Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
index 76ceee7..5437401 100644 (file)
@@ -4,7 +4,11 @@
 # Author: Ajank
 # Author: BdgwksxD
 # Author: BeginaFelicysym
 # Author: Ajank
 # Author: BdgwksxD
 # Author: BeginaFelicysym
+# Author: Chrumps
+# Author: Cysioland
+# Author: Debeet
 # Author: Deejay1
 # Author: Deejay1
+# Author: Kaligula
 # Author: Nemo bis
 # Author: Odie2
 # Author: Przemub
 # Author: Nemo bis
 # Author: Odie2
 # Author: Przemub
@@ -12,6 +16,7 @@
 # Author: Rezonansowy
 # Author: Soeb
 # Author: Sp5uhe
 # Author: Rezonansowy
 # Author: Soeb
 # Author: Sp5uhe
+# Author: Ty221
 # Author: Woytecr
 # Author: Wpedzich
 # Author: Yarl
 # Author: Woytecr
 # Author: Wpedzich
 # Author: Yarl
@@ -51,7 +56,7 @@ pl:
         languages: Języki
         pass_crypt: Hasło
     models: 
         languages: Języki
         pass_crypt: Hasło
     models: 
-      acl: Lista ACL
+      acl: Lista kontroli dostępu
       changeset: Zestaw zmian
       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
       country: Państwo
       changeset: Zestaw zmian
       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
       country: Państwo
@@ -126,7 +131,7 @@ pl:
       deleted_at: "Usunięte dnia:"
       deleted_by: "Usunięte przez:"
       edited_at: "Edytowano:"
       deleted_at: "Usunięte dnia:"
       deleted_by: "Usunięte przez:"
       edited_at: "Edytowano:"
-      edited_by: "Edytował(a):"
+      edited_by: "Edytowane przez:"
       in_changeset: "W zestawie zmian:"
       version: "Wersja:"
     containing_relation: 
       in_changeset: "W zestawie zmian:"
       version: "Wersja:"
     containing_relation: 
@@ -137,11 +142,13 @@ pl:
       edit: 
         area: Edytuj obszar
         node: Edytuj węzeł
       edit: 
         area: Edytuj obszar
         node: Edytuj węzeł
+        note: Edytuj notatkę
         relation: Edytuj relację
         way: Edytuj drogę
       larger: 
         area: Zobacz obszar na większej mapie
         node: Zobacz punkt na większej mapie
         relation: Edytuj relację
         way: Edytuj drogę
       larger: 
         area: Zobacz obszar na większej mapie
         node: Zobacz punkt na większej mapie
+        note: Zobacz notatkę na większej mapie
         relation: Zobacz relację na większej mapie
         way: Pokaż drogę na większej mapie
       loading: Wczytywanie…
         relation: Zobacz relację na większej mapie
         way: Pokaż drogę na większej mapie
       loading: Wczytywanie…
@@ -149,18 +156,20 @@ pl:
       all: 
         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
         next_node_tooltip: Następny węzeł
       all: 
         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
         next_node_tooltip: Następny węzeł
+        next_note_tooltip: Następna notatka
         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         next_way_tooltip: Następna droga
         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         next_way_tooltip: Następna droga
         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
+        prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
       user: 
         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
-        next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
+        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
+        next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
     node: 
     node: 
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       edit: Edytuj węzeł
       node: Węzeł
       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
       edit: Edytuj węzeł
       node: Węzeł
       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
@@ -169,7 +178,7 @@ pl:
       coordinates: "Współrzędne:"
       part_of: "Jest częścią:"
     node_history: 
       coordinates: "Współrzędne:"
       part_of: "Jest częścią:"
     node_history: 
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       node_history: Historia zmian węzła
       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
       view_details: Zobacz szczegóły
       node_history: Historia zmian węzła
       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
       view_details: Zobacz szczegóły
@@ -180,28 +189,40 @@ pl:
         node: węzeł
         relation: relacja
         way: droga
         node: węzeł
         relation: relacja
         way: droga
+    note: 
+      at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
+      at_html: "%{when} temu"
+      closed: "Zamknięto:"
+      closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
+      comments: "Komentarze:"
+      description: "Opis:"
+      last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
+      open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
+      opened: "Utworzono:"
+      title: Uwaga
     paging_nav: 
       of: z
     paging_nav: 
       of: z
-      showing_page: Widoczna jest strona
+      showing_page: strona
     redacted: 
       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
     redacted: 
       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
+      redaction: Redakcja %{id}
       type: 
         node: węzeł
         relation: relacja
         way: droga
     relation: 
       type: 
         node: węzeł
         relation: relacja
         way: droga
     relation: 
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       relation: Relacja
       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
       relation: Relacja
       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
-      view_history: zobacz historię zmian
+      view_history: Zobacz historię zmian
     relation_details: 
       members: "Zawiera:"
       part_of: "Jest częścią:"
     relation_history: 
     relation_details: 
       members: "Zawiera:"
       part_of: "Jest częścią:"
     relation_history: 
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       relation_history: Historia zmian relacji
       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
       relation_history: Historia zmian relacji
       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
-      view_details: zobacz szczegóły
+      view_details: Zobacz szczegóły
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
@@ -216,12 +237,13 @@ pl:
       hide_areas: Ukryj obszary
       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
       load_data: Załaduj dane
       hide_areas: Ukryj obszary
       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
       load_data: Załaduj dane
-      loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
-      loading: Wczytywanie
+      loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
+      loading: Wczytywanie...
       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      notes_layer_name: Przeglądaj notatki
       object_list: 
         api: Pobierz ten obszar z API
       object_list: 
         api: Pobierz ten obszar z API
-        back: Wyświetlanie listy obiektów
+        back: Powrót do listy obiektów
         details: Szczegóły
         heading: Lista obiektów
         history: 
         details: Szczegóły
         heading: Lista obiektów
         history: 
@@ -238,7 +260,7 @@ pl:
       private_user: prywatny użytkownika
       show_areas: Pokaż obszary
       show_history: Pokaż zmiany
       private_user: prywatny użytkownika
       show_areas: Pokaż obszary
       show_history: Pokaż zmiany
-      unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
+      unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
       wait: Moment…
       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
       wait: Moment…
       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
@@ -257,19 +279,19 @@ pl:
         way: droga
     way: 
       download_xml: Ściągnij XML
         way: droga
     way: 
       download_xml: Ściągnij XML
-      edit: edytuj
-      view_history: pokaż historię
+      edit: Edytuj
+      view_history: Pokaż historię
       way: Droga
       way_title: "Droga: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
       way: Droga
       way_title: "Droga: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: należy również do drogi %{related_ways}
-        other: należy również do dróg %{related_ways}
+        one: należy do drogi %{related_ways}
+        other: należy do dróg %{related_ways}
       nodes: "Węzły:"
       part_of: "Jest częścią:"
     way_history: 
       download_xml: Ściągnij XML
       nodes: "Węzły:"
       part_of: "Jest częścią:"
     way_history: 
       download_xml: Ściągnij XML
-      view_details: zobacz szczegóły
+      view_details: Zobacz szczegóły
       way_history: Historia zmian drogi
       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
   changeset: 
       way_history: Historia zmian drogi
       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
   changeset: 
@@ -298,7 +320,7 @@ pl:
       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
-      empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji
+      empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
       heading: Zestawy zmian
       heading_bbox: Zestawy zmian
       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
       heading: Zestawy zmian
       heading_bbox: Zestawy zmian
@@ -329,8 +351,10 @@ pl:
       hide_link: Ukryj ten komentarz
     diary_entry: 
       comment_count: 
       hide_link: Ukryj ten komentarz
     diary_entry: 
       comment_count: 
+        few: "%{count} komentarze"
         one: 1 komentarz
         other: "%{count} komentarzy"
         one: 1 komentarz
         other: "%{count} komentarzy"
+        zero: Brak komentarzy
       comment_link: Skomentuj ten wpis
       confirm: Potwierdź
       edit_link: Edytuj ten wpis
       comment_link: Skomentuj ten wpis
       confirm: Potwierdź
       edit_link: Edytuj ten wpis
@@ -365,11 +389,11 @@ pl:
       newer_entries: Nowsze wpisy
       no_entries: Brak wpisów dziennika
       older_entries: Starsze wpisy
       newer_entries: Nowsze wpisy
       no_entries: Brak wpisów dziennika
       older_entries: Starsze wpisy
-      recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
+      recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
       title: Dzienniki użytkowników
       title_friends: Dzienniki znajomych
       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
       title: Dzienniki użytkowników
       title_friends: Dzienniki znajomych
       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
-      user_title: Dziennik dla %{user}
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
     location: 
       edit: Edytuj
       location: "Położenie:"
     location: 
       edit: Edytuj
       location: "Położenie:"
@@ -386,9 +410,12 @@ pl:
       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
       save_button: Zapisz
       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
       save_button: Zapisz
       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
-      user_title: Dziennik dla %{user}
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
   editor: 
     default: Domyślnie (obecnie %{name})
   editor: 
     default: Domyślnie (obecnie %{name})
+    id: 
+      description: iD (edycja w przeglądarce)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
       name: Potlatch 1
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
       name: Potlatch 1
@@ -396,15 +423,15 @@ pl:
       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
       name: Potlatch 2
     remote: 
       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
       name: Potlatch 2
     remote: 
-      description: JOSM albo Merkaartor
-      name: Remote Control
+      description: JOSM lub Markaartor
+      name: Zdalne sterowanie
   export: 
     start: 
       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
       area_to_export: Obszar do eksportu
       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
       export_button: Eksportuj
   export: 
     start: 
       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
       area_to_export: Obszar do eksportu
       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
       export_button: Eksportuj
-      export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
+      export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
       format: Format
       format_to_export: Format eksportu
       image_size: Rozmiar obrazka
       format: Format
       format_to_export: Format eksportu
       image_size: Rozmiar obrazka
@@ -710,6 +737,8 @@ pl:
           airfield: Lotnisko wojskowe
           barracks: Koszary
           bunker: Bunkier
           airfield: Lotnisko wojskowe
           barracks: Koszary
           bunker: Bunkier
+        mountain_pass: 
+          "yes": Przełęcz
         natural: 
           bay: Zatoka
           beach: Plaża
         natural: 
           bay: Zatoka
           beach: Plaża
@@ -929,10 +958,32 @@ pl:
   javascripts: 
     map: 
       base: 
   javascripts: 
     map: 
       base: 
-        cycle_map: Mapa Rowerowa
-        standard: Standard
+        cycle_map: Mapa rowerowa
+        standard: Podstawowa
         transport_map: Transport publiczny
         transport_map: Transport publiczny
+    notes: 
+      new: 
+        add: Dodaj notatkę
+        intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
+      show: 
+        anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
+        closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
+        comment: Dodaj komentarz
+        comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
+        commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
+        commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
+        hide: Ukryj
+        opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
+        opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
+        permalink: Permalink
+        reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
+        resolve: Rozwiąż
     site: 
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
+      createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
+      createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
       edit_tooltip: Edytuje mapę
       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
       edit_tooltip: Edytuje mapę
       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
@@ -991,12 +1042,11 @@ pl:
     partners_ucl: centrum UCL VR
     sign_up: zarejestruj
     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
     partners_ucl: centrum UCL VR
     sign_up: zarejestruj
     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
-    tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
+    tag_line: Wolna wikimapa świata
     user_diaries: Dzienniczki
     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
     view: Mapa
     view_tooltip: Zobacz mapę
     user_diaries: Dzienniczki
     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
     view: Mapa
     view_tooltip: Zobacz mapę
-    welcome_user: Witaj, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
     wiki: Wiki
     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
     wiki: Wiki
     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
@@ -1014,24 +1064,24 @@ pl:
       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
-      contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010."
-      contributors_intro_html: Wykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.
+      contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
+      contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
-      credit_1_html: Jeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.
-      credit_2_html: O ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.
+      credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
+      credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
       credit_title_html: Jak podać źródło
       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
       credit_title_html: Jak podać źródło
       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
-      intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
-      intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl/">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
+      intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
+      intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
-      more_2_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
+      more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
       more_title_html: Dowiedz się więcej
       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
     native: 
       more_title_html: Dowiedz się więcej
       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
     native: 
@@ -1101,8 +1151,6 @@ pl:
       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
       date: Nadano
       from: Od
       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
       date: Nadano
       from: Od
-      reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
-      reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
       reply_button: Odpowiedz
       subject: Temat
       title: Czytanie wiadomości
       reply_button: Odpowiedz
       subject: Temat
       title: Czytanie wiadomości
@@ -1113,6 +1161,36 @@ pl:
       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Usuń
       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Usuń
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
+      closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
+      commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
+      commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
+      opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
+      opened_at_html: Stworzono %{when} temu
+      reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
+      reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
+    entry: 
+      comment: Komentarz
+      full: Pełna notatka
+    mine: 
+      ago_html: "%{when} temu"
+      created_at: Utworzono w dniu
+      creator: Autor
+      description: Opis
+      heading: Notatki użytkownika %{user}
+      id: Identyfikator
+      last_changed: Ostatnio zmieniono
+      subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+      title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+    rss: 
+      closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
+      comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
+      description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
+      new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
+      title: Notatki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
@@ -1128,8 +1206,7 @@ pl:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
       greeting: Cześć,
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
       greeting: Cześć,
-      hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
-      hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
     friend_notification: 
       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
     friend_notification: 
       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
@@ -1145,7 +1222,7 @@ pl:
         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
       greeting: Witaj,
       success: 
         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
       greeting: Witaj,
       success: 
-        loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
+        loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
       with_description: z opisem
       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
       with_description: z opisem
       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
@@ -1158,18 +1235,31 @@ pl:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
       greeting: Cześć,
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
       greeting: Cześć,
-      hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
-      hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
     message_notification: 
       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
       hi: Witaj %{to_user},
     message_notification: 
       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
       hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonimowy użytkownik
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
+      greeting: Witaj,
     signup_confirm: 
       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
       greeting: Cześć!
     signup_confirm: 
       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
       greeting: Cześć!
-      subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
+      subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
     signup_confirm_html: 
       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
     signup_confirm_html: 
       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
@@ -1199,6 +1289,7 @@ pl:
       allow_write_api: modyfikuj mapę
       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
       allow_write_api: modyfikuj mapę
       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
     revoke: 
       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
     revoke: 
@@ -1206,38 +1297,67 @@ pl:
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
+    destroy: 
+      flash: Usunięto rejestrację aplikacji
     edit: 
       submit: Edytuj
       title: Edycja aplikacji
     form: 
     edit: 
       submit: Edytuj
       title: Edycja aplikacji
     form: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
       name: Nazwa
       name: Nazwa
+      requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
       required: Wymagane
       required: Wymagane
+      support_url: Adres URL pomocy technicznej
+      url: Główny adres URL aplikacji
     index: 
       application: Nazwa aplikacji
     index: 
       application: Nazwa aplikacji
+      issued_at: Wydane
+      list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
       my_apps: Programy klienckie
       my_tokens: Zarejestrowane programy
       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
       my_apps: Programy klienckie
       my_tokens: Zarejestrowane programy
       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
+      registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
       revoke: Odwołaj!
       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
     new: 
       submit: Zarejestruj
       title: Rejestracja nowej aplikacji
       revoke: Odwołaj!
       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
     new: 
       submit: Zarejestruj
       title: Rejestracja nowej aplikacji
+    not_found: 
+      sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
     show: 
       access_url: "URL znaki dostępu:"
     show: 
       access_url: "URL znaki dostępu:"
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
       authorize_url: "URL upoważnienia:"
       confirm: Jesteś pewien?
       delete: Usuń klienta
       edit: Edytuj szczegóły
       key: "Klucz odbiorcy:"
       authorize_url: "URL upoważnienia:"
       confirm: Jesteś pewien?
       delete: Usuń klienta
       edit: Edytuj szczegóły
       key: "Klucz odbiorcy:"
+      requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
       secret: "Sekret odbiorcy:"
       secret: "Sekret odbiorcy:"
-      support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) jak i zwykły tekst, w trybie SSL.
+      support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
       url: "URL znacznika zapytania:"
       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
       url: "URL znacznika zapytania:"
+    update: 
+      flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
   redaction: 
     create: 
       flash: Utworzono poprawkę.
     destroy: 
   redaction: 
     create: 
       flash: Utworzono poprawkę.
     destroy: 
+      error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
       flash: Poprawka usunięta.
       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
     edit: 
       flash: Poprawka usunięta.
       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
     edit: 
@@ -1258,6 +1378,7 @@ pl:
       confirm: Na pewno?
       description: "Opis:"
       destroy: Usuń tą poprawkę
       confirm: Na pewno?
       description: "Opis:"
       destroy: Usuń tą poprawkę
+      edit: Edytuj tę redakcję
       heading: Poprawka "%{title}"
       title: Wyświetlenie poprawki
       user: "Autor:"
       heading: Poprawka "%{title}"
       title: Wyświetlenie poprawki
       user: "Autor:"
@@ -1267,6 +1388,7 @@ pl:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
@@ -1275,8 +1397,11 @@ pl:
       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
       user_page_link: stronie użytkownika
     index: 
       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
       user_page_link: stronie użytkownika
     index: 
+      createnote: Dodaj notatkę
       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
+      license: 
+        copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
       permalink: Permalink
       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
       shortlink: Shortlink
       permalink: Permalink
       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
       shortlink: Shortlink
@@ -1360,7 +1485,7 @@ pl:
       second: Drugi element
       subheading: Podtytuł
       text: Tekst
       second: Drugi element
       subheading: Podtytuł
       text: Tekst
-      title_html: Analizowany z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
+      title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
       unordered: Lista nieuporządkowana
       url: Adres (URL)
     richtext_area: 
       unordered: Lista nieuporządkowana
       url: Adres (URL)
     richtext_area: 
@@ -1368,7 +1493,7 @@ pl:
       preview: Podgląd
     search: 
       search: Szukaj
       preview: Podgląd
     search: 
       search: Szukaj
-      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
+      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
       submit_text: →
       where_am_i: Gdzie jestem?
       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
       submit_text: →
       where_am_i: Gdzie jestem?
       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
@@ -1380,7 +1505,7 @@ pl:
       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
   trace: 
     create: 
       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
   trace: 
     create: 
-      trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
+      trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
       upload_trace: Wgraj ślad GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
       upload_trace: Wgraj ślad GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
@@ -1398,10 +1523,12 @@ pl:
       tags: "Znaczniki:"
       tags_help: rozdzielone przecinkami
       title: Edycja śladu %{name}
       tags: "Znaczniki:"
       tags_help: rozdzielone przecinkami
       title: Edycja śladu %{name}
-      uploaded_at: "Załadowano:"
+      uploaded_at: "Wysłano:"
       visibility: "Widoczność:"
       visibility_help: co to znaczy?
     list: 
       visibility: "Widoczność:"
       visibility_help: co to znaczy?
     list: 
+      description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
+      empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
       public_traces: Publiczne ślady GPS
       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
       tagged_with: " otagowane %{tags}"
       public_traces: Publiczne ślady GPS
       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
       tagged_with: " otagowane %{tags}"
@@ -1441,14 +1568,13 @@ pl:
     trace_header: 
       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
     trace_header: 
       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
-      traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
       upload_trace: Wyślij ślad
     trace_optionals: 
       tags: Znaczniki
     trace_paging_nav: 
       newer: Nowsze ślady
       older: Starsze ślady
       upload_trace: Wyślij ślad
     trace_optionals: 
       tags: Znaczniki
     trace_paging_nav: 
       newer: Nowsze ślady
       older: Starsze ślady
-      showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
+      showing_page: Strona %{page}
     view: 
       delete_track: Wykasuj ten ślad
       description: "Opis:"
     view: 
       delete_track: Wykasuj ten ślad
       description: "Opis:"
@@ -1506,7 +1632,7 @@ pl:
         link text: co to jest?
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Preferowany edytor:"
         link text: co to jest?
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Preferowany edytor:"
-      preferred languages: "Preferowane Języki:"
+      preferred languages: "Preferowane języki:"
       profile description: "Opis profilu:"
       public editing: 
         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
       profile description: "Opis profilu:"
       public editing: 
         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
@@ -1519,7 +1645,7 @@ pl:
         heading: Publiczna edycja
         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
       replace image: Zmień obecną grafikę
         heading: Publiczna edycja
         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
       replace image: Zmień obecną grafikę
-      return to profile: Powrót do profilu.
+      return to profile: Powrót do profilu
       save changes button: Zapisz zmiany
       title: Zmiana ustawień konta
       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
       save changes button: Zapisz zmiany
       title: Zmiana ustawień konta
       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
@@ -1529,6 +1655,7 @@ pl:
       button: Potwierdzam
       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
       button: Potwierdzam
       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
+      reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
     confirm_email: 
       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
     confirm_email: 
@@ -1539,6 +1666,7 @@ pl:
       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
     confirm_resend: 
       failure: Brak użytkownika %{name}.
       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
     confirm_resend: 
       failure: Brak użytkownika %{name}.
+      success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
     filter: 
       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
     go_public: 
     filter: 
       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
     go_public: 
@@ -1548,6 +1676,9 @@ pl:
       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
       heading: Użytkownicy
       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
       heading: Użytkownicy
       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
+      showing: 
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
       title: Użytkownicy
       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
       title: Użytkownicy
@@ -1609,7 +1740,7 @@ pl:
       button: Dodaj do listy przyjaciół
       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
       button: Dodaj do listy przyjaciół
       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
-      success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
+      success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
     new: 
       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
     new: 
       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
@@ -1620,6 +1751,7 @@ pl:
       email address: "Adres e-mail:"
       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
       email address: "Adres e-mail:"
       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
+      flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
       heading: Zakładanie konta
       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
       heading: Zakładanie konta
       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
@@ -1629,6 +1761,7 @@ pl:
       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
       password: Hasło
       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
       password: Hasło
       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
+      terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
       title: Nowe konto
       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
     no_such_user: 
       title: Nowe konto
       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
     no_such_user: 
@@ -1640,8 +1773,8 @@ pl:
       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
       your location: Twoje położenie
     remove_friend: 
       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
       your location: Twoje położenie
     remove_friend: 
-      button: Usuń z listy przyjaciół
-      heading: Usunąć %{user} z listy przyjaciół?
+      button: Usuń z przyjaciół
+      heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
     reset_password: 
       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
     reset_password: 
@@ -1664,6 +1797,7 @@ pl:
       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
       consider_pd_why: co to oznacza?
       decline: Nie akceptuję
       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
       consider_pd_why: co to oznacza?
       decline: Nie akceptuję
+      guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
       heading: Warunki współtworzenia
       legale_names: 
         france: Francja
       heading: Warunki współtworzenia
       legale_names: 
         france: Francja
@@ -1695,10 +1829,10 @@ pl:
       diary: dziennik
       edits: edycje
       email address: Adres e‐mail
       diary: dziennik
       edits: edycje
       email address: Adres e‐mail
-      friends_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez przyjaciół
-      friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
+      friends_changesets: zestawy zmian znajomych
+      friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
       hide_user: ukryj tego użytkownika
       hide_user: ukryj tego użytkownika
-      if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
+      if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
       km away: "%{count}km stąd"
       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
       m away: "%{count}m stąd"
       km away: "%{count}km stąd"
       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
       m away: "%{count}m stąd"
@@ -1707,14 +1841,16 @@ pl:
       my comments: moje komentarze
       my diary: mój dziennik
       my edits: moje zmiany
       my comments: moje komentarze
       my diary: mój dziennik
       my edits: moje zmiany
+      my notes: moje notatki
       my settings: moje ustawienia
       my traces: moje ślady
       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
       my settings: moje ustawienia
       my traces: moje ślady
       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
-      nearby_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez pobliskich użytkowników
-      nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
+      nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
+      nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
-      no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
+      no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
+      notes: notatki
       oauth settings: ustawienia oauth
       remove as friend: usuń ze znajomych
       role: 
       oauth settings: ustawienia oauth
       remove as friend: usuń ze znajomych
       role: 
@@ -1775,6 +1911,7 @@ pl:
       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
       submit: Utwórz blokadę
       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
       submit: Utwórz blokadę
       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
@@ -1794,6 +1931,7 @@ pl:
       revoke: Odwołaj
       revoker_name: Odwołana przez
       show: Pokaż
       revoke: Odwołaj
       revoker_name: Odwołana przez
       show: Pokaż
+      showing_page: Strona %{page}
       status: Status
     period: 
       one: 1 godzina
       status: Status
     period: 
       one: 1 godzina