Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / cs.json
1 {
2     "cs": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Plocha",
6                 "description": "Přidat do mapy parky, budovy, jezera či jiné plochy.",
7                 "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit plochu, jako třeba park, jezero nebo budovu."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linie",
11                 "description": "Přidat do mapy silnice, ulice, stezky, potoky či jiné linie.",
12                 "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit silnice, stezky nebo trasy."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Bod",
16                 "description": "Přidat do mapy restaurace, poštovní schránky, zastávky či jiné body.",
17                 "tail": "Klikněte na mapu a přidejte tak bod."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Procházet",
21                 "description": "Posunutí a zvětšení mapy."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Body k ploše přidáte kliknutím. Plochu uzavřete kliknutím na první bod."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Body k linii přidáte kliknutím. Když kliknete na jinou linii, připojíte linie k sobě. Editaci ukončíte dvojklikem."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Přidán bod.",
34                     "vertex": "Přidán bod k linii.",
35                     "relation": "Přidána relace."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Vytvořen začátek linie.",
41                     "area": "Vytvořen začátek plochy."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Pokračovat",
47                 "description": "Navázat na čáru.",
48                 "not_eligible": "Nelze navázat na žádnou čáru.",
49                 "multiple": "Zde je možné navázat na několik čar. Stiskněte klávesu Shift a kliknutím zvolte jednu z čar.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Prodloužena linie.",
52                     "area": "Plocha pokračuje."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Kreslení přerušeno."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Změněna role prvku relace."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Upraveny vlastnosti."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Zakulatit",
66                 "description": {
67                     "line": "Udělat z této linie kruh.",
68                     "area": "Udělat z této plochy kruh."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Zakulacena linie.",
73                     "area": "Zakulacena plocha."
74                 },
75                 "not_closed": "Nelze udělat kruh, neboť nejde o smyčku.",
76                 "too_large": "Nelze udělat kruh, protože není vidět dostatečně velká část.",
77                 "connected_to_hidden": "Nelze udělat kruh, protože je napojen na skrytý objekt."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Zhranatit",
81                 "description": {
82                     "line": "Udělat rohy této linie do hranata.",
83                     "area": "Udělat rohy této plochy do hranata."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Úhly linie do pravého úhle.",
88                     "area": "Rohy plochy do pravého úhle."
89                 },
90                 "not_squarish": "Objekt nelze zhranatit, protože se čtverci vůbec nepodobá.",
91                 "too_large": "Objekt nelze zhranatit, protože není vidět dostatečně velká část.",
92                 "connected_to_hidden": "Objekt nelze zhranatit, protože je napojen na skrytý objekt."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Narovnat",
96                 "description": "Narovnat tuto čáru.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Narovnána linie.",
99                 "too_bendy": "Objekt nelze narovnat, protože je příliš zakroucený.",
100                 "connected_to_hidden": "Čáru nelze narovnat, protože je napojená na skrytý objekt."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Smazat",
104                 "description": {
105                     "single": "Smazat trvale tento objekt",
106                     "multiple": "Smazat trvale tyto objekty."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Smazán bod.",
110                     "vertex": "Smazán bod z linie.",
111                     "line": "Smazána linie.",
112                     "area": "Smazána plocha.",
113                     "relation": "Smazána relace.",
114                     "multiple": "Smazat {n} prvků."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Objekt nelze vymazat, protože není vidět dostatečně velká část.",
118                     "multiple": "Objekty nelze vymazat, protože není vidět dostatečně velká část."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "tento objekt nemohl být smazán, neboť nebyl zcela stažen.",
122                     "multiple": "Tyto objekty nemohly být smazány, neboť nebyly zcela staženy."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Objekt nelze smazat, protože je součástí rozsáhlejší relace. Musíte ho napřed z této relace vyřadit.",
126                     "multiple": "Objekty nelze smazat, protože je součástí rozsáhlejších relací. Musíte je nejprve z relací vyřadit."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Objekt nelze smazat, protože je napojen na skrytý objekt.",
130                     "multiple": "Objekty nelze smazat, protože jsou napojené na skryté objekty."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Přidán člen do relace."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Odstraněn člen z relace."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Linie byla připojena k uzlu.",
142                     "vertex": "Linie byla připojena k jiné linii.",
143                     "line": "Linie byla připojena k linii.",
144                     "area": "Linie byla připojena k ploše."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Rozpojit",
149                 "description": "Rozpojit tyto linie/plochy.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Linie/plochy byly rozpojeny.",
152                 "not_connected": "Není tu žádná linie/plocha, kterou by bylo možné rozpojit.",
153                 "connected_to_hidden": "Toto nelze rozpojit, protože je to napojeno na skrytý objekt.",
154                 "relation": "Toto nelze rozpojit, protože to spojuje členy relace."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Spojit",
158                 "description": "Spojit tyto prvky.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "{n} prvků spojeno.",
161                 "not_eligible": "Objekty nelze spojit v jeden.",
162                 "not_adjacent": "Objekty nelze spojit, protože jejich koncové body nejsou spojené.",
163                 "restriction": "Objekty nelze spojit, protože aspoň jeden z nich je členem relace \"{relation}\".",
164                 "incomplete_relation": "Tyto objekty nelze spojit, protože jsou stažené jen částečně.",
165                 "conflicting_tags": "Objekty nelze spojit, protože některé z jejich vlastností kolidují."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Posunout",
169                 "description": {
170                     "single": "Přesunout tento objekt na jiné místo.",
171                     "multiple": "Přesunout tyto objekty na jiné místo."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Posunut bod.",
176                     "vertex": "Posunut bod v linii.",
177                     "line": "Posunuta linie.",
178                     "area": "Posunuta plocha.",
179                     "multiple": "Otočeno více prvků."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně.",
183                     "multiple": "Tyto objekty nelze posunout, protože jsou stažené jen částečně."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Objekt není možné přesunout, protože není vidět dostatečně velká část.",
187                     "multiple": "Objekty není možné přesunout, protože není vidět dostatečně velká část."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Objekt není možné přesunout, protože některé z nich jsou napojené na skryté objekty.",
191                     "multiple": "Objekty není možné přesunout, protože je napojen na skrytý objekt."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Zrcadlit delší",
197                     "short": "Zrcadlit kratší"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Zrcadlit tento objekt podle jeho delší osy.",
202                         "multiple": "Zrcadlit tyto objekty podle jejich delší osy."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Zrcadlit tento objekt podle jeho kratší osy.",
206                         "multiple": "Zrcadlit tyto objekty podle jejich kratší osy."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Objekt zrcadlen podle jeho delší osy.",
216                         "multiple": "Několik objektů zrcadleno podle jejich delší osy."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Objekt zrcadlen podle jeho kratší osy.",
220                         "multiple": "Několik objektů zrcadleno podle jejich kratší osy."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože nebyl zcela stažen.",
225                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože nebyly zcela staženy."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože z něj není dost vidět.",
229                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože z nich není dost vidět."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože je spojen se skrytým objektem.",
233                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože některé jsou spojeny se skrytými objekty."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Otočit",
238                 "description": {
239                     "single": "Otočit tento prvek okolo středu.",
240                     "multiple": "Otoč prvky okolo jejich středu."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Linie byla otočena.",
245                     "area": "Plocha byla pootočena.",
246                     "multiple": "Otočeno více prvků."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně.",
250                     "multiple": "Tyto objekty nemohly být smazány, neboť nebyly zcela staženy."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Prvek nelze otočit, protože není vidět dostatečně velká část.",
254                     "multiple": "Prvky nelze otočit, protože není vidět dostatečně velká část."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Prvek nelze otočit, protože je spojen se skrytými prvky.",
258                     "multiple": "Prvky nelze otočit, protože některé jsou spojeny se skrytými prvky."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Převrátit",
263                 "description": "Změnit směr linie na opačný.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Linie byla převrácena."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Rozdělit",
269                 "description": {
270                     "line": "Rozdělit zvolenou linii v tomto bodě.",
271                     "area": "Rozdělit hranici této plochy na dvě.",
272                     "multiple": "Rozdělit v tomto bodu linii/hranici plochy."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Linie rozdělena.",
277                     "area": "Rozdělit hranici plochy.",
278                     "multiple": "Rozdělit {n} čar/hranic plochy."
279                 },
280                 "not_eligible": "Čáru nelze rozdělit v jejím začátku ani konci.",
281                 "multiple_ways": "Není jasné, kterou čáru rozdělit.",
282                 "connected_to_hidden": "Toto nelze rozdělit, protože je to napojené na skrytý prvek."
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Kliknutím zvolte část silnice.",
287                     "toggle": "Kliknutím přepněte omezení odbočování.",
288                     "toggle_on": "Kliknutím přidejte omezení typu \"{restriction}\".",
289                     "toggle_off": "Kliknutím odstraníte omezení \"{restriction}\"."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "Přidáno omezení odbočování",
293                     "delete": "Smazáno omezení odbočování"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Zpět: {action}",
299             "nothing": "Není co vracet."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Znovu: {action}",
303             "nothing": "Není co znovu provádět."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Zkratka:",
306         "browser_notice": "Tento editor funguje ve Firefoxu, Chrome, Safari, Opeře a Internet Exploreru 11 a výše. Prosím buď aktualizujte svůj browser nebo použijte Potlach 2 či JOSM.",
307         "translate": {
308             "translate": "Přeložit",
309             "localized_translation_label": "Mezinárodní název",
310             "localized_translation_language": "Zvolte jazyk",
311             "localized_translation_name": "Název"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Pro editaci přibližte mapu",
314         "login": "přihlášení",
315         "logout": "odhlásit",
316         "loading_auth": "Připojování na OpenStreetMap…",
317         "report_a_bug": "Nahlásit chybu",
318         "help_translate": "Pomoct s překladem",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} skrytých prvků",
321             "hidden_details": "Tyto prvky jsou právě skryté: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Nepodařilo se připojit k API.",
325             "offline": "API je offline. Zkuste prosím editaci později.",
326             "readonly": "API je ve stavu \"pouze pro čtení\", takže vaše úpravy nelze uložit. Zkuste to znovu později.",
327             "rateLimit": "API omezuje anonymní připojení. Můžete to vyřešit tím, že se přihlásíte."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Nahrát na OpenStreetMap",
331             "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav (povinné)",
332             "message_label": "Komentář změnové sady",
333             "upload_explanation": "Vámi provedené změny budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
334             "upload_explanation_with_user": "Změny provedené pod jménem {user} budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
335             "save": "Nahrát",
336             "cancel": "Storno",
337             "changes": "{count} změn",
338             "warnings": "Varování",
339             "modified": "Upraveno",
340             "deleted": "Smazáno",
341             "created": "Vytvořeno",
342             "about_changeset_comments": "Více o komentářích ke změnám (anglicky)",
343             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
344             "google_warning": "V komentáře jste zmínil/a Google. Důrazně upozorňujeme, že kopírování z map Googlu je zakázáno.",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Přispěli {users}",
349             "truncated_list": "Přispěli {users} a {count} další."
350         },
351         "geometry": {
352             "point": "bod",
353             "vertex": "bod vnitřní",
354             "line": "linie",
355             "area": "plocha",
356             "relation": "relace"
357         },
358         "geocoder": {
359             "search": "Hledat celosvětově…",
360             "no_results_visible": "Na zobrazené části mapy nic nalezeno",
361             "no_results_worldwide": "Nic nenalezeno"
362         },
363         "geolocate": {
364             "title": "Ukázat moji polohu",
365             "locating": "Moment, zjišťuji polohu…"
366         },
367         "inspector": {
368             "no_documentation_combination": "K této kombinaci vlastností není k dispozici dokumentace",
369             "no_documentation_key": "K tomuto klíči není k dispozici dokumentace",
370             "documentation_redirect": "Tato dokumentace byla přesměrována na novou stránku",
371             "show_more": "Zobrazit víc",
372             "view_on_osm": "Zobrazit na openstreetmap.org",
373             "all_fields": "Všechny vlastnosti",
374             "all_tags": "Všechny vlastnosti",
375             "all_members": "Všechny prvky",
376             "all_relations": "Všechny relace",
377             "new_relation": "Nová relace...",
378             "role": "Role",
379             "choose": "Zvolte typ prvku",
380             "results": "{search} nalezeno {n} krát",
381             "reference": "Zobrazit na Wiki OpenStreetMap",
382             "back_tooltip": "Změnit prvek",
383             "remove": "Odstranit",
384             "search": "Hledat",
385             "multiselect": "Vyber prvky",
386             "unknown": "Není známo",
387             "incomplete": "<nebylo staženo>",
388             "feature_list": "Hledat prvky",
389             "edit": "Editovat prvek",
390             "check": {
391                 "yes": "Ano",
392                 "no": "Ne",
393                 "reverser": "Změnit směr"
394             },
395             "radio": {
396                 "structure": {
397                     "type": "Typ",
398                     "default": "Výchozí",
399                     "layer": "Vrstva"
400                 }
401             },
402             "add": "Přidat",
403             "none": "Žádné",
404             "node": "Bod",
405             "way": "Linie",
406             "relation": "Relace",
407             "location": "Poloha",
408             "add_fields": "Přidat vlastnost:"
409         },
410         "background": {
411             "title": "Pozadí",
412             "description": "Nastavení pozadí",
413             "percent_brightness": "{opacity}% viditelnost",
414             "none": "Žádné",
415             "best_imagery": "Nejlepší známý zdroj podkladů pro toto místo",
416             "switch": "Přepnout zpět na toto pozadí",
417             "custom": "Vlastní",
418             "custom_button": "Editovat vlastní pozadí",
419             "fix_misalignment": "Zarovnat podklad",
420             "imagery_source_faq": "Odkud jsou tyto podklady?",
421             "reset": "vrátit na začátek",
422             "offset": "Vizuálně vyrovnejte posunutí podkladů v šedé oblasti tak, aby lícovaly s mapou. Nebo zadejte hodnotu posunu v metrech.",
423             "minimap": {
424                 "description": "Mapka",
425                 "tooltip": "Zobrazit přehledovou mapku zobrazující aktuální výřez v širším okolí"
426             }
427         },
428         "map_data": {
429             "title": "Mapová data",
430             "description": "Mapová data",
431             "data_layers": "Datové vrstvy",
432             "fill_area": "Vyplnění ploch",
433             "map_features": "Mapové prvky",
434             "autohidden": "Tyto prvky jsou nyní skryté, protože jinak by jich na mapě bylo zobrazeno příliš mnoho. Když mapu zvětšíte, můžete je zobrazit a editovat."
435         },
436         "feature": {
437             "points": {
438                 "description": "Body",
439                 "tooltip": "Body zájmu"
440             },
441             "traffic_roads": {
442                 "description": "Hlavní komunikace",
443                 "tooltip": "Silnice, ulice atd."
444             },
445             "service_roads": {
446                 "description": "Účelové komunikace",
447                 "tooltip": "Účelové komunikace, příjezdy, lesní a polní cesty atd."
448             },
449             "paths": {
450                 "description": "Pěší cesty",
451                 "tooltip": "Chodníky, pěšiny, cyklostezky atd."
452             },
453             "buildings": {
454                 "description": "Budovy",
455                 "tooltip": "Domy, chaty, garáže atd."
456             },
457             "landuse": {
458                 "description": "Využití krajiny",
459                 "tooltip": "Lesy, pole, parky, obydlené oblasti atd."
460             },
461             "boundaries": {
462                 "description": "Hranice",
463                 "tooltip": "Administrativní hranice"
464             },
465             "water": {
466                 "description": "Vodstva",
467                 "tooltip": "Řeky, jezera, rybníky, nádrže atd."
468             },
469             "rail": {
470                 "description": "Železnice",
471                 "tooltip": "Koleje, nádraží atd."
472             },
473             "power": {
474                 "description": "Energetika",
475                 "tooltip": "Elektrická vedení, elektrárny, transformátory atd."
476             },
477             "past_future": {
478                 "description": "Minulost a budoucnost",
479                 "tooltip": "Objekty v návrhu, výstavbě, opuštěné, stržené objekty atd."
480             },
481             "others": {
482                 "description": "Další",
483                 "tooltip": "Všechno ostatní"
484             }
485         },
486         "area_fill": {
487             "wireframe": {
488                 "description": "Bez výplně",
489                 "tooltip": "Při zobrazení bez výplně dobře uvidíte podkladové snímky."
490             },
491             "partial": {
492                 "description": "Částečná výplň",
493                 "tooltip": "Plochy jsou vyplněné jen podél vnitřních hran. (Doporučeno začátečníkům.)"
494             },
495             "full": {
496                 "description": "Plná výplň",
497                 "tooltip": "Plochy jsou vyplněné zcela."
498             }
499         },
500         "restore": {
501             "heading": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
502             "description": "Přejete si obnovit úpravy, které při minulém spuštění nebyly uloženy?"
503         },
504         "save": {
505             "title": "Uložit",
506             "help": "Zkontrolujte vaše změny a nahrajte je na OpenStreetMap, kde budou viditelné pro ostatní uživatele.",
507             "no_changes": "Není co uložit.",
508             "error": "Při pokusu o uložení se vyskytly chyby",
509             "status_code": "Server vrátil stavový kód {code}",
510             "unknown_error_details": "Ujistěte se, prosím, že jste připojen k internetu.",
511             "uploading": "Nahrávání změn na OpenStreetMap…",
512             "unsaved_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
513             "conflict": {
514                 "header": "Vyřešit konflikty mezi editacemi",
515                 "count": "Konflikt č. {num} z {total}",
516                 "previous": "< Předchozí",
517                 "next": "Další >",
518                 "keep_local": "Nechat moji",
519                 "keep_remote": "Použít cizí",
520                 "restore": "Obnovit",
521                 "delete": "Nechat smazané",
522                 "download_changes": "Nebo stáhnout vaše úpravy.",
523                 "done": "Všechny konflikty vyřešeny!",
524                 "help": "Jiný uživatel změnil některé stejné prvky jako vy.\nKlikněte na každý prvek níže pro zobrazení více detailů o konfliktu a zvolte, zda zachovat vaše změny nebo změny druhého uživatele.\n"
525             }
526         },
527         "merge_remote_changes": {
528             "conflict": {
529                 "deleted": "Tento objekt byl smazán uživatelem {user}.",
530                 "location": "Tato funkce byla přesunuta vámi i {user}",
531                 "nodelist": "Body upravil uživatel {user} i vy.",
532                 "memberlist": "Členy relace upravil uživatel {user} i vy.",
533                 "tags": "Nastavil/a jste vlastnost <b>{tag}</b> na \"{local}\", zatímco uživatel {user} ji změnil na \"{remote}\"."
534             }
535         },
536         "success": {
537             "edited_osm": "OSM upraveno!",
538             "just_edited": "Právě jste upravil/a OpenStreetMap!",
539             "view_on_osm": "Zobrazit na OSM",
540             "facebook": "Sdílet na Facebooku",
541             "twitter": "Sdílet na Twitteru",
542             "google": "Sdílet na Google+",
543             "help_html": "Vaše úpravy by se obvykle měly objevit na „Standardní“ vrstvě během několika minut. U rozsáhlejších objektů a ostatních vrstev to může trvat déle.",
544             "help_link_text": "Více",
545             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:FAQ#Zrovna_jsem_ud.C4.9Blal_n.C4.9Bjak.C3.A9_zm.C4.9Bny_v_map.C4.9B._Jak_uvid.C3.ADm_sv.C3.A9_zm.C4.9Bny.3F"
546         },
547         "confirm": {
548             "okay": "OK",
549             "cancel": "Storno"
550         },
551         "splash": {
552             "welcome": "Vítá vás iD, program pro editaci OpenStreetMap",
553             "text": "iD je uživatelsky přátelský, ale silný nástroj pro editaci nejrozsáhlejší svobodné mapy světa. Toto je verze {version}. Více informací na {website}, chybová hlášení na {github}.",
554             "walkthrough": "Prohlídka editoru",
555             "start": "Začít s editací"
556         },
557         "source_switch": {
558             "live": "live",
559             "lose_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy. Když přepnete mapový server, změny budou ztraceny. Opravdu chcete přepnout server?",
560             "dev": "dev"
561         },
562         "version": {
563             "whats_new": "Co je nového v iD {version}"
564         },
565         "tag_reference": {
566             "description": "Popis",
567             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
568             "used_with": "užito s {type}"
569         },
570         "validations": {
571             "disconnected_highway": "Nepřipojená dálnice",
572             "disconnected_highway_tooltip": "Cesty by měly být připojeny k dalším cestám nebo vstupům budov.",
573             "old_multipolygon": "Na vnější linii se nachází tag multipolygon",
574             "old_multipolygon_tooltip": "Takto se multipolygon již nedělá. Prosím přiřaďte tagy relaci multipolygon, nikoliv vnější cestě.",
575             "untagged_point": "Neoznačený bod",
576             "untagged_point_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tento bod zač.",
577             "untagged_line": "Neoznačená linie",
578             "untagged_line_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato linie zač.",
579             "untagged_area": "Neoznačená plocha",
580             "untagged_area_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato plocha zač.",
581             "untagged_relation": "Neoznačená relace",
582             "untagged_relation_tooltip": "Vyber typ prvku, který popisuje, čím je tato relace",
583             "many_deletions": "Snažíte se smazat {n} objektů. Jste si jisti, že to opravdu chcete udělat? Tím je smažete z mapy, která je pro každého zobrazena na stránce openstreetmap.org.",
584             "tag_suggests_area": "Vlastnost {tag} obvykle označuje plochu, ale zvolený objekt není plocha",
585             "deprecated_tags": "Zastaralé vlastnosti: {tag}"
586         },
587         "zoom": {
588             "in": "Přiblížit",
589             "out": "Oddálit"
590         },
591         "cannot_zoom": "Aktuální nastavení nedovoluje větší zvětšení.",
592         "full_screen": "Na celou obrazovku",
593         "gpx": {
594             "local_layer": "Místní soubor",
595             "drag_drop": "Přetáhni a pusť .gpx, .geojson nebo .kml soubor na stránku, nebo klikni tlačítko napravo k prohlížení",
596             "zoom": "Přibliž na vrstvu",
597             "browse": "Hledej soubor"
598         },
599         "mapillary_images": {
600             "tooltip": "Fotografie z úrovně ulice z Mapillary",
601             "title": "Vrstva fotografií (Mapillary)"
602         },
603         "mapillary_signs": {
604             "tooltip": "Dopravní značky z Mapillary (nutné povolit Vrstvu fotografií)",
605             "title": "Vrstva dopravních značek (Mapillary)"
606         },
607         "mapillary": {
608             "view_on_mapillary": "Zobrazit tento obrázek na Mapillary"
609         },
610         "help": {
611             "title": "Nápověda",
612             "help": "# Pomoc\n\nToto je editor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), svobodné a otevřené mapy světa, vytvářené jako open-source a open-data. S pomocí editoru můžete přidávat a upravovat data v mapě třeba ve svém okolí, a zlepšovat tak celou mapu pro každého.\n\nVaše úpravy mapy budou viditelné pro každého uživatele OpenStreetMap. Před editací se ovšem musíte [přihlásit](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je projekt vytvářený spoluprací mnoha lidí, se [zdrojovým kódem na GitHubu](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
613             "roads": "# Cesty\n\nEditor umožňuje vytvářet, opravovat a mazat silnice, pěšiny, cyklostezky, železnice atd. Zmapovat by mělo jít jakýkoli druh komunikace.\n\n### Výběr\n\nKdyž na cestu kliknete, zbarví se její obrys, otevře se u ní malá nabídka s nástroji a dále boční panel s informacemi o cestě.\n\n### Úpravy\n\nČasto narazíte na cesty, které jen nepřesně sledují pozadí či trasu GPS. Takové cesty můžete zarovnat na správné místo.\n\nNapřed klikněte na cestu, kterou chcete upravit. Cesta se rozsvítí a podél ní se objeví kontrolní uzly, které můžete posunout na správné místo. Pokud chcete přidat další kontrolní body a zpřesnit tak průběh cesty, stačí dvakrát kliknout na kus cesty mezi dvěma uzly - na zvolené místo přibude nový uzel.\n\nKdyž je reálná cesta napojena na jinou, ale v mapě spojeny nejsou, posuňte myší kontrolní uzel jedné cesty nad druhou - cesty se pak spojí. Propojení cest je velmi důležité pro správnou funkci navigací.\n\nTaké můžete posunout najednou celou cestu: buď klikněte na ikonu posunu v menu zobrazeném u cesty nebo stiskněte klávesu `M` a potom klikněte myší pro ukončení posunu. Jen pozor - pokud jsou vůči pozadí či GPS stopě všechny objekty v okolí, pravděpodobně to bude chybným pozadím a ne chybnou polohou objektů.\n\n### Mazání\n\nPokud je cesta úplně špatně, můžete ji zcela odstranit z mapy. Neměli byste se spoléhat pouze na satelitní snímky - mohou být zastaralé nebo zavádějící -, ideální je se přesvědčit na místě, že cesta opravdu neexistuje. Zvlášť při mazání objektů buďte opatrní - výsledek vaší úpravy se projeví v mapě pro všechny její uživatele.\n\nCestu smažete tak, že na ni kliknete a zvolíte ikonu odpadkového koše nebo stisknete klávesu Delete.\n\n### Vytváření\n\nNarazili jste na cestu, která by v mapě měla být, ale není? Klikněte na tlačítko 'Cesta' vlevo nahoře nebo stiskněte klávesu `2` - to vám umožní nakreslit novou cestu.\n\nKlikněte na místo, kde cesta začíná. Pokud cesta vychází z jiné, existující cesty, klikněte na místo, kde se cesty oddělují.\n\nPotom postupně klikejte na body, kudy cesta vede, podle satelitních snímků nebo trasy z GPS. Pokud vaše cesta protíná jinou, je třeba je propojit tak, že kliknete na bod křížení. Nakonec dvakrát klikněte na stejné místo nebo stiskněte klávesu 'Return' nebo 'Enter', cesta se tak ukončí.\n",
614             "gps": "# GPS\n\nData z GPS jsou jedním z důvěryhodných zdrojů informací pro OpenStreetMap. Tento editor podporuje zobrazení tras ve formátu `.gpx` nahraných z vašeho počítače. Takovou trasu můžete nasbírat s pomocí nejrůznějších aplikací pro mobily nebo s pomocí specializované navigace.\n\nPro více informací, jak provést takový sběr dat z GPS, viz např. návod anglicky: [Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nPokud už máte záznam ve formátu GPX, přetáhněte soubor myší či prstem nad editor. Rozpozná-li editor formát souboru, zobrazí se trasa v mapě jako světle růžová čára. Pokud chcete tuto novou vrstvu zapnout, vypnout nebo zvětšit na velikost pracovní plochy, klikněte na menu 'Mapová data' na pravé straně.\n\nTrasa GPX nebude přímo nahrána na OpenStreetMap - pouze slouží jako vodítko, podle kterého se můžete orientovat, a podle kterého můžete kreslit nové objekty do mapy. Pokud chcete přímo trasu GPX poskytnout i ostatním, můžete ji [nahrát do samostatné databáze OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create).\n",
615             "imagery": "# Podkladové snímky\n\nSatelitní a letecké snímky jsou důležitým zdrojem mapových dat. V menu 'Nastavení pozadí' na levé straně editoru je k dispozici kombinace leteckých snímků, satelitních snímků a dalších volně dostupných podkladů.\n\nImplicitní vrstvou jsou satelitní snímky [Bing](http://www.bing.com/maps/), ale jakmile se přesunete do konkrétní geografické oblasti a nastavíte dostatečné zvětšení, nabídnou se vám další mapové podklady. V některých státech, jako jsou Spojené státy, Francie či Dánskou, jsou k dispozici snímky ve vysoké kvalitě. Pro velkou část České republiky jsou také dostupné velmi detailní satelitní snímky. **Data z katastru nemovitostí a letecké mapy ÚHUL** je možné zobrazit dle [návodu zde](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_UHUL_-_ortofotomapa).\n\nPodklady jsou někdy posunuté vůči mapě, kvůli chybám na straně poskytovatele snímků. Pokud uvidíte, že je mnoho cest v mapě posunuto vůči pozadí, nesnažte se je hned přesunout - posun obvykle znamená chybu v podkladu a ne chybu v mapě. V menu 'Nastavení pozadí' klikněte na 'Zarovnat pozadí' - to vám dovolí posunout podklad, aby lícoval s mapou.\n",
616             "addresses": "# Adresy\n\nJednou z nejužitečnějších součástí mapy jsou adresy.\n\nAdresy jsou sice někdy chápány jako označení kousku ulice, ale v OpenStreetMap jsou uloženy v budovách či objektech podél ulice. V České republice jsou adresy většinou samostatným uzlem uvnitř budovy.\n\nMůžete tedy data o adrese vkládat jak k samostatnému bodu, tak k ploše označující budovu.\nNejlepším zdrojem informací o adresách je průzkum přímo v terénu či jeho dobrá znalost - stejně jako u celého projektu OpenStreetMap je přebírání dat z komerčních zdrojů typu Google Maps přísně zakázáno.\n",
617             "inspector": "# Používání Inspektoru\n\nInspektor je prvek uživatelského rozhraní na levé straně, který umožňuje editovat vlastnosti zvoleného objektu.\n\n### Výběr typu objektu\n\nJakmile vytvoříte uzel, čáru nebo plochu, můžete zvolit typ vytvořeného objektu. Např. jestli jde o silnici nebo pěšinu, obchod nebo hospodu. Inspektor zobrazí tlačítka pro nejčastější typy objektů; další můžete najít prostřednictvím pole pro vyhledávání.\n\nKdyž u tlačítka typu objektu kliknete na 'i' vpravo dole, zobrazí se vám o něm více informací. Když kliknete na samotné tlačítko, vyberete příslušný typ.\n\n### Formuláře a editace vlastností\n\nPoté, co vyberete typ objektu nebo když vyberete objekt s už přiřazeným typem, v inspektoru se zobrazí pole s bližšími informacemi o objektu - jako třeba název nebo adresa.\n\nPod těmito poli jsou další ikony. Když na ně kliknete, tak můžete přidávat další detaily, jako vazbu na Wikipedii, přístup pro vozíčkáře atd.\n\nPokud chcete přidat k objektu ještě nějaké jiné vlastnosti, klikněte na 'Další vlastnosti' úplně dole. Jedním z informačních zdrojů pak může být [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/), kde se dozvíte o nejčastějších kombinacích tagů.\n\nZměny provedené v inspektoru jsou ihned vidět na mapě zobrazené ve vašem prohlížeči a po potvrzení je lze uložit na server. Pokud je chcete vrátit zpět, klikněte na tlačítko 'Undo'.\n",
618             "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je největší databází budov na světě. Můžete tuto databázi rozšiřovat a vylepšovat.\n\n### Výběr\n\nBudovu označíte kliknutím na její hranici. Budova se v editoru rozsvítí, otevře se malá nabídka nástrojů a boční panel s informacemi o budově.\n\n### Úpravy\n\nBudovy někdy mohou mít špatnou polohu, tvar nebo nesprávné vlastnosti.\n\nPokud chcete posunout celou budovu, označte ji a klikněte na ikonu posunu - pak můžete pohnout budovou myší. Posun ukončíte kliknutím.\n\nKdyž má budova špatný tvar, klikněte na uzel na hranici budovy a posuňte ho na správné místo.\n\n### Vytváření\n\nMohou být budovy v mapě zaznamenané jako plochy, nebo jako samostatné uzly? Pravidlo je takové, že _pokud je to možné, budovy by se měly mapovat jako plochy_, a firmy, podniky, zařízení a další subjekty působící v budově by se měly mapovat jako uzly uvnitř budovy. V České republice se jako uzly uvnitř budovy obvykle mapují i adresy.\n\nChcete-li nakreslit novou budovu, klikněte na tlačítko 'Plocha' vlevo nahoře a klikáním nakreslete obrys budovy. Kreslení ukončíte buď kliknutím na první nakreslený uzel nebo stisknutím klávesy 'Enter' nebo 'Return'.\n\n### Smazání\n\nBudovy lze také mazat - ale dělejte to pouze v případě, že jste si opravdu jistí, že budova ve skutečnosti neexistuje. Satelitní snímky nejsou dostatečným důkazem, protože mohou být zastaralé nebo zavádějící. Buďte opatrní - když budovu smažete, budova zmizí z mapy pro všechny její uživatele.\n\nBudovu smažete tak, že ji označíte kliknutím a potom buď kliknete na ikonu odpadkového koše, nebo stisknete klávesu 'Delete'.\n",
619             "relations": "# Relace\n\nRelace je speciálním typem objektu OpenStreetMap, který seskupuje dohromady jiné objekty.\nDvěma nejčastějšími příklady relací jsou *relace trasy*, které obsahují seznam částí cest, po kterých vede nějaká trasa, a *multipolygony*, které obsahují seznam jednoduchých ploch tvořících dohromady složitější plochu (např. plochu z několika částí nebo s dírami uvnitř).\n\nObjekty seznamu v relaci se nazývají *prvky*. V bočním panelu jsou vidět relace, kterých je zvolený objekt prvkem, a relaci pak můžete kliknutím zvolit. Po zvolení relace jsou všechny její prvky jednak uvedené v bočním panelu a také označené na mapě.\n\nVe většině případů iD dokáže relace udržovat při editacích automaticky. Měli byste si být vědomi jistých omezení: třeba když smažete kus cesty a potom ji nakreslíte znovu, je třeba zkontrolovat, že nový kus cesty je prvkem stejných relací jako původní kus.\n\n## Editace relací\n\nPři editaci relací se držte následujících principů.\n\nNový prvek do relace přidáte tak, že zvolíte daný objekt, kliknete na tlačítko „+“ v bočním panelu v sekci „Všechny relace“, a zvolíte nebo napíšete jméno relace.\n\nPodobně novou relaci založíte tak, že zvolíte objekt, který by se měl stát prvním prvkem relace, kliknete na tlačítko „+“ v sekci „Všechny relace“ a zvolíte „Nová relace...“.\n\nPrvek z relace vyjmete tím způsobem, že zvolíte daný objekt a kliknete na tlačítko odpadkového koše vedle relace, ze které objekt chcete vyjmout.\n\nMultipolygony s dírami můžete vytvořit pomocí nástroje „Spojit“. Nakreslete dvě plochy (vnitřní a vnější), stiskněte klávesu Shift a klikněte postupně na obě plochy, čímž je označíte. Multipolygon pak vytvoříte kliknutím na tlačítko „Spojit“ (+).\n"
620         },
621         "intro": {
622             "done": "hotovo",
623             "ok": "OK",
624             "graph": {
625                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
626                 "city": "Meziříčí",
627                 "county": "<value for addr:county>",
628                 "district": "<value for addr:district>",
629                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
630                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
631                 "postcode": "19000",
632                 "province": "<value for addr:province>",
633                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
634                 "state": "<value for addr:state>",
635                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
636                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
637                 "countrycode": "cz",
638                 "name": {
639                     "1st-avenue": "Václavské náměstí",
640                     "2nd-avenue": "Na Příkopě",
641                     "4th-avenue": "Panská",
642                     "5th-avenue": "V Cípu",
643                     "6th-avenue": "Politických vězňů",
644                     "6th-street": "Politických vězňů",
645                     "7th-avenue": "Růžová",
646                     "8th-avenue": "Opletalova",
647                     "9th-avenue": "Jeruzalémská",
648                     "10th-avenue": "Jindřišská",
649                     "11th-avenue": "Propisková",
650                     "12th-avenue": "Václava Klause",
651                     "access-point-employment": "Úřad práce",
652                     "adams-street": "Větrná",
653                     "andrews-elementary-school": "ZŠ Máj",
654                     "andrews-street": "Opletalova",
655                     "armitage-street": "Lidická",
656                     "barrows-school": "Škola Oskara Nedbala",
657                     "battle-street": "Milady Horákové",
658                     "bennett-street": "Mezibranská",
659                     "bowman-park": "Park Podvinní",
660                     "collins-drive": "Zaplivaná",
661                     "conrail-railroad": "Negrelliho viadukt",
662                     "conservation-park": "Park přátelství",
663                     "constantine-street": "Konstantina Biebla",
664                     "cushman-street": "Kpt. Jaroše",
665                     "dollar-tree": "Sekáč U Marušky",
666                     "douglas-avenue": "Legerova",
667                     "east-street": "Lazarové",
668                     "elm-street": "Jilmová",
669                     "flower-street": "Ing. Křečka",
670                     "foster-street": "Steva Coasta",
671                     "french-street": "Francouzská",
672                     "garden-street": "Zahradní",
673                     "gem-pawnbroker": "Pepova zastavárna",
674                     "golden-finch-framing": "Rámování obrazů Bílek",
675                     "grant-avenue": "Gen. Granta",
676                     "hoffman-pond": "Mlýnský rybník",
677                     "hoffman-street": "Hoffmanova",
678                     "hook-avenue": "Březová",
679                     "jefferson-street": "Wilsonova",
680                     "kelsey-street": "Českomoravská",
681                     "lafayette-park": "Vojanovy sady",
682                     "las-coffee-cafe": "Kavárna Bambule",
683                     "lincoln-avenue": "Kovanecká",
684                     "lowrys-books": "Neoluxor",
685                     "lynns-garage": "Garáže Peroutka",
686                     "main-street-barbell": "Posilovna Hammer Strength",
687                     "main-street-cafe": "Kavárna mamacoffee",
688                     "main-street-fitness": "Milošova posilovna",
689                     "main-street": "Brněnská",
690                     "maple-street": "Javorová",
691                     "marina-park": "Park U vody",
692                     "market-street": "Kovářská",
693                     "memory-isle-park": "Vrchlického sady",
694                     "memory-isle": "Vrchlického ostrov",
695                     "michigan-avenue": "Benešova",
696                     "middle-street": "Prostřední",
697                     "millard-street": "U Svobodárny",
698                     "moore-street": "Jugoslávská",
699                     "morris-avenue": "Třída kapitána Jaroše",
700                     "mural-mall": "Hradební",
701                     "paisanos-bar-and-grill": "Restaurace Čestr",
702                     "paisley-emporium": "Flóra",
703                     "paparazzi-tattoo": "Dragon Tattoo",
704                     "pealer-street": "Ruská",
705                     "pine-street": "Cimrmanova",
706                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
707                     "portage-avenue": "Třída Dr. Milady Horákové",
708                     "portage-river": "Bobří řeka",
709                     "preferred-insurance-services": "Česká pojišťovna",
710                     "railroad-drive": "Homolkova",
711                     "river-city-appliance": "Levné elektro",
712                     "river-drive": "Říční",
713                     "river-road": "Vltavská",
714                     "river-street": "Povltavská",
715                     "riverside-cemetery": "Olšanské hřbitovy",
716                     "riverwalk-trail": "Stezka Hanče a Vrbaty",
717                     "riviera-theatre": "Divadlo Járy Cimrmana",
718                     "rocky-river": "Brblava",
719                     "saint-joseph-river": "Huhlava",
720                     "scidmore-park-petting-zoo": "Novákova farma",
721                     "scidmore-park": "Tyršův park",
722                     "scouter-park": "Park oddechu",
723                     "sherwin-williams": "Dům barev",
724                     "south-street": "Jižní",
725                     "southern-michigan-bank": "Komerční Banka",
726                     "spring-street": "Osvoboditelů",
727                     "sturgeon-river-road": "Landova",
728                     "three-rivers-city-hall": "Staroměstská radnice",
729                     "three-rivers-elementary-school": "ZŠ Masarykova",
730                     "three-rivers-fire-department": "Nová hasičárna",
731                     "three-rivers-high-school": "VOŠ Edvarda Beneše",
732                     "three-rivers-middle-school": "Gymnázium J. V. Jirsíka",
733                     "three-rivers-municipal-airport": "Letiště Václava Havla",
734                     "three-rivers-post-office": "Hlavní pošta",
735                     "three-rivers-public-library": "Městská knihovna",
736                     "three-rivers": "Meziříčí",
737                     "unique-jewelry": "Klenotnictví Mareček",
738                     "walnut-street": "Adama Bernaua",
739                     "washington-street": "T.G.Masaryka",
740                     "water-street": "Nábřežní",
741                     "west-street": "Západní",
742                     "wheeler-street": "Kanovnická",
743                     "william-towing": "Odtahová služba Kačírek",
744                     "willow-drive": "Vrbová",
745                     "wood-street": "Dřevěná",
746                     "world-fare": "Suvenýry Lucie"
747                 }
748             },
749             "welcome": {
750                 "title": "Vítejte",
751                 "welcome": "Vítejte! Tato prohlídka Vás naučí základy editace v OpenStreetMap.",
752                 "practice": "Všechna data v této prohlídce jsou jen cvičná, žádné editace nebudou uložené.",
753                 "words": "Tato prohlídka Vám představí některé nové termíny. Budou označené *kurzívou*.",
754                 "mouse": "Doporučujme používat myš s levým a pravým tlačítkem. **Připojte ji prosím a stiskněte OK.**",
755                 "leftclick": "Kliknutí nebo dvojklik = levé tlačítko. (Na touchpadu to může být klepnutí jedním prstem.) **Klikněte levým tlačítkem {num}krát.**",
756                 "rightclick": "Pravé tlačítko je jasné. (Na touchpadu lze použít klepnutí dvěma prsty či CTRL+klik.) **Klikněte {num}krát pravým tlačítkem.**",
757                 "chapters": "Tak jdem na to! Tlačítky dole můžete přeskočit kapitolu nebo jí opakovat. **Pokračujte do '{next}'.**"
758             },
759             "navigation": {
760                 "title": "Navigace",
761                 "drag": "V hlavní oblasti se ukazují data OpenStreetMap nad leteckou mapou.{br}Posunout mapu můžete tažením levým tlačítkem nebo šipkami. **Zkuste pohnout mapou!**",
762                 "zoom": "Zoomovat můžete kolečkem myši či kliknutím na tlačítka {plus} / {minus}  . **Zkuste zazoomovat!**",
763                 "features": "Věci v mapě nazýváme *prvky*.",
764                 "points_lines_areas": "Prvky v mapě jsou tvořeny pomocí *bodů*, *linií* a *ploch*.",
765                 "nodes_ways": "V OSM se též používá tato terminologie: \n*body = uzly* (nodes) \na *linie a plochy = cesty* (ways). ",
766                 "click_townhall": "Kliknutím lze vybírat libovolné prvky v mapě. **Klikněte na tento bod.**",
767                 "selected_townhall": "OK! Bod je nyní vybrán. Pozná se to tak, že červeně pulzuje.",
768                 "editor_townhall": "S vybraným prvkem se otevře *editor vlastností*.",
769                 "preset_townhall": "Nahoře je *typ prvku*. (Tento bod je {preset}.)",
770                 "fields_townhall": "Uprostřed jsou *vlastnosti* (jako třeba název nebo adresa).",
771                 "close_townhall": "**Zavřete editor vlastností (Esc či {button})**",
772                 "search_street": "Zde můžete vyhledávat prvky v aktuálním výřezu mapy nebo i celosvětově. **Vyhledejte '{name}'.**",
773                 "choose_street": "**Vyberte {name}**",
774                 "selected_street": "OK! Ulice {name} je nyní vybrána.",
775                 "editor_street": "Vlastnosti ulice jsou jiné než pro radnici.{br}\nZde například '{field1}' a '{field2}'. \n**Nyní zavřete editor vlastností (Esc či {button})**",
776                 "play": "Zkuste si zabrouzdat mapou a proklikat pár prvků. **Potom pokračujte na '{next}'.**"
777             },
778             "points": {
779                 "title": "Body",
780                 "add_point": "*Body* v mapě jsou třeba obchody, restaurace či úřady.{br}\n**Přidejte nový bod tlačítkem {button} Bod.**",
781                 "place_point": "Nový bod umístíte kliknutím. **Vytvořte nový bod nad touto budovou.**",
782                 "search_cafe": "Ve vyhledávacím poli zvolte typ prvku. **Napište '{preset}'.**",
783                 "choose_cafe": "**Zvolte {preset}**",
784                 "feature_editor": "Ke kavárně můžeme přidat další údaje.",
785                 "add_name": "Nenechte se zaskočit množstvím polí - stačí zadat ty vlastnosti, které znáte :-){br}\nŘekněme, že víte název kavárny. \n**Zadejte název**",
786                 "add_close": "Editor si vše pamatuje automaticky. \n**Až budete hotovi, zavřete editor  (Esc či {button})**",
787                 "reselect": "Často stává, že prvek existuje, ale chybí mu některé vlastnosti.\n**Vybrete znovu naší kavárnu**",
788                 "update": "Přidejte pár detailů, třeba kuchyni či adresu. **Proveďte změnu**",
789                 "update_close": "**Hotovo? Zavřete editor pomocí Enter, Esc či {button}.**",
790                 "rightclick": "Pravým tlačítkem můžete vyvolat *kontextové menu*.\n**Klikněte pravým tlačítkem na kavárnu.**",
791                 "delete": "Je správné smazat prvky, které v reálném světě neexistují. Pomůžete tím OSM.{br}Mažte s citem - raději to dvakrát ověřit.\n**Smažte kavárnu tlačítkem {button}**",
792                 "undo": "Dokud změny neodešlete do OSM, můžete samozřejmě mačkat \"Zpět\".\n**Klikněte na {button}**",
793                 "play": "Nyní jste odborníci na vytváření bodů. Zkuste jich ještě pár jako cvičení.\n**Potom pokračujte na '{next}'.**"
794             },
795             "areas": {
796                 "title": "Plochy",
797                 "add_playground": "*Plochy* používáme pro hranice budov, lesů, jezer apod.{br}\nOvšem také jimi můžeme detailně zakreslit prvky, které by normálně byly body.\n**Přidejte plochu tlačítkem {button} Plocha**",
798                 "start_playground": "Pojďme přidat toto dětské hřiště. Plochu vytvoříte naklikáním bodů okolo.\n**Začněte kliknutím do rohu**",
799                 "finish_playground": "Dokončete plochu kliknutím na první či poslední bod (též lze klávesou Enter).\n**Dokončete obrys hřšitě.**",
800                 "search_playground": "**Vyhledejte '{preset}'.**",
801                 "choose_playground": "**Zvolte {preset}.**",
802                 "add_field": "Hřiště nemá žádný oficiální název, takže do políčka Název nebudeme dávat nic.{br}Namísto toho přidáme nějaké bližší informace do políčka Popis. **Otevřete seznam Přidat vlastnost.**",
803                 "choose_field": "**Zvolte {field} ze seznamu.**",
804                 "retry_add_field": "Nezvolili jste vlastnost {field}. Zkuste to znovu.",
805                 "describe_playground": "**Přidejte popis a pak zavřete editor tlačtíkem {button}.**",
806                 "play": "Dobrá práce! Zkuste přidat ještě pár ploch, ať vidíte jaké různé typy v OSM existují.\n**Potom pokračujte na kapitolu '{next}'.**"
807             },
808             "lines": {
809                 "title": "Linie",
810                 "add_line": "*Linie* používáme třeba pro silnice, železnice, řeky apod.\n**Přidejte novou linii tlačítkem {button} Linie**",
811                 "start_line": "Linie v OSM kreslíme vždy doprostředka reálného objektu. \n{br}\nPři kreslení si můžete přizoomvat či mapu posunovat.\n**Začněte kliknutím na horní konec chybějící ulice**",
812                 "intersect": "Přidejte další body kliknutím nebo mezerníkem.{br}\nVětšina linií jsou vždy součástí větší sítě - je důležité napojit linie na sebe, aby fungovalo třeba hledání trasy.\n**Vytvořte křižovatku kliknutím na ulici {name}.**",
813                 "retry_intersect": "Naše cesta se musí připojit na ulici {name} . Zkuste to prosím znovu!",
814                 "continue_line": "Dokončete celou ulici, stačí vkládat body jen do zatáček. {br} Cestu ukončíte kliknutím do posledního bodu. Nezapomeňte, že můžete mapu posouvat a zoomovat. \n**Dokončete ulici**",
815                 "choose_category_road": "**Vyberte {category}**",
816                 "choose_preset_residential": "Existuje několik typů silnic, ale ta naše je prostě \"Ulice\".\n**Vyberte typ {preset}**",
817                 "retry_preset_residential": "Nevybrali jste typ {preset}.\n**Zkuste to znovu**",
818                 "name_road": "**Přidejte název ulice a potom Esc, Enter nebo tlačítko {button}.**",
819                 "did_name_road": "Výborně! Nyní se naučíme opravit tvar linie.",
820                 "update_line": "Třeba tahle cesta je poněkud mimo.",
821                 "add_node": "Vylepšíme to přidáním bodu sem.\n**Vytvořte bod na linii pomocí dvojkliku**",
822                 "start_drag_endpoint": "Když je vybrána linie, je možné kliknout a přetáhnout její body.\n**Přetáhněte konec na místo, kde se cesty kříží.**",
823                 "finish_drag_endpoint": "To je ono **Pustťe tlačítko**",
824                 "start_drag_midpoint": "Tyhle trojúhelníčky uprostřed je možné táhnout a tím vytvořit nový uzel.\n**Popotáhněte trojúhelníček a upravte tím tvar linie**",
825                 "continue_drag_midpoint": "To je o dost lepší! Můžete pokračovat v úpravě tvaru dvojkliky a trojúhelníčky.\n**Až to bude, klikněte na OK**",
826                 "delete_lines": "Nyní zkusíme smazat cesty, které v reálném světe neexistují.{br}\nMěsto plánovalo ulici {street}, ale nakonec ji nepostavilo.",
827                 "rightclick_intersection": "Poslední existující je ulice {street1}, takže musíme *rozdělit* ulici {street2} na této křižovatce a smazat vše výše od ní.\n**Klikněte pravým tlačítkem na křiovatku**",
828                 "split_intersection": "**Tlačítkem {button} rozdělte {street}.**",
829                 "retry_split": "Nevybrali jste tlačítko Rozdělit. Zkuste to znovu.",
830                 "did_split_multi": "Supr. {street1} je nyní na dvě části, tu horní smažeme.\n**Klikněte na horní část ulice {street2}**",
831                 "did_split_single": "**Klikněte na horní část ulice {street2}**",
832                 "multi_select": "Nyní jsme vybrali {selected}. Přidáme do výběru ještě {other1}.\n**SHIFT+klikněte na {other2}**",
833                 "multi_rightclick": "Teď už je bude stačit jen smazat.\n**Pravým tlačítkem otevřete kontextové menu**",
834                 "multi_delete": "**Tlačítkem {button} smažte obě vybrané ulice**",
835                 "retry_delete": "Nezvolili jste tlačítko Smazat. Zkuste to prosím znovu.",
836                 "play": "Paráda! Zkuste si nyní upravit pár dalších ulic v okolí.\n**Až budete chtít, pokračujte na '{next}'.**"
837             },
838             "buildings": {
839                 "title": "Budovy",
840                 "add_building": "OSM je mimojiné také největší databází budov.{br}\nPokud někde budova chybí, můžete přidat její obrys.\n**Přidejte novou plochu tlačítkem {button} Plocha**",
841                 "start_building": "Pojďme přidat třeba tenhle barák.{br}\nZkuste budovu oklikat co nejpřesněji.\n**Začněte kreslit kliknutím do rohu**",
842                 "continue_building": "Přidejte postupně další body do rohů, můžete i přizoomovat.{br}\nZadávání ukončíte kliknutím na první či poslední bod.\n**Dokončete obrys budovy**",
843                 "retry_building": "Nějak se vám to asi nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.",
844                 "choose_category_building": "**Vyberte ktegorii {category}**",
845                 "choose_preset_house": "Existuje opět spousta typů budov, ale tohle je určitě obytný dům.{br}Když si nejste jisti zvolte prostě jen \"Budova\"\n**Vyberte {preset}**",
846                 "close": "**Zavřete editor (Esc či {button})**",
847                 "rightclick_building": "**Klikněte pravým tlačítkem na vaši budovu (kontextové menu)**",
848                 "square_building": "Tenhle dům bude vypadat ještě líp, když ho zarovnáme do pravých úhlů.\n**Zarovnejte ho kliknutím na {button}**",
849                 "retry_square": "Nevybrali jste tlačítko zarovnat. Zkuste to prosím znovu.",
850                 "done_square": "Rohy budovy se krásně posunuly do pravých úhů. Ukážeme si ještě jeden takový trik.",
851                 "add_tank": "Obkreslíme tenhle kulatý zásobník na vodu.\n**Přidejte novou plochu tlačítkem {button} Plocha**",
852                 "start_tank": "Není třeba kreslit přesný kruh, stačí umístit pár bodů po obvodu nádrže.\n**Přidejte body po obvodu**",
853                 "continue_tank": "Dokončete přidání bodů, kruh bude nad body, které jste nakreslili.\n{br}\nZadání ukončíte klikem na první či poslední bod.\n**Dokončete zadání**",
854                 "search_tank": "**Vyhledejte '{preset}'.**",
855                 "choose_tank": "**Vyberte {preset}.**",
856                 "rightclick_tank": "**Klikněte pravým tlačítkem na zásobník (kontextové menu).**",
857                 "circle_tank": "**Klikněte na tlačítko {button}, abyste z tanku udělali kruh.**",
858                 "retry_circle": "Nestiskli jste tlačítko Zakulatit. Zkuste to znovu.",
859                 "play": "No vida! Zkuste ještě pár dalších budov a umíte už úplně všechno ;-)\n**Už jen poslední kapitola '{next}'.**"
860             },
861             "startediting": {
862                 "title": "Začít s editací",
863                 "save": "Nezapomeňte pravidelně ukládat své úpravy!",
864                 "start": "Začít mapovat!"
865             }
866         },
867         "shortcuts": {
868             "title": "Klávesové zkratky",
869             "key": {
870                 "alt": "Alt",
871                 "backspace": "Backspace",
872                 "cmd": "Cmd",
873                 "ctrl": "Ctrl",
874                 "delete": "Delete",
875                 "del": "Del",
876                 "end": "End",
877                 "enter": "Enter",
878                 "esc": "Esc",
879                 "home": "Home",
880                 "option": "Option",
881                 "pause": "Pause",
882                 "pgdn": "PageUp",
883                 "pgup": "PageDown",
884                 "return": "Return",
885                 "shift": "Shift",
886                 "space": "Mezerník"
887             },
888             "gesture": {
889                 "drag": "táhnout"
890             },
891             "or": "-nebo-",
892             "browsing": {
893                 "title": "Procházení",
894                 "help": {
895                     "title": "Nápověda"
896                 }
897             }
898         },
899         "presets": {
900             "categories": {
901                 "category-barrier": {
902                     "name": "Překážky"
903                 },
904                 "category-building": {
905                     "name": "Budovy"
906                 },
907                 "category-golf": {
908                     "name": "Golf"
909                 },
910                 "category-landuse": {
911                     "name": "Využití krajiny"
912                 },
913                 "category-natural-area": {
914                     "name": "Příroda"
915                 },
916                 "category-natural-line": {
917                     "name": "Příroda"
918                 },
919                 "category-natural-point": {
920                     "name": "Příroda"
921                 },
922                 "category-path": {
923                     "name": "Síť pěších cest"
924                 },
925                 "category-rail": {
926                     "name": "Železniční síť"
927                 },
928                 "category-restriction": {
929                     "name": "Omezení dopravy"
930                 },
931                 "category-road": {
932                     "name": "Silniční síť"
933                 },
934                 "category-route": {
935                     "name": "Relace tras"
936                 },
937                 "category-water-area": {
938                     "name": "Vodní hladiny"
939                 },
940                 "category-water-line": {
941                     "name": "Vodní toky"
942                 }
943             },
944             "fields": {
945                 "access": {
946                     "label": "Povolený vstup/vjezd",
947                     "options": {
948                         "designated": {
949                             "description": "Přístup je povolen podle značení či místních předpisů",
950                             "title": "Vyhrazen"
951                         },
952                         "destination": {
953                             "description": "Průjezd zakázán, průchod zakázán apod.",
954                             "title": "Jen do místa"
955                         },
956                         "dismount": {
957                             "description": "Vstup povolen, ale cyklista (jezdec apod.) musí sesednout",
958                             "title": "Sesednout"
959                         },
960                         "no": {
961                             "description": "Přístup širší veřejnosti zakázán",
962                             "title": "Zakázán"
963                         },
964                         "permissive": {
965                             "description": "Vstup je povolen do té doby, než majitel povolení zruší",
966                             "title": "Do odvolání"
967                         },
968                         "private": {
969                             "description": "Přístup je povolen jen s individuálním svolením majitele",
970                             "title": "S povolením"
971                         },
972                         "yes": {
973                             "description": "Přístup oficiálně, ze zákona povolen",
974                             "title": "Povolen"
975                         }
976                     },
977                     "placeholder": "Není známo",
978                     "types": {
979                         "access": "Všem",
980                         "bicycle": "Jízdní kola",
981                         "foot": "Pěší",
982                         "horse": "Koně",
983                         "motor_vehicle": "Motorová vozidla"
984                     }
985                 },
986                 "access_simple": {
987                     "label": "Povolený vstup/vjezd"
988                 },
989                 "access_toilets": {
990                     "label": "Přístup"
991                 },
992                 "address": {
993                     "label": "Adresa",
994                     "placeholders": {
995                         "block_number": "Číslo bloku",
996                         "block_number!jp": "Č. bloku",
997                         "city": "Město",
998                         "city!jp": "Velkoměsto/Město/Vesnice/Tokijský zvláštní okrsek",
999                         "city!vn": "Obec",
1000                         "conscriptionnumber": "123",
1001                         "country": "Stát (země)",
1002                         "county": "Kraj",
1003                         "county!jp": "Distrikt",
1004                         "district": "Okres",
1005                         "district!vn": "Arrondissement/Město/Distrikt",
1006                         "floor": "Patro",
1007                         "hamlet": "Osada",
1008                         "housename": "Název domu",
1009                         "housenumber": "123",
1010                         "housenumber!jp": "Číslo budovy/číslo parcely",
1011                         "neighbourhood": "Část městské čtvrti, obce",
1012                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1013                         "place": "Obydlené místo",
1014                         "postcode": "Poštovní směrovací číslo",
1015                         "province": "Provincie",
1016                         "province!jp": "Prefektura",
1017                         "quarter": "Čtvrť",
1018                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1019                         "state": "Stát (v rámci federace)",
1020                         "street": "Ulice",
1021                         "subdistrict": "Subdistrikt",
1022                         "subdistrict!vn": "Okrsek/Komuna/Městys",
1023                         "suburb": "Městská část (obvod)",
1024                         "suburb!jp": "Okrsek"
1025                     }
1026                 },
1027                 "admin_level": {
1028                     "label": "Administrativní úroveň"
1029                 },
1030                 "aerialway": {
1031                     "label": "Typ"
1032                 },
1033                 "aerialway/access": {
1034                     "label": "Přístup",
1035                     "options": {
1036                         "both": "Oboje",
1037                         "entry": "Vstup",
1038                         "exit": "Výstup"
1039                     }
1040                 },
1041                 "aerialway/bubble": {
1042                     "label": "Stříška"
1043                 },
1044                 "aerialway/capacity": {
1045                     "label": "Odbaví lidí (za hodinu)",
1046                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1047                 },
1048                 "aerialway/duration": {
1049                     "label": "Délka cesty (v minutách)",
1050                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1051                 },
1052                 "aerialway/heating": {
1053                     "label": "Vytápěno"
1054                 },
1055                 "aerialway/occupancy": {
1056                     "label": "Kapacita (počet cestujících)",
1057                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1058                 },
1059                 "aerialway/summer/access": {
1060                     "label": "Přístup v létě",
1061                     "options": {
1062                         "both": "Oboje",
1063                         "entry": "Vstup",
1064                         "exit": "Výstup"
1065                     }
1066                 },
1067                 "aeroway": {
1068                     "label": "Typ"
1069                 },
1070                 "amenity": {
1071                     "label": "Typ"
1072                 },
1073                 "animal_boarding": {
1074                     "label": "Pro zvířata"
1075                 },
1076                 "animal_breeding": {
1077                     "label": "Pro zvířata"
1078                 },
1079                 "animal_shelter": {
1080                     "label": "Pro zvířata"
1081                 },
1082                 "area/highway": {
1083                     "label": "Typ"
1084                 },
1085                 "artist": {
1086                     "label": "Umělec"
1087                 },
1088                 "artwork_type": {
1089                     "label": "Typ"
1090                 },
1091                 "atm": {
1092                     "label": "Bankomat"
1093                 },
1094                 "backrest": {
1095                     "label": "Opěradlo"
1096                 },
1097                 "barrier": {
1098                     "label": "Typ"
1099                 },
1100                 "bath/open_air": {
1101                     "label": "Pod širým nebem"
1102                 },
1103                 "bath/sand_bath": {
1104                     "label": "Písečná koupel"
1105                 },
1106                 "bath/type": {
1107                     "label": "Specialita",
1108                     "options": {
1109                         "foot_bath": "Koupel nohou",
1110                         "hot_spring": "Horký pramen",
1111                         "onsen": "Japonský onsen"
1112                     }
1113                 },
1114                 "beauty": {
1115                     "label": "Druh obchodu"
1116                 },
1117                 "bench": {
1118                     "label": "Lavička"
1119                 },
1120                 "bicycle_parking": {
1121                     "label": "Typ"
1122                 },
1123                 "bin": {
1124                     "label": "Odpadkový koš"
1125                 },
1126                 "blood_components": {
1127                     "label": "Odebírané složky",
1128                     "options": {
1129                         "plasma": "krevní plazma",
1130                         "platelets": "krevní destičky",
1131                         "stemcells": "vzorek kmenových buněk",
1132                         "whole": "krev"
1133                     }
1134                 },
1135                 "board_type": {
1136                     "label": "Typ"
1137                 },
1138                 "boundary": {
1139                     "label": "Typ"
1140                 },
1141                 "brand": {
1142                     "label": "Obchodní značka"
1143                 },
1144                 "building": {
1145                     "label": "Budova"
1146                 },
1147                 "building_area": {
1148                     "label": "Budova"
1149                 },
1150                 "bunker_type": {
1151                     "label": "Typ"
1152                 },
1153                 "camera/direction": {
1154                     "label": "Směr (ve stupních po směru hodinových ručiček)",
1155                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1156                 },
1157                 "camera/mount": {
1158                     "label": "Připevnění kamery"
1159                 },
1160                 "camera/type": {
1161                     "label": "Typ kamery",
1162                     "options": {
1163                         "dome": "V kopuli",
1164                         "fixed": "Pevná",
1165                         "panning": "Otočná"
1166                     }
1167                 },
1168                 "capacity": {
1169                     "label": "Kapacita",
1170                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1171                 },
1172                 "cardinal_direction": {
1173                     "label": "Směr",
1174                     "options": {
1175                         "E": "Východ",
1176                         "ENE": "Východo-severovýchod",
1177                         "ESE": "Východo-jihovýchod",
1178                         "N": "Sever",
1179                         "NE": "Severovýchod",
1180                         "NNE": "Severo-severovýchod",
1181                         "NNW": "Severo-severozápad",
1182                         "NW": "Severozápad",
1183                         "S": "Jih",
1184                         "SE": "Jihovýchod",
1185                         "SSE": "Jiho-jihovýchod",
1186                         "SSW": "Jiho-jihozápad",
1187                         "SW": "Jihozápad",
1188                         "W": "Západ",
1189                         "WNW": "Západo-severozápad",
1190                         "WSW": "Západo-jihozápad"
1191                     }
1192                 },
1193                 "castle_type": {
1194                     "label": "Typ"
1195                 },
1196                 "clock_direction": {
1197                     "label": "Směr",
1198                     "options": {
1199                         "anticlockwise": "Proti směru hod. ručiček",
1200                         "clockwise": "Po směru hod. ručiček"
1201                     }
1202                 },
1203                 "club": {
1204                     "label": "Typ"
1205                 },
1206                 "collection_times": {
1207                     "label": "Čas výběru"
1208                 },
1209                 "communication_multi": {
1210                     "label": "Druhy komunikace"
1211                 },
1212                 "construction": {
1213                     "label": "Typ"
1214                 },
1215                 "contact/webcam": {
1216                     "label": "URL webkamery",
1217                     "placeholder": "http://priklad.cz/"
1218                 },
1219                 "content": {
1220                     "label": "Obsah"
1221                 },
1222                 "country": {
1223                     "label": "Stát"
1224                 },
1225                 "covered": {
1226                     "label": "Zastřešeno"
1227                 },
1228                 "craft": {
1229                     "label": "Typ"
1230                 },
1231                 "crop": {
1232                     "label": "Plodina"
1233                 },
1234                 "crossing": {
1235                     "label": "Typ"
1236                 },
1237                 "cuisine": {
1238                     "label": "Kuchyně"
1239                 },
1240                 "currency_multi": {
1241                     "label": "Měny"
1242                 },
1243                 "cycle_network": {
1244                     "label": "Síť"
1245                 },
1246                 "cycleway": {
1247                     "label": "Cyklopruhy",
1248                     "options": {
1249                         "lane": {
1250                             "description": "Jízdní pruh pro cyklisty, oddělený podélnou čarou",
1251                             "title": "Normální cyklopruh"
1252                         },
1253                         "none": {
1254                             "description": "Bez cyklopruhu",
1255                             "title": "Žádný"
1256                         },
1257                         "opposite": {
1258                             "description": "Cyklopruh, kterým cyklisté mohou jet v jednosměrce oběma směry",
1259                             "title": "Obousměrný cyklopruh"
1260                         },
1261                         "opposite_lane": {
1262                             "description": "Cykloobousměrka - cyklopruh v opačném směru než ostatní provoz",
1263                             "title": "Protisměrný cyklopruh"
1264                         },
1265                         "share_busway": {
1266                             "description": "Jízdní pruh sdílený cyklisty, autobusy a případně taxi",
1267                             "title": "Pruh sdílený s autobusy"
1268                         },
1269                         "shared_lane": {
1270                             "description": "Vyznačený doporučený průjezd cyklistů v jízdním pruhu",
1271                             "title": "Piktokoridor"
1272                         },
1273                         "track": {
1274                             "description": "Jízdní pruh oddělený od ostatního provozu fyzickou bariérou",
1275                             "title": "Cyklostezka"
1276                         }
1277                     },
1278                     "placeholder": "není známo",
1279                     "types": {
1280                         "cycleway:left": "Po levé straně",
1281                         "cycleway:right": "Po pravé straně"
1282                     }
1283                 },
1284                 "date": {
1285                     "label": "Datum"
1286                 },
1287                 "delivery": {
1288                     "label": "Rozvoz"
1289                 },
1290                 "denomination": {
1291                     "label": "Vyznání"
1292                 },
1293                 "denotation": {
1294                     "label": "Označení"
1295                 },
1296                 "description": {
1297                     "label": "Popis"
1298                 },
1299                 "diaper": {
1300                     "label": "Přizpůsobeno výměně plenek"
1301                 },
1302                 "display": {
1303                     "label": "Zobrazení"
1304                 },
1305                 "dock": {
1306                     "label": "Typ"
1307                 },
1308                 "drive_through": {
1309                     "label": "Obsluha z/do auta"
1310                 },
1311                 "electrified": {
1312                     "label": "Elektrifikace",
1313                     "options": {
1314                         "contact_line": "Trolejové vedení",
1315                         "no": "Ne",
1316                         "rail": "Napájecí kolejnice",
1317                         "yes": "Ano (nespecifikováno)"
1318                     },
1319                     "placeholder": "Trolejové vedení, napájecí kolejnice..."
1320                 },
1321                 "elevation": {
1322                     "label": "Nadmořská výška"
1323                 },
1324                 "email": {
1325                     "label": "Email",
1326                     "placeholder": "priklad@priklad.cz"
1327                 },
1328                 "emergency": {
1329                     "label": "Pohotovost"
1330                 },
1331                 "entrance": {
1332                     "label": "Typ"
1333                 },
1334                 "except": {
1335                     "label": "Výjimky"
1336                 },
1337                 "fax": {
1338                     "label": "Fax",
1339                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1340                 },
1341                 "fee": {
1342                     "label": "Poplatek"
1343                 },
1344                 "fence_type": {
1345                     "label": "Typ"
1346                 },
1347                 "fire_hydrant/position": {
1348                     "label": "Pozice",
1349                     "options": {
1350                         "green": "Zeleň",
1351                         "lane": "Vyhrazené místo",
1352                         "parking_lot": "Parkoviště",
1353                         "sidewalk": "Chodník"
1354                     }
1355                 },
1356                 "fire_hydrant/type": {
1357                     "label": "Typ",
1358                     "options": {
1359                         "pillar": "Nadzemní",
1360                         "pond": "U vody (suchý)",
1361                         "underground": "Podzemní",
1362                         "wall": "Nástěnný"
1363                     }
1364                 },
1365                 "fixme": {
1366                     "label": "Opravit"
1367                 },
1368                 "fuel": {
1369                     "label": "Palivo"
1370                 },
1371                 "fuel_multi": {
1372                     "label": "Paliva"
1373                 },
1374                 "gauge": {
1375                     "label": "Rozchod"
1376                 },
1377                 "gender": {
1378                     "label": "Pohlaví",
1379                     "options": {
1380                         "female": "Ženy",
1381                         "male": "Muži",
1382                         "unisex": "Muži i ženy"
1383                     },
1384                     "placeholder": "Neznámé"
1385                 },
1386                 "generator/method": {
1387                     "label": "Princip"
1388                 },
1389                 "generator/source": {
1390                     "label": "Zdroj"
1391                 },
1392                 "generator/type": {
1393                     "label": "Typ"
1394                 },
1395                 "golf_hole": {
1396                     "label": "Číslo",
1397                     "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
1398                 },
1399                 "grape_variety": {
1400                     "label": "Odrůda vína"
1401                 },
1402                 "handicap": {
1403                     "label": "Handicap",
1404                     "placeholder": "1-18"
1405                 },
1406                 "handrail": {
1407                     "label": "Zábradlí"
1408                 },
1409                 "height": {
1410                     "label": "Výška (m)"
1411                 },
1412                 "highway": {
1413                     "label": "Typ"
1414                 },
1415                 "historic": {
1416                     "label": "Typ"
1417                 },
1418                 "historic/civilization": {
1419                     "label": "Historická civilizace"
1420                 },
1421                 "hoops": {
1422                     "label": "Počet košů",
1423                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1424                 },
1425                 "iata": {
1426                     "label": "IATA"
1427                 },
1428                 "icao": {
1429                     "label": "ICAO"
1430                 },
1431                 "incline": {
1432                     "label": "Sklon"
1433                 },
1434                 "incline_steps": {
1435                     "label": "Sklon",
1436                     "options": {
1437                         "down": "Dolů",
1438                         "up": "Nahoru"
1439                     }
1440                 },
1441                 "indoor": {
1442                     "label": "Uvnitř"
1443                 },
1444                 "information": {
1445                     "label": "Typ"
1446                 },
1447                 "inscription": {
1448                     "label": "Nápis"
1449                 },
1450                 "internet_access": {
1451                     "label": "Připojení k internetu",
1452                     "options": {
1453                         "no": "Ne",
1454                         "terminal": "Počítače",
1455                         "wired": "Přes kabel",
1456                         "wlan": "Wifi",
1457                         "yes": "Ano"
1458                     }
1459                 },
1460                 "internet_access/fee": {
1461                     "label": "Poplatek za připojení"
1462                 },
1463                 "internet_access/ssid": {
1464                     "label": "SSID (název wifi sítě)"
1465                 },
1466                 "kerb": {
1467                     "label": "Obrubník"
1468                 },
1469                 "lamp_type": {
1470                     "label": "Typ"
1471                 },
1472                 "landuse": {
1473                     "label": "Typ"
1474                 },
1475                 "lanes": {
1476                     "label": "Pruhů",
1477                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1478                 },
1479                 "layer": {
1480                     "label": "Vrstva"
1481                 },
1482                 "leaf_cycle": {
1483                     "label": "Opadavost listí",
1484                     "options": {
1485                         "deciduous": "Opadavé",
1486                         "evergreen": "Stálezelené",
1487                         "mixed": "Smíšené",
1488                         "semi_deciduous": "Poloopadavé",
1489                         "semi_evergreen": "Polostálezelené"
1490                     }
1491                 },
1492                 "leaf_cycle_singular": {
1493                     "label": "Opadavost listí",
1494                     "options": {
1495                         "deciduous": "Opadavé",
1496                         "evergreen": "Stálezelené",
1497                         "semi_deciduous": "Poloopadavé",
1498                         "semi_evergreen": "Polostálezelené"
1499                     }
1500                 },
1501                 "leaf_type": {
1502                     "label": "Druh listů",
1503                     "options": {
1504                         "broadleaved": "Listnaté",
1505                         "leafless": "Bezlisté",
1506                         "mixed": "Smíšené",
1507                         "needleleaved": "Jehličnaté"
1508                     }
1509                 },
1510                 "leaf_type_singular": {
1511                     "label": "Druh listů",
1512                     "options": {
1513                         "broadleaved": "Listnaté",
1514                         "leafless": "Bezlisté",
1515                         "needleleaved": "Jehličnaté"
1516                     }
1517                 },
1518                 "leisure": {
1519                     "label": "Typ"
1520                 },
1521                 "length": {
1522                     "label": "Délka (v metrech)"
1523                 },
1524                 "level": {
1525                     "label": "Patro"
1526                 },
1527                 "levels": {
1528                     "label": "Počet nadzemních podlaží",
1529                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1530                 },
1531                 "lit": {
1532                     "label": "Osvětlení"
1533                 },
1534                 "location": {
1535                     "label": "Umístění"
1536                 },
1537                 "man_made": {
1538                     "label": "Typ"
1539                 },
1540                 "map_size": {
1541                     "label": "Pokrytí"
1542                 },
1543                 "map_type": {
1544                     "label": "Typ"
1545                 },
1546                 "maxheight": {
1547                     "label": "Maximální výška",
1548                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1549                 },
1550                 "maxspeed": {
1551                     "label": "Povolená rychlost",
1552                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1553                 },
1554                 "maxstay": {
1555                     "label": "Povoleno zůstat max."
1556                 },
1557                 "maxweight": {
1558                     "label": "Max. hmotnost"
1559                 },
1560                 "mtb/scale": {
1561                     "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB",
1562                     "options": {
1563                         "0": "0: Štěrkový/udusaný povrch, bez překážek, oblé zatáčky",
1564                         "1": "1: Místy nezpevněná půda, kořeny a malé kameny, oblé zatáčky",
1565                         "2": "2: Většinou nepevná půda, velké kameny, lehčí serpentiny",
1566                         "3": "3: Kluzký povrch, samé balvany, prudké zatáčky",
1567                         "4": "4: Sypký povrch, velké schodky, nebezpečné zatáčky",
1568                         "5": "5: Nejvyšší obtížnost, skály, sutiny, sesuvy",
1569                         "6": "6: Prakticky nesjízdné a velmi nebezpečné i pro trialové mistry"
1570                     },
1571                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1572                 },
1573                 "mtb/scale/imba": {
1574                     "label": "Podle IMBA",
1575                     "options": {
1576                         "0": "Nejlehčí (bílý kruh)",
1577                         "1": "Lehké (zelený kruh)",
1578                         "2": "Středně těžké (modrý čtverec)",
1579                         "3": "Těžké (černý kosočtverec)",
1580                         "4": "Velmi těžké (dvojitý černý kosočtverec)"
1581                     },
1582                     "placeholder": "Lehké, středně těžké, těžké"
1583                 },
1584                 "mtb/scale/uphill": {
1585                     "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB do kopce",
1586                     "options": {
1587                         "0": "0: Průměrný sklon do 10%, štěrk či zpevněný povrch, bez překážek",
1588                         "1": "1: Průměrný sklon do 15%, štěrk či zpevněný povrch, trocha drobných překážek",
1589                         "2": "2: Průměrný sklon do 20%, stabilní povrch, volné kameny do velikosti pěsti, kořeny",
1590                         "3": "3: Průměrný sklon do 25%, různorodý povrch, volné kameny do velikosti pěsti, větve",
1591                         "4": "4: Průměrný sklon do 30%, nestabilní povrch, velké kameny či větve",
1592                         "5": "5: Velmi prudké, do kopce prakticky nesjízdné"
1593                     },
1594                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1595                 },
1596                 "name": {
1597                     "label": "Název",
1598                     "placeholder": "Název prvku (existuje-li)"
1599                 },
1600                 "natural": {
1601                     "label": "Přírodní objekt"
1602                 },
1603                 "network": {
1604                     "label": "Síť"
1605                 },
1606                 "network_bicycle": {
1607                     "label": "Rozsah trasy",
1608                     "options": {
1609                         "icn": "Mezinárodní",
1610                         "lcn": "Místní",
1611                         "ncn": "Dálková (v ČR max. třímístné číslo)",
1612                         "rcn": "Regionální (v ČR čtyřmístné číslo)"
1613                     },
1614                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1615                 },
1616                 "network_foot": {
1617                     "label": "Rozsah trasy",
1618                     "options": {
1619                         "iwn": "Mezinárodní",
1620                         "lwn": "Místní",
1621                         "nwn": "Dálková (v ČR často červená)",
1622                         "rwn": "Regionální"
1623                     },
1624                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1625                 },
1626                 "network_horse": {
1627                     "label": "Rozsah trasy",
1628                     "options": {
1629                         "ihn": "Mezinárodní",
1630                         "lhn": "Místní",
1631                         "nhn": "Dálková",
1632                         "rhn": "Regionální"
1633                     },
1634                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1635                 },
1636                 "network_road": {
1637                     "label": "Síť"
1638                 },
1639                 "note": {
1640                     "label": "Poznámka"
1641                 },
1642                 "office": {
1643                     "label": "Typ"
1644                 },
1645                 "oneway": {
1646                     "label": "Jednosměrka",
1647                     "options": {
1648                         "no": "Ne",
1649                         "undefined": "Implicitně Ne",
1650                         "yes": "Ano"
1651                     }
1652                 },
1653                 "oneway_yes": {
1654                     "label": "Jednosměrka",
1655                     "options": {
1656                         "no": "Ne",
1657                         "undefined": "Implicitně Ano",
1658                         "yes": "Ano"
1659                     }
1660                 },
1661                 "opening_hours": {
1662                     "label": "Provozní doba"
1663                 },
1664                 "operator": {
1665                     "label": "Provozovatel"
1666                 },
1667                 "outdoor_seating": {
1668                     "label": "Venkovní sezení"
1669                 },
1670                 "par": {
1671                     "label": "Par",
1672                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1673                 },
1674                 "parallel_direction": {
1675                     "label": "Směr",
1676                     "options": {
1677                         "backward": "Zpátky",
1678                         "forward": "Dopředu"
1679                     }
1680                 },
1681                 "park_ride": {
1682                     "label": "Parkoviště P+R"
1683                 },
1684                 "parking": {
1685                     "label": "Typ",
1686                     "options": {
1687                         "carports": "Přístřešek",
1688                         "garage_boxes": "Garáž",
1689                         "lane": "Parkování po straně ulice",
1690                         "multi-storey": "Víceúrovňové",
1691                         "sheds": "Lehký přístřešek",
1692                         "surface": "Povrchové",
1693                         "underground": "Podzemní"
1694                     }
1695                 },
1696                 "payment_multi": {
1697                     "label": "Platební možnosti"
1698                 },
1699                 "phone": {
1700                     "label": "Telefon",
1701                     "placeholder": "+420 603 123456"
1702                 },
1703                 "piste/difficulty": {
1704                     "label": "Obtížnost",
1705                     "options": {
1706                         "advanced": "Těžká (evropské sjezdovky: černá)",
1707                         "easy": "Lehká (evropské sjezdovky: modrá)",
1708                         "expert": "Velmi těžká (alpské sjezdovky: oranžová; americké: dva černé diamanty)",
1709                         "extreme": "Extrémní (je třeba horolezecké výbavy)",
1710                         "freeride": "Freeride (mimo trať)",
1711                         "intermediate": "Střední (evropské sjezdovky: červená)",
1712                         "novice": "Pro začátečníky (francouzské sjezdovky: zelená)"
1713                     },
1714                     "placeholder": "Lehká, Střední, Těžká..."
1715                 },
1716                 "piste/grooming": {
1717                     "label": "Úprava",
1718                     "options": {
1719                         "backcountry": "Strojově neupraveno",
1720                         "classic": "Klasika",
1721                         "classic+skating": "Klasika a bruslení",
1722                         "mogul": "Boule",
1723                         "scooter": "Skútrem",
1724                         "skating": "Bruslení (na hladko)"
1725                     }
1726                 },
1727                 "piste/type": {
1728                     "label": "Typ",
1729                     "options": {
1730                         "downhill": "Sjezd",
1731                         "hike": "Pěší",
1732                         "ice_skate": "Bruslení na ledu",
1733                         "nordic": "Běžky",
1734                         "playground": "Dětský ski park",
1735                         "skitour": "Skialpinismus",
1736                         "sled": "Sportovní saně",
1737                         "sleigh": "Tažené saně",
1738                         "snow_park": "Snowpark"
1739                     }
1740                 },
1741                 "place": {
1742                     "label": "Typ"
1743                 },
1744                 "plant": {
1745                     "label": "Rostlina"
1746                 },
1747                 "population": {
1748                     "label": "Počet obyvatel"
1749                 },
1750                 "power": {
1751                     "label": "Typ"
1752                 },
1753                 "power_supply": {
1754                     "label": "Elektrická přípojka"
1755                 },
1756                 "produce": {
1757                     "label": "Výroba"
1758                 },
1759                 "product": {
1760                     "label": "Výrobky"
1761                 },
1762                 "railway": {
1763                     "label": "Typ"
1764                 },
1765                 "recycling_accepts": {
1766                     "label": "Určení"
1767                 },
1768                 "recycling_type": {
1769                     "label": "Druh recyklace",
1770                     "options": {
1771                         "centre": "Recyklační centrum",
1772                         "container": "Kontejner"
1773                     }
1774                 },
1775                 "ref": {
1776                     "label": "Označení"
1777                 },
1778                 "relation": {
1779                     "label": "Typ"
1780                 },
1781                 "religion": {
1782                     "label": "Náboženství"
1783                 },
1784                 "restriction": {
1785                     "label": "Typ"
1786                 },
1787                 "restrictions": {
1788                     "label": "Omezení odbočování"
1789                 },
1790                 "rooms": {
1791                     "label": "Pokojů"
1792                 },
1793                 "route": {
1794                     "label": "Typ"
1795                 },
1796                 "route_master": {
1797                     "label": "Typ"
1798                 },
1799                 "sac_scale": {
1800                     "label": "Klasifikace pro pěší",
1801                     "options": {
1802                         "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská turistika",
1803                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
1804                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
1805                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Těžká vysokohorská turistika",
1806                         "hiking": "T1: Turistika",
1807                         "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
1808                     },
1809                     "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
1810                 },
1811                 "sanitary_dump_station": {
1812                     "label": "Výlevka pro WC"
1813                 },
1814                 "seasonal": {
1815                     "label": "Sezónní"
1816                 },
1817                 "second_hand": {
1818                     "label": "Použité zboží",
1819                     "options": {
1820                         "no": "Ne",
1821                         "only": "Pouze",
1822                         "yes": "Ano"
1823                     },
1824                     "placeholder": "Ano, Ne, Jen použité"
1825                 },
1826                 "service": {
1827                     "label": "Typ"
1828                 },
1829                 "service/bicycle": {
1830                     "label": "Služby"
1831                 },
1832                 "service/vehicle": {
1833                     "label": "Služby"
1834                 },
1835                 "service_rail": {
1836                     "label": "Typ manipulační koleje",
1837                     "options": {
1838                         "crossover": "Kolejová spojka",
1839                         "siding": "Výhybna",
1840                         "spur": "Nákladiště",
1841                         "yard": "Kolej seřaďovacího nádraží"
1842                     }
1843                 },
1844                 "service_times": {
1845                     "label": "Doba poskytování služeb"
1846                 },
1847                 "shelter": {
1848                     "label": "Přístřešek"
1849                 },
1850                 "shelter_type": {
1851                     "label": "Typ"
1852                 },
1853                 "shop": {
1854                     "label": "Typ"
1855                 },
1856                 "site": {
1857                     "label": "Typ"
1858                 },
1859                 "smoking": {
1860                     "label": "Kouření",
1861                     "options": {
1862                         "dedicated": "Zaměřeno na kuřáky (např. kuřácký klub)",
1863                         "isolated": "Na určených místech, oddělených",
1864                         "no": "Ne, všude zakázáno",
1865                         "outside": "Povoleno venku",
1866                         "separated": "Na určených místech, neoddělených",
1867                         "yes": "Povoleno všude"
1868                     },
1869                     "placeholder": "Ne, V oddělené místnosti, Ano..."
1870                 },
1871                 "smoothness": {
1872                     "label": "Hladkost",
1873                     "options": {
1874                         "bad": "Robustní kola: běžná auta, trekové bicykly, rikši",
1875                         "excellent": "Tenká kolečka: brusle, skateboardy",
1876                         "good": "Tenká kola: závodní bicykly",
1877                         "horrible": "Terénní kola: off-road auta",
1878                         "impassable": "Neprůjezdné žádným vozidlem",
1879                         "intermediate": "Běžná kola: závodní auta, městské bicykly, kolečková křesla, skútry",
1880                         "very_bad": "Vysoký podvozek: lehká terénní auta",
1881                         "very_horrible": "Speciální terénní kola: traktory, čtyřkolky, tanky, MTB"
1882                     },
1883                     "placeholder": "Tenká kolečka, Běžná kola, Terénní kola..."
1884                 },
1885                 "social_facility": {
1886                     "label": "Typ"
1887                 },
1888                 "social_facility_for": {
1889                     "label": "Komu slouží"
1890                 },
1891                 "source": {
1892                     "label": "Zdroj"
1893                 },
1894                 "sport": {
1895                     "label": "Sporty"
1896                 },
1897                 "sport_ice": {
1898                     "label": "Sporty"
1899                 },
1900                 "sport_racing_motor": {
1901                     "label": "Sporty"
1902                 },
1903                 "sport_racing_nonmotor": {
1904                     "label": "Sporty"
1905                 },
1906                 "stars": {
1907                     "label": "Hvězdiček"
1908                 },
1909                 "start_date": {
1910                     "label": "Datum počátku existence"
1911                 },
1912                 "step_count": {
1913                     "label": "Počet schodů"
1914                 },
1915                 "stop": {
1916                     "label": "Typ stopky",
1917                     "options": {
1918                         "all": "Ze všech směrů",
1919                         "minor": "Z vedlejších"
1920                     }
1921                 },
1922                 "structure": {
1923                     "label": "Struktura",
1924                     "options": {
1925                         "bridge": "Most",
1926                         "cutting": "Zářez",
1927                         "embankment": "Násyp",
1928                         "ford": "Brod",
1929                         "tunnel": "Tunel"
1930                     },
1931                     "placeholder": "Není známo"
1932                 },
1933                 "studio": {
1934                     "label": "Typ"
1935                 },
1936                 "substation": {
1937                     "label": "Typ"
1938                 },
1939                 "supervised": {
1940                     "label": "Hlídané"
1941                 },
1942                 "support": {
1943                     "label": "Podpora"
1944                 },
1945                 "surface": {
1946                     "label": "Povrch"
1947                 },
1948                 "surveillance": {
1949                     "label": "Druh zabezpečení"
1950                 },
1951                 "surveillance/type": {
1952                     "label": "Typ zabezpečení",
1953                     "options": {
1954                         "ALPR": "Automatická čtečka SPZ",
1955                         "camera": "Kamera",
1956                         "guard": "Hlídač"
1957                     }
1958                 },
1959                 "surveillance/zone": {
1960                     "label": "Zabezpečená zóna"
1961                 },
1962                 "tactile_paving": {
1963                     "label": "Taktilní povrch pro nevidomé"
1964                 },
1965                 "takeaway": {
1966                     "label": "Jídlo s sebou",
1967                     "options": {
1968                         "no": "Ne",
1969                         "only": "Jen s sebou",
1970                         "yes": "Ano"
1971                     },
1972                     "placeholder": "Ano, Ne, Jen s sebou"
1973                 },
1974                 "toilets/disposal": {
1975                     "label": "Zacházení s odpadem",
1976                     "options": {
1977                         "bucket": "Nádrž na odpad",
1978                         "chemical": "Chemický",
1979                         "flush": "Splachovací",
1980                         "pitlatrine": "Suchý"
1981                     }
1982                 },
1983                 "toll": {
1984                     "label": "Mýtné"
1985                 },
1986                 "tomb": {
1987                     "label": "Typ"
1988                 },
1989                 "tourism": {
1990                     "label": "Typ"
1991                 },
1992                 "tower/construction": {
1993                     "label": "Konstrukce",
1994                     "placeholder": "Ukotvená, příhradová, skrytá, ..."
1995                 },
1996                 "tower/type": {
1997                     "label": "Typ"
1998                 },
1999                 "tracktype": {
2000                     "label": "Klasifikace povrchu",
2001                     "options": {
2002                         "grade1": "1: Pevný nebo silně udusaný povrch s pevným jádrem",
2003                         "grade2": "2: Převážně zpevněný povrch s menším množstvím neudusaného písku, hlíny, bahna, trávy",
2004                         "grade3": "3: Napůl zpevněný a napůl měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva",
2005                         "grade4": "4: Převážně měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva; ale i trocha zpevněného povrchu",
2006                         "grade5": "5: Nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva"
2007                     },
2008                     "placeholder": "Pevný, převážně pevný, měkký povrch"
2009                 },
2010                 "traffic_calming": {
2011                     "label": "Typ"
2012                 },
2013                 "traffic_signals": {
2014                     "label": "Typ"
2015                 },
2016                 "trail_visibility": {
2017                     "label": "Viditelnost pěšiny",
2018                     "options": {
2019                         "bad": "Špatná: žádné značení, pěšina se místy úplně vytrácí",
2020                         "excellent": "Výborná: všudypřítomné značení nebo zcela jednoznačná cesta",
2021                         "good": "Dobrá: značení viditelné, ale občas je nutné hledat další značku nebo pěšinu",
2022                         "horrible": "Hrozná: pěšina se často ztrácí, je nutné mít orientační smysl",
2023                         "intermediate": "Střední: občasné značení, pěšina je většinou zřetelná",
2024                         "no": "Žádná: pěšina je skoro nezřetelná, je nutné mít výborný orientační smysl"
2025                     },
2026                     "placeholder": "Výborná, Dobrá, Špatná..."
2027                 },
2028                 "trees": {
2029                     "label": "Stromy"
2030                 },
2031                 "tunnel": {
2032                     "label": "Tunel"
2033                 },
2034                 "vending": {
2035                     "label": "Druh zboží"
2036                 },
2037                 "visibility": {
2038                     "label": "Viditelnost",
2039                     "options": {
2040                         "area": "Více než 20 m (65 ft)",
2041                         "house": "Do 5 m (16 ft)",
2042                         "street": "5 až 20 m (16 až 65 ft)"
2043                     }
2044                 },
2045                 "wall": {
2046                     "label": "Typ"
2047                 },
2048                 "water": {
2049                     "label": "Typ"
2050                 },
2051                 "water_point": {
2052                     "label": "Kohout s pitnou vodou"
2053                 },
2054                 "waterway": {
2055                     "label": "Typ"
2056                 },
2057                 "website": {
2058                     "label": "Webová stránka",
2059                     "placeholder": "http://example.com/"
2060                 },
2061                 "wetland": {
2062                     "label": "Typ"
2063                 },
2064                 "wheelchair": {
2065                     "label": "Pro vozíčkáře"
2066                 },
2067                 "width": {
2068                     "label": "Šířka (v metrech)"
2069                 },
2070                 "wikipedia": {
2071                     "label": "Wikipedia"
2072                 }
2073             },
2074             "presets": {
2075                 "address": {
2076                     "name": "Adresa",
2077                     "terms": "adresa,PSČ,ulice"
2078                 },
2079                 "advertising/billboard": {
2080                     "name": "Reklamní poutač",
2081                     "terms": "reklama,billboard,plakát"
2082                 },
2083                 "aerialway": {
2084                     "name": "Lanovka/vlek"
2085                 },
2086                 "aerialway/cable_car": {
2087                     "name": "Kabinová lanovka",
2088                     "terms": "kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinková lanová dráha,kabinová lanová dráha"
2089                 },
2090                 "aerialway/chair_lift": {
2091                     "name": "Sedačková lanovka",
2092                     "terms": "sedačková lanovka,sedačková lanová dráha,lyžařská lanovka,visutý vlek"
2093                 },
2094                 "aerialway/drag_lift": {
2095                     "name": "Lyžařský vlek",
2096                     "terms": "lyžařský vlek"
2097                 },
2098                 "aerialway/gondola": {
2099                     "name": "Kabinková lanovka",
2100                     "terms": "gondola,gondolová lanovka,kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinová lanová dráha,kabinková lanová dráha"
2101                 },
2102                 "aerialway/goods": {
2103                     "name": "Nákladní lanovka",
2104                     "terms": "nákladní lanovka"
2105                 },
2106                 "aerialway/magic_carpet": {
2107                     "name": "Pojízdný koberec",
2108                     "terms": "pojízdný koberec,pásový dopravník,lyžařský vlek,vlek,lanovka na pásu,pohyblivý pás,eskalátor"
2109                 },
2110                 "aerialway/mixed_lift": {
2111                     "name": "Smíšený vlek",
2112                     "terms": "smíšený vlek"
2113                 },
2114                 "aerialway/platter": {
2115                     "name": "Vlek - talíř (poma)",
2116                     "terms": "talířový vlek,talířový teleskopický vlek,poma,lyžařský vlek"
2117                 },
2118                 "aerialway/pylon": {
2119                     "name": "Sloup",
2120                     "terms": "sloup lanovky,stožár lanovky"
2121                 },
2122                 "aerialway/rope_tow": {
2123                     "name": "Vlek - kotvičkový",
2124                     "terms": "lyžařský vlek,vlek,kotva,kotvička,lanový vlek"
2125                 },
2126                 "aerialway/station": {
2127                     "name": "Stanice lanovky",
2128                     "terms": "stanice lanovky,stanice lanové dráhy,zastávka lanovky,zastávka lanové dráhy"
2129                 },
2130                 "aerialway/t-bar": {
2131                     "name": "Vlek - dvojmístná kotva",
2132                     "terms": "vlek,lyžařský vlek,kotva,dvojmístná kotva,dvoumístná kotva"
2133                 },
2134                 "aeroway": {
2135                     "name": "Přistávací dráha"
2136                 },
2137                 "aeroway/aerodrome": {
2138                     "name": "Letiště",
2139                     "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha"
2140                 },
2141                 "aeroway/apron": {
2142                     "name": "Odbavovací plocha",
2143                     "terms": "apron,stojánka,odbavovací plocha"
2144                 },
2145                 "aeroway/gate": {
2146                     "name": "Letištní gate",
2147                     "terms": "gate,brána"
2148                 },
2149                 "aeroway/hangar": {
2150                     "name": "Hangár",
2151                     "terms": "hangár,garáž,letadlo,letiště"
2152                 },
2153                 "aeroway/helipad": {
2154                     "name": "Heliport",
2155                     "terms": "vrtulník,helikoptéra,heliport"
2156                 },
2157                 "aeroway/runway": {
2158                     "name": "Vzletová a přistávací dráha",
2159                     "terms": "runway,ranvej,přistávací dráha,vzletová dráha,přistávací plocha"
2160                 },
2161                 "aeroway/taxiway": {
2162                     "name": "Pojezdová dráha",
2163                     "terms": "pojezdová dráha,taxiway,letiště"
2164                 },
2165                 "aeroway/terminal": {
2166                     "name": "Letištní terminál",
2167                     "terms": "letištní terminál"
2168                 },
2169                 "amenity": {
2170                     "name": "Zařízení"
2171                 },
2172                 "amenity/animal_boarding": {
2173                     "name": "Hotel pro zvířata",
2174                     "terms": "hotel pro zvířata, hotel pro domácí mazlíčky,kočka,pes,kotě,mazlíček,mazlík,štěně,had"
2175                 },
2176                 "amenity/animal_breeding": {
2177                     "name": "Chovná stanice",
2178                     "terms": "chovná stanice,množírna,býk,kočka,kocour,kráva,pes,kůň,fena,štěně,kotě,had"
2179                 },
2180                 "amenity/animal_shelter": {
2181                     "name": "Zvířecí útulek",
2182                     "terms": "útulek pro zvířata,útulek pro domácí mazlíčky,adopce,kočka,kocour,kotě,pes,fena,záchrana mazlíčků,dravec,dravci,záchrana,ochrana"
2183                 },
2184                 "amenity/arts_centre": {
2185                     "name": "Umělecké centrum",
2186                     "terms": "umělecké centrum, kulturní centrum, kulturní dům, umělecké středisko"
2187                 },
2188                 "amenity/atm": {
2189                     "name": "Bankomat",
2190                     "terms": "bankomat,ATM,automat,banka,výběr"
2191                 },
2192                 "amenity/bank": {
2193                     "name": "Banka",
2194                     "terms": "banka,spořitelna,kampelička,záložna,směnárna,bankomat,bank,depozit"
2195                 },
2196                 "amenity/bar": {
2197                     "name": "Bar",
2198                     "terms": "bar,klub,hospoda"
2199                 },
2200                 "amenity/bbq": {
2201                     "name": "Gril",
2202                     "terms": "gril,grilování,barbecue,bbq,opékání"
2203                 },
2204                 "amenity/bench": {
2205                     "name": "Lavička",
2206                     "terms": "lavička,sezení"
2207                 },
2208                 "amenity/bicycle_parking": {
2209                     "name": "Parkování kol",
2210                     "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,parkoviště na kolo,cyklostojan"
2211                 },
2212                 "amenity/bicycle_rental": {
2213                     "name": "Půjčovna kol",
2214                     "terms": "půjčovna kol,cyklopůjčovna"
2215                 },
2216                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2217                     "name": "Montážní stojan na kola",
2218                     "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,montážní stojan,opravna kol,cykloopravna,samoobslužná opravna kol"
2219                 },
2220                 "amenity/biergarten": {
2221                     "name": "Pivní zahrádka",
2222                     "terms": "zahrádka,venku,posezení,pivo,pod širým nebem"
2223                 },
2224                 "amenity/boat_rental": {
2225                     "name": "Půjčovna lodí",
2226                     "terms": "půjčovna lodí,půjčovna loděk,půjčovna člunů"
2227                 },
2228                 "amenity/bureau_de_change": {
2229                     "name": "Směnárna",
2230                     "terms": "směnárna,směna peněz,výměna peněz,exchange,valuty,valuta"
2231                 },
2232                 "amenity/bus_station": {
2233                     "name": "Autobusové nádraží",
2234                     "terms": "autobusové nádraží,autobusová stanice,autobusák,autobusové stanoviště,terminál"
2235                 },
2236                 "amenity/cafe": {
2237                     "name": "Kavárna",
2238                     "terms": "káva,kafe,kavárna,čaj,čajovna"
2239                 },
2240                 "amenity/car_rental": {
2241                     "name": "Půjčovna aut",
2242                     "terms": "půjčovna aut,autopůjčovna"
2243                 },
2244                 "amenity/car_sharing": {
2245                     "name": "Sdílení aut",
2246                     "terms": "sdílení aut,car sharing"
2247                 },
2248                 "amenity/car_wash": {
2249                     "name": "Mytí aut",
2250                     "terms": "myčka,automyčka,mytí,čistění,umývání,čistírna"
2251                 },
2252                 "amenity/casino": {
2253                     "name": "Kasino",
2254                     "terms": "kasino,ruleta,blackjack,herna,hazard,gambling"
2255                 },
2256                 "amenity/charging_station": {
2257                     "name": "Nabíjecí stanice",
2258                     "terms": "nabíjecí stanice,dobíjecí stanice,nabíječka,dobíječka,elektromobil"
2259                 },
2260                 "amenity/childcare": {
2261                     "name": "Předškolní a mimoškolní péče",
2262                     "terms": "předškolní,mimoškolní,mateřská školka,školka,jesle,dětské jesle,dětská skupina,mateřské centrum,lesní školka,kroužek,zájmový kroužek,družina,zájmový oddíl"
2263                 },
2264                 "amenity/cinema": {
2265                     "name": "Kino",
2266                     "terms": "kino,film,cinema,multikino,bio,biograf,kinematograf"
2267                 },
2268                 "amenity/clinic": {
2269                     "name": "Poliklinika",
2270                     "terms": "poliklinika,klinika,nemocnice,ambulance,špitál"
2271                 },
2272                 "amenity/clock": {
2273                     "name": "Hodiny",
2274                     "terms": "hodiny,orloj,hodinky,chronometr,ciferník,čas,ukazatel času"
2275                 },
2276                 "amenity/college": {
2277                     "name": "Prostor vyšší odborné školy/college",
2278                     "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
2279                 },
2280                 "amenity/community_centre": {
2281                     "name": "Komunitní centrum",
2282                     "terms": "komunitní centrum,kulturní centrum,sociální centrum,komunitní dům,dům dětí,dům mládeže,dům dětí a mládeže,klub"
2283                 },
2284                 "amenity/compressed_air": {
2285                     "name": "Vzduchová pumpa",
2286                     "terms": "vzduchová pumpa,pumpa,pumpička,stlačený vzduch,kompresor,hustilka"
2287                 },
2288                 "amenity/courthouse": {
2289                     "name": "Soud",
2290                     "terms": "soud,soudní budova,soudní dvůr"
2291                 },
2292                 "amenity/coworking_space": {
2293                     "name": "Sdílený pracovní prostor"
2294                 },
2295                 "amenity/crematorium": {
2296                     "name": "Krematorium",
2297                     "terms": "krematorium,spalovna,pohřeb"
2298                 },
2299                 "amenity/dentist": {
2300                     "name": "Zubař",
2301                     "terms": "zubař,dentista,zubařská ordinace,ordinace"
2302                 },
2303                 "amenity/doctors": {
2304                     "name": "Lékař",
2305                     "terms": "lékař,doktor,ordinace,lékařská ordinace,praktický lékař,praktický doktor"
2306                 },
2307                 "amenity/dojo": {
2308                     "name": "Škola bojových umění",
2309                     "terms": "škola bojových umění,akademie bojových umění,bojové umění,bojová umění,dojo"
2310                 },
2311                 "amenity/drinking_water": {
2312                     "name": "Pitná voda",
2313                     "terms": "pítko,fontána,fontánka"
2314                 },
2315                 "amenity/driving_school": {
2316                     "name": "Autoškola",
2317                     "terms": "autoškola"
2318                 },
2319                 "amenity/embassy": {
2320                     "name": "Velvyslanectví",
2321                     "terms": "velvyslanectví,vyslanectví,ambasáda,zastupitelství"
2322                 },
2323                 "amenity/fast_food": {
2324                     "name": "Rychlé občerstvení",
2325                     "terms": "rychlé občerstvení"
2326                 },
2327                 "amenity/ferry_terminal": {
2328                     "name": "Přístaviště trajektu či přívozu",
2329                     "terms": "trajekt,přívoz,ferry,terminál,přístav,přístaviště,kotviště,stanice"
2330                 },
2331                 "amenity/fire_station": {
2332                     "name": "Hasiči",
2333                     "terms": "požární stanice,hasičská stanice"
2334                 },
2335                 "amenity/food_court": {
2336                     "name": "Společná jídelní plocha více restaurací",
2337                     "terms": "jídelna,food court,fast food,restaurace,jídlo"
2338                 },
2339                 "amenity/fountain": {
2340                     "name": "Fontána, vodotrysk",
2341                     "terms": "vodotrysk,fontána,fontánka,kašna"
2342                 },
2343                 "amenity/fuel": {
2344                     "name": "Čerpací stanice",
2345                     "terms": "benzinová pumpa,čerpací stanice,pumpa"
2346                 },
2347                 "amenity/grave_yard": {
2348                     "name": "Pohřebiště",
2349                     "terms": "hřbitov,pohřebiště"
2350                 },
2351                 "amenity/grit_bin": {
2352                     "name": "Zásobník na posypový materiál",
2353                     "terms": "zásobník na posypový materiál,kontejner na posypový materiál,nádoba na posypový materiál,kontejner,nádoba,štěrk,sůl,posyp"
2354                 },
2355                 "amenity/hospital": {
2356                     "name": "Prostor nemocnice",
2357                     "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
2358                 },
2359                 "amenity/hunting_stand": {
2360                     "name": "Posed",
2361                     "terms": "posed,pozorovatelna,kazatelna"
2362                 },
2363                 "amenity/ice_cream": {
2364                     "name": "Zmrzlina",
2365                     "terms": "zmrzlina,prodejna zmrzliny,zmrzlinářství,nanuk,mražený jogurt,gelato,sorbet"
2366                 },
2367                 "amenity/internet_cafe": {
2368                     "name": "Internetová kavárna",
2369                     "terms": "internetová kavárna,kyberkavárna,kavárna,káva"
2370                 },
2371                 "amenity/kindergarten": {
2372                     "name": "Prostor školky/jeslí",
2373                     "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní,mateřská školka"
2374                 },
2375                 "amenity/library": {
2376                     "name": "Knihovna",
2377                     "terms": "knihovna"
2378                 },
2379                 "amenity/marketplace": {
2380                     "name": "Trhoviště",
2381                     "terms": "tržiště,trh"
2382                 },
2383                 "amenity/motorcycle_parking": {
2384                     "name": "Parkování pro motorky",
2385                     "terms": "parking,parkování,garáž,motorka,motocykl"
2386                 },
2387                 "amenity/nightclub": {
2388                     "name": "Diskotéka",
2389                     "terms": "diskotéka,disko,disco,noční klub,klub,taneční klub,dýza,rychta"
2390                 },
2391                 "amenity/nursing_home": {
2392                     "name": "Domov pro seniory/pečovatelský ústav"
2393                 },
2394                 "amenity/parking": {
2395                     "name": "Parkoviště",
2396                     "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže"
2397                 },
2398                 "amenity/parking_entrance": {
2399                     "name": "Vjezd do/výjezd z garáží",
2400                     "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže,vjezd,výjezd"
2401                 },
2402                 "amenity/parking_space": {
2403                     "name": "Parkovací místo",
2404                     "terms": "místo k parkování,parkoviště"
2405                 },
2406                 "amenity/pavilion": {
2407                     "name": "Pavilon",
2408                     "terms": "pavilon,pavilón"
2409                 },
2410                 "amenity/pharmacy": {
2411                     "name": "Lékárna",
2412                     "terms": "lékárna,apatyka"
2413                 },
2414                 "amenity/place_of_worship": {
2415                     "name": "Chrám",
2416                     "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze,mešita,minaret,synagoga,pagoda,stúpa,oratorium,modlitebna,náboženský,náboženská,náboženské,sakrální,svatyně"
2417                 },
2418                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2419                     "name": "Buddhistický chrám",
2420                     "terms": "stúpa,vihara,klášter,chrám,pagoda,zendo,dojo"
2421                 },
2422                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2423                     "name": "Kostel",
2424                     "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze"
2425                 },
2426                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2427                     "name": "Synagoga",
2428                     "terms": "synagoga,židovský,židovská,židovské"
2429                 },
2430                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2431                     "name": "Mešita",
2432                     "terms": "mešita,islám,muslim,muslimský,muslimská,muslimské"
2433                 },
2434                 "amenity/planetarium": {
2435                     "name": "Planetárium",
2436                     "terms": "planetárium,hvězdárna,astronomie"
2437                 },
2438                 "amenity/police": {
2439                     "name": "Policie",
2440                     "terms": "policie,strážníci,stráž,hlídka,městská policie,státní policie,vojenská policie,esenbé,esenbáci,SNB,veřejná bezpečnost,šerif,policista,interpol"
2441                 },
2442                 "amenity/post_box": {
2443                     "name": "Poštovní schránka",
2444                     "terms": "schránka,poštovní schránka,schránka na dopisy"
2445                 },
2446                 "amenity/post_office": {
2447                     "name": "Pošta",
2448                     "terms": "pošta,poštovní úřad,hlavní pošta"
2449                 },
2450                 "amenity/prison": {
2451                     "name": "Prostor věznice",
2452                     "terms": "věznice,vězení,káznice,šatlava,žalář,detence"
2453                 },
2454                 "amenity/pub": {
2455                     "name": "Hospoda",
2456                     "terms": "hospoda,hostinec,hospůdka,pivnice,výčep,lokál"
2457                 },
2458                 "amenity/public_bath": {
2459                     "name": "Veřejné lázně",
2460                     "terms": "veřejné lázně,onsen,koupel nohou,horký pramen,horké pramen"
2461                 },
2462                 "amenity/public_bookcase": {
2463                     "name": "Veřejná knihovnička",
2464                     "terms": "knihovna,knihovnička,knihobudka,budka,miniknihovna,mikroknihovna"
2465                 },
2466                 "amenity/ranger_station": {
2467                     "name": "Návštěvnické centrum",
2468                     "terms": "návštěvnické centrum, návštěvní centrum"
2469                 },
2470                 "amenity/recycling": {
2471                     "name": "Recyklační místo",
2472                     "terms": "recyklace,kontejner,recyklační centrum,sběr,sběrna,sběrné suroviny,sběrna odpadu,sběr odpadu,odpad,odpadky,popelnice"
2473                 },
2474                 "amenity/recycling_centre": {
2475                     "name": "Recyklační centrum",
2476                     "terms": "recyklace,centrum,kontejner,láhev,plechovka,skládka,odpad,smetí,šrot"
2477                 },
2478                 "amenity/register_office": {
2479                     "name": "Matriční úřad"
2480                 },
2481                 "amenity/restaurant": {
2482                     "name": "Restaurace",
2483                     "terms": "bar,jídelna,kantýna,bistro,bufet,rychlé občerstvení,fast food,hamburger,restaurace,restaurant,hostinec,pohostinství,krčma,gastronomie,občerstvení,stánek,jídlo,obědy,gril,pizzeria,čína,kebab"
2484                 },
2485                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2486                     "name": "Výlevka pro karavany",
2487                     "terms": "záchod,kanalizace,výlevka,žumpa,odpadní voda,wc,toaleta,karavan,kemp,obytný vůz"
2488                 },
2489                 "amenity/school": {
2490                     "name": "Prostor školy",
2491                     "terms": "škola,základní škola,střední škola,obecná škola,gymnázium,gymnasium,střední odborná škola,učiliště,odborné učiliště,střední odborné učiliště,školní,školský"
2492                 },
2493                 "amenity/shelter": {
2494                     "name": "Přístřešek",
2495                     "terms": "přístřešek,střecha,budka,bouda,čekárna"
2496                 },
2497                 "amenity/social_facility": {
2498                     "name": "Zařízení sociálních služeb",
2499                     "terms": "sociální služby,sociální zařízení,sociální pomoc,sociální služba,azylový dům,dům na půl cesty,denní stacionář,nízkoprahové centrum,noclehárna,chudobinec"
2500                 },
2501                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2502                     "name": "Potravinová banka",
2503                     "terms": "potravinová banka,zásoby jídla,charita"
2504                 },
2505                 "amenity/social_facility/group_home": {
2506                     "name": "Domov pro seniory či jiné skupiny obyvatel",
2507                     "terms": "domov pro seniory,domov důchodců,domov pro postižené,sirotčinec"
2508                 },
2509                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2510                     "name": "Noclehárna pro bezdomovce",
2511                     "terms": "bezdomovec,noclehárna,útulek,armáda spásy,naděje,azylový dům"
2512                 },
2513                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2514                     "name": "Domov pro seniory",
2515                     "terms": "senior,senioři,živobytí,starý,důchodce,důchodci"
2516                 },
2517                 "amenity/studio": {
2518                     "name": "Studio",
2519                     "terms": "studio,nahrávací studio,rozhlasové studio,rádiové studio,radiové studio,televizní studio,filmové studio,trikové studio,dabingové studio"
2520                 },
2521                 "amenity/swimming_pool": {
2522                     "name": "Plavecký bazén"
2523                 },
2524                 "amenity/taxi": {
2525                     "name": "Stanoviště taxi",
2526                     "terms": "taxi,taxi stání,drožka"
2527                 },
2528                 "amenity/telephone": {
2529                     "name": "Telefon",
2530                     "terms": "telefon"
2531                 },
2532                 "amenity/theatre": {
2533                     "name": "Divadlo",
2534                     "terms": "divadlo,divadelní,představení,muzikál"
2535                 },
2536                 "amenity/toilets": {
2537                     "name": "Toalety",
2538                     "terms": "toalety,toaleta,záchod,záchodky,WC"
2539                 },
2540                 "amenity/townhall": {
2541                     "name": "Radnice",
2542                     "terms": "radnice,místní správa,obecní správa,obecní úřad"
2543                 },
2544                 "amenity/university": {
2545                     "name": "Prostor vysoké školy",
2546                     "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vysoké učení"
2547                 },
2548                 "amenity/vending_machine": {
2549                     "name": "Prodejní automat",
2550                     "terms": "automat,prodejní automat,výdejní automat"
2551                 },
2552                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2553                     "name": "Automat na cigarety",
2554                     "terms": "automat,cigarety,prodejní automat"
2555                 },
2556                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2557                     "name": "Automat na kondomy",
2558                     "terms": "automat,prodejní automat,kondom,prezervativ"
2559                 },
2560                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2561                     "name": "Automat na nápoje",
2562                     "terms": "automat,prodejní automat,nápoj,nápoje,pití,plechovky,lahve,limonáda,kafe,káva,pivo"
2563                 },
2564                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2565                     "name": "Automat na pytlíky na exkrementy",
2566                     "terms": "automat,prodejní automat,pytlík,pes,psí exkrementy,psí hovna,exkrement,hovno,hovínko"
2567                 },
2568                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2569                     "name": "Automat na noviny"
2570                 },
2571                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2572                     "name": "Automat na noviny",
2573                     "terms": "automat,prodejní automat,noviny,časopisy"
2574                 },
2575                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2576                     "name": "Automat na výdej/uložení balíků",
2577                     "terms": "automat,balíkomat,pošta,balík,balíček"
2578                 },
2579                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2580                     "name": "Parkovací automat",
2581                     "terms": "automat,prodejní automat,parkování,parking"
2582                 },
2583                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2584                     "name": "Automat na jízdenky",
2585                     "terms": "automat,prodejní automat,jízdenky,lístky,jízdenka,lístek,MHD,metro,vlak,tramvaj,šalina,autobus,trolejbus"
2586                 },
2587                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2588                     "name": "Automat na drobné občerstvení",
2589                     "terms": "automat,prodejní automat,spirálový automat,jídlo,potraviny,sušenky,bagety"
2590                 },
2591                 "amenity/veterinary": {
2592                     "name": "Veterina",
2593                     "terms": "veterina,veterinář,zvíře"
2594                 },
2595                 "amenity/waste_basket": {
2596                     "name": "Odpadkový koš",
2597                     "terms": "popelnice,kontejner,odpadkový koš,odpadky"
2598                 },
2599                 "amenity/waste_disposal": {
2600                     "name": "Kontejner na směsný odpad",
2601                     "terms": "kontejner,popelnice,odpad,odpadky"
2602                 },
2603                 "amenity/waste_transfer_station": {
2604                     "name": "Překládací stanice odpadu",
2605                     "terms": "skládka,odpad,recyklace,smetí,šrot,odpadky"
2606                 },
2607                 "amenity/water_point": {
2608                     "name": "Pitná voda pro karavany",
2609                     "terms": "pitná voda,karavan,obytný vůz"
2610                 },
2611                 "amenity/watering_place": {
2612                     "name": "Napajedlo pro zvířata",
2613                     "terms": "Napajedlo pro zvířata"
2614                 },
2615                 "area": {
2616                     "name": "Plocha",
2617                     "terms": "území,oblast,plocha,prostor"
2618                 },
2619                 "area/highway": {
2620                     "name": "Plocha silnice",
2621                     "terms": "plocha silnice,povrch silnice,plocha cesty,povrch cesty"
2622                 },
2623                 "barrier": {
2624                     "name": "Zábrana",
2625                     "terms": "zábrana,ohrada,bariéra"
2626                 },
2627                 "barrier/block": {
2628                     "name": "Masivní blok",
2629                     "terms": "betonový blok,beton,zátaras,překážka"
2630                 },
2631                 "barrier/bollard": {
2632                     "name": "Sloupek",
2633                     "terms": "patník,sloupek"
2634                 },
2635                 "barrier/border_control": {
2636                     "name": "Hraniční kontrola",
2637                     "terms": "Hraniční kontrola"
2638                 },
2639                 "barrier/cattle_grid": {
2640                     "name": "Přejezdový rošt",
2641                     "terms": "Mříž proti pohybu dobytka,mříž,příkop,krávy"
2642                 },
2643                 "barrier/city_wall": {
2644                     "name": "Hradby",
2645                     "terms": "hradby"
2646                 },
2647                 "barrier/cycle_barrier": {
2648                     "name": "Zábrana proti kolům",
2649                     "terms": "zábrana pro cyklisty"
2650                 },
2651                 "barrier/ditch": {
2652                     "name": "Příkop",
2653                     "terms": "příkop,zákop"
2654                 },
2655                 "barrier/entrance": {
2656                     "name": "Vchod/východ"
2657                 },
2658                 "barrier/fence": {
2659                     "name": "Plot",
2660                     "terms": "plot,oplocení"
2661                 },
2662                 "barrier/gate": {
2663                     "name": "Brána",
2664                     "terms": "brána"
2665                 },
2666                 "barrier/hedge": {
2667                     "name": "Živý plot",
2668                     "terms": "živý plot,keříky,křoví,okrasný plot"
2669                 },
2670                 "barrier/kissing_gate": {
2671                     "name": "Turniket",
2672                     "terms": "Zábrana pro dobytek,krávy"
2673                 },
2674                 "barrier/lift_gate": {
2675                     "name": "Závora",
2676                     "terms": "závora"
2677                 },
2678                 "barrier/retaining_wall": {
2679                     "name": "Opěrná zeď",
2680                     "terms": "opěrná zeď"
2681                 },
2682                 "barrier/stile": {
2683                     "name": "Schůdky přes ohradu",
2684                     "terms": "schůdky,žebřík"
2685                 },
2686                 "barrier/toll_booth": {
2687                     "name": "Mýtná brána",
2688                     "terms": "budka pro výběr mýta,mýtnice,výběr mýta,mýto,myto,poplatek,vstupné,kasa,pokladna"
2689                 },
2690                 "barrier/wall": {
2691                     "name": "Zeď",
2692                     "terms": "zděný plot, zeď"
2693                 },
2694                 "boundary/administrative": {
2695                     "name": "Administrativní hranice",
2696                     "terms": "administrativní hranice,stát,kraj,okres"
2697                 },
2698                 "building": {
2699                     "name": "Budova",
2700                     "terms": "budova"
2701                 },
2702                 "building/apartments": {
2703                     "name": "Bytový dům",
2704                     "terms": "bytovka,bytový dům,obytná budova,panelák,věžák,barák,činžák,činžovní dům"
2705                 },
2706                 "building/barn": {
2707                     "name": "Stodola",
2708                     "terms": "stodola,seník,sýpka"
2709                 },
2710                 "building/bunker": {
2711                     "name": "Bunkr"
2712                 },
2713                 "building/cabin": {
2714                     "name": "Dřevěná stavba",
2715                     "terms": "chata,chalupa,srub,roubenka,chatrč,roubená stavba,dřevěná stavba"
2716                 },
2717                 "building/cathedral": {
2718                     "name": "Budova katedrály",
2719                     "terms": "katedrála,kostel,diecéze,biskup"
2720                 },
2721                 "building/chapel": {
2722                     "name": "Budova kaple",
2723                     "terms": "kaple,kaplička,modlitebna,kostel"
2724                 },
2725                 "building/church": {
2726                     "name": "Budova kostela",
2727                     "terms": "kostel,chrám,kostelík,katedrála"
2728                 },
2729                 "building/college": {
2730                     "name": "Budova vyšší odborné školy/college",
2731                     "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
2732                 },
2733                 "building/commercial": {
2734                     "name": "Obchodní budova",
2735                     "terms": "obchody,firmy,firma,prodej,podnik,podniky,kanceláře"
2736                 },
2737                 "building/construction": {
2738                     "name": "Budova ve výstavbě",
2739                     "terms": "stavba,výstavba,konstrukce"
2740                 },
2741                 "building/detached": {
2742                     "name": "Samostatný rodinný dům",
2743                     "terms": "rodinný dům,rodinný domek,vila,bungalov"
2744                 },
2745                 "building/dormitory": {
2746                     "name": "Kolej / internát",
2747                     "terms": "kolej,koleje,studentská kolej,studentské koleje,vysokoškolská kolej,vysokoškolské koleje,internát,ubytovna,domov mládeže"
2748                 },
2749                 "building/entrance": {
2750                     "name": "Vchod/východ (zastaralý tag)"
2751                 },
2752                 "building/garage": {
2753                     "name": "Garáž",
2754                     "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
2755                 },
2756                 "building/garages": {
2757                     "name": "Budova garáží",
2758                     "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
2759                 },
2760                 "building/greenhouse": {
2761                     "name": "Skleník",
2762                     "terms": "skleník,fóliovník,pařeniště"
2763                 },
2764                 "building/hospital": {
2765                     "name": "Budova nemocnice",
2766                     "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
2767                 },
2768                 "building/hotel": {
2769                     "name": "Budova hotelu",
2770                     "terms": "hotel,ubytování,motel,penzion,hostel"
2771                 },
2772                 "building/house": {
2773                     "name": "Rodinný dům",
2774                     "terms": "dům,rodinný dům,řadový dům,domek"
2775                 },
2776                 "building/hut": {
2777                     "name": "Chatička",
2778                     "terms": "chatička,chatka,chata,bouda,dřevěnice,kůlna,dřevník"
2779                 },
2780                 "building/industrial": {
2781                     "name": "Průmyslová budova",
2782                     "terms": "průmyslová budova,industriální,výroba"
2783                 },
2784                 "building/kindergarten": {
2785                     "name": "Budova školky/jeslí",
2786                     "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní,mateřská školka"
2787                 },
2788                 "building/public": {
2789                     "name": "Veřejná budova",
2790                     "terms": "veřejná budova,státní budova,federální budova,radnice,policie,soud"
2791                 },
2792                 "building/residential": {
2793                     "name": "Obytná budova",
2794                     "terms": "obytná budova,ubytování,bývání,byt"
2795                 },
2796                 "building/retail": {
2797                     "name": "Budova s obchody",
2798                     "terms": "obchod,obchody,obchodní dům,obchodní budova,obchodní centrum,nákupní centrum,shop,shopping"
2799                 },
2800                 "building/roof": {
2801                     "name": "Střecha",
2802                     "terms": "střecha,přístřešek,čekárna,pumpa,benzinka,benzínka"
2803                 },
2804                 "building/school": {
2805                     "name": "Budova školy",
2806                     "terms": "škola,základní škola,střední škola,obecná škola,gymnázium,gymnasium,střední odborná škola,učiliště,odborné učiliště,střední odborné učiliště,školní,školský"
2807                 },
2808                 "building/semidetached_house": {
2809                     "name": "Polovina dvojdomku",
2810                     "terms": "dvojdomek,půldomek,dvojdům,půldům,polovina"
2811                 },
2812                 "building/shed": {
2813                     "name": "Kůlna",
2814                     "terms": "kůlna,bouda,přístřešek,kolna,šupna,šopa"
2815                 },
2816                 "building/stable": {
2817                     "name": "Stáj",
2818                     "terms": "stáj,konírna,hřebčín,hříbárna,maštal,chlév,chlív,chlívek,vepřín,kravín,ovčín,drůbežárna,teletín"
2819                 },
2820                 "building/static_caravan": {
2821                     "name": "Karavan nastálo",
2822                     "terms": "karavan,přívěs,obytný přívěs,obytný vůz,maringotka,obytná buňka,kontejner"
2823                 },
2824                 "building/terrace": {
2825                     "name": "Řada řadových domů",
2826                     "terms": "řadový dům,řadové domy,řadovka,řadovky"
2827                 },
2828                 "building/train_station": {
2829                     "name": "Železniční stanice"
2830                 },
2831                 "building/university": {
2832                     "name": "Budova vysoké školy",
2833                     "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vysoké učení"
2834                 },
2835                 "building/warehouse": {
2836                     "name": "Skladiště",
2837                     "terms": "skladiště,sklad,překladiště,hala,silo,repozitář"
2838                 },
2839                 "camp_site/camp_pitch": {
2840                     "name": "Stanoviště v kempu",
2841                     "terms": "stan,karavan,karavany"
2842                 },
2843                 "club": {
2844                     "name": "Klub",
2845                     "terms": "sociální"
2846                 },
2847                 "craft": {
2848                     "name": "Řemeslník",
2849                     "terms": "řemeslník,řemeslo,ruční výroba"
2850                 },
2851                 "craft/basket_maker": {
2852                     "name": "Košíkář",
2853                     "terms": "košíkář,košíkářství,proutěný,pletení"
2854                 },
2855                 "craft/beekeeper": {
2856                     "name": "Včelař",
2857                     "terms": "včelař,včely,úl,med,prodej medu,včelařství"
2858                 },
2859                 "craft/blacksmith": {
2860                     "name": "Kovář",
2861                     "terms": "kovář,kovářství"
2862                 },
2863                 "craft/boatbuilder": {
2864                     "name": "Loďař",
2865                     "terms": "loďařství,loďař,stavba lodí,stavba člunů"
2866                 },
2867                 "craft/bookbinder": {
2868                     "name": "Knihař",
2869                     "terms": "knihařství,knihař,vazba knih,vazač,vazačství"
2870                 },
2871                 "craft/brewery": {
2872                     "name": "Pivovar",
2873                     "terms": "pivovar,pivo,minipivovar"
2874                 },
2875                 "craft/carpenter": {
2876                     "name": "Tesař",
2877                     "terms": "tesařství,tesař,dřevo"
2878                 },
2879                 "craft/carpet_layer": {
2880                     "name": "Pokladač koberců",
2881                     "terms": "pokladač koberců,pokladačství koberců,koberce"
2882                 },
2883                 "craft/caterer": {
2884                     "name": "Catering",
2885                     "terms": "catering,dodavatel občerstvení,dodavatelství občerstvení"
2886                 },
2887                 "craft/clockmaker": {
2888                     "name": "Hodinář (ne hodinky)",
2889                     "terms": "hodinářství,hodinář,hodiny"
2890                 },
2891                 "craft/confectionery": {
2892                     "name": "Cukrář",
2893                     "terms": "cukrář,cukrářství,cukrárna,sladkost,dort"
2894                 },
2895                 "craft/dressmaker": {
2896                     "name": "Švadlena",
2897                     "terms": "švadlena,krejčí,krejčová,šaty,dámská krejčová"
2898                 },
2899                 "craft/electrician": {
2900                     "name": "Elektrikář",
2901                     "terms": "elektrikář,elektrikářství"
2902                 },
2903                 "craft/electronics_repair": {
2904                     "name": "Opravna elektroniky",
2905                     "terms": "Opravy elektroniky,Opravna elektroniky"
2906                 },
2907                 "craft/gardener": {
2908                     "name": "Zahradník",
2909                     "terms": "zahradník,zahradnictví,zahradní architekt"
2910                 },
2911                 "craft/glaziery": {
2912                     "name": "Práce se sklem",
2913                     "terms": "sklenář,sklenářství,sklo,práce se sklem"
2914                 },
2915                 "craft/handicraft": {
2916                     "name": "Řemeslník",
2917                     "terms": "řemeslník,řemeslo,řemeslná výroba,ruční výroba,rukodělný,rukodělná"
2918                 },
2919                 "craft/hvac": {
2920                     "name": "Topenář, vzduchotechnik",
2921                     "terms": "topenář,topení,klimatizace,vzduchotechnika"
2922                 },
2923                 "craft/insulator": {
2924                     "name": "Firma na izolace",
2925                     "terms": "zateplování,zateplení,izolace"
2926                 },
2927                 "craft/jeweler": {
2928                     "name": "Klenotník"
2929                 },
2930                 "craft/key_cutter": {
2931                     "name": "Výroba klíčů",
2932                     "terms": "klíče,klíčník,výroba klíčů,zámečník,zámečnictví"
2933                 },
2934                 "craft/locksmith": {
2935                     "name": "Zámečník"
2936                 },
2937                 "craft/metal_construction": {
2938                     "name": "Kovovýroba",
2939                     "terms": "kovovýroba,výroba z kovu,práce s kovem"
2940                 },
2941                 "craft/optician": {
2942                     "name": "Optika"
2943                 },
2944                 "craft/painter": {
2945                     "name": "Malíř",
2946                     "terms": "malíř,malířství"
2947                 },
2948                 "craft/photographer": {
2949                     "name": "Fotograf",
2950                     "terms": "fotograf,fotografie,ateliér"
2951                 },
2952                 "craft/photographic_laboratory": {
2953                     "name": "Fotografická laboratoř",
2954                     "terms": "fotografická laboratoř,laboratoř,fotolaboratoř,fotografická dílna,temná komora,tisk fotografií"
2955                 },
2956                 "craft/plasterer": {
2957                     "name": "Štukatér",
2958                     "terms": "štukatér,štukatérství,štuky"
2959                 },
2960                 "craft/plumber": {
2961                     "name": "Instalatér",
2962                     "terms": "instalatér,instalatérství,vodoinstalatér"
2963                 },
2964                 "craft/pottery": {
2965                     "name": "Hrnčíř",
2966                     "terms": "hrnčíř,hrnčířství,keramika"
2967                 },
2968                 "craft/rigger": {
2969                     "name": "Výroba takeláže",
2970                     "terms": "výroba takeláže,takeláž,plachtoví,ráhnoví,lanoví,stěžně"
2971                 },
2972                 "craft/roofer": {
2973                     "name": "Pokrývač",
2974                     "terms": "pokrývač,pokrývačství"
2975                 },
2976                 "craft/saddler": {
2977                     "name": "Sedlář",
2978                     "terms": "sedlář,sedlářství"
2979                 },
2980                 "craft/sailmaker": {
2981                     "name": "Výroba plachet",
2982                     "terms": "plachty,plachtář,výroba plachet"
2983                 },
2984                 "craft/sawmill": {
2985                     "name": "Pila",
2986                     "terms": "pila,pilař,dřevař,dřevařský,pilařský"
2987                 },
2988                 "craft/scaffolder": {
2989                     "name": "Lešenář",
2990                     "terms": "lešenář,lešenářství,lešení"
2991                 },
2992                 "craft/sculpter": {
2993                     "name": "Sochař",
2994                     "terms": "sochař,sochařství,socha"
2995                 },
2996                 "craft/shoemaker": {
2997                     "name": "Švec",
2998                     "terms": "švec,ševcovství,obuvník,obuvnictví"
2999                 },
3000                 "craft/stonemason": {
3001                     "name": "Kameník",
3002                     "terms": "kameník,kamenictví"
3003                 },
3004                 "craft/sweep": {
3005                     "name": "Kominík",
3006                     "terms": "kominík,kominictví"
3007                 },
3008                 "craft/tailor": {
3009                     "name": "Krejčí"
3010                 },
3011                 "craft/tiler": {
3012                     "name": "Obkladač",
3013                     "terms": "obkladač,obkladačství,pokladač,pokladačství,dlaždič,dlaždičství"
3014                 },
3015                 "craft/tinsmith": {
3016                     "name": "Klempíř",
3017                     "terms": "klempíř,klempířství,plech"
3018                 },
3019                 "craft/upholsterer": {
3020                     "name": "Čalouník",
3021                     "terms": "čalouník,čalounictví"
3022                 },
3023                 "craft/watchmaker": {
3024                     "name": "Hodinář",
3025                     "terms": "hodinářství,hodinky"
3026                 },
3027                 "craft/window_construction": {
3028                     "name": "Výroba oken",
3029                     "terms": "sklenář,sklenářství,výroba oken,okenářství"
3030                 },
3031                 "craft/winery": {
3032                     "name": "Vinař",
3033                     "terms": "vinař,vinařství,víno"
3034                 },
3035                 "embankment": {
3036                     "name": "Násyp",
3037                     "terms": "násyp,násep,hráz,bariéra"
3038                 },
3039                 "emergency/ambulance_station": {
3040                     "name": "Stanice záchranné služby",
3041                     "terms": "ambulance,pohotovost,zdravotní pohotovost,pohotovostní stanice,záchranná služba,služba"
3042                 },
3043                 "emergency/defibrillator": {
3044                     "name": "Defibrilátor",
3045                     "terms": "defibrilátor,AED,resuscitace"
3046                 },
3047                 "emergency/designated": {
3048                     "name": "Vyhrazeno pro záchranná vozidla"
3049                 },
3050                 "emergency/destination": {
3051                     "name": "Vjezd záchranným vozidlům jen do místa"
3052                 },
3053                 "emergency/fire_hydrant": {
3054                     "name": "Požární hydrant",
3055                     "terms": "požární hydrant, hasičský hydrant, pumpa"
3056                 },
3057                 "emergency/no": {
3058                     "name": "Vjezd záchranných vozidel zakázán"
3059                 },
3060                 "emergency/official": {
3061                     "name": "Vjezd záchranných vozidel oficiálně povolen"
3062                 },
3063                 "emergency/phone": {
3064                     "name": "Tísňový telefon",
3065                     "terms": "nouzový telefon,SOS,tísňová linka"
3066                 },
3067                 "emergency/private": {
3068                     "name": "Vjezd záchranným vozidlům jen s povolením"
3069                 },
3070                 "emergency/yes": {
3071                     "name": "Vjezd záchranných vozidel povolen"
3072                 },
3073                 "entrance": {
3074                     "name": "Vchod/východ",
3075                     "terms": "vchod,východ,vjezd,výjezd,vlez,výlez,vstup"
3076                 },
3077                 "footway/crossing": {
3078                     "name": "Přechod pro chodce",
3079                     "terms": "přechod pro chodce,zebra,přechod,přechod pro pěší"
3080                 },
3081                 "footway/crosswalk": {
3082                     "name": "Přechod pro chodce typu zebra",
3083                     "terms": "přechod pro chodce,zebra,přechod,přechod pro pěší"
3084                 },
3085                 "footway/sidewalk": {
3086                     "name": "Chodník po straně silnice",
3087                     "terms": "chodník,obrubník"
3088                 },
3089                 "ford": {
3090                     "name": "Brod",
3091                     "terms": "brod,přejezd vody,ford"
3092                 },
3093                 "golf/bunker": {
3094                     "name": "Pískový bunker",
3095                     "terms": "pískový bunker,písková překážka,písečná překážka,bunker,hazard"
3096                 },
3097                 "golf/fairway": {
3098                     "name": "Fairway",
3099                     "terms": "fairway,nízká tráva"
3100                 },
3101                 "golf/green": {
3102                     "name": "Jamkoviště",
3103                     "terms": "jamkoviště,green"
3104                 },
3105                 "golf/hole": {
3106                     "name": "Dráha do jamky",
3107                     "terms": "jamka,dráha od odpaliště,dráha do jamkoviště,dráha"
3108                 },
3109                 "golf/lateral_water_hazard_area": {
3110                     "name": "Podélná vodní překážka",
3111                     "terms": "voda,podélná voda,podélná překážka,červená voda"
3112                 },
3113                 "golf/lateral_water_hazard_line": {
3114                     "name": "Podélná vodní překážka",
3115                     "terms": "voda,podélná voda,podélná překážka,červená voda"
3116                 },
3117                 "golf/rough": {
3118                     "name": "Rough",
3119                     "terms": "rough,vysoká tráva"
3120                 },
3121                 "golf/tee": {
3122                     "name": "Odpaliště",
3123                     "terms": "odpaliště,tee,týčko,tee box"
3124                 },
3125                 "golf/water_hazard_area": {
3126                     "name": "Vodní překážka",
3127                     "terms": "voda,příčná voda,příčná překážka,žlutá voda"
3128                 },
3129                 "golf/water_hazard_line": {
3130                     "name": "Vodní překážka",
3131                     "terms": "voda,příčná voda,příčná překážka,žlutá voda"
3132                 },
3133                 "healthcare/blood_donation": {
3134                     "name": "Odběr krve",
3135                     "terms": "odběr krve,darování krve,transfúze,transfúzní stanice"
3136                 },
3137                 "highway": {
3138                     "name": "Pozemní komunikace"
3139                 },
3140                 "highway/bridleway": {
3141                     "name": "Jezdecká stezka",
3142                     "terms": "jezdecká stezka,jezdecká trasa,stezka pro jezdce,stezka pro koně,koňská stezka"
3143                 },
3144                 "highway/bus_stop": {
3145                     "name": "Autobusová zastávka",
3146                     "terms": "zastávka autobusu"
3147                 },
3148                 "highway/corridor": {
3149                     "name": "Chodba",
3150                     "terms": "chodba,koridor"
3151                 },
3152                 "highway/crossing": {
3153                     "name": "Bod&n