Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-22)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: "Следни измени:"
109         prev_tooltip: "Претходни измени:"
110       user: 
111         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
112         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
113         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Коментар:"
116       edited_at: "Уредено во:"
117       edited_by: "Уредил:"
118       in_changeset: "Во измените:"
119       version: "Верзија:"
120     containing_relation: 
121       entry: Релација {{relation_name}}
122       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Избришано
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Се вчитува...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
133       download_xml: Преземи XML
134       edit: уреди
135       node: Јазол
136       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
137       view_history: погледај ја историјата
138     node_details: 
139       coordinates: "Координати:"
140       part_of: "Дел од:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
143       download_xml: Преземи XML
144       node_history: Историја на јазолот
145       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
146       view_details: погледај детали
147     not_found: 
148       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
149       type: 
150         changeset: измени
151         node: јазол
152         relation: релација
153         way: пат
154     paging_nav: 
155       of: од
156       showing_page: Приказ на страница
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
159       download_xml: Преземи XML
160       relation: Релација
161       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
162       view_history: погледај ја историјата
163     relation_details: 
164       members: "Членови:"
165       part_of: "Дел од:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation_history: Историја на релацијата
170       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
171       view_details: погледај детали
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
174       type: 
175         node: Јазол
176         relation: Релација
177         way: Пат
178     start: 
179       manually_select: Рачно избери друга површина
180       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Податоци
183       data_layer_name: Податоци
184       details: Детали
185       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
186       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
187       history_for_feature: Историја за [[feature]]
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
190       loading: Вчитувам...
191       manually_select: Рачно изберете друга површина
192       object_list: 
193         api: Retrieve this area from the API
194         back: Прикажи листа на предмети
195         details: Детали
196         heading: Листа на предмети
197         history: 
198           type: 
199             node: Јазол [[id]]
200             way: Пат [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Јазол [[id]]
204             way: Пат [[id]]
205         type: 
206           node: Јазол
207           way: Пат
208       private_user: приватен корисник
209       show_history: Прикажи историја
210       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
211       wait: Почекајте...
212       zoom_or_select: Зумирај и избери простор на картата за преглед
213     tag_details: 
214       tags: "Ознаки:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
217       download_xml: Преземи XML
218       edit: уреди
219       view_history: погледај историја
220       way: Пат
221       way_title: "Пат: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
225         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
226       nodes: Јазли
227       part_of: "Дел од:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
230       download_xml: Преземи XML
231       view_details: погледај детали
232       way_history: Историја на патот
233       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Анонимен
237       big_area: (голема)
238       no_comment: (нема)
239       no_edits: (нема уредувања)
240       show_area_box: прикажи рамка на површина
241       still_editing: (сè уште уредува)
242       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Следно »
245       previous: "« Претходно"
246       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
247     changesets: 
248       area: Површина
249       comment: Коментар
250       id: ид. бр.
251       saved_at: Зачувано во
252       user: Корисник
253     list: 
254       description: Скорешни промени
255       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
256       description_user: Измени на {{user}}
257       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
258       heading: Измени
259       heading_bbox: Измени
260       heading_user: Измени
261       heading_user_bbox: Измени
262       title: Измени
263       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
264       title_user: Измени на {{user}}
265       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
269       confirm: Потврди
270       hide_link: Сокриј го коментаров
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 коментар
274         other: "{{count}} коментари"
275       comment_link: Коментирај на оваа ставка
276       confirm: Потврди
277       edit_link: Уреди ја оваа ставка
278       hide_link: Сокриј ја ставкава
279       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
280       reply_link: Одговори на оваа ставка
281     edit: 
282       body: "Содржина:"
283       language: "Јазик:"
284       latitude: Геог. ширина
285       location: "Локација:"
286       longitude: Геог. должина
287       marker_text: Локација на дневничкиот запис
288       save_button: Зачувај
289       subject: "Наслов:"
290       title: Уреди дневничка ставка
291       use_map_link: покажи на карта
292     feed: 
293       all: 
294         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
295         title: Дневнички ставки
296       language: 
297         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
298         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
299       user: 
300         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
301         title: Дневнички ставки на {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
304       new: "Нов дневнички запис:"
305       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
306       newer_entries: Понови ставки
307       no_entries: Нема дневнички ставки
308       older_entries: Постари ставки
309       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
310       title: Дневници на корисници
311       user_title: Дневник на {{user}}
312     new: 
313       title: Нова дневничка ставка
314     no_such_entry: 
315       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
316       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
317       title: Нема таква дневничка ставка
318     no_such_user: 
319       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
320       heading: Корисникот {{user}} не постои
321       title: Нема таков корисник
322     view: 
323       leave_a_comment: Пиши коментар
324       login: Најавување
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
326       save_button: Зачувај
327       title: Кориснички дневници | {{user}}
328       user_title: дневник на {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Додај бележник на картата
332       area_to_export: Простор за извезување
333       embeddable_html: Вметнат HTML код
334       export_button: Извези
335       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
336       format: Формат
337       format_to_export: Формат за извезување
338       image_size: Големина на сликата
339       latitude: Г.Ш.
340       licence: Лиценца
341       longitude: Г.Д.
342       manually_select: Рачно изберете друга површина
343       mapnik_image: Mapnik-слика
344       max: макс.
345       options: Нагодувања
346       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
347       osmarender_image: Osmarender-слика
348       output: Излезни податоци
349       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
350       scale: Размер
351       zoom: Зум
352     start_rjs: 
353       add_marker: Стави бележник на картата
354       change_marker: Смени позиција на бележникот
355       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
356       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
357       export: Извези
358       manually_select: Рачно изберете друг простор
359       view_larger_map: Преглед на поголема карта
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
365         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Градови
368         places: Места
369         towns: Гратчиња
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
372     direction: 
373       east: источно
374       north: северно
375       north_east: североисточно
376       north_west: северозападно
377       south: јужно
378       south_east: југоисточно
379       south_west: југозападно
380       west: западно
381     distance: 
382       one: околу 1km
383       other: околу {{count}}km
384       zero: помалку од 1km
385     results: 
386       no_results: Нема пронајдено резултати
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
392         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
393         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix_highway: "{{type}} пат"
401   javascripts: 
402     map: 
403       base: 
404         cycle_map: Велосипедска карта
405         noname: БезИме
406     site: 
407       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
408       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
409   layouts: 
410     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
411     donate_link_text: донирање
412     edit: Уреди
413     edit_tooltip: Уредување карти
414     export: Извези
415     export_tooltip: Извези податоци од картата
416     gps_traces: GPS-траги
417     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
418     help_wiki: Помош и вики
419     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
420     history: Историја
421     history_tooltip: Историја на измените
422     home: дома
423     home_tooltip: Оди на домашна локација
424     inbox: пораки ({{count}})
425     inbox_tooltip: 
426       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
427       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
428       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
429     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
430     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
431     intro_3: OpenStreetMap е вдомен со великодушна поддршка од {{ucl}} и {{bytemark}}.
432     intro_3_bytemark: bytemark
433     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
434     license: 
435       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
436     log_in: најавување
437     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
438     logo: 
439       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
440     logout: одјавување
441     logout_tooltip: Одјавување
442     make_a_donation: 
443       text: Донирајте
444       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
445     news_blog: Блог за новости
446     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
447     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
448     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
449     shop: Продавница
450     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
451     sign_up: регистрација
452     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
453     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
454     tag_line: Слободна вики-карта на светот
455     user_diaries: Кориснички дневници
456     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
457     view: Види
458     view_tooltip: Преглед на картите
459     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
460     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
461   map: 
462     coordinates: "Координати:"
463     edit: Уреди
464     view: Карта
465   message: 
466     delete: 
467       deleted: Пораката е избришана
468     inbox: 
469       date: Датум
470       from: Од
471       my_inbox: Моето сандаче
472       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
473       outbox: за праќање
474       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
475       subject: Наслов
476       title: Примени
477       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
478     mark: 
479       as_read: Пораката е означена како прочитана
480       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
481     message_summary: 
482       delete_button: Избриши
483       read_button: Означи како прочитано
484       reply_button: Одговори
485       unread_button: Означи како непрочитано
486     new: 
487       back_to_inbox: Назад во примени
488       body: Содржина
489       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
490       message_sent: Пораката е испратена
491       send_button: Испрати
492       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
493       subject: Наслов
494       title: Испрати ја пораката
495     no_such_user: 
496       body: Жалиме, нема корисник или порака со тоа име или ид. бр.
497       heading: Нема таков корисник или порака
498       title: Нема таков корисник или порака
499     outbox: 
500       date: Даѕум
501       inbox: примени пораки
502       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
503       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
504       outbox: за праќање
505       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
506       subject: Наслов
507       title: За праќање
508       to: До
509       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
510     read: 
511       back_to_inbox: Назад во добиени
512       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
513       date: Датум
514       from: Од
515       reading_your_messages: Читање на пораките
516       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
517       reply_button: Одговори
518       subject: Наслов
519       title: Прочитај ја пораката
520       to: За
521       unread_button: Означи како непрочитано
522     sent_message_summary: 
523       delete_button: Избриши
524   notifier: 
525     diary_comment_notification: 
526       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
527       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
528       hi: Здраво {{to_user}},
529       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
530     email_confirm: 
531       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
532     email_confirm_html: 
533       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
534       greeting: Здраво,
535       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
536     email_confirm_plain: 
537       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
538       greeting: Здраво,
539       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
540       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
541     friend_notification: 
542       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
543       see_their_profile: Можете да му го погледате профилот на {{userurl}} и да го додадете како пријател, ако сакате.
544       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
545     gpx_notification: 
546       and_no_tags: и без ознаки.
547       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
548       failure: 
549         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
550         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
551         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
552         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
553       greeting: Здраво,
554       success: 
555         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
556         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
557       with_description: со описот
558       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
559     lost_password: 
560       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
561     lost_password_html: 
562       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
563       greeting: Здраво,
564       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
565     lost_password_plain: 
566       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
567       greeting: Здраво,
568       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
569       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
570     message_notification: 
571       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
572       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
573       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
574       hi: Здраво {{to_user}},
575       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
576     signup_confirm: 
577       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
578     signup_confirm_html: 
579       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
580       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
581       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
582       greeting: Здраво!
583       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
584       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
585       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
586       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
587       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
588       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
589       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
590     signup_confirm_plain: 
591       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
592       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
593       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
594       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
595       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
596       greeting: Здраво!
597       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
598       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
599       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
600       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
601       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
602       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
603       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
604       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
605   oauth: 
606     oauthorize: 
607       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
608       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
609       allow_to: "Дозволи ѝ на клиентската апликација да:"
610       allow_write_api: ја менува картата.
611       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
612       allow_write_gpx: подига GPS траги.
613       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
614       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
615     revoke: 
616       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
617   oauth_clients: 
618     create: 
619       flash: Информациите се успешно регистрирани
620     destroy: 
621       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентската апликација.
622     edit: 
623       submit: Уреди
624       title: Уредете ја апликацијата
625     form: 
626       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
627       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
628       allow_write_api: ја менува картата.
629       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
630       allow_write_gpx: подига GPS траги.
631       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
632       callback_url: URL адреса за обратен одзив
633       name: Име
634       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
635       required: Се бара
636       support_url: URL поддршка
637       url: URL адреса на главната апликација
638     index: 
639       application: Назив на апликацијата
640       issued_at: Издадено
641       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
642       my_apps: Мои клиентни апликации
643       my_tokens: Мои овластени апликации
644       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
645       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
646       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
647       revoke: Поништи!
648       title: Мои OAuth податоци
649     new: 
650       submit: Регистрирање
651       title: Регистрирајте нова апликација
652     not_found: 
653       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
654     show: 
655       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
656       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
657       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
658       allow_write_api: ја менува картата.
659       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
660       allow_write_gpx: подига GPS траги.
661       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
662       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
663       edit: Детали од уредувањето
664       key: "Потрошувачки клуч:"
665       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
666       secret: "Потрошувачка тајна:"
667       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
668       title: OAuth детали за {{app_name}}
669       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
670     update: 
671       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
672   site: 
673     edit: 
674       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
675       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
676       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
677       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
678       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
679       user_page_link: корисничка страница
680     index: 
681       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
682       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
683       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
684       license: 
685         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
686         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
687         project_name: проектот OpenStreetMap
688       permalink: Постојана врска
689       shortlink: Кратка врска
690     key: 
691       map_key: Легенда
692       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
693       table: 
694         entry: 
695           admin: Административна граница
696           allotments: Парцели
697           apron: 
698             - Аеродромска платформа
699             - терминал
700           bridge: Црна линија = мост
701           bridleway: Пешачко-влечен пат
702           brownfield: Запуштено подрачје
703           building: Значајно здание
704           byway: Спореден пат
705           cable: 
706             - клупна жичарница
707             - клупна жичарница
708           cemetery: Гробишта
709           centre: Спортски центар
710           commercial: Комерцијално подрачје
711           common: 
712             - Општествена земја
713             - ливада
714           construction: Патишта во изградба
715           cycleway: Велосипедска патека
716           destination: Пристап кон дестинацијата
717           farm: Фарма
718           footway: Пешачка патека
719           forest: Шума
720           golf: Голф-терен
721           heathland: Голиште
722           industrial: Индустриско подрачје
723           lake: 
724             - Езеро
725             - резервоар
726           military: Воено подрачје
727           motorway: Автопат
728           park: Парк
729           permissive: Дозволив пристап
730           pitch: Спортски терен
731           primary: Главен пат
732           private: Приватен пристап
733           rail: Железница
734           reserve: Природен резерват
735           resident: Станбено подрачје
736           retail: Трговско подрачје
737           runway: 
738             - Аеродромска писта
739             - рулажна патека
740           school: 
741             - Училиште
742             - универзитет
743           secondary: Спореден пат
744           station: Железничка станица
745           subway: Метро
746           summit: 
747             - Врв
748             - врв
749           tourist: Туристичка атракција
750           track: Патека
751           tram: 
752             - Лека железница
753             - трамвај
754           trunk: Главна сообраќајна артерија
755           tunnel: Испрекината линија = тунел
756           unclassified: Некласификуван пат
757           unsurfaced: Неасфалтиран пат
758           wood: Шумичка
759         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
760     search: 
761       search: Пребарај
762       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
763       submit_text: ->
764       where_am_i: Каде сум?
765       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
766     sidebar: 
767       close: Затвори
768       search_results: Резултати од пребарувањето
769   trace: 
770     create: 
771       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
772       upload_trace: Подигни GPS трага
773     delete: 
774       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
775     edit: 
776       description: "Опис:"
777       download: преземи
778       edit: уреди
779       filename: "Податотека:"
780       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
781       map: карта
782       owner: "Сопственик:"
783       points: "Точки:"
784       save_button: Сочувај промени
785       start_coord: "Почетна координата:"
786       tags: "Ознаки:"
787       tags_help: одделено со запирка
788       title: Ја уредувате трагата {{name}}
789       uploaded_at: "Подигнато во:"
790       visibility: "Видливост:"
791       visibility_help: што значи ова?
792     list: 
793       public_traces: Јавни GPS траги
794       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
795       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
796       your_traces: Ваши GPS траги
797     make_public: 
798       made_public: Трагата е објавена
799     no_such_user: 
800       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
801       heading: Корисникот {{user}} не постои.
802       title: Нема таков корисник
803     trace: 
804       ago: пред {{time_in_words_ago}}
805       by: од
806       count_points: "{{count}} точки"
807       edit: уреди
808       edit_map: Уреди ја картата
809       in: во
810       map: карта
811       more: повеќе
812       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
813       private: ПРИВАТНО
814       public: ЈАВНО
815       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
816       view_map: Погледај ја картата
817     trace_form: 
818       description: Опис
819       help: Помош
820       tags: Ознаки
821       tags_help: одделено со запирка
822       upload_button: Подигни
823       upload_gpx: Подгни GPX податотека
824       visibility: Видливост
825       visibility_help: што значи ова?
826     trace_header: 
827       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
828       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
829       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
830       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
831     trace_optionals: 
832       tags: Ознаки
833     trace_paging_nav: 
834       of: од
835       showing: Приказ на страницата
836     view: 
837       delete_track: Избриши ја трагава
838       description: "Опис:"
839       download: преземи
840       edit: уреди
841       edit_track: Уреди ја трагава
842       filename: "Податотека:"
843       heading: Ја гледате трагата {{name}}
844       map: карта
845       none: Ништо
846       owner: "Сопственик:"
847       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
848       points: "Точки:"
849       start_coordinates: "Почетна координата:"
850       tags: "Ознаки:"
851       title: Ја гледате трагата  {{name}}
852       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
853       uploaded: "Подигнато во:"
854       visibility: "Видливост:"
855     visibility: 
856       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
857       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
858       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
859       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
860   user: 
861     account: 
862       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
863       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
864       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
865       home location: "Домашна локација:"
866       latitude: Геог. ширина
867       longitude: Геог. должина
868       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
869       my settings: Мои прилагодувања
870       no home location: Немате внесено домашна локација.
871       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
872       profile description: "Опис за профилот:"
873       public editing: 
874         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
875         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
876         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
877         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
878         enabled link text: што е ова?
879         heading: "Јавно уредување:"
880       public editing note: 
881         heading: Јавно уредување
882         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
883       return to profile: Назад кон профилот
884       save changes button: Зачувај ги промените
885       title: Уреди сметка
886       update home location on click: Ажурирање на домашната локација кога ќе се кликне на картата?
887     confirm: 
888       button: Потврди
889       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
890       heading: Потврди корисничка сметка
891       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
892       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
893     confirm_email: 
894       button: Потврди
895       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
896       heading: Потврди промена на е-пошта
897       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
898       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
899     filter: 
900       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
901     friend_map: 
902       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
903       your location: Ваша локација
904     go_public: 
905       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
906     login: 
907       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
908       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
909       create_account: создај сметка
910       email or username: Е-пошта или корисничко име
911       heading: Најавување
912       login_button: Најавување
913       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
914       password: "Лозинка:"
915       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
916       title: Најавување
917     lost_password: 
918       email address: "Е-пошта:"
919       heading: Ја заборавивте лозинката?
920       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
921       new password button: Смени лозинка
922       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
923       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
924       title: Загубена лозинка
925     make_friend: 
926       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
927       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
928       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
929     new: 
930       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
931       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
932       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
933       display name: "Име за прикажување:"
934       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
935       email address: "Е-пошта:"
936       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
937       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
938       heading: Создајте корисничка сметка
939       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
940       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
941       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
942       password: "Лозинка:"
943       signup: Најавување
944       title: Создај сметка
945     no_such_user: 
946       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
947       heading: Корисникот {{user}} не постои.
948       title: Нема таков корисник
949     remove_friend: 
950       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
951       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
952     reset_password: 
953       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
954       flash changed: Лозинката ви е сменета.
955       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
956       heading: Смени лозинка за {{user}}
957       password: Лозинка
958       reset: Смени лозинка
959       title: Смени лозинка
960     set_home: 
961       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
962     view: 
963       activate_user: активирај го корисников
964       add as friend: додај како пријател
965       add image: Додај слика
966       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
967       block_history: погледај добиени блокови
968       blocks by me: извршени болокови
969       blocks on me: добиени блокови
970       change your settings: измени прилагодувања
971       confirm: Потврди
972       create_block: блокирај го корисников
973       created from: "Создадено од:"
974       deactivate_user: деактивирај го корисников
975       delete image: Избриши ја сликата
976       delete_user: избриши го корисников
977       description: Опис
978       diary: дневник
979       edits: уредувања
980       email address: Е-пошта
981       hide_user: сокриј го корисников
982       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
983       km away: Оддалечено {{count}}km
984       m away: Оддалечено {{count}}m
985       mapper since: "Картограф од:"
986       moderator_history: погледај добиени блокови
987       my diary: мојот дневник
988       my edits: мои уредувања
989       my settings: мои прилагодувања
990       my traces: мои траги
991       my_oauth_details: Моите OAuth детали
992       nearby users: "Соседни корисници:"
993       new diary entry: нова ставка во дневникот
994       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
995       no home location: Немате поставено домашна локација.
996       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
997       remove as friend: отстрани од пријатели
998       role: 
999         administrator: Овој корисник е администратор
1000         grant: 
1001           administrator: Додели администраторски пристап
1002           moderator: Додели модераторски пристап
1003         moderator: Овој корисник е модератор
1004         revoke: 
1005           administrator: Лиши од администраторски пристап
1006           moderator: Лиши од модераторски пристап
1007       send message: испрати порака
1008       settings_link_text: прилагодувања
1009       traces: траги
1010       unhide_user: покажи го корисникот
1011       upload an image: Подигни слика
1012       user image heading: Корисничка слика
1013       user location: Локација на корисникот
1014       your friends: Ваши пријатели
1015   user_block: 
1016     blocks_by: 
1017       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1018       heading: Листа на блокови од {{name}}
1019       title: Блокови од {{name}}
1020     blocks_on: 
1021       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1022       heading: Листа на блокови за {{name}}
1023       title: Блокови за {{name}}
1024     create: 
1025       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1026       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1027       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1028     edit: 
1029       back: Преглед на сите блокови
1030       heading: Уредување на блок за {{name}}
1031       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1032       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1033       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1034       show: Преглед на овој блок
1035       submit: Ажурирај го блокот
1036       title: Уредување на блок за {{name}}
1037     filter: 
1038       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1039       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1040       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1041     helper: 
1042       time_future: Истекува за {{time}}.
1043       time_past: Истечено пред {{time}}.
1044       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1045     index: 
1046       empty: Досега сè уште нема блокови.
1047       heading: Листа на кориснички блокови
1048       title: Кориснички блокови
1049     model: 
1050       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1051       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1052     new: 
1053       back: Преглед на сите блокови
1054       heading: Правење на блок за {{name}}
1055       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1056       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1057       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1058       submit: Направи блок
1059       title: Правење на блок за {{name}}
1060       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1061       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1062     not_found: 
1063       back: Назад кон индексот
1064       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1065     partial: 
1066       confirm: Дали сте сигурни?
1067       creator_name: Создавач
1068       display_name: Блокиран корисник
1069       edit: Уреди
1070       not_revoked: (не се поништува)
1071       reason: Причина за блокирање
1072       revoke: Поништи!
1073       revoker_name: "Поништил:"
1074       show: Прикажи
1075       status: Статус
1076     period: 
1077       one: 1 час
1078       other: "{{count}} час"
1079     revoke: 
1080       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1081       flash: Овој блок е поништен.
1082       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1083       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1084       revoke: Поништи!
1085       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1086       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1087     show: 
1088       back: Преглед на сите блокови
1089       confirm: Дали сте сигурни?
1090       edit: Уреди
1091       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1092       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1093       reason: "Причина за блокирање:"
1094       revoke: Поништи!
1095       revoker: "Поништувач:"
1096       show: Прикажи
1097       status: Статус
1098       time_future: Уредувања во {{time}}
1099       time_past: Истечено пред {{time}}
1100       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1101     update: 
1102       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1103       success: Блокот е ажуриран.
1104   user_role: 
1105     filter: 
1106       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1107       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1108       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1109       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1110     grant: 
1111       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1112       confirm: Потврди
1113       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1114       heading: Потврди доделување на улога
1115       title: Потврди доделување на улога
1116     revoke: 
1117       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1118       confirm: Потврди
1119       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1120       heading: Потврди лишување од улога
1121       title: Потврди лишување од улога