Update to iD v1.8.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Obszar",
5             "description": "Dodawaj do mapy parki, budynki, jeziora i inne obszary.",
6             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linia",
10             "description": "Dodawaj do mapy autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie.",
11             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Dodawaj do mapy restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty.",
16             "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Przeglądaj",
20             "description": "Przesuwaj i zmieniaj skalę mapy."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Dodano punkt.",
33                 "vertex": "Dodano punkt do drogi.",
34                 "relation": "Dodano relację."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Zaczęto linię.",
40                 "area": "Zaczęto obszar."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Kontynuuj",
46             "description": "Kontynuuj tę linię.",
47             "not_eligible": "Żadna linia nie może być w tym miejscu kontynuowana.",
48             "multiple": "Kilka linii może być tutaj kontynuowanych. Aby wybrać linię, kliknij w nią przytrzymując klawisz Shift.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
51                 "area": "Kontynuowano obszar."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Rysowanie przerwane."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Zmieniono rolę członka relacji."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Zmieniono tagi."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Zaokrąglij",
65             "description": {
66                 "line": "Stwórz okrąg z tej linii.",
67                 "area": "Stwórz koło z tego obszaru."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Stworzono okrąg z linii.",
72                 "area": "Stworzono koło z obszaru."
73             },
74             "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, ponieważ nie jest pętlą.",
75             "too_large": "Nie można tego zaokrąglić, ponieważ nie jest widoczne wystarczająco dużo tego obiektu.",
76             "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "Koryguj prostopadłość",
80             "description": {
81                 "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
82                 "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
83             },
84             "key": "S",
85             "annotation": {
86                 "line": "Stworzono kąty proste z narożników linii.",
87                 "area": "Stworzono kąty proste obszaru."
88             },
89             "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, gdyż obiekt nie posiada czterech boków.",
90             "too_large": "Nie można skorygować równoległości, ponieważ nie jest widoczne wystarczająco dużo tego obiektu.",
91             "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć kwadratu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
92         },
93         "straighten": {
94             "title": "Prostowanie",
95             "description": "Wyprostuj tę linię.",
96             "key": "S",
97             "annotation": "Wyprostowano linię.",
98             "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii gdyż zakręca ona zbyt mocno.",
99             "connected_to_hidden": "Ta linia nie może być wyprostowana, ponieważ jest połączona z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
100         },
101         "delete": {
102             "title": "Usuń",
103             "description": "Usuń obiekt na stałe.",
104             "annotation": {
105                 "point": "Usunięto punkt.",
106                 "vertex": "Usunięto punkt z drogi.",
107                 "line": "Usunięto linię.",
108                 "area": "Usunięto obszar.",
109                 "relation": "Usunięto relację.",
110                 "multiple": "Usunięto {n} obiekt(ów)."
111             },
112             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można usunąć, ponieważ nie został w pełni pobrany.",
113             "part_of_relation": "Ten obiekt nie może zostać usunięty, ponieważ jest częścią większej relacji. Usuń obiekt z tej relacji.",
114             "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można usunąć, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
115         },
116         "add_member": {
117             "annotation": "Dodano członka relacji."
118         },
119         "delete_member": {
120             "annotation": "Usunięto członka relacji."
121         },
122         "connect": {
123             "annotation": {
124                 "point": "Połączono drogę z punktem.",
125                 "vertex": "Połączono dwie drogi.",
126                 "line": "Połączono drogę z linią.",
127                 "area": "Połączono drogę z obszarem."
128             }
129         },
130         "disconnect": {
131             "title": "Rozłącz",
132             "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
133             "key": "D",
134             "annotation": "Rozłączono drogi/obszary.",
135             "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia.",
136             "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można odłączyć, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
137         },
138         "merge": {
139             "title": "Scal",
140             "description": "Scal te linie.",
141             "key": "C",
142             "annotation": "Scalono {n} linii.",
143             "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
144             "not_adjacent": "Tych linii nie da się scalić, gdyż nie są połączone.",
145             "restriction": "Te linie nie mogą zostać połączone, ponieważ przynajmniej jedna z nich jest członkiem relacji \"{relation}\".",
146             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich nie został w pełni pobrany."
147         },
148         "move": {
149             "title": "Przesuń",
150             "description": "Przesuń to w inne miejsce.",
151             "key": "M",
152             "annotation": {
153                 "point": "Przesunięto punkt.",
154                 "vertex": "Przesunięto punkt drogi.",
155                 "line": "Przesunięto linię.",
156                 "area": "Przesunięto obszar.",
157                 "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
158             },
159             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można przesunąć, gdyż nie został całkiem pobrany.",
160             "too_large": "Tego obiektu nie można przesunąć, gdyż nie jest ono wystarczająco widoczne.",
161             "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można przesunąć, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
162         },
163         "rotate": {
164             "title": "Obróć",
165             "description": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
166             "key": "R",
167             "annotation": {
168                 "line": "Obrócono linię.",
169                 "area": "Obrócono obszar."
170             },
171             "too_large": "Tego obiektu nie można obrócić, gdyż nie jest ono wystarczająco widoczne.",
172             "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można obrócić, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
173         },
174         "reverse": {
175             "title": "Odwróć",
176             "description": "Zmień kierunek tej linii na przeciwny.",
177             "key": "V",
178             "annotation": "Odwrócono linię."
179         },
180         "split": {
181             "title": "Rozdziel",
182             "description": {
183                 "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
184                 "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
185                 "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
186             },
187             "key": "X",
188             "annotation": {
189                 "line": "Rozdziel linię.",
190                 "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
191                 "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
192             },
193             "not_eligible": "Linie nie mogą zostać rozdzielone na ich początku lub końcu.",
194             "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia.",
195             "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można podzielić, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
196         },
197         "restriction": {
198             "help": {
199                 "select": "Kliknij aby wybrać fragment drogi.",
200                 "toggle": "Kliknij aby zmienić zakazy/nakazy skrętu.",
201                 "toggle_on": "Kliknij aby dodać zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\".",
202                 "toggle_off": "Kliknij aby usunąć zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\"."
203             },
204             "annotation": {
205                 "create": "Dodano zakaz/nakaz skrętu",
206                 "delete": "Usunięto zakaz/nakaz skrętu"
207             }
208         }
209     },
210     "undo": {
211         "tooltip": "Cofnij: {action}",
212         "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
213     },
214     "redo": {
215         "tooltip": "Powtórz: {action}",
216         "nothing": "Nie ma nic do powtórzenia."
217     },
218     "tooltip_keyhint": "Skrót:",
219     "browser_notice": "Ten edytor działa w Firefoksie, Chrome, Safari, Operze oraz Internet Explorerze 9 i wyższych. Zaktualizuj swoją przeglądarkę lub użyj Potlatch 2 aby edytować mapę.",
220     "translate": {
221         "translate": "Przetłumacz",
222         "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
223         "localized_translation_language": "Wybierz język",
224         "localized_translation_name": "Nazwa"
225     },
226     "zoom_in_edit": "Powiększ, aby edytować",
227     "logout": "wyloguj",
228     "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
229     "feature_info": {
230         "hidden_warning": "{count} ukrytych obiektów",
231         "hidden_details": "Te obiekty są obecnie ukryte: {details}"
232     },
233     "status": {
234         "error": "Nie można połączyć się z API.",
235         "offline": "API jest offline. Spróbuj edytować później.",
236         "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany."
237     },
238     "commit": {
239         "title": "Zapisz zmiany",
240         "description_placeholder": "Zwięzły opis twoich zmian",
241         "message_label": "Opis zmian",
242         "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
243         "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
244         "save": "Zapisz",
245         "cancel": "Anuluj",
246         "changes": "{count} zmian",
247         "warnings": "Ostrzeżenia",
248         "modified": "Zmodyfikowano",
249         "deleted": "Usunięto",
250         "created": "Utworzono"
251     },
252     "contributors": {
253         "list": "Edycje użytkowników {users}",
254         "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
255     },
256     "infobox": {
257         "geometry": "Geometria",
258         "center": "Środek",
259         "length": "Długość",
260         "area": "Obszar",
261         "centroid": "Centroid",
262         "location": "Lokalizacja",
263         "metric": "Metryczne",
264         "imperial": "Imperialne"
265     },
266     "geometry": {
267         "point": "punkt",
268         "line": "linia",
269         "area": "obszar",
270         "relation": "relacja"
271     },
272     "geocoder": {
273         "search": "Szukaj na całym świecie...",
274         "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
275         "no_results_worldwide": "Brak wyników"
276     },
277     "geolocate": {
278         "title": "Pokaż moją pozycję"
279     },
280     "inspector": {
281         "no_documentation_combination": "Nie ma dokumentacji dla tej kombinacji tagów",
282         "no_documentation_key": "Nie ma dokumentacji dla tego klucza",
283         "show_more": "Pokaż więcej",
284         "view_on_osm": "Zobacz na openstreetmap.org",
285         "all_tags": "Wszystkie tagi",
286         "all_members": "Wszyscy członkowie",
287         "all_relations": "Wszystkie relacje",
288         "new_relation": "Nowa relacja...",
289         "role": "Rola",
290         "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
291         "results": "{n} wyników dla {search}",
292         "reference": "Zobacz na OpenStreetMap Wiki",
293         "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
294         "remove": "Usuń",
295         "search": "Szukaj",
296         "multiselect": "Zaznaczone obiekty",
297         "unknown": "Nieznane",
298         "incomplete": "<nie pobrane>",
299         "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
300         "edit": "Edytuj obiekt",
301         "check": {
302             "yes": "Tak",
303             "no": "Nie"
304         },
305         "none": "Brak",
306         "node": "Węzeł",
307         "way": "Droga",
308         "relation": "Relacja",
309         "location": "Lokalizacja",
310         "add_fields": "Dodaj pole:"
311     },
312     "background": {
313         "title": "Tło",
314         "description": "Ustawienia tła",
315         "percent_brightness": "jasność {opacity}%",
316         "none": "Brak",
317         "custom": "Własne",
318         "custom_button": "Edycja własnego podkładu",
319         "custom_prompt": "Wprowadź szablon URL dla kafelków. Dozwolone elementy to {z}, {x}, {y} dla schematu Z/X/Y oraz {u} dla schematu quadtile.",
320         "fix_misalignment": "Wyrównaj podkład",
321         "reset": "resetuj",
322         "minimap": {
323             "description": "Minimapa",
324             "tooltip": "Pokaż oddaloną mapę, aby pomóc zlokalizować wyświetlany obszar."
325         }
326     },
327     "map_data": {
328         "title": "Dane mapy",
329         "description": "Dane mapy",
330         "data_layers": "Warstwy danych",
331         "fill_area": "Wypełnianie obszarów",
332         "map_features": "Obiekty na mapie",
333         "autohidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ich zbyt dużą ilość. Jeśli chcesz je edytować, przybliż mapę."
334     },
335     "feature": {
336         "points": {
337             "description": "Punkty",
338             "tooltip": "Użyteczne miejsce (POI)"
339         },
340         "major_roads": {
341             "description": "Główne drogi",
342             "tooltip": "Autostrady, ulice, itp."
343         },
344         "minor_roads": {
345             "description": "Drogi drugorzędne",
346             "tooltip": "Drogi wewnętrzne, alejki parkingowe, ścieżki, etc."
347         },
348         "paths": {
349             "description": "Ścieżki",
350             "tooltip": "Chodniki, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, etc."
351         },
352         "buildings": {
353             "description": "Budynki",
354             "tooltip": "Budynki, wiaty, garaże, etc."
355         },
356         "landuse": {
357             "description": "Obiekty użytkowania terenów",
358             "tooltip": "Lasy, pola, parki, osiedla mieszkaniowe, obszary komercyjne, etc."
359         },
360         "boundaries": {
361             "description": "Granice",
362             "tooltip": "Granice administracyjne"
363         },
364         "water": {
365             "description": "Obiekty wodne",
366             "tooltip": "Rzeki, jeziora, stawy, dorzecza, etc."
367         },
368         "rail": {
369             "description": "Obiekty kolejowe",
370             "tooltip": "Tory kolejowe"
371         },
372         "power": {
373             "description": "Obiekty związane z dystrybucją prądu elektrycznego.",
374             "tooltip": "Linie energetyczne, elektrownie, podstacje, etc."
375         },
376         "past_future": {
377             "description": "Przeszłość/przyszłość",
378             "tooltip": "Projektowane, w czasie budowy, opuszczone, wyburzone, etc."
379         },
380         "others": {
381             "description": "Inne",
382             "tooltip": "Wszystko pozostałe"
383         }
384     },
385     "area_fill": {
386         "wireframe": {
387             "description": "Bez wypełnienia (szkielet)",
388             "tooltip": "Włączenie trybu szkieletowego ułatwia przeglądanie zdjęć w tle."
389         },
390         "partial": {
391             "description": "Częściowe wypełnienie",
392             "tooltip": "Obszary wypełnione są tylko wzdłuż ich wewnętrznych krawędzi. (Polecane dla początkujących mapowiczów)"
393         },
394         "full": {
395             "description": "Pełne wypełnienie",
396             "tooltip": "Obszary są rysowane z pełnym wypełnieniem."
397         }
398     },
399     "restore": {
400         "heading": "Masz niezapisane zmiany",
401         "description": "Czy chcesz przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
402         "restore": "Przywróć",
403         "reset": "Resetuj"
404     },
405     "save": {
406         "title": "Zapisz",
407         "help": "Zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
408         "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
409         "error": "Wystąpiły błędy podczas próby zapisu. ",
410         "status_code": "Serwer zwrócił kod {code}",
411         "unknown_error_details": "Upewnij się że jesteś połączony z internetem.",
412         "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap.",
413         "unsaved_changes": "Masz niezapisane zmiany.",
414         "conflict": {
415             "header": "Napraw konflikt edycji",
416             "count": "Konflikt {num} z {total}",
417             "previous": "< Poprzedni",
418             "next": "Następny >",
419             "keep_local": "Zachowaj moje",
420             "keep_remote": "Użyj ichniejszych",
421             "restore": "Przywróć",
422             "delete": "Pozostaw usunięty",
423             "download_changes": "Lub pobierz swoje zmiany.",
424             "done": "Wszystkie konflikty rozwiązane!",
425             "help": "Inny użytkownik zmienił niektóre z obiektów, które właśnie zmodyfikowałeś.\nWybierz każdą pozycję z osobna, aby poznać szczegóły konfliktu i wybrać jego rozwiązanie.\n"
426         }
427     },
428     "merge_remote_changes": {
429         "conflict": {
430             "deleted": "Ten obiekt został skasowany przez {user}.",
431             "location": "Ten obiekt został przesunięty przez ciebie i {user}.",
432             "nodelist": "Punkty zostały zmienione przez ciebie i {user}.",
433             "memberlist": "Członkowie relacji zostali zmodyfikowani zarówno przez ciebie jak i {user}.",
434             "tags": "Ustawiłeś wartość <b>{tag}</b> na \"{local}\", podczas gdy {user} zmienił go na \"{remote}\"."
435         }
436     },
437     "success": {
438         "edited_osm": "Zmiany zostały wprowadzone do OSM!",
439         "just_edited": "Właśnie wprowadziłeś zmiany w OpenStreetMap!",
440         "view_on_osm": "Zobacz na OSM",
441         "facebook": "Podziel się na Facebooku",
442         "twitter": "Podziel się na Twitterze",
443         "google": "Podziel się na Google+",
444         "help_html": "Twoje zmiany powinny się pojawić w przeciągu kilku minut na standardowej warstwie mapy. Odświeżenie innych warstw może potrwać nieco dłużej (<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map'>szczegóły</a>).\n"
445     },
446     "confirm": {
447         "okay": "Okej",
448         "cancel": "Anuluj"
449     },
450     "splash": {
451         "welcome": "Witaj w edytorze iD map OpenStreetMap",
452         "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
453         "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
454         "start": "Edytuj teraz"
455     },
456     "source_switch": {
457         "live": "live",
458         "lose_changes": "Masz niezapisane modyfikacje. Zmiana serwera spowoduje ich odrzucenie. Na pewno chcesz zmienić serwer?",
459         "dev": "dev"
460     },
461     "tag_reference": {
462         "description": "Opis",
463         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
464         "used_with": "używany z {type}"
465     },
466     "validations": {
467         "untagged_point": "Nieoznaczony punkt",
468         "untagged_line": "Nieoznaczona linia",
469         "untagged_area": "Nieoznaczony obszar",
470         "many_deletions": "Usuwasz {n} obiektów. Czy na pewno chcesz to zrobić? Ta operacja usunie je z mapy, którą widzą wszyscy na openstreetmap.org.",
471         "tag_suggests_area": "Tag {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
472         "untagged_point_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten punkt.",
473         "untagged_line_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta linia.",
474         "untagged_area_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten obszar.",
475         "deprecated_tags": "Przestarzałe tagi: {tags}"
476     },
477     "zoom": {
478         "in": "Przybliż",
479         "out": "Oddal"
480     },
481     "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
482     "gpx": {
483         "local_layer": "Lokalny plik GPX",
484         "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx na stronę lub kliknij przycisk po prawej by go wybrać",
485         "zoom": "Pokaż ślad GPX",
486         "browse": "Otwórz plik .gpx"
487     },
488     "mapillary": {
489         "tooltip": "Zdjęcia z serwisu Mapillary",
490         "title": "Nakładka zdjęć (Mapillary)",
491         "view_on_mapillary": "Zobacz ten obraz w Mapillary"
492     },
493     "help": {
494         "title": "Pomoc",
495         "help": "# Pomoc\n\nTo jest edytor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nwolnej i edytowalnej mapy świata. Możesz go używać do dodawania i\naktualizacji danych w twoim rejonie, czyniąc otwartą mapę świata lepszą\ndla każdego.\n\nModyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich\nużywających OpenStreetMap. Aby wprowadzić modyfikacje,\nmusisz się [zalogować](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Edytor iD](http://ideditor.com/) jest projektem społecznościowym z\n[kodem dostępnym na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
496         "roads": "# Drogi\n\nMożesz tworzyć, poprawiać i usuwać drogi używając tego edytora. Drogi mogą być wszelkiego rodzaju:\nścieżki, ulice, szlaki, ścieżki rowerowe i tak dalej - każdy często uczęszczany odcinek powinien dać się\nprzedstawić.\n\n### Zaznaczanie\n\nKliknij drogę, aby ją zaznaczyć. Obwiednia powinna stać się widoczna, wraz z małym menu\nnarzędziowym na mapie oraz panelem bocznym pokazującym więcej informacji na temat drogi.\n\n### Modyfikowanie\n\nCzęsto będziesz widział drogi, które nie są wyrównane ze zdjęciami satelitarnymi lub śladami GPS.\nMożesz dopasować te drogi tak, aby były we właściwym miejscu.\n\nNajpierw kliknij drogę, którą chcesz zmienić. Podświetli ją to oraz pokaże punkty kontrolne, które\nmożesz przesunąć w lepsze miejsce. Jeżeli chcesz dodać nowe punkty kontrolne, aby droga\nbyła bardziej szczegółowa, dwukrotnie kliknij część drogi bez punktu, a w tym miejscu nowy się\npojawi.\n\nJeżeli droga łączy się z inną drogą, ale nie jest prawidłowo połączona z nią na mapie, możesz\nprzeciągnąć jeden z puntów kontrolnych na drugą drogę w celu ich połączenia. Prawidłowe połączenia\ndróg są ważne dla mapy i kluczowe dla wyznaczania tras.\n\nMożesz też kliknąć narzędzie 'Przesuń' lub nacisnąć klawisz `M` aby przesunąć jednocześnie całą\ndrogę, a następnie kliknąć ponownie, aby zachować to przesunięcie.\n\n### Usuwanie\n\nGdy droga jest całkiem błędna - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych (a najlepiej sam\nsprawdziłeś w terenie, że jej nie ma) - możesz usunąć ją. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - wyniki usunięcia,\ntak jak każdej modyfikacji, są widoczne dla wszystkich, a zdjęcie satelitarne często nie są aktualne,\nwięc droga może być po prostu nowo wybudowana.\n\nMożesz usunąć drogę przez zaznaczenie jej, a następnie kliknięcie ikony kosza lub wciśnięcie\nklawisza 'Delete'.\n\n### Tworzenie\n\nGdzieś tam powinna być droga, ale jej nie ma? Kliknij przycisk 'Linia' w górnym lewym rogu edytora\nlub naciśnij klawisz '2' na klawiaturze, aby zacząć rysować linię.\n\nKliknij początek drogi na mapie, aby zacząć rysować. Jeżeli droga odchodzi od już istniejącej, zacznij\nprzez kliknięcie w miejscu, w którym się łączą.\n\nNastępnie klikaj na punktach wzdłuż drogi tak, aby biegła ona odpowiednio według zdjęć satelitarnych\nlub GPS. Jeżeli droga, którą rysujesz, krzyżuje się z inną, połącz je, klikając na punkcie przecięcia. Gdy\nskończysz rysować, dwukrotnie kliknij ostatni punkt lub naciśnij klawisz 'Enter' na klawiaturze.\n",
497         "imagery": "# Zdjęcia\n\nZdjęcia lotnicze/satelitarne są ważnym zasobem w rysowaniu map. Kolekcja zdjęć lotniczych,\nsatelitarnych i innych wolnodostępnych źródeł jest dostępna w edytorze w menu 'Ustawienia tła' po\nprawej stronie.\n\nDomyślnie wyświetlana jest warstwa zdjęć satelitarnych z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/),\nale w miarę przybliżania i pojawiają się nowe źródła. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Francja\nczy Dania mają w pewnych miejscach dostępne zdjęcia bardzo wysokiej jakości.\n\nZdjęcia są czasem przesunięte względem danych na mapie z powodu błędu dostawcy zdjęć. Jeżeli\nwidzisz dużo dróg przesuniętych względem tła, zastanów się, zanim je wszystkie wyrównasz względem\ntła. Zamiast tego możesz dostosować przesunięcie zdjęć tak, aby zgadzały się z istniejącymi danymi przez\nnaciśnięcie przycisku 'Wyrównaj podkład' na dole Ustawień tła.\n",
498         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy są jedną z najbardziej użytecznych informacji na mapie.\n\nMimo że adresy są często reprezentowane jako części ulic, w OpenStreetMap są one\nzapisywane jako atrybuty budynków i miejsc wzdłuż ulicy.\n\nMożesz dodać nową informację adresową do miejsc narysowanych w postaci\nobwiedni budynków jak również do tych narysowanych w postaci pojedynczych punktów.\nNajlepszym źródłem danych adresowych jest jak zwykle zwiedzanie okolicy\nlub własna wiedza - tak jak z każdym innym obiektem, kopiowanie danych z komercyjnych\nźródeł takich jak Google Maps jest zabronione.\n",
499         "buildings": "# Budynki\n\nOpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków. Możesz\nprzyczynić się do rozwoju owej bazy.\n\n### Zaznaczanie\n\nMożesz zaznaczyć budynek przez kliknięcie jego obwodu. Podświetli\nto obiekt i otworzy małe menu narzędziowe oraz pasek boczny zawierający\ninformacje o budynku.\n\n### Modyfikowanie\n\nZdarza się, że budynki są umieszczone w nieprawidłowych miejscach\nlub mają nieodpowiednie tagi.\n\nAby przesunąć cały budynek, zaznacz go, a następnie wybierz narzędzie\nprzesuwania. Przesuń kursor myszy, aby zmienić pozycję obiektu, a następnie\nkliknij, gdy już będzie w odpowiednim miejscu.\n\nAby poprawić kształt budynku, kliknij i przeciągnij węzły, które tworzą obwód\nobiektu, w lepiej usytuowane miejsce.\n\n### Tworzenie\n\nJednym z głównych problemów podczas tworzenia budynków jest to,\nże OpenStreetMap przechowuje budynki zarówno w postaci punktów\njak i obszarów. Przyjęło się rysowanie budynków w postaci obszarów, a rysowanie\nfirm, domów czy innej infrastruktury w postaci punktów w obszarze budynku.\n\nZacznij rysować budynek w postaci obszaru przez kliknięcie przycisku 'Obszar'\nw górnym lewym rogu edytora i zakończ go przez naciśnięcie klawisza 'Enter'\nna klawiaturze lub przez kliknięcie na pierwszym rysowanym punkcie w celu\nzamknięcia obszaru.\n\n### Usuwanie\n\nJeżeli budynek jest całkiem błędny - widzisz, że nie ma go na zdjęciach satelitarnych,\na najlepiej sprawdziłeś w terenie, że nie istnieje - możesz go usunąć. Bądź ostrożny\nusuwając obiekty - tak jak po każdej innej modyfikacji, rezultaty są widoczne dla wszystkich,\na zdjęcia satelitarne często nie są aktualne, więc budynek może być po prostu nowo\nwybudowany.\n\nMożesz usunąć budynek przez kliknięcie na nim, a następnie na ikonie\nśmietnika lub wciśnięcie klawisza 'Delete'. \n",
500         "relations": "# Relacje\n\nRelacja to specjalny rodzaj obiektu w OpenStreetMap, który grupuje razem\ninne obiekty. Na przykład dwa powszechne rodzaje relacji to *relacje trasy*\nktóre grupują odcinki drogi należące do konkretnej autostrady lub drogi oraz\n*wielokąty* łączące razem kilka linii, które definiują bardziej złożony obszar\n(na przykład las z polaną w środku).\n\nKażdy element relacji nazywany jest *członkiem*. W pasku bocznym możesz\nzobaczyć do której relacji należy obiekt i kliknąć aby ją zaznaczyć. Gdy relacja\njest zaznaczona, ukaże nam się lista jej członków, które jednocześnie zostaną \npodświetlone na mapie.\n\nPrzeważnie edytor iD automatycznie sprawdza relacje podczas twoich edycji.\nTrzeba pamiętać o ważnej rzeczy, gdy kasujesz jakiś fragment linii (np. aby\ndokładniej go narysować), sprawdź wcześniej do jakich relacji należy oraz\njakie pełni w nich role aby uzupełnić te dane po wyrysowaniu linii.\n\n## Edycja relacji\n\nJeśli chcesz edytować relacje, oto podstawy wiedzy.\n\nAby dodać obiekt do relacji, zaznacz obiekt i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\"\ni wybierz relację lub wpisz jej nazwę.\n\nAby utworzyć nową relację, zaznacz pierwszy obiekt, który ma być członkiem\nrelacji i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\" i wybierz \"Nowa relacja...\"\n\nAby usunąć obiekt z relacji, zaznacz obiekt i kliknij ikonkę kosza obok\nrelacji, z której chcesz go usunąć.\n\nMożesz stworzyć wielokąt złożony z otworem używając narzędzia Scalanie.\nNarysuj dwa obszary, gdzie jeden znajduje się wewnątrz drugiego, zaznacz\noba przytrzymując klawisz Shift i kliknij przycisk \"Scal te linie\" (+).\n"
501     },
502     "intro": {
503         "navigation": {
504             "title": "Nawigacja",
505             "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap na tle podkładu. Możesz poruszać się po niej, przeciągając i przewijając tak jak po każdej mapie internetowej. **Przeciągnij mapę!**",
506             "select": "Obiekty na mapie reprezentowane są przez punkty, linie i obszary. Wszystkie mogą zostać zaznaczone przez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkcie, aby go zaznaczyć.**",
507             "header": "Nagłówek pokazuje nam rodzaj obiektu.",
508             "pane": "Gdy wybierany jest obiekt, wyświetlany zostaje edytor. Nagłówek pokazuje nam typ obiektu, a główna część jego atrybuty, takie jak nazwa czy adres. **Zamknij edytor obiektów używając przycisku zamykania w prawym górnym rogu.**"
509         },
510         "points": {
511             "title": "Punkty",
512             "add": "Punkty mogą być używane do reprezentowania obiektów, takich jak sklepy, restauracje czy pomniki. Zaznaczają one konkretną lokalizację i opisują co się tam znajduje. **Kliknij na przycisk Punkt, aby dodać nowy punkt.**",
513             "place": "Punkt może zostać umieszczony przez kliknięcie na mapę. **Umieść punkt na budynku.**",
514             "search": "Istnieje wiele różnych obiektów, które mogą być reprezentowane za pomocą punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{name}'**",
515             "choose": "**Wybierz kawiarnię z listy.**",
516             "describe": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając edytora, możemy dodać więcej informacji o obiekcie. **Dodaj nazwę**",
517             "close": "Edytor obiektów może zostać ukryty przez kliknięcie przycisku zamykania. **Zamknij edytor obiektów**",
518             "reselect": "Punkty często już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możemy modyfikować istniejące punkty. **Wybierz punkt, który właśnie utworzyłeś.**",
519             "fixname": "**Zmień nazwę i zamknij edytor obiektów.**",
520             "reselect_delete": "Wszystkie obiekty na mapie mogą zostać usunięte. **Kliknij na punkt, który utworzyłeś.**",
521             "delete": "Menu wokół punktu zawiera operacje, które można na nim wykonać, włącznie z usunięciem go. **Usuń punkt.**"
522         },
523         "areas": {
524             "title": "Obszary",
525             "add": "Obszary służą do wyznaczanie granic dla takich obiektów jak jeziora, budynki, czy osiedla mieszkaniowe. Mogą również zostać użyte do mapowania wielu obiektów, które normalnie przedstawiane są za pomocą punktów. **Kliknij na przycisk Obszar, aby dodać nowy obszar.**",
526             "corner": "Obszary są rysowane przez stawianie punktów oznaczających granicę obszaru. **Umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw.**",
527             "place": "Narysuj obszar, umieszczając kolejne punkty. Zakończ go, klikając na początkowy punkt. **Narysuj obszar placu zabaw.**",
528             "search": "**Wyszukaj '{name}'.**",
529             "choose": "**Wybierz plac zabaw z listy.**",
530             "describe": "**Dodaj nazwę i zamknij edytor obiektów**"
531         },
532         "lines": {
533             "title": "Linie",
534             "add": "Linie są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Naciśnij przycisk Linia, aby dodać nową linię.**",
535             "start": "**Zacznij linię klikając na koniec drogi.**",
536             "intersect": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. W razie potrzeby możesz przeciągać mapę podczas rysowania. Drogi i wiele innych typów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe połączenie, aby programy do wyznaczania tras działały poprawnie. **Kliknij na Flower Street, aby dodać skrzyżowanie łączące dwie linie.**",
537             "finish": "Linie można zakończyć przez ponowne kliknięcie ostatniego punktu. **Zakończ rysowanie drogi.**",
538             "road": "**Wybierz drogę z listy**",
539             "residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, spośród których najpopularniejsze są drogi lokalne. **Wybierz typ drogi Lokalna**",
540             "describe": "**Nazwij drogę i zamknij edytor obiektów.**",
541             "restart": "Droga musi się skrzyżować z Flower Street.",
542             "wrong_preset": "Nie zaznaczyłeś drogi typu lokalnego. **Kliknij tutaj aby wybrać ponownie**"
543         },
544         "startediting": {
545             "title": "Rozpocznij edytowanie",
546             "help": "Więcej dokumentacji oraz ten samouczek są dostępne tutaj.",
547             "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
548             "start": "Zacznij mapować!"
549         }
550     },
551     "presets": {
552         "categories": {
553             "category-building": {
554                 "name": "Budynek"
555             },
556             "category-golf": {
557                 "name": "Golf"
558             },
559             "category-landuse": {
560                 "name": "Zagospodarowanie terenu"
561             },
562             "category-path": {
563                 "name": "Droga dla pieszych"
564             },
565             "category-rail": {
566                 "name": "Kolej"
567             },
568             "category-restriction": {
569                 "name": "Nakaz/zakaz"
570             },
571             "category-road": {
572                 "name": "Droga"
573             },
574             "category-route": {
575                 "name": "Trasa"
576             },
577             "category-water-area": {
578                 "name": "Woda"
579             },
580             "category-water-line": {
581                 "name": "Woda"
582             }
583         },
584         "fields": {
585             "access": {
586                 "options": {
587                     "designated": {
588                         "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych",
589                         "title": "Wyznaczony"
590                     },
591                     "destination": {
592                         "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu",
593                         "title": "Docelowy"
594                     },
595                     "no": {
596                         "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu",
597                         "title": "Zabroniony"
598                     },
599                     "permissive": {
600                         "description": "Dostęp dozwolony do czasu, gdy właściciel wycofa zgodę",
601                         "title": "Dozwolony"
602                     },
603                     "private": {
604                         "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej",
605                         "title": "Prywatny"
606                     },
607                     "yes": {
608                         "description": "Dostęp przyznany przez prawo",
609                         "title": "Dozwolony"
610                     }
611                 },
612                 "types": {
613                     "bicycle": "Rowery",
614                     "foot": "Piesi",
615                     "horse": "Konie",
616                     "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe"
617                 }
618             },
619             "access_simple": {
620                 "placeholder": "tak"
621             },
622             "access_toilets": {
623                 "label": "Dostęp"
624             },
625             "address": {
626                 "label": "Adres",
627                 "placeholders": {
628                     "city": "Miasto",
629                     "country": "Kraj",
630                     "district": "Dystrykt",
631                     "hamlet": "Przysiółek",
632                     "housename": "Nazwa domu",
633                     "housenumber": "123",
634                     "place": "Miejsce",
635                     "postcode": "Kod pocztowy",
636                     "province": "Prowincja",
637                     "state": "Stan",
638                     "street": "Ulica",
639                     "subdistrict": "Sub-dystrykt",
640                     "suburb": "Dzielnica"
641                 }
642             },
643             "admin_level": {
644                 "label": "Poziom administracyjny"
645             },
646             "aerialway": {
647                 "label": "Typ"
648             },
649             "aerialway/access": {
650                 "label": "Dostęp",
651                 "options": {
652                     "both": "Oba",
653                     "entry": "Wejście",
654                     "exit": "Wyjście"
655                 }
656             },
657             "aerialway/bubble": {
658                 "label": "osłona przeciwwiatrowa"
659             },
660             "aerialway/capacity": {
661                 "label": "Przepustowość (na godzinę)",
662                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
663             },
664             "aerialway/duration": {
665                 "label": "Czas trwania ( w minutach)",
666                 "placeholder": "1, 2, 3..."
667             },
668             "aerialway/heating": {
669                 "label": "Ogrzewany"
670             },
671             "aerialway/occupancy": {
672                 "label": "ilość miejsc ",
673                 "placeholder": "2, 4, 8..."
674             },
675             "aerialway/summer/access": {
676                 "label": "Dostępność w sezonie letnim",
677                 "options": {
678                     "both": "Obydwa",
679                     "entry": "Wejście",
680                     "exit": "Wyjście"
681                 }
682             },
683             "aeroway": {
684                 "label": "Typ"
685             },
686             "amenity": {
687                 "label": "Typ"
688             },
689             "area/highway": {
690                 "label": "Rodzaj"
691             },
692             "artist": {
693                 "label": "Dzieło sztuki"
694             },
695             "artwork_type": {
696                 "label": "Typ"
697             },
698             "atm": {
699                 "label": "Bankomat"
700             },
701             "backrest": {
702                 "label": "Oparcie"
703             },
704             "barrier": {
705                 "label": "Typ"
706             },
707             "bench": {
708                 "label": "Ławka"
709             },
710             "bicycle_parking": {
711                 "label": "Typ"
712             },
713             "boundary": {
714                 "label": "Typ"
715             },
716             "brand": {
717                 "label": "Marka"
718             },
719             "building": {
720                 "label": "Budynek"
721             },
722             "building_area": {
723                 "label": "Budynek"
724             },
725             "capacity": {
726                 "label": "Pojemność",
727                 "placeholder": "50, 100, 200..."
728             },
729             "cardinal_direction": {
730                 "label": "Kierunek",
731                 "options": {
732                     "E": "Wschód",
733                     "ENE": "Wschodni północny wschód",
734                     "ESE": "Wschodni południowy wschód",
735                     "N": "Północ",
736                     "NE": "Północny wschód",
737                     "NNE": "Północny północny wschód",
738                     "NNW": "Północny północny zachód",
739                     "NW": "Północny zachód",
740                     "S": "Południe",
741                     "SE": "Południowy wschód",
742                     "SSE": "Południowy południowy wschód",
743                     "SSW": "Południowy południowy zachód",
744                     "SW": "Południowy zachód",
745                     "W": "Zachód",
746                     "WNW": "Zachodni północny zachód",
747                     "WSW": "Zachodni południowy zachód"
748                 }
749             },
750             "clock_direction": {
751                 "label": "Kierunek",
752                 "options": {
753                     "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara",
754                     "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara"
755                 }
756             },
757             "collection_times": {
758                 "label": "Czas zbierania"
759             },
760             "construction": {
761                 "label": "Typ"
762             },
763             "country": {
764                 "label": "Kraj"
765             },
766             "covered": {
767                 "label": "Zadaszenie"
768             },
769             "craft": {
770                 "label": "Typ"
771             },
772             "crop": {
773                 "label": "Przytnij"
774             },
775             "crossing": {
776                 "label": "Typ"
777             },
778             "cuisine": {
779                 "label": "Kuchnia"
780             },
781             "cycleway": {
782                 "label": "Pasy rowerowe",
783                 "options": {
784                     "lane": {
785                         "description": "Pas rowerowy, wydzielony od drogi namalowaną linią",
786                         "title": "Standardowy pas rowerowy"
787                     },
788                     "none": {
789                         "description": "Brak pasa rowerowego",
790                         "title": "Brak"
791                     },
792                     "share_busway": {
793                         "description": "Pas rowerowy dzielony z buspasem",
794                         "title": "Pas rowerowy dzielony z buspasem"
795                     },
796                     "shared_lane": {
797                         "description": "Pas rowerowy nieoddzielony od pasa ruchu"
798                     },
799                     "track": {
800                         "title": "Droga rowerowa"
801                     }
802                 },
803                 "placeholder": "brak",
804                 "types": {
805                     "cycleway:left": "Lewa strona",
806                     "cycleway:right": "Prawa strona"
807                 }
808             },
809             "delivery": {
810                 "label": "Dostawa"
811             },
812             "denomination": {
813                 "label": "Wyznanie"
814             },
815             "denotation": {
816                 "label": "Znaczenie"
817             },
818             "description": {
819                 "label": "Opis"
820             },
821             "drive_through": {
822                 "label": "Drive-Through"
823             },
824             "electrified": {
825                 "label": "Elektryfikacja",
826                 "options": {
827                     "contact_line": "Linia napowietrzna",
828                     "no": "Nie",
829                     "rail": "Trzecia szyna",
830                     "yes": "Tak (nieokreślone)"
831                 },
832                 "placeholder": "Linia napowietrzna, Trzecia szyna"
833             },
834             "elevation": {
835                 "label": "Wysokość"
836             },
837             "emergency": {
838                 "label": "Pogotowie"
839             },
840             "entrance": {
841                 "label": "Typ"
842             },
843             "except": {
844                 "label": "Wyjątki"
845             },
846             "fax": {
847                 "label": "Faks",
848                 "placeholder": "+48 42 123 45 67"
849             },
850             "fee": {
851                 "label": "Opłata"
852             },
853             "fire_hydrant/type": {
854                 "label": "Typ",
855                 "options": {
856                     "pillar": "Nadziemny",
857                     "pond": "Staw",
858                     "underground": "Podziemny",
859                     "wall": "Mur"
860                 }
861             },
862             "fixme": {
863                 "label": "Napraw mnie"
864             },
865             "fuel": {
866                 "label": "Paliwo"
867             },
868             "fuel/biodiesel": {
869                 "label": "Biodiesel"
870             },
871             "fuel/diesel": {
872                 "label": "Diesel"
873             },
874             "fuel/e10": {
875                 "label": "E10"
876             },
877             "fuel/e85": {
878                 "label": "E85"
879             },
880             "fuel/lpg": {
881                 "label": "LPG"
882             },
883             "fuel/octane_100": {
884                 "label": "Sprzedawana benzyna wyścigowa"
885             },
886             "fuel/octane_91": {
887                 "label": "Sprzedawana benzyna niskooktanowa"
888             },
889             "fuel/octane_95": {
890                 "label": "Sprzedawana benzyna średniooktanowa"
891             },
892             "fuel/octane_98": {
893                 "label": "Sprzedawana benzyna wysokooktanowa"
894             },
895             "gauge": {
896                 "label": "Wskaźnik"
897             },
898             "gender": {
899                 "label": "Płeć",
900                 "options": {
901                     "female": "Kobieta",
902                     "male": "Mężczyzna",
903                     "unisex": "Dla obu płci"
904                 },
905                 "placeholder": "Nieznana"
906             },
907             "generator/method": {
908                 "label": "Metoda"
909             },
910             "generator/source": {
911                 "label": "Źródło"
912             },
913             "generator/type": {
914                 "label": "Typ"
915             },
916             "golf_hole": {
917                 "label": "Numer referencyjny",
918                 "placeholder": "Numer dołka (1-18)"
919             },
920             "handicap": {
921                 "label": "Dla niepełnosprawnych",
922                 "placeholder": "1-18"
923             },
924             "highway": {
925                 "label": "Typ"
926             },
927             "historic": {
928                 "label": "Typ"
929             },
930             "hoops": {
931                 "label": "Kosz",
932                 "placeholder": "1, 2, 4..."
933             },
934             "iata": {
935                 "label": "IATA"
936             },
937             "icao": {
938                 "label": "ICAO"
939             },
940             "incline": {
941                 "label": "Nachylenie"
942             },
943             "incline_steps": {
944                 "label": "Nachylenie",
945                 "options": {
946                     "down": "W dół",
947                     "up": "W górę"
948                 }
949             },
950             "information": {
951                 "label": "Typ"
952             },
953             "internet_access": {
954                 "label": "Dostęp do internetu",
955                 "options": {
956                     "no": "Nie",
957                     "terminal": "Terminal",
958                     "wired": "Przewodowy",
959                     "wlan": "Bezprzewodowy",
960                     "yes": "Tak"
961                 }
962             },
963             "lamp_type": {
964                 "label": "Typ"
965             },
966             "landuse": {
967                 "label": "Typ"
968             },
969             "lanes": {
970                 "label": "Pasy ruchu",
971                 "placeholder": "1, 2, 3..."
972             },
973             "layer": {
974                 "label": "Warstwa"
975             },
976             "leaf_cycle": {
977                 "label": "Cykl życiowy",
978                 "options": {
979                     "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
980                     "evergreen": "Zimozielone",
981                     "mixed": "Mieszane",
982                     "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne"
983                 }
984             },
985             "leaf_type": {
986                 "label": "Kategoria",
987                 "options": {
988                     "broadleaved": "Liściaste",
989                     "leafless": "Bezlistne",
990                     "mixed": "Mieszane",
991                     "needleleaved": "Iglaste"
992                 }
993             },
994             "leisure": {
995                 "label": "Typ"
996             },
997             "length": {
998                 "label": "Długość (w metrach)"
999             },
1000             "level": {
1001                 "label": "Poziom"
1002             },
1003             "levels": {
1004                 "label": "Liczba kondygnacji",
1005                 "placeholder": "2, 4, 6..."
1006             },
1007             "lit": {
1008                 "label": "Oświetlenie"
1009             },
1010             "location": {
1011                 "label": "Lokalizacja"
1012             },
1013             "man_made": {
1014                 "label": "Typ"
1015             },
1016             "maxspeed": {
1017                 "label": "Ograniczenie prędkości",
1018                 "placeholder": "40, 50, 60..."
1019             },
1020             "mtb/scale": {
1021                 "label": "Skala trudności dla rowerów górskich",
1022                 "options": {
1023                     "0": "0: Ubita nawierzchnia żwirowa lub ziemna, brak przeszkód, szerokie zakręty",
1024                     "1": "1: Trochę luźnej nawierzchni, niewielkie przeszkody, szerokie zakręty",
1025                     "2": "2: Luźna nawierzchnia, przeszkody, zakręty",
1026                     "3": "3: Śliska nawierzchnia, duże przeszkody, ciasne zakręty",
1027                     "4": "4: Piasek lub kamienie, niebezpieczne zakręty",
1028                     "5": "5: Maksymalnie trudny szlak, gołoborza, lawiniska",
1029                     "6": "6: Teren praktycznie nieprzejezdny dla rowerów górskich poza wyczynem - trial, ekstremalne dh itp."
1030                 },
1031                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1032             },
1033             "mtb/scale/imba": {
1034                 "label": "Skala trudności szlaków dla rowerów górskich IMBA",
1035                 "options": {
1036                     "0": "Najłatwiejszy (biały okrąg)",
1037                     "1": "Łatwy (zielony okrąg)",
1038                     "2": "Wymagający (niebieski kwadrat)",
1039                     "3": "Trudny (czarny romb)",
1040                     "4": "Ekstremalnie trudny (podwójny czarny romb)"
1041                 },
1042                 "placeholder": "Łatwy, Wymagający, Trudny..."
1043             },
1044             "mtb/scale/uphill": {
1045                 "label": "Skala trudności podjazdów dla rowerów górskich ",
1046                 "options": {
1047                     "0": "0: Śr. nachylenie <10%, żwir/ubita ziemia, brak przeszkód",
1048                     "1": "1: Śr. nachylenie <15%, żwir/ubita ziemia, kilka mniejszych obiektów",
1049                     "2": "2: Śr. nachylenie <20%, stabilne podłoże, kamienie wielkości pięści/korzenie",
1050                     "3": "3: Śr. nachylenie <25%, zróżnicowane podłoże, kamienie wielkości pięści/gałęzie",
1051                     "4": "4: Śr. nachylenie <30%, zły stan, duże kamienie/gałęzie",
1052                     "5": "5: Bardzo strome, rower zwykle musi być wprowadzony"
1053                 },
1054                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1055             },
1056             "name": {
1057                 "label": "Nazwa",
1058                 "placeholder": "Powszechna nazwa (jeśli istnieje)"
1059             },
1060             "natural": {
1061                 "label": "Natura"
1062             },
1063             "network": {
1064                 "label": "Sieć"
1065             },
1066             "note": {
1067                 "label": "Notatka"
1068             },
1069             "office": {
1070                 "label": "Typ"
1071             },
1072             "oneway": {
1073                 "label": "Jednokierunkowa",
1074                 "options": {
1075                     "no": "Nie",
1076                     "undefined": "Domyślnie nie",
1077                     "yes": "Tak"
1078                 }
1079             },
1080             "oneway_yes": {
1081                 "label": "Jednokierunkowa",
1082                 "options": {
1083                     "no": "Nie",
1084                     "undefined": "Domyślnie tak",
1085                     "yes": "Tak"
1086                 }
1087             },
1088             "opening_hours": {
1089                 "label": "Godziny"
1090             },
1091             "operator": {
1092                 "label": "Operator"
1093             },
1094             "par": {
1095                 "label": "Par",
1096                 "placeholder": "3, 4, 5..."
1097             },
1098             "park_ride": {
1099                 "label": "Parkuj i jedź"
1100             },
1101             "parking": {
1102                 "label": "Typ",
1103                 "options": {
1104                     "carports": "Wiaty",
1105                     "garage_boxes": "Boksy garażowe",
1106                     "lane": "Pas na jezdni",
1107                     "multi-storey": "Wielopoziomowy",
1108                     "sheds": "Garaże",
1109                     "surface": "Naziemny",
1110                     "underground": "Podziemny"
1111                 }
1112             },
1113             "phone": {
1114                 "label": "Telefon",
1115                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
1116             },
1117             "piste/difficulty": {
1118                 "label": "Stopień trudności",
1119                 "options": {
1120                     "extreme": "Ekstremalna (konieczne wyposażenie wspinaczkowe)"
1121                 },
1122                 "placeholder": "Łatwy, Średni, Zaawansowany..."
1123             },
1124             "piste/grooming": {
1125                 "label": "Ratrakowanie"
1126             },
1127             "piste/type": {
1128                 "label": "Typ",
1129                 "options": {
1130                     "downhill": "Downhill",
1131                     "playground": "Plac zabaw",
1132                     "sled": "Tor saneczkowy",
1133                     "snow_park": "Snowpark"
1134                 }
1135             },
1136             "place": {
1137                 "label": "Typ"
1138             },
1139             "population": {
1140                 "label": "Populacja"
1141             },
1142             "power": {
1143                 "label": "Typ"
1144             },
1145             "railway": {
1146                 "label": "Typ"
1147             },
1148             "recycling/cans": {
1149                 "label": "Przyjmowanie puszek"
1150             },
1151             "recycling/clothes": {
1152                 "label": "Ubrania"
1153             },
1154             "recycling/glass": {
1155                 "label": "Szkło"
1156             },
1157             "recycling/paper": {
1158                 "label": "Papier"
1159             },
1160             "recycling/type": {
1161                 "options": {
1162                     "centre": "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych",
1163                     "container": "Pojemnik"
1164                 }
1165             },
1166             "ref": {
1167                 "label": "Numer referencyjny"
1168             },
1169             "relation": {
1170                 "label": "Typ"
1171             },
1172             "religion": {
1173                 "label": "Religia"
1174             },
1175             "restriction": {
1176                 "label": "Typ"
1177             },
1178             "restrictions": {
1179                 "label": "Zakazy skrętu"
1180             },
1181             "route": {
1182                 "label": "Typ"
1183             },
1184             "route_master": {
1185                 "label": "Typ"
1186             },
1187             "seasonal": {
1188                 "label": "Sezonowy"
1189             },
1190             "service": {
1191                 "label": "Typ"
1192             },
1193             "service/bicycle/chain_tool": {
1194                 "label": "Skuwacz łańcucha",
1195                 "options": {
1196                     "no": "Nie",
1197                     "undefined": "Domyślnie nie",
1198                     "yes": "Tak"
1199                 }
1200             },
1201             "service/bicycle/pump": {
1202                 "label": "Pompowanie",
1203                 "options": {
1204                     "no": "Nie",
1205                     "undefined": "Domyślnie nie",
1206                     "yes": "Tak"
1207                 }
1208             },
1209             "service_rail": {
1210                 "options": {
1211                     "yard": "Podwórko"
1212                 }
1213             },
1214             "shelter": {
1215                 "label": "Schronienie"
1216             },
1217             "shelter_type": {
1218                 "label": "Typ"
1219             },
1220             "shop": {
1221                 "label": "Typ"
1222             },
1223             "sloped_curb": {
1224                 "label": "Podjazd dla wózków"
1225             },
1226             "smoking": {
1227                 "label": "Dla palących",
1228                 "options": {
1229                     "dedicated": "Miejsce dla palących (np. klub palaczy)",
1230                     "isolated": "W miejscach dla palących, fizycznie oddzielonych",
1231                     "no": "Całkowity zakaz palenia",
1232                     "outside": "Dozwolone na zewnątrz",
1233                     "separated": "W miejscach dla palących, nieoddzielonych fizycznie",
1234                     "yes": "Dozwolone wszędzie"
1235                 },
1236                 "placeholder": "Nie, Wydzielone, Tak..."
1237             },
1238             "smoothness": {
1239                 "label": "Gładkość",
1240                 "options": {
1241                     "bad": "Solidne koła: rower trekkingowy, samochód, riksza",
1242                     "excellent": "Cienkie kółka: łyżworolki, skateboard",
1243                     "good": "Cienkie koła: rower szosowy",
1244                     "horrible": "Off-road: ciężki pojazd terenowy",
1245                     "impassable": "Nieprzejezdne / nie dla pojazdów kołowych",
1246                     "intermediate": "Koła: rower miejski, wózek inwalidzki, skuter",
1247                     "very_bad": "Duży prześwit: lekki pojazd terenowy",
1248                     "very_horrible": "Wyspecjalizowany off-road: traktor, ATV (quad)"
1249                 },
1250                 "placeholder": "Cienkie kółka, Koła, Off-road..."
1251             },
1252             "social_facility_for": {
1253                 "label": "Przeznaczone dla osób",
1254                 "placeholder": "Bezdomni, niepełnosprawni, dzieci itp."
1255             },
1256             "source": {
1257                 "label": "Źródło"
1258             },
1259             "sport": {
1260                 "label": "Sport"
1261             },
1262             "sport_ice": {
1263                 "label": "Sport"
1264             },
1265             "sport_racing": {
1266                 "label": "Sport"
1267             },
1268             "structure": {
1269                 "label": "Struktura",
1270                 "options": {
1271                     "bridge": "Most",
1272                     "cutting": "Wykop",
1273                     "embankment": "Nasyp",
1274                     "ford": "Bród",
1275                     "tunnel": "Tunel"
1276                 },
1277                 "placeholder": "Nieznane"
1278             },
1279             "studio_type": {
1280                 "label": "Typ"
1281             },
1282             "substation": {
1283                 "label": "Typ"
1284             },
1285             "supervised": {
1286                 "label": "Strzeżone"
1287             },
1288             "surface": {
1289                 "label": "Nawierzchnia"
1290             },
1291             "tactile_paving": {
1292                 "label": "Wypustki dla niewidomych"
1293             },
1294             "takeaway": {
1295                 "label": "Na wynos",
1296                 "options": {
1297                     "no": "Nie",
1298                     "only": "Tylko na wynos.",
1299                     "yes": "Tak"
1300                 },
1301                 "placeholder": "Tak, Nie, Tylko na wynos..."
1302             },
1303             "toilets/disposal": {
1304                 "label": "Opróżnianie",
1305                 "options": {
1306                     "bucket": "Wiadro",
1307                     "chemical": "Chemiczne",
1308                     "flush": "Spuszczanie wody",
1309                     "pitlatrine": "Latryna"
1310                 }
1311             },
1312             "tourism": {
1313                 "label": "Typ"
1314             },
1315             "towertype": {
1316                 "label": "Typ wieży"
1317             },
1318             "tracktype": {
1319                 "label": "Typ drogi nieutwardzonej",
1320                 "options": {
1321                     "grade1": "Utwardzona lub mocna ubita nawierzchnia",
1322                     "grade2": "Żwirowa z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny",
1323                     "grade3": "Składająca się z równej ilości twardych i miękkich materiałów",
1324                     "grade4": "Ziemia/piasek/trawa z domieszką twardych materiałów",
1325                     "grade5": "Ziemia/piasek/trawa, bez dodatku materiałów utwardzonych, słabo widoczna"
1326                 },
1327                 "placeholder": "Utwardzona, nieubita..."
1328             },
1329             "trail_visibility": {
1330                 "label": "Widoczność szlaku",
1331                 "placeholder": "Doskonała, Dobra, Zła..."
1332             },
1333             "trees": {
1334                 "label": "Drzewa"
1335             },
1336             "tunnel": {
1337                 "label": "Tunel"
1338             },
1339             "vending": {
1340                 "label": "Rodzaje towarów"
1341             },
1342             "water": {
1343                 "label": "Typ"
1344             },
1345             "waterway": {
1346                 "label": "Typ"
1347             },
1348             "website": {
1349                 "label": "Strona WWW",
1350                 "placeholder": "http://example.com/"
1351             },
1352             "wetland": {
1353                 "label": "Typ"
1354             },
1355             "wheelchair": {
1356                 "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
1357             },
1358             "width": {
1359                 "label": "Szerokość (w metrach)"
1360             },
1361             "wikipedia": {
1362                 "label": "Wikipedia"
1363             }
1364         },
1365         "presets": {
1366             "address": {
1367                 "name": "Adres",
1368                 "terms": "namiar, numer"
1369             },
1370             "aerialway": {
1371                 "name": "Wyciąg narciarski"
1372             },
1373             "aerialway/cable_car": {
1374                 "name": "Kolejka górska"
1375             },
1376             "aerialway/chair_lift": {
1377                 "name": "Wyciag krzesełkowy",
1378                 "terms": "Wyciąg narciarski krzesełkowy,"
1379             },
1380             "aerialway/gondola": {
1381                 "name": "Gondola",
1382                 "terms": "Wyciąg narciarski gondolowy, Gondola"
1383             },
1384             "aerialway/magic_carpet": {
1385                 "name": "wyciąg narciarski dywanowy",
1386                 "terms": "Narciarski pas transmisyjny dla dzieci, "
1387             },
1388             "aerialway/platter": {
1389                 "name": "Wyciag talerzykowy",
1390                 "terms": "Wyciąg talerzykowy, "
1391             },
1392             "aerialway/pylon": {
1393                 "name": "Podpora wyciagu narciarskiego",
1394                 "terms": "Podpora, słup "
1395             },
1396             "aerialway/rope_tow": {
1397                 "name": "Wyrwirączka",
1398                 "terms": "Wyrwirączka"
1399             },
1400             "aerialway/station": {
1401                 "name": "Stacja wyciagu narciarskiego"
1402             },
1403             "aerialway/t-bar": {
1404                 "name": "Wyciag orczykowy podwójny"
1405             },
1406             "aeroway": {
1407                 "name": "Szlak powietrzny"
1408             },
1409             "aeroway/aerodrome": {
1410                 "name": "Lotnisko",
1411                 "terms": "port lotniczy, dworzec lotniczy"
1412             },
1413             "aeroway/apron": {
1414                 "name": "Płyta postojowa",
1415                 "terms": "rampa"
1416             },
1417             "aeroway/gate": {
1418                 "name": "Brama lotniska",
1419                 "terms": "bramka, przejście"
1420             },
1421             "aeroway/hangar": {
1422                 "name": "Hangar",
1423                 "terms": "hala, magazyn"
1424             },
1425             "aeroway/helipad": {
1426                 "name": "Lądowisko dla helikopterów",
1427                 "terms": "Lotnisko, lądowisko,"
1428             },
1429             "aeroway/runway": {
1430                 "name": "Droga startowa",
1431                 "terms": "droga, rozbieg"
1432             },
1433             "aeroway/taxiway": {
1434                 "name": "Droga kołowania",
1435                 "terms": "droga kołowania"
1436             },
1437             "aeroway/terminal": {
1438                 "name": "Terminal pasażerski",
1439                 "terms": "samolot,port lotniczy"
1440             },
1441             "amenity": {
1442                 "name": "Usługa",
1443                 "terms": "usługi,usługa,udogodnienia,"
1444             },
1445             "amenity/arts_centre": {
1446                 "name": "Centrum artystyczne"
1447             },
1448             "amenity/atm": {
1449                 "name": "Bankomat",
1450                 "terms": "wypłacanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy,"
1451             },
1452             "amenity/bank": {
1453                 "name": "Bank",
1454                 "terms": "bankowość, kasa"
1455             },
1456             "amenity/bar": {
1457                 "name": "Bar",
1458                 "terms": "bar"
1459             },
1460             "amenity/bbq": {
1461                 "name": "Grill"
1462             },
1463             "amenity/bench": {
1464                 "name": "Ławka",
1465                 "terms": "ławka,siedzenie,siedzisko"
1466             },
1467             "amenity/bicycle_parking": {
1468                 "name": "Parking dla rowerów",
1469                 "terms": "stojak,parking"
1470             },
1471             "amenity/bicycle_rental": {
1472                 "name": "Wypożyczalnia rowerów",
1473                 "terms": "wypożyczalnia"
1474             },
1475             "amenity/bicycle_repair_station": {
1476                 "name": "Punkt naprawy rowerów"
1477             },
1478             "amenity/biergarten": {
1479                 "name": "Ogródek piwny"
1480             },
1481             "amenity/boat_rental": {
1482                 "name": "Wypożyczalnia łodzi",
1483                 "terms": "wynajem łodzi"
1484             },
1485             "amenity/bureau_de_change": {
1486                 "name": "Kantor",
1487                 "terms": "wymiana walut"
1488             },
1489             "amenity/bus_station": {
1490                 "name": "Dworzec autobusowy"
1491             },
1492             "amenity/cafe": {
1493                 "name": "Kawiarnia",
1494                 "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
1495             },
1496             "amenity/car_rental": {
1497                 "name": "Wypożyczalnia samochodów",
1498                 "terms": "wypożyczalnia samochodów"
1499             },
1500             "amenity/car_sharing": {
1501                 "name": "Car-sharing"
1502             },
1503             "amenity/car_wash": {
1504                 "name": "Myjnia samochodowa",
1505                 "terms": "myjnia"
1506             },
1507             "amenity/casino": {
1508                 "name": "Kasyno"
1509             },
1510             "amenity/charging_station": {
1511                 "name": "Stacja ładowania pojazdów"
1512             },
1513             "amenity/childcare": {
1514                 "name": "Żłobek"
1515             },
1516             "amenity/cinema": {
1517                 "name": "Kino",
1518                 "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
1519             },
1520             "amenity/clinic": {
1521                 "name": "Klinika",
1522                 "terms": "ośrodek zdrowia, zoz, nzoz, opieka zdrowotna"
1523             },
1524             "amenity/clock": {
1525                 "name": "Zegar",
1526                 "terms": "Zegar, "
1527             },
1528             "amenity/college": {
1529                 "name": "Teren uczelni"
1530             },
1531             "amenity/community_centre": {
1532                 "name": "Dom kultury"
1533             },
1534             "amenity/compressed_air": {
1535                 "name": "Kompresor"
1536             },
1537             "amenity/courthouse": {
1538                 "name": "Sąd",
1539                 "terms": "sąd,sprawiedliwość,trybunał"
1540             },
1541             "amenity/dentist": {
1542                 "name": "Dentysta",
1543                 "terms": "stomatolog, gabinet stomatologiczny"
1544             },
1545             "amenity/doctor": {
1546                 "name": "Gabinet lub przychodnia lekarska",
1547                 "terms": "lekarz, doktor, medyk, uzdrowiciel, nzoz, zoz, spzoz, gabinet lekarski"
1548             },
1549             "amenity/dojo": {
1550                 "name": "Dojo/szkoła sztuk walki"
1551             },
1552             "amenity/drinking_water": {
1553                 "name": "Woda pitna",
1554                 "terms": "wodotrysk,woda pitna,poidło"
1555             },
1556             "amenity/embassy": {
1557                 "name": "Ambasada",
1558                 "terms": "ambasada"
1559             },
1560             "amenity/fast_food": {
1561                 "name": "Fast food",
1562                 "terms": "kebab, hot dog, fast food, McDonald's, McDonald"
1563             },
1564             "amenity/fire_station": {
1565                 "name": "Straż pożarna",
1566                 "terms": "straż,osp,psp,ochotnicza straż pożarna"
1567             },
1568             "amenity/fountain": {
1569                 "name": "Fontanna",
1570                 "terms": "fontanna,wodotrysk"
1571             },
1572             "amenity/fuel": {
1573                 "name": "Stacja benzynowa",
1574                 "terms": "gaz,lpg"
1575             },
1576             "amenity/grave_yard": {
1577                 "name": "Cmentarz",
1578                 "terms": "cmentarz,pochówek"
1579             },
1580             "amenity/grit_bin": {
1581                 "name": "Pojemnik z piaskiem, żwirem..."
1582             },
1583             "amenity/hospital": {
1584                 "name": "Teren szpitala",
1585                 "terms": "Teren szpitala, szpital, służba zdrowia, ambulatorium, chirurgia, oddział"
1586             },
1587             "amenity/kindergarten": {
1588                 "name": "Teren przedszkola"
1589             },
1590             "amenity/library": {
1591                 "name": "Biblioteka",
1592                 "terms": "biblioteka,czytelnia"
1593             },
1594             "amenity/marketplace": {
1595                 "name": "Targowisko",
1596                 "terms": "targowisko,targ,rynek,giełda"
1597             },
1598             "amenity/nightclub": {
1599                 "name": "Klub nocny",
1600                 "terms": "Klub nocny,"
1601             },
1602             "amenity/parking": {
1603                 "name": "Parking samochodowy"
1604             },
1605             "amenity/parking_entrance": {
1606                 "name": "Wjazd/wyjazd z parkingu/garażu"
1607             },
1608             "amenity/pharmacy": {
1609                 "name": "Apteka",
1610                 "terms": "apteka,leki"
1611             },
1612             "amenity/place_of_worship": {
1613                 "name": "Miejsce kultu religijnego",
1614                 "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
1615             },
1616             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1617                 "name": "Świątynia buddyjska",
1618                 "terms": "stupa,wihara,klasztor,świątynia,pagoda,zendo,dojo"
1619             },
1620             "amenity/place_of_worship/christian": {
1621                 "name": "Kościół",
1622                 "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
1623             },
1624             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1625                 "name": "Synagoga",
1626                 "terms": "synagoga"
1627             },
1628             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1629                 "name": "Meczet",
1630                 "terms": "meczet"
1631             },
1632             "amenity/police": {
1633                 "name": "Policja",
1634                 "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze"
1635             },
1636             "amenity/post_box": {
1637                 "name": "Skrzynka pocztowa",
1638                 "terms": "skrzynka,pocztowa,listy"
1639             },
1640             "amenity/post_office": {
1641                 "name": "Poczta",
1642                 "terms": "poczta,urząd,pocztowy"
1643             },
1644             "amenity/pub": {
1645                 "name": "Pub",
1646                 "terms": "pub,piwo,wino"
1647             },
1648             "amenity/public_bookcase": {
1649                 "name": "Półka bookcrossingowa"
1650             },
1651             "amenity/recycling": {
1652                 "name": "Recykling"
1653             },
1654             "amenity/register_office": {
1655                 "name": "Urząd stanu cywilnego"
1656             },
1657             "amenity/restaurant": {
1658                 "name": "Restauracja",
1659                 "terms": "bar,kawiarnia,stołówka,jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria,karczma,zajazd"
1660             },
1661             "amenity/school": {
1662                 "name": "Teren szkoły"
1663             },
1664             "amenity/shelter": {
1665                 "name": "Schronienie",
1666                 "terms": "schronienie, "
1667             },
1668             "amenity/social_facility": {
1669                 "name": "Placówka pomocy społecznej",
1670                 "terms": "opieka społeczna, mops, gops, mopr, ośrodek opieki społecznej"
1671             },
1672             "amenity/social_facility/food_bank": {
1673                 "name": "Bank żywności",
1674                 "terms": "Bank żywności, "
1675             },
1676             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1677                 "name": "Schronisko dla bezdomnych"
1678             },
1679             "amenity/studio": {
1680                 "name": "Studio"
1681             },
1682             "amenity/swimming_pool": {
1683                 "name": "Basen",
1684                 "terms": "basen,pływalnia"
1685             },
1686             "amenity/taxi": {
1687                 "name": "Postój taksówek",
1688                 "terms": "postój,taksówek,taxi"
1689             },
1690             "amenity/telephone": {
1691                 "name": "Telefon",
1692                 "terms": "telefon,budka,telefoniczna"
1693             },
1694             "amenity/theatre": {
1695                 "name": "Teatr",
1696                 "terms": "teatr,sztuka,przedstawienie"
1697             },
1698             "amenity/toilets": {
1699                 "name": "Toalety",
1700                 "terms": "toaleta,wc"
1701             },
1702             "amenity/townhall": {
1703                 "name": "Ratusz",
1704                 "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
1705             },
1706             "amenity/university": {
1707                 "name": "Teren uniwersytetu"
1708             },
1709             "amenity/vending_machine": {
1710                 "name": "Automat sprzedający",
1711                 "terms": "automat do sprzedaży"
1712             },
1713             "amenity/veterinary": {
1714                 "name": "Weterynarz",
1715                 "terms": "Zakład weterynaryjny, Weterynarz"
1716             },
1717             "amenity/waste_basket": {
1718                 "name": "Kosz na śmieci",
1719                 "terms": "kosz,kubeł,śmietnik"
1720             },
1721             "area": {
1722                 "name": "Obszar",
1723                 "terms": "obszar,obręb,powierzchnia"
1724             },
1725             "area/highway": {
1726                 "name": "Nawierzchnia"
1727             },
1728             "barrier": {
1729                 "name": "Bariera",
1730                 "terms": "bariera,przeszkoda,ograniczenie,utrudnienie"
1731             },
1732             "barrier/block": {
1733                 "name": "Blok",
1734                 "terms": "blok"
1735             },
1736             "barrier/bollard": {
1737                 "name": "Słupek",
1738                 "terms": "słupek,słup,pal"
1739             },
1740             "barrier/cattle_grid": {
1741                 "name": "Przeszkoda dla bydła",
1742                 "terms": "kratka,bydło"
1743             },
1744             "barrier/city_wall": {
1745                 "name": "Mur miejski",
1746                 "terms": "mur,ściana,miejski"
1747             },
1748             "barrier/cycle_barrier": {
1749                 "name": "Przegroda dla rowerzystów"
1750             },
1751             "barrier/ditch": {
1752                 "name": "Rów",
1753                 "terms": "rów,wykop"
1754             },
1755             "barrier/entrance": {
1756                 "name": "Wejście",
1757                 "terms": "wejście,przejście"
1758             },
1759             "barrier/fence": {
1760                 "name": "Płot",
1761                 "terms": "ogrodzenie,płot"
1762             },
1763             "barrier/gate": {
1764                 "name": "Brama",
1765                 "terms": "brama,bramka,przejście,furtka"
1766             },
1767             "barrier/hedge": {
1768                 "name": "Żywopłot",
1769                 "terms": "żywopłot"
1770             },
1771             "barrier/kissing_gate": {
1772                 "name": "Kissing Gate"
1773             },
1774             "barrier/lift_gate": {
1775                 "name": "Szlaban",
1776                 "terms": "szlaban"
1777             },
1778             "barrier/retaining_wall": {
1779                 "name": "Mur oporowy",
1780                 "terms": "mur,oporowy"
1781             },
1782             "barrier/stile": {
1783                 "name": "Przełaz",
1784                 "terms": "przełaz"
1785             },
1786             "barrier/toll_booth": {
1787                 "name": "Punkt poboru opłat",
1788                 "terms": "punkt,poboru,opłat"
1789             },
1790             "barrier/wall": {
1791                 "name": "Mur",
1792                 "terms": "ściana,mur"
1793             },
1794             "boundary/administrative": {
1795                 "name": "Granica administracyjna",
1796                 "terms": "granica,administracyjna,granice,administracyjne"
1797             },
1798             "building": {
1799                 "name": "Budynek",
1800                 "terms": "budynek,budowla,dom"
1801             },
1802             "building/apartments": {
1803                 "name": "Budynek mieszkalny wielorodzinny",
1804                 "terms": "blok,kamienica"
1805             },
1806             "building/barn": {
1807                 "name": "Stodoła"
1808             },
1809             "building/bunker": {
1810                 "name": "Bunkier",
1811                 "terms": "bunkier, schron,"
1812             },
1813             "building/cabin": {
1814                 "name": "Chata"
1815             },
1816             "building/cathedral": {
1817                 "name": "Katedra",
1818                 "terms": "Katedra, "
1819             },
1820             "building/chapel": {
1821                 "name": "Kaplica",
1822                 "terms": "Kaplica, "
1823             },
1824             "building/church": {
1825                 "name": "Kościół",
1826                 "terms": "Kościół, "
1827             },
1828             "building/college": {
1829                 "name": "Budynek uczelni"
1830             },
1831             "building/commercial": {
1832                 "name": "Nieruchomość komercyjna",
1833                 "terms": "sklep,komercyjny,sprzedaż,handlowy"
1834             },
1835             "building/construction": {
1836                 "name": "Budynek w budowie",
1837                 "terms": "Budowa"
1838             },
1839             "building/dormitory": {
1840                 "name": "Akademik",
1841                 "terms": "Akademik, bursa, internat"
1842             },
1843             "building/entrance": {
1844                 "name": "Wejście/wyjście"
1845             },
1846             "building/garage": {
1847                 "name": "Garaż",
1848                 "terms": "garaż"
1849             },
1850             "building/garages": {
1851                 "name": "Garaże"
1852             },
1853             "building/greenhouse": {
1854                 "name": "Szklarnia",
1855                 "terms": "Szklarnia"
1856             },
1857             "building/hospital": {
1858                 "name": "Budynek szpitala"
1859             },
1860             "building/hotel": {
1861                 "name": "Budynek hotelu"
1862             },
1863             "building/house": {
1864                 "name": "Dom",
1865                 "terms": "dom,domek,chata"
1866             },
1867             "building/hut": {
1868                 "name": "Chata",
1869                 "terms": "chata,szałas,schronienie,koliba"
1870             },
1871             "building/industrial": {
1872                 "name": "Budynek przemysłowy",
1873                 "terms": "przemysłowy,produkcyjny,fabryczny,industrialny"
1874             },
1875             "building/kindergarten": {
1876                 "name": "Budynek przedszkola"
1877             },
1878             "building/public": {
1879                 "name": "Budynek publiczny"
1880             },
1881             "building/residential": {
1882                 "name": "Budynek mieszkalny",
1883                 "terms": "blok, kamienica, dom, czynszówka"
1884             },
1885             "building/retail": {
1886                 "name": "Budynek handlu detalicznego"
1887             },
1888             "building/roof": {
1889                 "name": "Zadaszenie",
1890                 "terms": "Dach,"
1891             },
1892             "building/school": {
1893                 "name": "Budynek szkolny"
1894             },
1895             "building/shed": {
1896                 "name": "Szopa"
1897             },
1898             "building/stable": {
1899                 "name": "Stajnia"
1900             },
1901             "building/static_caravan": {
1902                 "name": "Stojący dom na kołach"
1903             },
1904             "building/terrace": {
1905                 "name": "Domki szeregowe"
1906             },
1907             "building/train_station": {
1908                 "name": "Stacja kolejowa",
1909                 "terms": "Stacja kolejowa, "
1910             },
1911             "building/university": {
1912                 "name": "Budynek uczelni",
1913                 "terms": "uniwersytet, szkoła wyższa, wydział, uczelnia"
1914             },
1915             "building/warehouse": {
1916                 "name": "Magazyn"
1917             },
1918             "craft/basket_maker": {
1919                 "name": "Wikliniarz"
1920             },
1921             "craft/beekeeper": {
1922                 "name": "Pszczelarz"
1923             },
1924             "craft/blacksmith": {
1925                 "name": "Kowal",
1926                 "terms": "kowal"
1927             },
1928             "craft/boatbuilder": {
1929                 "name": "Budowa statków"
1930             },
1931             "craft/bookbinder": {
1932                 "name": "Introligator"
1933             },
1934             "craft/brewery": {
1935                 "name": "Gorzelnia",
1936                 "terms": "Gorzelnia, "
1937             },
1938             "craft/carpenter": {
1939                 "name": "Cieśla",
1940                 "terms": "cieśla,stolarz"
1941             },
1942             "craft/carpet_layer": {
1943                 "name": "Układanie dywanów"
1944             },
1945             "craft/caterer": {
1946                 "name": "Żywieniowiec"
1947             },
1948             "craft/clockmaker": {
1949                 "name": "Zegarmistrz",
1950                 "terms": "zegarmistrz"
1951             },
1952             "craft/dressmaker": {
1953                 "name": "Krawiec"
1954             },
1955             "craft/electrician": {
1956                 "name": "Elektryk",
1957                 "terms": "elektryk,elektrotechnik"
1958             },
1959             "craft/gardener": {
1960                 "name": "Ogrodnik",
1961                 "terms": "ogrodnik,sadownik"
1962             },
1963             "craft/glaziery": {
1964                 "name": "Szklarz",
1965                 "terms": "Zakład szklarski, Szklarz"
1966             },
1967             "craft/handicraft": {
1968                 "name": "Rzemiosło"
1969             },
1970             "craft/hvac": {
1971                 "name": "Klimatyzacja"
1972             },
1973             "craft/insulator": {
1974                 "name": "Kładzenie izolacji"
1975             },
1976             "craft/jeweler": {
1977                 "name": "Jubiler",
1978                 "terms": "biżuteria"
1979             },
1980             "craft/key_cutter": {
1981                 "name": "Dorabianie kluczy"
1982             },
1983             "craft/locksmith": {
1984                 "name": "Ślusarz",
1985                 "terms": "ślusarz"
1986             },
1987             "craft/metal_construction": {
1988                 "name": "Konstrukcje metalowe"
1989             },
1990             "craft/optician": {
1991                 "name": "Optyk",
1992                 "terms": "Zakład optyczny, Optyk"
1993             },
1994             "craft/painter": {
1995                 "name": "Malarz"
1996             },
1997             "craft/photographer": {
1998                 "name": "Fotograf",
1999                 "terms": "fotografia, studio fotograficzne, atelier"
2000             },
2001             "craft/photographic_laboratory": {
2002                 "name": "Laboratorium fotograficzne"
2003             },
2004             "craft/plasterer": {
2005                 "name": "Tynkarz"
2006             },
2007             "craft/plumber": {
2008                 "name": "Hydraulik"
2009             },
2010             "craft/pottery": {
2011                 "name": "Garncarstwo"
2012             },
2013             "craft/rigger": {
2014                 "name": "Takielarz"
2015             },
2016             "craft/roofer": {
2017                 "name": "Dekarz"
2018             },
2019             "craft/saddler": {
2020                 "name": "Rymarz"
2021             },
2022             "craft/sailmaker": {
2023                 "name": "Żaglomistrz"
2024             },
2025             "craft/sawmill": {
2026                 "name": "Tartak"
2027             },
2028             "craft/scaffolder": {
2029                 "name": "Rusztowania"
2030             },
2031             "craft/sculpter": {
2032                 "name": "Rzeźbiarz"
2033             },
2034             "craft/shoemaker": {
2035                 "name": "Szewc"
2036             },
2037             "craft/stonemason": {
2038                 "name": "Zakład kamieniarski",
2039                 "terms": "Zakład Kamieniarski, Kamieniarz"
2040             },
2041             "craft/sweep": {
2042                 "name": "Kominiarz",
2043                 "terms": "Kominiarz"
2044             },
2045             "craft/tailor": {
2046                 "name": "Krawiec"
2047             },
2048             "craft/tiler": {
2049                 "name": "Dekarz"
2050             },
2051             "craft/tinsmith": {
2052                 "name": "Blacharz"
2053             },
2054             "craft/upholsterer": {
2055                 "name": "Tapicer"
2056             },
2057             "craft/watchmaker": {
2058                 "name": "Zegarmistrz"
2059             },
2060             "craft/window_construction": {
2061                 "name": "Montaż okien"
2062             },
2063             "craft/winery": {
2064                 "name": "Winnica",
2065                 "terms": "winiarnia"
2066             },
2067             "embankment": {
2068                 "name": "Nasyp"
2069             },
2070             "emergency/ambulance_station": {
2071                 "name": "Stacja pogotowia ratunkowego",
2072                 "terms": "pogotowie ratunkowe"
2073             },
2074             "emergency/fire_hydrant": {
2075                 "name": "Hydrant",
2076                 "terms": "hydrant"
2077             },
2078             "emergency/phone": {
2079                 "name": "Telefon alarmowy",
2080                 "terms": "telefon,alarmowy,alarm"
2081             },
2082             "entrance": {
2083                 "name": "Wejście/wyjście"
2084             },
2085             "footway/crossing": {
2086                 "name": "Przejście dla pieszych"
2087             },
2088             "footway/sidewalk": {
2089                 "name": "Chodnik",
2090                 "terms": "chodnik"
2091             },
2092             "ford": {
2093                 "name": "Bród"
2094             },
2095             "golf/hole": {
2096                 "name": "dołek na polu golfowym "
2097             },
2098             "highway": {
2099                 "name": "Droga",
2100                 "terms": "droga,szlak,ulica"
2101             },
2102             "highway/bridleway": {
2103                 "name": "Droga dla koni",
2104                 "terms": "jazda konna,szlak jeździecki,szlak konny"
2105             },
2106             "highway/bus_stop": {
2107                 "name": "Przystanek autobusowy",
2108                 "terms": "przystanek,stacja,postój"
2109             },
2110             "highway/cycleway": {
2111                 "name": "Droga rowerowa",
2112                 "terms": "droga,rowerowa,ścieżka,rowerów"
2113             },
2114             "highway/footway": {
2115                 "name": "Chodnik",
2116                 "terms": "pobocze,bulwar,ścieżka,deptak,szosa,spacer"
2117             },
2118             "highway/living_street": {
2119                 "name": "Strefa zamieszkania",
2120                 "terms": "strefa,zamieszkania,zamieszkała,droga,ulica"
2121             },
2122             "highway/mini_roundabout": {
2123                 "name": "Mini-rondo",
2124                 "terms": "mini,rondo,małe,skrzyżowanie"
2125             },
2126             "highway/motorway": {
2127                 "name": "Autostrada",
2128                 "terms": "autostrada"
2129             },
2130             "highway/motorway_junction": {
2131                 "name": "Wjazd/zjazd z autostrady"
2132             },
2133             "highway/motorway_link": {
2134                 "name": "Autostrada - wjazd/zjazd",
2135                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
2136             },
2137             "highway/path": {
2138                 "name": "Droga dla pieszych",
2139                 "terms": "ścieżka,dróżka"
2140             },
2141             "highway/primary": {
2142                 "name": "Droga pierwszorzędna",
2143                 "terms": "główna droga, droga krajowa, główna, pierwszorzędna, DK, ważna"
2144             },
2145             "highway/primary_link": {
2146                 "name": "Łącznik dróg pierwszorzędnych",
2147                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
2148             },
2149             "highway/raceway": {
2150                 "name": "Tor wyścigowy"
2151             },
2152             "highway/residential": {
2153                 "name": "Droga lokalna",
2154                 "terms": "lokalna, osiedlowa, zamieszkała"
2155             },
2156             "highway/rest_area": {
2157                 "name": "Obszar wypoczynkowy"
2158             },
2159             "highway/road": {
2160                 "name": "Nieokreślona droga",
2161                 "terms": "droga,nieznana,niewiadoma"
2162             },
2163             "highway/secondary": {
2164                 "name": "Droga drugorzędna",
2165                 "terms": "droga,drugorzędna,wojewódzka"
2166             },
2167             "highway/secondary_link": {
2168                 "name": "Łącznik dróg drugorzędnych",
2169                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
2170             },
2171             "highway/service": {
2172                 "name": "Droga wewnętrzna",
2173                 "terms": "droga dojazdowa, podjazd, serwisowa"
2174             },
2175             "highway/service/alley": {
2176                 "name": "Alejka",
2177                 "terms": "alejka"
2178             },
2179             "highway/service/drive-through": {
2180                 "name": "Drive-through"
2181             },
2182             "highway/service/driveway": {
2183                 "name": "Podjazd",
2184                 "terms": "droga dojazdowa,podjazd"
2185             },
2186             "highway/service/emergency_access": {
2187                 "name": "Dojazd dla służb ratowniczych"
2188             },
2189             "highway/service/parking_aisle": {
2190                 "name": "Uliczka parkingowa"
2191             },
2192             "highway/services": {
2193                 "name": "Obszar usługowy",
2194                 "terms": "Obszar serwisowy, "
2195             },
2196             "highway/steps": {
2197                 "name": "Schody",
2198                 "terms": "schody"
2199             },
2200             "highway/stop": {
2201                 "name": "Znak stop",
2202                 "terms": "znak,stop,zatrzymania"
2203             },
2204             "highway/street_lamp": {
2205                 "name": "Lampa uliczna",
2206                 "terms": "lampa,oświetlenie,latarnia"
2207             },
2208             "highway/tertiary": {
2209                 "name": "Droga trzeciorzędna",
2210                 "terms": "droga,trzeciorzędna"
2211             },
2212             "highway/tertiary_link": {
2213                 "name": "Łącznik dróg trzeciorzędnych",
2214                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
2215             },
2216             "highway/track": {
2217                 "name": "Droga polna lub leśna",
2218                 "terms": "polna, leśna, gruntowa"
2219             },
2220             "highway/traffic_signals": {
2221                 "name": "Sygnalizacja świetlna",
2222                 "terms": "światła,sygnalizacja świetlna,sygnalizator"
2223             },
2224             "highway/trunk": {
2225                 "name": "Droga główna",
2226                 "terms": "główna"
2227             },
2228             "highway/trunk_link": {
2229                 "name": "Droga główna - zjazd/wjazd",
2230                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
2231             },
2232             "highway/turning_circle": {
2233                 "name": "Miejsce do zawracania",
2234                 "terms": "miejsce,zawracania,zawracanie"
2235             },
2236             "highway/unclassified": {
2237                 "name": "Droga czwartorzędna",
2238                 "terms": "droga,czwartorzędna"
2239             },
2240             "historic": {
2241                 "name": "Miejsce historyczne",
2242                 "terms": "miejsce,historyczne,historia,zwiedzanie"
2243             },
2244             "historic/archaeological_site": {
2245                 "name": "Wykopalisko archeologiczne",
2246                 "terms": "stanowisko archeologiczne"
2247             },
2248             "historic/boundary_stone": {
2249                 "name": "Kamień graniczny",
2250                 "terms": "kamień,graniczny"
2251             },
2252             "historic/castle": {
2253                 "name": "Zamek",
2254                 "terms": "zamek,gród"
2255             },
2256             "historic/memorial": {
2257                 "name": "Pomnik/miejsce pamięci",
2258                 "terms": "miejsce,pamięci,pamiątkowy,memoriał,pomnik"
2259             },
2260             "historic/monument": {
2261                 "name": "Monument",
2262                 "terms": "monument,pomnik"
2263             },
2264             "historic/ruins": {
2265                 "name": "Ruiny",
2266                 "terms": "ruiny,ruina"
2267             },
2268             "historic/wayside_cross": {
2269                 "name": "Przydrożny krzyż",
2270                 "terms": "krzyż,przydrożny"
2271             },
2272             "historic/wayside_shrine": {
2273                 "name": "Przydrożna kapliczka",
2274                 "terms": "kapliczka,przydrożna"
2275             },
2276             "junction": {
2277                 "name": "Skrzyżowanie"
2278             },
2279             "landuse": {
2280                 "name": "Zagospodarowanie terenu"
2281             },
2282             "landuse/basin": {
2283                 "name": "Zbiornik wodny",
2284                 "terms": "zbiornik,wodny,retencyjny"
2285             },
2286             "landuse/cemetery": {
2287                 "name": "Cmentarz",
2288                 "terms": "cmentarz"
2289             },
2290             "landuse/churchyard": {
2291                 "name": "Dziedziniec kościelny"
2292             },
2293             "landuse/commercial": {
2294                 "name": "Obszar komercyjny"
2295             },
2296             "landuse/construction": {
2297                 "name": "Budowa",
2298                 "terms": "budowa,teren,budowy"
2299             },
2300             "landuse/farm": {
2301                 "name": "Użytki rolne",
2302                 "terms": "ziemia uprawna,grunty rolne"
2303             },
2304             "landuse/farmland": {
2305                 "name": "Pola uprawne"
2306             },
2307             "landuse/farmyard": {
2308                 "name": "Zabudowa rolnicza",
2309                 "terms": "podwórze gospodarskie"
2310             },
2311             "landuse/forest": {
2312                 "name": "Las",
2313                 "terms": "Las"
2314             },
2315             "landuse/garages": {
2316                 "name": "Garaże"
2317             },
2318             "landuse/grass": {
2319                 "name": "Trawa",
2320                 "terms": "trawa, trawnik, "
2321             },
2322             "landuse/industrial": {
2323                 "name": "Obszar przemysłowy"
2324             },
2325             "landuse/landfill": {
2326                 "name": "Wysypisko",
2327                 "terms": "składowisko odpadów,śmieci"
2328             },
2329             "landuse/meadow": {
2330                 "name": "Łąka",
2331                 "terms": "Łąka"
2332             },
2333             "landuse/military": {
2334                 "name": "Obszar wojskowy"
2335             },
2336             "landuse/orchard": {
2337                 "name": "Sad",
2338                 "terms": "Sad"
2339             },
2340             "landuse/quarry": {
2341                 "name": "Kamieniołom",
2342                 "terms": "kamieniołom, żwirownia, kruszywo"
2343             },
2344             "landuse/residential": {
2345                 "name": "Zabudowa mieszkaniowa"
2346             },
2347             "landuse/retail": {
2348                 "name": "Obszar handlowy"
2349             },
2350             "landuse/vineyard": {
2351                 "name": "Winnica",
2352                 "terms": "winnica"
2353             },
2354             "leisure": {
2355                 "name": "Rozrywka i wypoczynek",
2356                 "terms": "Wypoczynek, czas wolny"
2357             },
2358             "leisure/dog_park": {
2359                 "name": "Park dla psów"
2360             },
2361             "leisure/firepit": {
2362                 "name": "Miejsce na ognisko"
2363             },
2364             "leisure/garden": {
2365                 "name": "Ogród",
2366                 "terms": "ogród"
2367             },
2368             "leisure/golf_course": {
2369                 "name": "Pole golfowe",
2370                 "terms": "pole golfowe"
2371             },
2372             "leisure/ice_rink": {
2373                 "name": "Lodowisko",
2374                 "terms": "lodowisko, ślizgawka"
2375             },
2376             "leisure/marina": {
2377                 "name": "Przystań",
2378                 "terms": "przystań"
2379             },
2380             "leisure/nature_reserve": {
2381                 "name": "Rezerwat przyrody"
2382             },
2383             "leisure/park": {
2384                 "name": "Park",
2385                 "terms": "las,ogród,trawa,zieleń,trawnik,łąka,miejsce,plac,teren rekreacyjny"
2386             },
2387             "leisure/picnic_table": {
2388                 "name": "Stół piknikowy",
2389                 "terms": "stół piknikowy"
2390             },
2391             "leisure/pitch": {
2392                 "name": "Boisko",
2393                 "terms": "boisko sportowe, boisko"
2394             },
2395             "leisure/pitch/american_football": {
2396                 "name": "Boisko do futbolu amerykańskiego"
2397             },
2398             "leisure/pitch/baseball": {
2399                 "name": "Boisko do baseballu"
2400             },
2401             "leisure/pitch/basketball": {
2402                 "name": "Boisko do koszykówki",
2403                 "terms": "boisko do koszykówki "
2404             },
2405             "leisure/pitch/skateboard": {
2406                 "name": "Skate park",
2407                 "terms": "skate,park,rolki,deskorolka,bmx"
2408             },
2409             "leisure/pitch/soccer": {
2410                 "name": "Boisko do piłki nożnej",
2411                 "terms": "boisko piłkarskie, boisko do piłki nożnej"
2412             },
2413             "leisure/pitch/tennis": {
2414                 "name": "Kort tenisowy",
2415                 "terms": "kort tenisowy"
2416             },
2417             "leisure/pitch/volleyball": {
2418                 "name": "Boisko do gry w siatkówkę",
2419                 "terms": "boisko do siatkówki"
2420             },
2421             "leisure/playground": {
2422                 "name": "Plac zabaw",
2423                 "terms": "plac zabaw"
2424             },
2425             "leisure/running_track": {
2426                 "name": "Bieżnia"
2427             },
2428             "leisure/slipway": {
2429                 "name": "Pochylnia okrętowa",
2430                 "terms": "pochylnia"
2431             },
2432             "leisure/sports_center": {
2433                 "name": "Centrum sportowe"
2434             },
2435             "leisure/stadium": {
2436                 "name": "Stadion",
2437                 "terms": "stadion"
2438             },
2439             "leisure/swimming_pool": {
2440                 "name": "Basen",
2441                 "terms": "basen pływacki"
2442             },
2443             "leisure/track": {
2444                 "name": "Bieżnia"
2445             },
2446             "line": {
2447                 "name": "Linia",
2448                 "terms": "Linia, lina"
2449             },
2450             "man_made": {
2451                 "name": "Obiekty sztuczne"
2452             },
2453             "man_made/breakwater": {
2454                 "name": "Falochron"
2455             },
2456             "man_made/cutline": {
2457                 "name": "Przecinka leśna"
2458             },
2459             "man_made/embankment": {
2460                 "name": "Nasyp"
2461             },
2462             "man_made/flagpole": {
2463                 "name": "Maszt flagowy"
2464             },
2465             "man_made/lighthouse": {
2466                 "name": "Latarnia morska",
2467                 "terms": "latarnia"
2468             },
2469             "man_made/observation": {
2470                 "name": "Wieża obserwacyjna",
2471                 "terms": "wieża obserwacyjna"
2472             },
2473             "man_made/pier": {
2474                 "name": "Molo",
2475                 "terms": "pomost"
2476             },
2477             "man_made/pipeline": {
2478                 "name": "Rurociąg"
2479             },
2480             "man_made/survey_point": {
2481                 "name": "Punkt geodezyjny"
2482             },
2483             "man_made/tower": {
2484                 "name": "Wieża",
2485                 "terms": "wieża"
2486             },
2487             "man_made/wastewater_plant": {
2488                 "name": "Oczyszczalnia ścieków",
2489                 "terms": "oczyszczalnia ścieków"
2490             },
2491             "man_made/water_tower": {
2492                 "name": "Wieża ciśnień",
2493                 "terms": "wieża ciśnień"
2494             },
2495             "man_made/water_well": {
2496                 "name": "Studnia"
2497             },
2498             "man_made/water_works": {
2499                 "name": "Filtracja wody"
2500             },
2501             "military/airfield": {
2502                 "name": "Lotnisko"
2503             },
2504             "military/barracks": {
2505                 "name": "Koszary"
2506             },
2507             "military/bunker": {
2508                 "name": "Bunkier"
2509             },
2510             "military/range": {
2511                 "name": "Poligon wojskowy"
2512             },
2513             "natural": {
2514                 "name": "Natura"
2515             },
2516             "natural/bay": {
2517                 "name": "Zatoka"
2518             },
2519             "natural/beach": {
2520                 "name": "Plaża",
2521                 "terms": "plaża"
2522             },
2523             "natural/cave_entrance": {
2524                 "name": "Wejście do jaskini"
2525             },
2526             "natural/cliff": {
2527                 "name": "Klif",
2528                 "terms": "urwisko, klif"
2529             },
2530             "natural/coastline": {
2531                 "name": "Wybrzeże",
2532                 "terms": "Linia brzegowa"
2533             },
2534             "natural/fell": {
2535                 "name": "Wzgórze"
2536             },
2537             "natural/glacier": {
2538                 "name": "Lodowiec",
2539                 "terms": "lodowiec"
2540             },
2541             "natural/grassland": {
2542                 "name": "Łąka"
2543             },
2544             "natural/heath": {
2545                 "name": "Wrzosowisko",
2546                 "terms": "Zdrowie, medycyna, szpital,"
2547             },
2548             "natural/peak": {
2549                 "name": "Szczyt",
2550                 "terms": "szczyt"
2551             },
2552             "natural/scree": {
2553                 "name": "Rumowisko",
2554                 "terms": "rumowisko"
2555             },
2556             "natural/scrub": {
2557                 "name": "Zarośla",
2558                 "terms": "Krzaki, zarośla"
2559             },
2560             "natural/spring": {
2561                 "name": "Źródło",
2562                 "terms": "źródło"
2563             },
2564             "natural/tree": {
2565                 "name": "Drzewo",
2566                 "terms": "Drzewo, dąb, drzewko, krzew,"
2567             },
2568             "natural/tree_row": {
2569                 "name": "Rząd drzew"
2570             },
2571             "natural/volcano": {
2572                 "name": "Wulkan"
2573             },
2574             "natural/water": {
2575                 "name": "Woda",
2576                 "terms": "Woda, rzeka, potok, strumyk, strumień"
2577             },
2578             "natural/water/lake": {
2579                 "name": "Jezioro",
2580                 "terms": "Jezioro, zalew"
2581             },
2582             "natural/water/pond": {
2583                 "name": "Staw",
2584                 "terms": "staw, sadzawka, bajoro"
2585             },
2586             "natural/water/reservoir": {
2587                 "name": "Zbiornik retencyjny",
2588                 "terms": "Zbiornik wodny, zbiornik"
2589             },
2590             "natural/wetland": {
2591                 "name": "Bagno",
2592                 "terms": "bagna, bagno, mokradło, mokradła"
2593             },
2594             "natural/wood": {
2595                 "name": "Puszcza"
2596             },
2597             "office": {
2598                 "name": "Biuro",
2599                 "terms": "Biuro,"
2600             },
2601             "office/accountant": {
2602                 "name": "Księgowy",
2603                 "terms": "biuro rachunkowe, księgowość, rachun"
2604             },
2605             "office/administrative": {
2606                 "name": "Biuro samorządowe"
2607             },
2608             "office/architect": {
2609                 "name": "Architekt",
2610                 "terms": "studio architektoniczne, biuro architektoniczne, pracownia architektoniczna"
2611             },
2612             "office/company": {
2613                 "name": "Biuro prywatnego przedsiębiorstwa"
2614             },
2615             "office/educational_institution": {
2616                 "name": "Instytucja edukacyjna"
2617             },
2618             "office/employment_agency": {
2619                 "name": "Agencja zatrudnienia",
2620                 "terms": "Agencja pracy, pośredniak, pośredniak, biuro pośrednictwa pracy, praca tymczasowa, pośrednictwo pracy"
2621             },
2622             "office/estate_agent": {
2623                 "name": "Biuro nieruchomości"
2624             },
2625             "office/financial": {
2626                 "name": "Biuro finansowe"
2627             },
2628             "office/government": {
2629                 "name": "Biuro rządowe"
2630             },
2631             "office/insurance": {
2632                 "name": "Biuro ubezpieczeń",
2633                 "terms": "Agencja ubezpieczeniowa"
2634             },
2635             "office/it": {
2636                 "name": "Biuro branży IT (informatycznej)"
2637             },
2638             "office/lawyer": {
2639                 "name": "Biuro prawnicze",
2640                 "terms": "prawnik, kancelaria, adwokat, radca"
2641             },
2642             "office/newspaper": {
2643                 "name": "Gazeta"
2644             },
2645             "office/ngo": {
2646                 "name": "Biuro organizacji pożytku publicznego",
2647                 "terms": "stowarzyszenie, fundacja"
2648             },
2649             "office/physician": {
2650                 "name": "Lekarz"
2651             },
2652             "office/political_party": {
2653                 "name": "Partia polityczna",
2654                 "terms": "partia polityczna"
2655             },
2656             "office/research": {
2657                 "name": "Biuro badawcze",
2658                 "terms": "instytut badawczy"
2659             },
2660             "office/telecommunication": {
2661                 "name": "Biuro firmy telekomunikacyjnej"
2662             },
2663             "office/therapist": {
2664                 "name": "Terapeuta"
2665             },
2666             "office/travel_agent": {
2667                 "name": "Biuro podróży"
2668             },
2669             "piste": {
2670                 "name": "Trasa narciarska",
2671                 "terms": "Trasa narciarska"
2672             },
2673             "place": {
2674                 "name": "Miejsce"
2675             },
2676             "place/city": {
2677                 "name": "Miasto",
2678                 "terms": "miasto"
2679             },
2680             "place/farm": {
2681                 "name": "Farma"
2682             },
2683             "place/hamlet": {
2684                 "name": "Przysiółek",
2685                 "terms": "mała wioska, przysiołek"
2686             },
2687             "place/island": {
2688                 "name": "Wyspa",
2689                 "terms": "Wyspa"
2690             },
2691             "place/isolated_dwelling": {
2692                 "name": "Pojedyncze zabudowania"
2693             },
2694             "place/locality": {
2695                 "name": "Okolica"
2696             },
2697             "place/neighbourhood": {
2698                 "name": "Sąsiedztwo"
2699             },
2700             "place/suburb": {
2701                 "name": "Dzielnica"
2702             },
2703             "place/town": {
2704                 "name": "Miasto",
2705                 "terms": "Miasteczko"
2706             },
2707             "place/village": {
2708                 "name": "Wieś",
2709                 "terms": "Wieś"
2710             },
2711             "point": {
2712                 "name": "Punkt"
2713             },
2714             "power": {
2715                 "name": "Energetyka",
2716                 "terms": "energia,napięcie,prąd,zasilanie"
2717             },
2718             "power/generator": {
2719                 "name": "Elektrownia",
2720                 "terms": "generator,prądnica,wytwornica"
2721             },
2722             "power/line": {
2723                 "name": "Linia elektryczna",
2724                 "terms": "lina wysokiego napięcia, lina energetyczna"
2725             },
2726             "power/minor_line": {
2727                 "name": "Linia energetyczna o niskim stopniu ważności",
2728                 "terms": "Linia energetyczna niskiego napięcia, "
2729             },
2730             "power/pole": {
2731                 "name": "Słup elektryczny"
2732             },
2733             "power/sub_station": {
2734                 "name": "Podstacja"
2735             },
2736             "power/substation": {
2737                 "name": "Podstacja"
2738             },
2739             "power/tower": {
2740                 "name": "Wieża wysokiego napięcia"
2741             },
2742             "power/transformer": {
2743                 "name": "Transformator"
2744             },
2745             "public_transport/platform": {
2746                 "name": "Miejsce oczekiwania"
2747             },
2748             "public_transport/stop_position": {
2749                 "name": "Miejsce zatrzymania"
2750             },
2751             "railway": {
2752                 "name": "Kolej",
2753                 "terms": "torowisko, kolej"
2754             },
2755             "railway/abandoned": {
2756                 "name": "Rozebrany tor",
2757                 "terms": "rozebrany tor"
2758             },
2759             "railway/disused": {
2760                 "name": "Nieużywany tor"
2761             },
2762             "railway/funicular": {
2763                 "name": "Kolejka"
2764             },
2765             "railway/halt": {
2766                 "name": "Stacja kolejowa",
2767                 "terms": "stacja,przystanek,kolej,kolejowa"
2768             },
2769             "railway/level_crossing": {
2770                 "name": "Przejazd kolejowy"
2771             },
2772             "railway/monorail": {
2773                 "name": "Kolej jednoszynowa",
2774                 "terms": "Kolej jednoszynowa"
2775             },
2776             "railway/narrow_gauge": {
2777                 "name": "Linia kolejowa wąskotorowa"
2778             },
2779             "railway/platform": {
2780                 "name": "Peron kolejowy"
2781             },
2782             "railway/rail": {
2783                 "name": "Tor"
2784             },
2785             "railway/station": {
2786                 "name": "Dworzec kolejowy",
2787                 "terms": "dworzec kolejowy"
2788             },
2789             "railway/subway": {
2790                 "name": "Metro",
2791                 "terms": "Metro"
2792             },
2793             "railway/subway_entrance": {
2794                 "name": "Wejście do metra",
2795                 "terms": "Wejście do metra"
2796             },
2797             "railway/tram": {
2798                 "name": "Tramwaj",
2799                 "terms": "Tory tramwajowe"
2800             },
2801             "relation": {
2802                 "name": "Relacja",
2803                 "terms": "relacja"
2804             },
2805             "roundabout": {
2806                 "name": "Rondo"
2807             },
2808             "route/ferry": {
2809                 "name": "Trasa morska"
2810             },
2811             "shop": {
2812                 "name": "Sklep",
2813                 "terms": "Sklep"
2814             },
2815             "shop/alcohol": {
2816                 "name": "Sklep monopolowy",
2817                 "terms": "alkohol"
2818             },
2819             "shop/anime": {
2820                 "name": "Sklep z anime"
2821             },
2822             "shop/antiques": {
2823                 "name": "Sklep z antykami"
2824             },
2825             "shop/art": {
2826                 "name": "Galeria sztuki"
2827             },
2828             "shop/baby_goods": {
2829                 "name": "Sklep z artykułami dla dzieci i niemowląt"
2830             },
2831             "shop/bag": {
2832                 "name": "Sklep z torebkami/walizkami"
2833             },
2834             "shop/bakery": {
2835                 "name": "Piekarnia",
2836                 "terms": "Piekarnia"
2837             },
2838             "shop/bathroom_furnishing": {
2839                 "name": "Sklep z wyposażeniem łazienek"
2840             },
2841             "shop/beauty": {
2842                 "name": "Salon piękności",
2843                 "terms": "kosmetyczka, wizaż"
2844             },
2845             "shop/bed": {
2846                 "name": "Sklep z łóżkami/materacami"
2847             },
2848             "shop/beverages": {
2849                 "name": "Sklep z napojami"
2850             },
2851             "shop/bicycle": {
2852                 "name": "Sklep rowerowy",
2853                 "terms": "sklep rowerowy"
2854             },
2855             "shop/bookmaker": {
2856                 "name": "Bukmacher"
2857             },
2858             "shop/books": {
2859                 "name": "Księgarnia",
2860                 "terms": "antykwariat"
2861             },
2862             "shop/boutique": {
2863                 "name": "Butik"
2864             },
2865             "shop/butcher": {
2866                 "name": "Rzeźnik",
2867                 "terms": "sklep mięsny, rzeźnia"
2868             },
2869             "shop/candles": {
2870                 "name": "Sklep ze świecami"
2871             },
2872             "shop/car": {
2873                 "name": "Dealer samochodowy",
2874                 "terms": "sprzedawca samochodów, dealer samochodowy"
2875             },
2876             "shop/car_parts": {
2877                 "name": "Sklep z częściami do samochodów",
2878                 "terms": "sklep z częściami samochodowymi"
2879             },
2880             "shop/car_repair": {
2881                 "name": "Warsztat samochodowy",
2882                 "terms": "serwis samochodowy. mechanik"
2883             },
2884             "shop/carpet": {
2885                 "name": "Sklep z dywanami",
2886                 "terms": "wykładzina"
2887             },
2888             "shop/cheese": {
2889                 "name": "Sklep z serami"
2890             },
2891             "shop/chemist": {
2892                 "name": "Drogeria",
2893                 "terms": "apteka"
2894             },
2895             "shop/chocolate": {
2896                 "name": "Sklep z czekoladą"
2897             },
2898             "shop/clothes": {
2899                 "name": "Sklep odzieżowy",
2900                 "terms": "ubrania"
2901             },
2902             "shop/computer": {
2903                 "name": "Sklep komputerowy",
2904                 "terms": "sklep komputerowy"
2905             },
2906             "shop/confectionery": {
2907                 "name": "Sklep ze słodyczami",
2908                 "terms": "cukierki"
2909             },
2910             "shop/convenience": {
2911                 "name": "Sklep ogólnospożywczy",
2912                 "terms": "mały sklep, sklepik osiedlowy"
2913             },
2914             "shop/copyshop": {
2915                 "name": "Punkt ksero",
2916                 "terms": "kopiowanie"
2917             },
2918             "shop/cosmetics": {
2919                 "name": "Sklep z kosmetykami"
2920             },
2921             "shop/curtain": {
2922                 "name": "Sklep z zasłonami"
2923             },
2924             "shop/dairy": {
2925                 "name": "Sklep z nabiałem"
2926             },
2927             "shop/deli": {
2928                 "name": "Delikatesy"
2929             },
2930             "shop/department_store": {
2931                 "name": "Dom towarowy"
2932             },
2933             "shop/doityourself": {
2934                 "name": "Sklep dla majsterkowiczów",
2935                 "terms": "sklep dla majsterkowiczów"
2936             },
2937             "shop/dry_cleaning": {
2938                 "name": "Pralnia chemiczna"
2939             },
2940             "shop/electronics": {
2941                 "name": "Sklep elektroniczny"
2942             },
2943             "shop/erotic": {
2944                 "name": "Sklep erotyczny",
2945                 "terms": "sex shop"
2946             },
2947             "shop/fabric": {
2948                 "name": "Sklep z tkaninami"
2949             },
2950             "shop/farm": {
2951                 "name": "Stragan produktów"
2952             },
2953             "shop/fashion": {
2954                 "name": "Sklep odzieżowy"
2955             },
2956             "shop/fishmonger": {
2957                 "name": "Sklep rybny"
2958             },
2959             "shop/florist": {
2960                 "name": "Kwiaciarnia",
2961                 "terms": "kwiaciarnia"
2962             },
2963             "shop/frame": {
2964                 "name": "Sklep z ramami",
2965                 "terms": "oprawa obrazów"
2966             },
2967             "shop/funeral_directors": {
2968                 "name": "Zakład pogrzebowy",
2969                 "terms": "pochówek,pogrzeb"
2970             },
2971             "shop/furnace": {
2972                 "name": "Sklep z ogrzewaniem"
2973             },
2974             "shop/furniture": {
2975                 "name": "Sklep meblowy",
2976                 "terms": "sklep meblowy"
2977             },
2978             "shop/garden_centre": {
2979                 "name": "Centrum ogrodnicze"
2980             },
2981             "shop/gift": {
2982                 "name": "Sklep z pamiątkami",
2983                 "terms": "sklep z prezentami"
2984             },
2985             "shop/greengrocer": {
2986                 "name": "Warzywniak",
2987                 "terms": "warzywniak"
2988             },
2989             "shop/hairdresser": {
2990                 "name": "Fryzjer",
2991                 "terms": "fryzjer"
2992             },
2993             "shop/hardware": {
2994                 "name": "Sklep z narzędziami"
2995             },
2996             "shop/hearing_aids": {
2997                 "name": "Sklep z aparatami słuchowymi"
2998             },
2999             "shop/herbalist": {
3000                 "name": "Zielarz",
3001                 "terms": "Herbaciarnia, zielarz"
3002             },
3003             "shop/hifi": {
3004                 "name": "Sklep ze sprzętem Hi-fi"
3005             },
3006             "shop/houseware": {
3007                 "name": "Sklep z małymi artykułami gospodarstwa domowego",
3008                 "terms": "sztućce, garnki, artykuły kuchenne"
3009             },
3010             "shop/interior_decoration": {
3011                 "name": "Sklep z dekoracją wnętrz"
3012             },
3013             "shop/jewelry": {
3014                 "name": "Jubiler",
3015                 "terms": "biżuteria"
3016             },
3017             "shop/kiosk": {
3018                 "name": "Kiosk z prasą",
3019                 "terms": "Kiosk"
3020             },
3021             "shop/kitchen": {
3022                 "name": "Sklep z wyposażeniem i meblami kuchennymi"
3023             },
3024             "shop/laundry": {
3025                 "name": "Pralnia",
3026                 "terms": "pralnia"
3027             },
3028             "shop/leather": {
3029                 "name": "Sklep skórzany"
3030             },
3031             "shop/locksmith": {
3032                 "name": "Ślusarz"
3033             },
3034             "shop/lottery": {
3035                 "name": "Kolektura"
3036             },
3037             "shop/mall": {
3038                 "name": "Centrum handlowe"
3039             },
3040             "shop/massage": {
3041                 "name": "Masaż"
3042             },
3043             "shop/medical_supply": {
3044                 "name": "Sklep ze sprzętem medycznym"
3045             },
3046             "shop/mobile_phone": {
3047                 "name": "Sklep z telefonami komórkowymi"
3048             },
3049             "shop/money_lender": {
3050                 "name": "Pożyczki",
3051                 "terms": "kredyt"
3052             },
3053             "shop/motorcycle": {
3054                 "name": "Dealer motocykli",
3055                 "terms": "Dealer motocyklowy"
3056             },
3057             "shop/music": {
3058                 "name": "Sklep muzyczny",
3059                 "terms": "sklep muzyczny"
3060             },
3061             "shop/musical_instrument": {
3062                 "name": "Sklep z instrumentami muzycznymi"
3063             },
3064             "shop/newsagent": {
3065                 "name": "Sklep z prasą"
3066             },
3067             "shop/optician": {
3068                 "name": "Optyk",
3069                 "terms": "optyk"
3070             },
3071             "shop/organic": {
3072                 "name": "Sklep z naturalną żywnością"
3073             },
3074             "shop/outdoor": {
3075                 "name": "Sklep turystyczny",
3076                 "terms": "outdoor"
3077             },
3078             "shop/paint": {
3079                 "name": "Sklep z farbami"
3080             },
3081             "shop/pawnbroker": {
3082                 "name": "Lombard"
3083             },
3084             "shop/pet": {
3085                 "name": "Sklep zoologiczny",
3086                 "terms": "Sklep zoologiczny"
3087             },
3088             "shop/photo": {
3089                 "name": "sklep fotograficzny"
3090             },
3091             "shop/pyrotechnics": {
3092                 "name": "Sklep z ogniami sztucznymi"
3093             },
3094             "shop/religion": {
3095                 "name": "Sklep z dewocjonaliami"
3096             },
3097             "shop/scuba_diving": {
3098                 "name": "Sklep nurkowy"
3099             },
3100             "shop/seafood": {
3101                 "name": "Sklep z owocami morza"
3102             },
3103             "shop/second_hand": {
3104                 "name": "Sklep z rzeczami używanymi",
3105                 "terms": "second hand, komis"
3106             },
3107             "shop/shoes": {
3108                 "name": "Sklep obuwniczy"
3109             },
3110             "shop/sports": {
3111                 "name": "Sklep sportowy"
3112             },
3113             "shop/stationery": {
3114                 "name": "Sklep papierniczy"
3115             },
3116             "shop/supermarket": {
3117                 "name": "Supermarket",
3118                 "terms": "supermarket"
3119             },
3120             "shop/tailor": {
3121                 "name": "Krawiec",
3122                 "terms": "krawcowa, odzież na miarę"
3123             },
3124             "shop/tattoo": {
3125                 "name": "Studio tatuażu"
3126             },
3127             "shop/tea": {
3128                 "name": "Herbaciarnia"
3129             },
3130             "shop/ticket": {
3131                 "name": "Sprzedaż biletów",
3132                 "terms": "kasa biletowa"
3133             },
3134             "shop/tobacco": {
3135                 "name": "Sklep z tytoniem"
3136             },
3137             "shop/toys": {
3138                 "name": "Sklep z zabawkami",
3139                 "terms": "zabawki, sklep zabawkarski"
3140             },
3141             "shop/travel_agency": {
3142                 "name": "Biuro podróży",
3143                 "terms": "Biuro podróży, "
3144             },
3145             "shop/tyres": {
3146                 "name": "Sklep z oponami"
3147             },
3148             "shop/vacant": {
3149                 "name": "Pusty lokal sklepowy"
3150             },
3151             "shop/vacuum_cleaner": {
3152                 "name": "Sklep z odkurzaczami"
3153             },
3154             "shop/variety_store": {
3155                 "name": "Sklep z różnościami"
3156             },
3157             "shop/video": {
3158                 "name": "Sklep wideo"
3159             },
3160             "shop/video_games": {
3161                 "name": "Sklep z grami wideo"
3162             },
3163             "shop/weapons": {
3164                 "name": "Sklep z bronią"
3165             },
3166             "shop/window_blind": {
3167                 "name": "Sklep z żaluzjami/roletami"
3168             },
3169             "shop/wine": {
3170                 "name": "Winiarnia",
3171                 "terms": "Winiarnia"
3172             },
3173             "tourism": {
3174                 "name": "Turystyka",
3175                 "terms": "Turystyka"
3176             },
3177             "tourism/alpine_hut": {
3178                 "name": "Chata górska"
3179             },
3180             "tourism/artwork": {
3181                 "name": "Sztuka"
3182             },
3183             "tourism/attraction": {
3184                 "name": "Atrakcja turystyczna",
3185                 "terms": "atrakcja turystyczna"
3186             },
3187             "tourism/camp_site": {
3188                 "name": "Kemping",
3189                 "terms": "Camping"
3190             },
3191             "tourism/caravan_site": {
3192                 "name": "Kemping dla kamperów"
3193             },
3194             "tourism/chalet": {
3195                 "name": "Drewniana chata"
3196             },
3197             "tourism/guest_house": {
3198                 "name": "Domek gościnny"
3199             },
3200             "tourism/hostel": {
3201                 "name": "Schronisko lub hostel",
3202                 "terms": "Hostel"
3203             },
3204             "tourism/hotel": {
3205                 "name": "Hotel",
3206                 "terms": "Hotel"
3207             },
3208             "tourism/information": {
3209                 "name": "Informacja"
3210             },
3211             "tourism/motel": {
3212                 "name": "Motel",
3213                 "terms": "Motel"
3214             },
3215             "tourism/museum": {
3216                 "name": "Muzeum",
3217                 "terms": "Muzeum"
3218             },
3219             "tourism/picnic_site": {
3220                 "name": "Miejsce na piknik",
3221                 "terms": "miejsce na piknik"
3222             },
3223             "tourism/theme_park": {
3224                 "name": "Park rozrywki",
3225                 "terms": "park tematyczny"
3226             },
3227             "tourism/viewpoint": {
3228                 "name": "Punkt widokowy"
3229             },
3230             "tourism/zoo": {
3231                 "name": "Zoo",
3232                 "terms": "Zoo, ogród zoologiczny"
3233             },
3234             "traffic_calming/bump": {
3235                 "name": "Próg zwalniający"
3236             },
3237             "traffic_calming/hump": {
3238                 "name": "Wysepka zwalniająca"
3239             },
3240             "traffic_calming/rumble_strip": {
3241                 "name": "Linia wibracyjna"
3242             },
3243             "traffic_calming/table": {
3244                 "name": "Wyniesione przejście dla pieszych"
3245             },
3246             "type/boundary": {
3247                 "name": "Granica"
3248             },
3249             "type/boundary/administrative": {
3250                 "name": "Granica administracyjna",
3251                 "terms": "Granica administracyjna, "
3252             },
3253             "type/multipolygon": {
3254                 "name": "Wielokąt złożony"
3255             },
3256             "type/restriction": {
3257                 "name": "Ograniczenie",
3258                 "terms": "restrykcja"
3259             },
3260             "type/restriction/no_left_turn": {
3261                 "name": "Zakaz skrętu w lewo",
3262                 "terms": "zakaz,lewoskręt"
3263             },
3264             "type/restriction/no_right_turn": {
3265                 "name": "Zakaz skrętu w prawo",
3266                 "terms": "zakaz,prawoskręt"
3267             },
3268             "type/restriction/no_straight_on": {
3269                 "name": "Zakaz jazdy prosto",
3270                 "terms": "zakaz,prosto"
3271             },
3272             "type/restriction/no_u_turn": {
3273                 "name": "Zakaz zawracania",
3274                 "terms": "zakaz,zawracanie"
3275             },
3276             "type/restriction/only_left_turn": {
3277                 "name": "Nakaz skrętu w lewo",
3278                 "terms": "nakaz,lewoskręt"
3279             },
3280             "type/restriction/only_right_turn": {
3281                 "name": "Nakaz skrętu w prawo",
3282                 "terms": "nakaz,prawoskręt"
3283             },
3284             "type/restriction/only_straight_on": {
3285                 "name": "Nakaz jazdy prosto",
3286                 "terms": "zakaz,nakręcanie,wykręcanie,skręt"
3287             },
3288             "type/route": {
3289                 "name": "Trasa",
3290                 "terms": "trasa"
3291             },
3292             "type/route/bicycle": {
3293                 "name": "Droga rowerowa",
3294                 "terms": "Trasa rowerowa, "
3295             },
3296             "type/route/bus": {
3297                 "name": "Trasa autobusowa "
3298             },
3299             "type/route/detour": {
3300                 "name": "Objazd"
3301             },
3302             "type/route/ferry": {
3303                 "name": "Droga morska"
3304             },
3305             "type/route/foot": {
3306                 "name": "Trasa piesza"
3307             },
3308             "type/route/hiking": {
3309                 "name": "Szlaki piesze"
3310             },
3311             "type/route/pipeline": {
3312                 "name": "Trasa rurociągu"
3313             },
3314             "type/route/power": {
3315                 "name": "Trasa linii elektrycznej"
3316             },
3317             "type/route/road": {
3318                 "name": "Trasa drogowa"
3319             },
3320             "type/route/train": {
3321                 "name": "Trasa pociągów"
3322             },
3323             "type/route/tram": {
3324                 "name": "Trasa tramwajowa"
3325             },
3326             "type/route_master": {
3327                 "name": "Trasa główna"
3328             },
3329             "vertex": {
3330                 "name": "Inne"
3331             },
3332             "waterway": {
3333                 "name": "Szlak wodny"
3334             },
3335             "waterway/canal": {
3336                 "name": "Kanał"
3337             },
3338             "waterway/dam": {
3339                 "name": "Tama",
3340                 "terms": "Zapora"
3341             },
3342             "waterway/ditch": {
3343                 "name": "Rów"
3344             },
3345             "waterway/drain": {
3346                 "name": "Odpływ"
3347             },
3348             "waterway/river": {
3349                 "name": "Rzeka",
3350                 "terms": "odpływ,potok,ujście,strumyk,dopływ,ciek wodny"
3351             },
3352             "waterway/riverbank": {
3353                 "name": "Brzeg rzeki",
3354                 "terms": "Brzeg rzeki, "
3355             },
3356             "waterway/stream": {
3357                 "name": "Strumień",
3358                 "terms": "potok,odpływ,strumień,prąd,dryf,zalew,wezbranie,strumyk,fala,ciek wodny"
3359             },
3360             "waterway/weir": {
3361                 "name": "Jaz"
3362             }
3363         }
3364     }
3365 }