Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: Alvaro Vidal-Abarca
6 # Author: El libre
7 # Author: Gemmaa
8 # Author: Grondin
9 # Author: Jconstanti
10 # Author: Jmontane
11 # Author: Martorell
12 # Author: McDutchie
13 # Author: Micru
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: PerroVerd
16 # Author: Pitort
17 # Author: SMP
18 # Author: Sim6
19 # Author: Solde
20 # Author: Ssola
21 # Author: Toniher
22 # Author: XVEC
23 # Author: 아라
24 ca: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Cos
29       diary_entry: 
30         language: Idioma
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         title: Títol
34         user: Usuari
35       friend: 
36         friend: Amic
37         user: Usuari
38       message: 
39         body: Cos
40         recipient: Destinatari
41         sender: Remitent
42         title: Títol
43       trace: 
44         description: Descripció
45         latitude: Latitud
46         longitude: Longitud
47         name: Nom
48         public: Públic
49         size: Mida
50         user: Usuari
51         visible: Visible
52       user: 
53         active: Actiu
54         description: Descripció
55         display_name: Nom en pantalla
56         email: Adreça electrònica
57         languages: Idiomes
58         pass_crypt: Contrasenya
59     models: 
60       acl: Llista de control d'accés
61       changeset: Conjunt de canvis
62       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
63       country: País
64       diary_comment: Comentari del diari
65       diary_entry: Entrada al diari
66       friend: Amic
67       language: Llengua
68       message: Missatge
69       node: Node
70       node_tag: Etiqueta del node
71       notifier: Notificador
72       old_node: Node antic
73       old_node_tag: Etiqueta del node antic
74       old_relation: Relació antiga
75       old_relation_member: Membre de la relació antiga
76       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
77       old_way: Via antiga
78       old_way_node: Node de la via antiga
79       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
80       relation: Relació
81       relation_member: Membre de la relació
82       relation_tag: Etiqueta de la relació
83       session: Sessió
84       trace: Traça
85       tracepoint: Punt de la traça
86       tracetag: Etiqueta de la traça
87       user: Usuari
88       user_preference: Preferència d'usuari
89       user_token: Testimoni d'usuari
90       way: Via
91       way_node: Node de la via
92       way_tag: Etiqueta de la via
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
98     setup_user_auth: 
99       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
100       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
104       changesetxml: XML del conjunt de canvis
105       feed: 
106         title: Conjunt de canvis %{id}
107         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
108       osmchangexml: XML en format osmChange
109       title: Conjunt de canvis
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Pertany a:"
112       bounding_box: "Caixa contenidora:"
113       box: caixa
114       closed_at: "Tancat el:"
115       created_at: "Creat el:"
116       has_nodes: 
117         one: "Té el següent %{count} node:"
118         other: "Té els següents %{count} nodes:"
119       has_relations: 
120         one: "Té la següent %{count} relació:"
121         other: "Té les següents %{count} relacions:"
122       has_ways: 
123         one: "Té la següent via:"
124         other: "Té les següents %{count} vies:"
125       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
126       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
127     common_details: 
128       changeset_comment: "Comentari:"
129       deleted_at: "Suprimit el:"
130       deleted_by: "Eliminat per:"
131       edited_at: "Editat:"
132       edited_by: "Editat per:"
133       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
134       version: Versió
135     containing_relation: 
136       entry: Relació %{relation_name}
137       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
138     map: 
139       deleted: Suprimit
140       edit: 
141         area: Modifica l'àrea
142         node: Modifica el node
143         note: Edita la nota
144         relation: Modifica la relació
145         way: Modifica la via
146       larger: 
147         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
148         node: Visualitza el node en un mapa més gran
149         note: Mostra la nota en un mapa més gran
150         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
151         way: Visualitza la via en un mapa més gran
152       loading: S'està carregant...
153     navigation: 
154       all: 
155         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
156         next_node_tooltip: Node següent
157         next_note_tooltip: Nota següent
158         next_relation_tooltip: Relació següent
159         next_way_tooltip: Via següent
160         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
161         prev_node_tooltip: Node anterior
162         prev_note_tooltip: Nota anterior
163         prev_relation_tooltip: Relació anterior
164         prev_way_tooltip: Via anterior
165       user: 
166         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
167         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
168         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
169     node: 
170       download_xml: Baixa l'XML
171       edit: Modifica el node
172       node: Node
173       node_title: "Node: %{node_name}"
174       view_history: Mostra l'historial
175     node_details: 
176       coordinates: "Coordenades:"
177       part_of: "Part de:"
178     node_history: 
179       download_xml: Baixa l'XML
180       node_history: Historial del node
181       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
182       view_details: Mostra els detalls
183     not_found: 
184       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
185       type: 
186         changeset: conjunt de canvis
187         node: node
188         relation: relació
189         way: via
190     note: 
191       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
192       at_html: Fa %{when}
193       closed: "Tancat:"
194       closed_title: Nota resolta
195       comments: "Comentaris:"
196       description: "Descripció:"
197       last_modified: "Última modificació:"
198       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
199       opened: "Obert:"
200       title: Nota
201     paging_nav: 
202       of: de
203       showing_page: pàgina
204     redacted: 
205       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
206       redaction: Redacció %{id}
207       type: 
208         node: node
209         relation: relació
210         way: via
211     relation: 
212       download_xml: Baixa l'XML
213       relation: Relació
214       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
215       view_history: Mostra l'historial
216     relation_details: 
217       members: "Membres:"
218       part_of: "Part de:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Baixa l'XML
221       relation_history: Historial de la relació
222       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
223       view_details: Mostra els detalls
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
226       type: 
227         node: Node
228         relation: Relació
229         way: Via
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Informació
232       data_layer_name: Explora les dades del mapa
233       details: Detalls
234       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
235       hide_areas: Oculta les zones
236       history_for_feature: Historial per a %{feature}
237       load_data: Carrega dades
238       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
239       loading: S'està carregant...
240       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
241       notes_layer_name: Navega per les notes
242       object_list: 
243         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
244         back: Torna a la llista d'objectes
245         details: Detalls
246         heading: Llista d'objectes
247         history: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Via %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Node %{id}
254             way: Via %{id}
255         type: 
256           node: Node
257           way: Via
258       private_user: usuari privat
259       show_areas: Mostra les zones
260       show_history: Mostra l'historial
261       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
262       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
263       wait: Espereu...
264       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
265     tag_details: 
266       tags: "Etiquetes:"
267       wiki_link: 
268         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
269         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
271     timeout: 
272       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
273       type: 
274         changeset: conjunt de canvis
275         node: node
276         relation: relació
277         way: via
278     way: 
279       download_xml: Baixa l'XML
280       edit: Modifica la via
281       view_history: Mostra l'historial
282       way: Via
283       way_title: "Via: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: part de la via %{related_ways}
287         other: part de les vies %{related_ways}
288       nodes: "Nodes:"
289       part_of: "Part de:"
290     way_history: 
291       download_xml: Descarrega XML
292       view_details: Mostra els detalls
293       way_history: Historial de la via
294       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anònim
298       big_area: (gran)
299       no_comment: (cap)
300       no_edits: (sense edicions)
301       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
302       still_editing: (encara en edició)
303       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Endavant »
306       previous: « Enrere
307       showing_page: Pàgina %{page}
308     changesets: 
309       area: Àrea
310       comment: Comentari
311       id: ID
312       saved_at: Desat a
313       user: Usuari
314     list: 
315       description: Navega pels canvis recents al mapa
316       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
317       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
318       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
319       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
320       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
321       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
322       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
323       heading: Conjunt de canvis
324       heading_bbox: Conjunt de canvis
325       heading_friend: Conjunts de canvis
326       heading_nearby: Conjunts de canvis
327       heading_user: Conjunt de canvis
328       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
329       title: Conjunt de canvis
330       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
331       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
332       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
333       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
334       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: fa %{ago}
340       comment: Comentari
341       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
342       newer_comments: Comentaris recents
343       older_comments: Comentaris antics
344       post: Publica
345       when: Quan
346     diary_comment: 
347       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
348       confirm: Confirma
349       hide_link: Amaga aquest comentari
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         one: "%{count} comentari"
353         other: "%{count} comentaris"
354         zero: Sense comentaris
355       comment_link: Comenta aquesta entrada
356       confirm: Confirma
357       edit_link: Edita aquesta entrada
358       hide_link: Amaga aquesta entrada
359       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
360       reply_link: Respon a aquesta entrada
361     edit: 
362       body: "Cos del missatge:"
363       language: "Llengua:"
364       latitude: "Latitud:"
365       location: "Ubicació:"
366       longitude: "Longitud:"
367       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
368       save_button: Desa
369       subject: "Assumpte:"
370       title: Edita entrada del diari
371       use_map_link: usa el mapa
372     feed: 
373       all: 
374         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
375         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
376       language: 
377         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
378         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
379       user: 
380         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
381         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
382     list: 
383       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
384       new: Nova Entrada de Diari
385       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
386       newer_entries: Entrades més recents
387       no_entries: No hi ha entrades al diari
388       older_entries: Entrades més antigues
389       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
390       title: Diaris d'usuari/a
391       title_friends: Diaris dels amics
392       title_nearby: Diaris d'amics propers
393       user_title: Diari de %{user}
394     location: 
395       edit: Modifica
396       location: "Ubicació:"
397       view: Mostra
398     new: 
399       title: Nova Entrada de Diari
400     no_such_entry: 
401       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
402       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
403       title: No hi ha entrada al diari com
404     view: 
405       leave_a_comment: Deixa un comentari
406       login: Accés
407       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
408       save_button: Desa
409       title: Diari de %{user} | %{title}
410       user_title: Diari de %{user}
411   editor: 
412     default: Predeterminat (actualment %{name})
413     id: 
414       description: iD (editor al navegador)
415       name: iD
416     potlatch: 
417       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
418       name: Potlatch 1
419     potlatch2: 
420       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
421       name: Potlatch 2
422     remote: 
423       description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
424       name: Control Remot
425   export: 
426     start: 
427       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
428       area_to_export: Àrea a exportar
429       embeddable_html: HTML que es pot incloure
430       export_button: Exporta
431       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
432       format: Format
433       format_to_export: Format d'exportació
434       image_size: Mida de la imatge
435       latitude: "Lat:"
436       licence: Llicència
437       longitude: "Lon:"
438       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
439       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
440       max: màx
441       options: Opcions
442       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
443       output: Sortida
444       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
445       scale: Escala
446       too_large: 
447         body: Aquesta zona és massa gran per ser exportada  com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita o bé una de les següents fonts per descarregar quantitats grans de dades.
448         heading: L'àrea és massa gran
449         other: 
450           title: Altres fonts
451         planet: 
452           title: Planeta OSM
453       zoom: Zoom
454     start_rjs: 
455       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
456       change_marker: Canvia la posició del marcador
457       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
458       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
459       export: Exporta
460       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
461   geocoder: 
462     description: 
463       title: 
464         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466       types: 
467         cities: Ciutats
468         places: Llocs
469         towns: Municipis
470     direction: 
471       east: est
472       north: nord
473       north_east: nord-est
474       north_west: nord-oest
475       south: sud
476       south_east: sud-est
477       south_west: sud-oest
478       west: oest
479     distance: 
480       one: vora 1km
481       other: vora %{count}km
482       zero: menys d'1km
483     results: 
484       more_results: Més resultats
485       no_results: No hi ha resultats
486     search: 
487       title: 
488         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
489         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
490         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
491         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
492         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
493         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
494     search_osm_nominatim: 
495       admin_levels: 
496         level10: Límit de suburbi
497         level2: Frontera
498         level4: Límit d'estat
499         level5: Límit de regió
500         level6: Frontera
501         level8: Límit de municipi
502         level9: Límit de poble
503       prefix: 
504         aerialway: 
505           chair_lift: Telecadira
506           drag_lift: Teleesquí
507           station: Estació de telefèric
508         aeroway: 
509           aerodrome: Aeròdrom
510           apron: Autobús de pista
511           gate: Porta
512           helipad: Helisuperfície
513           runway: Pista d'aterratge
514           taxiway: Carrer de rodada
515           terminal: Terminal
516         amenity: 
517           WLAN: Punt d'accés WiFi
518           airport: Aeroport
519           arts_centre: Centre d'Art
520           artwork: Obra d'art
521           atm: Caixer automàtic
522           auditorium: Auditori
523           bank: Banc
524           bar: Bar
525           bbq: barbacoa
526           bench: Banc
527           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
528           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
529           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
530           brothel: Prostíbul
531           bureau_de_change: Oficina de canvi
532           bus_station: Estació d'autobusos
533           cafe: Cafè
534           car_rental: Lloguer de cotxes
535           car_sharing: Compartició de cotxes
536           car_wash: Rentat de cotxes
537           casino: Casino
538           charging_station: Estació de recàrrega
539           cinema: Cinema
540           clinic: Clínica
541           club: Club
542           college: Institut
543           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
544           courthouse: Jutjat
545           crematorium: Crematori
546           dentist: Dentista
547           doctors: Metges
548           dormitory: Residència Universitària
549           drinking_water: Aigua potable
550           driving_school: Autoescola
551           embassy: Ambaixada
552           emergency_phone: Telèfon d'emergència
553           fast_food: Menjar ràpid
554           ferry_terminal: Terminal de Ferry
555           fire_hydrant: Boca d'incendi
556           fire_station: Parc de bombers
557           food_court: Àrea de restauració
558           fountain: Font
559           fuel: Benzinera
560           grave_yard: Cementiri
561           gym: Gimnàs
562           hall: Ajuntament
563           health_centre: Centre de Salut
564           hospital: Hospital
565           hotel: Hotel
566           hunting_stand: Club de caça
567           ice_cream: Gelat
568           kindergarten: Jardí d'infància
569           library: Biblioteca
570           market: Mercat
571           marketplace: Mercat
572           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
573           nightclub: Club nocturn
574           nursery: Infantil
575           nursing_home: Llar d'Avis
576           office: Oficina
577           park: Parc
578           parking: Pàrquing
579           pharmacy: Farmàcia
580           place_of_worship: Lloc de culte
581           police: Policia
582           post_box: Bustia
583           post_office: Oficina de correus
584           preschool: Pre-Escola
585           prison: Presó
586           pub: Pub
587           public_building: Edifici públic
588           public_market: Mercat Públic
589           reception_area: Àrea de recepció
590           recycling: Punt de reciclatge
591           restaurant: Restaurant
592           retirement_home: Casa de Retirament
593           sauna: Sauna
594           school: Escola
595           shelter: Refugi
596           shop: Botiga
597           shopping: Botigues
598           shower: Dutxa
599           social_centre: Centre social
600           social_club: Club social
601           social_facility: Equipament social
602           studio: Estudi
603           supermarket: Supermercat
604           swimming_pool: Piscina
605           taxi: Taxi
606           telephone: Telèfon públic
607           theatre: Teatre
608           toilets: Banys
609           townhall: Ajuntament
610           university: Universitat
611           vending_machine: Màquina expenedora
612           veterinary: Veterinari
613           village_hall: Casa de la Vila
614           waste_basket: Cistella de Residus
615           wifi: Punt d'accés WiFi
616           youth_centre: Centre juvenil
617         boundary: 
618           administrative: Límit administratiu
619           census: Límit censal
620           national_park: Parc Nacional
621           protected_area: Zona protegida
622         bridge: 
623           aqueduct: Aqüeducte
624           suspension: Pont suspès
625           swing: Pont giratori
626           viaduct: Viaducte
627           "yes": Pont
628         building: 
629           "yes": Edifici
630         emergency: 
631           fire_hydrant: Boca d'incendis
632           phone: Telèfon per a emergències
633         highway: 
634           bridleway: Ferradura
635           bus_guideway: Carril Bus
636           bus_stop: Parada d'autobús
637           byway: Ruta segregada
638           construction: Autopista en construcció
639           cycleway: Ruta per a bicicletes
640           emergency_access_point: Accés d'emergència
641           footway: Sendera
642           ford: Fiord
643           living_street: Carrer habitat
644           milestone: Fita
645           minor: Via secundària
646           motorway: Autopista
647           motorway_junction: Unió d'autopista
648           motorway_link: Carretera d'autopista
649           path: Camí
650           pedestrian: Via Peatonal
651           platform: Perron
652           primary: Carretera Principal
653           primary_link: Carretera principal
654           proposed: Carretera proposada
655           raceway: Vial Ràpid
656           residential: Residencial
657           rest_area: Àrea de descans
658           road: Carretera
659           secondary: Carretera secundària
660           secondary_link: Carretera secundària
661           service: Carretera de Servei
662           services: Serveis en ruta
663           speed_camera: Radar
664           steps: Graons
665           stile: Escala per a travessar reixats
666           street_lamp: Fanal
667           tertiary: Carretera terciària
668           tertiary_link: Carretera terciària
669           track: Pista
670           trail: Sendera o corriol
671           trunk: Autovia de
672           trunk_link: Autovia de
673           unclassified: Sense classificar Road
674           unsurfaced: Pista sense asfaltar
675         historic: 
676           archaeological_site: Lloc arqueològic
677           battlefield: Camp de batalla
678           boundary_stone: Pedra de la frontera
679           building: Edifici
680           castle: Castell
681           church: Església
682           citywalls: Muralles
683           fort: Fortí
684           house: Casa
685           icon: Icona
686           manor: Manor
687           memorial: Memorial
688           mine: Mina
689           monument: Monument
690           museum: Museu
691           ruins: Ruïnes
692           tomb: Tomba
693           tower: Torre
694           wayside_cross: Camí de la creu
695           wayside_shrine: Santuari de carreteres
696           wreck: Wreck
697         landuse: 
698           allotments: Horts
699           basin: Conca
700           brownfield: Brownfield terra
701           cemetery: Cementiri
702           commercial: Zona comercial
703           conservation: Conservació
704           construction: Construcció
705           farm: Granja
706           farmland: Terres de conreu
707           farmyard: Corral
708           forest: Bosc
709           garages: Garatges
710           grass: Herba
711           greenfield: Greenfield terra
712           industrial: Zona industrial
713           landfill: Abocador
714           meadow: Prat
715           military: Zona Militar
716           mine: Mina
717           nature_reserve: Reserva Natural
718           orchard: Verger
719           park: Parc
720           piste: Pista d'aterratge
721           quarry: Pedrera
722           railway: Ferrocarril
723           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
724           reservoir: Embassament
725           reservoir_watershed: Embassament de conca
726           residential: Àrea residencial
727           retail: Al detall
728           road: Zona de carretera
729           village_green: Zona verda
730           vineyard: Vinya
731           wetland: Aiguamoll
732           wood: Fusta
733         leisure: 
734           beach_resort: Beach Resort
735           bird_hide: Aguait
736           common: Terra comú
737           fishing: Àrea de pesca
738           fitness_station: Centre de fitness
739           garden: Jardí
740           golf_course: Camp de golf
741           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
742           marina: Port esportiu
743           miniature_golf: Minigolf
744           nature_reserve: Reserva natural
745           park: Parc
746           pitch: Camp d'esports
747           playground: Parc infantil
748           recreation_ground: Terra de recreació
749           sauna: Sauna
750           slipway: Slipway
751           sports_centre: Centre esportiu
752           stadium: Estadi
753           swimming_pool: Piscina
754           track: Pista
755           water_park: Parc aquàtic
756         military: 
757           airfield: Aeroport militar
758           barracks: Caserna
759           bunker: Búnquer
760         mountain_pass: 
761           "yes": Coll
762         natural: 
763           bay: Badia
764           beach: Platja
765           cape: Cap
766           cave_entrance: Entrada a cova
767           channel: Canal
768           cliff: Cingle
769           crater: Cràter
770           dune: Duna
771           feature: Característica
772           fell: Forest
773           fjord: Fiord
774           forest: Bosc
775           geyser: Guèiser
776           glacier: Glacera
777           heath: Bruguerar
778           hill: Pujol
779           island: Illa
780           land: Terra
781           marsh: Marsh
782           moor: Amarratge
783           mud: Llot
784           peak: Pic
785           point: Punt
786           reef: Escull
787           ridge: Cresta
788           river: Riu
789           rock: Roca
790           scree: Pedregar
791           scrub: Scrub
792           shoal: Banc
793           spring: Deu
794           stone: Pedra
795           strait: Estret
796           tree: Arbre
797           valley: Vall
798           volcano: Volcà
799           water: Aigua
800           wetland: Aiguamoll
801           wetlands: Aiguamolls
802           wood: Bosc
803         office: 
804           accountant: Comptable
805           architect: Arquitecte
806           company: Empresa
807           employment_agency: Agència d'ocupació
808           estate_agent: Immobiliària
809           government: Oficina governamental
810           insurance: Oficina d'assegurances
811           lawyer: Advocat
812           ngo: Oficina d'una ONG
813           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
814           travel_agent: Agència de viatges
815           "yes": Oficina
816         place: 
817           airport: Aeroport
818           city: Ciutat
819           country: País
820           county: Comtat
821           farm: Granja
822           hamlet: Aldea
823           house: Casa
824           houses: Cases
825           island: Illa
826           islet: Illot
827           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
828           locality: Localitat
829           moor: Amarrador
830           municipality: Municipi
831           neighbourhood: Barri
832           postcode: Codi postal
833           region: Regió
834           sea: Mar
835           state: Estat o província
836           subdivision: Subdivisió
837           suburb: Suburbi
838           town: Poble
839           unincorporated_area: Àrea no incorporada
840           village: Aldea
841         railway: 
842           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
843           construction: Ferrocarril en Construcció
844           disused: Ferrocarril en desús
845           disused_station: Estació de tren tancada
846           funicular: Funicular Railway
847           halt: Parada de tren
848           historic_station: Estació de tren antiga
849           junction: Cruïlla de tren
850           level_crossing: Pas a nivell
851           light_rail: Tren lleuger
852           miniature: Ferrocarril en miniatura
853           monorail: Monorail
854           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
855           platform: Andana
856           preserved: Conservat ferrocarril
857           proposed: Ferrocarril proposat
858           spur: Esperó de ferrocarril
859           station: Estació de tren
860           stop: Parada de Ferrocarril
861           subway: Estació de metro
862           subway_entrance: Accés al Metro
863           switch: Punts de ferrocarril
864           tram: Tramvia
865           tram_stop: Parada de tramvia
866           yard: Pati de ferrocarril
867         shop: 
868           alcohol: De llicència
869           antiques: Antiquari
870           art: Galeria d'Art
871           bakery: Fleca
872           beauty: Saló de bellesa
873           beverages: Botiga de begudes
874           bicycle: Tenda de bicicletes
875           books: Llibreria
876           boutique: Boutique
877           butcher: Carnisseria
878           car: Venda de Cotxes
879           car_parts: Peces de cotxes
880           car_repair: Reparació d'automòbils
881           carpet: Botiga de catifes
882           charity: Botiga de caritat
883           chemist: Farmàcia
884           clothes: Botiga de roba
885           computer: Botiga d'informàtica
886           confectionery: Confiteria botiga
887           convenience: Botiga de conveniència
888           copyshop: Copisteria
889           cosmetics: Botiga Cosmètica
890           deli: Botiga de comestibles
891           department_store: Department Store
892           discount: Botiga d'articles de descompte
893           doityourself: Bricolatge
894           dry_cleaning: Tintoreria
895           electronics: Botiga d'electrònica
896           estate_agent: Immobiliària
897           farm: Agrobotiga
898           fashion: Botiga de moda
899           fish: Peixateria
900           florist: Floristeria
901           food: Botiga de menjar
902           funeral_directors: Funeral d'administració
903           furniture: Mobles
904           gallery: Galeria de fotos
905           garden_centre: Centre de jardí
906           general: Magatzem General
907           gift: Botiga de regals
908           greengrocer: Greengrocer
909           grocery: Botiga de queviures
910           hairdresser: Perruqueria o barberia
911           hardware: Botiga de maquinari
912           hifi: Hi-Fi
913           insurance: Homes For Sale
914           jewelry: Joieria
915           kiosk: Quiosc botiga
916           laundry: Bugaderia
917           mall: Centre comercial
918           market: Mercat
919           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
920           motorcycle: Botiga de motocicletes
921           music: Botiga de música
922           newsagent: Quiosc
923           optician: Òptica
924           organic: Botiga d'aliments orgànics
925           outdoor: Botiga exterior
926           pet: Botiga d'animals
927           pharmacy: Farmàcia
928           photo: Botiga de foto
929           salon: Sala d'estar
930           second_hand: Botiga de segona mà
931           shoes: Sabateria
932           shopping_centre: Centre comercial
933           sports: Botiga d'esports
934           stationery: Botiga de papereria
935           supermarket: Supermercat
936           tailor: Sastreria
937           toys: Botiga de joguines
938           travel_agency: Agència de viatges
939           video: Video de la botiga
940           wine: De llicència
941           "yes": Botiga
942         tourism: 
943           alpine_hut: Cabanya alpina
944           artwork: Il·lustració
945           attraction: Atracció
946           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
947           cabin: Cabanya
948           camp_site: Campament
949           caravan_site: Càmping per a caravanes
950           chalet: Xalet
951           guest_house: Alberg
952           hostel: Hostal
953           hotel: Hotel
954           information: Informació
955           lean_to: Nau
956           motel: Motel
957           museum: Museu
958           picnic_site: Àrea de pícnic
959           theme_park: Parc temàtic
960           valley: Vall
961           viewpoint: Mirador
962           zoo: Zoològic
963         tunnel: 
964           culvert: Canonada
965           "yes": Túnel
966         waterway: 
967           artificial: Curs d'aigua artificial
968           boatyard: Drassana
969           canal: Canal
970           connector: Connector de Waterway
971           dam: Dam
972           derelict_canal: Hi Canal
973           ditch: Séquia
974           dock: No obstant això,
975           drain: De drenatge
976           lock: Pany
977           lock_gate: Porta de panys
978           mineral_spring: Mineral primavera
979           mooring: Amarradors
980           rapids: Ràpids
981           river: Riu
982           riverbank: Riverbank
983           stream: Stream
984           wadi: Torrent
985           water_point: Punt d'aigua
986           waterfall: Cascada
987           weir: Weir
988   javascripts: 
989     close: Tanca
990     edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a continuació, feu clic aquí.
991     key: 
992       title: Llegenda
993       tooltip: Llegenda
994       tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
995     map: 
996       base: 
997         cycle_map: Cycle Map
998         mapquest: MapQuest Open
999         standard: Estàndard
1000         transport_map: Mapa de transports
1001       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
1002       layers: 
1003         data: Dades del mapa
1004         header: Capes del mapa
1005         notes: Notes de mapa
1006         overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
1007       locate: 
1008         popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
1009         title: Mostra la meva ubicació
1010       zoom: 
1011         in: Apropar-se
1012         out: Allunyar-se
1013     notes: 
1014       new: 
1015         add: Afegeix una nota
1016         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
1017       show: 
1018         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
1019         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1020         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
1021         comment: Comenta
1022         comment_and_resolve: Comenta i resol
1023         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1024         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
1025         hide: Amaga
1026         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1027         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
1028         permalink: Enllaç permanent
1029         reactivate: Reactivar
1030         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1031         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
1032         resolve: Resol
1033     share: 
1034       cancel: Cancel·la
1035       center_marker: Centra el mapa al marcador
1036       custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
1037       download: Descàrrega
1038       embed: HTML
1039       format: "Format:"
1040       image: Imatge
1041       image_size: La imatge es mostrarà a la capa estàndard amb una mida de
1042       include_marker: Inclou el marcador
1043       link: Enllaç o HTML
1044       long_link: Enllaç
1045       paste_html: Engnaxa l'HTML per inserir-ho a un lloc web
1046       scale: "Escala:"
1047       short_link: Enllaç curt
1048       short_url: URL curta
1049       title: Comparteix
1050       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
1051     site: 
1052       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
1053       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
1054       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
1055       edit_tooltip: Modifica el mapa
1056       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
1057       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
1058   layouts: 
1059     community: Comunitat
1060     community_blogs: Blocs de comunitat
1061     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1062     copyright: Drets d'autor i llicència
1063     data: Dades
1064     documentation: Documentació
1065     documentation_title: Documentació del projecte
1066     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1067     donate_link_text: donatius
1068     edit: Modificació
1069     edit_with: Modifica amb %{editor}
1070     export_data: Exporta les dades
1071     foundation: Fundació
1072     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1073     gps_traces: Traces de GPS
1074     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1075     help: Ajuda
1076     help_centre: Centre d'ajuda
1077     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1078     history: Historial
1079     home: Anar a la localització de casa
1080     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1081     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1082     intro_2_download: baixades
1083     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1084     intro_2_license: llicència oberta
1085     intro_2_use: utilitzades
1086     log_in: inicia una sessió
1087     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1088     logo: 
1089       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1090     logout: Tanca la sessió
1091     make_a_donation: 
1092       text: Feu una donació
1093       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1094     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1095     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1096     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1097     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1098     partners_ic: Imperial College Londres
1099     partners_partners: socis
1100     partners_ucl: el Centre UCL VR
1101     project_name: 
1102       h1: OpenStreetMap
1103       title: OpenStreetMap
1104     sign_up: registre
1105     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1106     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1107     user_diaries: DIaris de usuari
1108     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1109     view: Mostra
1110     view_tooltip: Mostra el mapa
1111     wiki: Wiki
1112     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1113   license_page: 
1114     foreign: 
1115       english_link: l'original en anglès
1116       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1117       title: Quant a la traducció
1118     legal_babble: 
1119       attribution_example: 
1120         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1121         title: Exemple d'atribució
1122       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1123       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1124       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1125       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1126       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1127       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1128       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1129       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1130       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1131       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1132       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1133       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1134       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1135       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1136       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1137       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1138       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1139       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1140       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1141       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1142       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1143       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1144       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1145       more_title_html: Saber-ne més
1146       title_html: Drets d'autor i llicència
1147     native: 
1148       mapping_link: Inicia el mapatge
1149       native_link: versió català
1150       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1151       title: Sobre aquesta pàgina
1152   message: 
1153     delete: 
1154       deleted: Missatge suprimit
1155     inbox: 
1156       date: Data
1157       from: De
1158       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1159       my_inbox: La meva safata d'entrada
1160       new_messages: 
1161         one: "%{count} missatge nou"
1162         other: "%{count} missatges nous"
1163       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1164       old_messages: 
1165         one: "%{count} missatge antic"
1166         other: "%{count} missatges antics"
1167       outbox: Safata de sortida
1168       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1169       subject: Assumpte
1170       title: Safata d'entrada
1171     mark: 
1172       as_read: Missatge marcat com a llegit
1173       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1174     message_summary: 
1175       delete_button: Suprimeix
1176       read_button: Marca com a llegit
1177       reply_button: Respon
1178       unread_button: Marca com a no llegit
1179     new: 
1180       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1181       body: Cos
1182       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1183       message_sent: S'ha enviat el missatge
1184       send_button: Envia
1185       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1186       subject: Assumpte
1187       title: Envia el missatge
1188     no_such_message: 
1189       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1190       heading: No existeix aquest missatge
1191       title: No existeix aquest missatge
1192     outbox: 
1193       date: Data
1194       inbox: Entrada
1195       messages: 
1196         one: Teniu %{count} missatge enviat
1197         other: Teniu %{count} missatges enviats
1198       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1199       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1200       outbox: sortida
1201       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1202       subject: Assumpte
1203       title: Sortida
1204       to: A
1205     read: 
1206       back: Enrere
1207       date: Data
1208       from: De
1209       reply_button: Respon
1210       subject: Assumpte
1211       title: Llegeix el missatge
1212       to: Per a
1213       unread_button: Marca com a no llegit
1214       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1215     reply: 
1216       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1217     sent_message_summary: 
1218       delete_button: Suprimeix
1219   note: 
1220     description: 
1221       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1222       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1223       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1224       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1225       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1226       opened_at_html: Creat fa %{when}
1227       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1228       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1229     entry: 
1230       comment: Comentari
1231       full: Nota sencera
1232     mine: 
1233       ago_html: fa %{when}
1234       created_at: Creat a
1235       creator: Creador
1236       description: Descripció
1237       heading: notes de %{user}
1238       id: Id
1239       last_changed: Últim canvi
1240       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1241       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1242     rss: 
1243       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1244       commented: nou comentari (prop de % {lloc})
1245       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1246       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1247       opened: Nota nova (a prop % {lloc})
1248       reopened: Nota reactivada (prop de % {lloc})
1249       title: Notes de OpenStreetMap
1250   notifier: 
1251     diary_comment_notification: 
1252       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1253       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1254       hi: Hola %{to_user},
1255       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1256     email_confirm: 
1257       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1258     email_confirm_html: 
1259       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1260       greeting: Hola,
1261       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1262     email_confirm_plain: 
1263       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1264       greeting: Hola,
1265       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1266     friend_notification: 
1267       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1268       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1269       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1270       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1271     gpx_notification: 
1272       and_no_tags: i cap etiqueta.
1273       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1274       failure: 
1275         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1276         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1277         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1278         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1279       greeting: Hola,
1280       success: 
1281         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1282         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1283       with_description: amb la descripció
1284       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1285     lost_password: 
1286       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1287     lost_password_html: 
1288       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1289       greeting: Hola,
1290       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1291     lost_password_plain: 
1292       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1293       greeting: Hola,
1294       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1295     message_notification: 
1296       footer_html: També podeu llegir el missatge a % {readurl} i podeu respondre'l a % {replyurl}
1297       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1298       hi: Hola %{to_user},
1299     note_comment_notification: 
1300       anonymous: Un usuari anònim
1301       closed: 
1302         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1303         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1304         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1305         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1306       commented: 
1307         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1308         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1309         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1310         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1311       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1312       greeting: Hola,
1313       reopened: 
1314         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1315         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1316         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1317         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1318     signup_confirm: 
1319       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1320       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1321       greeting: Hola!
1322       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1323       welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
1324   oauth: 
1325     oauthorize: 
1326       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1327       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1328       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1329       allow_write_api: modificar el mapa.
1330       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1331       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1332       allow_write_notes: modificar les notes.
1333       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1334       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1335     revoke: 
1336       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1337   oauth_clients: 
1338     create: 
1339       flash: Registrar la informació amb èxit
1340     destroy: 
1341       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1342     edit: 
1343       submit: Modificació
1344       title: Editar la vostra aplicació
1345     form: 
1346       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1347       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1348       allow_write_api: modificar el mapa.
1349       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1350       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1351       allow_write_notes: modifcar les notes.
1352       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1353       callback_url: Resposta d'URL
1354       name: Nom
1355       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1356       required: Requerit
1357       support_url: URL de suport
1358       url: Principal aplicació URL
1359     index: 
1360       application: Nom d'aplicació
1361       issued_at: Emès A
1362       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1363       my_apps: Meves aplicacions de Client
1364       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1365       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1366       register_new: Registrar-se l'aplicació
1367       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1368       revoke: Revoca!
1369       title: Les meves dades OAuth
1370     new: 
1371       submit: Registrar-se
1372       title: Registrar-se una nova aplicació
1373     not_found: 
1374       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1375     show: 
1376       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1377       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1378       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1379       allow_write_api: modificar el mapa.
1380       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1381       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1382       allow_write_notes: modificar les notes
1383       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1384       authorize_url: "Autoritza URL:"
1385       confirm: N'esteu segur?
1386       delete: Suprimeix el client
1387       edit: Edita els detalls
1388       key: "Clau de consum:"
1389       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1390       secret: "Secret de consum:"
1391       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1392       title: OAuth detalls per %{app_name}
1393       url: "Sol·licitud Token URL:"
1394     update: 
1395       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1396   printable_name: 
1397     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1398   redaction: 
1399     create: 
1400       flash: Redacció creada
1401     destroy: 
1402       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1403       flash: Redacció suprimida
1404       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1405     edit: 
1406       description: Descripció
1407       heading: Modifica la redacció
1408       submit: Desa la redacció
1409       title: Modifica la redacció
1410     index: 
1411       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1412       heading: Llista de redaccions
1413       title: Llista de redaccions
1414     new: 
1415       description: Descripció
1416       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1417       submit: Crea una redacció
1418       title: Creant una nova redacció
1419     show: 
1420       confirm: N'esteu segur?
1421       description: "Descripció:"
1422       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1423       edit: Modifica aquesta redacció
1424       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1425       title: Mostrant la redacció
1426       user: "Autor:"
1427     update: 
1428       flash: Modificacions desades
1429   site: 
1430     edit: 
1431       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1432       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1433       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1434       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1435       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1436       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1437       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1438       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1439       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1440       user_page_link: pàgina d'usuari
1441     index: 
1442       createnote: Afegiu una nota
1443       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1444       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1445       license: 
1446         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1447       permalink: Enllaç permanent
1448       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1449       shortlink: Enllaç curt
1450     key: 
1451       table: 
1452         entry: 
1453           admin: Límits administratius
1454           allotments: Horts
1455           apron: 
1456             - Davantal de l'Aeroport
1457             - terminal
1458           bridge: Embolcall negre = bridge
1459           bridleway: Camí de ferradura
1460           brownfield: Lloc Brownfield
1461           building: Edifici significatiu
1462           byway: Byway
1463           cable: 
1464             - Cable car
1465             - telecadira
1466           cemetery: Cementiri
1467           centre: Centre esportiu
1468           commercial: Zona comercial
1469           common: 
1470             - Comú
1471             - Prat
1472           construction: Carreteres en construcció
1473           cycleway: Carril bici
1474           destination: Accés de destinació
1475           farm: Granja
1476           footway: Footway
1477           forest: Bosc
1478           golf: Camp de golf
1479           heathland: Bruguerar
1480           industrial: Zona industrial
1481           lake: 
1482             - Llac
1483             - Embassament
1484           military: Àrea militar
1485           motorway: Autopista
1486           park: Parc
1487           permissive: Permissiva accés
1488           pitch: Camp d'esports
1489           primary: Carretera principal
1490           private: Accés privat
1491           rail: Ferrocarril
1492           reserve: Reserva natural
1493           resident: Zona residencial
1494           retail: Zona de venda al detall
1495           runway: 
1496             - Pista d'aeroport
1497             - carril de taxi
1498           school: 
1499             - Escola
1500             - Universitat
1501           secondary: Carretera secundària
1502           station: Estació de tren
1503           subway: Metro
1504           summit: 
1505             - Cim
1506             - pic
1507           tourist: Atracció turística
1508           track: Pista
1509           tram: 
1510             - Tren lleuger
1511             - tramvia
1512           trunk: Autovia de
1513           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1514           unclassified: Carretera sense classificar
1515           unsurfaced: Unsurfaced road
1516           wood: Fusta
1517     markdown_help: 
1518       alt: Text alternatiu
1519       first: Primer element
1520       heading: Encapçalament
1521       headings: Encapçalaments
1522       image: Imatge
1523       link: Enllaç
1524       ordered: Llista ordenada
1525       second: Segon element
1526       subheading: Subencapçalament
1527       text: Text
1528       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1529       unordered: Llista sense ordenar
1530       url: URL
1531     richtext_area: 
1532       edit: Modifica
1533       preview: Previsualització
1534     search: 
1535       search: Cerca
1536       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1537       submit_text: Vés-hi
1538       where_am_i: On sóc?
1539       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1540     sidebar: 
1541       close: Tanca
1542       search_results: Resultats de la cerca
1543   time: 
1544     formats: 
1545       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1546   trace: 
1547     create: 
1548       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1549       upload_trace: Pujar traça de GPS
1550     delete: 
1551       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1552     edit: 
1553       description: "Descripció:"
1554       download: descàrrega
1555       edit: modificació
1556       filename: "Nom del fitxer:"
1557       heading: Editant traça %{name}
1558       map: mapa
1559       owner: "Propietari:"
1560       points: "Punts:"
1561       save_button: Desa els canvis
1562       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1563       tags: "Etiquetes:"
1564       tags_help: separat per comes
1565       title: Editant traça %{name}
1566       uploaded_at: "Pujat a:"
1567       visibility: "Visibilitat:"
1568       visibility_help: Què vol dir això?
1569     list: 
1570       description: Navega pels tracks pujats recentment
1571       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1572       public_traces: Traces GPS públiques
1573       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1574       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1575       your_traces: Les vostres traces GPS
1576     make_public: 
1577       made_public: Traça feta pública
1578     offline: 
1579       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1580       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1581     offline_warning: 
1582       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1583     trace: 
1584       ago: fa %{time_in_words_ago}
1585       by: en
1586       count_points: "%{count} punts"
1587       edit: modificació
1588       edit_map: Edita el mapa
1589       identifiable: IDENTIFICABLE
1590       in: a
1591       map: mapa
1592       more: més
1593       pending: PENDENT
1594       private: PRIVAT
1595       public: PÚBLIC
1596       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1597       trackable: RASTREJABLE
1598       view_map: Visualitza el mapa
1599     trace_form: 
1600       description: "Descripció:"
1601       help: Ajuda
1602       tags: "Etiquetes:"
1603       tags_help: separat per comes
1604       upload_button: Puja
1605       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1606       visibility: "Visibilitat:"
1607       visibility_help: què significa això?
1608     trace_header: 
1609       see_all_traces: Mostra totes les traces
1610       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1611       traces_waiting: 
1612         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1613         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1614       upload_trace: Puja una traça
1615     trace_optionals: 
1616       tags: Etiquetes
1617     trace_paging_nav: 
1618       newer: Tracks més recents
1619       older: Traces més antigues
1620       showing_page: Pàgina %{page}
1621     view: 
1622       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1623       description: "Descripció:"
1624       download: baixada
1625       edit: modificació
1626       edit_track: Edita aquesta traça
1627       filename: "Nom del fitxer:"
1628       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1629       map: mapa
1630       none: Ningú
1631       owner: "Propietari:"
1632       pending: PENDENT
1633       points: "Punts:"
1634       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1635       tags: "Etiquetes:"
1636       title: S'està mostrant la traça %{name}
1637       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1638       uploaded: "Pujat el:"
1639       visibility: "Visibilitat:"
1640     visibility: 
1641       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1642       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1643       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1644       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1645   user: 
1646     account: 
1647       contributor terms: 
1648         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1649         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1650         heading: "Termes de col·laboració:"
1651         link text: què és això?
1652         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1653         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1654       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1655       delete image: Suprimeix la imatge actual
1656       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1657       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1658       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1659       gravatar: 
1660         gravatar: Usa Gravatar
1661         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1662         link text: què és això?
1663       home location: "Ubicació inicial:"
1664       image: "Imatge:"
1665       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1666       keep image: Conserva la imatge actual
1667       latitude: "Latitud:"
1668       longitude: "Longitud:"
1669       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1670       my settings: Preferències
1671       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1672       new image: Afegeix una imatge
1673       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1674       openid: 
1675         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1676         link text: què és això?
1677         openid: "OpenID:"
1678       preferred editor: "Editor preferit:"
1679       preferred languages: "Llengües preferents:"
1680       profile description: "Descripció del perfil:"
1681       public editing: 
1682         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1683         disabled link text: per què no es pot editar?
1684         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1685         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1686         enabled link text: què és això?
1687         heading: "Edició pública:"
1688       public editing note: 
1689         heading: Modificació pública
1690         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1691       replace image: Reemplaça la imatge actual
1692       return to profile: Torna al perfil
1693       save changes button: Desa els canvis
1694       title: Edita el compte
1695       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1696     confirm: 
1697       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1698       button: Confirma
1699       heading: Comprova el teu correu electrònic
1700       introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
1701       introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
1702       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1703       reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica aquí</a>.
1704       unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
1705     confirm_email: 
1706       button: Confirma
1707       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1708       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1709       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1710       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1711     confirm_resend: 
1712       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1713       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1714     filter: 
1715       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1716     go_public: 
1717       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1718     list: 
1719       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1720       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1721       heading: Usuaris
1722       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1723       showing: 
1724         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1725         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1726       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1727       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1728       title: Usuaris
1729     login: 
1730       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1731       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1732       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1733       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1734       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1735       heading: Accés
1736       login_button: Accés
1737       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1738       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1739       no account: No teniu cap compte?
1740       openid: "%{logo} OpenID:"
1741       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1742       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1743       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1744       openid_providers: 
1745         aol: 
1746           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1747           title: Inicia sessió amb AOL
1748         google: 
1749           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1750           title: Inicia sessió amb Google
1751         myopenid: 
1752           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1753           title: Inicia sessió amb myOpenID
1754         openid: 
1755           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1756           title: Inicia sessió amb OpenID
1757         wordpress: 
1758           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1759           title: Inicia sessió amb Wordpress
1760         yahoo: 
1761           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1762           title: Inicia sessió amb Yahoo
1763       password: "Contrasenya:"
1764       register now: Registreu-vos-hi ara
1765       remember: "Recorda'm:"
1766       title: Accés
1767       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1768       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1769       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1770     logout: 
1771       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1772       logout_button: Tanca la sessió
1773       title: Tanca la sessió
1774     lost_password: 
1775       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1776       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1777       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1778       new password button: Restableix la contrasenya
1779       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1780       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1781       title: contrasenya perduda
1782     make_friend: 
1783       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1784       button: Afegeix als amics
1785       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1786       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1787       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1788     new: 
1789       about: 
1790         header: Lliure i editable
1791         html: "<p>A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap ha estat completament creat per gent com vostè\n i està obert a qualsevol modificació, actualització, descàrrega i utilització.</p>\n<p>Registreu-vos i començeu a contribuir. Us enviarem un e-mail per confirmar el vostre compte.</p>"
1792       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1793       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1794       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1795       continue: Crear un compte
1796       display name: "Nom visible:"
1797       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1798       email address: "Adreça de correu:"
1799       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1800       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1801       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1802       openid: "%{logo} OpenID:"
1803       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1804       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1805       password: "Contrasenya:"
1806       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1807       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1808       title: Crear un compte
1809       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1810     no_such_user: 
1811       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1812       heading: L'usuari %{user} no existeix
1813       title: Aquest usuari no existeix
1814     popup: 
1815       friend: Amic
1816       nearby mapper: «Mapador» proper
1817       your location: La vostra ubicació
1818     remove_friend: 
1819       button: Suprimeix dels amics
1820       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1821       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1822       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1823     reset_password: 
1824       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1825       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1826       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1827       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1828       password: "Contrasenya:"
1829       reset: Restableix la contrasenya
1830       title: Restableix la contrasenya
1831     set_home: 
1832       flash success: Localització de casa desat correctament
1833     suspended: 
1834       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1835       heading: Compte suspès
1836       title: Compte suspès
1837       webmaster: per a administradors web
1838     terms: 
1839       agree: D'acord
1840       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1841       consider_pd_why: què és això?
1842       decline: Ho rebutjo
1843       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1844       heading: "Termes de col·laboració:"
1845       legale_names: 
1846         france: França
1847         italy: Itàlia
1848         rest_of_world: Resta del món
1849       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1850       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1851       title: "Termes de col·laboració:"
1852       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1853     view: 
1854       activate_user: activa aquest usuari
1855       add as friend: Afegeix com a amic
1856       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1857       block_history: blocs rebuts
1858       blocks by me: Blocs fets per mi
1859       blocks on me: Blocs sobre mi
1860       comments: Comentaris
1861       confirm: Confirma
1862       confirm_user: confirma aquest usuari
1863       create_block: bloca aquest usuari
1864       created from: "Creat a partir de:"
1865       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1866       ct declined: Declinats
1867       ct status: "Termes del col·laborador:"
1868       ct undecided: No decidit
1869       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1870       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1871       description: Descripció
1872       diary: Diari
1873       edits: Modificacions
1874       email address: "Adreça de correu:"
1875       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1876       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1877       hide_user: amagar aquest usuari
1878       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1879       km away: "%{count}km de distància"
1880       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1881       m away: "%{count}m de distància"
1882       mapper since: "Cartografiant des de:"
1883       moderator_history: blocs donats
1884       my comments: Els meus comentaris
1885       my diary: El meu diari
1886       my edits: Les meves edicions
1887       my notes: Les meves notes de mapa
1888       my profile: El meu perfil
1889       my settings: Les meves preferències
1890       my traces: Les meves traces
1891       nearby users: Altres usuaris propers
1892       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1893       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1894       new diary entry: Nova entrada del diari
1895       no friends: No has afegit cap amics encara.
1896       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1897       notes: Notes de mapa
1898       oauth settings: configuració OAuth
1899       remove as friend: Deixa l'amistat
1900       role: 
1901         administrator: Aquest usuari és administrador
1902         grant: 
1903           administrator: Concedir accés d'administrador
1904           moderator: Concedir accés de moderador
1905         moderator: Aquest usuari és moderador
1906         revoke: 
1907           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1908           moderator: Revocar l'accés de moderador
1909       send message: Envia el missatge
1910       settings_link_text: preferències
1911       spam score: "Spam Puntuació:"
1912       status: "Estat:"
1913       traces: Traces
1914       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1915       user location: Ubicació de l'usuari
1916       your friends: Els vostres amics
1917   user_block: 
1918     blocks_by: 
1919       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1920       heading: Llista de blocs %{name}
1921       title: Blocs %{name}
1922     blocks_on: 
1923       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1924       heading: Llista de quadres a %{name}
1925       title: Blocs en %{name}
1926     create: 
1927       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1928       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1929       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1930     edit: 
1931       back: Mostra tots els blocs
1932       heading: Bloc d'edició en %{name}
1933       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1934       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1935       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1936       show: Mostra el bloc
1937       submit: Bloc d'Actualització
1938       title: Bloc d'edició en %{name}
1939     filter: 
1940       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1941       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1942     helper: 
1943       time_future: Finalitza en %{time}.
1944       time_past: Va acabar fa %{time}.
1945       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1946     index: 
1947       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1948       heading: Llista de quadres de l'usuari
1949       title: Blocs de l'usuari
1950     model: 
1951       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1952       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1953     new: 
1954       back: Mostra tots els blocs
1955       heading: Creació de bloc %{name}
1956       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1957       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1958       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1959       submit: Crear bloc
1960       title: Creació de bloc %{name}
1961       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1962       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1963     not_found: 
1964       back: Torna a l'índex
1965       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1966     partial: 
1967       confirm: N'esteu segur?
1968       creator_name: Creador
1969       display_name: S'ha blocat l'usuari
1970       edit: Modifica
1971       next: Endavant »
1972       not_revoked: (no revocat)
1973       previous: « Enrere
1974       reason: Motiu del blocatge
1975       revoke: Revoca!
1976       revoker_name: Revocat per
1977       show: Mostra
1978       showing_page: Pàgina %{page}
1979       status: Estat
1980     period: 
1981       one: 1 hora
1982       other: "%{count} hores"
1983     revoke: 
1984       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1985       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1986       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1987       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1988       revoke: Revoca!
1989       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1990       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1991     show: 
1992       back: Mostra tots els blocs
1993       confirm: N'esteu segur?
1994       edit: Edició
1995       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1996       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1997       reason: "Motiu del blocatge:"
1998       revoke: Revoca-ho!
1999       revoker: "Revoker:"
2000       show: Mostra
2001       status: Estat
2002       time_future: Finalitza en %{time}
2003       time_past: Va acabar fa %{time}
2004       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2005     update: 
2006       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
2007       success: Bloc d'actualització.
2008   user_role: 
2009     filter: 
2010       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
2011       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
2012       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
2013       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
2014     grant: 
2015       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
2016       confirm: Confirma
2017       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2018       heading: Confirmi la concessió de rol
2019       title: Confirmi la concessió de rol
2020     revoke: 
2021       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
2022       confirm: Confirma
2023       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2024       heading: Confirmar revocació de rol
2025       title: Confirmar revocació de rol
2026   welcome_page: 
2027     add_a_note: 
2028       paragraph_1_html: Si només voleu fer una petita modificació però no disposeu del temps per registrar-vos i aprendre com editar, deixeu una nota al mapa.
2029       paragraph_2_html: "Només cal que us dirigiu al<a href='%{map_url}'>mapa</a> i cliqueu l'icona de la nota: <span class='icon note'></span>. Això afegirà un marcador al mapa que podeu moure arrossegant-lo. Afegiu el vostre missatge, cliqueu el botó de desat, i altres usuaris ho investigaran."
2030       title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
2031     basic_terms: 
2032       editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots utilitzar per editar el mapa.
2033       node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant o un arbre.
2034       paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
2035       tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
2036       title: Condicions bàsiques per editar el mapa
2037       way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera, sèquia, llac o edifici.
2038     introduction_html: Benvingut a OpenStreetMap, el mapa lliure i editable del món. Ara que ja t'has registrat, ja ho tens tot a punt per començar a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que necessites saber
2039     questions: 
2040       paragraph_1_html: Necessita ajuda per a la cartografia, o no queda clar l'ús d'OpenStreetMap? Per obtenir respostes a les seves preguntes vagi a <un href='http://help.openstreetmap.org/'>l'ajuda web</a>.
2041       title: Alguna pregunta més?
2042     start_mapping: Comença a editar el mapa
2043     title: Benvingut!
2044     whats_on_the_map: 
2045       off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions, característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright. A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper o en línia.
2046       on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que et semblin interessants.
2047       title: Què hi ha al mapa