Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Helix84
5 # Author: Jose1711
6 # Author: Kusavica
7 # Author: Lesny skriatok
8 # Author: MichalP
9 # Author: Mimarik
10 # Author: Nemo bis
11 # Author: Rudko
12 # Author: Teslaton
13 # Author: Vladolc
14 sk: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Text
19       diary_entry: 
20         language: Jazyk
21         latitude: Zem. šírka
22         longitude: Zem. dĺžka
23         title: Nadpis
24         user: Používateľ
25       friend: 
26         friend: Priateľ
27         user: Používateľ
28       message: 
29         body: Text
30         recipient: Príjemca
31         sender: Odosielateľ
32         title: Predmet
33       trace: 
34         description: Popis
35         latitude: Zem. šírka
36         longitude: Zem. dĺžka
37         name: Meno
38         public: Verejné
39         size: Veľkosť
40         user: Používateľ
41         visible: Viditeľný
42       user: 
43         active: Aktívny
44         description: Popis
45         display_name: Zobrazované meno
46         email: E-mail
47         languages: Jazyky
48         pass_crypt: Heslo
49     models: 
50       acl: Zoznam prístupových práv
51       changeset: Sada zmien
52       changeset_tag: Značka sady zmien
53       country: Krajina
54       diary_comment: Komentár k denníku
55       diary_entry: Záznam denníka
56       friend: Priateľ
57       language: Jazyk
58       message: Správa
59       node: Uzol
60       node_tag: Značka uzlu
61       notifier: Oznamovanie
62       old_node: Starý uzol
63       old_node_tag: Stará značka uzlu
64       old_relation: Stará relácia
65       old_relation_member: Starý člen relácie
66       old_relation_tag: Stará značka relácie
67       old_way: Stará cesta
68       old_way_node: Starý uzol cesty
69       old_way_tag: Stará značka cesty
70       relation: Relácia
71       relation_member: Člen relácie
72       relation_tag: Značka relácie
73       session: Relácia
74       trace: Stopa
75       tracepoint: Bod stopy
76       tracetag: Značka stopy
77       user: Používateľ
78       user_preference: Osobné nastavenia
79       user_token: Používateľský token
80       way: Cesta
81       way_node: Bod cesty
82       way_tag: Značka cesty
83   application: 
84     require_cookies: 
85       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
86     require_moderator: 
87       not_a_moderator: Pre vykonanie tejto akcie musíte byť moderátor.
88     setup_user_auth: 
89       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
90       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
91   browse: 
92     changeset: 
93       changeset: "Sada zmien: %{id}"
94       changesetxml: XML sady zmien
95       feed: 
96         title: Sada zmien %{id}
97         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
98       osmchangexml: osmChange XML
99       title: Sada zmien
100     changeset_details: 
101       belongs_to: "Používateľ:"
102       bounding_box: "Rozsah:"
103       box: rám
104       closed_at: "Uzavreté o:"
105       created_at: "Vytvorené o:"
106       has_nodes: 
107         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
108         one: "Obsahuje nasledujúci %{count} bod:"
109         other: Obsahuje nasledujúcich %{count} bodov
110       has_relations: 
111         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
112         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
113         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
114       has_ways: 
115         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
116         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
117         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
118       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
119       show_area_box: Zobraziť ohraničenie oblasti
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentár:"
122       deleted_at: "Odstránené:"
123       deleted_by: "Odstránil:"
124       edited_at: "Upravené o:"
125       edited_by: "Upravil:"
126       in_changeset: "V sade zmien:"
127       version: "Verzia:"
128     containing_relation: 
129       entry: Relácia %{relation_name}
130       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
131     map: 
132       deleted: Zmazané
133       edit: 
134         area: Upraviť oblasť
135         node: Upraviť bod
136         note: Upraviť chybu
137         relation: Upraviť reláciu
138         way: Upraviť cestu
139       larger: 
140         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
141         node: Zobraziť bod na väčšej mape
142         note: Zobraziť chybu na väčšej mape
143         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
144         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
145       loading: Nahrávanie...
146     navigation: 
147       all: 
148         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
149         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
150         next_note_tooltip: Nasledujúca chyba
151         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
152         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
153         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
154         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
155         prev_note_tooltip: Predchádzajúca chyba
156         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
157         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
158       user: 
159         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
160         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
161         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
162     node: 
163       download_xml: Stiahnuť XML
164       edit: Upraviť bod
165       node: Bod
166       node_title: "Bod: %{node_name}"
167       view_history: Zobraziť históriu
168     node_details: 
169       coordinates: "Súradnice:"
170       part_of: "Časť z:"
171     node_history: 
172       download_xml: Stiahnuť XML
173       node_history: História bodu
174       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
175       view_details: Zobraziť detaily
176     not_found: 
177       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
178       type: 
179         changeset: počet zmien
180         node: bod
181         relation: relácia
182         way: cesta
183     note: 
184       closed: "Zatvorené:"
185       closed_title: "Vyriešená chyba: %{note_name}"
186       comments: Komentáre
187       description: "Popis:"
188       last_modified: "Naposledy upravené:"
189       open_title: "Nevyriešená chyba: %{note_name}"
190       opened: "Otvorené:"
191       title: Chyba
192     paging_nav: 
193       of: z
194       showing_page: Stránka
195     redacted: 
196       message_html: Verzia %{version} tohto objektu %{type} nemôže byť zobrazené, pretože bola skrytá. Viac informácií nájdete na %{redaction_link}.
197       redaction: Revízia %{id}
198       type: 
199         node: bod
200         relation: vzťah
201         way: cesta
202     relation: 
203       download_xml: Stiahnuť XML
204       relation: Relácia
205       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
206       view_history: Zobraziť históriu
207     relation_details: 
208       members: "Členovia:"
209       part_of: "Časť z:"
210     relation_history: 
211       download_xml: Stiahnuť XML
212       relation_history: História relácie
213       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
214       view_details: Zobraziť detaily
215     relation_member: 
216       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
217       type: 
218         node: Bod
219         relation: Relácia
220         way: Cesta
221     start_rjs: 
222       data_frame_title: Dáta
223       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
224       details: Detaily
225       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval %{user} o %{timestamp}
226       hide_areas: Skryť oblasti
227       history_for_feature: História pre %{feature}
228       load_data: Načítať údaje
229       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje %{num_features} zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne %{max_features} položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
230       loading: Nahrávanie...
231       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
232       notes_layer_name: Zobraziť všetky chyby
233       object_list: 
234         api: Načítať túto oblasť pomocou API
235         back: Späť na zoznam objektov
236         details: Detaily
237         heading: Zoznam objektov
238         history: 
239           type: 
240             node: Bod %{id}
241             way: Cesta %{id}
242         selected: 
243           type: 
244             node: Bod %{id}
245             way: Cesta %{id}
246         type: 
247           node: Bod
248           way: Cesta
249       private_user: anonymný používateľ
250       show_areas: Zobraziť oblasti
251       show_history: Zobraziť históriu
252       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti %{bbox_size} je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
253       view_data: Mapové dáta k zobrazenej oblasti
254       wait: Čakajte...
255       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
256     tag_details: 
257       tags: "Tagy:"
258       wiki_link: 
259         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
260         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
261       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
262     timeout: 
263       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
264       type: 
265         changeset: sada zmien
266         node: bod
267         relation: relácia
268         way: cesta
269     way: 
270       download_xml: Stiahnuť XML
271       edit: Upraviť cestu
272       view_history: Zobraziť históriu
273       way: Cesta
274       way_title: "Cesta: %{way_name}"
275     way_details: 
276       also_part_of: 
277         one: časťou cesty %{related_ways}
278         other: časťou ciest %{related_ways}
279       nodes: "Body:"
280       part_of: "Súčasť:"
281     way_history: 
282       download_xml: Stiahnuť XML
283       view_details: Zobraziť detaily
284       way_history: História cesty
285       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
286   changeset: 
287     changeset: 
288       anonymous: Anonym
289       big_area: (veľký)
290       no_comment: (žiadny)
291       no_edits: (bez úprav)
292       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
293       still_editing: (stále sa upravuje)
294       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
295     changeset_paging_nav: 
296       next: Ďalšia »
297       previous: « Predošlá
298       showing_page: Stránka %{page}
299     changesets: 
300       area: Oblasť
301       comment: Komentár
302       id: ID
303       saved_at: Uložené
304       user: Používateľ
305     list: 
306       description: Posledné zmeny
307       description_bbox: Sady zmien v oblasti %{bbox}
308       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
309       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
310       description_user: Sady zmien používateľa %{user}
311       description_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v oblasti %{bbox}
312       empty_anon_html: Žiadne úpravy ešte neboli vykonané.
313       empty_user_html: Zdá sa, že ste zatiaľ nevykonali žiadne úpravy. Ak chete začať, pozrite si <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide'>Príručku pre začiatočníkov</a>.
314       heading: Sady zmien
315       heading_bbox: Sady zmien
316       heading_friend: Sady zmien
317       heading_nearby: Sady zmien
318       heading_user: Sady zmien
319       heading_user_bbox: Sady zmien
320       title: Sady zmien
321       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
322       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
323       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
324       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
325       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
326     timeout: 
327       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
328   diary_entry: 
329     comments: 
330       ago: pred %{ago}
331       comment: Komentár
332       has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
333       newer_comments: Novšie komentáre
334       older_comments: Staršie komentáre
335       post: Príspevok
336       when: Kedy
337     diary_comment: 
338       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
339       confirm: Potvrdiť
340       hide_link: Skryť tento komentár
341     diary_entry: 
342       comment_count: 
343         few: "%{count} komentáre"
344         one: 1 komentár
345         other: "%{count} komentárov"
346         zero: Žiaden komentár
347       comment_link: Komentár k záznamu
348       confirm: Potvrdiť
349       edit_link: Upraviť tento záznam
350       hide_link: Skryť tento záznam
351       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
352       reply_link: Odpovedať na tento záznam
353     edit: 
354       body: "Text:"
355       language: "Jazyk:"
356       latitude: "Zemepisná šírka:"
357       location: "Poloha:"
358       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
359       marker_text: Poloha k položke denníka
360       save_button: Uložiť
361       subject: "Predmet:"
362       title: Upraviť záznam denníka
363       use_map_link: použiť mapu
364     feed: 
365       all: 
366         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
367         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
368       language: 
369         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
370         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
371       user: 
372         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
373         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
374     list: 
375       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
376       new: Nový záznam denníka
377       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
378       newer_entries: Novšie Príspevky
379       no_entries: Žiadny záznam denníka
380       older_entries: Staršie záznamy
381       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
382       title: Denníky používateľov
383       title_friends: Denníky priateľov
384       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
385       user_title: Denník používateľa %{user}
386     location: 
387       edit: Editovať
388       location: "Poloha:"
389       view: Zobraziť
390     new: 
391       title: Nový záznam denníka
392     no_such_entry: 
393       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
394       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
395       title: Takýto záznam denníka neexistuje
396     view: 
397       leave_a_comment: Zanechať komentár
398       login: Prihlásiť sa
399       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
400       save_button: Uložiť
401       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
402       user_title: Denník používateľa %{user}
403   editor: 
404     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
405     id: 
406       description: iD (editor v prehliadači)
407       name: iD
408     potlatch: 
409       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
410       name: Potlatch 1
411     potlatch2: 
412       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
413       name: Potlatch 2
414     remote: 
415       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
416       name: Diaľkové ovládanie
417   export: 
418     start: 
419       add_marker: Pridať do mapy značku
420       area_to_export: Oblasť pre export
421       embeddable_html: Vložiteľné HTML
422       export_button: Export
423       export_details: Údaje OpenStreetMap sú k dispozícii pod licenciou <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
424       format: Formát
425       format_to_export: Formát pre export
426       image_size: Rozmery obrázku
427       latitude: "Zem.šírka:"
428       licence: Licencia
429       longitude: "Zem. dĺžka:"
430       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
431       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
432       max: max
433       options: Možnosti
434       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
435       output: Výstup
436       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
437       scale: Mierka
438       too_large: 
439         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap XML dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
440         geofabrik: 
441           description: Pravidelne aktualizované extrakty svetadielov, krajín a vybraných miest
442           title: Geofabrik na stiahnutie
443         heading: Príliš veľká oblasť
444         metro: 
445           description: Extrakty pre hlavné svetové mestá a ich okolie
446           title: Metro extrakty
447         other: 
448           description: Ďalšie zdroje sú uvedené na OpenStreetMap wiki
449           title: Iné zdroje
450         planet: 
451           description: Pravidelne aktualizované kópie kompletnej databázy OpenStreetMap
452           title: Planéta OSM
453       zoom: Zväčšenie
454     start_rjs: 
455       add_marker: Pridať do mapy značku
456       change_marker: Zmeniť polohu značky
457       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
458       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
459       export: Export
460       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
461   geocoder: 
462     description: 
463       title: 
464         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466       types: 
467         cities: Veľkomestá
468         places: Miesta
469         towns: Mestá
470     direction: 
471       east: východ
472       north: sever
473       north_east: severovýchod
474       north_west: severozápad
475       south: juh
476       south_east: juhovýchod
477       south_west: juhozápad
478       west: západ
479     distance: 
480       one: asi 1 km
481       other: asi %{count} km
482       zero: menej ako 1 km
483     results: 
484       more_results: Viac výsledkov
485       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
486     search: 
487       title: 
488         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
489         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
490         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
491         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
492         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
493     search_osm_nominatim: 
494       admin_levels: 
495         level10: Hranica časti obce
496         level2: Štátna hranica
497         level4: Hranica kraja (state)
498         level5: Hranica regiónu
499         level6: Hranica okresu (county)
500         level8: Hranica mesta
501         level9: Hranica obce
502       prefix: 
503         aerialway: 
504           chair_lift: Sedačková lanovka
505           drag_lift: Vlek
506           station: Lanovková stanica
507         aeroway: 
508           aerodrome: Aerodróm
509           apron: Letisková parkovacia plocha
510           gate: Brána (gate)
511           helipad: Heliport
512           runway: Vzletová a pristávacia dráha
513           taxiway: Pojazdová dráha
514           terminal: Terminál
515         amenity: 
516           WLAN: Wi-Fi prístup
517           airport: Letisko
518           arts_centre: Kultúrne stredisko
519           artwork: Umelecké dielo
520           atm: Bankomat
521           auditorium: Auditórium
522           bank: Banka
523           bar: Bar
524           bbq: Miesto na grilovanie
525           bench: Lavička
526           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
527           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
528           biergarten: Záhradná krčma
529           brothel: Nevestinec
530           bureau_de_change: Zmenáreň
531           bus_station: Autobusová stanica
532           cafe: Kaviareň
533           car_rental: Požičovňa áut
534           car_sharing: Autopožičovňa
535           car_wash: Autoumývareň
536           casino: Kasíno
537           charging_station: Nabíjacia stanica
538           cinema: Kino
539           clinic: Poliklinika
540           club: Klub
541           college: Vysoká škola
542           community_centre: Kultúrne stredisko
543           courthouse: Súd
544           crematorium: Krematórium
545           dentist: Zubár
546           doctors: Lekár
547           dormitory: Študentský domov
548           drinking_water: Pitná voda
549           driving_school: Autoškola
550           embassy: Veľvyslanectvo
551           emergency_phone: Núdzový telefón
552           fast_food: Rýchle občerstvenie
553           ferry_terminal: Terminál trajektu
554           fire_hydrant: Požiarny hydrant
555           fire_station: Požiarna stanica
556           food_court: Food court
557           fountain: Fontána
558           fuel: Benzínová pumpa
559           grave_yard: Cintorín
560           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
561           hall: Sála
562           health_centre: Zdravotné stredisko
563           hospital: Nemocnica
564           hotel: Hotel
565           hunting_stand: Poľovnícky posed
566           ice_cream: Zmrzlina
567           kindergarten: Materská škola
568           library: Knižnica
569           market: Obchod
570           marketplace: Tržnica
571           mountain_rescue: Horská služba
572           nightclub: 'Nočný klub'
573           nursery: Jasle
574           nursing_home: Sanatórium
575           office: Úrad
576           park: Park
577           parking: Parkovisko
578           pharmacy: lekáreň
579           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
580           police: Polícia
581           post_box: Poštová schránka
582           post_office: Pošta
583           preschool: Škôlka
584           prison: Väzenie
585           pub: Krčma
586           public_building: Verejná budova
587           public_market: Verejné trhovisko
588           reception_area: Recepcia
589           recycling: Recyklačné miesto
590           restaurant: Reštaurácia
591           retirement_home: Domov dôchodcov
592           sauna: Sauna
593           school: Škola
594           shelter: Altánok
595           shop: Obchod
596           shopping: Nákupné centrum
597           shower: Sprchy
598           social_centre: Komunitné centrum
599           social_club: Spoločenský klub
600           social_facility: Sociálne zariadenie
601           studio: Ateliér
602           supermarket: Supermarket
603           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
604           taxi: Taxi
605           telephone: Verejný telefón
606           theatre: Divadlo
607           toilets: WC
608           townhall: Radnica
609           university: Univerzita
610           vending_machine: Predajný automat
611           veterinary: Veterinárna ordinácia
612           village_hall: Spoločenská miestnosť
613           waste_basket: Odpadkový kôš
614           wifi: Wi-Fi prístup
615           youth_centre: Mládežnícke centrum
616         boundary: 
617           administrative: Administratívna hranica
618           census: Hranica pre potreby sčítania
619           national_park: Národný park
620           protected_area: Chránená oblasť
621         bridge: 
622           aqueduct: Akvadukt
623           suspension: Visutý most
624           swing: Otočný most
625           viaduct: Viadukt
626           "yes": Most
627         building: 
628           "yes": Budova
629         emergency: 
630           fire_hydrant: Požiarny hydrant
631           phone: Núdzový telefón
632         highway: 
633           bridleway: Cesta pre kone
634           bus_guideway: Bus so sprievodcom
635           bus_stop: Zastávka autobusu
636           byway: Účelová komunikácia
637           construction: Cesta vo výstavbe
638           cycleway: Cyklistický chodník
639           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
640           footway: Chodník
641           ford: Brod
642           living_street: Obytná zóna
643           milestone: Kilometrovník
644           minor: Vedľajšia cesta
645           motorway: Diaľnica
646           motorway_junction: Diaľničná križovatka
647           motorway_link: Diaľničný privádzač
648           path: Nespevnený chodník
649           pedestrian: Chodník pre chodcov
650           platform: Nástupište
651           primary: Cesta I. triedy
652           primary_link: Cesta I. triedy
653           proposed: Navrhovaná cesta
654           raceway: Pretekárska dráha
655           residential: Ulica
656           rest_area: Odpočívadlo
657           road: Cesta
658           secondary: Cesta II. triedy
659           secondary_link: Cesta II. triedy
660           service: Prístupová komunikácia
661           services: Diaľničné odpočívadlo
662           speed_camera: Radar
663           steps: Schody
664           stile: Schodíky cez ohradu
665           street_lamp: Pouličná lampa
666           tertiary: Cesta III. triedy
667           tertiary_link: Cesta III. triedy
668           track: Nespevnená cesta
669           trail: Chodník
670           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
671           trunk_link: Privádzač k ceste pre motorové vozidlá
672           unclassified: Neklasifikovaná cesta
673           unsurfaced: Nespevnená cesta
674         historic: 
675           archaeological_site: Archeologické nálezisko
676           battlefield: Bojisko
677           boundary_stone: Hraničný kameň
678           building: Budova
679           castle: Hrad
680           church: Kostol
681           citywalls: Mestské hradby
682           fort: Pevnosť
683           house: Dom
684           icon: Ikona
685           manor: Šľachtické sídlo
686           memorial: Pomník
687           mine: Baňa
688           monument: Pamätník
689           museum: Múzeum
690           ruins: Ruina
691           tomb: Náhrobok
692           tower: Veža
693           wayside_cross: Božie muky
694           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
695           wreck: Zrúcanina
696         landuse: 
697           allotments: Záhradkárske osady
698           basin: Vodná nádrž
699           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
700           cemetery: Cintorín
701           commercial: Obchodná štvrť
702           conservation: Chránené územie
703           construction: Stavba
704           farm: Farma
705           farmland: Poľnohospodárska pôda
706           farmyard: Dvor
707           forest: Les (udržiavaný)
708           garages: Garáže
709           grass: Tráva
710           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
711           industrial: Priemyslová oblasť
712           landfill: Skládka odpadu
713           meadow: Lúka
714           military: Vojenský priestor
715           mine: Baňa
716           nature_reserve: Prírodná rezervácia
717           orchard: Sad
718           park: Park
719           piste: Zjazdovka
720           quarry: Lom
721           railway: Železnica
722           recreation_ground: Rekreačná oblasť
723           reservoir: Zásobník na vodu
724           reservoir_watershed: Povodie nádrže
725           residential: Obytná oblasť
726           retail: Obchodná zóna
727           road: Cesty
728           village_green: Verejná zeleň
729           vineyard: Vinica
730           wetland: Mokrina
731           wood: Les (neudržiavaný)
732         leisure: 
733           beach_resort: Plážové letovisko
734           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
735           common: Verejné priestranstvo
736           fishing: Rybolov (športový)
737           fitness_station: Fitnes zastávka
738           garden: Záhrada
739           golf_course: Golfové ihrisko
740           ice_rink: Umelé klzisko
741           marina: Prístav pre jachty
742           miniature_golf: Mini golf
743           nature_reserve: Prírodná rezervácia
744           park: Park
745           pitch: Športové ihrisko
746           playground: Detské ihrisko
747           recreation_ground: Rekreačná oblasť
748           sauna: Sauna
749           slipway: Lodný sklz
750           sports_centre: Športové stredisko
751           stadium: Štadión
752           swimming_pool: Plaváreň
753           track: Bežecká dráha
754           water_park: Aquapark
755         military: 
756           airfield: Vojenské letisko
757           barracks: Kasárne
758           bunker: Bunker
759         mountain_pass: 
760           "yes": Priesmyk
761         natural: 
762           bay: Zátoka, záliv
763           beach: Pláž
764           cape: Mys
765           cave_entrance: Vstup do jaskyne
766           channel: Kanál
767           cliff: Útes, kamenná stena
768           crater: Kráter
769           dune: Duna
770           feature: Vlastnosť
771           fell: Horská pastvina
772           fjord: Fjord
773           forest: Les (udržiavaný)
774           geyser: Gejzír
775           glacier: Ľadovec
776           heath: Vresovisko
777           hill: Kopec
778           island: Ostrov
779           land: Pevnina
780           marsh: Bažina
781           moor: Močiar
782           mud: Bahno
783           peak: Vrchol
784           point: Bod
785           reef: Bradlo, Skalisko
786           ridge: Hrebeň
787           river: Rieka
788           rock: Skala
789           scree: Sutina
790           scrub: Rúbanisko
791           shoal: Plytčina
792           spring: Prameň
793           stone: Balvan
794           strait: Úžina
795           tree: Strom
796           valley: Dolina
797           volcano: Sopka
798           water: Voda
799           wetland: Mokrina
800           wetlands: Mokrina
801           wood: Les (neudržiavaný)
802         office: 
803           accountant: Účtovník
804           architect: Architektonický ateliér
805           company: Súkromná firma
806           employment_agency: Sprostredkovanie práce
807           estate_agent: Realitná kancelária
808           government: Vládny úrad
809           insurance: Poisťovňa
810           lawyer: Právnická kancelária
811           ngo: Mimovládna organizácia
812           telecommunication: Telekomunikácie
813           travel_agent: Cestovná kancelária
814           "yes": Úrad
815         place: 
816           airport: Letisko
817           city: Mesto nad 100 tis.
818           country: Štát
819           county: Okres
820           farm: Farma
821           hamlet: Osada do 200
822           house: Budova
823           houses: Budovy
824           island: Ostrov
825           islet: Ostrovček
826           isolated_dwelling: Samota
827           locality: Oblasť
828           moor: Močiar
829           municipality: Obecný úrad
830           neighbourhood: Štvrť
831           postcode: PSČ
832           region: Región
833           sea: More
834           state: Štát
835           subdivision: Pododdelenie
836           suburb: Mestský obvod
837           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
838           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
839           village: Obec 200-10 tis.
840         railway: 
841           abandoned: Zrušená železničná trať
842           construction: Železnica vo výstavbe
843           disused: Nepoužívaná železnica
844           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
845           funicular: Lanová dráha
846           halt: Zastávka vlaku
847           historic_station: Zastávka historickej železnice
848           junction: Železničný uzol
849           level_crossing: Železničný prejazd
850           light_rail: Ľahká železnica
851           miniature: Záhradná železnica
852           monorail: Jednokoľajka
853           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
854           platform: Železničné nástupište
855           preserved: Historická železnica
856           proposed: Navrhovaná železnica
857           spur: Železničná vlečka
858           station: Železničná stanica
859           stop: Železničná zastávka
860           subway: Stanica metra
861           subway_entrance: Vchod do metra
862           switch: Železničná výhybka
863           tram: Električka
864           tram_stop: Zastávka električky
865           yard: Železničné depo
866         shop: 
867           alcohol: Mimo povolenia
868           antiques: Starožitnosti
869           art: Obchod s umením
870           bakery: Pekáreň
871           beauty: Salón krásy
872           beverages: Občerstvenie
873           bicycle: Obchod s bicyklami
874           books: Kníhkupectvo
875           boutique: Butik
876           butcher: Mäsiarstvo
877           car: Predajňa automobilov
878           car_parts: Mototechna
879           car_repair: Autoservis
880           carpet: Obchod s kobercami
881           charity: Charitatívny obchod
882           chemist: Lekáreň
883           clothes: Obchod s konfekciou
884           computer: Obchod s počítačmi
885           confectionery: Cukráreň
886           convenience: Rozličný tovar
887           copyshop: Copy centrum
888           cosmetics: Parfuméria
889           deli: Lahôdky
890           department_store: Obchodný dom
891           discount: Diskontná predajňa
892           doityourself: Urob si sám
893           dry_cleaning: Chemická čistiareň
894           electronics: Elektro
895           estate_agent: Realitná kancelária
896           farm: Poľnonákup
897           fashion: Módny salón
898           fish: Obchod s rybami
899           florist: Kvetinárstvo
900           food: Obchod s potravinami
901           funeral_directors: Pohrebníctvo
902           furniture: Nábytok
903           gallery: Galéria
904           garden_centre: Záhradnícke centrum
905           general: Zmiešaný tovar
906           gift: Suveníry
907           greengrocer: Obchod so zeleninou
908           grocery: Potraviny
909           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
910           hardware: Železiarstvo
911           hifi: Hi-Fi
912           insurance: Poisťovňa
913           jewelry: Zlatníctvo
914           kiosk: Novinový stánok
915           laundry: Práčovňa
916           mall: Pešia zóna
917           market: Obchod
918           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
919           motorcycle: Motocyklový obchod
920           music: Hudobniny
921           newsagent: Novinový stánok
922           optician: Očná optika
923           organic: Obchod so zdravou výživou
924           outdoor: Turistický obchod
925           pet: Chovprodukt
926           pharmacy: Lekáreň
927           photo: Fotokino
928           salon: Salón
929           second_hand: Bazár
930           shoes: Obuv
931           shopping_centre: Nákupné stredisko
932           sports: Športový obchod
933           stationery: Papierníctvo
934           supermarket: Supermarket
935           tailor: Krajčír
936           toys: Hračkárstvo
937           travel_agency: Cestovná kancelária
938           video: Videopožičovňa, predaj DVD
939           wine: Mimo povolenia
940           "yes": Obchod
941         tourism: 
942           alpine_hut: Vysokohorská chata
943           artwork: Umelecké dielo
944           attraction: Atrakcia
945           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
946           cabin: Malá chata
947           camp_site: Kemping
948           caravan_site: Autokemping
949           chalet: Veľká chata
950           guest_house: Penzión
951           hostel: Ubytovňa, internát
952           hotel: Hotel
953           information: Informácie
954           lean_to: Prístrešok
955           motel: Motel
956           museum: Múzeum
957           picnic_site: Výletné miesto
958           theme_park: Zábavný park
959           valley: Údolie
960           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
961           zoo: Zoo
962         tunnel: 
963           "yes": Tunel
964         waterway: 
965           artificial: Vodný kanál, prieplav
966           boatyard: Lodenica
967           canal: Kanál
968           connector: Prepojenie vodných ciest
969           dam: Priehrada,hrádza
970           derelict_canal: Opustený kanál
971           ditch: Priekopa
972           dock: Dok
973           drain: Odvodňovací kanál
974           lock: Plavebná komora
975           lock_gate: Brána plavebnej komory
976           mineral_spring: Minerálny prameň
977           mooring: Kotvisko
978           rapids: Pereje
979           river: Rieka
980           riverbank: Breh rieky
981           stream: Potok
982           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
983           water_point: Vodný bod
984           waterfall: Vodopád
985           weir: Splav
986   javascripts: 
987     close: Zavrieť
988     key: 
989       title: Legenda
990       tooltip: Legenda
991     map: 
992       base: 
993         cycle_map: Cyklomapa
994         standard: Štandardná
995         transport_map: Dopravná mapa
996       layers: 
997         data: Mapové podklady
998         header: Mapové vrstvy
999         notes: Poznámky k mape
1000         overlays: Zapnúť vrstvy pre ladenie mapy
1001       zoom: 
1002         in: Priblížiť
1003         out: Oddialiť
1004     notes: 
1005       show: 
1006         hide: Skryť
1007     share: 
1008       cancel: Zrušiť
1009       link: Odkaz alebo HTML
1010       long_link: Odkaz
1011       short_link: Krátky odkaz
1012       title: Zdieľať
1013     site: 
1014       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
1015       edit_tooltip: Upraviť mapu
1016       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
1017       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
1018   layouts: 
1019     community: Komunita
1020     community_blogs: Komunitné blogy
1021     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
1022     copyright: Autorské práva a licencia
1023     data: Údaje
1024     documentation: Dokumentácia
1025     documentation_title: Dokumentácia k projektu
1026     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
1027     donate_link_text: príspevkom
1028     edit: Upraviť
1029     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
1030     export_data: Export údajov
1031     foundation: Nadácia
1032     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
1033     gps_traces: GPS stopy
1034     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
1035     help: Pomoc
1036     help_centre: Centrum pomoci
1037     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
1038     help_url: http://help.openstreetmap.org/
1039     history: História
1040     home: Domov
1041     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
1042     intro_2_create_account: Založte si konto
1043     intro_2_download: stiahnutie
1044     intro_2_html: Údaje sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
1045     intro_2_license: slobodnou licenciou
1046     intro_2_use: použitie
1047     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
1048     log_in: prihlásiť sa
1049     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
1050     logo: 
1051       alt_text: Logo OpenStreetMap
1052     logout: Odhlásiť sa
1053     make_a_donation: 
1054       text: Darovanie
1055       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
1056     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1057     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1058     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1059     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
1060     partners_ic: Imperial College v Londýne
1061     partners_partners: partneri
1062     partners_ucl: VR centrum UCL
1063     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1064     sign_up: zaregistrovať sa
1065     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
1066     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
1067     user_diaries: Denníky používateľov
1068     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
1069     view: Zobraziť
1070     view_tooltip: Zobraziť mapu
1071     wiki: wiki
1072     wiki_title: Wiki k projektu
1073     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1074   license_page: 
1075     foreign: 
1076       english_link: anglickým originálom
1077       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1078       title: O tomto preklade
1079     legal_babble: 
1080       attribution_example: 
1081         alt: Príklad, ako uvádzať autorstvo OpenStreetMap na webovej stránke
1082         title: Príklad uvedenia autorstva
1083       contributors_at_html: "<strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> (pod licenciou\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">krajiny Vorarlberg</a> a\nkrajiny Tirol (pod licenciou <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT s úpravami</a>)."
1084       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1085       contributors_footer_1_html: "Podrobnosti o týchto a ďalších zdrojoch, ktoré boli použité pre vylepšenie OpenStreetMap, nájdete na <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">stránke Contributors</a> na OpenStreetMap wiki."
1086       contributors_footer_2_html: "  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť."
1087       contributors_fr_html: "<strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts."
1088       contributors_gb_html: "<strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010-12."
1089       contributors_intro_html: "Naši prispievatelia sú tisícky jednotlivcov. Máme aj dáta so slobodnou licenciou od národných geografických inštitúcií či iných zdrojov, medzi nimi:"
1090       contributors_nl_html: "<strong>Holandsko</strong>: obsahuje © AND dát, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1091       contributors_nz_html: "<strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1092       contributors_title_html: Naši prispievatelia
1093       contributors_za_html: "<strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1094       credit_1_html: Vyžadujeme uviesť „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap</em>“.
1095       credit_2_html: "Musíte tiež zdôrazniť, že údaje sú dostupné pod licenciou Open Database Licence, a pokiaľ používate naše mapové dlaždice, že ich kartografický obsah je licencovaný pod CC-BY-SA. Uvedené môžete splniť hypertextovým odkazom na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">tuto stránku</a>.\n\nAlternatívne môžete (a ak šírite OSM v dátovej forme, tak musíte) vymenovať licencie a uviesť hypertextové odkazy priamo na ne. Pri médiách, kde hypertextové odkazy nie sú možné (napr. tlačené diela), odporúčame, aby ste nasmerovali čitateľov na openstreetmap.org (napríklad rozšírením slova 'OpenStreetMap' na túto plnú adresu), na opendatacommons.org a na creativecommons.org (ak je to relevenantné)."
1096       credit_3_html: "V prípade interaktívnej elektronickej mapy by autorstvo malo byť uvedené v rohu mapy.\nNapríklad:"
1097       credit_title_html: Ako uvádzať OpenStreetMap
1098       infringement_1_html: Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.
1099       infringement_2_html: Ak sa domnievate, že materiál podliehajúci autorským právam bol neoprávnene pridaný do databázy OpenStreetMap alebo na tieto stránky, prosíme vás, aby ste si pozreli náš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postup odstraňovania</a> alebo podajte žiadosť priamo na <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">stránke pre podávanie sťažností</a>.
1100       infringement_title_html: Porušenie autorských práv
1101       intro_1_html: OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkané za podmienok licencie <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1102       intro_2_html: "  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>."
1103       intro_3_html: Kartografia v našich mapových podkladoch a naša dokumentácia je zverejnená pod licenciou <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC-BY-SA).
1104       more_1_html: O používaní našich dát a spôsobe citovania, sa môžete dočítať viac v našich <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Často kladených právnych otázkach</a>.
1105       more_2_html: "Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\nPozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>."
1106       more_title_html: Ďalšie informácie
1107       title_html: Autorské práva a licencie
1108     native: 
1109       mapping_link: začať mapovať
1110       native_link: slovenskú verziu
1111       text: Pozeráte si anglickú verziu stránky o autorských právach. Môžete sa vrátiť na %{native_link} stránky alebo si prestať čítať o copyrightoch a %{mapping_link}.
1112       title: O tejto stránke
1113   message: 
1114     delete: 
1115       deleted: Správa vymazaná
1116     inbox: 
1117       date: Dátum
1118       from: Od
1119       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1120       my_inbox: Moja doručená pošta
1121       new_messages: 
1122         few: "%{count} nové správy"
1123         one: "%{count} novú správu"
1124         other: "%{count} nových správ"
1125       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1126       old_messages: 
1127         few: "%{count} staré správy"
1128         one: "%{count} starú správu"
1129         other: "%{count} starých správ"
1130       outbox: odoslaná pošta
1131       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1132       subject: Predmet
1133       title: Doručená pošta
1134     mark: 
1135       as_read: Správa označená ako prečítaná
1136       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1137     message_summary: 
1138       delete_button: Zmazať
1139       read_button: Označiť ako prečítané
1140       reply_button: Odpovedať
1141       unread_button: Označiť ako neprečítané
1142     new: 
1143       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1144       body: Text
1145       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1146       message_sent: Správa odoslaná
1147       send_button: Odoslať
1148       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1149       subject: Predmet
1150       title: Odoslať správu
1151     no_such_message: 
1152       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1153       heading: Zadaná správa neexistuje
1154       title: Zadaná správa neexistuje
1155     outbox: 
1156       date: Dátum
1157       inbox: prichádzajúca pošta
1158       messages: 
1159         few: Máte %{count} odeslané správy
1160         one: Máte %{count} odoslanú správu
1161         other: Máte %{count} odoslaných správ
1162       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1163       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1164       outbox: odoslaná pošta
1165       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1166       subject: Predmet
1167       title: Odoslaná pošta
1168       to: Komu
1169     read: 
1170       back: Späť
1171       date: Dátum
1172       from: Od
1173       reply_button: Odpovedať
1174       subject: Predmet
1175       title: Čítať správu
1176       to: Komu
1177       unread_button: Označiť ako neprečítané
1178       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1179     reply: 
1180       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1181     sent_message_summary: 
1182       delete_button: Zmazať
1183   note: 
1184     mine: 
1185       creator: Autor
1186   notifier: 
1187     diary_comment_notification: 
1188       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1189       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1190       hi: Ahoj %{to_user},
1191       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1192     email_confirm: 
1193       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1194     email_confirm_html: 
1195       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1196       greeting: Ahoj,
1197       hopefully_you: Niekto (dúfame, že vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri %{server_url} na %{new_address}.
1198     email_confirm_plain: 
1199       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1200       greeting: Ahoj,
1201       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri %{server_url} na %{new_address}.
1202     friend_notification: 
1203       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1204       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1205       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1206       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1207     gpx_notification: 
1208       and_no_tags: a žiadne značky.
1209       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1210       failure: 
1211         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1212         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1213         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1214         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1215       greeting: Ahoj,
1216       success: 
1217         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1218         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1219       with_description: s popisom
1220       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1221     lost_password: 
1222       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1223     lost_password_html: 
1224       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1225       greeting: Ahoj,
1226       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1227     lost_password_plain: 
1228       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1229       greeting: Ahoj,
1230       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o vygenerovanie nového hesla pre používateľa serveru openstreetmap.org s touto e-mailovou adresou.
1231     message_notification: 
1232       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1233       hi: Ahoj %{to_user},
1234     note_comment_notification: 
1235       details: Viac podrobností o poznámke môžete nájsť nájsť na % {url}.
1236       greeting: Ahoj,
1237     signup_confirm: 
1238       confirm: "Predtým, než urobíme čokoľvek ďalšie, potrebujeme potvrdiť, že táto žiadosť prišla od vás. Ak je to tak, kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto:"
1239       created: Niekto (dúfame, že vy) si práve vytvoril konto na %{site_url}.
1240       greeting: Ahoj!
1241       subject: "[OpenStreetMap] Vitajte v OpenStreetMap"
1242       welcome: Dovoľujeme si vás privítať a poskytnúť vám niektoré ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu začať.
1243   oauth: 
1244     oauthorize: 
1245       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1246       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1247       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1248       allow_write_api: upravovať mapu.
1249       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1250       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1251       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1252       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1253     revoke: 
1254       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1255   oauth_clients: 
1256     create: 
1257       flash: Uspešne registrované informácie
1258     destroy: 
1259       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1260     edit: 
1261       submit: Upraviť
1262       title: Upraviť aplikáciu
1263     form: 
1264       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1265       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1266       allow_write_api: zmeniť mapu.
1267       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1268       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1269       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1270       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1271       name: Názov
1272       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1273       required: Povinné
1274       support_url: URL s podporou
1275       url: Hlavné URL aplikácie
1276     index: 
1277       application: Názov aplikácie
1278       issued_at: Vydané
1279       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1280       my_apps: Moje klientské aplikácie
1281       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1282       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1283       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1284       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1285       revoke: Zrušiť!
1286       title: Moje OAuth nastavenia
1287     new: 
1288       submit: Registrovať
1289       title: Registrácia novej aplikácie
1290     not_found: 
1291       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1292     show: 
1293       access_url: "Access Token URL:"
1294       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1295       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1296       allow_write_api: zmeniť mapu.
1297       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1298       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1299       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1300       authorize_url: "Authorise URL:"
1301       confirm: Ste si istý?
1302       delete: Odstrániť klienta
1303       edit: Upraviť detaily
1304       key: "Consumer Key:"
1305       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1306       secret: "Consumer Secret:"
1307       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) a podpisy RSA-SHA1.
1308       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1309       url: "Request Token URL:"
1310     update: 
1311       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1312   redaction: 
1313     create: 
1314       flash: Revízia vytvorená.
1315     destroy: 
1316       error: Pri zrušení revízie sa vyskytla chyba.
1317       flash: Revízia zrušená.
1318       not_empty: Revízia nie je prázdna. Pred zrušením tejto revízie zrušte skrytie všetkých verzií patriacich do tejto revízie.
1319     edit: 
1320       description: Popis
1321       heading: Upraviť revíziu
1322       submit: Uložiť revíziu
1323       title: Upraviť revíziu
1324     index: 
1325       empty: Žiadne revízie na zobrazenie.
1326       heading: Zoznam revízií
1327       title: Zoznam revízií
1328     new: 
1329       description: Popis
1330       heading: Zadajte informácie k novej revízii.
1331       submit: Vytvoriť revíziu
1332       title: Vytváranie nových revízií
1333     show: 
1334       confirm: Ste si istý?
1335       description: "Popis:"
1336       destroy: Odstrániť túto revíziu
1337       edit: Upraviť túto revíziu
1338       heading: Zobrazujem revíziu "%{title}"
1339       title: Zobrazenie revízie
1340       user: "Autor:"
1341     update: 
1342       flash: Zmeny boli uložené.
1343   site: 
1344     edit: 
1345       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1346       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1347       id_not_configured: iD zatiaľ nie je nakonfigurovaný
1348       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1349       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1350       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1351       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1352       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1353       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1354       user_page_link: stránke používateľa
1355     index: 
1356       createnote: Pridať poznámku
1357       js_1: Používate prehliadač bez podpory JavaScriptu, alebo máte JavaScript vypnutý.
1358       js_2: OpenStreetMap používa pre interaktívnu mapu JavaScript.
1359       license: 
1360         copyright: Chránené autorskými právami OpenStreetMap a prispievateľov pod slobodnou licenciou
1361       permalink: Trvalý odkaz
1362       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1363       shortlink: Krátky odkaz
1364     key: 
1365       table: 
1366         entry: 
1367           admin: Administratívne hranice
1368           allotments: Záhradkárska kolónia
1369           apron: 
1370             - Letisková odbavovacia plocha
1371             - terminál
1372           bridge: Čireny obrys = most
1373           bridleway: Chodník pre kone
1374           brownfield: Zborenisko
1375           building: Významná budova
1376           byway: Súkromná cesta
1377           cable: 
1378             - Lanovka
1379             - sedačková lanovka
1380           cemetery: Cintorín
1381           centre: Športové centrum
1382           commercial: Komerčná oblasť
1383           common: 
1384             - Pastvina
1385             - lúka
1386           construction: Cesta vo výstavbe
1387           cycleway: Cyklotrasa
1388           destination: Prejazd zakázaný
1389           farm: Farma
1390           footway: Chodník pre peších
1391           forest: Les (udržiavaný)
1392           golf: Golfové ihrisko
1393           heathland: Vresovisko
1394           industrial: Priemyselná oblasť
1395           lake: 
1396             - Jazero
1397             - nádrž
1398           military: Vojenský priestor
1399           motorway: Diaľnica
1400           park: Park
1401           permissive: Voľný prístup
1402           pitch: Športové ihrisko
1403           primary: Cesta prvej triedy
1404           private: Súkromný prístup
1405           rail: Železnica
1406           reserve: Prírodná rezervácia
1407           resident: Obytná oblasť
1408           retail: Nákupná oblasť
1409           runway: 
1410             - Letisková dráha
1411             - pojazdová dráha
1412           school: 
1413             - Škola
1414             - univerzita
1415           secondary: Cesta druhej triedy
1416           station: Železničná stanica
1417           subway: Metro
1418           summit: 
1419             - Vrchol
1420             - vrchol
1421           tourist: Turistická atrakcia
1422           track: Lesná, poľná cesta
1423           tram: 
1424             - Rýchloelektrička
1425             - električka
1426           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1427           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1428           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1429           unsurfaced: Nespevnená cesta
1430           wood: Les (neudržiavaný)
1431     markdown_help: 
1432       alt: Alternatívny text
1433       first: Prvá položka
1434       heading: Nadpis
1435       headings: Nadpisy
1436       image: Obrázok
1437       link: Odkaz
1438       ordered: Číslovaný zoznam
1439       second: Druhá položka
1440       subheading: Podnadpis
1441       text: Text
1442       title_html: Používa sa syntax <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1443       unordered: Neusporiadaný zoznam
1444       url: URL
1445     richtext_area: 
1446       edit: Upraviť
1447       preview: Náhľad
1448     search: 
1449       search: Hľadať
1450       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1451       submit_text: hľ.
1452       where_am_i: Kde som?
1453       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1454     sidebar: 
1455       close: Zavrieť
1456       search_results: Výsledky vyhľadávania
1457   time: 
1458     formats: 
1459       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1460   trace: 
1461     create: 
1462       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1463       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1464     delete: 
1465       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1466     edit: 
1467       description: "Popis:"
1468       download: stiahnuť
1469       edit: upraviť
1470       filename: "Názov súboru:"
1471       heading: Úprava stopy %{name}
1472       map: mapa
1473       owner: "Vlastník:"
1474       points: "Body:"
1475       save_button: Uložiť zmeny
1476       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1477       tags: "Tagy:"
1478       tags_help: oddelené čiarkou
1479       title: Úprava stopy %{name}
1480       uploaded_at: "Nahrať na:"
1481       visibility: "Viditeľnosť:"
1482       visibility_help: čo má toto znamenať?
1483     list: 
1484       description: Prechádzať nedávno nahrané GPS stopy
1485       empty_html: Nič tu zatiaľ nie je. <a href='%{upload_link}'>Nahrajte novú stopu</a>, alebo si niečo o GPS stopách prečítajte na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners_Guide_1.2'>wiki</a>.
1486       public_traces: Verejné GPS stopy
1487       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1488       tagged_with: označený s %{tags}
1489       your_traces: Vaše GPS stopy
1490     make_public: 
1491       made_public: Zverejnená stopa
1492     offline: 
1493       heading: GPX úložisko je offline
1494       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1495     offline_warning: 
1496       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1497     trace: 
1498       ago: pred %{time_in_words_ago}
1499       by: od
1500       count_points: "%{count} bodov"
1501       edit: upraviť
1502       edit_map: Upraviť mapu
1503       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1504       in: v
1505       map: mapa
1506       more: viac
1507       pending: NEVYRIEŠENÉ
1508       private: SÚKROMNÁ
1509       public: VEREJNÁ
1510       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1511       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1512       view_map: Zobraziť mapu
1513     trace_form: 
1514       description: "Popis:"
1515       help: Pomoc
1516       tags: "Značky:"
1517       tags_help: oddelené čiarkou
1518       upload_button: Nahrať
1519       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1520       visibility: "Viditeľnosť:"
1521       visibility_help: čo toto znamená?
1522     trace_header: 
1523       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1524       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1525       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1526       upload_trace: Nahrať stopu
1527     trace_optionals: 
1528       tags: Tagy
1529     trace_paging_nav: 
1530       newer: Novšie stopy
1531       older: Staršie stopy
1532       showing_page: Stránka %{page}
1533     view: 
1534       delete_track: Vymazať túto stopu
1535       description: "Popis:"
1536       download: stiahnuť
1537       edit: upraviť
1538       edit_track: Upraviť túto stopu
1539       filename: "Názov súboru:"
1540       heading: Sledovanie stopy %{name}
1541       map: mapa
1542       none: Žiadne
1543       owner: "Vlastník:"
1544       pending: NEVYRIEŠENÁ
1545       points: "Bodov:"
1546       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1547       tags: "Tagy:"
1548       title: Sledovanie stopy %{name}
1549       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1550       uploaded: "Nahraté o:"
1551       visibility: "Viditeľnosť:"
1552     visibility: 
1553       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1554       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1555       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1556       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1557   user: 
1558     account: 
1559       contributor terms: 
1560         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1561         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1562         heading: "Podmienky prispievania:"
1563         link text: čo je toto?
1564         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1565         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1566       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1567       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1568       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1569       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1570       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1571       gravatar: 
1572         gravatar: Používať Gravatar
1573         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1574         link text: čo to znamená?
1575       home location: "Domovské miesto:"
1576       image: "Obrázok:"
1577       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1578       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1579       latitude: "Zem. šírka:"
1580       longitude: "Zem. dĺžka:"
1581       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1582       my settings: Moje nastavenia
1583       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1584       new image: "Pridať obrázok:"
1585       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1586       openid: 
1587         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1588         link text: čo je toto?
1589         openid: "OpenID:"
1590       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1591       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1592       profile description: "Popis profilu:"
1593       public editing: 
1594         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1595         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1596         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1597         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1598         enabled link text: čo je toto?
1599         heading: "Verejné úpravy:"
1600       public editing note: 
1601         heading: Úprava pre verejnosť
1602         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1603       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1604       return to profile: Návrat do profilu
1605       save changes button: Uložiť zmeny
1606       title: Upraviť účet
1607       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1608     confirm: 
1609       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1610       button: Potvrdiť
1611       heading: Skontrolujte vašu emailovú adresu!
1612       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1613       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1614     confirm_email: 
1615       button: Potvrdiť
1616       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1617       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1618       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1619       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1620     confirm_resend: 
1621       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1622       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1623     filter: 
1624       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1625     go_public: 
1626       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1627     list: 
1628       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1629       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1630       heading: Používatelia
1631       hide: Skryť vybraných používateľov
1632       showing: 
1633         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1634         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1635       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1636       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1637       title: Používatelia
1638     login: 
1639       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1640       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1641       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1642       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1643       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1644       heading: Prihlásenie
1645       login_button: Prihlásiť
1646       lost password link: Stratili ste heslo?
1647       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1648       no account: Nemáte konto?
1649       openid: "%{logo} OpenID:"
1650       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1651       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1652       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1653       openid_providers: 
1654         aol: 
1655           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1656           title: Prihlásenie pomocou AOL
1657         google: 
1658           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1659           title: Prihlásenie pomocou Google
1660         myopenid: 
1661           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1662           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1663         openid: 
1664           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1665           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1666         wordpress: 
1667           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1668           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1669         yahoo: 
1670           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1671           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1672       password: "Heslo:"
1673       register now: Zaregistrujte se
1674       remember: Zapamätať
1675       title: Prihlásiť sa
1676       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1677       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1678       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1679     logout: 
1680       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1681       logout_button: Odhlásenie
1682       title: Odhlásenie
1683     lost_password: 
1684       email address: "E-mailová adresa:"
1685       heading: Zabudli ste heslo?
1686       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1687       new password button: Resetnúť heslo
1688       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1689       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1690       title: Stratené heslo
1691     make_friend: 
1692       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1693       button: Pridať ako priateľa
1694       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1695       heading: Pridať používateľa %{user} ako priateľa?
1696       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1697     new: 
1698       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1699       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1700       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1701       continue: Pokračovať
1702       display name: "Zobrazované meno:"
1703       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1704       email address: "Emailová adresa:"
1705       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1706       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1707       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1708       openid: "%{logo} OpenID:"
1709       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1710       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1711       password: "Heslo:"
1712       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1713       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1714       title: Vytvoriť účet
1715       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1716     no_such_user: 
1717       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1718       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1719       title: Taký používateľ neexistuje
1720     popup: 
1721       friend: Priateľ
1722       nearby mapper: Používateľ v okolí
1723       your location: Vaša poloha
1724     remove_friend: 
1725       button: Odobrať z priateľov
1726       heading: Odobrať používateľa %{user} zo zoznamu priateľov?
1727       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1728       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1729     reset_password: 
1730       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1731       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1732       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1733       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1734       password: "Heslo:"
1735       reset: Zmazať Heslo
1736       title: Resetnúť heslo
1737     set_home: 
1738       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1739     suspended: 
1740       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1741       heading: Konto bolo pozastavené
1742       title: Konto bolo pozastavené
1743       webmaster: webmastera
1744     terms: 
1745       agree: Súhlasím
1746       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1747       consider_pd_why: čo je toto?
1748       decline: Nesúhlasím
1749       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1750       heading: Podmienky prispievania
1751       legale_names: 
1752         france: Francúzsko
1753         italy: Taliansko
1754         rest_of_world: Zvyšok sveta
1755       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1756       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1757       title: Podmienky prispievania
1758       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1759     view: 
1760       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1761       add as friend: pridať priateľa
1762       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1763       block_history: prijaté bloky
1764       blocks by me: blokovať pre mňa
1765       blocks on me: moje zablokovania
1766       comments: komentáre
1767       confirm: Potvrdiť
1768       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1769       create_block: blokovať tohoto používateľa
1770       created from: "Vytvorené od:"
1771       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1772       ct declined: Odmietnuté
1773       ct status: "Podmienky prispievania:"
1774       ct undecided: Nerozhodnuté
1775       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1776       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1777       description: Popis
1778       diary: denník
1779       edits: úpravy
1780       email address: "Emailová adresa:"
1781       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1782       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1783       hide_user: skryť tohto používateľa
1784       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1785       km away: vzdialený %{count}km
1786       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1787       m away: vzdialený %{count}m
1788       mapper since: "Mapuje od:"
1789       moderator_history: odovzdané bloky
1790       my comments: moje komentáre
1791       my diary: môj denník
1792       my edits: moje úpravy
1793       my settings: moje nastavenia
1794       my traces: moje stopy
1795       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1796       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1797       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1798       new diary entry: nový záznam denníka
1799       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1800       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1801       oauth settings: oauth nastavenia
1802       remove as friend: Odstrániť z priateľov
1803       role: 
1804         administrator: Tento používateľ je administrátor
1805         grant: 
1806           administrator: Povoliť prístup administrátora
1807           moderator: Povoliť prístup moderátora
1808         moderator: Tento používateľ je moderátor
1809         revoke: 
1810           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1811           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1812       send message: poslať správu
1813       settings_link_text: nastavenia
1814       spam score: "Spam skóre:"
1815       status: "Stav:"
1816       traces: stopy
1817       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1818       user location: Poloha používateľa
1819       your friends: Vaši priatelia
1820   user_block: 
1821     blocks_by: 
1822       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1823       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1824       title: Bloky od %{name}
1825     blocks_on: 
1826       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1827       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1828       title: Bloky používateľa %{name}
1829     create: 
1830       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1831       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1832       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1833     edit: 
1834       back: Zobraziť všetky bloky
1835       heading: Editácia bloku na %{name}
1836       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1837       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1838       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1839       show: Zobraziť tento blok
1840       submit: Aktualizácia bloku
1841       title: Editácia bloku na %{name}
1842     filter: 
1843       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1844       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1845     helper: 
1846       time_future: Končí o %{time}.
1847       time_past: Ukončené pred %{time}.
1848       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1849     index: 
1850       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1851       heading: Zoznam blokov používateľa
1852       title: Bloky používateľa
1853     model: 
1854       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1855       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1856     new: 
1857       back: Zobraziť všetky bloky
1858       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1859       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1860       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1861       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1862       submit: Vytvoriť blok
1863       title: Vytváram blok na %{name}
1864       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1865       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1866     not_found: 
1867       back: Naspäť na zoznam
1868       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1869     partial: 
1870       confirm: Ste si istí?
1871       creator_name: Tvorca
1872       display_name: Blokovaný používateľ
1873       edit: Upraviť
1874       next: Ďalšia stránka »
1875       not_revoked: (nezrušený)
1876       previous: « Predchádzajúca stránka
1877       reason: Dôvod pre blokovanie
1878       revoke: Zrušiť!
1879       revoker_name: Zrušil
1880       show: Zobraziť
1881       showing_page: Zobrazená strana %{page}
1882       status: Stav
1883     period: 
1884       few: "%{count} hodiny"
1885       one: 1 hodina
1886       other: "%{count} hodín"
1887     revoke: 
1888       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1889       flash: Tento blok bol zrušený.
1890       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1891       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1892       revoke: Zrušiť!
1893       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1894       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1895     show: 
1896       back: Zobraziť všetky blokovania
1897       confirm: Ste si istý?
1898       edit: Upraviť
1899       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1900       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1901       reason: "Dôvod blokovania:"
1902       revoke: Odvolať!
1903       revoker: "Odvolal:"
1904       show: Zobraziť
1905       status: Stav
1906       time_future: Končí o %{time}
1907       time_past: Ukončené pred %{time}
1908       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1909     update: 
1910       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1911       success: Blok je aktualizovaný.
1912   user_role: 
1913     filter: 
1914       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1915       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1916       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1917       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1918     grant: 
1919       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1920       confirm: Potvrdiť
1921       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1922       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1923       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1924     revoke: 
1925       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1926       confirm: Potvrdiť
1927       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1928       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1929       title: Potvrdiť zrušenie funkcie
1930   welcome_page: 
1931     add_a_note: 
1932       paragraph_1_html: Pokiaľ chcete len opraviť nejakú drobnosť a nemáte čas sa registrovať a učiť sa upravovať, môžete jednoducho pridať poznámku.
1933       title: Nie je čas upravovať? Pridajte poznámku!
1934     basic_terms: 
1935       editor_html: <strong>Editor</strong> je program alebo webovej stránky pomocou ktorej upravujete mapu.
1936       node_html: <Strong>uzol</strong> je bod na mape, napr. jedna reštaurácia alebo strom.
1937       paragraph_1_html: OpenStreetMap má svoj vlastný žargón. Tu je niekoľko kľúčových slov, ktoré vám prídu vhod.
1938       tag_html: <strong>Značka</strong> je trochu údajov o uzle alebo ceste, napr. názov reštaurácie alebo rýchlostný limit cesty.
1939       title: Základné pojmy pre mapovanie
1940       way_html: <strong>Cesta</strong> je čiara alebo oblasť, ako cesty, vodné toky, jazerá alebo budovy.
1941     introduction_html: Vitajte na OpenStreetMap, slobodnej a upravovateľnej mape sveta. Teraz, keď ste zaregistrovaní, môžete začať mapovať. Tu je stručný prehľad najdôležitejších, ktoré potrebujete vedieť.
1942     questions: 
1943       paragraph_1_html: Potrebujete pomoc s mapovaním alebo vám nie je jasné, ako OpenStreetMap používať? Odpovede na svoje otázky môžete získať na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>webe s nápovedou</a>.
1944       title: Akékoľvek otázky?
1945     start_mapping: Začať mapovať
1946     title: Vitajte!
1947     whats_on_the_map: 
1948       off_html: Čo <em>nezahŕňa</em> sú názory ako hodnotenia, historické či hypotetické objekty a údaje zo zdrojov chránených autorským právom. Pokiaľ nemáte špeciálne oprávnenie, nekopírujte z online nebo papierových máp.
1949       on_html: OpenStreetMap je miesto pre mapovanie vecí, ktoré sú zároveň <em>reálne aj aktuálne</em> - obsahuje milióny budov, ciest a ďalšie podrobnosti o miestach. Môžete mapovať čokoľvek, čo vás zaujíma.
1950       title: Čo patrí do mapy