Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / mk.yml
index 400704d87218a77bf323ef9bc19e5f5e3464787a..162932f8db9f50c91d0736861351abbf8040d5cf 100644 (file)
@@ -4,6 +4,18 @@
 # Author: Bjankuloski06
 # Author: Nemo bis
 mk: 
 # Author: Bjankuloski06
 # Author: Nemo bis
 mk: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
+    community_driven_title: Проектот го работи заедницата
+    copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
+    lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
+    local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
+    local_knowledge_title: Локални сознанија
+    next: Следно
+    open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
+    open_data_title: Отворени податоци
+    partners_title: Партнери
+    used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -12,7 +24,7 @@ mk:
         language: Јазик
         latitude: Геог. ширина
         longitude: Геог. должина
         language: Јазик
         latitude: Геог. ширина
         longitude: Геог. должина
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
         user: Корисник
       friend: 
         friend: Пријател
         user: Корисник
       friend: 
         friend: Пријател
@@ -21,7 +33,7 @@ mk:
         body: Содржина
         recipient: Примател
         sender: Испраќач
         body: Содржина
         recipient: Примател
         sender: Испраќач
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
       trace: 
         description: Опис
         latitude: Геог. ширина
       trace: 
         description: Опис
         latitude: Геог. ширина
@@ -62,7 +74,7 @@ mk:
       relation: Однос
       relation_member: Член на однос
       relation_tag: Ознака за однос
       relation: Однос
       relation_member: Член на однос
       relation_tag: Ознака за однос
-      session: Сесија
+      session: Седница
       trace: Трага
       tracepoint: Точка на трага
       tracetag: Ознака за трага
       trace: Трага
       tracepoint: Точка на трага
       tracetag: Ознака за трага
@@ -81,108 +93,63 @@ mk:
       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
   browse: 
       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
   browse: 
+    anonymous: анонимен
     changeset: 
     changeset: 
-      changeset: "Измени: %{id}"
+      belongs_to: Автор
       changesetxml: XML за измените
       feed: 
         title: Измени %{id}
         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
       changesetxml: XML за измените
       feed: 
         title: Измени %{id}
         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
+      node: Јазли (%{count})
+      node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Измени
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Припаѓа на:"
-      bounding_box: "Рамка:"
-      box: кутија
-      closed_at: "Затворено во:"
-      created_at: Создадено во
-      has_nodes: 
-        one: "Го има следниов %{count} јазол:"
-        other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
-      has_relations: 
-        one: "Го има следниов %{count} однос:"
-        other: "Ги има следниве %{count} односи:"
-      has_ways: 
-        one: "Го има следниов %{count} пат:"
-        other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
-      no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
-      show_area_box: Прикажи рамка
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Коментар:"
-      deleted_at: "Избришано во:"
-      deleted_by: "Избришал:"
-      edited_at: "Уредено во:"
-      edited_by: "Уредил:"
-      in_changeset: "Во измените:"
-      version: "Верзија:"
+      relation: Односи (%{count})
+      relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+      title: "Измени: %{id}"
+      way: Патишта (%{count})
+      way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+    closed: Затворено
+    closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
     containing_relation: 
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
     containing_relation: 
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Избришано
-      edit: 
-        area: Уреди подрачје
-        node: Уреди јазол
-        note: Уреди белешка
-        relation: Уреди однос
-        way: Уреди пат
-      larger: 
-        area: Погледај го просторот на поголема карта
-        node: Погледај го јазолот на поголема карта
-        note: Погледај ја белешката на поголема карта
-        relation: Вид. односот на поголема карта
-        way: Погледај го патот на поголема карта
-      loading: Вчитувам...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
-        next_node_tooltip: Следен јазол
-        next_note_tooltip: Следна белешка
-        next_relation_tooltip: Следен однос
-        next_way_tooltip: Следен пат
-        prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
-        prev_node_tooltip: Претходен јазол
-        prev_note_tooltip: Претходна белешка
-        prev_relation_tooltip: Претходен однос
-        prev_way_tooltip: Претходен пат
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
-        next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
+    created: Создадено
+    created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    download_xml: Преземи XML
+    edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    in_changeset: Измени
+    location: "Местоположба:"
+    no_comment: (нема коментари)
     node: 
     node: 
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: Уреди јазол
-      node: Јазол
-      node_title: "Јазол: %{node_name}"
-      view_history: Погл. историја
-    node_details: 
-      coordinates: "Координати:"
-      part_of: "Дел од:"
-    node_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      node_history: Историја на јазолот
-      node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
-      view_details: Погл. подробности
+      history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
+      title: "Јазол: %{name}"
     not_found: 
     not_found: 
-      sorry: Ð\96алиам, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ\98дов %{type} Ñ\81о Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÐºÐ° %{id}.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», Ð½Ðµ Ð´Ð° Ð½Ð°Ñ\98дам %{type} Ñ\81о Ð±Ñ\80. %{id}.
       type: 
         changeset: измени
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
     note: 
       type: 
         changeset: измени
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
     note: 
-      at_by_html: пред %{when} од %{user}
-      at_html: пред %{when}
-      closed: "Затворена:"
-      closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
-      comments: "Коментари:"
-      description: "Опис:"
-      last_modified: "Последна промена:"
-      open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
-      opened: "Отворена:"
-      title: Белешка
-    paging_nav: 
-      of: од
-      showing_page: страница
+      closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
+      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      description: Опис
+      hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
+      new_note: Нова белешка
+      open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
+      reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      title: "Белешка: %{id}"
+    part_of: Дел од
     redacted: 
       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
       redaction: Редакција %{id}
     redacted: 
       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
       redaction: Редакција %{id}
@@ -191,18 +158,9 @@ mk:
         relation: однос
         way: пат
     relation: 
         relation: однос
         way: пат
     relation: 
-      download_xml: Преземи XML
-      relation: Однос
-      relation_title: "Однос: %{relation_name}"
-      view_history: Погл. историја
-    relation_details: 
-      members: "Членови:"
-      part_of: "Дел од:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      relation_history: Историја на односот
-      relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
-      view_details: Погл. подробности
+      history_title: "Историја на односот: %{name}"
+      members: Членови
+      title: "Однос: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
       type: 
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
       type: 
@@ -210,42 +168,12 @@ mk:
         relation: Однос
         way: Пат
     start_rjs: 
         relation: Однос
         way: Пат
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Податоци
-      data_layer_name: Прелист. податоци за картата
-      details: Подробно
-      edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
-      hide_areas: Скриј подрачја
-      history_for_feature: Историја за %{feature}
+      feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
       load_data: Вчитај ги податоците
       load_data: Вчитај ги податоците
-      loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
       loading: Вчитувам...
       loading: Вчитувам...
-      manually_select: Рачно изберете друга површина
-      notes_layer_name: Прелистај белешки
-      object_list: 
-        api: Retrieve this area from the API
-        back: Назад на списокот на предмети
-        details: Подробно
-        heading: Список на предмети
-        history: 
-          type: 
-            node: Јазол %{id}
-            way: Пат %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Јазол %{id}
-            way: Пат %{id}
-        type: 
-          node: Јазол
-          way: Пат
-      private_user: приватен корисник
-      show_areas: Прикажи подрачја
-      show_history: Прикажи историја
-      unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
-      view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
-      wait: Почекајте...
-      zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
     tag_details: 
     tag_details: 
-      tags: "Ознаки:"
+      tags: Ознакиж
+      telephone_link: Јави се на %{phone_number}
       wiki_link: 
         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
       wiki_link: 
         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
@@ -257,31 +185,20 @@ mk:
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
+    version: Верзија
+    view_details: Погл. подробности
+    view_history: Погл. историја
     way: 
     way: 
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: Уреди пат
-      view_history: Погл. историја
-      way: Пат
-      way_title: "Пат: %{way_name}"
-    way_details: 
       also_part_of: 
         one: дел од патот %{related_ways}
         other: дел од патиштата %{related_ways}
       also_part_of: 
         one: дел од патот %{related_ways}
         other: дел од патиштата %{related_ways}
+      history_title: "Историја на патот: %{name}"
       nodes: Јазли
       nodes: Јазли
-      part_of: "Дел од:"
-    way_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      view_details: Погл. подробности
-      way_history: Историја на патот
-      way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
+      title: "Пат: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Анонимен
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Анонимен
-      big_area: (голема)
-      no_comment: (нема)
       no_edits: (нема уредувања)
       no_edits: (нема уредувања)
-      show_area_box: прикажи рамка на површина
-      still_editing: (сè уште уредува)
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
     changeset_paging_nav: 
       next: Следно »
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
     changeset_paging_nav: 
       next: Следно »
@@ -294,26 +211,17 @@ mk:
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
     list: 
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
     list: 
-      description: Прелистување на скорешните промени на картата
-      description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
-      description_friend: Измени на ваши пријатели
-      description_nearby: Измени од соседни корисници
-      description_user: Измени на %{user}
-      description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
-      empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
-      empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
-      heading: Измени
-      heading_bbox: Измени
-      heading_friend: Измени
-      heading_nearby: Измени
-      heading_user: Измени
-      heading_user_bbox: Измени
+      empty: Не пронајдов збирови од промени.
+      empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
+      empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
+      load_more: Вчитај уште
+      no_more: Нема повеќе збирови на промени.
+      no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
+      no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
       title: Измени
       title: Измени
-      title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
       title_friend: Измени на ваши пријатели
       title_nearby: Измени од соседни корисници
       title_user: Измени на %{user}
       title_friend: Измени на ваши пријатели
       title_nearby: Измени од соседни корисници
       title_user: Измени на %{user}
-      title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
     timeout: 
       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
   diary_entry: 
     timeout: 
       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
   diary_entry: 
@@ -426,15 +334,37 @@ mk:
       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
       scale: Размер
       too_large: 
       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
       scale: Размер
       too_large: 
-        other: heading=Подрачјето е преголемо
+        advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
+        body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
+        geofabrik: 
+          description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
+          title: Geofabrik
+        metro: 
+          description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
+          title: Метроизвадоци
+        other: 
+          description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
+          title: Други извори
+        overpass: 
+          description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
+          title: Прилог „Надвозник“
+        planet: 
+          description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
+          title: Планетата на OSM
       zoom: Приближи
       zoom: Приближи
-    start_rjs: 
-      add_marker: Стави бележник на картата
-      change_marker: Смени позиција на бележникот
-      click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
-      drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
-      export: Извоз
-      manually_select: Рачно изберете друг простор
+    title: Извези
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
+        title: Приклучете се во заедницата
+      title: Како да помогнете
+    other_concerns: 
+      explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
+      title: Други проблеми
+    title: Пријава на проблем / Исправка на картата
   geocoder: 
     description: 
       title: 
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -464,8 +394,10 @@ mk:
       title: 
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
       title: 
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
@@ -491,7 +423,7 @@ mk:
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
         amenity: 
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
         amenity: 
-          WLAN: Безжичен интернет
+          WLAN: WiFi-пристап
           airport: Аеродром
           arts_centre: Дом на уметности
           artwork: Уметничко дело
           airport: Аеродром
           arts_centre: Дом на уметности
           artwork: Уметничко дело
@@ -589,7 +521,7 @@ mk:
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
-          wifi: Безжичен интернет
+          wifi: WiFi-пристап
           youth_centre: Младински центар
         boundary: 
           administrative: Административна граница
           youth_centre: Младински центар
         boundary: 
           administrative: Административна граница
@@ -950,8 +882,8 @@ mk:
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
-          lock: Ð\9aаналÑ\81ка Ð±Ñ\80ана
-          lock_gate: Ð\9aаналÑ\81ка капија
+          lock: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\86а
+          lock_gate: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\87ка капија
           mineral_spring: Минерален извор
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
           mineral_spring: Минерален извор
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
@@ -962,6 +894,21 @@ mk:
           water_point: Пристап до вода
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
           water_point: Пристап до вода
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
+    title: Помош
+    welcome: 
+      description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
+      title: Добре дојдовте на OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   html: 
     dir: ltr
   javascripts: 
   html: 
     dir: ltr
   javascripts: 
@@ -974,15 +921,18 @@ mk:
     map: 
       base: 
         cycle_map: Велосипедска карта
     map: 
       base: 
         cycle_map: Велосипедска карта
+        hot: Хуманитарна
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Стандардна
         transport_map: Сообраќајна карта
       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Стандардна
         transport_map: Сообраќајна карта
       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
       layers: 
         data: Податоци за картата
         header: Слоеви на картата
         notes: Белешки на картата
         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
       layers: 
         data: Податоци за картата
         header: Слоеви на картата
         notes: Белешки на картата
         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
+        title: Слоеви
       locate: 
         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
         title: Прик. моја местоположба
       locate: 
         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
         title: Прик. моја местоположба
@@ -992,22 +942,13 @@ mk:
     notes: 
       new: 
         add: Додај белешка
     notes: 
       new: 
         add: Додај белешка
-        intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
+        intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и именици.)
       show: 
         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
       show: 
         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
-        closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
         comment: Коментирај
         comment_and_resolve: Коментирај и реши
         comment: Коментирај
         comment_and_resolve: Коментирај и реши
-        commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
         hide: Скриј
         hide: Скриј
-        opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
-        permalink: Постојана врска
         reactivate: Реактивирај
         reactivate: Реактивирај
-        reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
         resolve: Решена
     share: 
       cancel: Откажи
         resolve: Решена
     share: 
       cancel: Откажи
@@ -1032,37 +973,31 @@ mk:
       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
       edit_tooltip: Уредување на картата
       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
       edit_tooltip: Уредување на картата
-      history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
-      history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
+      map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
   layouts: 
   layouts: 
+    about: За нас
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
-    copyright: Авторски права и лиценца
+    copyright: Авторски права
     data: Податоци
     data: Податоци
-    documentation: Документација
-    documentation_title: Документација за проектот
     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
-    donate_link_text: доброволен прилог
     edit: Уреди
     edit_with: Уреди со %{editor}
     edit: Уреди
     edit_with: Уреди со %{editor}
+    export: Извези
     export_data: Извези податоци
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-траги
     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
     help: Помош
     export_data: Извези податоци
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-траги
     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
     help: Помош
-    help_centre: Центар за помош
-    help_title: Помошна страница за проектот
     history: Историја
     home: Оди на матичната местоположба
     history: Историја
     home: Оди на матичната местоположба
-    intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
-    intro_2_download: преземање
-    intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
-    intro_2_license: отворена лиценца
-    intro_2_use: употреба
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
+    intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
+    learn_more: Дознајте повеќе
     log_in: најави ме
     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
     logo: 
     log_in: најави ме
     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
     logo: 
@@ -1071,6 +1006,7 @@ mk:
     make_a_donation: 
       text: Дарувајте
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
     make_a_donation: 
       text: Дарувајте
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
+    more: Повеќе
     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
@@ -1079,16 +1015,12 @@ mk:
     partners_partners: партнери
     partners_ucl: VR-центарот на UCL
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
     partners_partners: партнери
     partners_ucl: VR-центарот на UCL
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
-    sign_up: регистрација
+    sign_up: Регистрација
     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
     tag_line: Слободна вики-карта на светот
     user_diaries: Кориснички дневници
     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
     tag_line: Слободна вики-карта на светот
     user_diaries: Кориснички дневници
     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
-    view: Карта
-    view_tooltip: Види карта
-    wiki: Вики
-    wiki_title: Помошна страница за проектот
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: англискиот оригинал
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: англискиот оригинал
@@ -1100,6 +1032,7 @@ mk:
         title: Пример за наведување
       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
         title: Пример за наведување
       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
@@ -1165,7 +1098,7 @@ mk:
       subject: Наслов
       title: Испрати ја пораката
     no_such_message: 
       subject: Наслов
       title: Испрати ја пораката
     no_such_message: 
-      body: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 нема порака со тој id.
+      body: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», нема порака со тој id.
       heading: Нема таква порака
       title: Нема таква порака
     outbox: 
       heading: Нема таква порака
       title: Нема таква порака
     outbox: 
@@ -1304,7 +1237,7 @@ mk:
       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
   oauth: 
     oauthorize: 
       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
   oauth: 
     oauthorize: 
-      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð¿Ñ\80иваÑ\82ни GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð»Ð¸Ñ\87ни GPS-траги.
       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
       allow_write_api: ја менува картата.
@@ -1313,6 +1246,15 @@ mk:
       allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
       allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
+      title: Овластете пристап до вашата сметка
+    oauthorize_failure: 
+      denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
+      invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
+      title: Барањето за овластување не успеа
+    oauthorize_success: 
+      allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
+      title: Барањето за овластување е дозволено
+      verification: Потврдниот код гласи %{code}.
     revoke: 
       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
   oauth_clients: 
     revoke: 
       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
   oauth_clients: 
@@ -1324,7 +1266,7 @@ mk:
       submit: Уреди
       title: Уредете ја апликацијата
     form: 
       submit: Уреди
       title: Уредете ја апликацијата
     form: 
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
@@ -1352,10 +1294,10 @@ mk:
       submit: Регистрирање
       title: Регистрирајте нова апликација
     not_found: 
       submit: Регистрирање
       title: Регистрирајте нова апликација
     not_found: 
-      sorry: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, тој %{type} не е пронајден.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», тој %{type} не е пронајден.
     show: 
       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
     show: 
       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
@@ -1375,12 +1317,13 @@ mk:
     update: 
       flash: Клиентските информации се успешно подновени
   printable_name: 
     update: 
       flash: Клиентските информации се успешно подновени
   printable_name: 
+    with_name_html: "%{name} (%{id})"
     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
   redaction: 
     create: 
       flash: Редакцијата е создадена.
     destroy: 
     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
   redaction: 
     create: 
       flash: Редакцијата е создадена.
     destroy: 
-      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88на при поништувањето на редакцијата.
+      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88ка при поништувањето на редакцијата.
       flash: Редакцијата е поништена.
       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
     edit: 
       flash: Редакцијата е поништена.
       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
     edit: 
@@ -1468,7 +1411,7 @@ mk:
           permissive: Дозволив пристап
           pitch: Спортски терен
           primary: Главен пат
           permissive: Дозволив пристап
           pitch: Спортски терен
           primary: Главен пат
-          private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82ен пристап
+          private: Ð\94овеÑ\80лив пристап
           rail: Железница
           reserve: Природен резерват
           resident: Станбено подрачје
           rail: Железница
           reserve: Природен резерват
           resident: Станбено подрачје
@@ -1514,7 +1457,6 @@ mk:
       preview: Преглед
     search: 
       search: Пребарај
       preview: Преглед
     search: 
       search: Пребарај
-      search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
       submit_text: ->
       where_am_i: Каде сум?
       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
       submit_text: ->
       where_am_i: Каде сум?
       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
@@ -1523,14 +1465,19 @@ mk:
       search_results: Резултати од пребарувањето
   time: 
     formats: 
       search_results: Резултати од пребарувањето
   time: 
     formats: 
-      blog: "%d %B %Y"
-      friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
+      blog: "%e %B %Y г."
+      friendly: "%e %B %Y Ð³. Ð²Ð¾ %H:%M Ñ\87."
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
       upload_trace: Подигни GPS-трага
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
       upload_trace: Подигни GPS-трага
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
+    description: 
+      description_with_count: 
+        one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
+        other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
+      description_without_count: GPX-податотека од %{user}
     edit: 
       description: "Опис:"
       download: преземи
     edit: 
       description: "Опис:"
       download: преземи
@@ -1549,6 +1496,8 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
       visibility: "Видливост:"
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
+    georss: 
+      title: GPS-траги од OpenStreetMap
     list: 
       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
     list: 
       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
@@ -1559,7 +1508,7 @@ mk:
     make_public: 
       made_public: Трагата е објавена
     offline: 
     make_public: 
       made_public: Трагата е објавена
     offline: 
-      heading: GPX-складиште вон интернет
+      heading: GPX-складиштето е исклучено
       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
     offline_warning: 
       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
     offline_warning: 
       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
@@ -1574,7 +1523,7 @@ mk:
       map: карта
       more: повеќе
       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
       map: карта
       more: повеќе
       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
-      private: Ð\9fРÐ\98Ð\92Ð\90ТНО
+      private: Ð\9bÐ\98ЧНО
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
@@ -1624,7 +1573,7 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
     visibility: 
       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
       visibility: "Видливост:"
     visibility: 
       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
-      private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82но (споделено само како анонимни, неподредени точки)
+      private: Ð\94овеÑ\80ливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
   user: 
       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
   user: 
@@ -1724,8 +1673,8 @@ mk:
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
       no account: Немате сметка?
       openid: "%{logo} OpenID:"
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
       no account: Немате сметка?
       openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid invalid: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашиот OpenID е погрешно обликуван
-      openid missing provider: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
+      openid invalid: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашиот OpenID е погрешно обликуван
+      openid missing provider: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
       openid_providers: 
         aol: 
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
       openid_providers: 
         aol: 
@@ -1734,9 +1683,6 @@ mk:
         google: 
           alt: Најава со OpenID од Google
           title: Најава со Google
         google: 
           alt: Најава со OpenID од Google
           title: Најава со Google
-        myopenid: 
-          alt: Најава со OpenID од myOpenID
-          title: Најава со myOpenID
         openid: 
           alt: Најава со URL за OpenID
           title: Најава со OpenID
         openid: 
           alt: Најава со URL за OpenID
           title: Најава со OpenID
@@ -1783,7 +1729,7 @@ mk:
       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
       email address: "Е-пошта:"
       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
       email address: "Е-пошта:"
       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
-      no_auto_account_create: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
+      no_auto_account_create: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
@@ -1818,7 +1764,7 @@ mk:
     set_home: 
       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
     suspended: 
     set_home: 
       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
       heading: Сметката е закочена
       title: Сметката е закочена
       webmaster: мреж. управник
       heading: Сметката е закочена
       title: Сметката е закочена
       webmaster: мреж. управник
@@ -1873,6 +1819,7 @@ mk:
       my comments: Мои коментари
       my diary: Мојот дневник
       my edits: Мои уредувања
       my comments: Мои коментари
       my diary: Мојот дневник
       my edits: Мои уредувања
+      my messages: Мои пораки
       my notes: Мои белешки
       my profile: Мојот профил
       my settings: Мои нагодувања
       my notes: Мои белешки
       my profile: Мојот профил
       my settings: Мои нагодувања
@@ -1967,8 +1914,8 @@ mk:
       showing_page: Страница %{page}
       status: Статус
     period: 
       showing_page: Страница %{page}
       status: Статус
     period: 
-      one: 1 час
-      other: "%{count} час"
+      one: еден час
+      other: "%{count} часа"
     revoke: 
       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
       flash: Овој блок е поништен.
     revoke: 
       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
       flash: Овој блок е поништен.
@@ -2026,11 +1973,11 @@ mk:
       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
     questions: 
       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
     questions: 
-      paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
       title: Имате прашања?
     start_mapping: Почнете да ги работите картите
     title: Добре дојдовте!
     whats_on_the_map: 
       title: Имате прашања?
     start_mapping: Почнете да ги работите картите
     title: Добре дојдовте!
     whats_on_the_map: 
-      off_html: Ð\9eна Ñ\88Ñ\82о <em>нема</em> Ñ\82Ñ\83ка Ð´Ð° Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ\98деÑ\82е Ñ\81е Ñ\81Ñ\83дови Ð¸ Ð²Ñ\80еднÑ\83ваÑ\9aа, Ð¸Ñ\81Ñ\82оÑ\80иÑ\81ки (поеÑ\9cе Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ\81Ñ\82оеÑ\87ки) Ð³Ñ\80адби, Ð½Ð°Ð³Ð°Ñ\93аÑ\9aа Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\82оÑ\86и Ð¾Ð´ Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80и Ð·Ð°Ñ\88Ñ\82иÑ\82ени Ñ\81о Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81ки Ð¿Ñ\80ава. Ð\9dе ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ\80аÑ\98Ñ\82е Ð¸ Ð¿Ñ\80еÑ\86Ñ\80Ñ\82Ñ\83ваÑ\98Ñ\82е ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82и Ð¾Ð´ Ð¸Ð½Ñ\82еÑ\80неÑ\82 или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
+      off_html: Ð\9eна Ñ\88Ñ\82о <em>нема</em> Ñ\82Ñ\83ка Ð´Ð° Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ\98деÑ\82е Ñ\81е Ñ\81Ñ\83дови Ð¸ Ð²Ñ\80еднÑ\83ваÑ\9aа, Ð¸Ñ\81Ñ\82оÑ\80иÑ\81ки (повеÑ\9cе Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ\81Ñ\82оеÑ\87ки) Ð³Ñ\80адби, Ð½Ð°Ð³Ð°Ñ\93аÑ\9aа Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ\82оÑ\86и Ð¾Ð´ Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ\80и Ð·Ð°Ñ\88Ñ\82иÑ\82ени Ñ\81о Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81ки Ð¿Ñ\80ава. Ð\9dе ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ\80аÑ\98Ñ\82е Ð¸ Ð¿Ñ\80еÑ\86Ñ\80Ñ\82Ñ\83ваÑ\98Ñ\82е ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82и Ð¾Ð´ Ñ\81емÑ\80ежÑ\98еÑ\82о или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
       title: Што има на картата
       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
       title: Што има на картата