Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Пребарување на елементи
220       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
221       nearby: Елементи во близина
222       enclosing: Обиколни елементи
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Страница %{page}
226       next: Следно »
227       previous: « Претходно
228     changeset:
229       anonymous: Анонимен
230       no_edits: (нема уредувања)
231       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
232     changesets:
233       id: Назнака
234       saved_at: Зачувано во
235       user: Корисник
236       comment: Коментар
237       area: Површина
238     list:
239       title: Измени
240       title_user: Измени на %{user}
241       title_friend: Измени на ваши пријатели
242       title_nearby: Измени од соседни корисници
243       empty: Не пронајдов збирови од промени.
244       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
245       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
246       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
247       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
248       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
249       load_more: Вчитај уште
250     timeout:
251       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
252         да се преземе.
253     rss:
254       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
255       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
256       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
257       commented_at_html: Подновено пред %{when}
258       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
259       full: Целосен разговор
260   diary_entry:
261     new:
262       title: Нова дневничка ставка
263       publish_button: Објави
264     list:
265       title: Дневници на корисници
266       title_friends: Дневници на пријателите
267       title_nearby: Дневници на соседните корисници
268       user_title: Дневник на %{user}
269       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
270       new: 'Нов дневнички запис:'
271       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
272       no_entries: Нема дневнички ставки
273       recent_entries: Скорешни дневнички записи
274       older_entries: Постари ставки
275       newer_entries: Понови ставки
276     edit:
277       title: Уреди дневничка ставка
278       subject: 'Наслов:'
279       body: 'Содржина:'
280       language: 'Јазик:'
281       location: 'Местоположба:'
282       latitude: Геог. ширина
283       longitude: Геог. должина
284       use_map_link: покажи на карта
285       save_button: Зачувај
286       marker_text: Место на дневничкиот запис
287     view:
288       title: Дневникот на %{user} | %{title}
289       user_title: дневник на %{user}
290       leave_a_comment: Пиши коментар
291       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
292       login: Најава
293       save_button: Зачувај
294     no_such_entry:
295       title: Нема таква дневничка ставка
296       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
297       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
298         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
299     diary_entry:
300       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
301       comment_link: Коментирај на оваа ставка
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303       comment_count:
304         one: '%{count} коментар'
305         zero: Нема коментари
306         other: '%{count} коментари'
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       confirm: Потврди
310     diary_comment:
311       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
312       hide_link: Скриј го коментаров
313       confirm: Потврди
314     location:
315       location: 'Местоположба:'
316       view: Преглед
317       edit: Уреди
318     feed:
319       user:
320         title: Дневнички ставки на %{user}
321         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
322       language:
323         title: Дневнички ставки на %{language_name}
324         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
325           %{language_name}
326       all:
327         title: Дневнички ставки
328         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
331       post: Објава
332       when: Кога
333       comment: Коментар
334       ago: пред %{ago}
335       newer_comments: Понови коментари
336       older_comments: Постари коментари
337   export:
338     title: Извези
339     start:
340       area_to_export: Простор за извоз
341       manually_select: Рачно изберете друга површина
342       format_to_export: Формат за извоз
343       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
344       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
345       embeddable_html: HTML-код за вметнување
346       licence: Лиценца
347       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
348         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
349         Commons Open Database License).
350       too_large:
351         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
352           извори:'
353         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
354           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
355           извори за крупно преземање:'
356         planet:
357           title: Планетата на OSM
358           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
359         overpass:
360           title: Извршник „Надвозник“
361           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
362         geofabrik:
363           title: Преземања на Geofabrik
364           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
365             градови
366         metro:
367           title: Метроизвадоци
368           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
369         other:
370           title: Други извори
371           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
372       options: Нагодувања
373       format: Формат
374       scale: Размер
375       max: најв.
376       image_size: Големина на сликата
377       zoom: Приближи
378       add_marker: Додај бележник на картата
379       latitude: Г.Ш.
380       longitude: Г.Д.
381       output: Излезни податоци
382       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
383       export_button: Извези
384   geocoder:
385     search:
386       title:
387         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
388         uk_postcode: Исход од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
389           Postcode</a>
390         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
391         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
395           Nominatim</a>
396         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397     search_osm_nominatim:
398       prefix:
399         aerialway:
400           cable_car: Кабелски трамвај
401           chair_lift: Клупна жичница
402           drag_lift: Влечна жичница
403           gondola: Кабинска жичница
404           platter: Скилифт
405           pylon: Жичен јарбол
406           station: Гондолска станица
407           t-bar: Влечен лифт
408         aeroway:
409           aerodrome: Аеродром
410           airstrip: Леталиште
411           apron: Рампа
412           gate: Порта
413           hangar: Хангар
414           helipad: Хелиодром
415           holding_position: Задржна положба
416           parking_position: Оставна положба
417           runway: Писта
418           taxiway: Рулажна патека
419           terminal: Терминал
420         amenity:
421           animal_shelter: Засолниште за животни
422           arts_centre: Дом на уметноста
423           atm: Банкомат
424           bank: Банка
425           bar: Бар
426           bbq: Скара
427           bench: Клупа
428           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
429           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
430           biergarten: Пивска градина
431           boat_rental: Изнајмување пловила
432           brothel: Бордел
433           bureau_de_change: Менувачница
434           bus_station: Автобуска станица
435           cafe: Кафуле
436           car_rental: Изнајмување автомобил
437           car_sharing: Заедничко патување
438           car_wash: Автоперална
439           casino: Казино
440           charging_station: Напојна станица
441           childcare: Претшколска установа
442           cinema: Кино
443           clinic: Клиника
444           clock: Часовник
445           college: Колеџ
446           community_centre: Центар на заедница
447           courthouse: Суд
448           crematorium: Крематориум
449           dentist: Забар
450           doctors: Доктори
451           drinking_water: Пивка вода
452           driving_school: Автошкола
453           embassy: Амбасада
454           fast_food: Брза храна
455           ferry_terminal: Траектска станица
456           fire_station: Пожарна
457           food_court: Штандови за брза храна
458           fountain: Фонтана
459           fuel: Гориво
460           gambling: Коцкање
461           grave_yard: Гробишта
462           grit_bin: Пескарница
463           hospital: Болница
464           hunting_stand: Ловечка кула
465           ice_cream: Сладолед
466           kindergarten: Градинка
467           library: Библиотека
468           marketplace: Пазариште
469           monastery: Манастир
470           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
471           nightclub: Ноќен клуб
472           nursing_home: Старечки дом
473           office: Канцеларија
474           parking: Паркиралиште
475           parking_entrance: Влез во паркиралиште
476           parking_space: Паркинг-место
477           pharmacy: Аптека
478           place_of_worship: Верски објект
479           police: Полиција
480           post_box: Поштенско сандаче
481           post_office: Пошта
482           preschool: Претшколска установа
483           prison: Затвор
484           pub: Пивница
485           public_building: Јавен објект
486           recycling: Рециклирање
487           restaurant: Ресторан
488           retirement_home: Старечки дом
489           sauna: Сауна
490           school: Училиште
491           shelter: Засолниште
492           shop: Продавница
493           shower: Туш
494           social_centre: Социјален центар
495           social_club: Друштвен клуб
496           social_facility: Општествена постројка
497           studio: Студио
498           swimming_pool: Базен
499           taxi: Такси
500           telephone: Телефонска говорница
501           theatre: Театар
502           toilets: Тоалет
503           townhall: Градски дом
504           university: Универзитет
505           vending_machine: Вендинг-машина
506           veterinary: Ветеринарна клиника
507           village_hall: Месна заедница
508           waste_basket: Корпа за отпадоци
509           waste_disposal: Депонија
510           water_point: Водоводен приклучок
511           youth_centre: Младински центар
512         boundary:
513           administrative: Административна граница
514           census: Пописна граница
515           national_park: Национален парк
516           protected_area: Заштитено подрачје
517         bridge:
518           aqueduct: Аквадукт
519           boardwalk: Шеталиште
520           suspension: Висечки мост
521           swing: Вртечки мост
522           viaduct: Вијадукт
523           "yes": Мост
524         building:
525           "yes": Градба
526         craft:
527           brewery: Пиварница
528           carpenter: Столар
529           electrician: Електричар
530           gardener: Градинар
531           painter: Сликар
532           photographer: Фотограф
533           plumber: Водоводџија
534           shoemaker: Чевлар
535           tailor: Кројач
536           "yes": Занаетчиски дуќан
537         emergency:
538           ambulance_station: Итна помош
539           assembly_point: Собиралиште
540           defibrillator: Дефибрилатор
541           landing_site: Место за итно слетување
542           phone: Итен телефон
543           water_tank: Итен водосклад
544           "yes": Итна помош
545         highway:
546           abandoned: Напуштен автопат
547           bridleway: Коњски пат
548           bus_guideway: Автобуски шини
549           bus_stop: Автобуска постојка
550           construction: Автопат во изградба
551           corridor: Премин
552           cycleway: Велосипедска патека
553           elevator: Лифт
554           emergency_access_point: Прва помош
555           footway: Тротоар
556           ford: Брод
557           give_way: Знак за предност
558           living_street: Маалска улица
559           milestone: Милјоказ
560           motorway: Автопат
561           motorway_junction: Клучка
562           motorway_link: Приклучен пат
563           passing_place: Минувалиште
564           path: Патека
565           pedestrian: Пешачка патека
566           platform: Платформа
567           primary: Главен пат
568           primary_link: Главен пат
569           proposed: Предложен пат
570           raceway: Тркачка патека
571           residential: Станбена улица
572           rest_area: Одмориште
573           road: Пат
574           secondary: Спореден пат
575           secondary_link: Спореден пат
576           service: Помошен пат
577           services: Крајпатен сервис
578           speed_camera: Брзиноловец
579           steps: Скалила
580           stop: Знак за запирање
581           street_lamp: Улична светилка
582           tertiary: Третостепен пат
583           tertiary_link: Третостепен пат
584           track: Полски пат
585           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
586           trail: Патека
587           trunk: Магистрала
588           trunk_link: Магистрала
589           turning_loop: Повратен јазол
590           unclassified: Некласификуван пат
591           "yes": Пат
592         historic:
593           archaeological_site: Археолошки локалитет
594           battlefield: Бојно поле
595           boundary_stone: Граничен камен
596           building: Историска градба
597           bunker: Бункер
598           castle: Замок
599           church: Црква
600           city_gate: Градска порта
601           citywalls: Градски ѕидини
602           fort: Утврдување
603           heritage: Културно наследство
604           house: Куќа
605           icon: Икона
606           manor: Велепоседнички дом
607           memorial: Споменик
608           mine: Рудник
609           mine_shaft: Рудничко окно
610           monument: Споменик
611           roman_road: Римски пат
612           ruins: Рушевини
613           stone: Камен
614           tomb: Гроб
615           tower: Кула
616           wayside_cross: Крајпатен крст
617           wayside_shrine: Крајпатен параклис
618           wreck: Бродолом
619           "yes": Историско место
620         junction:
621           "yes": Раскрсница
622         landuse:
623           allotments: Парцели
624           basin: Котлина
625           brownfield: Угар
626           cemetery: Гробишта
627           commercial: Стопанско подрачје
628           conservation: Заштитено земјиште
629           construction: Градилиште
630           farm: Фарма
631           farmland: Земјоделско земјиште
632           farmyard: Селски двор
633           forest: Шума
634           garages: Гаража
635           grass: Трева
636           greenfield: Неискористено земјиште
637           industrial: Индустриско подрачје
638           landfill: Депонија
639           meadow: Ливада
640           military: Воено подрачје
641           mine: Рудник
642           orchard: Овоштарник
643           quarry: Каменолом
644           railway: Железница
645           recreation_ground: Рекреативен терен
646           reservoir: Резервоар
647           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
648           residential: Станбено подрачје
649           retail: Дуќани
650           road: Патно подрачје
651           village_green: Селско зеленило
652           vineyard: Лозници
653           "yes": Употреба на земјиште
654         leisure:
655           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
656           bird_hide: Набљудувалиште за птици
657           common: Општествена земја
658           dog_park: Парк за кучиња
659           firepit: Огниште
660           fishing: Рибарење
661           fitness_centre: Центар за фитнес
662           fitness_station: Технички преглед
663           garden: Градина
664           golf_course: Голф-терен
665           horse_riding: Јавање
666           ice_rink: Лизгалиште
667           marina: Марина
668           miniature_golf: Миниголф
669           nature_reserve: Природен резерват
670           park: Парк
671           pitch: Спортски терен
672           playground: Детско игралиште
673           recreation_ground: Разонодно место
674           resort: Одморалиште
675           sauna: Сауна
676           slipway: Испуст
677           sports_centre: Спортски центар
678           stadium: Стадион
679           swimming_pool: Базен
680           track: Спортска патека
681           water_park: Аквапарк
682           "yes": Разонода
683         man_made:
684           adit: Помошно окно
685           beacon: Светилник
686           beehive: Пчеларник
687           breakwater: Бранобран
688           bridge: Мост
689           bunker_silo: Бункер
690           chimney: Оџак
691           crane: Кран
692           dolphin: Пристан. дирек
693           dyke: Ров
694           embankment: Кеј
695           flagpole: Јарбол
696           gasometer: Гасомер
697           groyne: Брежна препрека
698           kiln: Печка
699           lighthouse: Светилник
700           mast: Јарбол
701           mine: Рудник
702           mineshaft: Рудничко окно
703           monitoring_station: Надгледна станица
704           petroleum_well: Нафтен извор
705           pier: Пристан. мост
706           pipeline: Цевковод
707           silo: Силос
708           storage_tank: Резервоар
709           surveillance: Надзор
710           tower: Кула
711           wastewater_plant: Пречистителна станица
712           watermill: Воденица
713           water_tower: Водокула
714           water_well: Бунар
715           water_works: Водоводна станица
716           windmill: Ветерница
717           works: Фабрика
718           "yes": Вештачки
719         military:
720           airfield: Воено слетувалиште
721           barracks: Касарна
722           bunker: Бункер
723           "yes": Војска
724         mountain_pass:
725           "yes": Планински превој
726         natural:
727           bay: Залив
728           beach: Плажа
729           cape: ‘Рт
730           cave_entrance: Влез во пештера
731           cliff: Гребен
732           crater: Кратер
733           dune: Дина
734           fell: Фел
735           fjord: Фјорд
736           forest: Шума
737           geyser: Гејзер
738           glacier: Ледник
739           grassland: Полјана
740           heath: Голет
741           hill: Рид
742           island: Остров
743           land: Земја
744           marsh: Бара
745           moor: Пустара
746           mud: Кал
747           peak: Врв
748           point: Точка
749           reef: Гребен
750           ridge: Срт
751           rock: Карпа
752           saddle: Седло
753           sand: Песок
754           scree: Сип
755           scrub: Честак
756           spring: Извор
757           stone: Камен
758           strait: Проток
759           tree: Дрво
760           valley: Долина
761           volcano: Вулкан
762           water: Вода
763           wetland: Мочуриште
764           wood: Шума
765         office:
766           accountant: Сметководител
767           administrative: Управа
768           architect: Архитект
769           association: Здружение
770           company: Фирма
771           educational_institution: Образовна установа
772           employment_agency: Агенција за вработување
773           estate_agent: Агенција за недвижности
774           government: Владина служба
775           insurance: Служба за осигурување
776           it: Информатичка служба
777           lawyer: Адвокат
778           ngo: НВО-канцеларија
779           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
780           travel_agent: Туристичка агенција
781           "yes": Канцеларија
782         place:
783           allotments: Парцели
784           city: Град
785           city_block: Градски блок
786           country: Земја
787           county: Округ
788           farm: Фарма
789           hamlet: Селце
790           house: Куќа
791           houses: Куќи
792           island: Остров
793           islet: Островче
794           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
795           locality: Месност
796           municipality: Општина
797           neighbourhood: Соседство
798           postcode: Поштенски број
799           quarter: Четврт
800           region: Област
801           sea: Море
802           square: Плоштад
803           state: Покраина
804           subdivision: Админ. подрачје
805           suburb: Населба
806           town: Град
807           unincorporated_area: Нездружено подрачје
808           village: Село
809           "yes": Место
810         railway:
811           abandoned: Напуштена железничка линија
812           construction: Железничка линија во изградба
813           disused: Напуштена железничка линија
814           funicular: Искачница
815           halt: Железничка постојка
816           junction: Железнички јазол
817           level_crossing: Надвозник
818           light_rail: Лека железница
819           miniature: Минијатурна железница
820           monorail: Едношинска пруга
821           narrow_gauge: Теснолинејка
822           platform: Железнички перон
823           preserved: Зачувана железничка линија
824           proposed: Предложена железница
825           spur: Железнички огранок
826           station: Железничка станица
827           stop: Железничка постојка
828           subway: Метро
829           subway_entrance: Влез во метро
830           switch: Железнички пунктови
831           tram: Трамвајска линија
832           tram_stop: Трамвајска постојка
833         shop:
834           alcohol: Алкохол на црно
835           antiques: Старинарница
836           art: Уметнички дуќан
837           bakery: Пекара
838           beauty: Козметика
839           beverages: Пијалоци
840           bicycle: Продавница за велосипеди
841           bookmaker: Бележник
842           books: Книжарница
843           boutique: Бутик
844           butcher: Месарница
845           car: Автосалон
846           car_parts: Автоделови
847           car_repair: Автосервис
848           carpet: Дуќан за теписи
849           charity: Добротворна продавница
850           chemist: Аптека
851           clothes: Дуќан за облека
852           computer: Продавница за сметачи
853           confectionery: Слаткарница
854           convenience: Бакалница
855           copyshop: Фотокопир
856           cosmetics: Козметика
857           deli: Гастрономски дуќан
858           department_store: Стоковна куќа
859           discount: Распродажен дуќан
860           doityourself: Направи-сам
861           dry_cleaning: Хемиско чистење
862           electronics: Електронска опрема
863           estate_agent: Недвижности
864           farm: Земјоделска продавница
865           fashion: Бутик
866           fish: Рибарница
867           florist: Цвеќара
868           food: Продавница за храна
869           funeral_directors: Погребална служба
870           furniture: Мебел
871           gallery: Галерија
872           garden_centre: Градинарски центар
873           general: Колонијал
874           gift: Дуќан за подароци
875           greengrocer: Пиљара
876           grocery: Бакалница
877           hairdresser: Фризер
878           hardware: Алат и опрема
879           hifi: Аудиосистеми
880           houseware: Продавница за покуќнина
881           interior_decoration: Внатрешно уредување
882           jewelry: Јувелир
883           kiosk: Трафика
884           kitchen: Кујнска продавница
885           laundry: Пералница
886           lottery: Лотарија
887           mall: Трговски центар
888           market: Пазар
889           massage: Масажа
890           mobile_phone: Мобиларница
891           motorcycle: Моторцикли
892           music: Музички дуќан
893           newsagent: Весникара
894           optician: Оптичар
895           organic: Здрава храна
896           outdoor: Продавница на отворено
897           paint: Бои и лакови
898           pawnbroker: Заложница
899           pet: Домашни миленици
900           pharmacy: Аптека
901           photo: Фотографски дуќан
902           seafood: Морска храна
903           second_hand: Половна роба
904           shoes: Обувки
905           sports: Спортски дуќан
906           stationery: Прибор и репроматеријали
907           supermarket: Супермаркет
908           tailor: Кројач
909           ticket: Билетарница
910           tobacco: Тутунарница
911           toys: Продавница за играчки
912           travel_agency: Туристичка агенција
913           tyres: Автогуми
914           vacant: Празна продавница
915           variety_store: Сештарница
916           video: Видеотека
917           wine: Винска продавница
918           "yes": Дуќан
919         tourism:
920           alpine_hut: Планинска куќарка
921           apartment: Стан
922           artwork: Уметничко дело
923           attraction: Атракција
924           bed_and_breakfast: Полупансион
925           cabin: Колиба
926           camp_site: Камп
927           caravan_site: Автокамп
928           chalet: Брвнара
929           gallery: Галерија
930           guest_house: Пансион
931           hostel: Хостел
932           hotel: Хотел
933           information: Информации
934           motel: Мотел
935           museum: Музеј
936           picnic_site: Излетничко место
937           theme_park: Забавен парк
938           viewpoint: Видиковец
939           zoo: Зоолошка
940         tunnel:
941           building_passage: Премин на зграда
942           culvert: Пропусен канал
943           "yes": Тунел
944         waterway:
945           artificial: Вештачки воден пат
946           boatyard: Чамцоградилиште
947           canal: Канал
948           dam: Брана
949           derelict_canal: Запуштен канал
950           ditch: Канач
951           dock: Док
952           drain: Одвод
953           lock: Преводница
954           lock_gate: Преводничка врата
955           mooring: Сидриште
956           rapids: Брзак
957           river: Река
958           stream: Поток
959           wadi: Вади
960           waterfall: Водопад
961           weir: Јаз
962           "yes": Воден пат
963       admin_levels:
964         level2: Државна граница
965         level4: Покраинска граница
966         level5: Регионална граница
967         level6: Окружна граница
968         level8: Градска граница
969         level9: Селска граница
970         level10: Населбена граница
971     description:
972       title:
973         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
974           Nominatim</a>
975         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
976       types:
977         cities: Градови
978         towns: Гратчиња
979         places: Места
980     results:
981       no_results: Не пронајдов ништо
982       more_results: Повеќе ставки
983   layouts:
984     logo:
985       alt_text: Лого на OpenStreetMap
986     home: Оди на матичната местоположба
987     logout: Одјава
988     log_in: Најава
989     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
990     sign_up: Регистрација
991     start_mapping: Почнете да ги работите картите
992     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
993     edit: Уреди
994     history: Историја
995     export: Извези
996     data: Податоци
997     export_data: Извези податоци
998     gps_traces: ГПС-траги
999     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
1000     user_diaries: Кориснички дневници
1001     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1002     edit_with: Уреди со %{editor}
1003     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1004     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1005     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1006       за слободна употреба под отворена лиценца.
1007     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1008     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
1009       %{partners}.
1010     partners_ucl: UCL
1011     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1012     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1013     partners_partners: партнери
1014     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1015       работиме на неопходни одржувања.
1016     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1017       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1018     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1019       опрема.
1020     help: Помош
1021     about: За нас
1022     copyright: Авторски права
1023     community: Заедница
1024     community_blogs: Блогови на заедницата
1025     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1026     foundation: Фондација
1027     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1028     make_a_donation:
1029       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1030       text: Дарувајте
1031     learn_more: Дознајте повеќе
1032     more: Повеќе
1033   license_page:
1034     foreign:
1035       title: За овој превод
1036       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1037         предност има англиската страница
1038       english_link: англискиот оригинал
1039     native:
1040       title: За страницава
1041       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1042         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1043         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1044       native_link: македонската верзија
1045       mapping_link: почнете да ги работите картите
1046     legal_babble:
1047       title_html: Авторски права и лиценца
1048       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1049         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1050         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1051         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1052       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1053         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1054         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1055         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1056         <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1057       intro_3_html: |-
1058         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1059         се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1060       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1061       credit_1_html: |-
1062         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1063         OpenStreetMap &rdquo;.
1064       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1065         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1066         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1067         на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1068         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1069         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1070         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1071         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1072         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1073         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1074       credit_3_html: |-
1075         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1076         На пример:
1077       attribution_example:
1078         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1079         title: Пример за наведување
1080       more_title_html: Повеќе информации
1081       more_1_html: |-
1082         Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1083         href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1084       more_2_html: |-
1085         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1086         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1087         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1088         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1089         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1090       contributors_title_html: Нашите учесници
1091       contributors_intro_html: |-
1092         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1093         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1094         и други извори, меѓу кои се:
1095       contributors_at_html: |-
1096         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1097         <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1098         <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1099         <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1100         Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1101       contributors_ca_html: |-
1102         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1103         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1104         Статистичка служба на Канада).
1105       contributors_fi_html: |-
1106         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1107         <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1108       contributors_fr_html: |-
1109         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1110         Генералната даночна управа.
1111       contributors_nl_html: |-
1112         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1113         (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1114       contributors_nz_html: |-
1115         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1116         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1117       contributors_si_html: |-
1118         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1119         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1120         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1121         (јавни информации од Словенија).
1122       contributors_za_html: |-
1123         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1124         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1125         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1126       contributors_gb_html: |-
1127         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1128         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1129         права на базата 2010-12.
1130       contributors_footer_1_html: |-
1131         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1132         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1133         href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1134       contributors_footer_2_html: |-
1135         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1136         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1137         дека прифаќа било каква одговорност.
1138       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1139       infringement_1_html: |-
1140         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1141         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1142         изречна дозвола од имателите на тие права.
1143       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1144         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1145         href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1146         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1147         наменска страница</a>."
1148       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1149       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1150         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1151         во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1152         група за лиценци</a>.
1153   welcome_page:
1154     title: Добре дојдовте!
1155     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1156       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1157       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1158     whats_on_the_map:
1159       title: Што има на картата
1160       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1161         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1162         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1163       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1164         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1165         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1166         освен ако немате посебна дозвола.
1167     basic_terms:
1168       title: Основни картографски поими
1169       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1170       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1171         за уредување на карти.
1172       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1173         или дрво.
1174       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1175         или објект (здание).
1176       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1177         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1178     rules:
1179       title: Правила!
1180       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1181         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1182         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1183         \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1184         и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1185         уредувања</a>."
1186     questions:
1187       title: Имате прашања?
1188       paragraph_1_html: |-
1189         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1190         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1191         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1192     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1193     add_a_note:
1194       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1195       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1196         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1197       paragraph_2_html: |-
1198         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1199         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1200   fixthemap:
1201     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1202     how_to_help:
1203       title: Како да помогнете
1204       join_the_community:
1205         title: Приклучете се во заедницата
1206         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1207           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1208           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1209       add_a_note:
1210         instructions_html: |-
1211           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1212           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1213     other_concerns:
1214       title: Други проблеми
1215       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1216         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1217         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1218         група на OSMF</a>."
1219   help_page:
1220     title: Помош
1221     introduction: |-
1222       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1223       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1224     welcome:
1225       url: /welcome
1226       title: Добре дојдовте на OSM
1227       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1228     beginners_guide:
1229       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1230       title: Почетен курс
1231       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1232     help:
1233       url: https://help.openstreetmap.org/
1234       title: help.openstreetmap.org
1235       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1236         и одговори на OSM.
1237     mailing_lists:
1238       title: Поштенски списоци
1239       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1240         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1241     forums:
1242       title: Форуми
1243       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1244     irc:
1245       title: IRC
1246       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1247     switch2osm:
1248       title: Преод на OSM
1249       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1250         OpenStreetMap и други услуги.
1251     wiki:
1252       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1253       title: wiki.openstreetmap.org
1254       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1255   about_page:
1256     next: Следно
1257     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1258     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1259       мобилни прилози и сметачки уреди'
1260     lede_text: |-
1261       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1262       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1263     local_knowledge_title: Месни сознанија
1264     local_knowledge_html: |-
1265       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1266       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1267       со цел да се провери исправноста
1268       и актуелноста на OSM.
1269     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1270     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1271       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1272       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1273       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1274       ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот на OpenStreetMap</a>,\n<a
1275       href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1276       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1277       OSM</a> website."
1278     open_data_title: Отворени податоци
1279     open_data_html: |-
1280       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1281       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1282       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1283     legal_title: Правни работи
1284     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1285       href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1286       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1287       <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1288       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1289       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1290       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1291       други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и „Состојба
1292       на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1293       знаци на OSMF</a>."
1294     partners_title: Партнери
1295   notifier:
1296     diary_comment_notification:
1297       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1298       hi: Здраво %{to_user},
1299       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1300         наслов %{subject}:'
1301       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1302         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1303     message_notification:
1304       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1305       hi: Здраво %{to_user},
1306       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1307       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1308         на %{replyurl}
1309     friend_notification:
1310       hi: Здраво %{to_user},
1311       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1312       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1313       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1314       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1315     gpx_notification:
1316       greeting: Здраво,
1317       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1318       with_description: со описот
1319       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1320       and_no_tags: и без ознаки.
1321       failure:
1322         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1323         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1324         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1325           како да
1326         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1327         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1328       success:
1329         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1330         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1331           точки.
1332     signup_confirm:
1333       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1334       greeting: Здраво!
1335       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1336       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1337         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1338       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1339         да почнете со уредување.
1340     email_confirm:
1341       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1342     email_confirm_plain:
1343       greeting: Здраво,
1344       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1345         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1346       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1347         измената.
1348     email_confirm_html:
1349       greeting: Здраво,
1350       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1351         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1352       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1353     lost_password:
1354       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1355     lost_password_plain:
1356       greeting: Здраво,
1357       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1358         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1359       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1360         лозинката.
1361     lost_password_html:
1362       greeting: Здраво,
1363       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1364         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1365       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1366         промените лозинката.
1367     note_comment_notification:
1368       anonymous: Анонимен корисник
1369       greeting: Здраво,
1370       commented:
1371         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1372         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1373           интересира'
1374         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1375           близу %{place}.'
1376         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1377           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1378       closed:
1379         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1380         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1381         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1382         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1383           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1384       reopened:
1385         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1386         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1387         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1388           на каритте близу %{place}.'
1389         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1390           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1391       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1392     changeset_comment_notification:
1393       hi: Здраво %{to_user},
1394       greeting: Здраво,
1395       commented:
1396         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1397         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1398           интересира'
1399         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1400           во %{time}'
1401         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1402           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1403         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1404         partial_changeset_without_comment: без коментар
1405       details: Поподробно за промената на %{url}.
1406       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1407         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1408   message:
1409     inbox:
1410       title: Примени
1411       my_inbox: Моето сандаче
1412       outbox: за праќање
1413       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1414       new_messages:
1415         one: '%{count} нова порака'
1416         other: '%{count} нови пораки'
1417       old_messages:
1418         one: '%{count} стара порака'
1419         other: '%{count} стари пораки'
1420       from: Од
1421       subject: Наслов
1422       date: Датум
1423       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1424       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1425     message_summary:
1426       unread_button: Означи како непрочитано
1427       read_button: Означи како прочитано
1428       reply_button: Одговори
1429       delete_button: Избриши
1430     new:
1431       title: Испрати ја пораката
1432       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1433       subject: Наслов
1434       body: Содржина
1435       send_button: Испрати
1436       back_to_inbox: Назад во примени
1437       message_sent: Пораката е испратена
1438       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1439         за да можете да праќате други.
1440     no_such_message:
1441       title: Нема таква порака
1442       heading: Нема таква порака
1443       body: За жал, нема порака со тој id.
1444     outbox:
1445       title: За праќање
1446       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1447       inbox: примени пораки
1448       outbox: за праќање
1449       messages:
1450         one: Имате %{count} испратена порака
1451         other: Имате %{count} испратени пораки
1452       to: До
1453       subject: Наслов
1454       date: Датум
1455       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1456         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1457       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1458     reply:
1459       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1460         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1461         име за да одговорите.
1462     read:
1463       title: Прочитај ја пораката
1464       from: Од
1465       subject: Наслов
1466       date: Датум
1467       reply_button: Одговори
1468       unread_button: Означи како непрочитано
1469       delete_button: Избриши
1470       back: Назад
1471       to: За
1472       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1473         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1474         име за да ја прочитате.
1475     sent_message_summary:
1476       delete_button: Избриши
1477     mark:
1478       as_read: Пораката е означена како прочитана
1479       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1480     delete:
1481       deleted: Пораката е избришана
1482   site:
1483     index:
1484       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1485         оневозможиле тој програм.
1486       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1487       permalink: Постојана врска
1488       shortlink: Кратка врска
1489       createnote: Додај белешка
1490       license:
1491         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1492       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1493         и дали е овозможено далечинското управување
1494     edit:
1495       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1496       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1497         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1498         %{user_page}.
1499       user_page_link: корисничка страница
1500       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1501       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1502         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1503         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1504         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1505       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1506         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1507         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1508       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1509         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1510       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1511         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1512       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1513       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1514         без кои оваа можност не може да работи.
1515     sidebar:
1516       search_results: Исход од пребарувањето
1517       close: Затвори
1518     search:
1519       search: Пребарај
1520       get_directions: Дај насоки
1521       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1522       from: Од
1523       to: До
1524       where_am_i: Каде е ова?
1525       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1526       submit_text: Дај
1527     key:
1528       table:
1529         entry:
1530           motorway: Автопат
1531           main_road: Главен пат
1532           trunk: Главна сообраќајна артерија
1533           primary: Главен пат
1534           secondary: Спореден пат
1535           unclassified: Некласификуван пат
1536           track: Патека
1537           bridleway: Пешачко-влечен пат
1538           cycleway: Велосипедска патека
1539           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1540           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1541           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1542           footway: Пешачка патека
1543           rail: Железница
1544           subway: Метро
1545           tram:
1546           - Лека железница
1547           - трамвај
1548           cable:
1549           - Клупна жичница
1550           - клупна жичница
1551           runway:
1552           - Аеродромска писта
1553           - рулажна патека
1554           apron:
1555           - Аеродромска платформа
1556           - терминал
1557           admin: Административна граница
1558           forest: Шума
1559           wood: Шумичка
1560           golf: Голф-терен
1561           park: Парк
1562           resident: Станбено подрачје
1563           common:
1564           - Општествена земја
1565           - ливада
1566           retail: Трговско подрачје
1567           industrial: Индустриско подрачје
1568           commercial: Комерцијално подрачје
1569           heathland: Вресиште
1570           lake:
1571           - Езеро
1572           - резервоар
1573           farm: Фарма
1574           brownfield: Запуштено подрачје
1575           cemetery: Гробишта
1576           allotments: Парцели
1577           pitch: Спортски терен
1578           centre: Спортски центар
1579           reserve: Природен резерват
1580           military: Воено подрачје
1581           school:
1582           - Училиште
1583           - универзитет
1584           building: Значајно здание
1585           station: Железничка станица
1586           summit:
1587           - Врв
1588           - врв
1589           tunnel: Испрекината линија = тунел
1590           bridge: Црна линија = мост
1591           private: Доверлив пристап
1592           destination: Пристап до одредницата
1593           construction: Патишта во изградба
1594           bicycle_shop: Точкар
1595           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1596           toilets: Тоалет
1597     richtext_area:
1598       edit: Уреди
1599       preview: Преглед
1600     markdown_help:
1601       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1602       headings: Наслови
1603       heading: Наслов
1604       subheading: Поднаслов
1605       unordered: Неподреден список
1606       ordered: Подреден список
1607       first: Прва ставка
1608       second: Втора ставка
1609       link: Врска
1610       text: Текст
1611       image: Слика
1612       alt: Алтернативен текст
1613       url: URL
1614   trace:
1615     visibility:
1616       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1617       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1618         точки)
1619       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1620       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1621         подредени точки со време)
1622     create:
1623       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1624       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1625         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1626         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1627     edit:
1628       title: Ја уредувате трагата %{name}
1629       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1630       filename: 'Податотека:'
1631       download: преземи
1632       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1633       points: 'Точки:'
1634       start_coord: 'Почетна координата:'
1635       map: карта
1636       edit: уреди
1637       owner: 'Сопственик:'
1638       description: 'Опис:'
1639       tags: 'Ознаки:'
1640       tags_help: одделено со запирка
1641       save_button: Зачувај промени
1642       visibility: 'Видливост:'
1643       visibility_help: што значи ова?
1644       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1645     trace_form:
1646       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1647       description: 'Опис:'
1648       tags: 'Ознаки:'
1649       tags_help: одделено со запирка
1650       visibility: 'Видливост:'
1651       visibility_help: што значи ова?
1652       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1653       upload_button: Подигни
1654       help: Помош
1655       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1656     trace_header:
1657       upload_trace: Подигни трага
1658       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1659       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1660       traces_waiting:
1661         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1662           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1663           други корисници.
1664         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1665           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1666           во која чекаат други корисници.
1667     trace_optionals:
1668       tags: Ознаки
1669     view:
1670       title: Ја гледате трагата  %{name}
1671       heading: Ја гледате трагата %{name}
1672       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1673       filename: 'Податотека:'
1674       download: преземи
1675       uploaded: 'Подигнато во:'
1676       points: 'Точки:'
1677       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1678       map: карта
1679       edit: уреди
1680       owner: 'Сопственик:'
1681       description: 'Опис:'
1682       tags: 'Ознаки:'
1683       none: Ништо
1684       edit_track: Уреди ја трагава
1685       delete_track: Избриши ја трагава
1686       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1687       visibility: 'Видливост:'
1688     trace_paging_nav:
1689       showing_page: Страница %{page}
1690       older: Постари траги
1691       newer: Понови траги
1692     trace:
1693       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1694       count_points: '%{count} точки'
1695       ago: пред %{time_in_words_ago}
1696       more: повеќе
1697       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1698       view_map: Погледај ја картата
1699       edit: уреди
1700       edit_map: Уредување
1701       public: ЈАВНО
1702       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1703       private: ЛИЧНО
1704       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1705       by: од
1706       in: во
1707       map: карта
1708     list:
1709       public_traces: Јавни ГПС-траги
1710       your_traces: Ваши ГПС-траги
1711       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1712       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1713       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1714       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1715         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1716         викстраница</a>.
1717     delete:
1718       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1719     make_public:
1720       made_public: Трагата е објавена
1721     offline_warning:
1722       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1723     offline:
1724       heading: GPX-складиштето е исклучено
1725       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1726     georss:
1727       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1728     description:
1729       description_with_count:
1730         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1731         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1732       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1733   application:
1734     require_cookies:
1735       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1736         за да можете да продолжите,
1737     require_moderator:
1738       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1739     setup_user_auth:
1740       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1741         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1742       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1743         повеќе.
1744       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1745         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1746         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1747   oauth:
1748     oauthorize:
1749       title: Овластете пристап до вашата сметка
1750       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1751         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1752         колку што сакате.
1753       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1754       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1755       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1756       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1757       allow_write_api: ја менува картата.
1758       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1759       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1760       allow_write_notes: измена на белешки.
1761       grant_access: Дај пристап
1762     oauthorize_success:
1763       title: Барањето за овластување е дозволено
1764       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1765       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1766     oauthorize_failure:
1767       title: Барањето за овластување не успеа
1768       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1769       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1770     revoke:
1771       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1772     permissions:
1773       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1774   oauth_clients:
1775     new:
1776       title: Регистрирајте нова апликација
1777       submit: Регистрирање
1778     edit:
1779       title: Уредете ја апликацијата
1780       submit: Уреди
1781     show:
1782       title: OAuth податоци за %{app_name}
1783       key: 'Потрошувачки клуч:'
1784       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1785       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1786       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1787       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1788       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1789       edit: Измени подробности
1790       delete: Избриши клиент
1791       confirm: Дали сте сигурни?
1792       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1793       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1794       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1795       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1796       allow_write_api: ја менува картата.
1797       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1798       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1799       allow_write_notes: измена на белешки.
1800     index:
1801       title: Мои OAuth податоци
1802       my_tokens: Мои овластени апликации
1803       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1804       application: Назив на прил. програм
1805       issued_at: Издадено
1806       revoke: Поништи!
1807       my_apps: Мои клиентни апликации
1808       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1809         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1810         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1811       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1812       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1813     form:
1814       name: Име
1815       required: Се бара
1816       url: URL на главниот прилог
1817       callback_url: URL за одѕив
1818       support_url: URL поддршка
1819       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1820       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1821       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1822       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1823       allow_write_api: ја менува картата.
1824       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1825       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1826       allow_write_notes: измена на белешки.
1827     not_found:
1828       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1829     create:
1830       flash: Информациите се успешно регистрирани
1831     update:
1832       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1833     destroy:
1834       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1835   user:
1836     login:
1837       title: Најава
1838       heading: Најава
1839       email or username: Е-пошта или корисничко име
1840       password: 'Лозинка:'
1841       openid: '%{logo} OpenID:'
1842       remember: 'Запомни ме:'
1843       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1844       login_button: Најава
1845       register now: Регистрација
1846       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1847         име и лозинката:'
1848       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1849       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1850       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1851         на OpenStreetMap.
1852       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1853       no account: Немате сметка?
1854       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1855         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1856         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1857       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1858         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1859         за проблемот.
1860       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1861       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1862       auth_providers:
1863         openid:
1864           title: Најава со OpenID
1865           alt: Најава со URL за OpenID
1866         google:
1867           title: Најава со Google
1868           alt: Најава со OpenID од Google
1869         facebook:
1870           title: Најава со Facebook
1871           alt: Најава со профил на Facebook
1872         windowslive:
1873           title: Најава со Windows Live
1874           alt: Најава со сметка на Windows Live
1875         github:
1876           title: Најава со GitHub
1877           alt: Најава со сметка на GitHub
1878         wikipedia:
1879           title: Најава со Википедија
1880           alt: Најава со смета на Википедија
1881         yahoo:
1882           title: Најава со Yahoo
1883           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1884         wordpress:
1885           title: Најава со Wordpress
1886           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1887         aol:
1888           title: Најава со AOL
1889           alt: Најава со OpenID од AOL
1890     logout:
1891       title: Одјава
1892       heading: Одјава од OpenStreetMap
1893       logout_button: Одјава
1894     lost_password:
1895       title: Загубена лозинка
1896       heading: Ја заборавивте лозинката?
1897       email address: 'Е-пошта:'
1898       new password button: Смени лозинка
1899       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1900         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1901       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1902         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1903       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1904     reset_password:
1905       title: Смени лозинка
1906       heading: Смени лозинка за %{user}
1907       password: 'Лозинка:'
1908       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1909       reset: Смени лозинка
1910       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1911       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1912     new:
1913       title: Регистрација
1914       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1915         сметка.
1916       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1917         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1918         можен рок.
1919       about:
1920         header: Слободна и уредлива
1921         html: |-
1922           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1923           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1924       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1925         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1926         за учесници</a>.
1927       email address: 'Е-пошта:'
1928       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1929       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1930         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1931         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1932         за заштита на личните податоци</a>.
1933       display name: 'Име за приказ:'
1934       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1935         во прилагодувањата.
1936       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1937       password: 'Лозинка:'
1938       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1939       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1940       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1941         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1942       continue: Регистрација
1943       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1944       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1945         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1946       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1947     terms:
1948       title: Услови на учество
1949       heading: Услови на учество
1950       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1951         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1952         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1953       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1954         во јавна сопственост
1955       consider_pd_why: Што е ова?
1956       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1957       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1958         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1959       agree: Се согласувам
1960       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1961       decline: Одбиј
1962       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1963         согласете се или одбијте ги.
1964       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1965       legale_names:
1966         france: Франција
1967         italy: Италија
1968         rest_of_world: Остатокот од светот
1969     no_such_user:
1970       title: Нема таков корисник
1971       heading: Корисникот %{user} не постои.
1972       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1973         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1974       deleted: избришан
1975     view:
1976       my diary: Мојот дневник
1977       new diary entry: нова ставка во дневникот
1978       my edits: Мои уредувања
1979       my traces: Мои траги
1980       my notes: Мои белешки
1981       my messages: Мои пораки
1982       my profile: Мојот профил
1983       my settings: Мои нагодувања
1984       my comments: Мои коментари
1985       oauth settings: oauth поставки
1986       blocks on me: Добиени блокови
1987       blocks by me: Извршени болокови
1988       send message: Испрати порака
1989       diary: Дневник
1990       edits: Уредувања
1991       traces: Траги
1992       notes: Белешки на картата
1993       remove as friend: Отстрани од пријатели
1994       add as friend: Додај во пријатели
1995       mapper since: 'Картограф од:'
1996       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1997       ct status: 'Услови за учество:'
1998       ct undecided: Неодлучено
1999       ct declined: Одбиен
2000       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2001       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2002       email address: Е-пошта
2003       created from: 'Создадено од:'
2004       status: 'Статус:'
2005       spam score: 'Оцена за спам:'
2006       description: Опис
2007       user location: Местоположба на корисникот
2008       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2009         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2010       settings_link_text: прилагодувања
2011       your friends: Ваши пријатели
2012       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2013       km away: '%{count} км од вас'
2014       m away: '%{count} м од вас'
2015       nearby users: Други соседни корисници
2016       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2017         дека работат на карти.
2018       role:
2019         administrator: Овој корисник е администратор
2020         moderator: Овој корисник е модератор
2021         grant:
2022           administrator: Додели администраторски пристап
2023           moderator: Додели модераторски пристап
2024         revoke:
2025           administrator: Лиши од администраторски пристап
2026           moderator: Лиши од модераторски пристап
2027       block_history: Активни блокови
2028       moderator_history: Зададени блокови
2029       comments: Коментари
2030       create_block: Блокирај го корисников
2031       activate_user: Активирај го корисников
2032       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2033       confirm_user: Потврди го корисников
2034       hide_user: Скриј го корисников
2035       unhide_user: Покажи го корисников
2036       delete_user: Избриши го корисников
2037       confirm: Потврди
2038       friends_changesets: измени на пријателите
2039       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2040       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2041       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2042     popup:
2043       your location: Ваша местоположба
2044       nearby mapper: Соседен картограф
2045       friend: Пријател
2046     account:
2047       title: Уреди сметка
2048       my settings: Мои прилагодувања
2049       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2050       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2051       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2052       external auth: 'Надворешна заверка:'
2053       openid:
2054         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2055         link text: што е ова?
2056       public editing:
2057         heading: 'Јавно уредување:'
2058         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2059         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2060         enabled link text: што е ова?
2061         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2062           уредувања се анонимни.
2063         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2064       public editing note:
2065         heading: Јавно уредување
2066         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2067           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2068           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2069           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2070           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2071           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2072           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2073           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2074       contributor terms:
2075         heading: 'Услови за учество:'
2076         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2077         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2078         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2079           и прифатите новите Услови за учество
2080         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2081           сопственост.
2082         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2083         link text: што е ова?
2084       profile description: 'Опис за профилот:'
2085       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2086       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2087       image: 'Слика:'
2088       gravatar:
2089         gravatar: Користи Gravatar
2090         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2091         link text: што е ова?
2092         disabled: Граватарот е исклучен.
2093         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2094       new image: Додај слика
2095       keep image: Задржи ја тековната слика
2096       delete image: Отстрани тековна слика
2097       replace image: Замени тековна слика
2098       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2099       home location: 'Матична местоположба:'
2100       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2101       latitude: Геог. ширина
2102       longitude: Геог. должина
2103       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2104         стиснам на картата
2105       save changes button: Зачувај ги промените
2106       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2107       return to profile: Назад кон профилот
2108       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2109         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2110       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2111     confirm:
2112       heading: Проверете си ја е-поштата
2113       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2114       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2115         да почнете со работа на картите.
2116       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2117         сметката.
2118       button: Потврди
2119       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2120       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2121       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2122       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2123         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2124     confirm_resend:
2125       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2126         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2127         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2128         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2129       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2130     confirm_email:
2131       heading: Потврди промена на е-пошта
2132       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2133         новата е-поштенска адреса.
2134       button: Потврди
2135       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2136       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2137       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2138     set_home:
2139       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2140     go_public:
2141       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2142     make_friend:
2143       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2144       button: Додај како пријател
2145       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2146       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2147       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2148     remove_friend:
2149       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2150       button: Отстрани од пријатели
2151       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2152       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2153     filter:
2154       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2155     list:
2156       title: Корисници
2157       heading: Корисници
2158       showing:
2159         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2160         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2161       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2162       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2163       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2164       hide: Скриј одбрани корисници
2165       empty: Нема најдено такви корисници
2166     suspended:
2167       title: Сметката е закочена
2168       heading: Сметката е закочена
2169       webmaster: мреж. управник
2170       body: |-
2171         <p>
2172           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2173           сомнителни активности.
2174         </p>
2175         <p>
2176           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2177           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2178         </p>
2179     auth_failure:
2180       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2181       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2182       no_authorization_code: Нема код за овластување
2183       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2184       invalid_scope: Неважечки делокруг
2185     auth_association:
2186       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2187       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2188         образецот подолу.
2189       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2190         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2191         со вашата назнака.
2192   user_role:
2193     filter:
2194       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2195         не сте администратор.
2196       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2197       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2198       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2199       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2200         улога на тековниот корисник.
2201     grant:
2202       title: Потврди доделување на улога
2203       heading: Потврди доделување на улога
2204       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2205         `%{name}'?
2206       confirm: Потврди
2207       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2208         дали корисникот и улогата се важечки.
2209     revoke:
2210       title: Потврди лишување од улога
2211       heading: Потврди лишување од улога
2212       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2213         `%{role}' ?
2214       confirm: Потврди
2215       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2216         дали корисникот и улогата се важечки.
2217   user_block:
2218     model:
2219       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2220         блокови.
2221       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2222     not_found:
2223       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2224       back: Назад кон индексот
2225     new:
2226       title: Правење на блок за %{name}
2227       heading: Правење на блок за %{name}
2228       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2229         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2230         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2231         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2232         поими.
2233       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2234       submit: Направи блок
2235       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2236       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2237       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2238       back: Преглед на сите блокови
2239     edit:
2240       title: Уредување на блок за %{name}
2241       heading: Уредување на блок за %{name}
2242       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2243         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2244         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2245         лаички поими.
2246       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2247       submit: Поднови го блокот
2248       show: Преглед на овој блок
2249       back: Преглед на сите блокови
2250       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2251     filter:
2252       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2253       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2254     create:
2255       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2256         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2257       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2258         пред да го блокирате.
2259       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2260     update:
2261       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2262       success: Блокот е изменет.
2263     index:
2264       title: Кориснички блокови
2265       heading: Список на кориснички блокови
2266       empty: Досега сè уште нема блокови.
2267     revoke:
2268       title: Поништување на блок за %{block_on}
2269       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2270       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2271       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2272       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2273       revoke: Поништи!
2274       flash: Овој блок е поништен.
2275     period:
2276       one: еден час
2277       other: '%{count} часа'
2278     partial:
2279       show: Прикажи
2280       edit: Уреди
2281       revoke: Поништи!
2282       confirm: Дали сте сигурни?
2283       display_name: Блокиран корисник
2284       creator_name: Создавач
2285       reason: Причина за блокирање
2286       status: Статус
2287       revoker_name: 'Поништил:'
2288       not_revoked: (не се поништува)
2289       showing_page: Страница %{page}
2290       next: Следна »
2291       previous: « Претходна
2292     helper:
2293       time_future: Истекува за %{time}.
2294       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2295       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2296       time_past: Истечено пред %{time}.
2297     blocks_on:
2298       title: Блокови за %{name}
2299       heading: Список на блокови за %{name}
2300       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2301     blocks_by:
2302       title: Блокови од %{name}
2303       heading: Список на блокови од %{name}
2304       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2305     show:
2306       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2307       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2308       time_future: Уредувања во %{time}
2309       time_past: Истечено пред %{time}
2310       created: Создадено
2311       ago: пред %{time}
2312       status: Статус
2313       show: Прикажи
2314       edit: Уреди
2315       revoke: Поништи!
2316       confirm: Дали сте сигурни?
2317       reason: 'Причина за блокирање:'
2318       back: Преглед на сите блокови
2319       revoker: 'Поништувач:'
2320       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2321   note:
2322     description:
2323       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2324       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2325       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2326       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2327       closed_at_html: Решена пред %{when}
2328       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2329       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2330       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2331     rss:
2332       title: Белешки на OpenStreetMap
2333       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2334         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2335       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2336       opened: нова белешка (кај %{place})
2337       commented: нова коментар (кај %{place})
2338       closed: затворена белешка (кај %{place})
2339       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2340     entry:
2341       comment: Коментар
2342       full: Целата белешка
2343     mine:
2344       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2345       heading: Белешки на %{user}
2346       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2347       id: Назнака
2348       creator: Создавач
2349       description: Опис
2350       created_at: Создадена
2351       last_changed: Изменета
2352       ago_html: пред %{when}
2353   javascripts:
2354     close: Затвори
2355     share:
2356       title: Сподели
2357       cancel: Откажи
2358       image: Слика
2359       link: Врска или HTML
2360       long_link: Врска
2361       short_link: Кратка врска
2362       geo_uri: ГЕО-URI
2363       embed: HTML
2364       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2365       format: 'Формат:'
2366       scale: 'Размер:'
2367       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2368       download: Преземи
2369       short_url: Кратка URL
2370       include_marker: Вклучи го бележникот
2371       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2372       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2373       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2374       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2375     embed:
2376       report_problem: Пријави проблем
2377     key:
2378       title: Легенда
2379       tooltip: Легенда
2380       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2381     map:
2382       zoom:
2383         in: Приближи
2384         out: Оддалечи
2385       locate:
2386         title: Прик. моја местоположба
2387         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2388       base:
2389         standard: Стандардна
2390         cycle_map: Велосипедска карта
2391         transport_map: Сообраќајна карта
2392         hot: Хуманитарна
2393       layers:
2394         header: Слоеви на картата
2395         notes: Белешки на картата
2396         data: Податоци за картата
2397         gps: Јавни ГПС-траги
2398         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2399         title: Слоеви
2400       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2401       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2402     site:
2403       edit_tooltip: Уредување на картата
2404       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2405       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2406       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2407       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2408       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2409       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2410       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2411     changesets:
2412       show:
2413         comment: Коментар
2414         subscribe: Претплати се
2415         unsubscribe: Отпиши ме
2416         hide_comment: скриј
2417         unhide_comment: откриј
2418     notes:
2419       new:
2420         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2421           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2422           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2423         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2424           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2425           заштитени со авторски права.
2426         add: Додај белешка
2427       show:
2428         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2429           независно да се проверат.
2430         hide: Скриј
2431         resolve: Решена
2432         reactivate: Реактивирај
2433         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2434         comment: Коментирај
2435     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2436       па стиснете тука.
2437     directions:
2438       ascend: Нагорно
2439       engines:
2440         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2441         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2442         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2443         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2444         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2445         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2446         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2447       descend: Надолно
2448       directions: Насоки
2449       distance: Растојание
2450       errors:
2451         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2452         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2453       instructions:
2454         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2455         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2456         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2457         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2458         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2459         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2460         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2461         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2462         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2463         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2464         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2465         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2466         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2467         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2468         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2469         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2470         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2471         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2472         via_point_without_exit: (преку точката)
2473         follow_without_exit: Следете го %{name}
2474         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2475         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2476         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2477         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2478         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2479         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2480         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2481         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2482         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2483         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2484         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2485         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2486         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2487         unnamed: неименувано
2488         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2489       time: Време
2490     query:
2491       node: Јазол
2492       way: Пат
2493       relation: Однос
2494       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2495       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2496       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2497     context:
2498       directions_from: Насоки оттука
2499       directions_to: Насоки дотука
2500       add_note: Тука ставете белешка
2501       show_address: Прикажи адреса
2502       query_features: Можности за барања
2503       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2504   redaction:
2505     edit:
2506       description: Опис
2507       heading: Уреди редакција
2508       submit: Зачувај редакција
2509       title: Уреди редакција
2510     index:
2511       empty: Нема редакции.
2512       heading: Список на редакции
2513       title: Список на редакции
2514     new:
2515       description: Опис
2516       heading: Внесете информации за новата редакција
2517       submit: Создај редакција
2518       title: Создавање на нова редакција
2519     show:
2520       description: 'Опис:'
2521       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2522       title: Приказ на редакција
2523       user: 'Создавач:'
2524       edit: Уреди ја редакцијава
2525       destroy: Отстрани ја редакцијава
2526       confirm: Дали сте сигурни?
2527     create:
2528       flash: Редакцијата е создадена.
2529     update:
2530       flash: Промените се зачувани.
2531     destroy:
2532       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2533         на оваа редакција пред да ја поништите.
2534       flash: Редакцијата е поништена.
2535       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2536 ...