]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         other: heading=Подрачјето е преголемо
430       zoom: Приближи
431     start_rjs: 
432       add_marker: Стави бележник на картата
433       change_marker: Смени позиција на бележникот
434       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
435       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
436       export: Извоз
437       manually_select: Рачно изберете друг простор
438   geocoder: 
439     description: 
440       title: 
441         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
442         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
443       types: 
444         cities: Градови
445         places: Места
446         towns: Гратчиња
447     direction: 
448       east: источно
449       north: северно
450       north_east: североисточно
451       north_west: северозападно
452       south: јужно
453       south_east: југоисточно
454       south_west: југозападно
455       west: западно
456     distance: 
457       one: околу 1 км
458       other: околу %{count} км
459       zero: помалку од 1 км
460     results: 
461       more_results: Повеќе резултати
462       no_results: Не пронајдов ништо
463     search: 
464       title: 
465         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
466         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
467         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
468         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
469         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
470         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
471     search_osm_nominatim: 
472       admin_levels: 
473         level10: Населбена граница
474         level2: Државна граница
475         level4: Покраинска граница
476         level5: Регионална граница
477         level6: Окружна граница
478         level8: Градска граница
479         level9: Селска граница
480       prefix: 
481         aerialway: 
482           chair_lift: Клупна жичарница
483           drag_lift: Влечна жичарница
484           station: Гондолска станица
485         aeroway: 
486           aerodrome: Аеродром
487           apron: Рампа
488           gate: Порта
489           helipad: Хелиодром
490           runway: Писта
491           taxiway: Рулажна патека
492           terminal: Терминал
493         amenity: 
494           WLAN: Безжичен интернет
495           airport: Аеродром
496           arts_centre: Дом на уметности
497           artwork: Уметничко дело
498           atm: Банкомат
499           auditorium: Аудиториум
500           bank: Банка
501           bar: Бар
502           bbq: Скара
503           bench: Клупа
504           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
505           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
506           biergarten: Пивска градина
507           brothel: Бордел
508           bureau_de_change: Менувачница
509           bus_station: Автобуска станица
510           cafe: Кафуле
511           car_rental: Рент-а-кар
512           car_sharing: Изнајмување автомобил
513           car_wash: Автоперална
514           casino: Казино
515           charging_station: Напојна станица
516           cinema: Кино
517           clinic: Клиника
518           club: Клуб
519           college: Колеџ
520           community_centre: Центар на заедница
521           courthouse: Суд
522           crematorium: Крематориум
523           dentist: Забар
524           doctors: Доктори
525           dormitory: Студентски дом
526           drinking_water: Питка вода
527           driving_school: Автошкола
528           embassy: Амбасада
529           emergency_phone: Итен телефон
530           fast_food: Брза храна
531           ferry_terminal: Ферибот-терминал
532           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
533           fire_station: Пожарна
534           food_court: Штандови за брза храна
535           fountain: Фонтана
536           fuel: Гориво
537           grave_yard: Гробишта
538           gym: Теретана / фитнес
539           hall: Соборна сала
540           health_centre: Здравствен центар
541           hospital: Болница
542           hotel: Хотел
543           hunting_stand: Ловечка кула
544           ice_cream: Сладолед
545           kindergarten: Градинка
546           library: Библиотека
547           market: Пазар
548           marketplace: Пазар
549           mountain_rescue: Планинарско спасување
550           nightclub: Ноќен клуб
551           nursery: Јасли
552           nursing_home: Старечки дом
553           office: Канцеларија
554           park: Парк
555           parking: Паркинг
556           pharmacy: Аптека
557           place_of_worship: Верски објект
558           police: Полиција
559           post_box: Поштенско сандаче
560           post_office: Пошта
561           preschool: Претшколска установа
562           prison: Затвор
563           pub: Пивница
564           public_building: Јавен објект
565           public_market: Градски пазар
566           reception_area: Рецепција
567           recycling: Рециклирање
568           restaurant: Ресторан
569           retirement_home: Старечки дом
570           sauna: Сауна
571           school: Училиште
572           shelter: Засолниште
573           shop: Дуќан
574           shopping: Дуќани
575           shower: Туш
576           social_centre: Социјален центар
577           social_club: Друштвен клуб
578           social_facility: Општествена постројка
579           studio: Студио
580           supermarket: Супермаркет
581           swimming_pool: Базен
582           taxi: Такси
583           telephone: Телефонска говорница
584           theatre: Театар
585           toilets: Тоалет
586           townhall: Градски дом
587           university: Универзитет
588           vending_machine: Вендинг-машина
589           veterinary: Ветеринарна клиника
590           village_hall: Месна заедница
591           waste_basket: Корпа за отпадоци
592           wifi: Безжичен интернет
593           youth_centre: Младински центар
594         boundary: 
595           administrative: Административна граница
596           census: Пописна граница
597           national_park: Национален парк
598           protected_area: Заштитено подрачје
599         bridge: 
600           aqueduct: Аквадукт
601           suspension: Висечки мост
602           swing: Вртечки мост
603           viaduct: Вијадукт
604           "yes": Мост
605         building: 
606           "yes": Градба
607         emergency: 
608           fire_hydrant: Хидрант
609           phone: Итен телефон
610         highway: 
611           bridleway: Коњски пат
612           bus_guideway: Автобуски шини
613           bus_stop: Автобуска постојка
614           byway: Спореден пат
615           construction: Автопат во изградба
616           cycleway: Велосипедска патека
617           emergency_access_point: Прва помош
618           footway: Тротоар
619           ford: Брод
620           living_street: Маалска улица
621           milestone: Милјоказ
622           minor: Помал спореден пат
623           motorway: Автопат
624           motorway_junction: Клучка
625           motorway_link: Приклучен пат
626           path: Патека
627           pedestrian: Пешачка патека
628           platform: Платформа
629           primary: Главен пат
630           primary_link: Главен пат
631           proposed: Предложен пат
632           raceway: Тркачка патека
633           residential: Станбен
634           rest_area: Одмориште
635           road: Пат
636           secondary: Спореден пат
637           secondary_link: Спореден пат
638           service: Помошен пат
639           services: Крајпатен сервис
640           speed_camera: Брзиноловец
641           steps: Скалила
642           stile: Тарабен премин
643           street_lamp: Улична светилка
644           tertiary: Третостепен пат
645           tertiary_link: Третостепен пат
646           track: Полски пат
647           trail: Патека
648           trunk: Магистрала
649           trunk_link: Магистрала
650           unclassified: Некласификуван пат
651           unsurfaced: Неасфалтиран пат
652         historic: 
653           archaeological_site: Археолошки локалитет
654           battlefield: Бојно поле
655           boundary_stone: Граничен камен
656           building: Градба
657           castle: Замок
658           church: Црква
659           citywalls: Градски ѕидини
660           fort: Утврдување
661           house: Куќа
662           icon: Икона
663           manor: Велепоседнички дом
664           memorial: Споменик
665           mine: Рудник
666           monument: Споменик
667           museum: Музеј
668           ruins: Рушевини
669           tower: Кула
670           wayside_cross: Крајпатен крст
671           wayside_shrine: Параклис
672           wreck: Бродолом
673         landuse: 
674           allotments: Парцели
675           basin: Котлина
676           brownfield: Угар
677           cemetery: Гробишта
678           commercial: Комерцијално подрачје
679           conservation: Заштитено земјиште
680           construction: Градилиште
681           farm: Фарма
682           farmland: Обработливо земјиште
683           farmyard: Земјоделски двор
684           forest: Шума
685           garages: Гаража
686           grass: Трева
687           greenfield: Неискористено земјиште
688           industrial: Индустриско подрачје
689           landfill: Депонија
690           meadow: Ливада
691           military: Воено подрачје
692           mine: Рудник
693           nature_reserve: Природен резерват
694           orchard: Овоштарник
695           park: Парк
696           piste: Писта
697           quarry: Каменолом
698           railway: Железница
699           recreation_ground: Рекреативен терен
700           reservoir: Резервоар
701           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
702           residential: Станбено подрачје
703           retail: Дуќани
704           road: Патно подрачје
705           village_green: Селско зеленило
706           vineyard: Лозници
707           wetland: Мочуриште
708           wood: Шума
709         leisure: 
710           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
711           bird_hide: Набљудувалиште за птици
712           common: Општествена земја
713           fishing: Рибарење
714           fitness_station: Технички преглед
715           garden: Градина
716           golf_course: Голф-терен
717           ice_rink: Лизгалиште
718           marina: Марина
719           miniature_golf: Миниголф
720           nature_reserve: Природен резерват
721           park: Парк
722           pitch: Спортски терен
723           playground: Детско игралиште
724           recreation_ground: Разонодно место
725           sauna: Сауна
726           slipway: Испуст
727           sports_centre: Спортски центар
728           stadium: Стадион
729           swimming_pool: Базен
730           track: Спортска патека
731           water_park: Аквапарк
732         military: 
733           airfield: Воено слетувалиште
734           barracks: Касарна
735           bunker: Бункер
736         mountain_pass: 
737           "yes": Планински превој
738         natural: 
739           bay: Залив
740           beach: Плажа
741           cape: ‘Рт
742           cave_entrance: Влез во пештера
743           channel: Канал
744           cliff: Гребен
745           crater: Кратер
746           dune: Дина
747           feature: Елемент
748           fell: Фел
749           fjord: Фјорд
750           forest: Шума
751           geyser: Гејзер
752           glacier: Глечер
753           heath: Голет
754           hill: Рид
755           island: Остров
756           land: Земја
757           marsh: Бара
758           moor: Пустара
759           mud: Кал
760           peak: Врв
761           point: Точка
762           reef: Гребен
763           ridge: Срт
764           river: Река
765           rock: Карпа
766           scree: Сип
767           scrub: Честак
768           shoal: Плитко место
769           spring: Извор
770           stone: Камен
771           strait: Проток
772           tree: Дрво
773           valley: Долина
774           volcano: Вулкан
775           water: Вода
776           wetland: Мочуриште
777           wetlands: Мочуриште
778           wood: Шума
779         office: 
780           accountant: Сметководител
781           architect: Архитект
782           company: Фирма
783           employment_agency: Агенција за вработување
784           estate_agent: Агенција за недвижности
785           government: Владина служба
786           insurance: Служба за осигурување
787           lawyer: Адвокат
788           ngo: НВО-канцеларија
789           telecommunication: Телекомуникациска служба
790           travel_agent: Туристичка агенција
791           "yes": Канцеларија
792         place: 
793           airport: Аеродром
794           city: Град
795           country: Земја
796           county: Округ
797           farm: Фарма
798           hamlet: Селце
799           house: Куќа
800           houses: Куќи
801           island: Остров
802           islet: Островче
803           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
804           locality: Месност
805           moor: Пустара
806           municipality: Општина
807           neighbourhood: Соседство
808           postcode: Поштенски број
809           region: Регион
810           sea: Море
811           state: Покраина
812           subdivision: Админ. подрачје
813           suburb: Населба
814           town: Град
815           unincorporated_area: Нездружено подрачје
816           village: Село
817         railway: 
818           abandoned: Напуштена железничка линија
819           construction: Железничка линија во изградба
820           disused: Напуштена железничка линија
821           disused_station: Напуштена железничка станица
822           funicular: Жичена железница
823           halt: Железничка постојка
824           historic_station: Историска железничка станица
825           junction: Железнички јазол
826           level_crossing: Надвозник
827           light_rail: Лека железница
828           miniature: Минијатурна железница
829           monorail: Едношинска линија
830           narrow_gauge: Теснолинејка
831           platform: Железнички перон
832           preserved: Зачувана железничка линија
833           proposed: Предложена железница
834           spur: Железнички огранок
835           station: Железничка станица
836           stop: Железничка постојка
837           subway: Метро станица
838           subway_entrance: Влез во метро
839           switch: Железнички пунктови
840           tram: Трамвајска линија
841           tram_stop: Трамвајска постојка
842           yard: Железничко депо
843         shop: 
844           alcohol: Алкохол на црно
845           antiques: Старинарница
846           art: Уметнички дуќан
847           bakery: Пекара
848           beauty: Козметика
849           beverages: Пијалоци
850           bicycle: Продавница за велосипеди
851           books: Книжарница
852           boutique: Бутик
853           butcher: Месарница
854           car: Автосалон
855           car_parts: Автоделови
856           car_repair: Автосервис
857           carpet: Дуќан за теписи
858           charity: Добротворна продавница
859           chemist: Аптека
860           clothes: Дуќан за облека
861           computer: Продавница за сметачи
862           confectionery: Слаткарница
863           convenience: Бакалница
864           copyshop: Фотокопир
865           cosmetics: Козметика
866           deli: Гастрономски дуќан
867           department_store: Стоковна куќа
868           discount: Распродажен дуќан
869           doityourself: Направи-сам
870           dry_cleaning: Хемиско чистење
871           electronics: Електронска опрема
872           estate_agent: Недвижности
873           farm: Земјоделски дуќан
874           fashion: Бутик
875           fish: Рибарница
876           florist: Цвеќара
877           food: Продавница за храна
878           funeral_directors: Погребална служба
879           furniture: Мебел
880           gallery: Галерија
881           garden_centre: Градинарски центар
882           general: Колонијал
883           gift: Дуќан за подароци
884           greengrocer: Пиљара
885           grocery: Бакалница
886           hairdresser: Фризер
887           hardware: Алат и опрема
888           hifi: Аудиосистеми
889           insurance: Осигурително
890           jewelry: Јувелир
891           kiosk: Трафика
892           laundry: Пералница
893           mall: Трговски центар
894           market: Пазар
895           mobile_phone: Мобилни телефони
896           motorcycle: Моторцикли
897           music: Музички дуќан
898           newsagent: Весникара
899           optician: Оптичар
900           organic: Здрава храна
901           outdoor: Дуќан на отворено
902           pet: Домашни миленици
903           pharmacy: Аптека
904           photo: Фотографски дуќан
905           salon: Салон
906           second_hand: Половна роба
907           shoes: Обувки
908           shopping_centre: Трговски центар
909           sports: Спортски дуќан
910           stationery: Прибор и репроматеријали
911           supermarket: Супермаркет
912           tailor: Кројач
913           toys: Продавница за играчки
914           travel_agency: Туристичка агенција
915           video: Видеотека
916           wine: Алкохолни пијалоци
917           "yes": Дуќан
918         tourism: 
919           alpine_hut: Планинска куќарка
920           artwork: Уметничко дело
921           attraction: Атракција
922           bed_and_breakfast: Полупансион
923           cabin: Колиба
924           camp_site: Камп
925           caravan_site: Автокамп
926           chalet: Брвнара
927           guest_house: Пансион
928           hostel: Хостел
929           hotel: Хотел
930           information: Информации
931           lean_to: Прилепена стреа
932           motel: Мотел
933           museum: Музеј
934           picnic_site: Излетничко место
935           theme_park: Забавен парк
936           valley: Долина
937           viewpoint: Видиковец
938           zoo: Зоолошка
939         tunnel: 
940           culvert: Пропусен канал
941           "yes": Тунел
942         waterway: 
943           artificial: Вештачки воден пат
944           boatyard: Чамцоградилиште
945           canal: Канал
946           connector: Слив
947           dam: Брана
948           derelict_canal: Запуштен канал
949           ditch: Канач
950           dock: Док
951           drain: Одвод
952           lock: Каналска брана
953           lock_gate: Каналска капија
954           mineral_spring: Минерален извор
955           mooring: Сидриште
956           rapids: Брзак
957           river: Река
958           riverbank: Кеј
959           stream: Поток
960           wadi: Вади
961           water_point: Пристап до вода
962           waterfall: Водопад
963           weir: Јаз
964   html: 
965     dir: ltr
966   javascripts: 
967     close: Затвори
968     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
969     key: 
970       title: Легенда
971       tooltip: Легенда
972       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
973     map: 
974       base: 
975         cycle_map: Велосипедска карта
976         mapquest: MapQuest Open
977         standard: Стандардна
978         transport_map: Сообраќајна карта
979       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
980       layers: 
981         data: Податоци за картата
982         header: Слоеви на картата
983         notes: Белешки на картата
984         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
985       locate: 
986         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
987         title: Прик. моја местоположба
988       zoom: 
989         in: Приближи
990         out: Оддалечи
991     notes: 
992       new: 
993         add: Додај белешка
994         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
995       show: 
996         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
997         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
998         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
999         comment: Коментирај
1000         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1001         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1002         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1003         hide: Скриј
1004         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1005         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1006         permalink: Постојана врска
1007         reactivate: Реактивирај
1008         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1009         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1010         resolve: Решена
1011     share: 
1012       cancel: Откажи
1013       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1014       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1015       download: Преземи
1016       embed: HTML
1017       format: "Формат:"
1018       image: Слика
1019       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1020       include_marker: Вклучи го бележникот
1021       link: Врска или HTML
1022       long_link: Врска
1023       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1024       scale: "Размер:"
1025       short_link: Кратка врска
1026       short_url: Кратка URL
1027       title: Сподели
1028       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1029     site: 
1030       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1031       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1032       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1033       edit_tooltip: Уредување на картата
1034       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1035       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1036   layouts: 
1037     community: Заедница
1038     community_blogs: Блогови на заедницата
1039     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1040     copyright: Авторски права и лиценца
1041     data: Податоци
1042     documentation: Документација
1043     documentation_title: Документација за проектот
1044     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1045     donate_link_text: доброволен прилог
1046     edit: Уреди
1047     edit_with: Уреди со %{editor}
1048     export_data: Извези податоци
1049     foundation: Фондација
1050     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1051     gps_traces: GPS-траги
1052     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1053     help: Помош
1054     help_centre: Центар за помош
1055     help_title: Помошна страница за проектот
1056     history: Историја
1057     home: дома
1058     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1059     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1060     intro_2_download: преземање
1061     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1062     intro_2_license: отворена лиценца
1063     intro_2_use: употреба
1064     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1065     log_in: најави ме
1066     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1067     logo: 
1068       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1069     logout: одјава
1070     make_a_donation: 
1071       text: Дарувајте
1072       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1073     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1074     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1075     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1076     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1077     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1078     partners_partners: партнери
1079     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1080     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1081     sign_up: регистрација
1082     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1083     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1084     user_diaries: Кориснички дневници
1085     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1086     view: Карта
1087     view_tooltip: Види карта
1088     wiki: Вики
1089     wiki_title: Помошна страница за проектот
1090     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1091   license_page: 
1092     foreign: 
1093       english_link: англискиот оригинал
1094       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1095       title: За овој превод
1096     legal_babble: 
1097       attribution_example: 
1098         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1099         title: Пример за наведување
1100       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1101       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1102       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1103       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1104       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1105       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1106       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1107       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1108       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1109       contributors_title_html: Нашите учесници
1110       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1111       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1112       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1113       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1114       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1115       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1116       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1117       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1118       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1119       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1120       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1121       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1122       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1123       more_title_html: Повеќе информации
1124       title_html: Авторски права и лиценца
1125     native: 
1126       mapping_link: почнете да ги работите картите
1127       native_link: македонската верзија
1128       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1129       title: За страницава
1130   message: 
1131     delete: 
1132       deleted: Пораката е избришана
1133     inbox: 
1134       date: Датум
1135       from: Од
1136       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1137       my_inbox: Моето сандаче
1138       new_messages: 
1139         one: "%{count} нова порака"
1140         other: "%{count} нови пораки"
1141       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1142       old_messages: 
1143         one: "%{count} стара порака"
1144         other: "%{count} стари пораки"
1145       outbox: за праќање
1146       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1147       subject: Наслов
1148       title: Примени
1149     mark: 
1150       as_read: Пораката е означена како прочитана
1151       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1152     message_summary: 
1153       delete_button: Избриши
1154       read_button: Означи како прочитано
1155       reply_button: Одговори
1156       unread_button: Означи како непрочитано
1157     new: 
1158       back_to_inbox: Назад во примени
1159       body: Содржина
1160       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1161       message_sent: Пораката е испратена
1162       send_button: Испрати
1163       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1164       subject: Наслов
1165       title: Испрати ја пораката
1166     no_such_message: 
1167       body: Нажалост нема порака со тој id.
1168       heading: Нема таква порака
1169       title: Нема таква порака
1170     outbox: 
1171       date: Датум
1172       inbox: примени пораки
1173       messages: 
1174         one: Имате %{count} испратена порака
1175         other: Имате %{count} испратени пораки
1176       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1177       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1178       outbox: за праќање
1179       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1180       subject: Наслов
1181       title: За праќање
1182       to: До
1183     read: 
1184       back: Назад
1185       date: Датум
1186       from: Од
1187       reply_button: Одговори
1188       subject: Наслов
1189       title: Прочитај ја пораката
1190       to: За
1191       unread_button: Означи како непрочитано
1192       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1193     reply: 
1194       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1195     sent_message_summary: 
1196       delete_button: Избриши
1197   note: 
1198     description: 
1199       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1200       closed_at_html: Решена пред %{when}
1201       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1202       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1203       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1204       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1205       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1206       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1207     entry: 
1208       comment: Коментар
1209       full: Целата белешка
1210     mine: 
1211       ago_html: пред %{when}
1212       created_at: Создадена
1213       creator: Создавач
1214       description: Опис
1215       heading: Белешки на %{user}
1216       id: Назнака
1217       last_changed: Изменета
1218       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1219       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1220     rss: 
1221       closed: затворена белешка (кај %{place})
1222       commented: нова коментар (кај %{place})
1223       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1224       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1225       opened: нова белешка (кај %{place})
1226       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1227       title: Белешки на OpenStreetMap
1228   notifier: 
1229     diary_comment_notification: 
1230       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1231       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1232       hi: Здраво %{to_user},
1233       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1234     email_confirm: 
1235       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1236     email_confirm_html: 
1237       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1238       greeting: Здраво,
1239       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1240     email_confirm_plain: 
1241       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1242       greeting: Здраво,
1243       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1244     friend_notification: 
1245       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1246       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1247       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1248       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1249     gpx_notification: 
1250       and_no_tags: и без ознаки.
1251       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1252       failure: 
1253         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1254         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1255         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1256         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1257         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1258       greeting: Здраво,
1259       success: 
1260         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1261         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1262       with_description: со описот
1263       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1264     lost_password: 
1265       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1266     lost_password_html: 
1267       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1268       greeting: Здраво,
1269       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1270     lost_password_plain: 
1271       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1272       greeting: Здраво,
1273       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1274     message_notification: 
1275       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1276       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1277       hi: Здраво %{to_user},
1278       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1279     note_comment_notification: 
1280       anonymous: Анонимен корисник
1281       closed: 
1282         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1283         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1284         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1285         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1286       commented: 
1287         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1288         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1289         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1290         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1291       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1292       greeting: Здраво,
1293       reopened: 
1294         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1295         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1296         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1297         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1298     signup_confirm: 
1299       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1300       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1301       greeting: Здраво!
1302       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1303       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1304   oauth: 
1305     oauthorize: 
1306       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1307       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1308       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1309       allow_write_api: ја менува картата.
1310       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1311       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1312       allow_write_notes: измена на белешки.
1313       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1314       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1315     revoke: 
1316       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1317   oauth_clients: 
1318     create: 
1319       flash: Информациите се успешно регистрирани
1320     destroy: 
1321       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1322     edit: 
1323       submit: Уреди
1324       title: Уредете ја апликацијата
1325     form: 
1326       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1327       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1328       allow_write_api: ја менува картата.
1329       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1330       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1331       allow_write_notes: измена на белешки.
1332       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1333       callback_url: URL-адреса за одѕив
1334       name: Име
1335       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1336       required: Се бара
1337       support_url: URL поддршка
1338       url: URL адреса на главната апликација
1339     index: 
1340       application: Назив на прил. програм
1341       issued_at: Издадено
1342       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1343       my_apps: Мои клиентни апликации
1344       my_tokens: Мои овластени апликации
1345       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1346       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1347       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1348       revoke: Поништи!
1349       title: Мои OAuth податоци
1350     new: 
1351       submit: Регистрирање
1352       title: Регистрирајте нова апликација
1353     not_found: 
1354       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1355     show: 
1356       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1357       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1358       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1359       allow_write_api: ја менува картата.
1360       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1361       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1362       allow_write_notes: измена на белешки.
1363       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1364       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1365       confirm: Дали сте сигурни?
1366       delete: Избриши клиент
1367       edit: Измени подробности
1368       key: "Потрошувачки клуч:"
1369       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1370       secret: "Потрошувачка тајна:"
1371       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1372       title: OAuth податоци за %{app_name}
1373       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1374     update: 
1375       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1376   printable_name: 
1377     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1378   redaction: 
1379     create: 
1380       flash: Редакцијата е создадена.
1381     destroy: 
1382       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1383       flash: Редакцијата е поништена.
1384       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1385     edit: 
1386       description: Опис
1387       heading: Уреди редакција
1388       submit: Зачувај редакција
1389       title: Уреди редакција
1390     index: 
1391       empty: Нема редакции.
1392       heading: Список на редакции
1393       title: Список на редакции
1394     new: 
1395       description: Опис
1396       heading: Внесете информации за новата редакција
1397       submit: Создај редакција
1398       title: Создавање на нова редакција
1399     show: 
1400       confirm: Дали сте сигурни?
1401       description: "Опис:"
1402       destroy: Отстрани ја редакцијава
1403       edit: Уреди ја редакцијава
1404       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1405       title: Приказ на редакција
1406       user: "Создавач:"
1407     update: 
1408       flash: Промените се зачувани.
1409   site: 
1410     edit: 
1411       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1412       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1413       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1414       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1415       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1416       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1417       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1418       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1419       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1420       user_page_link: корисничка страница
1421     index: 
1422       createnote: Додај белешка
1423       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1424       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1425       license: 
1426         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1427       permalink: Постојана врска
1428       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1429       shortlink: Кратка врска
1430     key: 
1431       table: 
1432         entry: 
1433           admin: Административна граница
1434           allotments: Парцели
1435           apron: 
1436             - Аеродромска платформа
1437             - терминал
1438           bridge: Црна линија = мост
1439           bridleway: Пешачко-влечен пат
1440           brownfield: Запуштено подрачје
1441           building: Значајно здание
1442           byway: Спореден пат
1443           cable: 
1444             - клупна жичарница
1445             - клупна жичарница
1446           cemetery: Гробишта
1447           centre: Спортски центар
1448           commercial: Комерцијално подрачје
1449           common: 
1450             - Општествена земја
1451             - ливада
1452           construction: Патишта во изградба
1453           cycleway: Велосипедска патека
1454           destination: Пристап до одредницата
1455           farm: Фарма
1456           footway: Пешачка патека
1457           forest: Шума
1458           golf: Голф-терен
1459           heathland: Голиште
1460           industrial: Индустриско подрачје
1461           lake: 
1462             - Езеро
1463             - резервоар
1464           military: Воено подрачје
1465           motorway: Автопат
1466           park: Парк
1467           permissive: Дозволив пристап
1468           pitch: Спортски терен
1469           primary: Главен пат
1470           private: Приватен пристап
1471           rail: Железница
1472           reserve: Природен резерват
1473           resident: Станбено подрачје
1474           retail: Трговско подрачје
1475           runway: 
1476             - Аеродромска писта
1477             - рулажна патека
1478           school: 
1479             - Училиште
1480             - универзитет
1481           secondary: Спореден пат
1482           station: Железничка станица
1483           subway: Метро
1484           summit: 
1485             - Врв
1486             - врв
1487           tourist: Туристичка атракција
1488           track: Патека
1489           tram: 
1490             - Лека железница
1491             - трамвај
1492           trunk: Главна сообраќајна артерија
1493           tunnel: Испрекината линија = тунел
1494           unclassified: Некласификуван пат
1495           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1496           wood: Шумичка
1497     markdown_help: 
1498       alt: Алтернативен текст
1499       first: Прва ставка
1500       heading: Наслов
1501       headings: Наслови
1502       image: Слика
1503       link: Врска
1504       ordered: Подреден список
1505       second: Втора ставка
1506       subheading: Поднаслов
1507       text: Текст
1508       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1509       unordered: Неподреден список
1510       url: URL
1511     richtext_area: 
1512       edit: Уреди
1513       preview: Преглед
1514     search: 
1515       search: Пребарај
1516       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1517       submit_text: ->
1518       where_am_i: Каде сум?
1519       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1520     sidebar: 
1521       close: Затвори
1522       search_results: Резултати од пребарувањето
1523   time: 
1524     formats: 
1525       blog: "%d %B %Y"
1526       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1527   trace: 
1528     create: 
1529       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1530       upload_trace: Подигни GPS-трага
1531     delete: 
1532       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1533     edit: 
1534       description: "Опис:"
1535       download: преземи
1536       edit: уреди
1537       filename: "Податотека:"
1538       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1539       map: карта
1540       owner: "Сопственик:"
1541       points: "Точки:"
1542       save_button: Сочувај промени
1543       start_coord: "Почетна координата:"
1544       tags: "Ознаки:"
1545       tags_help: одделено со запирка
1546       title: Ја уредувате трагата %{name}
1547       uploaded_at: "Подигнато во:"
1548       visibility: "Видливост:"
1549       visibility_help: што значи ова?
1550       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1551     list: 
1552       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1553       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1554       public_traces: Јавни GPS-траги
1555       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1556       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1557       your_traces: Ваши GPS-траги
1558     make_public: 
1559       made_public: Трагата е објавена
1560     offline: 
1561       heading: GPX-складиште вон интернет
1562       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1563     offline_warning: 
1564       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1565     trace: 
1566       ago: пред %{time_in_words_ago}
1567       by: од
1568       count_points: "%{count} точки"
1569       edit: уреди
1570       edit_map: Уредување
1571       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1572       in: во
1573       map: карта
1574       more: повеќе
1575       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1576       private: ПРИВАТНО
1577       public: ЈАВНО
1578       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1579       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1580       view_map: Погледај ја картата
1581     trace_form: 
1582       description: "Опис:"
1583       help: Помош
1584       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1585       tags: "Ознаки:"
1586       tags_help: одделено со запирка
1587       upload_button: Подигни
1588       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1589       visibility: "Видливост:"
1590       visibility_help: што значи ова?
1591       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1592     trace_header: 
1593       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1594       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1595       traces_waiting: 
1596         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1597         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1598       upload_trace: Подигни трага
1599     trace_optionals: 
1600       tags: Ознаки
1601     trace_paging_nav: 
1602       newer: Понови траги
1603       older: Постари траги
1604       showing_page: Страница %{page}
1605     view: 
1606       delete_track: Избриши ја трагава
1607       description: "Опис:"
1608       download: преземи
1609       edit: уреди
1610       edit_track: Уреди ја трагава
1611       filename: "Податотека:"
1612       heading: Ја гледате трагата %{name}
1613       map: карта
1614       none: Ништо
1615       owner: "Сопственик:"
1616       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1617       points: "Точки:"
1618       start_coordinates: "Почетна координата:"
1619       tags: "Ознаки:"
1620       title: Ја гледате трагата  %{name}
1621       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1622       uploaded: "Подигнато во:"
1623       visibility: "Видливост:"
1624     visibility: 
1625       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1626       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1627       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1628       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1629   user: 
1630     account: 
1631       contributor terms: 
1632         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1633         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1634         heading: "Услови за учество:"
1635         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1636         link text: што е ова?
1637         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1638         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1639       current email address: "Тековна е-пошта:"
1640       delete image: Отстрани тековна слика
1641       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1642       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1643       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1644       gravatar: 
1645         gravatar: Користи Gravatar
1646         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1647         link text: што е ова?
1648       home location: "Матична местоположба:"
1649       image: "Слика:"
1650       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1651       keep image: Задржи ја тековната слика
1652       latitude: Геог. ширина
1653       longitude: Геог. должина
1654       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1655       my settings: Мои прилагодувања
1656       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1657       new image: Додај слика
1658       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1659       openid: 
1660         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1661         link text: што е ова?
1662         openid: OpenID
1663       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1664       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1665       profile description: "Опис за профилот:"
1666       public editing: 
1667         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1668         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1669         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1670         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1671         enabled link text: што е ова?
1672         heading: "Јавно уредување:"
1673       public editing note: 
1674         heading: Јавно уредување
1675         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1676       replace image: Замени тековна слика
1677       return to profile: Назад кон профилот
1678       save changes button: Зачувај ги промените
1679       title: Уреди сметка
1680       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1681     confirm: 
1682       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1683       button: Потврди
1684       heading: Проверете си ја е-поштата
1685       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1686       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1687       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1688       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1689       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1690     confirm_email: 
1691       button: Потврди
1692       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1693       heading: Потврди промена на е-пошта
1694       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1695       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1696     confirm_resend: 
1697       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1698       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1699     filter: 
1700       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1701     go_public: 
1702       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1703     list: 
1704       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1705       empty: Нема најдено такви корисници
1706       heading: Корисници
1707       hide: Скриј одбрани корисници
1708       showing: 
1709         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1710         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1711       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1712       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1713       title: Корисници
1714     login: 
1715       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1716       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1717       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1718       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1719       email or username: Е-пошта или корисничко име
1720       heading: Најава
1721       login_button: Најава
1722       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1723       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1724       no account: Немате сметка?
1725       openid: "%{logo} OpenID:"
1726       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1727       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1728       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1729       openid_providers: 
1730         aol: 
1731           alt: Најава со OpenID од AOL
1732           title: Најава со AOL
1733         google: 
1734           alt: Најава со OpenID од Google
1735           title: Најава со Google
1736         myopenid: 
1737           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1738           title: Најава со myOpenID
1739         openid: 
1740           alt: Најава со URL за OpenID
1741           title: Најава со OpenID
1742         wordpress: 
1743           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1744           title: Најава со Wordpress
1745         yahoo: 
1746           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1747           title: Најава со Yahoo
1748       password: "Лозинка:"
1749       register now: Регистрација
1750       remember: "Запомни ме:"
1751       title: Најава
1752       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1753       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1754       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1755     logout: 
1756       heading: Одјава од OpenStreetMap
1757       logout_button: Одјава
1758       title: Одјава
1759     lost_password: 
1760       email address: "Е-пошта:"
1761       heading: Ја заборавивте лозинката?
1762       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1763       new password button: Смени лозинка
1764       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1765       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1766       title: Загубена лозинка
1767     make_friend: 
1768       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1769       button: Додај како пријател
1770       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1771       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1772       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1773     new: 
1774       about: 
1775         header: Слободна и уредлива
1776         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1777       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1778       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1779       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1780       continue: Регистрација
1781       display name: "Име за приказ:"
1782       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1783       email address: "Е-пошта:"
1784       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1785       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1786       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1787       openid: "%{logo} OpenID:"
1788       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1789       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1790       password: "Лозинка:"
1791       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1792       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1793       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1794       title: Регистрација
1795       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1796     no_such_user: 
1797       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1798       heading: Корисникот %{user} не постои.
1799       title: Нема таков корисник
1800     popup: 
1801       friend: Пријател
1802       nearby mapper: Соседен картограф
1803       your location: Ваша местоположба
1804     remove_friend: 
1805       button: Отстрани од пријатели
1806       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1807       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1808       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1809     reset_password: 
1810       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1811       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1812       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1813       heading: Смени лозинка за %{user}
1814       password: "Лозинка:"
1815       reset: Смени лозинка
1816       title: Смени лозинка
1817     set_home: 
1818       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1819     suspended: 
1820       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1821       heading: Сметката е закочена
1822       title: Сметката е закочена
1823       webmaster: мреж. управник
1824     terms: 
1825       agree: Се согласувам
1826       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1827       consider_pd_why: Што е ова?
1828       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1829       decline: Одбиј
1830       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1831       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1832       heading: Услови на учество
1833       legale_names: 
1834         france: Франција
1835         italy: Италија
1836         rest_of_world: Остатокот од светот
1837       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1838       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1839       title: Услови на учество
1840       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1841     view: 
1842       activate_user: активирај го корисников
1843       add as friend: додај во пријатели
1844       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1845       block_history: примени блокови
1846       blocks by me: извршени болокови
1847       blocks on me: добиени блокови
1848       comments: коментари
1849       confirm: Потврди
1850       confirm_user: потврди го корисников
1851       create_block: блокирај го корисников
1852       created from: "Создадено од:"
1853       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1854       ct declined: Одбиен
1855       ct status: "Услови за учество:"
1856       ct undecided: Неодлучено
1857       deactivate_user: деактивирај го корисников
1858       delete_user: избриши го корисников
1859       description: Опис
1860       diary: дневник
1861       edits: уредувања
1862       email address: Е-пошта
1863       friends_changesets: измени на пријателите
1864       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1865       hide_user: скриј го корисников
1866       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1867       km away: "%{count} км од вас"
1868       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1869       m away: "%{count} м од вас"
1870       mapper since: "Картограф од:"
1871       moderator_history: дадени блокови
1872       my comments: мои коментари
1873       my diary: мојот дневник
1874       my edits: мои уредувања
1875       my notes: мои белешки
1876       my settings: мои прилагодувања
1877       my traces: мои траги
1878       nearby users: Други соседни корисници
1879       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1880       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1881       new diary entry: нова ставка во дневникот
1882       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1883       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1884       notes: белешки
1885       oauth settings: oauth поставки
1886       remove as friend: отстрани од пријатели
1887       role: 
1888         administrator: Овој корисник е администратор
1889         grant: 
1890           administrator: Додели администраторски пристап
1891           moderator: Додели модераторски пристап
1892         moderator: Овој корисник е модератор
1893         revoke: 
1894           administrator: Лиши од администраторски пристап
1895           moderator: Лиши од модераторски пристап
1896       send message: испрати порака
1897       settings_link_text: прилагодувања
1898       spam score: "Оцена за спам:"
1899       status: "Статус:"
1900       traces: траги
1901       unhide_user: покажи го корисникот
1902       user location: Местоположба на корисникот
1903       your friends: Ваши пријатели
1904   user_block: 
1905     blocks_by: 
1906       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1907       heading: Список на блокови од %{name}
1908       title: Блокови од %{name}
1909     blocks_on: 
1910       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1911       heading: Список на блокови за %{name}
1912       title: Блокови за %{name}
1913     create: 
1914       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1915       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1916       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1917     edit: 
1918       back: Преглед на сите блокови
1919       heading: Уредување на блок за %{name}
1920       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1921       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1922       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1923       show: Преглед на овој блок
1924       submit: Поднови го блокот
1925       title: Уредување на блок за %{name}
1926     filter: 
1927       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1928       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1929     helper: 
1930       time_future: Истекува за %{time}.
1931       time_past: Истечено пред %{time}.
1932       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1933     index: 
1934       empty: Досега сè уште нема блокови.
1935       heading: Список на кориснички блокови
1936       title: Кориснички блокови
1937     model: 
1938       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1939       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1940     new: 
1941       back: Преглед на сите блокови
1942       heading: Правење на блок за %{name}
1943       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1944       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1945       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1946       submit: Направи блок
1947       title: Правење на блок за %{name}
1948       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1949       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1950     not_found: 
1951       back: Назад кон индексот
1952       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1953     partial: 
1954       confirm: Дали сте сигурни?
1955       creator_name: Создавач
1956       display_name: Блокиран корисник
1957       edit: Уреди
1958       next: Следна »
1959       not_revoked: (не се поништува)
1960       previous: « Претходна
1961       reason: Причина за блокирање
1962       revoke: Поништи!
1963       revoker_name: "Поништил:"
1964       show: Прикажи
1965       showing_page: Страница %{page}
1966       status: Статус
1967     period: 
1968       one: 1 час
1969       other: "%{count} час"
1970     revoke: 
1971       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1972       flash: Овој блок е поништен.
1973       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1974       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1975       revoke: Поништи!
1976       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1977       title: Поништување на блок за %{block_on}
1978     show: 
1979       back: Преглед на сите блокови
1980       confirm: Дали сте сигурни?
1981       edit: Уреди
1982       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1983       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1984       reason: "Причина за блокирање:"
1985       revoke: Поништи!
1986       revoker: "Поништувач:"
1987       show: Прикажи
1988       status: Статус
1989       time_future: Уредувања во %{time}
1990       time_past: Истечено пред %{time}
1991       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1992     update: 
1993       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1994       success: Блокот е изменет.
1995   user_role: 
1996     filter: 
1997       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1998       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1999       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2000       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2001     grant: 
2002       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2003       confirm: Потврди
2004       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2005       heading: Потврди доделување на улога
2006       title: Потврди доделување на улога
2007     revoke: 
2008       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2009       confirm: Потврди
2010       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2011       heading: Потврди лишување од улога
2012       title: Потврди лишување од улога
2013   welcome_page: 
2014     add_a_note: 
2015       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2016       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2017       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2018     basic_terms: 
2019       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2020       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2021       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2022       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2023       title: Основни картографски поими
2024       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2025     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2026     questions: 
2027       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2028       title: Имате прашања?
2029     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2030     title: Добре дојдовте!
2031     whats_on_the_map: 
2032       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2033       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2034       title: Што има на картата