]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sk.yml
b3f9e5bb2c159f25dcba8611e34412ec18fc2445
[rails.git] / config / potlatch / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Vladolc
6 sk: 
7   a_poi: $1 bod záujmu( POI)
8   a_way: $1 cesta
9   action_addpoint: pridanie bodu na koniec cesty
10   action_cancelchanges: zrušovacie zmeny pre
11   action_changeway: zmeny na ceste
12   action_createparallel: vytváranie rovnobežných ciest
13   action_createpoi: vytváranie bodov záujmu (POI)
14   action_deletepoint: vymazávanie bodu
15   action_insertnode: vkladanie bodu do cesty
16   action_mergeways: zlúčenie dvoch ciest
17   action_movepoi: posúvanie bodov záujmu (POI)
18   action_movepoint: presúvanie bodu
19   action_moveway: presúvanie cesty
20   action_pointtags: nastavenie tagov na bode
21   action_poitags: nastaviť tagy na POI
22   action_reverseway: otočenie smeru cesty
23   action_revertway: otočiť smer cesty
24   action_splitway: rozdelenie cesty
25   action_waytags: nastavenie tagov cesty
26   advanced: Pokročilé
27   advanced_close: Zavrieť súbor zmien
28   advanced_history: Priebeh cesty
29   advanced_inspector: Kontrola
30   advanced_maximise: Maximalizovať okno
31   advanced_minimise: Minimalizovať okno
32   advanced_parallel: Rovnobežná cesta
33   advanced_tooltip: Pokročilá úprava
34   advanced_undelete: Obnoviť
35   advice_bendy: Príliš krivá pre narovnanie (SHIFT pre vynútenie)
36   advice_deletingpoi: Mazanie POI (Z pre obnovenie)
37   advice_deletingway: Vymazávanie cesty (Z pre krok späť)
38   advice_nocommonpoint: Cesty neobsahujú spoločný bod
39   advice_revertingpoi: Vrátiť naposledy uložené POI (Z pre krok späť)
40   advice_revertingway: Vrátiť sa k naposledy uloženej ceste (Z pre krok späť)
41   advice_tagconflict: Tagy sa nezhoduju - prosím skontrolujte (Z krok späť)
42   advice_toolong: Príliš dlhé pre odomknutie - prosím rozdeliť na kratšie cesty
43   advice_uploadempty: Nič nie je na nahratie
44   advice_uploadfail: Nahrávanie zastavené
45   advice_uploadsuccess: Všetky údaje sú úspešne nahraté
46   advice_waydragged: Posunutá cesta (Z pre krok späť)
47   cancel: Zrušiť
48   closechangeset: Zatvorenie zmenového súboru
49   conflict_overwrite: Prepísať ich verziu
50   conflict_poichanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil bod $1$2.
51   conflict_relchanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil reláciu $1$2.
52   conflict_visitway: Kliknutie 'Ok' ukáže cestu.
53   conflict_waychanged: Počas vašej úpravy, niekto iný zmenil cestu $1$2.
54   createrelation: Vytvoriť novú reláciu
55   custom: "Vlastné:"
56   delete: Vymazať
57   deleting: vymazávanie
58   drag_pois: Kliknite a ťahajte body záujmu
59   editinglive: "Režim editácie: okamžité ukladanie"
60   editingoffline: Úprava offline
61   emailauthor: \n\nProsím pošlite e-mail na richard\@systemeD.net s chybovou správou, s popisom toho čo ste práve robili.
62   error_anonymous: Nemôžete kontaktovať anonymného mapéra.
63   error_connectionfailed: Prepáčte - spojenie s OpenStreetMap serverom bolo neúspešné. Niektoré nedávne zmeny nemusia byť uložené. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
64   error_microblog_long: "Posielanie na $1 zlyhalo:\nKód HTTP: $2\nChybová správa: $3\n$1 chyba: $4"
65   error_nopoi: Bod záujmu nebol nájdený (možno ste ho vymazali? ), takže ho neviem obnoviť.
66   error_nosharedpoint: Cesty $1 and $2 už viac nemajú spoločný bod, takže ich nemôžem rozpojiť.
67   error_noway: Cesta $1 nebola nájdená (možno ste ju posunuli preč?), preto ju nemôžem vrátiť späť.
68   error_readfailed: Prepáčte - Server OpenStreetMap neodpovedal na žiadosť o údaje. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
69   existingrelation: Pridať do existujúcej relácie
70   findrelation: Nájsť reláciu obsahujúcu
71   gpxpleasewait: Prosím počkajte pokiaľ je GPX trasa spracovávaná.
72   heading_drawing: Kreslenie
73   heading_introduction: Úvod
74   heading_pois: Začíname
75   heading_quickref: Rýchle referencie
76   heading_surveying: Mapovanie
77   heading_troubleshooting: Riešenie problémov
78   help: Pomoc
79   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nStrana 1: Úvod\n\n--><headline>Vitajte v Potlatchu</headline>\n<largeText>Potlatch je ľahko použiteľný editor pre OpenStreetMap. Kreslí ulice, cesty, orientačné body a obchody z vašho GPS merania, satelitných snímok. alebo starých máp.\n\nTieto stránky nápovedy vás prevedú základmi použitia Potlachu, a prezradia vám kde možno zistiť viac informácií. Pre začatie kliknite na titulky hore.\n\nKeď chcete skončiť, stačí kliknúť hocikde inde na strane.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Užitočné známe veci</headline>\n<bodyText>Nekopírujte z iných máp!\n\nAk vyberiete 'Upravovať naživo' , akékoľvek zmeny ktoré vytvoríte, budú zapísané do databázy hneď ako ich nakreslíte - ako <i>okamžite</i>. Ak ste si nie sebaistý, vyberte 'Úprava s uložením' , a zmeny budú uložené iba keď stlačíte 'Uložiť'.\n\nNiektorá úpravy, ktoré ste urobili budú obvykle viditeľné na mape po jednej až dvoch hodinách (niektoré veci môžu trvať aj týždeň). Nie všetko je zobrazené na mape - môže to vyzerať príliš neuhladené. Avšak pretože OpenStreetMap údaje majú otvorený kód (open source), iný ľudia majú voľnosť pri tvorbe a zobrazení máp s rozdielnymi aspektami - ako <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> alebo <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nRemember it's <i>both</i> a good-looking map (so draw pretty curves for bends) and a diagram (so make sure roads join at junctions).\n\nZmienili sme sa o nekopírovaní z iných máp?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Zistiť viac</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Príručka Potlatchu</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Zoznam adries</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online chat (live help)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Webové fórum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Komunita wiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatch zdrojový-kód</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Page 2: začíname\n\n--><page/><headline>Začíname</headline>\n<bodyText>Teraz, keď máte otvorený Potlach, kliknite 'Úprava s uložením' pre zahájenie upravovania.\n\nTeraz ste pripravený na kreslenie mapy. Najjednoduchším začiatkom je doplnenie nejakých bodov záujmu do mapy - alebo \"POIs\". To môžu byť krčmy, kostoly, železničné stanice... všetko čo sa vám páči.</bodytext>\n\n<column/><headline>Ťahať a pustiť</headline>\n<bodyText>Urobiť to je veľmi ľahké, budete vidieť výber najčastejších POIs, vpravo v dolnej časti vašej mapy. Umiestnenie jedného na mapu je preto ľahké, dotiahnite ho z tadeto na správne miesto na mape. A nemajte obavy, ak sa vám nepodarí docieliť správnu polohu na prvý krát: môžete ho posúvať znovu, až do správnej polohy. Všimnite si že POI je zvýraznené žltou farbou ak je vybraté.\n\nHneď ako ste hotový, budete chcieť dať vašej krčme (alebo kostolu, alebo žel.stanici) názov. Budete vidieť malú tabuľku, ktorá sa má objaviť v dolnej časti. jeden zo záznamov bude hovoriť \"názov\" nasledovaný s \"(typ názvu tu)\". Vyplňte ju – napíšte text a typ názvu.\n\nKliknite niekde inde na mapu na pre zrušenie výberu vášho POI, a obnovu malého panelu.\n\nBolo to ľahké? Kliknite 'Uložiť' (na spodnej časti dole vpravo) ak ste hotový.\n</bodyText><column/><headline>Premiestňovanie</headline>\n<bodyText>Aby posun do rôznej časti mapy, správne dotiahol nejakú prázdnu oblasť. Potlatch automaticky načíta nové údaje (pozrite vpravo hore).\n\nPovedali sme vám o 'Upraviť s uložením', ale môžete tiež zapnúť 'Upraviť naživo'. Ak zapnete túto možnosť, váš zmenový súbor sa bude zapisovať do databázy priebežne, preto nebude k dispozícii tlačítko 'Uložiť'. Je to dobré pre okamžité zmeny a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapovacie párty</a>.</bodyText>\n\n<headline>Ďalšie kroky</headline>\n<bodyText>Páčilo sa vám to? Výborne. Kliknite hore na 'Mapovanie' ak chcete zistiť, ako sa stať <i>skutočným</i> mapovačom!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 3 : Mapovanie\n\n--><page/><headline>Mapovanie s GPS</headline>\n<bodyText>Hlavná myšlienka za projektom OpenStreetMap je urobiť mapu bez obmedzenia kopírovania, ktoré je teraz na iných mapách. Týmto myslíme, že nie je možné kopírovať z iných mapových podkladov: musíte ísť a sám mapovať ulice. Našťastie je v tom množstvo zábavy! Najlepšou cestou ako to spraviť je ručný GPS prístroj. Nájdite oblasť, kde ešte žiaden mapovač nebol, potom sa prechádzajte po uliciach so zapnutým GPS prístrojom. Zapisujte si názvy ulíc, a niečo iné zaujímavé (krčmy? kostoly? lekárne?), keď ideš okolo nich.\n\nKeď prídete domov, váš GPS bude obsahovať 'záznam stopy' zaznamenaný všade kde ste chodili. Môžete ho potom nahrať na OpenStreetMap.\n\nNajlepší typ pre  voľbu GPS je aby frekvencia záznamov bola každú sekundu (alebo dve sekundy) a mala veľa pamäti. Mnoho mapovačov používa ručný Garmin, alebo ručné bluetooth jednotky spojené s PDA, ale aj v spojení s telefónom s vhodným softvérom (napr. http://www.trekbuddy.net/forum/ ). Tu sú detaily <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Recenzie</a> na našej wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Nahrávanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Teraz potrebujete nahrať váš záznam stopy z vášho GPS prístroja. Možno váš GPS obsahuje aj nejaký software, alebo možno sa dá kopírovať súbor cez USB. Ak nie, skúste <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Podľa dohody, požadovaný súbor musí byť v GPX formáte.\n\nPotom použite tlačítko 'GPS Stopy' pre nahratie vašej stopy na OpenStreetMap. Ale toto je iba prvý krok – ešte sa to nemôžete zobraziť na mape. Musíte vy sám nakresliť a pomenovať cesty, použitím stopy ako vodítka.</bodyText>\n<headline>Používanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Vyhľadajte vašu nahratú stopu v 'GPS Stopy' v súpise, a kliknite 'upraviť' <i>ďalšie tlačítko vpravo</i>. Potlatch sa spustí s touto nahratou stopou, plus s niektorými waypointami. Ste pripravený na kreslenie!\n\n<img src=\"gps\">Môžete tiež kliknutím na toto tlačítko zobraziť všetky GPS stopy (ale nie waypointy) pre aktuálnu oblasť. Podržaním Shift-u zobrazíte iba vaše stopy.</bodyText>\n<column/><headline>Používanie satelitných fotiek</headline>\n<bodyText>Ak nemáte GPS prístroj, nebuďte smutný. V niektorých mestách, máme satelitné fotky, nad ktorými môžete kresliť, s láskavým dovolením Yahoo! (ďakujeme!). Choďte von a zaznamenajte si názvy ulíc, potom sa vráťte a nakreslite nad snímkou línie.\n\n<img src='prefs'>Ak nevidíte zbierku satelitných obrázkov, kliknite na tlačítko možnosti a presvedčte sa či máte vybraté 'Yahoo!'. Ak to stále nevidíte, tak pravdepodobne nie je dostupný pre vaše mesto, alebo by ste mohli potrebovať trochu zmenšiť oblasť.\n\nV tejto istej voľbe nastavenia tlačítka môžete nájsť niekoľko iných volieb ako niektoré nechránené mapy autorskými právami z UK, a OpenTopoMap pre US. Tu sú všetky špeciálne vybraté, pretože máme povolenie používať ich – nekopírujte z nejakých iných máp, alebo leteckých fotiek. (Copyright law sucks.)\n\nNiekedy sú satelitné obrázky trochu posunuté z miesta, kde cesty v skutočnosti sú. Ak toto zistíte. podržte klávesu Medzera a dotiahnite pozadie až nad línie. Vždy dôverujte GPS stopám, než satelitným obrázkom.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4: Kreslenie\n\n--><page/><headline>Kreslenie ciest</headline>\n<bodyText>Na kresbu komunikácií  (alebo 'ciest') začneme na prázdnom mieste na mape, len tam klikneme; potom na každý bod tam kde cesta zabočí. Keď cestu končíme, dvojitý klik, alebo stlačiť Enter – potom klikneme niekde inde, aby sme zrušili výber cesty.\n\nPre kreslenie cesty so začiatkom z inej cesty, kliknite na cestu na jej vybratie; jej body sa zobrazia červene. Držte Shift a kliknite na ten bod, kde začína nová cesta. (Ak nie je červený bod na mieste začiatku cesty, shift-klik na miesto v ceste kde potrebujete ten bod!)\n\nKliknite 'Uložiť' (dole vpravo) ak ste hotový. Ukladajte často, pre prípad, ak by mal server problém.\n\nNečakajte, že sa vaše zmeny objavia v hlavnej mape okamžite. Obvykle to trvá jednu až dve hodiny, niekedy aj viac ako týždeň.\n</bodyText><column/><headline>Vytvorenie spojení</headline>\n<bodyText>Je to skutočne dôležité, kde sa dve cesty spájajú, oni zdieľajú bod (alebo 'uzol'). Program na plánovanie ciest podľa neho vie, kde má zabočiť.\n\nPotlatch sa stará o to pokiaľ ste opatrne klikli <i>presne</i> na cestu v mieste spojenia. Hľadajte nápomocné značky: body sa rozsvietia namodro, zmení sa ukazovateľ, a keď ste hotový, pripojený bod má čierny obrys.</bodyText>\n<headline>Presúvanie a mazanie</headline>\n<bodyText>Na vymazanie bodu, vyberte ho a stlačte Delete. Na vymazanie celej cesty, stlačte Shift-Delete.\n\nPre presunutie niečoho, stačí to ťahať. (Podržíte stlačené ľavé tlačítko myši na presúvanej ceste po dobu ťahania cesty myšou, dávajte pozor, aby sa vám to nestalo náhodou.)</bodyText>\n<column/><headline>Viac pokročilého kreslenia</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">Ak dve časti cesty majú rozdielny názov, budete ju musieť rozdeliť. Kliknite na cestu; potom kliknite na bod, kde má byť rozdelená a kliknite na nožničky. (Môžete spojiť cesty keď použijete klávesu Ctrl, alebo klávesu Apple na Mac-u. Ale nespájajte dve cesty s rozdielnymi názvami, alebo typmi.)\n\n<img src=\"tidy\">Kruhový objazd je naozaj ťažko nakresliť. Nezúfajte – Potlatch môže pomôcť. Iba nakreslite zhruba kruh, určite ukončite kruh na začiatočnom bode, potom kliknite na ikonu 'usporiadať'. (Toto môžete použiť aj na vyrovnanie ciest.)</bodyText>\n<headline>Body záujmu POI</headline>\n<bodyText>Prvé čo ste sa naučili bolo, ako doplniť bod záujmu. Môžete ho tiež vytvoriť pomocou dvojkliku na mape: objaví sa zelený kruh. Ale čo to je, či je to krčma, kostol, alebo čo? Kliknite na 'Tagging' – Značkovanie nájdete ho hore!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4 Tagging\n\n--><page/><headline>Aký typ komunikácii poznáme?</headline>\n<bodyText>Ako náhle nakreslíte cestu, budete musieť povedať aká je. Je to vozovka, chodník, alebo rieka? Ako sa volá? Sú na nej nejaké špeciálne obmedzenia (napr. „zákaz pre bicykle“)?\n\nV OpenStreetMap, zaznamenávate toto použitím 'tags' značiek. Tagy(značky) majú dve časti, a môžete ich mať toľko, koľko sa vám bude páčiť. Napríklad, môžete pridať <i>highway | trunk</i>znamená to cesta pre motorové vozidlá; <i>highway | residential</i> pre označenie ulice v obci; alebo <i>highway | footway</i> pre chodník pre peších. Ak bicykle sú zakázané, môžete pridať <i>bicycle | no</i>. Potom zaznamenáme názov, pridáme <i>name | Market Street</i>.\n\nTagy(značky) v Potlatchu sa zobrazujú na spodnej časti obrazovky – Kliknite na existujúcu cestu a budete vidieť aké tagy (značky) obsahuje. Kliknite na znak '+' (vpravo dole) a môžete pridať nový tag (značku). Pomocou klávesy 'x' každý tag (značku)  vymažete.\n\nMôžete označiť všetky cesty; body v cestách (napríklad brána, alebo semafor); a body záujmu.</bodytext>\n<column/><headline>Používanie prednastavených značiek</headline>\n<bodyText>Dostali sme sa na začiatok, Potlatch má hotové predvoľby obsahujúce najpopulárnejšie tags (značky).\n\n<img src=\"preset_road\">Vyberte cestu, potom klikajte medzi symbolmi, až kým nenájdete vhodný. Potom si vyberte najvhodnejšiu možnosť z menu.\n\nVýber doplní tagy(značky) z výberu. Niektoré okienka aj tak zostanú nevyplnené, aby ste mohli napísať (napríklad) názov cesty a číslo.</bodyText>\n<headline>Jednosmerné cesty</headline>\n<bodyText>Mohli by ste chcieť pridať tagy, ako <i>oneway | yes</i> - ale, ako zapísať v akom smere? Je tam šípka v ľavo dole, ktorá ukazuje smer cesty, od začiatku po koniec. Kliknutím sem smer cesty otočíte.</bodyText>\n<column/><headline>Voľba vašich vlastných tagov.</headline>\n<bodyText>Samozrejme, nie ste obmedzený iba na prednastavené tagy(značky). Použitím tlačítka '+', môžete pridať a používať akékoľvek tagy.\n\nMôžete sa pozrieť aké tagy používajú ostatní ľudia <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, a tu je dlhý obsah obľúbených tagov(značiek) na našej wiki <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. Ale tu sú <i>iba návrhy, nie podľa pravidiel</i>. Máte voľnosť pri vymýšľaní vašich vlastných tagov(značiek), alebo môžete prevziať tagy od iných.\n\nPretože OpenStreetMap dáta sú používané pri tvorbe veľmi rôznorodých máp, každá mapa sa bude zobrazovať (alebo 'interpretovať') podľa vlastného výberu tagov.</bodyText>\n<headline>Relácie</headline>\n<bodyText>Niekedy tagy(značky) nepostačujú, a vy potrebujete 'zoskupiť' dve a viac ciest. Možno zabočenie je zakázané z jednej cesty na druhú, alebo 20 ciest má spoločný znak a popisujú napr. cyklo trasu. Môžete to vytvoriť pokročilými vlastnosťami, ktoré sa volajú 'relácie'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Zistiť viac</a> na wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 6: Riešenie problémov\n\n--><page/><headline>Oprava chýb</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Na to slúži tlačítko Krok späť(undo) (môžete tiež použiť klávesu Z) – vrátite sa k stavu pred poslednou zmenou.\n\nMôžete vrátiť predtým uloženú verziu cesty, alebo bodu. Vyberte ich, potom kliknite na ich ID (číslo v ľavo dolu) – alebo stlačte H (pre 'históriu'). Budete vidieť obsah všetkého čo a kedy ste upravovali. Vyberte ktorý chcete vrátiť späť a kliknite Revert(Navrátiť).\n\nAk ste náhodou vymazali cestu a uložili to, stlačte U (na 'undelete' obnovenie). Všetky vymazané cesty budú zobrazené. Vyberte tú ktorú chcete; odomknite ju kliknutím na červený zámok; a normálne uložte.\n\nZbadali ste, že niekto iný urobil chyby? Pošlite mu priateľskú správu. Použite voľbu história (H) pre výber jeho mena, potom kliknite 'Mail'.\n\nPoužite Kontrolóra (v menu 'Advanced' pre pokročilé nastavenia) pre užitočné informácie o aktuálnej ceste, alebo bode.\n</bodyText><column/><headline>FAQs</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Urýchlenie práce</headline>\n<bodyText>Čím viac oddialite obraz, tým viac dát Potlatch načíta. Priblížte obraz späť a kliknite 'Upraviť' edit.\n\nVypnite 'Use pen and hand pointers' Ukazovateľ pero a ruka (v možnostiach okna) pre maximálnu rýchlosť.\n\nAk je server pomalý, skúste to pozdejšie. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\"> Skontrolujte wiki</a>pre známe problémy. Niekedy, ako v nedeľné večery, je vždy zaneprázdnený.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the red padlock to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 7: Rýchle odkazy\n\n--><page/><headline>Čo kliknúť</headline>\n<bodyText><b>Ťahať mapu</b> na pohybovanie sa.<b>Dvojitý-klik</b> pre vytvorenie nového POI.<b>Jeden-klik</b> pre začiatok novej cesty.<b>Držať a ťahať cestu alebo POI</b> pre ich presun.</bodyText>\n<headline>Keď kreslíte cestu</headline>\n<bodyText><b>Dvojitý-klik</b> alebo <b>stlačenie Enteru</b> ukončí kreslenie.<b>Klik</b> na inú cestu vytvorí pripojenie.<b>Shift-klik na koncový bod inej cesty</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n<headline>Keď je cesta vybratá</headline>\n<bodyText><b>Klik na bod</b> pre zvolenie bodu.<b>Shift-klik na cestu</b> pre vloženie nového bodu.<b>Shift-klik na bod</b> pre začiatok novej cesty z tohto miesta.<b>Control-klik na inú cestu</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Klávesové skratky</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Add <u>b</u>ackground source tag\nC Zavrieť <u>c</u>hangeset zmenový súbor\nG Zobraziť <u>G</u>PS stopy\nH Zobraziť <u>h</u>istóriu\nI Zobraziť <u>i</u>nspector kontrolu\nJ <u>J</u>oin vložiť bod do križujúcich ciest\nK Loc(zamknúť)<u>k</u>/unlock(odomknúť) aktuálny výber\nL Zobraziť aktuálnu <u>l</u>atitude(šírku)/longitude(dĺžku)\nM <u>M</u>aximalizovať editovacie okno\nP Vytvoriť <u>p</u>arallel rovnobežnú cestu\nR <u>R</u>epeat opakovať tagy\nS <u>S</u>ave Uložiť (ak neopravujete naživo)\nT <u>T</u>idy into straight line/circle\nU <u>U</u>ndelete obnoviť(ukázať vymazané cesty)\nX Rozdeliť cestu na dve\nZ Krok späť\n- Remove Odstrániť bod iba z tejto cesty\n+ Add pridať nový tag\n/ Select Vybrať inú cestu, ktorá zdieľa tento bod\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Delete point\n  (+Shift) Delete entire way\nReturn Finish drawing line\nSpace Hold and drag background\nEsc Abort this edit\n; reload from server\n0 Remove all tags\n1-9 Select preset tags\n  (+Shift) Select memorised tags\n  (+S/Ctrl) Memorise tags\n§ or ` Cycle between tag groups\n</textformat>\n</bodyText>"
80   hint_drawmode: kliknutím pridáte bod\ndvojklik/Návrat\nukončí líniu
81   hint_latlon: "šírka $1\ndĺžka $2"
82   hint_loading: nahrávam údaje
83   hint_overendpoint: nad koncovým bodom ($1)\nklik pre napojenie\nshift-klik pre zlúčenie
84   hint_overpoint: nad bodom ($1)\nkliknutím spojíte
85   hint_pointselected: vybratý bod\n(shift-klik na bod pre\n začiatok novej cesty
86   hint_saving: ukladanie údajov
87   hint_saving_loading: načítanie/ukladanie údajov
88   inspector: Kontrola
89   inspector_in_ways: V cestách
90   inspector_latlon: "Šírka $1\nDĺžka $2"
91   inspector_locked: Uzamknutý
92   inspector_node_count: ($1 krát)
93   inspector_not_in_any_ways: Nie je v žiadnej ceste (POI)
94   inspector_unsaved: Neuložené
95   inspector_uploading: (nahrávanie)
96   inspector_way_connects_to: Spojuje do $1 ciest
97   inspector_way_nodes: $1 bodov
98   inspector_way_nodes_closed: $1 body (zavreté)
99   loading: Načítava sa...
100   login_pwd: "Heslo:"
101   login_retry: Vaše miestne prihlásenie nebolo rozpoznané. Prosím skúste znovu.
102   login_title: Nemôžem sa prihlásiť
103   login_uid: "Užívateľské meno:"
104   more: Viac
105   newchangeset: "Prosím skúste znovu: Potlach spustí nový zmenový súbor."
106   "no": Nie
107   nobackground: Žiadne pozadie
108   norelations: V aktuálnej oblasti nie sú relácie
109   offset_choose: Zvoliť vyrovnanie (m)
110   offset_dual: Dvojprúdová cesta (D2)
111   offset_motorway: Dialnica (D3)
112   ok: Ok
113   openchangeset: Otvorenie súboru zmien
114   option_custompointers: Použitie ukazovateľa pera a ruky
115   option_external: "Externé spustenie:"
116   option_fadebackground: Zosvetliť pozadie
117   option_layer_cycle_map: OSM - cyklomapa
118   option_layer_maplint: OSM - Maplint (chyby)
119   option_layer_nearmap: "Austrália: NearMap"
120   option_layer_ooc_25k: "UK historický: 1:25k"
121   option_layer_tip: Vyberte si pozadie pre zobrazenie
122   option_limitways: Upozorniť pri načítaní priveľa dát
123   option_noname: Zvýrazniť nepomenované komunikácie
124   option_photo: "Fotky KML:"
125   option_thinareas: Použiť tenké čiary pre plochy
126   option_thinlines: Používať tenké čiary vo všetkých merítkach mapy
127   option_tiger: Označiť nezmenený TIGER
128   option_warnings: Zobrazovať plávajúce varovania
129   point: Bod
130   preset_icon_airport: Letisko
131   preset_icon_bar: Bar
132   preset_icon_bus_stop: Zastávka autobusu
133   preset_icon_cafe: Kaviareň
134   preset_icon_cinema: Kino
135   preset_icon_fast_food: Rýchle občerstvenie
136   preset_icon_ferry_terminal: Prievoz
137   preset_icon_fire_station: Hasičská stanica
138   preset_icon_hospital: Nemocnica
139   preset_icon_hotel: Hotel
140   preset_icon_museum: Múzeum
141   preset_icon_parking: Parkovanie
142   preset_icon_pharmacy: Lekáreň
143   preset_icon_place_of_worship: Kostol
144   preset_icon_police: Policajná stanica
145   preset_icon_post_box: Poštová schránka
146   preset_icon_pub: Krčma
147   preset_icon_restaurant: Reštaurácia
148   preset_icon_school: Škola
149   preset_icon_station: Železničná stanica
150   preset_icon_supermarket: Supermarket
151   preset_icon_taxi: Stanovisko taxi
152   preset_icon_telephone: Telefón
153   preset_icon_theatre: Divadlo
154   preset_tip: Vyberte z menu prednastavené tagy charakterizujúce $1
155   prompt_addtorelation: Pridať $1 do relácie
156   prompt_changesetcomment: "Napíšte popis urobených zmien:"
157   prompt_closechangeset: Zavrieť zmenový súbor $1
158   prompt_createparallel: Vytvoriť súbežnú cestu
159   prompt_editlive: Ukladať okamžite
160   prompt_editsave: Ukladať naraz
161   prompt_helpavailable: Nový užívateľ?  Nápovedu nájdete vpravo dole.
162   prompt_launch: Otvoriť externú URL
163   prompt_revertversion: "Vrátiť sa k skoršie uloženej verzii:"
164   prompt_savechanges: Uložiť zmeny
165   prompt_taggedpoints: Niektoré body tejto cesty majú tagy. Naozaj vymazať?
166   prompt_track: Zmeniť GPS stopy na cesty
167   prompt_unlock: Klik pre odomknutie
168   prompt_welcome: Vitajte na OpenStreetMap !
169   retry: Opakovať
170   revert: Vrátiť sa
171   save: Uložiť zmeny
172   tip_addrelation: Pridať do relácie
173   tip_addtag: Pridať nový tag
174   tip_alert: Nastala chyba - kliknite pre podrobnosti
175   tip_anticlockwise: Uzavretá cesta proti smeru hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
176   tip_clockwise: Uzavretá cesta v smere hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
177   tip_direction: Smer cesty - kliknutím otočíte smer
178   tip_gps: Zobraziť GPS stopy (G)
179   tip_noundo: Nie je čo vrátiť späť
180   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
181   tip_photo: Načítať fotky
182   tip_presettype: Vyberte, ktorý typ predvolieb bude ponúknutý v menu.
183   tip_repeattag: Doplniť tagy z predchádzajúcej vybratej cesty (R)
184   tip_revertversion: Vyberte dátum ku ktorému sa chcete vrátiť
185   tip_selectrelation: Pridať k vybratej ceste
186   tip_splitway: Rozdeliť cestu vo zvolenom bode (X)
187   tip_tidy: Usporiadať body v ceste  (T)
188   tip_undo: Krok späť $1 (Z)
189   uploading: Nahrávanie. . .
190   uploading_deleting_pois: Mazanie POI
191   uploading_deleting_ways: Vymazávanie ciest
192   uploading_poi: Nahrávanie POI $1
193   uploading_poi_name: Nahrávanie POI $1, $2
194   uploading_relation: Nahrávanie relácie $1
195   uploading_relation_name: Nahrávanie relácie $1, $2
196   uploading_way: Nahrávanie cesty $1
197   uploading_way_name: Nahrávaná cesta $1, $2
198   warning: Varovanie!
199   way: Cesta
200   "yes": Áno