bff9daee094658a435b9be26daa7598f5ceb2f8e
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Liridon
8 # Author: Macofe
9 # Author: Mdupont
10 # Author: MicroBoy
11 # Author: Mikullovci11
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Ruila
14 # Author: Techlik
15 # Author: Vinie007
16 # Author: 아라
17 ---
18 sq:
19   time:
20     formats:
21       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
22   activerecord:
23     models:
24       acl: Qasja në listën e kontrollit
25       changeset: Vargu i ndryshimeve
26       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
27       country: Vendi
28       diary_comment: Koment ditari
29       diary_entry: Shënim ditari
30       friend: Mik
31       language: Gjuha
32       message: Mesazh
33       node: Nyjë
34       node_tag: Etiketë nyje
35       notifier: Lajmëruesi
36       old_node: Nyjë e vjetër
37       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
38       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
39       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
40       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
41       old_way: Rrugë e vjetër
42       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
43       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
44       relation: Lidhje
45       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
46       relation_tag: Etiketë lidhjeje
47       session: Seancë
48       trace: Gjurmë
49       tracepoint: Pika e gjurmës
50       tracetag: Etiketa e gjurmës
51       user: Përdoruesi
52       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
53       user_token: Shenja e përdoruesit
54       way: Rruga
55       way_node: Nyjë rruge
56       way_tag: Etiketë rruge
57     attributes:
58       diary_comment:
59         body: Trupi i mesazhit
60       diary_entry:
61         user: Përdoruesi
62         title: Titulli
63         latitude: Gjerësia gjeografike
64         longitude: Gjatësia gjeografike
65         language: Gjuha
66       friend:
67         user: Përdoruesi
68         friend: Mik
69       trace:
70         user: Përdoruesi
71         visible: I dukshëm
72         name: Emri
73         size: Madhësia
74         latitude: Gjerësia gjeografike
75         longitude: Gjatësia gjeografike
76         public: Publik
77         description: Përshkrimi
78       message:
79         sender: Dërguesi
80         title: Titulli
81         body: Trupi i mesazhit
82         recipient: Marrësi
83       user:
84         email: Emaili
85         active: Aktiv
86         display_name: Emër i dukshëm
87         description: Përshkrimi
88         languages: Gjuhët
89         pass_crypt: Fjalëkalimi
90   printable_name:
91     with_version: '%{id}, v%{version}'
92   editor:
93     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
94     potlatch:
95       name: Potlatch 1
96       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
97     id:
98       name: iD
99       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
100     potlatch2:
101       name: Potlatch 2
102       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
103     remote:
104       name: Kontrollë nga larg
105       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
106   browse:
107     created: Krijuar
108     closed: Mbyllur
109     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
110     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
111     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
112     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     version: Versioni
116     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
117     anonymous: Anonim
118     no_comment: (nuk ka koment)
119     part_of: Pjesë e
120     download_xml: Shkarko në XML
121     view_history: Shiko historikun
122     view_details: Shiko detajet
123     location: Vendndodhja
124     changeset:
125       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
126       belongs_to: Autor
127       node: Nyjet (%{count})
128       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
129       way: Mënyrat (%{count})
130       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
131       relation: Marrëdhëniet (%{count})
132       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
133       comment: Komentet (%{count})
134       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
135         më parë</abbr>
136       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
137       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
138       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
139       feed:
140         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
141         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
142       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
143       discussion: Diskutim
144     node:
145       title: 'Nyja: %{name}'
146       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
147     way:
148       title: 'Drejtimi: %{name}'
149       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
150       nodes: Nyjet
151       also_part_of:
152         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
153         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
154     relation:
155       title: 'Lidhja: %{name}'
156       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
157       members: Anëtarët
158     relation_member:
159       entry: '%{type} %{name}'
160       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
161       type:
162         node: Nyje
163         way: Rruga
164         relation: Lidhja
165     containing_relation:
166       entry: Lidhja %{relation_name}
167       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
168     not_found:
169       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
170       type:
171         node: nyjë
172         way: rrugë
173         relation: lidhje
174         changeset: grupi i ndryshimeve
175         note: shënim
176     timeout:
177       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
178         tu tërhequr.
179       type:
180         node: nyjë
181         way: rrugë
182         relation: lidhje
183         changeset: grupi i ndryshimeve
184         note: shënim
185     redacted:
186       redaction: Redaktimi %{id}
187       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
188         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
189       type:
190         node: nyjë
191         way: rrugë
192         relation: lidhje
193     start_rjs:
194       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
195         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
196         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
197       load_data: Ngarko të dhënat
198       loading: Duke ngarkuar...
199     tag_details:
200       tags: Etiketat
201       wiki_link:
202         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
203         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
204       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
205       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
206       telephone_link: Thirr %{phone_number}
207     note:
208       title: 'Shënim: %{id}'
209       new_note: Shënim i ri
210       description: Përshkrimi
211       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
212       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
213       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
214       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
215       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
216         më parë</abbr>
217       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
218         parë</abbr>
219       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
220         më parë</abbr>
221       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
222       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
223         më parë</abbr>
224       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
225         më parë</abbr>
226       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
227         më parë</abbr>
228       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
229     query:
230       title: Tiparet e pyetsorit
231       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
232       nearby: Tiparet në afërsi
233       enclosing: Tipare të bashkangjitura
234   changeset:
235     changeset_paging_nav:
236       showing_page: Faqe %{page}
237       next: Vazhdo »
238       previous: « Mëparshëm
239     changeset:
240       anonymous: Anonim
241       no_edits: (nuk ka redaktime)
242       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
243     changesets:
244       id: ID
245       saved_at: Të ruajtura në
246       user: Përdoruesi
247       comment: Koment
248       area: Zona
249     list:
250       title: Grupi i ndryshimeve
251       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
252       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
253       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
254       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
255       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
256       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
257       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
258       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
259       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
260       load_more: Ngarko më shumë
261     timeout:
262       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
263         për tu shkarkuar.
264     rss:
265       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
266       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
267       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
268       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
269       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
270       full: Diskutimi i plotë
271   diary_entry:
272     new:
273       title: Shënim i ri në ditar
274       publish_button: Publiko
275     list:
276       title: Ditarët e përdoruesve
277       title_friends: Ditarë të miqve
278       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
279       user_title: Ditari i %{user}
280       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
281       new: Shënim i ri në ditar
282       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
283       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
284       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
285       older_entries: Shënimet e vjetra
286       newer_entries: Shënimet e fundit
287     edit:
288       title: Redakto shënimin në ditar
289       subject: 'Titulli:'
290       body: 'Trupi i mesazhit:'
291       language: 'Gjuha:'
292       location: 'Lokacioni:'
293       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
294       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
295       use_map_link: përdor hartën
296       save_button: Ruaj
297       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
298     view:
299       title: Ditari i %{user} | %{title}
300       user_title: Ditari i %{user}
301       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
302       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
303       login: Identifikohu
304       save_button: Ruaj
305     no_such_entry:
306       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
307       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
308       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
309         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
310     diary_entry:
311       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
312       comment_link: Komento në këtë shënim
313       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
314       comment_count:
315         zero: Nuk ka komente
316         one: '%{count} koment'
317         other: '%{count} komente'
318       edit_link: Redakto këtë shënim
319       hide_link: Fshih këtë shënim
320       confirm: Konfirmo
321     diary_comment:
322       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
323       hide_link: Fshih këtë koment
324       confirm: Konfirmo
325     location:
326       location: 'Lokacioni:'
327       view: Shfaq
328       edit: Redakto
329     feed:
330       user:
331         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
332         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
333       language:
334         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
335         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
336           %{language_name}
337       all:
338         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
339         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
340     comments:
341       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
342       post: Posto
343       when: Kur
344       comment: Komenti
345       ago: '%{ago} më parë'
346       newer_comments: Komentet më të fundit
347       older_comments: Komentet e vjetra
348   export:
349     title: Eksporto
350     start:
351       area_to_export: Zona për tu eksportuar
352       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
353       format_to_export: Formati per eksportim
354       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
355       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
356       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
357       licence: Licensa
358       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
359         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
360       too_large:
361         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
362           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
363         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
364           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
365           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
366         planet:
367           title: Planet OSM
368           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
369             të OpenStreetMap
370         overpass:
371           title: API mbikalues
372           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
373             të OpenStreetMap
374         geofabrik:
375           title: Shkarkimet nga Geofabrik
376           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
377             dhe qyteteve të përzgjedhura
378         metro:
379           title: Metro Ekstrakte
380           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
381             tyre
382         other:
383           title: Burime të tjera
384           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
385       options: Opsionet
386       format: Formati
387       scale: Shkallë
388       max: max
389       image_size: Madhësia e imazhit
390       zoom: Zmadho
391       add_marker: Shto një shënues në hartë
392       latitude: 'Lat:'
393       longitude: 'Lon:'
394       output: Dalja
395       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
396       export_button: Eksporto
397   geocoder:
398     search:
399       title:
400         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
401         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
402         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
403           Postcode</a>
404         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
405         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
406           Nominatim</a>
407         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
408         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
409           Nominatim</a>
410         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
411     search_osm_nominatim:
412       prefix_format: '%{name}'
413       prefix:
414         aerialway:
415           cable_car: Teleferiku
416           chair_lift: Teleferik
417           drag_lift: Teleferik
418           gondola: Teleferik gondolë
419           station: Stacion teleferiku
420         aeroway:
421           aerodrome: Aeroport
422           apron: Platformë
423           gate: Portë
424           helipad: Helipad
425           runway: Pistë
426           taxiway: Rrugë taksie
427           terminal: Terminal
428         amenity:
429           animal_shelter: Strehim i kafshëve
430           arts_centre: Qendër arti
431           atm: Bankomat
432           bank: Bankë
433           bar: Bar
434           bbq: Zgarë
435           bench: Stol
436           bicycle_parking: Parkim biçikletash
437           bicycle_rental: Biçikleta me qera
438           biergarten: Birrari
439           boat_rental: Varka me qera
440           brothel: Shtëpi publike
441           bureau_de_change: Këmbim valute
442           bus_station: Stacion autobusi
443           cafe: Kafe
444           car_rental: Makina me qera
445           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
446           car_wash: Autolarje
447           casino: Kazino
448           charging_station: Stacion mbushës
449           childcare: Kujdesi për fëmijët
450           cinema: Kinema
451           clinic: Klinikë
452           clock: Orë
453           college: Kolegj
454           community_centre: Qendër komunitare
455           courthouse: Gjykatë
456           crematorium: Krematorium
457           dentist: Dentist
458           doctors: Mjekët
459           dormitory: Konvikt
460           drinking_water: Ujë i pijshëm
461           driving_school: Autoshkollë
462           embassy: Ambasadë
463           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
464           fast_food: Ushqim i shpejtë
465           ferry_terminal: Terminal i trageteve
466           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
467           fire_station: Zjarrëfiksat
468           food_court: Kënd ushqimi
469           fountain: Shatërvan
470           fuel: Stacion karburanti
471           gambling: Kumar
472           grave_yard: Varrezë
473           gym: Qendër fitnesi / Palestër
474           health_centre: Qendër shëndetsore
475           hospital: Spital
476           hunting_stand: Vend gjuetie
477           ice_cream: Akullore
478           kindergarten: Kopësht fëmijësh
479           library: Bibliotekë
480           market: Market
481           marketplace: Treg
482           monastery: Manastir
483           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
484           nightclub: Klub nate
485           nursery: Çerdhe
486           nursing_home: Çerdhe
487           office: Zyrë
488           parking: Vendparkim
489           parking_entrance: Hyrje parkimi
490           pharmacy: Barnatore
491           place_of_worship: Vend kulti
492           police: Policia
493           post_box: Kuti postare
494           post_office: Zyrë postare
495           preschool: Cikël para-shkollor
496           prison: Burg
497           pub: Pub
498           public_building: Ndërtesë publike
499           reception_area: Zonë e pritjes
500           recycling: Pikë riciklimi
501           restaurant: Restorant
502           retirement_home: Shtëpi pleqësh
503           sauna: Saunë
504           school: Shkollë
505           shelter: Strehë
506           shop: Dyqan
507           shower: Dush
508           social_centre: Qendrën sociale
509           social_club: Klub shoqëror
510           social_facility: Institucion social
511           studio: Studio
512           swimming_pool: Pishinë
513           taxi: Taksi
514           telephone: Telefon publik
515           theatre: Teatër
516           toilets: Banjë publike
517           townhall: Bashki
518           university: Universitet
519           vending_machine: Automat me monedha
520           veterinary: Kirurgji veterinare
521           village_hall: Bashkësi lokale
522           waste_basket: Kosh plehrash
523           waste_disposal: Deponi mbeturinash
524           youth_centre: Qendër rinore
525         boundary:
526           administrative: Kufi administrativ
527           census: Regjistrim kufitar
528           national_park: Park kombëtar
529           protected_area: Zonë e mbrojtur
530         bridge:
531           aqueduct: Ujësjellës
532           suspension: Urë lëvizëse
533           swing: Urë rrotulluese
534           viaduct: Viadukt
535           "yes": Urë
536         building:
537           "yes": Ndërtesë
538         craft:
539           brewery: Birrari
540           carpenter: Marangoz
541           electrician: Elektricist
542           gardener: Kopshtar
543           painter: Piktor
544           photographer: Fotograf
545           plumber: Hidraulik
546           shoemaker: Këpuctar
547           tailor: Rrobaqepës
548           "yes": Dyqan zeje
549         emergency:
550           ambulance_station: Stacion ambulance
551           defibrillator: Defibrilator
552           landing_site: Vend për ulje emergjente
553           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
554         highway:
555           abandoned: Autostradë e braktisur
556           bridleway: Rrugë për kalërim
557           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
558           bus_stop: Stacion autobusi
559           construction: Autostradë në ndërtim
560           cycleway: Rrugë biçikletash
561           elevator: Ashensor
562           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
563           footway: Rrugë këmbësorësh
564           ford: Va
565           living_street: Rrugë për këmbësorë
566           milestone: Piketë
567           motorway: Autostradë
568           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
569           motorway_link: Autostradë
570           path: Shteg
571           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
572           platform: Platformë
573           primary: Rrugë primare
574           primary_link: Rrugë primare
575           proposed: Rrugë e propozuar
576           raceway: Pistë garash me veturë
577           residential: Rrugë banimi
578           rest_area: Zonë pushimi
579           road: Rrugë
580           secondary: Rrugë dytësore
581           secondary_link: Rrugë dytësore
582           service: Rrugë shërbimi
583           services: Shërbime autostrade
584           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
585           steps: Hapat
586           street_lamp: Llambë rruge
587           tertiary: Rrugë terciare
588           tertiary_link: Rrugë terciare
589           track: Gjurmë
590           traffic_signals: Shenja trafiku
591           trail: Shteg
592           trunk: Rrugë magjistrale
593           trunk_link: Rrugë magjistrale
594           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
595           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
596           "yes": Rrugë
597         historic:
598           archaeological_site: Vend arkeologjik
599           battlefield: Fushëbetejë
600           boundary_stone: Gur kufiri
601           building: Ndërtesë historike
602           bunker: Bunker
603           castle: Kala
604           church: Kishë
605           city_gate: Portë qyteti
606           citywalls: Mure qyteti
607           fort: Fortesë
608           heritage: Vend trashigimie
609           house: Shtëpi
610           icon: Ikonë
611           manor: Pronë e madhe
612           memorial: Memorial
613           mine: Minierë
614           monument: Monument
615           roman_road: Rrugë romake
616           ruins: Rrënoja
617           stone: Gur
618           tomb: Varr
619           tower: Kullë
620           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
621           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
622           wreck: Anije e mbytur
623         junction:
624           "yes": Kryqëzim
625         landuse:
626           allotments: Kopsht i vogël
627           basin: Pellg
628           brownfield: Deponi industriale
629           cemetery: Varreza
630           commercial: Zonë tregtare
631           conservation: Mbrojtje natyre
632           construction: Ndërtimtari
633           farm: Fermë
634           farmland: Tokë bujqësore
635           farmyard: Oborr ferme
636           forest: Pyll
637           garages: Garazha
638           grass: Bar
639           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
640           industrial: Zonë industriale
641           landfill: Deponi
642           meadow: Luadh
643           military: Zonë ushtarake
644           mine: Minierë
645           orchard: Pemishte
646           quarry: Gurore
647           railway: Hekurudhë
648           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
649           reservoir: Rezervuar
650           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
651           residential: Zonë e banuar
652           retail: Me pakicë
653           road: Zonë rruge
654           village_green: Fshat me gjelbrim
655           vineyard: Vreshtë
656           "yes": Përdorim toke
657         leisure:
658           beach_resort: Plazh
659           bird_hide: Kamuflim zogjësh
660           club: Klub
661           common: Tokë e përbashkët
662           dog_park: Park qenësh
663           fishing: Zonë peshkimi
664           fitness_centre: Qendër fitnesi
665           fitness_station: Saticion palestre
666           garden: Kopsht
667           golf_course: Fushë golfi
668           horse_riding: Kalërim
669           ice_rink: Vend patinazhi
670           marina: Sport porti (limani)
671           miniature_golf: Minigolf
672           nature_reserve: Rezervat natyror
673           park: Park
674           pitch: Terren sportiv
675           playground: Kënd lojërash
676           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
677           resort: Resort
678           sauna: Saunë
679           slipway: Rrëshqitëse
680           sports_centre: Qendër sportive
681           stadium: Stadium
682           swimming_pool: Pishinë
683           track: Pistë vrapimi
684           water_park: Park ujor
685           "yes": Kohë e lirë
686         man_made:
687           lighthouse: Fanar
688           pipeline: Tubacion
689           tower: Kullë
690           works: Fabrikë
691           "yes": I/e bërë nga njeriu
692         military:
693           airfield: Aeroport ushtarak
694           barracks: Kazerma
695           bunker: Bunker
696         mountain_pass:
697           "yes": Kalim malor
698         natural:
699           bay: Gji
700           beach: Plazh
701           cape: Kep
702           cave_entrance: Hyrje shpelle
703           cliff: Shkëmb
704           crater: Krater
705           dune: Dunë
706           fell: Kodrinë
707           fjord: Fjord (gji deti)
708           forest: Pyll
709           geyser: Gejzer
710           glacier: Akullnajë
711           grassland: Barishte
712           heath: Rrafshinë
713           hill: Kodër
714           island: Ishull
715           land: Vend
716           marsh: Kënetë
717           moor: Moçal
718           mud: Baltë
719           peak: Majë
720           point: Pikë
721           reef: Gumë
722           ridge: Vargmal
723           rock: Gur
724           saddle: Shalë
725           sand: Rërë
726           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
727           scrub: Zonë me shkurre
728           spring: Pranverë
729           stone: Gur
730           strait: Rrugicë (ngushticë)
731           tree: Pemë
732           valley: Luginë
733           volcano: Vullkan
734           water: Ujë
735           wetland: Ligatinë
736           wood: Mal
737         office:
738           accountant: Kontabilist
739           administrative: Administratë
740           architect: Arkitekt
741           company: Kompani
742           employment_agency: Agjensi punësimi
743           estate_agent: Agjent i patundshmërive
744           government: Ent qeveritar
745           insurance: Zyrë sigurimi
746           lawyer: Avokat
747           ngo: Zyra e OJQ
748           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
749           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
750           "yes": Zyrë
751         place:
752           allotments: Kopsht i vogël
753           block: Bllok
754           airport: Aeroport
755           city: Qytet
756           country: Vend
757           county: Vend
758           farm: Fermë
759           hamlet: Fshat i vogël
760           house: Shtëpi
761           houses: Shtëpi
762           island: Ishull
763           islet: Ishull
764           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
765           locality: Lokalitet
766           moor: Moçal
767           municipality: Komunë
768           neighbourhood: Lagje
769           postcode: Kodi postar
770           region: Regjion
771           sea: Det
772           state: Shtet
773           subdivision: Nënndarje
774           suburb: Periferi
775           town: Qytezë
776           unincorporated_area: Zone e lirë
777           village: Fshat
778           "yes": Vend
779         railway:
780           abandoned: Hekurudhë e braktisur
781           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
782           disused: Hekurudhë e braktisur
783           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
784           funicular: Linjë teleferiku
785           halt: Stacion hekerudhor
786           historic_station: Stacion hekurudhor historik
787           junction: Nyje hekurudhore
788           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
789           light_rail: Hekurudhë e lehtë
790           miniature: Hekurudhë në miniaturë
791           monorail: Hekurudhë me një shinë
792           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
793           platform: Platformë hekurudhore
794           preserved: Hekurudhë muze
795           proposed: Hekurudhë e planifikuar
796           spur: Hekurudhë
797           stop: Stacion hekurudhor
798           subway: Metro
799           subway_entrance: Hyrje metroje
800         shop:
801           bakery: Furrë buke
802           butcher: Mishtore
803           car: Sallon automobilash
804           car_parts: Autopjesë
805           car_repair: Autoservis
806           carpet: Dyqan qilimash
807           chemist: Drogeri
808           clothes: Dyqani rrobash
809           computer: Dyqan kompjuterësh
810           cosmetics: Dyqan kozmetike
811           department_store: Shtëpi mallrash
812           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
813           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
814           dry_cleaning: Pastrim kimik
815           electronics: Dyqan elektronike
816           estate_agent: Agjent i patundshmërive
817           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
818           fish: Dyqan peshku
819           florist: Luleshitës
820           food: Ushqimore
821           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
822           furniture: Mobilieri
823           gallery: Galeri
824           garden_centre: Qendër kopshti
825           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
826           gift: Dyqan dhuratash
827           greengrocer: Shitës frutash
828           grocery: Dyqan ushqimor
829           hairdresser: Floktar
830           hardware: Hekrari
831           hifi: Hi-Fi
832           insurance: Zyre sigurimi
833           jewelry: Dyqan bizhuterie
834           kiosk: Kiosk
835           laundry: Lavanderi
836           mall: Qendër tregtare
837           market: Treg
838           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
839           motorcycle: Dyqan motoçikletash
840           music: Dyqan i veglave muzikore
841           optician: Optikë
842           pharmacy: Barnatore
843           photo: Fotograf
844           salon: Sallon
845           supermarket: Supermarket
846           tailor: Rrobaqepës
847           toys: Dyqan lodrash
848           "yes": Dyqan
849         tourism:
850           artwork: Vepër artistike
851           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
852           cabin: Kabinë
853           camp_site: Vend për kampim
854           hostel: Bujtinë
855           hotel: Hotel
856           information: Informacion
857           motel: Motel
858           museum: Muze
859           picnic_site: Vend për piknik
860           zoo: Kopsht zoologjik
861         tunnel:
862           "yes": Tunel
863         waterway:
864           canal: Kanal
865           dam: Digë
866           derelict_canal: Kanal i braktisur
867           ditch: Hendek i thellë
868           drain: Drenazhim
869           mooring: Ankorim
870           river: Lum
871           stream: Rrjedhë
872           wadi: Përrua
873           waterfall: Ujëvarë
874           weir: Pendë
875           "yes": Ujore (rrugë)
876       admin_levels:
877         level2: Kufi vendi
878         level4: Kufi i njësisë federale
879         level5: Kufi regjional
880     description:
881       title:
882         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
883       types:
884         cities: Qytetet
885         places: Vende
886     results:
887       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
888       more_results: Më shumë rezultate
889   layouts:
890     project_name:
891       title: OpenStreetMap
892       h1: OpenStreetMap
893     logout: Çidentifikohu
894     log_in: Identifikohu
895     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
896     edit: Redakto
897     history: Historia
898     export: Eksporti
899     data: Të dhënat
900     export_data: Eksporto të dhënat
901     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
902     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
903     edit_with: Redakto me %{editor}
904     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
905     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
906     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
907       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
908     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
909     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
910       %{partners}.
911     partners_partners: partnerët
912     help: Ndihmë
913     about: Rreth
914     copyright: Të drejtat e autorit
915     community: Komuniteti
916     community_blogs: Blogjet e komunitetit
917     foundation: Fondacioni
918     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
919     make_a_donation:
920       text: Dhuro
921     learn_more: Mëso më shumë
922     more: Më shumë
923   license_page:
924     foreign:
925       title: Rreth këtij përkthimi
926       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
927         faqja në anglisht do të ketë përparësi
928       english_link: origjinalit në anglisht
929     native:
930       title: Rreth kësaj faqeje
931       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
932         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
933         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
934       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
935       mapping_link: fillo hatrografimin
936     legal_babble:
937       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
938       intro_1_html: |-
939         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
940         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
941         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
942         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
943       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
944         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
945         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
946         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
947         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
948       intro_3_html: |-
949         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
950         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
951       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
952       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
953         contributors&rdquo;.
954       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
955         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
956         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
957         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
958         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
959         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
960         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
961       more_title_html: Zbulo më shumë
962       more_1_html: |2-
963           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
964           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
965           FAQ</a>.
966       more_2_html: |2-
967           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
968           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
969           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
970       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
971       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
972         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
973         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
974         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
975         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
976         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
977         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
978       contributors_ca_html: |-
979         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
980         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
981         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
982         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
983         Statistics Canada).
984       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
985         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
986       contributors_gb_html: |-
987         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
988            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
989       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
990         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
991         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
992   welcome_page:
993     title: Mirësevjen
994     whats_on_the_map:
995       title: Çfarë ka në hartë?
996     basic_terms:
997       title: Termat bazë për hartografim
998       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
999         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1000       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1001         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1002       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1003         i vetëm ose një pemë.
1004       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1005         lumë, liqen apo ndërtesë.
1006     rules:
1007       title: Rregullat!
1008     start_mapping: Fillo hartografimin
1009     add_a_note:
1010       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1011   help_page:
1012     title: Merr ndihmë
1013     welcome:
1014       url: /mirësevjen
1015       title: Mirësevjen në OSM
1016     beginners_guide:
1017       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1018       title: Udhëzues për fillestarë.
1019       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1020     help:
1021       url: https://help.openstreetmap.org/
1022       title: help.openstreetmap.org
1023     forums:
1024       title: Forumet
1025   about_page:
1026     next: Tjetra
1027     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1028   notifier:
1029     diary_comment_notification:
1030       hi: Përshëndetje %{to_user},
1031     message_notification:
1032       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1033       hi: Përshëndetje %{to_user},
1034     gpx_notification:
1035       greeting: Përshëndetje,
1036       failure:
1037         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1038     signup_confirm:
1039       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1040       greeting: Tungjatjeta!
1041     email_confirm:
1042       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1043     email_confirm_plain:
1044       greeting: Përshëndetje,
1045     email_confirm_html:
1046       greeting: Përshëndetje,
1047       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1048         konfirmuar ndryshimin.
1049     lost_password_plain:
1050       greeting: Përshëndetje,
1051     lost_password_html:
1052       greeting: Përshëndetje,
1053     note_comment_notification:
1054       greeting: Përshëndetje,
1055     changeset_comment_notification:
1056       greeting: Përshëndetje,
1057       commented:
1058         partial_changeset_without_comment: pa koment
1059   message:
1060     inbox:
1061       title: Kutia mbërritëse
1062       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1063       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1064       from: Prej
1065       subject: Titulli
1066       date: Data
1067       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1068       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1069     message_summary:
1070       unread_button: Shëno si të palexuar
1071       read_button: Shëno si të lexuar
1072       reply_button: Përgjigje
1073       delete_button: Fshi
1074     new:
1075       title: Dërgo mesazh
1076       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1077       subject: Titulli
1078       body: Trupi i mesazhit
1079       send_button: Dërgo
1080       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1081       message_sent: Mesazhi u dërgua
1082       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1083         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1084     no_such_message:
1085       title: Nu ka mesazh të tillë
1086       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1087       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1088     outbox:
1089       title: Dalje
1090       my_inbox: '%{inbox_link}'
1091       inbox: kuti mbërritëse
1092       outbox: dalje
1093       to: Për
1094       subject: Titulli
1095       date: Data
1096     read:
1097       from: Prej
1098       subject: Titulli
1099       date: Data
1100       reply_button: Përgjigje
1101       unread_button: Shëno si të palexuar
1102       back: Prapa
1103       to: Për
1104       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1105         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1106         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1107     sent_message_summary:
1108       delete_button: Fshi
1109     mark:
1110       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1111       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1112   site:
1113     edit:
1114       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1115       anon_edits: (%{link})
1116       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1117         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1118         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1119         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1120     sidebar:
1121       search_results: Rezultatet e kërkimit
1122       close: Mbyll
1123     search:
1124       search: Kërko
1125       from: Prej
1126       to: Për
1127       where_am_i: Ku jam unë?
1128     key:
1129       table:
1130         entry:
1131           centre: Qendër sportive
1132           military: Zonë ushtarake
1133           school:
1134           - Shkollë
1135           - Universitet
1136           building: Ndërtesë
1137           station: Stacioni hekurudhor
1138           summit:
1139           - Samit
1140           - majë
1141     richtext_area:
1142       edit: Redakto
1143       preview: Parapamje
1144   trace:
1145     visibility:
1146       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1147       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1148       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1149         me vula kohore)
1150       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1151         të pikave të renditura me vulë kohore)
1152     create:
1153       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1154       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1155         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1156         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1157     edit:
1158       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1159       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1160       filename: 'Emri i skedës:'
1161       download: shkarko
1162       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1163       points: 'Pikë:'
1164       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1165       map: harta
1166       edit: redakto
1167       owner: 'Pronari:'
1168       description: 'Përshkrimi:'
1169       tags: 'Etiketat:'
1170       tags_help: ndarë me presje
1171       save_button: Ruaj ndryshimet
1172       visibility: 'Dukshmëria:'
1173       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1174       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1175     trace_form:
1176       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1177       description: 'Përshkrimi:'
1178       tags: 'Etiketat:'
1179       tags_help: ndarë me presje
1180       visibility: 'Dukshmëria:'
1181       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1182       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1183       upload_button: Ngarko
1184       help: Ndihmë
1185       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1186     trace_header:
1187       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1188       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1189       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1190       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1191         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1192         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1193     trace_optionals:
1194       tags: Etiketat
1195     view:
1196       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1197       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1198       pending: DUKE PRITUR
1199       filename: 'Emri i skedës:'
1200       download: shkarko
1201       uploaded: 'Ngarkuar:'
1202       points: 'Pikë:'
1203       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1204       map: harta
1205       edit: redakto
1206       owner: 'Pronari:'
1207       description: 'Përshkrimi:'
1208       tags: 'Etiketa:'
1209       none: Asnjë
1210       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1211       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1212       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1213       visibility: 'Dukshmëria:'
1214     trace_paging_nav:
1215       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1216     trace:
1217       pending: NE PRITJE
1218       count_points: '%{count} pikë'
1219       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1220       more: më shumë
1221       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1222       view_map: Shiko hartën
1223       edit: redakto
1224       edit_map: Redakto hartën
1225       public: PUBLIKE
1226       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1227       private: PRIVAT
1228       trackable: E GJURMUESHME
1229       by: nga
1230       in: në
1231       map: harta
1232     list:
1233       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1234       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1235       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1236       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1237       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1238     delete:
1239       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1240     make_public:
1241       made_public: Gjurmë e bërë publike
1242     offline_warning:
1243       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1244     offline:
1245       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1246       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1247         përdonimit
1248   oauth_clients:
1249     new:
1250       submit: Regjistrohu
1251     edit:
1252       submit: Redakto
1253     show:
1254       edit: Redakto detajet
1255       confirm: A je i sigurt?
1256     form:
1257       name: Emri
1258   user:
1259     login:
1260       title: Identifikohu
1261       heading: Identifikohu
1262       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1263       password: 'Fjalëkalimi:'
1264       remember: Më mbaj mend
1265       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1266       login_button: Identifikohu
1267       register now: Regjistrohu tani
1268       no account: Nuk ke llogari?
1269       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1270         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1271         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1272         ri</a> .
1273       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1274       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1275       auth_providers:
1276         openid:
1277           title: Identifikohu me OpenID
1278     logout:
1279       title: Çidentifikohu
1280       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1281       logout_button: Çidentifikohu
1282     lost_password:
1283       title: Fjalëkalimi i humbur
1284       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1285       email address: 'Adresa e emailit:'
1286       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1287       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1288         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1289         tuaj.
1290       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1291         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1292       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1293         të dhënë.
1294     reset_password:
1295       title: Rivendos fjalëkalimin
1296       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1297       password: 'Fjalëkalimi:'
1298       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1299       reset: Rivendos fjalëkalimin
1300       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1301       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1302     new:
1303       title: Krijo llogari
1304       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1305         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1306       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1307         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1308         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1309       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1310         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1311         e përdoruesit</a>.
1312       email address: 'Adresa e emailit:'
1313       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1314       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1315         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1316         wiki">privacy policy</a>)
1317       display name: 'Emër i dukshëm:'
1318       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1319       password: 'Fjalëkalimi:'
1320       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1321       continue: Vazhdo
1322       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1323       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1324     terms:
1325       title: Kushtet për kontribues
1326       heading: Kushtet për kontribues
1327       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1328         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1329         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1330       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1331         e mia të jenë në Domenin Publik
1332       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1333       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1334       agree: Pajtohem
1335       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1336       decline: Nuk e pranoj
1337       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1338       legale_names:
1339         france: Francë
1340         italy: Itali
1341         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1342     no_such_user:
1343       title: Nuk ka përdorues të tillë
1344       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1345       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1346         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1347     view:
1348       my diary: Ditari im
1349       new diary entry: shënim i ri në ditar
1350       my edits: Redaktimet e mia
1351       my traces: Gjurmët e mia
1352       my notes: Shënimet e mia
1353       my messages: Mesazhet e mia
1354       my profile: Profili im
1355       my settings: Preferencat e mia
1356       my comments: Komentet e mia
1357       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1358       blocks on me: Blloqet mbi mua
1359       blocks by me: Bllokimet nga unë
1360       send message: Dërgo mesazh
1361       diary: Ditari
1362       edits: Redaktimet
1363       traces: Gjurmët
1364       notes: Shënimet e hartës
1365       remove as friend: Largo mikun
1366       add as friend: Shto si mik
1367       mapper since: 'Hartues që prej:'
1368       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1369       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1370       email address: 'Adresa e emailit:'
1371       created from: 'Krijuar nga:'
1372       status: 'Statusi:'
1373       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1374       description: Përshkrimi
1375       user location: Vendi i përdoruesit
1376       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1377         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1378       settings_link_text: parametrat
1379       your friends: Miqtë tuaj
1380       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1381       km away: '%{count}km larg'
1382       m away: '%{count}m larg'
1383       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1384       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1385       role:
1386         administrator: Ky përdorues është një administrator
1387         moderator: Ky përdorues është një moderator
1388         grant:
1389           administrator: Mundëso qasje administratori
1390           moderator: Mundëso qasje moderatori
1391         revoke:
1392           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1393           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1394       block_history: bllokimet e pranuara
1395       moderator_history: bllokimet e dhëna
1396       create_block: blloko këtë përdorues
1397       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1398       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1399       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1400       hide_user: fsheh këtë përdorues
1401       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1402       delete_user: fshi këtë përdorues
1403       confirm: Konfirmo
1404     popup:
1405       your location: Vendndodhja e jote
1406       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1407       friend: Mik
1408     account:
1409       title: Redakto llogarinë
1410       my settings: Preferencat e mia
1411       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1412       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1413       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1414       openid:
1415         link text: çfarë është kjo?
1416       public editing:
1417         heading: 'Redaktim publik:'
1418         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1419         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1420         enabled link text: çfarë është kjo?
1421         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1422           e mëparshme janë anonime.
1423         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1424       public editing note:
1425         heading: Redaktim publik
1426       contributor terms:
1427         heading: Kushtet për kontribues
1428         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1429         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1430         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1431           kushtet e kontribuesit.
1432         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1433           pronësi publike.
1434         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1435         link text: Çka është kjo?
1436       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1437       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1438       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1439       image: 'Imazhi:'
1440       gravatar:
1441         gravatar: Përdor Gravatar
1442         link text: çfarë është kjo?
1443       new image: Shto një imazh
1444       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1445       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1446       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1447       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1448       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1449       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1450       latitude: 'Latituda:'
1451       longitude: 'Longituda:'
1452       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1453         në hartë!
1454       save changes button: Ruaj ndryshimet
1455       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1456       return to profile: Mbrapa te profili
1457       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1458         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1459         e re të emailit tuaj.
1460       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1461     confirm:
1462       heading: Kontrollo emailin tënd!
1463       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1464         tënde.
1465       button: Konfirmo
1466       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1467       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1468       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1469     confirm_resend:
1470       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1471         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1472         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1473         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1474         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1475       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1476     confirm_email:
1477       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1478       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1479         e re të emailit tuaj.
1480       button: Konfirmo
1481       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1482       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1483     set_home:
1484       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1485     go_public:
1486       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1487         t'i redaktosh ato.
1488     make_friend:
1489       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1490       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1491       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1492     remove_friend:
1493       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1494       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1495     filter:
1496       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1497     list:
1498       title: Përdoruesi
1499       heading: Përdorues
1500       showing:
1501         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1502         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1503       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1504       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1505       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1506       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1507       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1508   user_role:
1509     filter:
1510       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1511         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1512       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1513       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1514       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1515     grant:
1516       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1517       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1518       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1519         `%{name}'?
1520       confirm: Konfirmo
1521       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1522         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1523     revoke:
1524       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1525       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1526       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1527         `%{name}'?
1528       confirm: Konfirmo
1529       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1530         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1531   user_block:
1532     new:
1533       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1534         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1535         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1536         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1537     revoke:
1538       revoke: Revoko!
1539     partial:
1540       show: Shfaq
1541       edit: Redakto
1542       revoke: Revoko!
1543       confirm: A jeni i sigurt?
1544       status: Statusi
1545       revoker_name: Revokuar nga
1546     show:
1547       confirm: A jeni i sigurt?
1548   javascripts:
1549     site:
1550       edit_tooltip: Redakto hartën
1551   redaction:
1552     show:
1553       destroy: Revoko këtë redaktim
1554       confirm: A je i sigurt?
1555 ...