Update to Rails 2.3.11
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Lokal Profil
12 # Author: Luen
13 # Author: Magol
14 # Author: Per
15 # Author: Poxnar
16 # Author: Sannab
17 # Author: Sertion
18 # Author: The real emj
19 # Author: WikiPhoenix
20 sv: 
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Brödtext
25       diary_entry: 
26         language: Språk
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longitud
29         title: Rubrik
30         user: Användare
31       friend: 
32         friend: Vän
33         user: Användare
34       message: 
35         body: Brödtext
36         recipient: Mottagare
37         sender: Avsändare
38         title: Rubrik
39       trace: 
40         description: Beskrivning
41         latitude: Latitud
42         longitude: Longitud
43         name: Namn
44         public: Offentlig
45         size: Storlek
46         user: Användare
47         visible: Synlig
48       user: 
49         active: Aktiv
50         description: Beskrivning
51         display_name: Visningsnamn
52         email: E-post
53         languages: Språk
54         pass_crypt: Lösenord
55     models: 
56       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
57       country: Land
58       diary_comment: Dagbokskommentar
59       diary_entry: Dagbokspost
60       friend: Vän
61       language: Språk
62       message: Meddelande
63       node: Nod
64       old_node: Gammal nod
65       old_relation: Gammal relation
66       old_way: Gammal sträcka
67       old_way_node: Gammal sträcknod
68       relation: Relation
69       relation_member: Medlem i relation
70       session: Session
71       trace: Spår
72       tracepoint: Spårpunkt
73       user: Användare
74       user_preference: Användarinställningar
75       way: Sträcka
76       way_node: Sträcknod
77   application: 
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Ändringsset: %{id}"
83       changesetxml: XML för ändringsset
84       download: Ladda ner %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Ändringsset %{id}
87         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Ändringsset
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Tillhör:"
92       bounding_box: "Omslutande område:"
93       box: box
94       closed_at: "Avslutad:"
95       created_at: "Skapad:"
96       has_nodes: 
97         one: "Innehåller följande nod:"
98         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
99       has_relations: 
100         one: "Har följande %{count} relationer:"
101         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
102       has_ways: 
103         one: "Har följande %{count} sträcka:"
104         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
105       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
106       show_area_box: Visa boxarea
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Kommentar:"
109       edited_at: "Redigerad:"
110       edited_by: "Redigerad av:"
111       in_changeset: "I ändringsset:"
112       version: "Version:"
113     containing_relation: 
114       entry: Relation %{relation_name}
115       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
116     map: 
117       deleted: Borttaget
118       larger: 
119         area: Se området på en större karta
120         node: Se noden på en större karta
121         relation: Se relationen på en större karta
122         way: Se sträckan på en större karta
123       loading: Läser in...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
127         next_node_tooltip: Nästa nod
128         next_relation_tooltip: Nästa relation
129         next_way_tooltip: Nästa väg
130         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
131         prev_node_tooltip: Föregående nod
132         prev_relation_tooltip: Föregående relation
133         prev_way_tooltip: Föregående väg
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
136         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
137         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
138     node: 
139       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
140       download_xml: Laddda hem XML
141       edit: redigera
142       node: Nod
143       node_title: "Nod: %{node_name}"
144       view_history: se historik
145     node_details: 
146       coordinates: "Koordinater:"
147       part_of: "Del av:"
148     node_history: 
149       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
150       download_xml: Ladda ner XML
151       node_history: Nodhistorik
152       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
153       view_details: visa detaljer
154     not_found: 
155       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
156       type: 
157         changeset: ändringsset
158         node: nod
159         relation: relation
160         way: väg
161     paging_nav: 
162       of: av
163       showing_page: Visar sida
164     relation: 
165       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
166       download_xml: Ladda ner XML
167       relation: Relation
168       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
169       view_history: Visa historik
170     relation_details: 
171       members: "Medlemmar:"
172       part_of: "Del av:"
173     relation_history: 
174       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
175       download_xml: Ladda hem XML
176       relation_history: Relationhistorik
177       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
178       view_details: visa detaljer
179     relation_member: 
180       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
181       type: 
182         node: Nod
183         relation: Relation
184         way: Väg
185     start: 
186       manually_select: Välj ett område manuellt
187       view_data: Visa data för denna karta
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Data
190       data_layer_name: Data
191       details: Detaljer
192       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
193       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
194       hide_areas: Göm område
195       history_for_feature: Historik för [[feature]]
196       load_data: Ladda data
197       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
198       loading: Laddar...
199       manually_select: Välj en annan area manuellt
200       object_list: 
201         api: Hämta detta område från API:t
202         back: Visa objektlista
203         details: Detaljer
204         heading: Objektlista
205         history: 
206           type: 
207             node: Nod [[id]]
208             way: Väg [[id]]
209         selected: 
210           type: 
211             node: Nod [[id]]
212             way: Väg [[id]]
213         type: 
214           node: Nod
215           way: Väg
216       private_user: privat användare
217       show_areas: Visa område
218       show_history: Visa historik
219       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
220       wait: Vänta...
221       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
222     tag_details: 
223       tags: "Taggar:"
224       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
225     timeout: 
226       type: 
227         node: nod
228         relation: relation
229         way: väg
230     way: 
231       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
232       download_xml: Ladda hem XML
233       edit: redigera
234       view_history: se historik
235       way: Väg
236       way_title: "Väg: %{way_name}"
237     way_details: 
238       also_part_of: 
239         one: också del av väg %{related_ways}
240         other: också del av vägarna %{related_ways}
241       nodes: "Noder:"
242       part_of: "Del av:"
243     way_history: 
244       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
245       download_xml: Ladda hem XML
246       view_details: visa detaljer
247       way_history: Väghistorik
248       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
249   changeset: 
250     changeset: 
251       anonymous: Anonym
252       big_area: (stor)
253       no_comment: (ingen)
254       no_edits: (inga ändringar)
255       still_editing: (redigerar fortfarande)
256     changeset_paging_nav: 
257       next: Nästa »
258       previous: "« Föregående"
259       showing_page: Visar sida %{page}
260     changesets: 
261       area: Area
262       comment: Kommentar
263       id: ID
264       saved_at: Sparad
265       user: Användare
266     list: 
267       description: Senaste ändringar
268       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
269       description_user: Ändringsset av %{user}
270       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
271       heading: Ändringsset
272       heading_bbox: Ändringsset
273       heading_user: Ändringsset
274       heading_user_bbox: Ändringsset
275       title: Ändringsset
276       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
277       title_user: Ändringsset av %{user}
278       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
279   diary_entry: 
280     diary_comment: 
281       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
282       confirm: Bekräfta
283       hide_link: Dölj denna kommentar
284     diary_entry: 
285       comment_count: 
286         one: 1 kommentar
287         other: "%{count} kommentarer"
288       comment_link: Kommentera denna anteckning
289       confirm: Bekräfta
290       edit_link: Redigera denna anteckning
291       hide_link: Dölj den här posten
292       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
293       reply_link: Svara på denna anteckning
294     edit: 
295       language: "Språk:"
296       latitude: "Latitud:"
297       location: "Plats:"
298       longitude: "Longitud:"
299       save_button: Spara
300       subject: "Ärende:"
301       title: Redigera dagboksanteckning
302       use_map_link: använd karta
303     feed: 
304       language: 
305         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
306     list: 
307       in_language_title: Dagböcker på %{language}
308       new: Ny dagboksanteckning
309       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
310       newer_entries: Nyare anteckningar
311       no_entries: Inga dagboksanteckningar
312       older_entries: Äldre anteckningar
313       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
314       title: Användardagböcker
315       user_title: "%{user}s dagbok"
316     location: 
317       edit: Redigera
318       location: "Plats:"
319       view: Visa
320     new: 
321       title: Ny dagboksanteckning
322     no_such_entry: 
323       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
324       title: Ingen sådan dagboksanteckning
325     no_such_user: 
326       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
327       heading: Användaren %{user} finns inte
328       title: Ingen sådan användare
329     view: 
330       leave_a_comment: Lämna en kommentar
331       login: Inloggning
332       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
333       save_button: Spara
334       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
335       user_title: Dagbok för %{user}
336   editor: 
337     potlatch: 
338       name: Potlatch 1
339     potlatch2: 
340       name: Potlatch 2
341   export: 
342     start: 
343       add_marker: Lägg till markör på kartan
344       area_to_export: Yta som ska exporteras
345       export_button: Exportera
346       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
347       format: "Format:"
348       format_to_export: Format för export
349       image_size: "Bildstorlek:"
350       latitude: "Lat:"
351       licence: Licens
352       longitude: "Lon:"
353       manually_select: Välj ett annat område manuellt
354       mapnik_image: Mapnik-bild
355       max: max
356       options: Alternativ
357       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
358       osmarender_image: Osmarender-bild
359       output: Utdata
360       scale: Skala
361       too_large: 
362         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
363         heading: For stort område
364       zoom: Zooma
365     start_rjs: 
366       add_marker: Lägg till markör på kartan
367       change_marker: Ändra markörposition
368       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
369       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
370       export: Export
371       manually_select: Välj ett annat område manuellt
372       view_larger_map: Visa större karta
373   geocoder: 
374     description: 
375       title: 
376         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
377         osm_namefinder: "%{types} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
378         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
379       types: 
380         cities: Städer
381         places: Platser
382         towns: Samhällen
383     description_osm_namefinder: 
384       prefix: "%{distance} %{direction} om %{type}"
385     direction: 
386       east: öst
387       north: norr
388       north_east: nordöst
389       north_west: nordväst
390       south: syd
391       south_east: sydöst
392       south_west: sydväst
393       west: väst
394     distance: 
395       one: ungefär 1 km
396       other: ungefär %{count} km
397       zero: mindre än 1 km
398     results: 
399       more_results: Fler resultat
400       no_results: Hittade inget.
401     search: 
402       title: 
403         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
404         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
405         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
406         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
407         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
408         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
409         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
410     search_osm_namefinder: 
411       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} om %{parentname})"
412       suffix_place: ", %{distance} %{direction} om %{placename}"
413     search_osm_nominatim: 
414       prefix: 
415         amenity: 
416           airport: Flygplats
417           arts_centre: Konstcenter
418           atm: Bankomat
419           auditorium: Auditorium
420           bank: Bank
421           bar: Bar
422           bench: Bänk
423           bicycle_parking: Cykelparkering
424           bicycle_rental: Cykeluthyrning
425           brothel: Bordell
426           bureau_de_change: Växlingskontor
427           bus_station: Busstation
428           cafe: Kafé
429           car_rental: Biluthyrning
430           car_sharing: Bilpool
431           car_wash: Biltvätt
432           casino: Kasino
433           cinema: Biograf
434           clinic: Klinik
435           club: Klubb
436           college: Gymnasium
437           courthouse: Tingshus
438           crematorium: Krematorium
439           dentist: Tandläkare
440           doctors: Läkare
441           dormitory: Studenthem
442           drinking_water: Dricksvatten
443           driving_school: Körskola
444           embassy: Ambassad
445           emergency_phone: Nödtelefon
446           fast_food: Snabbmat
447           ferry_terminal: Färjeterminal
448           fire_hydrant: Brandpost
449           fire_station: Brandstation
450           fountain: Fontän
451           fuel: Bränsle
452           grave_yard: Begravningsplats
453           gym: Fitnesscenter / Gym
454           health_centre: Vårdcentral
455           hospital: Sjukhus
456           hotel: Hotell
457           hunting_stand: Jakttorn
458           ice_cream: Glass
459           kindergarten: Dagis
460           library: Bibliotek
461           market: Torghandel
462           marketplace: "\nMarknad"
463           nightclub: Nattklubb
464           nursery: Förskola
465           nursing_home: Vårdhem
466           office: Kontor
467           park: Park
468           parking: Parkeringsplats
469           pharmacy: Apotek
470           place_of_worship: Plats för tillbedjan
471           police: Polis
472           post_box: Brevlåda
473           post_office: Postkontor
474           preschool: Förskola
475           prison: Fängelse
476           pub: Pub
477           public_building: Offentlig byggnad
478           recycling: Återvinningsstation
479           restaurant: Restaurang
480           retirement_home: Äldreboende
481           sauna: Bastu
482           school: Skola
483           shelter: Hydda
484           shop: Affär
485           shopping: Handel
486           studio: Studio
487           supermarket: Stormarknad
488           taxi: Taxi
489           telephone: Telefonkiosk
490           theatre: Teater
491           toilets: Toaletter
492           townhall: Rådhus
493           university: Universitet
494           vending_machine: Varumaskin
495           veterinary: Veterinär
496           waste_basket: Papperskorg
497           youth_centre: Ungdomscenter
498         boundary: 
499           administrative: Administrativ gräns
500         building: 
501           apartments: Flerfamiljshus
502           bunker: Bunker
503           chapel: Kapell
504           church: Kyrka
505           dormitory: Studenthem
506           faculty: Fakultetsbyggnad
507           flats: Lägenheter
508           garage: Garage
509           hospital: Sjukhusbyggnad
510           hotel: Hotell
511           house: Hus
512           industrial: Industribyggnad
513           office: Kontorsbyggnad
514           public: Offentlig byggnad
515           school: Skolbyggnad
516           shop: Affär
517           stadium: Stadium
518           store: Affär
519           terrace: Terass
520           tower: Torn
521           train_station: Järnvägsstation
522           university: Universitetsbyggnad
523         highway: 
524           bridleway: Ridstig
525           bus_stop: Busshållplats
526           byway: Omfartsväg
527           construction: Väg under konstruktion
528           cycleway: Cykelspår
529           footway: Gångväg
530           ford: Vadställe
531           gate: Grind
532           motorway: Motorväg
533           motorway_junction: Motorvägskorsning
534           path: Stig
535           pedestrian: Gångväg
536           platform: Perrong
537           raceway: Tävlingsbana
538           residential: Bostäder
539           road: Väg
540           service: Serviceväg
541           steps: Trappa
542           trail: Vandringsled
543           unsurfaced: Oasfalterad väg
544         historic: 
545           archaeological_site: Arkeologisk plats
546           battlefield: Slagfält
547           boundary_stone: Gränssten
548           building: Byggnad
549           castle: Slott
550           church: Kyrka
551           house: Hus
552           icon: Ikon
553           manor: Herrgård
554           memorial: Minnesmärke
555           mine: Gruva
556           monument: Monument
557           museum: Museum
558           ruins: Ruin
559           tower: Torn
560           wreck: Vrak
561         landuse: 
562           allotments: Kolonilotter
563           cemetery: Begravningsplats
564           commercial: Kommersiellt område
565           farm: Bondgård
566           forest: Skog
567           grass: Gräs
568           industrial: Industriområde
569           landfill: Soptipp
570           meadow: Äng
571           military: Militärområde
572           mine: Gruva
573           mountain: Berg
574           nature_reserve: Naturreservat
575           park: Park
576           piste: Pist
577           plaza: Torg
578           quarry: Stenbrott
579           railway: Järnväg
580           reservoir: Reservoar
581           residential: Bostadsområde
582           vineyard: Vingård
583           wetland: Våtmark
584           wood: Skog
585         leisure: 
586           beach_resort: Badort
587           common: Allmänning
588           fishing: Fiskevatten
589           garden: Trädgård
590           golf_course: Golfbana
591           ice_rink: Isrink
592           marina: Marina
593           miniature_golf: Minigolf
594           nature_reserve: Naturreservat
595           park: Park
596           pitch: Idrottsplan
597           playground: Lekplats
598           recreation_ground: Rekreationsområde
599           slipway: Stapelbädd
600           sports_centre: Sporthall
601           stadium: Stadium
602           swimming_pool: Simbassäng
603           track: Löparbana
604           water_park: Vattenpark
605         natural: 
606           bay: Bukt
607           beach: Strand
608           cape: Udde
609           cave_entrance: Grottmynning
610           channel: Kanal
611           cliff: Klippa
612           coastline: Kustlinje
613           crater: Krater
614           feature: Funktioner
615           fell: Fjäll
616           fjord: Fjord
617           geyser: Gejser
618           glacier: Glaciär
619           heath: Ljunghed
620           hill: Kulle
621           island: Ö
622           marsh: Träsk
623           moor: Hed
624           mud: Lera
625           peak: Topp
626           reef: Rev
627           ridge: Bergskam
628           river: Flod
629           rock: Klippa
630           scree: Taluskon
631           scrub: Buskskog
632           shoal: Sandbank
633           spring: Källa
634           strait: Sund
635           tree: Träd
636           valley: Dal
637           volcano: Vulkan
638           water: Vatten
639           wetland: Våtmark
640           wetlands: Våtmark
641           wood: Skog
642         place: 
643           airport: Flygplats
644           city: Stad
645           country: Land
646           county: Län
647           farm: Bondgård
648           hamlet: By
649           house: Hus
650           houses: Hus
651           island: Ö
652           islet: Holme
653           locality: Läge
654           moor: Hed
655           municipality: Kommun
656           postcode: Postnummer
657           region: Region
658           sea: Hav
659           state: Delstat
660           subdivision: Underavdelning
661           suburb: Förort
662           town: Ort
663           unincorporated_area: Kommunfritt område
664           village: Mindre ort
665         railway: 
666           abandoned: Övergiven järnväg
667           construction: Järnväg under anläggande
668           disused: Nedlagd järnväg
669           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
670           funicular: Bergbana
671           historic_station: Historisk Järnvägsstation
672           junction: Järnvägsknutpunkt
673           light_rail: Spårvagn
674           monorail: Enspårsbana
675           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
676           platform: Tågperrong
677           preserved: Bevarad järnväg
678           spur: Sidospår
679           station: Tågstation
680           subway: Tunnelbanestation
681           subway_entrance: Tunnelbaneingång
682           switch: Järnvägsväxel
683           tram: Spårväg
684           tram_stop: Spårvagnshållplats
685           yard: Bangård
686         shop: 
687           art: Konstaffär
688           bakery: Bageri
689           beauty: Skönhetssalong
690           bicycle: Cykelaffär
691           books: Bokhandel
692           butcher: Slaktare
693           car: Bilhandlare
694           car_dealer: Bilförsäljare
695           car_parts: Bildelar
696           car_repair: Bilverkstad
697           carpet: Mattaffär
698           charity: Välgörenhetsbutik
699           chemist: Apotek
700           clothes: Klädbutik
701           computer: Datorbutik
702           confectionery: Godisbutik
703           convenience: Närköp
704           cosmetics: Parfymeri
705           drugstore: Apotek
706           dry_cleaning: Kemtvätt
707           electronics: Elektronikbutik
708           estate_agent: Egendomsmäklare
709           fashion: Modebutik
710           fish: Fiskhandlare
711           florist: Blommor
712           food: Mataffär
713           funeral_directors: Begravningsbyrå
714           furniture: Möbler
715           gallery: Galleri
716           gift: Presentaffär
717           greengrocer: Grönsakshandlare
718           grocery: Livsmedelsbutik
719           hairdresser: Frisör
720           hardware: Järnhandel
721           insurance: Försäkring
722           jewelry: Guldsmed
723           kiosk: Kiosk
724           laundry: Tvättservice
725           mall: Köpcentrum
726           market: Marknad
727           motorcycle: Motorcykelhandlare
728           music: Musikaffär
729           newsagent: Tidningskiosk
730           optician: Optiker
731           pet: Djuraffär
732           photo: Fotoaffär
733           salon: Salong
734           shoes: Skoaffär
735           supermarket: Snabbköp
736           toys: Leksaksaffär
737           travel_agency: Resebyrå
738           video: Videobutik
739         tourism: 
740           alpine_hut: Fjällbod
741           artwork: Konstverk
742           attraction: Attraktion
743           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
744           cabin: Stuga
745           camp_site: Campingplats
746           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
747           chalet: Stuga
748           guest_house: Gäststuga
749           hostel: Vandrarhem
750           hotel: Hotell
751           information: Turistinformation
752           lean_to: Skjul
753           motel: Motell
754           museum: Museum
755           picnic_site: Picknickplats
756           theme_park: Nöjespark
757           valley: Dal
758           viewpoint: Utsiktspunkt
759           zoo: Djurpark
760         waterway: 
761           boatyard: Båtvarv
762           canal: Kanal
763           dam: Damm
764           ditch: Dike
765           drain: Avlopp
766           lock: Sluss
767           lock_gate: Slussport
768           mineral_spring: Mineralvattenskälla
769           mooring: Förtöjning
770           river: Älv
771           riverbank: Älvbank
772           stream: Ström
773           waterfall: Vattenfall
774           weir: Överfallsvärn
775   javascripts: 
776     map: 
777       base: 
778         cycle_map: Cykelkarta
779         noname: NoName
780     site: 
781       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
782       edit_tooltip: Redigera kartan
783       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
784       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
785       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
786       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
787   layouts: 
788     copyright: Upphovsrätt &amp; licens
789     documentation: Dokumentation
790     documentation_title: Projektdokumentation
791     donate: Donera till OpenStreetMap via %{link} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
792     donate_link_text: donera
793     edit: Redigera
794     edit_with: Redigera med %{editor}
795     export: Exportera
796     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
797     foundation: Stiftelsen
798     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
799     gps_traces: GPS-spår
800     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
801     help: Hjälp
802     help_centre: Hjälpcentral
803     help_title: Hjälpsida för projektet
804     history: Historik
805     home: hem
806     home_tooltip: Gå till hempositionen
807     inbox: inkorg (%{count})
808     inbox_tooltip: 
809       one: Du har ett oläst meddelande
810       other: Du har %{count} olästa meddelanden
811       zero: Du har inga olästa meddelanden.
812     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
813     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
814     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av %{ucl} och %{bytemark}. Andra som stödjer projektet listas i %{partners}.
815     intro_3_partners: wiki
816     license: 
817       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
818     log_in: logga in
819     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
820     logo: 
821       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
822     logout: logga ut
823     logout_tooltip: Logga ut
824     make_a_donation: 
825       text: Donera
826       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
827     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
828     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
829     sign_up: registrera
830     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
831     tag_line: Den fria wiki-världskartan
832     user_diaries: Användardagböcker
833     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
834     view: Visa
835     view_tooltip: Visa kartan
836     welcome_user: Välkommen %{user_link}
837     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
838     wiki: Wiki
839     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
840   license_page: 
841     foreign: 
842       english_link: det engelska originalet
843       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
844       title: Om denna översättning
845     native: 
846       mapping_link: börja kartlägga
847       native_link: Svensk version
848       title: Om denna sida
849   message: 
850     delete: 
851       deleted: Meddelande raderat
852     inbox: 
853       date: Datum
854       from: Från
855       my_inbox: Min inbox
856       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
857       outbox: utbox
858       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
859       subject: Ärende
860       title: Inbox
861       you_have: Du har %{new_count} nya meddelanden och %{old_count} gamla meddelanden
862     mark: 
863       as_read: Meddelandet markerat som läst
864       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
865     message_summary: 
866       delete_button: Radera
867       read_button: Markera som läst
868       reply_button: Svar
869       unread_button: Markera som oläst
870     new: 
871       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
872       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
873       message_sent: Meddelande skickat
874       send_button: Skicka
875       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
876       subject: Ärende
877       title: Skicka meddelande
878     no_such_message: 
879       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
880       heading: Inget sådant meddelande
881       title: Inget sådant meddelande
882     no_such_user: 
883       body: Tyvärr finns ingen användare med det namnet.
884       heading: Ingen sådan användare
885       title: Ingen sådan användare
886     outbox: 
887       date: Datum
888       inbox: inbox
889       my_inbox: Min %{inbox_link}
890       outbox: utbox
891       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
892       subject: Ärende
893       title: Utbox
894       to: Till
895       you_have_sent_messages: Du har %{count} skickade meddelanden
896     read: 
897       back_to_inbox: Åter till inbox
898       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
899       date: Datum
900       from: Från
901       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
902       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
903       reply_button: Svara
904       subject: Ärende
905       title: Läs meddelande
906       to: Till
907       unread_button: Markera som oläst
908     sent_message_summary: 
909       delete_button: Radera
910   notifier: 
911     diary_comment_notification: 
912       hi: Hej %{to_user},
913       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
914     email_confirm: 
915       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
916     email_confirm_html: 
917       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
918       greeting: Hej,
919       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
920     email_confirm_plain: 
921       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
922       greeting: Hej,
923       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
924     friend_notification: 
925       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
926       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
927     gpx_notification: 
928       and_no_tags: och inga taggar.
929       failure: 
930         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
931       greeting: Hej,
932       success: 
933         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
934       with_description: med beskrivningen
935       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
936     lost_password: 
937       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
938     lost_password_html: 
939       greeting: Hej,
940     lost_password_plain: 
941       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
942       greeting: Hej,
943       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
944       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
945     message_notification: 
946       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
947       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
948       hi: Hej %{to_user},
949     signup_confirm_html: 
950       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
951       greeting: Hej där!
952       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
953     signup_confirm_plain: 
954       greeting: Hej där!
955       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
956       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
957       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
958   oauth: 
959     oauthorize: 
960       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
961       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
962       allow_to: "Tillåt applikation att:"
963       allow_write_api: ändra på kartan.
964       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
965       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
966       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
967   oauth_clients: 
968     edit: 
969       submit: Redigera
970     form: 
971       allow_write_api: ändra kartan.
972       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
973       name: Namn
974       support_url: Support URL
975     index: 
976       issued_at: Utfärdad
977       revoke: Återkalla!
978     new: 
979       submit: Registrera
980     show: 
981       allow_write_api: ändra kartan.
982       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
983       edit: Redigera detaljer
984   site: 
985     edit: 
986       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
987       user_page_link: användarsida
988     index: 
989       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
990       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
991       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
992       license: 
993         license_name: Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0
994         project_name: OpenStreetMap-projektet
995       permalink: Permanent länk
996       shortlink: Kortlänk
997     key: 
998       map_key: Kartnyckel
999       table: 
1000         entry: 
1001           admin: Administrativ gräns
1002           allotments: Koloniträdgårdar
1003           apron: 
1004             - Flygplatsterminal
1005             - terminal
1006           bridge: Svarta kantar = bro
1007           cable: 
1008             - stollift
1009             - stollift
1010           cemetery: Begravningsplats
1011           common: 
1012             - Allmänning
1013             - äng
1014           construction: Vägar som byggs
1015           cycleway: Cykelväg
1016           farm: Bondgård
1017           footway: Gångväg
1018           forest: skog
1019           golf: Golfbana
1020           heathland: Hed
1021           industrial: Industriellt område
1022           lake: 
1023             - Sjö
1024             - vattenmagasin
1025           military: Militärområde
1026           motorway: Motorväg
1027           park: Park
1028           primary: Riksväg
1029           rail: Järnväg
1030           reserve: Naturreservat
1031           resident: Bostadsområde
1032           runway: 
1033             - Landningsbana
1034             - taxibana
1035           school: 
1036             - Skola
1037             - universitet
1038           secondary: Länsväg
1039           station: Järnvägsstation
1040           subway: T-bana
1041           summit: 
1042             - Topp
1043             - topp
1044           tourist: Turistattraktion
1045           tram: 
1046             - spårvagn
1047             - spårvagn
1048           trunk: Motortrafikled
1049           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1050           unsurfaced: Oasfalterad väg
1051           wood: Vårdad skog
1052     search: 
1053       search: Sök
1054       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1055       submit_text: Gå
1056       where_am_i: Var är jag
1057     sidebar: 
1058       close: Stäng
1059       search_results: Sökresultat
1060   trace: 
1061     create: 
1062       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1063       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1064     delete: 
1065       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1066     edit: 
1067       description: "Beskrivning:"
1068       download: ladda ner
1069       edit: redigera
1070       filename: "Filnamn:"
1071       heading: Redigerar spår %{name}
1072       map: karta
1073       owner: "Ägare:"
1074       points: "Punkter:"
1075       save_button: Spara ändringar
1076       start_coord: "Startkoordinat:"
1077       tags: "Taggar:"
1078       tags_help: kommaseparerad
1079       title: Redigerar spår %{name}
1080       uploaded_at: "Uppladdad:"
1081       visibility: "Synlighet:"
1082       visibility_help: vad betyder detta?
1083     list: 
1084       public_traces: Publika GPS-spår
1085       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1086       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1087       your_traces: Dina GPS-spår
1088     make_public: 
1089       made_public: Spår offentliggjort
1090     no_such_user: 
1091       body: Det fanns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1092       heading: Användaren %{user} finns inte
1093       title: Ingen sådan användare
1094     offline: 
1095       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1096     offline_warning: 
1097       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1098     trace: 
1099       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1100       by: av
1101       count_points: "%{count} punkter"
1102       edit: Redigera
1103       edit_map: Redigera karta
1104       identifiable: IDENTIFIERBAR
1105       in: i
1106       map: karta
1107       more: mer
1108       pending: BEHANDLAS
1109       private: PRIVAT
1110       public: PUBLIK
1111       trace_details: Visa spårdetaljer
1112       trackable: SPÅRBAR
1113       view_map: Visa karta
1114     trace_form: 
1115       description: Beskrivning
1116       help: Hjälp
1117       tags: Taggar
1118       tags_help: kommaseparerad
1119       upload_button: Uppladdning
1120       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1121       visibility: Synlighet
1122       visibility_help: vad betyder detta?
1123     trace_header: 
1124       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1125       see_your_traces: Visa alla dina spår
1126       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1127       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1128     trace_optionals: 
1129       tags: Taggar
1130     trace_paging_nav: 
1131       next: Nästa &raquo;
1132       previous: "&laquo; Föregående"
1133       showing_page: Visar sida %{page}
1134     view: 
1135       delete_track: Radera detta spår
1136       description: "Beskrivning:"
1137       download: ladda ner
1138       edit: redigera
1139       edit_track: Redigera detta spår
1140       filename: "Filnamn:"
1141       heading: Visar spår %{name}
1142       map: karta
1143       none: Ingen
1144       owner: "Ägare:"
1145       pending: VÄNTANDE
1146       points: "Punkter:"
1147       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1148       tags: "Taggar:"
1149       title: Visar spår %{name}
1150       trace_not_found: Spår hittades inte!
1151       uploaded: "Uppladdad den:"
1152       visibility: "Synlighet:"
1153     visibility: 
1154       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1155       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1156       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1157       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1158   user: 
1159     account: 
1160       contributor terms: 
1161         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1162         link text: vad är detta?
1163         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1164       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1165       delete image: Ta bort nuvarande bild
1166       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1167       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1168       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1169       home location: "Hemposition:"
1170       image: "Bild:"
1171       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1172       keep image: Behåll nuvarande bild
1173       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1174       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1175       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1176       my settings: Mina inställningar
1177       new email address: "Ny e-postadress:"
1178       new image: Lägg till en bild
1179       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1180       preferred languages: "Föredraget språk:"
1181       profile description: "Profilbeskrivning:"
1182       public editing: 
1183         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1184         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1185         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1186         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1187         enabled link text: vad är detta?
1188         heading: "Publik redigering:"
1189       public editing note: 
1190         heading: Offentlig redigering
1191         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1192       replace image: Ersätt nuvarande bild
1193       return to profile: Återvänd till profil
1194       save changes button: Spara ändringar
1195       title: Redigera konto
1196       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1197     confirm: 
1198       button: Bekräfta
1199       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1200       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1201       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1202     confirm_email: 
1203       button: Bekräfta
1204       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1205       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1206       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1207       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1208     confirm_resend: 
1209       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1210     filter: 
1211       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1212     go_public: 
1213       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1214     list: 
1215       confirm: Bekräfta valda användare
1216       empty: Inga användare hittades
1217       heading: Användare
1218       hide: Göm valda användare
1219       showing: 
1220         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1221         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1222       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1223       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1224       title: Användare
1225     login: 
1226       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1227       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1228       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1229       create_account: skapa ett konto
1230       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1231       heading: Inloggning
1232       login_button: Logga in
1233       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1234       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1235       password: "Lösenord:"
1236       please login: Logga in eller %{create_user_link}
1237       register now: Registrera dig nu
1238       remember: "Kom ihåg mig:"
1239       title: Logga in
1240       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1241       webmaster: webmaster
1242     logout: 
1243       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1244       logout_button: Logga ut
1245       title: Logga ut
1246     lost_password: 
1247       email address: "E-postadress:"
1248       heading: Glömt lösenord?
1249       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1250       new password button: Återställ lösenord
1251       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1252       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1253       title: Förlorat lösenord
1254     make_friend: 
1255       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1256       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1257       success: "%{name} är nu din vän."
1258     new: 
1259       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1260       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1261       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1262       continue: Fortsätt
1263       display name: "Namn som visas:"
1264       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1265       email address: "E-postadress:"
1266       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1267       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1268       heading: Skapa ett användarkonto
1269       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1270       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1271       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1272       password: "Lösenord:"
1273       title: Skapa konto
1274     no_such_user: 
1275       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1276       heading: Användaren %{user} finns inte
1277       title: Ingen sådan användare
1278     popup: 
1279       friend: Vän
1280       nearby mapper: Användare i närheten
1281       your location: Din position
1282     remove_friend: 
1283       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1284       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1285     reset_password: 
1286       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1287       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1288       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1289       heading: Återställ lösenord för %{user}
1290       password: "Lösenord:"
1291       reset: Återställ lösenord
1292       title: Återställ lösenord
1293     set_home: 
1294       flash success: Hemposition sparad
1295     suspended: 
1296       heading: Kontot avstängt
1297       title: Kontot avstängt
1298       webmaster: Webbmaster
1299     terms: 
1300       agree: Jag godkänner
1301       consider_pd_why: vad är det här?
1302       decline: Avslå
1303       legale_names: 
1304         france: Frankrike
1305         italy: Italien
1306         rest_of_world: Resten av världen
1307     view: 
1308       activate_user: aktivera denna användare
1309       add as friend: lägg till som vän
1310       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1311       block_history: visa tilldelade blockeringar
1312       blocks by me: blockeringar av mig
1313       blocks on me: mina blockeringar
1314       confirm: Bekräfta
1315       confirm_user: bekräfta denna användare
1316       create_block: blockera denna användare
1317       created from: "Skapad från:"
1318       deactivate_user: deaktivera denna användare
1319       delete_user: radera denna användare
1320       description: Beskrivning
1321       diary: dagbok
1322       edits: redigeringar
1323       email address: "E-post:"
1324       hide_user: dölj denna användare
1325       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1326       km away: "%{count}km bort"
1327       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1328       m away: "%{count}m bort"
1329       mapper since: "Karterar sedan:"
1330       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1331       my diary: min dagbok
1332       my edits: mina redigeringar
1333       my settings: Mina inställningar
1334       my traces: mina GPS-spår
1335       nearby users: Andra användare nära dig
1336       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1337       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1338       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1339       oauth settings: oauth inställningar
1340       remove as friend: ta bort vän
1341       role: 
1342         administrator: Den här användaren är en administratör
1343         grant: 
1344           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1345           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1346         moderator: Den här användaren är en moderator
1347         revoke: 
1348           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1349           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1350       send message: Skicka meddelande
1351       settings_link_text: inställningar
1352       status: "Status:"
1353       traces: spår
1354       unhide_user: sluta dölja användaren
1355       user location: Användarposition
1356       your friends: Dina vänner
1357   user_block: 
1358     create: 
1359       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1360       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1361     not_found: 
1362       back: Tillbaka till index
1363     partial: 
1364       confirm: Är du säker?
1365       creator_name: Skapare
1366       display_name: Blockerad användare
1367       edit: Ändra
1368       reason: Orsak till blockering
1369       revoke: Återkalla!
1370       revoker_name: Återkallad av
1371       show: Visa
1372       status: Status
1373     period: 
1374       one: 1 timma
1375       other: "%{count} timmar"
1376     revoke: 
1377       revoke: Återkalla!
1378     show: 
1379       back: Se alla blockeringar
1380       confirm: Är du säker?
1381       edit: Ändra
1382       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1383       reason: "Anledning för blockering:"
1384       revoke: Återkalla!
1385       show: Visa
1386       status: Status
1387       time_future: Upphör om %{time}
1388   user_role: 
1389     filter: 
1390       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1391       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1392       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1393       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1394     grant: 
1395       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1396       confirm: Bekräfta
1397       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1398       heading: Bekräfta rolltilldelning
1399       title: Bekräfta rolltilldelning
1400     revoke: 
1401       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1402       confirm: Bekräfta
1403       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1404       heading: Bekräfta återkallning av roll
1405       title: Bekräfta återkallning av roll