801           stone: Pedra
802           strait: Estret
803           tree: Arbre
804           valley: Vall
805           volcano: Volcà
806           water: Aigua
807           wetland: Aiguamoll
808           wetlands: Aiguamolls
809           wood: Bosc
810         office: 
811           accountant: Comptable
812           architect: Arquitecte
813           company: Empresa
814           employment_agency: Agència d'ocupació
815           estate_agent: Immobiliària
816           government: Oficina governamental
817           insurance: Oficina d'assegurances
818           lawyer: Advocat
819           ngo: Oficina d'una ONG
820           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
821           travel_agent: Agència de viatges
822           "yes": Oficina
823         place: 
824           airport: Aeroport
825           city: Ciutat
826           country: País
827           county: Comtat
828           farm: Granja
829           hamlet: Aldea
830           house: Casa
831           houses: Cases
832           island: Illa
833           islet: Illot
834           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
835           locality: Localitat
836           moor: Amarrador
837           municipality: Municipi
838           neighbourhood: Barri
839           postcode: Codi postal
840           region: Regió
841           sea: Mar
842           state: Estat o província
843           subdivision: Subdivisió
844           suburb: Suburbi
845           town: Poble
846           unincorporated_area: Àrea no incorporada
847           village: Aldea
848         railway: 
849           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
850           construction: Ferrocarril en Construcció
851           disused: Ferrocarril en desús
852           disused_station: Estació de tren tancada
853           funicular: Funicular Railway
854           halt: Parada de tren
855           historic_station: Estació de tren antiga
856           junction: Cruïlla de tren
857           level_crossing: Pas a nivell
858           light_rail: Tren lleuger
859           miniature: Ferrocarril en miniatura
860           monorail: Monorail
861           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
862           platform: Andana
863           preserved: Conservat ferrocarril
864           proposed: Ferrocarril proposat
865           spur: Esperó de ferrocarril
866           station: Estació de tren
867           stop: Parada de Ferrocarril
868           subway: Estació de metro
869           subway_entrance: Accés al Metro
870           switch: Punts de ferrocarril
871           tram: Tramvia
872           tram_stop: Parada de tramvia
873           yard: Pati de ferrocarril
874         shop: 
875           alcohol: De llicència
876           antiques: Antiquari
877           art: Galeria d'Art
878           bakery: Fleca
879           beauty: Saló de bellesa
880           beverages: Botiga de begudes
881           bicycle: Tenda de bicicletes
882           books: Llibreria
883           boutique: Boutique
884           butcher: Carnisseria
885           car: Venda de Cotxes
886           car_parts: Peces de cotxes
887           car_repair: Reparació d'automòbils
888           carpet: Botiga de catifes
889           charity: Botiga de caritat
890           chemist: Farmàcia
891           clothes: Botiga de roba
892           computer: Botiga d'informàtica
893           confectionery: Confiteria botiga
894           convenience: Botiga de conveniència
895           copyshop: Copisteria
896           cosmetics: Botiga Cosmètica
897           deli: Botiga de comestibles
898           department_store: Department Store
899           discount: Botiga d'articles de descompte
900           doityourself: Bricolatge
901           dry_cleaning: Tintoreria
902           electronics: Botiga d'electrònica
903           estate_agent: Immobiliària
904           farm: Agrobotiga
905           fashion: Botiga de moda
906           fish: Peixateria
907           florist: Floristeria
908           food: Botiga de menjar
909           funeral_directors: Funeral d'administració
910           furniture: Mobles
911           gallery: Galeria de fotos
912           garden_centre: Centre de jardí
913           general: Magatzem General
914           gift: Botiga de regals
915           greengrocer: Greengrocer
916           grocery: Botiga de queviures
917           hairdresser: Perruqueria o barberia
918           hardware: Botiga de maquinari
919           hifi: Hi-Fi
920           insurance: Homes For Sale
921           jewelry: Joieria
922           kiosk: Quiosc botiga
923           laundry: Bugaderia
924           mall: Centre comercial
925           market: Mercat
926           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
927           motorcycle: Botiga de motocicletes
928           music: Botiga de música
929           newsagent: Quiosc
930           optician: Òptica
931           organic: Botiga d'aliments orgànics
932           outdoor: Botiga exterior
933           pet: Botiga d'animals
934           pharmacy: Farmàcia
935           photo: Botiga de foto
936           salon: Sala d'estar
937           second_hand: Botiga de segona mà
938           shoes: Sabateria
939           shopping_centre: Centre comercial
940           sports: Botiga d'esports
941           stationery: Botiga de papereria
942           supermarket: Supermercat
943           tailor: Sastreria
944           toys: Botiga de joguines
945           travel_agency: Agència de viatges
946           video: Video de la botiga
947           wine: De llicència
948           "yes": Botiga
949         tourism: 
950           alpine_hut: Cabanya alpina
951           artwork: Il·lustració
952           attraction: Atracció
953           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
954           cabin: Cabanya
955           camp_site: Campament
956           caravan_site: Càmping per a caravanes
957           chalet: Xalet
958           guest_house: Alberg
959           hostel: Hostal
960           hotel: Hotel
961           information: Informació
962           lean_to: Nau
963           motel: Motel
964           museum: Museu
965           picnic_site: Àrea de pícnic
966           theme_park: Parc temàtic
967           valley: Vall
968           viewpoint: Mirador
969           zoo: Zoològic
970         tunnel: 
971           culvert: Canonada
972           "yes": Túnel
973         waterway: 
974           artificial: Curs d'aigua artificial
975           boatyard: Drassana
976           canal: Canal
977           connector: Connector de Waterway
978           dam: Dam
979           derelict_canal: Hi Canal
980           ditch: Séquia
981           dock: No obstant això,
982           drain: De drenatge
983           lock: Pany
984           lock_gate: Porta de panys
985           mineral_spring: Mineral primavera
986           mooring: Amarradors
987           rapids: Ràpids
988           river: Riu
989           riverbank: Riverbank
990           stream: Stream
991           wadi: Torrent
992           water_point: Punt d'aigua
993           waterfall: Cascada
994           weir: Weir
995   javascripts: 
996     close: Tanca
997     edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a continuació, feu clic aquí.
998     key: 
999       title: Llegenda
1000       tooltip: Llegenda
1001       tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
1002     map: 
1003       base: 
1004         cycle_map: Cycle Map
1005         hot: Humanitarian
1006         mapquest: MapQuest Open
1007         standard: Estàndard
1008         transport_map: Mapa de transports
1009       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
1010       layers: 
1011         data: Dades del mapa
1012         header: Capes del mapa
1013         notes: Notes de mapa
1014         overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
1015         title: Capes del mapa
1016       locate: 
1017         popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
1018         title: Mostra la meva ubicació
1019       zoom: 
1020         in: Apropar-se
1021         out: Allunyar-se
1022     notes: 
1023       new: 
1024         add: Afegeix una nota
1025         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
1026       show: 
1027         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
1028         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1029         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
1030         comment: Comenta
1031         comment_and_resolve: Comenta i resol
1032         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1033         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
1034         hide: Amaga
1035         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1036         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
1037         permalink: Enllaç permanent
1038         reactivate: Reactivar
1039         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1040         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
1041         resolve: Resol
1042     share: 
1043       cancel: Cancel·la
1044       center_marker: Centra el mapa al marcador
1045       custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
1046       download: Descàrrega
1047       embed: HTML
1048       format: "Format:"
1049       image: Imatge
1050       image_size: La imatge es mostrarà a la capa estàndard amb una mida de
1051       include_marker: Inclou el marcador
1052       link: Enllaç o HTML
1053       long_link: Enllaç
1054       paste_html: Engnaxa l'HTML per inserir-ho a un lloc web
1055       scale: "Escala:"
1056       short_link: Enllaç curt
1057       short_url: URL curta
1058       title: Comparteix
1059       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
1060     site: 
1061       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
1062       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
1063       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
1064       edit_tooltip: Modifica el mapa
1065       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
1066       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
1067   layouts: 
1068     community: Comunitat
1069     community_blogs: Blocs de comunitat
1070     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1071     copyright: Drets d'autor i llicència
1072     data: Dades
1073     documentation: Documentació
1074     documentation_title: Documentació del projecte
1075     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1076     donate_link_text: donatius
1077     edit: Modificació
1078     edit_with: Modifica amb %{editor}
1079     export_data: Exporta les dades
1080     foundation: Fundació
1081     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1082     gps_traces: Traces de GPS
1083     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1084     help: Ajuda
1085     help_centre: Centre d'ajuda
1086     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1087     history: Historial
1088     home: Anar a la localització de casa
1089     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1090     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1091     intro_2_download: baixades
1092     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1093     intro_2_license: llicència oberta
1094     intro_2_use: utilitzades
1095     log_in: inicia una sessió
1096     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1097     logo: 
1098       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1099     logout: Tanca la sessió
1100     make_a_donation: 
1101       text: Feu una donació
1102       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1103     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1104     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1105     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1106     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1107     partners_ic: Imperial College Londres
1108     partners_partners: socis
1109     partners_ucl: el Centre UCL VR
1110     project_name: 
1111       h1: OpenStreetMap
1112       title: OpenStreetMap
1113     sign_up: registre
1114     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1115     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1116     user_diaries: DIaris de usuari
1117     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1118     view: Mostra
1119     view_tooltip: Mostra el mapa
1120     wiki: Wiki
1121     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1122   license_page: 
1123     foreign: 
1124       english_link: l'original en anglès
1125       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1126       title: Quant a la traducció
1127     legal_babble: 
1128       attribution_example: 
1129         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1130         title: Exemple d'atribució
1131       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1132       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1133       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1134       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1135       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1136       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1137       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1138       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1139       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1140       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1141       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1142       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1143       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1144       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1145       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1146       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1147       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1148       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1149       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1150       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1151       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1152       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1153       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1154       more_title_html: Saber-ne més
1155       title_html: Drets d'autor i llicència
1156     native: 
1157       mapping_link: Inicia el mapatge
1158       native_link: versió català
1159       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1160       title: Sobre aquesta pàgina
1161   message: 
1162     delete: 
1163       deleted: Missatge suprimit
1164     inbox: 
1165       date: Data
1166       from: De
1167       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1168       my_inbox: La meva safata d'entrada
1169       new_messages: 
1170         one: "%{count} missatge nou"
1171         other: "%{count} missatges nous"
1172       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1173       old_messages: 
1174         one: "%{count} missatge antic"
1175         other: "%{count} missatges antics"
1176       outbox: Safata de sortida
1177       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1178       subject: Assumpte
1179       title: Safata d'entrada
1180     mark: 
1181       as_read: Missatge marcat com a llegit
1182       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1183     message_summary: 
1184       delete_button: Suprimeix
1185       read_button: Marca com a llegit
1186       reply_button: Respon
1187       unread_button: Marca com a no llegit
1188     new: 
1189       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1190       body: Cos
1191       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1192       message_sent: S'ha enviat el missatge
1193       send_button: Envia
1194       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1195       subject: Assumpte
1196       title: Envia el missatge
1197     no_such_message: 
1198       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1199       heading: No existeix aquest missatge
1200       title: No existeix aquest missatge
1201     outbox: 
1202       date: Data
1203       inbox: Entrada
1204       messages: 
1205         one: Teniu %{count} missatge enviat
1206         other: Teniu %{count} missatges enviats
1207       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1208       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1209       outbox: sortida
1210       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1211       subject: Assumpte
1212       title: Sortida
1213       to: A
1214     read: 
1215       back: Enrere
1216       date: Data
1217       from: De
1218       reply_button: Respon
1219       subject: Assumpte
1220       title: Llegeix el missatge
1221       to: Per a
1222       unread_button: Marca com a no llegit
1223       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1224     reply: 
1225       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1226     sent_message_summary: 
1227       delete_button: Suprimeix
1228   note: 
1229     description: 
1230       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1231       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1232       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1233       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1234       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1235       opened_at_html: Creat fa %{when}
1236       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1237       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1238     entry: 
1239       comment: Comentari
1240       full: Nota sencera
1241     mine: 
1242       ago_html: fa %{when}
1243       created_at: Creat a
1244       creator: Creador
1245       description: Descripció
1246       heading: notes de %{user}
1247       id: Id
1248       last_changed: Últim canvi
1249       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1250       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1251     rss: 
1252       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1253       commented: nou comentari (prop de % {lloc})
1254       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1255       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1256       opened: Nota nova (a prop % {lloc})
1257       reopened: Nota reactivada (prop de % {lloc})
1258       title: Notes de OpenStreetMap
1259   notifier: 
1260     diary_comment_notification: 
1261       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1262       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1263       hi: Hola %{to_user},
1264       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1265     email_confirm: 
1266       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1267     email_confirm_html: 
1268       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1269       greeting: Hola,
1270       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1271     email_confirm_plain: 
1272       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1273       greeting: Hola,
1274       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1275     friend_notification: 
1276       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1277       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1278       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1279       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1280     gpx_notification: 
1281       and_no_tags: i cap etiqueta.
1282       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1283       failure: 
1284         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1285         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1286         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1287         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1288       greeting: Hola,
1289       success: 
1290         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1291         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1292       with_description: amb la descripció
1293       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1294     lost_password: 
1295       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1296     lost_password_html: 
1297       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1298       greeting: Hola,
1299       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1300     lost_password_plain: 
1301       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1302       greeting: Hola,
1303       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1304     message_notification: 
1305       footer_html: També podeu llegir el missatge a % {readurl} i podeu respondre'l a % {replyurl}
1306       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1307       hi: Hola %{to_user},
1308     note_comment_notification: 
1309       anonymous: Un usuari anònim
1310       closed: 
1311         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1312         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1313         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1314         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1315       commented: 
1316         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1317         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1318         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1319         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1320       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1321       greeting: Hola,
1322       reopened: 
1323         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1324         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1325         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1326         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1327     signup_confirm: 
1328       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1329       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1330       greeting: Hola!
1331       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1332       welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
1333   oauth: 
1334     oauthorize: 
1335       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1336       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1337       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1338       allow_write_api: modificar el mapa.
1339       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1340       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1341       allow_write_notes: modificar les notes.
1342       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1343       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1344     revoke: 
1345       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1346   oauth_clients: 
1347     create: 
1348       flash: Registrar la informació amb èxit
1349     destroy: 
1350       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1351     edit: 
1352       submit: Modificació
1353       title: Editar la vostra aplicació
1354     form: 
1355       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1356       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1357       allow_write_api: modificar el mapa.
1358       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1359       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1360       allow_write_notes: modifcar les notes.
1361       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1362       callback_url: Resposta d'URL
1363       name: Nom
1364       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1365       required: Requerit
1366       support_url: URL de suport
1367       url: Principal aplicació URL
1368     index: 
1369       application: Nom d'aplicació
1370       issued_at: Emès A
1371       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1372       my_apps: Meves aplicacions de Client
1373       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1374       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1375       register_new: Registrar-se l'aplicació
1376       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1377       revoke: Revoca!
1378       title: Les meves dades OAuth
1379     new: 
1380       submit: Registrar-se
1381       title: Registrar-se una nova aplicació
1382     not_found: 
1383       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1384     show: 
1385       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1386       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1387       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1388       allow_write_api: modificar el mapa.
1389       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1390       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1391       allow_write_notes: modificar les notes
1392       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1393       authorize_url: "Autoritza URL:"
1394       confirm: N'esteu segur?
1395       delete: Suprimeix el client
1396       edit: Edita els detalls
1397       key: "Clau de consum:"
1398       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1399       secret: "Secret de consum:"
1400       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1401       title: OAuth detalls per %{app_name}
1402       url: "Sol·licitud Token URL:"
1403     update: 
1404       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1405   printable_name: 
1406     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1407   redaction: 
1408     create: 
1409       flash: Redacció creada
1410     destroy: 
1411       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1412       flash: Redacció suprimida
1413       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1414     edit: 
1415       description: Descripció
1416       heading: Modifica la redacció
1417       submit: Desa la redacció
1418       title: Modifica la redacció
1419     index: 
1420       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1421       heading: Llista de redaccions
1422       title: Llista de redaccions
1423     new: 
1424       description: Descripció
1425       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1426       submit: Crea una redacció
1427       title: Creant una nova redacció
1428     show: 
1429       confirm: N'esteu segur?
1430       description: "Descripció:"
1431       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1432       edit: Modifica aquesta redacció
1433       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1434       title: Mostrant la redacció
1435       user: "Autor:"
1436     update: 
1437       flash: Modificacions desades
1438   site: 
1439     edit: 
1440       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1441       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1442       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1443       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1444       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1445       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1446       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1447       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1448       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1449       user_page_link: pàgina d'usuari
1450     index: 
1451       createnote: Afegiu una nota
1452       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1453       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1454       license: 
1455         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1456       permalink: Enllaç permanent
1457       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1458       shortlink: Enllaç curt
1459     key: 
1460       table: 
1461         entry: 
1462           admin: Límits administratius
1463           allotments: Horts
1464           apron: 
1465             - Davantal de l'Aeroport
1466             - terminal
1467           bridge: Embolcall negre = bridge
1468           bridleway: Camí de ferradura
1469           brownfield: Lloc Brownfield
1470           building: Edifici significatiu
1471           byway: Byway
1472           cable: 
1473             - Cable car
1474             - telecadira
1475           cemetery: Cementiri
1476           centre: Centre esportiu
1477           commercial: Zona comercial
1478           common: 
1479             - Comú
1480             - Prat
1481           construction: Carreteres en construcció
1482           cycleway: Carril bici
1483           destination: Accés de destinació
1484           farm: Granja
1485           footway: Footway
1486           forest: Bosc
1487           golf: Camp de golf
1488           heathland: Bruguerar
1489           industrial: Zona industrial
1490           lake: 
1491             - Llac
1492             - Embassament
1493           military: Àrea militar
1494           motorway: Autopista
1495           park: Parc
1496           permissive: Permissiva accés
1497           pitch: Camp d'esports
1498           primary: Carretera principal
1499           private: Accés privat
1500           rail: Ferrocarril
1501           reserve: Reserva natural
1502           resident: Zona residencial
1503           retail: Zona de venda al detall
1504           runway: 
1505             - Pista d'aeroport
1506             - carril de taxi
1507           school: 
1508             - Escola
1509             - Universitat
1510           secondary: Carretera secundària
1511           station: Estació de tren
1512           subway: Metro
1513           summit: 
1514             - Cim
1515             - pic
1516           tourist: Atracció turística
1517           track: Pista
1518           tram: 
1519             - Tren lleuger
1520             - tramvia
1521           trunk: Autovia de
1522           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1523           unclassified: Carretera sense classificar
1524           unsurfaced: Unsurfaced road
1525           wood: Fusta
1526     markdown_help: 
1527       alt: Text alternatiu
1528       first: Primer element
1529       heading: Encapçalament
1530       headings: Encapçalaments
1531       image: Imatge
1532       link: Enllaç
1533       ordered: Llista ordenada
1534       second: Segon element
1535       subheading: Subencapçalament
1536       text: Text
1537       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1538       unordered: Llista sense ordenar
1539       url: URL
1540     richtext_area: 
1541       edit: Modifica
1542       preview: Previsualització
1543     search: 
1544       search: Cerca
1545       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1546       submit_text: Vés-hi
1547       where_am_i: On sóc?
1548       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1549     sidebar: 
1550       close: Tanca
1551       search_results: Resultats de la cerca
1552   time: 
1553     formats: 
1554       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1555   trace: 
1556     create: 
1557       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1558       upload_trace: Pujar traça de GPS
1559     delete: 
1560       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1561     description: 
1562       description_without_count: Fitxer GPX de %{user}
1563     edit: 
1564       description: "Descripció:"
1565       download: descàrrega
1566       edit: modificació
1567       filename: "Nom del fitxer:"
1568       heading: Editant traça %{name}
1569       map: mapa
1570       owner: "Propietari:"
1571       points: "Punts:"
1572       save_button: Desa els canvis
1573       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1574       tags: "Etiquetes:"
1575       tags_help: separat per comes
1576       title: Editant traça %{name}
1577       uploaded_at: "Pujat a:"
1578       visibility: "Visibilitat:"
1579       visibility_help: Què vol dir això?
1580     georss: 
1581       title: Traces GPS d'OpenStreetMap
1582     list: 
1583       description: Navega pels tracks pujats recentment
1584       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1585       public_traces: Traces GPS públiques
1586       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1587       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1588       your_traces: Les vostres traces GPS
1589     make_public: 
1590       made_public: Traça feta pública
1591     offline: 
1592       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1593       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1594     offline_warning: 
1595       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1596     trace: 
1597       ago: fa %{time_in_words_ago}
1598       by: en
1599       count_points: "%{count} punts"
1600       edit: modificació
1601       edit_map: Edita el mapa
1602       identifiable: IDENTIFICABLE
1603       in: a
1604       map: mapa
1605       more: més
1606       pending: PENDENT
1607       private: PRIVAT
1608       public: PÚBLIC
1609       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1610       trackable: RASTREJABLE
1611       view_map: Visualitza el mapa
1612     trace_form: 
1613       description: "Descripció:"
1614       help: Ajuda
1615       tags: "Etiquetes:"
1616       tags_help: separat per comes
1617       upload_button: Puja
1618       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1619       visibility: "Visibilitat:"
1620       visibility_help: què significa això?
1621     trace_header: 
1622       see_all_traces: Mostra totes les traces
1623       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1624       traces_waiting: 
1625         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1626         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1627       upload_trace: Puja una traça
1628     trace_optionals: 
1629       tags: Etiquetes
1630     trace_paging_nav: 
1631       newer: Tracks més recents
1632       older: Traces més antigues
1633       showing_page: Pàgina %{page}
1634     view: 
1635       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1636       description: "Descripció:"
1637       download: baixada
1638       edit: modificació
1639       edit_track: Edita aquesta traça
1640       filename: "Nom del fitxer:"
1641       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1642       map: mapa
1643       none: Ningú
1644       owner: "Propietari:"
1645       pending: PENDENT
1646       points: "Punts:"
1647       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1648       tags: "Etiquetes:"
1649       title: S'està mostrant la traça %{name}
1650       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1651       uploaded: "Pujat el:"
1652       visibility: "Visibilitat:"
1653     visibility: 
1654       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1655       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1656       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1657       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1658   user: 
1659     account: 
1660       contributor terms: 
1661         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1662         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1663         heading: "Termes de col·laboració:"
1664         link text: què és això?
1665         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1666         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1667       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1668       delete image: Suprimeix la imatge actual
1669       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1670       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1671       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1672       gravatar: 
1673         gravatar: Usa Gravatar
1674         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1675         link text: què és això?
1676       home location: "Ubicació inicial:"
1677       image: "Imatge:"
1678       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1679       keep image: Conserva la imatge actual
1680       latitude: "Latitud:"
1681       longitude: "Longitud:"
1682       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1683       my settings: Preferències
1684       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1685       new image: Afegeix una imatge
1686       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1687       openid: 
1688         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1689         link text: què és això?
1690         openid: "OpenID:"
1691       preferred editor: "Editor preferit:"
1692       preferred languages: "Llengües preferents:"
1693       profile description: "Descripció del perfil:"
1694       public editing: 
1695         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1696         disabled link text: per què no es pot editar?
1697         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1698         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1699         enabled link text: què és això?
1700         heading: "Edició pública:"
1701       public editing note: 
1702         heading: Modificació pública
1703         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1704       replace image: Reemplaça la imatge actual
1705       return to profile: Torna al perfil
1706       save changes button: Desa els canvis
1707       title: Edita el compte
1708       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1709     confirm: 
1710       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1711       button: Confirma
1712       heading: Comprova el teu correu electrònic
1713       introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
1714       introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
1715       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1716       reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica aquí</a>.
1717       unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
1718     confirm_email: 
1719       button: Confirma
1720       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1721       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1722       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1723       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1724     confirm_resend: 
1725       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1726       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1727     filter: 
1728       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1729     go_public: 
1730       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1731     list: 
1732       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1733       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1734       heading: Usuaris
1735       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1736       showing: 
1737         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1738         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1739       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1740       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1741       title: Usuaris
1742     login: 
1743       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1744       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1745       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1746       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1747       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1748       heading: Accés
1749       login_button: Accés
1750       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1751       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1752       no account: No teniu cap compte?
1753       openid: "%{logo} OpenID:"
1754       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1755       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1756       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1757       openid_providers: 
1758         aol: 
1759           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1760           title: Inicia sessió amb AOL
1761         google: 
1762           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1763           title: Inicia sessió amb Google
1764         myopenid: 
1765           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1766           title: Inicia sessió amb myOpenID
1767         openid: 
1768           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1769           title: Inicia sessió amb OpenID
1770         wordpress: 
1771           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1772           title: Inicia sessió amb Wordpress
1773         yahoo: 
1774           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1775           title: Inicia sessió amb Yahoo
1776       password: "Contrasenya:"
1777       register now: Registreu-vos-hi ara
1778       remember: "Recorda'm:"
1779       title: Accés
1780       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1781       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1782       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1783     logout: 
1784       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1785       logout_button: Tanca la sessió
1786       title: Tanca la sessió
1787     lost_password: 
1788       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1789       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1790       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1791       new password button: Restableix la contrasenya
1792       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1793       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1794       title: contrasenya perduda
1795     make_friend: 
1796       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1797       button: Afegeix als amics
1798       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1799       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1800       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1801     new: 
1802       about: 
1803         header: Lliure i editable
1804         html: "<p>A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap ha estat completament creat per gent com vostè\n i està obert a qualsevol modificació, actualització, descàrrega i utilització.</p>\n<p>Registreu-vos i començeu a contribuir. Us enviarem un e-mail per confirmar el vostre compte.</p>"
1805       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1806       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1807       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1808       continue: Crear un compte
1809       display name: "Nom visible:"
1810       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1811       email address: "Adreça de correu:"
1812       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1813       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1814       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1815       openid: "%{logo} OpenID:"
1816       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1817       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1818       password: "Contrasenya:"
1819       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1820       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1821       title: Crear un compte
1822       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1823     no_such_user: 
1824       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1825       heading: L'usuari %{user} no existeix
1826       title: Aquest usuari no existeix
1827     popup: 
1828       friend: Amic
1829       nearby mapper: «Mapador» proper
1830       your location: La vostra ubicació
1831     remove_friend: 
1832       button: Suprimeix dels amics
1833       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1834       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1835       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1836     reset_password: 
1837       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1838       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1839       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1840       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1841       password: "Contrasenya:"
1842       reset: Restableix la contrasenya
1843       title: Restableix la contrasenya
1844     set_home: 
1845       flash success: Localització de casa desat correctament
1846     suspended: 
1847       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1848       heading: Compte suspès
1849       title: Compte suspès
1850       webmaster: per a administradors web
1851     terms: 
1852       agree: D'acord
1853       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1854       consider_pd_why: què és això?
1855       decline: Ho rebutjo
1856       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1857       heading: "Termes de col·laboració:"
1858       legale_names: 
1859         france: França
1860         italy: Itàlia
1861         rest_of_world: Resta del món
1862       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1863       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1864       title: "Termes de col·laboració:"
1865       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1866     view: 
1867       activate_user: activa aquest usuari
1868       add as friend: Afegeix com a amic
1869       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1870       block_history: blocs rebuts
1871       blocks by me: Blocs fets per mi
1872       blocks on me: Blocs sobre mi
1873       comments: Comentaris
1874       confirm: Confirma
1875       confirm_user: confirma aquest usuari
1876       create_block: bloca aquest usuari
1877       created from: "Creat a partir de:"
1878       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1879       ct declined: Declinats
1880       ct status: "Termes del col·laborador:"
1881       ct undecided: No decidit
1882       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1883       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1884       description: Descripció
1885       diary: Diari
1886       edits: Modificacions
1887       email address: "Adreça de correu:"
1888       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1889       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1890       hide_user: amagar aquest usuari
1891       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1892       km away: "%{count}km de distància"
1893       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1894       m away: "%{count}m de distància"
1895       mapper since: "Cartografiant des de:"
1896       moderator_history: blocs donats
1897       my comments: Els meus comentaris
1898       my diary: El meu diari
1899       my edits: Les meves edicions
1900       my notes: Les meves notes de mapa
1901       my profile: El meu perfil
1902       my settings: Les meves preferències
1903       my traces: Les meves traces
1904       nearby users: Altres usuaris propers
1905       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1906       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1907       new diary entry: Nova entrada del diari
1908       no friends: No has afegit cap amics encara.
1909       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1910       notes: Notes de mapa
1911       oauth settings: configuració OAuth
1912       remove as friend: Deixa l'amistat
1913       role: 
1914         administrator: Aquest usuari és administrador
1915         grant: 
1916           administrator: Concedir accés d'administrador
1917           moderator: Concedir accés de moderador
1918         moderator: Aquest usuari és moderador
1919         revoke: 
1920           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1921           moderator: Revocar l'accés de moderador
1922       send message: Envia el missatge
1923       settings_link_text: preferències
1924       spam score: "Spam Puntuació:"
1925       status: "Estat:"
1926       traces: Traces
1927       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1928       user location: Ubicació de l'usuari
1929       your friends: Els vostres amics
1930   user_block: 
1931     blocks_by: 
1932       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1933       heading: Llista de blocs %{name}
1934       title: Blocs %{name}
1935     blocks_on: 
1936       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1937       heading: Llista de quadres a %{name}
1938       title: Blocs en %{name}
1939     create: 
1940       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1941       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1942       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1943     edit: 
1944       back: Mostra tots els blocs
1945       heading: Bloc d'edició en %{name}
1946       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1947       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1948       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1949       show: Mostra el bloc
1950       submit: Bloc d'Actualització
1951       title: Bloc d'edició en %{name}
1952     filter: 
1953       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1954       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1955     helper: 
1956       time_future: Finalitza en %{time}.
1957       time_past: Va acabar fa %{time}.
1958       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1959     index: 
1960       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1961       heading: Llista de quadres de l'usuari
1962       title: Blocs de l'usuari
1963     model: 
1964       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1965       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1966     new: 
1967       back: Mostra tots els blocs
1968       heading: Creació de bloc %{name}
1969       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1970       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1971       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1972       submit: Crear bloc
1973       title: Creació de bloc %{name}
1974       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1975       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1976     not_found: 
1977       back: Torna a l'índex
1978       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1979     partial: 
1980       confirm: N'esteu segur?
1981       creator_name: Creador
1982       display_name: S'ha blocat l'usuari
1983       edit: Modifica
1984       next: Endavant »
1985       not_revoked: (no revocat)
1986       previous: « Enrere
1987       reason: Motiu del blocatge
1988       revoke: Revoca!
1989       revoker_name: Revocat per
1990       show: Mostra
1991       showing_page: Pàgina %{page}
1992       status: Estat
1993     period: 
1994       one: 1 hora
1995       other: "%{count} hores"
1996     revoke: 
1997       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1998       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1999       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
2000       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
2001       revoke: Revoca!
2002       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
2003       title: Revocació de bloc en %{block_on}
2004     show: 
2005       back: Mostra tots els blocs
2006       confirm: N'esteu segur?
2007       edit: Edició
2008       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2009       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
2010       reason: "Motiu del blocatge:"
2011       revoke: Revoca-ho!
2012       revoker: "Revoker:"
2013       show: Mostra
2014       status: Estat
2015       time_future: Finalitza en %{time}
2016       time_past: Va acabar fa %{time}
2017       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2018     update: 
2019       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
2020       success: Bloc d'actualització.
2021   user_role: 
2022     filter: 
2023       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
2024       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
2025       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
2026       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
2027     grant: 
2028       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
2029       confirm: Confirma
2030       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2031       heading: Confirmi la concessió de rol
2032       title: Confirmi la concessió de rol
2033     revoke: 
2034       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
2035       confirm: Confirma
2036       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2037       heading: Confirmar revocació de rol
2038       title: Confirmar revocació de rol
2039   welcome_page: 
2040     add_a_note: 
2041       paragraph_1_html: Si només voleu fer una petita modificació però no disposeu del temps per registrar-vos i aprendre com editar, deixeu una nota al mapa.
2042       paragraph_2_html: "Només cal que us dirigiu al<a href='%{map_url}'>mapa</a> i cliqueu l'icona de la nota: <span class='icon note'></span>. Això afegirà un marcador al mapa que podeu moure arrossegant-lo. Afegiu el vostre missatge, cliqueu el botó de desat, i altres usuaris ho investigaran."
2043       title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
2044     basic_terms: 
2045       editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots utilitzar per editar el mapa.
2046       node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant o un arbre.
2047       paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
2048       tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
2049       title: Condicions bàsiques per editar el mapa
2050       way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera, sèquia, llac o edifici.
2051     introduction_html: Benvingut a OpenStreetMap, el mapa lliure i editable del món. Ara que ja t'has registrat, ja ho tens tot a punt per començar a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que necessites saber
2052     questions: 
2053       paragraph_1_html: Necessita ajuda per a la cartografia, o no queda clar l'ús d'OpenStreetMap? Per obtenir respostes a les seves preguntes vagi a <un href='http://help.openstreetmap.org/'>l'ajuda web</a>.
2054       title: Alguna pregunta més?
2055     start_mapping: Comença a editar el mapa
2056     title: Benvingut!
2057     whats_on_the_map: 
2058       off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions, característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright. A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper o en línia.
2059       on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que et semblin interessants.
2060       title: Què hi ha al mapa