]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/tl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
79       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
83       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
84       download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
87         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
88       osmchangexml: XML ng osmChange
89       title: Pangkat ng pagbabago
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pag-aari ni:"
92       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
93       box: kahon
94       closed_at: "Isinara sa:"
95       created_at: "Nilikha sa:"
96       has_nodes: 
97         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
98       has_relations: 
99         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
100       has_ways: 
101         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
102       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
103       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Puna:"
106       deleted_at: "Binura doon sa:"
107       deleted_by: "Binura ni:"
108       edited_at: "Binago sa:"
109       edited_by: "Binago ni:"
110       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
111       version: "Bersyon:"
112     containing_relation: 
113       entry: Kaugnayan %{relation_name}
114       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: Binura
117       larger: 
118         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
119         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
120         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
121         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
122       loading: Ikinakarga...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
126         next_node_tooltip: Susunod na buko
127         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
128         next_way_tooltip: Susunod na daan
129         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
130         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
131         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
132         prev_way_tooltip: Dating daan
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
135         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
136         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
137     node: 
138       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
139       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
140       edit: baguhin
141       node: Buko
142       node_title: "Buko : %{node_name}"
143       view_history: tingnan ang kasaysayan
144     node_details: 
145       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
146       part_of: "Bahagi ng:"
147     node_history: 
148       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
149       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
150       node_history: Kasaysayan ng Buko
151       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
152       view_details: tingnan ang mga detalye
153     not_found: 
154       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
155       type: 
156         changeset: palitan ang pagtatakda
157         node: buko
158         relation: kaugnayan
159         way: daan
160     paging_nav: 
161       of: ang
162       showing_page: Ipinapakita ang pahina
163     relation: 
164       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       relation: Kaugnayan
167       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
168       view_history: tingnan ang kasaysayan
169     relation_details: 
170       members: "Mga kasapi:"
171       part_of: "Bahagi ng:"
172     relation_history: 
173       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
174       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
175       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
176       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
177       view_details: tingnan ang mga detalye
178     relation_member: 
179       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
180       type: 
181         node: Buko
182         relation: Kaugnayan
183         way: Daan
184     start: 
185       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
186       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Dato
189       data_layer_name: Dato
190       details: Mga detalye
191       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
192       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
193       hide_areas: Itago ang mga lugar
194       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
195       load_data: Ikarga ang Dato
196       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
197       loading: Ikinakarga...
198       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
199       object_list: 
200         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
201         back: Ipakita ang tala ng bagay
202         details: Mga detalye
203         heading: Tala ng bagay
204         history: 
205           type: 
206             node: Buko [[id]]
207             way: Daan [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Buko [[id]]
211             way: Daan [[id]]
212         type: 
213           node: Buko
214           way: Daan
215       private_user: pribadong tagagamit
216       show_areas: Ipakita ang mga lugar
217       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
218       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
219       wait: Hintay...
220       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
221     tag_details: 
222       tags: "Mga tatak:"
223       wiki_link: 
224         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
225         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
226       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
227     timeout: 
228       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
229       type: 
230         changeset: palitan ang pagtatakda
231         node: buko
232         relation: kaugnayan
233         way: daan
234     way: 
235       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
236       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
237       edit: baguhin
238       view_history: tingnan ang kasaysayan
239       way: Daan
240       way_title: "Daan: %{way_name}"
241     way_details: 
242       also_part_of: 
243         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
244       nodes: "Mga buko:"
245       part_of: "Bahagi ng:"
246     way_history: 
247       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
248       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
249       view_details: tingnan ang mga detalye
250       way_history: Kasaysayan ng Daan
251       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
255       big_area: (malaki)
256       no_comment: (wala)
257       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
258       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
259       still_editing: (namamatnugot pa rin)
260       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Kasunod »
263       previous: « Nakaraan
264       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
265     changesets: 
266       area: Pook
267       comment: Puna/Kumento
268       id: ID
269       saved_at: Sinagip sa
270       user: Tagagamit
271     list: 
272       description: Kamakailang pagbabago
273       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
274       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
275       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
276       heading: Mga pangkat ng pagbabago
277       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
278       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
279       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
280       title: Mga pangkat ng pagbabago
281       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
282       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
283       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
284     timeout: 
285       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
289       confirm: Tiyakin
290       hide_link: Itago ang punang ito
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 puna
294         other: "%{count} mga puna"
295       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
296       confirm: Tiyakin
297       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
298       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
299       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
300       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
301     edit: 
302       body: "Katawan:"
303       language: "Wika:"
304       latitude: "Latitud:"
305       location: "Pook (lokasyon):"
306       longitude: "Longhitud:"
307       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
308       save_button: Sagipin
309       subject: "Paksa:"
310       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
311       use_map_link: gamitin ang mapa
312     feed: 
313       all: 
314         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
315         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
318         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
319       user: 
320         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
321         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
322     list: 
323       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
324       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
325       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
326       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
327       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
328       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
329       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
330       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
331       user_title: Talaarawan ni %{user}
332     location: 
333       edit: Baguhin
334       location: "Pook (lokasyon):"
335       view: Tingnan
336     new: 
337       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
338     no_such_entry: 
339       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
340       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
341       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
342     view: 
343       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
344       login: Lumagda
345       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
346       save_button: Sagipin
347       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
348       user_title: Talaarawan ni %{user}
349   editor: 
350     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
351     potlatch: 
352       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
353       name: Pagbibigay-daan 1
354     potlatch2: 
355       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
356       name: Pagbibigay-daan 2
357     remote: 
358       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
359       name: Pangmalayong Pantaban
360   export: 
361     start: 
362       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
363       area_to_export: Pook na Iluluwas
364       embeddable_html: Maibabaong HTML
365       export_button: Iluwas
366       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
367       format: Anyo
368       format_to_export: Anyong Iluluwas
369       image_size: Sukat ng Larawan
370       latitude: "Latitud:"
371       licence: Lisensiya
372       longitude: "Longhitud:"
373       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
374       max: pinakamataas
375       options: Mga mapagpipilian
376       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
377       output: Kinalabasan
378       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
379       scale: Sukat
380       too_large: 
381         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
382         heading: Napakalaki ng Lugar
383       zoom: Lapitan
384     start_rjs: 
385       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
386       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
387       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
388       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
389       export: Iluwas
390       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
391       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
392   geocoder: 
393     description: 
394       title: 
395         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
397         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
398       types: 
399         cities: Mga lungsod
400         places: Mga lugar
401         towns: Mga bayan
402     description_osm_namefinder: 
403       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
404     direction: 
405       east: silangan
406       north: hilaga
407       north_east: hilaga-silangan
408       north_west: hilaga-kanluran
409       south: timog
410       south_east: timog-silangan
411       south_west: timog-kanluran
412       west: kanluran
413     distance: 
414       other: sero=mas mababa kaysa 1km
415     results: 
416       more_results: Marami pang mga kinalabasan
417       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
418     search: 
419       title: 
420         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
421         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
422         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
423         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
424         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
425         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
426         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
427     search_osm_namefinder: 
428       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
429       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
430     search_osm_nominatim: 
431       prefix: 
432         amenity: 
433           airport: Paliparan
434           arts_centre: Lunduyan ng Sining
435           atm: ATM
436           auditorium: Awditoryum
437           bank: Bangko
438           bar: Tindahang Inuman ng Alak
439           bench: Bangko
440           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
441           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
442           brothel: Bahay-aliwan
443           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
444           bus_station: Himpilan ng Bus
445           cafe: Kapihan
446           car_rental: Arkilahan ng Kotse
447           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
448           car_wash: Paliguan ng Kotse
449           casino: Bahay-pasugalan
450           cinema: Sinehan
451           clinic: Klinika
452           club: Kapisanan
453           college: Dalubhasaan
454           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
455           courthouse: Gusali ng Hukuman
456           crematorium: Krematoryum
457           dentist: Dentista
458           doctors: Mga manggagamot
459           dormitory: Dormitoryo
460           drinking_water: Naiinom na Tubig
461           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
462           embassy: Embahada
463           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
464           fast_food: Kainang Pangmabilisan
465           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
466           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
467           fire_station: Himpilan ng Bumbero
468           fountain: Bukal
469           fuel: Panggatong
470           grave_yard: Sementeryo
471           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
472           hall: Bulwagan
473           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
474           hospital: Ospital
475           hotel: Otel
476           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
477           ice_cream: Sorbetes
478           kindergarten: Kindergarten
479           library: Aklatan
480           market: Pamilihan
481           marketplace: Palengke
482           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
483           nightclub: Alibangbang
484           nursery: Alagaan ng mga Bata
485           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
486           office: Tanggapan
487           park: Liwasan
488           parking: Paradahan
489           pharmacy: Botika
490           place_of_worship: Sambahan
491           police: Pulis
492           post_box: Kahon ng Liham
493           post_office: Tanggapan ng Sulat
494           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
495           prison: Bilangguan
496           pub: Pangmadlang Bahay
497           public_building: Pangmadlang Gusali
498           public_market: Pangmadlang Pamilihan
499           reception_area: Tanggapang Pook
500           recycling: Pook ng Muling Paggamit
501           restaurant: Kainan
502           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
503           sauna: Silid-suuban
504           school: Paaralan
505           shelter: Kanlungan
506           shop: Tindahan
507           shopping: Pamimili
508           social_club: Kapisanang Panglipunan
509           studio: Istudyo
510           supermarket: Malaking Pamilihan
511           taxi: Taksi
512           telephone: Teleponong Pangmadla
513           theatre: Tanghalan
514           toilets: Mga banyo
515           townhall: Bulwagan ng Bayan
516           university: Pamantasan
517           vending_machine: Makinang Nagbebenta
518           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
519           village_hall: Bulwagan ng Nayon
520           waste_basket: Basurahan
521           wifi: Puntahang WiFi
522           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
523         boundary: 
524           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
525         highway: 
526           bridleway: Daanan ng Kabayo
527           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
528           bus_stop: Hintuan ng Bus
529           byway: Landas na Hindi Madaanan
530           construction: Ginagawang Punong Lansangan
531           cycleway: Daanan ng Bisikleta
532           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
533           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
534           ford: Bagtasan ng Tao
535           living_street: Buhay na Lansangan
536           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
537           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
538           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
539           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
540           path: Landas
541           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
542           platform: Palapag
543           primary: Pangunahing Kalsada
544           primary_link: Pangunahing Kalsada
545           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
546           residential: Pamahayan
547           road: Lansangan
548           secondary: Pampangalawang Lansangan
549           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
550           service: Kalyeng Pampalingkuran
551           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
552           steps: Mga hakbang
553           stile: Hagdanan ng Bakod
554           tertiary: Pampangatlong Kalsada
555           track: Pinak
556           trail: Bulaos
557           trunk: Pangunahing Ruta
558           trunk_link: Pangunahing Ruta
559           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
560           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
561         historic: 
562           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
563           battlefield: Pook ng Labanan
564           boundary_stone: Bato ng Hangganan
565           building: Gusali
566           castle: Kastilyo
567           church: Simbahan
568           house: Bahay
569           icon: Kinatawang Larawan
570           manor: Manor
571           memorial: Muog na Pang-alaala
572           mine: Minahan
573           monument: Bantayog
574           museum: Museo
575           ruins: Mga Guho
576           tower: Tore
577           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
578           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
579           wreck: Wasak na Sasakyan
580         landuse: 
581           allotments: Mga Laang Bahagi
582           basin: Lunas ng Ilog
583           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
584           cemetery: Libingan
585           commercial: Pook na Pangkalakalan
586           conservation: Lupaing Iniligtas
587           construction: Konstruksyon
588           farm: Bukid
589           farmland: Lupaing Sakahan
590           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
591           forest: Gubat
592           grass: Damo
593           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
594           industrial: Pook na Pang-industriya
595           landfill: Tabon na Lupain
596           meadow: Kaparangan
597           military: Pook ng Militar
598           mine: Minahan
599           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
600           park: Liwasan
601           piste: Piste ng Iski
602           quarry: Hukay na Tibagan
603           railway: Daambakal
604           recreation_ground: Lupaing Libangan
605           reservoir: Tinggalan ng Tubig
606           residential: Pook na Panirahan
607           retail: Tingi
608           village_green: Nayong Lunti
609           vineyard: Ubasan
610           wetland: Babad na Lupain
611           wood: Kahoy
612         leisure: 
613           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
614           common: Karaniwang Lupain
615           fishing: Pook na Palaisdaan
616           garden: Halamanan
617           golf_course: Kurso ng Golp
618           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
619           marina: Marina
620           miniature_golf: Munting Golp
621           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
622           park: Liwasan
623           pitch: Hagisang Pampalakasan
624           playground: Palaruan
625           recreation_ground: Lupaing Libangan
626           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
627           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
628           stadium: Istadyum
629           swimming_pool: Palanguyan
630           track: Landas na Takbuhan
631           water_park: Liwasang Tubigan
632         natural: 
633           bay: Look
634           beach: Dalampasigan
635           cape: Tangway
636           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
637           channel: Bambang
638           cliff: Bangin
639           crater: Uka
640           feature: Tampok
641           fell: Pulak
642           fjord: Tubigang Mabangin
643           geyser: Geyser
644           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
645           heath: Lupain ng Halamang Erika
646           hill: Burol
647           island: Pulo
648           land: Lupain
649           marsh: Latian
650           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
651           mud: Putik
652           peak: Tugatog
653           point: Tuldok
654           reef: Bahura
655           ridge: Tagaytay
656           river: Ilog
657           rock: Bato
658           scree: Batuhang Buhaghag
659           scrub: Palumpong
660           shoal: Banlik
661           spring: Bukal
662           strait: Kipot
663           tree: Puno
664           valley: Lambak
665           volcano: Bulkan
666           water: Tubig
667           wetland: Babad na Lupain
668           wetlands: Mga Babad na Lupain
669           wood: Kahoy
670         place: 
671           airport: Paliparan
672           city: Lungsod
673           country: Bansa
674           county: Kondehan
675           farm: Bukid
676           hamlet: Maliit na Nayon
677           house: Bahay
678           houses: Mga Bahay
679           island: Pulo
680           islet: Munting Pulo
681           locality: Lokalidad
682           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
683           municipality: Munisipalidad
684           postcode: Kodigo ng Koreo
685           region: Rehiyon
686           sea: Dagat
687           state: Estado
688           subdivision: Kabahaging kahatian
689           suburb: Kanugnog ng lungsod
690           town: Bayan
691           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
692           village: Nayon
693         railway: 
694           abandoned: Pinabayaang daambakal
695           construction: Kinukumpuning Daambakal
696           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
697           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
698           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
699           halt: Hintuan ng Tren
700           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
701           junction: Panulukan ng Daambakal
702           level_crossing: Patag na Tawiran
703           light_rail: Banayad na Riles
704           monorail: Isahang Riles
705           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
706           platform: Plataporma ng Daambakal
707           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
708           spur: Tahid ng Daambakal
709           station: Himpilan ng Daambakal
710           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
711           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
712           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
713           tram: Riles ng Trambya
714           tram_stop: Hintuan ng Trambya
715           yard: Bakuran ng Daambakal
716         shop: 
717           alcohol: Wala sa Lisensiya
718           art: Tindahan ng Sining
719           bakery: Panaderya
720           beauty: Tindahan ng Pampaganda
721           beverages: Tindahan ng mga Inumin
722           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
723           books: Tindahan ng Aklat
724           butcher: Mangangatay
725           car: Tindahan ng Kotse
726           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
727           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
728           carpet: Tindahan ng Karpet
729           charity: Tindahang Pangkawanggawa
730           chemist: Kimiko
731           clothes: Tindahan ng mga Damit
732           computer: Tindahan ng Kompyuter
733           confectionery: Tindahan ng Kendi
734           convenience: Tindahang Maginhawa
735           copyshop: Tindahang Kopyahan
736           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
737           department_store: Tindahang Kagawaran
738           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
739           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
740           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
741           electronics: Tindahan ng Elektroniks
742           estate_agent: Ahente ng Lupain
743           farm: Tindahang Pambukid
744           fashion: Tindahan ng Moda
745           fish: Tindahan ng Isda
746           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
747           food: Tindahan ng Pagkain
748           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
749           furniture: Muwebles
750           gallery: Galeriya
751           garden_centre: Lunduyang Halamanan
752           general: Tindahang Panglahat
753           gift: Tindahan ng Regalo
754           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
755           grocery: Tindahan ng Groserya
756           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
757           hardware: Tindahan ng Hardwer
758           hifi: Hi-Fi
759           insurance: Seguro
760           jewelry: Tindahan ng Alahas
761           kiosk: Tindahan ng Kubol
762           laundry: Labahan
763           mall: Pasyalang Pangmadla
764           market: Pamilihan
765           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
766           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
767           music: Tindahan ng Tugtugin
768           newsagent: Ahente ng Balita
769           optician: Optiko
770           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
771           outdoor: Tindahang Panlabas
772           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
773           photo: Tindahan ng Litrato
774           salon: Salon
775           shoes: Tindahan ng Sapatos
776           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
777           sports: Tindahang Pampalakasan
778           stationery: Tindahan ng Papel
779           supermarket: Malaking Pamilihan
780           toys: Tindahan ng Laruan
781           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
782           video: Tindahan ng Bidyo
783           wine: Wala sa Lisensiya
784         tourism: 
785           alpine_hut: Kubong Pambundok
786           artwork: Likhang Sining
787           attraction: Pang-akit
788           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
789           cabin: Dampa
790           camp_site: Pook ng Kampo
791           caravan_site: Lugar ng Karabana
792           chalet: Kubo ng Pastol
793           guest_house: Bahay na Pampanauhin
794           hostel: Hostel
795           hotel: Otel
796           information: Kabatiran
797           lean_to: Sibi
798           motel: Motel
799           museum: Museo
800           picnic_site: Pook na Pampiknik
801           theme_park: Liwasang may Tema
802           valley: Lambak
803           viewpoint: Tuldok ng pananaw
804           zoo: Hayupan
805         waterway: 
806           boatyard: Bakuran ng bangka
807           canal: Paralanan
808           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
809           dam: Saplad
810           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
811           ditch: Bambang
812           dock: Pantalan
813           drain: Limasan
814           lock: Kandado
815           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
816           mineral_spring: Balong na Mineral
817           mooring: Pugalan
818           rapids: Mga lagaslasan
819           river: Ilog
820           riverbank: Pampang ng Ilog
821           stream: Batis
822           wadi: Tuyot na Ilog
823           water_point: Tuldok ng Tubigan
824           waterfall: Talon
825           weir: Pilapil
826   javascripts: 
827     map: 
828       base: 
829         cycle_map: Mapa ng Ikot
830     site: 
831       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
832       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
833       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
834       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
835       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
836       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
837   layouts: 
838     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
839     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
840     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
841     documentation: Dokumentasyon
842     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
843     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
844     donate_link_text: nag-aabuloy
845     edit: Baguhin
846     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
847     export: Iluwas
848     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
849     foundation: Pundasyon
850     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
851     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
852     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
853     help: Tulong
854     help_centre: Lunduyan ng Tulong
855     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
856     history: Kasaysayan
857     home: tahanan
858     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
859     inbox: kahong-tanggapan (%{count})
860     inbox_tooltip: 
861       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
862     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
863     license: 
864       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
865     log_in: lumagda
866     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
867     logo: 
868       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
869     logout: umalis mula sa pagkakalagda
870     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
871     make_a_donation: 
872       text: Magkaloob ng isang Abuloy
873       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
874     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
875     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
876     sign_up: magpatala
877     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
878     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
879     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
880     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
881     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
882     view: Tingnan
883     view_tooltip: Tingnan ang mapa
884     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
885     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
886     wiki: Wiki
887     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
888   license_page: 
889     foreign: 
890       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
891       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
892       title: Tungkol sa salinwikang ito
893     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
894     native: 
895       mapping_link: simulan ang pagmamapa
896       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
897       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
898       title: Tungkol sa pahinang ito
899   message: 
900     delete: 
901       deleted: Binura ang mensahe
902     inbox: 
903       date: Petsa
904       from: Mula sa
905       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
906       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
907       outbox: kahong-labasan
908       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
909       subject: Paksa
910       title: Kahon ng pumapasok
911     mark: 
912       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
913       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
914     message_summary: 
915       delete_button: Burahin
916       read_button: Tatakan bilang nabasa na
917       reply_button: Tumugon
918       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
919     new: 
920       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
921       body: Katawan
922       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
923       message_sent: Naipadala na ang mensahe
924       send_button: Ipadala
925       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
926       subject: Paksa
927       title: Magpadala ng mensahe
928     no_such_message: 
929       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
930       heading: Walang ganyang mensahe
931       title: Walang ganyang mensahe
932     outbox: 
933       date: Petsa
934       inbox: kahon ng pumapasok
935       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
936       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
937       outbox: kahong-labasan
938       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
939       subject: Paksa
940       title: Kahong-labasan
941       to: Para kay
942     read: 
943       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
944       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
945       date: Petsa
946       from: Mula sa
947       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
948       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
949       reply_button: Tumugon
950       subject: Paksa
951       title: Basahin ang mensahe
952       to: Para kay
953       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
954       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
955     reply: 
956       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
957     sent_message_summary: 
958       delete_button: Burahin
959   notifier: 
960     diary_comment_notification: 
961       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
962       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
963       hi: Kumusta %{to_user},
964       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
965     email_confirm: 
966       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
967     email_confirm_html: 
968       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
969       greeting: Kumusta,
970       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
971     email_confirm_plain: 
972       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
973       greeting: Kumusta,
974       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
975       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
976     friend_notification: 
977       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
978       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
979       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
980       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
981     gpx_notification: 
982       and_no_tags: at walang mga tatak.
983       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
984       failure: 
985         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
986         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
987         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
988         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
989       greeting: Kumusta,
990       success: 
991         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
992         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
993       with_description: na may paglalarawan
994       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
995     lost_password: 
996       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
997     lost_password_html: 
998       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
999       greeting: Kumusta,
1000       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1001     lost_password_plain: 
1002       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1003       greeting: Kumusta,
1004       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1005       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1006     message_notification: 
1007       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1008       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1009       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1010       hi: Kumusta %{to_user},
1011     signup_confirm: 
1012       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1013     signup_confirm_html: 
1014       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1015       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1016       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1017       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1018       greeting: Kumusta ka diyan!
1019       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1020       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1021       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1022       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1023       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1024       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1025       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1026     signup_confirm_plain: 
1027       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1028       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1029       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1030       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1031       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1032       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1033       greeting: Kumusta ka diyan!
1034       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1035       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1036       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1037       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1038       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1039       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1040       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1041       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1042   oauth: 
1043     oauthorize: 
1044       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1045       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1046       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1047       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1048       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1049       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1050       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1051       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
1052     revoke: 
1053       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1054   oauth_clients: 
1055     create: 
1056       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1057     destroy: 
1058       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1059     edit: 
1060       submit: Baguhin
1061       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1062     form: 
1063       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1064       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1065       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1066       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1067       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1068       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1069       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1070       name: Pangalan
1071       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1072       required: Kinakailangan
1073       support_url: URL ng Pagtangkilik
1074       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1075     index: 
1076       application: Pangalan ng Aplikasyon
1077       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1078       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1079       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1080       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1081       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1082       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1083       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1084       revoke: Bawiin!
1085       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1086     new: 
1087       submit: Magpatala
1088       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1089     not_found: 
1090       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1091     show: 
1092       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1093       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1094       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1095       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1096       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1097       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1098       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1099       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1100       edit: Baguhin ang mga Detalye
1101       key: "Susi ng Tagaubos:"
1102       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1103       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1104       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1105       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1106       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1107     update: 
1108       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1109   site: 
1110     edit: 
1111       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1112       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1113       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1114       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1115       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1116       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1117       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1118       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1119       user_page_link: pahina ng tagagamit
1120     index: 
1121       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1122       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1123       license: 
1124         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1125         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1126         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1127       permalink: Permalink
1128       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1129       shortlink: Maikling kawing
1130     key: 
1131       map_key: Susi ng Mapa
1132       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1133       table: 
1134         entry: 
1135           admin: Hangganang pampangangasiwa
1136           allotments: Mga Laang Bahagi
1137           apron: 
1138             - Tapis ng paliparan
1139             - terminal
1140           bridge: Itim na pambalot = tulay
1141           bridleway: Daanan ng Kabayo
1142           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1143           building: Makabuluhang gusali
1144           byway: Landas na hindi madaanan
1145           cable: 
1146             - Kotse ng kable
1147             - upuang inaangat
1148           cemetery: Libingan
1149           centre: Lunduyang pampalakasan
1150           commercial: Pook na pangkalakalan
1151           common: 
1152             - Karaniwan
1153             - kaparangan
1154           construction: Mga kalsadang ginagawa
1155           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1156           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1157           farm: Bukid
1158           footway: Lakaran ng tao
1159           forest: Gubat
1160           golf: Kurso ng golp
1161           heathland: Lupain ng halamang erika
1162           industrial: Pook na pang-industriya
1163           lake: 
1164             - Lawa
1165             - tinggalan ng tubig
1166           military: Pook ng militar
1167           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1168           park: Liwasan
1169           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1170           pitch: Hagisang pampalakasan
1171           primary: Pangunahing kalsada
1172           private: Pribadong pagpunta
1173           rail: Daambakal
1174           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1175           resident: Pook na panuluyan
1176           retail: Lugar na tingian
1177           runway: 
1178             - Rampa ng Paliparan
1179             - daanan ng taksi
1180           school: 
1181             - Paaralan
1182             - pamantasan
1183           secondary: Pampangalawang kalsada
1184           station: Himpilan ng daambakal
1185           subway: Daanang pang-ilalim
1186           summit: 
1187             - Taluktok
1188             - tugatog
1189           tourist: Pang-akit ng turista
1190           track: Bakas
1191           tram: 
1192             - Banayad na riles
1193             - trambya
1194           trunk: Punong Kalsada
1195           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1196           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1197           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1198           wood: Kahoy
1199     search: 
1200       search: Maghanap
1201       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1202       submit_text: Gawin
1203       where_am_i: Nasaan ba ako?
1204       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1205     sidebar: 
1206       close: Isara
1207       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1208   time: 
1209     formats: 
1210       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1211   trace: 
1212     create: 
1213       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1214       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1215     delete: 
1216       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1217     edit: 
1218       description: "Paglalarawan:"
1219       download: ikargang paibaba
1220       edit: baguhin
1221       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1222       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1223       map: mapa
1224       owner: "May-ari:"
1225       points: "Mga tuldok:"
1226       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1227       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1228       tags: "Mga tatak:"
1229       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1230       title: Binabago ang bakas na %{name}
1231       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1232       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1233       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1234     list: 
1235       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1236       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1237       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1238       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1239     make_public: 
1240       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1241     offline: 
1242       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1243       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1244     offline_warning: 
1245       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1246     trace: 
1247       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1248       by: sa pamamagitan ng
1249       count_points: "%{count} mga puntos"
1250       edit: baguhin
1251       edit_map: Baguhin ang Mapa
1252       identifiable: MAKIKILALA
1253       in: sa
1254       map: mapa
1255       more: marami pa
1256       pending: NAGHIHINTAY
1257       private: PRIBADO
1258       public: PANGMADLA
1259       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1260       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1261       view_map: Tingnan ang Mapa
1262     trace_form: 
1263       description: Paglalarawan
1264       help: Saklolo
1265       tags: Mga tatak
1266       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1267       upload_button: Ikargang paitaas
1268       upload_gpx: Ikargang paitaas ang Talaksang GPX
1269       visibility: Pagkanatatanaw
1270       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1271     trace_header: 
1272       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1273       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1274       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1275       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1276     trace_optionals: 
1277       tags: Mga tatak
1278     trace_paging_nav: 
1279       next: Susunod »
1280       previous: « Nakaraan
1281       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1282     view: 
1283       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1284       description: "Paglalarawan:"
1285       download: ikargang paibaba
1286       edit: baguhin
1287       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1288       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1289       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1290       map: mapa
1291       none: Wala
1292       owner: "May-ari:"
1293       pending: NAGHIHINTAY
1294       points: "Mga tuldok:"
1295       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1296       tags: "Mga tatak:"
1297       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1298       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1299       uploaded: "Naikarga na:"
1300       visibility: "Pagkanakikita:"
1301     visibility: 
1302       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1303       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1304       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1305       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1306   user: 
1307     account: 
1308       contributor terms: 
1309         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1310         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1311         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1312         link text: ano ba ito?
1313         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1314         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1315       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1316       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1317       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1318       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1319       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1320       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1321       image: "Larawan:"
1322       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1323       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1324       latitude: "Latitud:"
1325       longitude: "Longhitud:"
1326       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1327       my settings: Mga pagtatakda ko
1328       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1329       new image: Magdagdag ng isang larawan
1330       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1331       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1332       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1333       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1334       public editing: 
1335         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1336         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1337         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1338         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1339         enabled link text: ano ba ito?
1340         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1341       public editing note: 
1342         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1343         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1344       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1345       return to profile: Bumalik sa balangkas
1346       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1347       title: Baguhin ang akawnt
1348       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1349     confirm: 
1350       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1351       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1352       button: Tiyakin
1353       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1354       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1355       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1356       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1357       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1358     confirm_email: 
1359       button: Tiyakin
1360       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1361       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1362       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1363       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1364     confirm_resend: 
1365       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1366       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1367     filter: 
1368       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1369     go_public: 
1370       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1371     list: 
1372       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1373       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1374       heading: Mga tagagamit
1375       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1376       showing: 
1377         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1378       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1379       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1380       title: Mga tagagamit
1381     login: 
1382       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1383       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1384       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1385       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1386       heading: Lumagda
1387       login_button: Lumagda
1388       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1389       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1390       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1391       password: "Hudyat:"
1392       register now: Magpatala na ngayon
1393       remember: "Tandaan ako:"
1394       title: Lumagda
1395       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1396     logout: 
1397       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1398       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1399       title: Umalis sa pagkakalagda
1400     lost_password: 
1401       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1402       heading: Nakalimutang Hudyat?
1403       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1404       new password button: Itakda uli ang hudyat
1405       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1406       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1407       title: Naiwalang hudyat
1408     make_friend: 
1409       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1410       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1411       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1412     new: 
1413       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1414       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1415       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1416       continue: Magpatuloy
1417       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1418       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1419       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1420       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1421       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1422       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1423       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1424       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1425       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1426       password: "Hudyat:"
1427       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1428       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1429       title: Likhain ang akawnt
1430     no_such_user: 
1431       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1432       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1433       title: Walang ganyang tagagamit
1434     popup: 
1435       friend: Kaibigan
1436       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1437       your location: Kinalalagyan mo
1438     remove_friend: 
1439       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1440       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1441     reset_password: 
1442       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1443       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1444       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1445       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1446       password: "Hudyat:"
1447       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1448       title: Muling itakda ang hudyat
1449     set_home: 
1450       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1451     suspended: 
1452       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1453       heading: Inantala ang Akawnt
1454       title: Naantalang Akawnt
1455       webmaster: panginoon ng sapot
1456     terms: 
1457       agree: Sumang-ayon
1458       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1459       consider_pd_why: ano ba ito?
1460       decline: Tanggihan
1461       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1462       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1463       legale_names: 
1464         france: Pransiya
1465         italy: Italya
1466         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1467       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1468       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1469       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1470       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1471     view: 
1472       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1473       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1474       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1475       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1476       blocks by me: mga paghahadlang ko
1477       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1478       confirm: Tiyakin
1479       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1480       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1481       created from: "Nilikha magmula sa:"
1482       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1483       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1484       description: Paglalarawan
1485       diary: talaarawan
1486       edits: mga pagbabago
1487       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1488       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1489       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1490       km away: "%{count}km ang layo"
1491       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1492       m away: "%{count}m ang layo"
1493       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1494       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1495       my diary: talaarawan ko
1496       my edits: mga pamamatnugot ko
1497       my settings: mga pagtatakda ko
1498       my traces: mga pagbabakas ko
1499       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1500       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1501       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1502       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1503       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1504       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1505       role: 
1506         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1507         grant: 
1508           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1509           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1510         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1511         revoke: 
1512           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1513           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1514       send message: ipadala ang mensahe
1515       settings_link_text: mga pagtatakda
1516       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1517       status: "Katayuan:"
1518       traces: mga bakas
1519       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1520       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1521       your friends: Mga kaibigan mo
1522   user_block: 
1523     blocks_by: 
1524       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1525       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1526       title: Mga paghadlang ni %{name}
1527     blocks_on: 
1528       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1529       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1530       title: Mga paghadlang sa %{name}
1531     create: 
1532       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1533       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1534       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1535     edit: 
1536       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1537       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1538       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1539       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1540       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1541       show: Tingnan ang hadlang na ito
1542       submit: Isapanahon ang paghadlang
1543       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1544     filter: 
1545       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1546       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1547     helper: 
1548       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1549       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1550       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1551     index: 
1552       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1553       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1554       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1555     model: 
1556       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1557       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1558     new: 
1559       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1560       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1561       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1562       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1563       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1564       submit: Likhain ang hadlang
1565       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1566       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1567       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1568     not_found: 
1569       back: Bumalik sa talatuntunan
1570       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1571     partial: 
1572       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1573       creator_name: Tagapaglikha
1574       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1575       edit: Baguhin
1576       not_revoked: (hindi binawi)
1577       reason: Dahilan ng pagharang
1578       revoke: Bawiin!
1579       revoker_name: Binawi ni
1580       show: Ipakita
1581       status: Kalagayan
1582     period: 
1583       one: 1 oras
1584       other: "%{count} mga oras"
1585     revoke: 
1586       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1587       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1588       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1589       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1590       revoke: Bawiin!
1591       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1592       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1593     show: 
1594       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1595       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1596       edit: Baguhin
1597       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1598       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1599       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1600       revoke: Bawiin!
1601       revoker: "Tagapagbawi:"
1602       show: Ipakita
1603       status: Kalagayan
1604       time_future: Magwawakas sa %{time}
1605       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1606       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1607     update: 
1608       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1609       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1610   user_role: 
1611     filter: 
1612       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1613       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1614       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1615       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1616     grant: 
1617       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1618       confirm: Pagtibayin
1619       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1620       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1621       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1622     revoke: 
1623       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1624       confirm: Tiyakin
1625       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1626       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1627       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin