Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Krish Dulal
5 # Author: Nirjal stha
6 # Author: Njsubedi
7 # Author: RajeshPandey
8 # Author: राम प्रसाद जोशी
9 # Author: सरोज कुमार ढकाल
10 ---
11 ne:
12   html:
13     dir: ltr
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
20       changeset: परिवर्तनहरू सूची
21       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
22       country: देश
23       diary_comment: डायरी टिप्पणी
24       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
25       friend: साथी
26       language: भाषा
27       message: सन्देश
28       node: नोड
29       node_tag: नोड ट्याग
30       notifier: सुचक
31       old_node: पूरानो नोड
32       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
33       old_relation: पूरानो रिलेशन
34       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
35       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
36       old_way: पूरानो बाटो
37       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
38       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
39       relation: रिलेशन
40       relation_member: रिलेशन सदस्य
41       relation_tag: रिलेशन ट्याग
42       session: सत्र
43       trace: ट्रेस
44       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
45       tracetag: ट्रेस ट्याग
46       user: प्रयोगकर्ता
47       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
48       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
49       way: बाटो
50       way_node: बाटो नोड
51       way_tag: बाटो ट्याग
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: बडी
55       diary_entry:
56         user: प्रयोगकर्ता
57         title: विषय
58         latitude: अक्षांश
59         longitude: देशान्तर
60         language: भाषा
61       friend:
62         user: प्रयोगकर्ता
63         friend: साथी
64       trace:
65         user: प्रयोगकर्ता
66         visible: देखिने
67         name: नाम
68         size: आकार
69         latitude: अक्षांश
70         longitude: देशान्तर
71         public: सार्वजनिक
72         description: वर्णन
73       message:
74         sender: पठाउने
75         title: विषय
76         body: बडी
77         recipient: प्रापक
78       user:
79         email: इमेल
80         active: सक्रिय
81         display_name: देखाउने नाम
82         description: वर्णन
83         languages: भाषाहरू
84         pass_crypt: पासवर्ड
85   printable_name:
86     with_version: '%{id}, v%{version}'
87     with_name_html: '%{name} (%{id})'
88   editor:
89     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
90     potlatch:
91       name: पोटल्याच १
92       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
93     id:
94       name: iD
95       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
96     potlatch2:
97       name: पोटल्याच २
98       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
99     remote:
100       name: रिमोट कन्ट्रोल
101       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
102   browse:
103     created: सृजना गरिएको
104     closed: समापन भएको
105     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
106     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
107     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
108       गरिएको
109     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
110     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
111       गरिएको
112     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
113       समापन गरिएको'
114     version: संस्करण
115     in_changeset: परिवर्नहरू
116     anonymous: अज्ञात
117     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
118     part_of: खण्ड
119     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
120     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
121     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
122     location: 'स्थान:'
123     changeset:
124       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
125       belongs_to: रचयिता
126       node: अंशहरू (%{count})
127       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
128       way: बाटोहरू (%{count})
129       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
131       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
133       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
134         पहिले</abbr>'
135       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
136         गरिएको टिप्पणी'
137       changesetxml: चेन्जसेट XML
138       osmchangexml: osmChange XML
139       feed:
140         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
141         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
142       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
143       discussion: छलफल
144     node:
145       title: 'अंश: %{name}'
146       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
147     way:
148       title: 'बाटो: %{name}'
149       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
150       nodes: अंशहरू
151       also_part_of:
152         one: बाटोको अंश %{related_ways}
153         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
154     relation:
155       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
156       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
157       members: 'सदस्यहरू:'
158     relation_member:
159       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
160       type:
161         node: नोड
162         way: बाटो
163         relation: सम्बन्ध
164     containing_relation:
165       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
166       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
169       type:
170         node: नोड
171         way: बाटो
172         relation: सम्बन्ध
173         changeset: परिवर्तनसेट
174         note: टिपोट
175     timeout:
176       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
177         निक्कै समय लाग्यो ।
178       type:
179         node: नोड
180         way: बाटो
181         relation: सम्बन्ध
182         changeset: चेन्जसेट
183         note: टिपोट
184     redacted:
185       redaction: सम्पादन %{id}
186       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
187         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
188       type:
189         node: नोड
190         way: बाटो
191         relation: रिलेशन
192     start_rjs:
193       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
194         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
195         ?'
196       load_data: डेटा लोडगर्ने
197       loading: लोड हुदैछ...
198     tag_details:
199       tags: ट्यागहरू
200       wiki_link:
201         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
202         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203       wikidata_link: '%{page} वस्तु Wikidata मा'
204       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
205       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
206     note:
207       title: 'टिप्पणी: %{id}'
208       new_note: नयाँ टिप्पणी
209       description: विवरण
210       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
211       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
214         गरिएको'
215       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
216         सिर्जना गरिएको
217       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
218         गरिएको टिप्पणी'
219       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
220         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
221       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
222         समाधान गरिएको'
223       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
225       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
226         पुनःसक्रिय गरिएको'
227       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
228         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
229       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
230         लुकाइएको'
231     query:
232       title: क्वेरी गुणहरू
233       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
234       nearby: नजिकैका फिचरहरू
235       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
236   changeset:
237     changeset_paging_nav:
238       showing_page: पृष्ठ %{page}
239       next: अर्को »
240       previous: « अघिल्लो
241     changeset:
242       anonymous: बेनाम
243       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
244       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
245     changesets:
246       id: आईडी(ID)
247       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
248       user: प्रयोगकर्ता
249       comment: टिप्पणी
250       area: क्षेत्र
251     list:
252       title: चेन्जसेटहरू
253       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
254       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
255       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
257       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
258       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
259       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
260       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
261       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
262       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
263     timeout:
264       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
265         समय लाग्यो ।
266     rss:
267       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
268       full: पूरा वार्तालाप
269   diary_entry:
270     new:
271       title: नयाँ दैनिकी
272       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
273     list:
274       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
275       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
276       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
277       user_title: '%{user}को डायरी'
278       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
279       new: नयाँ दैनिकी
280       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
281       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
282       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
283       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
284       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
285     edit:
286       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
287       subject: 'विषय:'
288       body: 'मूख्य भाग:'
289       language: 'भाषा:'
290       location: 'स्थान:'
291       latitude: 'देशान्तर:'
292       longitude: 'अक्षांश:'
293       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
294       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
295       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
296     view:
297       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
298       user_title: '%{user}को डायरी'
299       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
300       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
301       login: प्रवेश
302       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
303     no_such_entry:
304       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
305       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
306       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
307         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
308     diary_entry:
309       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
310       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
311       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
312       comment_count:
313         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
314         one: '%{count} टिप्पणी'
315         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
316       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
317       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
318       confirm: निश्चित गर्ने
319     diary_comment:
320       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
321       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
322       confirm: निश्चित गर्ने
323     location:
324       location: 'स्थान:'
325       view: अवलोकन गर्ने
326       edit: सम्पादन
327     feed:
328       user:
329         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
330         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
331       language:
332         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
333         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
334           दैनिकी'
335       all:
336         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
337         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
338     comments:
339       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
340       post: पोष्ट
341       when: कहिले
342       comment: टिप्पणी
343       ago: '%{ago} पहिले'
344       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
345       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
346   export:
347     title: निर्यात गर्नुहोस्
348     start:
349       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
350       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
351       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
352       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
353       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
354       embeddable_html: थप्नलायक HTML
355       licence: इजाजतपत्र
356       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
357         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
358       too_large:
359         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
360         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
361           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
362           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
363         planet:
364           title: ओएस्एम ग्रह
365           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
366         overpass:
367           title: ओभरपास एपिअाई
368           description: ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
369             गर्नुहोस्
370         geofabrik:
371           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
372           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
373             उद्धरणहरू
374         metro:
375           title: मेट्रो उद्धरणहरू
376           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
377         other:
378           title: अन्य स्रोतहरू
379           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
380       options: विकल्पहरू
381       format: ढाँचा
382       scale: स्केल
383       max: अधिकतम
384       image_size: तस्वीर आकार
385       zoom: जुम
386       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
387       latitude: 'अक्षांश:'
388       longitude: 'देशान्तर:'
389       output: उत्पादन
390       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
391       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
392   geocoder:
393     search:
394       title:
395         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
396         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>बाट नतिजाहरू
397         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
398           नतिजाहरू
399         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
400         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
401           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
402         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
403         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
404           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
405         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
406     search_osm_nominatim:
407       prefix:
408         aerialway:
409           cable_car: केबल कार
410           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
411           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
412           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
413           station: हवाई मार्ग स्टेशन
414         aeroway:
415           aerodrome: हवाईड्रोम
416           apron: तटबन्द
417           gate: ढोका
418           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
419           runway: रनवे
420           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
421           terminal: टर्मिनल
422         amenity:
423           animal_shelter: पशु आश्रय
424           arts_centre: कला केन्द्र
425           atm: एटिएम् मेसिन
426           bank: बैँक
427           bar: बार
428           bbq: बारबिक्यू
429           bench: मेच
430           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
431           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
432           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
433           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
434           brothel: वेश्यालय
435           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
436           bus_station: बस स्टेसन्
437           cafe: चमेना गृह
438           car_rental: कार भाडामा
439           car_sharing: कार साटासाट
440           car_wash: कार धुने ठाउँ
441           casino: क्यासिनो
442           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
443           childcare: बालबालिका हेरचाह
444           cinema: सिनेमा घर
445           clinic: क्लिनिक
446           clock: घन्टाघर
447           college: कलेज
448           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
449           courthouse: अदालत
450           crematorium: श्मशान
451           dentist: दाँतको डाक्टर
452           doctors: डाक्टर
453           dormitory: छात्रावास
454           drinking_water: पिउने पानी
455           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
456           embassy: दूतावास
457           emergency_phone: आकस्मिक फोन
458           fast_food: चमेना गृह
459           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
460           fire_hydrant: अग्नि नियन्त्रक
461           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
462           food_court: खाजा घर
463           fountain: पानीको फोहोरा
464           fuel: इन्धन
465           gambling: जुवाघर
466           grave_yard: श्मशान घाट
467           gym: जिमखाना
468           health_centre: स्वास्थ्य केन्द्र
469           hospital: अस्पताल
470           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
471           ice_cream: बरफ
472           kindergarten: बाल आश्रम
473           library: पुस्तकालय
474           market: बजार
475           marketplace: बजार क्षेत्र
476           monastery: चैत्य
477           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
478           nightclub: रात्री क्लब
479           nursery: नर्सरी
480           nursing_home: नर्सिङ होम
481           office: कार्यलय
482           parking: पार्किङ
483           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
484           pharmacy: औषधी पसल
485           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
486           police: प्रहरी
487           post_box: हुलाक बाक्सा
488           post_office: हुलाक
489           preschool: पूर्व-स्कुल
490           prison: कारागार
491           pub: पब
492           public_building: सार्वजनिक भवन
493           reception_area: रिसेप्सन क्षे्त्र
494           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
495           restaurant: रेस्टुरेन्ट
496           retirement_home: बृद्ध आश्रम
497           sauna: सौना
498           school: विद्यालय
499           shelter: आश्रय
500           shop: पसल
501           shower: स्नानघर
502           social_centre: सामाजिक केन्द्र
503           social_club: सामाजिक क्लब
504           social_facility: सामाजिक सेवा
505           studio: स्टुडियो
506           swimming_pool: पौली पोखरी
507           taxi: ट्याक्सी
508           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
509           theatre: हल
510           toilets: शौचालय
511           townhall: सभा गृह
512           university: विश्वविद्यालय
513           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
514           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
515           village_hall: सभा गृह
516           waste_basket: फोहर टोकरी
517           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
518           youth_centre: युवा केन्द्र
519         boundary:
520           administrative: प्रशासनिक सिमाना
521           census: जनगणना सिमाना
522           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
523           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
524         bridge:
525           aqueduct: नहर
526           suspension: झोलुङ्गे पुल
527           swing: झोलुङ्गे पुल
528           viaduct: भियाडक्ट
529           "yes": पुल
530         building:
531           "yes": भवन
532         craft:
533           brewery: ब्रुएरी
534           carpenter: सिकर्मी
535           electrician: विद्युतकर्मी
536           gardener: माली
537           painter: पेन्टर
538           photographer: फोटोग्रा
539           plumber: प्लमर
540           shoemaker: जुत्ताबनाउने
541           tailor: सुचीकार
542           "yes": कला पसल
543         emergency:
544           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
545           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
546           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
547           phone: आकस्मिक फोन
548         highway:
549           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
550           bus_stop: बस बिसौनी
551           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
552           cycleway: साइकल मार्ग
553           elevator: भर्‍याङ
554           footway: पदमार्ग
555           milestone: कोसेढुङ्गा
556           motorway: मोटरमार्ग
557           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
558           path: पथ
559           primary: प्राथमिक सडक
560           primary_link: प्राथमिक सडक
561           proposed: प्रस्तावित सडक
562           raceway: रेसवे
563           residential: आवासीय सडक
564           road: सडक
565           secondary: माध्यमिक सडक
566           secondary_link: माध्यमिक सडक
567           service: सर्भिस सडक
568           speed_camera: गति क्यामेरा
569           steps: खुट्किलाहरू
570           street_lamp: सडक बत्ती
571           track: ट्रयाक
572           "yes": सडक
573         historic:
574           bunker: बङ्कर
575           fort: किल्ला
576           heritage: सम्पादा क्षेत्र
577           house: घर
578           icon: प्रतिमा
579           memorial: स्मारक
580           mine: खानी
581           monument: सम्पदा
582           ruins: भग्नावशेषहरू
583           stone: पत्थर
584           tomb: चिहान
585           tower: टावर
586         landuse:
587           farm: खेती
588           forest: वन
589           residential: आवासीय क्षेत्र
590           retail: खुद्रा
591           road: सडक क्षेत्र
592         leisure:
593           club: कल्ब
594           garden: बगैँचा
595           park: उद्यान
596           resort: रिसोर्ट
597           sauna: सौना
598           stadium: रङ्गाशाला
599           swimming_pool: पौली पोखरी
600         man_made:
601           pipeline: पाइपरेखा
602           tower: टावर
603           works: कारखाना
604         natural:
605           forest: वन
606           glacier: हिमनदी
607           hill: डाँडा
608           island: द्विप
609           land: जमिन
610           marsh: धाप
611           peak: शिखर
612           point: बिन्दु
613           rock: रक
614           sand: बालुवा
615           spring: स्प्रिङ
616           stone: पत्थर
617           tree: रूख
618           valley: उपत्यका
619           volcano: ज्वालामुखी
620           water: पानी
621           wood: कुञ्ज
622         office:
623           accountant: लेखापाल
624           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
625           company: कम्पनी
626           lawyer: वकिल
627           ngo: एनजिओ कार्यलय
628           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
629           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
630           "yes": कार्यलय
631         place:
632           block: खण्ड
633           airport: हवाइ अड्डा
634           city: शहर
635           country: देश
636           farm: खेती
637           house: घर
638           houses: घरहरू
639           island: द्विप
640           region: क्षेत्र
641           sea: समुद्र
642           state: राज्य
643           town: नगर
644           village: गाउँ
645           "yes": स्थानहरू
646         shop:
647           florist: पुष्प व्यवसायी
648           food: भोजनालय
649           gallery: सङ्ग्रहालय
650           general: किराना पसल
651           gift: उपहार पसल
652           greengrocer: तरकारी पसल
653           insurance: बीमा
654           mall: सपिङ मल
655           market: बजार
656           music: संगीत पसल
657           pharmacy: औषधी पसल
658           tailor: सुचीकार
659           "yes": पसल
660         tourism:
661           gallery: सङ्ग्रहालय
662           information: सूचना
663           museum: सङ्ग्रहालय
664           picnic_site: वनभोज स्थल
665           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
666           zoo: चिडियाखाना
667         waterway:
668           dock: डक गर्नुहोस्
669           stream: प्रवाह
670     description:
671       types:
672         places: स्थानहरू
673     results:
674       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
675   layouts:
676     logout: लग आउट गर्नुहोस्
677     log_in: लग इन
678     edit: सम्पादन
679     history: इतिहास
680     export: निर्यात गर्नुहोस्
681     data: डेटा
682     help: सहायता
683     about: बारेमा
684     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
685     community: समुदाय
686     learn_more: थप जान्नुहोस्
687     more: थप
688   license_page:
689     native:
690       title: यो पृष्ठको बारेमा
691       mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
692     legal_babble:
693       more_title_html: थप जान्नको लागि
694       contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
695   welcome_page:
696     title: स्वागतम्!
697   help_page:
698     beginners_guide:
699       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
700       title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
701       description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
702     mailing_lists:
703       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
704     forums:
705       title: मञ्च
706     irc:
707       title: आईआरसि
708     switch2osm:
709       title: स्विचटु‍ओएसएम
710   about_page:
711     next: अर्को
712     legal_title: कानूनी
713   notifier:
714     gpx_notification:
715       greeting: हाय,
716     email_confirm_plain:
717       greeting: हाय,
718     email_confirm_html:
719       greeting: हाय,
720     lost_password_plain:
721       greeting: हाय,
722     lost_password_html:
723       greeting: हाय,
724     note_comment_notification:
725       anonymous: एक अज्ञात प्रयोगकर्ता
726       greeting: हाय,
727     changeset_comment_notification:
728       hi: नमस्ते %{to_user},
729       greeting: हाय,
730   message:
731     inbox:
732       title: इनबक्स
733       my_inbox: मेरो इनबक्स
734       from: बाट
735       subject: विषय
736       date: मिति
737     message_summary:
738       reply_button: जवाफ दिने
739       delete_button: हटाउनुहोस्
740     new:
741       title: सान्देस पठाउ
742       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
743       subject: विषय
744       body: बडी
745       send_button: पठाउनुहोस्
746       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
747       message_sent: सन्देश पठाइयो
748     outbox:
749       title: आउटबक्स
750       inbox: इनबक्स
751       outbox: आउटबक्स
752       to: लाई
753       subject: विषय
754       date: मिति
755     read:
756       from: बाट
757       subject: विषय
758       date: मिति
759       reply_button: जवाफ दिने
760       back: पछाडि
761       to: लाई
762     sent_message_summary:
763       delete_button: हटाउनुहोस्
764   site:
765     index:
766       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
767     edit:
768       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
769     sidebar:
770       close: बन्द गर्नुहोस्
771     search:
772       search: खोज्नुहोस्
773       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
774       from: बाट
775       to: लाई
776     key:
777       table:
778         entry:
779           track: ट्रयाक
780           cable:
781           - केबल कार
782           - कुर्सी लिफ्ट
783           forest: वन
784           wood: कुञ्ज
785           lake:
786           - ताल
787           - मुहान
788           farm: खेती
789           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
790           school:
791           - विद्यालय
792           summit:
793             1: शिखर
794           toilets: शौचालय
795     richtext_area:
796       edit: सम्पादन
797       preview: पूर्वावलोकन
798     markdown_help:
799       headings: शीर्षकहरू
800       heading: शीर्षक
801       first: पहिलो वस्तु
802       link: लिङ्क
803       text: पाठ
804       image: छवि
805       url: युआरएल
806   trace:
807     create:
808       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
809     edit:
810       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
811       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
812       filename: 'फाइलनाम:'
813       download: डाउनलोड
814       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
815       points: 'बिन्दुहरु:'
816       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
817       map: नक्सा
818       edit: सम्पादन
819       owner: 'मालिक:'
820       description: विवरण
821       tags: ट्यागहरूः
822       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
823       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
824       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
825       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
826     trace_form:
827       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
828       description: 'विवरण:'
829       tags: ट्यागहरूः
830       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
831       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
832       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
833       upload_button: अपलोड गर्ने
834       help: सहायता
835     trace_header:
836       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
837       see_your_traces: तपाईंको सबै ट्रेसहरू हेर्नुहोस्
838     trace_optionals:
839       tags: ट्यागहरू
840     view:
841       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
842       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
843       pending: बाँकी
844       filename: 'फाइलनाम:'
845       download: डाउनलोड
846       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
847       points: 'विन्दुहरु:'
848       start_coordinates: निर्देशंक सुरु गर्ने
849       map: नक्सा
850       edit: सम्पादन
851       owner: 'मालिक:'
852       description: 'विवरण:'
853       tags: ट्यागहरूः
854       none: कुनै पनि होइन
855       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
856       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
857       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
858       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
859     trace_paging_nav:
860       showing_page: पृष्ठ %{page}
861     trace:
862       pending: बाँकी रहेको
863       count_points: पोइन्टहरु %{count}
864       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
865       more: थप
866       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
867       view_map: नक्सा हेर्ने
868       edit: सम्पादन
869       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
870       public: सार्वजनिक
871       private: निजी
872       by: द्वारा
873       in: मा
874       map: नक्सा
875     list:
876       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
877       your_traces: तपाईंको GPS ट्रेसहरू
878       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
879       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
880     delete:
881       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
882     make_public:
883       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
884   oauth_clients:
885     edit:
886       submit: सम्पादन
887     show:
888       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
889     form:
890       name: नाम
891       required: आवश्यक पर्दछ
892   user:
893     login:
894       title: प्रवेश
895       heading: प्रवेश
896       password: 'पासवर्ड:'
897       login_button: प्रवेश
898       no account: खाता छैन?
899     logout:
900       logout_button: लग आउट
901     lost_password:
902       title: पासवर्ड बिर्सियो
903       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
904       email address: 'इमेल ठेगाना:'
905       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
906     reset_password:
907       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
908       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
909       password: 'पासवर्ड:'
910       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
911       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
912       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
913     new:
914       email address: 'इमेल ठेगाना:'
915       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
916       password: 'पासवर्ड:'
917       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
918       continue: साइन अप
919     terms:
920       consider_pd_why: यो के हो ?
921       legale_names:
922         france: फ्रान्स
923         italy: इटाली
924     no_such_user:
925       deleted: मेटाईएको
926     view:
927       traces: निशानहरू
928       status: 'स्थिति:'
929       description: वर्णन
930       comments: टिप्पणी
931       confirm: निश्चित गर्ने
932     popup:
933       your location: तपाईँको स्थान
934       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
935       friend: साथी
936     account:
937       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
938       openid:
939         link text: यो के हो ?
940       public editing:
941         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
942         enabled link text: यो के हो ?
943         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
944       public editing note:
945         heading: सार्वजनिक सम्पादन
946       contributor terms:
947         link text: यो के हो ?
948       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
949       gravatar:
950         link text: यो के हो ?
951       home location: 'गृह स्थान:'
952       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
953       latitude: 'देशान्तर:'
954       longitude: 'अक्षांश:'
955       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
956       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
957         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
958       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
959     confirm:
960       button: निश्चित गर्ने
961     confirm_email:
962       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
963       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
964       button: निश्चित
965       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
966       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
967     go_public:
968       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
969         हुनु भयो ।
970     make_friend:
971       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
972       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
973       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
974     filter:
975       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रवन्धक हुनुपर्छ .
976   user_role:
977     filter:
978       not_an_administrator: प्रवन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रवन्धक
979         हैन ।
980       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
981       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
982       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
983     grant:
984       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
985       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
986       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
987         हुनुहुन्छ?
988       confirm: निश्चित गर्ने
989       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
990         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
991     revoke:
992       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
993       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
994       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
995         निश्चित हुनुहुन्छ'?
996       confirm: निश्चित गर्ने
997       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
998         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
999   user_block:
1000     partial:
1001       show: देखाउनुहोस्
1002       edit: सम्पादन
1003       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1004       creator_name: सर्जक
1005       status: वस्तुस्थिति
1006       showing_page: पृष्ठ %{page}
1007       next: अर्को »
1008       previous: « अघिल्लो
1009     show:
1010       created: सृजना गरिएको
1011       status: वस्तुस्थिति
1012       show: देखाउनुहोस्
1013       edit: सम्पादन
1014       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1015   note:
1016     entry:
1017       comment: टिप्पणी
1018     mine:
1019       id: आईडी
1020       creator: सर्जक
1021       description: वर्णन
1022   javascripts:
1023     close: बन्द गर्नुहोस्
1024     share:
1025       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1026       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1027       image: छवि
1028       long_link: लिङ्क
1029       embed: एचटीएमएल
1030       format: 'ढाँचा:'
1031       download: डाउनलोड
1032       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1033     map:
1034       zoom:
1035         in: ठुलो पार्नुहोस
1036         out: सानो पार्नुहोस
1037       base:
1038         standard: मानक
1039     changesets:
1040       show:
1041         comment: टिप्पणी
1042         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1043         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1044         hide_comment: लुकाउ
1045     notes:
1046       show:
1047         hide: लुकाउनुहोस्
1048         comment: टिप्पणी
1049     directions:
1050       time: समय
1051     query:
1052       node: नोड
1053       way: बाटो
1054       relation: रिलेशन
1055   redaction:
1056     edit:
1057       description: वर्णन
1058     new:
1059       description: वर्णन
1060     show:
1061       description: विवरण
1062       user: 'सर्जक:'
1063       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1064 ...