cf848d7d5c26530535e149fb3662acce78aaef4d
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Micru
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: PerroVerd
15 # Author: Pitort
16 # Author: SMP
17 # Author: Sim6
18 # Author: Solde
19 # Author: Ssola
20 # Author: Toniher
21 # Author: XVEC
22 ca: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Cos
27       diary_entry: 
28         language: Idioma
29         latitude: Latitud
30         longitude: Longitud
31         title: Títol
32         user: Usuari
33       friend: 
34         friend: Amic
35         user: Usuari
36       message: 
37         body: Cos
38         recipient: Destinatari
39         sender: Remitent
40         title: Títol
41       trace: 
42         description: Descripció
43         latitude: Latitud
44         longitude: Longitud
45         name: Nom
46         public: Públic
47         size: Mida
48         user: Usuari
49         visible: Visible
50       user: 
51         active: Actiu
52         description: Descripció
53         display_name: Nom en pantalla
54         email: Adreça electrònica
55         languages: Llengües
56         pass_crypt: Contrasenya
57     models: 
58       acl: Llista de control d'accés
59       changeset: Conjunt de canvis
60       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
61       country: País
62       diary_comment: Comentari del diari
63       diary_entry: Entrada al diari
64       friend: Amic
65       language: Idioma
66       message: Missatge
67       node: Node
68       node_tag: Etiqueta del node
69       notifier: Notificador
70       old_node: Node antic
71       old_node_tag: Etiqueta del node antic
72       old_relation: Relació antiga
73       old_relation_member: Membre de la relació antiga
74       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
75       old_way: Via antiga
76       old_way_node: Node de la via antiga
77       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
78       relation: Relació
79       relation_member: Membre de la relació
80       relation_tag: Etiqueta de la relació
81       session: Sessió
82       trace: Traça
83       tracepoint: Punt de traç
84       tracetag: Etiqueta de la traça
85       user: Usuari
86       user_preference: Preferència d'usuari
87       user_token: Testimoni d'usuari
88       way: Via
89       way_node: Node de la via
90       way_tag: Etiqueta de la via
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
96     setup_user_auth: 
97       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
98       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
102       changesetxml: XML del conjunt de canvis
103       feed: 
104         title: Conjunt de canvis %{id}
105         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
106       osmchangexml: XML en format osmChange
107       title: Conjunt de canvis
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Pertany a:"
110       bounding_box: "Caixa contenidora:"
111       box: caixa
112       closed_at: "Tancat el:"
113       created_at: "Creat el:"
114       has_nodes: 
115         one: "Té el següent %{count} node:"
116         other: "Té els següents %{count} nodes:"
117       has_relations: 
118         one: "Té la següent %{count} relació:"
119         other: "Té les següents %{count} relacions:"
120       has_ways: 
121         one: "Té la següent via:"
122         other: "Té les següents %{count} vies:"
123       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
124       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
125     common_details: 
126       changeset_comment: "Comentari:"
127       deleted_at: "Eliminat a:"
128       deleted_by: "Eliminat per:"
129       edited_at: "Editat:"
130       edited_by: "Editat per:"
131       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
132       version: Versió
133     containing_relation: 
134       entry: Relació %{relation_name}
135       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
136     map: 
137       deleted: Esborrat
138       edit: 
139         area: Modifica l'àrea
140         node: Modifica el node
141         note: Edita la nota
142         relation: Modifica la relació
143         way: Modifica la via
144       larger: 
145         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
146         node: Visualitza el node en un mapa més gran
147         note: Mostra la nota en un mapa més gran
148         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
149         way: Visualitza la via en un mapa més gran
150       loading: S'està carregant...
151     navigation: 
152       all: 
153         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
154         next_node_tooltip: Node següent
155         next_note_tooltip: següent nota
156         next_relation_tooltip: Relació següent
157         next_way_tooltip: Via següent
158         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
159         prev_node_tooltip: Node anterior
160         prev_note_tooltip: nota anterior
161         prev_relation_tooltip: Relació anterior
162         prev_way_tooltip: Via anterior
163       user: 
164         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
165         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
166         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
167     node: 
168       download_xml: Baixa l'XML
169       edit: Modifica el node
170       node: Node
171       node_title: "Node: %{node_name}"
172       view_history: Mostra l'historial
173     node_details: 
174       coordinates: "Coordenades:"
175       part_of: "Part de:"
176     node_history: 
177       download_xml: Baixa l'XML
178       node_history: Historial del node
179       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
180       view_details: Mostra els detalls
181     not_found: 
182       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
183       type: 
184         changeset: conjunt de canvis
185         node: node
186         relation: relació
187         way: via
188     note: 
189       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
190       at_html: Fa %{when}
191       closed: "Tancat:"
192       closed_title: Nota resolta
193       comments: "Comentaris:"
194       description: "Descripció:"
195       last_modified: "Última modificació:"
196       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
197       opened: "Obert:"
198     paging_nav: 
199       of: de
200       showing_page: pàgina
201     redacted: 
202       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
203       redaction: Redacció %{id}
204       type: 
205         node: node
206         relation: relació
207         way: via
208     relation: 
209       download_xml: Baixa l'XML
210       relation: Relació
211       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
212       view_history: Mostra l'historial
213     relation_details: 
214       members: "Membres:"
215       part_of: "Part de:"
216     relation_history: 
217       download_xml: Baixa l'XML
218       relation_history: Historial de la relació
219       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
220       view_details: mostra els detalls
221     relation_member: 
222       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
223       type: 
224         node: Node
225         relation: Relació
226         way: Via
227     start_rjs: 
228       data_frame_title: Informació
229       data_layer_name: Explora les dades del mapa
230       details: Detalls
231       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
232       hide_areas: Oculta les zones
233       history_for_feature: Historial per a %{feature}
234       load_data: Carrega dades
235       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
236       loading: S'està carregant...
237       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
238       notes_layer_name: Navega per les notes
239       object_list: 
240         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
241         back: Torna a la llista d'objectes
242         details: Detalls
243         heading: Llista d'objectes
244         history: 
245           type: 
246             node: Node %{id}
247             way: Via %{id}
248         selected: 
249           type: 
250             node: Node %{id}
251             way: Via %{id}
252         type: 
253           node: Node
254           way: Via
255       private_user: usuari privat
256       show_areas: Mostra les zones
257       show_history: Mostra l'historial
258       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
259       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
260       wait: Espereu...
261       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
262     tag_details: 
263       tags: "Etiquetes:"
264       wiki_link: 
265         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
266         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
267       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
268     timeout: 
269       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
270       type: 
271         changeset: conjunt de canvis
272         node: node
273         relation: relació
274         way: via
275     way: 
276       download_xml: Descarrega XML
277       edit: Modifica via
278       view_history: Mostra l'historial
279       way: Via
280       way_title: "Via: %{way_name}"
281     way_details: 
282       also_part_of: 
283         one: part de la via %{related_ways}
284         other: part de les vies %{related_ways}
285       nodes: "Nodes:"
286       part_of: "Part de:"
287     way_history: 
288       download_xml: Descarrega XML
289       view_details: Mostra els detalls
290       way_history: Historial de la via
291       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
292   changeset: 
293     changeset: 
294       anonymous: Anònim
295       big_area: (gran)
296       no_comment: (cap)
297       no_edits: (Sense edicions)
298       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
299       still_editing: (Encara en edició)
300       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
301     changeset_paging_nav: 
302       next: Endavant »
303       previous: « Enrere
304       showing_page: Pàgina %{page}
305     changesets: 
306       area: Àrea
307       comment: Comentari
308       id: ID
309       saved_at: Desat a
310       user: Usuari
311     list: 
312       description: Navega pels canvis recents al mapa
313       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
314       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
315       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
316       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
317       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
318       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
319       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
320       heading: Conjunt de canvis
321       heading_bbox: Conjunt de canvis
322       heading_friend: Conjunts de canvis
323       heading_nearby: Conjunts de canvis
324       heading_user: Conjunt de canvis
325       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
326       title: Conjunt de canvis
327       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
328       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
329       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
330       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
331       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
332     timeout: 
333       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
334   diary_entry: 
335     comments: 
336       ago: fa %{ago}
337       comment: Comentari
338       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
339       newer_comments: Comentaris recents
340       older_comments: Comentaris antics
341       post: Publica
342       when: Quan
343     diary_comment: 
344       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
345       confirm: Confirma
346       hide_link: Amaga aquest comentari
347     diary_entry: 
348       comment_count: 
349         one: "%{count} comentari"
350         other: "%{count} comentaris"
351         zero: Sense comentaris
352       comment_link: Comenta aquesta entrada
353       confirm: Confirma
354       edit_link: Edita aquesta entrada
355       hide_link: Amaga aquesta entrada
356       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
357       reply_link: Respon a aquesta entrada
358     edit: 
359       body: "Cos del missatge:"
360       language: "Llengua:"
361       latitude: "Latitud:"
362       location: "Ubicació:"
363       longitude: "Longitud:"
364       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
365       save_button: Desa
366       subject: "Assumpte:"
367       title: Edita entrada del diari
368       use_map_link: usa el mapa
369     feed: 
370       all: 
371         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
372         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
373       language: 
374         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
375         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
376       user: 
377         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
378         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
379     list: 
380       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
381       new: Nova Entrada de Diari
382       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
383       newer_entries: Entrades més Recents
384       no_entries: No hi ha entrades al diari
385       older_entries: Entrades més Antigues
386       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
387       title: Diaris d'usuari/a
388       title_friends: Diaris dels amics
389       title_nearby: Diaris d'amics propers
390       user_title: Diari de %{user}
391     location: 
392       edit: Modifica
393       location: "Ubicació:"
394       view: Mostra
395     new: 
396       title: Nova Entrada de Diari
397     no_such_entry: 
398       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
399       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
400       title: No hi ha entrada al diari com
401     view: 
402       leave_a_comment: Deixa un comentari
403       login: Accés
404       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
405       save_button: Desa
406       title: Diari de %{user} | %{title}
407       user_title: Diari de %{user}
408   editor: 
409     default: Predeterminat (actualment %{name})
410     id: 
411       description: iD (editor en el navegador)
412       name: iD
413     potlatch: 
414       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
415       name: Potlatch 1
416     potlatch2: 
417       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
418       name: Potlatch 2
419     remote: 
420       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
421       name: Control Remot
422   export: 
423     start: 
424       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
425       area_to_export: Àrea a exportar
426       embeddable_html: HTML que es pot incloure
427       export_button: Exporta
428       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
429       format: Format
430       format_to_export: Format d'exportació
431       image_size: Mida de la imatge
432       latitude: "Lat:"
433       licence: Llicència
434       longitude: "Lon:"
435       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
436       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
437       max: màx
438       options: Opcions
439       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
440       output: Sortida
441       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
442       scale: Escala
443       too_large: 
444         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita.
445         heading: L'àrea és massa gran
446       zoom: Zoom
447     start_rjs: 
448       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
449       change_marker: Canvia la posició del marcador
450       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
451       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
452       export: Exporta
453       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
454       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
455   geocoder: 
456     description: 
457       title: 
458         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
460       types: 
461         cities: Ciutats
462         places: Llocs
463         towns: Municipis
464     direction: 
465       east: est
466       north: nord
467       north_east: nord-est
468       north_west: nord-oest
469       south: sud
470       south_east: sud-est
471       south_west: sud-oest
472       west: oest
473     distance: 
474       one: vora 1km
475       other: vora %{count}km
476       zero: menys d'1km
477     results: 
478       more_results: Més resultats
479       no_results: No hi ha resultats
480     search: 
481       title: 
482         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
483         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
484         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
485         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
486         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
487         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
488     search_osm_nominatim: 
489       prefix: 
490         aeroway: 
491           aerodrome: Aeròdrom
492           apron: Autobús de pista
493           gate: Porta
494           helipad: Helisuperfície
495           runway: Pista d'aterratge
496           taxiway: Carrer de rodada
497           terminal: Terminal
498         amenity: 
499           WLAN: Punt d'accés WiFi
500           airport: Aeroport
501           arts_centre: Centre d'Art
502           artwork: Obra d'art
503           atm: Caixer automàtic
504           auditorium: Auditori
505           bank: Banc
506           bar: Bar
507           bbq: barbacoa
508           bench: Banc
509           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
510           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
511           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
512           brothel: Prostíbul
513           bureau_de_change: Oficina de canvi
514           bus_station: Estació d'autobusos
515           cafe: Cafè
516           car_rental: Lloguer de cotxes
517           car_sharing: Compartició de cotxes
518           car_wash: Rentat de cotxes
519           casino: Casino
520           charging_station: Estació de recàrrega
521           cinema: Cinema
522           clinic: Clínica
523           club: Club
524           college: Institut
525           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
526           courthouse: Jutjat
527           crematorium: Crematori
528           dentist: Dentista
529           doctors: Metges
530           dormitory: Residència Universitària
531           drinking_water: Aigua potable
532           driving_school: Autoescola
533           embassy: Ambaixada
534           emergency_phone: Telèfon d'emergència
535           fast_food: Menjar ràpid
536           ferry_terminal: Terminal de Ferry
537           fire_hydrant: Boca d'incendi
538           fire_station: Parc de bombers
539           food_court: Àrea de restauració
540           fountain: Font
541           fuel: Benzinera
542           grave_yard: Cementiri
543           gym: Gimnàs
544           hall: Ajuntament
545           health_centre: Centre de Salut
546           hospital: Hospital
547           hotel: Hotel
548           hunting_stand: Club de caça
549           ice_cream: Gelat
550           kindergarten: Jardí d'infància
551           library: Biblioteca
552           market: Mercat
553           marketplace: Mercat
554           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
555           nightclub: Club nocturn
556           nursery: Infantil
557           nursing_home: Llar d'Avis
558           office: Oficina
559           park: Parc
560           parking: Pàrquing
561           pharmacy: Farmàcia
562           place_of_worship: Lloc de culte
563           police: Policia
564           post_box: Bustia
565           post_office: Oficina de correus
566           preschool: Pre-Escola
567           prison: Presó
568           pub: Pub
569           public_building: Edifici públic
570           public_market: Mercat Públic
571           reception_area: Àrea de recepció
572           recycling: Punt de reciclatge
573           restaurant: Restaurant
574           retirement_home: Casa de Retirament
575           sauna: Sauna
576           school: Escola
577           shelter: Refugi
578           shop: Botiga
579           shopping: Botigues
580           shower: Dutxa
581           social_centre: Centre social
582           social_club: Club social
583           studio: Estudi
584           supermarket: Supermercat
585           swimming_pool: Piscina
586           taxi: Taxi
587           telephone: Telèfon públic
588           theatre: Teatre
589           toilets: Banys
590           townhall: Ajuntament
591           university: Universitat
592           vending_machine: Màquina expenedora
593           veterinary: Veterinari
594           village_hall: Casa de la Vila
595           waste_basket: Cistella de Residus
596           wifi: Punt d'accés WiFi
597           youth_centre: Centre juvenil
598         boundary: 
599           administrative: Límit administratiu
600           census: Límit censal
601           national_park: Parc Nacional
602           protected_area: Zona protegida
603         bridge: 
604           aqueduct: Aqüeducte
605           suspension: Pont suspès
606           swing: Pont giratori
607           viaduct: Viaducte
608           "yes": Pont
609         building: 
610           "yes": Edifici
611         highway: 
612           bridleway: Ferradura
613           bus_guideway: Carril Bus
614           bus_stop: Parada d'autobús
615           byway: Ruta segregada
616           construction: Autopista en construcció
617           cycleway: Ruta per a bicicletes
618           emergency_access_point: Accés d'emergència
619           footway: Sendera
620           ford: Fiord
621           living_street: Carrer habitat
622           milestone: Fita
623           minor: Via secundària
624           motorway: Autopista
625           motorway_junction: Unió d'autopista
626           motorway_link: Carretera d'autopista
627           path: Camí
628           pedestrian: Via Peatonal
629           platform: Perron
630           primary: Carretera Principal
631           primary_link: Carretera principal
632           raceway: Vial Ràpid
633           residential: Residencial
634           rest_area: Àrea de descans
635           road: Carretera
636           secondary: Carretera secundària
637           secondary_link: Carretera secundària
638           service: Carretera de Servei
639           services: Serveis en ruta
640           speed_camera: Radar
641           steps: Graons
642           stile: Escala per a travessar reixats
643           tertiary: Carretera terciària
644           tertiary_link: Carretera terciària
645           track: Pista
646           trail: Sendera o corriol
647           trunk: Autovia de
648           trunk_link: Autovia de
649           unclassified: Sense classificar Road
650           unsurfaced: Pista sense asfaltar
651         historic: 
652           archaeological_site: Lloc arqueològic
653           battlefield: Camp de batalla
654           boundary_stone: Pedra de la frontera
655           building: Edifici
656           castle: Castell
657           church: Església
658           fort: Fortí
659           house: Casa
660           icon: Icona
661           manor: Manor
662           memorial: Memorial
663           mine: Mina
664           monument: Monument
665           museum: Museu
666           ruins: Ruïnes
667           tower: Torre
668           wayside_cross: Camí de la creu
669           wayside_shrine: Santuari de carreteres
670           wreck: Wreck
671         landuse: 
672           allotments: Horts
673           basin: Conca
674           brownfield: Brownfield terra
675           cemetery: Cementiri
676           commercial: Zona comercial
677           conservation: Conservació
678           construction: Construcció
679           farm: Granja
680           farmland: Terres de conreu
681           farmyard: Corral
682           forest: Bosc
683           garages: Garatges
684           grass: Herba
685           greenfield: Greenfield terra
686           industrial: Zona industrial
687           landfill: Abocador
688           meadow: Prat
689           military: Zona Militar
690           mine: Mina
691           nature_reserve: Reserva Natural
692           orchard: Verger
693           park: Parc
694           piste: Pista d'aterratge
695           quarry: Pedrera
696           railway: Ferrocarril
697           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
698           reservoir: Embassament
699           reservoir_watershed: Embassament de conca
700           residential: Àrea residencial
701           retail: Al detall
702           road: Zona de carretera
703           village_green: Zona verda
704           vineyard: Vinya
705           wetland: Aiguamoll
706           wood: Fusta
707         leisure: 
708           beach_resort: Beach Resort
709           bird_hide: Aguait
710           common: Terra comú
711           fishing: Àrea de pesca
712           fitness_station: Centre de fitness
713           garden: Jardí
714           golf_course: Camp de golf
715           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
716           marina: Port esportiu
717           miniature_golf: Minigolf
718           nature_reserve: Reserva natural
719           park: Parc
720           pitch: Camp d'esports
721           playground: Parc infantil
722           recreation_ground: Terra de recreació
723           sauna: Sauna
724           slipway: Slipway
725           sports_centre: Centre esportiu
726           stadium: Estadi
727           swimming_pool: Piscina
728           track: Pista
729           water_park: Parc aquàtic
730         military: 
731           airfield: Aeroport militar
732           barracks: Caserna
733           bunker: Búnquer
734         mountain_pass: 
735           "yes": Coll
736         natural: 
737           bay: Badia
738           beach: Platja
739           cape: Cap
740           cave_entrance: Entrada a cova
741           channel: Canal
742           cliff: Cingle
743           crater: Cràter
744           dune: Duna
745           feature: Característica
746           fell: Forest
747           fjord: Fiord
748           forest: Bosc
749           geyser: Guèiser
750           glacier: Glacera
751           heath: Bruguerar
752           hill: Pujol
753           island: Illa
754           land: Terra
755           marsh: Marsh
756           moor: Amarratge
757           mud: Llot
758           peak: Pic
759           point: Punt
760           reef: Escull
761           ridge: Cresta
762           river: Riu
763           rock: Roca
764           scree: Pedregar
765           scrub: Scrub
766           shoal: Banc
767           spring: Deu
768           stone: Pedra
769           strait: Estret
770           tree: Arbre
771           valley: Vall
772           volcano: Volcà
773           water: Aigua
774           wetland: Aiguamoll
775           wetlands: Aiguamolls
776           wood: Bosc
777         office: 
778           accountant: Comptable
779           architect: Arquitecte
780           company: Empresa
781           employment_agency: Agència d'ocupació
782           estate_agent: Immobiliària
783           government: Oficina governamental
784           insurance: Oficina d'assegurances
785           lawyer: Advocat
786           ngo: Oficina d'una ONG
787           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
788           travel_agent: Agència de viatges
789           "yes": Oficina
790         place: 
791           airport: Aeroport
792           city: Ciutat
793           country: País
794           county: Comtat
795           farm: Granja
796           hamlet: Aldea
797           house: Casa
798           houses: Cases
799           island: Illa
800           islet: Illot
801           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
802           locality: Localitat
803           moor: Amarrador
804           municipality: Municipi
805           postcode: Codi postal
806           region: Regió
807           sea: Mar
808           state: Estat o província
809           subdivision: Subdivisió
810           suburb: Suburbi
811           town: Poble
812           unincorporated_area: Àrea no incorporada
813           village: Aldea
814         railway: 
815           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
816           construction: Ferrocarril en Construcció
817           disused: Ferrocarril en desús
818           disused_station: Estació de tren tancada
819           funicular: Funicular Railway
820           halt: Parada de tren
821           historic_station: Estació de tren antiga
822           junction: Cruïlla de tren
823           level_crossing: Pas a nivell
824           light_rail: Tren lleuger
825           miniature: Ferrocarril en miniatura
826           monorail: Monorail
827           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
828           platform: Andana
829           preserved: Conservat ferrocarril
830           spur: Esperó de ferrocarril
831           station: Estació de tren
832           subway: Estació de metro
833           subway_entrance: Accés al Metro
834           switch: Punts de ferrocarril
835           tram: Tramvia
836           tram_stop: Parada de tramvia
837           yard: Pati de ferrocarril
838         shop: 
839           alcohol: De llicència
840           antiques: Antiquari
841           art: Galeria d'Art
842           bakery: Fleca
843           beauty: Saló de bellesa
844           beverages: Botiga de begudes
845           bicycle: Tenda de bicicletes
846           books: Llibreria
847           butcher: Carnisseria
848           car: Venda de Cotxes
849           car_parts: Peces de cotxes
850           car_repair: Reparació d'automòbils
851           carpet: Botiga de catifes
852           charity: Botiga de caritat
853           chemist: Farmàcia
854           clothes: Botiga de roba
855           computer: Botiga d'informàtica
856           confectionery: Confiteria botiga
857           convenience: Botiga de conveniència
858           copyshop: Copisteria
859           cosmetics: Botiga Cosmètica
860           department_store: Department Store
861           discount: Botiga d'articles de descompte
862           doityourself: Bricolatge
863           dry_cleaning: Tintoreria
864           electronics: Botiga d'electrònica
865           estate_agent: Immobiliària
866           farm: Agrobotiga
867           fashion: Botiga de moda
868           fish: Peixateria
869           florist: Floristeria
870           food: Botiga de menjar
871           funeral_directors: Funeral d'administració
872           furniture: Mobles
873           gallery: Galeria de fotos
874           garden_centre: Centre de jardí
875           general: Magatzem General
876           gift: Botiga de regals
877           greengrocer: Greengrocer
878           grocery: Botiga de queviures
879           hairdresser: Perruqueria o barberia
880           hardware: Botiga de maquinari
881           hifi: Hi-Fi
882           insurance: Homes For Sale
883           jewelry: Joieria
884           kiosk: Quiosc botiga
885           laundry: Bugaderia
886           mall: Centre comercial
887           market: Mercat
888           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
889           motorcycle: Botiga de motocicletes
890           music: Botiga de música
891           newsagent: Quiosc
892           optician: Òptica
893           organic: Botiga d'aliments orgànics
894           outdoor: Botiga exterior
895           pet: Botiga d'animals
896           photo: Botiga de foto
897           salon: Sala d'estar
898           shoes: Sabateria
899           shopping_centre: Centre comercial
900           sports: Botiga d'esports
901           stationery: Botiga de papereria
902           supermarket: Supermercat
903           toys: Botiga de joguines
904           travel_agency: Agència de viatges
905           video: Video de la botiga
906           wine: De llicència
907         tourism: 
908           alpine_hut: Cabanya alpina
909           artwork: Il·lustració
910           attraction: Atracció
911           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
912           cabin: Cabanya
913           camp_site: Campament
914           caravan_site: Càmping per a caravanes
915           chalet: Xalet
916           guest_house: Alberg
917           hostel: Hostal
918           hotel: Hotel
919           information: Informació
920           lean_to: Nau
921           motel: Motel
922           museum: Museu
923           picnic_site: Àrea de pícnic
924           theme_park: Parc temàtic
925           valley: Vall
926           viewpoint: Mirador
927           zoo: Zoològic
928         tunnel: 
929           "yes": Túnel
930         waterway: 
931           artificial: Curs d'aigua artificial
932           boatyard: Drassana
933           canal: Canal
934           connector: Connector de Waterway
935           dam: Dam
936           derelict_canal: Hi Canal
937           ditch: Séquia
938           dock: No obstant això,
939           drain: De drenatge
940           lock: Pany
941           lock_gate: Porta de panys
942           mineral_spring: Mineral primavera
943           mooring: Amarradors
944           rapids: Ràpids
945           river: Riu
946           riverbank: Riverbank
947           stream: Stream
948           wadi: Torrent
949           water_point: Punt d'aigua
950           waterfall: Cascada
951           weir: Weir
952   javascripts: 
953     map: 
954       base: 
955         cycle_map: Cycle Map
956         mapquest: MapQuest Open
957         standard: Estàndard
958         transport_map: Mapa de transports
959     notes: 
960       new: 
961         add: Afegeix una nota
962         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres mappers, per tant, siusplau  sigueu tan  descriptius i precissos com pugueu al moure el marcador a la posició correcta i al escriure la nota a continuació.
963       show: 
964         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
965         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
966         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
967         comment: Comenta
968         comment_and_resolve: Comenta i resol
969         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
970         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
971         hide: Amaga
972         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
973         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
974         permalink: Enllaç permanent
975         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
976         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
977         resolve: Resol
978     site: 
979       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
980       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
981       createnote_zoom_alert: Heu de fer zoom per afegir una nota al mapa
982       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
983       edit_tooltip: Modifica el mapa
984       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
985       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
986       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
987       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
988   layouts: 
989     community: Comunitat
990     community_blogs: Blocs de comunitat
991     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
992     copyright: Drets d'autor i llicència
993     documentation: Documentació
994     documentation_title: Documentació del projecte
995     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
996     donate_link_text: donatius
997     edit: Modificació
998     edit_with: Modifica amb %{editor}
999     export: Exporta
1000     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
1001     foundation: Fundació
1002     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1003     gps_traces: Traces de GPS
1004     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1005     help: Ajuda
1006     help_centre: Centre d'ajuda
1007     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1008     history: Historial
1009     home: Inici
1010     home_tooltip: Vés a la posició inicial
1011     inbox_html: rebut %{count}
1012     inbox_tooltip: 
1013       one: Teniu 1 missatge sense llegir
1014       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
1015       zero: No teniu cap missatge sense llegir
1016     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1017     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1018     intro_2_download: baixades
1019     intro_2_html: Les dades poden ser  %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1020     intro_2_license: llicència oberta
1021     intro_2_use: utilitzades
1022     log_in: inicia una sessió
1023     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1024     logo: 
1025       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1026     logout: surt
1027     logout_tooltip: Sortir
1028     make_a_donation: 
1029       text: Feu una donació
1030       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1031     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1032     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1033     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1034     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, i d'altres %{partners}.
1035     partners_ic: Imperial College Londres
1036     partners_partners: socis
1037     partners_ucl: el Centre UCL VR
1038     sign_up: registre
1039     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1040     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1041     user_diaries: DIaris de usuari
1042     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1043     view: Mostra
1044     view_tooltip: Mostra el mapa
1045     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
1046     wiki: Wikia
1047     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1048   license_page: 
1049     foreign: 
1050       english_link: l'original en anglès
1051       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
1052       title: Quant a la traducció
1053     legal_babble: 
1054       attribution_example: 
1055         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1056         title: Exemple d'atribució
1057       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1058       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1059       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1060       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1061       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1062       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1063       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1064       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1065       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1066       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1067       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1068       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1069       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1070       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1071       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1072       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1073       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1074       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1075       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1076       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1077       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1078       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1079       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1080       more_title_html: Saber-ne més
1081       title_html: Drets d'autor i llicència
1082     native: 
1083       mapping_link: Inici d'assignació
1084       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1085       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1086       title: Sobre aquesta pàgina
1087   message: 
1088     delete: 
1089       deleted: Missatge esborrat
1090     inbox: 
1091       date: Data
1092       from: De
1093       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1094       my_inbox: La meva safata d'entrada
1095       new_messages: 
1096         one: "%{count} missatge nou"
1097         other: "%{count} missatges nous"
1098       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1099       old_messages: 
1100         one: "%{count} missatge antic"
1101         other: "%{count} missatges antics"
1102       outbox: Safata de sortida
1103       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1104       subject: Assumpte
1105       title: Safata d'entrada
1106     mark: 
1107       as_read: Missatge marcat com a llegit
1108       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1109     message_summary: 
1110       delete_button: Suprimeix
1111       read_button: Marca com a llegit
1112       reply_button: Respon
1113       unread_button: Marca com a no llegit
1114     new: 
1115       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1116       body: Cos
1117       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1118       message_sent: S'ha enviat el missatge
1119       send_button: Envia
1120       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1121       subject: Assumpte
1122       title: Envia el missatge
1123     no_such_message: 
1124       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1125       heading: No existeix aquest missatge
1126       title: No existeix aquest missatge
1127     outbox: 
1128       date: Data
1129       inbox: Entrada
1130       messages: 
1131         one: Teniu %{count} missatge enviat
1132         other: Teniu %{count} missatges enviats
1133       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1134       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1135       outbox: sortida
1136       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1137       subject: Assumpte
1138       title: Sortida
1139       to: A
1140     read: 
1141       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1142       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1143       date: Data
1144       from: De
1145       reply_button: Respon
1146       subject: Assumpte
1147       title: Llegeix el missatge
1148       to: Per a
1149       unread_button: Marca com a no llegit
1150       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1151     reply: 
1152       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1153     sent_message_summary: 
1154       delete_button: Suprimeix
1155   note: 
1156     description: 
1157       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1158       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1159       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1160       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1161       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1162       opened_at_html: Creat fa %{when}
1163       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1164       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1165     entry: 
1166       comment: Comentari
1167       full: Nota sencera
1168     mine: 
1169       ago_html: fa %{when}
1170       created_at: Creat a
1171       creator: Creador
1172       description: Descripció
1173       heading: notes de %{user}
1174       id: Id
1175       last_changed: Últim canvi
1176       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1177       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1178     rss: 
1179       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1180       comment: nou comentari (aprop de %{place})
1181       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1182       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1183       new: nova nota  (aprop de %{place})
1184       title: Notes de OpenStreetMap
1185   notifier: 
1186     diary_comment_notification: 
1187       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1188       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1189       hi: Hola %{to_user},
1190       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1191     email_confirm: 
1192       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1193     email_confirm_html: 
1194       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1195       greeting: Hola,
1196       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1197     email_confirm_plain: 
1198       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1199       greeting: Hola,
1200       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1201     friend_notification: 
1202       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1203       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1204       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1205       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1206     gpx_notification: 
1207       and_no_tags: i cap etiqueta.
1208       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1209       failure: 
1210         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1211         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1212         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1213         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1214       greeting: Hola,
1215       success: 
1216         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1217         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1218       with_description: amb la descripció
1219       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1220     lost_password: 
1221       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1222     lost_password_html: 
1223       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1224       greeting: Hola,
1225       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1226     lost_password_plain: 
1227       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1228       greeting: Hola,
1229       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1230     message_notification: 
1231       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1232       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1233       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1234       hi: Hola %{to_user},
1235     note_comment_notification: 
1236       anonymous: Un usuari anònim
1237       closed: 
1238         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1239         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1240         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1241         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1242       commented: 
1243         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1244         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual hi estàs interessat"
1245         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1246         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1247       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1248       greeting: Hola,
1249     signup_confirm: 
1250       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1251       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1252       greeting: Hola!
1253       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1254       welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
1255     signup_confirm_html: 
1256       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1257       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1258       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1259       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1260       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1261       more_videos_here: més de vídeos aquí
1262       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1263       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a l'OpenStreetMap
1264       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1265     signup_confirm_plain: 
1266       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1267       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1268       current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
1269       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1270       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1271       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1272       the_wiki: "Llegiu sobre l'OpenStreetMap al wiki:"
1273       user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
1274       wiki_signup: "També us podeu inscriuire a la wiki de l'OpenStreetMap a:"
1275   oauth: 
1276     oauthorize: 
1277       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1278       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1279       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1280       allow_write_api: modificar el mapa.
1281       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1282       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1283       allow_write_notes: modificar les notes.
1284       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1285       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1286     revoke: 
1287       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1288   oauth_clients: 
1289     create: 
1290       flash: Registrar la informació amb èxit
1291     destroy: 
1292       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1293     edit: 
1294       submit: Modificació
1295       title: Editar la vostra aplicació
1296     form: 
1297       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1298       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1299       allow_write_api: modificar el mapa.
1300       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1301       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1302       allow_write_notes: modifcar les notes.
1303       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1304       callback_url: Resposta d'URL
1305       name: Nom
1306       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1307       required: Requerit
1308       support_url: URL de suport
1309       url: Principal aplicació URL
1310     index: 
1311       application: Nom d'aplicació
1312       issued_at: Emès A
1313       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1314       my_apps: Meves aplicacions de Client
1315       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1316       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1317       register_new: Registrar-se l'aplicació
1318       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1319       revoke: Revoca!
1320       title: Les meves dades OAuth
1321     new: 
1322       submit: Registrar-se
1323       title: Registrar-se una nova aplicació
1324     not_found: 
1325       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1326     show: 
1327       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1328       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1329       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1330       allow_write_api: modificar el mapa.
1331       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1332       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1333       allow_write_notes: modificar les notes
1334       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1335       authorize_url: "Autoritza URL:"
1336       confirm: N'esteu segur?
1337       delete: Suprimeix client
1338       edit: Edita els detalls
1339       key: "Clau de consum:"
1340       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1341       secret: "Secret de consum:"
1342       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1343       title: OAuth detalls per %{app_name}
1344       url: "Sol·licitud Token URL:"
1345     update: 
1346       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1347   printable_name: 
1348     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1349   redaction: 
1350     create: 
1351       flash: Redacció creada
1352     destroy: 
1353       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1354       flash: Redacció suprimida
1355       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1356     edit: 
1357       description: Descripció
1358       heading: Modifica la redacció
1359       submit: Desa la redacció
1360       title: Modifica la redacció
1361     index: 
1362       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1363       heading: Llista de redaccions
1364       title: Llista de redaccions
1365     new: 
1366       description: Descripció
1367       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1368       submit: Crea una redacció
1369       title: Creant una nova redacció
1370     show: 
1371       confirm: N'esteu segur?
1372       description: "Descripció:"
1373       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1374       edit: Modifica aquesta redacció
1375       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1376       title: Mostrant la redacció
1377       user: "Autor:"
1378     update: 
1379       flash: Modificacions desades
1380   site: 
1381     edit: 
1382       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1383       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1384       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1385       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1386       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1387       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1388       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1389       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1390       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1391       user_page_link: pàgina d'usuari
1392     index: 
1393       createnote: Afegiu una nota
1394       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1395       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1396       license: 
1397         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1398       permalink: Enllaç permanent
1399       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor ha estat carregat i que l'opció de comandament a distància ha estat habilitatada
1400       shortlink: Enllaç curt
1401     key: 
1402       map_key: Llegenda
1403       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1404       table: 
1405         entry: 
1406           admin: Límits administratius
1407           allotments: Horts
1408           apron: 
1409             - Davantal de l'Aeroport
1410             - terminal
1411           bridge: Embolcall negre = bridge
1412           bridleway: Camí de ferradura
1413           brownfield: Lloc Brownfield
1414           building: Edifici significatiu
1415           byway: Byway
1416           cable: 
1417             - Cable car
1418             - telecadira
1419           cemetery: Cementiri
1420           centre: Centre esportiu
1421           commercial: Zona comercial
1422           common: 
1423             - Comú
1424             - Prat
1425           construction: Carreteres en construcció
1426           cycleway: Carril bici
1427           destination: Accés de destinació
1428           farm: Granja
1429           footway: Footway
1430           forest: Bosc
1431           golf: Camp de golf
1432           heathland: Bruguerar
1433           industrial: Zona industrial
1434           lake: 
1435             - Llac
1436             - Embassament
1437           military: Àrea militar
1438           motorway: Autopista
1439           park: Parc
1440           permissive: Permissiva accés
1441           pitch: Camp d'esports
1442           primary: Carretera principal
1443           private: Accés privat
1444           rail: Ferrocarril
1445           reserve: Reserva natural
1446           resident: Zona residencial
1447           retail: Zona de venda al detall
1448           runway: 
1449             - Pista d'aeroport
1450             - carril de taxi
1451           school: 
1452             - Escola
1453             - Universitat
1454           secondary: Carretera secundària
1455           station: Estació de tren
1456           subway: Metro
1457           summit: 
1458             - Cim
1459             - pic
1460           tourist: Atracció turística
1461           track: Pista
1462           tram: 
1463             - Tren lleuger
1464             - tramvia
1465           trunk: Autovia de
1466           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1467           unclassified: Carretera sense classificar
1468           unsurfaced: Unsurfaced road
1469           wood: Fusta
1470     markdown_help: 
1471       alt: Text alternatiu
1472       first: Primer element
1473       heading: Encapçalament
1474       headings: Encapçalaments
1475       image: Imatge
1476       link: Enllaç
1477       ordered: Llista ordenada
1478       second: Segon element
1479       subheading: Subencapçalament
1480       text: Text
1481       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1482       unordered: Llista sense ordenar
1483       url: URL
1484     richtext_area: 
1485       edit: Modifica
1486       preview: Previsualització
1487     search: 
1488       search: Cerca
1489       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1490       submit_text: Vés-hi
1491       where_am_i: On sóc?
1492       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1493     sidebar: 
1494       close: Tanca
1495       search_results: Resultats de la cerca
1496   time: 
1497     formats: 
1498       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1499   trace: 
1500     create: 
1501       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1502       upload_trace: Pujar traça de GPS
1503     delete: 
1504       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1505     edit: 
1506       description: "Descripció:"
1507       download: descàrrega
1508       edit: modificació
1509       filename: "Nom del fitxer:"
1510       heading: Editant traça %{name}
1511       map: mapa
1512       owner: "Propietari:"
1513       points: "Punts:"
1514       save_button: Desa els canvis
1515       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1516       tags: "Etiquetes:"
1517       tags_help: separat per comes
1518       title: Editant traça %{name}
1519       uploaded_at: "Pujat a:"
1520       visibility: "Visibilitat:"
1521       visibility_help: Què vol dir això?
1522     list: 
1523       description: Navega pels tracks pujats recentment
1524       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1525       public_traces: Traces GPS públiques
1526       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1527       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1528       your_traces: Les vostres traces GPS
1529     make_public: 
1530       made_public: Water fet públic
1531     offline: 
1532       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1533       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1534     offline_warning: 
1535       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1536     trace: 
1537       ago: fa %{time_in_words_ago}
1538       by: en
1539       count_points: "%{count} punts"
1540       edit: modificació
1541       edit_map: Edita el mapa
1542       identifiable: IDENTIFICABLE
1543       in: a
1544       map: mapa
1545       more: mes
1546       pending: PENDENT
1547       private: PRIVAT
1548       public: PÚBLIC
1549       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1550       trackable: RASTREJABLE
1551       view_map: Visualitza el mapa
1552     trace_form: 
1553       description: "Descripció:"
1554       help: Ajuda
1555       tags: "Etiquetes:"
1556       tags_help: separat per comes
1557       upload_button: Puja
1558       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1559       visibility: "Visibilitat:"
1560       visibility_help: què significa això?
1561     trace_header: 
1562       see_all_traces: Mostra totes les traces
1563       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1564       traces_waiting: 
1565         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1566         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1567       upload_trace: Puja una traça
1568     trace_optionals: 
1569       tags: Etiquetes
1570     trace_paging_nav: 
1571       newer: Tracks més recents
1572       older: Tracks més antics
1573       showing_page: Pàgina %{page}
1574     view: 
1575       delete_track: Elimina aquesta traça
1576       description: "Descripció:"
1577       download: baixada
1578       edit: modificació
1579       edit_track: Edita aquesta traça
1580       filename: "Nom del fitxer:"
1581       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1582       map: mapa
1583       none: Ningú
1584       owner: "Propietari:"
1585       pending: PENDENT
1586       points: "Punts:"
1587       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1588       tags: "Etiquetes:"
1589       title: S'està mostrant la traça %{name}
1590       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1591       uploaded: "Pujat el:"
1592       visibility: "Visibilitat:"
1593     visibility: 
1594       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1595       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1596       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1597       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1598   user: 
1599     account: 
1600       contributor terms: 
1601         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1602         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1603         heading: "Termes de col·laboració:"
1604         link text: què és això?
1605         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1606         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1607       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1608       delete image: Suprimeix la imatge actual
1609       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1610       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1611       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1612       gravatar: 
1613         gravatar: Usa Gravatar
1614         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1615         link text: què és això?
1616       home location: "Ubicació inicial:"
1617       image: "Imatge:"
1618       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1619       keep image: Conserva la imatge actual
1620       latitude: "Latitud:"
1621       longitude: "Longitud:"
1622       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1623       my settings: Preferències
1624       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1625       new image: Afegeix una imatge
1626       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1627       openid: 
1628         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1629         link text: què és això?
1630         openid: "OpenID:"
1631       preferred editor: "Editor preferit:"
1632       preferred languages: "Llengües preferents:"
1633       profile description: "Descripció del perfil:"
1634       public editing: 
1635         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1636         disabled link text: per què no es pot editar?
1637         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1638         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1639         enabled link text: què és això?
1640         heading: "Edició pública:"
1641       public editing note: 
1642         heading: Modificació pública
1643         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1644       replace image: Reemplaça la imatge actual
1645       return to profile: Torna al perfil
1646       save changes button: Desa els canvis
1647       title: Edita el compte
1648       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1649     confirm: 
1650       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1651       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1652       button: Confirma
1653       heading: Confirma un compte d'usuari
1654       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1655       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1656       success: Heu confirmat el vostre compte, gràcies per registrar-vos!
1657       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1658     confirm_email: 
1659       button: Confirma
1660       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1661       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1662       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1663       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1664     confirm_resend: 
1665       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1666       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el vostre compte podreu mapar.<br><br>Si utilitzeu un sistema anti correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació llavors, autoritzeu whitelist webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1667     filter: 
1668       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1669     go_public: 
1670       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1671     list: 
1672       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1673       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1674       heading: Usuaris
1675       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1676       showing: 
1677         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1678         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1679       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1680       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1681       title: Usuaris
1682     login: 
1683       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1684       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1685       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1686       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1687       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1688       heading: Accés
1689       login_button: Accés
1690       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1691       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1692       no account: No teniu cap compte?
1693       openid: "%{logo} OpenID:"
1694       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1695       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1696       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1697       openid_providers: 
1698         aol: 
1699           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1700           title: Inicia sessió amb AOL
1701         google: 
1702           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1703           title: Inicia sessió amb Google
1704         myopenid: 
1705           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1706           title: Inicia sessió amb myOpenID
1707         openid: 
1708           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1709           title: Inicia sessió amb OpenID
1710         wordpress: 
1711           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1712           title: Inicia sessió amb Wordpress
1713         yahoo: 
1714           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1715           title: Inicia sessió amb Yahoo
1716       password: "Contrasenya:"
1717       register now: Registreu-vos-hi ara
1718       remember: "Recorda'm:"
1719       title: Accés
1720       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1721       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1722       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1723     logout: 
1724       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1725       logout_button: Tanca la sessió
1726       title: Tanca la sessió
1727     lost_password: 
1728       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1729       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1730       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1731       new password button: Restableix la contrasenya
1732       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1733       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1734       title: contrasenya perduda
1735     make_friend: 
1736       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1737       button: Afegeix als amics
1738       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1739       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1740       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1741     new: 
1742       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1743       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1744       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1745       continue: Continua
1746       display name: "Nom visible:"
1747       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1748       email address: "Adreça de correu:"
1749       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1750       flash create success message: Gràcies per registrar-vos. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu mapar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia sol·licituds de confirmació, assegureu-vos d'autoritzar l'adreça webmaster@openstreetmap.org, ja que no som capaços de respondre qualsevol sol·licitud de confirmació.
1751       flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
1752       heading: Crea un compte d'usuari
1753       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1754       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1755       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1756       openid: "%{logo} OpenID:"
1757       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1758       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1759       password: "Contrasenya:"
1760       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1761       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1762       title: Crea un compte
1763       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1764     no_such_user: 
1765       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1766       heading: L'usuari %{user} no existeix
1767       title: Aquest usuari no existeix
1768     popup: 
1769       friend: Amic
1770       nearby mapper: L'Assignador proper
1771       your location: La vostra ubicació
1772     remove_friend: 
1773       button: Suprimeix dels amics
1774       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1775       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1776       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1777     reset_password: 
1778       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1779       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1780       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1781       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1782       password: "Contrasenya:"
1783       reset: Restableix la contrasenya
1784       title: Restableix la contrasenya
1785     set_home: 
1786       flash success: Localització de casa desat correctament
1787     suspended: 
1788       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1789       heading: Compte suspès
1790       title: Compte suspès
1791       webmaster: per a administradors web
1792     terms: 
1793       agree: D'acord
1794       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1795       consider_pd_why: què és això?
1796       decline: Ho rebutjo
1797       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1798       heading: "Termes de col·laboració:"
1799       legale_names: 
1800         france: França
1801         italy: Itàlia
1802         rest_of_world: Resta del món
1803       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1804       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1805       title: "Termes de col·laboració:"
1806       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1807     view: 
1808       activate_user: activa aquest usuari
1809       add as friend: afegeix com a amic
1810       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1811       block_history: blocs rebuts
1812       blocks by me: blocs per mi
1813       blocks on me: blocs en mi
1814       comments: comentaris
1815       confirm: Confirma
1816       confirm_user: confirma aquest usuari
1817       create_block: bloca aquest usuari
1818       created from: "Creat a partir de:"
1819       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1820       ct declined: Declinats
1821       ct status: "Termes del col·laborador:"
1822       ct undecided: No decidit
1823       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1824       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1825       description: Descripció
1826       diary: diari
1827       edits: modificacions
1828       email address: "Adreça de correu:"
1829       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1830       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1831       hide_user: amagar aquest usuari
1832       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1833       km away: "%{count}km de distància"
1834       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1835       m away: "%{count}m de distància"
1836       mapper since: "Cartografiant des de:"
1837       moderator_history: blocs donats
1838       my comments: els meus comentaris
1839       my diary: el meu diari
1840       my edits: les meves edicions
1841       my notes: les meves notes de mapa
1842       my settings: les meves preferències
1843       my traces: les meves traces
1844       nearby users: Altres usuaris propers
1845       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1846       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1847       new diary entry: Nova entrada del diari
1848       no friends: No has afegit cap amics encara.
1849       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1850       notes: notes de mapa
1851       oauth settings: configuració OAuth
1852       remove as friend: elimina com a amic
1853       role: 
1854         administrator: Aquest usuari és administrador
1855         grant: 
1856           administrator: Concedir accés d'administrador
1857           moderator: Concedir accés de moderador
1858         moderator: Aquest usuari és moderador
1859         revoke: 
1860           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1861           moderator: Revocar l'accés de moderador
1862       send message: envia el missatge
1863       settings_link_text: preferències
1864       spam score: "Spam Puntuació:"
1865       status: "Estat:"
1866       traces: traces
1867       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1868       user location: Ubicació de l'usuari
1869       your friends: Els vostres amics
1870   user_block: 
1871     blocks_by: 
1872       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1873       heading: Llista de blocs %{name}
1874       title: Blocs %{name}
1875     blocks_on: 
1876       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1877       heading: Llista de quadres a %{name}
1878       title: Blocs en %{name}
1879     create: 
1880       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1881       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1882       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1883     edit: 
1884       back: Mostra tots els blocs
1885       heading: Bloc d'edició en %{name}
1886       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1887       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1888       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1889       show: Mostra el bloc
1890       submit: Bloc d'Actualització
1891       title: Bloc d'edició en %{name}
1892     filter: 
1893       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1894       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1895     helper: 
1896       time_future: Finalitza en %{time}.
1897       time_past: Va acabar fa %{time}.
1898       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1899     index: 
1900       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1901       heading: Llista de quadres de l'usuari
1902       title: Blocs de l'usuari
1903     model: 
1904       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1905       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1906     new: 
1907       back: Mostra tots els blocs
1908       heading: Creació de bloc %{name}
1909       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1910       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1911       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1912       submit: Crear bloc
1913       title: Creació de bloc %{name}
1914       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1915       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1916     not_found: 
1917       back: Torna a l'índex
1918       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1919     partial: 
1920       confirm: N'esteu segur?
1921       creator_name: Creador
1922       display_name: S'ha blocat l'usuari
1923       edit: Modifica
1924       next: Següent »
1925       not_revoked: (no revocat)
1926       previous: « Anterior
1927       reason: Motiu del blocatge
1928       revoke: Revoca!
1929       revoker_name: Revocat per
1930       show: Mostra
1931       showing_page: Pàgina %{page}
1932       status: Estat
1933     period: 
1934       one: 1 hora
1935       other: "%{count} hores"
1936     revoke: 
1937       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1938       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1939       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1940       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1941       revoke: Revoca!
1942       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1943       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1944     show: 
1945       back: Mostra tots els blocs
1946       confirm: N'esteu segur?
1947       edit: Edició
1948       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1949       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1950       reason: "Motiu del blocatge:"
1951       revoke: Revoca-ho!
1952       revoker: "Revoker:"
1953       show: Mostra
1954       status: Estat
1955       time_future: Finalitza en %{time}
1956       time_past: Va acabar fa %{time}
1957       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1958     update: 
1959       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1960       success: Bloc d'actualització.
1961   user_role: 
1962     filter: 
1963       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1964       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1965       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1966       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1967     grant: 
1968       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1969       confirm: Confirma
1970       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1971       heading: Confirmi la concessió de rol
1972       title: Confirmi la concessió de rol
1973     revoke: 
1974       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1975       confirm: Confirma
1976       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1977       heading: Confirmar revocació de rol
1978       title: Confirmar revocació de rol