f100484dd47842437d1e99441bd8501abc945ba9
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Wpedzich
11 # Author: Yarl
12 pl: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Treść
17       diary_entry: 
18         language: Język
19         latitude: Szerokość geograficzna
20         longitude: Długość geograficzna
21         title: Tytuł
22         user: Użytkownik
23       friend: 
24         friend: Znajomy
25         user: Użytkownik
26       message: 
27         body: Treść
28         recipient: Odbiorca
29         sender: Nadawca
30         title: Tytuł
31       trace: 
32         description: Opis
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         name: Nazwa
36         public: Publiczny
37         size: Rozmiar
38         user: Użytkownik
39         visible: Widoczny
40       user: 
41         active: Aktywny
42         description: Opis
43         display_name: Publiczna nazwa
44         email: E-mail
45         languages: Języki
46         pass_crypt: Hasło
47     models: 
48       acl: Lista ACL
49       changeset: Zestaw zmian
50       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
51       country: Państwo
52       diary_comment: Komentarz dziennika
53       diary_entry: Wpis w dzienniku
54       friend: Znajomy
55       language: Język
56       message: Wiadomość
57       node: Węzeł
58       node_tag: Znacznik węzła
59       notifier: Notifier
60       old_node: Wcześniejszy węzeł
61       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
62       old_relation: Stara relacja
63       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
64       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
65       old_way: Wcześniejsza droga
66       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
67       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
68       relation: Relacja
69       relation_member: Członek relacji
70       relation_tag: Znacznik relacji
71       session: Sesja
72       trace: Ślad
73       tracepoint: Punkt śladu
74       tracetag: Znacznik śladu
75       user: Użytkownik
76       user_preference: Preferencje użytkownika
77       user_token: Token użytkownika
78       way: Droga
79       way_node: Węzeł drogi
80       way_tag: Tag drogi
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
89       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
90       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
91       feed: 
92         title: Zestaw zmian {{id}}
93         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
94       osmchangexml: XML w formacie osmChange
95       title: Zestaw zmian
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Należy do:"
98       bounding_box: "Obszar edycji:"
99       box: prostokąt
100       closed_at: "Zamknięto:"
101       created_at: "Utworzono:"
102       has_nodes: 
103         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
104         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
105         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
106       has_relations: 
107         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
108         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
109         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
110       has_ways: 
111         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
112         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
113         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
114       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
115       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Komentarz:"
118       edited_at: "Edytowano:"
119       edited_by: "Edytował(a):"
120       in_changeset: "W zestawie zmian:"
121       version: "Wersja:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacja {{relation_name}}
124       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
125     map: 
126       deleted: Skasowano
127       larger: 
128         area: Zobacz obszar na większej mapie
129         node: Zobacz punkt na większej mapie
130         relation: Zobacz relację na większej mapie
131         way: Pokaż drogę na większej mapie
132       loading: Wczytywanie…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
136         next_node_tooltip: Następny węzeł
137         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
138         next_way_tooltip: Następna droga
139         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
140         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
141         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
142         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
145         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
146         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
147     node: 
148       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
149       download_xml: Ściągnij XML
150       edit: edytuj
151       node: Węzeł
152       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
153       view_history: zobacz historię zmian
154     node_details: 
155       coordinates: "Współrzędne:"
156       part_of: "Jest częścią:"
157     node_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
159       download_xml: Ściągnij XML
160       node_history: Historia zmian węzła
161       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
162       view_details: zobacz szczegóły
163     not_found: 
164       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
165       type: 
166         changeset: zestaw zmian
167         node: węzeł
168         relation: relacja
169         way: droga
170     paging_nav: 
171       of: z
172       showing_page: Widoczna jest strona
173     relation: 
174       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
175       download_xml: Ściągnij XML
176       relation: Relacja
177       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
178       view_history: zobacz historię zmian
179     relation_details: 
180       members: "Zawiera:"
181       part_of: "Jest częścią:"
182     relation_history: 
183       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
184       download_xml: Ściągnij XML
185       relation_history: Historia zmian relacji
186       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
187       view_details: zobacz szczegóły
188     relation_member: 
189       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
190       type: 
191         node: Węzeł
192         relation: Relacja
193         way: Droga
194     start: 
195       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
196       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dane
199       data_layer_name: Dane
200       details: Szczegóły
201       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
202       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
203       hide_areas: Ukryj obszary
204       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
205       load_data: Załaduj dane
206       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
207       loading: Wczytywanie
208       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
209       object_list: 
210         api: Pobierz ten obszar z API
211         back: Wyświetlanie listy obiektów
212         details: Szczegóły
213         heading: Lista obiektów
214         history: 
215           type: 
216             node: Węzeł [[id]]
217             way: Droga [[id]]
218         selected: 
219           type: 
220             node: Węzeł [[id]]
221             way: Droga [[id]]
222         type: 
223           node: Węzeł
224           way: Droga
225       private_user: prywatny użytkownika
226       show_areas: Pokaż obszary
227       show_history: Pokaż zmiany
228       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
229       wait: Moment…
230       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
231     tag_details: 
232       tags: "Znaczniki:"
233       wiki_link: 
234         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
235         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
236       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
237     timeout: 
238       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
239       type: 
240         changeset: Zestaw zmian
241         node: węzeł
242         relation: relacja
243         way: droga
244     way: 
245       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
246       download_xml: Ściągnij XML
247       edit: edytuj
248       view_history: pokaż historię
249       way: Droga
250       way_title: "Droga: {{way_name}}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: należy również do drogi {{related_ways}}
254         other: należy również do dróg {{related_ways}}
255       nodes: "Węzły:"
256       part_of: "Jest częścią:"
257     way_history: 
258       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
259       download_xml: Ściągnij XML
260       view_details: zobacz szczegóły
261       way_history: Historia zmian drogi
262       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Anonim
266       big_area: (duży)
267       no_comment: (brak)
268       no_edits: (brak edycji)
269       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
270       still_editing: (nadal edytowany)
271       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Następna »
274       previous: "« Poprzednia"
275       showing_page: Strona {{page}}
276     changesets: 
277       area: Obszar
278       comment: Komentarz
279       id: ID
280       saved_at: Zapisano
281       user: Użytkownik
282     list: 
283       description: Ostatnie zmiany
284       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
285       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
286       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
287       heading: Zestawy zmian
288       heading_bbox: Zestawy zmian
289       heading_user: Zestawy zmian
290       heading_user_bbox: Zestawy zmian
291       title: Zestawy zmian
292       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
293       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
294       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
295   diary_entry: 
296     diary_comment: 
297       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
298       confirm: Potwierdź
299       hide_link: Ukryj ten komentarz
300     diary_entry: 
301       comment_count: 
302         one: 1 komentarz
303         other: "{{count}} komentarzy"
304       comment_link: Skomentuj ten wpis
305       confirm: Potwierdź
306       edit_link: Edytuj ten wpis
307       hide_link: Ukryj ten wpis
308       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
309       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
310     edit: 
311       body: "Treść:"
312       language: "Język:"
313       latitude: "Szerokość geograficzna:"
314       location: "Położenie:"
315       longitude: "Długość geograficzna:"
316       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
317       save_button: Zapisz
318       subject: "Temat:"
319       title: Edycja wpisu dziennika
320       use_map_link: na mapie
321     feed: 
322       all: 
323         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
324         title: Wpisy OpenStreetMap
325       language: 
326         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
327         title: Wpisy w języku {{language_name}}
328       user: 
329         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
330         title: Wpisy dla {{user}}
331     list: 
332       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
333       new: Nowy wpis do dziennika
334       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
335       newer_entries: Nowsze wpisy
336       no_entries: Brak wpisów dziennika
337       older_entries: Starsze wpisy
338       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
339       title: Dzienniki użytkowników
340       user_title: Dziennik dla {{user}}
341     location: 
342       edit: Edytuj
343       location: "Położenie:"
344       view: Podgląd
345     new: 
346       title: Nowy wpis do dziennika
347     no_such_entry: 
348       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
349       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
350       title: Nie ma takiego wpisu
351     no_such_user: 
352       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
353       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
354       title: Nie znaleziono użytkownika
355     view: 
356       leave_a_comment: Zostaw komentarz
357       login: Zaloguj się
358       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
359       save_button: Zapisz
360       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
361       user_title: Dziennik dla {{user}}
362   editor: 
363     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
364     potlatch: 
365       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
366       name: Potlatch 1
367     potlatch2: 
368       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
369       name: Potlatch 2
370     remote: 
371       description: JOSM albo Merkaartor
372       name: Remote Control
373   export: 
374     start: 
375       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
376       area_to_export: Obszar do eksportu
377       embeddable_html: HTML do wklejenia
378       export_button: Eksportuj
379       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
380       format: Format
381       format_to_export: Format eksportu
382       image_size: Rozmiar obrazka
383       latitude: "Szer:"
384       licence: Licencja
385       longitude: "Dł:"
386       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
387       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
388       max: max
389       options: Opcje
390       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
391       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
392       output: Wynik
393       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
394       scale: Skala
395       too_large: 
396         heading: Obszar zbyt duży
397       zoom: Zoom
398     start_rjs: 
399       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
400       change_marker: Zmień pozycję pinezki
401       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
402       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
403       export: Eksport
404       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
405       view_larger_map: Większy widok mapy
406   geocoder: 
407     description: 
408       title: 
409         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
410         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
411         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
412       types: 
413         cities: Miasta
414         places: Miejsca
415         towns: Miasta
416     description_osm_namefinder: 
417       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
418     direction: 
419       east: na wschód
420       north: na północ
421       north_east: na północny wschód
422       north_west: na północny zachód
423       south: na południe
424       south_east: na południowy wschód
425       south_west: na południowy zachód
426       west: na zachód
427     distance: 
428       one: ok. 1km
429       other: około {{count}}km
430       zero: mniej niż 1km
431     results: 
432       more_results: Więcej wyników
433       no_results: Nie znaleziono
434     search: 
435       title: 
436         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
437         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
438         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
439         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
440         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
441         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
442         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
443     search_osm_namefinder: 
444       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
445       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
446     search_osm_nominatim: 
447       prefix: 
448         amenity: 
449           airport: Lonisko
450           arts_centre: Centrum sztuki
451           atm: Bankomat
452           auditorium: Audytorium
453           bank: Bank
454           bar: Bar
455           bench: Ławka
456           bicycle_parking: Parking rowerowy
457           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
458           brothel: Burdel
459           bureau_de_change: Kantor
460           bus_station: Stacja autobusowa
461           cafe: Kawiarnia
462           car_rental: Wynajem samochodów
463           car_sharing: Dzielenie się samochodami
464           car_wash: Myjnia samochodowa
465           casino: Kasyno
466           cinema: Kino
467           clinic: Przychodnia
468           club: Klub
469           college: Uczelnia
470           community_centre: Centrum społeczności
471           courthouse: Sąd
472           crematorium: Krematorium
473           dentist: Gabinet dentystyczny
474           doctors: Doktorzy
475           dormitory: Bursa
476           drinking_water: Źródło wody pitnej
477           driving_school: Nauka jazdy
478           embassy: Ambasada
479           emergency_phone: Telefon alarmowy
480           fast_food: Fast Food
481           ferry_terminal: Terminal promowy
482           fire_hydrant: Hydrant
483           fire_station: Remiza strażacka
484           fountain: Fontanna
485           fuel: Stacja benzynowa
486           grave_yard: Mniejszy cmentarz
487           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
488           hall: Hala
489           health_centre: Ośrodek zdrowia
490           hospital: Szpital
491           hotel: Hotel
492           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
493           ice_cream: Lodziarnia
494           kindergarten: Przedszkole
495           library: Biblioteka
496           market: Targowisko
497           marketplace: Plac targowy
498           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
499           nightclub: Klub nocny
500           nursery: Żłobek
501           nursing_home: Dom opieki
502           office: Biuro
503           park: Park
504           parking: Parking
505           pharmacy: Apteka
506           place_of_worship: Miejsce kultu
507           police: Posterunek policji
508           post_box: Skrzynka pocztowa
509           post_office: Poczta
510           preschool: Przedszkole
511           prison: Więzienie
512           pub: Pub
513           public_building: Budynek publiczny
514           public_market: Rynek publiczny
515           reception_area: Recepcja
516           recycling: Miejsce recyklingu
517           restaurant: Restauracja
518           retirement_home: Dom starców
519           sauna: Sauna
520           school: Szkoła
521           shelter: Schron
522           shop: Sklep
523           shopping: Zakupy
524           social_club: Klub towarzyski
525           studio: Studio
526           supermarket: Supermarket
527           taxi: Postój taksówek
528           telephone: Budka telefoniczna
529           theatre: Teatr
530           toilets: Toaleta publiczna
531           townhall: Urząd miejski
532           university: Uniwersytet
533           vending_machine: Automat do sprzedaży
534           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
535           village_hall: Urząd gminy
536           waste_basket: Marnowanie koszyka
537           wifi: Dostęp do WiFi
538           youth_centre: Centrum młodzieżowe
539         boundary: 
540           administrative: Granica administracyjna
541         building: 
542           apartments: Blok mieszkalny
543           block: Budynek bloku
544           bunker: Bunkier
545           chapel: Kaplica
546           church: Kościół
547           city_hall: Ratusz
548           commercial: Budynek handlowy
549           dormitory: Bursa
550           entrance: Wejście do budynku
551           faculty: Budynek prawny
552           farm: Budynek gospodarczy
553           flats: Mieszkania
554           garage: Garaż
555           hall: Hala
556           hospital: Budynek szpitala
557           hotel: Hotel
558           house: Dom
559           industrial: Budynek przemysłowy
560           office: Budynek biurowy
561           public: Budynek publiczny
562           residential: Budynek mieszkalny
563           retail: Budynek detaliczny
564           school: Budynek szkoły
565           shop: Sklep
566           stadium: Stadion
567           store: Składnica
568           terrace: Taras
569           tower: Wieża
570           train_station: Stacja kolejowa
571           university: Budynek uniwersytetu
572         highway: 
573           bridleway: Droga dla koni
574           bus_guideway: Droga dla autobusów
575           bus_stop: Przystanek autobusowy
576           byway: Boczna droga
577           construction: Droga budowana
578           cycleway: Ścieżka rowerowa
579           distance_marker: Znak odległości
580           emergency_access_point: Punkt awaryjny
581           footway: Chodnik
582           ford: Bród
583           gate: Bramka
584           living_street: Strefa zamieszkania
585           minor: Drobna droga
586           motorway: Autostrada
587           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
588           motorway_link: Autostrada - dojazd
589           path: Ścieżka
590           pedestrian: Droga dla pieszych
591           platform: Podwyższenie
592           primary: Droga krajowa
593           primary_link: Droga krajowa - dojazd
594           raceway: Tor wyścigowy
595           residential: Droga osiedlowa
596           road: Droga
597           secondary: Droga wojewódzka
598           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
599           service: Droga serwisowa
600           services: Usługi autostrady
601           steps: Schody
602           stile: Przełaz
603           tertiary: Droga powiatowa
604           track: Droga gruntowa
605           trail: Szlak
606           trunk: Droga ekspresowa
607           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
608           unclassified: Droga gminna
609           unsurfaced: Nierówna droga
610         historic: 
611           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
612           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
613           boundary_stone: Graniczny głaz
614           building: Budynek
615           castle: Zamek
616           church: Kościół
617           house: Dom
618           icon: Ikona
619           manor: Dwór
620           memorial: Mniejszy pomnik
621           mine: Kopalnia
622           monument: Pomnik
623           museum: Muzeum
624           ruins: Ruiny
625           tower: Wieża
626           wayside_cross: Przydrożny krzyż
627           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
628           wreck: Wrak
629         landuse: 
630           allotments: Ogródki działkowe
631           basin: Dorzecze
632           brownfield: Grunty poprzemysłowe
633           cemetery: Cmentarz
634           commercial: Obszar handlowo-usługowy
635           conservation: Konserwacja
636           construction: Teren budowy
637           farm: Farma
638           farmland: Grunty rolne
639           farmyard: Podwórze gospodarskie
640           forest: Las
641           grass: Trawa
642           greenfield: Tereny niezagospodarowane
643           industrial: Teren przemysłowy
644           landfill: Wysypisko śmieci
645           meadow: Łąka
646           military: Teren wojskowy
647           mine: Kopalnia
648           mountain: Góra
649           nature_reserve: Rezerwat przyrody
650           park: Park
651           piste: Trasa
652           plaza: Plac
653           quarry: Kamieniołom
654           railway: Teren kolejowy
655           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
656           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
657           residential: Zabudowa mieszkaniowa
658           retail: Handel detaliczny
659           village_green: Park miejski
660           vineyard: Winnica
661           wetland: Tereny podmokłe
662           wood: Puszcza
663         leisure: 
664           beach_resort: Strzeżona plaża
665           common: Błonie
666           fishing: Łowisko
667           garden: Ogród
668           golf_course: Pole golfowe
669           ice_rink: Lodowisko
670           marina: Marina
671           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
672           nature_reserve: Rezerwat naturalny
673           park: Park
674           pitch: Boisko sportowe
675           playground: Plac zabaw
676           recreation_ground: Pole rekreacyjne
677           slipway: Pochylnia
678           sports_centre: Centrum sportu
679           stadium: Stadion
680           swimming_pool: Basen
681           track: Bieżnia
682           water_park: Park wodny
683         natural: 
684           bay: Zatoka
685           beach: Plaża
686           cape: Przylądek
687           cave_entrance: Wejście do jaskini
688           channel: Kanał
689           cliff: Urwisko
690           coastline: Linia brzegowa
691           crater: Krater
692           feature: Obiekt
693           fell: Hale górskie
694           fjord: Fiord
695           geyser: Gejzer
696           glacier: Lodowiec
697           heath: Wrzosowisko
698           hill: Wzgórze
699           island: Wyspa
700           land: Ląd
701           marsh: Bagno
702           moor: Torfowisko
703           mud: Muł
704           peak: Szczyt
705           point: Punkt
706           reef: Rafa
707           ridge: Grzbiet
708           river: Rzeka
709           rock: Skała
710           scree: Zsypisko
711           scrub: Zagajnik
712           shoal: Mielizna
713           spring: Źródło
714           strait: Cieśnina
715           tree: Drzewo
716           valley: Dolina
717           volcano: Wulkan
718           water: Woda
719           wetland: Obszar podmokły
720           wetlands: Obszary podmokłe
721           wood: Puszcza
722         place: 
723           airport: Lotnisko
724           city: Miasto
725           country: Kraj
726           county: Powiat
727           farm: Farma
728           hamlet: Osada
729           house: Dom
730           houses: Zabudowanie
731           island: Wyspa
732           islet: Wysepka
733           locality: Rejon
734           moor: Torfowisko
735           municipality: Gmina
736           postcode: Kod pocztowy
737           region: Rejon
738           sea: Morze
739           state: Stan
740           subdivision: Dzielnica
741           suburb: Osiedle
742           town: Miasteczko
743           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
744           village: Wieś
745         railway: 
746           abandoned: Dawna linia kolejowa
747           construction: Budowana linia kolejowa
748           disused: Nieczynna trasa kolejowa
749           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
750           funicular: Kolejka linowa
751           halt: Przystanek kolejowy
752           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
753           junction: Węzeł Kolejowy
754           level_crossing: Przejazd kolejowy
755           light_rail: Lekka kolej
756           monorail: Kolej jednoszynowa
757           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
758           platform: Peron
759           preserved: Kolej zabytkowa
760           spur: Bocznica kolejowa
761           station: Stacja kolejowa
762           subway: Stacja metra
763           subway_entrance: Wejście na stację metra
764           switch: Zwrotnica
765           tram: Linia tramwajowa
766           tram_stop: Przystanek tramwajowy
767           yard: Jard kolejowy
768         shop: 
769           alcohol: Sklep monopolowy
770           apparel: Sklep odzieżowy
771           art: Sklep z dziełami sztuki
772           bakery: Piekarnia
773           beauty: Salon kosmetyczny
774           beverages: Sklep z napojami
775           bicycle: Sklep rowerowy
776           books: Księgarnia
777           butcher: Rzeźnik
778           car: Sklep samochodowy
779           car_dealer: Salon samochodowy
780           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
781           car_repair: Naprawa samochodów
782           carpet: Sklep z dywanami
783           charity: Sklep miłosny
784           chemist: Drogeria
785           clothes: Sklep odzieżowy
786           computer: Sklep komputerowy
787           confectionery: Cukiernia
788           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
789           copyshop: Ksero
790           cosmetics: Sklep kosmetyczny
791           department_store: Dom towarowy
792           discount: Sklep z produktami po obniżce
793           doityourself: Sklep budowlany
794           drugstore: Drogeria
795           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
796           electronics: Sklep elektroniczny
797           estate_agent: Biuro nieruchomości
798           farm: Sklep gospodarski
799           fashion: Sklep modelarski
800           fish: Sklep rybny
801           florist: Kwiaciarnia
802           food: Sklep spożywczy
803           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
804           furniture: Sklep meblowy
805           gallery: Galeria
806           garden_centre: Centrum ogrodnicze
807           general: Sklep ogólny
808           gift: Sklep z pamiątkami
809           greengrocer: Warzywniak
810           grocery: Sklep spożywczy
811           hairdresser: Fryzjernia
812           hardware: Sklep ze sprzętem
813           hifi: Hi-Fi
814           insurance: Ubezpieczenie
815           jewelry: Sklep z biżuterią
816           kiosk: Kiosk
817           laundry: Pralnia
818           mall: Centrum handlowe
819           market: Targowisko
820           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
821           motorcycle: Sklep z motocyklami
822           music: Sklep muzyczny
823           newsagent: Kiosk
824           optician: Optyk
825           organic: Sklep z produktami organicznymi
826           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
827           pet: Sklep ze zwierzątkami
828           photo: Sklep fotograficzny
829           salon: Salon
830           shoes: Sklep obuwniczy
831           shopping_centre: Centrum handlowe
832           sports: Sklep sportowy
833           stationery: Sklep papierniczy
834           supermarket: Supermarket
835           toys: Sklep zabawkowy
836           travel_agency: Biuro podróży
837           video: Sklep filmowy
838           wine: Winiarnia
839         tourism: 
840           alpine_hut: Chata Alpejska
841           artwork: Sztuka
842           attraction: Atrakcja turystyczna
843           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
844           cabin: Kabina
845           camp_site: Miejsce na kamping
846           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
847           chalet: Schronisko
848           guest_house: Pensjonat
849           hostel: Hostel
850           hotel: Hotel
851           information: Informacja turystyczna
852           lean_to: Nachylenie
853           motel: Motel
854           museum: Muzeum
855           picnic_site: Miejsce na piknik
856           theme_park: Park tematyczny
857           valley: Dolina
858           viewpoint: Punkt widokowy
859           zoo: Zoo
860         waterway: 
861           boatyard: Stocznia
862           canal: Kanał
863           connector: Złącze dróg wodnych
864           dam: Tama
865           derelict_canal: Opuszczony kanał
866           ditch: Rów
867           dock: Basen portowy
868           drain: Rów odpływowy
869           lock: Zastawka
870           lock_gate: Śluza
871           mineral_spring: Źródło mineralne
872           mooring: Kotwicowisko
873           rapids: Katarakty
874           river: Rzeka
875           riverbank: Brzeg rzeki
876           stream: Strumień
877           wadi: Starorzecze
878           water_point: Punkt wodny
879           waterfall: Wodospad
880           weir: Jaz
881   javascripts: 
882     map: 
883       base: 
884         cycle_map: Mapa Rowerowa
885         noname: BrakNazwy
886     site: 
887       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
888       edit_tooltip: Edytuje mapę
889       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
890       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
891       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
892       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
893   layouts: 
894     community_blogs: Blogi wspólnoty
895     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
896     copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
897     documentation: Dokumentacja
898     documentation_title: Dokumentacja projektu
899     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
900     donate_link_text: dokonując darowizny
901     edit: Edycja
902     edit_with: Edytuj w {{editor}}
903     export: Eksport
904     export_tooltip: Eksport danych mapy
905     foundation: Fundacja
906     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
907     gps_traces: Ślady GPS
908     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
909     help: Pomoc
910     help_centre: Centrum pomocy
911     help_title: Witryna pomocy dla projektu
912     history: Zmiany
913     home: główna
914     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
915     inbox: poczta ({{count}})
916     inbox_tooltip: 
917       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
918       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
919       zero: Brak nowych wiadomości
920     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
921     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
922     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
923     intro_3_partners: wiki
924     license: 
925       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
926     log_in: zaloguj się
927     log_in_tooltip: Zaloguj się
928     logo: 
929       alt_text: Logo OpenStreetMap
930     logout: wyloguj
931     logout_tooltip: Wyloguj
932     make_a_donation: 
933       text: Przekaż darowiznę
934       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
935     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
936     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
937     sign_up: zarejestruj
938     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
939     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
940     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
941     user_diaries: Dzienniczki
942     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
943     view: Mapa
944     view_tooltip: Zobacz mapę
945     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
946     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
947     wiki: Wiki
948   license_page: 
949     foreign: 
950       english_link: oryginalna angielska wersja
951       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a {{english_original_link}}, preferowana jest strona w języku angielskim.
952       title: Informacje o tłumaczeniu
953     native: 
954       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
955       native_link: wersji po polsku
956       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
957       title: O stronie
958   message: 
959     delete: 
960       deleted: Wiadomość usunięta
961     inbox: 
962       date: Nadano
963       from: Od
964       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
965       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
966       outbox: nadawcza
967       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
968       subject: Temat
969       title: Wiadomości odebrane
970       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
971     mark: 
972       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
973       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
974     message_summary: 
975       delete_button: Usuń
976       read_button: Oznacz jako przeczytaną
977       reply_button: Odpowiedz
978       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
979     new: 
980       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
981       body: Treść
982       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
983       message_sent: Wiadomość wysłana
984       send_button: Wyślij
985       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
986       subject: Temat
987       title: Wysyłanie wiadomości
988     no_such_message: 
989       heading: Nie ma takiej wiadomości
990       title: Nie ma takiej wiadomości
991     no_such_user: 
992       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
993       heading: Nie ma takiego użytkownika
994       title: Nie ma takiego użytkownika
995     outbox: 
996       date: Nadano
997       inbox: odbiorcza
998       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
999       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
1000       outbox: nadawcza
1001       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1002       subject: Temat
1003       title: Wiadomości wysłane
1004       to: Do
1005       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
1006     read: 
1007       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1008       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1009       date: Nadano
1010       from: Od
1011       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1012       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1013       reply_button: Odpowiedz
1014       subject: Temat
1015       title: Czytanie wiadomości
1016       to: Do
1017       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1018     sent_message_summary: 
1019       delete_button: Usuń
1020   notifier: 
1021     diary_comment_notification: 
1022       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1023       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1024       hi: Witaj {{to_user}},
1025       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1026     email_confirm: 
1027       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1028     email_confirm_html: 
1029       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1030       greeting: Cześć,
1031       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1032     email_confirm_plain: 
1033       greeting: Cześć,
1034       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1035       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1036     friend_notification: 
1037       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1038       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1039       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1040     gpx_notification: 
1041       and_no_tags: i brak znaczników
1042       and_the_tags: i następujące znaczniki
1043       failure: 
1044         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1045         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1046         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1047         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1048       greeting: Witaj,
1049       success: 
1050         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1051         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1052       with_description: z opisem
1053       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1054     lost_password: 
1055       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1056     lost_password_html: 
1057       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1058       greeting: Witaj,
1059       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1060     lost_password_plain: 
1061       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1062       greeting: Cześć,
1063       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1064       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1065     message_notification: 
1066       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1067       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1068       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1069       hi: Witaj {{to_user}},
1070     signup_confirm: 
1071       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1072     signup_confirm_html: 
1073       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1074       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1075       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1076       greeting: Cześć!
1077       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1078       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1079       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1080       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1081       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1082       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1083       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1084     signup_confirm_plain: 
1085       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1086       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1087       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1088       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1089       current_user_2: "tu:"
1090       greeting: Cześć!
1091       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1092       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1093       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1094       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1095       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1096       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1097       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1098       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1099   oauth: 
1100     oauthorize: 
1101       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1102       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1103       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1104       allow_write_api: modyfikuj mapę
1105       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1106       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1107       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1108       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1109     revoke: 
1110       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1111   oauth_clients: 
1112     edit: 
1113       submit: Edytuj
1114     form: 
1115       required: Wymagane
1116     index: 
1117       application: Nazwa aplikacji
1118       my_apps: Programy klienckie
1119       my_tokens: Zarejestrowane programy
1120       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1121       revoke: Odwołaj!
1122       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1123     show: 
1124       edit: Edytuj szczegóły
1125   site: 
1126     edit: 
1127       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1128       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1129       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1130       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1131       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1132       user_page_link: stronie użytkownika
1133     index: 
1134       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1135       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1136       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1137       license: 
1138         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1139         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1140         project_name: projektu OpenStreetMap
1141       permalink: Permalink
1142       shortlink: Shortlink
1143     key: 
1144       map_key: Legenda
1145       map_key_tooltip: Legenda mapy
1146       table: 
1147         entry: 
1148           admin: Granica administracyjna
1149           allotments: Ogródki działkowe
1150           apron: 
1151             - Płyta lotniska
1152             - terminal
1153           bridge: Czarny obrys – most
1154           bridleway: Ścieżka dla koni
1155           brownfield: Teren powyburzeniowy
1156           building: Ważny budynek
1157           byway: Droga boczna
1158           cable: 
1159             - Kolej linowa
1160             - wyciąg krzesełkowy
1161           cemetery: Cmentarz
1162           centre: Centrum sportowe
1163           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1164           common: 
1165             - Pole
1166             - łąka
1167           construction: Drogi w budowie
1168           cycleway: Ścieżka rowerowa
1169           destination: Dostęp do punktu docelowego
1170           farm: Gospodarstwo rolne
1171           footway: Chodnik
1172           forest: Las
1173           golf: Pole golfowe
1174           heathland: Wrzosowisko
1175           industrial: Teren przemysłowy
1176           lake: 
1177             - Jezioro
1178             - rezerwuar
1179           military: Teren wojskowy
1180           motorway: Autostrada
1181           park: Park
1182           permissive: Możliwy wstęp
1183           pitch: Boisko sportowe
1184           primary: Droga pierwszorzędna
1185           private: Wstęp prywatny
1186           rail: Tory kolejowe
1187           reserve: Rezerwat przyrody
1188           resident: Teren mieszkalny
1189           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1190           runway: 
1191             - Pas startowy
1192             - kołowania
1193           school: 
1194             - Szkoła
1195             - uniwersytet
1196           secondary: Droga drugorzędna
1197           station: Dworzec kolejowy
1198           subway: Metro
1199           summit: 
1200             - Góra
1201             - szczyt
1202           tourist: Atrakcja turystyczna
1203           track: Ścieżka
1204           tram: 
1205             - Lekka kolej
1206             - tramwaj
1207           trunk: Droga główna
1208           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1209           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1210           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1211           wood: Puszcza
1212     search: 
1213       search: Szukaj
1214       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1215       submit_text: →
1216       where_am_i: Gdzie jestem?
1217       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1218     sidebar: 
1219       close: Zamknij
1220       search_results: Wyniki wyszukiwania
1221   time: 
1222     formats: 
1223       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1224   trace: 
1225     create: 
1226       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1227       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1228     delete: 
1229       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1230     edit: 
1231       description: "Opis:"
1232       download: pobierz
1233       edit: edytuj
1234       filename: "Nazwa pliku:"
1235       heading: Edycja śladu {{name}}
1236       map: mapa
1237       owner: "Autor:"
1238       points: "Punkty:"
1239       save_button: Zapisz zmiany
1240       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1241       tags: "Znaczniki:"
1242       tags_help: rozdzielone przecinkami
1243       title: Edycja śladu {{name}}
1244       uploaded_at: "Załadowano:"
1245       visibility: "Widoczność:"
1246       visibility_help: co to znaczy?
1247     list: 
1248       public_traces: Publiczne ślady GPS
1249       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1250       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1251       your_traces: Twoje ślady GPS
1252     make_public: 
1253       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1254     no_such_user: 
1255       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1256       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1257       title: Nie ma takiego użytkownika
1258     offline: 
1259       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1260       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1261     offline_warning: 
1262       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1263     trace: 
1264       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1265       by: utworzony przez użytkownika
1266       count_points: "{{count}} punktów"
1267       edit: edycja
1268       edit_map: Edytuj Mapę
1269       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1270       in: w
1271       map: mapa
1272       more: więcej
1273       pending: OCZEKUJE
1274       private: PRYWATNY
1275       public: PUBLICZNY
1276       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1277       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1278       view_map: Pokaż mapę
1279     trace_form: 
1280       description: Opis
1281       help: Pomoc
1282       tags: Znaczniki
1283       tags_help: rozdzielone przecinkami
1284       upload_button: Wgrywaj
1285       upload_gpx: Plik GPX
1286       visibility: Widoczność
1287       visibility_help: co to znaczy?
1288     trace_header: 
1289       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1290       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1291       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1292       upload_trace: Wyślij ślad
1293       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1294     trace_optionals: 
1295       tags: Znaczniki
1296     trace_paging_nav: 
1297       next: Następny &raquo;
1298       previous: "&laquo; Poprzedni"
1299       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1300     view: 
1301       delete_track: Wykasuj ten ślad
1302       description: "Opis:"
1303       download: pobierz
1304       edit: edycja
1305       edit_track: Edytuj ten ślad
1306       filename: "Plik:"
1307       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1308       map: mapa
1309       none: Brak
1310       owner: "Autor:"
1311       pending: OCZEKUJE
1312       points: "Punktów:"
1313       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1314       tags: "Znaczniki:"
1315       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1316       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1317       uploaded: "Dodano:"
1318       visibility: "Widoczność:"
1319     visibility: 
1320       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1321       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1322       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1323       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1324   user: 
1325     account: 
1326       contributor terms: 
1327         link text: co to jest?
1328       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1329       delete image: Usuń obecną grafikę
1330       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1331       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1332       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1333       home location: "Lokalizacja domowa:"
1334       image: "Grafika:"
1335       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1336       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1337       latitude: "Szerokość:"
1338       longitude: "Długość geograficzna:"
1339       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1340       my settings: Moje ustawienia
1341       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1342       new image: Dodaj grafikę
1343       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1344       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1345       profile description: "Opis profilu:"
1346       public editing: 
1347         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1348         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1349         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1350         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1351         enabled link text: co to jest?
1352         heading: "Edycje publiczne:"
1353       public editing note: 
1354         heading: Publiczna edycja
1355         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1356       replace image: Zmień obecną grafikę
1357       return to profile: Powrót do profilu.
1358       save changes button: Zapisz zmiany
1359       title: Zmiana ustawień konta
1360       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1361     confirm: 
1362       already active: To konto zostało potwierdzone.
1363       button: Potwierdzam
1364       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1365       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1366       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1367       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1368     confirm_email: 
1369       button: Potwierdzam
1370       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1371       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1372       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1373       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1374     confirm_resend: 
1375       failure: Brak użytkownika {{name}}.
1376     filter: 
1377       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1378     go_public: 
1379       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1380     list: 
1381       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1382       heading: Użytkownicy
1383       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1384       title: Użytkownicy
1385     login: 
1386       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="{{reconfirm}}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1387       already have: Masz już konto OpenStreetMap? Zaloguj się.
1388       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1389       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1390       create_account: załóż konto
1391       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1392       heading: Logowanie
1393       login_button: Zaloguj się
1394       lost password link: Zapomniane hasło?
1395       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1396       password: "Hasło:"
1397       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1398       register now: Zarejestruj się
1399       remember: "Pamiętaj mnie:"
1400       title: Logowanie
1401       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1402     logout: 
1403       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1404       logout_button: Wyloguj
1405       title: Wyloguj
1406     lost_password: 
1407       email address: "Adres e-mail:"
1408       heading: Zapomniałeś hasła?
1409       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1410       new password button: Wyczyść hasło
1411       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1412       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1413       title: zgubione hasło
1414     make_friend: 
1415       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1416       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1417       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1418     new: 
1419       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1420       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1421       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1422       continue: Kontynuuj
1423       display name: "Przyjazna nazwa:"
1424       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1425       email address: "Adres e-mail:"
1426       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1427       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres {{email}} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1428       heading: Zakładanie konta
1429       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1430       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1431       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1432       password: "Hasło:"
1433       title: Nowe konto
1434     no_such_user: 
1435       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1436       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1437       title: Nie znaleziono użytkownika
1438     popup: 
1439       friend: Znajomy
1440       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1441       your location: Twoje położenie
1442     remove_friend: 
1443       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1444       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1445     reset_password: 
1446       confirm password: Potwierdź hasło
1447       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1448       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1449       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1450       password: Hasło
1451       reset: Resetuj hasło
1452       title: zresetuj hasło
1453     set_home: 
1454       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1455     suspended: 
1456       heading: Konto zawieszone
1457       title: Konto zawieszone
1458     terms: 
1459       agree: Akceptuję
1460       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1461       consider_pd_why: co to oznacza?
1462       decline: Nie akceptuję
1463       heading: Warunki współtworzenia
1464       legale_names: 
1465         france: Francja
1466         italy: Włochy
1467         rest_of_world: Reszta świata
1468       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1469       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1470       title: Warunki współtworzenia
1471     view: 
1472       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1473       add as friend: dodaj do znajomych
1474       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1475       block_history: otrzymane blokady
1476       blocks by me: nałożone blokady
1477       blocks on me: otrzymane blokady
1478       confirm: Potwierdź
1479       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1480       create_block: zablokuj tego użytkownika
1481       created from: "Stworzony z:"
1482       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1483       delete_user: usuń to konto
1484       description: Opis
1485       diary: dziennik
1486       edits: edycje
1487       email address: Adres e‐mail
1488       hide_user: ukryj tego użytkownika
1489       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1490       km away: "{{count}}km stąd"
1491       latest edit: "Ostatnia edycja {{ago}}:"
1492       m away: "{{count}}m stąd"
1493       mapper since: "Mapuje od:"
1494       moderator_history: nałożone blokady
1495       my diary: mój dziennik
1496       my edits: moje zmiany
1497       my settings: moje ustawienia
1498       my traces: moje ślady
1499       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1500       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1501       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1502       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1503       oauth settings: ustawienia oauth
1504       remove as friend: usuń ze znajomych
1505       role: 
1506         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1507         grant: 
1508           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1509           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1510         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1511         revoke: 
1512           administrator: Cofnij dostęp administratora
1513           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1514       send message: wyślij wiadomość
1515       settings_link_text: stronie ustawień
1516       status: "Stan:"
1517       traces: ślady
1518       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1519       user location: Lokalizacja użytkownika
1520       your friends: Twoi znajomi
1521   user_block: 
1522     blocks_by: 
1523       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1524       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1525       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1526     create: 
1527       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1528       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1529       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1530     edit: 
1531       back: Zobacz wszystkie blokady
1532       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1533       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1534       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1535       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1536       show: Zobacz tę blokadę
1537       submit: Uaktualnij blokadę
1538       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1539     filter: 
1540       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1541       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1542       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1543     helper: 
1544       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1545       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1546       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1547     index: 
1548       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1549       heading: Lista blokad użytkowników
1550       title: Blokady użytkownika
1551     model: 
1552       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1553       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1554     new: 
1555       back: Zobacz wszystkie blokady
1556       submit: Utwórz blokadę
1557     not_found: 
1558       back: Powrót do spisu
1559       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1560     partial: 
1561       confirm: Na pewno?
1562       creator_name: Twórca
1563       display_name: Zablokowany użytkownik
1564       edit: Edytuj
1565       not_revoked: (nie odwołana)
1566       reason: Powód blokady
1567       revoke: Odwołaj
1568       revoker_name: Odwołana przez
1569       show: Pokaż
1570       status: Status
1571     period: 
1572       one: 1 godzina
1573       other: "{{count}} godzin"
1574     revoke: 
1575       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1576       flash: Blokada została odwołana.
1577       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1578       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1579       revoke: Odwołaj
1580       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1581       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1582     show: 
1583       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1584       confirm: Na pewno?
1585       edit: Edytuj
1586       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1587       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1588       reason: Przyczyna blokady
1589       revoke: Odwołaj
1590       revoker: Cofający uprawnienia
1591       show: Pokaż
1592       status: Status
1593       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1594       time_past: Zakończona {{time}} temu
1595       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1596     update: 
1597       success: Blokada zaktualizowana.
1598   user_role: 
1599     filter: 
1600       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1601       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1602       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1603       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1604     grant: 
1605       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1606       confirm: Potwierdź
1607       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1608       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1609       title: Potwierdź przyznawanie roli
1610     revoke: 
1611       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1612       confirm: Potwierdź
1613       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1614       heading: Potwierdź cofanie roli
1615       title: Potwierdź cofanie roli