Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     list:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     list:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     view:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   geocoder:
327     search:
328       title:
329         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
330         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
331         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
332           Nominatim</a>
333         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
334         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
335           Nominatim</a>
336         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
337     search_osm_nominatim:
338       prefix_format: '%{name}'
339       prefix:
340         aerialway:
341           cable_car: Kabelbane
342           chair_lift: Stolheis
343           drag_lift: Skitrekk
344           gondola: Gondolheis
345           station: Fjellheisstasjon
346         aeroway:
347           aerodrome: Flyplass
348           apron: Flyrampe
349           gate: Gate
350           helipad: Helikopterplass
351           runway: Rullebane
352           taxiway: Taksebane
353           terminal: Terminal
354         amenity:
355           animal_shelter: Dyrehospits
356           arts_centre: Kunstsenter
357           atm: Minibank
358           bank: Bank
359           bar: Bar
360           bbq: Grill
361           bench: Benk
362           bicycle_parking: Sykkelparkering
363           bicycle_rental: Sykkelutleige
364           biergarten: Uteservering
365           boat_rental: Båtutleige
366           brothel: Bordell
367           bureau_de_change: Vekslingskontor
368           bus_station: Busstasjon
369           cafe: Kafé
370           car_rental: Bilutleige
371           car_sharing: Bildeling
372           car_wash: Bilvask
373           casino: Kasino
374           charging_station: Ladestation
375           childcare: Barnepass
376           cinema: Kino
377           clinic: Klinikk
378           clock: Klokke
379           college: Høgskule
380           community_centre: Samfunnshus
381           courthouse: Rettsbygning
382           crematorium: Krematorium
383           dentist: Tannlege
384           doctors: Legar
385           drinking_water: Drikkevatn
386           driving_school: Køyreskule
387           embassy: Ambassade
388           fast_food: Hurtigmat
389           ferry_terminal: Ferjeterminal
390           fire_station: Brannstasjon
391           food_court: Serveringsstadar
392           fountain: Fontene
393           fuel: Drivstoff
394           gambling: Gambling
395           grave_yard: Gravlund
396           hospital: Sjukehus
397           hunting_stand: Jaktbod
398           ice_cream: Iskrem
399           kindergarten: Barnehage
400           library: Bibliotek
401           marketplace: Marknadsplass
402           monastery: Kloster
403           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
404           nightclub: Nattklubb
405           nursing_home: Pleieheim
406           office: Kontor
407           parking: Parkeringsplass
408           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
409           pharmacy: Apotek
410           place_of_worship: Religiøst hus
411           police: Politi
412           post_box: Postboks
413           post_office: Postkontor
414           preschool: Førskule
415           prison: Fengsel
416           pub: Pub
417           public_building: Offentleg bygning
418           recycling: Resirkuleringspunkt
419           restaurant: Restaurant
420           retirement_home: Gamleheim
421           sauna: Sauna
422           school: Skule
423           shelter: Tilfluktsrom
424           shop: Butikk
425           shower: Dusj
426           social_centre: Samfunnshus
427           social_club: Sosial klubb
428           social_facility: Sosialteneste
429           studio: Studio
430           swimming_pool: Symjebaseng
431           taxi: Drosje
432           telephone: Offentleg telefon
433           theatre: Teater
434           toilets: Toalett
435           townhall: Rådhus
436           university: Universitet
437           vending_machine: Vareautomat
438           veterinary: Veterinærklinikk
439           village_hall: Forsamlingshus
440           waste_basket: Søppelkasse
441           waste_disposal: Avfallshandtering
442           youth_centre: Ungdomssenter
443         boundary:
444           administrative: Administrativ grense
445           census: Folketeljingsgrense
446           national_park: Nationalpark
447           protected_area: Verna område
448         bridge:
449           aqueduct: Akvadukt
450           suspension: Hengebru
451           swing: Svingbru
452           viaduct: Viadukt
453           "yes": Bru
454         building:
455           "yes": Bygning
456         craft:
457           brewery: Bryggeri
458           carpenter: Tømrar
459           electrician: Elektrikar
460           gardener: Gartnar
461           painter: Målar
462           photographer: Fotograf
463           plumber: Røyrleggjar
464           shoemaker: Skomakar
465           tailor: Skreddar
466           "yes": Handverkbutikk
467         emergency:
468           ambulance_station: Ambulansestasjon
469           defibrillator: Hjartestartar
470           landing_site: Nødlandingsplass
471           phone: Nødtelefon
472         highway:
473           abandoned: Forlaten motorveg
474           bridleway: Rideveg
475           bus_guideway: Leidde bussfelt
476           bus_stop: Busstopp
477           construction: Motorveg under konstruksjon
478           cycleway: Sykkelsti
479           elevator: Heis
480           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
481           footway: Gangsti
482           ford: Vadestad
483           living_street: Gatetun
484           milestone: Milestolpe
485           motorway: Motorveg
486           motorway_junction: Motorvegkryss
487           motorway_link: Veg til motorveg
488           path: Sti
489           pedestrian: Gangveg
490           platform: Perrong
491           primary: Primær veg
492           primary_link: Primær veg
493           proposed: Føreslått veg
494           raceway: Racerbane
495           residential: Bustadveg
496           rest_area: Rasteplass
497           road: Veg
498           secondary: Sekundær veg
499           secondary_link: Sekundær veg
500           service: Tjenesteveg
501           services: Motorveitjenester
502           speed_camera: Fotoboks
503           steps: Trapper
504           street_lamp: Gatelykt
505           tertiary: Tertiær veg
506           tertiary_link: Kommunal veg
507           track: Sti
508           traffic_signals: Trafikklys
509           trail: Sti
510           trunk: Hovedveg
511           trunk_link: Hovedveg
512           unclassified: Uklassifisert veg
513           "yes": Veg
514         historic:
515           archaeological_site: Arkeologisk plass
516           battlefield: Slagmark
517           boundary_stone: Grensestein
518           building: Historisk bygning
519           bunker: Bunker
520           castle: Slott
521           church: Kyrkje
522           city_gate: Byport
523           citywalls: Bymurar
524           fort: Fort
525           heritage: Verdsarvsstad
526           house: Hus
527           icon: Ikon
528           manor: Herregard
529           memorial: Minne
530           mine: Gruve
531           monument: Monument
532           roman_road: Romersk veg
533           ruins: Ruinar
534           stone: Stein
535           tomb: Grav
536           tower: Tårn
537           wayside_cross: Vegkant kross
538           wayside_shrine: Vegkant alter
539           wreck: Vrak
540         junction:
541           "yes": Kryss
542         landuse:
543           allotments: Kolonihagar
544           basin: Elveområde
545           brownfield: Tidlegare industriområde
546           cemetery: Gravplass
547           commercial: Kommersielt område
548           conservation: Freda
549           construction: Kontruksjon
550           farm: Gard
551           farmland: Jordbruksland
552           farmyard: Gardstun
553           forest: Skog
554           garages: Garasjar
555           grass: Gras
556           greenfield: Ikkje-utvikla område
557           industrial: Industriområde
558           landfill: Landfylling
559           meadow: Eng
560           military: Militært område
561           mine: Gruve
562           orchard: Frukthage
563           quarry: Steinbrot
564           railway: Jernbane
565           recreation_ground: Idrettsplass
566           reservoir: Reservoar
567           reservoir_watershed: Nedbørfelt
568           residential: Boligområde
569           retail: Detaljsalg
570           road: Vegområde
571           village_green: landsbypark
572           vineyard: Vingård
573           "yes": Arealbruk
574         leisure:
575           beach_resort: Badestrand
576           bird_hide: Fugletårn
577           common: Allmenning
578           dog_park: Hundepark
579           fishing: Fiskeområde
580           fitness_centre: Treningssenter
581           fitness_station: Trenings studio
582           garden: Hage
583           golf_course: Golfbane
584           horse_riding: Riding
585           ice_rink: Skøytebane
586           marina: Båthavn
587           miniature_golf: Minigolf
588           nature_reserve: Naturreservat
589           park: Park
590           pitch: Sportsarena
591           playground: Leikeplass
592           recreation_ground: Idrettsplass
593           resort: Feriestad
594           sauna: Badstu
595           slipway: Slipp
596           sports_centre: Sportssenter
597           stadium: Stadion
598           swimming_pool: Symjebaseng
599           track: Laupebane
600           water_park: Vannpark
601           "yes": Fritid
602         man_made:
603           lighthouse: Fyr
604           pipeline: Røyrleidning
605           tower: Tårn
606           works: Fabrikk
607           "yes": Menneskeskapt
608         military:
609           airfield: Militær flyplass
610           barracks: Kaserner
611           bunker: Bunker
612         mountain_pass:
613           "yes": Fjellovergang
614         natural:
615           bay: Bukt
616           beach: Strand
617           cape: Nes
618           cave_entrance: Holeinngang
619           cliff: Klippe
620           crater: Krater
621           dune: Sanddyne
622           fell: Fjellskrent
623           fjord: Fjord
624           forest: Skog
625           geyser: Geysir
626           glacier: Isbre
627           grassland: Grasslette
628           heath: Vidde
629           hill: Ås
630           island: Øy
631           land: Land
632           marsh: Sump
633           moor: Myr
634           mud: Gjørme
635           peak: Topp
636           point: Punkt
637           reef: Rev
638           ridge: Rygg
639           rock: Stein
640           saddle: Sal
641           sand: Sand
642           scree: Ur
643           scrub: Kratt
644           spring: Kjelde
645           stone: Stein
646           strait: Stred
647           tree: Tre
648           valley: Dal
649           volcano: Vulkan
650           water: Vatn
651           wetland: Våtmark
652           wood: Skog
653         office:
654           accountant: Revisor
655           administrative: Administrasjon
656           architect: Arkitekt
657           company: Bedrift
658           employment_agency: Bemanningsbedrift
659           estate_agent: Eiendomsmeglar
660           government: Statlig kontor
661           insurance: Forsikringskontor
662           lawyer: Advokat
663           ngo: Ikkje-statlig kontor
664           telecommunication: Telefonkontor
665           travel_agent: Reisebyrå
666           "yes": Kontor
667         place:
668           allotments: Kolonihagar
669           city: By
670           country: Land
671           county: Fylke
672           farm: Gard
673           hamlet: Grend
674           house: Hus
675           houses: Hus
676           island: Øy
677           islet: Holme
678           isolated_dwelling: Ensleg bostad
679           locality: Plass
680           municipality: Kommune
681           neighbourhood: Nabolag
682           postcode: Postnummer
683           region: Område
684           sea: Hav
685           state: Delstat
686           subdivision: Underavdeling
687           suburb: Forstad
688           town: Tettstad
689           unincorporated_area: Kommunefritt område
690           village: Landsby
691           "yes": Stad
692         railway:
693           abandoned: Forlatt jernbane
694           construction: Jernbane under konstruksjon
695           disused: Nedlagt jernbane
696           funicular: Kabelbane
697           halt: Togstopp
698           junction: Jernbanekryss
699           level_crossing: Planovergang
700           light_rail: Bybane
701           miniature: Miniatyrjernbane
702           monorail: Enskinnebane
703           narrow_gauge: Smalsporjernbane
704           platform: Jernbaneperrong
705           preserved: Verna jernbane
706           proposed: Føreslått jernbane
707           spur: Jernbaneforgrening
708           station: Jernbanestasjon
709           stop: Jernbanestopp
710           subway: T-bane
711           subway_entrance: T-baneinngang
712           switch: Sporveksel
713           tram: Sporveg
714           tram_stop: Trikkestopp
715         shop:
716           alcohol: Utanfor lisens
717           antiques: Antikviteter
718           art: Kunstbutikk
719           bakery: Bakeri
720           beauty: Skjønnheitssalong
721           beverages: Drikkevarebutikk
722           bicycle: Sykkelbutikk
723           books: Bokhandel
724           boutique: Luksusforretning
725           butcher: Slaktar
726           car: Bilbutikk
727           car_parts: Bildeler
728           car_repair: Bilverkstad
729           carpet: Teppebutikk
730           charity: Veldedighetsbutikk
731           chemist: Kjemiker
732           clothes: Klesbutikk
733           computer: Databutikk
734           confectionery: Konditori
735           convenience: Nærbutikk
736           copyshop: Kopieringsbutikk
737           cosmetics: Kosmetikkforretning
738           deli: Delikatessebutikk
739           department_store: Varehus
740           discount: Tilbudsbutikk
741           doityourself: Gjer-det-sjølv
742           dry_cleaning: Renseri
743           electronics: Elektronikkforretning
744           estate_agent: Eiendomsmegler
745           farm: Gardsbutikk
746           fashion: Motebutikk
747           fish: Fiskebutikk
748           florist: Blomsterbutikk
749           food: Matbutikk
750           funeral_directors: Begravelsesforretning
751           furniture: Møbler
752           gallery: Galleri
753           garden_centre: Hagesenter
754           general: Landhandel
755           gift: Gåvebutikk
756           greengrocer: Grønsakshandel
757           grocery: Daglegvarebutikk
758           hairdresser: Frisør
759           hardware: Jernvarehandel
760           hifi: Hi-fi
761           jewelry: Gullsmed
762           kiosk: Kiosk
763           laundry: Vaskeri
764           mall: Kjøpesenter
765           market: Marknad
766           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
767           motorcycle: Motorsykkelbutikk
768           music: Musikkbutikk
769           newsagent: Nyhetsbyrå
770           optician: Optikar
771           organic: Organisk matbutikk
772           outdoor: Utandørs butikk
773           pet: Dyrebutikk
774           pharmacy: Apotek
775           photo: Fotobutikk
776           second_hand: Bruktbutikk
777           shoes: Skobutikk
778           sports: Sportsbutikk
779           stationery: Papirbutikk
780           supermarket: Supermarked
781           tailor: Skreddar
782           toys: Leikebutikk
783           travel_agency: Reisebyrå
784           video: Videobutikk
785           wine: Utanfor lisens
786           "yes": Butikk
787         tourism:
788           alpine_hut: Fjellhytte
789           apartment: Leilegheit
790           artwork: Kunstverk
791           attraction: Attraksjon
792           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
793           cabin: Hytte
794           camp_site: Teltplass
795           caravan_site: Campingplass
796           chalet: Fjellhytte
797           gallery: Galleri
798           guest_house: Gjestehus
799           hostel: Vandrerhjem
800           hotel: Hotell
801           information: Informasjon
802           motel: Motell
803           museum: Museum
804           picnic_site: Piknikplass
805           theme_park: Fornøyelsespark
806           viewpoint: Utsiktspunkt
807           zoo: Dyrepark
808         tunnel:
809           culvert: Stikkrenne
810           "yes": Tunnel
811         waterway:
812           artificial: Kunstig vassdrag
813           boatyard: Båtverft
814           canal: Kanal
815           dam: Demning
816           derelict_canal: Nedlagt kanal
817           ditch: Grøft
818           dock: Dokk
819           drain: Avløp
820           lock: Sluse
821           lock_gate: Sluseport
822           mooring: Fortøyning
823           rapids: Bank
824           river: Elv
825           stream: Straum
826           wadi: Elveleie
827           waterfall: Foss
828           weir: Overløpskant
829           "yes": Vassveg
830       admin_levels:
831         level2: Riksgrense
832         level4: Statsgrense
833         level5: Regiongrense
834         level8: Bygrense
835         level9: Landsbygrense
836         level10: Forstadsgrense
837     description:
838       title:
839         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
840           Nominatim</a>
841         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
842       types:
843         cities: Byar
844         towns: Småbyar
845         places: Stader
846     results:
847       no_results: Ingen resultat funne
848       more_results: Fleire resultat
849   layouts:
850     project_name:
851       title: OpenStreetMap
852       h1: OpenStreetMap
853     logo:
854       alt_text: OpenStreetMap-logo
855     home: heim
856     logout: Logg ut
857     log_in: Logg inn
858     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
859     sign_up: Registrer deg
860     start_mapping: Start kartlegging
861     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
862     edit: Rediger
863     history: Historikk
864     export: Eksporter
865     data: Data
866     export_data: Eksportar data
867     gps_traces: GPS-spor
868     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
869     user_diaries: Brukardagbok
870     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
871     edit_with: Rediger med %{editor}
872     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
873     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
874     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
875       og gratis å bruke, med ein open lisens.
876     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
877     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
878     partners_ucl: UCL VR-senteret
879     partners_ic: Imperial College London
880     partners_bytemark: Bytemark Hosting
881     partners_partners: partnarar
882     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
883       vedlikeholdsarbeid vert utført.
884     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
885       vedlikehaldsarbeid.
886     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
887       maskinvareoppgraderinger).
888     help: Hjelp
889     about: Om
890     copyright: Opphavsrett
891     community: Samfunnet
892     community_blogs: Bloggar
893     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
894     foundation: Stifting
895     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
896     make_a_donation:
897       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
898       text: Gje pengegåve
899     learn_more: Les meir
900     more: Meir
901   notifier:
902     diary_comment_notification:
903       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
904       hi: Hei %{to_user},
905       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
906         med emnet %{subject}:'
907       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
908         eller svare på %{replyurl}
909     message_notification:
910       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
911       hi: Hei %{to_user},
912       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
913         %{subject}:'
914     friend_notification:
915       hi: Hei %{to_user},
916       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
917       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
918       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
919       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
920     gpx_notification:
921       greeting: Hei,
922       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
923       with_description: med skildring
924       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
925       and_no_tags: og ingen merkelappar.
926       failure:
927         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
928         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
929         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
930           unngå
931         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
932         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
933       success:
934         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
935         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
936           punkt.
937     signup_confirm:
938       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
939       greeting: Hei der!
940       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
941       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
942         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
943         din:'
944       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
945         igang.
946     email_confirm:
947       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
948     email_confirm_plain:
949       greeting: Hei,
950       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
951     email_confirm_html:
952       greeting: Hei,
953       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
954         %{server_url} til %{new_address}.
955       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
956         endringa.
957     lost_password:
958       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
959     lost_password_plain:
960       greeting: Hei,
961       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
962         passordet.
963     lost_password_html:
964       greeting: Hei,
965       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
966         knytt til denne e-postadressa.
967       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
968         ditt.
969     note_comment_notification:
970       anonymous: Ein anonym brukar
971       greeting: Hei,
972       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
973     changeset_comment_notification:
974       hi: Hei %{to_user},
975       greeting: Hei,
976       commented:
977         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
978         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
979   messages:
980     inbox:
981       title: Innboks
982       my_inbox: Min innboks
983       outbox: utboks
984       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
985       new_messages:
986         one: '%{count} ny melding'
987         other: '%{count} nye meldingar'
988       old_messages:
989         one: '%{count} gamal melding'
990         other: '%{count} gamle meldingar'
991       from: Frå
992       subject: Emne
993       date: Dato
994       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
995         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
996       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
997     message_summary:
998       unread_button: Marker som ulese
999       read_button: Marker som lese
1000       reply_button: Svar
1001       destroy_button: Slett
1002     new:
1003       title: Send melding
1004       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1005       subject: Emne
1006       body: Kropp
1007       send_button: Send
1008       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1009       message_sent: Melding sendt
1010       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1011         du prøver å sende fleire.
1012     no_such_message:
1013       title: Inga melding funne
1014       heading: Inga melding funne
1015       body: Det er inga melding med den ID-en.
1016     outbox:
1017       title: Utboks
1018       my_inbox: Min %{inbox_link}
1019       inbox: innboks
1020       outbox: utboks
1021       messages:
1022         one: Du har %{count} sendt melding
1023         other: Du har %{count} sendte meldingar
1024       to: Til
1025       subject: Emne
1026       date: Dato
1027       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1028         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1029       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1030     reply:
1031       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1032         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1033     show:
1034       title: Les melding
1035       from: Frå
1036       subject: Emne
1037       date: Dato
1038       reply_button: Svar
1039       unread_button: Marker som ulese
1040       destroy_button: Slett
1041       back: Tilbake
1042       to: Til
1043       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1044         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1045     sent_message_summary:
1046       destroy_button: Slett
1047     mark:
1048       as_read: Melding markert som lese
1049       as_unread: Melding markert som ulese
1050     destroy:
1051       destroyed: Melding sletta
1052   site:
1053     about:
1054       next: Neste
1055       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1056       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1057       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1058       open_data_title: Opne Data
1059       legal_title: Juridisk
1060       partners_title: Partnarar
1061     copyright:
1062       foreign:
1063         title: Om denne omsetjinga
1064         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1065           har den engelske versjonen presedens
1066         english_link: den engelske originalen
1067       native:
1068         title: Om denne sida
1069         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1070           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1071           og %{mapping_link}.
1072         native_link: Nynorsk versjon
1073         mapping_link: start kartlegging
1074       legal_babble:
1075         title_html: Opphavsrett og lisensar
1076         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1077           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1078           Database License</a> (ODbL).
1079         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1080           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1081           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1082           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1083           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1084         intro_3_html: |-
1085           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1086              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1087         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1088         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1089         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1090           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1091           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1092           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1093           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1094           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1095           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1096           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1097         credit_3_html: |-
1098           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1099           Til dømes:
1100         attribution_example:
1101           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1102           title: Døme på kjeldehenvising
1103         more_title_html: Finn ut meir
1104         more_1_html: |-
1105           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1106             FAQ-en</a>.
1107         more_2_html: |-
1108           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1109             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1110
1111             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1112             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1113             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1114         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1115         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1116           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1117           bland anna frå:'
1118         contributors_at_html: |-
1119           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1120              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1121              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1122              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1123              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1124         contributors_ca_html: |-
1125           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1126              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1127              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1128              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1129              Statistics Canada).
1130         contributors_fr_html: |-
1131           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1132              Direction Générale des Impôts.
1133         contributors_nl_html: |-
1134           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1135              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1136              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1137              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1138         contributors_nz_html: |-
1139           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1140              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1141         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1142           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1143         contributors_gb_html: |-
1144           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1145              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1146              2010-12.
1147         contributors_footer_1_html: |2-
1148             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1149             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1150             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1151         contributors_footer_2_html: |2-
1152             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1153             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1154             godtek noko erstatningsansvar.
1155         infringement_title_html: Illegal kopiering
1156         infringement_1_html: |-
1157           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1158             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1159         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1160           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1161           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1162           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1163           skjema</a>."
1164     index:
1165       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1166         av JavaScript.
1167       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1168       permalink: Permanent lenkje
1169       shortlink: Kort lenkje
1170       createnote: Legg til ein notis
1171       license:
1172         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1173       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1174         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1175     edit:
1176       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1177       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1178         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1179       user_page_link: brukarside
1180       anon_edits: (%{link})
1181       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1182       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1183         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1184         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1185         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1186       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1187         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1188         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1189       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1190       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1191         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1192       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1193       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1194         for denne eigenskapen.
1195     export:
1196       title: Eksporter
1197       area_to_export: Område som skal eksporterast
1198       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1199       format_to_export: Format for eksport
1200       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1201       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1202       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1203       licence: Lisens
1204       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1205         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1206       too_large:
1207         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1208           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1209         planet:
1210           title: Planet OSM
1211         other:
1212           title: Andre kjelder
1213       options: Val
1214       format: Format
1215       scale: Skala
1216       max: maks
1217       image_size: Bildestørrelse
1218       zoom: Zoom
1219       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1220       latitude: 'Brei:'
1221       longitude: 'Len:'
1222       output: Utdata
1223       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1224       export_button: Eksporter
1225     fixthemap:
1226       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1227       how_to_help:
1228         title: Korleis hjelpe til
1229         join_the_community:
1230           title: Ver med i fellesskapen
1231       other_concerns:
1232         title: Andre problemstillingar
1233     help:
1234       title: Få hjelp
1235       welcome:
1236         url: /velkommen
1237         title: Velkomen til OSM
1238       beginners_guide:
1239         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1240         title: Hjelp for nybegynnarar
1241         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1242       help:
1243         url: https://help.openstreetmap.org/
1244         title: help.openstreetmap.org
1245         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1246           til OSM.
1247       mailing_lists:
1248         title: E-postlister
1249       forums:
1250         title: Forum
1251       irc:
1252         title: IRC
1253       switch2osm:
1254         title: switch2osm
1255       wiki:
1256         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1257         title: wiki.openstreetmap.org
1258     sidebar:
1259       search_results: Søkjeresultat
1260       close: Lukk
1261     search:
1262       search: Søk
1263       get_directions: Få køyrerettleiing
1264       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1265       from: Frå
1266       to: Til
1267       where_am_i: Kor er eg?
1268       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1269       submit_text: Gå
1270     key:
1271       table:
1272         entry:
1273           motorway: Motorveg
1274           main_road: Hovudveg
1275           trunk: Hovedveg
1276           primary: Primærveg
1277           secondary: Sekundærveg
1278           unclassified: Uklassifisert veg
1279           track: Spor
1280           bridleway: Rideveg
1281           cycleway: Sykkelveg
1282           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1283           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1284           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1285           footway: Gangveg
1286           rail: Jernbane
1287           subway: Undergrunnsbane
1288           tram:
1289           - Bybane
1290           - trikk
1291           cable:
1292           - Kabelvogn
1293           - stolheis
1294           runway:
1295           - Flystripe
1296           - taksebane
1297           apron:
1298           - terminal
1299           - terminal
1300           admin: Administrativ grense
1301           forest: Skog
1302           wood: Ved
1303           golf: Golfbane
1304           park: Park
1305           resident: Boligområde
1306           common:
1307           - Vanleg
1308           - snever
1309           retail: Detaljsalgområde
1310           industrial: Industriområde
1311           commercial: Kommersielt område
1312           heathland: Heilandskap
1313           lake:
1314           - Innsjø
1315           - reservoar
1316           farm: Gard
1317           brownfield: Tidlegare industriområde
1318           cemetery: Gravplass
1319           allotments: Kolonihagar
1320           pitch: Sportsarena
1321           centre: Sportssenter
1322           reserve: Naturreservat
1323           military: Militært område
1324           school:
1325           - Skule
1326           - universitet
1327           building: Viktig bygning
1328           station: Jernbanestasjon
1329           summit:
1330           - Topp
1331           - fjelltopp
1332           tunnel: Streka kant = tunnel
1333           bridge: Sort kant = bru
1334           private: Privat tilgjenge
1335           destination: Destinasjonstilgang
1336           construction: Vegar under konstruksjon
1337           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1338           bicycle_parking: Sykkelparkering
1339           toilets: Toalett
1340     richtext_area:
1341       edit: Endre
1342       preview: Førehandsvising
1343     markdown_help:
1344       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1345       headings: Overskrifter
1346       heading: Overskrifter
1347       subheading: Underoverskrifter
1348       unordered: Usortert liste
1349       ordered: Sortert liste
1350       first: Første punkt
1351       second: Andre punkt
1352       link: Lenkje
1353       text: Tekst
1354       image: Bilete
1355       alt: Alternativ tekst
1356       url: URL
1357     welcome:
1358       title: Velkomen!
1359       whats_on_the_map:
1360         title: Kva som finst på kartet
1361       basic_terms:
1362         title: Grunnleggande termar
1363       rules:
1364         title: Reglar!
1365       questions:
1366         title: Spørsmål?
1367       start_mapping: Start kartlegging
1368       add_a_note:
1369         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1370   traces:
1371     visibility:
1372       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1373       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1374       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1375       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1376         punkt med tidsstempel)
1377     new:
1378       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1379       description: 'Skildring:'
1380       tags: 'Merkelappar:'
1381       tags_help: kommaseparert
1382       visibility: 'Synligheit:'
1383       visibility_help: kva tyder dette?
1384       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1385       upload_button: Last opp
1386       help: Hjelp
1387       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1388     create:
1389       upload_trace: Last opp GPS-spor
1390       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1391         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1392         når det er gjort.
1393       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1394         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1395         køen for andre brukarar.
1396     edit:
1397       title: Redigerer spor %{name}
1398       heading: Redigerer spor %{name}
1399       filename: 'Filnamn:'
1400       download: last ned
1401       uploaded_at: 'Last opp:'
1402       points: 'Punkter:'
1403       start_coord: 'Startkoordinat:'
1404       map: kart
1405       edit: rediger
1406       owner: 'Eigar:'
1407       description: 'Skildring:'
1408       tags: 'Markelapper:'
1409       tags_help: kommaseparert
1410       save_button: Lagre endringar
1411       visibility: 'Synlegheit:'
1412       visibility_help: kva tyder dette?
1413       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1414     trace_optionals:
1415       tags: Merkelappar
1416     view:
1417       title: Viser spor %{name}
1418       heading: Viser spor %{name}
1419       pending: VENTAR
1420       filename: 'Filnamn:'
1421       download: last ned
1422       uploaded: 'Lasta opp:'
1423       points: 'Punkter:'
1424       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1425       map: kart
1426       edit: rediger
1427       owner: 'Eigar:'
1428       description: 'Skildring:'
1429       tags: 'Markelappar:'
1430       none: Ingen
1431       edit_track: Rediger dette sporet
1432       delete_track: Slett dette sporet
1433       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1434       visibility: 'Synligheit:'
1435     trace_paging_nav:
1436       showing_page: Side %{page}
1437       older: Eldre spor
1438       newer: Nyare spor
1439     trace:
1440       pending: VENTAR
1441       count_points: '%{count} punkt'
1442       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1443       more: meir
1444       trace_details: Vis detaljar for spor
1445       view_map: Vis kart
1446       edit: rediger
1447       edit_map: Rediger kart
1448       public: OFFENTLEG
1449       identifiable: IDENTIFISERBAR
1450       private: PRIVAT
1451       trackable: SPORBAR
1452       by: av
1453       in: i
1454       map: kart
1455     list:
1456       public_traces: Offentlege GPS-spor
1457       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1458       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1459       tagged_with: merkte med %{tags}
1460       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1461         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1462         sida</a>.
1463       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1464       see_all_traces: Sjå alle spor
1465     delete:
1466       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1467     make_public:
1468       made_public: Spor gjort offentleg
1469     offline_warning:
1470       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1471     offline:
1472       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1473       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1474         for augneblunken.
1475     georss:
1476       title: OpenStreetMap GPS-spor
1477     description:
1478       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1479   application:
1480     require_cookies:
1481       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1482         i nettleseren din før du held fram.
1483     require_moderator:
1484       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1485     setup_user_auth:
1486       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1487         å finne ut meir.
1488       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1489         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1490         men du må lese dei.
1491   oauth:
1492     authorize:
1493       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1494       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1495         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1496         velje så mange eller så få som du vil.
1497       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1498       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1499       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1500       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1501       allow_write_api: endre kartet.
1502       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1503       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1504       allow_write_notes: endre notisar.
1505       grant_access: Gje tilgang
1506     authorize_success:
1507       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1508       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1509       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1510     authorize_failure:
1511       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1512       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1513       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1514     revoke:
1515       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1516   oauth_clients:
1517     new:
1518       title: Registrer ein ny applikasjon
1519       submit: Registrer
1520     edit:
1521       title: Rediger programvara di
1522       submit: Rediger
1523     show:
1524       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1525       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1526       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1527       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1528       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1529       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1530       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1531       edit: Rediger detaljar
1532       delete: Ta bort klient
1533       confirm: Er du sikker?
1534       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1535       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1536       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1537       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1538       allow_write_api: endre kartet.
1539       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1540       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1541       allow_write_notes: endre notisar.
1542     index:
1543       title: Mine OAuth-detaljar
1544       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1545       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1546       application: Programnamn
1547       issued_at: Utskrive
1548       revoke: Tilbakekall!
1549       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1550       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1551         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1552         til denne tenesta.
1553       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1554       register_new: Registrer applikasjonen din
1555     form:
1556       name: Namn
1557       required: Påkrevd
1558       url: URL til hovedapplikasjonen
1559       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1560       support_url: Støytte-URL
1561       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1562       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1563       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1564       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1565       allow_write_api: endre kartet.
1566       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1567       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1568       allow_write_notes: endre notisar.
1569     not_found:
1570       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1571     create:
1572       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1573     update:
1574       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1575     destroy:
1576       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1577   user:
1578     login:
1579       title: Logg inn
1580       heading: Logg inn
1581       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1582       password: 'Passord:'
1583       openid: '%{logo} OpenID:'
1584       remember: 'Hugs meg:'
1585       lost password link: Mista passordet ditt?
1586       login_button: Logg inn
1587       register now: Registrer deg no
1588       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1589         og passordet ditt:'
1590       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1591       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1592       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1593       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1594       no account: Har du ingen brukarkonto?
1595       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1596         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1597         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1598       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1599         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1600         du ynskjer å diskutere dette.
1601       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1602       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1603       auth_providers:
1604         openid:
1605           title: Logg inn med OpenID
1606           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1607         google:
1608           title: Logg inn med Google
1609           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1610         facebook:
1611           title: Logg inn med Facebook
1612           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1613         windowslive:
1614           title: Logg inn med Windows Live
1615           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1616         github:
1617           title: Log inn med GitHub
1618           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1619         wikipedia:
1620           title: Logg inn med Wikipedia
1621           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1622         yahoo:
1623           title: Logg inn med Yahoo
1624           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1625         wordpress:
1626           title: Logg inn med Wordpress
1627           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1628         aol:
1629           title: Logg inn med AOL
1630           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1631     logout:
1632       title: Logg ut
1633       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1634       logout_button: Logg ut
1635     lost_password:
1636       title: Gløymt passord
1637       heading: Gløymt passord?
1638       email address: 'E-postadresse:'
1639       new password button: Nullstill passord
1640       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1641         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1642       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1643         du kan tilbakestille det snart.
1644       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1645     reset_password:
1646       title: Nullstill passord
1647       heading: Nullstill passord for %{user}
1648       password: 'Passord:'
1649       confirm password: 'Stadfest passord:'
1650       reset: Nullstill passord
1651       flash changed: Passordet ditt er endra.
1652       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1653     new:
1654       title: Registrer deg
1655       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1656         ein konto for deg automatisk.
1657       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1658         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1659       about:
1660         header: Fri og redigerbar
1661       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1662       email address: 'E-postadresse:'
1663       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1664       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1665         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1666         personvernpolitikk</a>)
1667       display name: 'Visningsnavn:'
1668       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1669         dette seinare i innstellingane.
1670       password: 'Passord:'
1671       confirm password: 'Stadfest passord:'
1672       continue: Registrer deg
1673       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1674       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1675         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1676       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1677     terms:
1678       title: Bidragsytervilkår
1679       heading: Bidragsytervilkåra
1680       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1681         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1682         bidraga dine.
1683       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1684         vere i public domain
1685       consider_pd_why: kva er dette?
1686       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1687       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1688         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1689       agree: Eg godkjenner
1690       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1691       decline: Avslå
1692       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1693         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1694       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1695       legale_names:
1696         france: Frankrike
1697         italy: Italia
1698         rest_of_world: Resten av verda
1699     no_such_user:
1700       title: Ingen brukar funnet
1701       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1702       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1703         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1704       deleted: sletta
1705     view:
1706       my diary: Mi dagbok
1707       new diary entry: ny dagbokoppføring
1708       my edits: Mine endringar
1709       my traces: Mine spor
1710       my notes: Mine merknadar
1711       my messages: Mine meldingar
1712       my profile: Min profil
1713       my settings: Mine innstillingar
1714       my comments: Mine kommentarar
1715       oauth settings: oauth-innstillingar
1716       blocks on me: Mine blokeringar
1717       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1718       send message: Send melding
1719       diary: Dagbok
1720       edits: Endringar
1721       traces: Spor
1722       notes: Kartmerknadar
1723       remove as friend: Fjern ven
1724       add as friend: Legg til ven
1725       mapper since: 'Brukar sidan:'
1726       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1727       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1728       ct undecided: Usikker
1729       ct declined: Avslått
1730       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1731       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1732       email address: 'E-postadresse:'
1733       created from: 'Oppretta frå:'
1734       status: 'Status:'
1735       spam score: 'Spamresultat:'
1736       description: Skildring
1737       user location: Posisjonen til brukaren
1738       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1739       settings_link_text: innstillingar
1740       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1741       km away: '%{count}km unna'
1742       m away: '%{count}m unna'
1743       nearby users: Andre næliggande brukarar
1744       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1745         ditt enno.
1746       role:
1747         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1748         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1749         grant:
1750           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1751           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1752         revoke:
1753           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1754           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1755       block_history: Aktive blokeringar
1756       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1757       comments: Kommentarar
1758       create_block: Blokér denne brukaren
1759       activate_user: Aktivér denne brukaren
1760       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1761       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1762       hide_user: Gøym denne brukaren
1763       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1764       delete_user: Slett denne brukaren
1765       confirm: Stadfest
1766       friends_changesets: endringssett av vener
1767       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1768       nearby_changesets: endringssett av naboar
1769       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1770     popup:
1771       your location: Posisjonen din
1772       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1773       friend: Ven
1774     account:
1775       title: Rediger konto
1776       my settings: Innstellingane mine
1777       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1778       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1779       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1780       openid:
1781         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1782         link text: kva er dette?
1783       public editing:
1784         heading: 'Offentleg redigering:'
1785         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1786         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1787         enabled link text: kva er dette?
1788         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1789           er anonyme.
1790         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1791       public editing note:
1792         heading: Offentleg redigering
1793         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1794           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1795           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1796           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1797           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1798           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1799           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1800           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1801       contributor terms:
1802         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1803         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1804         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1805         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1806           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1807         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1808           offentleg eigedom (Public Domain).
1809         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1810         link text: kva er dette?
1811       profile description: 'Profilskildring:'
1812       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1813       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1814       image: 'Bilete:'
1815       gravatar:
1816         gravatar: Bruk Gravatar
1817         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1818         link text: kva er dette?
1819       new image: Legg til eit bilete
1820       keep image: Hald på gjeldande bilete
1821       delete image: Fjern gjeldande bilete
1822       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1823       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1824       home location: 'Heimeposisjon:'
1825       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1826       latitude: 'Breiddegrad:'
1827       longitude: 'Lengdegrad:'
1828       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1829       save changes button: Lagre endringar
1830       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1831       return to profile: Returner til profil
1832       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1833         din for å stadfeste din epostadresse.
1834       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1835     confirm:
1836       heading: Sjekk e-posten din!
1837       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1838       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1839       button: Stadfest
1840       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1841       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1842       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1843     confirm_resend:
1844       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1845         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1846         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1847         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1848       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1849     confirm_email:
1850       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1851       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1852         e-postadressa.
1853       button: Stadfest
1854       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1855       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1856     set_home:
1857       flash success: Heimelokasjon lagra
1858     go_public:
1859       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1860         redigere.
1861     make_friend:
1862       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1863       button: Legg til som ven
1864       success: '%{name} er no venen din!'
1865       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1866       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1867     remove_friend:
1868       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1869       button: Fjern som ein ven
1870       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1871       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1872     filter:
1873       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1874     list:
1875       title: Brukarar
1876       heading: Brukarar
1877       showing:
1878         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1879         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1880       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1881       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1882       confirm: Stadfest valde brukarar
1883       hide: Skjul valde brukarar
1884       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1885     suspended:
1886       title: Konto stengt
1887       heading: Konto stengt
1888       webmaster: webmaster
1889       body: |-
1890         <p>
1891         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1892         </p>
1893         <p>
1894         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1895     auth_failure:
1896       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1897   user_role:
1898     filter:
1899       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1900         administrator.
1901       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1902       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1903       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1904     grant:
1905       title: Stadfest rolletildeling
1906       heading: Stadfest rolletildeling
1907       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1908       confirm: Stadfest
1909       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1910         og rollen er gyldig.
1911     revoke:
1912       title: Stadfest fjerning av rolle
1913       heading: Stadfest fjerning av rolle
1914       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1915         "%{name}"?
1916       confirm: Stadfest
1917       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1918         og rolle er gyldig.
1919   user_blocks:
1920     model:
1921       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1922         blokkering.
1923       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1924     not_found:
1925       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1926       back: Tilbake til indeksen
1927     new:
1928       title: Opprettar blokkering av %{name}
1929       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1930       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1931         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1932         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1933         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1934       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1935       submit: Opprett blokkering
1936       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1937       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1938       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1939       back: Vis alle blokkeringar
1940     edit:
1941       title: Endrar blokkering av %{name}
1942       heading: Endrar blokkering av %{name}
1943       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1944         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1945         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1946       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1947       submit: Oppdater blokkering
1948       show: Vis denne blokkeringa
1949       back: Vis alle blokkeringar
1950       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1951     filter:
1952       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1953       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1954         rullegardinen.
1955     create:
1956       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1957         dei rimeleg med tid til å svare.
1958       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1959         blokkerer dei.
1960       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1961     update:
1962       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1963         henne.
1964       success: Blokkering oppdatert.
1965     index:
1966       title: Brukerblokkeringer
1967       heading: Liste over brukarblokkeringar
1968       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1969     revoke:
1970       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1971       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1972       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1973       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1974       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1975       revoke: Tilbakekall!
1976       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1977     period:
1978       one: 1 time
1979       other: '%{count} timar'
1980     helper:
1981       time_future: Sluttar om %{time}.
1982       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1983       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1984         inn.
1985       time_past: Slutta %{time} sidan.
1986     blocks_on:
1987       title: Blokkeringar av %{name}
1988       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1989       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1990     blocks_by:
1991       title: Blokkeringar av %{name}
1992       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1993       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1994     show:
1995       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1996       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1997       time_future: Sluttar om %{time}
1998       time_past: Slutta %{time} sidan
1999       created: Oppretta
2000       ago: '%{time} sidan'
2001       status: Status
2002       show: Vis
2003       edit: Rediger
2004       revoke: Tilbakekall!
2005       confirm: Er du sikker?
2006       reason: 'Årsak for blokkering:'
2007       back: Vis alle blokkeringar
2008       revoker: 'Tilbakekaller:'
2009       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2010     block:
2011       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2012       show: Vis
2013       edit: Rediger
2014       revoke: Tilbakekall!
2015     blocks:
2016       display_name: Blokkert brukar
2017       creator_name: Oppretta av
2018       reason: Årsak for blokkering
2019       status: Status
2020       revoker_name: Tilbakekalt av
2021       showing_page: Side %{page}
2022       next: Neste »
2023       previous: « Forrige
2024   notes:
2025     comment:
2026       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2027       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2028       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2029       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2030       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2031       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2032       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2033       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2034     rss:
2035       title: OpenStreetMap-merknadar
2036     entry:
2037       comment: Kommentar
2038       full: Fullstendig merknad
2039     mine:
2040       heading: '%{user} sine merknadar'
2041       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2042       id: ID
2043       creator: Skapar
2044       description: Skildring
2045       created_at: Oppretta den
2046       last_changed: Sist endra
2047       ago_html: '%{when} sidan'
2048   javascripts:
2049     close: Lat att
2050     share:
2051       title: Del
2052       cancel: Avbryt
2053       image: Bilde
2054       link: Lenkje eller HTML
2055       long_link: Lenkje
2056       short_link: Kortlenkje
2057       geo_uri: Geo-URI
2058       embed: HTML
2059       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2060       format: 'Format:'
2061       scale: 'Skala:'
2062       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2063       download: Last ned
2064       short_url: Kort-URL
2065       include_marker: Inkluder markør
2066       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2067       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2068       view_larger_map: Vis større kart
2069       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2070     embed:
2071       report_problem: Rapporter eit problem
2072     key:
2073       title: Kartsymbol
2074       tooltip: Kartsymbol
2075       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2076     map:
2077       zoom:
2078         in: Vis større
2079         out: Vis mindre
2080       locate:
2081         title: Vis plassering
2082         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2083       base:
2084         standard: Standard
2085         cycle_map: Sykkelkart
2086         transport_map: Transport-kart
2087         hot: Humanitært
2088       layers:
2089         header: Kartlag
2090         notes: Kartmerknadar
2091         data: Kartdata
2092         gps: Offentlege GPS-sporingar
2093         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2094         title: Lag
2095       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2096       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2097     site:
2098       edit_tooltip: Rediger kartet
2099       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2100       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2101       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2102       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2103       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2104       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2105     changesets:
2106       show:
2107         comment: Kommentar
2108         subscribe: Abonnér
2109         unsubscribe: Avslutt abonnement
2110         hide_comment: gøym
2111         unhide_comment: vis
2112     notes:
2113       new:
2114         add: Legg til merknad
2115       show:
2116         hide: Gøym
2117         resolve: Løys
2118         reactivate: Reaktiver
2119         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2120         comment: Kommenter
2121     directions:
2122       ascend: Stigande
2123       engines:
2124         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2125         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2126         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2127         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2128         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2129         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2130         osrm_car: Bil (OSRM)
2131       descend: Fallande
2132       directions: Vegskildringar
2133       distance: Avstand
2134       errors:
2135         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2136         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2137       instructions:
2138         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2139         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2140         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2141         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2142         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2143           %{name}
2144         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2145         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2146         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2147         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2148         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2149         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2150         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2151         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2152         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2153         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2154           %{name}
2155         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2156         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2157         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2158         via_point_without_exit: (via punkt)
2159         follow_without_exit: Følg %{name}
2160         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2161         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2162         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2163         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2164         destination_without_exit: Nå målet
2165         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2166         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2167         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2168         unnamed: namnlaus veg
2169         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2170       time: Tid
2171     query:
2172       node: Node
2173       way: Veg
2174       relation: Relasjon
2175       nothing_found: Ingen treff
2176       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2177       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2178     context:
2179       directions_from: Vegskildring herifrå
2180       directions_to: Vegskildring hit
2181       add_note: Legg til ein merknad her
2182       show_address: Vis adresse
2183       query_features: Søkjefunksjonar
2184       centre_map: Sentrer kartet her
2185   redactions:
2186     edit:
2187       description: Skildring
2188       heading: Rediger maskering
2189       submit: Lagre markering
2190       title: Rediger relasjon
2191     index:
2192       empty: Ingen maskeringar å vise.
2193       heading: Liste over maskeringar
2194       title: Liste over maskeringar
2195     new:
2196       description: Skildring
2197       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2198       submit: Lag maskering
2199       title: Lagar ein ny maskering
2200     show:
2201       description: 'Skildring:'
2202       heading: Visar maskering "%{title}"
2203       title: Visar maskering
2204       user: 'Oppretta av:'
2205       edit: Endre denne maskeringa
2206       destroy: Fjern denne maskeringa
2207       confirm: Er du sikker?
2208     create:
2209       flash: Maskering oppretta.
2210     update:
2211       flash: Endringar lagra.
2212     destroy:
2213       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2214         maskeringa før du ødeleger den.
2215       flash: Maskering ødelagd.
2216       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2217 ...