* localisation updates from translatewiki.net (2009-10-07)
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index d1dc30be58edc34ae8ca701a8ed8342d4c3bfb12..80284a20482345bba812334365ee656e1d83fb7d 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+# Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: Michawiki
 hsb: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -232,13 +236,13 @@ hsb:
       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
     changeset_paging_nav: 
-      of: wot
-      showing_page: Strona so pokazuje
+      of: z
+      showing_page: Pokazuje so strona
     changesets: 
       area: Wobłuk
       comment: Komentar
       id: ID
-      saved_at: Składowany dnja
+      saved_at: Datum składowanja
       user: Wužiwar
     list: 
       description: Aktualne změny
@@ -255,7 +259,7 @@ hsb:
       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
   diary_entry: 
     diary_comment: 
-      comment_from: Komentar wo {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
+      comment_from: Komentar wot {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 komentar
@@ -380,8 +384,15 @@ hsb:
     search_osm_namefinder: 
       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Kolesowa karta
+        noname: ŽaneMjeno
+    site: 
+      edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
+      history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
   layouts: 
-    alt_donation: Darić
     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
     donate_link_text: Darjenje
     edit: Wobdźěłać
@@ -404,12 +415,18 @@ hsb:
     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi pokazać, wobdźěłać a wužiwać.
     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
+    license: 
+      alt: CC by-sa 2.0
+      title: Daty OpenStreetMap licencuja so pod licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
     log_in: přizjewić
     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap logo
     logout: wotzjewić
     logout_tooltip: Wotzjewić
+    make_a_donation: 
+      text: Darić
+      title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
     news_blog: Blog nowinkow
     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
@@ -419,7 +436,7 @@ hsb:
     sign_up: registrować
     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
-    tag_line: Swobodna swětowa wikikarta
+    tag_line: Swobodna swětowa karta
     user_diaries: Dźeniki
     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
     view: Karta
@@ -436,10 +453,10 @@ hsb:
     inbox: 
       date: Datum
       from: Wot
-      my_inbox: Mój póstowy dochad
-      no_messages_yet: HIšće nimaš powěsće. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
+      my_inbox: Mój póst
+      no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
       outbox: pósłany
-      people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
+      people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
       subject: Temowe nadpismo
       title: Póstowy kašćik
       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
@@ -454,7 +471,7 @@ hsb:
     new: 
       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
       body: Tekst
-      message_sent: Powěsć pósłana
+      message_sent: Powěsć wotpósłana
       send_button: Pósłać
       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
       subject: Temowe nadpismo
@@ -467,13 +484,13 @@ hsb:
       date: Datum
       inbox: póstowy kašćik
       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
+      no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
       outbox: pósłany
       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
       subject: Temowe nadpismo
       title: Pósłany
       to: Komu
-      you_have_sent_messages: Sy {{sent_count}} pósłanych powěsćow
+      you_have_sent_messages: Sy {{count}} pósłanych powěsćow
     read: 
       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
@@ -666,7 +683,7 @@ hsb:
           allotments: Małozahrodki
           apron: 
             - Lětanišćowe předpolo
-            - Terminal
+            - terminal
           bridge: Čorna kroma = móst
           bridleway: Jěchanski puć
           brownfield: Industrijowe lado
@@ -680,7 +697,7 @@ hsb:
           commercial: Přemysłowa kónčina
           common: 
             - Powšitkowny
-            - Å\81uka
+            - Å\82uka
           construction: Dróhi w twarje
           cycleway: Kolesowarska šćežka
           destination: Cilowy přistup
@@ -692,7 +709,7 @@ hsb:
           industrial: Industrijowa kónčina
           lake: 
             - Jězor
-            - Spjaty jězor
+            - spjaty jězor
           military: Wojerske pasmo
           motorway: Awtodróha
           park: Park
@@ -706,7 +723,7 @@ hsb:
           retail: Nakupowanišćo
           runway: 
             - Přizemišćo
-            - Lětadłowa jězdnja
+            - lětadłowa jězdnja
           school: 
             - Šula
             - uniwersita
@@ -770,7 +787,7 @@ hsb:
       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
       title: Wužiwar njeeksistuje
     trace: 
-      ago: před {{time_in_words_ago}}
+      ago: "{{time_in_words_ago}}"
       by: wot
       count_points: "{{count}} dypkow"
       edit: wobdźěłać
@@ -830,7 +847,7 @@ hsb:
     account: 
       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
-      flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
+      flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
       home location: "Domjace stejnišćo:"
       latitude: "Šěrokostnik:"
       longitude: "Dołhostnik:"
@@ -843,7 +860,6 @@ hsb:
         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
-        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: što to je?
         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
       return to profile: Wróćo k profilej
@@ -870,7 +886,7 @@ hsb:
     login: 
       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
-      create_account: konto załožić
+      create_account: załož konto
       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
       heading: Přizjewjenje
       login_button: Přizjewjenje
@@ -895,7 +911,7 @@ hsb:
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
       display name: "Wužiwarske mjeno:"
       email address: "E-mejlowa adresa:"
-      fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl, zo by swoje konto aktiwizował.
+      fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
       heading: Wužiwarske konto załožić
       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
@@ -905,7 +921,7 @@ hsb:
       signup: Registrowanje
       title: Konto załožić
     no_such_user: 
-      body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
+      body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
       title: Wužiwar njeeksistuje
     remove_friend: 
@@ -924,8 +940,8 @@ hsb:
     view: 
       add as friend: jako přećela přidać
       add image: Wobraz přidać
-      ago: (před {{time_in_words_ago}})
-      change your settings: twoje nastajenja změnić
+      ago: ({{time_in_words_ago}})
+      change your settings: Twoje nastajenja změnić
       delete image: Wobraz zničić
       description: Wopisanje
       diary: dźenik