Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / bs.yml
1 # Messages for Bosnian (bosanski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Alenmahovic
5 # Author: CERminator
6 # Author: DzWiki
7 bs: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tijelo
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina (Latitude)
15         longitude: Geografska dužina (Longitude)
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tijelo
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina (Latitude)
29         longitude: Geografska dužina (Longitude)
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime za prikaz
39         email: E-mail
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Kontrole pristupa
44       changeset: Set promjena
45       changeset_tag: Oznaka seta promjena
46       country: Država
47       diary_comment: Komentar dnevnika
48       diary_entry: Unos dnevnika
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvjestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stara relacija
58       old_relation_member: Stari član relacije
59       old_relation_tag: Oznaka stare relacije
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka stare putanje
63       relation: Relacija
64       relation_member: Član relacije
65       relation_tag: Oznaka relacije
66       session: Sesija
67       trace: Trasa
68       tracepoint: Tačka trase
69       tracetag: Oznaka trase
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnička značka
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka putanje
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Čini se da su vam kolačići onemogućeni, molimo omogućite kolačiće u vašem pregledniku prije nastavka.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-u je blokiran. Prijavite se na web upravljačku ploču da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno suspendovan. Molimo da se prijavite na web upravljačku ploču da pogledate Uslove za doprinosioce. Ne morate se složiti, ali ih morate pogledati.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Set promjena: %{id}"
87       changesetxml: XML seta promjena
88       feed: 
89         title: Set promjena %{id}
90         title_comment: Set promjena %{id} - %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Set promjena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Okvir obuhvata:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: Sadrži sljedeće %{count} čvorove
101         one: "Sadrži sljedeći %{count} čvor:"
102         other: "Sadrži sljedećih %{count} ćvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Sadrži sljedeće %{count} relacije:"
105         one: "Sadrži sljedeću %{count} relaciju:"
106         other: "Sadrži slijedećih %{count} relacija:"
107       has_ways: 
108         few: "Sadrži sljedeće %{count} putanje:"
109         many: "Sadrži sljedećih %{count} putanja:"
110         one: "Sadrži sljedeću %{count} putanju:"
111         other: "Sadrži slijedećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Okvir obuhvata nije pohranjen za ovaj set promjena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Izbrisano:"
117       deleted_by: "Izbrisano od strane:"
118       edited_at: "Uređeno:"
119       edited_by: "Uređeno od strane:"
120       in_changeset: "U setu promjena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Izbrisano
127       edit: 
128         area: Urediti područje
129         node: Urediti čvor
130         relation: Urediti relaciju
131         way: Urediti putanju
132       larger: 
133         area: Pogledati područje na većoj karti
134         node: Pogledati čvor na većoj karti
135         relation: Pogledati relaciju na većoj karti
136         way: Pogledati putanju na većoj karti
137       loading: Učitavanje...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sljedeći set promjena
141         next_node_tooltip: Sljedeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sljedeća relacija
143         next_way_tooltip: Sljedeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni set promjena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodna relacija
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: "Pogledati promjene korisnika:  %{user}"
150         next_changeset_tooltip: Sljedeća promjena od strane %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Prethodno uređeno od strane %{user}
152     node: 
153       download_xml: Preuzmi XML
154       edit: Urediti čvor
155       node: Čvor
156       node_title: "Čvor: %{node_name}"
157       view_history: Pregled historije
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinate:"
160       part_of: "Dio od:"
161     node_history: 
162       download_xml: Preuzmi XML
163       node_history: Historija čvora
164       node_history_title: "Historija čvora: %{node_name}"
165       view_details: Vidjeti detalje
166     not_found: 
167       sorry: Žao nam je, ali %{type} sa ID %{id}, se ne može naći.
168       type: 
169         changeset: Set promjena
170         node: čvor
171         relation: relacija
172         way: putanja
173     paging_nav: 
174       of: od
175       showing_page: Prikazana stranica
176     redacted: 
177       message_html: Verzija %{version} ovoga %{type} ne može biti prikazana s obzirom da je u procesu redakcije. Molimo pogledajte %{redaction_link} za detalje.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: čvor
181         relation: relacija
182         way: putanja
183     relation: 
184       download_xml: Preuzeti XML
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Pregled historije
188     relation_details: 
189       members: "Članovi:"
190       part_of: "Dio od:"
191     relation_history: 
192       download_xml: Preuzeti XML
193       relation_history: Historija relacije
194       relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
195       view_details: Vidjeti detalje
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
198       type: 
199         node: Čvor
200         relation: Relacija
201         way: Putanja
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Podaci
204       data_layer_name: Pretražiti podatke na karti
205       details: Detalji
206       edited_by_user_at_timestamp: Uređeno od strane %{user} u %{timestamp}
207       hide_areas: Sakriti područja
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Učitati podatke
210       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} značajki. Općenito, neki se web preglednici ne mogu nositi sa prikazom tolike količine podataka. Inače, preglednici najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} značajki istovremeno: ukoliko radite još nešto, to može usporiti preglednik ili ga zalediti. Ako ste sigurni da želite prikazati ove podtake, možete to učiniti klikom na dugme ispod."
211       loading: Učitavanje...
212       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
213       object_list: 
214         api: Preuzeti ovo područje iz API
215         back: Prikazati spisak objekata
216         details: Detalji
217         heading: Spisak objekata
218         history: 
219           type: 
220             node: Čvor %{id}
221             way: Putanja %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Čvor %{id}
225             way: Putanja %{id}
226         type: 
227           node: Čvor
228           way: Putanja
229       private_user: privatni korisnik
230       show_areas: Prikazati područja
231       show_history: Prikazati historiju
232       unable_to_load_size: "Ne može se učitati: Okvir obuhvata veličine %{bbox_size} je prevelik (mora biti manji od %{max_bbox_size})"
233       view_data: Prikazati podatke za trenutni prikaz karte
234       wait: Pričekajte...
235       zoom_or_select: Uvećati ili izabrati područje karte za pregled
236     tag_details: 
237       tags: "Oznake:"
238       wiki_link: 
239         key: Wiki stranica opisa za oznaku %{key} (tag)
240         tag: Wiki stranica opisa za oznaku %{key}=%{value} (tag)
241       wikipedia_link: Članak o %{page} na Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Žao mi je, podacima za %{type} sa id %{id}, je trebalo previše da se preuzmu.
244       type: 
245         changeset: Set promjena
246         node: čvor
247         relation: relacija
248         way: putanja
249     way: 
250       download_xml: Preuzeti XML
251       edit: Urediti putanju
252       view_history: Pregled historije
253       way: Putanja
254       way_title: "Putanja: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: takođe dio putanje %{related_ways}
258         other: takođe dio putanja %{related_ways}
259       nodes: "Čvorovi:"
260       part_of: "Dio od:"
261     way_history: 
262       download_xml: Preuzeti XML
263       view_details: Prikazati detalje
264       way_history: Historija putanje
265       way_history_title: "Povijest putanje: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonimno
269       big_area: (veliko)
270       no_comment: (ništa)
271       no_edits: (nema uređivanja)
272       show_area_box: Prikazati okvir područja
273       still_editing: (još uređuje)
274       view_changeset_details: Pregled detalja o setu promjena
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Sljedeća »
277       previous: « Prethodna
278       showing_page: Prikaz stranice %{page}
279     changesets: 
280       area: Područje
281       comment: Komentar
282       id: ID
283       saved_at: Spremljeno
284       user: Korisnik
285     list: 
286       description: Nedavne izmjene
287       description_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
288       description_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
289       description_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
290       description_user: Setovi promjena od %{user}
291       description_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
292       empty_anon_html: Još uvijek nije bilo uređivanja
293       empty_user_html: Izgleda da niste još uvijek ništa uredili. Da bi ste započeli, otiđite na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_Guide'>Vodič za početnike</a>.
294       heading: Setovi promjena
295       heading_bbox: Setovi promjena
296       heading_friend: Setovi promjena
297       heading_nearby: Setovi promjena
298       heading_user: Setovi promjena
299       heading_user_bbox: Setovi promjena
300       title: Setovi promjena
301       title_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
302       title_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
303       title_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
304       title_user: Setovi promjena od %{user}
305       title_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Žao nam je, listi seta promjena koju ste tražili je predugo trajalo za preuzimanje.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: "%{ago} prije"
311       comment: Komentar
312       has_commented_on: "%{display_name} je komentirao/la sljedeće unose u dnevnik"
313       newer_comments: Noviji komentari
314       older_comments: Stariji komentari
315       post: Post
316       when: Kada
317     diary_comment: 
318       comment_from: Komentar od %{link_user} u %{comment_created_at}
319       confirm: Potvrditi
320       hide_link: Sakriti ovaj komentar
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: "%{count} komentar"
324         other: "%{count} komentara"
325         zero: nema komentara
326       comment_link: Komentirati ovaj zapis
327       confirm: Potvrditi
328       edit_link: Urediti ovaj unos
329       hide_link: Sakriti ovaj unos
330       posted_by: "Postavljeno od %{link_user} u %{created} na jeziku: %{language_link}"
331       reply_link: Odgovoriti na ovaj zapis
332     edit: 
333       body: "Tijelo:"
334       language: "Jezik:"
335       latitude: Geografska širina (Latitude)
336       location: "Lokacija:"
337       longitude: Geografska dužina (Longitude)
338       marker_text: Lokacija unosa u dnevnik
339       save_button: Spremiti
340       subject: "Predmet:"
341       title: Urediti unos u dnevniku
342       use_map_link: korisititi kartu
343     feed: 
344       all: 
345         description: Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika
346         title: Unosi u OpenStreetMap dnevniku
347       language: 
348         description: "Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika na jeziku: %{language_name}"
349         title: "Unosi u OpenStreetMap dnevnik na jeziku: %{language_name}"
350       user: 
351         description: Nedavni unosi u OpenStreetMap dnevnik od %{user}
352         title: Unosi u OpenStreetMap dnevnik za korisnika %{user}
353     list: 
354       in_language_title: "Unosi u dnevnik na jeziku: %{language}"
355       new: Novi unos u dnevnik
356       new_title: Napravite novi unos u vaš dnevnik
357       newer_entries: Noviji unosi
358       no_entries: Nema unosa u dnevniku
359       older_entries: Stariji unosi
360       recent_entries: "Nedavni unosi u dnevnik:"
361       title: Dnevnici korisnika
362       title_friends: Dnevnici prijatelja
363       title_nearby: Dnevnici obližnjih korisnika
364       user_title: Dnevnik od %{user}
365     location: 
366       edit: Urediti
367       location: "Lokacija:"
368       view: Pogledati
369     new: 
370       title: Novi unos u dnevnik
371     no_such_entry: 
372       body: Žao mi je, ne postoji unos u dnevniku ili komentar sa id %{id}. Provjerite ispravnost upisa, ili poveznice na koju ste kliknuli.
373       heading: "Nema unosa sa id: %{id}"
374       title: Nema takvog unosa u dnevnik
375     view: 
376       leave_a_comment: Ostaviti komentar
377       login: Prijava
378       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da bi ostavili komentar"
379       save_button: Spremiti
380       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
381       user_title: Dnenvnik korisnika %{user}
382   editor: 
383     default: Zadano (currently %{name})
384     potlatch: 
385       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
386       name: Potlatch 1
387     potlatch2: 
388       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
389       name: Potlatch 2
390     remote: 
391       description: Udaljena kontrola (JOSM ili Merkaartor)
392       name: Udaljena kontrola
393   export: 
394     start: 
395       add_marker: Dodati marker na kartu
396       area_to_export: Područje za izvoz
397       embeddable_html: HTML kod sa mogućnošću za umetanje
398       export_button: Izvoz
399       export_details: OpenStreetMap podaci je licenciran pod <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License dozvolom</a> (ODbL).
400       format: Format
401       format_to_export: Format za izvoz
402       image_size: Veličina slike
403       latitude: "Lat:"
404       licence: Dozvola
405       longitude: "Lon:"
406       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
407       map_image: Slika karte (prikazuje standardni sloj)
408       max: najviše
409       options: Opcije
410       osm_xml_data: OpenStreetMap XML podaci
411       output: Izlaz
412       paste_html: Zalijepiti HTML za umetanje na web stranicu
413       scale: Skala
414       too_large: 
415         body: Ovo područje je preveliko da bi se izvezlo kao OpenStreetMap XML podaci. Molimo povećajte (zoom) ili odaberite manje područje.
416         heading: Područje je preveliko
417       zoom: Uvećanje
418     start_rjs: 
419       add_marker: Dodati marker na kartu
420       change_marker: Promjeniti poziciju markera
421       click_add_marker: Kliknuti za dodavanje markera na kartu
422       drag_a_box: Povući okvir na karti za odabir područja
423       export: Izvoz
424       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Lokacija sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames-a</a>
429         osm_nominatim: Lokacija sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatima</a>
430       types: 
431         cities: Gradovi
432         places: Mjesta
433         towns: Manji gradovi
434     direction: 
435       east: istočno
436       north: sjeverno
437       north_east: sjeveroistočno
438       north_west: sjeverozapadno
439       south: južno
440       south_east: jugoistočno
441       south_west: jugozapadno
442       west: zapadno
443     distance: 
444       one: oko 1km
445       other: oko %{count}km
446       zero: manje od 1km
447     results: 
448       more_results: Više rezultata
449       no_results: Nema pronađenih rezultata
450     search: 
451       title: 
452         ca_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
453         geonames: Rezultati sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         latlon: Rezultati sa <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
455         osm_nominatim: Rezultati sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456         uk_postcode: Rezultati sa <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
457         us_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
458     search_osm_nominatim: 
459       admin_levels: 
460         level10: Granica predgrađa
461         level2: Granica države
462         level4: Granice pokrajine
463         level5: Granica regije
464         level6: Granica okruga
465         level8: Granica grada
466         level9: Granica sela
467       prefix: 
468         aeroway: 
469           aerodrome: Aerodrom
470           apron: Dio piste (područje za parking)
471           gate: Prilaz
472           helipad: Sletište za helikopter
473           runway: Pista
474           taxiway: Rulna staza
475           terminal: Terminal
476         amenity: 
477           WLAN: WiFi pristup
478           airport: Aerodrom
479           arts_centre: Centar umjetnosti
480           artwork: Umjetnine
481           atm: Bankomat
482           auditorium: Auditorij
483           bank: Banka
484           bar: Bar
485           bbq: Gril
486           bench: Klupa
487           bicycle_parking: Biciklistički parking
488           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikala
489           biergarten: Beer Garden (serviranje piva)
490           brothel: Bordel
491           bureau_de_change: Mjenjačnica
492           bus_station: Autobuska stanica
493           cafe: Caffe bar
494           car_rental: Rent-a-car
495           car_sharing: Carsharing
496           car_wash: Autopraonica
497           casino: Kazino
498           charging_station: Stanica za punjenje
499           cinema: Kino
500           clinic: Klinika
501           club: Klub
502           college: Koledž
503           community_centre: Društveni centar
504           courthouse: Sud
505           crematorium: Krematorij
506           dentist: Zubar
507           doctors: Doktor
508           dormitory: Studentski dom
509           drinking_water: Voda za piće
510           driving_school: Autoškola
511           embassy: Ambasada
512           emergency_phone: S.O.S. Telefon
513           fast_food: Fast food
514           ferry_terminal: Trajektni terminal
515           fire_hydrant: Hidrant
516           fire_station: Vatrogasna stanica
517           food_court: Dvorište restorana
518           fountain: Fontana
519           fuel: Benzinska pumpa
520           grave_yard: Groblje
521           gym: Fitness centar
522           hall: Dvorana
523           health_centre: Zdravstveni centar
524           hospital: Bolnica
525           hotel: Hotel
526           hunting_stand: Lovačka čeka
527           ice_cream: Sladoled
528           kindergarten: Dječiji vrtić
529           library: Biblioteka
530           market: Tržnica
531           marketplace: Tržnica
532           mountain_rescue: Gorska služba spašavanja
533           nightclub: 'Noćni klub'
534           nursery: Čuvanje djece
535           nursing_home: Starački dom
536           office: Kancelarija
537           park: Park
538           parking: Parking
539           pharmacy: Apoteka
540           place_of_worship: Bogomolja
541           police: Policija
542           post_box: Poštanski sandučić
543           post_office: Pošta
544           preschool: Predškolska ustanova
545           prison: Zatvor
546           pub: Pub
547           public_building: Ustanova
548           public_market: Javna tržnica
549           reception_area: Recepcija
550           recycling: Reciklažna stanica
551           restaurant: Restoran
552           retirement_home: Dom penzionera
553           sauna: Sauna
554           school: Škola
555           shelter: Sklonište
556           shop: Trgovina
557           shopping: Trgovački centar
558           shower: Tuš
559           social_centre: Društveni centar
560           social_club: Društveni klub
561           studio: Studio
562           supermarket: Supermarket
563           swimming_pool: Bazen
564           taxi: Taxi
565           telephone: Telefonska govornica
566           theatre: Teatar
567           toilets: WC
568           townhall: Gradska Vijećnica
569           university: Univerzitet
570           vending_machine: Automat
571           veterinary: Veterinar
572           village_hall: Seoski Dom
573           waste_basket: Kanta za otpatke
574           wifi: WiFi pristup
575           youth_centre: Centar za omladinu
576         boundary: 
577           administrative: Administrativna granica
578           census: Popisna granica
579           national_park: Nacionalni park
580           protected_area: Zaštićeno područje
581         bridge: 
582           aqueduct: Akvadukt
583           suspension: Viseći most
584           swing: Obrtni most
585           viaduct: Vijadukt
586           "yes": Most
587         building: 
588           "yes": Građevina
589         highway: 
590           bridleway: Konjička staza
591           bus_guideway: Autobuska traka
592           bus_stop: Autobusko stajalište
593           byway: Prečica
594           construction: Autoput u izgradnji
595           cycleway: Biciklistička staza
596           emergency_access_point: S.O.S. tačka pristupa
597           footway: Pješačka staza
598           ford: Gaz
599           living_street: Ulica smirenog prometa
600           milestone: Miljokaz
601           minor: Drugorazredna cesta
602           motorway: Autocesta
603           motorway_junction: Čvor (autoputa)
604           motorway_link: Autoput (pristupna cesta)
605           path: Staza
606           pedestrian: Pješački put
607           platform: Platforma
608           primary: Državna cesta
609           primary_link: Državna cesta
610           raceway: Trkalište
611           residential: Ulica
612           rest_area: Područje za odmor
613           road: Cesta
614           secondary: Sekundarna cesta
615           secondary_link: Sekundarna cesta
616           service: Servisna cesta
617           services: Autoput - usluge
618           speed_camera: Kamera za kontrolu brzine
619           steps: Stepenice
620           stile: Prijelaz preko ograde
621           tertiary: Lokalna cesta
622           tertiary_link: Lokalna cesta
623           track: Makadam
624           trail: Staza
625           trunk: Brza cesta
626           trunk_link: Prilaz brzoj cesti
627           unclassified: Neklasificirana cesta
628           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
629         historic: 
630           archaeological_site: Arheološko nalazište
631           battlefield: Bojno polje
632           boundary_stone: Granični kamen
633           building: Građevina
634           castle: Dvorac
635           church: Crkva
636           fort: Utvrđenje
637           house: Kuća
638           icon: Ikona
639           manor: Zamak
640           memorial: Memorijal
641           mine: Rudnik
642           monument: Spomenik
643           museum: Muzej
644           ruins: Ruševine
645           tower: Toranj
646           wayside_cross: Krajputaš
647           wayside_shrine: Usputni hram
648           wreck: Olupina
649         landuse: 
650           allotments: Vrtovi
651           basin: Bazen
652           brownfield: Zemljište za prenamjenu
653           cemetery: Groblje
654           commercial: Poslovno područje
655           conservation: Zaštićeno područje
656           construction: Gradilište
657           farm: Farma
658           farmland: Polje
659           farmyard: Farma
660           forest: Šuma
661           garages: Garaže
662           grass: Trava
663           greenfield: Greenfield zemljište
664           industrial: Industrijsko područje
665           landfill: Deponija
666           meadow: Livada
667           military: Vojno područje
668           mine: Rudnik
669           nature_reserve: Rezervat prirode
670           orchard: Voćnjak
671           park: Park
672           piste: Ski staza
673           quarry: Kamenolom
674           railway: Željeznica
675           recreation_ground: Rekreacijsko područje
676           reservoir: Rezervoar
677           reservoir_watershed: Razvodnica rezervoara
678           residential: Stambeno područje
679           retail: Trgovina
680           road: Područje ceste
681           village_green: Seoski travnjak
682           vineyard: Vinograd
683           wetland: Močvara
684           wood: Šuma
685         leisure: 
686           beach_resort: Odmaralište - plaža
687           bird_hide: Posmatračnica ptica
688           common: Općinsko zemljište
689           fishing: Ribolovno područje
690           fitness_station: Fitnes centar
691           garden: Vrt
692           golf_course: Golf igralište
693           ice_rink: Klizalište
694           marina: Marina
695           miniature_golf: Minigolf
696           nature_reserve: Rezervat prirode
697           park: Park
698           pitch: Sportski teren
699           playground: Igralište
700           recreation_ground: Teren za rekreaciju
701           sauna: Sauna
702           slipway: Navoz
703           sports_centre: Sportski centar
704           stadium: Stadion
705           swimming_pool: Bazen
706           track: Staza za trčanje
707           water_park: Vodeni park
708         military: 
709           airfield: Vojni aerodrom
710           barracks: Kasarna
711           bunker: Bunker
712         natural: 
713           bay: Zaljev
714           beach: Plaža
715           cape: Rt
716           cave_entrance: Pećina (ulaz)
717           channel: Kanal
718           cliff: Litica
719           crater: Krater
720           dune: Dina
721           feature: Značajka
722           fell: Brdo
723           fjord: Fjord
724           forest: Šuma
725           geyser: Gejzir
726           glacier: Glečer
727           heath: Stepa
728           hill: Brdo
729           island: Ostrvo
730           land: Zemlja
731           marsh: Močvara
732           moor: Močvarno tlo
733           mud: Blato
734           peak: Vrh
735           point: Tačka
736           reef: Greben
737           ridge: Greben
738           river: Rijeka
739           rock: Stijena
740           scree: Krš
741           scrub: Šikara
742           shoal: Sprud
743           spring: Izvor
744           stone: Kamen
745           strait: Tjesnac
746           tree: Drvo
747           valley: Dolina
748           volcano: Vulkan
749           water: Voda
750           wetland: Močvara
751           wetlands: Močvare
752           wood: Šuma
753         office: 
754           accountant: Računovođa
755           architect: Arhitekta
756           company: Kompanija
757           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
758           estate_agent: Agent za nekretnine
759           government: Vladin ured
760           insurance: Ured za osiguranje
761           lawyer: Advokat
762           ngo: Ured NVO
763           telecommunication: Ured telekomunikacija
764           travel_agent: Putnička agencija
765           "yes": Kancelarija
766         place: 
767           airport: Aerodrom
768           city: Grad
769           country: Država
770           county: Kanton
771           farm: Farma
772           hamlet: Zaselak
773           house: Objekat
774           houses: Kuće
775           island: Ostrvo
776           islet: Ostrvce
777           isolated_dwelling: Izolirano stanovanje
778           locality: Lokalitet
779           moor: Močvarno tlo
780           municipality: Općina
781           postcode: Poštanski broj
782           region: Regija
783           sea: More
784           state: Pokrajina/ Entitet
785           subdivision: Podgrupa
786           suburb: Predgrađe/ Gradsko naselje
787           town: Grad
788           unincorporated_area: Slobodna zemlja
789           village: Selo
790         railway: 
791           abandoned: Napuštena pruga
792           construction: Pruga u izgradnji
793           disused: Napuštena pruga
794           disused_station: Željeznička stanica (nije u upotrebi)
795           funicular: Uspinjača
796           halt: Željeznička stanica
797           historic_station: Historijska željeznička stanica
798           junction: Željeznički čvor
799           level_crossing: Pružni prelaz
800           light_rail: Lahka željeznica
801           miniature: Minijaturna željeznica
802           monorail: Jednotračna pruga
803           narrow_gauge: Uskotračna pruga
804           platform: Željeznička platforma
805           preserved: Sačuvana pruga
806           spur: Pruga
807           station: Željeznička stanica
808           subway: Stanica podzemne željeznice
809           subway_entrance: Ulaz u podzemnu željezničku stanicu
810           switch: Skretnica
811           tram: Tramvaj
812           tram_stop: Tramvajska stanica
813           yard: Ranžirni kolodvor
814         shop: 
815           alcohol: Trgovina pićem
816           antiques: Antikviteti
817           art: Atelje
818           bakery: Pekara
819           beauty: Parfumerija
820           beverages: Trgovina pićem
821           bicycle: Trgovina biciklima
822           books: Knjižara
823           butcher: Mesnica
824           car: Autokuća
825           car_parts: Autodijelovi
826           car_repair: Autoservis
827           carpet: Trgovina tepisima
828           charity: Dobrotvorna trgovina
829           chemist: Apoteka
830           clothes: Butik
831           computer: Trgovina kompjutera
832           confectionery: Delikatesa
833           convenience: Prodavnica
834           copyshop: Kopirnica
835           cosmetics: Parfumerija
836           department_store: Robna kuća
837           discount: Diskont
838           doityourself: Uradi sam
839           dry_cleaning: Hemijska čistionica
840           electronics: Trgovina elektronikom
841           estate_agent: Agent za nekretnine
842           farm: Poljo-apoteka
843           fashion: Modna trgovina
844           fish: Ribarnica
845           florist: Cvjećara
846           food: Trgovina prehranom
847           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
848           furniture: Namještaj
849           gallery: Galerija
850           garden_centre: Vrtni centar
851           general: Trgovina mješovitom robom
852           gift: Poklon trgovina
853           greengrocer: Voćarnica
854           grocery: Trgovina prehranom
855           hairdresser: Frizer
856           hardware: Željezarija
857           hifi: Hi-Fi
858           insurance: Osiguranje
859           jewelry: Trgovina nakitom
860           kiosk: Kiosk
861           laundry: Praonica rublja
862           mall: Trgovački centar
863           market: Tržnica
864           mobile_phone: Trgovina mobitelima
865           motorcycle: Moto Shop
866           music: Trgovina muzikom
867           newsagent: Novinar
868           optician: Optičar
869           organic: Trgovina zdrave hrane
870           outdoor: Trgovina za slobodno vrijeme
871           pet: Trgovina za kućne ljubimce
872           photo: Fotograf
873           salon: Salon
874           shoes: Trgovina obućom
875           shopping_centre: Trgovački centar
876           sports: Trgovina sportskom opremom
877           stationery: Papirnica
878           supermarket: Supermarket
879           toys: Trgovina igračkama
880           travel_agency: Putnička agencija
881           video: Videoteka
882           wine: Vinoteka
883         tourism: 
884           alpine_hut: Alpska kuća
885           artwork: Umjetnine
886           attraction: Atrakcija
887           bed_and_breakfast: 'Noćenje i doručak'
888           cabin: Koliba
889           camp_site: Kamp
890           caravan_site: Kamp-kućice (mjesto)
891           chalet: Planinska kuća
892           guest_house: Apartman
893           hostel: Hostel
894           hotel: Hotel
895           information: Informacije
896           lean_to: Nadstrešnica
897           motel: Motel
898           museum: Muzej
899           picnic_site: Piknik-mjesto
900           theme_park: Tematski park
901           valley: Dolina
902           viewpoint: Vidikovac
903           zoo: Zoološki vrt
904         tunnel: 
905           "yes": Tunel
906         waterway: 
907           artificial: Vještački vodotok
908           boatyard: Brodogradilište
909           canal: Kanal
910           connector: Spoj vodnih puteva
911           dam: Brana
912           derelict_canal: Zanemaren kanal
913           ditch: Jarak
914           dock: Dok
915           drain: Odvod
916           lock: Ustava
917           lock_gate: Ustava (vrata)
918           mineral_spring: Mineralni izvor
919           mooring: Sidrište
920           rapids: Brzaci
921           river: Rijeka
922           riverbank: Riječna obala
923           stream: Potok
924           wadi: Suho korito rijeke
925           water_point: Tačka vodotoka
926           waterfall: Vodopad
927           weir: Brana
928   javascripts: 
929     map: 
930       base: 
931         cycle_map: Biciklistička karta
932         standard: Standardni/a
933         transport_map: Transportna karta
934     site: 
935       edit_disabled_tooltip: Uvećati za uređivanje karte
936       edit_tooltip: Urediti kartu
937       history_disabled_tooltip: Uvećajte da biste vidjeli uređivanja za ovo područje
938       history_tooltip: Prikazati izmjene za ovo područje
939   layouts: 
940     community: Zajednica
941     community_blogs: Blogovi zajednice
942     community_blogs_title: Blogovi članova OpenStreetMap zajednice
943     copyright: Autorska prava i dozvola
944     documentation: Dokumentacija
945     documentation_title: Dokumentacija za projekt
946     donate: Podržite OpenStreetMap sa %{link} Hardware Upgrade Fond-om.
947     donate_link_text: doniranje
948     edit: Urediti
949     edit_with: Uredi sa %{editor}
950     foundation: Fondacija
951     foundation_title: OpenStreetMap Fondacija
952     gps_traces: GPS trase
953     gps_traces_tooltip: Upravljanje GPS trasama
954     help: Pomoć
955     help_centre: Centar za pomoć
956     help_title: Stranice pomoći za projekt
957     history: Historija
958     home: Početna
959     intro_1: OpenStreetMap je besplatna, promjenjiva karta cijelog svijeta. Napravili su je ljudi kao što ste Vi.
960     intro_2_create_account: Napravite korisnički račun
961     intro_2_download: preuzimanje
962     intro_2_html: Podaci su besplatni za %{download} i %{use} pod svojom %{license}. %{create_account} da bi ste poboljšali kartu.
963     intro_2_license: otvorena dozvola
964     intro_2_use: korištenje
965     log_in: Prijava
966     log_in_tooltip: Prijavite se sa postojećim korisničkim računom
967     logo: 
968       alt_text: OpenStreetMap logotip
969     logout: Odjava
970     make_a_donation: 
971       text: Donirajte
972       title: Podržite Openstreetmap novčanom donacijom
973     osm_offline: OpenStreetMap baza podataka je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
974     osm_read_only: OpenStreetMap baza podataka je trenutno samo u modu čitanja, dok se ne sprovedu važni radovi na održavanju baze podataka.
975     partners_bytemark: Bytemark Hosting
976     partners_html: Hosting je podržan od strane %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, i drugih %{partners}.
977     partners_ic: Imperial College London
978     partners_partners: partnera
979     partners_ucl: UCL VR Centar
980     sign_up: Otvorite račun
981     sign_up_tooltip: Otvorite korisnički račun za uređivanje
982     tag_line: Slobodna wiki karta Svijeta
983     user_diaries: Dnevnici korisnika
984     user_diaries_tooltip: Prikazati dnevnike korisnika
985     view: Karta
986     view_tooltip: Pogledati kartu
987     wiki: Wiki
988     wiki_title: Wiki stranice projekta
989   license_page: 
990     foreign: 
991       english_link: Engleski original
992       text: U slučaju konflikta između ove prevedene stranice i %{english_original_link}, Engleska stranica ima prednost
993       title: O ovom prevodu
994     legal_babble: 
995       attribution_example: 
996         alt: Primjer kako se navodi zasluga projekta OpenStreetMap na web stranici
997         title: Primjer navođenja zasluge
998       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (under\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> i\nLand Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa amandmanima</a>)."
999       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Sadrži podatke iz GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), i StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1000       contributors_footer_1_html: "Za dalje detalje o ovome, i drugim izvorima koji su korišteni da bi poboljšali OpenStreetMap, molimo pogledajte <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Stranica doprinosilaca</a> na Wiki OpenStreetMap."
1001       contributors_footer_2_html: "  Uvrštenje podataka u OpenStreetMap ne podrazumjeva da se izvorni davatelj podataka podržava OpenStreetMap, pruža bilo kakvu garanciju, ili prihvata bilo kakve obaveze."
1002       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: Sadrži podatke sa Direction Générale des Impôts."
1003       contributors_gb_html: "<strong>Velika Britanija</strong>: Sadrži podatke Ordnance\n   Survey data &copy; Crown copyright and database right\n   2010."
1004       contributors_intro_html: "Naši doprinosioci su hiljade osoba. Mi takođe uključujemo podatke sa otvorenom dozvolom iz nacionalnih kartografskih agencija i drugih izvora, među njima:"
1005       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: Sadrži &copy; AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1006       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: Sadrži podatke izvorno iz\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1007       contributors_title_html: Naši korisnici - doprinosioci
1008       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1009       credit_1_html: "Tražimo da koristite navedete zasluge &ldquo;&copy; OpenStreetMap\ncontributors&rdquo;."
1010       credit_2_html: Gdje je moguće, OpenStreetMap treba biti kao hyperlink na <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>and CC BY-SA to <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ako koristite medij gdje linkovi nisu mogući (npr. tiskane karte), predlažemo da uputite vaše čitatelje na www.openstreetmap.org (proširenjem na &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; za ovo punu adresu) i na www.creativecommons.org.
1011       credit_3_html: "Za pretraživu elektronsku kartu, navođenje zasluge se treba pojaviti u uglu karte. Naprimjer:"
1012       credit_title_html: Kako navesti zasluge OpenStreetMap projekta kao izvora
1013       infringement_1_html: OSM doprinosioci se podsjećaju da nikada ne dodaju podatke sa bilo kojeg izvora koji zadržava autorska prava (npr. Google Maps ili printane karte) bez eksplicitne dozvole od strane autora.
1014       infringement_2_html: Ukoliko vjerujete da je zaštićeni materijal bio dodan bazi podataka OpenStreetMap ili ovom web sajtu, molimo da pogledate našu <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">proceduru skidanja</a> ili uložite prigovor direktno na našu <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online stranicu</a>.
1015       infringement_title_html: Kršenje autorskih prava
1016       intro_1_html: "   OpenStreetMap su <i>otvoreni podaci</i>, licencirani pod <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License dozvolom</a> (ODbL)."
1017       intro_2_html: Slobodni ste kopirati, distribuirati, prenositi i adaptirati naše podatke, sve dok navodite OpenStreetMap i njegove doprinositelje kao izvor. Ukoliko izmijenite ili nadogradite naše podatke, možete distribuirati rezultate samo pod istom licencom. Puni <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pravni tekst</a> objašnjava vaša prava i odgovornosti.
1018       intro_3_html: "Kartografija u našim dijelovima karte, i naša dokumentacija, su licencirani pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencom (CC-BY-SA)."
1019       more_1_html: Čitajte više o korištenju naših podataka na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1020       more_2_html: "Iako su OpenStreetMap podaci otvoreni, mi ne možemo ponuditi besplatni API karte za druge developere (third party).\nVidjeti naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Politika korištenja API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika korištenja dijelova karte</a>\ni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Politika korištenja usluge Nominatim</a>."
1021       more_title_html: Više o
1022       title_html: Autorska prava i dozvola
1023     native: 
1024       mapping_link: počnite sa ucrtavanjem
1025       native_link: BOSANSKI verzija
1026       text: Vi gledate englesku verziju stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili možete prestati čitati o autorskim pravima i %{mapping_link}.
1027       title: O ovoj stranici
1028   message: 
1029     delete: 
1030       deleted: Poruka izbrisana
1031     inbox: 
1032       date: Datum
1033       from: Od
1034       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1035       my_inbox: Moja dolazna pošta
1036       new_messages: 
1037         one: "%{count} nova poruka"
1038         other: "%{count} nove/ih poruke/a"
1039       no_messages_yet: Još uvijek nemate poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1040       old_messages: 
1041         one: "%{count} stara poruka"
1042         other: "%{count} stare poruke"
1043       outbox: odlazna pošta
1044       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1045       subject: Predmet
1046       title: Dolazna pošta
1047     mark: 
1048       as_read: Poruka označena kao pročitana
1049       as_unread: Poruka označena kao nepročitana
1050     message_summary: 
1051       delete_button: Izbrisati
1052       read_button: Označiti kao pročitano
1053       reply_button: Odgovoriti
1054       unread_button: Označiti kao nepročitano
1055     new: 
1056       back_to_inbox: Nazad u dolaznu poštu
1057       body: Tijelo
1058       limit_exceeded: Nedavno ste poslali puno poruke. Pričekajte prije nego pokušate poslati još.
1059       message_sent: Poruka poslana
1060       send_button: Poslati
1061       send_message_to: Poslati novu poruku za %{name}
1062       subject: Predmet
1063       title: Poslati poruku
1064     no_such_message: 
1065       body: Žao nam je nema poruke s tim id.
1066       heading: Nema takve poruke
1067       title: Nema takve poruke
1068     outbox: 
1069       date: Datum
1070       inbox: dolazna pošta
1071       messages: 
1072         one: Poslali ste %{count} poruku
1073         other: Poslali ste %{count} poruke/a
1074       my_inbox: Moj %{inbox_link}
1075       no_sent_messages: Još uvijek nemate poslanih poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1076       outbox: odlazna pošta
1077       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1078       subject: Predmet
1079       title: Odlazna pošta
1080       to: Za
1081     read: 
1082       date: Datum
1083       from: Od
1084       reply_button: Odgovoriti
1085       subject: Predmet
1086       title: Pročitati poruku
1087       to: Za
1088       unread_button: Označiti kao nepročitano
1089       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste tražili da pročitate nije poslana od strane ili tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi ste je pročitali."
1090     reply: 
1091       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste zamoljeni da odgovorite nije poslana tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi odgovorili."
1092     sent_message_summary: 
1093       delete_button: Izbrisati
1094   notifier: 
1095     diary_comment_notification: 
1096       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl} i komentirati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1097       header: "%{from_user} je komentirao tvoj nedavni OpenStreetMap unos u dnevnik sa predmetom %{subject}:"
1098       hi: Zdravo %{to_user},
1099       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je komentirao tvoj unos u dnevnik"
1100     email_confirm: 
1101       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite Vašu e-mail adresu"
1102     email_confirm_html: 
1103       click_the_link: Ako ste ovo Vi, kliknite na link naveden ispod za potvrdu promjene
1104       greeting: Zdravo,
1105       hopefully_you: Netko (nadamo se Vi) bi želio promjeniti svoju e-mail adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1106     email_confirm_plain: 
1107       click_the_link: Ako ste ovo Vi, molimo klinknite na poveznicu ispod da potvrdite promjene.
1108       greeting: Zdravo,
1109     friend_notification: 
1110       befriend_them: Takođe, možete ih dodati kao prijatelja na %{befriendurl}.
1111       had_added_you: "%{user} Vas je dodao kao prijatelja na OpenStreetMap-u."
1112       see_their_profile: Možete vidjeti njihov profil na %{userurl}.
1113       subject: "[OpenStreetMap] %{user} Vas je dodao kao prijatelja"
1114     gpx_notification: 
1115       and_no_tags: i bez oznaka
1116       and_the_tags: "i sa sljedećim oznakama:"
1117       failure: 
1118         failed_to_import: "Import nije uspio. Evo greške:"
1119         more_info_1: Više o neuspjelom GPX importu i kako isto izbjeći
1120         more_info_2: "može se naći na:"
1121         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import nije uspio"
1122       greeting: Zdravo,
1123       success: 
1124         loaded_successfully: "uspješno učitano sa %{trace_points} od mogućih\n%{possible_points} tačaka."
1125         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspješan"
1126       with_description: sa opisom
1127       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1128     lost_password: 
1129       subject: "[OpenStreetMap] Zahtjev za ponovnim postavljanjem lozinke"
1130     lost_password_html: 
1131       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1132       greeting: Zdravo,
1133       hopefully_you: Neko (moguće, Vi) je pitao za ponovno postavljanje lozinke na njihovim e-mail adresama openstreetmap.org računa.
1134     lost_password_plain: 
1135       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1136       greeting: Zdravo,
1137     message_notification: 
1138       header: "%{from_user} Vam je poslao poruku preko OpenStreetMap sa predmetom %{subject}:"
1139       hi: Zdravo %{to_user},
1140     signup_confirm: 
1141       confirm: "Prije nego uradimo bilo šta drugo, moramo potvrditi da je ovaj zahtjev došao od Vas, ako je to istina, molimo Vas da kliknete poveznicu ispod da potvrdite Vaš račun:"
1142       created: Neko (nadamo se Vi) upravo je kreirao račun na %{site_url}.
1143       greeting: Zdravo!
1144       subject: "[OpenStreetMap] Dobrodošli na OpenStreetMap"
1145       welcome: Želimo Vam dobrodošlicu i takođe želimo Vam dati neke dodatne informacije kako bi ste počeli.
1146   oauth: 
1147     oauthorize: 
1148       allow_read_gpx: Pročitajte Vaše privatne GPS trase.
1149       allow_read_prefs: Pročitajte Vaše korisničke postavke.
1150       allow_to: "Dozvoliti klijentskoj aplikaciji da:"
1151       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1152       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1153       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1154       allow_write_prefs: Izmjenite Vaše korisničke postavke.
1155       request_access: "Aplikacija %{app_name} zahtjeva pristup Vašem korisničkom računu:  %{user}. Provjerite želite li da aplikacija ima sljedeće mogućnosti. Možete odabrati koliko joj pristupa želite dopustiti."
1156     revoke: 
1157       flash: Opozvali ste značku za %{application}
1158   oauth_clients: 
1159     create: 
1160       flash: Informacije su uspješno registrirane
1161     destroy: 
1162       flash: Uništena registracija klijent aplikacije
1163     edit: 
1164       submit: Urediti
1165       title: Uredite Vašu aplikaciju
1166     form: 
1167       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1168       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1169       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1170       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1171       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1172       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1173       callback_url: URL za povratni poziv
1174       name: Ime
1175       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1176       required: Obavezno
1177       support_url: URL podrške
1178       url: URL glavne aplikacije
1179     index: 
1180       application: Ime aplikacije
1181       issued_at: Izdano u
1182       list_tokens: "Sljedeće značke su izdane aplikacijama na vaše ime:"
1183       my_apps: Moje klijentske aplikacije
1184       my_tokens: Moje ovlaštene aplikacije
1185       no_apps: Imate li aplikaciju koju želite registrirati za korištenje sa %{oauth} standardom? Morate registrirati Vašu web aplikaciju prije nego ona može slati OAuth zahtjeve za ovu uslugu
1186       register_new: Registrirajte Vašu aplikaciju
1187       registered_apps: "Imate registrirane slijedeće klijentske aplikacije:"
1188       revoke: Opozvati!
1189       title: Moji OAuth detalji
1190     new: 
1191       submit: Registrirati
1192       title: Registrirajte novu aplikaciju
1193     not_found: 
1194       sorry: Žao mi je, taj se %{type} ne može naći.
1195     show: 
1196       access_url: "URL pristupa znački:"
1197       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1198       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1199       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1200       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1201       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1202       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1203       authorize_url: "URL ovlaštenja:"
1204       confirm: Da li ste sigurni?
1205       delete: Izbrisati klijenta
1206       edit: Urediti detalje
1207       key: "Ključ korisnika:"
1208       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1209       secret: "Tajna korisnika:"
1210       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1 (preporučeno) kao i obični tekst u ssl modu.
1211       title: OAuth detalji za %{app_name}
1212       url: "URL za zahtjev značke:"
1213     update: 
1214       flash: Informacije o klijentu uspješno osvježene
1215   redaction: 
1216     create: 
1217       flash: Redakcija napravljena.
1218     destroy: 
1219       error: Pojavila se greška tokom uništavanja ove redakcije.
1220       flash: Redakcija uništena.
1221       not_empty: Redakcija nije prazna. Molimo poništite sve verzije koje ne pripadaju ovoj redakciji prije nego je uništite.
1222     edit: 
1223       description: Opis
1224       heading: Urediti redakciju
1225       submit: Spremiti redakciju
1226       title: Urediti redakciju
1227     index: 
1228       empty: Nema redakcija za prikaz.
1229       heading: Spisak redakcija
1230       title: Spisak redakcija
1231     new: 
1232       description: Opis
1233       heading: Unijeti informacije za novu redakciju
1234       submit: Napraviti redakciju
1235       title: Pravljenje nove redakcije
1236     show: 
1237       confirm: Da li ste sigurni?
1238       description: "Opis:"
1239       destroy: Ukloniti ovu redakciju
1240       edit: Urediti ovu redakciju
1241       heading: Prikaz redakcije "%{title}"
1242       title: Prikaz redakcije
1243       user: "Kreator:"
1244     update: 
1245       flash: Promjene sačuvane.
1246   site: 
1247     edit: 
1248       anon_edits_link_text: Otkrijte zašto je to tako.
1249       flash_player_required: Potreban Vam je Flash player da bi koristili Potlatch, OpenStreetMap Flash uređivač. Možete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">preuzeti Adobe Flash Player sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Neke druge mogućnosti</a> su takođe dostupne za uređivanje OpenStreetMap-a.
1250       no_iframe_support: Vaš preglednik ne podržava HTML iframes, koji su potrebni za ovu značajku.
1251       not_public: Niste postavili Vaše promjene tako da budu javne.
1252       not_public_description: Ne možete više uređivati kartu dok to ne napravite. Možete promjeniti Vaše promjene u javne sa %{user_page}.
1253       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nije konfiguriran - molimo pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1254       potlatch2_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch 2, trebali bi kliknuti Spremiti.)
1255       potlatch_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch-u, morate odznačiti trenutnu putanju ili tačku, ako uređujete uživo; ili kliknite SPREMITI ako imate to dugme.)
1256       user_page_link: korisnička stranica
1257     index: 
1258       js_1: Koristite internet preglednik koji ne podržava JavaScript, ili ste onemogućili JavaScript.
1259       js_2: OpenStreetMap koristi JavaScript za slippy kartu.
1260       license: 
1261         copyright: Autorska prava OpenStreetMap i doprinosioci, pod otvorenom dozvolom
1262       permalink: Trajni link
1263       remote_failed: Uređivanje nije uspjelo - provjerite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je opcija udaljenog pristupa omogućena
1264       shortlink: Kratki link
1265     key: 
1266       table: 
1267         entry: 
1268           admin: Administrativna granica
1269           allotments: Vrtovi
1270           apron: 
1271             - Parking za avione
1272             - terminal
1273           bridge: Crni rubovi = most
1274           bridleway: Konjička staza
1275           brownfield: Gradilište
1276           building: Značajna zgrada
1277           byway: Prečica
1278           cable: 
1279             - Kabinska žičara
1280             - Uspinjača sa naslonjačem
1281           cemetery: Groblje
1282           centre: Sportski centar
1283           commercial: Poslovno područje
1284           common: 
1285             - Travnjaci
1286             - Livada
1287           construction: Ceste u izgradnji
1288           cycleway: Biciklistička staza
1289           destination: Pristup odredištu
1290           farm: Polja, farme, njive
1291           footway: Pješačka staza
1292           forest: Šume (održavane, od šumarije)
1293           golf: Golf teren
1294           heathland: Stepa
1295           industrial: Industrijsko područje
1296           lake: 
1297             - Jezero
1298             - Rezervoar
1299           military: Vojno područje
1300           motorway: Autoput
1301           park: Park
1302           permissive: Pristup uz dozvolu
1303           pitch: Sportski teren
1304           primary: Državna cesta
1305           private: Privatni pristup
1306           rail: Željeznica
1307           reserve: Rezervat prirode
1308           resident: Stambeno područje
1309           retail: Maloprodajno područje
1310           runway: 
1311             - Aerodromska pista
1312             - Aerodromska rulna staza
1313           school: 
1314             - Škola
1315             - Univerzitet
1316           secondary: Sekundarna cesta
1317           station: Željeznička stanica
1318           subway: Podzemna željeznica
1319           summit: 
1320             - Vrh
1321             - Kota
1322           tourist: Turistička atrakcija
1323           track: Staza
1324           tram: 
1325             - Lahka željeznica
1326             - tramvaj
1327           trunk: Brza cesta
1328           tunnel: Iscrtkani rubovi = tunel
1329           unclassified: Neklasificirana cesta
1330           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
1331           wood: Šume (prirodne, neodržavane)
1332     markdown_help: 
1333       alt: Alt tekst
1334       first: Prvi objekat
1335       heading: Naslov
1336       headings: Naslovi
1337       image: Slika
1338       link: Poveznica
1339       ordered: Uređeni popis
1340       second: Drugi objekat
1341       subheading: Podnaslov
1342       text: Tekst
1343       title_html: Analizirano sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1344       unordered: Neuređeni popis
1345       url: URL
1346     richtext_area: 
1347       edit: Urediti
1348       preview: Pregledati
1349     search: 
1350       search: Pretraga
1351       search_help: "primjer: 'Mostar', 'Ferhadija 1, Sarajevo', ili 'Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Tuzla' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primjera...</a>"
1352       submit_text: Idi
1353       where_am_i: Gdje sam?
1354       where_am_i_title: Opišite trenutnu lokaciju koristeći pretraživač
1355     sidebar: 
1356       close: Zatvoriti
1357       search_results: Rezultati pretrage
1358   time: 
1359     formats: 
1360       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1361   trace: 
1362     create: 
1363       trace_uploaded: Vaša GPS datoteka je spremljena na server i čeka ubacivanje u bazu. Ovo se obično dogodi za pola sata i prije, a e-mail-om će te dobiti obavijest o završetku.
1364       upload_trace: Postaviti GPS trasu
1365     delete: 
1366       scheduled_for_deletion: Trasa raspoređena za brisanje
1367     edit: 
1368       description: "Opis:"
1369       download: preuzimanje
1370       edit: urediti
1371       filename: "Ime datoteke:"
1372       heading: Uređivanje trase %{name}
1373       map: karta
1374       owner: "Vlasnik:"
1375       points: "Tačaka:"
1376       save_button: Sačuvati promjene
1377       start_coord: "Početna koordinata:"
1378       tags: "Oznake:"
1379       tags_help: odvojeno zarezima
1380       title: Uređivanje trase %{name}
1381       uploaded_at: "Postavljeno:"
1382       visibility: "Vidljivost:"
1383       visibility_help: Šta ovo znači?
1384     list: 
1385       empty_html: JNoš uvijek nema ništa ovdje. <a href='%{upload_link}'>Postavite novu trasu</a> ili naučite više o GPS trasiranju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_guide'>wiki stranici</a>.
1386       public_traces: Javne GPS trase
1387       public_traces_from: Javne GPS trase korisnika %{user}
1388       tagged_with: " označeno sa %{tags}"
1389       your_traces: Vaše GPS trase
1390     make_public: 
1391       made_public: Trasa za javnost
1392     offline: 
1393       heading: GPX spremište je offline
1394       message: Sistem za GPX spremanje i postavljanje trenutno nije u funkciji.
1395     offline_warning: 
1396       message: Sistem za GPX upload trenutno nije u funkciji.
1397     trace: 
1398       ago: prije %{time_in_words_ago}
1399       by: od
1400       count_points: "%{count} tačaka"
1401       edit: urediti
1402       edit_map: Urediti kartu
1403       identifiable: MOŽE SE IDENTIFICIRATI
1404       in: u
1405       map: karta
1406       more: više
1407       pending: NA ČEKANJU
1408       private: PRIVATNO
1409       public: JAVNO
1410       trace_details: Pogledati detalje trase
1411       trackable: MOŽE SE PRATITI
1412       view_map: Pogledati kartu
1413     trace_form: 
1414       description: "Opis:"
1415       help: Pomoć
1416       tags: "Oznake:"
1417       tags_help: odvojeno zarezima
1418       upload_button: Postaviti
1419       upload_gpx: Poslati GPX datoteku
1420       visibility: "Vidljivost:"
1421       visibility_help: Šta ovo znači?
1422     trace_header: 
1423       see_all_traces: Pogledati sve trase
1424       see_your_traces: Pogledati vlastite trase
1425       traces_waiting: Imate %{count} trasu/e/a na čekanju za slanje. Uzmite ovo u obzir, i pričekajte da se završe prije slanja novih trasa, da ne blokirate ostale korisnike.
1426       upload_trace: Poslati GPS trasu
1427     trace_optionals: 
1428       tags: Oznake
1429     trace_paging_nav: 
1430       newer: Novije trase
1431       older: Starije trase
1432       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1433     view: 
1434       delete_track: Izbrišite ovu trasu
1435       description: "Opis:"
1436       download: preuzimanje
1437       edit: urediti
1438       edit_track: Uredite ovu trasu
1439       filename: "Ime datoteke:"
1440       heading: Prikaz trase %{name}
1441       map: karta
1442       none: Ništa
1443       owner: "Vlasnik:"
1444       pending: U TOKU
1445       points: "Tačaka:"
1446       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1447       tags: "Oznake:"
1448       title: Prikaz trase %{name}
1449       trace_not_found: Trasa nije pronađena!
1450       uploaded: "Postavljeno:"
1451       visibility: "Vidljivost:"
1452     visibility: 
1453       identifiable: Može se identificirati (prikazan u listi trasa kao onaj koji se može identificirati, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1454       private: Privatni (prikazuje se kao anoniman, neuređene tačke)
1455       public: Javni (prikazan u listi trasa i kao anoniman, neuređene tačke)
1456       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anoniman, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1457   user: 
1458     account: 
1459       contributor terms: 
1460         agreed: Prihvatili ste nove uslove za doprinosioce.
1461         agreed_with_pd: Takođe ste proglasili da će vaše izmjene biti u javnom vlasništvu.
1462         heading: "Uslovi za doprinosioce:"
1463         link text: Šta je ovo?
1464         not yet agreed: Niste još uvijek prihvatili nove uslove za doprinosioce.
1465         review link text: Molimo Vas da slijedite ovaj link kada vam bude prikladno da pregledate i prihvatite nove uslove za doprinosioce.
1466       current email address: "Trenutna e-mail adresa:"
1467       delete image: Ukloniti trenutnu sliku
1468       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1469       flash update success: Korisničke informacije su uspješno osvježene.
1470       flash update success confirm needed: Korisničke informacije su uspješno osvježene. Provjerite e-mail za porukom za potvrdu nove e-mail adrese.
1471       gravatar: 
1472         gravatar: Koristiti Gravatar
1473         link text: Šta je ovo?
1474       home location: "Matična lokacija:"
1475       image: "Slika:"
1476       image size hint: (kvadratne slike od barem 100x100 piksela su najbolje)
1477       keep image: Zadržati trenutnu sliku
1478       latitude: Geografska širina (Latitude)
1479       longitude: Geografska dužina (Longitude)
1480       make edits public button: Napraviti sve moje promjene javnim
1481       my settings: Moja podešavanja
1482       new email address: "Nova e-mail adresa:"
1483       new image: Dodati sliku
1484       no home location: Niste unijeli Vašu matičnu lokaciju.
1485       openid: 
1486         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1487         link text: Šta je ovo?
1488         openid: OtvoreniID
1489       preferred editor: "Preferirani uređivač:"
1490       preferred languages: "Preferirani jezici:"
1491       profile description: "Opis profila:"
1492       public editing: 
1493         disabled: Onemogućno i ne mogu se uređivati podaci, sva prethodna uređivanja su anonimna.
1494         disabled link text: Zašto ja ne mogu uređivati?
1495         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1496         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1497         enabled link text: Šta je ovo?
1498         heading: "Javno uređivanje:"
1499       public editing note: 
1500         heading: "Javno uređivanje:"
1501         text: Trenutno su vaša uređivanja anonimna i ljudi vam ne mogu poslati poruke ili vidjeti vašu lokaciju. Da bi pokazali vaša uređivanja i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju preko website-a, kliknite na dugme ispod <b>Od promjene 0.6 API-a, samo javni korisnici mogu uređivati karte</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul> <li>Vaša e-mail adrea neće biti otkrivena ako postanete javni.</li> <li>Ova akcija se ne može poništiti i svi novi korisnici su postavljeni kao javni.</li> </ul>
1502       replace image: Zamijeniti trenutnu sliku
1503       return to profile: Vratiti se na profil
1504       save changes button: Sačuvati promjene
1505       title: Urediti korisnički račun
1506       update home location on click: Osvježiti matičnu lokaciju kada kliknem na kartu?
1507     confirm: 
1508       already active: Ovaj račun je već potvrđen.
1509       button: Potvrditi
1510       heading: Potvrditi korisnički  račun
1511       press confirm button: Pritisnuti potvrditi da bi aktivirali Vaš korisnički račun.
1512       unknown token: Izgleda da ta značka ne postoji.
1513     confirm_email: 
1514       button: Potvrditi
1515       failure: E-mail adresa je već potvrđena sa ovom značkom.
1516       heading: Potvrditi promjenu e-mail adrese.
1517       press confirm button: Pritsnite potvrdno dugme ispod da bi ste potvrdili novu e-mail adresu.
1518       success: Vaša e-mail adresa je potvrđena, hvala na uključenju!
1519     confirm_resend: 
1520       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1521       success: Poslali smo novu potvrdu na e-mail %{email} a čim potvrdite svoj račun, moći ćete početi mapirati.<br /><br />Ako koristite antispam sistem koji šalje potvrdu zahtjeva, molimo Vas da provjerite jeli webmaster@openstreetmap.org na tzv. "bijeloj listi", jer nismo u mogućnosti odgovarati na potvrde zahtjeva.
1522     filter: 
1523       not_an_administrator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
1524     go_public: 
1525       flash success: Sva Vaša uređivanja su sada javna i sada vam je dozvoljeno uređivanje.
1526     list: 
1527       confirm: Potvrditi odabrane korisnike
1528       empty: Nisu pronađeni odgovarajući korisnici.
1529       heading: Korisnici
1530       hide: Sakriti odabrane korisnike
1531       showing: 
1532         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1533         other: Prikaz stranice %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1534       summary: "%{name} napravljeno sa %{ip_address} dana %{date}"
1535       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1536       title: Korisnici
1537     login: 
1538       account is suspended: Žao nam je, Vaš račun je suspendovan zbog sumnjive aktivnosti.<br />Molimo kontaktirajte <a href="%{webmaster}">webmastera</a> uoliko želite da diskutujete o ovome.
1539       account not active: Žao nam je, Vaš korisnički račun još nije aktivan. <br /> Molimo vas da koristite poveznicu u e-mailu potvrde da bi ste aktivirali svoj račun, ili <a href="%{reconfirm}">zatražiti novi e-mail potvrde</a> .
1540       auth failure: Žao mi je, ne možemo Vas prijaviti sa ovim detaljima.
1541       create account minute: Otvorite korisnički račun. To traje samo minutu.
1542       email or username: "E-mail adresa ili korisničko ime:"
1543       heading: Prijava
1544       login_button: Prijava
1545       lost password link: Izgubili ste lozinku?
1546       new to osm: Novi na OpenStreetMap?
1547       no account: Nemate korisničko ime?
1548       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1549       openid invalid: Žao nam je, čini se da je Vaš OpenID zlonamjeran
1550       openid missing provider: Žao nam je, ne možemo kontaktirati Vaš provider za OtvoreniID
1551       openid_logo_alt: Prijavite se sa OtvorenimID
1552       openid_providers: 
1553         aol: 
1554           alt: Prijavite se sa AOL OtvorenimID
1555           title: Prijavite se sa AOL računom
1556         google: 
1557           alt: Prijavite se sa Google OtvorenimID
1558           title: Prijavite se sa Google računom
1559         myopenid: 
1560           alt: Prijavite se sa MojOtvoreniID OtvorenimID
1561           title: Prijavite se sa MojOtvoreniID
1562         openid: 
1563           alt: Prijavite se sa URL OtvorenogID
1564           title: Prijavite se sa otvorenimID
1565         wordpress: 
1566           alt: Prijavite se sa Wordpress OtvorenimID
1567           title: Prijavite se sa Wordpress računom
1568         yahoo: 
1569           alt: Prijavite se sa Yahoo OtvorenimID
1570           title: Prijavite se sa Yahoo računom
1571       password: "Lozinka:"
1572       register now: Registrirajte se sada
1573       remember: Zapamti me
1574       title: Prijava
1575       to make changes: Da bi ste mijenjali OpenStreetMap podatke, morate imati korisnički račun.
1576       with openid: "Alternativno molimo koristite Vaš OtvoreniID da se prijavite:"
1577       with username: "Već imate račun OpenStreetMap? Molimo prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom:"
1578     logout: 
1579       heading: Odjava iz OpenStreetMap
1580       logout_button: Odjava
1581       title: Odjava
1582     lost_password: 
1583       email address: "E-mail adresa:"
1584       heading: Zaboravljena lozinka?
1585       help_text: Unesite e-mail adresu koju ste koristili za otvaranje računa i poslaćemo Vam link kojim možete ponovo postaviti lozinku.
1586       new password button: Ponovno postavljanje lozinke
1587       notice email cannot find: Ne možemo pronaći tu e-mail adresu, žao nam je.
1588       notice email on way: Žao mi je što ste je izgubili :-( ali e-mail je na putu tako da je možete pononvo postaviti uskoro.
1589       title: Izgubljena lozinka
1590     make_friend: 
1591       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1592       button: Dodati kao prijatelja
1593       failed: Žao mi je, nije uspjelo dodavanje %{name} kao prijatelja.
1594       heading: Dodati %{user} kao prijatelja?
1595       success: "%{name}  je sada Vaš prijatelj."
1596     new: 
1597       confirm email address: "Potvrditi e-mail adresu:"
1598       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1599       contact_webmaster: Molimo kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> da omogući stvaranje korisničkog računa - pokušaćemo se pozabaviti sa ovim u najkraćem mogućem vremenu.
1600       continue: Nastaviti
1601       display name: "Ime za prikaz:"
1602       display name description: Vaše javno prikazano korisničko ime. Možete ga promjeniti kasnije u postavkama.
1603       email address: "E-mail adresa:"
1604       license_agreement: Kada potvrdite Vaš račun moraćete pristati na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Uslove doprinosioca</a> .
1605       no_auto_account_create: Nažalost nismo u mogućnosti automatski otvarati korisničke račune.
1606       not displayed publicly: Nije javno prikazano (vidi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1607       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1608       openid association: "<p>Vaš OtvoreniID još nije povezan sa OpenStreetMap računom.</p>\n<ul>\n  <li>Ukoliko ste novi na projektu OpenStreetMap, molimo napravite novi račun korištenjem formulara ispod.</li>\n  <li>\n    Ukoliko već imate račun, možete se prijaviti na Vaš račun korištenjem Vašeg korisničkog imena i lozinke i onda uvezati račun sa Vašim OtvorenimID u Vašim korisničkim podešavanjima.\n  </li>\n</ul>"
1609       openid no password: Lozinka nije potrebna sa OtvorenimID, ali neki ekstra alati ili server je još uvijek mogu trebati.
1610       password: "Lozinka:"
1611       terms accepted: Hvala za prihvatanje novih uslova za doprinosioce!
1612       terms declined: Žao nam je da ste odlučili ne prihvatiti nove Uslove za doprinosioce. Za više informacije, molimo pogledajte <a href="%{url}">ovu wiki stranicu</a>.
1613       title: Napravite račun
1614       use openid: Kao alternativu, koristite %{logo} OtvoreniID za prijavu
1615     no_such_user: 
1616       body: Žao mi je, ne postoji korisnik sa imenom %{user}. Molimo provjerite Vaš unos ili da je poveznica na koju ste kliknuli ispravana.
1617       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1618       title: Taj korisnik ne postoji.
1619     popup: 
1620       friend: Prijatelj
1621       nearby mapper: Obližnji maper
1622       your location: Vaša lokacija
1623     remove_friend: 
1624       button: Ukloniti kao prijatelja
1625       heading: Ukloniti %{user} kao prijatelja?
1626       not_a_friend: "%{name} nije jedan od Vaših prijatelja."
1627       success: "%{name} je uklonjen iz prijatelja."
1628     reset_password: 
1629       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1630       flash changed: Vaša lozinka je promjenjena.
1631       flash token bad: Niste pronašli tz značku, možda da provjerite URL?
1632       heading: Ponovno postavljanje lozinke za %{user}
1633       password: "Lozinka:"
1634       reset: Ponovno postavljanje lozinke
1635       title: Ponovno postavljanje lozinke
1636     set_home: 
1637       flash success: Matična lokacija uspješno snimljena.
1638     suspended: 
1639       body: "<p>\n Žao nam je, Vaš je račun automatski suspendiran zbog \n sumnjive aktivnosti. \n</p>\n<p>\n Ova odluka će biti pregledana od strane administratora uskoro, ili \nse možete obratiti %{webmaster}, ako želite razgovarati o tome. \n</p>"
1640       heading: Račun suspendiran
1641       title: Račun suspendiran
1642       webmaster: webmaster
1643     terms: 
1644       agree: Slažem se
1645       consider_pd: Osim gore navedenog ugovora, smatram da su moji doprinosi u javnom vlasništvu (Public Domain)
1646       consider_pd_why: Šta je ovo?
1647       decline: Odbiti
1648       guidance: "Informacija da bi se pomoglo u shvatanju ovih uslova: <a href=\"%{summary}\">Čitljiv sažetak</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1649       heading: Uslovi za doprinosioce
1650       legale_names: 
1651         france: Francuska
1652         italy: Italija
1653         rest_of_world: Ostatak svijeta
1654       legale_select: "Molimo odaberite Vašu zemlju prebivališta:"
1655       read and accept: Molimo Vas da pročitate ugovor ispod i  dapritisnete dugme za potvrdu da prihvatate uslove ovog sporazuma za Vaše postojeće i buduće doprinose.
1656       title: Uslovi za doprinosioce
1657       you need to accept or decline: Molimo pročitajte i onda ili prihvatite ili odbijte nove Uslove za doprinosioce da bi ste nastavili.
1658     view: 
1659       activate_user: aktivirati ovog korisnika
1660       add as friend: dodati kao prijatelja
1661       ago: (%{time_in_words_ago} prije)
1662       block_history: prikazati dobivene blokade
1663       blocks by me: Blokade koje sam postavio/la
1664       blocks on me: Blokade na mene
1665       comments: komentari
1666       confirm: Potvrditi
1667       confirm_user: potvrditi ovog korisnika
1668       create_block: blokirati ovog korisnika
1669       created from: "Napravljeno iz:"
1670       ct accepted: Prihvaćeno prije %{ago}
1671       ct declined: Odbijeno
1672       ct status: "Uslovi za doprinosioce:"
1673       ct undecided: Neodlučen
1674       deactivate_user: deaktivirati ovog korisnika
1675       delete_user: izbrisati ovog korisnika
1676       description: Opis
1677       diary: dnevnik
1678       edits: uređivanja
1679       email address: "E-mail adresa:"
1680       friends_changesets: Pretražiti sve setove promjena prijatelja
1681       friends_diaries: Pretražiti sve unose u dnevnik od prijatelja
1682       hide_user: sakriti ovog korisnika
1683       if set location: Ako namjestite Vašu lokaciju, zgodna karta i stvari će se pojaviti ovdje. Možete namjestiti lokaciju Vašeg boravišta na %{settings_link} stranici.
1684       km away: korisnik udaljen %{count}km
1685       latest edit: "Najnovija izmjena %{ago}:"
1686       m away: "%{count}m daleko"
1687       mapper since: "Maper od:"
1688       moderator_history: prikazati date blokade
1689       my comments: Moji komentari
1690       my diary: Moj dnevnik
1691       my edits: Moje promjene
1692       my settings: Moja podešavanja
1693       my traces: Moje trase
1694       nearby users: Drugi obližnji korisnici
1695       nearby_changesets: Pretražiti sve setove promjena obližnjih korisnika
1696       nearby_diaries: Pretražiti sve unnose u dnevnik od obližnjih korisnika
1697       new diary entry: Novi unos u dnevnik
1698       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1699       no nearby users: Još uvijek nema drugih korisnika koji ucrtavaju na kartu u blizini.
1700       oauth settings: Oauth podešavanja
1701       remove as friend: ukloniti kao prijatelja
1702       role: 
1703         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1704         grant: 
1705           administrator: Dodjeliti pristup za administratora
1706           moderator: Dodjeliti pristup za moderatora
1707         moderator: Ovaj korisnik je moderator
1708         revoke: 
1709           administrator: Opozvati pristup za administatora
1710           moderator: Opozvati pristup za moderatora
1711       send message: Poslati poruku
1712       settings_link_text: postavke
1713       spam score: "Spam ocjena:"
1714       status: "Stanje:"
1715       traces: trase
1716       unhide_user: otkriti ovog korisnika
1717       user location: Lokacija boravišta korisnika
1718       your friends: Vaši prijatelji
1719   user_block: 
1720     blocks_by: 
1721       empty: "%{name} nije napravio/la još nijednu blokadu."
1722       heading: Lista blokada od %{name}
1723       title: Blokade od %{name}
1724     blocks_on: 
1725       empty: "%{name} nije još bio blokiran."
1726       heading: Lista blokada na %{name}
1727       title: Blokade na %{name}
1728     create: 
1729       flash: Napraviti blokadu na korisnika  %{name}.
1730       try_contacting: Molimo da pokušate kontaktirati korisnika prije blokiranja i dati mu razumno vrijeme za odgovor.
1731       try_waiting: Molimo da date korisniku razumno vrijeme da odgovori prije nego ga blokirate.
1732     edit: 
1733       back: Pogledati sve blokade
1734       heading: Uređivanje blokade na %{name}
1735       needs_view: Da li se korisnik mora prijaviti prije nego se očisti blokada?
1736       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1737       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molimo da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1738       show: Pogledati ovu blokadu
1739       submit: Osvježiti blokadu
1740       title: Uređivanje blokade na %{name}
1741     filter: 
1742       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1743       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrijednosti iz drop-down liste.
1744     helper: 
1745       time_future: Završava u %{time}.
1746       time_past: Završeno prije %{time}.
1747       until_login: Aktivno dok se korsnik ne prijavi.
1748     index: 
1749       empty: Blokade još nisu napravljene
1750       heading: Lista blokada korisnika
1751       title: Blokade korisnika
1752     model: 
1753       non_moderator_revoke: Morate biti moderator da opozovete blokadu.
1754       non_moderator_update: Morate biti moderator da napravite ili osvježite blokadu.
1755     new: 
1756       back: Pogledati sve blokade
1757       heading: Pravljenjen blokade na %{name}
1758       needs_view: Korisnik se mora prijaviti da bi se blokada očistila
1759       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1760       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molim da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji, s time da će poruka biti javno vidljiva. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1761       submit: Napraviti blokadu
1762       title: Pravljenje blokade na %{name}
1763       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao da prestane.
1764       tried_waiting: Dao sam dovoljno razumnog vremena korisniku da odgovori.
1765     not_found: 
1766       back: Nazad na index
1767       sorry: Žao mi je, korinička blokada sa ID %{id} se ne može naći.
1768     partial: 
1769       confirm: Da li ste sigurni?
1770       creator_name: Kreator
1771       display_name: Blokirani korisnik
1772       edit: Urediti
1773       next: Sljedeća »
1774       not_revoked: (nije opozvano)
1775       previous: « Prethodna
1776       reason: Razlog za blokadu
1777       revoke: Opozvati!
1778       revoker_name: Opozvano od strane
1779       show: Pokazati
1780       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1781       status: Stanje
1782     period: 
1783       one: 1 sat
1784       other: "%{count} sata/i"
1785     revoke: 
1786       confirm: Jeste li sgurni da želite opozvati ovu blokadu?
1787       flash: Ova blokada je opozvana.
1788       heading: Opoziv blokade na %{block_on} od %{block_by}
1789       past: Blokada je završila prije %{time} i ne može se opozvati sada.
1790       revoke: Opozvati!
1791       time_future: Blokada će završiti za %{time}.
1792       title: Opoziv blokade na %{block_on}
1793     show: 
1794       back: Pogledati sve blokade
1795       confirm: Da li ste sigurni?
1796       edit: Urediti
1797       heading: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1798       needs_view: Korisnik se mora prijaviti prije nego se blokada očisti.
1799       reason: Razlog za blokadu
1800       revoke: Opozvati!
1801       revoker: "Opozivalac:"
1802       show: Pokazati
1803       status: Stanje
1804       time_future: Završava u %{time}
1805       time_past: Završeno prije %{time}
1806       title: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1807     update: 
1808       only_creator_can_edit: Samo moderator koji je napravio blokadu ovo može urediti.
1809       success: Blokada osvježena
1810   user_role: 
1811     filter: 
1812       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1813       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1814       not_a_role: String `%{role}' nije valjana uloga.
1815       not_an_administrator: Samo administratori mogu upravljati ulogama korisnika, a vi niste administrator.
1816     grant: 
1817       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'?
1818       confirm: Potvrditi
1819       fail: Ne možemo dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1820       heading: Potvrditi dodjelu uloge
1821       title: Potvrditi dodjelu uloge
1822     revoke: 
1823       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite opozvati ulogu `%{role}' korisnika `%{name}'?
1824       confirm: Potvrditi
1825       fail: Ne možemo opozvati ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1826       heading: Potvrditi opoziv uloge
1827       title: Potvrditi opoziv uloge