Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Michawiki
6 # Author: Shirayuki
7 ---
8 dsb:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
15       changeset: Sajźba změnow
16       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
17       country: Kraj
18       diary_comment: Komentar dnjownika
19       diary_entry: Zapisk dnjownika
20       friend: Pśijaśel
21       language: Rěc
22       message: Powěsć
23       node: Suk
24       node_tag: Atribut suka
25       notifier: Powěźeńka
26       old_node: Stary suk
27       old_node_tag: Atribut starego suka
28       old_relation: Stara relacija
29       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
30       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
31       old_way: Stary puś
32       old_way_node: Suk starego puśa
33       old_way_tag: Atribut starego puśa
34       relation: Relacija
35       relation_member: Cłonk relacije
36       relation_tag: Atribut relacije
37       session: Pósejźenje
38       trace: Slěd
39       tracepoint: Slědowy dypk
40       tracetag: Atribut slěda
41       user: Wužywaŕ
42       user_preference: Wužywarske nastajenje
43       user_token: Wužywarske znamuško
44       way: Puś
45       way_node: Puśowy suk
46       way_tag: Puśowy atribut
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: Tekst
50       diary_entry:
51         user: Wužywaŕ
52         title: Tema
53         latitude: Šyrina
54         longitude: Dlinina
55         language: Rěc
56       friend:
57         user: Wužywaŕ
58         friend: Pśijaśel
59       trace:
60         user: Wužywaŕ
61         visible: Widobny
62         name: Mě
63         size: Wjelikosć
64         latitude: Šyrina
65         longitude: Dlinina
66         public: Zjawny
67         description: Wopisanje
68       message:
69         sender: Wótpósłaŕ
70         title: Tema
71         body: Tekst
72         recipient: Dostawaŕ
73       user:
74         email: E-mail
75         active: Aktiwny
76         display_name: Wužywarske mě
77         description: Wopisanje
78         languages: Rěcy
79         pass_crypt: Gronidło
80   editor:
81     default: Standard (tuchylu %{name})
82     potlatch:
83       name: Potlatch 1
84       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
88     potlatch2:
89       name: Potlatch 2
90       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
91     remote:
92       name: Zdalokawóźenje
93       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
94   browse:
95     created: Napórany
96     closed: Zacynjony
97     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
98     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
100     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     version: Wersija
104     in_changeset: Sajźba změnow
105     anonymous: anonymny
106     no_comment: (žeden komentar)
107     part_of: Źěl wót
108     download_xml: XML ześěgnuś
109     view_history: Historiju pokazaś
110     view_details: Drobnostki pokazaś
111     location: 'Městno:'
112     changeset:
113       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
114       belongs_to: Awtor
115       node: Suki (%{count})
116       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
117       way: Puśe (%{count})
118       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
119       relation: Relacije (%{count})
120       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
121       changesetxml: Sajźbu změnow XML
122       osmchangexml: osmChange XML
123       feed:
124         title: Sajźba změnow %{id}
125         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
126     node:
127       title: 'Suk: %{name}'
128       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
129     way:
130       title: 'Puś: %{name}'
131       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
132       nodes: Suki
133       also_part_of:
134         few: źěl puśow %{related_ways}
135         one: źěl puśa %{related_ways}
136         two: źěl puśowu %{related_ways}
137         other: źěl puśow %{related_ways}
138     relation:
139       title: 'Relacija: %{name}'
140       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
141       members: Cłonki
142     relation_member:
143       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
144       type:
145         node: Suk
146         way: Puś
147         relation: Relacija
148     containing_relation:
149       entry: Relacija %{relation_name}
150       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
151     not_found:
152       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
153       type:
154         node: suk
155         way: puś
156         relation: relacija
157         changeset: sajźba změnow
158     timeout:
159       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
160       type:
161         node: suk
162         way: puś
163         relation: relacija
164         changeset: sajźba změnow
165     redacted:
166       redaction: Redakcija %{id}
167       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
168         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
169       type:
170         node: suk
171         way: puś
172         relation: relacija
173     start_rjs:
174       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
175         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
176         daty napšawdu zwobrazniś?
177       load_data: Daty zacytaś
178       loading: Zacytujo se...
179     tag_details:
180       tags: Atributy
181       wiki_link:
182         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
183         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
184       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
185     note:
186       title: 'Suk: %{id}'
187       new_note: Nowa notica
188       description: Wopisanje
189       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
190       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
191       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
192       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
193       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
194         %{when}</abbr>
195       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205   changeset:
206     changeset_paging_nav:
207       showing_page: Bok %{page}
208       next: Pśiducy »
209       previous: « Pjerwjejšny
210     changeset:
211       anonymous: Anonymny
212       no_edits: (žedne změny)
213       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
214     changesets:
215       id: ID
216       saved_at: Datum składowanja
217       user: Wužywaŕ
218       comment: Komentar
219       area: Wurězk
220     list:
221       title: Sajźby změnow
222       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
223       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
224       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
225       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
226       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
227       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
228       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
229       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       load_more: Wěcej zacytaś
232     timeout:
233       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
234   diary_entry:
235     new:
236       title: Nowy zapisk dnjownika
237     list:
238       title: Dnjowniki wužywarjow
239       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
240       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
241       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
242       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
243       new: Nowy zapisk dnjownika
244       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
245       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
246       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
247       older_entries: Starše zapiski
248       newer_entries: Nowše zapiski
249     edit:
250       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
251       subject: 'Temowe nadpismo:'
252       body: 'Tekst:'
253       language: 'Rěc:'
254       location: 'Městno:'
255       latitude: 'Šyrina:'
256       longitude: 'Dlinina:'
257       use_map_link: kórtu wužywaś
258       save_button: Składowaś
259       marker_text: Městno zapiska dnjownika
260     view:
261       title: Dnjownik %{user} | %{title}
262       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
263       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
264       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
265       login: Pśizjawjenje
266       save_button: Składowaś
267     no_such_entry:
268       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
269       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
270       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
271         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
272     diary_entry:
273       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
274       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
275       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
276       comment_count:
277         few: '%{count} komentary'
278         one: 1 komentar
279         two: '%{count} komentara'
280         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
281         other: '%{count} komentary'
282       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
283       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
284       confirm: Wobkšuśiś
285     diary_comment:
286       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
287       hide_link: Toś ten komentar schowaś
288       confirm: Wobkšuśiś
289     location:
290       location: 'Městno:'
291       view: Woglědaś se
292       edit: Wobźěłaś
293     feed:
294       user:
295         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
296         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
297       language:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
300       all:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
303     comments:
304       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
305       post: Powěsć
306       when: Cas
307       comment: Komentar
308       ago: pśed %{ago}
309       newer_comments: Nowše komentary
310       older_comments: Starše komentary
311   export:
312     title: Eksportěrowaś
313     start:
314       area_to_export: Wurězk za eksport
315       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
316       format_to_export: Format za eksport
317       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
318       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
319       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
320       licence: Licenca
321       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
322         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
323       too_large:
324         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
325           ze slědujucych lisćinow:'
326         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
327           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
328           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
329         planet:
330           title: Planet OSM
331           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
332             OpenStreetMap
333         overpass:
334           title: Overpass API
335           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
336             ześěgnuś
337         geofabrik:
338           title: Geofabrik Downloads
339           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
340             wubranych městow
341         metro:
342           title: Metro Extracts
343           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
344         other:
345           title: Druge žrědła
346           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
347       options: Opcije
348       format: 'Format:'
349       scale: Měritko
350       max: maks.
351       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
352       zoom: Skalěrowanje
353       add_marker: Kórśe marku pśidaś
354       latitude: 'Šyrina:'
355       longitude: 'Dlinina:'
356       output: Wudaśe
357       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
358       export_button: Eksport
359   geocoder:
360     search:
361       title:
362         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
363         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
364         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
365           Postcode</a>
366         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
367         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
368           Nominatim</a>
369         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
371           Nominatim</a>
372         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373     search_osm_nominatim:
374       prefix:
375         aerialway:
376           chair_lift: Sedłowy lift
377           drag_lift: Wlaceński lift
378           station: Gondlowa stacija
379         aeroway:
380           aerodrome: Lětanišćo
381           apron: Lětańske pśedpólo
382           gate: Wrota
383           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
384           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
385           taxiway: Lětadłowa cera
386           terminal: Terminal
387         amenity:
388           airport: Lětanišćo
389           arts_centre: Kulturny centrum
390           artwork: Wuměłska twórba
391           atm: Pjenjezny awtomat
392           auditorium: Awditorium
393           bank: Banka
394           bar: Bara
395           bbq: Grilowanišćo
396           bench: Ławka
397           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
398           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
399           biergarten: Piwowa zagroda
400           brothel: Bordel
401           bureau_de_change: Zaměnjarnja
402           bus_station: Busowe dwórnišćo
403           cafe: Kafejownja
404           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
405           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
406           car_wash: Awtomyjarnja
407           casino: Kasino
408           charging_station: Napołnjowańska stacija
409           cinema: Kino
410           clinic: Klinika
411           club: Klub
412           college: Wusoka šula
413           community_centre: Komunikaciski centrum
414           courthouse: Sudnistwo
415           crematorium: Krematorium
416           dentist: Zubny gójc
417           doctors: Gójce
418           dormitory: Internat
419           drinking_water: Pitna wóda
420           driving_school: Jězdna šula
421           embassy: Wjelikopósłaństwo
422           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
423           fast_food: Pójědankarnja
424           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
425           fire_hydrant: Hydrant
426           fire_station: Wognjarnja
427           food_court: Food Court
428           fountain: Studnja
429           fuel: Tankownja
430           grave_yard: Kjarchob
431           gym: Fitnesowy centrum
432           hall: Hala
433           health_centre: Strowotniski centrum
434           hospital: Chórownja
435           hotel: Hotel
436           hunting_stand: Góntwarske sedło
437           ice_cream: Lod
438           kindergarten: Źiśownja
439           library: Knigłownja
440           market: Wiki
441           marketplace: Wikowanišćo
442           mountain_rescue: Górska wumóžarska słužba
443           nightclub: Nocny klub
444           nursery: Źiśownja
445           nursing_home: Wótwardowarnja
446           office: Běrow
447           park: Park
448           parking: Parkowanišćo
449           pharmacy: Aptejka
450           place_of_worship: Bóžy dom
451           police: Policija
452           post_box: Listowy kašćik
453           post_office: Post
454           preschool: Pśedšula
455           prison: Popajźeństwo
456           pub: Kjarcma
457           public_building: Zjawne twarjenje
458           public_market: Zjawny mark
459           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
460           recycling: Zběranišćo starowinow
461           restaurant: Gósćeńc
462           retirement_home: Starcownja
463           sauna: Sawna
464           school: Šula
465           shelter: Pódstup
466           shop: Pśekupnica
467           shopping: Nakupowanišćo
468           shower: Duša
469           social_centre: Socialny centrum
470           social_club: Towarišliwostny klub
471           social_facility: Socialna institucija
472           studio: Studijo
473           supermarket: Supermark
474           swimming_pool: Plěwarnja
475           taxi: Taksijowe městno
476           telephone: Zjawny telefon
477           theatre: Źiwadło
478           toilets: Toalety
479           townhall: Radnica
480           university: Uniwersita
481           vending_machine: Awtomat
482           veterinary: Skótny gójc
483           village_hall: Gmejnski centrum
484           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
485           wifi: WiFi-pśistup
486           WLAN: WLAN-pśistup
487           youth_centre: Młoźinski centrum
488         boundary:
489           administrative: Zastojnstwowa granica
490           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
491           national_park: Narodny park
492           protected_area: Šćitane strony
493         bridge:
494           aqueduct: Akwedukt
495           suspension: Wisaty móst
496           swing: Zawjertny móst
497           viaduct: Wiadukt
498           "yes": Móst
499         building:
500           "yes": Twarjenje
501         emergency:
502           fire_hydrant: Hydrant
503           phone: Słup za nuzowe zawołanje
504         highway:
505           bridleway: Rejtarska drožka
506           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
507           bus_stop: Busowe zastanišćo
508           byway: Pódlańska droga
509           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
510           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
511           emergency_access_point: Nuzowa słužba
512           footway: Chódnik
513           ford: Brod
514           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
515           milestone: Kilometrownik
516           minor: Bocna droga
517           motorway: Awtodroga
518           motorway_junction: Kśica awtodrogi
519           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
520           path: Sćažka
521           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
522           platform: Platforma
523           primary: Droga prědnego rěda
524           primary_link: Droga prědnego rěda
525           proposed: Naraźona droga
526           raceway: Wuběgowanišćo
527           residential: Bydleńska droga
528           rest_area: Wótpócywanišćo
529           road: Droga
530           secondary: Droga drugego rěda
531           secondary_link: Droga drugego rěda
532           service: Paralelna droga
533           services: Gósćeńc pśi awtodroze
534           speed_camera: Błyskowak
535           steps: Stupy
536           street_lamp: Pśidrožna latarnja
537           stile: Płotowy pśestup
538           tertiary: Droga tśeśego rěda
539           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
540           track: Pólna drožka
541           trail: Sćažka
542           trunk: Dalokowobchadowa droga
543           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
544           unclassified: Njezarědowana droga
545           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
546         historic:
547           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
548           battlefield: Bitwišćo
549           boundary_stone: Granicny kamjeń
550           building: Twarjenje
551           castle: Grod
552           church: Cerkwja
553           citywalls: Měsćańske murje
554           fort: Fort
555           house: Dom
556           icon: Ikona
557           manor: Kubło
558           memorial: Wopomnišćo
559           mine: Pódkopy
560           monument: Pomnik
561           museum: Muzeum
562           ruins: Ruiny
563           tomb: Row
564           tower: Torm
565           wayside_cross: Kśica drogi
566           wayside_shrine: Lodka drogi
567           wreck: Wrak
568         landuse:
569           allotments: Gumnyška
570           basin: Basenk
571           brownfield: Industrijowe lědo
572           cemetery: Kjarchob
573           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
574           conservation: Pśirodošćit
575           construction: Twarnišćo
576           farm: Farma
577           farmland: Rola
578           farmyard: Žywnosć
579           forest: Góla
580           garages: Pórěźarnja awtow
581           grass: Błomje
582           greenfield: njewobtwarjona zemja
583           industrial: Industrijowy wobcerk
584           landfill: Wótchytanišćo
585           meadow: Łuka
586           military: Militarny wobcerk
587           mine: Pódkopy
588           orchard: Sadownja
589           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
590           park: Park
591           piste: Pista
592           quarry: Skała
593           railway: Zeleznica
594           recreation_ground: Wódychańske strony
595           reservoir: Gaśeński jazor
596           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
597           residential: Bydleński wobcerk
598           retail: Drobne wikowanje
599           road: Drogowy wobcerk
600           village_green: Wejsny najs
601           vineyard: Winowe kubło
602           wetland: Mokšy teren
603           wood: Lěs
604         leisure:
605           beach_resort: Mórske kupjele
606           bird_hide: Schow za ptaški
607           common: Almenda
608           fishing: Wuźišćo
609           fitness_station: Fitnesstudio
610           garden: Zagroda
611           golf_course: Golfowišćo
612           ice_rink: Lodowa hala
613           marina: Jachtowy pśistaw
614           miniature_golf: Minigolf
615           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
616           park: Park
617           pitch: Sportnišćo
618           playground: Grajkanišćo
619           recreation_ground: Wódychańske strony
620           sauna: Sawna
621           slipway: Łoźowa suwanka
622           sports_centre: Sportowy centrum
623           stadium: Stadion
624           swimming_pool: Swimmingpool
625           track: Wuběgowánska cera
626           water_park: Wódowy park
627         military:
628           airfield: Wójarske lětanišćo
629           barracks: Kazerna
630           bunker: Bunker
631         mountain_pass:
632           "yes": Górski pas
633         natural:
634           bay: Zalew
635           beach: Pśibrjog
636           cape: Kap
637           cave_entrance: Jamowy zachod
638           channel: Kanal
639           cliff: Skalina
640           crater: Krater
641           dune: Změt pěska
642           feature: Funkcija
643           fell: Fjel
644           fjord: Fjord
645           forest: Góla
646           geyser: Geysir
647           glacier: Lodojc
648           heath: Wrjosate strony
649           hill: Górka
650           island: Kupa
651           land: Zemja
652           marsh: Marša
653           moor: Bagno
654           mud: Błoto
655           peak: Špica
656           point: Městno
657           reef: Riff
658           ridge: Górski grjebjeń
659           river: Rěka
660           rock: Skała
661           scree: Kamjenišćo
662           scrub: Krě
663           shoal: Měłkosć
664           spring: Žrědło
665           stone: Kamjeń
666           strait: Mórska wuscyna
667           tree: Bom
668           valley: Doł
669           volcano: Wulkan
670           water: Wódy
671           wetland: Ługowe łuki
672           wetlands: Ługowe łuki
673           wood: Lěs
674         office:
675           accountant: Knigływjeźeński běrow
676           architect: Architektowy běrow
677           company: Zawod
678           employment_agency: Źěłowy amt
679           estate_agent: Maklaŕ gruntow
680           government: Amt
681           insurance: Zawěsćeński běrow
682           lawyer: Pšawizniski běrow
683           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
684           telecommunication: Telekomunikaciski amt
685           travel_agent: Drogowański běrow
686           "yes": Běrow
687         place:
688           airport: Lětanišćo
689           city: Wjelike město
690           country: Kraj
691           county: Wokrejs
692           farm: Žywnosć
693           hamlet: Wjaska
694           house: Dom
695           houses: Domy
696           island: Kupa
697           islet: Mała kupa
698           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
699           locality: Sedlišćo
700           moor: Bagno
701           municipality: Gmejna
702           neighbourhood: Bydleński wobcerk
703           postcode: Postowa licba
704           region: Region
705           sea: Mórjo
706           state: Zwězkowy kraj
707           subdivision: Trabantowe město
708           suburb: Pśedměsto
709           town: Město
710           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
711           village: Wjas
712         railway:
713           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
714           construction: Zeleznicowa cera se twari
715           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
716           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
717           funicular: Powrjozowa zeleznica
718           halt: Zeleznicowe zastanišćo
719           historic_station: Historiske dwórnišćo
720           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
721           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
722           light_rail: Měsćańska zeleznica
723           miniature: Miniaturna zeleznica
724           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
725           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
726           platform: Pśistupnišćo
727           preserved: Wuchowana zeleznica
728           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
729           spur: Kólejowy wótstawk
730           station: Dwórnišćo
731           stop: Zeleznicowe zastanišćo
732           subway: Zastanišćo pódzemskeje
733           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
734           switch: Pśestajadło
735           tram: Elektriska
736           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
737           yard: Ranžěrowańske dwórnišćo
738         shop:
739           alcohol: Wobchod za spirituoze
740           antiques: Wobchod za starobki
741           art: Wobchod wuměłskich twórbow
742           bakery: Pjakarnja
743           beauty: Parfimerija
744           beverages: Piśowy mark
745           bicycle: Wobchod za kólasa
746           books: Knigłarnja
747           boutique: Butika
748           butcher: Rěznik
749           car: Awtownja
750           car_parts: Awtowe narownanki
751           car_repair: Pórěźarnja awtow
752           carpet: Tepichowy wobchod
753           charity: Dobrotnostny wobchod
754           chemist: Aptejka
755           clothes: Woblekarnja
756           computer: Computerowy wobchod
757           confectionery: Konditarnja
758           convenience: Kšamarska loda
759           copyshop: Kopěrowański wobchod
760           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
761           deli: Wobchod za delikatese
762           department_store: Kupnica
763           discount: Discounter
764           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
765           dry_cleaning: Cysćarnja
766           electronics: Elektronikowy wobchod
767           estate_agent: Maklaŕ gruntow
768           farm: Žywnosćowy wobchod
769           fashion: Modowy wobchod
770           fish: Wobchod za ryby
771           florist: Kwětkarnja
772           food: Wobchod za žywidła
773           funeral_directors: Zakopowański institut
774           furniture: Meblowy wobchod
775           gallery: Galerija
776           garden_centre: Zagrodowy center
777           general: Wobchod za měšane wóry
778           gift: Wobchod za dary
779           greengrocer: Zeleninarski wobchod
780           grocery: Wobchod za žywidła
781           hairdresser: Frizerski salon
782           hardware: Twarski mark
783           hifi: Technika hi-fi
784           insurance: Zawěsćarnja
785           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
786           kiosk: Kiosk
787           laundry: Pałkarnja
788           mall: Nakupowanišćo
789           market: Wiki
790           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
791           motorcycle: Wobchod za motorske
792           music: Wobchod za muzikalije
793           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
794           optician: Optikaŕ
795           organic: Wobchod za biocarobu
796           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
797           pet: Coologiska pśedawarnja
798           pharmacy: Aptejka
799           photo: Fotograf
800           salon: Salon
801           second_hand: Nakupowarnja
802           shoes: Wobchod za crjeje
803           shopping_centre: Kupowański centrum
804           sports: Sportowy wobchod
805           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
806           supermarket: Supermark
807           tailor: Šlodarnja
808           toys: Wobchod za grajki
809           travel_agency: Drogowański běrow
810           video: Wideowobchod
811           wine: Wobchod za spirituoze
812           "yes": Wobchod
813         tourism:
814           alpine_hut: Górski chromcyk
815           artwork: Wuměłska twórba
816           attraction: Atrakcija
817           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
818           cabin: Chyža
819           camp_site: Campingowanišćo
820           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
821           chalet: Prozninski domcyk
822           guest_house: Góstny dom
823           hostel: Młodownja
824           hotel: Hotel
825           information: Informacije
826           lean_to: Pśitwaŕ
827           motel: Motel
828           museum: Muzeum
829           picnic_site: Piknikowanišćo
830           theme_park: Rozwjaseleński park
831           valley: Doł
832           viewpoint: Rozglědanišćo
833           zoo: Coo
834         tunnel:
835           culvert: Wótwódowy kanal
836           "yes": Tunel
837         waterway:
838           artificial: Kumštna wódna droga
839           boatyard: Ŀoźnica
840           canal: Kanal
841           connector: Zwisk mjazy wódnymi drogami
842           dam: Zagaśica
843           derelict_canal: Zanjerózony kanal
844           ditch: Grobla
845           dock: Dok
846           drain: Wótwódowy kanal
847           lock: Pušćalnica
848           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
849           mineral_spring: Žrědło mineralneje wódy
850           mooring: Pśistajenje
851           rapids: Pśejmy rěki
852           river: Rěka
853           riverbank: Rěcyny brjog
854           stream: Rěcka
855           wadi: Wadi
856           waterfall: Wódopad
857           water_point: Wódne městno
858           weir: Gaśeńska murja
859       admin_levels:
860         level2: Statna granica
861         level4: Krajna granica
862         level5: Regionowa granica
863         level6: Wokrejsna granica
864         level8: Měsćańska granica
865         level9: Granica měsćańskego źěla
866         level10: Pśedměsćańska granica
867     description:
868       title:
869         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
870           Nominatim</a>
871         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
872       types:
873         cities: Wjelike města
874         towns: Města
875         places: Městna
876     results:
877       no_results: Žedne wuslědki namakane
878       more_results: Dalšne wuslědki
879     distance:
880       few: něźi %{count} km
881       one: wokoło 1 km
882       two: něźi %{count} km
883       zero: mjenjej ako 1 km
884       other: něźi %{count} km
885     direction:
886       south_west: krotki wjacor
887       south: pódpołdnjo
888       south_east: krotke zajtšo
889       east: pódzajtšo
890       north_east: dłujke zajtšo
891       north: pódpołnoc
892       north_west: dłujki wjacor
893       west: pódwjacor
894   layouts:
895     logo:
896       alt_text: Logo OpenStreetMap
897     home: K domacnemu městnoju
898     logout: Wótzjawiś
899     log_in: Pśizjawiś
900     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
901     sign_up: Registrěrowaś
902     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
903     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
904     edit: Wobźěłaś
905     history: Historija
906     export: Eksport
907     data: Daty
908     export_data: Daty eksportěrowaś
909     gps_traces: GPS-slědy
910     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
911     user_diaries: Dnjowniki
912     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
913     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
914     tag_line: Licha wikikórta swěta
915     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
916     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
917       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
918     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
919     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
920       %{partners}.
921     partners_ucl: z UCL VR Centre
922     partners_ic: Imperial College London
923     partners_bytemark: Bytemark Hosting
924     partners_partners: partnerow
925     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
926       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
927     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
928       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
929     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
930     help: Pomoc
931     about: Wó
932     copyright: Awtorske pšawo
933     community: Zgromaźeństwo
934     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
935     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
936     foundation: Załožba
937     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
938     make_a_donation:
939       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
940       text: Pósćiś
941     learn_more: Dalšne informacije
942     more: Wěcej
943   license_page:
944     foreign:
945       title: Wó toś tom pśełožku
946       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
947         bok ma prědnosć měś
948       english_link: engelskim originalom
949     native:
950       title: Wó toś tom boku
951       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
952         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
953       native_link: dolnoserbskej wersiji
954       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
955     legal_babble:
956       title_html: Awtorske pšawo a licenca
957       intro_1_html: |-
958         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
959         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
960         Commons Open Database</a> (ODbL).
961       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
962         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
963         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
964         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
965         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
966       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
967         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
968         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
969       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
970       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
971       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
972         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
973         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
974         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
975         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
976         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
977         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
978         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
979         na creativecommons.org dopomnjeś.
980       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
981         kórty pokazaś. Na pśikład:'
982       attribution_example:
983         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
984         title: Pśipokazański pśikład
985       more_title_html: Dalšne informacije
986       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
987         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
988         pšašenja</a>.
989       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
990         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
991         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
992         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
993         za wužywanje Nominatim</a>."
994       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
995       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
996         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
997         žrědłow, mjaz nimi:'
998       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
999         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1000         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1001         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1002         AT ze změnami</a>).'
1003       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1004         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1005         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
1006         Canada).'
1007       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1008         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1009         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1010       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1011         Générale des Impôts.'
1012       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
1013         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1014       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
1015         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1016       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1017         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1018         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1019       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1020         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1021         za datowe banki 2010-2012.'
1022       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1023         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1024         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1025       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
1026         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1027         abo pśewzejo rukowanje.
1028       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1029       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
1030         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
1031         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1032       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
1033         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
1034         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1035         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1036         boku</a> k wěsći.
1037   welcome_page:
1038     title: Witaj!
1039     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1040       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1041       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1042     whats_on_the_map:
1043       title: Což na kórtu słuša
1044       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1045         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
1046         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1047       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1048         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1049         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1050         dowólnosć.
1051     basic_terms:
1052       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1053       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
1054         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1055       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1056         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1057       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1058       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
1059         abo twarjenje.
1060       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1061         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1062     questions:
1063       title: Maš hyšći pšašanja?
1064       paragraph_1_html: |-
1065         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1066         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1067     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1068     add_a_note:
1069       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1070       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1071         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1072       paragraph_2_html: |-
1073         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1074         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1075   fixthemap:
1076     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1077     how_to_help:
1078       title: Kak móžoš pomagaś
1079       join_the_community:
1080         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1081     other_concerns:
1082       title: Druge nastupnosći
1083   help_page:
1084     title: Pomoc
1085     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1086       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1087     welcome:
1088       url: /welcome
1089       title: Witaj k OSM
1090       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1091         OpenStreetMap.
1092     help:
1093       url: https://help.openstreetmap.org/
1094       title: help.openstreetmap.org
1095       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1096         OpenStreetMap.
1097     wiki:
1098       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1099       title: wiki.openstreetmap.org
1100       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1101   about_page:
1102     next: Pśiducy
1103     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1104     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1105       k dispoziciji'
1106     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1107       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1108       na cełem swěśe.
1109     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1110     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1111       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1112       a aktualny był.
1113     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1114     community_driven_html: |-
1115       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1116       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1117       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1118     open_data_title: Zjawne daty
1119     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1120       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1121       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1122       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1123       licence</a> za drobnosći.'
1124     partners_title: Partnarje
1125   notifier:
1126     diary_comment_notification:
1127       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1128       hi: Witaj %{to_user},
1129       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1130         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1131       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1132         abo na %{replyurl} wótegroniś
1133     message_notification:
1134       hi: Witaj %{to_user},
1135       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1136         %{subject}:'
1137       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1138     friend_notification:
1139       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1140       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1141       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1142       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1143     gpx_notification:
1144       greeting: Witaj,
1145       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1146       with_description: z wopisanim
1147       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1148       and_no_tags: a žedne atributy.
1149       failure:
1150         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1151         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1152         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1153           wobinuś
1154         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1155       success:
1156         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1157         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1158           zacytało.
1159     signup_confirm:
1160       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1161       greeting: Witaj!
1162       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1163       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1164         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1165         konto wobkšuśił:'
1166       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1167         za prědne kšacei daś.
1168     email_confirm:
1169       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1170     email_confirm_plain:
1171       greeting: Witaj,
1172       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1173         do %{new_address} změniś.
1174       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1175         změnu.
1176     email_confirm_html:
1177       greeting: Witaj,
1178       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1179         do %{new_address} změniś.
1180       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1181     lost_password:
1182       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1183     lost_password_plain:
1184       greeting: Witaj,
1185       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1186         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1187       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1188         slědk stajił.
1189     lost_password_html:
1190       greeting: Witaj,
1191       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1192         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1193       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1194         slědk stajił.
1195     note_comment_notification:
1196       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1197       greeting: Witaj,
1198       commented:
1199         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1200         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1201           se zajmujoš'
1202         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1203           zawóstajił.'
1204         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1205           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1206       closed:
1207         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1208         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1209           se zajmujoš'
1210         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1211           docynił.'
1212         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1213           Pokazka jo blisko %{place}.'
1214       reopened:
1215         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1216         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1217           kótaruž se zajmujoš'
1218         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1219           reaktiwěrował.'
1220         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1221           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1222       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1223   message:
1224     inbox:
1225       title: Post
1226       my_inbox: Mój post
1227       outbox: pósłany
1228       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1229       new_messages:
1230         few: '%{count} nowe powěsći'
1231         one: '%{count} nowa powěsć'
1232         two: '%{count} nowej powěsći'
1233         other: '%{count} nowych powěsćow'
1234       old_messages:
1235         few: '%{count} stare powěsći'
1236         one: '%{count} stara powěsć'
1237         two: '%{count} starej powěsći'
1238         other: '%{count} starych powěsćow'
1239       from: Wót
1240       subject: Temowe nadpismo
1241       date: Datum
1242       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1243         do zwiska?
1244       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1245     message_summary:
1246       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1247       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1248       reply_button: Wótegroniś
1249       delete_button: Lašowaś
1250     new:
1251       title: Powěsć pósłaś
1252       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1253       subject: Temowe nadpismo
1254       body: Tekst
1255       send_button: Pósłaś
1256       back_to_inbox: Slědk k postoju
1257       message_sent: Powěsć pósłana
1258       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1259         wopytujoš dalšne pósłaś.
1260     no_such_message:
1261       title: Powěsć njeeksistěrujo
1262       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1263       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1264     outbox:
1265       title: Pósłany
1266       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1267       inbox: post
1268       outbox: pósłany
1269       messages:
1270         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1271         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1272         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1273         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1274       to: Komu
1275       subject: Temowe nadpismo
1276       date: Datum
1277       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1278         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1279       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1280     reply:
1281       wrong_user: |-
1282         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1283         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1284     read:
1285       title: Powěsć cytaś
1286       from: Wót
1287       subject: Temowe nadpismo
1288       date: Datum
1289       reply_button: Wótegroniś
1290       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1291       back: Slědk
1292       to: Komu
1293       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1294         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1295         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1296     sent_message_summary:
1297       delete_button: Lašowaś
1298     mark:
1299       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1300       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1301     delete:
1302       deleted: Powěsć wulašowana
1303   site:
1304     index:
1305       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1306         JavaScript.
1307       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1308       permalink: Trajny wótkaz
1309       shortlink: Krotki wótkaz
1310       createnote: Pokaz pśidaś
1311       license:
1312         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1313       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1314         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1315     edit:
1316       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1317       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1318         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1319       user_page_link: wužywarskem boku
1320       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1321       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1322         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1323         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1324         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1325       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1326         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1327         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1328       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1329         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1330       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1331         klikni na "Składowaś".)
1332       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1333       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1334         su trěbne za toś tu funkciju.
1335     sidebar:
1336       search_results: Pytańske wuslědki
1337       close: Zacyniś
1338     search:
1339       search: Pytaś
1340       where_am_i: Źo som?
1341       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1342       submit_text: Źi
1343     key:
1344       table:
1345         entry:
1346           motorway: Awtodroga
1347           trunk: Malsna droga
1348           primary: Zwězkowa droga
1349           secondary: Nakrajna droga
1350           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1351           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1352           track: Cera
1353           byway: Bocna droga
1354           bridleway: Rejtarska drožka
1355           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1356           footway: Drožka
1357           rail: Zeleznica
1358           subway: Pódzemska
1359           tram:
1360           - Měsćańska zeleznica
1361           - elektriska
1362           cable:
1363           - Kablowa elektriska
1364           - sedłowy lift
1365           runway:
1366           - Pśizemjeńska cera
1367           - lětadłowa cera
1368           apron:
1369           - Pśedpólo lětanišća
1370           - terminal
1371           admin: Zastojnstwowa granica
1372           forest: Góla
1373           wood: Lěs
1374           golf: Golfowišćo
1375           park: Park
1376           resident: Bydleński wobcerk
1377           tourist: Turistowa atrakcija
1378           common:
1379           - Powšykny
1380           - łuka
1381           retail: Nakupowanišćo
1382           industrial: Industrijowy wobcerk
1383           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1384           heathland: Wrjosate strony
1385           lake:
1386           - Jazor
1387           - gaśeński jazor
1388           farm: Farma
1389           brownfield: Industrijowe lědo
1390           cemetery: Kjarchob
1391           allotments: Gumnyškarnje
1392           pitch: Sportnišćo
1393           centre: Sportowy centrum
1394           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1395           military: Militarny wobcerk
1396           school:
1397           - Šula
1398           - uniwersita
1399           building: Pśesegajuce twarjenje
1400           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1401           summit:
1402           - Wjerch
1403           - špica
1404           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1405           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1406           private: Priwatny pśistup
1407           permissive: Dowólony pśistup
1408           destination: Jano za pśigranicujucych
1409           construction: Drogi w twari
1410     richtext_area:
1411       edit: Wobźěłaś
1412       preview: Pśeglěd
1413     markdown_help:
1414       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1415         analyzěrowany
1416       headings: Nadpisma
1417       heading: Nadpismo
1418       subheading: Pódnapismo
1419       unordered: Nalicenje
1420       ordered: Numerěrowana lisćina
1421       first: Prědny element
1422       second: Drugi element
1423       link: Wótkaz
1424       text: Tekst
1425       image: Wobraz
1426       alt: Alternatiwny tekst
1427       url: URL
1428   trace:
1429     visibility:
1430       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1431       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1432       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1433       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1434         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1435     create:
1436       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1437       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1438         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1439     edit:
1440       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1441       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1442       filename: 'Datajowe mě:'
1443       download: ześěgnuś
1444       uploaded_at: 'Nagraty:'
1445       points: 'Dypki:'
1446       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1447       map: kórta
1448       edit: wobźěłaś
1449       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1450       description: 'Wopisanje:'
1451       tags: 'Atributy:'
1452       tags_help: pśez komu wótźělony
1453       save_button: Změny składowaś
1454       visibility: 'Widobnosć:'
1455       visibility_help: Co to groni?
1456     trace_form:
1457       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1458       description: 'Wopisanje:'
1459       tags: 'Atributy:'
1460       tags_help: pśez komu wótźělony
1461       visibility: 'Widobnosć:'
1462       visibility_help: Co to groni?
1463       upload_button: Nagraś
1464       help: Pomoc
1465     trace_header:
1466       upload_trace: Slěd nagraś
1467       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1468       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1469       traces_waiting:
1470         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1471           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1472           drugich wužywarjow.
1473         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1474           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1475           drugich wužywarjow.
1476     trace_optionals:
1477       tags: Atributy
1478     view:
1479       title: Pokazujo se slěd %{name}
1480       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1481       pending: NJEDOCYNJONY
1482       filename: 'Datajowe mě:'
1483       download: ześěgnuś
1484       uploaded: 'Nagraty:'
1485       points: 'Dypki:'
1486       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1487       map: kórta
1488       edit: wobźěłaś
1489       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1490       description: 'Wopisanje:'
1491       tags: 'Atributy:'
1492       none: Žeden
1493       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1494       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1495       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1496       visibility: 'Widobnosć:'
1497     trace_paging_nav:
1498       showing_page: Bok %{page}
1499       older: Starše slědy
1500       newer: Nowše slědy
1501     trace:
1502       pending: Njedocynjony
1503       count_points: '%{count} dypkow'
1504       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1505       more: wěcej
1506       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1507       view_map: Kórtu pokazaś
1508       edit: wobźěłaś
1509       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1510       public: ZJAWNY
1511       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1512       private: PRIWATNY
1513       trackable: SLĚDUJOBNY
1514       by: wót
1515       in: w
1516       map: kórta
1517     list:
1518       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1519       your_traces: Twóje GPS-slědy
1520       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1521       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1522       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1523       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1524         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1525         boku</a>.
1526     delete:
1527       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1528     make_public:
1529       made_public: Wózjawjona cera
1530     offline_warning:
1531       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1532     offline:
1533       heading: Składowanje GPX offline
1534       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1535     georss:
1536       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1537     description:
1538       description_with_count:
1539         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1540         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1541         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1542         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1543       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1544   application:
1545     require_cookies:
1546       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1547         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1548     require_moderator:
1549       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1550     setup_user_auth:
1551       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1552         aby wěcej zgónił.
1553       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1554         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1555         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1556   oauth:
1557     oauthorize:
1558       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1559       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1560         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1561         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1562       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1563       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1564       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1565       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1566       allow_write_api: kórtu změniś.
1567       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1568       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1569       allow_write_notes: pokazki změniś.
1570     oauthorize_success:
1571       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1572       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1573       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1574     oauthorize_failure:
1575       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1576       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1577       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1578     revoke:
1579       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1580   oauth_clients:
1581     new:
1582       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1583       submit: Registrěrowaś
1584     edit:
1585       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1586       submit: Wobźěłaś
1587     show:
1588       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1589       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1590       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1591       url: 'URL za napšašowański token:'
1592       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1593       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1594       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1595       edit: Drobnostki wobźěłaś
1596       delete: Klient wulašowaś
1597       confirm: Sy se wěsty?
1598       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1599       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1600       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1601       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1602       allow_write_api: kórtu změniś.
1603       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1604       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1605       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1606     index:
1607       title: Móje OAuth-drobnostiki
1608       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1609       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1610       application: Mě aplikacije
1611       issued_at: Wustajony
1612       revoke: Wótpóraś!
1613       my_apps: Móje aplikacije
1614       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1615         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1616         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1617       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1618       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1619     form:
1620       name: Mě
1621       required: Trěbny
1622       url: URL głowneje aplikacije
1623       callback_url: URL slědkwołanja
1624       support_url: URL pódpěry
1625       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1626       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1627       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1628       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1629       allow_write_api: kórtu změniś.
1630       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1631       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1632       allow_write_notes: pokazki změniś.
1633     not_found:
1634       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1635     create:
1636       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1637     update:
1638       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1639     destroy:
1640       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1641   user:
1642     login:
1643       title: Pśizjawjenje
1644       heading: Pśizjawjenje
1645       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1646       password: 'Gronidło:'
1647       openid: '%{logo} OpenID:'
1648       remember: 'Spomnjeś se:'
1649       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1650       login_button: Pśizjawiś se
1651       register now: Něnto registrěrowaś
1652       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1653         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1654       with openid: 'Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:'
1655       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1656       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1657       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1658       no account: Njamaš wužywarske konto?
1659       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1660         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1661         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1662       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1663         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1664       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1665       openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
1666       openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
1667       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1668       openid_providers:
1669         openid:
1670           title: Z OpenID se pśizjawiś
1671           alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
1672         google:
1673           title: Z Google pśizjawiś
1674           alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
1675         yahoo:
1676           title: Z Yahoo pśizjawiś
1677           alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
1678         wordpress:
1679           title: Z Wordpress pśizjawiś
1680           alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
1681         aol:
1682           title: Z AOL pśizjawiś
1683           alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
1684     logout:
1685       title: Wótzjawiś se
1686       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1687       logout_button: Wótzjawjenje
1688     lost_password:
1689       title: Zabyte gronidło
1690       heading: Sy gronidło zabył?
1691       email address: 'E-mailowa adresa:'
1692       new password button: Gronidło slědk stajiś
1693       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1694         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1695       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1696         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1697       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1698     reset_password:
1699       title: Gronidło slědk stajiś
1700       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1701       password: 'Gronidło:'
1702       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1703       reset: Gronidło slědk stajiś
1704       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1705       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1706     new:
1707       title: Registrěrowaś
1708       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1709       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a>
1710         do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako
1711         móžno wobźěłowaś.
1712       about:
1713         header: Lichy a wobźěłujobny
1714         html: |-
1715           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1716           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1717       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1718         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1719       email address: 'E-mailowa adresa:'
1720       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1721       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1722         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1723         priwatnosći</a>)
1724       display name: 'Wužywarske mě:'
1725       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1726         w nastajenjach změniś.
1727       openid: '%{logo} OpenID:'
1728       password: 'Gronidło:'
1729       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1730       use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
1731       openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy
1732         abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
1733       openid association: |-
1734         <p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>
1735         <ul>
1736         <li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>
1737         <li>
1738         Jolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.
1739         </li>
1740         </ul>
1741       continue: Registrěrowaś
1742       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1743       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1744         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1745     terms:
1746       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1747       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1748       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1749         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1750         a pśichodne pśinoski.
1751       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1752         pśistupne.
1753       consider_pd_why: Co to jo?
1754       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1755         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1756       agree: Akceptěrowaś
1757       decline: Wótpokazaś
1758       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1759         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1760       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1761       legale_names:
1762         france: Francojska
1763         italy: Italska
1764         rest_of_world: Zbytk swěta
1765     no_such_user:
1766       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1767       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1768       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1769         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1770     view:
1771       my diary: Mój dnjownik
1772       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1773       my edits: Móje změny
1774       my traces: Móje ceri
1775       my notes: Móje pokazki
1776       my messages: Móje powěsći
1777       my profile: Mój profil
1778       my settings: Móje nastajenja
1779       my comments: Móje komentary
1780       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1781       blocks on me: Dostane blokowanja
1782       blocks by me: Dane blokěrowanja
1783       send message: Powěsć pósłaś
1784       diary: Dnjownik
1785       edits: Změny
1786       traces: Slědy
1787       notes: Pokazki kórty
1788       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1789       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1790       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1791       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1792       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1793       ct undecided: Njerozsuźony
1794       ct declined: Wótpokazany
1795       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1796       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1797       email address: 'E-mailowa adresa:'
1798       created from: 'Napórany z:'
1799       status: 'Status:'
1800       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1801       description: Wopisanje
1802       user location: Wužywarske městno
1803       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1804         wužywarjow w swójej bliskosći.
1805       settings_link_text: nastajenja
1806       your friends: Twóje pśijaśele
1807       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1808       km away: '%{count} km zdalony'
1809       m away: '%{count} m zdalony'
1810       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1811       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1812       role:
1813         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1814         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1815         grant:
1816           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1817           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1818         revoke:
1819           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1820           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1821       block_history: dostane blokěrowanja
1822       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1823       comments: Komentary
1824       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1825       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1826       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1827       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1828       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1829       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1830       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1831       confirm: Wobkšuśiś
1832       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1833       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1834       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1835       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1836     popup:
1837       your location: Twójo městno
1838       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1839       friend: Pśijaśel
1840     account:
1841       title: Konto wobźěłaś
1842       my settings: Móje nastajenja
1843       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1844       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1845       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1846       openid:
1847         openid: 'OpenID:'
1848         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1849         link text: Co to jo?
1850       public editing:
1851         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1852         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1853         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1854         enabled link text: Co to jo?
1855         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1856           anonymne.
1857         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1858       public editing note:
1859         heading: Zjawne wobźěłowanje
1860         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1861           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1862           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1863           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1864           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1865           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1866           zjawne.</li></ul>
1867       contributor terms:
1868         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1869         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1870         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1871         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1872           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1873         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1874         link text: Co to jo?
1875       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1876       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1877       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1878       image: 'Wobraz:'
1879       gravatar:
1880         gravatar: Gravatar wužywaś
1881         link text: Co to jo?
1882       new image: Wobraz pśidaś
1883       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1884       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1885       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1886       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1887       home location: 'Bydlišćo:'
1888       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1889       latitude: 'Šyrina:'
1890       longitude: 'Dlinina:'
1891       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1892       save changes button: Změny składowaś
1893       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1894       return to profile: Slědk k profiloju
1895       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1896         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1897       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1898     confirm:
1899       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1900       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1901       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1902         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1903       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1904         swójo konto.
1905       button: Wobkšuśiś
1906       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1907       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1908       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1909         how</a>.
1910     confirm_resend:
1911       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1912         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1913         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org
1914         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1915         wótegroniś.
1916       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1917     confirm_email:
1918       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1919       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1920         adresu wobkšuśił.
1921       button: Wobkšuśiś
1922       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1923       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1924     set_home:
1925       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1926     go_public:
1927       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1928     make_friend:
1929       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1930       button: Ako pśijaśela pśidaś
1931       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1932       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1933       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1934     remove_friend:
1935       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1936       button: Pśijaśela wótpóraś
1937       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1938       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1939     filter:
1940       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1941     list:
1942       title: Wužywarje
1943       heading: Wužywarje
1944       showing:
1945         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1946         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1947       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1948       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1949       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1950       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1951       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1952     suspended:
1953       title: Konto wupowěźone
1954       heading: Konto wupowěźone
1955       webmaster: webmejstaŕ
1956       body: |-
1957         <p>
1958         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1959         </p>
1960         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1961   user_role:
1962     filter:
1963       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1964         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1965       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1966       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1967       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1968     grant:
1969       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1970       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1971       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1972       confirm: Wobkšuśiś
1973       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1974         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1975     revoke:
1976       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1977       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1978       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1979       confirm: Wobkšuśiś
1980       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1981         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1982   user_block:
1983     model:
1984       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1985       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1986     not_found:
1987       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1988       back: Slědk k indeksoju
1989     new:
1990       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1991       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1992       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1993         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1994         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1995         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1996       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1997       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1998       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1999       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
2000         wótegroniś.
2001       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
2002       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
2003     edit:
2004       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2005       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
2006       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
2007         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
2008         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
2009         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
2010       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
2011       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
2012       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
2013       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
2014       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
2015     filter:
2016       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
2017       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
2018         padajuceje lisćiny wubraś.
2019     create:
2020       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
2021         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
2022       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
2023         zablokěrujoš.
2024       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
2025     update:
2026       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
2027         móžo jo wobźěłaś.
2028       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
2029     index:
2030       title: Wužywarske blokěrowanja
2031       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
2032       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
2033     revoke:
2034       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
2035       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
2036       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
2037       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
2038       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
2039       revoke: Wótpóraś!
2040       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
2041     period:
2042       few: '%{count} góźiny'
2043       one: 1 góźina
2044       two: '%{count} góźinje'
2045       other: '%{count} góźinow'
2046     partial:
2047       show: Pokazaś
2048       edit: Wobźěłaś
2049       revoke: Wótpóraś!
2050       confirm: Sy se wěsty?
2051       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2052       creator_name: Blokěrowaŕ
2053       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2054       status: Status
2055       revoker_name: Wótpórany wót
2056       not_revoked: (nic wótpórany)
2057       showing_page: Bok %{page}
2058       next: Pśiducy »
2059       previous: « Pjerwjejšny
2060     helper:
2061       time_future: Kóńcy se %{time}.
2062       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
2063       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
2064     blocks_on:
2065       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
2066       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
2067       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
2068     blocks_by:
2069       title: Blokěrowanja wót %{name}
2070       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
2071       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
2072     show:
2073       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
2074       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
2075       time_future: Kóńcy se %{time}
2076       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
2077       status: Status
2078       show: Pokazaś
2079       edit: Wobźěłaś
2080       revoke: Wótpóraś!
2081       confirm: Sy se wěsty?
2082       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2083       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2084       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2085       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2086   note:
2087     description:
2088       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2089       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2090       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2091       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2092       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2093       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2094       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2095       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2096     rss:
2097       title: Pokazki OpenStreetMap
2098       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2099         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2100       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2101       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2102       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2103       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2104       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2105     entry:
2106       comment: Komentar
2107       full: Dopołna pokazka
2108     mine:
2109       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2110       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2111       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2112       id: ID
2113       creator: Stwóriśel
2114       description: Wopis
2115       created_at: Napórany
2116       last_changed: Slědny raz změnjony
2117       ago_html: pśed %{when}
2118   javascripts:
2119     close: Zacyniś
2120     share:
2121       title: Źěliś
2122       cancel: Pśetergnuś
2123       image: Wobraz
2124       link: Wótkaz abo HTML
2125       long_link: Wótkaz
2126       short_link: Krotki wótkaz
2127       embed: HTML
2128       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2129       format: 'Format:'
2130       scale: 'Měritko:'
2131       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2132       download: Ześěgnuś
2133       short_url: Krotki URL
2134       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2135       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2136       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2137       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2138     key:
2139       title: Legenda
2140       tooltip: Legenda
2141       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2142     map:
2143       zoom:
2144         in: Pówětšyś
2145         out: Pómjeńšyś
2146       locate:
2147         title: Aktualne městno pokazaś
2148         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2149       base:
2150         standard: Standard
2151         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2152         transport_map: Wobchadowa kórta
2153         mapquest: MapQuest Open
2154         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2155       layers:
2156         header: Kórtowe rowniny
2157         notes: Pokazki kórty
2158         data: Kórtowe daty
2159         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2160         title: Rowniny
2161       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2162       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2163     site:
2164       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2165       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2166       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2167       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2168       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2169       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2170     notes:
2171       new:
2172         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj druge kartografy, aby
2173           mógli to pópšawiś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku, aby
2174           problem wujasnił. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije.)
2175         add: Pokazku pśidaś
2176       show:
2177         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2178           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2179         hide: Schowaś
2180         resolve: Wótbyty
2181         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2182         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2183         comment: Komentar
2184     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2185       how.
2186   redaction:
2187     edit:
2188       description: Wopisanje
2189       heading: Redakciju wobźěłaś
2190       submit: Redakciju składowaś
2191       title: Redakciju wobźěłaś
2192     index:
2193       empty: Žedne redakcije njejsu.
2194       heading: Lisćina redakcijow
2195       title: Lisćina redakcijow
2196     new:
2197       description: Wopisanje
2198       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2199       submit: Redakciju napóraś
2200       title: Nowa redakcija se napórajo
2201     show:
2202       description: 'Wopisanje:'
2203       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2204       title: Redakcija se pokazujo
2205       user: 'Stwóriśel:'
2206       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2207       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2208       confirm: Sy se wěsty?
2209     create:
2210       flash: Redakcija jo se napórała.
2211     update:
2212       flash: Změny skłaźone.
2213     destroy:
2214       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2215         nježli až ju wulašujoš.
2216       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2217       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2218 ...