Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěč
12         latitude: Šěrokostnik
13         longitude: Dołhostnik
14         title: Titul
15         user: Wužiwar
16       friend: 
17         friend: Přećel
18         user: Wužiwar
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Přijimowar
22         sender: Wotpósłar
23         title: Titul
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šěrokostnik
27         longitude: Dołhostnik
28         name: Mjeno
29         public: Zjawny
30         size: Wulkosć
31         user: Wužiwar
32         visible: Widźomny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužiwarske mjeno
37         email: E-mejl
38         languages: Rěče
39         pass_crypt: Hesło
40     models: 
41       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
42       changeset: Sadźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Dźenikowy komentar
46       diary_entry: Dźenikowy zapisk
47       friend: Přećel
48       language: Rěč
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Sukowy atribut
52       notifier: Zdźělenje
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut stareho suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Čłon stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puć
59       old_way_node: Suk stareho puća
60       old_way_tag: Atribut stareho puća
61       relation: Relacija
62       relation_member: Relaciski čłon
63       relation_tag: Relaciski atribut
64       session: Posedźenje
65       trace: Ćěr
66       tracepoint: Ćěrjowy dypk
67       tracetag: Ćěrjowy atribut
68       user: Wužiwar
69       user_preference: Wužiwarske nastajenje
70       user_token: Wužiwarska marka
71       way: Puć
72       way_node: Pućny suk
73       way_tag: Pućny atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
81       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Sadźba změnow: %{id}"
85       changesetxml: Sadźba změnow XML
86       feed: 
87         title: Sadźba změnow %{id}
88         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Sadźba změnow
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Słuša k:"
93       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
94       box: kašćik
95       closed_at: "Začinjeny:"
96       created_at: "Wutworjeny:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ma slědowace %{count} suki:"
99         one: "Ma slědowacy %{count} suk:"
100         other: "Ma slědowacych %{count} sukow:"
101         two: "Ma slědowacej %{count} sukaj:"
102       has_relations: 
103         few: "Ma slědowace %{count} relacije:"
104         one: "Ma slědowacu %{count} relaciju:"
105         other: "Ma slědowacych %{count} relacijow:"
106         two: "Ma slědowacej %{count} relaciji:"
107       has_ways: 
108         few: "Ma slědowace %{count} puće:"
109         one: "Ma slědowacy %{count} puć:"
110         other: "Ma slědowacych %{count} pućow:"
111         two: "Ma slědowacej %{count} pućej:"
112       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
113       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Zhašany:"
117       deleted_by: "Zhašany wot:"
118       edited_at: "Wobdźěłany:"
119       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
120       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
121       version: "Wersija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Zničeny
127       edit: 
128         area: Wobłuk wobdźěłać
129         node: Suk wobdźěłać
130         relation: Relaciju wobdźěłać
131         way: Puć wobdźěłać
132       larger: 
133         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
134         node: Suk na wjetšej karće pokazać
135         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
136         way: Puć na wjetšej karće pokazać
137       loading: Začituje so...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
141         next_node_tooltip: Přichodny suk
142         next_relation_tooltip: Přichodna relacija
143         next_way_tooltip: Přichodny puć
144         prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
145         prev_node_tooltip: Předchadny suk
146         prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
147         prev_way_tooltip: Předchadny puć
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja %{user} pokazać
150         next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja %{user}
152     node: 
153       download_xml: XML sćahnyć
154       edit: Suk wobdźěłać
155       node: Suk
156       node_title: "Suk: %{node_name}"
157       view_history: Stawizny pokazać
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinaty:"
160       part_of: "Dźěl wot:"
161     node_history: 
162       download_xml: XML sćahnyć
163       node_history: Sukata historija
164       node_history_title: "Sukata historija: %{node_name}"
165       view_details: Podrobnosće pokazać
166     not_found: 
167       sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
168       type: 
169         changeset: sadźba změnow
170         node: suk
171         relation: relacija
172         way: puć
173     paging_nav: 
174       of: wot
175       showing_page: strona
176     redacted: 
177       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: suk
181         relation: relacija
182         way: puć
183     relation: 
184       download_xml: XML sćahnyć
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Stawizny pokazać
188     relation_details: 
189       members: "Čłonojo:"
190       part_of: "Dźěl wot:"
191     relation_history: 
192       download_xml: XML sćahnyć
193       relation_history: Relaciska historija
194       relation_history_title: "Relaciska historija: %{relation_name}"
195       view_details: Podrobnosće pokazać
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
198       type: 
199         node: Suk
200         relation: Relacija
201         way: Puć
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Daty
204       data_layer_name: Kartowe daty přepytać
205       details: Podrobnosće
206       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja %{user} dnja %{timestamp}
207       hide_areas: Kónčiny schować
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Daty začitać
210       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
211       loading: Začituje so...
212       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
213       object_list: 
214         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
215         back: Wróćo k lisćinje objektow
216         details: Podrobnosće
217         heading: Objektowa lisćina
218         history: 
219           type: 
220             node: Suk %{id}
221             way: Puć %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Suk %{id}
225             way: Puć %{id}
226         type: 
227           node: Suk
228           way: Puć
229       private_user: priwatny wužiwar
230       show_areas: Kónčiny pokazać
231       show_history: Historiju pokazać
232       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
233       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
234       wait: Čakać...
235       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
236     tag_details: 
237       tags: "Atributy:"
238       wiki_link: 
239         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
240         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
244       type: 
245         changeset: sadźba změnow
246         node: suk
247         relation: relacija
248         way: puć
249     way: 
250       download_xml: XML sćahnyć
251       edit: Puć wobdźěłać
252       view_history: Stawizny pokazać
253       way: Puć
254       way_title: "Puć: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         few: tež dźěl pućow %{related_ways}
258         one: tež dźěl puća %{related_ways}
259         other: tež dźěl pućow %{related_ways}
260         two: tež dźěl pućow %{related_ways}
261       nodes: "Suki:"
262       part_of: "Dźěl wot:"
263     way_history: 
264       download_xml: XML sćahnyć
265       view_details: Podrobnosće pokazać
266       way_history: Pućna historija
267       way_history_title: "Pućna historija: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Anonymny
271       big_area: (wulki)
272       no_comment: (žadyn)
273       no_edits: (žane změny)
274       show_area_box: wobłuk pokazać
275       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
276       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Přichodna »
279       previous: « Předchadna
280       showing_page: Strona %{page}
281     changesets: 
282       area: Wobłuk
283       comment: Komentar
284       id: ID
285       saved_at: Datum składowanja
286       user: Wužiwar
287     list: 
288       description: Najnowše přinoški za kartu přehladać
289       description_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
290       description_friend: Změny twojich přećelow
291       description_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
292       description_user: Sadźby změnow wot %{user}
293       description_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
294       empty_anon_html: Dotal žane změny nječinjene.
295       empty_user_html: Zda so, zo hišće njejsy žane změny přewjedł. Zo by započał, přečitaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (přewodnik za započatkarjow)</a>.
296       heading: Sadźby změnow
297       heading_bbox: Sadźby změnow
298       heading_friend: Sadźby změnow
299       heading_nearby: Sadźby změnow
300       heading_user: Sadźby změnow
301       heading_user_bbox: Sadźby změnow
302       title: Sadźby změnow
303       title_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
304       title_friend: Změny twojich přećelow
305       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
306       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
307       title_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: před %{ago}
313       comment: Komentar
314       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
315       newer_comments: Nowše komentary
316       older_comments: Starše komentary
317       post: Powěsć
318       when: Časowy dypk
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
321       confirm: Wobkrućić
322       hide_link: Tutón komentar schować
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         few: "%{count} komentary"
326         one: Jedyn komentar
327         other: "%{count} komentarow"
328         two: "%{count} komentaraj"
329         zero: Žane komentary
330       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
331       confirm: Wobkrućić
332       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
333       hide_link: Tutón zapisk schować
334       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
335       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
336     edit: 
337       body: "Tekst:"
338       language: "Rěč:"
339       latitude: "Šěrokostnik:"
340       location: "Městno:"
341       longitude: "Dołhostnik:"
342       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
343       save_button: Składować
344       subject: "Nastupa:"
345       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
346       use_map_link: kartu wužiwać
347     feed: 
348       all: 
349         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
350         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
351       language: 
352         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
353         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
354       user: 
355         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
356         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
359       new: Nowy dźenikowy zapisk
360       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
361       newer_entries: Nowše zapiski
362       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
363       older_entries: Starše zapiski
364       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
365       title: Dźeniki wužiwarjow
366       title_friends: Dźeniki přećelow
367       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
368       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
369     location: 
370       edit: Wobdźěłać
371       location: "Městno:"
372       view: Pokazać
373     new: 
374       title: Nowy dźenikowy zapisk
375     no_such_entry: 
376       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
377       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
378       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
379     view: 
380       leave_a_comment: Spisaj komentar
381       login: Přizjew so
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
383       save_button: Składować
384       title: Dźenik %{user} | %{title}
385       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
386   editor: 
387     default: Standard (tuchwilu %{name}
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
396       name: Dalokowodźenje
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Marku karće přidać
400       area_to_export: Wobłuk za eksport
401       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
402       export_button: Eksport
403       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
404       format: "Format:"
405       format_to_export: Format za eksport
406       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
407       latitude: "Šěrokostnik:"
408       licence: Licenca
409       longitude: "Dołhostnik:"
410       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
411       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
412       max: maks.
413       options: Opcije
414       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
415       output: Wudaće
416       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
417       scale: Měritko
418       too_large: 
419         body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
420         heading: Wobłuk přewulki
421       zoom: Skalowanje
422     start_rjs: 
423       add_marker: Karće marku přidać
424       change_marker: Poziciju marki změnić
425       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
426       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
427       export: Eksport
428       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
429   geocoder: 
430     description: 
431       title: 
432         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
434       types: 
435         cities: Wulkoměsta
436         places: Městna
437         towns: Města
438     direction: 
439       east: wuchod
440       north: sewjer
441       north_east: sewjerowuchod
442       north_west: sewjerozapad
443       south: juh
444       south_east: juhowuchod
445       south_west: juhozapad
446       west: zapad
447     distance: 
448       one: něhdźe 1 km
449       other: něhdźe %{count} km
450       zero: mjenje hač 1 km
451     results: 
452       more_results: Dalše wuslědki
453       no_results: Žane wuslědki namakane
454     search: 
455       title: 
456         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
457         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
458         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
459         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
460         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_nominatim: 
463       prefix: 
464         aeroway: 
465           aerodrome: Lětanišćo
466           apron: Lětanske předpolo
467           gate: Wrota
468           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
469           runway: Startowa a přizemjenska čara
470           taxiway: Lětadłowa jězdnja
471           terminal: Terminal
472         amenity: 
473           WLAN: WLAN-přistup
474           airport: Lětanišćo
475           arts_centre: Kulturny centrum
476           artwork: Wuměłska twórba
477           atm: Bankomat
478           auditorium: Awditorij
479           bank: Banka
480           bar: Bara
481           bbq: Grilowanišćo
482           bench: Ławka
483           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
484           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
485           biergarten: Piwowa zahroda
486           brothel: Bordel
487           bureau_de_change: Měnjernja
488           bus_station: Busowe dwórnišćo
489           cafe: Kofejownja
490           car_rental: Awtowa přenajimarnja
491           car_sharing: Centrala za sobujěducych
492           car_wash: Awtomyjernja
493           casino: Kazino
494           charging_station: Napjelnjenska stacija
495           cinema: Kino
496           clinic: Klinika
497           club: Klub
498           college: Wysoka šula
499           community_centre: Zhromadny centrum
500           courthouse: Sudnistwo
501           crematorium: Krematorij
502           dentist: Zubny lěkar
503           doctors: Lěkarjo
504           dormitory: Internat
505           drinking_water: Pitna woda
506           driving_school: Jězbna šula
507           embassy: Wulkopósłanstwo
508           emergency_phone: Nuzowy telefon
509           fast_food: Přikuski
510           ferry_terminal: Přewozny přistaw
511           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
512           fire_station: Wohnjostraža
513           food_court: Food Court
514           fountain: Studnja
515           fuel: Tankownja
516           grave_yard: Kěrchow
517           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
518           hall: Schadźowarnja
519           health_centre: Strowotny centrum
520           hospital: Chorownja
521           hotel: Hotel
522           hunting_stand: Łakańca
523           ice_cream: Jědźny lód
524           kindergarten: Pěstowarnja
525           library: Knihownja
526           market: Wiki
527           marketplace: Torhošćo
528           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
529           nightclub: Nócny klub
530           nursery: Pěstowarnja
531           nursing_home: Hladarnja
532           office: Běrow
533           park: Park
534           parking: Parkowanišćo
535           pharmacy: Lěkarnja
536           place_of_worship: Boži dom
537           police: Policija
538           post_box: Listowy kašćik
539           post_office: Póstowy zarjad
540           preschool: Předšula
541           prison: Jastwo
542           pub: Korčma
543           public_building: Zjawne twarjenje
544           public_market: Zjawne wiki
545           reception_area: Přijimanski wobłuk
546           recycling: Přijimarnja starowiznow
547           restaurant: Hosćenc
548           retirement_home: Starownja
549           sauna: Sawna
550           school: Šula
551           shelter: Podstup
552           shop: Wobchod
553           shopping: Nakup
554           shower: Duša
555           social_centre: Socialne srjedźišćo
556           social_club: Towarstwo
557           studio: Studijo
558           supermarket: Superwiki
559           swimming_pool: Płuwanišćo
560           taxi: Taksijowe zastanišćo
561           telephone: Zjawny telefon
562           theatre: Dźiwadło
563           toilets: Nuzniki
564           townhall: Radnica
565           university: Uniwersita
566           vending_machine: Awtomat
567           veterinary: Zwěrjacy lěkar
568           village_hall: Gmejnski centrum
569           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
570           wifi: WiFi-přistup
571           youth_centre: Centrum za młodostnych
572         boundary: 
573           administrative: Zarjadniska hranica
574           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
575           national_park: Narodny park
576           protected_area: Škitane pasmo
577         bridge: 
578           aqueduct: Akwedukt
579           suspension: Wisaty móst
580           swing: Wobwjertny móst
581           viaduct: Wiadukt
582           "yes": Móst
583         building: 
584           "yes": Twarjenje
585         highway: 
586           bridleway: Jěchanski puć
587           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
588           bus_stop: Busowe zastanišćo
589           byway: Pódlanski puć
590           construction: Dróha so twari
591           cycleway: Kolesowarska šćežka
592           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
593           footway: Pućik
594           ford: Bród
595           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
596           milestone: Kilometrowy kamjeń
597           minor: Pódlanska hasa
598           motorway: Awtodróha
599           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
600           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
601           path: Šćežka
602           pedestrian: Chódnik
603           platform: Platforma
604           primary: Dróha prěnjeho rjada
605           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
606           raceway: Pista
607           residential: Bydlenska hasa
608           rest_area: Wotpočnišćo
609           road: Dróha
610           secondary: Dróha druheho rjada
611           secondary_link: Dróha druheho rjada
612           service: Dróha za přidróžnych
613           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
614           speed_camera: Błyskadło
615           steps: Schodźenki
616           stile: Płótne stupadło
617           tertiary: Dróha třećeho rjada
618           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
619           track: Pólny puć
620           trail: Šćežka
621           trunk: Dalokodróha
622           trunk_link: Dalokodróha
623           unclassified: Njezarjadowana dróha
624           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
625         historic: 
626           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
627           battlefield: Bitwišćo
628           boundary_stone: Měznik
629           building: Twarjenje
630           castle: Hród
631           church: Cyrkej
632           fort: Fort
633           house: Dom
634           icon: Ikona
635           manor: Knježi dwór
636           memorial: Wopomnišćo
637           mine: Podkopki
638           monument: Pomnik
639           museum: Muzej
640           ruins: Rozpadanki
641           tower: Wěža
642           wayside_cross: Pućny křiž
643           wayside_shrine: Stołp
644           wreck: Wrak
645         landuse: 
646           allotments: Małozahrodki
647           basin: Basenk
648           brownfield: Industrijowe lado
649           cemetery: Kěrchow
650           commercial: Přemysłowa kónčina
651           conservation: Přirodoškit
652           construction: Twar
653           farm: Farma
654           farmland: Pola
655           farmyard: Statok
656           forest: Wužitny lěs
657           garages: Awtowa porjedźernja
658           grass: Trawa
659           greenfield: Njewobtwarjena zemja
660           industrial: Industrijowa kónčina
661           landfill: Smjećišćo
662           meadow: Łuka
663           military: Wojerska kónčina
664           mine: Podkopki
665           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
666           orchard: Sadowa zahroda
667           park: Park
668           piste: Pista
669           quarry: Skała
670           railway: Železnica
671           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
672           reservoir: Zběranski basenk
673           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
674           residential: Bydlenski wobwod
675           retail: Wobchody
676           road: Dróhowe pasmo
677           village_green: Nawjes
678           vineyard: Winicy
679           wetland: Łučina
680           wood: Lěs
681         leisure: 
682           beach_resort: Mórske kupjele
683           bird_hide: Ptači schow
684           common: Gmejnski kraj
685           fishing: Rybnišćo
686           fitness_station: Fitnesowy center
687           garden: Zahroda
688           golf_course: Golfownišćo
689           ice_rink: Smykanišćo
690           marina: Jachtowy přistaw
691           miniature_golf: Minigolf
692           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
693           park: Park
694           pitch: Sportnišćo
695           playground: Hrajkanišćo
696           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
697           sauna: Sawna
698           slipway: Helling
699           sports_centre: Sportowy centrum
700           stadium: Stadion
701           swimming_pool: Swimmingpool
702           track: Běhanišćo
703           water_park: Wodowy park
704         military: 
705           airfield: Wojerske lětanišćo
706           barracks: Kaserna
707           bunker: Bunker
708         mountain_pass: 
709           "yes": Hórski přesmyk
710         natural: 
711           bay: Zaliw
712           beach: Přibrjóh
713           cape: Kap
714           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
715           channel: Kanal
716           cliff: Wuskała
717           crater: Krater
718           dune: Nawěw
719           feature: Funkcija
720           fell: Fjeld
721           fjord: Fjord
722           forest: Lěs
723           geyser: Geiser
724           glacier: Lodowc
725           heath: Hola
726           hill: Hórka
727           island: Kupa
728           land: Kraj
729           marsh: Marša
730           moor: Bahno
731           mud: Błóto
732           peak: Špica
733           point: Dypk
734           reef: Rif
735           ridge: Horinski hrjebjeń
736           river: Rěka
737           rock: Skała
738           scree: Walanki
739           scrub: Kerki
740           shoal: Niłčina, pěsčišćo
741           spring: Žórło
742           stone: Kamjeń
743           strait: Mórska wužina
744           tree: Štom
745           valley: Doł
746           volcano: Wulkan
747           water: Wodźizny
748           wetland: Łučina
749           wetlands: Łučiny
750           wood: Lěs
751         office: 
752           accountant: Knihiwjedniski běrow
753           architect: Architektny běrow
754           company: Zawod
755           employment_agency: Dźěłowy zarjad
756           estate_agent: Makler ležownosćow
757           government: Zarjad
758           insurance: Zawěsćenski běrow
759           lawyer: Běrow prawiznika
760           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
761           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
762           travel_agent: Pućowanski běrow
763           "yes": Běrow
764         place: 
765           airport: Lětanišćo
766           city: Wulkoměsto
767           country: Kraj
768           county: Wokrjes
769           farm: Farma
770           hamlet: Wjeska
771           house: Dom
772           houses: Domy
773           island: Kupa
774           islet: Kupka
775           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
776           locality: Sydlišćo
777           moor: Bahno
778           municipality: Gmejna
779           postcode: Postowe wodźenske čisło
780           region: Region
781           sea: Morjo
782           state: Zwjazkowy kraj
783           subdivision: Trabantowe město
784           suburb: Předměsto
785           town: Město
786           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
787           village: Wjes
788         railway: 
789           abandoned: Rozpušćena železnica
790           construction: Železnica so twari
791           disused: Zastajena železnica
792           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
793           funicular: Powjaznica
794           halt: Železniske zastanišćo
795           historic_station: Historiske dwórnišćo
796           junction: Železniske křižnišćo
797           level_crossing: Železniski přechod
798           light_rail: Měšćanska železnica
799           miniature: Miniaturna železnica
800           monorail: Jednokolijowa železnica
801           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
802           platform: Železniske nastupišćo
803           preserved: Muzejowa železnica
804           spur: Přizamkowe kolije
805           station: Dwórnišćo
806           subway: Metrowa stacija
807           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
808           switch: Wuhibka
809           tram: Tramwajka
810           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
811           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
812         shop: 
813           alcohol: Wobchod za spirituozy
814           antiques: Wobchod starožitnosćow
815           art: Wuměłski wobchod
816           bakery: Pjekarnja
817           beauty: Kosmetikowy salon
818           beverages: Napojowe wiki
819           bicycle: Wobchod za kolesa
820           books: Kniharnja
821           butcher: Rěznik
822           car: Awtosalon
823           car_parts: Awtowe narunanki
824           car_repair: Awtowa porjedźernja
825           carpet: Přestrjencowy wobchod
826           charity: Dobroćelski wobchod
827           chemist: Lěkarnja
828           clothes: Drastowy wobchod
829           computer: Kompjuterowy wobchod
830           confectionery: Konditarnja
831           convenience: Miniwiki
832           copyshop: Kopěrowanski wobchod
833           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
834           department_store: Kupnica
835           discount: Wobchod za tunje artikle
836           doityourself: Paslerska potrjeba
837           dry_cleaning: Čisćernja
838           electronics: Wobchod za elektroniku
839           estate_agent: Makler z imobilijemi
840           farm: Wobchod na statoku
841           fashion: Modowy wobchod
842           fish: Rybowy wobchod
843           florist: Kwětkarnja
844           food: Wobchod za žiwidła
845           funeral_directors: Pochowanski wustaw
846           furniture: Meble
847           gallery: Galerija
848           garden_centre: Zahrodny centrum
849           general: Wobchod za měšane twory
850           gift: Wobchod za dary
851           greengrocer: Wobchod za zeleniny
852           grocery: Žiwidłowy wobchod
853           hairdresser: Frizerski salon
854           hardware: Twarske wiki
855           hifi: Hi-fi
856           insurance: Zawěsćernja
857           jewelry: Debjenkowy wobchod
858           kiosk: Kiosk
859           laundry: Myjernja
860           mall: Promenada
861           market: Wiki
862           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
863           motorcycle: Wobchod za motorske
864           music: Wobchod za hudźbniny
865           newsagent: Kiosk nowin
866           optician: Optikar
867           organic: Biowobchod
868           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
869           pet: Coowobchod
870           photo: Fotograf
871           salon: Salon
872           shoes: Wobchod črijow
873           shopping_centre: Nakupowanišćo
874           sports: Sportowy wobchod
875           stationery: Papjernistwo
876           supermarket: Superwiki
877           toys: Wobchod za hrajki
878           travel_agency: Pućowanski běrow
879           video: Widejowobchod
880           wine: Wobchod za spirituozy
881         tourism: 
882           alpine_hut: Hórska bawda
883           artwork: Wuměłska twórba
884           attraction: Atrakcija
885           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
886           cabin: Chěžka
887           camp_site: Stanowanišćo
888           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
889           chalet: Chata
890           guest_house: Hóstny dom
891           hostel: Hospoda
892           hotel: Hotel
893           information: Informacija
894           lean_to: Kólnja
895           motel: Motel
896           museum: Muzej
897           picnic_site: Piknikowanišćo
898           theme_park: Park zabawy
899           valley: Doł
900           viewpoint: Wuhladnišćo
901           zoo: Coo
902         tunnel: 
903           "yes": Tunl
904         waterway: 
905           artificial: Kumštna wodowa dróha
906           boatyard: Łódźnica
907           canal: Kanal
908           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
909           dam: Nasyp
910           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
911           ditch: Hrjebja
912           dock: Dok
913           drain: Wentok
914           lock: Přepław
915           lock_gate: Wrota přeplawnje
916           mineral_spring: Mineralne žórło
917           mooring: Přistawnišćo
918           rapids: Rěčne prohi
919           river: Rěka
920           riverbank: Rěčny brjóh
921           stream: Wulkorěka
922           wadi: Wadi
923           water_point: Wódne městno
924           waterfall: Wodopad
925           weir: Spušćadło
926   javascripts: 
927     map: 
928       base: 
929         cycle_map: Kolesowa karta
930         mapquest: MapQuest Open
931         standard: Standard
932         transport_map: Wobchadna karta
933     site: 
934       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
935       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
936       history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
937       history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
938   layouts: 
939     community: Zhromadźenstwo
940     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
941     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
942     copyright: Awtorske prawo a licenca
943     documentation: Dokumentacija
944     documentation_title: Dokumentacija za projekt
945     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
946     donate_link_text: Darjenje
947     edit: Wobdźěłać
948     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
949     foundation: Załožba
950     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
951     gps_traces: GPS-ćěrje
952     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
953     help: Pomoc
954     help_centre: Srjedźišćo pomocy
955     help_title: Sydło pomocy za projekt
956     history: Historija
957     home: domoj
958     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
959     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
960     intro_2_download: sćahnyć
961     intro_2_html: Móžeš daty darmo %{download} a pod %{license} %{use}.  %{create_account}, zo by kartu polěpšił.
962     intro_2_license: zjawnej licencu
963     intro_2_use: wužiwać
964     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
965     log_in: přizjewić
966     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
967     logo: 
968       alt_text: OpenStreetMap logo
969     logout: wotzjewić
970     make_a_donation: 
971       text: Darić
972       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
973     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
974     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
975     partners_bytemark: Bytemark Hosting
976     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
977     partners_ic: Imperial College London
978     partners_partners: partnerow
979     partners_ucl: z UCL VR Centre
980     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
981     sign_up: registrować
982     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
983     tag_line: Swobodna swětowa karta
984     user_diaries: Dźeniki
985     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
986     view: Karta
987     view_tooltip: Kartu pokazać
988     wiki: Wiki
989     wiki_title: Wikisydło za projekt
990   license_page: 
991     foreign: 
992       english_link: jendźelskim originalom
993       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
994       title: Wo tutym přełožku
995     legal_babble: 
996       attribution_example: 
997         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
998         title: Připokazanski přikład
999       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1000       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1001       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1002       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1003       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1004       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1005       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1006       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1007       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1008       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1009       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1010       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1011       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1012       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1013       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1014       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1015       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1016       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1017       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1018       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1019       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1020       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1021       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1022       more_title_html: Dalše informacije
1023       title_html: Awtorske prawo a licenca
1024     native: 
1025       mapping_link: kartěrowanje započeć
1026       native_link: hornjoserbskej wersiji
1027       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1028       title: Wo tutej stronje
1029   message: 
1030     delete: 
1031       deleted: Powěsć zničena
1032     inbox: 
1033       date: Datum
1034       from: Wot
1035       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1036       my_inbox: Mój póst
1037       new_messages: 
1038         few: "%{count} nowe powěsće"
1039         one: "%{count} nowa powěsć"
1040         other: "%{count} nowych powěsćow"
1041         two: "%{count} nowej powěsći"
1042       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1043       old_messages: 
1044         few: "%{count} stare powěsće"
1045         one: "%{count} stara powěsć"
1046         other: "%{count} starych powěsćow"
1047         two: "%{count} starej powěsći"
1048       outbox: pósłany
1049       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1050       subject: Temowe nadpismo
1051       title: Póstowy kašćik
1052     mark: 
1053       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1054       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1055     message_summary: 
1056       delete_button: Zničić
1057       read_button: Jako přečitany markěrować
1058       reply_button: Wotmołwić
1059       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1060     new: 
1061       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1062       body: Tekst
1063       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1064       message_sent: Powěsć wotpósłana
1065       send_button: Pósłać
1066       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1067       subject: Temowe nadpismo
1068       title: Powěsć pósłać
1069     no_such_message: 
1070       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1071       heading: Powěsć njeeksistuje
1072       title: Powěsć njeeksistuje
1073     outbox: 
1074       date: Datum
1075       inbox: póstowy kašćik
1076       messages: 
1077         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1078         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1079         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1080         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1081       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1082       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1083       outbox: pósłany
1084       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1085       subject: Temowe nadpismo
1086       title: Pósłany
1087       to: Komu
1088     read: 
1089       date: Datum
1090       from: Wot
1091       reply_button: Wotmołwić
1092       subject: Temowe nadpismo
1093       title: Powěsć čitać
1094       to: Komu
1095       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1096       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1097     reply: 
1098       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1099     sent_message_summary: 
1100       delete_button: Zničić
1101   notifier: 
1102     diary_comment_notification: 
1103       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1104       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1105       hi: Witaj %{to_user},
1106       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1107     email_confirm: 
1108       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1109     email_confirm_html: 
1110       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1111       greeting: Witaj,
1112       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1113     email_confirm_plain: 
1114       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1115       greeting: Witaj,
1116     friend_notification: 
1117       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1118       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1119       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1120       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1121     gpx_notification: 
1122       and_no_tags: a žane atributy.
1123       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1124       failure: 
1125         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1126         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1127         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1128         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1129       greeting: Witaj,
1130       success: 
1131         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1132         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1133       with_description: z wopisanjom
1134       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1135     lost_password: 
1136       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1137     lost_password_html: 
1138       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1139       greeting: Witaj,
1140       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1141     lost_password_plain: 
1142       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1143       greeting: Witaj,
1144     message_notification: 
1145       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1146       hi: Witaj %{to_user},
1147     signup_confirm: 
1148       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1149       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1150       greeting: Witaj!
1151       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1152       welcome: Bychmy će rady powitali a ći přidatne informacije dali, zo by móhł započeć.
1153   oauth: 
1154     oauthorize: 
1155       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1156       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1157       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
1158       allow_write_api: kartu změnić.
1159       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1160       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1161       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1162       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1163     revoke: 
1164       flash: Sy token za %{application} anulował.
1165   oauth_clients: 
1166     create: 
1167       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1168     destroy: 
1169       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1170     edit: 
1171       submit: Wobdźěłać
1172       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1173     form: 
1174       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1175       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1176       allow_write_api: kartu změnić.
1177       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1178       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1179       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1180       callback_url: URL wróćowołanja
1181       name: Mjeno
1182       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1183       required: Trěbny
1184       support_url: URL podpěry
1185       url: URL hłowneje aplikacije
1186     index: 
1187       application: Mjeno aplikacije
1188       issued_at: Datum wudaća
1189       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1190       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1191       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1192       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1193       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1194       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1195       revoke: Anulować!
1196       title: Moje podrobnosće OAuth
1197     new: 
1198       submit: Registrować
1199       title: Nowu aplikaciju registrować
1200     not_found: 
1201       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1202     show: 
1203       access_url: "URL za přistupny token:"
1204       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1205       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1206       allow_write_api: kartu změnić.
1207       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1208       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1209       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1210       authorize_url: "URL awtorizować:"
1211       confirm: Sy sej wěsty?
1212       delete: Klient zhašeć
1213       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1214       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1215       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
1216       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1217       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1218       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1219       url: URL za naprašowanski token
1220     update: 
1221       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1222   redaction: 
1223     create: 
1224       flash: Redakcija je so wutworiła.
1225     destroy: 
1226       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1227       flash: Redakcija je so zhašała.
1228       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1229     edit: 
1230       description: Wopisanje
1231       heading: Redakciju wobdźěłać
1232       submit: Redakciju składować
1233       title: Redakciju wobdźěłać
1234     index: 
1235       empty: Žane redakcije njejsu.
1236       heading: Lisćina redakcijow
1237       title: Lisćina redakcijow
1238     new: 
1239       description: Wopisanje
1240       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1241       submit: Redakciju wutworić
1242       title: Nowa redakcija so wutworja
1243     show: 
1244       confirm: Sy sej wěsty?
1245       description: "Wopisanje:"
1246       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1247       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1248       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1249       title: Redakcija so pokazuje
1250       user: "Tworićel:"
1251     update: 
1252       flash: Změny składowane.
1253   site: 
1254     edit: 
1255       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1256       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1257       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1258       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1259       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1260       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1261       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1262       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1263       user_page_link: wužiwarskej stronje
1264     index: 
1265       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1266       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1267       license: 
1268         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1269       permalink: Trajny wotkaz
1270       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1271       shortlink: Krótki wotkaz
1272     key: 
1273       table: 
1274         entry: 
1275           admin: Zarjadniska hranica
1276           allotments: Małozahrodki
1277           apron: 
1278             - Lětanišćowe předpolo
1279             - terminal
1280           bridge: Čorna kroma = móst
1281           bridleway: Jěchanski puć
1282           brownfield: Industrijowe lado
1283           building: Wuznamne twarjenje
1284           byway: Pódlanski puć
1285           cable: 
1286             - Kablowa nadróžna
1287             - sydłowy lift
1288           cemetery: Kěrchow
1289           centre: Sportowy centrum
1290           commercial: Přemysłowa kónčina
1291           common: 
1292             - Powšitkowny
1293             - łuka
1294           construction: Dróhi w twarje
1295           cycleway: Kolesowarska šćežka
1296           destination: Jenož za přidróžnych
1297           farm: Farma
1298           footway: Chódnik
1299           forest: Hajina
1300           golf: Golfownišćo
1301           heathland: Hola
1302           industrial: Industrijowa kónčina
1303           lake: 
1304             - Jězor
1305             - spjaty jězor
1306           military: Wojerske pasmo
1307           motorway: Awtodróha
1308           park: Park
1309           permissive: Dowoleny přistup
1310           pitch: Sportnišćo
1311           primary: Zwjazkowa dróha
1312           private: Priwatny přistup
1313           rail: Železnica
1314           reserve: Přirodoškitne pasmo
1315           resident: Bydlenski wobwod
1316           retail: Nakupowanišćo
1317           runway: 
1318             - Přizemišćo
1319             - lětadłowa jězdnja
1320           school: 
1321             - Šula
1322             - uniwersita
1323           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1324           station: Dwórnišćo
1325           subway: Podzemska železnica
1326           summit: 
1327             - Wjeršk
1328             - kónčk hory
1329           tourist: Turistiska atrakcija
1330           track: Čara
1331           tram: 
1332             - Měšćanska železnica
1333             - nadróžna
1334           trunk: Dalokodróha
1335           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1336           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1337           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1338           wood: Lěs
1339     markdown_help: 
1340       alt: Alternatiwny tekst
1341       first: Prěni element
1342       heading: Nadpis
1343       headings: Nadpisy
1344       image: Wobraz
1345       link: Wotkaz
1346       ordered: Čisłowana lisćina
1347       second: Druhi element
1348       subheading: Podnapis
1349       text: Tekst
1350       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1351       unordered: Naličenje
1352       url: URL
1353     richtext_area: 
1354       edit: Wobdźěłać
1355       preview: Přehlad
1356     search: 
1357       search: Pytać
1358       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
1359       submit_text: Dźi
1360       where_am_i: Hdźe sym?
1361       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1362     sidebar: 
1363       close: Začinić
1364       search_results: Pytanske wuslědki
1365   time: 
1366     formats: 
1367       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1368   trace: 
1369     create: 
1370       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1371       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1372     delete: 
1373       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1374     edit: 
1375       description: "Wopisanje:"
1376       download: sćahnyć
1377       edit: wobdźěłać
1378       filename: "Datajowe mjeno:"
1379       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1380       map: karta
1381       owner: "Wobsedźer:"
1382       points: "Dypki:"
1383       save_button: Změny składować
1384       start_coord: "Startowa koordinata:"
1385       tags: "Atributy:"
1386       tags_help: přez komu dźěleny
1387       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1388       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1389       visibility: "Widźomnosć:"
1390       visibility_help: što to woznamjenja?
1391     list: 
1392       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1393       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1394       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1395       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1396       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1397       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1398     make_public: 
1399       made_public: Čara wozjewjena
1400     offline: 
1401       heading: Składowanje offline GPX
1402       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1403     offline_warning: 
1404       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1405     trace: 
1406       ago: před %{time_in_words_ago}
1407       by: wot
1408       count_points: "%{count} dypkow"
1409       edit: wobdźěłać
1410       edit_map: Kartu wobdźěłać
1411       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1412       in: w
1413       map: karta
1414       more: wjace
1415       pending: NJESČINJENY
1416       private: PRIWATNY
1417       public: ZJAWNY
1418       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1419       trackable: SĆĚHUJOMNY
1420       view_map: Kartu pokazać
1421     trace_form: 
1422       description: "Wopisanje:"
1423       help: Pomoc
1424       tags: "Atributy:"
1425       tags_help: přez komu dźěleny
1426       upload_button: Nahrać
1427       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1428       visibility: "Widźomnosć:"
1429       visibility_help: što to woznamjenja?
1430     trace_header: 
1431       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1432       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1433       traces_waiting: 
1434         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1435         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1436       upload_trace: Ćěr nahrać
1437     trace_optionals: 
1438       tags: Atributy
1439     trace_paging_nav: 
1440       newer: Nowše ćěrje
1441       older: Starše ćěrje
1442       showing_page: Strona %{page}
1443     view: 
1444       delete_track: Tutu čaru zničić
1445       description: "Wopisanje:"
1446       download: sćahnyć
1447       edit: wobdźěłać
1448       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1449       filename: "Datajowe mjeno:"
1450       heading: Ćěr %{name} pokazać
1451       map: karta
1452       none: Žadyn
1453       owner: "Wobsedźer:"
1454       pending: NJESČINJENY
1455       points: "Dypki:"
1456       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1457       tags: "Atributy:"
1458       title: Ćěr %{name} pokazać
1459       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1460       uploaded: "Nahraty dnja:"
1461       visibility: "Widźomnosć:"
1462     visibility: 
1463       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1464       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1465       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1466       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1467   user: 
1468     account: 
1469       contributor terms: 
1470         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1471         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1472         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1473         link text: što to je?
1474         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1475         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1476       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1477       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1478       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1479       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1480       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1481       gravatar: 
1482         gravatar: Gravatar wužiwać
1483         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1484         link text: Što to je?
1485       home location: "Domjace stejnišćo:"
1486       image: "Wobraz:"
1487       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1488       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1489       latitude: "Šěrokostnik:"
1490       longitude: "Dołhostnik:"
1491       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1492       my settings: Moje nastajenja
1493       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1494       new image: Wobraz přidać
1495       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1496       openid: 
1497         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1498         link text: Što to je?
1499         openid: "OpenID:"
1500       preferred editor: "Preferowany editor:"
1501       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1502       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1503       public editing: 
1504         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1505         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1506         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1507         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1508         enabled link text: Što to je?
1509         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1510       public editing note: 
1511         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1512         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1513       replace image: Aktualny wobraz narunać
1514       return to profile: Wróćo k profilej
1515       save changes button: Změny składować
1516       title: Konto wobdźěłać
1517       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1518     confirm: 
1519       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1520       button: Wobkrućić
1521       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
1522       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1523       unknown token: Zda so, zo token njeeksistuje.
1524     confirm_email: 
1525       button: Wobkrućić
1526       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1527       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1528       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1529       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1530     confirm_resend: 
1531       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1532       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1533     filter: 
1534       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1535     go_public: 
1536       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1537     list: 
1538       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1539       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1540       heading: Wužiwarjo
1541       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1542       showing: 
1543         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1544         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1545       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1546       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1547       title: Wužiwarjo
1548     login: 
1549       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1550       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1551       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1552       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1553       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1554       heading: Přizjewjenje
1555       login_button: Přizjewjenje
1556       lost password link: Swoje hesło zabył?
1557       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1558       no account: Nimaš žane konto?
1559       openid: "%{logo} OpenID:"
1560       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1561       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1562       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1563       openid_providers: 
1564         aol: 
1565           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1566           title: Z AOL přizjewić
1567         google: 
1568           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1569           title: Přizjewjenje z Google
1570         myopenid: 
1571           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1572           title: Z myOpenID přizjewić
1573         openid: 
1574           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1575           title: Přizjewjenje z OpenID
1576         wordpress: 
1577           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1578           title: Z Wordpress přizjewić
1579         yahoo: 
1580           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1581           title: Z Yahoo přizjewić
1582       password: "Hesło:"
1583       register now: Nětko registrować
1584       remember: "Spomjatkować sej:"
1585       title: Přizjewjenje
1586       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1587       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1588       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1589     logout: 
1590       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1591       logout_button: Wotzjewić
1592       title: Wotzjewić
1593     lost_password: 
1594       email address: "E-mejlowa adresa:"
1595       heading: Sy hesło zabył?
1596       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1597       new password button: Hesło wróćo stajić
1598       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1599       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1600       title: Hesło zabyte
1601     make_friend: 
1602       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1603       button: Jako přećela přidać
1604       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1605       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1606       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1607     new: 
1608       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1609       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1610       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1611       continue: Dale
1612       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1613       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1614       email address: "E-mejlowa adresa:"
1615       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1616       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1617       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1618       openid: "%{logo} OpenID:"
1619       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1620       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1621       password: "Hesło:"
1622       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1623       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1624       title: Konto załožić
1625       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1626     no_such_user: 
1627       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1628       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1629       title: Wužiwar njeeksistuje
1630     popup: 
1631       friend: Přećel
1632       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1633       your location: Twoje městno
1634     remove_friend: 
1635       button: Přećela wotstronić
1636       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1637       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1638       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1639     reset_password: 
1640       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1641       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1642       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1643       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1644       password: "Hesło:"
1645       reset: Hesło wróćo stajić
1646       title: Hesło wróćo stajić
1647     set_home: 
1648       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1649     suspended: 
1650       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1651       heading: Konto wupowědźene
1652       title: Konto wupowědźene
1653       webmaster: webmišter
1654     terms: 
1655       agree: Přihłosować
1656       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1657       consider_pd_why: Što to je?
1658       decline: Wotpokazać
1659       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1660       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1661       legale_names: 
1662         france: Francoska
1663         italy: Italska
1664         rest_of_world: Zbytk swěta
1665       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1666       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1667       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1668       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1669     view: 
1670       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1671       add as friend: přećela přidać
1672       ago: (před %{time_in_words_ago})
1673       block_history: Dóstane blokowanja
1674       blocks by me: blokowanja wote mnje
1675       blocks on me: blokowanja přećiwo mi
1676       comments: Komentary
1677       confirm: Wobkrućić
1678       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1679       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1680       created from: "Wutworjeny z:"
1681       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1682       ct declined: Wotpokazany
1683       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1684       ct undecided: Njerozsudźeny
1685       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1686       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1687       description: Wopisanje
1688       diary: dźenik
1689       edits: změny
1690       email address: "E-mejlowa adresa:"
1691       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1692       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1693       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1694       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1695       km away: "%{count} km zdaleny"
1696       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1697       m away: "%{count} m zdaleny"
1698       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1699       moderator_history: Date blokowanja
1700       my comments: moje komentary
1701       my diary: mój dźenik
1702       my edits: moje změny
1703       my settings: moje nastajenja
1704       my traces: moje ćěrje
1705       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1706       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1707       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1708       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1709       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1710       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1711       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1712       remove as friend: přećela wotstronić
1713       role: 
1714         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1715         grant: 
1716           administrator: Prawa administratora dać
1717           moderator: Prawa moderatora dać
1718         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1719         revoke: 
1720           administrator: Prawa administratora preč wzać
1721           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1722       send message: powěsć pósłać
1723       settings_link_text: nastajenja
1724       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1725       status: "Status:"
1726       traces: ćěrje
1727       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1728       user location: Wužiwarske stejnišćo
1729       your friends: Twoji přećeljo
1730   user_block: 
1731     blocks_by: 
1732       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1733       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1734       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1735     blocks_on: 
1736       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1737       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1738       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1739     create: 
1740       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1741       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1742       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1743     edit: 
1744       back: Wšě blokowanja pokazać
1745       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1746       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1747       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1748       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1749       show: Tute blokowanje pokazać
1750       submit: Blokowanje aktualizować
1751       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1752     filter: 
1753       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1754       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1755     helper: 
1756       time_future: Kónči so %{time}.
1757       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1758       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1759     index: 
1760       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1761       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1762       title: Wužiwarske blokowanja
1763     model: 
1764       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1765       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1766     new: 
1767       back: Wšě blokowanja pokazać
1768       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1769       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1770       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1771       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1772       submit: Blokowanje wudźělić
1773       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1774       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1775       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1776     not_found: 
1777       back: Wróćo k indeksej
1778       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1779     partial: 
1780       confirm: Chceš woprawdźe?
1781       creator_name: Blokowar
1782       display_name: Zablokowany wužiwar
1783       edit: Wobdźěłać
1784       next: Přichodny »
1785       not_revoked: (njezběhnjeny)
1786       previous: « Předchadny
1787       reason: Přičina za blokowanje
1788       revoke: Zběhnyć!
1789       revoker_name: Zběhnjene wot
1790       show: Pokazać
1791       showing_page: Strona %{page}
1792       status: Status
1793     period: 
1794       few: "%{count} hodźiny"
1795       one: 1 hodźina
1796       other: "%{count} hodźin"
1797       two: "%{count} hodźinje"
1798     revoke: 
1799       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1800       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1801       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1802       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1803       revoke: Zběhnyć!
1804       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1805       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1806     show: 
1807       back: Wšě blokowanja pokazać
1808       confirm: Chceš woprawdźe?
1809       edit: Wobdźěłać
1810       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1811       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1812       reason: "Přičina za blokowanje:"
1813       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1814       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1815       show: Pokazać
1816       status: Status
1817       time_future: Kónči so %{time}
1818       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1819       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1820     update: 
1821       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1822       success: Blokowanje zaktualizowane.
1823   user_role: 
1824     filter: 
1825       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1826       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1827       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1828       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1829     grant: 
1830       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1831       confirm: Wobkrućić
1832       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1833       heading: Daće róle wobkrućić
1834       title: Daće róle wobkrućić
1835     revoke: 
1836       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1837       confirm: Wobkrućić
1838       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1839       heading: Zebranje róle wobkrućić
1840       title: Zebranje róle wobkrućić