Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-22)
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Luen
9 # Author: Magol
10 # Author: Per
11 # Author: Poxnar
12 # Author: Sannab
13 # Author: The real emj
14 sv: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Brödtext
19       diary_entry: 
20         language: Språk
21         latitude: Latitud
22         longitude: Longitud
23         title: Rubrik
24         user: Användare
25       friend: 
26         friend: Vän
27         user: Användare
28       message: 
29         body: Brödtext
30         recipient: Mottagare
31         sender: Avsändare
32         title: Rubrik
33       trace: 
34         description: Beskrivning
35         latitude: Latitud
36         longitude: Longitud
37         name: Namn
38         public: Offentlig
39         size: Storlek
40         user: Användare
41         visible: Synlig
42       user: 
43         active: Aktiv
44         description: Beskrivning
45         display_name: Visningsnamn
46         email: E-post
47         languages: Språk
48         pass_crypt: Lösenord
49     models: 
50       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokskommentar
53       diary_entry: Dagbokspost
54       friend: Vän
55       language: Språk
56       message: Meddelande
57       node: Nod
58       old_node: Gammal nod
59       old_relation: Gammal relation
60       old_way: Gammal sträcka
61       old_way_node: Gammal sträcknod
62       relation: Relation
63       relation_member: Medlem i relation
64       session: Session
65       trace: Spår
66       tracepoint: Spårpunkt
67       user: Användare
68       user_preference: Användarinställningar
69       way: Sträcka
70       way_node: Sträcknod
71   application: 
72     setup_user_auth: 
73       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
77       changesetxml: XML för ändringsset
78       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
79       feed: 
80         title: Ändringsset {{id}}
81         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
82       osmchangexml: osmChange XML
83       title: Ändringsset
84     changeset_details: 
85       belongs_to: "Tillhör:"
86       bounding_box: "Omslutande område:"
87       box: box
88       closed_at: "Avlutad:"
89       created_at: "Skapad:"
90       has_nodes: 
91         one: "Innehåller följande nod:"
92         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
93       has_relations: 
94         one: "Har följande {{count}} relationer:"
95         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
96       has_ways: 
97         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
98         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
99       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
100       show_area_box: Visa boxarea
101     changeset_navigation: 
102       all: 
103         next_tooltip: Nästa ändringsset
104         prev_tooltip: Föregående ändringsset
105       user: 
106         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
107         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
108         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Kommentar:"
111       edited_at: "Redigerad:"
112       edited_by: "Redigerad av:"
113       in_changeset: "I ändringsset:"
114       version: "Version:"
115     containing_relation: 
116       entry: Relation {{relation_name}}
117       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
118     map: 
119       deleted: Borttaget
120       larger: 
121         area: Se området på en större karta
122         node: Se noden på en större karta
123         relation: Se relationen på en större karta
124         way: Se sträckan på en större karta
125       loading: Läser in...
126     node: 
127       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
128       download_xml: Laddda hem XML
129       edit: redigera
130       node: Nod
131       node_title: "Nod: {{node_name}}"
132       view_history: se historik
133     node_details: 
134       coordinates: "Koordinater:"
135       part_of: "Del av:"
136     node_history: 
137       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
138       download_xml: Ladda ner XML
139       node_history: Nodhistorik
140       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
141       view_details: visa detaljer
142     not_found: 
143       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
144       type: 
145         changeset: ändringsset
146         node: nod
147         relation: relation
148         way: väg
149     paging_nav: 
150       of: av
151       showing_page: Visar sida
152     relation: 
153       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
154       download_xml: Ladda ner XML
155       relation: Relation
156       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
157       view_history: Visa historik
158     relation_details: 
159       members: "Medlemmar:"
160       part_of: "Del av:"
161     relation_history: 
162       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
163       download_xml: Ladda hem XML
164       relation_history: Relationhistorik
165       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
166       view_details: visa detaljer
167     relation_member: 
168       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
169       type: 
170         node: Nod
171         relation: Relation
172         way: Väg
173     start: 
174       manually_select: Välj ett område manuellt
175       view_data: Visa data för denna karta
176     start_rjs: 
177       data_frame_title: Data
178       data_layer_name: Data
179       details: Detaljer
180       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
181       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
182       history_for_feature: Historik för [[feature]]
183       load_data: Ladda data
184       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
185       loading: Laddar...
186       manually_select: Välj en annan area manuellt
187       object_list: 
188         api: Hämta detta område från API:t
189         back: Visa objektlista
190         details: Detaljer
191         heading: Objektlista
192         history: 
193           type: 
194             node: Nod [[id]]
195             way: Väg [[id]]
196         selected: 
197           type: 
198             node: Nod [[id]]
199             way: Väg [[id]]
200         type: 
201           node: Nod
202           way: Väg
203       private_user: privat användare
204       show_history: Visa historik
205       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
206       wait: Vänta...
207       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
208     tag_details: 
209       tags: "Taggar:"
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
212       download_xml: Ladda hem XML
213       edit: redigera
214       view_history: se historik
215       way: Väg
216       way_title: "Väg: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: också del av väg {{related_ways}}
220         other: också del av vägarna {{related_ways}}
221       nodes: "Noder:"
222       part_of: "Del av:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
225       download_xml: Ladda hem XML
226       view_details: visa detaljer
227       way_history: Väghistorik
228       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anonym
232       big_area: (stor)
233       no_comment: (ingen)
234       no_edits: (inga ändringar)
235       still_editing: (redigerar fortfarande)
236     changeset_paging_nav: 
237       showing_page: Visar sida
238     changesets: 
239       area: Area
240       comment: Kommentar
241       id: ID
242       saved_at: Sparad
243       user: Användare
244     list: 
245       description: Senaste ändringar
246       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
247       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
248       title_user: Changesets av {{user}}
249       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
250   diary_entry: 
251     diary_entry: 
252       comment_count: 
253         one: 1 kommentar
254         other: "{{count}} kommentarer"
255       comment_link: Kommentera denna anteckning
256       edit_link: Redigera denna anteckning
257       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
258       reply_link: Svara på denna anteckning
259     edit: 
260       language: "Språk:"
261       latitude: "Latitud:"
262       location: "Plats:"
263       longitude: "Longitud:"
264       save_button: Spara
265       subject: "Ärende:"
266       title: Redigera dagboksanteckning
267       use_map_link: använd karta
268     feed: 
269       language: 
270         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
271     list: 
272       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
273       new: Ny dagboksanteckning
274       newer_entries: Nyare anteckningar
275       no_entries: Inga dagboksanteckningar
276       older_entries: Äldre anteckningar
277       title: Användardagböcker
278       user_title: "{{user}}s dagbok"
279     new: 
280       title: Ny dagboksanteckning
281     no_such_entry: 
282       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
283       title: Ingen sådan dagboksanteckning
284     no_such_user: 
285       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
286       heading: Användaren {{user}} finns inte
287       title: Ingen sådan användare
288     view: 
289       leave_a_comment: Lämna en kommentar
290       login: Inloggning
291       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
292       save_button: Spara
293       user_title: Dagbok för {{user}}
294   export: 
295     start: 
296       add_marker: Lägg till markör på kartan
297       area_to_export: Yta som ska exporteras
298       export_button: Exportera
299       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
300       format: Format
301       format_to_export: Format för export
302       image_size: Bildstorlek
303       latitude: "Lat:"
304       licence: Licens
305       longitude: "Lon:"
306       manually_select: Välj ett annat område manuellt
307       mapnik_image: Mapnik-bild
308       max: max
309       options: Alternativ
310       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
311       osmarender_image: Osmarender-bild
312       output: Utdata
313       scale: Skala
314       zoom: Zooma
315     start_rjs: 
316       add_marker: Lägg till markör på kartan
317       change_marker: Ändra markörposition
318       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
319       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
320       export: Export
321       view_larger_map: Visa större karta
322   geocoder: 
323     description: 
324       title: 
325         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
326         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
327       types: 
328         cities: Städer
329         places: Platser
330         towns: Samhällen
331     description_osm_namefinder: 
332       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
333     direction: 
334       east: öst
335       north: norr
336       north_east: nordöst
337       north_west: nordväst
338       south: syd
339       south_east: sydöst
340       south_west: sydväst
341       west: väst
342     distance: 
343       one: ungefär 1 km
344       other: ungefär {{count}} km
345       zero: mindre än 1 km
346     results: 
347       no_results: Hittade inget.
348     search: 
349       title: 
350         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
351         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
352         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
353         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
354         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
355         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
356     search_osm_namefinder: 
357       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
358       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
359   javascripts: 
360     map: 
361       base: 
362         cycle_map: Cykelkarta
363         noname: NoName
364     site: 
365       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
366       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
367   layouts: 
368     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
369     donate_link_text: donera
370     edit: Redigera
371     edit_tooltip: Ändra på kartan
372     export: Exportera
373     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
374     gps_traces: GPS-spår
375     gps_traces_tooltip: Hantera spår
376     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
377     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
378     history: Historik
379     history_tooltip: Changeset-historik
380     home: hem
381     home_tooltip: Gå till hempositionen
382     inbox: inkorg ({{count}})
383     inbox_tooltip: 
384       one: Du har ett oläst meddelande
385       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
386       zero: Du har inga olästa meddelanden.
387     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
388     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
389     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
390     license: 
391       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
392     log_in: logga in
393     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
394     logo: 
395       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
396     logout: logga ut
397     logout_tooltip: Logga ut
398     make_a_donation: 
399       text: Donera
400       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
401     news_blog: Nyhetsblogg
402     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
403     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
404     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
405     shop: Butik
406     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
407     sign_up: registrera
408     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
409     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
410     tag_line: Den fria wiki-världskartan
411     user_diaries: Användardagböcker
412     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
413     view: Visa
414     view_tooltip: Visa kartorna
415     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
416     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
417   map: 
418     coordinates: "Koordinater:"
419     edit: Redigera
420     view: Visa
421   message: 
422     delete: 
423       deleted: Meddelande raderat
424     inbox: 
425       date: Datum
426       from: Från
427       my_inbox: Min inbox
428       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
429       outbox: utbox
430       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
431       subject: Ärende
432       title: Inbox
433       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
434     mark: 
435       as_read: Meddelandet markerat som läst
436       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
437     message_summary: 
438       delete_button: Radera
439       read_button: Markera som läst
440       reply_button: Svar
441       unread_button: Markera som oläst
442     new: 
443       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
444       message_sent: Meddelande skickat
445       send_button: Skicka
446       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
447       subject: Ärende
448       title: Skicka meddelande
449     no_such_user: 
450       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
451       title: Ingen sådan användare eller meddelande
452     outbox: 
453       date: Datum
454       inbox: inbox
455       my_inbox: Min {{inbox_link}}
456       outbox: utbox
457       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
458       subject: Ärende
459       title: Utbox
460       to: Till
461       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
462     read: 
463       back_to_inbox: Åter till inbox
464       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
465       date: Datum
466       from: Från
467       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
468       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
469       reply_button: Svara
470       subject: Ärende
471       title: Läs meddelande
472       to: Till
473       unread_button: Markera som oläst
474     sent_message_summary: 
475       delete_button: Radera
476   notifier: 
477     diary_comment_notification: 
478       hi: Hej {{to_user}},
479       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
480     email_confirm: 
481       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
482     email_confirm_html: 
483       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
484       greeting: Hej,
485     email_confirm_plain: 
486       greeting: Hej,
487     friend_notification: 
488       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
489     gpx_notification: 
490       and_no_tags: och inga taggar.
491       failure: 
492         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
493       greeting: Hej,
494       success: 
495         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
496       with_description: med beskrivningen
497       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
498     lost_password_html: 
499       greeting: Hej,
500     lost_password_plain: 
501       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
502       greeting: Hej,
503       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
504       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
505     message_notification: 
506       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
507       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
508       hi: Hej {{to_user}},
509     signup_confirm_html: 
510       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
511       greeting: Hej där!
512       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
513     signup_confirm_plain: 
514       greeting: Hej där!
515       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
516       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
517   oauth: 
518     oauthorize: 
519       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
520       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
521       allow_to: "Tillåt applikation att:"
522       allow_write_api: ändra på kartan.
523       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
524       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
525       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
526   oauth_clients: 
527     edit: 
528       submit: Redigera
529     form: 
530       allow_write_api: ändra kartan.
531       name: Namn
532     index: 
533       issued_at: Utfärdad
534       revoke: Återkalla!
535     new: 
536       submit: Registrera
537     show: 
538       allow_write_api: ändra kartan.
539       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
540   site: 
541     edit: 
542       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
543       user_page_link: användarsida
544     index: 
545       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
546       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
547       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
548       license: 
549         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
550         project_name: OpenStreetMap-projektet
551       permalink: Permanent länk
552       shortlink: Kortlänk
553     key: 
554       map_key: Kartnyckel
555       table: 
556         entry: 
557           allotments: Koloniträdgårdar
558           apron: 
559             - Flygplatsterminal
560             - terminal
561           bridge: Svarta kantar = bro
562           cable: 
563             - stollift
564             - stollift
565           cemetery: Begravningsplats
566           common: 
567             - Allmänning
568             - äng
569           construction: Vägar som byggs
570           cycleway: Cykelväg
571           farm: Bondgård
572           footway: Gångväg
573           forest: skog
574           golf: Golfbana
575           heathland: Hed
576           industrial: Industriellt område
577           lake: 
578             - Sjö
579             - vattenmagasin
580           military: Militärområde
581           motorway: Motorväg
582           park: Park
583           primary: Riksväg
584           rail: Järnväg
585           reserve: Naturreservat
586           resident: Bostadsområde
587           runway: 
588             - Landningsbana
589             - taxibana
590           school: 
591             - Skola
592             - universitet
593           secondary: Länsväg
594           station: Järnvägsstation
595           subway: T-bana
596           summit: 
597             - Topp
598             - topp
599           tourist: Turistattraktion
600           tram: 
601             - spårvagn
602             - spårvagn
603           trunk: Motortrafikled
604           tunnel: Streckade kanter = tunnel
605           unsurfaced: Oasfalterad väg
606           wood: Vårdad skog
607         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
608     search: 
609       search: Sök
610       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
611       submit_text: Gå
612       where_am_i: Var är jag
613     sidebar: 
614       close: Stäng
615       search_results: Sökresultat
616   trace: 
617     create: 
618       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
619       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
620     delete: 
621       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
622     edit: 
623       description: "Beskrivning:"
624       download: ladda ner
625       edit: redigera
626       filename: "Filnamn:"
627       heading: Redigerar spår {{name}}
628       map: karta
629       owner: "Ägare:"
630       points: "Punkter:"
631       save_button: Spara ändringar
632       start_coord: "Startkoordinat:"
633       tags: "Taggar:"
634       tags_help: kommaseparerad
635       title: Redigerar spår {{name}}
636       uploaded_at: "Uppladdad:"
637       visibility: "Synlighet:"
638       visibility_help: vad betyder detta?
639     list: 
640       public_traces: Publika GPS-spår
641       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
642       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
643       your_traces: Dina GPS-spår
644     make_public: 
645       made_public: Spår offentliggjort
646     no_such_user: 
647       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
648       heading: Användaren {{user}} finns inte
649       title: Ingen sådan användare
650     trace: 
651       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
652       by: av
653       count_points: "{{count}} punkter"
654       edit: Redigera
655       edit_map: Redigera karta
656       in: i
657       map: karta
658       more: mer
659       pending: BEHANDLAS
660       private: PRIVAT
661       public: PUBLIK
662       trace_details: Visa spårdetaljer
663       view_map: Visa karta
664     trace_form: 
665       description: Beskrivning
666       help: Hjälp
667       tags: Taggar
668       tags_help: kommaseparerad
669       upload_button: Uppladdning
670       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
671       visibility: Synlighet
672       visibility_help: vad betyder detta?
673     trace_header: 
674       see_all_traces: Se alla GPS-spår
675       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
676       see_your_traces: Visa alla dina spår
677       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
678     trace_optionals: 
679       tags: Taggar
680     trace_paging_nav: 
681       of: av
682       showing: Visar sida
683     view: 
684       delete_track: Radera detta spår
685       description: "Beskrivning:"
686       download: ladda ner
687       edit: redigera
688       edit_track: Redigera detta spår
689       filename: "Filnamn:"
690       heading: Visar spår {{name}}
691       map: karta
692       none: Ingen
693       owner: "Ägare:"
694       pending: VÄNTANDE
695       points: "Punkter:"
696       start_coordinates: "Startkoordinat:"
697       tags: "Taggar:"
698       title: Visar spår {{name}}
699       trace_not_found: Spår hittades inte!
700       uploaded: "Uppladdad den:"
701       visibility: "Synlighet:"
702     visibility: 
703       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
704       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
705       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
706       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
707   user: 
708     account: 
709       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
710       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
711       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
712       home location: "Hemposition:"
713       latitude: "Breddgrad (latitud):"
714       longitude: "Längdgrad (longitud):"
715       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
716       my settings: Mina inställningar
717       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
718       preferred languages: "Föredraget språk:"
719       profile description: "Profilbeskrivning:"
720       public editing: 
721         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
722         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
723         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
724         enabled link text: vad är detta?
725         heading: "Publik redigering:"
726       return to profile: Återvänd till profil
727       save changes button: Spara ändringar
728       title: Redigera konto
729       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
730     confirm: 
731       button: Bekräfta
732       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
733       heading: Bekräfta ett användarkonto.
734       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
735       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
736     confirm_email: 
737       button: Bekräfta
738       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
739       heading: Bekräfta byte av e-postadress
740       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
741       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
742     friend_map: 
743       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
744       your location: Din position
745     go_public: 
746       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
747     login: 
748       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
749       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
750       create_account: skapa ett konto
751       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
752       heading: Inloggning
753       login_button: Logga in
754       lost password link: Glömt ditt lösenord?
755       password: "Lösenord:"
756       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
757       title: Logga in
758     lost_password: 
759       email address: "E-postadress:"
760       heading: Glömt lösenord?
761       new password button: Återställ lösenord
762       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
763       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
764       title: Förlorat lösenord
765     make_friend: 
766       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
767       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
768       success: "{{name}} är nu din vän."
769     new: 
770       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
771       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
772       email address: "E-postadress:"
773       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
774       heading: Skapa ett användarkonto
775       password: "Lösenord:"
776       signup: Registrering
777       title: Skapa konto
778     no_such_user: 
779       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
780       heading: Användaren {{user}} finns inte
781       title: Ingen sådan användare
782     remove_friend: 
783       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
784       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
785     reset_password: 
786       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
787       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
788       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
789       heading: Återställ lösenord för {{user}}
790       password: "Lösenord:"
791       reset: Återställ lösenord
792       title: Återställ lösenord
793     set_home: 
794       flash success: Hemposition sparad
795     view: 
796       add as friend: lägg till som vän
797       add image: Lägg till bild
798       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
799       blocks by me: blockeringar av mig
800       blocks on me: mina blockeringar
801       change your settings: ändra dina inställningar
802       confirm: Bekräfta
803       create_block: blockera denna användare
804       created from: "Skapad från:"
805       deactivate_user: deaktivera denna användare
806       delete image: Radera bild
807       description: Beskrivning
808       diary: dagbok
809       edits: redigeringar
810       email address: "E-post:"
811       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
812       km away: "{{count}}km bort"
813       m away: "{{count}}m bort"
814       mapper since: "Karterar sedan:"
815       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
816       my diary: min dagbok
817       my edits: mina redigeringar
818       my settings: Mina inställningar
819       my traces: mina GPS-spår
820       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
821       nearby users: "Användare nära dig:"
822       new diary entry: nytt dagboksinlägg
823       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
824       no home location: Ingen hempostion är satt.
825       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
826       remove as friend: ta bort vän
827       role: 
828         administrator: Den här användaren är en administratör
829         grant: 
830           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
831           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
832         moderator: Den här användaren är en moderator
833         revoke: 
834           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
835           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
836       send message: Skicka meddelande
837       settings_link_text: inställningar
838       traces: spår
839       upload an image: Ladda upp en bild
840       user image heading: Användarbild
841       user location: Användarposition
842       your friends: Dina vänner
843   user_block: 
844     create: 
845       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
846       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
847     partial: 
848       confirm: Är du säker?
849       display_name: Blockerad användare
850       edit: Ändra
851       reason: Orsak till blockering
852       revoke: Återkalla!
853       show: Visa
854       status: Status
855     period: 
856       one: 1 timma
857       other: "{{count}} timmar"
858     revoke: 
859       revoke: Återkalla!
860     show: 
861       back: Se alla blockeringar
862       confirm: Är du säker?
863       edit: Ändra
864       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
865       reason: "Anledning för blockering:"
866       revoke: Återkalla!
867       show: Visa
868       status: Status
869       time_future: Upphör om {{time}}
870   user_role: 
871     filter: 
872       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
873       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
874       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
875       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
876     grant: 
877       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
878       confirm: Bekräfta
879       heading: Bekräfta rolltilldelning
880       title: Bekräfta rolltilldelning
881     revoke: 
882       confirm: Bekräfta
883       heading: Bekräfta återkallning av roll
884       title: Bekräfta återkallning av roll