Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / fa.yml
1 # Messages for Persian (فارسی)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Grille chompa
5 # Author: Huji
6 # Author: Reza1615
7 # Author: Sahim
8 # Author: Wayiran
9 fa: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_entry: 
13         language: زبان
14         latitude: عرض جغرافیایی
15         longitude: طول جغرافیایی
16         title: عنوان
17         user: کاربر
18       friend: 
19         friend: دوست
20         user: کاربر
21       message: 
22         title: عنوان
23       trace: 
24         description: توضیح
25         latitude: عرض جغرافیایی
26         longitude: طول جغرافیایی
27         name: نام
28         size: اندازه
29         user: کاربر
30       user: 
31         email: پست الکترونیکی
32         languages: زبان ها
33         pass_crypt: کلمه عبور
34     models: 
35       changeset: مجموعه تغییرات
36       country: کشور
37       friend: دوست
38       language: زبان
39       message: پیغام
40       node: گره
41       relation: ارتباط
42       user: کاربر
43       way: راه
44   browse: 
45     changeset: 
46       changeset: "مجموعه تغییرات: {{id}}"
47       changesetxml: مجموعه تغییرات XML
48       download: بارگیری {{changeset_xml_link}} یا {{osmchange_xml_link}}
49       feed: 
50         title: مجموعه تغییرات {{id}}
51         title_comment: مجموعه تغییرات {{id}} - {{comment}}
52       osmchangexml: osmChange XML
53       title: مجموعه تغییرات
54     changeset_details: 
55       belongs_to: "متعلق به :"
56       bounding_box: جعبه مرزی
57       box: جعبه
58       closed_at: "بسته شده بر:"
59       created_at: "ایجاد توسط:"
60       has_nodes: 
61         other: "یک=دارای {{count}} نقطه:"
62       has_relations: 
63         other: "یک=دارای {{count}} مرتبط:"
64       has_ways: 
65         other: "یک=دارای {{count}} مسیر:"
66       no_bounding_box: هیچ جعبه مرزی برای این مجموعه تغییرات ذخیره نشده‌است
67       show_area_box: نمایش جعبه منطقه
68     common_details: 
69       changeset_comment: "نظر:"
70       edited_at: "ویرایش در:"
71       edited_by: "ویرایش توسط:"
72       in_changeset: "تغییرات در :"
73       version: "نسخه :"
74     containing_relation: 
75       entry: ارتباطات {{relation_name}}
76       entry_role: رابطه {{relation_name}} (به عنوان {{relation_role}})
77     map: 
78       deleted: حذف
79       larger: 
80         area: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
81         node: مشاهده منطقه روی نقشه بزرگتر
82         relation: مشاهده رابطه در نقشه بزرگتر
83         way: روش نمایش بر روی نقشه بزرگتر
84       loading: در حال بارگذاری…
85     navigation: 
86       all: 
87         next_changeset_tooltip: تغییرات بعدی
88         next_node_tooltip: گره بعدی
89         next_relation_tooltip: ارتباط بعدی
90         next_way_tooltip: راه بعدی
91         prev_changeset_tooltip: تغییرات قبلی
92         prev_node_tooltip: گره قبلی
93         prev_relation_tooltip: رابطه قبلی
94         prev_way_tooltip: راه قبلی
95       user: 
96         name_changeset_tooltip: نمایش ویرایش‌های انجام‌شده توسط {{user}}
97         next_changeset_tooltip: "{{user}} ویرایش بعدی توسط"
98         prev_changeset_tooltip: "{{user}} قبلی ویرایش توسط"
99     node: 
100       download: "{{download_xml_link}}، {{view_history_link}} یا {{edit_link}}"
101       download_xml: بارگیری XML
102       edit: ویرایش
103       node: گره
104       node_title: "گره: {{node_name}}"
105       view_history: نمایش تاریخچه
106     node_details: 
107       coordinates: "مختصات:"
108       part_of: "قسمتی از:"
109     node_history: 
110       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
111       download_xml: بارگیری XML
112       node_history: تاریخچه منطقه
113       node_history_title: "تاریخچه منطقه: {{node_name}}"
114       view_details: نمایش جزئیات
115     not_found: 
116       sorry: با عرض پوزش ، {{type}} با شناسه {{id}} ،یافت نمی‌شود.
117       type: 
118         changeset: مجموعه تغییرات
119         node: گره
120         relation: ارتباط
121         way: راه
122     paging_nav: 
123       of: از
124       showing_page: صفحه نمایش
125     relation: 
126       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_history_link}}"
127       download_xml: بارگیری XML
128       relation: ارتباط
129       relation_title: "ارتباطات: {{relation_name}}"
130       view_history: نمایش تاریخچه
131     relation_details: 
132       members: "اعضا:"
133       part_of: "قسمتی از:"
134     relation_history: 
135       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
136       download_xml: بارگیری XML
137       relation_history: تاریخچه ارتباطات
138       relation_history_title: "تاریخچه ارتباطات: {{relation_name}}"
139       view_details: نمایش جزئیات
140     relation_member: 
141       entry_role: "{{type}} {{name}} به عنوان {{role}}"
142       type: 
143         node: گره
144         relation: ارتباط
145         way: راه
146     start: 
147       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
148       view_data: مشاهده اطلاعات برای نمایش نقشه فعلی
149     start_rjs: 
150       data_frame_title: داده ها
151       data_layer_name: داده ها
152       details: جزئیات
153       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
154       edited_by_user_at_timestamp: "[[timestamp]] در [[user]] ویرایش توسط"
155       history_for_feature: "[[feature]] تاریخچه برای"
156       load_data: بارگذاری داده ها
157       loaded_an_area_with_num_features: "  شما منطقه‌ای را بارگذاری کردید که شامل[[num_features]] می‌شود. به طورکلی بعضی از مرورگرها نمی توانند با این مقدار اطلاعات تصویری کار کنند.کلا مرورگرها برای نمایش اطلاعات کمتر از 100 مورد در زمان  در بهترین وضعیت هستند: و هر میزان دیگر میتواند مرورگر ار کند  یا قفل کند.اگر شما میخواهید این اطلاعات دیده شود دکمه زیر را فشار دهید."
158       loading: در حال بارگذاری…
159       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
160       object_list: 
161         api: بازیابی این منطقه از ای‌پی‌آی
162         back: نمایش فهرست موضوع
163         details: جزئیات
164         heading: لیست اجزاء
165         history: 
166           type: 
167             node: گره [[id]]
168             way: راه [[id]]
169         selected: 
170           type: 
171             node: گره [[id]]
172             way: راه [[id]]
173         type: 
174           node: گره
175           way: راه
176       private_user: کاربر شخصی
177       show_history: نمایش سابقه
178       unable_to_load_size: "نمی‌تواند بارگذاری کند: اندازه جعبه ارتباطی [[bbox_size]] خیلی زیاد هست و باید کمتر از {{max_bbox_size}} باشد"
179       wait: صبر کنید...
180       zoom_or_select: بزگنمایی کنید یا بخشی از منطقه را برای دیدن انتخاب کنید
181     tag_details: 
182       tags: "برچسب‌ها:"
183       wiki_link: 
184         key: " {{key}} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
185         tag: " {{key}} = {{value}} توضیحات صفحه ویکی برای برچسب"
186       wikipedia_link: صفحه {{page}} مقاله در ویکی‌پدیا
187     timeout: 
188       sorry: با عرض پوزش ، داده ها برای {{type}} با شناسه {{id}} ، زمان بیش از حد طولانی برای بازیابی میبرد
189       type: 
190         changeset: مجموعه تغییرات
191         node: گره
192         relation: ارتباط
193         way: راه
194     way: 
195       download: "{{download_xml_link}}، {{view_history_link}} یا {{edit_link}}"
196       download_xml: بارگیری XML
197       edit: ویرایش
198       view_history: نمایش تاریخچه
199       way: راه
200       way_title: "راه: {{way_name}}"
201     way_details: 
202       also_part_of: 
203         other: "همچنین بخشی از مسیرها {{related_ways}} "
204       nodes: "گره ها :"
205       part_of: "قسمتی از:"
206     way_history: 
207       download: "{{download_xml_link}} یا {{view_details_link}}"
208       download_xml: بارگیری XML
209       view_details: نمایش جزئیات
210       way_history: تاریخچه مسیر
211       way_history_title: "تاریخچه مسیر : {{way_name}}"
212   changeset: 
213     changeset: 
214       anonymous: گمنام
215       big_area: (بزرگ)
216     changeset_paging_nav: 
217       next: بعدی »
218       previous: "« قبلی"
219     changesets: 
220       user: کاربر
221   diary_entry: 
222     diary_comment: 
223       confirm: تأیید
224     diary_entry: 
225       comment_count: 
226         one: 1 نظر
227         other: "{{count}} نظر"
228       confirm: تأیید
229     edit: 
230       language: "زبان:"
231       latitude: "عرض جغرافیایی:"
232       longitude: "طول جغرافیایی:"
233       save_button: ذخیره
234     location: 
235       edit: ویرایش
236       view: نمایش
237     view: 
238       login: ورود به سیستم
239       save_button: ذخیره
240   editor: 
241     default: پیش‌فرض (در حال حاضر {{name}})
242     potlatch: 
243       description: جلسه ۱ (در مرورگر ویرایشگر)
244       name: Potlatch 1
245     potlatch2: 
246       description: جلسه ۲ (در مرورگر ویرایشگر)
247       name: Potlatch 2
248     remote: 
249       description: کنترل از راه دور (JOSM یا Merkaartor)
250       name: کنترل از راه دور
251   export: 
252     start: 
253       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
254       area_to_export: برون‌بری منطقه
255       embeddable_html: درج اچ‌تی‌ام‌ال
256       export_button: برون‌بری
257       export_details: اطلاعات نقشه‌باز‌شهری تحت مجوز <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">  کریتیو کانز اشتراک‌یکسان 2 است
258       format: قالب
259       format_to_export: قالب برای خروجی‌سازی
260       image_size: اندازه تصویر
261       latitude: "عرض:"
262       licence: اجازه‌نامه
263       longitude: "طول:"
264       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
265       mapnik_image: Mapnik تصویر
266       max: حداکثر
267       options: تنظیمات
268       osm_xml_data: داده‌های XML نقشه‌باز‌شهری
269       osmarender_image: تصویر پردازش شده نقشه‌باز‌شهری
270       output: خروجی
271       paste_html: برای تعبیه کردن در وب‌گاه اچ‌تی‌ام‌ال را پیست کنید
272       scale: مقیاس
273       too_large: 
274         body: این منطقه برای خروجی سازی  در قالب XML بسیار بزرگ است لطفا پس از بزرگنمایی منطقه کوچکتری را انتخاب کنید
275         heading: منطقه بیش از حد بزرگ
276       zoom: بزگ‌نمایی
277     start_rjs: 
278       add_marker: اضافه کردن نشانگر به نقشه
279       change_marker: تغییر موقعیت نشانه‌گذار
280       click_add_marker: برای اضافه کردن نشانگر بر روی نقشه کلیک کنید
281       drag_a_box: " جعبه‌ای را روی نقشه برای انتخاب یک منطقه بکشید"
282       export: صدور
283       manually_select: به صورت دستی منطقه دیگری را انتخاب کنید
284       view_larger_map: نمایش نقشه بزرگتر
285   geocoder: 
286     description: 
287       types: 
288         cities: شهرها
289         places: مکانها
290         towns: شهرستانها
291     description_osm_namefinder: 
292       prefix: "{{distance}} {{direction}} {{type}}"
293     direction: 
294       east: شرق
295       north: شمال
296       north_east: شمال شرقی
297       north_west: شمال غربی
298       south: جنوب
299       south_east: جنوب شرقی
300       south_west: جنوب غربی
301       west: غرب
302     distance: 
303       one: تقریباً 1کیلومتر
304       other: تقریباً {{count}}کیلومتر
305       zero: کمتر از 1کیلومتر
306     search: 
307       title: 
308         ca_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
309         geonames: نتایج <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
310         latlon: نتایج <a href="http://openstreetmap.org/">داخلی</a>
311         osm_namefinder: نتایج <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
312         osm_nominatim: نتایج <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
313         uk_postcode: نتایج <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
314         us_postcode: نتایج <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
315     search_osm_namefinder: 
316       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} {{parentname}})"
317       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} {{placename}}"
318     search_osm_nominatim: 
319       prefix: 
320         amenity: 
321           airport: فرودگاه
322           atm: عابر بانک
323           bank: بانک
324           bench: نیمکت
325           brothel: فاحشه خانه
326           cafe: کافه
327           cinema: سینما
328           clinic: درمانگاه
329           courthouse: دادگاه
330           dentist: دندانپزشک
331           dormitory: خوابگاه دانشجویی
332           embassy: سفارت
333           fire_station: آتش نشانی
334           fuel: پمپ بنزین
335           hospital: بیمارستان
336           hotel: هتل
337           ice_cream: بستنی فروشی
338           kindergarten: کودکستان
339           library: کتابخانه
340           market: بازار
341           marketplace: بازار
342           office: دفتر
343           park: پارک
344           parking: پارکینگ
345           pharmacy: داروخانه
346           police: پلیس
347           post_box: صندوق پست
348           post_office: اداره پست
349           prison: زندان
350           pub: میخانه
351           recycling: بازیافت
352           restaurant: رستوران
353           school: مدرسه
354           shop: فروشگاه
355           supermarket: سوپرمارکت
356           taxi: تاکسی
357           theatre: تئاتر
358           toilets: توالت
359           townhall: شهر داری
360           university: دانشگاه
361           waste_basket: سطل اشغال
362         building: 
363           church: کلیسا
364           garage: گاراژ
365           hospital: ساختمان بیمارستان
366           hotel: هتل
367           house: خانه
368           shop: فروشگاه
369           stadium: ورزشگاه
370           tower: برج
371         highway: 
372           bus_stop: ایستگاه اتوبوس
373           footway: پیاده رو
374           gate: دروازه
375           motorway: اتوبان
376           path: مسیر
377           pedestrian: پیاده راه
378           residential: مسکونی
379           road: جاده
380           steps: پله
381           trunk: بزرگراه
382           trunk_link: بزرگراه
383         historic: 
384           castle: قلعه
385           church: کلیسا
386           museum: موزه
387           tower: برج
388         landuse: 
389           cemetery: گورستان
390           farmland: زمین کشاورزی
391           forest: جنگل
392           mine: معدن
393           mountain: کوه
394           park: پارک
395           railway: ریل
396         leisure: 
397           fishing: نواحی ماهی‌گیری
398           garden: باغ
399           marina: تفریح‌گاه ساحلی
400           park: پارک
401           stadium: ورزشگاه
402           swimming_pool: استخر شنا
403         natural: 
404           bay: خالیج
405           beach: ساحل
406           cave_entrance: ورودی غار
407           channel: کانال
408           coastline: ساحل
409           fell: قطع کردن
410           glacier: یخچال طبیعی
411           hill: تپه
412           island: جزیره
413           moor: دشت
414           mud: گل
415           peak: قله
416           point: نقطه
417           river: رود خانه
418           rock: صخره
419           spring: بهار
420           tree: درخت
421           valley: دره
422           volcano: کوه آتشفشان
423           water: اب
424           wood: جنگل
425         place: 
426           airport: فرودگاه
427           city: شهر بزرگ
428           country: کشور
429           farm: مزرعه
430           house: خانه
431           island: جزیره
432           islet: جزیره کوچک
433           locality: محل
434           postcode: کدپستی
435           sea: دریا
436           suburb: محله
437           town: شهر
438           village: دهکده
439         shop: 
440           bakery: نانوایی
441           books: فروشگاه کتاب
442           butcher: قصاب
443           greengrocer: سبزی فروش
444           kiosk: کیوسک
445           laundry: خشکشویی
446           market: بازار
447           supermarket: سوپرمارکت
448         tourism: 
449           artwork: آثار هنری
450           attraction: جاذبه
451           bed_and_breakfast: تخت‌خواب و صبحانه
452           cabin: اطاق
453           camp_site: محل اردوگاه
454           chalet: کلبه ییلاقی
455           hostel: هتل
456           hotel: هتل
457           information: اطلاعات
458           motel: متل
459           museum: موزه
460           valley: دره
461           zoo: باغ وحش
462         waterway: 
463           canal: کانال
464           dam: سد
465           river: رودخانه
466           waterfall: ابشار
467   html: 
468     dir: rtl
469   javascripts: 
470     map: 
471       base: 
472         noname: بینام
473   layouts: 
474     copyright: کپی رایت و مجوز
475     edit: ویرایش
476     export: صدور
477     help: راهنما
478     history: تاریخچه
479     intro_3_partners: ویکی‌
480     log_in: ورود به سیستم
481     logout: خروج
482     logout_tooltip: خروج از سیستم
483     make_a_donation: 
484       text: کمک مالی
485       title: OpenStreetMap پشتیبانی با اهداء پولی
486     sign_up: ثبت نام
487     user_diaries: یادداشت کاربر
488     view: نمایش
489     view_tooltip: نمایش نقشه
490     welcome_user: خوش آمدید، {{user_link}}
491     wiki: ویکی‌
492   license_page: 
493     foreign: 
494       english_link: اصل انگلیسی
495       text: در زمان به وجود آمدن تداخل بین ترجمه  فارسی و {{english_original_link}} متن انگلیسی در اولویت است
496       title: درباره این ترجمه‌ها
497     native: 
498       mapping_link: شروع به نقشه‌کشی
499       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE نسخه
500       text: شما در حال مشاهده ویرایش انگلیسی قانون کپی‌رایت هستید.  برای دیدن {{native_link}}  می توانید به عقب باز گردید یا خواندن متن کپی رایت و {{mapping_link}} را متوقف کنید
501       title: درباره این صفحه
502   message: 
503     inbox: 
504       date: تاریخ
505       from: از
506       my_inbox: صندوق دریافتی من
507       outbox: صندوق خروجی
508       subject: عنوان
509       title: صندوق دریافتی
510     message_summary: 
511       delete_button: حذف
512       reply_button: پاسخ
513     new: 
514       send_button: ارسال
515       subject: عنوان
516     outbox: 
517       date: تاریخ
518       inbox: صندوق دریافتی
519       my_inbox: "{{inbox_link}} من"
520       outbox: صندوق خروجی
521       subject: عنوان
522       title: صندوق خروجی
523       to: به
524     read: 
525       date: تاریخ
526       from: از
527       reply_button: پاسخ
528       subject: عنوان
529       to: به
530     sent_message_summary: 
531       delete_button: حذف
532   notifier: 
533     diary_comment_notification: 
534       hi: سلام {{to_user}} ،
535     email_confirm_html: 
536       greeting: سلام ،
537     email_confirm_plain: 
538       greeting: سلام ،
539     gpx_notification: 
540       greeting: سلام ،
541     lost_password_html: 
542       greeting: سلام ،
543     lost_password_plain: 
544       greeting: سلام ،
545     message_notification: 
546       hi: سلام {{to_user}},
547     signup_confirm_plain: 
548       greeting: سلام!
549   oauth_clients: 
550     edit: 
551       submit: ویرایش
552     form: 
553       name: نام
554   site: 
555     index: 
556       license: 
557         project_name: پروژه OpenStreetMap
558     key: 
559       table: 
560         entry: 
561           cemetery: گورستان
562           farm: مزرعه
563           forest: جنگل
564           golf: زمین گلف
565           lake: 
566             - دریاچه
567           motorway: اتوبان
568           park: پارک
569           runway: 
570             - باند فرودگاه
571           school: 
572             - مدرسه
573             - دانشگاه
574           subway: مترو
575           summit: 
576             - قله
577             - قله
578           trunk: بزرگراه
579     search: 
580       search: جستجو
581       search_help: "مثال : 'نامجو ۱۶، مشهد' ، 'CB2 5AQ' ، 'post offices near تهران' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>مثالها ادامه...</a>"
582       submit_text: برو
583       where_am_i: من کجا هستم؟
584     sidebar: 
585       close: بستن
586       search_results: نتایج جستجو
587   time: 
588     formats: 
589       friendly: "%e %B %Y ساعت %H:%M"
590   trace: 
591     create: 
592       trace_uploaded: پروندهٔ GPX شما بارگذاری شده است و در انتظار درج در پایگاه داده است. این کار معمولاً نیم ساعت طول می‌کشد و در صورت تکمیل، رایانامه‌ای به شما فرستاده خواهد شد.
593       upload_trace: ارسال ردیابی جی‌پی‌اس
594     delete: 
595       scheduled_for_deletion: فهرست پیگیری برای حذف کردن
596     edit: 
597       description: "شرح:"
598       download: بارگیری
599       edit: ویرایش
600       filename: "نام پرونده:"
601       heading: ویرایش رهگیری {{name}}
602       map: نقشه
603       owner: "مالک:"
604       points: "نقاط:"
605       save_button: ذخیرهٔ تغییرات
606       start_coord: "شروع مختصات:"
607       tags: "برچسب‌ها:"
608       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
609       title: ویرایش رهگیری {{name}}
610       uploaded_at: ":بارگذاری شد"
611       visibility: "پدیداری:"
612       visibility_help: به چه معنی است؟
613     list: 
614       public_traces: مسیر‌های جی‌پی‌اس عمومی
615       public_traces_from: مسیر جی‌پی‌اس عمومی از {{user}}
616       tagged_with: با  {{tags}} برچسب بزنید
617       your_traces: آثار جی‌پی‌اس شما
618     make_public: 
619       made_public: رسم‌کردن عمومی
620     no_such_user: 
621       body: شرمند کاربری با نام {{user}} وجود ندارد. لطفا اسم کاربر را از نو وارد کنید  یا ممکن است لینکی را که شما انتخاب کرده‌اید اشتباه باشد
622       heading: کاربر {{user}} وجود ندارد
623       title: چنین کاربری وجود ندارد
624     offline: 
625       heading: ذخیره بدون اینترنت جی‌پی‌اس
626       message: ذخیره جی‌پی‌اس و بارگذاری سامانه غیرقابل دسترس می‌باشد
627     offline_warning: 
628       message: سامانه بارگذاری جی‌پی‌اکس غیرقابل دسترس می‌باشد
629     trace: 
630       ago: "{{time_in_words_ago}} پیش"
631       by: توسط
632       count_points: "{{count}} نقطه"
633       edit: ویرایش
634       edit_map: ویرایش نقشه
635       identifiable: قابل شناسایی
636       in: در
637       map: نقشه
638       more: بیشتر
639       pending: انتظار
640       private: خصوصی
641       public: عمومی
642       trace_details: مشاهده جزئیات رهگیری
643       trackable: قابل رهگیری
644       view_map: نمایش نقشه
645     trace_form: 
646       description: توضیح
647       help: راهنما
648       tags: برچسب‌ها
649       tags_help: ویرگول مرزبندی شده
650       upload_button: بارگذاری
651       upload_gpx: ارسال پرونده GPX
652       visibility: پدیداری
653       visibility_help: حد وسط این چیست؟
654     trace_header: 
655       see_all_traces: دیدن همه رهگیری‌ها
656       see_your_traces: دیدن تمام رهگیری‌های شما
657       upload_trace: بارگذاری یک رهگیری
658       your_traces: ‌‌دیدن فقط رهگیری‌های شما
659     trace_optionals: 
660       tags: برچسب‌ها
661     trace_paging_nav: 
662       next: بعدی &raquo;
663       previous: "&laquo; قبلی"
664       showing_page: نمایش صفحه {{page}}
665     view: 
666       delete_track: حذف این رهگیری
667       description: "شرح:"
668       download: بارگیری
669       edit: ویرایش
670       edit_track: ویرایش این رهگیری
671       filename: "نام پرونده:"
672       heading: دیدن رهگیری {{name}}
673       map: نقشه
674       none: هیچ کدام
675       owner: "مالک:"
676       pending: انتظار
677       points: "نقاط:"
678       start_coordinates: "شروع مختصات :"
679       tags: "برچسب‌ها:"
680       title: دیدن رهگیری {{name}}
681       trace_not_found: رهگیری یافت نشد!
682       uploaded: ":بارگذاری شد"
683       visibility: "پدیداری:"
684     visibility: 
685       identifiable: "  قابل تشخیص(نقاط مرتب شده بر اساس زمان را در فهرست پیگیری به عنوان قابل تشخیص نشان دهید)"
686       private: خصوصی (فقط به عنوان ناشناس ، نقاط نامشخص)
687       public: عمومی (نقاط مرتب نشده را در فهرست پیگیری به عنوان ناشناس  نمایش دهید(
688       trackable: (قابل پیگیری (نقاط مرتب شده بر اساس زمان را تنها به عنوان ناشناس به اشتراک بگذارید
689   user: 
690     account: 
691       contributor terms: 
692         agreed: شما باید با شرایط کاربرهای جدید موافقت کنید
693         agreed_with_pd: شما اقرار کردید که ویرایش‌های شما به صورت عمومی ارائه گردند
694         heading: "شرایط شرکت‌کنندگان:"
695         link text: این چیست؟
696         not yet agreed: شما هنوز با شرایط کار جدی موافقت نکردید
697         review link text: برای آسودگی خود این پیوند را دنبال کنید تا شرایز کاربر جدید را مطالعه و موافقت کنید
698       current email address: "آدرس رایانامهٔ فعلی:"
699       delete image: حذف تصویر فعلی
700       email never displayed publicly: (هرگز به صورت عمومی نمایش داده نشود)
701       flash update success: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد.
702       flash update success confirm needed: اطلاعات کاربر با موفقیت به روز شد . پست‌الکترونیک خود را برای مشاهده تائید نشانی پست‌الکترونیک جدید  چک کنید
703       home location: "موقعیت خانه:"
704       image: "تصویر :"
705       image size hint: (مربع عکس‌ها حداقل 100 در 100 بهترین کار)
706       keep image: نگه‌داشتن تصویر فعلی
707       latitude: "عرض جغرافیایی:"
708       longitude: "طول جغرافیایی:"
709       make edits public button: همه ویرایش‌های من را عمومی کن
710       my settings: تنظیمات من
711       new email address: "رایانامهٔ جدید:"
712       new image: افزون یک تصویر
713       no home location: شما مجبور به وارد کردن موقعیت خانه‌تان نیستید
714       preferred editor: "ویرایشگر مرجع:"
715       preferred languages: "زبان برگزیده:"
716       profile description: "توصیف نمایه:"
717       public editing: 
718         disabled: غیر فعال شده است و تمام ویرایش‌های قبلی به‌صورت  ناشناس هستند
719         disabled link text: چرا من نمی‌توانم ویرایش کنم؟
720         enabled: فعال شدید.ناشناس نیستید و می‌توانید اطلاعات را ویرایش کنید
721         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
722         enabled link text: این چیست؟
723         heading: "ویرایش عمومی:"
724       public editing note: 
725         heading: ویرایش عمومی
726       replace image: " تصویر فعلی را جایگزین کنید"
727       return to profile: بازگشت به محل مشخصات
728       save changes button: "ذخیرهٔ تغییرات:"
729       title: "ویرایش حساب:"
730       update home location on click: آیا وقتی که روی نقشه کلیک میکنید  موقعیت خانه را به روز کنم ؟
731     confirm: 
732       already active: این حساب کاربری در حال حاضر تأیید شده است.
733       button: تایید
734       heading: تایید حساب کاربر
735       success: " تشکر از ثبت نام حساب کاربری تایید شد"
736       unknown token: مورد  گرفته شده  موجود نیست
737     confirm_email: 
738       button: تأیید
739       failure: یک رایانامه با همین نشانه، پیش‌از این تایید شده است.
740       heading: تایید یک رایانامه تغییریافته
741       press confirm button: دکمه تایید زیرین را برای تایید آدرس رایانامهٔ جدیدتان بفشارید.
742       success: آدرس پست‌الکتریک شما تادید شد . ممنون از ثبت نام شما
743     confirm_resend: 
744       failure: کاربری با نام {{name}} یافت نشد.
745     filter: 
746       not_an_administrator: برای انجام آن عملیات نیاز هست که سرپرست باشید
747     go_public: 
748       flash success: تمام ویرایش‌های شما به صورت عمومی منتشر شد و شما اجازه ویرایش دارید
749     list: 
750       confirm: تایید کاربران انتخاب شده
751       empty: هیچ کاربر مشابهی یافت نشد
752       heading: کاربرها
753       hide: پنهان کردن کاربران انتخاب شده
754       showing: 
755         one: "نمایش صفحه {{page}} ({{first_item}} از {{items}}) "
756         other: " نمایش صفحه صفحه {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} از {{items}})"
757       summary: "{{name}} ایجاد شده از {{ip_address}} در {{date}}"
758       summary_no_ip: "  {{name}}در  {{date}} ایجاد شد"
759       title: کاربرها
760     login: 
761       already have: آیا اشتراک کاربری نقشه‌باز‌شهری دارید؟ لطفا با حساب کاربری وارد شوید
762       email or username: "رایانامه یا نام کاربری:"
763       heading: ورود به سیستم
764       login_button: ورود
765       new to osm: به نقشهٔ باز شهری جدید؟
766       password: "کلمه عبور:"
767       remember: "به‌خاطر سپردن من:"
768       title: ورود به سیستم
769       webmaster: مدیر تارنما
770     logout: 
771       heading: خروج از نقشه باز شهری
772       logout_button: خروج
773       title: خروج
774     lost_password: 
775       email address: "رایانامه:"
776       heading: گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید؟
777       help_text: رایانامه خودتان را که برای ثبت نام استفاده می‌کنید وارد کنید، ما می‌خواهیم یک پیوند برای شما ارسال کنیم تا بتوانید بوسیله آن گذواژهٔ خود را بازنشانی کنید.
778       new password button: بازنشانی گذرواژه
779       notice email cannot find: شرمنده  نشانی آن پست‌الکترونیک یافت نشد
780       notice email on way: متاسفم که گم کردید ولی یک نامه الکترونیک در راه هست و شما به زودی می‌توانید آن را از نو تنظیم کنید
781       title: شکست گذرواژه
782     make_friend: 
783       already_a_friend: شما در حال حاضر دوست با {{name}} هستید.
784       failed: شرمنده افزودن {{name}} به عنوان دوست انجام نشد
785       success: "{{name}} الان از دوستان شما هست."
786     new: 
787       confirm email address: "تایید نشانی رایانامه:"
788       confirm password: "تایید گذرواژه:"
789       contact_webmaster: لطفا با  <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">سرپرست</a> برای ساختن حساب کاربری هماهنگی  کنید و تماس بگیرید  - ما سعی میکنیم به درخواست ‌ها به سرعت پاسخ دهیم
790       continue: ادامه
791       display name: "نمایش نام:"
792       display name description: " نام کاربری شما برای عموم نمایش داده شده. شما می توانید این مورد را در بخش ترجیحات تغییر دهید."
793       email address: "رایانامه:"
794       fill_form: این فرم را پر کنید . ما برای شما یک پیام‌الکترونیکی برای فعال سازی حساب کاربریتان خواهیم فرستاد
795       heading: ایجاد حساب کاربری
796       no_auto_account_create: متاسفانه در حال حاضر برای ما امکان ساخت خودکار حساب کاربری مقدور نیست
797       password: "کلمه عبور:"
798       terms accepted: با تشکر  از پذیرش شرایط نویسندگان جدید!
799       title: ایجاد حساب کاربری
800     no_such_user: 
801       body: با عرض پوزش ، هیچ کاربر با نام {{user}} وجود ندارد. لطفا املایی خود نام کاربری را بازبینی کنید یا شاید لینکی که کلیک کردید اشتباه است.
802       heading: کاربر {{user}} وجود ندارد
803       title: چنین کاربری وجود ندارد.
804     popup: 
805       friend: دوست
806       nearby mapper: نقشه‌ترسیم کننده در این اطراف
807       your location: مکان حضور شما
808     remove_friend: 
809       not_a_friend: "{{name}} از دوستان شما نیست."
810       success: "{{name}} از دوستان شما  حذف شده است."
811     reset_password: 
812       confirm password: "تایید گذرواژه:"
813       flash changed: رمز عبور شما تغییر کرده است.
814       flash token bad: آیا آن مورد دیافتی را یافتید؟آدرس اینترنتی را چک کنید
815       heading: بازیابی کلمه عبور برای {{user}}
816       password: "کلمه عبور:"
817       reset: بازنشانی گذرواژه
818       title: بازنشانی گذرواژه
819     set_home: 
820       flash success: موقعیت خانه با موفقیت ذخیره شد
821     suspended: 
822       body: "<p>\n شرمنده ! یه خاطر فعالیت مشکوک حساب کاربری شما به تعلیق افتاده است\n</p>\n<p>\nاین تصمیم به وسیله یک مدیر بازبینی خواهد شد . در صورتی که  بخواهید میتوانید با {{webmaster}}برای بحث در این زمینه تماس حاصل نمایید\n</p>"
823       heading: حساب کاربری معلق
824       title: حساب کاربری معلق
825       webmaster: مدیرسایت
826     terms: 
827       agree: موافقت
828       consider_pd: بر اساس توافق‌نامه موفق من ویرایش‌ها و تولیدات خودم را  اجازه میدهم که به صورت عمومی انتشار یابد
829       consider_pd_why: این چیست؟
830       decline: کاهش
831       heading: شرایط نویسندگان
832       legale_names: 
833         france: فرانسه
834         italy: ایتالیا
835         rest_of_world: دیگر نقاط جهان
836       legale_select: "لطفا کشور محل سکونت خود را انتخاب کنید:"
837       read and accept: برای ادامه‌دادن و ویرایش‌کردن‌های آینده لطفا این توافق‌نامه را مطالعه کنید و دکمه موافق هستم را فشار دهید  به عنوان اینکه شما موارد این توافق نامه را قبول دارید
838       title: شرایط شرکت‌کنندگان
839     view: 
840       activate_user: فعال‌کردن این کاربر
841       add as friend: اضافه‌کردن به عنوان دوست
842       ago: ){{time_in_words_ago}} پیش(
843       block_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
844       blocks by me: بستن‌ها توسط من
845       blocks on me: بلوک های من
846       confirm: تأیید
847       confirm_user: تایید این کاربر
848       create_block: بستن این کاربر
849       created from: "ایجادشده از:"
850       deactivate_user: این کاربر را غیر فعال کنید
851       delete_user: این کاربر حذف شود
852       description: توضیح
853       diary: دفتر خاطرات
854       edits: ویرایش‌ها
855       email address: "نشانی رایانامه:"
856       hide_user: این کاربر را مخفی کنید
857       if set location: در صورت تظیم موقعیتتان تعدادی نقشه و متعلقات در اینجا اضافه میشوند . شما میتوانید موقعیت خانه خود را در صفحه  {{settings_link}} تنظیم کنید
858       km away: "{{count}} کیلومتر فاصله"
859       latest edit: "آخرین ویرایش {{ago}}:"
860       m away: "{{count}} متر فاصله"
861       mapper since: "نقشه‌برداری از:"
862       moderator_history: نمایش بلوک‌های دریافتی
863       my diary: دفتر خاطرات من
864       my edits: ویرایش‌های من
865       my settings: تنظیمات من
866       my traces: پیگیری‌های من
867       nearby users: دیگر کاربران نزدیک
868       new diary entry: ورود خاطرات جدید
869       no friends: شما هنوز هیچ دوستی اضافه نکرده‌اید
870       no nearby users: در این حوالی هیچ کاربری  نقشه  ترسیم نکرده است
871       oauth settings: تنظیمات oauth
872       remove as friend: حذف به‌عنوان دوست
873       role: 
874         administrator: این کاربر سرپرست می‌باشد
875         grant: 
876           administrator: به سرپرست دسترسی بدهید
877           moderator: به سرپرست دسترسی بدهید
878         moderator: این کاربر مدیر است
879         revoke: 
880           administrator: دسترسی سرپرست را لغو شد
881           moderator: دسترسی مدیر را لغو کنید
882       send message: ارسال پیغام
883       settings_link_text: تنظیمات
884       spam score: "امتیاز هرزنامه:"
885       status: "وضعیت:"
886       traces: اثرها
887       unhide_user: این کاربر را غیر مخفی کنید
888       user location: موقعبت کاربر
889       your friends: دوستان شما
890   user_block: 
891     partial: 
892       edit: ویرایش
893       status: وضعیت
894     period: 
895       one: 1 ساعت
896       other: "{{count}} ساعت"
897     show: 
898       confirm: آیا مطمئن هستید؟
899       edit: ویرایش
900       show: نمایش
901       status: وضعیت
902   user_role: 
903     filter: 
904       already_has_role: کاربر در حال حاضر نقش {{role}} دارد.
905       doesnt_have_role: کاربر نقشی ندارد {{role}}.
906       not_a_role: رشته '{{role}}' نقش معتبر نیست.
907       not_an_administrator: فقط مدیران می توانند نقش مدیریت کاربرها را انجام دهند ، و شما مدیر نیستید.
908     grant: 
909       are_you_sure: آیا اطمینان دارید که می خواهید نقش '{{role}}' از کاربر '{{name}}' را  اعطا  کنید؟
910       confirm: تائید
911       fail: نمی‌توان نقش {{role}} کاربر {{name}} را اهدا کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
912       heading: تایید اعطای نقش
913       title: تایید اعطای نقش
914     revoke: 
915       are_you_sure: آیا شما اطمینان دارید که می خواهید نقش `{{role}}' را از کاربر '{{name}}' حذف  نمایید؟
916       confirm: تأیید
917       fail: نمی‌توان نقش {{role}} کاربر {{name}} را لغو کرد . لطفا از معتبر بودن کاربر و نقش اطمینان حاصل نمایید
918       heading: تایید لغو نقش
919       title: تایید لغو نقش