Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Liridon
8 # Author: Macofe
9 # Author: Mdupont
10 # Author: MicroBoy
11 # Author: Mikullovci11
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Ruila
14 # Author: Sidorela.uku
15 # Author: Techlik
16 # Author: Vinie007
17 # Author: 아라
18 ---
19 sq:
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
23   activerecord:
24     models:
25       acl: Qasja në listën e kontrollit
26       changeset: Vargu i ndryshimeve
27       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
28       country: Vendi
29       diary_comment: Koment ditari
30       diary_entry: Shënim ditari
31       friend: Mik
32       language: Gjuha
33       message: Mesazh
34       node: Nyjë
35       node_tag: Etiketë nyje
36       notifier: Lajmëruesi
37       old_node: Nyjë e vjetër
38       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
39       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
40       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
41       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
42       old_way: Rrugë e vjetër
43       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
44       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
45       relation: Lidhje
46       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
47       relation_tag: Etiketë lidhjeje
48       session: Seancë
49       trace: Gjurmë
50       tracepoint: Pika e gjurmës
51       tracetag: Etiketa e gjurmës
52       user: Përdoruesi
53       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
54       user_token: Shenja e përdoruesit
55       way: Rruga
56       way_node: Nyjë rruge
57       way_tag: Etiketë rruge
58     attributes:
59       diary_comment:
60         body: Trupi i mesazhit
61       diary_entry:
62         user: Përdoruesi
63         title: Titulli
64         latitude: Gjerësia gjeografike
65         longitude: Gjatësia gjeografike
66         language: Gjuha
67       friend:
68         user: Përdoruesi
69         friend: Mik
70       trace:
71         user: Përdoruesi
72         visible: I dukshëm
73         name: Emri
74         size: Madhësia
75         latitude: Gjerësia gjeografike
76         longitude: Gjatësia gjeografike
77         public: Publik
78         description: Përshkrimi
79       message:
80         sender: Dërguesi
81         title: Titulli
82         body: Trupi i mesazhit
83         recipient: Marrësi
84       user:
85         email: Emaili
86         active: Aktiv
87         display_name: Emër i dukshëm
88         description: Përshkrimi
89         languages: Gjuhët
90         pass_crypt: Fjalëkalimi
91   printable_name:
92     with_version: '%{id}, v%{version}'
93   editor:
94     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
95     potlatch:
96       name: Potlatch 1
97       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
98     id:
99       name: iD
100       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
101     potlatch2:
102       name: Potlatch 2
103       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
104     remote:
105       name: Kontrollë nga larg
106       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
107   browse:
108     created: Krijuar
109     closed: Mbyllur
110     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
111     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
112     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
116     version: Versioni
117     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
118     anonymous: Anonim
119     no_comment: (nuk ka koment)
120     part_of: Pjesë e
121     download_xml: Shkarko në XML
122     view_history: Shiko historikun
123     view_details: Shiko detajet
124     location: Vendndodhja
125     changeset:
126       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
127       belongs_to: Autor
128       node: Nyjet (%{count})
129       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
130       way: Mënyrat (%{count})
131       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
132       relation: Marrëdhëniet (%{count})
133       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
134       comment: Komentet (%{count})
135       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
136         më parë</abbr>
137       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
138       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
139       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
140       feed:
141         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
142         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
143       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
144       discussion: Diskutim
145     node:
146       title: 'Nyja: %{name}'
147       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
148     way:
149       title: 'Drejtimi: %{name}'
150       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
151       nodes: Nyjet
152       also_part_of:
153         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
154         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
155     relation:
156       title: 'Lidhja: %{name}'
157       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
158       members: Anëtarët
159     relation_member:
160       entry: '%{type} %{name}'
161       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
162       type:
163         node: Nyje
164         way: Rruga
165         relation: Lidhja
166     containing_relation:
167       entry: Lidhja %{relation_name}
168       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
169     not_found:
170       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
171       type:
172         node: nyjë
173         way: rrugë
174         relation: lidhje
175         changeset: grupi i ndryshimeve
176         note: shënim
177     timeout:
178       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
179         tu tërhequr.
180       type:
181         node: nyjë
182         way: rrugë
183         relation: lidhje
184         changeset: grupi i ndryshimeve
185         note: shënim
186     redacted:
187       redaction: Redaktimi %{id}
188       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
189         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
190       type:
191         node: nyjë
192         way: rrugë
193         relation: lidhje
194     start_rjs:
195       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
196         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
197         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
198       load_data: Ngarko të dhënat
199       loading: Duke ngarkuar...
200     tag_details:
201       tags: Etiketat
202       wiki_link:
203         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
204         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
205       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
206       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
207       telephone_link: Thirr %{phone_number}
208     note:
209       title: 'Shënim: %{id}'
210       new_note: Shënim i ri
211       description: Përshkrimi
212       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
213       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
214       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
215       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
216       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
217         më parë</abbr>
218       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
219         parë</abbr>
220       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
221         më parë</abbr>
222       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
223       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         më parë</abbr>
225       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
226         më parë</abbr>
227       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
228         më parë</abbr>
229       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
230     query:
231       title: Tiparet e pyetsorit
232       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
233       nearby: Tiparet në afërsi
234       enclosing: Tipare të bashkangjitura
235   changeset:
236     changeset_paging_nav:
237       showing_page: Faqe %{page}
238       next: Vazhdo »
239       previous: « Mëparshëm
240     changeset:
241       anonymous: Anonim
242       no_edits: (nuk ka redaktime)
243       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
244     changesets:
245       id: ID
246       saved_at: Të ruajtura në
247       user: Përdoruesi
248       comment: Koment
249       area: Zona
250     list:
251       title: Grupi i ndryshimeve
252       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
253       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
254       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
255       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
256       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
257       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
258       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
259       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
260       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
261       load_more: Ngarko më shumë
262     timeout:
263       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
264         për tu shkarkuar.
265     rss:
266       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
267       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
268       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
269       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
270       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
271       full: Diskutimi i plotë
272   diary_entry:
273     new:
274       title: Shënim i ri në ditar
275       publish_button: Publiko
276     list:
277       title: Ditarët e përdoruesve
278       title_friends: Ditarë të miqve
279       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
280       user_title: Ditari i %{user}
281       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
282       new: Shënim i ri në ditar
283       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
284       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
285       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
286       older_entries: Shënimet e vjetra
287       newer_entries: Shënimet e fundit
288     edit:
289       title: Redakto shënimin në ditar
290       subject: 'Titulli:'
291       body: 'Trupi i mesazhit:'
292       language: 'Gjuha:'
293       location: 'Lokacioni:'
294       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
295       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
296       use_map_link: përdor hartën
297       save_button: Ruaj
298       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
299     view:
300       title: Ditari i %{user} | %{title}
301       user_title: Ditari i %{user}
302       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
303       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
304       login: Identifikohu
305       save_button: Ruaj
306     no_such_entry:
307       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
308       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
309       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
310         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
311     diary_entry:
312       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
313       comment_link: Komento në këtë shënim
314       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
315       comment_count:
316         zero: Nuk ka komente
317         one: '%{count} koment'
318         other: '%{count} komente'
319       edit_link: Redakto këtë shënim
320       hide_link: Fshih këtë shënim
321       confirm: Konfirmo
322     diary_comment:
323       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
324       hide_link: Fshih këtë koment
325       confirm: Konfirmo
326     location:
327       location: 'Lokacioni:'
328       view: Shfaq
329       edit: Redakto
330     feed:
331       user:
332         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
333         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
334       language:
335         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
336         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
337           %{language_name}
338       all:
339         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
340         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
341     comments:
342       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
343       post: Posto
344       when: Kur
345       comment: Komenti
346       ago: '%{ago} më parë'
347       newer_comments: Komentet më të fundit
348       older_comments: Komentet e vjetra
349   export:
350     title: Eksporto
351     start:
352       area_to_export: Zona për tu eksportuar
353       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
354       format_to_export: Formati per eksportim
355       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
356       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
357       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
358       licence: Licensa
359       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
360         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
361       too_large:
362         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
363           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
364         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
365           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
366           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
367         planet:
368           title: Planet OSM
369           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
370             të OpenStreetMap
371         overpass:
372           title: API mbikalues
373           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
374             të OpenStreetMap
375         geofabrik:
376           title: Shkarkimet nga Geofabrik
377           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
378             dhe qyteteve të përzgjedhura
379         metro:
380           title: Metro Ekstrakte
381           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
382             tyre
383         other:
384           title: Burime të tjera
385           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
386       options: Opsionet
387       format: Formati
388       scale: Shkallë
389       max: max
390       image_size: Madhësia e imazhit
391       zoom: Zmadho
392       add_marker: Shto një shënues në hartë
393       latitude: 'Lat:'
394       longitude: 'Lon:'
395       output: Dalja
396       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
397       export_button: Eksporto
398   geocoder:
399     search:
400       title:
401         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
402         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
403         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
404           Postcode</a>
405         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
406         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
407           Nominatim</a>
408         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
409         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
410           Nominatim</a>
411         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
412     search_osm_nominatim:
413       prefix_format: '%{name}'
414       prefix:
415         aerialway:
416           cable_car: Teleferiku
417           chair_lift: Teleferik
418           drag_lift: Teleferik
419           gondola: Teleferik gondolë
420           station: Stacion teleferiku
421         aeroway:
422           aerodrome: Aeroport
423           apron: Platformë
424           gate: Portë
425           helipad: Helipad
426           runway: Pistë
427           taxiway: Rrugë taksie
428           terminal: Terminal
429         amenity:
430           animal_shelter: Strehim i kafshëve
431           arts_centre: Qendër arti
432           atm: Bankomat
433           bank: Bankë
434           bar: Bar
435           bbq: Zgarë
436           bench: Stol
437           bicycle_parking: Parkim biçikletash
438           bicycle_rental: Biçikleta me qera
439           biergarten: Birrari
440           boat_rental: Varka me qera
441           brothel: Shtëpi publike
442           bureau_de_change: Këmbim valute
443           bus_station: Stacion autobusi
444           cafe: Kafe
445           car_rental: Makina me qera
446           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
447           car_wash: Autolarje
448           casino: Kazino
449           charging_station: Stacion mbushës
450           childcare: Kujdesi për fëmijët
451           cinema: Kinema
452           clinic: Klinikë
453           clock: Orë
454           college: Kolegj
455           community_centre: Qendër komunitare
456           courthouse: Gjykatë
457           crematorium: Krematorium
458           dentist: Dentist
459           doctors: Mjekët
460           dormitory: Konvikt
461           drinking_water: Ujë i pijshëm
462           driving_school: Autoshkollë
463           embassy: Ambasadë
464           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
465           fast_food: Ushqim i shpejtë
466           ferry_terminal: Terminal i trageteve
467           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
468           fire_station: Zjarrëfiksat
469           food_court: Kënd ushqimi
470           fountain: Shatërvan
471           fuel: Stacion karburanti
472           gambling: Kumar
473           grave_yard: Varrezë
474           gym: Qendër fitnesi / Palestër
475           health_centre: Qendër shëndetsore
476           hospital: Spital
477           hunting_stand: Vend gjuetie
478           ice_cream: Akullore
479           kindergarten: Kopësht fëmijësh
480           library: Bibliotekë
481           market: Market
482           marketplace: Treg
483           monastery: Manastir
484           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
485           nightclub: Klub nate
486           nursery: Çerdhe
487           nursing_home: Çerdhe
488           office: Zyrë
489           parking: Vendparkim
490           parking_entrance: Hyrje parkimi
491           pharmacy: Barnatore
492           place_of_worship: Vend kulti
493           police: Policia
494           post_box: Kuti postare
495           post_office: Zyrë postare
496           preschool: Cikël para-shkollor
497           prison: Burg
498           pub: Pub
499           public_building: Ndërtesë publike
500           reception_area: Zonë e pritjes
501           recycling: Pikë riciklimi
502           restaurant: Restorant
503           retirement_home: Shtëpi pleqësh
504           sauna: Saunë
505           school: Shkollë
506           shelter: Strehë
507           shop: Dyqan
508           shower: Dush
509           social_centre: Qendrën sociale
510           social_club: Klub shoqëror
511           social_facility: Institucion social
512           studio: Studio
513           swimming_pool: Pishinë
514           taxi: Taksi
515           telephone: Telefon publik
516           theatre: Teatër
517           toilets: Banjë publike
518           townhall: Bashki
519           university: Universitet
520           vending_machine: Automat me monedha
521           veterinary: Kirurgji veterinare
522           village_hall: Bashkësi lokale
523           waste_basket: Kosh plehrash
524           waste_disposal: Deponi mbeturinash
525           youth_centre: Qendër rinore
526         boundary:
527           administrative: Kufi administrativ
528           census: Regjistrim kufitar
529           national_park: Park kombëtar
530           protected_area: Zonë e mbrojtur
531         bridge:
532           aqueduct: Ujësjellës
533           suspension: Urë lëvizëse
534           swing: Urë rrotulluese
535           viaduct: Viadukt
536           "yes": Urë
537         building:
538           "yes": Ndërtesë
539         craft:
540           brewery: Birrari
541           carpenter: Marangoz
542           electrician: Elektricist
543           gardener: Kopshtar
544           painter: Piktor
545           photographer: Fotograf
546           plumber: Hidraulik
547           shoemaker: Këpuctar
548           tailor: Rrobaqepës
549           "yes": Dyqan zeje
550         emergency:
551           ambulance_station: Stacion ambulance
552           defibrillator: Defibrilator
553           landing_site: Vend për ulje emergjente
554           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
555         highway:
556           abandoned: Autostradë e braktisur
557           bridleway: Rrugë për kalërim
558           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
559           bus_stop: Stacion autobusi
560           construction: Autostradë në ndërtim
561           cycleway: Rrugë biçikletash
562           elevator: Ashensor
563           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
564           footway: Rrugë këmbësorësh
565           ford: Va
566           living_street: Rrugë për këmbësorë
567           milestone: Piketë
568           motorway: Autostradë
569           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
570           motorway_link: Autostradë
571           path: Shteg
572           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
573           platform: Platformë
574           primary: Rrugë primare
575           primary_link: Rrugë primare
576           proposed: Rrugë e propozuar
577           raceway: Pistë garash me veturë
578           residential: Rrugë banimi
579           rest_area: Zonë pushimi
580           road: Rrugë
581           secondary: Rrugë dytësore
582           secondary_link: Rrugë dytësore
583           service: Rrugë shërbimi
584           services: Shërbime autostrade
585           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
586           steps: Hapat
587           street_lamp: Llambë rruge
588           tertiary: Rrugë terciare
589           tertiary_link: Rrugë terciare
590           track: Gjurmë
591           traffic_signals: Shenja trafiku
592           trail: Shteg
593           trunk: Rrugë magjistrale
594           trunk_link: Rrugë magjistrale
595           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
596           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
597           "yes": Rrugë
598         historic:
599           archaeological_site: Vend arkeologjik
600           battlefield: Fushëbetejë
601           boundary_stone: Gur kufiri
602           building: Ndërtesë historike
603           bunker: Bunker
604           castle: Kala
605           church: Kishë
606           city_gate: Portë qyteti
607           citywalls: Mure qyteti
608           fort: Fortesë
609           heritage: Vend trashigimie
610           house: Shtëpi
611           icon: Ikonë
612           manor: Pronë e madhe
613           memorial: Memorial
614           mine: Minierë
615           monument: Monument
616           roman_road: Rrugë romake
617           ruins: Rrënoja
618           stone: Gur
619           tomb: Varr
620           tower: Kullë
621           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
622           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
623           wreck: Anije e mbytur
624         junction:
625           "yes": Kryqëzim
626         landuse:
627           allotments: Kopsht i vogël
628           basin: Pellg
629           brownfield: Deponi industriale
630           cemetery: Varreza
631           commercial: Zonë tregtare
632           conservation: Mbrojtje natyre
633           construction: Ndërtimtari
634           farm: Fermë
635           farmland: Tokë bujqësore
636           farmyard: Oborr ferme
637           forest: Pyll
638           garages: Garazha
639           grass: Bar
640           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
641           industrial: Zonë industriale
642           landfill: Deponi
643           meadow: Luadh
644           military: Zonë ushtarake
645           mine: Minierë
646           orchard: Pemishte
647           quarry: Gurore
648           railway: Hekurudhë
649           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
650           reservoir: Rezervuar
651           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
652           residential: Zonë e banuar
653           retail: Me pakicë
654           road: Zonë rruge
655           village_green: Fshat me gjelbrim
656           vineyard: Vreshtë
657           "yes": Përdorim toke
658         leisure:
659           beach_resort: Plazh
660           bird_hide: Kamuflim zogjësh
661           club: Klub
662           common: Tokë e përbashkët
663           dog_park: Park qenësh
664           fishing: Zonë peshkimi
665           fitness_centre: Qendër fitnesi
666           fitness_station: Saticion palestre
667           garden: Kopsht
668           golf_course: Fushë golfi
669           horse_riding: Kalërim
670           ice_rink: Vend patinazhi
671           marina: Sport porti (limani)
672           miniature_golf: Minigolf
673           nature_reserve: Rezervat natyror
674           park: Park
675           pitch: Terren sportiv
676           playground: Kënd lojërash
677           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
678           resort: Resort
679           sauna: Saunë
680           slipway: Rrëshqitëse
681           sports_centre: Qendër sportive
682           stadium: Stadium
683           swimming_pool: Pishinë
684           track: Pistë vrapimi
685           water_park: Park ujor
686           "yes": Kohë e lirë
687         man_made:
688           lighthouse: Fanar
689           pipeline: Tubacion
690           tower: Kullë
691           works: Fabrikë
692           "yes": I/e bërë nga njeriu
693         military:
694           airfield: Aeroport ushtarak
695           barracks: Kazerma
696           bunker: Bunker
697         mountain_pass:
698           "yes": Kalim malor
699         natural:
700           bay: Gji
701           beach: Plazh
702           cape: Kep
703           cave_entrance: Hyrje shpelle
704           cliff: Shkëmb
705           crater: Krater
706           dune: Dunë
707           fell: Kodrinë
708           fjord: Fjord (gji deti)
709           forest: Pyll
710           geyser: Gejzer
711           glacier: Akullnajë
712           grassland: Barishte
713           heath: Rrafshinë
714           hill: Kodër
715           island: Ishull
716           land: Vend
717           marsh: Kënetë
718           moor: Moçal
719           mud: Baltë
720           peak: Majë
721           point: Pikë
722           reef: Gumë
723           ridge: Vargmal
724           rock: Gur
725           saddle: Shalë
726           sand: Rërë
727           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
728           scrub: Zonë me shkurre
729           spring: Pranverë
730           stone: Gur
731           strait: Rrugicë (ngushticë)
732           tree: Pemë
733           valley: Luginë
734           volcano: Vullkan
735           water: Ujë
736           wetland: Ligatinë
737           wood: Mal
738         office:
739           accountant: Kontabilist
740           administrative: Administratë
741           architect: Arkitekt
742           company: Kompani
743           employment_agency: Agjensi punësimi
744           estate_agent: Agjent i patundshmërive
745           government: Ent qeveritar
746           insurance: Zyrë sigurimi
747           lawyer: Avokat
748           ngo: Zyra e OJQ
749           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
750           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
751           "yes": Zyrë
752         place:
753           allotments: Kopsht i vogël
754           block: Bllok
755           airport: Aeroport
756           city: Qytet
757           country: Vend
758           county: Vend
759           farm: Fermë
760           hamlet: Fshat i vogël
761           house: Shtëpi
762           houses: Shtëpi
763           island: Ishull
764           islet: Ishull
765           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
766           locality: Lokalitet
767           moor: Moçal
768           municipality: Komunë
769           neighbourhood: Lagje
770           postcode: Kodi postar
771           region: Regjion
772           sea: Det
773           state: Shtet
774           subdivision: Nënndarje
775           suburb: Periferi
776           town: Qytezë
777           unincorporated_area: Zone e lirë
778           village: Fshat
779           "yes": Vend
780         railway:
781           abandoned: Hekurudhë e braktisur
782           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
783           disused: Hekurudhë e braktisur
784           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
785           funicular: Linjë teleferiku
786           halt: Stacion hekerudhor
787           historic_station: Stacion hekurudhor historik
788           junction: Nyje hekurudhore
789           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
790           light_rail: Hekurudhë e lehtë
791           miniature: Hekurudhë në miniaturë
792           monorail: Hekurudhë me një shinë
793           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
794           platform: Platformë hekurudhore
795           preserved: Hekurudhë muze
796           proposed: Hekurudhë e planifikuar
797           spur: Hekurudhë
798           station: Stacion hekurudhor
799           stop: Stacion hekurudhor
800           subway: Metro
801           subway_entrance: Hyrje metroje
802           switch: Pika hekurudhore
803         shop:
804           antiques: Antike
805           bakery: Furrë buke
806           beauty: Sallon bukurie
807           beverages: Dyqan pijesh
808           butcher: Mishtore
809           car: Sallon automobilash
810           car_parts: Autopjesë
811           car_repair: Autoservis
812           carpet: Dyqan qilimash
813           chemist: Drogeri
814           clothes: Dyqani rrobash
815           computer: Dyqan kompjuterësh
816           cosmetics: Dyqan kozmetike
817           department_store: Shtëpi mallrash
818           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
819           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
820           dry_cleaning: Pastrim kimik
821           electronics: Dyqan elektronike
822           estate_agent: Agjent i patundshmërive
823           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
824           fish: Dyqan peshku
825           florist: Luleshitës
826           food: Ushqimore
827           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
828           furniture: Mobilieri
829           gallery: Galeri
830           garden_centre: Qendër kopshti
831           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
832           gift: Dyqan dhuratash
833           greengrocer: Shitës frutash
834           grocery: Dyqan ushqimor
835           hairdresser: Floktar
836           hardware: Hekrari
837           hifi: Hi-Fi
838           insurance: Zyre sigurimi
839           jewelry: Dyqan bizhuterie
840           kiosk: Kiosk
841           laundry: Lavanderi
842           mall: Qendër tregtare
843           market: Treg
844           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
845           motorcycle: Dyqan motoçikletash
846           music: Dyqan i veglave muzikore
847           optician: Optikë
848           pharmacy: Barnatore
849           photo: Fotograf
850           salon: Sallon
851           supermarket: Supermarket
852           tailor: Rrobaqepës
853           toys: Dyqan lodrash
854           "yes": Dyqan
855         tourism:
856           apartment: Apartament
857           artwork: Vepër artistike
858           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
859           cabin: Kabinë
860           camp_site: Vend për kampim
861           gallery: Galeri
862           hostel: Bujtinë
863           hotel: Hotel
864           information: Informacion
865           motel: Motel
866           museum: Muze
867           picnic_site: Vend për piknik
868           zoo: Kopsht zoologjik
869         tunnel:
870           "yes": Tunel
871         waterway:
872           canal: Kanal
873           dam: Digë
874           derelict_canal: Kanal i braktisur
875           ditch: Hendek i thellë
876           drain: Drenazhim
877           mooring: Ankorim
878           river: Lum
879           stream: Rrjedhë
880           wadi: Përrua
881           waterfall: Ujëvarë
882           weir: Pendë
883           "yes": Ujore (rrugë)
884       admin_levels:
885         level2: Kufi vendi
886         level4: Kufi i njësisë federale
887         level5: Kufi regjional
888     description:
889       title:
890         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
891       types:
892         cities: Qytetet
893         towns: Qyteza
894         places: Vende
895     results:
896       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
897       more_results: Më shumë rezultate
898   layouts:
899     project_name:
900       title: OpenStreetMap
901       h1: OpenStreetMap
902     logo:
903       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
904     logout: Çidentifikohu
905     log_in: Identifikohu
906     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
907     sign_up: Krijo llogari
908     start_mapping: Fillo hartografimin
909     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
910     edit: Redakto
911     history: Historia
912     export: Eksporti
913     data: Të dhënat
914     export_data: Eksporto të dhënat
915     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
916     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
917     edit_with: Redakto me %{editor}
918     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
919     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
920     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
921       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
922     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
923     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
924       %{partners}.
925     partners_partners: partnerët
926     help: Ndihmë
927     about: Rreth
928     copyright: Të drejtat e autorit
929     community: Komuniteti
930     community_blogs: Blogjet e komunitetit
931     foundation: Fondacioni
932     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
933     make_a_donation:
934       text: Dhuro
935     learn_more: Mëso më shumë
936     more: Më shumë
937   license_page:
938     foreign:
939       title: Rreth këtij përkthimi
940       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
941         faqja në anglisht do të ketë përparësi
942       english_link: origjinalit në anglisht
943     native:
944       title: Rreth kësaj faqeje
945       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
946         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
947         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
948       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
949       mapping_link: fillo hatrografimin
950     legal_babble:
951       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
952       intro_1_html: |-
953         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
954         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
955         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
956         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
957       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
958         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
959         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
960         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
961         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
962       intro_3_html: |-
963         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
964         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
965       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
966       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
967         contributors&rdquo;.
968       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
969         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
970         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
971         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
972         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
973         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
974         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
975       more_title_html: Zbulo më shumë
976       more_1_html: |2-
977           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
978           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
979           FAQ</a>.
980       more_2_html: |2-
981           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
982           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
983           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
984       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
985       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
986         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
987         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
988         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
989         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
990         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
991         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
992       contributors_ca_html: |-
993         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
994         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
995         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
996         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
997         Statistics Canada).
998       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
999         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1000       contributors_gb_html: |-
1001         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1002            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1003       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1004         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1005         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1006   welcome_page:
1007     title: Mirësevjen
1008     whats_on_the_map:
1009       title: Çfarë ka në hartë?
1010     basic_terms:
1011       title: Termat bazë për hartografim
1012       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
1013         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1014       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1015         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1016       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1017         i vetëm ose një pemë.
1018       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1019         lumë, liqen apo ndërtesë.
1020     rules:
1021       title: Rregullat!
1022     start_mapping: Fillo hartografimin
1023     add_a_note:
1024       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1025   fixthemap:
1026     how_to_help:
1027       title: Si të ndihmosh
1028       join_the_community:
1029         title: Bashkohu me komunitetin
1030         explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1031           shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1032           është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1033           të dhënat vetë.
1034       add_a_note:
1035         instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1036           në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1037           mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni save
1038           dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1039     other_concerns:
1040       title: Shqetësime të tjera
1041   help_page:
1042     title: Merr ndihmë
1043     introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1044       duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe duke
1045       dokumentuar temat e hartës.
1046     welcome:
1047       url: /mirësevjen
1048       title: Mirësevjen në OSM
1049       description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1050     beginners_guide:
1051       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1052       title: Udhëzues për fillestarë.
1053       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1054     help:
1055       url: https://help.openstreetmap.org/
1056       title: help.openstreetmap.org
1057       description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1058         të OSM-së.
1059     mailing_lists:
1060       title: Listat E Postimeve
1061       description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë të
1062         gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1063     forums:
1064       title: Forumet
1065   about_page:
1066     next: Tjetra
1067     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1068   notifier:
1069     diary_comment_notification:
1070       hi: Përshëndetje %{to_user},
1071     message_notification:
1072       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1073       hi: Përshëndetje %{to_user},
1074     gpx_notification:
1075       greeting: Përshëndetje,
1076       failure:
1077         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1078     signup_confirm:
1079       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1080       greeting: Tungjatjeta!
1081     email_confirm:
1082       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1083     email_confirm_plain:
1084       greeting: Përshëndetje,
1085     email_confirm_html:
1086       greeting: Përshëndetje,
1087       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1088         konfirmuar ndryshimin.
1089     lost_password_plain:
1090       greeting: Përshëndetje,
1091     lost_password_html:
1092       greeting: Përshëndetje,
1093     note_comment_notification:
1094       greeting: Përshëndetje,
1095     changeset_comment_notification:
1096       greeting: Përshëndetje,
1097       commented:
1098         partial_changeset_without_comment: pa koment
1099   message:
1100     inbox:
1101       title: Kutia mbërritëse
1102       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1103       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1104       from: Prej
1105       subject: Titulli
1106       date: Data
1107       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1108       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1109     message_summary:
1110       unread_button: Shëno si të palexuar
1111       read_button: Shëno si të lexuar
1112       reply_button: Përgjigje
1113       delete_button: Fshi
1114     new:
1115       title: Dërgo mesazh
1116       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1117       subject: Titulli
1118       body: Trupi i mesazhit
1119       send_button: Dërgo
1120       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1121       message_sent: Mesazhi u dërgua
1122       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1123         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1124     no_such_message:
1125       title: Nu ka mesazh të tillë
1126       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1127       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1128     outbox:
1129       title: Dalje
1130       my_inbox: '%{inbox_link}'
1131       inbox: kuti mbërritëse
1132       outbox: dalje
1133       to: Për
1134       subject: Titulli
1135       date: Data
1136     read:
1137       from: Prej
1138       subject: Titulli
1139       date: Data
1140       reply_button: Përgjigje
1141       unread_button: Shëno si të palexuar
1142       back: Prapa
1143       to: Për
1144       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1145         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1146         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1147     sent_message_summary:
1148       delete_button: Fshi
1149     mark:
1150       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1151       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1152   site:
1153     edit:
1154       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1155       anon_edits: (%{link})
1156       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1157         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1158         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1159         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1160     sidebar:
1161       search_results: Rezultatet e kërkimit
1162       close: Mbyll
1163     search:
1164       search: Kërko
1165       from: Prej
1166       to: Për
1167       where_am_i: Ku jam unë?
1168     key:
1169       table:
1170         entry:
1171           centre: Qendër sportive
1172           military: Zonë ushtarake
1173           school:
1174           - Shkollë
1175           - Universitet
1176           building: Ndërtesë
1177           station: Stacioni hekurudhor
1178           summit:
1179           - Samit
1180           - majë
1181     richtext_area:
1182       edit: Redakto
1183       preview: Parapamje
1184   trace:
1185     visibility:
1186       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1187       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1188       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1189         me vula kohore)
1190       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1191         të pikave të renditura me vulë kohore)
1192     create:
1193       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1194       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1195         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1196         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1197     edit:
1198       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1199       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1200       filename: 'Emri i skedës:'
1201       download: shkarko
1202       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1203       points: 'Pikë:'
1204       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1205       map: harta
1206       edit: redakto
1207       owner: 'Pronari:'
1208       description: 'Përshkrimi:'
1209       tags: 'Etiketat:'
1210       tags_help: ndarë me presje
1211       save_button: Ruaj ndryshimet
1212       visibility: 'Dukshmëria:'
1213       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1214       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1215     trace_form:
1216       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1217       description: 'Përshkrimi:'
1218       tags: 'Etiketat:'
1219       tags_help: ndarë me presje
1220       visibility: 'Dukshmëria:'
1221       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1222       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1223       upload_button: Ngarko
1224       help: Ndihmë
1225       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1226     trace_header:
1227       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1228       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1229       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1230       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1231         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1232         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1233     trace_optionals:
1234       tags: Etiketat
1235     view:
1236       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1237       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1238       pending: DUKE PRITUR
1239       filename: 'Emri i skedës:'
1240       download: shkarko
1241       uploaded: 'Ngarkuar:'
1242       points: 'Pikë:'
1243       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1244       map: harta
1245       edit: redakto
1246       owner: 'Pronari:'
1247       description: 'Përshkrimi:'
1248       tags: 'Etiketa:'
1249       none: Asnjë
1250       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1251       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1252       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1253       visibility: 'Dukshmëria:'
1254     trace_paging_nav:
1255       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1256     trace:
1257       pending: NE PRITJE
1258       count_points: '%{count} pikë'
1259       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1260       more: më shumë
1261       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1262       view_map: Shiko hartën
1263       edit: redakto
1264       edit_map: Redakto hartën
1265       public: PUBLIKE
1266       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1267       private: PRIVAT
1268       trackable: E GJURMUESHME
1269       by: nga
1270       in: në
1271       map: harta
1272     list:
1273       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1274       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1275       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1276       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1277       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1278     delete:
1279       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1280     make_public:
1281       made_public: Gjurmë e bërë publike
1282     offline_warning:
1283       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1284     offline:
1285       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1286       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1287         përdonimit
1288   oauth_clients:
1289     new:
1290       submit: Regjistrohu
1291     edit:
1292       submit: Redakto
1293     show:
1294       edit: Redakto detajet
1295       confirm: A je i sigurt?
1296     form:
1297       name: Emri
1298   user:
1299     login:
1300       title: Identifikohu
1301       heading: Identifikohu
1302       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1303       password: 'Fjalëkalimi:'
1304       remember: Më mbaj mend
1305       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1306       login_button: Identifikohu
1307       register now: Regjistrohu tani
1308       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1309       no account: Nuk ke llogari?
1310       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1311         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1312         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1313         ri</a> .
1314       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1315         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1316         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1317       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1318       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1319       auth_providers:
1320         openid:
1321           title: Identifikohu me OpenID
1322         github:
1323           title: Login me GitHub
1324         wikipedia:
1325           alt: Login me një Llogari në Wikipedia
1326     logout:
1327       title: Çidentifikohu
1328       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1329       logout_button: Çidentifikohu
1330     lost_password:
1331       title: Fjalëkalimi i humbur
1332       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1333       email address: 'Adresa e emailit:'
1334       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1335       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1336         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1337         tuaj.
1338       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1339         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1340       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1341         të dhënë.
1342     reset_password:
1343       title: Rivendos fjalëkalimin
1344       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1345       password: 'Fjalëkalimi:'
1346       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1347       reset: Rivendos fjalëkalimin
1348       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1349       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1350     new:
1351       title: Krijo llogari
1352       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1353         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1354       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1355         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1356         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1357       about:
1358         header: E lirë dhe e editueshme
1359       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1360         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1361         e përdoruesit</a>.
1362       email address: 'Adresa e emailit:'
1363       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1364       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1365         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1366         wiki">privacy policy</a>)
1367       display name: 'Emër i dukshëm:'
1368       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1369       password: 'Fjalëkalimi:'
1370       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1371       continue: Vazhdo
1372       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1373       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1374     terms:
1375       title: Kushtet për kontribues
1376       heading: Kushtet për kontribues
1377       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1378         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1379         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1380       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1381         e mia të jenë në Domenin Publik
1382       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1383       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1384       agree: Pajtohem
1385       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1386       decline: Nuk e pranoj
1387       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1388       legale_names:
1389         france: Francë
1390         italy: Itali
1391         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1392     no_such_user:
1393       title: Nuk ka përdorues të tillë
1394       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1395       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1396         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1397     view:
1398       my diary: Ditari im
1399       new diary entry: shënim i ri në ditar
1400       my edits: Redaktimet e mia
1401       my traces: Gjurmët e mia
1402       my notes: Shënimet e mia
1403       my messages: Mesazhet e mia
1404       my profile: Profili im
1405       my settings: Preferencat e mia
1406       my comments: Komentet e mia
1407       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1408       blocks on me: Blloqet mbi mua
1409       blocks by me: Bllokimet nga unë
1410       send message: Dërgo mesazh
1411       diary: Ditari
1412       edits: Redaktimet
1413       traces: Gjurmët
1414       notes: Shënimet e hartës
1415       remove as friend: Largo mikun
1416       add as friend: Shto si mik
1417       mapper since: 'Hartues që prej:'
1418       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1419       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1420       email address: 'Adresa e emailit:'
1421       created from: 'Krijuar nga:'
1422       status: 'Statusi:'
1423       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1424       description: Përshkrimi
1425       user location: Vendi i përdoruesit
1426       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1427         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1428       settings_link_text: parametrat
1429       your friends: Miqtë tuaj
1430       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1431       km away: '%{count}km larg'
1432       m away: '%{count}m larg'
1433       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1434       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1435       role:
1436         administrator: Ky përdorues është një administrator
1437         moderator: Ky përdorues është një moderator
1438         grant:
1439           administrator: Mundëso qasje administratori
1440           moderator: Mundëso qasje moderatori
1441         revoke:
1442           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1443           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1444       block_history: bllokimet e pranuara
1445       moderator_history: bllokimet e dhëna
1446       create_block: blloko këtë përdorues
1447       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1448       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1449       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1450       hide_user: fsheh këtë përdorues
1451       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1452       delete_user: fshi këtë përdorues
1453       confirm: Konfirmo
1454     popup:
1455       your location: Vendndodhja e jote
1456       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1457       friend: Mik
1458     account:
1459       title: Redakto llogarinë
1460       my settings: Preferencat e mia
1461       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1462       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1463       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1464       openid:
1465         link text: çfarë është kjo?
1466       public editing:
1467         heading: 'Redaktim publik:'
1468         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1469         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1470         enabled link text: çfarë është kjo?
1471         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1472           e mëparshme janë anonime.
1473         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1474       public editing note:
1475         heading: Redaktim publik
1476       contributor terms:
1477         heading: Kushtet për kontribues
1478         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1479         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1480         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1481           kushtet e kontribuesit.
1482         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1483           pronësi publike.
1484         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1485         link text: Çka është kjo?
1486       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1487       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1488       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1489       image: 'Imazhi:'
1490       gravatar:
1491         gravatar: Përdor Gravatar
1492         link text: çfarë është kjo?
1493       new image: Shto një imazh
1494       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1495       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1496       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1497       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1498       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1499       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1500       latitude: 'Latituda:'
1501       longitude: 'Longituda:'
1502       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1503         në hartë!
1504       save changes button: Ruaj ndryshimet
1505       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1506       return to profile: Mbrapa te profili
1507       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1508         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1509         e re të emailit tuaj.
1510       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1511     confirm:
1512       heading: Kontrollo emailin tënd!
1513       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1514         tënde.
1515       button: Konfirmo
1516       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1517       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1518       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1519     confirm_resend:
1520       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1521         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1522         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1523         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1524         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1525       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1526     confirm_email:
1527       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1528       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1529         e re të emailit tuaj.
1530       button: Konfirmo
1531       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1532       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1533     set_home:
1534       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1535     go_public:
1536       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1537         t'i redaktosh ato.
1538     make_friend:
1539       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1540       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1541       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1542     remove_friend:
1543       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1544       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1545     filter:
1546       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1547     list:
1548       title: Përdoruesi
1549       heading: Përdorues
1550       showing:
1551         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1552         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1553       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1554       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1555       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1556       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1557       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1558   user_role:
1559     filter:
1560       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1561         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1562       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1563       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1564       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1565     grant:
1566       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1567       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1568       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1569         `%{name}'?
1570       confirm: Konfirmo
1571       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1572         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1573     revoke:
1574       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1575       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1576       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1577         `%{name}'?
1578       confirm: Konfirmo
1579       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1580         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1581   user_block:
1582     new:
1583       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1584         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1585         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1586         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1587     revoke:
1588       revoke: Revoko!
1589     partial:
1590       show: Shfaq
1591       edit: Redakto
1592       revoke: Revoko!
1593       confirm: A jeni i sigurt?
1594       status: Statusi
1595       revoker_name: Revokuar nga
1596     show:
1597       confirm: A jeni i sigurt?
1598   javascripts:
1599     site:
1600       edit_tooltip: Redakto hartën
1601   redaction:
1602     show:
1603       destroy: Revoko këtë redaktim
1604       confirm: A je i sigurt?
1605 ...