Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Bjakupi
6 # Author: Euriditi
7 # Author: Fanjiayi
8 # Author: GretaDoci
9 # Author: Kosovastar
10 # Author: Liridon
11 # Author: Macofe
12 # Author: Mdupont
13 # Author: MicroBoy
14 # Author: Mikullovci11
15 # Author: Nemo bis
16 # Author: Ruila
17 # Author: Sidorela.uku
18 # Author: Techlik
19 # Author: Vinie007
20 # Author: 아라
21 ---
22 sq:
23   time:
24     formats:
25       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
26   helpers:
27     submit:
28       diary_entry:
29         create: Publiko
30   activerecord:
31     models:
32       acl: Qasja në listën e kontrollit
33       changeset: Vargu i ndryshimeve
34       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
35       country: Vendi
36       diary_comment: Koment ditari
37       diary_entry: Shënim ditari
38       friend: Mik
39       language: Gjuha
40       message: Mesazh
41       node: Nyjë
42       node_tag: Etiketë nyje
43       notifier: Lajmëruesi
44       old_node: Nyjë e vjetër
45       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
46       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
47       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
48       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
49       old_way: Rrugë e vjetër
50       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
51       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
52       relation: Lidhje
53       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
54       relation_tag: Etiketë lidhjeje
55       session: Seancë
56       trace: Gjurmë
57       tracepoint: Pika e gjurmës
58       tracetag: Etiketa e gjurmës
59       user: Përdoruesi
60       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
61       user_token: Shenja e përdoruesit
62       way: Rruga
63       way_node: Nyjë rruge
64       way_tag: Etiketë rruge
65     attributes:
66       diary_comment:
67         body: Trupi i mesazhit
68       diary_entry:
69         user: Përdoruesi
70         title: Titulli
71         latitude: Gjerësia gjeografike
72         longitude: Gjatësia gjeografike
73         language: Gjuha
74       friend:
75         user: Përdoruesi
76         friend: Mik
77       trace:
78         user: Përdoruesi
79         visible: I dukshëm
80         name: Emri
81         size: Madhësia
82         latitude: Gjerësia gjeografike
83         longitude: Gjatësia gjeografike
84         public: Publik
85         description: Përshkrimi
86       message:
87         sender: Dërguesi
88         title: Titulli
89         body: Trupi i mesazhit
90         recipient: Marrësi
91       user:
92         email: Emaili
93         active: Aktiv
94         display_name: Emër i dukshëm
95         description: Përshkrimi
96         languages: Gjuhët
97         pass_crypt: Fjalëkalimi
98   printable_name:
99     with_version: '%{id}, v%{version}'
100   editor:
101     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
102     potlatch:
103       name: Potlatch 1
104       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
105     id:
106       name: iD
107       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
108     potlatch2:
109       name: Potlatch 2
110       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
111     remote:
112       name: Kontrollë nga larg
113       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
114   browse:
115     created: Krijuar
116     closed: Mbyllur
117     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
118     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
119     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
120     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
121     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
122     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
123     version: Versioni
124     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
125     anonymous: Anonim
126     no_comment: (nuk ka koment)
127     part_of: Pjesë e
128     download_xml: Shkarko në XML
129     view_history: Shiko historikun
130     view_details: Shiko detajet
131     location: Vendndodhja
132     changeset:
133       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
134       belongs_to: Autor
135       node: Nyjet (%{count})
136       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
137       way: Mënyrat (%{count})
138       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
139       relation: Marrëdhëniet (%{count})
140       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
141       comment: Komentet (%{count})
142       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
143         më parë</abbr>
144       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
145       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
146       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
147       feed:
148         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
149         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
150       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
151       discussion: Diskutim
152     node:
153       title: 'Nyja: %{name}'
154       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
155     way:
156       title: 'Drejtimi: %{name}'
157       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
158       nodes: Nyjet
159       also_part_of:
160         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
161         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
162     relation:
163       title: 'Lidhja: %{name}'
164       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
165       members: Anëtarët
166     relation_member:
167       entry: '%{type} %{name}'
168       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
169       type:
170         node: Nyje
171         way: Rruga
172         relation: Lidhja
173     containing_relation:
174       entry: Lidhja %{relation_name}
175       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
176     not_found:
177       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
178       type:
179         node: nyjë
180         way: rrugë
181         relation: lidhje
182         changeset: grupi i ndryshimeve
183         note: shënim
184     timeout:
185       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
186         tu tërhequr.
187       type:
188         node: nyjë
189         way: rrugë
190         relation: lidhje
191         changeset: grupi i ndryshimeve
192         note: shënim
193     redacted:
194       redaction: Redaktimi %{id}
195       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
196         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
197       type:
198         node: nyjë
199         way: rrugë
200         relation: lidhje
201     start_rjs:
202       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
203         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
204         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
205       load_data: Ngarko të dhënat
206       loading: Duke ngarkuar...
207     tag_details:
208       tags: Etiketat
209       wiki_link:
210         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
211         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
212       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
213       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
214       telephone_link: Thirr %{phone_number}
215     note:
216       title: 'Shënim: %{id}'
217       new_note: Shënim i ri
218       description: Përshkrimi
219       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
220       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
221       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
222       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
223       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
224         më parë</abbr>
225       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
226         parë</abbr>
227       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
228         më parë</abbr>
229       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
230       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
231         më parë</abbr>
232       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
233         më parë</abbr>
234       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
235         më parë</abbr>
236       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
237     query:
238       title: Tiparet e pyetsorit
239       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
240       nearby: Tiparet në afërsi
241       enclosing: Tipare të bashkangjitura
242   changesets:
243     changeset_paging_nav:
244       showing_page: Faqe %{page}
245       next: Vazhdo »
246       previous: « Mëparshëm
247     changeset:
248       anonymous: Anonim
249       no_edits: (nuk ka redaktime)
250       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
251     changesets:
252       id: ID
253       saved_at: Të ruajtura në
254       user: Përdoruesi
255       comment: Koment
256       area: Zona
257     index:
258       title: Grupi i ndryshimeve
259       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
260       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
261       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
262       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
263       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
264       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
265       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
266       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
267       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
268       load_more: Ngarko më shumë
269     timeout:
270       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
271         për tu shkarkuar.
272   changeset_comments:
273     comment:
274       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
275       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
276     index:
277       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
278       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
279   diary_entries:
280     new:
281       title: Shënim i ri në ditar
282     form:
283       subject: 'Titulli:'
284       body: 'Trupi i mesazhit:'
285       language: 'Gjuha:'
286       location: 'Lokacioni:'
287       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
288       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
289       use_map_link: përdor hartën
290     index:
291       title: Ditarët e përdoruesve
292       title_friends: Ditarë të miqve
293       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
294       user_title: Ditari i %{user}
295       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
296       new: Shënim i ri në ditar
297       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
298       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
299       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
300       older_entries: Shënimet e vjetra
301       newer_entries: Shënimet e fundit
302     edit:
303       title: Redakto shënimin në ditar
304       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
305     show:
306       title: Ditari i %{user} | %{title}
307       user_title: Ditari i %{user}
308       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
309       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
310       login: Identifikohu
311       save_button: Ruaj
312     no_such_entry:
313       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
314       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
315       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
316         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
317     diary_entry:
318       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
319       comment_link: Komento në këtë shënim
320       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
321       comment_count:
322         zero: Nuk ka komente
323         one: '%{count} koment'
324         other: '%{count} komente'
325       edit_link: Redakto këtë shënim
326       hide_link: Fshih këtë shënim
327       confirm: Konfirmo
328     diary_comment:
329       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
330       hide_link: Fshih këtë koment
331       confirm: Konfirmo
332     location:
333       location: 'Lokacioni:'
334       view: Shfaq
335       edit: Redakto
336     feed:
337       user:
338         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
339         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
340       language:
341         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
342         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
343           %{language_name}
344       all:
345         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
346         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
347     comments:
348       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
349       post: Posto
350       when: Kur
351       comment: Komenti
352       ago: '%{ago} më parë'
353       newer_comments: Komentet më të fundit
354       older_comments: Komentet e vjetra
355   geocoder:
356     search:
357       title:
358         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
359         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
360         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
361           Nominatim</a>
362         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
363         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
364           Nominatim</a>
365         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
366     search_osm_nominatim:
367       prefix_format: '%{name}'
368       prefix:
369         aerialway:
370           cable_car: Teleferiku
371           chair_lift: Teleferik
372           drag_lift: Teleferik
373           gondola: Teleferik gondolë
374           station: Stacion teleferiku
375         aeroway:
376           aerodrome: Aeroport
377           apron: Platformë
378           gate: Portë
379           helipad: Helipad
380           runway: Pistë
381           taxiway: Rrugë taksie
382           terminal: Terminal
383         amenity:
384           animal_shelter: Strehim i kafshëve
385           arts_centre: Qendër arti
386           atm: Bankomat
387           bank: Bankë
388           bar: Bar
389           bbq: Zgarë
390           bench: Stol
391           bicycle_parking: Parkim biçikletash
392           bicycle_rental: Biçikleta me qera
393           biergarten: Birrari
394           boat_rental: Varka me qera
395           brothel: Shtëpi publike
396           bureau_de_change: Këmbim valute
397           bus_station: Stacion autobusi
398           cafe: Kafe
399           car_rental: Makina me qera
400           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
401           car_wash: Autolarje
402           casino: Kazino
403           charging_station: Stacion mbushës
404           childcare: Kujdesi për fëmijët
405           cinema: Kinema
406           clinic: Klinikë
407           clock: Orë
408           college: Kolegj
409           community_centre: Qendër komunitare
410           courthouse: Gjykatë
411           crematorium: Krematorium
412           dentist: Dentist
413           doctors: Mjekët
414           drinking_water: Ujë i pijshëm
415           driving_school: Autoshkollë
416           embassy: Ambasadë
417           fast_food: Ushqim i shpejtë
418           ferry_terminal: Terminal i trageteve
419           fire_station: Zjarrëfiksat
420           food_court: Kënd ushqimi
421           fountain: Shatërvan
422           fuel: Stacion karburanti
423           gambling: Kumar
424           grave_yard: Varrezë
425           hospital: Spital
426           hunting_stand: Vend gjuetie
427           ice_cream: Akullore
428           kindergarten: Kopësht fëmijësh
429           library: Bibliotekë
430           marketplace: Treg
431           monastery: Manastir
432           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
433           nightclub: Klub nate
434           nursing_home: Çerdhe
435           office: Zyrë
436           parking: Vendparkim
437           parking_entrance: Hyrje parkimi
438           pharmacy: Barnatore
439           place_of_worship: Vend kulti
440           police: Policia
441           post_box: Kuti postare
442           post_office: Zyrë postare
443           preschool: Cikël para-shkollor
444           prison: Burg
445           pub: Pub
446           public_building: Ndërtesë publike
447           recycling: Pikë riciklimi
448           restaurant: Restorant
449           retirement_home: Shtëpi pleqësh
450           sauna: Saunë
451           school: Shkollë
452           shelter: Strehë
453           shop: Dyqan
454           shower: Dush
455           social_centre: Qendrën sociale
456           social_club: Klub shoqëror
457           social_facility: Institucion social
458           studio: Studio
459           swimming_pool: Pishinë
460           taxi: Taksi
461           telephone: Telefon publik
462           theatre: Teatër
463           toilets: Banjë publike
464           townhall: Bashki
465           university: Universitet
466           vending_machine: Automat me monedha
467           veterinary: Kirurgji veterinare
468           village_hall: Bashkësi lokale
469           waste_basket: Kosh plehrash
470           waste_disposal: Deponi mbeturinash
471           youth_centre: Qendër rinore
472         boundary:
473           administrative: Kufi administrativ
474           census: Regjistrim kufitar
475           national_park: Park kombëtar
476           protected_area: Zonë e mbrojtur
477         bridge:
478           aqueduct: Ujësjellës
479           suspension: Urë lëvizëse
480           swing: Urë rrotulluese
481           viaduct: Viadukt
482           "yes": Urë
483         building:
484           "yes": Ndërtesë
485         craft:
486           brewery: Birrari
487           carpenter: Marangoz
488           electrician: Elektricist
489           gardener: Kopshtar
490           painter: Piktor
491           photographer: Fotograf
492           plumber: Hidraulik
493           shoemaker: Këpuctar
494           tailor: Rrobaqepës
495           "yes": Dyqan zeje
496         emergency:
497           ambulance_station: Stacion ambulance
498           defibrillator: Defibrilator
499           landing_site: Vend për ulje emergjente
500           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
501         highway:
502           abandoned: Autostradë e braktisur
503           bridleway: Rrugë për kalërim
504           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
505           bus_stop: Stacion autobusi
506           construction: Autostradë në ndërtim
507           cycleway: Rrugë biçikletash
508           elevator: Ashensor
509           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
510           footway: Rrugë këmbësorësh
511           ford: Va
512           living_street: Rrugë për këmbësorë
513           milestone: Piketë
514           motorway: Autostradë
515           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
516           motorway_link: Autostradë
517           path: Shteg
518           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
519           platform: Platformë
520           primary: Rrugë primare
521           primary_link: Rrugë primare
522           proposed: Rrugë e propozuar
523           raceway: Pistë garash me veturë
524           residential: Rrugë banimi
525           rest_area: Zonë pushimi
526           road: Rrugë
527           secondary: Rrugë dytësore
528           secondary_link: Rrugë dytësore
529           service: Rrugë shërbimi
530           services: Shërbime autostrade
531           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
532           steps: Hapat
533           street_lamp: Llambë rruge
534           tertiary: Rrugë terciare
535           tertiary_link: Rrugë terciare
536           track: Gjurmë
537           traffic_signals: Shenja trafiku
538           trail: Shteg
539           trunk: Rrugë magjistrale
540           trunk_link: Rrugë magjistrale
541           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
542           "yes": Rrugë
543         historic:
544           archaeological_site: Vend arkeologjik
545           battlefield: Fushëbetejë
546           boundary_stone: Gur kufiri
547           building: Ndërtesë historike
548           bunker: Bunker
549           castle: Kala
550           church: Kishë
551           city_gate: Portë qyteti
552           citywalls: Mure qyteti
553           fort: Fortesë
554           heritage: Vend trashigimie
555           house: Shtëpi
556           icon: Ikonë
557           manor: Pronë e madhe
558           memorial: Memorial
559           mine: Minierë
560           monument: Monument
561           roman_road: Rrugë romake
562           ruins: Rrënoja
563           stone: Gur
564           tomb: Varr
565           tower: Kullë
566           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
567           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
568           wreck: Anije e mbytur
569         junction:
570           "yes": Kryqëzim
571         landuse:
572           allotments: Kopsht i vogël
573           basin: Pellg
574           brownfield: Deponi industriale
575           cemetery: Varreza
576           commercial: Zonë tregtare
577           conservation: Mbrojtje natyre
578           construction: Ndërtimtari
579           farm: Fermë
580           farmland: Tokë bujqësore
581           farmyard: Oborr ferme
582           forest: Pyll
583           garages: Garazha
584           grass: Bar
585           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
586           industrial: Zonë industriale
587           landfill: Deponi
588           meadow: Luadh
589           military: Zonë ushtarake
590           mine: Minierë
591           orchard: Pemishte
592           quarry: Gurore
593           railway: Hekurudhë
594           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
595           reservoir: Rezervuar
596           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
597           residential: Zonë e banuar
598           retail: Me pakicë
599           road: Zonë rruge
600           village_green: Fshat me gjelbrim
601           vineyard: Vreshtë
602           "yes": Përdorim toke
603         leisure:
604           beach_resort: Plazh
605           bird_hide: Kamuflim zogjësh
606           common: Tokë e përbashkët
607           dog_park: Park qenësh
608           fishing: Zonë peshkimi
609           fitness_centre: Qendër fitnesi
610           fitness_station: Saticion palestre
611           garden: Kopsht
612           golf_course: Fushë golfi
613           horse_riding: Kalërim
614           ice_rink: Vend patinazhi
615           marina: Sport porti (limani)
616           miniature_golf: Minigolf
617           nature_reserve: Rezervat natyror
618           park: Park
619           pitch: Terren sportiv
620           playground: Kënd lojërash
621           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
622           resort: Resort
623           sauna: Saunë
624           slipway: Rrëshqitëse
625           sports_centre: Qendër sportive
626           stadium: Stadium
627           swimming_pool: Pishinë
628           track: Pistë vrapimi
629           water_park: Park ujor
630           "yes": Kohë e lirë
631         man_made:
632           bunker_silo: Bunker
633           lighthouse: Fanar
634           pipeline: Tubacion
635           tower: Kullë
636           works: Fabrikë
637           "yes": I/e bërë nga njeriu
638         military:
639           airfield: Aeroport ushtarak
640           barracks: Kazerma
641           bunker: Bunker
642         mountain_pass:
643           "yes": Kalim malor
644         natural:
645           bay: Gji
646           beach: Plazh
647           cape: Kep
648           cave_entrance: Hyrje shpelle
649           cliff: Shkëmb
650           crater: Krater
651           dune: Dunë
652           fell: Kodrinë
653           fjord: Fjord (gji deti)
654           forest: Pyll
655           geyser: Gejzer
656           glacier: Akullnajë
657           grassland: Barishte
658           heath: Rrafshinë
659           hill: Kodër
660           island: Ishull
661           land: Vend
662           marsh: Kënetë
663           moor: Moçal
664           mud: Baltë
665           peak: Majë
666           point: Pikë
667           reef: Gumë
668           ridge: Vargmal
669           rock: Gur
670           saddle: Shalë
671           sand: Rërë
672           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
673           scrub: Zonë me shkurre
674           spring: Pranverë
675           stone: Gur
676           strait: Rrugicë (ngushticë)
677           tree: Pemë
678           valley: Luginë
679           volcano: Vullkan
680           water: Ujë
681           wetland: Ligatinë
682           wood: Mal
683         office:
684           accountant: Kontabilist
685           administrative: Administratë
686           architect: Arkitekt
687           company: Kompani
688           employment_agency: Agjensi punësimi
689           estate_agent: Agjent i patundshmërive
690           government: Ent qeveritar
691           insurance: Zyrë sigurimi
692           lawyer: Avokat
693           ngo: Zyra e OJQ
694           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
695           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
696           "yes": Zyrë
697         place:
698           allotments: Kopsht i vogël
699           city: Qytet
700           country: Vend
701           county: Vend
702           farm: Fermë
703           hamlet: Fshat i vogël
704           house: Shtëpi
705           houses: Shtëpi
706           island: Ishull
707           islet: Ishull
708           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
709           locality: Lokalitet
710           municipality: Komunë
711           neighbourhood: Lagje
712           postcode: Kodi postar
713           region: Regjion
714           sea: Det
715           state: Shtet
716           subdivision: Nënndarje
717           suburb: Periferi
718           town: Qytezë
719           unincorporated_area: Zone e lirë
720           village: Fshat
721           "yes": Vend
722         railway:
723           abandoned: Hekurudhë e braktisur
724           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
725           disused: Hekurudhë e braktisur
726           funicular: Linjë teleferiku
727           halt: Stacion hekerudhor
728           junction: Nyje hekurudhore
729           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
730           light_rail: Hekurudhë e lehtë
731           miniature: Hekurudhë në miniaturë
732           monorail: Hekurudhë me një shinë
733           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
734           platform: Platformë hekurudhore
735           preserved: Hekurudhë muze
736           proposed: Hekurudhë e planifikuar
737           spur: Hekurudhë
738           station: Stacion hekurudhor
739           stop: Stacion hekurudhor
740           subway: Metro
741           subway_entrance: Hyrje metroje
742           switch: Pika hekurudhore
743         shop:
744           antiques: Antike
745           bakery: Furrë buke
746           beauty: Sallon bukurie
747           beverages: Dyqan pijesh
748           butcher: Mishtore
749           car: Sallon automobilash
750           car_parts: Autopjesë
751           car_repair: Autoservis
752           carpet: Dyqan qilimash
753           chemist: Drogeri
754           clothes: Dyqani rrobash
755           computer: Dyqan kompjuterësh
756           cosmetics: Dyqan kozmetike
757           department_store: Shtëpi mallrash
758           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
759           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
760           dry_cleaning: Pastrim kimik
761           electronics: Dyqan elektronike
762           estate_agent: Agjent i patundshmërive
763           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
764           fish: Dyqan peshku
765           florist: Luleshitës
766           food: Ushqimore
767           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
768           furniture: Mobilieri
769           gallery: Galeri
770           garden_centre: Qendër kopshti
771           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
772           gift: Dyqan dhuratash
773           greengrocer: Shitës frutash
774           grocery: Dyqan ushqimor
775           hairdresser: Floktar
776           hardware: Hekrari
777           hifi: Hi-Fi
778           jewelry: Dyqan bizhuterie
779           kiosk: Kiosk
780           laundry: Lavanderi
781           mall: Qendër tregtare
782           market: Treg
783           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
784           motorcycle: Dyqan motoçikletash
785           music: Dyqan i veglave muzikore
786           optician: Optikë
787           pharmacy: Barnatore
788           photo: Fotograf
789           supermarket: Supermarket
790           tailor: Rrobaqepës
791           toys: Dyqan lodrash
792           "yes": Dyqan
793         tourism:
794           apartment: Apartament
795           artwork: Vepër artistike
796           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
797           cabin: Kabinë
798           camp_site: Vend për kampim
799           gallery: Galeri
800           hostel: Bujtinë
801           hotel: Hotel
802           information: Informacion
803           motel: Motel
804           museum: Muze
805           picnic_site: Vend për piknik
806           zoo: Kopsht zoologjik
807         tunnel:
808           "yes": Tunel
809         waterway:
810           canal: Kanal
811           dam: Digë
812           derelict_canal: Kanal i braktisur
813           ditch: Hendek i thellë
814           drain: Drenazhim
815           mooring: Ankorim
816           river: Lum
817           stream: Rrjedhë
818           wadi: Përrua
819           waterfall: Ujëvarë
820           weir: Pendë
821           "yes": Ujore (rrugë)
822       admin_levels:
823         level2: Kufi vendi
824         level4: Kufi i njësisë federale
825         level5: Kufi regjional
826     description:
827       title:
828         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
829       types:
830         cities: Qytetet
831         towns: Qyteza
832         places: Vende
833     results:
834       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
835       more_results: Më shumë rezultate
836   issues:
837     index:
838       select_status: Përzgjidh statsin
839       select_type: Selekto llojin
840       select_last_updated_by: Përzgjidh at te rinuar të fundit
841       not_updated: Nuk është ri- freskuar
842       search: Kërko
843       search_guidance: Probleme të kërkimit
844       user_not_found: Përdoruesi nuk ekziston
845       status: Statusi
846       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} dikur</abbr> nga
847         %{user}
848       link_to_reports: Shiko raportimet
849       reports_count: '{{SHUMËSI|një =1 Raport|%{count} raportet}}'
850       states:
851         ignored: Injoruar
852         open: E hapur
853     update:
854       new_report: Raporti juaj është regjistruar me sukses
855       successful_update: Raporti juaj është ri- freskuar me sukses
856     show:
857       report_created_at: E raportuar së pari tek %{datetime}
858       last_updated_at: Herën e fundit i ri- freskuar%{datetime}nga%{displayname}
859       resolve: Zgjidh
860       ignore: injoro
861       reports_of_this_issue: Raportimet e këtij problemi
862       no_other_issues: Nuk ka qështje tjera kundër këtij përdoruesi
863     resolve:
864       resolved: Qështja e statusit është vendosur tek " E zgjedhur"
865     ignore:
866       ignored: Statusi i lëshimit është vendosur në 'Injoruar'
867     reopen:
868       reopened: Statusi i lëshimit është vendosur në 'të hapur'
869     comments:
870       created_at: Në %{datetime}
871       reassign_param: Problemi i ri-caktimit
872   reports:
873     new:
874       select: Përzgjedh një arsye për raportimin tuaj
875       disclaimer:
876         not_just_mistake: Ju jeni të sigurt që problemi nuk është vetëm një gabim
877       categories:
878         diary_entry:
879           threat_label: Kjo hyrje e ditarit përmban një kërcënim
880         diary_comment:
881           offensive_label: Ky koment i ditarit është i turpshëm / ofendues
882           threat_label: Ky koment i ditarit përmban një kërcënim
883         user:
884           spam_label: Ky profil është/ përmban mashtrim
885           vandal_label: Ky përdorues është vandal
886           other_label: Të tjera
887         note:
888           spam_label: Ky shënim është mashtrim
889           personal_label: Ky shënim përmban të dhëna personale
890           abusive_label: Ky shkrim është abuzues
891     create:
892       provide_details: Ju lutemi paraqitni detajet e kërkuara
893   layouts:
894     project_name:
895       title: OpenStreetMap
896       h1: OpenStreetMap
897     logo:
898       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
899     logout: Çidentifikohu
900     log_in: Identifikohu
901     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
902     sign_up: Krijo llogari
903     start_mapping: Fillo hartografimin
904     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
905     edit: Redakto
906     history: Historia
907     export: Eksporti
908     data: Të dhënat
909     export_data: Eksporto të dhënat
910     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
911     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
912     edit_with: Redakto me %{editor}
913     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
914     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
915     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
916       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
917     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
918     partners_partners: partnerët
919     help: Ndihmë
920     about: Rreth
921     copyright: Të drejtat e autorit
922     community: Komuniteti
923     community_blogs: Blogjet e komunitetit
924     foundation: Fondacioni
925     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
926     make_a_donation:
927       text: Dhuro
928     learn_more: Mëso më shumë
929     more: Më shumë
930   notifier:
931     diary_comment_notification:
932       hi: Përshëndetje %{to_user},
933     message_notification:
934       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
935       hi: Përshëndetje %{to_user},
936     gpx_notification:
937       greeting: Përshëndetje,
938       failure:
939         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
940     signup_confirm:
941       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
942       greeting: Tungjatjeta!
943     email_confirm:
944       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
945     email_confirm_plain:
946       greeting: Përshëndetje,
947     email_confirm_html:
948       greeting: Përshëndetje,
949       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
950         konfirmuar ndryshimin.
951     lost_password_plain:
952       greeting: Përshëndetje,
953     lost_password_html:
954       greeting: Përshëndetje,
955     note_comment_notification:
956       greeting: Përshëndetje,
957     changeset_comment_notification:
958       greeting: Përshëndetje,
959       commented:
960         partial_changeset_without_comment: pa koment
961   messages:
962     inbox:
963       title: Kutia mbërritëse
964       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
965       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
966       from: Prej
967       subject: Titulli
968       date: Data
969       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
970       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
971     message_summary:
972       unread_button: Shëno si të palexuar
973       read_button: Shëno si të lexuar
974       reply_button: Përgjigje
975       destroy_button: Fshi
976     new:
977       title: Dërgo mesazh
978       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
979       subject: Titulli
980       body: Trupi i mesazhit
981       send_button: Dërgo
982       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
983     create:
984       message_sent: Mesazhi u dërgua
985       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
986         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
987     no_such_message:
988       title: Nu ka mesazh të tillë
989       heading: Nuk ka mesazh të tillë
990       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
991     outbox:
992       title: Dalje
993       my_inbox: '%{inbox_link}'
994       inbox: kuti mbërritëse
995       outbox: dalje
996       to: Për
997       subject: Titulli
998       date: Data
999     show:
1000       from: Prej
1001       subject: Titulli
1002       date: Data
1003       reply_button: Përgjigje
1004       unread_button: Shëno si të palexuar
1005       back: Prapa
1006       to: Për
1007       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1008         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1009         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1010     sent_message_summary:
1011       destroy_button: Fshi
1012     mark:
1013       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1014       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1015   site:
1016     about:
1017       next: Tjetra
1018       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1019     copyright:
1020       foreign:
1021         title: Rreth këtij përkthimi
1022         text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
1023           faqja në anglisht do të ketë përparësi
1024         english_link: origjinalit në anglisht
1025       native:
1026         title: Rreth kësaj faqeje
1027         text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
1028           Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
1029           së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
1030         native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1031         mapping_link: fillo hatrografimin
1032       legal_babble:
1033         title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
1034         intro_1_html: |-
1035           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
1036           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1037           Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
1038           href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1039         intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
1040           dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
1041           të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
1042           të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
1043           \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
1044         intro_3_html: |-
1045           Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1046           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
1047         credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
1048         credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
1049           contributors&rdquo;.
1050         credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to
1051           <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
1052           \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1053           Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n
1054           \ letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
1055           (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
1056           dhe tek \n  www.creativecommons.org."
1057         more_title_html: Zbulo më shumë
1058         more_1_html: |2-
1059             Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
1060             href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
1061             FAQ</a>.
1062         more_2_html: |2-
1063             OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
1064             të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
1065             leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
1066         contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
1067         contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
1068           vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
1069           i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n
1070           \ citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;,
1071           por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n
1072           \ apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti
1073           \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
1074         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike
1075           të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.'
1076         contributors_ca_html: |-
1077           <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
1078           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1079           Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1080           Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
1081           Statistics Canada).
1082         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
1083           nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1084         contributors_gb_html: |-
1085           <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1086              Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1087         contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1088           thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1089           garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1090     edit:
1091       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1092       anon_edits: (%{link})
1093       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1094         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1095         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1096         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1097     export:
1098       title: Eksporto
1099       area_to_export: Zona për tu eksportuar
1100       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
1101       format_to_export: Formati per eksportim
1102       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
1103       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
1104       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
1105       licence: Licensa
1106       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1107         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1108       too_large:
1109         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
1110           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
1111         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
1112           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
1113           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
1114         planet:
1115           title: Planet OSM
1116           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
1117             të OpenStreetMap
1118         overpass:
1119           title: API mbikalues
1120           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
1121             të OpenStreetMap
1122         geofabrik:
1123           title: Shkarkimet nga Geofabrik
1124           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
1125             dhe qyteteve të përzgjedhura
1126         metro:
1127           title: Metro Ekstrakte
1128           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
1129             tyre
1130         other:
1131           title: Burime të tjera
1132           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
1133       options: Opsionet
1134       format: Formati
1135       scale: Shkallë
1136       max: max
1137       image_size: Madhësia e imazhit
1138       zoom: Zmadho
1139       add_marker: Shto një shënues në hartë
1140       latitude: 'Lat:'
1141       longitude: 'Lon:'
1142       output: Dalja
1143       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
1144       export_button: Eksporto
1145     fixthemap:
1146       how_to_help:
1147         title: Si të ndihmosh
1148         join_the_community:
1149           title: Bashkohu me komunitetin
1150           explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1151             shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1152             është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1153             të dhënat vetë.
1154         add_a_note:
1155           instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1156             në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1157             mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni
1158             save dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1159       other_concerns:
1160         title: Shqetësime të tjera
1161     help:
1162       title: Merr ndihmë
1163       introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1164         duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe
1165         duke dokumentuar temat e hartës.
1166       welcome:
1167         url: /mirësevjen
1168         title: Mirësevjen në OSM
1169         description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1170       beginners_guide:
1171         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1172         title: Udhëzues për fillestarë.
1173         description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1174       help:
1175         url: https://help.openstreetmap.org/
1176         title: help.openstreetmap.org
1177         description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1178           të OSM-së.
1179       mailing_lists:
1180         title: Listat E Postimeve
1181         description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë
1182           të gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1183       forums:
1184         title: Forumet
1185     sidebar:
1186       search_results: Rezultatet e kërkimit
1187       close: Mbyll
1188     search:
1189       search: Kërko
1190       from: Prej
1191       to: Për
1192       where_am_i: Ku jam unë?
1193     key:
1194       table:
1195         entry:
1196           centre: Qendër sportive
1197           military: Zonë ushtarake
1198           school:
1199           - Shkollë
1200           - Universitet
1201           building: Ndërtesë
1202           station: Stacioni hekurudhor
1203           summit:
1204           - Samit
1205           - majë
1206     richtext_area:
1207       edit: Redakto
1208       preview: Parapamje
1209     welcome:
1210       title: Mirësevjen
1211       whats_on_the_map:
1212         title: Çfarë ka në hartë?
1213       basic_terms:
1214         title: Termat bazë për hartografim
1215         paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu
1216           janë disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1217         editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1218           mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1219         node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1220           i vetëm ose një pemë.
1221         way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1222           lumë, liqen apo ndërtesë.
1223       rules:
1224         title: Rregullat!
1225       start_mapping: Fillo hartografimin
1226       add_a_note:
1227         title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1228   traces:
1229     visibility:
1230       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1231       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1232       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1233         me vula kohore)
1234       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1235         të pikave të renditura me vulë kohore)
1236     new:
1237       upload_trace: Ngarko GPS Percjellesin
1238       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1239       description: 'Përshkrimi:'
1240       tags: 'Etiketat:'
1241       tags_help: ndarë me presje
1242       visibility: 'Dukshmëria:'
1243       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1244       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1245       upload_button: Ngarko
1246       help: Ndihmë
1247       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1248     create:
1249       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1250       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1251         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1252         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1253       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1254         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1255         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1256     edit:
1257       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1258       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1259       filename: 'Emri i skedës:'
1260       download: shkarko
1261       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1262       points: 'Pikë:'
1263       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1264       map: harta
1265       edit: redakto
1266       owner: 'Pronari:'
1267       description: 'Përshkrimi:'
1268       tags: 'Etiketat:'
1269       tags_help: ndarë me presje
1270       save_button: Ruaj ndryshimet
1271       visibility: 'Dukshmëria:'
1272       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1273       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1274     trace_optionals:
1275       tags: Etiketat
1276     show:
1277       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1278       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1279       pending: DUKE PRITUR
1280       filename: 'Emri i skedës:'
1281       download: shkarko
1282       uploaded: 'Ngarkuar:'
1283       points: 'Pikë:'
1284       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1285       map: harta
1286       edit: redakto
1287       owner: 'Pronari:'
1288       description: 'Përshkrimi:'
1289       tags: 'Etiketa:'
1290       none: Asnjë
1291       edit_trace: Redakto këtë gjurmë
1292       delete_trace: Fshi këtë gjurmë
1293       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1294       visibility: 'Dukshmëria:'
1295     trace_paging_nav:
1296       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1297     trace:
1298       pending: NE PRITJE
1299       count_points: '%{count} pikë'
1300       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1301       more: më shumë
1302       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1303       view_map: Shiko hartën
1304       edit: redakto
1305       edit_map: Redakto hartën
1306       public: PUBLIKE
1307       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1308       private: PRIVAT
1309       trackable: E GJURMUESHME
1310       by: nga
1311       in: në
1312       map: harta
1313     index:
1314       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1315       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1316       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1317       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1318       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1319       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1320     delete:
1321       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1322     make_public:
1323       made_public: Gjurmë e bërë publike
1324     offline_warning:
1325       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1326     offline:
1327       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1328       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1329         përdonimit
1330   application:
1331     require_admin:
1332       not_an_admin: Ju duhet të jeni administrator për të kryer atë veprim.
1333   oauth_clients:
1334     new:
1335       submit: Regjistrohu
1336     edit:
1337       submit: Redakto
1338     show:
1339       edit: Redakto detajet
1340       confirm: A je i sigurt?
1341     form:
1342       name: Emri
1343   users:
1344     login:
1345       title: Identifikohu
1346       heading: Identifikohu
1347       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1348       password: 'Fjalëkalimi:'
1349       remember: Më mbaj mend
1350       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1351       login_button: Identifikohu
1352       register now: Regjistrohu tani
1353       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1354       no account: Nuk ke llogari?
1355       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1356         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1357         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1358         ri</a> .
1359       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1360         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1361         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1362       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1363       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1364       auth_providers:
1365         openid:
1366           title: Identifikohu me OpenID
1367         github:
1368           title: Identifikohuni me GitHub
1369         wikipedia:
1370           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1371     logout:
1372       title: Çidentifikohu
1373       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1374       logout_button: Çidentifikohu
1375     lost_password:
1376       title: Fjalëkalimi i humbur
1377       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1378       email address: 'Adresa e emailit:'
1379       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1380       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1381         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1382         tuaj.
1383       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1384         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1385       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1386         të dhënë.
1387     reset_password:
1388       title: Rivendos fjalëkalimin
1389       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1390       password: 'Fjalëkalimi:'
1391       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1392       reset: Rivendos fjalëkalimin
1393       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1394       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1395     new:
1396       title: Krijo llogari
1397       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1398         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1399       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1400         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1401         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1402       about:
1403         header: E lirë dhe e redaktueshme
1404       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1405         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1406         e përdoruesit</a>.
1407       email address: 'Adresa e emailit:'
1408       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1409       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1410         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1411         wiki">privacy policy</a>)
1412       display name: 'Emër i dukshëm:'
1413       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1414       password: 'Fjalëkalimi:'
1415       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1416       continue: Vazhdo
1417       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1418       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1419     terms:
1420       title: Kushtet për kontribues
1421       heading: Kushtet për kontribues
1422       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1423         e mia të jenë në Domenin Publik
1424       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1425       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1426       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1427       decline: Nuk e pranoj
1428       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1429       legale_names:
1430         france: Francë
1431         italy: Itali
1432         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1433     no_such_user:
1434       title: Nuk ka përdorues të tillë
1435       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1436       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1437         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1438     show:
1439       my diary: Ditari im
1440       new diary entry: shënim i ri në ditar
1441       my edits: Redaktimet e mia
1442       my traces: Gjurmët e mia
1443       my notes: Shënimet e mia
1444       my messages: Mesazhet e mia
1445       my profile: Profili im
1446       my settings: Preferencat e mia
1447       my comments: Komentet e mia
1448       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1449       blocks on me: Blloqet mbi mua
1450       blocks by me: Bllokimet nga unë
1451       send message: Dërgo mesazh
1452       diary: Ditari
1453       edits: Redaktimet
1454       traces: Gjurmët
1455       notes: Shënimet e hartës
1456       remove as friend: Largo mikun
1457       add as friend: Shto si mik
1458       mapper since: 'Hartues që prej:'
1459       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1460       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1461       email address: 'Adresa e emailit:'
1462       created from: 'Krijuar nga:'
1463       status: 'Statusi:'
1464       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1465       description: Përshkrimi
1466       user location: Vendi i përdoruesit
1467       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1468         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1469       settings_link_text: parametrat
1470       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1471       km away: '%{count}km larg'
1472       m away: '%{count}m larg'
1473       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1474       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1475       role:
1476         administrator: Ky përdorues është një administrator
1477         moderator: Ky përdorues është një moderator
1478         grant:
1479           administrator: Mundëso qasje administratori
1480           moderator: Mundëso qasje moderatori
1481         revoke:
1482           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1483           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1484       block_history: bllokimet e pranuara
1485       moderator_history: bllokimet e dhëna
1486       create_block: blloko këtë përdorues
1487       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1488       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1489       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1490       hide_user: fsheh këtë përdorues
1491       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1492       delete_user: fshi këtë përdorues
1493       confirm: Konfirmo
1494       report: Raporto ķëtë përdorues
1495     popup:
1496       your location: Vendndodhja e jote
1497       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1498       friend: Mik
1499     account:
1500       title: Redakto llogarinë
1501       my settings: Preferencat e mia
1502       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1503       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1504       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1505       openid:
1506         link text: çfarë është kjo?
1507       public editing:
1508         heading: 'Redaktim publik:'
1509         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1510         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1511         enabled link text: çfarë është kjo?
1512         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1513           e mëparshme janë anonime.
1514         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1515       public editing note:
1516         heading: Redaktim publik
1517       contributor terms:
1518         heading: Kushtet për kontribues
1519         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1520         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1521         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1522           kushtet e kontribuesit.
1523         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1524           pronësi publike.
1525         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1526         link text: Çka është kjo?
1527       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1528       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1529       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1530       image: 'Imazhi:'
1531       gravatar:
1532         gravatar: Përdor Gravatar
1533         link text: çfarë është kjo?
1534       new image: Shto një imazh
1535       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1536       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1537       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1538       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1539       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1540       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1541       latitude: 'Latituda:'
1542       longitude: 'Longituda:'
1543       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1544         në hartë!
1545       save changes button: Ruaj ndryshimet
1546       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1547       return to profile: Mbrapa te profili
1548       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1549         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1550         e re të emailit tuaj.
1551       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1552     confirm:
1553       heading: Kontrollo emailin tënd!
1554       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1555         tënde.
1556       button: Konfirmo
1557       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1558       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1559       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1560     confirm_resend:
1561       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1562         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1563         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1564         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1565         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1566       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1567     confirm_email:
1568       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1569       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1570         e re të emailit tuaj.
1571       button: Konfirmo
1572       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1573       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1574     set_home:
1575       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1576     go_public:
1577       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1578         t'i redaktosh ato.
1579     make_friend:
1580       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1581       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1582       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1583     remove_friend:
1584       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1585       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1586     index:
1587       title: Përdoruesi
1588       heading: Përdorues
1589       showing:
1590         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1591         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1592       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1593       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1594       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1595       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1596       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1597   user_role:
1598     filter:
1599       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1600       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1601       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1602     grant:
1603       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1604       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1605       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1606         `%{name}'?
1607       confirm: Konfirmo
1608       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1609         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1610     revoke:
1611       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1612       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1613       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1614         `%{name}'?
1615       confirm: Konfirmo
1616       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1617         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1618   user_blocks:
1619     new:
1620       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1621         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1622         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1623         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1624     revoke:
1625       revoke: Revoko!
1626     show:
1627       confirm: A jeni i sigurt?
1628     block:
1629       show: Shfaq
1630       edit: Redakto
1631       revoke: Revoko!
1632     blocks:
1633       status: Statusi
1634       revoker_name: Revokuar nga
1635   javascripts:
1636     site:
1637       edit_tooltip: Redakto hartën
1638   redactions:
1639     show:
1640       destroy: Revoko këtë redaktim
1641       confirm: A je i sigurt?
1642 ...