dfc9bd5064ee8194e3766816252fb1ecbcb82793
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Krish Dulal
6 # Author: Nirajan pant
7 # Author: Nirjal stha
8 # Author: Njsubedi
9 # Author: RajeshPandey
10 # Author: राम प्रसाद जोशी
11 # Author: सरोज कुमार ढकाल
12 ---
13 ne:
14   html:
15     dir: ltr
16   time:
17     formats:
18       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
22       changeset: परिवर्तनहरू सूची
23       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
24       country: देश
25       diary_comment: डायरी टिप्पणी
26       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
27       friend: साथी
28       language: भाषा
29       message: सन्देश
30       node: नोड
31       node_tag: नोड ट्याग
32       notifier: सुचक
33       old_node: पूरानो नोड
34       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
35       old_relation: पूरानो रिलेशन
36       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
37       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
38       old_way: पूरानो बाटो
39       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
40       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
41       relation: रिलेशन
42       relation_member: रिलेशन सदस्य
43       relation_tag: रिलेशन ट्याग
44       session: सत्र
45       trace: ट्रेस
46       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
47       tracetag: ट्रेस ट्याग
48       user: प्रयोगकर्ता
49       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
50       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
51       way: बाटो
52       way_node: बाटो नोड
53       way_tag: बाटो ट्याग
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: बडी
57       diary_entry:
58         user: प्रयोगकर्ता
59         title: विषय
60         latitude: अक्षांश
61         longitude: देशान्तर
62         language: भाषा
63       friend:
64         user: प्रयोगकर्ता
65         friend: साथी
66       trace:
67         user: प्रयोगकर्ता
68         visible: देखिने
69         name: नाम
70         size: आकार
71         latitude: अक्षांश
72         longitude: देशान्तर
73         public: सार्वजनिक
74         description: वर्णन
75       message:
76         sender: पठाउने
77         title: विषय
78         body: बडी
79         recipient: प्रापक
80       user:
81         email: इमेल
82         active: सक्रिय
83         display_name: देखाउने नाम
84         description: वर्णन
85         languages: भाषाहरू
86         pass_crypt: पासवर्ड
87   printable_name:
88     with_version: '%{id}, v%{version}'
89     with_name_html: '%{name} (%{id})'
90   editor:
91     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
92     potlatch:
93       name: पोटल्याच १
94       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
95     id:
96       name: iD
97       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
98     potlatch2:
99       name: पोटल्याच २
100       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
101     remote:
102       name: रिमोट कन्ट्रोल
103       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
104   browse:
105     created: सृजना गरिएको
106     closed: समापन भएको
107     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
108     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
109     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
110       गरिएको
111     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
112     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
113       गरिएको
114     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
115       समापन गरिएको'
116     version: संस्करण
117     in_changeset: परिवर्नहरू
118     anonymous: अज्ञात
119     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
120     part_of: खण्ड
121     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
122     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
123     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
124     location: 'स्थान:'
125     changeset:
126       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
127       belongs_to: रचयिता
128       node: अंशहरू (%{count})
129       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       way: बाटोहरू (%{count})
131       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
133       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
134       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
135       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
136         पहिले</abbr>'
137       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
138         गरिएको टिप्पणी'
139       changesetxml: चेन्जसेट XML
140       osmchangexml: osmChange XML
141       feed:
142         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
143         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
144       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
145       discussion: छलफल
146     node:
147       title: 'अंश: %{name}'
148       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
149     way:
150       title: 'बाटो: %{name}'
151       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
152       nodes: अंशहरू
153       also_part_of:
154         one: बाटोको अंश %{related_ways}
155         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
156     relation:
157       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
158       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
159       members: 'सदस्यहरू:'
160     relation_member:
161       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
162       type:
163         node: नोड
164         way: बाटो
165         relation: सम्बन्ध
166     containing_relation:
167       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
168       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
169     not_found:
170       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
171       type:
172         node: नोड
173         way: बाटो
174         relation: सम्बन्ध
175         changeset: परिवर्तनसेट
176         note: टिपोट
177     timeout:
178       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
179         निक्कै समय लाग्यो ।
180       type:
181         node: नोड
182         way: बाटो
183         relation: सम्बन्ध
184         changeset: चेन्जसेट
185         note: टिपोट
186     redacted:
187       redaction: सम्पादन %{id}
188       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
189         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
190       type:
191         node: नोड
192         way: बाटो
193         relation: रिलेशन
194     start_rjs:
195       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
196         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
197         ?'
198       load_data: डेटा लोडगर्ने
199       loading: लोड हुदैछ...
200     tag_details:
201       tags: ट्यागहरू
202       wiki_link:
203         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
204         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
205       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
206       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
207       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
208     note:
209       title: 'टिप्पणी: %{id}'
210       new_note: नयाँ टिप्पणी
211       description: विवरण
212       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
215       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
216         गरिएको'
217       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
218         सिर्जना गरिएको
219       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
220         गरिएको टिप्पणी'
221       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
223       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
224         समाधान गरिएको'
225       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
227       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
228         पुनःसक्रिय गरिएको'
229       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
230         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
231       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
232         लुकाइएको'
233     query:
234       title: क्वेरी गुणहरू
235       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
236       nearby: नजिकैका फिचरहरू
237       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
238   changeset:
239     changeset_paging_nav:
240       showing_page: पृष्ठ %{page}
241       next: अर्को »
242       previous: « अघिल्लो
243     changeset:
244       anonymous: बेनाम
245       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
246       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
247     changesets:
248       id: आईडी(ID)
249       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
250       user: प्रयोगकर्ता
251       comment: टिप्पणी
252       area: क्षेत्र
253     index:
254       title: चेन्जसेटहरू
255       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
256       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
257       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
258       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
259       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
260       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
261       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
262       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
263       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
264       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
265     timeout:
266       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
267         समय लाग्यो ।
268     rss:
269       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
270       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
271       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
272       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
273       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
274       full: पूरा वार्तालाप
275   diary_entry:
276     new:
277       title: नयाँ दैनिकी
278       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
279     index:
280       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
281       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
282       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
283       user_title: '%{user}को डायरी'
284       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
285       new: नयाँ दैनिकी
286       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
287       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
288       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
289       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
290       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
291     edit:
292       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
293       subject: 'विषय:'
294       body: 'मूख्य भाग:'
295       language: 'भाषा:'
296       location: 'स्थान:'
297       latitude: 'देशान्तर:'
298       longitude: 'अक्षांश:'
299       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
300       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
301       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
302     show:
303       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
304       user_title: '%{user}को डायरी'
305       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
306       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
307       login: प्रवेश
308       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
309     no_such_entry:
310       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
311       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
312       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
313         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
314     diary_entry:
315       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
316       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
317       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
318       comment_count:
319         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
320         one: '%{count} टिप्पणी'
321         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
322       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
323       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
324       confirm: निश्चित गर्ने
325     diary_comment:
326       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
327       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
328       confirm: निश्चित गर्ने
329     location:
330       location: 'स्थान:'
331       view: अवलोकन गर्ने
332       edit: सम्पादन
333     feed:
334       user:
335         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
336         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
337       language:
338         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
339         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
340           दैनिकी'
341       all:
342         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
343         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
344     comments:
345       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
346       post: पोष्ट
347       when: कहिले
348       comment: टिप्पणी
349       ago: '%{ago} पहिले'
350       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
351       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
352   geocoder:
353     search:
354       title:
355         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
356         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
357         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
358           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
359         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
360         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
361           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
362         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
363     search_osm_nominatim:
364       prefix:
365         aerialway:
366           cable_car: केबल कार
367           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
368           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
369           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
370           station: हवाई मार्ग स्टेशन
371         aeroway:
372           aerodrome: हवाईड्रोम
373           apron: तटबन्द
374           gate: ढोका
375           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
376           runway: रनवे
377           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
378           terminal: टर्मिनल
379         amenity:
380           animal_shelter: पशु आश्रय
381           arts_centre: कला केन्द्र
382           atm: एटिएम् मेसिन
383           bank: बैँक
384           bar: बार
385           bbq: बारबिक्यू
386           bench: मेच
387           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
388           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
389           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
390           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
391           brothel: वेश्यालय
392           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
393           bus_station: बस स्टेसन्
394           cafe: चमेना गृह
395           car_rental: कार भाडामा
396           car_sharing: कार साटासाट
397           car_wash: कार धुने ठाउँ
398           casino: क्यासिनो
399           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
400           childcare: बालबालिका हेरचाह
401           cinema: सिनेमा घर
402           clinic: क्लिनिक
403           clock: घन्टाघर
404           college: कलेज
405           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
406           courthouse: अदालत
407           crematorium: श्मशान
408           dentist: दाँतको डाक्टर
409           doctors: डाक्टर
410           drinking_water: पिउने पानी
411           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
412           embassy: दूतावास
413           fast_food: चमेना गृह
414           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
415           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
416           food_court: खाजा घर
417           fountain: पानीको फोहोरा
418           fuel: इन्धन
419           gambling: जुवाघर
420           grave_yard: श्मशान घाट
421           hospital: अस्पताल
422           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
423           ice_cream: बरफ
424           kindergarten: बाल आश्रम
425           library: पुस्तकालय
426           marketplace: बजार क्षेत्र
427           monastery: चैत्य
428           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
429           nightclub: रात्री क्लब
430           nursing_home: नर्सिङ होम
431           office: कार्यलय
432           parking: पार्किङ
433           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
434           pharmacy: औषधी पसल
435           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
436           police: प्रहरी
437           post_box: हुलाक बाक्सा
438           post_office: हुलाक
439           preschool: पूर्व-स्कुल
440           prison: कारागार
441           pub: पब
442           public_building: सार्वजनिक भवन
443           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
444           restaurant: रेस्टुरेन्ट
445           retirement_home: बृद्ध आश्रम
446           sauna: सौना
447           school: विद्यालय
448           shelter: आश्रय
449           shop: पसल
450           shower: स्नानघर
451           social_centre: सामाजिक केन्द्र
452           social_club: सामाजिक क्लब
453           social_facility: सामाजिक सेवा
454           studio: स्टुडियो
455           swimming_pool: पौली पोखरी
456           taxi: ट्याक्सी
457           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
458           theatre: हल
459           toilets: शौचालय
460           townhall: सभा गृह
461           university: विश्वविद्यालय
462           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
463           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
464           village_hall: सभा गृह
465           waste_basket: फोहर टोकरी
466           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
467           youth_centre: युवा केन्द्र
468         boundary:
469           administrative: प्रशासनिक सिमाना
470           census: जनगणना सिमाना
471           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
472           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
473         bridge:
474           aqueduct: नहर
475           suspension: झोलुङ्गे पुल
476           swing: झोलुङ्गे पुल
477           viaduct: भियाडक्ट
478           "yes": पुल
479         building:
480           "yes": भवन
481         craft:
482           brewery: ब्रुएरी
483           carpenter: सिकर्मी
484           electrician: विद्युतकर्मी
485           gardener: माली
486           painter: पेन्टर
487           photographer: फोटोग्रा
488           plumber: प्लमर
489           shoemaker: जुत्ताबनाउने
490           tailor: सुचीकार
491           "yes": कला पसल
492         emergency:
493           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
494           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
495           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
496           phone: आकस्मिक फोन
497         highway:
498           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
499           bus_stop: बस बिसौनी
500           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
501           cycleway: साइकल मार्ग
502           elevator: भर्‍याङ
503           footway: पदमार्ग
504           living_street: आवासिय गल्ली
505           milestone: कोसेढुङ्गा
506           motorway: मोटरमार्ग
507           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
508           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
509           path: पथ
510           pedestrian: पैदल मार्ग
511           primary: प्राथमिक सडक
512           primary_link: प्राथमिक सडक
513           proposed: प्रस्तावित सडक
514           raceway: रेसवे
515           residential: आवासीय सडक
516           rest_area: विश्राम क्षेत्र
517           road: सडक
518           secondary: माध्यमिक सडक
519           secondary_link: माध्यमिक सडक
520           service: सर्भिस सडक
521           speed_camera: गति क्यामेरा
522           steps: खुट्किलाहरू
523           street_lamp: सडक बत्ती
524           track: ट्रयाक
525           trail: गोरेटो बाटो
526           "yes": सडक
527         historic:
528           bunker: बङ्कर
529           castle: गढी
530           fort: किल्ला
531           heritage: सम्पादा क्षेत्र
532           house: घर
533           icon: प्रतिमा
534           memorial: स्मारक
535           mine: खानी
536           monument: सम्पदा
537           ruins: भग्नावशेषहरू
538           stone: पत्थर
539           tomb: चिहान
540           tower: टावर
541         landuse:
542           basin: बेसिन
543           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
544           farm: खेती
545           farmland: खेतीयोग्य जमिन
546           forest: वन
547           garages: ग्यारेजहरू
548           grass: घाँस
549           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
550           landfill: ल्यान्डफिल
551           military: सैनिक इलाका
552           mine: खानी
553           railway: रेलमार्ग
554           residential: आवासीय क्षेत्र
555           retail: खुद्रा
556           road: सडक क्षेत्र
557         leisure:
558           garden: बगैँचा
559           park: उद्यान
560           resort: रिसोर्ट
561           sauna: सौना
562           stadium: रङ्गाशाला
563           swimming_pool: पौली पोखरी
564         man_made:
565           bridge: पुल
566           bunker_silo: बङ्कर
567           chimney: चिम्नी
568           crane: क्रेन
569           embankment: तटबन्ध
570           lighthouse: प्रकाश घर
571           mine: खानी
572           pipeline: पाइपरेखा
573           tower: टावर
574           works: कारखाना
575         military:
576           barracks: सैनिक घर
577           bunker: बङ्कर
578           "yes": सेना
579         mountain_pass:
580           "yes": पर्वतीय भञ्ज्याङ
581         natural:
582           bay: खाडी
583           beach: समुद्र किनारा
584           crater: क्रेटर
585           forest: वन
586           glacier: हिमनदी
587           grassland: घाँसेमैदान
588           hill: डाँडा
589           island: द्विप
590           land: जमिन
591           marsh: धाप
592           peak: शिखर
593           point: बिन्दु
594           rock: रक
595           sand: बालुवा
596           spring: स्प्रिङ
597           stone: पत्थर
598           tree: रूख
599           valley: उपत्यका
600           volcano: ज्वालामुखी
601           water: पानी
602           wetland: सिमसार
603           wood: कुञ्ज
604         office:
605           accountant: लेखापाल
606           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
607           architect: आर्किटेक्ट
608           company: कम्पनी
609           government: सरकारी कार्यालय
610           insurance: बीमा कार्यालय
611           it: आइटी कार्यालय
612           lawyer: वकिल
613           ngo: एनजिओ कार्यलय
614           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
615           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
616           "yes": कार्यलय
617         place:
618           city: शहर
619           country: देश
620           county: ईलाका
621           farm: खेती
622           hamlet: ह्याम्लेट
623           house: घर
624           houses: घरहरू
625           island: द्विप
626           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
627           locality: वसोबास
628           municipality: नगरपालिका
629           neighbourhood: छिमेक
630           postcode: पोस्ट कोड
631           region: क्षेत्र
632           sea: समुद्र
633           state: राज्य
634           town: नगर
635           village: गाउँ
636           "yes": स्थानहरू
637         railway:
638           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
639           junction: रेलमार्ग जङ्सन
640         shop:
641           bakery: बेकरी
642           beauty: सौन्दर्य पसल
643           beverages: पेय पसल
644           bicycle: साइकल पसल
645           books: पुस्तक पसल
646           boutique: बुटिक
647           butcher: मासु पसल
648           car: कार पसल
649           car_parts: कार पाटपुर्जा
650           car_repair: कार मर्मत
651           carpet: कार्पेट पसल
652           charity: दान पसल
653           chemist: औषधि पसल
654           clothes: कपडा पसल
655           computer: कम्प्युटर पसल
656           confectionery: चकलेट पसल
657           copyshop: कापी पसल
658           cosmetics: शृङ्गार पसल
659           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
660           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
661           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
662           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
663           farm: किसान पसल
664           fashion: फेसन पसल
665           fish: माछा पसल
666           florist: पुष्प व्यवसायी
667           food: भोजनालय
668           furniture: फर्निचर
669           gallery: सङ्ग्रहालय
670           general: किराना पसल
671           gift: उपहार पसल
672           greengrocer: तरकारी पसल
673           grocery: किराना पसल
674           hairdresser: नाइ पसल
675           hardware: हार्डवेयर पसल
676           hifi: हाइ-फाइ
677           jewelry: गहना पसल
678           mall: सपिङ मल
679           market: बजार
680           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
681           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
682           music: संगीत पसल
683           newsagent: सम्वाददाता
684           optician: अप्टिसियन
685           pet: पाल्तु पसल
686           pharmacy: औषधी पसल
687           shoes: जुत्ता पसल
688           sports: खेलकुद सामग्री पसल
689           tailor: सुचीकार
690           toys: खेलौना पसल
691           video: भिडियो पसल
692           "yes": पसल
693         tourism:
694           attraction: आकर्षण
695           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
696           cabin: क्याबिन
697           gallery: सङ्ग्रहालय
698           guest_house: अतिथी घर
699           hostel: होस्टल
700           hotel: होटल
701           information: सूचना
702           museum: सङ्ग्रहालय
703           picnic_site: वनभोज स्थल
704           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
705           zoo: चिडियाखाना
706         tunnel:
707           "yes": सुरुङ
708         waterway:
709           canal: नहर
710           dam: ड्याम
711           ditch: खाल्डो
712           dock: डक गर्नुहोस्
713           drain: ढल
714           rapids: भङ्गालो
715           river: नदी
716           stream: प्रवाह
717           waterfall: झरना
718           "yes": जलमार्ग
719       admin_levels:
720         level2: राष्ट्रिय सीमा
721         level4: राज्य सीमा
722         level5: क्षेत्र सीमा
723         level6: इलाका सीमा
724         level8: सहर सीमा
725         level9: गाउँ सीमा
726         level10: उपनगर सीमा
727     description:
728       types:
729         cities: सहरहरू
730         towns: नगरहरू
731         places: स्थानहरू
732     results:
733       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
734       more_results: थप नतिजाहरू
735   layouts:
736     logo:
737       alt_text: OpenStreetMap लोगो
738     logout: लग आउट गर्नुहोस्
739     log_in: लग इन
740     sign_up: साइन अप
741     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
742     edit: सम्पादन
743     history: इतिहास
744     export: निर्यात गर्नुहोस्
745     data: डेटा
746     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
747     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
748     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
749     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
750     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
751     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
752     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
753     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
754     partners_partners: समर्थकहरू
755     help: सहायता
756     about: बारेमा
757     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
758     community: समुदाय
759     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
760     foundation: फाउन्डेसन
761     make_a_donation:
762       text: दान गर्नुहोस्
763     learn_more: थप जान्नुहोस्
764     more: थप
765   notifier:
766     diary_comment_notification:
767       hi: नमस्ते %{to_user},
768     message_notification:
769       hi: नमस्ते %{to_user},
770     friend_notification:
771       hi: नमस्ते %{to_user},
772       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
773     gpx_notification:
774       greeting: नमस्ते,
775     signup_confirm:
776       greeting: नमस्ते!
777     email_confirm_plain:
778       greeting: नमस्ते,
779     email_confirm_html:
780       greeting: नमस्ते,
781     lost_password_plain:
782       greeting: नमस्ते,
783     lost_password_html:
784       greeting: नमस्ते,
785     note_comment_notification:
786       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
787       greeting: नमस्ते,
788     changeset_comment_notification:
789       hi: नमस्ते %{to_user},
790       greeting: नमस्ते,
791   messages:
792     inbox:
793       title: इनबक्स
794       my_inbox: मेरो इनबक्स
795       outbox: आउटबक्स
796       from: बाट
797       subject: विषय
798       date: मिति
799     message_summary:
800       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
801       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
802       reply_button: जवाफ दिने
803       destroy_button: हटाउनुहोस्
804     new:
805       title: सान्देस पठाउ
806       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
807       subject: विषय
808       body: मुख्य भाग
809       send_button: पठाउनुहोस्
810       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
811     create:
812       message_sent: सन्देश पठाइयो
813     no_such_message:
814       title: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
815       heading: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
816     outbox:
817       title: आउटबक्स
818       inbox: इनबक्स
819       outbox: आउटबक्स
820       to: लाई
821       subject: विषय
822       date: मिति
823     show:
824       title: सन्देश पढ्नुहोस्
825       from: बाट
826       subject: विषय
827       date: मिति
828       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
829       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
830       destroy_button: मेट्नुहोस्
831       back: पछाडि
832       to: लाई
833     sent_message_summary:
834       destroy_button: हटाउनुहोस्
835     destroy:
836       destroyed: सन्देश मेटियो
837   site:
838     about:
839       next: अर्को
840       local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
841       community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
842       open_data_title: खुल्ला डेटा
843       legal_title: कानूनी
844       partners_title: समर्थकहरू
845     copyright:
846       native:
847         title: यो पृष्ठको बारेमा
848         mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
849       legal_babble:
850         more_title_html: थप जान्नको लागि
851         contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
852     index:
853       permalink: स्थायी लिङ्क
854       shortlink: छोटो लिङ्क
855       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
856     edit:
857       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
858     export:
859       title: निर्यात गर्नुहोस्
860       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
861       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
862       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
863       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
864       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
865       embeddable_html: थप्नलायक HTML
866       licence: इजाजतपत्र
867       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
868         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
869       too_large:
870         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
871         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
872           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
873           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
874         planet:
875           title: ओएस्एम ग्रह
876           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
877         overpass:
878           title: ओभरपास एपिअाइ
879           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
880             गर्नुहोस्
881         geofabrik:
882           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
883           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
884             उद्धरणहरू
885         metro:
886           title: मेट्रो उद्धरणहरू
887           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
888         other:
889           title: अन्य स्रोतहरू
890           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
891       options: विकल्पहरू
892       format: ढाँचा
893       scale: स्केल
894       max: अधिकतम
895       image_size: तस्वीर आकार
896       zoom: जुम
897       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
898       latitude: 'अक्षांश:'
899       longitude: 'देशान्तर:'
900       output: उत्पादन
901       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
902       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
903     fixthemap:
904       how_to_help:
905         title: कसरी सहायता गर्ने
906         join_the_community:
907           title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
908       other_concerns:
909         title: अन्य चासोहरू
910     help:
911       title: कसरी सहायता पाउने
912       welcome:
913         url: /welcome
914         title: OSM मा स्वागत् छ
915       beginners_guide:
916         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
917         title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
918         description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
919       help:
920         title: help.openstreetmap.org
921       mailing_lists:
922         title: मेलिङ्ग सूचीहरू
923       forums:
924         title: मञ्च
925       irc:
926         title: आईआरसि
927       switch2osm:
928         title: स्विचटु‍ओएसएम
929       wiki:
930         url: http://wiki.openstreetmap.org/
931     sidebar:
932       close: बन्द गर्नुहोस्
933     search:
934       search: खोज्नुहोस्
935       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
936       from: बाट
937       to: लाई
938       submit_text: जानुहोस्
939     key:
940       table:
941         entry:
942           motorway: मोटरमार्ग
943           main_road: मुख्य सडक
944           trunk: ट्रङ्क सडक
945           primary: प्राथमिक सडक
946           secondary: माध्यमिक सडक
947           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
948           track: ट्रयाक
949           cycleway: साइकल मार्ग
950           rail: रेलमार्ग
951           cable:
952           - केबल कार
953           - कुर्सी लिफ्ट
954           forest: वन
955           wood: कुञ्ज
956           golf: गल्फ कोर्स
957           park: उद्यान
958           resident: आवासीय क्षेत्र
959           lake:
960           - ताल
961           - मुहान
962           farm: खेती
963           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
964           school:
965           - विद्यालय
966           - विश्वविद्यालय
967           summit:
968           - शिखर
969           - शिखर
970           bicycle_shop: साइकल पसल
971           bicycle_parking: साकल पार्किङ
972           toilets: शौचालय
973     richtext_area:
974       edit: सम्पादन
975       preview: पूर्वावलोकन
976     markdown_help:
977       headings: शीर्षकहरू
978       heading: शीर्षक
979       first: पहिलो वस्तु
980       link: लिङ्क
981       text: पाठ
982       image: छवि
983       url: युआरएल
984     welcome:
985       title: स्वागतम्!
986       whats_on_the_map:
987         title: म्यापमा के छ
988       rules:
989         title: नियमहरू !
990   traces:
991     new:
992       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
993       description: 'विवरण:'
994       tags: ट्यागहरूः
995       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
996       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
997       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
998       upload_button: अपलोड गर्ने
999       help: सहायता
1000     create:
1001       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
1002     edit:
1003       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1004       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1005       filename: 'फाइलनाम:'
1006       download: डाउनलोड
1007       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
1008       points: 'बिन्दुहरु:'
1009       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
1010       map: नक्सा
1011       edit: सम्पादन
1012       owner: 'मालिक:'
1013       description: विवरण
1014       tags: ट्यागहरूः
1015       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1016       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
1017       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1018       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
1019     trace_optionals:
1020       tags: ट्यागहरू
1021     show:
1022       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1023       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1024       pending: बाँकी
1025       filename: 'फाइलनाम:'
1026       download: डाउनलोड
1027       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1028       points: 'विन्दुहरू:'
1029       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1030       map: नक्सा
1031       edit: सम्पादन
1032       owner: 'मालिक:'
1033       description: 'विवरण:'
1034       tags: ट्यागहरूः
1035       none: कुनै पनि होइन
1036       edit_trace: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1037       delete_trace: यो ट्रेस मेट्ने
1038       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1039       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1040     trace_paging_nav:
1041       showing_page: पृष्ठ %{page}
1042     trace:
1043       pending: बाँकी रहेको
1044       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1045       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1046       more: थप
1047       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1048       view_map: नक्सा हेर्ने
1049       edit: सम्पादन
1050       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1051       public: सार्वजनिक
1052       private: निजी
1053       by: द्वारा
1054       in: मा
1055       map: नक्सा
1056     index:
1057       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1058       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1059       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1060       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1061     delete:
1062       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1063     make_public:
1064       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1065   oauth_clients:
1066     edit:
1067       submit: सम्पादन
1068     show:
1069       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1070       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
1071       allow_write_notes: टिपोटहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
1072     form:
1073       name: नाम
1074       required: आवश्यक पर्दछ
1075   user:
1076     login:
1077       title: प्रवेश
1078       heading: प्रवेश
1079       password: 'पासवर्ड:'
1080       login_button: प्रवेश
1081       no account: खाता छैन?
1082       auth_providers:
1083         wikipedia:
1084           title: विकिपिडियाले लग इन गर्नुहोस्
1085           alt: विकिपिडिया खाताद्वारा लगइन गर्नुहोस्
1086     logout:
1087       title: लगआउट
1088       logout_button: लग आउट
1089     lost_password:
1090       title: पासवर्ड बिर्सियो
1091       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1092       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1093       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1094     reset_password:
1095       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1096       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1097       password: 'पासवर्ड:'
1098       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1099       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1100       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1101     new:
1102       title: साइन अप
1103       about:
1104         header: खुल्ला र सम्पादन गर्न मिल्ने
1105       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1106       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1107       display name: 'देखाउने नाम:'
1108       password: 'पासवर्ड:'
1109       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1110       continue: साइन अप
1111     terms:
1112       consider_pd_why: यो के हो ?
1113       agree: सहमत
1114       decline: असहमत
1115       legale_names:
1116         france: फ्रान्स
1117         italy: इटाली
1118     no_such_user:
1119       deleted: मेटाइयो
1120     show:
1121       my diary: मेरो डायरी
1122       new diary entry: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
1123       my edits: मेरा सम्पादनहरू
1124       my traces: मेरा ट्रेसहरू
1125       my notes: मेरा टिपोटहरू
1126       my messages: मेरा सन्देशहरू
1127       my profile: मेरो प्रोफाइल
1128       my settings: मेरो सेटिङहरू
1129       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
1130       traces: ट्रेसहरू
1131       status: 'स्थिति:'
1132       description: वर्णन
1133       km away: '%{count}किमि टाढा'
1134       m away: '%{count} मि टाढा'
1135       comments: टिप्पणी
1136       confirm: निश्चित गर्ने
1137     popup:
1138       your location: तपाईँको स्थान
1139       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1140       friend: साथी
1141     account:
1142       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1143       openid:
1144         link text: यो के हो ?
1145       public editing:
1146         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1147         enabled link text: यो के हो ?
1148         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1149       public editing note:
1150         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1151       contributor terms:
1152         link text: यो के हो ?
1153       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1154       image: 'चित्र:'
1155       gravatar:
1156         link text: यो के हो ?
1157       home location: 'गृह स्थान:'
1158       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1159       latitude: 'देशान्तर:'
1160       longitude: 'अक्षांश:'
1161       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1162       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1163         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1164       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1165     confirm:
1166       button: निश्चित गर्ने
1167     confirm_email:
1168       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1169       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1170       button: निश्चित
1171       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1172       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1173     go_public:
1174       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1175         हुनु भयो ।
1176     make_friend:
1177       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1178       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1179       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1180       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1181     remove_friend:
1182       button: साथीबाट हटाउने
1183     filter:
1184       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
1185     index:
1186       title: प्रयोगकर्ताहरू
1187       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1188   user_role:
1189     filter:
1190       not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
1191         हैन ।
1192       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1193       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1194       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1195     grant:
1196       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1197       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1198       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1199         हुनुहुन्छ?
1200       confirm: निश्चित गर्ने
1201       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1202         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1203     revoke:
1204       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1205       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1206       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1207         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1208       confirm: निश्चित गर्ने
1209       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1210         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1211   user_blocks:
1212     show:
1213       created: सृजना गरिएको
1214       status: वस्तुस्थिति
1215       show: देखाउनुहोस्
1216       edit: सम्पादन
1217       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1218     block:
1219       show: देखाउनुहोस्
1220       edit: सम्पादन
1221     blocks:
1222       creator_name: सर्जक
1223       status: वस्तुस्थिति
1224       showing_page: पृष्ठ %{page}
1225       next: अर्को »
1226       previous: « अघिल्लो
1227   notes:
1228     entry:
1229       comment: टिप्पणी
1230     mine:
1231       id: आईडी
1232       creator: सर्जक
1233       description: वर्णन
1234   javascripts:
1235     close: बन्द गर्नुहोस्
1236     share:
1237       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1238       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1239       image: छवि
1240       long_link: लिङ्क
1241       embed: एचटीएमएल
1242       format: 'ढाँचा:'
1243       download: डाउनलोड
1244       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1245     map:
1246       zoom:
1247         in: ठुलो पार्नुहोस
1248         out: सानो पार्नुहोस
1249       base:
1250         standard: मानक
1251       layers:
1252         header: म्याप लेयरहरू
1253         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1254     changesets:
1255       show:
1256         comment: टिप्पणी
1257         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1258         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1259         hide_comment: लुकाउ
1260     notes:
1261       show:
1262         hide: लुकाउनुहोस्
1263         comment: टिप्पणी
1264     directions:
1265       time: समय
1266     query:
1267       node: नोड
1268       way: बाटो
1269       relation: रिलेशन
1270   redactions:
1271     edit:
1272       description: वर्णन
1273     new:
1274       description: वर्णन
1275     show:
1276       description: विवरण
1277       user: 'सर्जक:'
1278       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1279 ...