Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 7978f899b75de82d3bb178b2c2ef8ebb6369bf68..43a46a9bfac5b179272bdaeaa005926fd7d1e2d1 100644 (file)
@@ -433,6 +433,7 @@ vi:
           bench: Ghế
           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
+          bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
           bus_station: Trạm xe bus
           cafe: Quán Cà phê
           car_rental: Chỗ Mướn Xe
@@ -602,6 +603,7 @@ vi:
           wetland: Đầm lầy
           wood: Rừng
         leisure: 
+          beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
           fishing: Hồ Đánh cá
           garden: Vườn
           golf_course: Sân Golf
@@ -1294,6 +1296,7 @@ vi:
       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
     list: 
       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
+      empty: Không tìm thấy người dùng.
       heading: Người dùng
       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
       showing: 
@@ -1304,6 +1307,7 @@ vi:
       title: Người dùng
     login: 
       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
+      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
       create_account: mở tài khoản
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
@@ -1314,6 +1318,7 @@ vi:
       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
       remember: "Nhớ tôi:"
       title: Đăng nhập
+      webmaster: chủ trang
     logout: 
       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
       logout_button: Đăng xuất
@@ -1367,6 +1372,11 @@ vi:
       title: Đặt lại mật khẩu
     set_home: 
       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
+      heading: Tài khoản bị Cấm
+      title: Tài khoản bị Cấm
+      webmaster: chủ trang
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng