]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
fbcb27d18ae370b6f02f1b5097d2f85f04c7b84a
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Sp5uhe
5 pl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Treść
10       diary_entry: 
11         language: Język
12         latitude: Szerokość geograficzna
13         longitude: Długość geograficzna
14         title: Tytuł
15         user: Użytkownik
16       friend: 
17         friend: Znajomy
18         user: Użytkownik
19       message: 
20         body: Treść
21         recipient: Odbiorca
22         sender: Nadawca
23         title: Tytuł
24       trace: 
25         description: Opis
26         latitude: Szerokość geograficzna
27         longitude: Długość geograficzna
28         name: Nazwa
29         public: Publiczny
30         size: Rozmiar
31         user: Użytkownik
32         visible: Widoczny
33       user: 
34         active: Aktywny
35         description: Opis
36         display_name: Przyjazna nazwa
37         email: Email
38         languages: Języki
39         pass_crypt: Hasło
40     models: 
41       acl: Lista ACL
42       changeset: Changeset
43       changeset_tag: Tag changesetu
44       country: Państwo
45       diary_comment: Komentarz dziennika
46       diary_entry: Wpis w dzienniku
47       friend: Znajomy
48       language: Język
49       message: Wiadomość
50       node: Węzeł
51       node_tag: Tag węzła
52       notifier: Notifier
53       old_node: Wcześniejszy węzeł
54       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
55       old_relation: Stara relacja
56       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
57       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
58       old_way: Wcześniejsza droga
59       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
60       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
61       relation: Relacja
62       relation_member: Członek relacji
63       relation_tag: Tag relacji
64       session: Sesja
65       trace: Ślad
66       tracepoint: Punkt śladu
67       tracetag: Tag Śladu
68       user: Użytkownik
69       user_preference: Preferencje użytkownika
70       user_token: Token użytkownika
71       way: Droga
72       way_node: Węzeł drogi
73       way_tag: Tag drogi
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Changeset: {{id}}"
77       changesetxml: XML w formacie Changesetu
78       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
79       osmchangexml: XML w formacie osmChange
80       title: Changeset
81     changeset_details: 
82       belongs_to: "Należy do:"
83       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
84       box: prostokąt
85       closed_at: "Zamknięto:"
86       created_at: "Utworzono:"
87       has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
88       has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
89       has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
90       no_bounding_box: Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego.
91       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
92     common_details: 
93       edited_at: "Edytowano:"
94       edited_by: "Edytował(a):"
95       in_changeset: "W changesecie:"
96       version: "Wersja:"
97     containing_relation: 
98       entry: Relacja {{relation_name}}
99       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
100     map: 
101       deleted: Skasowano
102       loading: Wczytywanie...
103     node: 
104       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
105       download_xml: Ściągnij XML
106       node: Węzeł
107       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
108       view_history: zobacz historię zmian
109     node_details: 
110       coordinates: "Współrzędne:"
111       part_of: "Jest częścią:"
112     node_history: 
113       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
114       download_xml: Ściągnij XML
115       node_history: Historia zmian węzła
116       view_details: zobacz szczegóły
117     not_found: 
118       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
119     paging_nav: 
120       of: z
121       showing_page: Widoczna jest strona
122     relation: 
123       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
124       download_xml: Ściągnij XML
125       relation: Relacja
126       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
127       view_history: zobacz historię zmian
128     relation_details: 
129       members: "Zawiera:"
130       part_of: "Jest częścią:"
131     relation_history: 
132       relation_history: Historia zmian relacji
133       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
134     start: 
135       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
136       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
137     start_rjs: 
138       data_frame_title: Dane
139       details: Szczegóły
140       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
141       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
142       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
143       load_data: Załaduj dane
144       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
145       loading: Wczytywanie...
146       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
147       private_user: prywatny użytkownika
148       show_history: Pokaż zmiany
149       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
150       wait: Moment...
151       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
152     tag_details: 
153       tags: "Tagi:"
154     way: 
155       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
156       download_xml: Ściągnij XML
157       way: Droga
158       way_title: "Droga: {{way_name}}"
159     way_details: 
160       also_part_of: 
161         one: należy również do drogi {{related_ways}}
162         other: należy również do dróg {{related_ways}}
163       nodes: "Węzły:"
164       part_of: "Jest częścią:"
165     way_history: 
166       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
167       download_xml: Ściągnij XML
168       view_details: zobacz szczegóły
169       way_history: Historia zmian drogi
170       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
171   changeset: 
172     changeset: 
173       anonymous: Anonim
174       big_area: (pełny)
175       no_comment: (brak)
176       no_edits: (brak edycji)
177       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
178       still_editing: (nadal edytowany)
179       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
180     changeset_paging_nav: 
181       of: z
182       showing_page: Widoczna jest strona
183     changesets: 
184       area: Obszar
185       comment: Komentarz
186       id: ID
187       saved_at: Zapisano
188       user: Użytkownik
189   diary_entry: 
190     diary_comment: 
191       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
192     diary_entry: 
193       comment_count: 
194         one: 1 komentarz
195         other: "{{count}} komentarzy"
196       comment_link: Skomentuj ten wpis
197       edit_link: Edytuj ten wpis
198       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
199       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
200     edit: 
201       body: "Treść:"
202       language: "Język:"
203       latitude: "Szerokość geograficzna:"
204       location: "Położenie:"
205       longitude: "Długość geograficzna:"
206       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
207       save_button: Zapisz
208       subject: "Temat:"
209       title: Edycja wpisu dziennika
210       use_map_link: na mapie
211     list: 
212       new: Nowy wpis do dziennika
213       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
214       newer_entries: Nowsze wpisy
215       no_entries: Brak wpisów dziennika
216       older_entries: Starsze wpisy
217       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
218       title: Dzienniki użytkowników
219       user_title: Dziennik dla {{user}}
220     new: 
221       title: Nowy wpis do dziennika
222     no_such_entry: 
223       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
224       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
225     no_such_user: 
226       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
227       title: Nie znaleziono użytkownika
228     view: 
229       leave_a_comment: Zostaw komentarz
230       save_button: Zapisz
231       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
232       user_title: Dziennik dla {{user}}
233   export: 
234     start: 
235       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
236       area_to_export: Obszar do eksportu
237       embeddable_html: HTML do wklejenia
238       export_button: Eksportuj
239       export_details: Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
240       format: Format
241       format_to_export: Format eksportu
242       image_size: Rozmiar obrazka
243       latitude: "Szer:"
244       licence: Licencja
245       longitude: "Dł:"
246       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
247       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
248       max: max
249       options: Opcje
250       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
251       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
252       output: Wynik
253       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
254       scale: Skala
255       zoom: Zoom
256     start_rjs: 
257       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
258       change_marker: Zmień pozycję pinezki
259       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
260       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
261       export: Eksport
262       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
263       view_larger_map: Większy widok mapy
264   geocoder: 
265     description: 
266       title: 
267         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
268         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
269       types: 
270         cities: Miasta
271         places: Miejsca
272         towns: Miasta
273     description_osm_namefinder: 
274       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
275     direction: 
276       east: na wschód
277       north: na północ
278       north_east: na północny wschód
279       north_west: na północny zachód
280       south: na południe
281       south_east: na południowy wschód
282       south_west: na południowy zachód
283       west: na zachód
284     distance: 
285       one: ok. 1km
286       other: około {{count}}km
287       zero: mniej niż 1km
288     results: 
289       no_results: Nie znaleziono
290     search: 
291       title: 
292         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
293         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
294         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
295         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
296         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
297         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
298     search_osm_namefinder: 
299       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
300       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
301     search_osm_nominatim: 
302       prefix_highway: droga {{type}}
303   layouts: 
304     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
305     donate_link_text: dokonując darowizny
306     edit: Edycja
307     export: Eksport
308     gps_traces: Ślady GPS
309     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
310     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
311     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
312     history: Zmiany
313     home: główna
314     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
315     inbox: skrzynka ({{count}})
316     inbox_tooltip: 
317       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
318       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
319       zero: Brak nowych wiadomości
320     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
321     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
322     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
323     log_in: zaloguj się
324     log_in_tooltip: Zaloguj się
325     logout: wyloguj
326     logout_tooltip: Wyloguj
327     make_a_donation: 
328       text: Zrób Donację
329     news_blog: Blog wiadomości
330     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
331     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
332     shop: Zakupy
333     sign_up: zarejestruj
334     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
335     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
336     user_diaries: Dzienniczki
337     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
338     view: Mapa
339     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
340     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
341   map: 
342     coordinates: "Współrzędne:"
343     edit: Edycja
344     view: Mapa
345   message: 
346     inbox: 
347       date: Nadano
348       from: Od
349       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
350       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}.
351       outbox: nadawcza
352       people_mapping_nearby: mapowiczami w Twojej okolicy
353       subject: Temat
354       title: Wiadomości odebrane
355       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
356     mark: 
357       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
358       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
359     message_summary: 
360       read_button: Oznacz jako przeczytaną
361       reply_button: Odpowiedz
362       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
363     new: 
364       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
365       body: Treść
366       message_sent: Wiadomość wysłana
367       send_button: Wyślij
368       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
369       subject: Temat
370       title: Wysyłanie wiadomości
371     no_such_user: 
372       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
373       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
374     outbox: 
375       date: Nadano
376       inbox: odbiorcza
377       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
378       outbox: nadawcza
379       people_mapping_nearby: mapowiczami w Twojej okolicy
380       subject: Temat
381       title: Wiadomości wysłane
382       to: Do
383       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
384     read: 
385       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
386       date: Nadano
387       from: Od
388       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
389       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
390       reply_button: Odpowiedz
391       subject: Temat
392       title: Czytanie wiadomości
393       to: Do
394       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
395   notifier: 
396     diary_comment_notification: 
397       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
398       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
399       hi: Witaj {{to_user}},
400     friend_notification: 
401       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
402       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
403     signup_confirm_html: 
404       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
405       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
406       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
407       greeting: Cześć!
408       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
409       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
410       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
411       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
412       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
413       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
414       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
415     signup_confirm_plain: 
416       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
417       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
418       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
419       current_user_2: "tu:"
420       greeting: Cześć!
421       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
422       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
423       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
424       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
425       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
426       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
427       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
428       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
429   site: 
430     edit: 
431       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
432       flash_player_required: Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.
433       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
434       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
435       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
436       user_page_link: stronie użytkownika
437     index: 
438       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
439       js_2: OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map.
440       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
441       license: 
442         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
443         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
444         project_name: projektu OpenStreetMap
445       permalink: Permalink
446     key: 
447       map_key: Legenda
448     search: 
449       search: Wyszukiwanie
450       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
451       submit_text: Szukaj
452       where_am_i: Gdzie jestem?
453     sidebar: 
454       close: Zamknij
455       search_results: Wyniki Wyszukiwania
456   trace: 
457     create: 
458       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
459       upload_trace: Wgraj ślad GPS
460     delete: 
461       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
462     edit: 
463       description: "Opis:"
464       edit: edytuj
465       filename: "Nazwa pliku:"
466       owner: "Autor:"
467       points: "Punkty:"
468       save_button: Zapisz zmiany
469       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
470       tags: "Tagi:"
471       uploaded_at: "Załadowano:"
472     list: 
473       public_traces: Publiczne ślady GPS
474       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
475       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
476       your_traces: Twoje ślady GPS
477     make_public: 
478       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
479     no_such_user: 
480       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
481     trace: 
482       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
483       by: utworzony przez użytkownika
484       count_points: "{{count}} punktów"
485       edit: edycja
486       edit_map: Edytuj Mapę
487       in: w
488       map: mapa
489       more: więcej
490       pending: OCZEKUJE
491       private: PRYWATNY
492       public: PUBLICZNY
493       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
494       view_map: Pokaż mapę
495     trace_form: 
496       description: Opis
497       help: Pomoc
498       tags: Tagi
499       upload_button: Wgrywaj
500       upload_gpx: Wgraj plik GPX
501     trace_header: 
502       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
503       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
504       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
505       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
506     trace_optionals: 
507       tags: Tagi
508     trace_paging_nav: 
509       of: z
510       showing: Widoczna jest strona
511     view: 
512       delete_track: Wykasuj ten ślad
513       description: "Opis:"
514       download: pobierz
515       edit: edycja
516       edit_track: Edytuj ten ślad
517       filename: "Plik:"
518       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
519       map: mapa
520       none: Brak
521       owner: "Autor:"
522       pending: OCZEKUJE
523       points: "Punktów:"
524       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
525       tags: Tagi
526       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
527       uploaded: "Dodano:"
528   user: 
529     account: 
530       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
531       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
532       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
533       home location: "Lokalizacja domowa:"
534       latitude: "Szerokość:"
535       longitude: "Długość geograficzna:"
536       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
537       my settings: Moje ustawienia
538       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
539       preferred languages: "Preferowane Języki:"
540       profile description: "Opis profilu:"
541       public editing: 
542         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
543         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
544         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
545         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
546         enabled link text: co to jest?
547         heading: "Edycje publiczne:"
548       return to profile: Powrót do profilu.
549       save changes button: Zapisz zmiany
550       title: Zmiana ustawień konta
551       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
552     confirm: 
553       button: Potwierdzam
554       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
555       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
556       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
557       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
558     confirm_email: 
559       button: Potwierdzam
560       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
561       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
562       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
563       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
564     friend_map: 
565       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
566       your location: Twoje położenie
567     go_public: 
568       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
569     login: 
570       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
571       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
572       create_account: dodaj konto
573       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
574       heading: Login
575       login_button: Zaloguj mnie
576       lost password link: Zapomniane hasło?
577       password: "Hasło:"
578       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
579       title: Logowanie
580     lost_password: 
581       email address: "Adres E-mail:"
582       heading: Zapomniane Hasło?
583       new password button: Wyślij mi nowe hasło
584       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
585       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
586       title: zgubione hasło
587     make_friend: 
588       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
589       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
590       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
591     new: 
592       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail:"
593       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
594       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
595       display name: "Przyjazna nazwa:"
596       email address: "Adres E-mail:"
597       fill_form: Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta.
598       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
599       heading: Zakładanie Konta Użytkownika
600       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
601       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
602       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)
603       password: "Hasło:"
604       signup: Gotowe
605       title: Nowe konto
606     no_such_user: 
607       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
608       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
609       title: Nie znaleziono użytkownika
610     remove_friend: 
611       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
612       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
613     reset_password: 
614       confirm password: Potwierdź hasło
615       flash changed: Hasło zostało zmienione.
616       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
617       heading: Resetowanie hasła {{user}}
618       password: Hasło
619       reset: Resetuj hasło
620       title: zresetuj hasło
621     set_home: 
622       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
623     view: 
624       add as friend: dodaj do znajomych
625       add image: Dodaj Zdjęcie
626       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
627       change your settings: zmień swoje ustawienia
628       delete image: Usuń zdjęcie
629       description: Opis
630       diary: dziennik
631       edits: edycje
632       email address: Adres e‐mail
633       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
634       km away: "{{count}}km stąd"
635       mapper since: "Mapuje od:"
636       my diary: mój dziennik
637       my edits: moje zmiany
638       my settings: moje ustawienia
639       my traces: moje ślady
640       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
641       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
642       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
643       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
644       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
645       remove as friend: usuń ze znajomych
646       send message: wyślij wiadomość
647       settings_link_text: stronie ustawień
648       traces: ślady
649       upload an image: Wgraj zdjęcie
650       user image heading: Zdjęcie użytkownika
651       user location: Lokalizacja użytkownika
652       your friends: Twoi znajomi