Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2293'
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Derbeth
6 # Author: Macofe
7 # Author: Michawiki
8 # Author: Shirayuki
9 ---
10 dsb:
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
14   helpers:
15     submit:
16       diary_comment:
17         create: Składowaś
18       message:
19         create: Pósłaś
20       client_application:
21         create: Registrěrowaś
22         update: Wobźěłaś
23       redaction:
24         create: Redakciju napóraś
25         update: Redakciju składowaś
26       trace:
27         create: Nagraś
28         update: Změny składowaś
29       user_block:
30         create: Blokěrowanje wuźěliś
31         update: Blokěrowanje aktualizěrowaś
32   activerecord:
33     models:
34       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
35       changeset: Sajźba změnow
36       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
37       country: Kraj
38       diary_comment: Komentar dnjownika
39       diary_entry: Zapisk dnjownika
40       friend: Pśijaśel
41       language: Rěc
42       message: Powěsć
43       node: Suk
44       node_tag: Atribut suka
45       notifier: Powěźeńka
46       old_node: Stary suk
47       old_node_tag: Atribut starego suka
48       old_relation: Stara relacija
49       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
50       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
51       old_way: Stary puś
52       old_way_node: Suk starego puśa
53       old_way_tag: Atribut starego puśa
54       relation: Relacija
55       relation_member: Cłonk relacije
56       relation_tag: Atribut relacije
57       session: Pósejźenje
58       trace: Slěd
59       tracepoint: Slědowy dypk
60       tracetag: Atribut slěda
61       user: Wužywaŕ
62       user_preference: Wužywarske nastajenje
63       user_token: Wužywarske znamuško
64       way: Puś
65       way_node: Puśowy suk
66       way_tag: Puśowy atribut
67     attributes:
68       diary_comment:
69         body: Tekst
70       diary_entry:
71         user: Wužywaŕ
72         title: Tema
73         latitude: Šyrina
74         longitude: Dlinina
75         language: Rěc
76       friend:
77         user: Wužywaŕ
78         friend: Pśijaśel
79       trace:
80         user: Wužywaŕ
81         visible: Widobny
82         name: Mě
83         size: Wjelikosć
84         latitude: Šyrina
85         longitude: Dlinina
86         public: Zjawny
87         description: Wopisanje
88       message:
89         sender: Wótpósłaŕ
90         title: Tema
91         body: Tekst
92         recipient: Dostawaŕ
93       user:
94         email: E-mail
95         active: Aktiwny
96         display_name: Wužywarske mě
97         description: Wopisanje
98         languages: Rěcy
99         pass_crypt: Gronidło
100   editor:
101     default: Standard (tuchylu %{name})
102     potlatch:
103       name: Potlatch 1
104       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
105     id:
106       name: iD
107       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
108     potlatch2:
109       name: Potlatch 2
110       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
111     remote:
112       name: Zdalokawóźenje
113       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
114   api:
115     notes:
116       comment:
117         opened_at_html: Pśed %{when} napórany
118         opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
119         commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
120         commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
121         closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
122         closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
123         reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
124         reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
125       rss:
126         title: Pokazki OpenStreetMap
127         description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
128           -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
129         description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
130         opened: nowa pokazka (blisko %{place})
131         commented: nowy komentar (blisko %{place})
132         closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
133         reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
134       entry:
135         comment: Komentar
136         full: Dopołna pokazka
137   browse:
138     created: Napórany
139     closed: Zacynjony
140     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
141     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
142     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
143     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
144     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
145     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
146     version: Wersija
147     in_changeset: Sajźba změnow
148     anonymous: anonymny
149     no_comment: (žeden komentar)
150     part_of: Źěl wót
151     download_xml: XML ześěgnuś
152     view_history: Historiju pokazaś
153     view_details: Drobnostki pokazaś
154     location: 'Městno:'
155     changeset:
156       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
157       belongs_to: Awtor
158       node: Suki (%{count})
159       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
160       way: Puśe (%{count})
161       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
162       relation: Relacije (%{count})
163       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
164       changesetxml: Sajźbu změnow XML
165       osmchangexml: osmChange XML
166       feed:
167         title: Sajźba změnow %{id}
168         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
169     node:
170       title: 'Suk: %{name}'
171       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
172     way:
173       title: 'Puś: %{name}'
174       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
175       nodes: Suki
176       also_part_of:
177         few: źěl puśow %{related_ways}
178         one: źěl puśa %{related_ways}
179         two: źěl puśowu %{related_ways}
180         other: źěl puśow %{related_ways}
181     relation:
182       title: 'Relacija: %{name}'
183       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
184       members: Cłonki
185     relation_member:
186       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
187       type:
188         node: Suk
189         way: Puś
190         relation: Relacija
191     containing_relation:
192       entry: Relacija %{relation_name}
193       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
194     not_found:
195       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
196       type:
197         node: suk
198         way: puś
199         relation: relacija
200         changeset: sajźba změnow
201     timeout:
202       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
203       type:
204         node: suk
205         way: puś
206         relation: relacija
207         changeset: sajźba změnow
208     redacted:
209       redaction: Redakcija %{id}
210       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
211         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
212       type:
213         node: suk
214         way: puś
215         relation: relacija
216     start_rjs:
217       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
218         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
219         daty napšawdu zwobrazniś?
220       load_data: Daty zacytaś
221       loading: Zacytujo se...
222     tag_details:
223       tags: Atributy
224       wiki_link:
225         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
226         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
227       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
228       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
229       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
230     note:
231       title: 'Suk: %{id}'
232       new_note: Nowa notica
233       description: Wopisanje
234       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
235       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
236       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
237       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
238       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
239         %{when}</abbr>
240       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
241       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
242         %{when}</abbr>
243       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
244       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
245         %{when}</abbr>
246       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
247       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
248         %{when}</abbr>
249       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
250   changesets:
251     changeset_paging_nav:
252       showing_page: Bok %{page}
253       next: Pśiducy »
254       previous: « Pjerwjejšny
255     changeset:
256       anonymous: Anonymny
257       no_edits: (žedne změny)
258       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
259     changesets:
260       id: ID
261       saved_at: Datum składowanja
262       user: Wužywaŕ
263       comment: Komentar
264       area: Wurězk
265     index:
266       title: Sajźby změnow
267       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
268       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
269       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
270       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
271       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
272       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
273       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
274       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
275       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
276       load_more: Wěcej zacytaś
277     timeout:
278       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
279   diary_entries:
280     new:
281       title: Nowy zapisk dnjownika
282     form:
283       subject: 'Temowe nadpismo:'
284       body: 'Tekst:'
285       language: 'Rěc:'
286       location: 'Městno:'
287       latitude: 'Šyrina:'
288       longitude: 'Dlinina:'
289       use_map_link: kórtu wužywaś
290     index:
291       title: Dnjowniki wužywarjow
292       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
293       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
294       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
295       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
296       new: Nowy zapisk dnjownika
297       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
298       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
299       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
300       older_entries: Starše zapiski
301       newer_entries: Nowše zapiski
302     edit:
303       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
304       marker_text: Městno zapiska dnjownika
305     show:
306       title: Dnjownik %{user} | %{title}
307       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
308       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
309       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
310       login: Pśizjawjenje
311     no_such_entry:
312       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
313       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
314       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
315         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
316     diary_entry:
317       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
318       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
319       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
320       comment_count:
321         few: '%{count} komentary'
322         one: 1 komentar
323         two: '%{count} komentara'
324         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
325         other: '%{count} komentary'
326       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
327       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
328       confirm: Wobkšuśiś
329     diary_comment:
330       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
331       hide_link: Toś ten komentar schowaś
332       confirm: Wobkšuśiś
333     location:
334       location: 'Městno:'
335       view: Woglědaś se
336       edit: Wobźěłaś
337     feed:
338       user:
339         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
340         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
341       language:
342         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
343         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
344       all:
345         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
346         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
347     comments:
348       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
349       post: Powěsć
350       when: Cas
351       comment: Komentar
352       newer_comments: Nowše komentary
353       older_comments: Starše komentary
354   geocoder:
355     search:
356       title:
357         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
358         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
359         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>
361         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
363           Nominatim</a>
364         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
365     search_osm_nominatim:
366       prefix:
367         aerialway:
368           chair_lift: Sedłowy lift
369           drag_lift: Wlaceński lift
370           station: Gondlowa stacija
371         aeroway:
372           aerodrome: Lětanišćo
373           apron: Lětańske pśedpólo
374           gate: Wrota
375           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
376           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
377           taxiway: Lětadłowa cera
378           terminal: Terminal
379         amenity:
380           arts_centre: Kulturny centrum
381           atm: Pjenjezny awtomat
382           bank: Banka
383           bar: Bara
384           bbq: Grilowanišćo
385           bench: Ławka
386           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
387           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
388           biergarten: Piwowa zagroda
389           brothel: Bordel
390           bureau_de_change: Zaměnjarnja
391           bus_station: Busowe dwórnišćo
392           cafe: Kafejownja
393           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
394           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
395           car_wash: Awtomyjarnja
396           casino: Kasino
397           charging_station: Napołnjowańska stacija
398           cinema: Kino
399           clinic: Klinika
400           college: Wusoka šula
401           community_centre: Komunikaciski centrum
402           courthouse: Sudnistwo
403           crematorium: Krematorium
404           dentist: Zubny gójc
405           doctors: Gójce
406           drinking_water: Pitna wóda
407           driving_school: Jězdna šula
408           embassy: Wjelikopósłaństwo
409           fast_food: Pójědankarnja
410           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
411           fire_station: Wognjarnja
412           food_court: Food Court
413           fountain: Studnja
414           fuel: Tankownja
415           grave_yard: Kjarchob
416           hospital: Chórownja
417           hunting_stand: Góntwarske sedło
418           ice_cream: Lod
419           kindergarten: Źiśownja
420           library: Knigłownja
421           marketplace: Wikowanišćo
422           nightclub: Nocny klub
423           nursing_home: Wótwardowarnja
424           office: Běrow
425           parking: Parkowanišćo
426           pharmacy: Aptejka
427           place_of_worship: Bóžy dom
428           police: Policija
429           post_box: Listowy kašćik
430           post_office: Post
431           preschool: Pśedšula
432           prison: Popajźeństwo
433           pub: Kjarcma
434           public_building: Zjawne twarjenje
435           recycling: Zběranišćo starowinow
436           restaurant: Gósćeńc
437           retirement_home: Starcownja
438           sauna: Sawna
439           school: Šula
440           shelter: Pódstup
441           shop: Pśekupnica
442           shower: Duša
443           social_centre: Socialny centrum
444           social_club: Towarišliwostny klub
445           social_facility: Socialna institucija
446           studio: Studijo
447           swimming_pool: Plěwarnja
448           taxi: Taksijowe městno
449           telephone: Zjawny telefon
450           theatre: Źiwadło
451           toilets: Toalety
452           townhall: Radnica
453           university: Uniwersita
454           vending_machine: Awtomat
455           veterinary: Skótny gójc
456           village_hall: Gmejnski centrum
457           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
458           youth_centre: Młoźinski centrum
459         boundary:
460           administrative: Zastojnstwowa granica
461           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
462           national_park: Narodny park
463           protected_area: Šćitane strony
464         bridge:
465           aqueduct: Akwedukt
466           suspension: Wisaty móst
467           swing: Zawjertny móst
468           viaduct: Wiadukt
469           "yes": Móst
470         building:
471           "yes": Twarjenje
472         emergency:
473           phone: Słup za nuzowe zawołanje
474         highway:
475           bridleway: Rejtarska drožka
476           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
477           bus_stop: Busowe zastanišćo
478           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
479           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
480           emergency_access_point: Nuzowa słužba
481           footway: Chódnik
482           ford: Brod
483           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
484           milestone: Kilometrownik
485           motorway: Awtodroga
486           motorway_junction: Kśica awtodrogi
487           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
488           path: Sćažka
489           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
490           platform: Platforma
491           primary: Droga prědnego rěda
492           primary_link: Droga prědnego rěda
493           proposed: Naraźona droga
494           raceway: Wuběgowanišćo
495           residential: Bydleńska droga
496           rest_area: Wótpócywanišćo
497           road: Droga
498           secondary: Droga drugego rěda
499           secondary_link: Droga drugego rěda
500           service: Paralelna droga
501           services: Gósćeńc pśi awtodroze
502           speed_camera: Błyskowak
503           steps: Stupy
504           street_lamp: Pśidrožna latarnja
505           tertiary: Droga tśeśego rěda
506           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
507           track: Pólna drožka
508           trail: Sćažka
509           trunk: Dalokowobchadowa droga
510           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
511           unclassified: Njezarědowana droga
512         historic:
513           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
514           battlefield: Bitwišćo
515           boundary_stone: Granicny kamjeń
516           building: Twarjenje
517           castle: Grod
518           church: Cerkwja
519           citywalls: Měsćańske murje
520           fort: Fort
521           house: Dom
522           icon: Ikona
523           manor: Kubło
524           memorial: Wopomnišćo
525           mine: Pódkopy
526           monument: Pomnik
527           ruins: Ruiny
528           tomb: Row
529           tower: Torm
530           wayside_cross: Kśica drogi
531           wayside_shrine: Lodka drogi
532           wreck: Wrak
533         landuse:
534           allotments: Gumnyška
535           basin: Basenk
536           brownfield: Industrijowe lědo
537           cemetery: Kjarchob
538           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
539           conservation: Pśirodošćit
540           construction: Twarnišćo
541           farm: Farma
542           farmland: Rola
543           farmyard: Žywnosć
544           forest: Góla
545           garages: Pórěźarnja awtow
546           grass: Błomje
547           greenfield: njewobtwarjona zemja
548           industrial: Industrijowy wobcerk
549           landfill: Wótchytanišćo
550           meadow: Łuka
551           military: Militarny wobcerk
552           mine: Pódkopy
553           orchard: Sadownja
554           quarry: Skała
555           railway: Zeleznica
556           recreation_ground: Wódychańske strony
557           reservoir: Gaśeński jazor
558           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
559           residential: Bydleński wobcerk
560           retail: Drobne wikowanje
561           road: Drogowy wobcerk
562           village_green: Wejsny najs
563           vineyard: Winowe kubło
564         leisure:
565           beach_resort: Mórske kupjele
566           bird_hide: Schow za ptaški
567           common: Almenda
568           fishing: Wuźišćo
569           fitness_station: Fitnesstudio
570           garden: Zagroda
571           golf_course: Golfowišćo
572           ice_rink: Lodowa hala
573           marina: Jachtowy pśistaw
574           miniature_golf: Minigolf
575           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
576           park: Park
577           pitch: Sportnišćo
578           playground: Grajkanišćo
579           recreation_ground: Wódychańske strony
580           sauna: Sawna
581           slipway: Łoźowa suwanka
582           sports_centre: Sportowy centrum
583           stadium: Stadion
584           swimming_pool: Swimmingpool
585           track: Wuběgowánska cera
586           water_park: Wódowy park
587         military:
588           airfield: Wójarske lětanišćo
589           barracks: Kazerna
590           bunker: Bunker
591         mountain_pass:
592           "yes": Górski pas
593         natural:
594           bay: Zalew
595           beach: Pśibrjog
596           cape: Kap
597           cave_entrance: Jamowy zachod
598           cliff: Skalina
599           crater: Krater
600           dune: Změt pěska
601           fell: Fjel
602           fjord: Fjord
603           forest: Góla
604           geyser: Geysir
605           glacier: Lodojc
606           heath: Wrjosate strony
607           hill: Górka
608           island: Kupa
609           land: Zemja
610           marsh: Marša
611           moor: Bagno
612           mud: Błoto
613           peak: Špica
614           point: Městno
615           reef: Riff
616           ridge: Górski grjebjeń
617           rock: Skała
618           scree: Kamjenišćo
619           scrub: Krě
620           spring: Žrědło
621           stone: Kamjeń
622           strait: Mórska wuscyna
623           tree: Bom
624           valley: Doł
625           volcano: Wulkan
626           water: Wódy
627           wetland: Ługowe łuki
628           wood: Lěs
629         office:
630           accountant: Knigływjeźeński běrow
631           architect: Architektowy běrow
632           company: Zawod
633           employment_agency: Źěłowy amt
634           estate_agent: Maklaŕ gruntow
635           government: Amt
636           insurance: Zawěsćeński běrow
637           lawyer: Pšawizniski běrow
638           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
639           telecommunication: Telekomunikaciski amt
640           travel_agent: Drogowański běrow
641           "yes": Běrow
642         place:
643           city: Wjelike město
644           country: Kraj
645           county: Wokrejs
646           farm: Žywnosć
647           hamlet: Wjaska
648           house: Dom
649           houses: Domy
650           island: Kupa
651           islet: Mała kupa
652           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
653           locality: Sedlišćo
654           municipality: Gmejna
655           neighbourhood: Bydleński wobcerk
656           postcode: Postowa licba
657           region: Region
658           sea: Mórjo
659           state: Zwězkowy kraj
660           subdivision: Trabantowe město
661           suburb: Pśedměsto
662           town: Město
663           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
664           village: Wjas
665         railway:
666           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
667           construction: Zeleznicowa cera se twari
668           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
669           funicular: Powrjozowa zeleznica
670           halt: Zeleznicowe zastanišćo
671           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
672           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
673           light_rail: Měsćańska zeleznica
674           miniature: Miniaturna zeleznica
675           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
676           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
677           platform: Pśistupnišćo
678           preserved: Wuchowana zeleznica
679           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
680           spur: Kólejowy wótstawk
681           station: Dwórnišćo
682           stop: Zeleznicowe zastanišćo
683           subway: Zastanišćo pódzemskeje
684           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
685           switch: Pśestajadło
686           tram: Elektriska
687           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
688         shop:
689           alcohol: Wobchod za spirituoze
690           antiques: Wobchod za starobki
691           art: Wobchod wuměłskich twórbow
692           bakery: Pjakarnja
693           beauty: Parfimerija
694           beverages: Piśowy mark
695           bicycle: Wobchod za kólasa
696           books: Knigłarnja
697           boutique: Butika
698           butcher: Rěznik
699           car: Awtownja
700           car_parts: Awtowe narownanki
701           car_repair: Pórěźarnja awtow
702           carpet: Tepichowy wobchod
703           charity: Dobrotnostny wobchod
704           chemist: Aptejka
705           clothes: Woblekarnja
706           computer: Computerowy wobchod
707           confectionery: Konditarnja
708           convenience: Kšamarska loda
709           copyshop: Kopěrowański wobchod
710           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
711           deli: Wobchod za delikatese
712           department_store: Kupnica
713           discount: Discounter
714           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
715           dry_cleaning: Cysćarnja
716           electronics: Elektronikowy wobchod
717           estate_agent: Maklaŕ gruntow
718           farm: Žywnosćowy wobchod
719           fashion: Modowy wobchod
720           fish: Wobchod za ryby
721           florist: Kwětkarnja
722           food: Wobchod za žywidła
723           funeral_directors: Zakopowański institut
724           furniture: Meblowy wobchod
725           gallery: Galerija
726           garden_centre: Zagrodowy center
727           general: Wobchod za měšane wóry
728           gift: Wobchod za dary
729           greengrocer: Zeleninarski wobchod
730           grocery: Wobchod za žywidła
731           hairdresser: Frizerski salon
732           hardware: Twarski mark
733           hifi: Technika hi-fi
734           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
735           kiosk: Kiosk
736           laundry: Pałkarnja
737           mall: Nakupowanišćo
738           market: Wiki
739           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
740           motorcycle: Wobchod za motorske
741           music: Wobchod za muzikalije
742           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
743           optician: Optikaŕ
744           organic: Wobchod za biocarobu
745           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
746           pet: Coologiska pśedawarnja
747           pharmacy: Aptejka
748           photo: Fotograf
749           second_hand: Nakupowarnja
750           shoes: Wobchod za crjeje
751           sports: Sportowy wobchod
752           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
753           supermarket: Supermark
754           tailor: Šlodarnja
755           toys: Wobchod za grajki
756           travel_agency: Drogowański běrow
757           video: Wideowobchod
758           wine: Wobchod za spirituoze
759           "yes": Wobchod
760         tourism:
761           alpine_hut: Górski chromcyk
762           artwork: Wuměłska twórba
763           attraction: Atrakcija
764           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
765           cabin: Chyža
766           camp_site: Campingowanišćo
767           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
768           chalet: Prozninski domcyk
769           guest_house: Góstny dom
770           hostel: Młodownja
771           hotel: Hotel
772           information: Informacije
773           motel: Motel
774           museum: Muzeum
775           picnic_site: Piknikowanišćo
776           theme_park: Rozwjaseleński park
777           viewpoint: Rozglědanišćo
778           zoo: Coo
779         tunnel:
780           culvert: Wótwódowy kanal
781           "yes": Tunel
782         waterway:
783           artificial: Kumštna wódna droga
784           boatyard: Ŀoźnica
785           canal: Kanal
786           dam: Zagaśica
787           derelict_canal: Zanjerózony kanal
788           ditch: Grobla
789           dock: Dok
790           drain: Wótwódowy kanal
791           lock: Pušćalnica
792           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
793           mooring: Pśistajenje
794           rapids: Pśejmy rěki
795           river: Rěka
796           stream: Rěcka
797           wadi: Wadi
798           waterfall: Wódopad
799           weir: Gaśeńska murja
800       admin_levels:
801         level2: Statna granica
802         level4: Krajna granica
803         level5: Regionowa granica
804         level6: Wokrejsna granica
805         level8: Měsćańska granica
806         level9: Granica měsćańskego źěla
807         level10: Pśedměsćańska granica
808     description:
809       title:
810         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
811           Nominatim</a>
812         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
813       types:
814         cities: Wjelike města
815         towns: Města
816         places: Městna
817     results:
818       no_results: Žedne wuslědki namakane
819       more_results: Dalšne wuslědki
820   layouts:
821     logo:
822       alt_text: Logo OpenStreetMap
823     home: K domacnemu městnoju
824     logout: Wótzjawiś
825     log_in: Pśizjawiś
826     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
827     sign_up: Registrěrowaś
828     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
829     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
830     edit: Wobźěłaś
831     history: Historija
832     export: Eksport
833     data: Daty
834     export_data: Daty eksportěrowaś
835     gps_traces: GPS-slědy
836     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
837     user_diaries: Dnjowniki
838     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
839     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
840     tag_line: Licha wikikórta swěta
841     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
842     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
843       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
844     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
845     partners_ucl: z UCL VR Centre
846     partners_bytemark: Bytemark Hosting
847     partners_partners: partnerow
848     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
849       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
850     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
851       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
852     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
853     help: Pomoc
854     about: Wó
855     copyright: Awtorske pšawo
856     community: Zgromaźeństwo
857     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
858     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
859     foundation: Załožba
860     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
861     make_a_donation:
862       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
863       text: Pósćiś
864     learn_more: Dalšne informacije
865     more: Wěcej
866   notifier:
867     diary_comment_notification:
868       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
869       hi: Witaj %{to_user},
870       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
871         nadpismom %{subject} komentěrował:'
872       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
873         abo na %{replyurl} wótegroniś
874     message_notification:
875       hi: Witaj %{to_user},
876       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
877         %{subject}:'
878       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
879     friend_notification:
880       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
881       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
882       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
883       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
884     gpx_notification:
885       greeting: Witaj,
886       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
887       with_description: z wopisanim
888       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
889       and_no_tags: a žedne atributy.
890       failure:
891         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
892         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
893         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
894           wobinuś
895         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
896       success:
897         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
898         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
899           zacytało.
900     signup_confirm:
901       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
902       greeting: Witaj!
903       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
904       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
905         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
906         konto wobkšuśił:'
907       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
908         za prědne kšacei daś.
909     email_confirm:
910       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
911     email_confirm_plain:
912       greeting: Witaj,
913       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
914         do %{new_address} změniś.
915       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
916         změnu.
917     email_confirm_html:
918       greeting: Witaj,
919       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
920         do %{new_address} změniś.
921       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
922     lost_password:
923       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
924     lost_password_plain:
925       greeting: Witaj,
926       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
927         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
928       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
929         slědk stajił.
930     lost_password_html:
931       greeting: Witaj,
932       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
933         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
934       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
935         slědk stajił.
936     note_comment_notification:
937       anonymous: Anonymny wužywaŕ
938       greeting: Witaj,
939       commented:
940         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
941         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
942           se zajmujoš'
943         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
944           zawóstajił.'
945         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
946           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
947       closed:
948         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
949         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
950           se zajmujoš'
951         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
952           docynił.'
953         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
954           Pokazka jo blisko %{place}.'
955       reopened:
956         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
957         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
958           kótaruž se zajmujoš'
959         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
960           reaktiwěrował.'
961         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
962           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
963       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
964   messages:
965     inbox:
966       title: Post
967       my_inbox: Mój post
968       outbox: pósłany
969       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
970       new_messages:
971         few: '%{count} nowe powěsći'
972         one: '%{count} nowa powěsć'
973         two: '%{count} nowej powěsći'
974         other: '%{count} nowych powěsćow'
975       old_messages:
976         few: '%{count} stare powěsći'
977         one: '%{count} stara powěsć'
978         two: '%{count} starej powěsći'
979         other: '%{count} starych powěsćow'
980       from: Wót
981       subject: Temowe nadpismo
982       date: Datum
983       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
984         do zwiska?
985       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
986     message_summary:
987       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
988       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
989       reply_button: Wótegroniś
990       destroy_button: Lašowaś
991     new:
992       title: Powěsć pósłaś
993       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
994       subject: Temowe nadpismo
995       body: Tekst
996       back_to_inbox: Slědk k postoju
997     create:
998       message_sent: Powěsć pósłana
999       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1000         wopytujoš dalšne pósłaś.
1001     no_such_message:
1002       title: Powěsć njeeksistěrujo
1003       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1004       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1005     outbox:
1006       title: Pósłany
1007       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1008       inbox: post
1009       outbox: pósłany
1010       messages:
1011         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1012         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1013         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1014         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1015       to: Komu
1016       subject: Temowe nadpismo
1017       date: Datum
1018       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1019         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1020       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1021     reply:
1022       wrong_user: |-
1023         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1024         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1025     show:
1026       title: Powěsć cytaś
1027       from: Wót
1028       subject: Temowe nadpismo
1029       date: Datum
1030       reply_button: Wótegroniś
1031       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1032       back: Slědk
1033       to: Komu
1034       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1035         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1036         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1037     sent_message_summary:
1038       destroy_button: Lašowaś
1039     mark:
1040       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1041       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1042     destroy:
1043       destroyed: Powěsć wulašowana
1044   site:
1045     about:
1046       next: Pśiducy
1047       copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1048       used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1049         k dispoziciji'
1050       lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1051         a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1052         na cełem swěśe.
1053       local_knowledge_title: Lokalna wěda
1054       local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce
1055         wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM
1056         dokładny a aktualny był.
1057       community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1058       community_driven_html: |-
1059         Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1060         Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1061         Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1062       open_data_title: Zjawne daty
1063       open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1064         zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1065         změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1066         licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa
1067         a licence</a> za drobnosći.'
1068       partners_title: Partnarje
1069     copyright:
1070       foreign:
1071         title: Wó toś tom pśełožku
1072         text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link},
1073           engelski bok ma prědnosć měś
1074         english_link: engelskim originalom
1075       native:
1076         title: Wó toś tom boku
1077         text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
1078           toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1079         native_link: dolnoserbskej wersiji
1080         mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1081       legal_babble:
1082         title_html: Awtorske pšawo a licenca
1083         intro_1_html: |-
1084           OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
1085           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1086           Commons Open Database</a> (ODbL).
1087         intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
1088           dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
1089           naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
1090           licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
1091           code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1092         intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
1093           stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1094           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1095         credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1096         credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1097         credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
1098           a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se
1099           pód CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
1100           togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
1101           OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś.
1102           W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy
1103           śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
1104           k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
1105           na creativecommons.org dopomnjeś.
1106         credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w
1107           rožku kórty pokazaś. Na pśikład:'
1108         attribution_example:
1109           alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
1110           title: Pśipokazański pśikład
1111         more_title_html: Dalšne informacije
1112         more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
1113           pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
1114           pšašenja</a>.
1115         more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy
1116           dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
1117           za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
1118           za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
1119           za wužywanje Nominatim</a>."
1120         contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1121         contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
1122           teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a
1123           drugich žrědłow, mjaz nimi:'
1124         contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1125           Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1126           BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1127           Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1128           AT ze změnami</a>).'
1129         contributors_au_html: '<strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske
1130           daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau
1131           of Statistics).'
1132         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1133           GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1134           Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division,
1135           Statistics Canada).'
1136         contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1137           datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1138           pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1139         contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1140           Générale des Impôts.'
1141         contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy;
1142           AND, 2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1143         contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze
1144           žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1145         contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1146           z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1147           Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1148         contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1149           z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1150           za datowe banki 2010-2012.'
1151         contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1152           su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1153           sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1154         contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni,
1155           až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1156           abo pśewzejo rukowanje.
1157         infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1158         infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda
1159           daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google
1160           Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1161         infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo
1162           se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał,
1163           póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1164           za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1165           boku</a> k wěsći.
1166     index:
1167       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1168         JavaScript.
1169       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1170       permalink: Trajny wótkaz
1171       shortlink: Krotki wótkaz
1172       createnote: Pokaz pśidaś
1173       license:
1174         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1175       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1176         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1177     edit:
1178       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1179       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1180         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1181       user_page_link: wužywarskem boku
1182       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1183       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1184         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1185         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1186         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1187       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1188         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1189         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1190       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1191         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1192       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1193         klikni na "Składowaś".)
1194       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1195       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1196         su trěbne za toś tu funkciju.
1197     export:
1198       title: Eksportěrowaś
1199       area_to_export: Wurězk za eksport
1200       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
1201       format_to_export: Format za eksport
1202       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
1203       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
1204       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
1205       licence: Licenca
1206       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
1207         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
1208       too_large:
1209         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
1210           ze slědujucych lisćinow:'
1211         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
1212           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
1213           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
1214         planet:
1215           title: Planet OSM
1216           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
1217             OpenStreetMap
1218         overpass:
1219           title: Overpass API
1220           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
1221             ześěgnuś
1222         geofabrik:
1223           title: Geofabrik Downloads
1224           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
1225             wubranych městow
1226         metro:
1227           title: Metro Extracts
1228           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
1229         other:
1230           title: Druge žrědła
1231           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
1232       options: Opcije
1233       format: 'Format:'
1234       scale: Měritko
1235       max: maks.
1236       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
1237       zoom: Skalěrowanje
1238       add_marker: Kórśe marku pśidaś
1239       latitude: 'Šyrina:'
1240       longitude: 'Dlinina:'
1241       output: Wudaśe
1242       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
1243       export_button: Eksport
1244     fixthemap:
1245       title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1246       how_to_help:
1247         title: Kak móžoš pomagaś
1248         join_the_community:
1249           title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1250           explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł,
1251             na pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1252             se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1253         add_a_note:
1254           instructions_html: |-
1255             Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1256             To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1257             Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1258       other_concerns:
1259         title: Druge nastupnosći
1260         explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju
1261           abo nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju
1262           awtorstwa</a> za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju
1263           <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju kupku</a>
1264           do zwiska.
1265     help:
1266       title: Pomoc
1267       introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a
1268         wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich
1269         temow.
1270       welcome:
1271         url: /welcome
1272         title: Witaj k OSM
1273         description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1274           OpenStreetMap.
1275       help:
1276         url: https://help.openstreetmap.org/
1277         title: help.openstreetmap.org
1278         description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a
1279           wótegronow OpenStreetMap.
1280       wiki:
1281         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1282         title: wiki.openstreetmap.org
1283         description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1284     sidebar:
1285       search_results: Pytańske wuslědki
1286       close: Zacyniś
1287     search:
1288       search: Pytaś
1289       where_am_i: Źo som?
1290       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1291       submit_text: Źi
1292     key:
1293       table:
1294         entry:
1295           motorway: Awtodroga
1296           trunk: Malsna droga
1297           primary: Zwězkowa droga
1298           secondary: Nakrajna droga
1299           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1300           track: Cera
1301           bridleway: Rejtarska drožka
1302           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1303           footway: Drožka
1304           rail: Zeleznica
1305           subway: Pódzemska
1306           tram:
1307           - Měsćańska zeleznica
1308           - elektriska
1309           cable:
1310           - Kablowa elektriska
1311           - sedłowy lift
1312           runway:
1313           - Pśizemjeńska cera
1314           - lětadłowa cera
1315           apron:
1316           - Pśedpólo lětanišća
1317           - terminal
1318           admin: Zastojnstwowa granica
1319           forest: Góla
1320           wood: Lěs
1321           golf: Golfowišćo
1322           park: Park
1323           resident: Bydleński wobcerk
1324           common:
1325           - Powšykny
1326           - łuka
1327           retail: Nakupowanišćo
1328           industrial: Industrijowy wobcerk
1329           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1330           heathland: Wrjosate strony
1331           lake:
1332           - Jazor
1333           - gaśeński jazor
1334           farm: Farma
1335           brownfield: Industrijowe lědo
1336           cemetery: Kjarchob
1337           allotments: Gumnyškarnje
1338           pitch: Sportnišćo
1339           centre: Sportowy centrum
1340           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1341           military: Militarny wobcerk
1342           school:
1343           - Šula
1344           - uniwersita
1345           building: Pśesegajuce twarjenje
1346           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1347           summit:
1348           - Wjerch
1349           - špica
1350           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1351           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1352           private: Priwatny pśistup
1353           destination: Jano za pśigranicujucych
1354           construction: Drogi w twari
1355     richtext_area:
1356       edit: Wobźěłaś
1357       preview: Pśeglěd
1358     markdown_help:
1359       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1360         analyzěrowany
1361       headings: Nadpisma
1362       heading: Nadpismo
1363       subheading: Pódnapismo
1364       unordered: Nalicenje
1365       ordered: Numerěrowana lisćina
1366       first: Prědny element
1367       second: Drugi element
1368       link: Wótkaz
1369       text: Tekst
1370       image: Wobraz
1371       alt: Alternatiwny tekst
1372       url: URL
1373     welcome:
1374       title: Witaj!
1375       introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1376         Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1377         jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1378       whats_on_the_map:
1379         title: Což na kórtu słuša
1380         on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1381           a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki
1382           wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1383         off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1384           historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1385           žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1386           dowólnosć.
1387       basic_terms:
1388         title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1389         paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su
1390           někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1391         editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1392           wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1393         node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1394         way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka,
1395           jazor abo twarjenje.
1396         tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1397           mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1398       questions:
1399         title: Maš hyšći pšašanja?
1400         paragraph_1_html: |-
1401           OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1402           <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1403       start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1404       add_a_note:
1405         title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1406         paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby
1407           se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1408         paragraph_2_html: |-
1409           Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1410           <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1411   traces:
1412     visibility:
1413       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1414       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1415       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1416       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1417         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1418     new:
1419       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1420       description: 'Wopisanje:'
1421       tags: 'Atributy:'
1422       tags_help: pśez komu wótźělony
1423       visibility: 'Widobnosć:'
1424       visibility_help: Co to groni?
1425       help: Pomoc
1426     create:
1427       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1428       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1429         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1430       traces_waiting:
1431         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1432           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1433           drugich wužywarjow.
1434         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1435           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1436           drugich wužywarjow.
1437     edit:
1438       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1439       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1440       filename: 'Datajowe mě:'
1441       download: ześěgnuś
1442       uploaded_at: 'Nagraty:'
1443       points: 'Dypki:'
1444       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1445       map: kórta
1446       edit: wobźěłaś
1447       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1448       description: 'Wopisanje:'
1449       tags: 'Atributy:'
1450       tags_help: pśez komu wótźělony
1451       visibility: 'Widobnosć:'
1452       visibility_help: Co to groni?
1453     trace_optionals:
1454       tags: Atributy
1455     show:
1456       title: Pokazujo se slěd %{name}
1457       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1458       pending: NJEDOCYNJONY
1459       filename: 'Datajowe mě:'
1460       download: ześěgnuś
1461       uploaded: 'Nagraty:'
1462       points: 'Dypki:'
1463       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1464       map: kórta
1465       edit: wobźěłaś
1466       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1467       description: 'Wopisanje:'
1468       tags: 'Atributy:'
1469       none: Žeden
1470       edit_trace: Toś tu ceru wobźěłaś
1471       delete_trace: Toś tu ceru wulašowaś
1472       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1473       visibility: 'Widobnosć:'
1474     trace_paging_nav:
1475       showing_page: Bok %{page}
1476       older: Starše slědy
1477       newer: Nowše slědy
1478     trace:
1479       pending: Njedocynjony
1480       count_points: '%{count} dypkow'
1481       more: wěcej
1482       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1483       view_map: Kórtu pokazaś
1484       edit: wobźěłaś
1485       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1486       public: ZJAWNY
1487       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1488       private: PRIWATNY
1489       trackable: SLĚDUJOBNY
1490       by: wót
1491       in: w
1492       map: kórta
1493     index:
1494       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1495       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1496       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1497       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1498       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1499         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1500         boku</a>.
1501       upload_trace: Slěd nagraś
1502       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1503     delete:
1504       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1505     make_public:
1506       made_public: Wózjawjona cera
1507     offline_warning:
1508       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1509     offline:
1510       heading: Składowanje GPX offline
1511       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1512     georss:
1513       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1514     description:
1515       description_with_count:
1516         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1517         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1518         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1519         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1520       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1521   application:
1522     require_cookies:
1523       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1524         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1525     setup_user_auth:
1526       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1527         aby wěcej zgónił.
1528       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1529         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1530         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1531   oauth:
1532     authorize:
1533       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1534       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1535         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1536         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1537       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1538       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1539       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1540       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1541       allow_write_api: kórtu změniś.
1542       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1543       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1544       allow_write_notes: pokazki změniś.
1545     authorize_success:
1546       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1547       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1548       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1549     authorize_failure:
1550       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1551       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1552       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1553     revoke:
1554       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1555   oauth_clients:
1556     new:
1557       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1558     edit:
1559       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1560     show:
1561       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1562       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1563       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1564       url: 'URL za napšašowański token:'
1565       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1566       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1567       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1568       edit: Drobnostki wobźěłaś
1569       delete: Klient wulašowaś
1570       confirm: Sy se wěsty?
1571       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1572       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1573       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1574       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1575       allow_write_api: kórtu změniś.
1576       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1577       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1578       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1579     index:
1580       title: Móje OAuth-drobnostiki
1581       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1582       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1583       application: Mě aplikacije
1584       issued_at: Wustajony
1585       revoke: Wótpóraś!
1586       my_apps: Móje aplikacije
1587       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1588         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1589         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1590       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1591       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1592     form:
1593       name: Mě
1594       required: Trěbny
1595       url: URL głowneje aplikacije
1596       callback_url: URL slědkwołanja
1597       support_url: URL pódpěry
1598       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1599       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1600       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1601       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1602       allow_write_api: kórtu změniś.
1603       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1604       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1605       allow_write_notes: pokazki změniś.
1606     not_found:
1607       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1608     create:
1609       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1610     update:
1611       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1612     destroy:
1613       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1614   users:
1615     login:
1616       title: Pśizjawjenje
1617       heading: Pśizjawjenje
1618       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1619       password: 'Gronidło:'
1620       openid: '%{logo} OpenID:'
1621       remember: 'Spomnjeś se:'
1622       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1623       login_button: Pśizjawiś se
1624       register now: Něnto registrěrowaś
1625       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1626         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1627       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1628       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1629       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1630       no account: Njamaš wužywarske konto?
1631       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1632         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1633         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1634       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1635         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1636       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1637       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1638     logout:
1639       title: Wótzjawiś se
1640       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1641       logout_button: Wótzjawjenje
1642     lost_password:
1643       title: Zabyte gronidło
1644       heading: Sy gronidło zabył?
1645       email address: 'E-mailowa adresa:'
1646       new password button: Gronidło slědk stajiś
1647       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1648         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1649       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1650         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1651       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1652     reset_password:
1653       title: Gronidło slědk stajiś
1654       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1655       password: 'Gronidło:'
1656       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1657       reset: Gronidło slědk stajiś
1658       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1659       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1660     new:
1661       title: Registrěrowaś
1662       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1663       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1664         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1665         wobźěłowaś.
1666       about:
1667         header: Lichy a wobźěłujobny
1668         html: |-
1669           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1670           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1671       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1672         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1673       email address: 'E-mailowa adresa:'
1674       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1675       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1676         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1677         priwatnosći</a>)
1678       display name: 'Wužywarske mě:'
1679       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1680         w nastajenjach změniś.
1681       password: 'Gronidło:'
1682       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1683       continue: Registrěrowaś
1684       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1685       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1686         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1687     terms:
1688       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1689       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1690       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1691         pśistupne.
1692       consider_pd_why: Co to jo?
1693       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1694         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1695       decline: Wótpokazaś
1696       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1697         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1698       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1699       legale_names:
1700         france: Francojska
1701         italy: Italska
1702         rest_of_world: Zbytk swěta
1703     no_such_user:
1704       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1705       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1706       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1707         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1708     show:
1709       my diary: Mój dnjownik
1710       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1711       my edits: Móje změny
1712       my traces: Móje ceri
1713       my notes: Móje pokazki
1714       my messages: Móje powěsći
1715       my profile: Mój profil
1716       my settings: Móje nastajenja
1717       my comments: Móje komentary
1718       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1719       blocks on me: Dostane blokowanja
1720       blocks by me: Dane blokěrowanja
1721       send message: Powěsć pósłaś
1722       diary: Dnjownik
1723       edits: Změny
1724       traces: Slědy
1725       notes: Pokazki kórty
1726       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1727       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1728       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1729       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1730       ct undecided: Njerozsuźony
1731       ct declined: Wótpokazany
1732       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1733       email address: 'E-mailowa adresa:'
1734       created from: 'Napórany z:'
1735       status: 'Status:'
1736       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1737       description: Wopisanje
1738       user location: Wužywarske městno
1739       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1740         wužywarjow w swójej bliskosći.
1741       settings_link_text: nastajenja
1742       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1743       km away: '%{count} km zdalony'
1744       m away: '%{count} m zdalony'
1745       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1746       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1747       role:
1748         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1749         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1750         grant:
1751           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1752           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1753         revoke:
1754           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1755           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1756       block_history: dostane blokěrowanja
1757       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1758       comments: Komentary
1759       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1760       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1761       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1762       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1763       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1764       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1765       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1766       confirm: Wobkšuśiś
1767       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1768       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1769       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1770       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1771     popup:
1772       your location: Twójo městno
1773       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1774       friend: Pśijaśel
1775     account:
1776       title: Konto wobźěłaś
1777       my settings: Móje nastajenja
1778       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1779       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1780       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1781       openid:
1782         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1783         link text: Co to jo?
1784       public editing:
1785         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1786         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1787         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1788         enabled link text: Co to jo?
1789         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1790           anonymne.
1791         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1792       public editing note:
1793         heading: Zjawne wobźěłowanje
1794         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1795           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1796           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1797           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1798           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1799           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1800           zjawne.</li></ul>
1801       contributor terms:
1802         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1803         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1804         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1805         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1806           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1807         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1808         link text: Co to jo?
1809       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1810       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1811       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1812       image: 'Wobraz:'
1813       gravatar:
1814         gravatar: Gravatar wužywaś
1815         link text: Co to jo?
1816       new image: Wobraz pśidaś
1817       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1818       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1819       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1820       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1821       home location: 'Bydlišćo:'
1822       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1823       latitude: 'Šyrina:'
1824       longitude: 'Dlinina:'
1825       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1826       save changes button: Změny składowaś
1827       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1828       return to profile: Slědk k profiloju
1829       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1830         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1831       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1832     confirm:
1833       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1834       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1835       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1836         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1837       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1838         swójo konto.
1839       button: Wobkšuśiś
1840       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1841       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1842       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1843       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1844         how</a>.
1845     confirm_resend:
1846       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1847         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1848         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1849         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1850         wótegroniś.
1851       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1852     confirm_email:
1853       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1854       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1855         adresu wobkšuśił.
1856       button: Wobkšuśiś
1857       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1858       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1859     set_home:
1860       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1861     go_public:
1862       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1863     make_friend:
1864       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1865       button: Ako pśijaśela pśidaś
1866       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1867       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1868       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1869     remove_friend:
1870       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1871       button: Pśijaśela wótpóraś
1872       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1873       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1874     index:
1875       title: Wužywarje
1876       heading: Wužywarje
1877       showing:
1878         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1879         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1880       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1881       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1882       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1883       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1884       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1885     suspended:
1886       title: Konto wupowěźone
1887       heading: Konto wupowěźone
1888       webmaster: webmejstaŕ
1889       body: |-
1890         <p>
1891         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1892         </p>
1893         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1894   user_role:
1895     filter:
1896       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1897       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1898       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1899     grant:
1900       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1901       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1902       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1903       confirm: Wobkšuśiś
1904       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1905         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1906     revoke:
1907       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1908       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1909       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1910       confirm: Wobkšuśiś
1911       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1912         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1913   user_blocks:
1914     model:
1915       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1916       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1917     not_found:
1918       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1919       back: Slědk k indeksoju
1920     new:
1921       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1922       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1923       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1924         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1925         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1926         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1927       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1928       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1929       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1930         wótegroniś.
1931       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1932       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1933     edit:
1934       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1935       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1936       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1937         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1938         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1939         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1940       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1941       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1942       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1943       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1944     filter:
1945       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1946       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1947         padajuceje lisćiny wubraś.
1948     create:
1949       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1950         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1951       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1952         zablokěrujoš.
1953       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1954     update:
1955       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1956         móžo jo wobźěłaś.
1957       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1958     index:
1959       title: Wužywarske blokěrowanja
1960       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1961       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1962     revoke:
1963       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1964       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1965       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1966       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1967       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1968       revoke: Wótpóraś!
1969       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1970     helper:
1971       time_future: Kóńcy se %{time}.
1972       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1973       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1974       block_duration:
1975         hours:
1976           few: '%{count} góźiny'
1977           one: 1 góźina
1978           two: '%{count} góźinje'
1979           other: '%{count} góźinow'
1980     blocks_on:
1981       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1982       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1983       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1984     blocks_by:
1985       title: Blokěrowanja wót %{name}
1986       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1987       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1988     show:
1989       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1990       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1991       status: Status
1992       show: Pokazaś
1993       edit: Wobźěłaś
1994       revoke: Wótpóraś!
1995       confirm: Sy se wěsty?
1996       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1997       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1998       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1999       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2000     block:
2001       not_revoked: (nic wótpórany)
2002       show: Pokazaś
2003       edit: Wobźěłaś
2004       revoke: Wótpóraś!
2005     blocks:
2006       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2007       creator_name: Blokěrowaŕ
2008       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2009       status: Status
2010       revoker_name: Wótpórany wót
2011       showing_page: Bok %{page}
2012       next: Pśiducy »
2013       previous: « Pjerwjejšny
2014   notes:
2015     mine:
2016       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2017       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2018       subheading_html: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2019       id: ID
2020       creator: Stwóriśel
2021       description: Wopis
2022       created_at: Napórany
2023       last_changed: Slědny raz změnjony
2024   javascripts:
2025     close: Zacyniś
2026     share:
2027       title: Źěliś
2028       cancel: Pśetergnuś
2029       image: Wobraz
2030       link: Wótkaz abo HTML
2031       long_link: Wótkaz
2032       short_link: Krotki wótkaz
2033       embed: HTML
2034       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2035       format: 'Format:'
2036       scale: 'Měritko:'
2037       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2038       download: Ześěgnuś
2039       short_url: Krotki URL
2040       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2041       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2042       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2043       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2044     key:
2045       title: Legenda
2046       tooltip: Legenda
2047       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2048     map:
2049       zoom:
2050         in: Pówětšyś
2051         out: Pómjeńšyś
2052       locate:
2053         title: Aktualne městno pokazaś
2054         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2055       base:
2056         standard: Standard
2057         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2058         transport_map: Wobchadowa kórta
2059         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2060       layers:
2061         header: Kórtowe rowniny
2062         notes: Pokazki kórty
2063         data: Kórtowe daty
2064         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2065         title: Rowniny
2066       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2067       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2068     site:
2069       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2070       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2071       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2072       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2073       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2074       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2075     notes:
2076       new:
2077         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2078           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2079           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2080           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2081         add: Pokazku pśidaś
2082       show:
2083         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2084           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2085         hide: Schowaś
2086         resolve: Wótbyty
2087         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2088         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2089         comment: Komentar
2090     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2091       how.
2092   redactions:
2093     edit:
2094       description: Wopisanje
2095       heading: Redakciju wobźěłaś
2096       title: Redakciju wobźěłaś
2097     index:
2098       empty: Žedne redakcije njejsu.
2099       heading: Lisćina redakcijow
2100       title: Lisćina redakcijow
2101     new:
2102       description: Wopisanje
2103       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2104       title: Nowa redakcija se napórajo
2105     show:
2106       description: 'Wopisanje:'
2107       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2108       title: Redakcija se pokazujo
2109       user: 'Stwóriśel:'
2110       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2111       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2112       confirm: Sy se wěsty?
2113     create:
2114       flash: Redakcija jo se napórała.
2115     update:
2116       flash: Změny skłaźone.
2117     destroy:
2118       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2119         nježli až ju wulašujoš.
2120       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2121       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2122 ...