Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-01)
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_entry: 
11         language: Jazyk
12         latitude: Zem. šírka
13         longitude: Zem. dĺžka
14         user: Užívateľ
15       friend: 
16         friend: Priateľ
17         user: Užívateľ
18       message: 
19         sender: Odosielateľ
20       trace: 
21         description: Popis
22         latitude: Zem. šírka
23         longitude: Zem. dĺžka
24         name: Meno
25         public: Verejné
26         size: Veľkosť
27         user: Užívateľ
28         visible: Viditeľný
29       user: 
30         active: Aktívny
31         description: Popis
32         email: E-mail
33         languages: Jazyky
34         pass_crypt: Heslo
35     models: 
36       friend: Priateľ
37       language: Jazyk
38       message: Správa
39       node: Uzol
40       node_tag: Tag uzlu
41       old_node: Starý uzol
42       old_relation_member: Starý člen relácie
43       old_way_node: Starý uzol cesty
44       session: Relácia
45       user: Užívateľ
46       way: Cesta
47       way_node: Uzol cesty
48   browse: 
49     changeset: 
50       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
51       changesetxml: Súbor zmien XML
52       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
53       feed: 
54         title: Súbor zmien {{id}}
55         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
56       osmchangexml: osmZmena XML
57       title: Súbor zmien
58     changeset_details: 
59       belongs_to: "Patrí k:"
60       bounding_box: "Rozsah:"
61       box: rám
62       closed_at: "Zatvorené o:"
63       created_at: "Vytvorené o:"
64       has_nodes: 
65         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
66         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
67       has_relations: 
68         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
69         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
70       has_ways: 
71         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
72         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
73       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
74       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
75     changeset_navigation: 
76       all: 
77         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
78         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
79       user: 
80         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
81         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
82         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
83     common_details: 
84       changeset_comment: "Komentár:"
85       edited_at: "Upravené o:"
86       edited_by: "Upravené od:"
87       in_changeset: "V súbore zmien:"
88       version: "Verzia:"
89     containing_relation: 
90       entry: Relácia {{relation_name}}
91       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
92     map: 
93       deleted: Zmazané
94       larger: 
95         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
96         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
97         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
98         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
99       loading: Nahrávanie...
100     node: 
101       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
102       download_xml: Stiahnuť XML
103       edit: upraviť
104       node: Uzol
105       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
106       view_history: zobraziť históriu
107     node_details: 
108       coordinates: "Súradnice:"
109       part_of: "Časť z:"
110     node_history: 
111       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
112       download_xml: Stiahnuť XML
113       node_history: História Uzla
114       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
115       view_details: zobraziť detaily
116     not_found: 
117       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
118       type: 
119         changeset: počet zmien
120         node: uzol
121         relation: relácia
122         way: cesta
123     paging_nav: 
124       of: z
125       showing_page: Zobrazovanie stránky
126     relation: 
127       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
128       download_xml: Stiahnuť XML
129       relation: Relácia
130       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
131       view_history: zobraziť históriu
132     relation_details: 
133       members: "Členovia:"
134       part_of: "Časť z:"
135     relation_history: 
136       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
137       download_xml: Stiahnuť XML
138       relation_history: História Relácie
139       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
140       view_details: zobraziť detaily
141     relation_member: 
142       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
143       type: 
144         node: Uzol
145         relation: Relácia
146         way: Cesta
147     start: 
148       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
149       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
150     start_rjs: 
151       data_frame_title: Dáta
152       data_layer_name: Dáta
153       details: Detaily
154       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
155       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
156       history_for_feature: História pre [[feature]]
157       load_data: Nahrať Dáta
158       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
159       loading: Nahrávanie...
160       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
161       object_list: 
162         api: Priniesť túto oblasť z API
163         back: Zobraziť zoznam objektov
164         details: Detaily
165         heading: Zoznam objektov
166         history: 
167           type: 
168             node: Uzol [[id]]
169             way: Cesta [[id]]
170         selected: 
171           type: 
172             node: Uzol [[id]]
173             way: Cesta [[id]]
174         type: 
175           node: Uzol
176           way: Cesta
177       private_user: anonymný používateľ
178       show_history: Zobraziť Históriu
179       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
180       wait: Čakajte...
181       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
182     tag_details: 
183       tags: "Tagy:"
184     way: 
185       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
186       download_xml: Stiahnuť XML
187       edit: upraviť
188       view_history: zobraziť históriu
189       way: Cesta
190       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
191     way_details: 
192       also_part_of: 
193         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
194         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
195       nodes: "Uzly:"
196       part_of: "Časť z:"
197     way_history: 
198       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
199       download_xml: Stiahnuť XML
200       view_details: zobraziť detaily
201       way_history: História Cesty
202       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
203   changeset: 
204     changesets: 
205       area: Oblasť
206       comment: Komentár
207       id: ID
208       saved_at: Uložené
209       user: Používateľ
210   diary_entry: 
211     edit: 
212       language: "Jazyk:"
213       save_button: Uložiť
214     view: 
215       leave_a_comment: Zanechať komentár
216       save_button: Uložiť
217   export: 
218     start: 
219       add_marker: Pridať marker na mapu
220       area_to_export: Oblasť pre Export
221       export_button: Export
222       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
223       format: Format
224       format_to_export: Formát pre Export
225       image_size: Veľkosť Obrazu
226       latitude: "Zem.šírka:"
227       licence: Licencia
228       longitude: "Dĺžka:"
229       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
230       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
231       max: max
232       options: Možnosti
233       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
234       output: Výstup
235       scale: Mierka
236     start_rjs: 
237       add_marker: Pridať marker na mapu
238       change_marker: Zmena polohy markera
239       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
240       export: Export
241       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
242   geocoder: 
243     description: 
244       types: 
245         cities: Veľkomestá
246         places: Miesta
247         towns: Mestá
248     direction: 
249       east: východ
250       north: sever
251       north_east: severovýchod
252       north_west: severozápad
253       south: juh
254       south_east: juhovýchod
255       south_west: johozápad
256       west: západ
257     results: 
258       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
259     search_osm_nominatim: 
260       prefix: 
261         amenity: 
262           airport: Letisko
263           arts_centre: Kultúrne stredisko
264           atm: Bankomat
265           bank: Banka
266           bar: Bar
267           bench: Lavička
268           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
269           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
270           brothel: Nevestinec
271           bus_station: Autobusová stanica
272           cafe: Kaviareň
273           cinema: Kino
274           clinic: Poliklinika
275           club: Klub
276           college: Vysoká škola
277           community_centre: Kultúrne stredisko
278           courthouse: Súd
279           crematorium: Krematórium
280           dentist: Zubár
281           dormitory: Študentský domov
282           drinking_water: Pitná voda
283           driving_school: Autoškola
284           embassy: Veľvyslanectvo
285           emergency_phone: Núdzový telefón
286           fast_food: Rýchle občerstvenie
287           ferry_terminal: Terminál trajektu
288           fountain: Fontána
289           fuel: Benzínová pumpa
290           grave_yard: Cintorín
291           hotel: Hotel
292           hunting_stand: Poľovnícky posed
293           ice_cream: Zmrzlina
294           kindergarten: Materská škola
295           library: Knižnica
296           marketplace: Tržnica
297           mountain_rescue: Horská služba
298           nursery: Jasle
299           nursing_home: Sanatórium
300           park: Park
301           parking: Parkovisko
302           pharmacy: lekáreň
303           place_of_worship: Kostol
304           police: Polícia
305           post_box: Poštová schránka
306           post_office: Pošta
307           preschool: Škôlka
308           prison: Väzenie
309           pub: Krčma
310           public_building: Verejná budova
311           restaurant: Reštaurácia
312           retirement_home: Domov dôchodcov
313           sauna: Sauna
314           school: Škola
315           shelter: Altánok
316           shop: Obchod
317           social_club: Spoločenský klub
318           studio: Ateliér
319           taxi: Taxi
320           telephone: Verejný telefón
321           theatre: Divadlo
322           toilets: WC
323           townhall: Radnica
324           vending_machine: Predajný automat
325           veterinary: Veterinárna ordinácia
326           youth_centre: Mládežnícke centrum
327         boundary: 
328           administrative: Administratívne hranice
329         building: 
330           apartments: Bytový dom
331           chapel: Kaplnka
332           church: Kostol,cirkev
333           city_hall: Radnica,magistrát
334           dormitory: Študentský domov
335           farm: Hospodárska budova
336           flats: Byty
337           garage: Garáž
338           hall: Sála
339           hotel: Hotel
340           house: Dom
341           office: Administratívna budova
342           public: Verejná budova
343           school: Škola
344           shop: Obchod
345           stadium: Štadión
346           store: Obchod
347           terrace: Radová zástavba
348           tower: Veža
349           train_station: Železničná stanica
350           "yes": Budova
351         highway: 
352           bridleway: Cesta pre kone
353           bus_guideway: Bus so sprievodcom
354           bus_stop: Zastávka autobusu
355           cycleway: Cyklistický chodník
356           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
357           footway: Chodník
358           ford: Brod
359           gate: Brána
360           minor: Vedľajšia cesta
361           motorway: Diaľnica
362           motorway_link: Diaľnica
363           pedestrian: Chodník pre chodcov
364           primary: Cesta I. triedy
365           primary_link: Cesta I. triedy
366           secondary: Cesta II. triedy
367           secondary_link: Cesta II. triedy
368           steps: Schody
369           tertiary: Cesta III. triedy
370           track: Nespevnené cesty
371           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
372           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
373           unclassified: Neklasifikovaná cesta
374         historic: 
375           archaeological_site: Archeologické nálezisko
376           battlefield: Bojisko
377           boundary_stone: Hraničný kameň
378           building: Budova
379           castle: Hrad
380           church: Kostol
381           house: Dom
382           manor: Šľachtické sídlo
383           memorial: Pomník
384           mine: Baňa
385           monument: Pamätník
386           museum: Múzeum
387           ruins: Ruina
388           tower: Veža
389           wayside_cross: Božie muky
390           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
391           wreck: Zrúcanina
392         landuse: 
393           cemetery: Cintorín
394           commercial: Obchodná štvrť
395           farm: Farma
396           forest: Les
397           grass: Tráva
398           industrial: Priemyslová oblasť
399           meadow: Lúka
400           military: Vojenský priestor
401           mine: Baňa
402           nature_reserve: Prírodná rezervácia
403           park: Park
404           piste: Zjazdovka
405           quarry: Lom
406           village_green: Verejná zeleň
407           vineyard: Vinica
408           wetland: Mokrina
409           wood: Drevo
410         leisure: 
411           common: Verejné priestranstvo
412           fishing: Rybolov(športový)
413           garden: Záhrada
414           golf_course: Golfové ihrisko
415           ice_rink: Umelé klzisko
416           marina: Prístav pre jachty
417           miniature_golf: Mini golf
418           nature_reserve: Prírodná Rezervácia
419           park: Park
420           pitch: Športové ihrisko
421           playground: Detské ihrisko
422           recreation_ground: Rekreačná oblasť
423           slipway: Lodný sklz
424           sports_centre: Športové stredisko
425           stadium: Štadión
426           swimming_pool: Plaváreň
427           track: Bežecká dráha
428           water_park: Vodný Park
429         natural: 
430           bay: Zátoka,Záliv
431           beach: Pláž
432           cape: Mys
433           cave_entrance: Vstup do jaskyne
434           channel: Kanál
435           cliff: Útes, kamenná stena
436           coastline: Pobrežie
437           crater: Kráter
438           fell: Horská pastvina
439           fjord: Fjord
440           geyser: Gejzír
441           glacier: Ľadovec
442           heath: Vresovisko
443           hill: Kopec
444           island: Ostrov
445           marsh: Bažina
446           moor: Močiar
447           mud: Bahno
448           peak: Vrchol
449           reef: Bradlo, Skalisko
450           ridge: Hrebeň
451           river: Rieka
452           rock: Skala
453           scree: Sutina
454           scrub: Rúbanisko
455           shoal: Plytčina
456           spring: Prameň
457           strait: Úžina
458           tree: Strom
459           valley: Dolina
460           volcano: Sopka
461           water: Voda
462           wetland: Mokrina
463           wetlands: Mokrina
464           wood: Les
465         place: 
466           airport: Letisko
467           city: Mesto nad 100 tis.
468           country: Štát
469           county: Okres
470           farm: Farma
471           hamlet: Osada do 200
472           house: Budova
473           houses: Budovy
474           island: Ostrov
475           islet: Ostrovček
476           locality: Oblasť
477           moor: Močiar
478           municipality: Obecný úrad
479           postcode: PSČ
480           region: Región
481           sea: More
482           state: Štát
483           suburb: Mestský obvod
484           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
485           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
486           village: Obec 200-10 tis.
487         railway: 
488           abandoned: Opustená železnica
489           disused: Nepoužívaná železnica
490           funicular: Lanová dráha
491           halt: Zastávka vlaku
492           historic_station: Zastávka historickej železnice
493           junction: Železničný uzol
494           level_crossing: Železničný prejazd
495           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
496           spur: Železničná vlečka
497           station: Železničná stanica
498           subway: Stanica metra
499           subway_entrance: Vchod do metra
500           tram: Električka
501           tram_stop: Zastávka električky
502           yard: Železničné depo
503         shop: 
504           apparel: Odevy
505           art: Obchod s umením
506           bakery: Pekáreň
507           beauty: Salón krásy
508           beverages: Občerstvenie
509           bicycle: Obchod s bicylkami
510           books: Kníhkupectvo
511           butcher: Mäsiarstvo
512           car_parts: Mototechna
513           car_repair: Autoservis
514           charity: Charitatívny obchod
515           clothes: Obchod s konfekciou
516           computer: Obchod s počítačmi
517           confectionery: Cukráreň
518           department_store: Obchodný dom
519           doityourself: Urob si sám
520           dry_cleaning: Chemická čistiareň
521           electronics: Elektro
522           estate_agent: Realitná kancelária
523           fish: Obchod s rybami
524           florist: Kvetinárstvo
525           furniture: Nábytok
526           gallery: Galéria
527           garden_centre: Záhradnícke centrum
528           general: Zmiešaný tovar
529           greengrocer: Obchod so zeleninou
530           grocery: Potraviny
531           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
532           hardware: Železiarstvo
533           insurance: Poisťovňa
534           jewelry: Zlatníctvo
535           laundry: Práčovňa
536           mall: Pešia zóna
537           music: Hudobniny
538           organic: Obchod so zdravou výživou
539           pet: Chovprodukt
540           salon: Salón
541           shoes: Obuva
542           sports: Športový obchod
543           stationery: Papierníctvo
544           toys: Hračkárstvo
545           travel_agency: Cestovná kancelária
546         tourism: 
547           alpine_hut: Vysokohorská chata
548           artwork: Umelecké dielo
549           attraction: Atrakcia
550           bed_and_breakfast: Posteľ a Raňajky
551           cabin: Malá chata
552           camp_site: Kemping
553           caravan_site: Autokemping
554           chalet: Veľká chata
555           guest_house: Penzión
556           hostel: Ubytovňa,Internát
557           hotel: Hotel
558           information: Informácie
559           lean_to: Prístrešok
560           motel: Motel
561           museum: Múzeum
562           picnic_site: Výletné miesto
563           theme_park: Zábavný park
564           valley: Údolie
565           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
566           zoo: Zoo
567         waterway: 
568           boatyard: Lodenica
569           canal: Kanál
570           dam: Priehrada,hrádza
571           ditch: Priekopa
572           dock: Dok
573           drain: Odvodňovací kanál
574           mineral_spring: Minerálny prameň
575           mooring: Kotvisko
576           river: Rieka
577           stream: Potok
578           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
579           waterfall: Vodopád
580           weir: Splav
581   javascripts: 
582     map: 
583       base: 
584         cycle_map: Cyklomapa
585   layouts: 
586     edit: Upraviť
587     export: Export
588     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
589     history: História
590     inbox: správa ({{count}})
591     log_in: prihlásiť sa
592     logout: odhlásiť
593     shop: Obchod
594     sign_up: prihlásenie
595     view: Zobraziť
596     view_tooltip: Zobraziť mapy
597     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
598   map: 
599     coordinates: "Koordináty:"
600     edit: Upraviť
601     view: Zobraziť
602   message: 
603     delete: 
604       deleted: Správa vymazaná
605     inbox: 
606       from: Od
607     message_summary: 
608       delete_button: Zmazať
609       read_button: Označiť ako prečítané
610       reply_button: Odpovedať
611       unread_button: Označiť ako neprečítané
612     new: 
613       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
614       message_sent: Správa odoslaná
615       send_button: Odoslať
616       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
617       subject: Predmet
618     outbox: 
619       date: Dátum
620       to: Komu
621     read: 
622       date: Dátum
623       from: Od
624       reply_button: Odpovedať
625       subject: Predmet
626       to: Komu
627     sent_message_summary: 
628       delete_button: Zmazať
629   notifier: 
630     diary_comment_notification: 
631       hi: Ahoj {{to_user}},
632     email_confirm: 
633       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
634     email_confirm_plain: 
635       greeting: Ahoj,
636     gpx_notification: 
637       greeting: Ahoj,
638     lost_password_html: 
639       greeting: Ahoj,
640     message_notification: 
641       hi: Ahoj {{to_user}},
642   oauth_clients: 
643     edit: 
644       submit: Upraviť
645     show: 
646       edit: Upraviť detaily
647   site: 
648     key: 
649       table: 
650         entry: 
651           cemetery: Cintorín
652           footway: Cesta pre chodcov
653           forest: Les
654           lake: 
655             - Jazero
656           park: Park
657           school: 
658             - Škola
659             - univerzita
660           station: Železničná stanica
661           tram: 
662             - električka
663     search: 
664       search: Vyhľadať
665       where_am_i: Kde som?
666     sidebar: 
667       close: Zavrieť
668   trace: 
669     create: 
670       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
671       upload_trace: Nahrať GPS stopu
672     delete: 
673       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
674     edit: 
675       description: "Popis:"
676       download: stiahnuť
677       edit: upraviť
678       filename: "Názov súboru:"
679       heading: Úprava stopy {{name}}
680       map: mapa
681       owner: "Vlastník:"
682       points: "Body:"
683       save_button: Uložiť Zmeny
684       tags: "Tagy:"
685       title: Úprava stopy {{name}}
686       uploaded_at: "Nahrať na:"
687       visibility: "Vidieľnosť:"
688       visibility_help: čo má toto znamenať?
689     list: 
690       public_traces: Verejné GPS stopy
691       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
692       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
693       your_traces: Vaše GPS stopy
694     make_public: 
695       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
696     no_such_user: 
697       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
698       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
699     offline: 
700       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
701     trace: 
702       ago: "{{time_in_words_ago}} pred"
703       by: od
704       count_points: "{{count}} body"
705       edit: upraviť
706       edit_map: Upraviť Mapu
707       in: v
708       map: mapa
709       more: viac
710       pending: NEVYRIEŠENÉ
711       private: SÚKROMNÉ
712       public: VEREJNÝ
713       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
714       view_map: Zobraziť Mapu
715     trace_form: 
716       description: Popis
717       help: Pomoc
718       tags: Tagy
719       upload_button: Nahrať
720       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
721       visibility: Viditeľnosť
722       visibility_help: čo toto znamená?
723     trace_header: 
724       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
725       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
726       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
727       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
728     trace_optionals: 
729       tags: Tagy
730     trace_paging_nav: 
731       of: z
732       showing: Náhľad stránky
733     view: 
734       delete_track: Vymazať túto stopu
735       description: "Popis:"
736       download: stiahnuť
737       edit: upraviť
738       edit_track: Upraviť túto stopu
739       filename: "Názov súboru:"
740       heading: Sledovanie stopy {{name}}
741       map: mapa
742       none: Žiadne
743       owner: "Vlastník:"
744       pending: NEVYRIEŠENÉ
745       points: "Body:"
746       tags: "Tagy:"
747       title: Sledovanie stopy {{name}}
748       trace_not_found: Stopa nenajdené!
749       uploaded: "Nahraté na:"
750       visibility: "Viditeľnosť:"
751     visibility: 
752       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
753       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
754       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
755       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
756   user: 
757     account: 
758       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
759       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
760       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
761       home location: "Domáca poloha:"
762       latitude: "Zem. šírka:"
763       longitude: "Zem. dĺžka:"
764       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
765       my settings: Moje nastavenia
766       no home location: Nemáte zapísanú vašu domácu polohu.
767       preferred languages: "Prioritné jazyky:"
768       profile description: "Popis Profilu:"
769       public editing: 
770         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
771         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
772         enabled: Zapnutý. Neanonymný a môže upravovať dáta.
773         enabled link text: čo je toto?
774         heading: "Verejná úprava:"
775       public editing note: 
776         heading: Úprava pre verejnosť
777         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
778       return to profile: Návrat do profilu
779       save changes button: Uložiť Zmeny
780       title: Upraviť účet
781       update home location on click: Aktualizujem domácu polohu, keď kliknem na mapu?
782     confirm: 
783       button: Potvrdiť
784       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
785       heading: Potvrdiť používateľský účet
786       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
787       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
788     confirm_email: 
789       button: Potvrdiť
790       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
791       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
792       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
793       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
794     filter: 
795       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
796     friend_map: 
797       nearby mapper: "Blízky mapovač: [[nearby_user]]"
798       your location: Vaša poloha
799     go_public: 
800       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
801     login: 
802       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
803       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
804       create_account: vytvoriť účet
805       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
806       heading: Prihlásenie
807       login_button: Prihlásiť
808       lost password link: Stratili ste heslo?
809       password: "Heslo:"
810       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
811       title: Prihlásiť
812     lost_password: 
813       email address: "E-mailová Adresa:"
814       heading: Zabudli Ste Heslo?
815       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
816       new password button: Resetnúť heslo
817       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
818       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
819       title: Stratené heslo
820     make_friend: 
821       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
822       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
823       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
824     new: 
825       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
826       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
827       display name: "Zobrazované meno:"
828       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
829       email address: "Emailová adresa:"
830       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
831       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
832       heading: Vytvoriť užívateľský účet
833       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
834       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
835       password: "Heslo:"
836       signup: Prihlásiť sa
837       title: Vytvoriť účet
838     no_such_user: 
839       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
840       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
841       title: Taký užívateľ nie je
842     remove_friend: 
843       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
844       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
845     reset_password: 
846       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
847       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
848       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
849       password: "Heslo:"
850       reset: Zmazať Heslo
851       title: Resetnúť heslo
852     set_home: 
853       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
854     view: 
855       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
856       add as friend: pridať ako priateľa
857       add image: Pridať Obrázok
858       block_history: zobraziť prijaté položky
859       blocks on me: v mojom bloku
860       change your settings: zmeniť vaše nastavenia
861       confirm: Potvrdiť
862       create_block: blokovať tohto užívateľa
863       created from: "Vytvorené od:"
864       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
865       delete image: Zmazať Obrázok
866       delete_user: vymazať tohto užívateľa
867       description: Popis
868       diary: denník
869       edits: úpravy
870       email address: "Emailová adresa:"
871       hide_user: skryť tohto užívateľa
872       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
873       km away: "{{count}}km vzdialený"
874       m away: "{{count}}m vzdialený"
875       mapper since: "Mapovač od:"
876       moderator_history: zobraziť zadaný blok
877       my diary: môj diár
878       my edits: moje úpravy
879       my settings: moje nastavenia
880       my traces: moje stopy
881       nearby users: "Blízky užívatelia:"
882       new diary entry: nový údaj denníka
883       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
884       no home location: Nebola nastavená domovská poloha.
885       remove as friend: odstrániť ako priateľa
886       role: 
887         administrator: Tento užívateľ je administrátor
888         grant: 
889           administrator: Povoliť prístup administrátora
890           moderator: Povoliť prístup moderátora
891         moderator: Tento užívateľ je moderátor
892         revoke: 
893           administrator: Zrušiť prístup administrátora
894           moderator: Zrušiť prístup moderátora
895       send message: poslať správu
896       settings_link_text: nastavenia
897       traces: stopy
898       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
899       upload an image: Nahrať obrázok
900       user image heading: Obrázok používateľa
901       user location: Poloha užívateľa
902       your friends: Vaši priatelia
903   user_block: 
904     partial: 
905       edit: Upraviť
906       show: Zobraziť
907       status: Stav
908   user_role: 
909     filter: 
910       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
911       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
912       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
913       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
914     grant: 
915       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
916       confirm: Potvrdiť
917       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
918       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
919       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
920     revoke: 
921       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
922       confirm: Potvrdiť
923       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
924       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
925       title: Potvrdiť zrušenie funkcie