e04391ab62356fbfd00078a23dcd5f196a632e2b
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     index:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     index:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     show:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   geocoder:
327     search:
328       title:
329         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
330         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
331         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
332           Nominatim</a>
333         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
334         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
335           Nominatim</a>
336         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
337     search_osm_nominatim:
338       prefix_format: '%{name}'
339       prefix:
340         aerialway:
341           cable_car: Kabelbane
342           chair_lift: Stolheis
343           drag_lift: Skitrekk
344           gondola: Gondolheis
345           station: Fjellheisstasjon
346         aeroway:
347           aerodrome: Flyplass
348           apron: Flyrampe
349           gate: Gate
350           helipad: Helikopterplass
351           runway: Rullebane
352           taxiway: Taksebane
353           terminal: Terminal
354         amenity:
355           animal_shelter: Dyrehospits
356           arts_centre: Kunstsenter
357           atm: Minibank
358           bank: Bank
359           bar: Bar
360           bbq: Grill
361           bench: Benk
362           bicycle_parking: Sykkelparkering
363           bicycle_rental: Sykkelutleige
364           biergarten: Uteservering
365           boat_rental: Båtutleige
366           brothel: Bordell
367           bureau_de_change: Vekslingskontor
368           bus_station: Busstasjon
369           cafe: Kafé
370           car_rental: Bilutleige
371           car_sharing: Bildeling
372           car_wash: Bilvask
373           casino: Kasino
374           charging_station: Ladestation
375           childcare: Barnepass
376           cinema: Kino
377           clinic: Klinikk
378           clock: Klokke
379           college: Høgskule
380           community_centre: Samfunnshus
381           courthouse: Rettsbygning
382           crematorium: Krematorium
383           dentist: Tannlege
384           doctors: Legar
385           drinking_water: Drikkevatn
386           driving_school: Køyreskule
387           embassy: Ambassade
388           fast_food: Hurtigmat
389           ferry_terminal: Ferjeterminal
390           fire_station: Brannstasjon
391           food_court: Serveringsstadar
392           fountain: Fontene
393           fuel: Drivstoff
394           gambling: Gambling
395           grave_yard: Gravlund
396           hospital: Sjukehus
397           hunting_stand: Jaktbod
398           ice_cream: Iskrem
399           kindergarten: Barnehage
400           library: Bibliotek
401           marketplace: Marknadsplass
402           monastery: Kloster
403           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
404           nightclub: Nattklubb
405           nursing_home: Pleieheim
406           office: Kontor
407           parking: Parkeringsplass
408           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
409           pharmacy: Apotek
410           place_of_worship: Religiøst hus
411           police: Politi
412           post_box: Postboks
413           post_office: Postkontor
414           preschool: Førskule
415           prison: Fengsel
416           pub: Pub
417           public_building: Offentleg bygning
418           recycling: Resirkuleringspunkt
419           restaurant: Restaurant
420           retirement_home: Gamleheim
421           sauna: Sauna
422           school: Skule
423           shelter: Tilfluktsrom
424           shop: Butikk
425           shower: Dusj
426           social_centre: Samfunnshus
427           social_club: Sosial klubb
428           social_facility: Sosialteneste
429           studio: Studio
430           swimming_pool: Symjebaseng
431           taxi: Drosje
432           telephone: Offentleg telefon
433           theatre: Teater
434           toilets: Toalett
435           townhall: Rådhus
436           university: Universitet
437           vending_machine: Vareautomat
438           veterinary: Veterinærklinikk
439           village_hall: Forsamlingshus
440           waste_basket: Søppelkasse
441           waste_disposal: Avfallshandtering
442           youth_centre: Ungdomssenter
443         boundary:
444           administrative: Administrativ grense
445           census: Folketeljingsgrense
446           national_park: Nationalpark
447           protected_area: Verna område
448         bridge:
449           aqueduct: Akvadukt
450           suspension: Hengebru
451           swing: Svingbru
452           viaduct: Viadukt
453           "yes": Bru
454         building:
455           "yes": Bygning
456         craft:
457           brewery: Bryggeri
458           carpenter: Tømrar
459           electrician: Elektrikar
460           gardener: Gartnar
461           painter: Målar
462           photographer: Fotograf
463           plumber: Røyrleggjar
464           shoemaker: Skomakar
465           tailor: Skreddar
466           "yes": Handverkbutikk
467         emergency:
468           ambulance_station: Ambulansestasjon
469           defibrillator: Hjartestartar
470           landing_site: Nødlandingsplass
471           phone: Nødtelefon
472         highway:
473           abandoned: Forlaten motorveg
474           bridleway: Rideveg
475           bus_guideway: Leidde bussfelt
476           bus_stop: Busstopp
477           construction: Motorveg under konstruksjon
478           cycleway: Sykkelsti
479           elevator: Heis
480           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
481           footway: Gangsti
482           ford: Vadestad
483           living_street: Gatetun
484           milestone: Milestolpe
485           motorway: Motorveg
486           motorway_junction: Motorvegkryss
487           motorway_link: Veg til motorveg
488           path: Sti
489           pedestrian: Gangveg
490           platform: Perrong
491           primary: Primær veg
492           primary_link: Primær veg
493           proposed: Føreslått veg
494           raceway: Racerbane
495           residential: Bustadveg
496           rest_area: Rasteplass
497           road: Veg
498           secondary: Sekundær veg
499           secondary_link: Sekundær veg
500           service: Tjenesteveg
501           services: Motorveitjenester
502           speed_camera: Fotoboks
503           steps: Trapper
504           street_lamp: Gatelykt
505           tertiary: Tertiær veg
506           tertiary_link: Kommunal veg
507           track: Sti
508           traffic_signals: Trafikklys
509           trail: Sti
510           trunk: Hovedveg
511           trunk_link: Hovedveg
512           unclassified: Uklassifisert veg
513           "yes": Veg
514         historic:
515           archaeological_site: Arkeologisk plass
516           battlefield: Slagmark
517           boundary_stone: Grensestein
518           building: Historisk bygning
519           bunker: Bunker
520           castle: Slott
521           church: Kyrkje
522           city_gate: Byport
523           citywalls: Bymurar
524           fort: Fort
525           heritage: Verdsarvsstad
526           house: Hus
527           icon: Ikon
528           manor: Herregard
529           memorial: Minne
530           mine: Gruve
531           monument: Monument
532           roman_road: Romersk veg
533           ruins: Ruinar
534           stone: Stein
535           tomb: Grav
536           tower: Tårn
537           wayside_cross: Vegkant kross
538           wayside_shrine: Vegkant alter
539           wreck: Vrak
540         junction:
541           "yes": Kryss
542         landuse:
543           allotments: Kolonihagar
544           basin: Elveområde
545           brownfield: Tidlegare industriområde
546           cemetery: Gravplass
547           commercial: Kommersielt område
548           conservation: Freda
549           construction: Kontruksjon
550           farm: Gard
551           farmland: Jordbruksland
552           farmyard: Gardstun
553           forest: Skog
554           garages: Garasjar
555           grass: Gras
556           greenfield: Ikkje-utvikla område
557           industrial: Industriområde
558           landfill: Landfylling
559           meadow: Eng
560           military: Militært område
561           mine: Gruve
562           orchard: Frukthage
563           quarry: Steinbrot
564           railway: Jernbane
565           recreation_ground: Idrettsplass
566           reservoir: Reservoar
567           reservoir_watershed: Nedbørfelt
568           residential: Boligområde
569           retail: Detaljsalg
570           road: Vegområde
571           village_green: landsbypark
572           vineyard: Vingård
573           "yes": Arealbruk
574         leisure:
575           beach_resort: Badestrand
576           bird_hide: Fugletårn
577           common: Allmenning
578           dog_park: Hundepark
579           fishing: Fiskeområde
580           fitness_centre: Treningssenter
581           fitness_station: Trenings studio
582           garden: Hage
583           golf_course: Golfbane
584           horse_riding: Riding
585           ice_rink: Skøytebane
586           marina: Båthavn
587           miniature_golf: Minigolf
588           nature_reserve: Naturreservat
589           park: Park
590           pitch: Sportsarena
591           playground: Leikeplass
592           recreation_ground: Idrettsplass
593           resort: Feriestad
594           sauna: Badstu
595           slipway: Slipp
596           sports_centre: Sportssenter
597           stadium: Stadion
598           swimming_pool: Symjebaseng
599           track: Laupebane
600           water_park: Vannpark
601           "yes": Fritid
602         man_made:
603           lighthouse: Fyr
604           pipeline: Røyrleidning
605           tower: Tårn
606           works: Fabrikk
607           "yes": Menneskeskapt
608         military:
609           airfield: Militær flyplass
610           barracks: Kaserner
611           bunker: Bunker
612         mountain_pass:
613           "yes": Fjellovergang
614         natural:
615           bay: Bukt
616           beach: Strand
617           cape: Nes
618           cave_entrance: Holeinngang
619           cliff: Klippe
620           crater: Krater
621           dune: Sanddyne
622           fell: Fjellskrent
623           fjord: Fjord
624           forest: Skog
625           geyser: Geysir
626           glacier: Isbre
627           grassland: Grasslette
628           heath: Vidde
629           hill: Ås
630           island: Øy
631           land: Land
632           marsh: Sump
633           moor: Myr
634           mud: Gjørme
635           peak: Topp
636           point: Punkt
637           reef: Rev
638           ridge: Rygg
639           rock: Stein
640           saddle: Sal
641           sand: Sand
642           scree: Ur
643           scrub: Kratt
644           spring: Kjelde
645           stone: Stein
646           strait: Stred
647           tree: Tre
648           valley: Dal
649           volcano: Vulkan
650           water: Vatn
651           wetland: Våtmark
652           wood: Skog
653         office:
654           accountant: Revisor
655           administrative: Administrasjon
656           architect: Arkitekt
657           company: Bedrift
658           employment_agency: Bemanningsbedrift
659           estate_agent: Eiendomsmeglar
660           government: Statlig kontor
661           insurance: Forsikringskontor
662           lawyer: Advokat
663           ngo: Ikkje-statlig kontor
664           telecommunication: Telefonkontor
665           travel_agent: Reisebyrå
666           "yes": Kontor
667         place:
668           allotments: Kolonihagar
669           city: By
670           country: Land
671           county: Fylke
672           farm: Gard
673           hamlet: Grend
674           house: Hus
675           houses: Hus
676           island: Øy
677           islet: Holme
678           isolated_dwelling: Ensleg bostad
679           locality: Plass
680           municipality: Kommune
681           neighbourhood: Nabolag
682           postcode: Postnummer
683           region: Område
684           sea: Hav
685           state: Delstat
686           subdivision: Underavdeling
687           suburb: Forstad
688           town: Tettstad
689           unincorporated_area: Kommunefritt område
690           village: Landsby
691           "yes": Stad
692         railway:
693           abandoned: Forlatt jernbane
694           construction: Jernbane under konstruksjon
695           disused: Nedlagt jernbane
696           funicular: Kabelbane
697           halt: Togstopp
698           junction: Jernbanekryss
699           level_crossing: Planovergang
700           light_rail: Bybane
701           miniature: Miniatyrjernbane
702           monorail: Enskinnebane
703           narrow_gauge: Smalsporjernbane
704           platform: Jernbaneperrong
705           preserved: Verna jernbane
706           proposed: Føreslått jernbane
707           spur: Jernbaneforgrening
708           station: Jernbanestasjon
709           stop: Jernbanestopp
710           subway: T-bane
711           subway_entrance: T-baneinngang
712           switch: Sporveksel
713           tram: Sporveg
714           tram_stop: Trikkestopp
715         shop:
716           alcohol: Utanfor lisens
717           antiques: Antikviteter
718           art: Kunstbutikk
719           bakery: Bakeri
720           beauty: Skjønnheitssalong
721           beverages: Drikkevarebutikk
722           bicycle: Sykkelbutikk
723           books: Bokhandel
724           boutique: Luksusforretning
725           butcher: Slaktar
726           car: Bilbutikk
727           car_parts: Bildeler
728           car_repair: Bilverkstad
729           carpet: Teppebutikk
730           charity: Veldedighetsbutikk
731           chemist: Kjemiker
732           clothes: Klesbutikk
733           computer: Databutikk
734           confectionery: Konditori
735           convenience: Nærbutikk
736           copyshop: Kopieringsbutikk
737           cosmetics: Kosmetikkforretning
738           deli: Delikatessebutikk
739           department_store: Varehus
740           discount: Tilbudsbutikk
741           doityourself: Gjer-det-sjølv
742           dry_cleaning: Renseri
743           electronics: Elektronikkforretning
744           estate_agent: Eiendomsmegler
745           farm: Gardsbutikk
746           fashion: Motebutikk
747           fish: Fiskebutikk
748           florist: Blomsterbutikk
749           food: Matbutikk
750           funeral_directors: Begravelsesforretning
751           furniture: Møbler
752           gallery: Galleri
753           garden_centre: Hagesenter
754           general: Landhandel
755           gift: Gåvebutikk
756           greengrocer: Grønsakshandel
757           grocery: Daglegvarebutikk
758           hairdresser: Frisør
759           hardware: Jernvarehandel
760           hifi: Hi-fi
761           jewelry: Gullsmed
762           kiosk: Kiosk
763           laundry: Vaskeri
764           mall: Kjøpesenter
765           market: Marknad
766           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
767           motorcycle: Motorsykkelbutikk
768           music: Musikkbutikk
769           newsagent: Nyhetsbyrå
770           optician: Optikar
771           organic: Organisk matbutikk
772           outdoor: Utandørs butikk
773           pet: Dyrebutikk
774           pharmacy: Apotek
775           photo: Fotobutikk
776           second_hand: Bruktbutikk
777           shoes: Skobutikk
778           sports: Sportsbutikk
779           stationery: Papirbutikk
780           supermarket: Supermarked
781           tailor: Skreddar
782           toys: Leikebutikk
783           travel_agency: Reisebyrå
784           video: Videobutikk
785           wine: Utanfor lisens
786           "yes": Butikk
787         tourism:
788           alpine_hut: Fjellhytte
789           apartment: Leilegheit
790           artwork: Kunstverk
791           attraction: Attraksjon
792           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
793           cabin: Hytte
794           camp_site: Teltplass
795           caravan_site: Campingplass
796           chalet: Fjellhytte
797           gallery: Galleri
798           guest_house: Gjestehus
799           hostel: Vandrerhjem
800           hotel: Hotell
801           information: Informasjon
802           motel: Motell
803           museum: Museum
804           picnic_site: Piknikplass
805           theme_park: Fornøyelsespark
806           viewpoint: Utsiktspunkt
807           zoo: Dyrepark
808         tunnel:
809           culvert: Stikkrenne
810           "yes": Tunnel
811         waterway:
812           artificial: Kunstig vassdrag
813           boatyard: Båtverft
814           canal: Kanal
815           dam: Demning
816           derelict_canal: Nedlagt kanal
817           ditch: Grøft
818           dock: Dokk
819           drain: Avløp
820           lock: Sluse
821           lock_gate: Sluseport
822           mooring: Fortøyning
823           rapids: Bank
824           river: Elv
825           stream: Straum
826           wadi: Elveleie
827           waterfall: Foss
828           weir: Overløpskant
829           "yes": Vassveg
830       admin_levels:
831         level2: Riksgrense
832         level4: Statsgrense
833         level5: Regiongrense
834         level8: Bygrense
835         level9: Landsbygrense
836         level10: Forstadsgrense
837     description:
838       title:
839         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
840           Nominatim</a>
841         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
842       types:
843         cities: Byar
844         towns: Småbyar
845         places: Stader
846     results:
847       no_results: Ingen resultat funne
848       more_results: Fleire resultat
849   layouts:
850     project_name:
851       title: OpenStreetMap
852       h1: OpenStreetMap
853     logo:
854       alt_text: OpenStreetMap-logo
855     home: heim
856     logout: Logg ut
857     log_in: Logg inn
858     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
859     sign_up: Registrer deg
860     start_mapping: Start kartlegging
861     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
862     edit: Rediger
863     history: Historikk
864     export: Eksporter
865     data: Data
866     export_data: Eksportar data
867     gps_traces: GPS-spor
868     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
869     user_diaries: Brukardagbok
870     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
871     edit_with: Rediger med %{editor}
872     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
873     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
874     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
875       og gratis å bruke, med ein open lisens.
876     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
877     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
878     partners_ucl: UCL VR-senteret
879     partners_ic: Imperial College London
880     partners_bytemark: Bytemark Hosting
881     partners_partners: partnarar
882     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
883       vedlikeholdsarbeid vert utført.
884     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
885       vedlikehaldsarbeid.
886     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
887       maskinvareoppgraderinger).
888     help: Hjelp
889     about: Om
890     copyright: Opphavsrett
891     community: Samfunnet
892     community_blogs: Bloggar
893     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
894     foundation: Stifting
895     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
896     make_a_donation:
897       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
898       text: Gje pengegåve
899     learn_more: Les meir
900     more: Meir
901   notifier:
902     diary_comment_notification:
903       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
904       hi: Hei %{to_user},
905       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
906         med emnet %{subject}:'
907       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
908         eller svare på %{replyurl}
909     message_notification:
910       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
911       hi: Hei %{to_user},
912       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
913         %{subject}:'
914     friend_notification:
915       hi: Hei %{to_user},
916       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
917       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
918       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
919       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
920     gpx_notification:
921       greeting: Hei,
922       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
923       with_description: med skildring
924       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
925       and_no_tags: og ingen merkelappar.
926       failure:
927         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
928         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
929         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
930           unngå
931         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
932         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
933       success:
934         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
935         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
936           punkt.
937     signup_confirm:
938       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
939       greeting: Hei der!
940       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
941       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
942         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
943         din:'
944       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
945         igang.
946     email_confirm:
947       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
948     email_confirm_plain:
949       greeting: Hei,
950       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
951     email_confirm_html:
952       greeting: Hei,
953       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
954         %{server_url} til %{new_address}.
955       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
956         endringa.
957     lost_password:
958       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
959     lost_password_plain:
960       greeting: Hei,
961       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
962         passordet.
963     lost_password_html:
964       greeting: Hei,
965       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
966         knytt til denne e-postadressa.
967       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
968         ditt.
969     note_comment_notification:
970       anonymous: Ein anonym brukar
971       greeting: Hei,
972       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
973     changeset_comment_notification:
974       hi: Hei %{to_user},
975       greeting: Hei,
976       commented:
977         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
978         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
979   messages:
980     inbox:
981       title: Innboks
982       my_inbox: Min innboks
983       outbox: utboks
984       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
985       new_messages:
986         one: '%{count} ny melding'
987         other: '%{count} nye meldingar'
988       old_messages:
989         one: '%{count} gamal melding'
990         other: '%{count} gamle meldingar'
991       from: Frå
992       subject: Emne
993       date: Dato
994       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
995         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
996       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
997     message_summary:
998       unread_button: Marker som ulese
999       read_button: Marker som lese
1000       reply_button: Svar
1001       destroy_button: Slett
1002     new:
1003       title: Send melding
1004       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1005       subject: Emne
1006       body: Kropp
1007       send_button: Send
1008       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1009     create:
1010       message_sent: Melding sendt
1011       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1012         du prøver å sende fleire.
1013     no_such_message:
1014       title: Inga melding funne
1015       heading: Inga melding funne
1016       body: Det er inga melding med den ID-en.
1017     outbox:
1018       title: Utboks
1019       my_inbox: Min %{inbox_link}
1020       inbox: innboks
1021       outbox: utboks
1022       messages:
1023         one: Du har %{count} sendt melding
1024         other: Du har %{count} sendte meldingar
1025       to: Til
1026       subject: Emne
1027       date: Dato
1028       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1029         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1030       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1031     reply:
1032       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1033         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1034     show:
1035       title: Les melding
1036       from: Frå
1037       subject: Emne
1038       date: Dato
1039       reply_button: Svar
1040       unread_button: Marker som ulese
1041       destroy_button: Slett
1042       back: Tilbake
1043       to: Til
1044       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1045         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1046     sent_message_summary:
1047       destroy_button: Slett
1048     mark:
1049       as_read: Melding markert som lese
1050       as_unread: Melding markert som ulese
1051     destroy:
1052       destroyed: Melding sletta
1053   site:
1054     about:
1055       next: Neste
1056       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1057       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1058       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1059       open_data_title: Opne Data
1060       legal_title: Juridisk
1061       partners_title: Partnarar
1062     copyright:
1063       foreign:
1064         title: Om denne omsetjinga
1065         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1066           har den engelske versjonen presedens
1067         english_link: den engelske originalen
1068       native:
1069         title: Om denne sida
1070         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1071           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1072           og %{mapping_link}.
1073         native_link: Nynorsk versjon
1074         mapping_link: start kartlegging
1075       legal_babble:
1076         title_html: Opphavsrett og lisensar
1077         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1078           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1079           Database License</a> (ODbL).
1080         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1081           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1082           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1083           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1084           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1085         intro_3_html: |-
1086           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1087              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1088         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1089         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1090         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1091           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1092           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1093           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1094           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1095           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1096           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1097           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1098         credit_3_html: |-
1099           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1100           Til dømes:
1101         attribution_example:
1102           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1103           title: Døme på kjeldehenvising
1104         more_title_html: Finn ut meir
1105         more_1_html: |-
1106           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1107             FAQ-en</a>.
1108         more_2_html: |-
1109           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1110             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1111
1112             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1113             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1114             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1115         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1116         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1117           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1118           bland anna frå:'
1119         contributors_at_html: |-
1120           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1121              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1122              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1123              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1124              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1125         contributors_ca_html: |-
1126           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1127              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1128              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1129              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1130              Statistics Canada).
1131         contributors_fr_html: |-
1132           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1133              Direction Générale des Impôts.
1134         contributors_nl_html: |-
1135           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1136              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1137              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1138              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1139         contributors_nz_html: |-
1140           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1141              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1142         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1143           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1144         contributors_gb_html: |-
1145           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1146              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1147              2010-12.
1148         contributors_footer_1_html: |2-
1149             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1150             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1151             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1152         contributors_footer_2_html: |2-
1153             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1154             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1155             godtek noko erstatningsansvar.
1156         infringement_title_html: Illegal kopiering
1157         infringement_1_html: |-
1158           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1159             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1160         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1161           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1162           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1163           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1164           skjema</a>."
1165     index:
1166       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1167         av JavaScript.
1168       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1169       permalink: Permanent lenkje
1170       shortlink: Kort lenkje
1171       createnote: Legg til ein notis
1172       license:
1173         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1174       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1175         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1176     edit:
1177       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1178       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1179         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1180       user_page_link: brukarside
1181       anon_edits: (%{link})
1182       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1183       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1184         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1185         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1186         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1187       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1188         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1189         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1190       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1191       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1192         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1193       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1194       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1195         for denne eigenskapen.
1196     export:
1197       title: Eksporter
1198       area_to_export: Område som skal eksporterast
1199       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1200       format_to_export: Format for eksport
1201       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1202       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1203       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1204       licence: Lisens
1205       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1206         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1207       too_large:
1208         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1209           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1210         planet:
1211           title: Planet OSM
1212         other:
1213           title: Andre kjelder
1214       options: Val
1215       format: Format
1216       scale: Skala
1217       max: maks
1218       image_size: Bildestørrelse
1219       zoom: Zoom
1220       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1221       latitude: 'Brei:'
1222       longitude: 'Len:'
1223       output: Utdata
1224       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1225       export_button: Eksporter
1226     fixthemap:
1227       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1228       how_to_help:
1229         title: Korleis hjelpe til
1230         join_the_community:
1231           title: Ver med i fellesskapen
1232       other_concerns:
1233         title: Andre problemstillingar
1234     help:
1235       title: Få hjelp
1236       welcome:
1237         url: /velkommen
1238         title: Velkomen til OSM
1239       beginners_guide:
1240         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1241         title: Hjelp for nybegynnarar
1242         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1243       help:
1244         url: https://help.openstreetmap.org/
1245         title: help.openstreetmap.org
1246         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1247           til OSM.
1248       mailing_lists:
1249         title: E-postlister
1250       forums:
1251         title: Forum
1252       irc:
1253         title: IRC
1254       switch2osm:
1255         title: switch2osm
1256       wiki:
1257         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1258         title: wiki.openstreetmap.org
1259     sidebar:
1260       search_results: Søkjeresultat
1261       close: Lukk
1262     search:
1263       search: Søk
1264       get_directions: Få køyrerettleiing
1265       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1266       from: Frå
1267       to: Til
1268       where_am_i: Kor er eg?
1269       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1270       submit_text: Gå
1271     key:
1272       table:
1273         entry:
1274           motorway: Motorveg
1275           main_road: Hovudveg
1276           trunk: Hovedveg
1277           primary: Primærveg
1278           secondary: Sekundærveg
1279           unclassified: Uklassifisert veg
1280           track: Spor
1281           bridleway: Rideveg
1282           cycleway: Sykkelveg
1283           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1284           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1285           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1286           footway: Gangveg
1287           rail: Jernbane
1288           subway: Undergrunnsbane
1289           tram:
1290           - Bybane
1291           - trikk
1292           cable:
1293           - Kabelvogn
1294           - stolheis
1295           runway:
1296           - Flystripe
1297           - taksebane
1298           apron:
1299           - terminal
1300           - terminal
1301           admin: Administrativ grense
1302           forest: Skog
1303           wood: Ved
1304           golf: Golfbane
1305           park: Park
1306           resident: Boligområde
1307           common:
1308           - Vanleg
1309           - snever
1310           retail: Detaljsalgområde
1311           industrial: Industriområde
1312           commercial: Kommersielt område
1313           heathland: Heilandskap
1314           lake:
1315           - Innsjø
1316           - reservoar
1317           farm: Gard
1318           brownfield: Tidlegare industriområde
1319           cemetery: Gravplass
1320           allotments: Kolonihagar
1321           pitch: Sportsarena
1322           centre: Sportssenter
1323           reserve: Naturreservat
1324           military: Militært område
1325           school:
1326           - Skule
1327           - universitet
1328           building: Viktig bygning
1329           station: Jernbanestasjon
1330           summit:
1331           - Topp
1332           - fjelltopp
1333           tunnel: Streka kant = tunnel
1334           bridge: Sort kant = bru
1335           private: Privat tilgjenge
1336           destination: Destinasjonstilgang
1337           construction: Vegar under konstruksjon
1338           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1339           bicycle_parking: Sykkelparkering
1340           toilets: Toalett
1341     richtext_area:
1342       edit: Endre
1343       preview: Førehandsvising
1344     markdown_help:
1345       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1346       headings: Overskrifter
1347       heading: Overskrifter
1348       subheading: Underoverskrifter
1349       unordered: Usortert liste
1350       ordered: Sortert liste
1351       first: Første punkt
1352       second: Andre punkt
1353       link: Lenkje
1354       text: Tekst
1355       image: Bilete
1356       alt: Alternativ tekst
1357       url: URL
1358     welcome:
1359       title: Velkomen!
1360       whats_on_the_map:
1361         title: Kva som finst på kartet
1362       basic_terms:
1363         title: Grunnleggande termar
1364       rules:
1365         title: Reglar!
1366       questions:
1367         title: Spørsmål?
1368       start_mapping: Start kartlegging
1369       add_a_note:
1370         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1371   traces:
1372     visibility:
1373       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1374       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1375       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1376       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1377         punkt med tidsstempel)
1378     new:
1379       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1380       description: 'Skildring:'
1381       tags: 'Merkelappar:'
1382       tags_help: kommaseparert
1383       visibility: 'Synligheit:'
1384       visibility_help: kva tyder dette?
1385       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1386       upload_button: Last opp
1387       help: Hjelp
1388       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1389     create:
1390       upload_trace: Last opp GPS-spor
1391       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1392         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1393         når det er gjort.
1394       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1395         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1396         køen for andre brukarar.
1397     edit:
1398       title: Redigerer spor %{name}
1399       heading: Redigerer spor %{name}
1400       filename: 'Filnamn:'
1401       download: last ned
1402       uploaded_at: 'Last opp:'
1403       points: 'Punkter:'
1404       start_coord: 'Startkoordinat:'
1405       map: kart
1406       edit: rediger
1407       owner: 'Eigar:'
1408       description: 'Skildring:'
1409       tags: 'Markelapper:'
1410       tags_help: kommaseparert
1411       save_button: Lagre endringar
1412       visibility: 'Synlegheit:'
1413       visibility_help: kva tyder dette?
1414       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1415     trace_optionals:
1416       tags: Merkelappar
1417     show:
1418       title: Viser spor %{name}
1419       heading: Viser spor %{name}
1420       pending: VENTAR
1421       filename: 'Filnamn:'
1422       download: last ned
1423       uploaded: 'Lasta opp:'
1424       points: 'Punkter:'
1425       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1426       map: kart
1427       edit: rediger
1428       owner: 'Eigar:'
1429       description: 'Skildring:'
1430       tags: 'Markelappar:'
1431       none: Ingen
1432       edit_trace: Rediger dette sporet
1433       delete_trace: Slett dette sporet
1434       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1435       visibility: 'Synligheit:'
1436     trace_paging_nav:
1437       showing_page: Side %{page}
1438       older: Eldre spor
1439       newer: Nyare spor
1440     trace:
1441       pending: VENTAR
1442       count_points: '%{count} punkt'
1443       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1444       more: meir
1445       trace_details: Vis detaljar for spor
1446       view_map: Vis kart
1447       edit: rediger
1448       edit_map: Rediger kart
1449       public: OFFENTLEG
1450       identifiable: IDENTIFISERBAR
1451       private: PRIVAT
1452       trackable: SPORBAR
1453       by: av
1454       in: i
1455       map: kart
1456     index:
1457       public_traces: Offentlege GPS-spor
1458       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1459       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1460       tagged_with: merkte med %{tags}
1461       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1462         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1463         sida</a>.
1464       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1465       see_all_traces: Sjå alle spor
1466     delete:
1467       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1468     make_public:
1469       made_public: Spor gjort offentleg
1470     offline_warning:
1471       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1472     offline:
1473       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1474       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1475         for augneblunken.
1476     georss:
1477       title: OpenStreetMap GPS-spor
1478     description:
1479       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1480   application:
1481     require_cookies:
1482       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1483         i nettleseren din før du held fram.
1484     require_moderator:
1485       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1486     setup_user_auth:
1487       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1488         å finne ut meir.
1489       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1490         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1491         men du må lese dei.
1492   oauth:
1493     authorize:
1494       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1495       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1496         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1497         velje så mange eller så få som du vil.
1498       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1499       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1500       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1501       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1502       allow_write_api: endre kartet.
1503       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1504       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1505       allow_write_notes: endre notisar.
1506       grant_access: Gje tilgang
1507     authorize_success:
1508       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1509       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1510       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1511     authorize_failure:
1512       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1513       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1514       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1515     revoke:
1516       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1517   oauth_clients:
1518     new:
1519       title: Registrer ein ny applikasjon
1520       submit: Registrer
1521     edit:
1522       title: Rediger programvara di
1523       submit: Rediger
1524     show:
1525       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1526       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1527       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1528       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1529       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1530       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1531       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1532       edit: Rediger detaljar
1533       delete: Ta bort klient
1534       confirm: Er du sikker?
1535       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1536       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1537       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1538       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1539       allow_write_api: endre kartet.
1540       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1541       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1542       allow_write_notes: endre notisar.
1543     index:
1544       title: Mine OAuth-detaljar
1545       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1546       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1547       application: Programnamn
1548       issued_at: Utskrive
1549       revoke: Tilbakekall!
1550       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1551       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1552         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1553         til denne tenesta.
1554       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1555       register_new: Registrer applikasjonen din
1556     form:
1557       name: Namn
1558       required: Påkrevd
1559       url: URL til hovedapplikasjonen
1560       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1561       support_url: Støytte-URL
1562       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1563       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1564       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1565       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1566       allow_write_api: endre kartet.
1567       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1568       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1569       allow_write_notes: endre notisar.
1570     not_found:
1571       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1572     create:
1573       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1574     update:
1575       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1576     destroy:
1577       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1578   user:
1579     login:
1580       title: Logg inn
1581       heading: Logg inn
1582       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1583       password: 'Passord:'
1584       openid: '%{logo} OpenID:'
1585       remember: 'Hugs meg:'
1586       lost password link: Mista passordet ditt?
1587       login_button: Logg inn
1588       register now: Registrer deg no
1589       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1590         og passordet ditt:'
1591       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1592       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1593       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1594       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1595       no account: Har du ingen brukarkonto?
1596       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1597         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1598         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1599       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1600         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1601         du ynskjer å diskutere dette.
1602       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1603       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1604       auth_providers:
1605         openid:
1606           title: Logg inn med OpenID
1607           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1608         google:
1609           title: Logg inn med Google
1610           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1611         facebook:
1612           title: Logg inn med Facebook
1613           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1614         windowslive:
1615           title: Logg inn med Windows Live
1616           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1617         github:
1618           title: Log inn med GitHub
1619           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1620         wikipedia:
1621           title: Logg inn med Wikipedia
1622           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1623         yahoo:
1624           title: Logg inn med Yahoo
1625           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1626         wordpress:
1627           title: Logg inn med Wordpress
1628           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1629         aol:
1630           title: Logg inn med AOL
1631           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1632     logout:
1633       title: Logg ut
1634       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1635       logout_button: Logg ut
1636     lost_password:
1637       title: Gløymt passord
1638       heading: Gløymt passord?
1639       email address: 'E-postadresse:'
1640       new password button: Nullstill passord
1641       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1642         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1643       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1644         du kan tilbakestille det snart.
1645       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1646     reset_password:
1647       title: Nullstill passord
1648       heading: Nullstill passord for %{user}
1649       password: 'Passord:'
1650       confirm password: 'Stadfest passord:'
1651       reset: Nullstill passord
1652       flash changed: Passordet ditt er endra.
1653       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1654     new:
1655       title: Registrer deg
1656       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1657         ein konto for deg automatisk.
1658       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1659         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1660       about:
1661         header: Fri og redigerbar
1662       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1663       email address: 'E-postadresse:'
1664       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1665       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1666         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1667         personvernpolitikk</a>)
1668       display name: 'Visningsnavn:'
1669       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1670         dette seinare i innstellingane.
1671       password: 'Passord:'
1672       confirm password: 'Stadfest passord:'
1673       continue: Registrer deg
1674       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1675       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1676         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1677       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1678     terms:
1679       title: Bidragsytervilkår
1680       heading: Bidragsytervilkåra
1681       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1682         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1683         bidraga dine.
1684       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1685         vere i public domain
1686       consider_pd_why: kva er dette?
1687       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1688       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1689         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1690       agree: Eg godkjenner
1691       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1692       decline: Avslå
1693       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1694         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1695       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1696       legale_names:
1697         france: Frankrike
1698         italy: Italia
1699         rest_of_world: Resten av verda
1700     no_such_user:
1701       title: Ingen brukar funnet
1702       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1703       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1704         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1705       deleted: sletta
1706     show:
1707       my diary: Mi dagbok
1708       new diary entry: ny dagbokoppføring
1709       my edits: Mine endringar
1710       my traces: Mine spor
1711       my notes: Mine merknadar
1712       my messages: Mine meldingar
1713       my profile: Min profil
1714       my settings: Mine innstillingar
1715       my comments: Mine kommentarar
1716       oauth settings: oauth-innstillingar
1717       blocks on me: Mine blokeringar
1718       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1719       send message: Send melding
1720       diary: Dagbok
1721       edits: Endringar
1722       traces: Spor
1723       notes: Kartmerknadar
1724       remove as friend: Fjern ven
1725       add as friend: Legg til ven
1726       mapper since: 'Brukar sidan:'
1727       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1728       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1729       ct undecided: Usikker
1730       ct declined: Avslått
1731       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1732       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1733       email address: 'E-postadresse:'
1734       created from: 'Oppretta frå:'
1735       status: 'Status:'
1736       spam score: 'Spamresultat:'
1737       description: Skildring
1738       user location: Posisjonen til brukaren
1739       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1740       settings_link_text: innstillingar
1741       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1742       km away: '%{count}km unna'
1743       m away: '%{count}m unna'
1744       nearby users: Andre næliggande brukarar
1745       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1746         ditt enno.
1747       role:
1748         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1749         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1750         grant:
1751           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1752           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1753         revoke:
1754           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1755           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1756       block_history: Aktive blokeringar
1757       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1758       comments: Kommentarar
1759       create_block: Blokér denne brukaren
1760       activate_user: Aktivér denne brukaren
1761       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1762       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1763       hide_user: Gøym denne brukaren
1764       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1765       delete_user: Slett denne brukaren
1766       confirm: Stadfest
1767       friends_changesets: endringssett av vener
1768       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1769       nearby_changesets: endringssett av naboar
1770       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1771     popup:
1772       your location: Posisjonen din
1773       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1774       friend: Ven
1775     account:
1776       title: Rediger konto
1777       my settings: Innstellingane mine
1778       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1779       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1780       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1781       openid:
1782         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1783         link text: kva er dette?
1784       public editing:
1785         heading: 'Offentleg redigering:'
1786         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1787         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1788         enabled link text: kva er dette?
1789         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1790           er anonyme.
1791         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1792       public editing note:
1793         heading: Offentleg redigering
1794         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1795           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1796           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1797           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1798           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1799           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1800           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1801           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1802       contributor terms:
1803         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1804         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1805         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1806         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1807           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1808         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1809           offentleg eigedom (Public Domain).
1810         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1811         link text: kva er dette?
1812       profile description: 'Profilskildring:'
1813       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1814       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1815       image: 'Bilete:'
1816       gravatar:
1817         gravatar: Bruk Gravatar
1818         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1819         link text: kva er dette?
1820       new image: Legg til eit bilete
1821       keep image: Hald på gjeldande bilete
1822       delete image: Fjern gjeldande bilete
1823       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1824       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1825       home location: 'Heimeposisjon:'
1826       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1827       latitude: 'Breiddegrad:'
1828       longitude: 'Lengdegrad:'
1829       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1830       save changes button: Lagre endringar
1831       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1832       return to profile: Returner til profil
1833       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1834         din for å stadfeste din epostadresse.
1835       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1836     confirm:
1837       heading: Sjekk e-posten din!
1838       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1839       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1840       button: Stadfest
1841       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1842       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1843       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1844     confirm_resend:
1845       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1846         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1847         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1848         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1849       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1850     confirm_email:
1851       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1852       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1853         e-postadressa.
1854       button: Stadfest
1855       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1856       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1857     set_home:
1858       flash success: Heimelokasjon lagra
1859     go_public:
1860       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1861         redigere.
1862     make_friend:
1863       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1864       button: Legg til som ven
1865       success: '%{name} er no venen din!'
1866       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1867       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1868     remove_friend:
1869       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1870       button: Fjern som ein ven
1871       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1872       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1873     filter:
1874       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1875     index:
1876       title: Brukarar
1877       heading: Brukarar
1878       showing:
1879         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1880         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1881       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1882       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1883       confirm: Stadfest valde brukarar
1884       hide: Skjul valde brukarar
1885       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1886     suspended:
1887       title: Konto stengt
1888       heading: Konto stengt
1889       webmaster: webmaster
1890       body: |-
1891         <p>
1892         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1893         </p>
1894         <p>
1895         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1896     auth_failure:
1897       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1898   user_role:
1899     filter:
1900       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1901         administrator.
1902       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1903       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1904       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1905     grant:
1906       title: Stadfest rolletildeling
1907       heading: Stadfest rolletildeling
1908       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1909       confirm: Stadfest
1910       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1911         og rollen er gyldig.
1912     revoke:
1913       title: Stadfest fjerning av rolle
1914       heading: Stadfest fjerning av rolle
1915       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1916         "%{name}"?
1917       confirm: Stadfest
1918       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1919         og rolle er gyldig.
1920   user_blocks:
1921     model:
1922       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1923         blokkering.
1924       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1925     not_found:
1926       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1927       back: Tilbake til indeksen
1928     new:
1929       title: Opprettar blokkering av %{name}
1930       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1931       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1932         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1933         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1934         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1935       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1936       submit: Opprett blokkering
1937       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1938       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1939       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1940       back: Vis alle blokkeringar
1941     edit:
1942       title: Endrar blokkering av %{name}
1943       heading: Endrar blokkering av %{name}
1944       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1945         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1946         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1947       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1948       submit: Oppdater blokkering
1949       show: Vis denne blokkeringa
1950       back: Vis alle blokkeringar
1951       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1952     filter:
1953       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1954       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1955         rullegardinen.
1956     create:
1957       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1958         dei rimeleg med tid til å svare.
1959       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1960         blokkerer dei.
1961       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1962     update:
1963       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1964         henne.
1965       success: Blokkering oppdatert.
1966     index:
1967       title: Brukerblokkeringer
1968       heading: Liste over brukarblokkeringar
1969       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1970     revoke:
1971       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1972       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1973       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1974       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1975       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1976       revoke: Tilbakekall!
1977       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1978     period:
1979       one: 1 time
1980       other: '%{count} timar'
1981     helper:
1982       time_future: Sluttar om %{time}.
1983       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1984       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1985         inn.
1986       time_past: Slutta %{time} sidan.
1987     blocks_on:
1988       title: Blokkeringar av %{name}
1989       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1990       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1991     blocks_by:
1992       title: Blokkeringar av %{name}
1993       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1994       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1995     show:
1996       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1997       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1998       time_future: Sluttar om %{time}
1999       time_past: Slutta %{time} sidan
2000       created: Oppretta
2001       ago: '%{time} sidan'
2002       status: Status
2003       show: Vis
2004       edit: Rediger
2005       revoke: Tilbakekall!
2006       confirm: Er du sikker?
2007       reason: 'Årsak for blokkering:'
2008       back: Vis alle blokkeringar
2009       revoker: 'Tilbakekaller:'
2010       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2011     block:
2012       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2013       show: Vis
2014       edit: Rediger
2015       revoke: Tilbakekall!
2016     blocks:
2017       display_name: Blokkert brukar
2018       creator_name: Oppretta av
2019       reason: Årsak for blokkering
2020       status: Status
2021       revoker_name: Tilbakekalt av
2022       showing_page: Side %{page}
2023       next: Neste »
2024       previous: « Forrige
2025   notes:
2026     comment:
2027       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2028       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2029       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2030       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2031       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2032       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2033       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2034       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2035     rss:
2036       title: OpenStreetMap-merknadar
2037     entry:
2038       comment: Kommentar
2039       full: Fullstendig merknad
2040     mine:
2041       heading: '%{user} sine merknadar'
2042       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2043       id: ID
2044       creator: Skapar
2045       description: Skildring
2046       created_at: Oppretta den
2047       last_changed: Sist endra
2048       ago_html: '%{when} sidan'
2049   javascripts:
2050     close: Lat att
2051     share:
2052       title: Del
2053       cancel: Avbryt
2054       image: Bilde
2055       link: Lenkje eller HTML
2056       long_link: Lenkje
2057       short_link: Kortlenkje
2058       geo_uri: Geo-URI
2059       embed: HTML
2060       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2061       format: 'Format:'
2062       scale: 'Skala:'
2063       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2064       download: Last ned
2065       short_url: Kort-URL
2066       include_marker: Inkluder markør
2067       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2068       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2069       view_larger_map: Vis større kart
2070       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2071     embed:
2072       report_problem: Rapporter eit problem
2073     key:
2074       title: Kartsymbol
2075       tooltip: Kartsymbol
2076       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2077     map:
2078       zoom:
2079         in: Vis større
2080         out: Vis mindre
2081       locate:
2082         title: Vis plassering
2083         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2084       base:
2085         standard: Standard
2086         cycle_map: Sykkelkart
2087         transport_map: Transport-kart
2088         hot: Humanitært
2089       layers:
2090         header: Kartlag
2091         notes: Kartmerknadar
2092         data: Kartdata
2093         gps: Offentlege GPS-sporingar
2094         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2095         title: Lag
2096       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2097       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2098     site:
2099       edit_tooltip: Rediger kartet
2100       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2101       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2102       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2103       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2104       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2105       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2106     changesets:
2107       show:
2108         comment: Kommentar
2109         subscribe: Abonnér
2110         unsubscribe: Avslutt abonnement
2111         hide_comment: gøym
2112         unhide_comment: vis
2113     notes:
2114       new:
2115         add: Legg til merknad
2116       show:
2117         hide: Gøym
2118         resolve: Løys
2119         reactivate: Reaktiver
2120         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2121         comment: Kommenter
2122     directions:
2123       ascend: Stigande
2124       engines:
2125         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2126         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2127         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2128         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2129         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2130         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2131         osrm_car: Bil (OSRM)
2132       descend: Fallande
2133       directions: Vegskildringar
2134       distance: Avstand
2135       errors:
2136         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2137         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2138       instructions:
2139         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2140         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2141         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2142         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2143         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2144           %{name}
2145         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2146         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2147         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2148         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2149         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2150         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2151         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2152         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2153         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2154         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2155           %{name}
2156         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2157         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2158         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2159         via_point_without_exit: (via punkt)
2160         follow_without_exit: Følg %{name}
2161         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2162         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2163         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2164         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2165         destination_without_exit: Nå målet
2166         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2167         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2168         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2169         unnamed: namnlaus veg
2170         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2171       time: Tid
2172     query:
2173       node: Node
2174       way: Veg
2175       relation: Relasjon
2176       nothing_found: Ingen treff
2177       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2178       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2179     context:
2180       directions_from: Vegskildring herifrå
2181       directions_to: Vegskildring hit
2182       add_note: Legg til ein merknad her
2183       show_address: Vis adresse
2184       query_features: Søkjefunksjonar
2185       centre_map: Sentrer kartet her
2186   redactions:
2187     edit:
2188       description: Skildring
2189       heading: Rediger maskering
2190       submit: Lagre markering
2191       title: Rediger relasjon
2192     index:
2193       empty: Ingen maskeringar å vise.
2194       heading: Liste over maskeringar
2195       title: Liste over maskeringar
2196     new:
2197       description: Skildring
2198       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2199       submit: Lag maskering
2200       title: Lagar ein ny maskering
2201     show:
2202       description: 'Skildring:'
2203       heading: Visar maskering "%{title}"
2204       title: Visar maskering
2205       user: 'Oppretta av:'
2206       edit: Endre denne maskeringa
2207       destroy: Fjern denne maskeringa
2208       confirm: Er du sikker?
2209     create:
2210       flash: Maskering oppretta.
2211     update:
2212       flash: Endringar lagra.
2213     destroy:
2214       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2215         maskeringa før du ødeleger den.
2216       flash: Maskering ødelagd.
2217       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2218 ...