Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Наслов
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Наслов
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     no_comment: (нема коментари)
125     node: 
126       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
127       title: "Јазол: %{name}"
128     not_found: 
129       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
130       type: 
131         changeset: измени
132         node: јазол
133         relation: однос
134         way: пат
135     note: 
136       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
137       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
139       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
140       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
143       new_note: Нова белешка
144       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
145       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
146       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
147       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
148       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
149       title: "Белешка: %{id}"
150     part_of: Дел од
151     redacted: 
152       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
153       redaction: Редакција %{id}
154       type: 
155         node: јазол
156         relation: однос
157         way: пат
158     relation: 
159       history_title: "Историја на односот: %{name}"
160       members: Членови
161       title: "Однос: %{name}"
162     relation_member: 
163       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
164       type: 
165         node: Јазол
166         relation: Однос
167         way: Пат
168     start_rjs: 
169       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
170       load_data: Вчитај ги податоците
171       loading: Вчитувам...
172     tag_details: 
173       tags: Ознакиж
174       wiki_link: 
175         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
176         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
177       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
178     timeout: 
179       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
180       type: 
181         changeset: менувач
182         node: јазол
183         relation: однос
184         way: пат
185     version: Верзија
186     view_details: Погл. подробности
187     view_history: Погл. историја
188     way: 
189       also_part_of: 
190         one: дел од патот %{related_ways}
191         other: дел од патиштата %{related_ways}
192       history_title: "Историја на патот: %{name}"
193       nodes: Јазли
194       title: "Пат: %{name}"
195   changeset: 
196     changeset: 
197       anonymous: Анонимен
198       no_edits: (нема уредувања)
199       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
200     changeset_paging_nav: 
201       next: Следно »
202       previous: « Претходно
203       showing_page: Страница %{page}
204     changesets: 
205       area: Површина
206       comment: Коментар
207       id: Назнака
208       saved_at: Зачувано во
209       user: Корисник
210     list: 
211       empty: Не пронајдов збирови од промени.
212       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
213       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
214       load_more: Вчитај уште
215       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
216       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
217       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
218       title: Измени
219       title_friend: Измени на ваши пријатели
220       title_nearby: Измени од соседни корисници
221       title_user: Измени на %{user}
222     timeout: 
223       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
224   diary_entry: 
225     comments: 
226       ago: пред %{ago}
227       comment: Коментар
228       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
229       newer_comments: Понови коментари
230       older_comments: Постари коментари
231       post: Објава
232       when: Кога
233     diary_comment: 
234       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
235       confirm: Потврди
236       hide_link: Скриј го коментаров
237     diary_entry: 
238       comment_count: 
239         one: "%{count} коментар"
240         other: "%{count} коментари"
241         zero: Нема коментари
242       comment_link: Коментирај на оваа ставка
243       confirm: Потврди
244       edit_link: Уреди ја оваа ставка
245       hide_link: Скриј ја ставкава
246       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
247       reply_link: Одговори на оваа ставка
248     edit: 
249       body: "Содржина:"
250       language: "Јазик:"
251       latitude: Геог. ширина
252       location: "Местоположба:"
253       longitude: Геог. должина
254       marker_text: Место на дневничкиот запис
255       save_button: Зачувај
256       subject: "Наслов:"
257       title: Уреди дневничка ставка
258       use_map_link: покажи на карта
259     feed: 
260       all: 
261         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
262         title: Дневнички ставки
263       language: 
264         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
265         title: Дневнички ставки на %{language_name}
266       user: 
267         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
268         title: Дневнички ставки на %{user}
269     list: 
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: "Нов дневнички запис:"
272       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
273       newer_entries: Понови ставки
274       no_entries: Нема дневнички ставки
275       older_entries: Постари ставки
276       recent_entries: Скорешни дневнички записи
277       title: Дневници на корисници
278       title_friends: Дневници на пријателите
279       title_nearby: Дневници на соседните корисници
280       user_title: Дневник на %{user}
281     location: 
282       edit: Уреди
283       location: "Местоположба:"
284       view: Преглед
285     new: 
286       title: Нова дневничка ставка
287     no_such_entry: 
288       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
289       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
290       title: Нема таква дневничка ставка
291     view: 
292       leave_a_comment: Пиши коментар
293       login: Најава
294       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
295       save_button: Зачувај
296       title: Дневникот на %{user} | %{title}
297       user_title: дневник на %{user}
298   editor: 
299     default: По основно (моментално %{name})
300     id: 
301       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
302       name: iD
303     potlatch: 
304       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
305       name: Potlatch 1
306     potlatch2: 
307       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
308       name: Potlatch 2
309     remote: 
310       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
311       name: Далечинско управување
312   export: 
313     start: 
314       add_marker: Додај бележник на картата
315       area_to_export: Простор за извоз
316       embeddable_html: Вметнат HTML код
317       export_button: Извези
318       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
319       format: Формат
320       format_to_export: Формат за извоз
321       image_size: Големина на сликата
322       latitude: Г.Ш.
323       licence: Лиценца
324       longitude: Г.Д.
325       manually_select: Рачно изберете друга површина
326       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
327       max: макс.
328       options: Нагодувања
329       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
330       output: Излезни податоци
331       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
332       scale: Размер
333       too_large: 
334         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
335         geofabrik: 
336           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
337           title: Geofabrik
338         metro: 
339           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
340           title: Метроизвадоци
341         other: 
342           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
343           title: Други извори
344         planet: 
345           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
346           title: Планетата на OSM
347       zoom: Приближи
348     title: Извези
349   geocoder: 
350     description: 
351       title: 
352         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
353         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
354       types: 
355         cities: Градови
356         places: Места
357         towns: Гратчиња
358     direction: 
359       east: источно
360       north: северно
361       north_east: североисточно
362       north_west: северозападно
363       south: јужно
364       south_east: југоисточно
365       south_west: југозападно
366       west: западно
367     distance: 
368       one: околу 1 км
369       other: околу %{count} км
370       zero: помалку од 1 км
371     results: 
372       more_results: Повеќе резултати
373       no_results: Не пронајдов ништо
374     search: 
375       title: 
376         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
377         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
379         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
380         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
381         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
382         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
383         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
384     search_osm_nominatim: 
385       admin_levels: 
386         level10: Населбена граница
387         level2: Државна граница
388         level4: Покраинска граница
389         level5: Регионална граница
390         level6: Окружна граница
391         level8: Градска граница
392         level9: Селска граница
393       prefix: 
394         aerialway: 
395           chair_lift: Клупна жичарница
396           drag_lift: Влечна жичарница
397           station: Гондолска станица
398         aeroway: 
399           aerodrome: Аеродром
400           apron: Рампа
401           gate: Порта
402           helipad: Хелиодром
403           runway: Писта
404           taxiway: Рулажна патека
405           terminal: Терминал
406         amenity: 
407           WLAN: Безжичен интернет
408           airport: Аеродром
409           arts_centre: Дом на уметности
410           artwork: Уметничко дело
411           atm: Банкомат
412           auditorium: Аудиториум
413           bank: Банка
414           bar: Бар
415           bbq: Скара
416           bench: Клупа
417           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
418           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
419           biergarten: Пивска градина
420           brothel: Бордел
421           bureau_de_change: Менувачница
422           bus_station: Автобуска станица
423           cafe: Кафуле
424           car_rental: Рент-а-кар
425           car_sharing: Изнајмување автомобил
426           car_wash: Автоперална
427           casino: Казино
428           charging_station: Напојна станица
429           cinema: Кино
430           clinic: Клиника
431           club: Клуб
432           college: Колеџ
433           community_centre: Центар на заедница
434           courthouse: Суд
435           crematorium: Крематориум
436           dentist: Забар
437           doctors: Доктори
438           dormitory: Студентски дом
439           drinking_water: Питка вода
440           driving_school: Автошкола
441           embassy: Амбасада
442           emergency_phone: Итен телефон
443           fast_food: Брза храна
444           ferry_terminal: Ферибот-терминал
445           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
446           fire_station: Пожарна
447           food_court: Штандови за брза храна
448           fountain: Фонтана
449           fuel: Гориво
450           grave_yard: Гробишта
451           gym: Теретана / фитнес
452           hall: Соборна сала
453           health_centre: Здравствен центар
454           hospital: Болница
455           hotel: Хотел
456           hunting_stand: Ловечка кула
457           ice_cream: Сладолед
458           kindergarten: Градинка
459           library: Библиотека
460           market: Пазар
461           marketplace: Пазар
462           mountain_rescue: Планинарско спасување
463           nightclub: Ноќен клуб
464           nursery: Јасли
465           nursing_home: Старечки дом
466           office: Канцеларија
467           park: Парк
468           parking: Паркинг
469           pharmacy: Аптека
470           place_of_worship: Верски објект
471           police: Полиција
472           post_box: Поштенско сандаче
473           post_office: Пошта
474           preschool: Претшколска установа
475           prison: Затвор
476           pub: Пивница
477           public_building: Јавен објект
478           public_market: Градски пазар
479           reception_area: Рецепција
480           recycling: Рециклирање
481           restaurant: Ресторан
482           retirement_home: Старечки дом
483           sauna: Сауна
484           school: Училиште
485           shelter: Засолниште
486           shop: Дуќан
487           shopping: Дуќани
488           shower: Туш
489           social_centre: Социјален центар
490           social_club: Друштвен клуб
491           social_facility: Општествена постројка
492           studio: Студио
493           supermarket: Супермаркет
494           swimming_pool: Базен
495           taxi: Такси
496           telephone: Телефонска говорница
497           theatre: Театар
498           toilets: Тоалет
499           townhall: Градски дом
500           university: Универзитет
501           vending_machine: Вендинг-машина
502           veterinary: Ветеринарна клиника
503           village_hall: Месна заедница
504           waste_basket: Корпа за отпадоци
505           wifi: Безжичен интернет
506           youth_centre: Младински центар
507         boundary: 
508           administrative: Административна граница
509           census: Пописна граница
510           national_park: Национален парк
511           protected_area: Заштитено подрачје
512         bridge: 
513           aqueduct: Аквадукт
514           suspension: Висечки мост
515           swing: Вртечки мост
516           viaduct: Вијадукт
517           "yes": Мост
518         building: 
519           "yes": Градба
520         emergency: 
521           fire_hydrant: Хидрант
522           phone: Итен телефон
523         highway: 
524           bridleway: Коњски пат
525           bus_guideway: Автобуски шини
526           bus_stop: Автобуска постојка
527           byway: Спореден пат
528           construction: Автопат во изградба
529           cycleway: Велосипедска патека
530           emergency_access_point: Прва помош
531           footway: Тротоар
532           ford: Брод
533           living_street: Маалска улица
534           milestone: Милјоказ
535           minor: Помал спореден пат
536           motorway: Автопат
537           motorway_junction: Клучка
538           motorway_link: Приклучен пат
539           path: Патека
540           pedestrian: Пешачка патека
541           platform: Платформа
542           primary: Главен пат
543           primary_link: Главен пат
544           proposed: Предложен пат
545           raceway: Тркачка патека
546           residential: Станбен
547           rest_area: Одмориште
548           road: Пат
549           secondary: Спореден пат
550           secondary_link: Спореден пат
551           service: Помошен пат
552           services: Крајпатен сервис
553           speed_camera: Брзиноловец
554           steps: Скалила
555           stile: Тарабен премин
556           street_lamp: Улична светилка
557           tertiary: Третостепен пат
558           tertiary_link: Третостепен пат
559           track: Полски пат
560           trail: Патека
561           trunk: Магистрала
562           trunk_link: Магистрала
563           unclassified: Некласификуван пат
564           unsurfaced: Неасфалтиран пат
565         historic: 
566           archaeological_site: Археолошки локалитет
567           battlefield: Бојно поле
568           boundary_stone: Граничен камен
569           building: Градба
570           castle: Замок
571           church: Црква
572           citywalls: Градски ѕидини
573           fort: Утврдување
574           house: Куќа
575           icon: Икона
576           manor: Велепоседнички дом
577           memorial: Споменик
578           mine: Рудник
579           monument: Споменик
580           museum: Музеј
581           ruins: Рушевини
582           tomb: Гроб
583           tower: Кула
584           wayside_cross: Крајпатен крст
585           wayside_shrine: Параклис
586           wreck: Бродолом
587         landuse: 
588           allotments: Парцели
589           basin: Котлина
590           brownfield: Угар
591           cemetery: Гробишта
592           commercial: Комерцијално подрачје
593           conservation: Заштитено земјиште
594           construction: Градилиште
595           farm: Фарма
596           farmland: Обработливо земјиште
597           farmyard: Земјоделски двор
598           forest: Шума
599           garages: Гаража
600           grass: Трева
601           greenfield: Неискористено земјиште
602           industrial: Индустриско подрачје
603           landfill: Депонија
604           meadow: Ливада
605           military: Воено подрачје
606           mine: Рудник
607           nature_reserve: Природен резерват
608           orchard: Овоштарник
609           park: Парк
610           piste: Писта
611           quarry: Каменолом
612           railway: Железница
613           recreation_ground: Рекреативен терен
614           reservoir: Резервоар
615           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
616           residential: Станбено подрачје
617           retail: Дуќани
618           road: Патно подрачје
619           village_green: Селско зеленило
620           vineyard: Лозници
621           wetland: Мочуриште
622           wood: Шума
623         leisure: 
624           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
625           bird_hide: Набљудувалиште за птици
626           common: Општествена земја
627           fishing: Рибарење
628           fitness_station: Технички преглед
629           garden: Градина
630           golf_course: Голф-терен
631           ice_rink: Лизгалиште
632           marina: Марина
633           miniature_golf: Миниголф
634           nature_reserve: Природен резерват
635           park: Парк
636           pitch: Спортски терен
637           playground: Детско игралиште
638           recreation_ground: Разонодно место
639           sauna: Сауна
640           slipway: Испуст
641           sports_centre: Спортски центар
642           stadium: Стадион
643           swimming_pool: Базен
644           track: Спортска патека
645           water_park: Аквапарк
646         military: 
647           airfield: Воено слетувалиште
648           barracks: Касарна
649           bunker: Бункер
650         mountain_pass: 
651           "yes": Планински превој
652         natural: 
653           bay: Залив
654           beach: Плажа
655           cape: ‘Рт
656           cave_entrance: Влез во пештера
657           channel: Канал
658           cliff: Гребен
659           crater: Кратер
660           dune: Дина
661           feature: Елемент
662           fell: Фел
663           fjord: Фјорд
664           forest: Шума
665           geyser: Гејзер
666           glacier: Глечер
667           heath: Голет
668           hill: Рид
669           island: Остров
670           land: Земја
671           marsh: Бара
672           moor: Пустара
673           mud: Кал
674           peak: Врв
675           point: Точка
676           reef: Гребен
677           ridge: Срт
678           river: Река
679           rock: Карпа
680           scree: Сип
681           scrub: Честак
682           shoal: Плитко место
683           spring: Извор
684           stone: Камен
685           strait: Проток
686           tree: Дрво
687           valley: Долина
688           volcano: Вулкан
689           water: Вода
690           wetland: Мочуриште
691           wetlands: Мочуриште
692           wood: Шума
693         office: 
694           accountant: Сметководител
695           architect: Архитект
696           company: Фирма
697           employment_agency: Агенција за вработување
698           estate_agent: Агенција за недвижности
699           government: Владина служба
700           insurance: Служба за осигурување
701           lawyer: Адвокат
702           ngo: НВО-канцеларија
703           telecommunication: Телекомуникациска служба
704           travel_agent: Туристичка агенција
705           "yes": Канцеларија
706         place: 
707           airport: Аеродром
708           city: Град
709           country: Земја
710           county: Округ
711           farm: Фарма
712           hamlet: Селце
713           house: Куќа
714           houses: Куќи
715           island: Остров
716           islet: Островче
717           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
718           locality: Месност
719           moor: Пустара
720           municipality: Општина
721           neighbourhood: Соседство
722           postcode: Поштенски број
723           region: Регион
724           sea: Море
725           state: Покраина
726           subdivision: Админ. подрачје
727           suburb: Населба
728           town: Град
729           unincorporated_area: Нездружено подрачје
730           village: Село
731         railway: 
732           abandoned: Напуштена железничка линија
733           construction: Железничка линија во изградба
734           disused: Напуштена железничка линија
735           disused_station: Напуштена железничка станица
736           funicular: Жичена железница
737           halt: Железничка постојка
738           historic_station: Историска железничка станица
739           junction: Железнички јазол
740           level_crossing: Надвозник
741           light_rail: Лека железница
742           miniature: Минијатурна железница
743           monorail: Едношинска линија
744           narrow_gauge: Теснолинејка
745           platform: Железнички перон
746           preserved: Зачувана железничка линија
747           proposed: Предложена железница
748           spur: Железнички огранок
749           station: Железничка станица
750           stop: Железничка постојка
751           subway: Метро станица
752           subway_entrance: Влез во метро
753           switch: Железнички пунктови
754           tram: Трамвајска линија
755           tram_stop: Трамвајска постојка
756           yard: Железничко депо
757         shop: 
758           alcohol: Алкохол на црно
759           antiques: Старинарница
760           art: Уметнички дуќан
761           bakery: Пекара
762           beauty: Козметика
763           beverages: Пијалоци
764           bicycle: Продавница за велосипеди
765           books: Книжарница
766           boutique: Бутик
767           butcher: Месарница
768           car: Автосалон
769           car_parts: Автоделови
770           car_repair: Автосервис
771           carpet: Дуќан за теписи
772           charity: Добротворна продавница
773           chemist: Аптека
774           clothes: Дуќан за облека
775           computer: Продавница за сметачи
776           confectionery: Слаткарница
777           convenience: Бакалница
778           copyshop: Фотокопир
779           cosmetics: Козметика
780           deli: Гастрономски дуќан
781           department_store: Стоковна куќа
782           discount: Распродажен дуќан
783           doityourself: Направи-сам
784           dry_cleaning: Хемиско чистење
785           electronics: Електронска опрема
786           estate_agent: Недвижности
787           farm: Земјоделски дуќан
788           fashion: Бутик
789           fish: Рибарница
790           florist: Цвеќара
791           food: Продавница за храна
792           funeral_directors: Погребална служба
793           furniture: Мебел
794           gallery: Галерија
795           garden_centre: Градинарски центар
796           general: Колонијал
797           gift: Дуќан за подароци
798           greengrocer: Пиљара
799           grocery: Бакалница
800           hairdresser: Фризер
801           hardware: Алат и опрема
802           hifi: Аудиосистеми
803           insurance: Осигурително
804           jewelry: Јувелир
805           kiosk: Трафика
806           laundry: Пералница
807           mall: Трговски центар
808           market: Пазар
809           mobile_phone: Мобилни телефони
810           motorcycle: Моторцикли
811           music: Музички дуќан
812           newsagent: Весникара
813           optician: Оптичар
814           organic: Здрава храна
815           outdoor: Дуќан на отворено
816           pet: Домашни миленици
817           pharmacy: Аптека
818           photo: Фотографски дуќан
819           salon: Салон
820           second_hand: Половна роба
821           shoes: Обувки
822           shopping_centre: Трговски центар
823           sports: Спортски дуќан
824           stationery: Прибор и репроматеријали
825           supermarket: Супермаркет
826           tailor: Кројач
827           toys: Продавница за играчки
828           travel_agency: Туристичка агенција
829           video: Видеотека
830           wine: Алкохолни пијалоци
831           "yes": Дуќан
832         tourism: 
833           alpine_hut: Планинска куќарка
834           artwork: Уметничко дело
835           attraction: Атракција
836           bed_and_breakfast: Полупансион
837           cabin: Колиба
838           camp_site: Камп
839           caravan_site: Автокамп
840           chalet: Брвнара
841           guest_house: Пансион
842           hostel: Хостел
843           hotel: Хотел
844           information: Информации
845           lean_to: Прилепена стреа
846           motel: Мотел
847           museum: Музеј
848           picnic_site: Излетничко место
849           theme_park: Забавен парк
850           valley: Долина
851           viewpoint: Видиковец
852           zoo: Зоолошка
853         tunnel: 
854           culvert: Пропусен канал
855           "yes": Тунел
856         waterway: 
857           artificial: Вештачки воден пат
858           boatyard: Чамцоградилиште
859           canal: Канал
860           connector: Слив
861           dam: Брана
862           derelict_canal: Запуштен канал
863           ditch: Канач
864           dock: Док
865           drain: Одвод
866           lock: Превојница
867           lock_gate: Превојничка капија
868           mineral_spring: Минерален извор
869           mooring: Сидриште
870           rapids: Брзак
871           river: Река
872           riverbank: Кеј
873           stream: Поток
874           wadi: Вади
875           water_point: Пристап до вода
876           waterfall: Водопад
877           weir: Јаз
878   help_page: 
879     help: 
880       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
881       title: help.openstreetmap.org
882       url: https://help.openstreetmap.org/
883     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
884     title: Помош
885     welcome: 
886       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
887       title: Добре дојдовте на OSM
888       url: /welcome
889     wiki: 
890       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
891       title: wiki.openstreetmap.org
892       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
893   html: 
894     dir: ltr
895   javascripts: 
896     close: Затвори
897     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
898     key: 
899       title: Легенда
900       tooltip: Легенда
901       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
902     map: 
903       base: 
904         cycle_map: Велосипедска карта
905         hot: Хуманитарна
906         mapquest: MapQuest Open
907         standard: Стандардна
908         transport_map: Сообраќајна карта
909       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
910       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
911       layers: 
912         data: Податоци за картата
913         header: Слоеви на картата
914         notes: Белешки на картата
915         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
916         title: Слоеви
917       locate: 
918         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
919         title: Прик. моја местоположба
920       zoom: 
921         in: Приближи
922         out: Оддалечи
923     notes: 
924       new: 
925         add: Додај белешка
926         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
927       show: 
928         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
929         comment: Коментирај
930         comment_and_resolve: Коментирај и реши
931         hide: Скриј
932         reactivate: Реактивирај
933         resolve: Решена
934     share: 
935       cancel: Откажи
936       center_marker: Сосред. картата на бележникот
937       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
938       download: Преземи
939       embed: HTML
940       format: "Формат:"
941       image: Слика
942       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
943       include_marker: Вклучи го бележникот
944       link: Врска или HTML
945       long_link: Врска
946       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
947       scale: "Размер:"
948       short_link: Кратка врска
949       short_url: Кратка URL
950       title: Сподели
951       view_larger_map: Преглед на поголема карта
952     site: 
953       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
954       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
955       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
956       edit_tooltip: Уредување на картата
957       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
958       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
959   layouts: 
960     about: За нас
961     community: Заедница
962     community_blogs: Блогови на заедницата
963     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
964     copyright: Авторски права
965     data: Податоци
966     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
967     edit: Уреди
968     edit_with: Уреди со %{editor}
969     export: Извези
970     export_data: Извези податоци
971     foundation: Фондација
972     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
973     gps_traces: GPS-траги
974     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
975     help: Помош
976     history: Историја
977     home: Оди на матичната местоположба
978     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
979     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
980     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
981     learn_more: Дознајте повеќе
982     log_in: најави ме
983     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
984     logo: 
985       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
986     logout: Одјава
987     make_a_donation: 
988       text: Дарувајте
989       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
990     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
991     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
992     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
993     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
994     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
995     partners_partners: партнери
996     partners_ucl: VR-центарот на UCL
997     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
998     sign_up: Регистрација
999     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1000     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1001     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1002     user_diaries: Кориснички дневници
1003     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1004   license_page: 
1005     foreign: 
1006       english_link: англискиот оригинал
1007       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1008       title: За овој превод
1009     legal_babble: 
1010       attribution_example: 
1011         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1012         title: Пример за наведување
1013       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1014       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1015       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1016       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1017       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1018       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1019       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1020       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1021       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1022       contributors_title_html: Нашите учесници
1023       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1024       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1025       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1026       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1027       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1028       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1029       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1030       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1031       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1032       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1033       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1034       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1035       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1036       more_title_html: Повеќе информации
1037       title_html: Авторски права и лиценца
1038     native: 
1039       mapping_link: почнете да ги работите картите
1040       native_link: македонската верзија
1041       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1042       title: За страницава
1043   message: 
1044     delete: 
1045       deleted: Пораката е избришана
1046     inbox: 
1047       date: Датум
1048       from: Од
1049       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1050       my_inbox: Моето сандаче
1051       new_messages: 
1052         one: "%{count} нова порака"
1053         other: "%{count} нови пораки"
1054       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1055       old_messages: 
1056         one: "%{count} стара порака"
1057         other: "%{count} стари пораки"
1058       outbox: за праќање
1059       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1060       subject: Наслов
1061       title: Примени
1062     mark: 
1063       as_read: Пораката е означена како прочитана
1064       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1065     message_summary: 
1066       delete_button: Избриши
1067       read_button: Означи како прочитано
1068       reply_button: Одговори
1069       unread_button: Означи како непрочитано
1070     new: 
1071       back_to_inbox: Назад во примени
1072       body: Содржина
1073       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1074       message_sent: Пораката е испратена
1075       send_button: Испрати
1076       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1077       subject: Наслов
1078       title: Испрати ја пораката
1079     no_such_message: 
1080       body: Нажалост нема порака со тој id.
1081       heading: Нема таква порака
1082       title: Нема таква порака
1083     outbox: 
1084       date: Датум
1085       inbox: примени пораки
1086       messages: 
1087         one: Имате %{count} испратена порака
1088         other: Имате %{count} испратени пораки
1089       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1090       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1091       outbox: за праќање
1092       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1093       subject: Наслов
1094       title: За праќање
1095       to: До
1096     read: 
1097       back: Назад
1098       date: Датум
1099       from: Од
1100       reply_button: Одговори
1101       subject: Наслов
1102       title: Прочитај ја пораката
1103       to: За
1104       unread_button: Означи како непрочитано
1105       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1106     reply: 
1107       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1108     sent_message_summary: 
1109       delete_button: Избриши
1110   note: 
1111     description: 
1112       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1113       closed_at_html: Решена пред %{when}
1114       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1115       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1116       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1117       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1118       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1119       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1120     entry: 
1121       comment: Коментар
1122       full: Целата белешка
1123     mine: 
1124       ago_html: пред %{when}
1125       created_at: Создадена
1126       creator: Создавач
1127       description: Опис
1128       heading: Белешки на %{user}
1129       id: Назнака
1130       last_changed: Изменета
1131       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1132       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1133     rss: 
1134       closed: затворена белешка (кај %{place})
1135       commented: нова коментар (кај %{place})
1136       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1137       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1138       opened: нова белешка (кај %{place})
1139       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1140       title: Белешки на OpenStreetMap
1141   notifier: 
1142     diary_comment_notification: 
1143       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1144       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1145       hi: Здраво %{to_user},
1146       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1147     email_confirm: 
1148       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1149     email_confirm_html: 
1150       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1151       greeting: Здраво,
1152       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1153     email_confirm_plain: 
1154       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1155       greeting: Здраво,
1156       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1157     friend_notification: 
1158       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1159       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1160       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1161       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1162     gpx_notification: 
1163       and_no_tags: и без ознаки.
1164       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1165       failure: 
1166         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1167         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1168         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1169         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1170         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1171       greeting: Здраво,
1172       success: 
1173         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1174         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1175       with_description: со описот
1176       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1177     lost_password: 
1178       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1179     lost_password_html: 
1180       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1181       greeting: Здраво,
1182       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1183     lost_password_plain: 
1184       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1185       greeting: Здраво,
1186       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1187     message_notification: 
1188       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1189       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1190       hi: Здраво %{to_user},
1191       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1192     note_comment_notification: 
1193       anonymous: Анонимен корисник
1194       closed: 
1195         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1196         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1197         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1198         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1199       commented: 
1200         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1201         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1202         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1203         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1204       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1205       greeting: Здраво,
1206       reopened: 
1207         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1208         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1209         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1210         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1211     signup_confirm: 
1212       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1213       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1214       greeting: Здраво!
1215       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1216       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1217   oauth: 
1218     oauthorize: 
1219       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1220       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1221       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1222       allow_write_api: ја менува картата.
1223       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1224       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1225       allow_write_notes: измена на белешки.
1226       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1227       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1228       title: Овластете пристап до вашата сметка
1229     oauthorize_failure: 
1230       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1231       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1232       title: Барањето за овластување не успеа
1233     oauthorize_success: 
1234       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1235       title: Барањето за овластување е дозволено
1236       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1237     revoke: 
1238       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1239   oauth_clients: 
1240     create: 
1241       flash: Информациите се успешно регистрирани
1242     destroy: 
1243       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1244     edit: 
1245       submit: Уреди
1246       title: Уредете ја апликацијата
1247     form: 
1248       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1249       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1250       allow_write_api: ја менува картата.
1251       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1252       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1253       allow_write_notes: измена на белешки.
1254       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1255       callback_url: URL-адреса за одѕив
1256       name: Име
1257       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1258       required: Се бара
1259       support_url: URL поддршка
1260       url: URL адреса на главната апликација
1261     index: 
1262       application: Назив на прил. програм
1263       issued_at: Издадено
1264       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1265       my_apps: Мои клиентни апликации
1266       my_tokens: Мои овластени апликации
1267       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1268       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1269       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1270       revoke: Поништи!
1271       title: Мои OAuth податоци
1272     new: 
1273       submit: Регистрирање
1274       title: Регистрирајте нова апликација
1275     not_found: 
1276       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1277     show: 
1278       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1279       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1280       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1281       allow_write_api: ја менува картата.
1282       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1283       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1284       allow_write_notes: измена на белешки.
1285       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1286       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1287       confirm: Дали сте сигурни?
1288       delete: Избриши клиент
1289       edit: Измени подробности
1290       key: "Потрошувачки клуч:"
1291       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1292       secret: "Потрошувачка тајна:"
1293       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1294       title: OAuth податоци за %{app_name}
1295       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1296     update: 
1297       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1298   printable_name: 
1299     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1300   redaction: 
1301     create: 
1302       flash: Редакцијата е создадена.
1303     destroy: 
1304       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1305       flash: Редакцијата е поништена.
1306       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1307     edit: 
1308       description: Опис
1309       heading: Уреди редакција
1310       submit: Зачувај редакција
1311       title: Уреди редакција
1312     index: 
1313       empty: Нема редакции.
1314       heading: Список на редакции
1315       title: Список на редакции
1316     new: 
1317       description: Опис
1318       heading: Внесете информации за новата редакција
1319       submit: Создај редакција
1320       title: Создавање на нова редакција
1321     show: 
1322       confirm: Дали сте сигурни?
1323       description: "Опис:"
1324       destroy: Отстрани ја редакцијава
1325       edit: Уреди ја редакцијава
1326       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1327       title: Приказ на редакција
1328       user: "Создавач:"
1329     update: 
1330       flash: Промените се зачувани.
1331   site: 
1332     edit: 
1333       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1334       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1335       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1336       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1337       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1338       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1339       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1340       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1341       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1342       user_page_link: корисничка страница
1343     index: 
1344       createnote: Додај белешка
1345       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1346       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1347       license: 
1348         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1349       permalink: Постојана врска
1350       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1351       shortlink: Кратка врска
1352     key: 
1353       table: 
1354         entry: 
1355           admin: Административна граница
1356           allotments: Парцели
1357           apron: 
1358             - Аеродромска платформа
1359             - терминал
1360           bridge: Црна линија = мост
1361           bridleway: Пешачко-влечен пат
1362           brownfield: Запуштено подрачје
1363           building: Значајно здание
1364           byway: Спореден пат
1365           cable: 
1366             - клупна жичарница
1367             - клупна жичарница
1368           cemetery: Гробишта
1369           centre: Спортски центар
1370           commercial: Комерцијално подрачје
1371           common: 
1372             - Општествена земја
1373             - ливада
1374           construction: Патишта во изградба
1375           cycleway: Велосипедска патека
1376           destination: Пристап до одредницата
1377           farm: Фарма
1378           footway: Пешачка патека
1379           forest: Шума
1380           golf: Голф-терен
1381           heathland: Голиште
1382           industrial: Индустриско подрачје
1383           lake: 
1384             - Езеро
1385             - резервоар
1386           military: Воено подрачје
1387           motorway: Автопат
1388           park: Парк
1389           permissive: Дозволив пристап
1390           pitch: Спортски терен
1391           primary: Главен пат
1392           private: Приватен пристап
1393           rail: Железница
1394           reserve: Природен резерват
1395           resident: Станбено подрачје
1396           retail: Трговско подрачје
1397           runway: 
1398             - Аеродромска писта
1399             - рулажна патека
1400           school: 
1401             - Училиште
1402             - универзитет
1403           secondary: Спореден пат
1404           station: Железничка станица
1405           subway: Метро
1406           summit: 
1407             - Врв
1408             - врв
1409           tourist: Туристичка атракција
1410           track: Патека
1411           tram: 
1412             - Лека железница
1413             - трамвај
1414           trunk: Главна сообраќајна артерија
1415           tunnel: Испрекината линија = тунел
1416           unclassified: Некласификуван пат
1417           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1418           wood: Шумичка
1419     markdown_help: 
1420       alt: Алтернативен текст
1421       first: Прва ставка
1422       heading: Наслов
1423       headings: Наслови
1424       image: Слика
1425       link: Врска
1426       ordered: Подреден список
1427       second: Втора ставка
1428       subheading: Поднаслов
1429       text: Текст
1430       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1431       unordered: Неподреден список
1432       url: URL
1433     richtext_area: 
1434       edit: Уреди
1435       preview: Преглед
1436     search: 
1437       search: Пребарај
1438       submit_text: ->
1439       where_am_i: Каде сум?
1440       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1441     sidebar: 
1442       close: Затвори
1443       search_results: Резултати од пребарувањето
1444   time: 
1445     formats: 
1446       blog: "%e %B %Y г."
1447       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1448   trace: 
1449     create: 
1450       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1451       upload_trace: Подигни GPS-трага
1452     delete: 
1453       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1454     description: 
1455       description_with_count: 
1456         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1457         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1458       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1459     edit: 
1460       description: "Опис:"
1461       download: преземи
1462       edit: уреди
1463       filename: "Податотека:"
1464       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1465       map: карта
1466       owner: "Сопственик:"
1467       points: "Точки:"
1468       save_button: Сочувај промени
1469       start_coord: "Почетна координата:"
1470       tags: "Ознаки:"
1471       tags_help: одделено со запирка
1472       title: Ја уредувате трагата %{name}
1473       uploaded_at: "Подигнато во:"
1474       visibility: "Видливост:"
1475       visibility_help: што значи ова?
1476       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1477     georss: 
1478       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1479     list: 
1480       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1481       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1482       public_traces: Јавни GPS-траги
1483       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1484       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1485       your_traces: Ваши GPS-траги
1486     make_public: 
1487       made_public: Трагата е објавена
1488     offline: 
1489       heading: GPX-складиште вон интернет
1490       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1491     offline_warning: 
1492       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1493     trace: 
1494       ago: пред %{time_in_words_ago}
1495       by: од
1496       count_points: "%{count} точки"
1497       edit: уреди
1498       edit_map: Уредување
1499       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1500       in: во
1501       map: карта
1502       more: повеќе
1503       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1504       private: ПРИВАТНО
1505       public: ЈАВНО
1506       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1507       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1508       view_map: Погледај ја картата
1509     trace_form: 
1510       description: "Опис:"
1511       help: Помош
1512       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1513       tags: "Ознаки:"
1514       tags_help: одделено со запирка
1515       upload_button: Подигни
1516       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1517       visibility: "Видливост:"
1518       visibility_help: што значи ова?
1519       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1520     trace_header: 
1521       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1522       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1523       traces_waiting: 
1524         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1525         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1526       upload_trace: Подигни трага
1527     trace_optionals: 
1528       tags: Ознаки
1529     trace_paging_nav: 
1530       newer: Понови траги
1531       older: Постари траги
1532       showing_page: Страница %{page}
1533     view: 
1534       delete_track: Избриши ја трагава
1535       description: "Опис:"
1536       download: преземи
1537       edit: уреди
1538       edit_track: Уреди ја трагава
1539       filename: "Податотека:"
1540       heading: Ја гледате трагата %{name}
1541       map: карта
1542       none: Ништо
1543       owner: "Сопственик:"
1544       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1545       points: "Точки:"
1546       start_coordinates: "Почетна координата:"
1547       tags: "Ознаки:"
1548       title: Ја гледате трагата  %{name}
1549       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1550       uploaded: "Подигнато во:"
1551       visibility: "Видливост:"
1552     visibility: 
1553       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1554       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1555       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1556       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1557   user: 
1558     account: 
1559       contributor terms: 
1560         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1561         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1562         heading: "Услови за учество:"
1563         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1564         link text: што е ова?
1565         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1566         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1567       current email address: "Тековна е-пошта:"
1568       delete image: Отстрани тековна слика
1569       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1570       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1571       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1572       gravatar: 
1573         gravatar: Користи Gravatar
1574         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1575         link text: што е ова?
1576       home location: "Матична местоположба:"
1577       image: "Слика:"
1578       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1579       keep image: Задржи ја тековната слика
1580       latitude: Геог. ширина
1581       longitude: Геог. должина
1582       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1583       my settings: Мои прилагодувања
1584       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1585       new image: Додај слика
1586       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1587       openid: 
1588         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1589         link text: што е ова?
1590         openid: OpenID
1591       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1592       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1593       profile description: "Опис за профилот:"
1594       public editing: 
1595         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1596         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1597         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1598         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1599         enabled link text: што е ова?
1600         heading: "Јавно уредување:"
1601       public editing note: 
1602         heading: Јавно уредување
1603         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1604       replace image: Замени тековна слика
1605       return to profile: Назад кон профилот
1606       save changes button: Зачувај ги промените
1607       title: Уреди сметка
1608       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1609     confirm: 
1610       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1611       button: Потврди
1612       heading: Проверете си ја е-поштата
1613       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1614       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1615       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1616       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1617       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1618     confirm_email: 
1619       button: Потврди
1620       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1621       heading: Потврди промена на е-пошта
1622       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1623       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1624     confirm_resend: 
1625       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1626       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1627     filter: 
1628       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1629     go_public: 
1630       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1631     list: 
1632       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1633       empty: Нема најдено такви корисници
1634       heading: Корисници
1635       hide: Скриј одбрани корисници
1636       showing: 
1637         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1638         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1639       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1640       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1641       title: Корисници
1642     login: 
1643       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1644       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1645       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1646       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1647       email or username: Е-пошта или корисничко име
1648       heading: Најава
1649       login_button: Најава
1650       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1651       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1652       no account: Немате сметка?
1653       openid: "%{logo} OpenID:"
1654       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1655       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1656       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1657       openid_providers: 
1658         aol: 
1659           alt: Најава со OpenID од AOL
1660           title: Најава со AOL
1661         google: 
1662           alt: Најава со OpenID од Google
1663           title: Најава со Google
1664         myopenid: 
1665           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1666           title: Најава со myOpenID
1667         openid: 
1668           alt: Најава со URL за OpenID
1669           title: Најава со OpenID
1670         wordpress: 
1671           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1672           title: Најава со Wordpress
1673         yahoo: 
1674           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1675           title: Најава со Yahoo
1676       password: "Лозинка:"
1677       register now: Регистрација
1678       remember: "Запомни ме:"
1679       title: Најава
1680       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1681       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1682       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1683     logout: 
1684       heading: Одјава од OpenStreetMap
1685       logout_button: Одјава
1686       title: Одјава
1687     lost_password: 
1688       email address: "Е-пошта:"
1689       heading: Ја заборавивте лозинката?
1690       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1691       new password button: Смени лозинка
1692       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1693       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1694       title: Загубена лозинка
1695     make_friend: 
1696       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1697       button: Додај како пријател
1698       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1699       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1700       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1701     new: 
1702       about: 
1703         header: Слободна и уредлива
1704         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1705       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1706       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1707       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1708       continue: Регистрација
1709       display name: "Име за приказ:"
1710       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1711       email address: "Е-пошта:"
1712       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1713       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1714       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1715       openid: "%{logo} OpenID:"
1716       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1717       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1718       password: "Лозинка:"
1719       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1720       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1721       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1722       title: Регистрација
1723       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1724     no_such_user: 
1725       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1726       heading: Корисникот %{user} не постои.
1727       title: Нема таков корисник
1728     popup: 
1729       friend: Пријател
1730       nearby mapper: Соседен картограф
1731       your location: Ваша местоположба
1732     remove_friend: 
1733       button: Отстрани од пријатели
1734       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1735       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1736       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1737     reset_password: 
1738       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1739       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1740       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1741       heading: Смени лозинка за %{user}
1742       password: "Лозинка:"
1743       reset: Смени лозинка
1744       title: Смени лозинка
1745     set_home: 
1746       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1747     suspended: 
1748       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1749       heading: Сметката е закочена
1750       title: Сметката е закочена
1751       webmaster: мреж. управник
1752     terms: 
1753       agree: Се согласувам
1754       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1755       consider_pd_why: Што е ова?
1756       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1757       decline: Одбиј
1758       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1759       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1760       heading: Услови на учество
1761       legale_names: 
1762         france: Франција
1763         italy: Италија
1764         rest_of_world: Остатокот од светот
1765       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1766       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1767       title: Услови на учество
1768       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1769     view: 
1770       activate_user: активирај го корисников
1771       add as friend: Додај во пријатели
1772       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1773       block_history: примени блокови
1774       blocks by me: Извршени болокови
1775       blocks on me: Добиени блокови
1776       comments: Коментари
1777       confirm: Потврди
1778       confirm_user: потврди го корисников
1779       create_block: блокирај го корисников
1780       created from: "Создадено од:"
1781       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1782       ct declined: Одбиен
1783       ct status: "Услови за учество:"
1784       ct undecided: Неодлучено
1785       deactivate_user: деактивирај го корисников
1786       delete_user: избриши го корисников
1787       description: Опис
1788       diary: Дневник
1789       edits: Уредувања
1790       email address: Е-пошта
1791       friends_changesets: измени на пријателите
1792       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1793       hide_user: скриј го корисников
1794       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1795       km away: "%{count} км од вас"
1796       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1797       m away: "%{count} м од вас"
1798       mapper since: "Картограф од:"
1799       moderator_history: дадени блокови
1800       my comments: Мои коментари
1801       my diary: Мојот дневник
1802       my edits: Мои уредувања
1803       my notes: Мои белешки
1804       my profile: Мојот профил
1805       my settings: Мои нагодувања
1806       my traces: Мои траги
1807       nearby users: Други соседни корисници
1808       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1809       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1810       new diary entry: нова ставка во дневникот
1811       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1812       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1813       notes: Белешки на картата
1814       oauth settings: oauth поставки
1815       remove as friend: Отстрани од пријатели
1816       role: 
1817         administrator: Овој корисник е администратор
1818         grant: 
1819           administrator: Додели администраторски пристап
1820           moderator: Додели модераторски пристап
1821         moderator: Овој корисник е модератор
1822         revoke: 
1823           administrator: Лиши од администраторски пристап
1824           moderator: Лиши од модераторски пристап
1825       send message: Испрати порака
1826       settings_link_text: прилагодувања
1827       spam score: "Оцена за спам:"
1828       status: "Статус:"
1829       traces: Траги
1830       unhide_user: покажи го корисникот
1831       user location: Местоположба на корисникот
1832       your friends: Ваши пријатели
1833   user_block: 
1834     blocks_by: 
1835       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1836       heading: Список на блокови од %{name}
1837       title: Блокови од %{name}
1838     blocks_on: 
1839       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1840       heading: Список на блокови за %{name}
1841       title: Блокови за %{name}
1842     create: 
1843       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1844       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1845       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1846     edit: 
1847       back: Преглед на сите блокови
1848       heading: Уредување на блок за %{name}
1849       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1850       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1851       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1852       show: Преглед на овој блок
1853       submit: Поднови го блокот
1854       title: Уредување на блок за %{name}
1855     filter: 
1856       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1857       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1858     helper: 
1859       time_future: Истекува за %{time}.
1860       time_past: Истечено пред %{time}.
1861       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1862     index: 
1863       empty: Досега сè уште нема блокови.
1864       heading: Список на кориснички блокови
1865       title: Кориснички блокови
1866     model: 
1867       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1868       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1869     new: 
1870       back: Преглед на сите блокови
1871       heading: Правење на блок за %{name}
1872       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1873       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1874       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1875       submit: Направи блок
1876       title: Правење на блок за %{name}
1877       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1878       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1879     not_found: 
1880       back: Назад кон индексот
1881       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1882     partial: 
1883       confirm: Дали сте сигурни?
1884       creator_name: Создавач
1885       display_name: Блокиран корисник
1886       edit: Уреди
1887       next: Следна »
1888       not_revoked: (не се поништува)
1889       previous: « Претходна
1890       reason: Причина за блокирање
1891       revoke: Поништи!
1892       revoker_name: "Поништил:"
1893       show: Прикажи
1894       showing_page: Страница %{page}
1895       status: Статус
1896     period: 
1897       one: 1 час
1898       other: "%{count} час"
1899     revoke: 
1900       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1901       flash: Овој блок е поништен.
1902       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1903       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1904       revoke: Поништи!
1905       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1906       title: Поништување на блок за %{block_on}
1907     show: 
1908       back: Преглед на сите блокови
1909       confirm: Дали сте сигурни?
1910       edit: Уреди
1911       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1912       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1913       reason: "Причина за блокирање:"
1914       revoke: Поништи!
1915       revoker: "Поништувач:"
1916       show: Прикажи
1917       status: Статус
1918       time_future: Уредувања во %{time}
1919       time_past: Истечено пред %{time}
1920       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1921     update: 
1922       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1923       success: Блокот е изменет.
1924   user_role: 
1925     filter: 
1926       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1927       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1928       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1929       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1930     grant: 
1931       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1932       confirm: Потврди
1933       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1934       heading: Потврди доделување на улога
1935       title: Потврди доделување на улога
1936     revoke: 
1937       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1938       confirm: Потврди
1939       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1940       heading: Потврди лишување од улога
1941       title: Потврди лишување од улога
1942   welcome_page: 
1943     add_a_note: 
1944       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1945       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1946       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1947     basic_terms: 
1948       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1949       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1950       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1951       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1952       title: Основни картографски поими
1953       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1954     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1955     questions: 
1956       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1957       title: Имате прашања?
1958     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1959     title: Добре дојдовте!
1960     whats_on_the_map: 
1961       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1962       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1963       title: Што има на картата