Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index e7e2b962aac086797c1a3b10993beb1b82b3876f..b87d917e7b58963692e934549703d05bf087e88e 100644 (file)
@@ -392,6 +392,9 @@ vi:
       user_title: Nhật ký của %{user}
   editor: 
     default: Mặc định (hiện là %{name})
+    id: 
+      description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
       name: Potlatch 1
@@ -1134,6 +1137,15 @@ vi:
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
   note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
+      closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
+      opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
+      opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
+      reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
+      reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
     entry: 
       comment: Bình luận
       full: Ghi chú đầy đủ
@@ -1169,6 +1181,7 @@ vi:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     friend_notification: 
       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
@@ -1198,6 +1211,7 @@ vi:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
       greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
@@ -1205,6 +1219,16 @@ vi:
       hi: Chào %{to_user},
     note_comment_notification: 
       anonymous: Người dùng vô danh
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
       greeting: Chào bạn,
     signup_confirm: 
@@ -1342,6 +1366,7 @@ vi:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD chưa được cấu hình
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.