Update to iD v1.8.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sq.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Sipërfaqe",
5             "description": "Shtoni parqe, ndërtesa, liqene, ose sipërfaqe të tjera në hartë.",
6             "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një sipërfaqje të re, si p.sh. park, liqen, ose ndërtesë."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Vijë",
10             "description": "Shtoni autostrada, rrugë, rrugë këmbësorësh, kanale, ose vija të tjera në hartë.",
11             "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një rruge, rrugice, ose linje."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Pikë",
15             "description": "Shtoni restorante, monumente, kuti postare, ose pika të tjera në hartë.",
16             "tail": "Klikoni në hartë për të shtuar një pikë."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Shfleto",
20             "description": "Sposto dhe zmadho hartën."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Klikoni për të shtuar nyje në këtë sipërfaqe. Klikoni nyjen e parë për të mbaruar sipërfaqen."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Klikoni për të shtuar më shumë nyje në vijë. Klikoni në viza të tjera për tu lidhur me 'to, dhe klikoni dy herë për të përfunduar vijën."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "U shtua një pikë.",
33                 "vertex": "U shtua një nyjë në një linjë.",
34                 "relation": "U shtua një lidhje."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "U fillua një vijë.",
40                 "area": "U fillua një sipërfaqe."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Vazhdo",
46             "description": "Zgjato vijën.",
47             "not_eligible": "Këtu s'mund të zgjatet vija.",
48             "multiple": "Këtu mund të zgjaten disa vija. Për të zgjedhur një vijë, shtypni butonin shift dhe klikoni në 'të.",
49             "annotation": {
50                 "line": "U zgjat një vijë.",
51                 "area": "U zgjerua një sipërfaqe."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "U anullua vizatimi."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "U ndrua roli i një anëtar lidhjes."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "U ndruan etiketët."
62         },
63         "circularize": {
64             "description": {
65                 "line": "Bëj këtë vijë rrethore.",
66                 "area": "Bëj këte sipërfaqe rrethore."
67             },
68             "key": "O",
69             "annotation": {
70                 "line": "Një vijë u bë rrethore.",
71                 "area": "Një sipërfaqe u bë rrethore."
72             },
73             "not_closed": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk është lak.",
74             "too_large": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
75             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
76         },
77         "orthogonalize": {
78             "title": "Katror",
79             "description": {
80                 "line": "Bëj qoshet e vijës katror.",
81                 "area": "Bëj qoshet e sipërfaqes katror."
82             },
83             "key": "S",
84             "annotation": {
85                 "line": "Qoshet e vijës u bën katror.",
86                 "area": "Qoshet e sipërfaqes u bën katror."
87             },
88             "not_squarish": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk i ngjan një katror.",
89             "too_large": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
90             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
91         },
92         "straighten": {
93             "title": "Drejto",
94             "description": "Drejtoni këtë vijë.",
95             "key": "S",
96             "annotation": "U drejtua një vijë.",
97             "too_bendy": "Kjo nuk mund të drejtohet sepse kthehet shumë.",
98             "connected_to_hidden": "Kjo vijë nuk mund drejtohet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
99         },
100         "delete": {
101             "title": "Fshij",
102             "description": "Fshij objektin përgjithmonë.",
103             "annotation": {
104                 "point": "U fshi një pik.",
105                 "vertex": "U fshi një nyjë nga një linjë.",
106                 "line": "U fshi një vijë.",
107                 "area": "U fshi një sipërfaqe.",
108                 "relation": "U fshi një lidhje.",
109                 "multiple": "U fshin {n} objekta."
110             },
111             "incomplete_relation": "Ky tipar nuk mund të fshihet sepse nuk është shkarkuar plotësisht.",
112             "part_of_relation": "Ky tipar nuk mund të fshihet sepse mer pjesë në një lidhje më të madhë. Njerë duhet ta heqësh nga lidhja.",
113             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të fshihet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
114         },
115         "connect": {
116             "annotation": {
117                 "point": "U lidh një linjë me një pik.",
118                 "vertex": "U lidh një linjë me një tjetër.",
119                 "line": "U lidh një linjë me një vijë.",
120                 "area": "U lidh një linjë me një sipërfaqe."
121             }
122         },
123         "disconnect": {
124             "title": "Shqit",
125             "description": "Shqit këto vijë/sipërfaqe nga njëri tjetri.",
126             "key": "D",
127             "annotation": "U shqitën vijë/sipërfaqe.",
128             "not_connected": "Këtu nuk ka aq vijë/sipërfaqe për tu shqitur.",
129             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të shqitet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
130         },
131         "merge": {
132             "title": "Bashko",
133             "description": "Bashko këto vijë.",
134             "key": "C",
135             "annotation": "U bashkuan {n} vijë.",
136             "not_eligible": "Këto tipare nuk mund të bashkohen.",
137             "not_adjacent": "Këto vijë nuk mund të bashkohen sepse nuk janë të lidhur.",
138             "restriction": "Këto vijë nuk mund të bashkohen sepse të paktën njëra ështe anëtar i një lidhje \"{relation}\".",
139             "incomplete_relation": "Këto tipare nuk mund të bashkohen sepse të paktën një nuk është shkarkuar plotësisht."
140         },
141         "move": {
142             "title": "Lëviz",
143             "description": "Lëvizni këtë në një vend tjeter.",
144             "key": "M",
145             "annotation": {
146                 "point": "U lëviz një pik.",
147                 "vertex": "U lëviz një njyë në një linjë.",
148                 "line": "U lëviz një \7fvijë.",
149                 "area": "U lëviz një sipërfaqe.",
150                 "multiple": "U lëvizën disa objekte."
151             },
152             "incomplete_relation": "Ky tipar nuk mund të lëvizet sepse nuk është shkarkuar plotësisht.",
153             "too_large": "Kjo nuk mund të lëvizet sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
154             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të lëvizet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
155         },
156         "rotate": {
157             "title": "Rotullo",
158             "description": "Rotullo këtë objekt rreth pikën e qendrës të saj.",
159             "key": "R",
160             "annotation": {
161                 "line": "U rotullua një vijë.",
162                 "area": "U rotullua një sipërfaqe."
163             },
164             "too_large": "Kjo nuk mund të rotullohet sepse nuk është mjaftueshmërisht e dukshme.",
165             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të rotullohet është lidhur me një tipar të fshehur."
166         },
167         "reverse": {
168             "title": "Kthej mbrapsht",
169             "description": "Bëj këte vijë të shkoj në drejtimin e kundërt.",
170             "key": "V",
171             "annotation": "Një vijë u këthu mbrapsht."
172         },
173         "split": {
174             "title": "Nda",
175             "description": {
176                 "line": "Nda këtë vijë në dy ke kjo nyjë.",
177                 "area": "Nda kufirin e kësaj sipërfaqë në dy.",
178                 "multiple": "Nda vijët/kufijtë e sipërfaqeve ke kjo nyjë në dy."
179             },
180             "key": "X",
181             "annotation": {
182                 "line": "U nda një vijë.",
183                 "area": "U nda një kufi sipërfaqe.",
184                 "multiple": "U ndan {n} vijë/kufitë sipërfaqeve."
185             },
186             "not_eligible": "Vijë nuk mund të ndahen në fillim osë në fund.",
187             "multiple_ways": "Këtu ka shume linja për ti ndarë.",
188             "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të ndahet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
189         },
190         "restriction": {
191             "help": {
192                 "select": "Klikoni për të zgjedhur një segment rrugor.",
193                 "toggle_on": "Klikoni për të shtuar një kufizim \"{restriction}\".",
194                 "toggle_off": "Klikoni për të hequr kufizimin \"{restriction}\"."
195             },
196             "annotation": {
197                 "create": "U shtu një kufizim kthesësh.",
198                 "delete": "U fshi një kufizim kthesësh."
199             }
200         }
201     },
202     "undo": {
203         "tooltip": "Zhbëj: {action}",
204         "nothing": "Asgjë për të zhbëj."
205     },
206     "redo": {
207         "tooltip": "Ribëj: {action}",
208         "nothing": "Asgjë për të ribëj."
209     },
210     "browser_notice": "Ky redaktor punon në Firefox, Chrome, Safari, Opera, dhe Internet Explorer 9+. Ju lutemi përmirësoni shfletuesin ose redaktoni hartën me Potlatch 2.",
211     "translate": {
212         "translate": "Përkthe",
213         "localized_translation_label": "Emri shumëgjuhësh",
214         "localized_translation_language": "Zgjidhni gdjuhën",
215         "localized_translation_name": "Emër"
216     },
217     "zoom_in_edit": "Zmadhoni për të redaktuar",
218     "logout": "dil",
219     "loading_auth": "Lidh me OpenStreetMap...",
220     "feature_info": {
221         "hidden_warning": "{count} tipare të fshehura",
222         "hidden_details": "Këto tipare janë aktualisht të fshehura: {details}"
223     },
224     "status": {
225         "error": "Pa mundësi të lidhet me API-n.",
226         "offline": "API-ja është jashtë linje. Ju lutemi provoni të redaktoni më von.",
227         "readonly": "API-ja është vetëm për lexim. Duhet prisni për të kryer ndryshimet."
228     },
229     "commit": {
230         "title": "Kryej Ndryshimet",
231         "description_placeholder": "Përmbledhja e redaktimeve",
232         "upload_explanation": "Redaktimet qe ju ngarkoni do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
233         "upload_explanation_with_user": "Redaktimet qe ju ngarkoni si {user} do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
234         "save": "Ruaj",
235         "cancel": "Anullo",
236         "changes": "{count} Ndryshime",
237         "warnings": "Paralajmërime",
238         "modified": "Modifikuar",
239         "deleted": "Fshirë",
240         "created": "Krijuar"
241     },
242     "contributors": {
243         "list": "Redaktime nga {users}",
244         "truncated_list": "Redaktime nga {users} dhe {count} të tjerë"
245     },
246     "infobox": {
247         "selected": "{n} të zgjedhur",
248         "geometry": "Gjeometria",
249         "closed": "i mbyllur",
250         "center": "Qendra",
251         "perimeter": "Perimetri",
252         "length": "Gjatësia",
253         "area": "Sipërfaqja",
254         "centroid": "Centroida",
255         "location": "Vendndodhja",
256         "metric": "Metrik",
257         "imperial": "Perandorak"
258     },
259     "geometry": {
260         "point": "pik",
261         "vertex": "tepe",
262         "line": "vijë",
263         "area": "sipërfaqe",
264         "relation": "lidhje"
265     },
266     "geocoder": {
267         "search": "Kërkoni të gjithë botën...",
268         "no_results_visible": "Nuk ka rezultate në zonën e dukshme të hartës",
269         "no_results_worldwide": "Nuk u gjetën rezultate"
270     },
271     "geolocate": {
272         "title": "Shfaq Vendndodhjen Time"
273     },
274     "inspector": {
275         "no_documentation_combination": "Nuk ka dokumentim disponueshëm për këtë kombinin etiketave",
276         "no_documentation_key": "Nuk ka dokumentim disponueshëm për këte çelës",
277         "show_more": "Paraqit më tepër",
278         "view_on_osm": "Shiko në openstreetmap.org",
279         "all_tags": "Të gjithë etiketat",
280         "all_members": "Të gjithë anëtarët",
281         "all_relations": "Të gjithë lidhjet",
282         "new_relation": "Lidhje të re...",
283         "role": "Rol",
284         "choose": "Zgjidhni llojën e tiparit",
285         "results": "{n} rezultate për {search}",
286         "reference": "Shiko në OpenStreetMap Wiki",
287         "back_tooltip": "Ndrysho tiparin",
288         "remove": "Hiq",
289         "search": "Kërko",
290         "multiselect": "Zgjidh artikuj",
291         "unknown": "I panjohur",
292         "feature_list": "Kërko tiparet",
293         "edit": "Redakto tiparin",
294         "check": {
295             "yes": "Po",
296             "no": "Jo"
297         },
298         "none": "Asnjë",
299         "node": "Nyjë",
300         "way": "Linjë",
301         "relation": "Lidhje",
302         "location": "Vendosje",
303         "add_fields": "Shtoni fushë:"
304     },
305     "background": {
306         "title": "Sfond",
307         "description": "Parametrat e sfondit",
308         "percent_brightness": "{opacity}% duksmëri",
309         "none": "Asnjë",
310         "custom": "E personalizuar",
311         "custom_button": "Redakto sfondin të personalizuar",
312         "custom_prompt": "Shtypni një shabllon URL pllakëve. Argumentet vlefshme janë {z}, {x}, {y} për skemë Z/X/Y dhe {u} për skemë quadtile.",
313         "fix_misalignment": "Rregullo radhitjen",
314         "reset": "Rikthe vlerat",
315         "minimap": {
316             "description": "Minihartë",
317             "tooltip": "Shfaq një hartë të zvogluar për të treguar vendosjen e zonës të dukshme."
318         }
319     },
320     "presets": {
321         "categories": {
322             "category-building": {
323                 "name": "Ndërtesë"
324             },
325             "category-golf": {
326                 "name": "Golf"
327             },
328             "category-road": {
329                 "name": "Rrugë"
330             },
331             "category-water-area": {
332                 "name": "Ujë"
333             },
334             "category-water-line": {
335                 "name": "Ujë"
336             }
337         },
338         "fields": {
339             "access": {
340                 "options": {
341                     "no": {
342                         "title": "I Ndaluar"
343                     },
344                     "private": {
345                         "title": "Privat"
346                     },
347                     "yes": {
348                         "title": "I Lejuar"
349                     }
350                 },
351                 "types": {
352                     "bicycle": "Biçikleta",
353                     "foot": "Këmbë",
354                     "horse": "Kuaj"
355                 }
356             },
357             "access_simple": {
358                 "placeholder": "po"
359             },
360             "address": {
361                 "label": "Adresa",
362                 "placeholders": {
363                     "city": "Qyteti",
364                     "conscriptionnumber": "123",
365                     "country": "Vendi",
366                     "postcode": "Kodi Postar",
367                     "province": "Provinca",
368                     "state": "Shteti"
369                 }
370             },
371             "aerialway/capacity": {
372                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
373             },
374             "aerialway/duration": {
375                 "placeholder": "1, 2, 3..."
376             },
377             "aerialway/occupancy": {
378                 "placeholder": "2, 4, 8..."
379             },
380             "atm": {
381                 "label": "Bankomat"
382             },
383             "bench": {
384                 "label": "Stol"
385             },
386             "capacity": {
387                 "label": "Kapaciteti",
388                 "placeholder": "50, 100, 200..."
389             },
390             "cardinal_direction": {
391                 "label": "Drejtimi",
392                 "options": {
393                     "E": "Lindje",
394                     "ENE": "Lindje-verilindje",
395                     "ESE": "Lindje-juglindje",
396                     "N": "Veri",
397                     "NE": "Verilindje",
398                     "NNE": "Veri-verilindje",
399                     "NNW": "Veri-veriperëndim",
400                     "NW": "Variperëndim",
401                     "S": "Jug",
402                     "SE": "Juglindje",
403                     "SSE": "Jug-juglindje",
404                     "SSW": "Jug-jugperëndim",
405                     "SW": "Jugperëndim",
406                     "W": "Perëndim",
407                     "WNW": "Perëndim-veriperëndim",
408                     "WSW": "Perëndim-jugperëndim"
409                 }
410             },
411             "clock_direction": {
412                 "label": "Drejtimi",
413                 "options": {
414                     "anticlockwise": "Rotullimi antiorar",
415                     "clockwise": "Rotullimi orar"
416                 }
417             },
418             "country": {
419                 "label": "Vendi"
420             },
421             "cycleway": {
422                 "label": "Korsi Biçikletash",
423                 "options": {
424                     "lane": {
425                         "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku makinave me një vijë",
426                         "title": "Korsi biçikletash e zakonshme"
427                     },
428                     "none": {
429                         "description": "Pa korsi biçikletash",
430                         "title": "Asnjë"
431                     },
432                     "opposite": {
433                         "description": "Korsi biçikletash dydrejtimshe në një rrugë njëdrejtimshe"
434                     },
435                     "opposite_lane": {
436                         "description": "Korsi biçikletash ne drejtim të kundërt me trafikun",
437                         "title": "Korsi biçikletash në drejtim të kundërt"
438                     },
439                     "share_busway": {
440                         "description": "Korsi e përbashkët për biçikleta dhe autobuzë",
441                         "title": "Korsi biçikletash dhe autobuzësh"
442                     },
443                     "shared_lane": {
444                         "description": "Korsi biçikletash e pandarë nga trafiku makinave",
445                         "title": "Korsi biçikletash e përbashkët"
446                     },
447                     "track": {
448                         "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku me një pengesë fizike",
449                         "title": "Rrugë biçikletash"
450                     }
451                 },
452                 "types": {
453                     "cycleway:left": "Anën e majtë",
454                     "cycleway:right": "Anën e djathtë"
455                 }
456             },
457             "gender": {
458                 "label": "Gjinja",
459                 "options": {
460                     "female": "Femër",
461                     "male": "Mashkull"
462                 }
463             },
464             "internet_access": {
465                 "options": {
466                     "wlan": "Wifi",
467                     "yes": "Po"
468                 }
469             },
470             "piste/difficulty": {
471                 "label": "Vështersia"
472             }
473         },
474         "presets": {
475             "power/transformer": {
476                 "name": "Transformator"
477             },
478             "railway": {
479                 "name": "Hekurudhë"
480             },
481             "railway/abandoned": {
482                 "name": "Hekurudhë E Braktisur"
483             },
484             "shop/jewelry": {
485                 "name": "Argjendar"
486             }
487         }
488     }
489 }