Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / af.json
1 {
2     "af": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Area",
6                 "description": "Sit 'n park, gebou, meer of iets ander by die kaart.",
7                 "tail": "Klick op die kaart om 'n area te begin teken soos 'n park, meer of gebou."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Lyn",
11                 "description": "Sit snelwee, strate, voetslaanpaaidjies, kanaale of ander lyne by die kaart.",
12                 "tail": "Klick op die kaart om 'n pad, paaidjie of roete te teken."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punt",
16                 "description": "Sit 'n restaurant, monument, posbus of ander punte by die kaart.",
17                 "tail": "Klick op die kaart om 'n punt by te sit."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Blaai rond",
21                 "description": "Kyk rond en zoom die kaart."
22             }
23         },
24         "operations": {
25             "add": {
26                 "annotation": {
27                     "point": "Punt is bygesit.",
28                     "vertex": "'n Punt is bygesit by 'n weg."
29                 }
30             },
31             "start": {
32                 "annotation": {
33                     "line": "Begin 'n lyn.",
34                     "area": "Begin 'n area."
35                 }
36             },
37             "continue": {
38                 "annotation": {
39                     "line": "Gaan voort met 'n lyn.",
40                     "area": "Gaan voort met 'n area."
41                 }
42             },
43             "cancel_draw": {
44                 "annotation": "Kanseleer teken."
45             },
46             "change_tags": {
47                 "annotation": "Veranderde kenmerke."
48             },
49             "circularize": {
50                 "title": "Maak rond",
51                 "description": {
52                     "line": "Maak hierdie lyn rond.",
53                     "area": "Maak die area rond."
54                 },
55                 "key": "O",
56                 "annotation": {
57                     "line": "Maak 'n lyn rond.",
58                     "area": "Maak 'n area rond."
59                 }
60             },
61             "orthogonalize": {
62                 "annotation": {
63                     "line": "Maak die hoeke van 'n lyn reghoekig.",
64                     "area": "Maak die hoeke van 'n area reghoekig."
65                 }
66             },
67             "delete": {
68                 "title": "Verwyder",
69                 "annotation": {
70                     "point": "Verwyder 'n punt.",
71                     "vertex": "Verwyder 'n punt van 'n weg.",
72                     "line": "'n Lyn is verwyder.",
73                     "area": "'n Area is verwyder.",
74                     "relation": "'n Verhouding is verwyder."
75                 }
76             },
77             "connect": {
78                 "annotation": {
79                     "point": "'n Weg is gekoppel aan 'n punt.",
80                     "vertex": "Een weg is aan 'n ander gekoppel.",
81                     "line": "'n Weg is aan 'n lyn gekoppel.",
82                     "area": "'n Weg is aan 'n area gekoppel."
83                 }
84             },
85             "disconnect": {
86                 "title": "Ontkoppel.",
87                 "description": "Ontkoppel hierdie lyne/areas van mekkaar.",
88                 "key": "D",
89                 "annotation": "Lyne/areas geontkoppel.",
90                 "not_connected": "Daar is nie genoeg lyne/areas hier om te ontkoppel nie."
91             },
92             "merge": {
93                 "title": "Smelt saam",
94                 "key": "C",
95                 "not_eligible": "Hierdie items kan nie saamgesmelt word nie."
96             },
97             "move": {
98                 "title": "Skuif",
99                 "key": "M",
100                 "annotation": {
101                     "point": "'n Punt is geskuif.",
102                     "vertex": "'n Punt in weg is geskuif.",
103                     "line": "'n Lyn is geskuif.",
104                     "area": "'n Area is geskuif."
105                 }
106             },
107             "rotate": {
108                 "title": "Draai",
109                 "key": "R",
110                 "annotation": {
111                     "line": "'n Lyn is gedraai.",
112                     "area": "'n Area is gedraai."
113                 }
114             },
115             "reverse": {
116                 "title": "Draai om",
117                 "description": "Maak die lyn ander kant toe gaan.",
118                 "key": "V",
119                 "annotation": "'n Lyn is omgedraai."
120             },
121             "split": {
122                 "title": "Split",
123                 "description": {
124                     "line": "Split die lyn in twee by hierdie punt.",
125                     "area": "Split die grens van hierdie area in twee.",
126                     "multiple": "Split die lyn/area grens by hierdie punt in twee."
127                 },
128                 "key": "X",
129                 "annotation": {
130                     "line": "Split 'n lyn.",
131                     "area": "Split 'n area grens.",
132                     "multiple": "Split {n} lyn/area grense."
133                 },
134                 "not_eligible": "Lyne kan nie gesplit word by hulle begin of eind punte nie.",
135                 "multiple_ways": "Daar is te veel lyne hier om te split."
136             }
137         },
138         "undo": {
139             "nothing": "Niks om ongedaan te maak."
140         },
141         "redo": {
142             "nothing": "Niks om weer te doen nie."
143         },
144         "logout": "voetsek",
145         "loading_auth": "Maak kontak met OpenStreetMap...",
146         "status": {
147             "error": "Kan nie aan die API koppel nie.",
148             "offline": "Die API is aflyn, probeer asseblief later weer.",
149             "readonly": "Die API is lees alleenliks. Jy sal so bietjie moet wag voordat jy verandering kan bêre."
150         },
151         "commit": {
152             "cancel": "Kanseleer",
153             "warnings": "Waarskuwings",
154             "modified": "Verander",
155             "deleted": "Verwyder",
156             "created": "Gemaak"
157         },
158         "geolocate": {
159             "title": "Wys waar ek is"
160         },
161         "inspector": {
162             "no_documentation_combination": "Daar is geen dokumentasie beskikbaar vir hierdie kenmerk kombinasie nie",
163             "no_documentation_key": "Daar is geen dokumentasie beskikbaar vir hierdie sleutel nie",
164             "show_more": "Wys meer",
165             "view_on_osm": "Kyk daarna op openstreetmap.org",
166             "choose": "Kies funksie tipe",
167             "results": "{n} resultate vir {search}",
168             "reference": "Kyk daarna op OpenStreetMap Wiki",
169             "remove": "Verwyder"
170         },
171         "background": {
172             "title": "Agtergrond",
173             "description": "Agtergrond stellings",
174             "percent_brightness": "{opacity}% helderheid",
175             "reset": "begin van voor"
176         },
177         "restore": {
178             "heading": "Jy het verandering wat nog gebêre moet word",
179             "description": "Wil jy graag ongebêrede veranderinge heroep van 'n vorige kaart veranderingssessie?"
180         },
181         "save": {
182             "title": "Stoor",
183             "no_changes": "Geen verandering om te stoor.",
184             "unsaved_changes": "Jy het ongestoorde veranderinge"
185         },
186         "success": {
187             "just_edited": "Jy het nou net 'n OpenStreetMapKaart bydra gemaak!",
188             "view_on_osm": "Besigtig op OSM"
189         },
190         "splash": {
191             "welcome": "Welkom by die iD OpenStreetMap program",
192             "walkthrough": "Begin die Deurloop",
193             "start": "Verander Nou"
194         },
195         "source_switch": {
196             "live": "lewendig",
197             "lose_changes": "Jy het ongebêrede verandering, as jy die van kaart server verander gaan jy die veranderings weggooi. Is jy seker jy wil van kaart server verander?",
198             "dev": "dev"
199         },
200         "tag_reference": {
201             "description": "Beskrywing",
202             "on_wiki": "{tag} op wiki.osm.org",
203             "used_with": "gebruik met {type}"
204         },
205         "validations": {
206             "untagged_point": "Punt sonder eienskappe",
207             "untagged_line": "Lyn het geen kenmerk",
208             "untagged_area": "Area het geen kenmerk",
209             "tag_suggests_area": "Die kenmerk {tag} is geoormerk vir 'n area nie vir 'n lyn nie.",
210             "deprecated_tags": "Vervalde kenmerke: {tags}"
211         },
212         "zoom": {
213             "in": "Zoom in",
214             "out": "Zoom uit"
215         },
216         "cannot_zoom": "Kan nie verder uitzoom in die huidige mode nie.",
217         "help": {
218             "title": "Help"
219         },
220         "intro": {
221             "graph": {
222                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
223                 "county": "<value for addr:county>",
224                 "district": "<value for addr:district>",
225                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
226                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
227                 "province": "<value for addr:province>",
228                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
229                 "state": "<value for addr:state>",
230                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
231                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
232                 "countrycode": "za"
233             },
234             "startediting": {
235                 "save": "Moenie vergeet om gereeld verandering te bêre nie!",
236                 "start": "Begin die kaart teken!"
237             }
238         },
239         "presets": {
240             "fields": {
241                 "access": {
242                     "options": {
243                         "designated": {
244                             "description": "Voorgeskrewe toegang",
245                             "title": "Toegewys"
246                         },
247                         "destination": {
248                             "description": "Beperkte toegang",
249                             "title": "Eindbestemming"
250                         },
251                         "no": {
252                             "description": "Geen toegang vir algemene publiek",
253                             "title": "Toegang Verbode"
254                         },
255                         "permissive": {
256                             "description": "Voorwaardelike toegang"
257                         },
258                         "private": {
259                             "description": "Toegang slegs soos gereël met eienaar",
260                             "title": "Privaat"
261                         },
262                         "yes": {
263                             "title": "Toegelaat"
264                         }
265                     },
266                     "types": {
267                         "bicycle": "Fietse",
268                         "foot": "Voet",
269                         "horse": "Perde",
270                         "motor_vehicle": "Motorvoertuie"
271                     }
272                 },
273                 "address": {
274                     "label": "Adres",
275                     "placeholders": {
276                         "city": "Tipe",
277                         "housename": "Huisnaam",
278                         "place": "Plek",
279                         "postcode": "Poskode",
280                         "street": "Straat"
281                     }
282                 },
283                 "admin_level": {
284                     "label": "Administratiewe vlak"
285                 },
286                 "aerialway/capacity": {
287                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
288                 },
289                 "aerialway/duration": {
290                     "placeholder": "1, 2, 3..."
291                 },
292                 "aerialway/occupancy": {
293                     "placeholder": "2, 4, 8..."
294                 },
295                 "aerialway/summer/access": {
296                     "options": {
297                         "both": "Beide"
298                     }
299                 },
300                 "aeroway": {
301                     "label": "Tipe"
302                 },
303                 "amenity": {
304                     "label": "Tipe"
305                 },
306                 "atm": {
307                     "label": "ATM"
308                 },
309                 "barrier": {
310                     "label": "Tipe"
311                 },
312                 "bicycle_parking": {
313                     "label": "Tipe"
314                 },
315                 "boundary": {
316                     "label": "Tipe"
317                 },
318                 "building": {
319                     "label": "Gebou"
320                 },
321                 "building_area": {
322                     "label": "Gebou"
323                 },
324                 "capacity": {
325                     "label": "Kapasiteit",
326                     "placeholder": "50, 100, 200..."
327                 },
328                 "cardinal_direction": {
329                     "label": "Rigting",
330                     "options": {
331                         "E": "Oos",
332                         "N": "Noord",
333                         "NE": "Noordoos",
334                         "NW": "Noordwes",
335                         "S": "Suid",
336                         "SE": "Suidoos",
337                         "SW": "Suidwes",
338                         "W": "Wes"
339                     }
340                 },
341                 "clock_direction": {
342                     "label": "Rigting",
343                     "options": {
344                         "anticlockwise": "Antikloksgewys",
345                         "clockwise": "Kloksgewys"
346                     }
347                 },
348                 "collection_times": {
349                     "label": "Afhaal tye"
350                 },
351                 "construction": {
352                     "label": "Tipe"
353                 },
354                 "country": {
355                     "label": "Land"
356                 },
357                 "crossing": {
358                     "label": "Tipe"
359                 },
360                 "denomination": {
361                     "label": "Denominasie"
362                 },
363                 "denotation": {
364                     "label": "Aanduiding"
365                 },
366                 "description": {
367                     "label": "Beskrywing"
368                 },
369                 "elevation": {
370                     "label": "Hoogte bo seespiëel"
371                 },
372                 "emergency": {
373                     "label": "Noodgeval"
374                 },
375                 "entrance": {
376                     "label": "Tipe"
377                 },
378                 "fax": {
379                     "label": "Faks",
380                     "placeholder": "+27 11 907 1111"
381                 },
382                 "fee": {
383                     "label": "Fooi"
384                 },
385                 "fixme": {
386                     "label": "Maak My Reg"
387                 },
388                 "highway": {
389                     "label": "Tipe"
390                 },
391                 "historic": {
392                     "label": "Tipe"
393                 },
394                 "iata": {
395                     "label": "IATA"
396                 },
397                 "icao": {
398                     "label": "ICAO"
399                 },
400                 "incline": {
401                     "label": "Steilte"
402                 },
403                 "internet_access": {
404                     "label": "Internet Toegang",
405                     "options": {
406                         "terminal": "Terminaal",
407                         "wired": "Bedraad",
408                         "wlan": "Wifi"
409                     }
410                 },
411                 "landuse": {
412                     "label": "Tipe"
413                 },
414                 "lanes": {
415                     "label": "Lane",
416                     "placeholder": "1, 2, 3..."
417                 },
418                 "layer": {
419                     "label": "Laag"
420                 },
421                 "leisure": {
422                     "label": "Tipe"
423                 },
424                 "levels": {
425                     "label": "Vlakke",
426                     "placeholder": "2, 4, 6..."
427                 },
428                 "location": {
429                     "label": "Plek"
430                 },
431                 "man_made": {
432                     "label": "Tipe"
433                 },
434                 "maxspeed": {
435                     "label": "Spoedlimiet",
436                     "placeholder": "40, 50, 60..."
437                 },
438                 "name": {
439                     "label": "Naam",
440                     "placeholder": "Algemene naam (indien enige)"
441                 },
442                 "natural": {
443                     "label": "Natuurlike"
444                 },
445                 "network": {
446                     "label": "Netwerk"
447                 },
448                 "note": {
449                     "label": "Nota"
450                 },
451                 "office": {
452                     "label": "Tipe"
453                 },
454                 "oneway": {
455                     "label": "Eenrigting"
456                 },
457                 "oneway_yes": {
458                     "label": "Eenrigting"
459                 },
460                 "opening_hours": {
461                     "label": "Ure"
462                 },
463                 "operator": {
464                     "label": "Operateur"
465                 },
466                 "park_ride": {
467                     "label": "Parkeer en ry"
468                 },
469                 "parking": {
470                     "label": "Tipe"
471                 },
472                 "phone": {
473                     "label": "Telefoon",
474                     "placeholder": "+27 11 907 1111"
475                 },
476                 "place": {
477                     "label": "Tipe"
478                 },
479                 "power": {
480                     "label": "Tipe"
481                 },
482                 "railway": {
483                     "label": "Tipe"
484                 },
485                 "ref": {
486                     "label": "Verwyssing"
487                 },
488                 "relation": {
489                     "label": "Tipe"
490                 },
491                 "religion": {
492                     "label": "Geloof"
493                 },
494                 "restriction": {
495                     "label": "Tipe"
496                 },
497                 "route": {
498                     "label": "Tipe"
499                 },
500                 "route_master": {
501                     "label": "Tipe"
502                 },
503                 "service": {
504                     "label": "Tipe"
505                 },
506                 "shelter": {
507                     "label": "Skuiling"
508                 },
509                 "shop": {
510                     "label": "Tipe"
511                 },
512                 "source": {
513                     "label": "Bro"
514                 },
515                 "structure": {
516                     "label": "Struktuur",
517                     "options": {
518                         "bridge": "Brug",
519                         "cutting": "Uitgrawing",
520                         "embankment": "Dyk",
521                         "tunnel": "Tonnel"
522                     },
523                     "placeholder": "Onbekend"
524                 },
525                 "supervised": {
526                     "label": "Onder toesig"
527                 },
528                 "surface": {
529                     "label": "Oppervlakte"
530                 },
531                 "tourism": {
532                     "label": "Tipe"
533                 },
534                 "trail_visibility": {
535                     "label": "Sigbaarheid van voetslaanpad"
536                 },
537                 "water": {
538                     "label": "Tipe"
539                 },
540                 "waterway": {
541                     "label": "Tipe"
542                 },
543                 "website": {
544                     "label": "Webwerf",
545                     "placeholder": "http://voorbeeld.co.za/"
546                 },
547                 "wetland": {
548                     "label": "Tipe"
549                 },
550                 "wheelchair": {
551                     "label": "Rolstoeltoegang"
552                 },
553                 "wikipedia": {
554                     "label": "Wikipedia"
555                 }
556             },
557             "presets": {
558                 "address": {
559                     "name": "Adres"
560                 },
561                 "aeroway": {
562                     "name": "Aanloopbaan"
563                 },
564                 "aeroway/aerodrome": {
565                     "name": "Lughawe"
566                 },
567                 "aeroway/apron": {
568                     "name": "Laaiblad"
569                 },
570                 "aeroway/hangar": {
571                     "name": "Loods"
572                 },
573                 "aeroway/helipad": {
574                     "name": "Helipad"
575                 },
576                 "aeroway/runway": {
577                     "name": "Aanloopbaan"
578                 },
579                 "aeroway/taxiway": {
580                     "name": "Rolbaan"
581                 },
582                 "amenity": {
583                     "name": "Geriewe"
584                 },
585                 "amenity/atm": {
586                     "name": "ATM"
587                 },
588                 "amenity/bank": {
589                     "name": "Bank"
590                 },
591                 "amenity/bar": {
592                     "name": "Kroeg"
593                 },
594                 "amenity/bench": {
595                     "name": "Bankie"
596                 },
597                 "amenity/bicycle_parking": {
598                     "name": "Fietsparkering"
599                 },
600                 "amenity/bicycle_rental": {
601                     "name": "Fietshuur"
602                 },
603                 "amenity/cafe": {
604                     "name": "Kafee"
605                 },
606                 "amenity/car_rental": {
607                     "name": "Kar huur"
608                 },
609                 "amenity/car_sharing": {
610                     "name": "Kardeel"
611                 },
612                 "amenity/car_wash": {
613                     "name": "Karwas"
614                 },
615                 "amenity/cinema": {
616                     "name": "Fliek",
617                     "terms": "Fliek, Inry, Movie, Silverdoek"
618                 },
619                 "amenity/courthouse": {
620                     "name": "Hof"
621                 },
622                 "amenity/drinking_water": {
623                     "name": "Drinkwater"
624                 },
625                 "amenity/embassy": {
626                     "name": "Ambassade"
627                 },
628                 "amenity/fast_food": {
629                     "name": "Kitskos"
630                 },
631                 "amenity/fire_station": {
632                     "name": "Brandweerstasie"
633                 },
634                 "amenity/fountain": {
635                     "name": "Fontein"
636                 },
637                 "amenity/fuel": {
638                     "name": "Petrolstasie"
639                 },
640                 "amenity/grave_yard": {
641                     "name": "Begrafplaas"
642                 },
643                 "amenity/library": {
644                     "name": "Biblioteek"
645                 },
646                 "amenity/marketplace": {
647                     "name": "Markplein"
648                 },
649                 "amenity/pharmacy": {
650                     "name": "Apteek"
651                 },
652                 "amenity/place_of_worship": {
653                     "name": "Plek van aanbidding"
654                 },
655                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
656                     "name": "Boeddhiste tempel"
657                 },
658                 "amenity/place_of_worship/christian": {
659                     "name": "Kerk"
660                 },
661                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
662                     "name": "Sinagoge"
663                 },
664                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
665                     "name": "Moskee"
666                 },
667                 "amenity/police": {
668                     "name": "Polisie"
669                 },
670                 "amenity/post_box": {
671                     "name": "Posbus"
672                 },
673                 "amenity/post_office": {
674                     "name": "Poskantoor"
675                 },
676                 "amenity/pub": {
677                     "name": "Kroeg"
678                 },
679                 "amenity/restaurant": {
680                     "name": "Restaurant"
681                 },
682                 "amenity/swimming_pool": {
683                     "name": "Swembad"
684                 },
685                 "amenity/taxi": {
686                     "name": "Taxi staanplek"
687                 },
688                 "amenity/telephone": {
689                     "name": "Telefoon"
690                 },
691                 "amenity/theatre": {
692                     "name": "Teater"
693                 },
694                 "amenity/toilets": {
695                     "name": "Toilette"
696                 },
697                 "amenity/townhall": {
698                     "name": "Stadsaal"
699                 },
700                 "amenity/waste_basket": {
701                     "name": "Asblik"
702                 },
703                 "area": {
704                     "name": "Area"
705                 },
706                 "barrier": {
707                     "name": "Versperring"
708                 },
709                 "barrier/block": {
710                     "name": "Blok"
711                 },
712                 "barrier/bollard": {
713                     "name": "Toupaal"
714                 },
715                 "barrier/cattle_grid": {
716                     "name": "roosterhek"
717                 },
718                 "barrier/city_wall": {
719                     "name": "Stadsmuur"
720                 },
721                 "barrier/cycle_barrier": {
722                     "name": "Fietshinderpaal"
723                 },
724                 "barrier/entrance": {
725                     "name": "Ingang"
726                 },
727                 "barrier/fence": {
728                     "name": "Heining"
729                 },
730                 "barrier/gate": {
731                     "name": "Hek"
732                 },
733                 "barrier/hedge": {
734                     "name": "Laning"
735                 },
736                 "barrier/kissing_gate": {
737                     "name": "Draaihek"
738                 },
739                 "barrier/retaining_wall": {
740                     "name": "Stuwal"
741                 },
742                 "barrier/stile": {
743                     "name": "Steg"
744                 },
745                 "barrier/toll_booth": {
746                     "name": "Tolhek"
747                 },
748                 "barrier/wall": {
749                     "name": "Muur"
750                 },
751                 "boundary/administrative": {
752                     "name": "Administratiewe Grens"
753                 },
754                 "building": {
755                     "name": "Gebou"
756                 },
757                 "building/apartments": {
758                     "name": "Woonstelle"
759                 },
760                 "building/house": {
761                     "name": "Huis"
762                 },
763                 "emergency/phone": {
764                     "name": "Noodtelefoon"
765                 },
766                 "highway": {
767                     "name": "Snelweg"
768                 },
769                 "highway/bridleway": {
770                     "name": "Perdepaaidjie"
771                 },
772                 "highway/bus_stop": {
773                     "name": "Busstop"
774                 },
775                 "highway/cycleway": {
776                     "name": "Fietsrypad"
777                 },
778                 "highway/footway": {
779                     "name": "Voetslaanpad"
780                 },
781                 "highway/mini_roundabout": {
782                     "name": "Mini-sirkel"
783                 },
784                 "highway/motorway": {
785                     "name": "Snelweg"
786                 },
787                 "highway/motorway_link": {
788                     "name": "Snelwegaansluiting"
789                 },
790                 "highway/path": {
791                     "name": "Paadjie"
792                 },
793                 "highway/primary": {
794                     "name": "Primere Pad"
795                 },
796                 "highway/residential": {
797                     "name": "Residensieele pad"
798                 },
799                 "highway/secondary": {
800                     "name": "Sekondere Pad"
801                 },
802                 "highway/service": {
803                     "name": "Dienspad"
804                 },
805                 "highway/service/alley": {
806                     "name": "Steeg"
807                 },
808                 "highway/service/drive-through": {
809                     "name": "Deurry"
810                 },
811                 "highway/service/driveway": {
812                     "name": "Oprit"
813                 },
814                 "highway/service/emergency_access": {
815                     "name": "Noodtoegang"
816                 },
817                 "highway/service/parking_aisle": {
818                     "name": "Parkeergang"
819                 },
820                 "highway/steps": {
821                     "name": "Trappe"
822                 },
823                 "highway/tertiary": {
824                     "name": "Tertiere Pad"
825                 },
826                 "highway/traffic_signals": {
827                     "name": "Robot"
828                 },
829                 "highway/trunk": {
830                     "name": "Hoofpad"
831                 },
832                 "highway/turning_circle": {
833                     "name": "Draai Sirkel"
834                 },
835                 "historic": {
836                     "name": "Historiese Plek"
837                 },
838                 "historic/archaeological_site": {
839                     "name": "Argeologiese Plek"
840                 },
841                 "historic/boundary_stone": {
842                     "name": "Grensklip"
843                 },
844                 "historic/castle": {
845                     "name": "Kasteel"
846                 },
847                 "historic/memorial": {
848                     "name": "Gedenkteken"
849                 },
850                 "historic/monument": {
851                     "name": "Monument"
852                 },
853                 "historic/ruins": {
854                     "name": "Reune"
855                 },
856                 "historic/wayside_cross": {
857                     "name": "Padteken"
858                 },
859                 "landuse/basin": {
860                     "name": "Laagte"
861                 },
862                 "landuse/cemetery": {
863                     "name": "Begrafplaas",
864                     "terms": "begrafplaas, kerkhof, dodeakker, godsakker"
865                 },
866                 "landuse/construction": {
867                     "name": "Konstruksie",
868                     "terms": "Konstruksie"
869                 },
870                 "landuse/farmyard": {
871                     "name": "Plaaswerf",
872                     "terms": "plaaswerf"
873                 },
874                 "landuse/forest": {
875                     "name": "Woud",
876                     "terms": "Woud, Oerwoud, Bos"
877                 },
878                 "landuse/grass": {
879                     "name": "Gras",
880                     "terms": "Gras, weiveld"
881                 },
882                 "landuse/meadow": {
883                     "name": "Weiveld",
884                     "terms": "weiland, grasland, weiveld"
885                 },
886                 "landuse/orchard": {
887                     "name": "Boord",
888                     "terms": "boord, vrugteboord"
889                 },
890                 "landuse/quarry": {
891                     "name": "Kwarrie",
892                     "terms": "steengroef, klipbreekgat, groef"
893                 },
894                 "landuse/vineyard": {
895                     "name": "Druiweprieel",
896                     "terms": "wingerd"
897                 },
898                 "leisure": {
899                     "name": "Gemak"
900                 },
901                 "leisure/dog_park": {
902                     "name": "Hondepark",
903                     "terms": "hondepark"
904                 },
905                 "leisure/garden": {
906                     "name": "Tuin",
907                     "terms": "Tuin, gedenktuin"
908                 },
909                 "leisure/golf_course": {
910                     "name": "Golfbaan",
911                     "terms": "Golfbaan"
912                 },
913                 "leisure/marina": {
914                     "name": "Vasmeerplek",
915                     "terms": "marina, jaghawe, waterdorp"
916                 },
917                 "leisure/park": {
918                     "name": "Park",
919                     "terms": "Park"
920                 },
921                 "leisure/pitch": {
922                     "name": "Sport Veld",
923                     "terms": "Sportveld"
924                 },
925                 "leisure/pitch/american_football": {
926                     "name": "Amerikaanse Voetbal Veld",
927                     "terms": "Amerikaanse voetbalveld"
928                 },
929                 "leisure/pitch/baseball": {
930                     "name": "Bofpalveld",
931                     "terms": "bofbaldiamant"
932                 },
933                 "leisure/pitch/basketball": {
934                     "name": "Basketbalbaan",
935                     "terms": "Korfbalbaan"
936                 },
937                 "leisure/pitch/soccer": {
938                     "name": "Sokkerveld",
939                     "terms": "Sokkerveld"
940                 },
941                 "leisure/pitch/tennis": {
942                     "name": "Tennisbaan",
943                     "terms": "Tennisbaan"
944                 },
945                 "leisure/pitch/volleyball": {
946                     "name": "Vlugbalbaan",
947                     "terms": "Vlugbalbaan"
948                 },
949                 "leisure/playground": {
950                     "name": "Speelpark",
951                     "terms": "Speelgrond, speelplek, terein"
952                 },
953                 "leisure/slipway": {
954                     "name": "Inglipbaan",
955                     "terms": "inglipbaan,oprit,afrit"
956                 },
957                 "leisure/stadium": {
958                     "name": "Stadium",
959                     "terms": "stadion"
960                 },
961                 "leisure/swimming_pool": {
962                     "name": "Swembad",
963                     "terms": "swembad"
964                 },
965                 "line": {
966                     "name": "Lyn",
967                     "terms": "Lyn"
968                 },
969                 "man_made": {
970                     "name": "Mens gemaak"
971                 },
972                 "man_made/breakwater": {
973                     "name": "Breekwater",
974                     "terms": "breekwater,seebreker,golfbreker"
975                 },
976                 "man_made/lighthouse": {
977                     "name": "Ligtoring",
978                     "terms": "Lugtoring"
979                 },
980                 "man_made/pier": {
981                     "name": "Landingsplek",
982                     "terms": "pier,landingshoof,wandelhoof"
983                 },
984                 "man_made/pipeline": {
985                     "name": "Pyplyn",
986                     "terms": "pyplyn"
987                 },
988                 "man_made/survey_point": {
989                     "name": "Landmeterspunt"
990                 },
991                 "man_made/tower": {
992                     "name": "Toring",
993                     "terms": "Toring,paal"
994                 },
995                 "man_made/wastewater_plant": {
996                     "name": "Rioolplaas",
997                     "terms": "rioolplaas"
998                 },
999                 "man_made/water_tower": {
1000                     "name": "Watertoring",
1001                     "terms": "Watertoring"
1002                 },
1003                 "man_made/water_works": {
1004                     "name": "Waterwerke",
1005                     "terms": "waterwerke"
1006                 },
1007                 "natural": {
1008                     "name": "Natuur"
1009                 },
1010                 "natural/bay": {
1011                     "name": "Baai"
1012                 },
1013                 "natural/beach": {
1014                     "name": "Strand",
1015                     "terms": "strand"
1016                 },
1017                 "natural/cliff": {
1018                     "name": "Krans",
1019                     "terms": "krans"
1020                 },
1021                 "natural/coastline": {
1022                     "name": "Kuslyn",
1023                     "terms": "kuslyn"
1024                 },
1025                 "natural/glacier": {
1026                     "name": "Gletser",
1027                     "terms": "gletser"
1028                 },
1029                 "natural/grassland": {
1030                     "name": "Grasvlakte"
1031                 },
1032                 "natural/heath": {
1033                     "name": "Heide"
1034                 },
1035                 "natural/peak": {
1036                     "name": "Piek"
1037                 },
1038                 "natural/scrub": {
1039                     "name": "Bossies"
1040                 },
1041                 "natural/spring": {
1042                     "name": "Fontein"
1043                 },
1044                 "natural/tree": {
1045                     "name": "Boom",
1046                     "terms": "Boom"
1047                 },
1048                 "natural/water": {
1049                     "name": "Water",
1050                     "terms": "water"
1051                 },
1052                 "natural/water/lake": {
1053                     "name": "Meer",
1054                     "terms": "Meer"
1055                 },
1056                 "natural/water/pond": {
1057                     "name": "Dammetjie"
1058                 },
1059                 "natural/water/reservoir": {
1060                     "name": "Reservoir",
1061                     "terms": "Reservoir"
1062                 },
1063                 "natural/wetland": {
1064                     "name": "Vleiland"
1065                 },
1066                 "natural/wood": {
1067                     "name": "Woud",
1068                     "terms": "Woud"
1069                 },
1070                 "office": {
1071                     "name": "Kantoor",
1072                     "terms": "Kantoor"
1073                 },
1074                 "place": {
1075                     "name": "Plek"
1076                 },
1077                 "place/city": {
1078                     "name": "Stad",
1079                     "terms": "Stad"
1080                 },
1081                 "place/hamlet": {
1082                     "name": "Dorpie"
1083                 },
1084                 "place/island": {
1085                     "name": "Eiland",
1086                     "terms": "Eiland"
1087                 },
1088                 "place/isolated_dwelling": {
1089                     "name": "Afgeleë blyplek"
1090                 },
1091                 "place/locality": {
1092                     "name": "Ligging"
1093                 },
1094                 "place/town": {
1095                     "name": "Dorp",
1096                     "terms": "Dorp"
1097                 },
1098                 "place/village": {
1099                     "name": "Dorpie",
1100                     "terms": "Dorpie"
1101                 },
1102                 "point": {
1103                     "name": "Punt"
1104                 },
1105                 "power": {
1106                     "name": "Krag"
1107                 },
1108                 "power/line": {
1109                     "name": "Kraglyn",
1110                     "terms": "Kraglyn,kragdraad"
1111                 },
1112                 "power/pole": {
1113                     "name": "Kragpaal",
1114                     "terms": "Kragpaal"
1115                 },
1116                 "power/sub_station": {
1117                     "name": "Substasie"
1118                 },
1119                 "power/tower": {
1120                     "name": "Hoogspanningstoring",
1121                     "terms": "Hoogspanningstoring"
1122                 },
1123                 "power/transformer": {
1124                     "name": "Transformator",
1125                     "terms": "transformator"
1126                 },
1127                 "railway": {
1128                     "name": "Spoorlyn"
1129                 },
1130                 "railway/abandoned": {
1131                     "name": "Verlate spoorlyn"
1132                 },
1133                 "railway/disused": {
1134                     "name": "Ongebruikte spoorweg"
1135                 },
1136                 "railway/monorail": {
1137                     "name": "Enkelspoorbaan"
1138                 },
1139                 "railway/platform": {
1140                     "name": "Spoorwegplatform"
1141                 },
1142                 "railway/rail": {
1143                     "name": "Treinspoor"
1144                 },
1145                 "railway/station": {
1146                     "name": "Treinstasie"
1147                 },
1148                 "railway/subway": {
1149                     "name": "Metro"
1150                 },
1151                 "railway/subway_entrance": {
1152                     "name": "Metro Ingang"
1153                 },
1154                 "railway/tram": {
1155                     "name": "Trem"
1156                 },
1157                 "relation": {
1158                     "name": "Verhouding"
1159                 },
1160                 "route/ferry": {
1161                     "name": "Veerbootroete"
1162                 },
1163                 "shop": {
1164                     "name": "Winkel"
1165                 },
1166                 "shop/alcohol": {
1167                     "name": "Drankwinkel"
1168                 },
1169                 "shop/bakery": {
1170                     "name": "Bakkery"
1171                 },
1172                 "shop/beauty": {
1173                     "name": "Skoonheidswinkel"
1174                 },
1175                 "shop/beverages": {
1176                     "name": "Koeldrankwinkel"
1177                 },
1178                 "shop/bicycle": {
1179                     "name": "Fietswinkel"
1180                 },
1181                 "shop/boutique": {
1182                     "name": "Boetiek"
1183                 },
1184                 "shop/butcher": {
1185                     "name": "Slagter"
1186                 },
1187                 "shop/car": {
1188                     "name": "Voertuighandelaar"
1189                 },
1190                 "shop/car_parts": {
1191                     "name": "Onderdelewinkel"
1192                 },
1193                 "shop/car_repair": {
1194                     "name": "Werkswinkel"
1195                 },
1196                 "shop/clothes": {
1197                     "name": "Klere Winkel"
1198                 },
1199                 "shop/computer": {
1200                     "name": "Rekenaarwinkel"
1201                 },
1202                 "shop/convenience": {
1203                     "name": "Geriefswinkel"
1204                 },
1205                 "shop/deli": {
1206                     "name": "Deli"
1207                 },
1208                 "shop/department_store": {
1209                     "name": "Afdelingswinkel"
1210                 },
1211                 "shop/doityourself": {
1212                     "name": "Selfdoenwinkel"
1213                 },
1214                 "shop/electronics": {
1215                     "name": "Elektronikawinkel"
1216                 },
1217                 "shop/farm": {
1218                     "name": "Padstal"
1219                 },
1220                 "shop/fishmonger": {
1221                     "name": "Viswinkel"
1222                 },
1223                 "shop/florist": {
1224                     "name": "Bloemiste"
1225                 },
1226                 "shop/furniture": {
1227                     "name": "Meubelwinkel"
1228                 },
1229                 "shop/garden_centre": {
1230                     "name": "Tuinsentrum"
1231                 },
1232                 "shop/gift": {
1233                     "name": "Geskenkwinkel"
1234                 },
1235                 "shop/greengrocer": {
1236                     "name": "Groentewinkel"
1237                 },
1238                 "shop/hairdresser": {
1239                     "name": "Haarkapper"
1240                 },
1241                 "shop/hardware": {
1242                     "name": "Hardewarewinkel"
1243                 },
1244                 "shop/hifi": {
1245                     "name": "Hoëtrouwinkel"
1246                 },
1247                 "shop/jewelry": {
1248                     "name": "Juwelier"
1249                 },
1250                 "shop/laundry": {
1251                     "name": "Wassery"
1252                 },
1253                 "shop/mall": {
1254                     "name": "Winkelsentrum"
1255                 },
1256                 "shop/mobile_phone": {
1257                     "name": "Selfoonwinkel"
1258                 },
1259                 "shop/motorcycle": {
1260                     "name": "Motorfietshandelaar"
1261                 },
1262                 "shop/music": {
1263                     "name": "Musiekwinkel"
1264                 },
1265                 "shop/optician": {
1266                     "name": "Oogarts"
1267                 },
1268                 "shop/pet": {
1269                     "name": "Troeteldierwinkel"
1270                 },
1271                 "shop/shoes": {
1272                     "name": "Skoenwinkel"
1273                 },
1274                 "shop/sports": {
1275                     "name": "Sportwinkel"
1276                 },
1277                 "shop/stationery": {
1278                     "name": "Skryfbehoeftewinkel"
1279                 },
1280                 "shop/supermarket": {
1281                     "name": "Supermark"
1282                 },
1283                 "shop/toys": {
1284                     "name": "Speelgoedwinkel"
1285                 },
1286                 "shop/travel_agency": {
1287                     "name": "Reisagentskap"
1288                 },
1289                 "shop/tyres": {
1290                     "name": "Bandewinkel"
1291                 },
1292                 "shop/vacant": {
1293                     "name": "Leë winkel"
1294                 },
1295                 "shop/variety_store": {
1296                     "name": "Algemene handelaar"
1297                 },
1298                 "shop/video": {
1299                     "name": "Videowinkel"
1300                 },
1301                 "tourism": {
1302                     "name": "Toerisme"
1303                 },
1304                 "tourism/alpine_hut": {
1305                     "name": "Berghuisie"
1306                 },
1307                 "tourism/artwork": {
1308                     "name": "Kunswerk"
1309                 },
1310                 "tourism/attraction": {
1311                     "name": "Toerismeaantreklikheid"
1312                 },
1313                 "tourism/caravan_site": {
1314                     "name": "RV Park"
1315                 },
1316                 "tourism/chalet": {
1317                     "name": "Chalet"
1318                 },
1319                 "tourism/guest_house": {
1320                     "name": "Gastehuis"
1321                 },
1322                 "tourism/hostel": {
1323                     "name": "Hostel"
1324                 },
1325                 "tourism/hotel": {
1326                     "name": "Hotel"
1327                 },
1328                 "tourism/information": {
1329                     "name": "Inligting"
1330                 },
1331                 "tourism/motel": {
1332                     "name": "Motel"
1333                 },
1334                 "tourism/museum": {
1335                     "name": "Musuem"
1336                 },
1337                 "tourism/picnic_site": {
1338                     "name": "Piekniek Plek"
1339                 },
1340                 "tourism/theme_park": {
1341                     "name": "Temapark"
1342                 },
1343                 "tourism/viewpoint": {
1344                     "name": "Uitkykpunt"
1345                 },
1346                 "tourism/zoo": {
1347                     "name": "Dieretuin"
1348                 },
1349                 "type/boundary": {
1350                     "name": "Grens"
1351                 },
1352                 "type/boundary/administrative": {
1353                     "name": "Administratiewe grens"
1354                 },
1355                 "type/multipolygon": {
1356                     "name": "Multi-veelhoek"
1357                 },
1358                 "type/restriction": {
1359                     "name": "Beperking"
1360                 },
1361                 "type/route": {
1362                     "name": "Roete"
1363                 },
1364                 "type/route/bicycle": {
1365                     "name": "Fietsroete"
1366                 },
1367                 "type/route/bus": {
1368                     "name": "Busroete"
1369                 },
1370                 "type/route/detour": {
1371                     "name": "Ompad"
1372                 },
1373                 "type/route/ferry": {
1374                     "name": "Veerbootroete"
1375                 },
1376                 "type/route/foot": {
1377                     "name": "Voetslaanroete"
1378                 },
1379                 "type/route/pipeline": {
1380                     "name": "Pyplynroete"
1381                 },
1382                 "type/route/power": {
1383                     "name": "Kragdraadroete"
1384                 },
1385                 "type/route/road": {
1386                     "name": "Padroete"
1387                 },
1388                 "type/route/train": {
1389                     "name": "Treinroete"
1390                 },
1391                 "type/route/tram": {
1392                     "name": "Tremroete"
1393                 },
1394                 "vertex": {
1395                     "name": "Ander"
1396                 },
1397                 "waterway": {
1398                     "name": "Waterweg"
1399                 },
1400                 "waterway/canal": {
1401                     "name": "Kanaal"
1402                 },
1403                 "waterway/dam": {
1404                     "name": "Dam"
1405                 },
1406                 "waterway/ditch": {
1407                     "name": "Sloot"
1408                 },
1409                 "waterway/drain": {
1410                     "name": "Drein"
1411                 },
1412                 "waterway/river": {
1413                     "name": "Rivier"
1414                 },
1415                 "waterway/riverbank": {
1416                     "name": "Rivierbank"
1417                 },
1418                 "waterway/stream": {
1419                     "name": "Stroom"
1420                 },
1421                 "waterway/weir": {
1422                     "name": "Studam"
1423                 }
1424             }
1425         }
1426     }
1427 }