Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 75b4061..2aa46cc 100644 (file)
@@ -173,6 +173,7 @@ hsb:
       loading: Začituje so...
     tag_details: 
       tags: "Atributy:"
+      telephone_link: "%{phone_number} zawołać"
       wiki_link: 
         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
@@ -943,7 +944,7 @@ hsb:
     notes: 
       new: 
         add: Pokazku přidać
-        intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije.)
+        intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije abo informacije z kartow škitanych přez awtorske prawo abo lisćiny rjadowakow.)
       show: 
         anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
         comment: Komentar
@@ -1682,9 +1683,6 @@ hsb:
         google: 
           alt: Z OpenID z Google přizjewić
           title: Přizjewjenje z Google
-        myopenid: 
-          alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
-          title: Z myOpenID přizjewić
         openid: 
           alt: Z OpenID-URL přizjewić
           title: Přizjewjenje z OpenID
@@ -1722,7 +1720,7 @@ hsb:
     new: 
       about: 
         header: Swobodny a wobdźěłujomny
-        html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili."
+        html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.