Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 2c960f5..2aa46cc 100644 (file)
@@ -1,8 +1,21 @@
-# Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
+# Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: J budissin
 # Author: Michawiki
 hsb: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
+    community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
+    copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
+    lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
+    local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
+    local_knowledge_title: Lokalna wěda
+    next: Přichodna
+    open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
+    open_data_title: Zjawne daty
+    partners_title: Partnerojo
+    used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -11,7 +24,7 @@ hsb:
         language: Rěč
         latitude: Šěrokostnik
         longitude: Dołhostnik
-        title: Titul
+        title: Tema
         user: Wužiwar
       friend: 
         friend: Přećel
@@ -20,7 +33,7 @@ hsb:
         body: Tekst
         recipient: Přijimowar
         sender: Wotpósłar
-        title: Titul
+        title: Tema
       trace: 
         description: Wopisanje
         latitude: Šěrokostnik
@@ -74,201 +87,125 @@ hsb:
   application: 
     require_cookies: 
       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
+      need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
   browse: 
+    anonymous: anonymny
     changeset: 
-      changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
+      belongs_to: Awtor
       changesetxml: Sadźba změnow XML
-      download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
       feed: 
-        title: Sadźba změnow {{id}}
-        title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
+        title: Sadźba změnow %{id}
+        title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
+      node: Suki (%{count})
+      node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Sadźba změnow
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Słuša k:"
-      bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
-      box: kašćik
-      closed_at: "Začinjeny:"
-      created_at: "Wutworjeny:"
-      has_nodes: 
-        few: "Ma slědowace {{count}} suki:"
-        one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
-        other: "Ma slědowacych {{count}} sukow:"
-        two: "Ma slědowacej {{count}} sukaj:"
-      has_relations: 
-        few: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
-        one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
-        other: "Ma slědowacych {{count}} relacijow:"
-        two: "Ma slědowacej {{count}} relaciji:"
-      has_ways: 
-        few: "Ma slědowace {{count}} puće:"
-        one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
-        other: "Ma slědowacych {{count}} pućow:"
-        two: "Ma slědowacej {{count}} pućej:"
-      no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
-      show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Komentar:"
-      edited_at: "Wobdźěłany:"
-      edited_by: "Wobdźěłany wot:"
-      in_changeset: "W sadźbje změnow:"
-      version: "Wersija:"
+      relation: Relacije (%{count})
+      relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
+      title: "Sadźba změnow: %{id}"
+      way: Puće (%{count})
+      way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
+    closed: "Začinjeny:"
+    closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
     containing_relation: 
-      entry: Relacija {{relation_name}}
-      entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
-    map: 
-      deleted: Zničeny
-      larger: 
-        area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
-        node: Suk na wjetšej karće pokazać
-        relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
-        way: Puć na wjetšej karće pokazać
-      loading: Začituje so...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
-        next_node_tooltip: Přichodny suk
-        next_relation_tooltip: Přichodna relacija
-        next_way_tooltip: Přichodny puć
-        prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
-        prev_node_tooltip: Předchadny suk
-        prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
-        prev_way_tooltip: Předchadny puć
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} pokazać
-        next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
+      entry: Relacija %{relation_name}
+      entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
+    created: Wutworjeny
+    created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    download_xml: XML sćahnyć
+    edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    in_changeset: Sadźba změnow
+    location: "Městno:"
+    no_comment: (žadyn komentar)
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      edit: wobdźěłać
-      node: Suk
-      node_title: "Suk: {{node_name}}"
-      view_history: historiju pokazać
-    node_details: 
-      coordinates: "Koordinaty:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      node_history: Sukata historija
-      node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
-      view_details: podrobnosće pokazać
+      history_title: "Sukata historija: %{name}"
+      title: "Suk: %{name}"
     not_found: 
-      sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
+      sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
       type: 
         changeset: sadźba změnow
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
-    paging_nav: 
-      of: wot
-      showing_page: Pokazuje so strona
+    note: 
+      closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
+      commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      description: Wopisanje
+      hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
+      new_note: Nowa pokazka
+      open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
+      reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      title: "Suk: %{id}"
+    part_of: "Dźěl wot:"
+    redacted: 
+      message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
+      redaction: Redakcija %{id}
+      type: 
+        node: suk
+        relation: relacija
+        way: puć
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      relation: Relacija
-      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
-      view_history: historiju pokazać
-    relation_details: 
-      members: "Čłonojo:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      relation_history: Relaciska historija
-      relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
-      view_details: podrobnosće pokazać
+      history_title: "Historija relacije: %{name}"
+      members: Čłonojo
+      title: "Relacija: %{name}"
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
         node: Suk
         relation: Relacija
         way: Puć
-    start: 
-      manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Daty
-      data_layer_name: Daty
-      details: Podrobnosće
-      drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
-      edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
-      history_for_feature: Historija za [[feature]]
+      feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
       load_data: Daty začitać
-      loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
       loading: Začituje so...
-      manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      object_list: 
-        api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
-        back: Objektowu lisćinu zwobraznić
-        details: Podrobnosće
-        heading: Objektowa lisćina
-        history: 
-          type: 
-            node: Suk [[id]]
-            way: Puć [[id]]
-        selected: 
-          type: 
-            node: Suk [[id]]
-            way: Puć [[id]]
-        type: 
-          node: Suk
-          way: Puć
-      private_user: priwatny wužiwar
-      show_history: Historiju pokazać
-      unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
-      wait: Čakać...
-      zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
     tag_details: 
       tags: "Atributy:"
+      telephone_link: "%{phone_number} zawołać"
       wiki_link: 
-        key: Wikijowa wopisanska strona za atribut {{key}}
-        tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Nastawk {{page}} we Wikipediji
+        key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
+        tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
     timeout: 
-      sorry: Wodaj, traje předołho, daty za {{type}} z ID {{id}} wotwołać.
+      sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
       type: 
         changeset: sadźba změnow
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
+    version: Wersija
+    view_details: Podrobnosće pokazać
+    view_history: Historiju pokazać
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      edit: wobdźěłać
-      view_history: historiju pokazać
-      way: Puć
-      way_title: "Puć: {{way_name}}"
-    way_details: 
       also_part_of: 
-        few: tež dźěl pućow {{related_ways}}
-        one: tež dźěl puća {{related_ways}}
-        other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
-        two: tež dźěl pućow {{related_ways}}
-      nodes: "Suki:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
-      download_xml: XML sćahnyć
-      view_details: podrobnosće pokazać
-      way_history: Pućna historija
-      way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
+        few: dźěl pućow %{related_ways}
+        one: dźěl puća %{related_ways}
+        other: dźěl pućow %{related_ways}
+        two: dźěl pućow %{related_ways}
+      history_title: "Historija puća: %{name}"
+      nodes: Suki
+      title: "Puć: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonymny
-      big_area: (wulki)
-      no_comment: (žadyn)
       no_edits: (žane změny)
-      show_area_box: wobłuk pokazać
-      still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
     changeset_paging_nav: 
-      next: Přichodna &raquo;
-      previous: "&laquo; Předchadna"
-      showing_page: Pokazuje so strona {{page}}
+      next: Přichodna »
+      previous: « Předchadna
+      showing_page: Strona %{page}
     changesets: 
       area: Wobłuk
       comment: Komentar
@@ -276,36 +213,44 @@ hsb:
       saved_at: Datum składowanja
       user: Wužiwar
     list: 
-      description: Aktualne změny
-      description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
-      description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
-      description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
-      heading: Sadźby změnow
-      heading_bbox: Sadźby změnow
-      heading_user: Sadźby změnow
-      heading_user_bbox: Sadźby změnow
+      empty: Žane sadźby změnow namakane.
+      empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
+      load_more: Wjace začitać
+      no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
+      no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
       title: Sadźby změnow
-      title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
-      title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
-      title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
+      title_friend: Změny twojich přećelow
+      title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
+      title_user: Sadźby změnow wot %{user}
     timeout: 
       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
   diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: před %{ago}
+      comment: Komentar
+      has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
+      newer_comments: Nowše komentary
+      older_comments: Starše komentary
+      post: Powěsć
+      when: Časowy dypk
     diary_comment: 
-      comment_from: Komentar wot {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
+      comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
       confirm: Wobkrućić
       hide_link: Tutón komentar schować
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        few: "{{count}} komentary"
-        one: 1 komentar
-        other: "{{count}} komentarow"
-        two: "{{count}} komentaraj"
+        few: "%{count} komentary"
+        one: Jedyn komentar
+        other: "%{count} komentarow"
+        two: "%{count} komentaraj"
+        zero: Žane komentary
       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
       confirm: Wobkrućić
       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
       hide_link: Tutón zapisk schować
-      posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
+      posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
     edit: 
       body: "Tekst:"
@@ -323,21 +268,23 @@ hsb:
         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
       language: 
-        description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
-        title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
+        description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
+        title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
       user: 
-        description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
-        title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
+        description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
+        title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
     list: 
-      in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
+      in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
       new: Nowy dźenikowy zapisk
       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
       newer_entries: Nowše zapiski
       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
       older_entries: Starše zapiski
-      recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
+      recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
       title: Dźeniki wužiwarjow
-      user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
+      title_friends: Dźeniki přećelow
+      title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
+      user_title: dźenik wužiwarja %{user}
     location: 
       edit: Wobdźěłać
       location: "Městno:"
@@ -345,27 +292,37 @@ hsb:
     new: 
       title: Nowy dźenikowy zapisk
     no_such_entry: 
-      body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
-      heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
+      body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
+      heading: Žadyn zapisk z id %{id}
       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
-    no_such_user: 
-      body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
-      heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
-      title: Wužiwar njeeksistuje
     view: 
       leave_a_comment: Spisaj komentar
       login: Přizjew so
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
       save_button: Składować
-      title: Dźenik {{user}} | {{title}}
-      user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
+      title: Dźenik %{user} | %{title}
+      user_title: dźenik wužiwarja %{user}
+  editor: 
+    default: Standard (tuchwilu %{name}
+    id: 
+      description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
+      name: iD
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
+      name: Dalokowodźenje
   export: 
     start: 
       add_marker: Marku karće přidać
       area_to_export: Wobłuk za eksport
       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
       export_button: Eksport
-      export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
+      export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
       format: "Format:"
       format_to_export: Format za eksport
       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
@@ -373,38 +330,54 @@ hsb:
       licence: Licenca
       longitude: "Dołhostnik:"
       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      mapnik_image: Wobraz Mapnik
+      map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
       max: maks.
       options: Opcije
       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
-      osmarender_image: Wobraz Osmarender
       output: Wudaće
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
       scale: Měritko
       too_large: 
-        body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
-        heading: Wobłuk přewulki
+        advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
+        body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
+        geofabrik: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
+          title: Geofabrik Downloads
+        metro: 
+          description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
+          title: Metro Extracts
+        other: 
+          description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
+          title: Druhe žórła
+        overpass: 
+          description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
+          title: Overpass API
+        planet: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
+          title: Planet OSM
       zoom: Skalowanje
-    start_rjs: 
-      add_marker: Karće marku přidać
-      change_marker: Poziciju marki změnić
-      click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
-      drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
-      export: Eksport
-      manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
+    title: Eksportować
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
+        title: Do zhromadźenstwa zastupić
+      title: Kak móžeš pomhać
+    other_concerns: 
+      explanation_html: Jeli maš wobmyslenja wo tym, kak so naše daty wužiwaja abo nastupajo wobsah, wopytaj našu <a href='/copyright'>stronu awtorstwa</a> za dalše zakonjowe informacije abo staj so z wotpowědnej <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>dźěłowej skupinu</a> do zwiska.
+      title: Druhe naležnosće
+    title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Wulkoměsta
         places: Městna
         towns: Města
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
     direction: 
       east: wuchod
       north: sewjer
@@ -416,7 +389,7 @@ hsb:
       west: zapad
     distance: 
       one: něhdźe 1 km
-      other: něhdźe {{count}} km
+      other: něhdźe %{count} km
       zero: mjenje hač 1 km
     results: 
       more_results: Dalše wuslědki
@@ -425,26 +398,48 @@ hsb:
       title: 
         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
-        osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Předměstowa hranica
+        level2: Statna hranica
+        level4: Krajna hranica
+        level5: Regionowa hranica
+        level6: Wokrjesowa hranica
+        level8: Měsćanska hranica
+        level9: Hranica měšćanskeho dźěla
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Sydłowy lift
+          drag_lift: Wlečny lift
+          station: Gondlowa stacija
+        aeroway: 
+          aerodrome: Lětanišćo
+          apron: Lětanske předpolo
+          gate: Wrota
+          helipad: Helikoptrowe přizemišćo
+          runway: Startowa a přizemjenska čara
+          taxiway: Lětadłowa jězdnja
+          terminal: Terminal
         amenity: 
+          WLAN: WLAN-přistup
           airport: Lětanišćo
           arts_centre: Kulturny centrum
+          artwork: Wuměłska twórba
           atm: Bankomat
           auditorium: Awditorij
           bank: Banka
           bar: Bara
+          bbq: Grilowanišćo
           bench: Ławka
           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
+          biergarten: Piwowa zahroda
           brothel: Bordel
           bureau_de_change: Měnjernja
           bus_station: Busowe dwórnišćo
@@ -453,6 +448,7 @@ hsb:
           car_sharing: Centrala za sobujěducych
           car_wash: Awtomyjernja
           casino: Kazino
+          charging_station: Napjelnjenska stacija
           cinema: Kino
           clinic: Klinika
           club: Klub
@@ -471,6 +467,7 @@ hsb:
           ferry_terminal: Přewozny přistaw
           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
           fire_station: Wohnjostraža
+          food_court: Food Court
           fountain: Studnja
           fuel: Tankownja
           grave_yard: Kěrchow
@@ -511,9 +508,13 @@ hsb:
           shelter: Podstup
           shop: Wobchod
           shopping: Nakup
+          shower: Duša
+          social_centre: Socialne srjedźišćo
           social_club: Towarstwo
+          social_facility: Socialne zarjadnišćo
           studio: Studijo
           supermarket: Superwiki
+          swimming_pool: Płuwanišćo
           taxi: Taksijowe zastanišćo
           telephone: Zjawny telefon
           theatre: Dźiwadło
@@ -524,42 +525,24 @@ hsb:
           veterinary: Zwěrjacy lěkar
           village_hall: Gmejnski centrum
           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
-          wifi: WLAN-přistup
+          wifi: WiFi-přistup
           youth_centre: Centrum za młodostnych
         boundary: 
           administrative: Zarjadniska hranica
+          census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
+          national_park: Narodny park
+          protected_area: Škitane pasmo
+        bridge: 
+          aqueduct: Akwedukt
+          suspension: Wisaty móst
+          swing: Wobwjertny móst
+          viaduct: Wiadukt
+          "yes": Móst
         building: 
-          apartments: Bydlenski blok
-          block: Bydlenski blok
-          bunker: Bunker
-          chapel: Kapałka
-          church: Cyrkej
-          city_hall: Radnica
-          commercial: Wobchodniske twarjenje
-          dormitory: Studentski internat
-          entrance: Twarjenjowy zachod
-          faculty: Fakultowe twarjenje
-          farm: Hospodarske twarjenje
-          flats: Bydlenja
-          garage: Garaža
-          hall: Hala
-          hospital: Chorownja
-          hotel: Hotel
-          house: Dom
-          industrial: Industrijowe twarjenje
-          office: Běrowowe twarjenje
-          public: Zjawne twarjenje
-          residential: Bydlenske twarjenje
-          retail: Priwatne twarjenje
-          school: Šulske twarjenje
-          shop: Wobchod
-          stadium: Stadion
-          store: Wobchod
-          terrace: Terasa
-          tower: Wěža
-          train_station: Dwórnišćo
-          university: Uniwersitne twarjenje
           "yes": Twarjenje
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
+          phone: Nuzowy telefon
         highway: 
           bridleway: Jěchanski puć
           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
@@ -567,12 +550,11 @@ hsb:
           byway: Pódlanski puć
           construction: Dróha so twari
           cycleway: Kolesowarska šćežka
-          distance_marker: Kilometernik
           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
           footway: Pućik
           ford: Bród
-          gate: Wrota
           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
+          milestone: Kilometrowy kamjeń
           minor: Pódlanska hasa
           motorway: Awtodróha
           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
@@ -582,16 +564,21 @@ hsb:
           platform: Platforma
           primary: Dróha prěnjeho rjada
           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
+          proposed: Planowana dróha
           raceway: Pista
           residential: Bydlenska hasa
+          rest_area: Wotpočnišćo
           road: Dróha
           secondary: Dróha druheho rjada
           secondary_link: Dróha druheho rjada
           service: Dróha za přidróžnych
           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
+          speed_camera: Błyskadło
           steps: Schodźenki
           stile: Płótne stupadło
+          street_lamp: Nadróžna latarnja
           tertiary: Dróha třećeho rjada
+          tertiary_link: Dróha třećeho rjada
           track: Pólny puć
           trail: Šćežka
           trunk: Dalokodróha
@@ -605,6 +592,8 @@ hsb:
           building: Twarjenje
           castle: Hród
           church: Cyrkej
+          citywalls: Měšćanske murje
+          fort: Fort
           house: Dom
           icon: Ikona
           manor: Knježi dwór
@@ -613,6 +602,7 @@ hsb:
           monument: Pomnik
           museum: Muzej
           ruins: Rozpadanki
+          tomb: Row
           tower: Wěža
           wayside_cross: Pućny křiž
           wayside_shrine: Stołp
@@ -629,6 +619,7 @@ hsb:
           farmland: Pola
           farmyard: Statok
           forest: Wužitny lěs
+          garages: Awtowa porjedźernja
           grass: Trawa
           greenfield: Njewobtwarjena zemja
           industrial: Industrijowa kónčina
@@ -636,25 +627,28 @@ hsb:
           meadow: Łuka
           military: Wojerska kónčina
           mine: Podkopki
-          mountain: Hora
           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
+          orchard: Sadowa zahroda
           park: Park
           piste: Pista
-          plaza: Naměsto
           quarry: Skała
           railway: Železnica
           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
           reservoir: Zběranski basenk
+          reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
           residential: Bydlenski wobwod
           retail: Wobchody
+          road: Dróhowe pasmo
           village_green: Nawjes
           vineyard: Winicy
           wetland: Łučina
           wood: Lěs
         leisure: 
           beach_resort: Mórske kupjele
+          bird_hide: Ptači schow
           common: Gmejnski kraj
           fishing: Rybnišćo
+          fitness_station: Fitnesowy center
           garden: Zahroda
           golf_course: Golfownišćo
           ice_rink: Smykanišćo
@@ -665,12 +659,19 @@ hsb:
           pitch: Sportnišćo
           playground: Hrajkanišćo
           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
+          sauna: Sawna
           slipway: Helling
           sports_centre: Sportowy centrum
           stadium: Stadion
           swimming_pool: Swimmingpool
           track: Běhanišćo
           water_park: Wodowy park
+        military: 
+          airfield: Wojerske lětanišćo
+          barracks: Kaserna
+          bunker: Bunker
+        mountain_pass: 
+          "yes": Hórski přesmyk
         natural: 
           bay: Zaliw
           beach: Přibrjóh
@@ -678,11 +679,12 @@ hsb:
           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
           channel: Kanal
           cliff: Wuskała
-          coastline: Pobrjóžna linija
           crater: Krater
+          dune: Nawěw
           feature: Funkcija
           fell: Fjeld
           fjord: Fjord
+          forest: Lěs
           geyser: Geiser
           glacier: Lodowc
           heath: Hola
@@ -702,14 +704,28 @@ hsb:
           scrub: Kerki
           shoal: Niłčina, pěsčišćo
           spring: Žórło
+          stone: Kamjeń
           strait: Mórska wužina
           tree: Štom
           valley: Doł
           volcano: Wulkan
-          water: Wodźizny
+          water: wodźizna
           wetland: Łučina
           wetlands: Łučiny
           wood: Lěs
+        office: 
+          accountant: Knihiwjedniski běrow
+          architect: Architektny běrow
+          company: Zawod
+          employment_agency: Dźěłowy zarjad
+          estate_agent: Makler ležownosćow
+          government: Zarjad
+          insurance: Zawěsćenski běrow
+          lawyer: Běrow prawiznika
+          ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
+          telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
+          travel_agent: Pućowanski běrow
+          "yes": Běrow
         place: 
           airport: Lětanišćo
           city: Wulkoměsto
@@ -721,9 +737,11 @@ hsb:
           houses: Domy
           island: Kupa
           islet: Kupka
+          isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
           locality: Sydlišćo
           moor: Bahno
           municipality: Gmejna
+          neighbourhood: Bydlenski wobwod
           postcode: Postowe wodźenske čisło
           region: Region
           sea: Morjo
@@ -744,12 +762,15 @@ hsb:
           junction: Železniske křižnišćo
           level_crossing: Železniski přechod
           light_rail: Měšćanska železnica
+          miniature: Miniaturna železnica
           monorail: Jednokolijowa železnica
           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
           platform: Železniske nastupišćo
           preserved: Muzejowa železnica
+          proposed: Planowana železniska čara
           spur: Přizamkowe kolije
           station: Dwórnišćo
+          stop: Železniske zastanišćo
           subway: Metrowa stacija
           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
           switch: Wuhibka
@@ -758,16 +779,16 @@ hsb:
           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
         shop: 
           alcohol: Wobchod za spirituozy
-          apparel: Drastowy wobchod
+          antiques: Wobchod starožitnosćow
           art: Wuměłski wobchod
           bakery: Pjekarnja
           beauty: Kosmetikowy salon
           beverages: Napojowe wiki
           bicycle: Wobchod za kolesa
           books: Kniharnja
+          boutique: Butika
           butcher: Rěznik
           car: Awtosalon
-          car_dealer: Wikowar awtow
           car_parts: Awtowe narunanki
           car_repair: Awtowa porjedźernja
           carpet: Přestrjencowy wobchod
@@ -779,10 +800,10 @@ hsb:
           convenience: Miniwiki
           copyshop: Kopěrowanski wobchod
           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
+          deli: Delikatesowy wobchod
           department_store: Kupnica
           discount: Wobchod za tunje artikle
           doityourself: Paslerska potrjeba
-          drugstore: Drogerija
           dry_cleaning: Čisćernja
           electronics: Wobchod za elektroniku
           estate_agent: Makler z imobilijemi
@@ -816,17 +837,21 @@ hsb:
           organic: Biowobchod
           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
           pet: Coowobchod
+          pharmacy: Lěkarnja
           photo: Fotograf
           salon: Salon
+          second_hand: Nakupowanišćo
           shoes: Wobchod črijow
           shopping_centre: Nakupowanišćo
           sports: Sportowy wobchod
           stationery: Papjernistwo
           supermarket: Superwiki
+          tailor: Krawcownja
           toys: Wobchod za hrajki
           travel_agency: Pućowanski běrow
           video: Widejowobchod
           wine: Wobchod za spirituozy
+          "yes": Wobchod
         tourism: 
           alpine_hut: Hórska bawda
           artwork: Wuměłska twórba
@@ -848,7 +873,11 @@ hsb:
           valley: Doł
           viewpoint: Wuhladnišćo
           zoo: Coo
+        tunnel: 
+          culvert: Wotwódny kanal
+          "yes": Tunl
         waterway: 
+          artificial: Kumštna wodowa dróha
           boatyard: Łódźnica
           canal: Kanal
           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
@@ -864,85 +893,175 @@ hsb:
           rapids: Rěčne prohi
           river: Rěka
           riverbank: Rěčny brjóh
-          stream: Wulkorěka
+          stream: rěčka
           wadi: Wadi
           water_point: Wódne městno
           waterfall: Wodopad
           weir: Spušćadło
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
+    title: Wo pomoc prosyć
+    welcome: 
+      description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
+      title: Witaj k OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
   javascripts: 
+    close: Začinić
+    edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
+    key: 
+      title: Legenda
+      tooltip: Legenda
+      tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
     map: 
       base: 
         cycle_map: Kolesowa karta
-        noname: ŽaneMjeno
+        hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
+        mapquest: MapQuest Open
+        standard: Standard
+        transport_map: Wobchadna karta
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
+      layers: 
+        data: Kartowe daty
+        header: Kartowe runiny
+        notes: Pokazki
+        overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
+        title: Runiny
+      locate: 
+        popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
+        title: Aktualne městno pokazać
+      zoom: 
+        in: Powjetšić
+        out: Pomjeńšić
+    notes: 
+      new: 
+        add: Pokazku přidać
+        intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije abo informacije z kartow škitanych přez awtorske prawo abo lisćiny rjadowakow.)
+      show: 
+        anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
+        comment: Komentar
+        comment_and_resolve: Komentować a sčinić
+        hide: Schować
+        reactivate: Znowa aktiwizować
+        resolve: Sčinjeny
+    share: 
+      cancel: Přetorhnyć
+      center_marker: Kartu na marce centrować
+      custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
+      download: Sćahnyć
+      embed: HTML
+      format: "Format:"
+      image: Wobraz
+      image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
+      include_marker: Kartowu marku stajić
+      link: Wotkaz abo HTML
+      long_link: Wotkaz
+      paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
+      scale: "Měritko:"
+      short_link: Krótki wotkaz
+      short_url: Krótki URL
+      title: Dźělić
+      view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
+      createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
-      edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
-      history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
-      history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
-      history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
+      map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
   layouts: 
-    copyright: Awtorske prawo a licenca
-    donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
-    donate_link_text: Darjenje
+    about: Wo
+    community: Zhromadźenstwo
+    community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
+    community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
+    copyright: Awtorske prawo
+    data: Daty
+    donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
     edit: Wobdźěłać
+    edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
     export: Eksport
-    export_tooltip: Kartowe daty eksportować
+    export_data: Daty eksportować
+    foundation: Załožba
+    foundation_title: Załožba OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-ćěrje
     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
-    help_wiki: Pomoc &amp; wiki
-    help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
+    help: Pomoc
     history: Historija
-    home: domoj
-    home_tooltip: Domoj hić
-    inbox: póst ({{count}})
-    inbox_tooltip: 
-      few: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitane powěsće
-      one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
-      other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
-      two: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanej powěsći
-      zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
-    intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
-    intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi pokazać, wobdźěłać a wužiwać.
-    intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje. Druzy podpěraćeljo projekta su we {{partners}} nalistowani.
-    intro_3_partners: wiki
-    license: 
-      alt: CC by-sa 2.0
-      title: Daty OpenStreetMap licencuja so pod licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
-    log_in: přizjewić
+    home: K domjacemu stejnišću
+    intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
+    intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
+    learn_more: Dalše informacije
+    log_in: Přizjewić
     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap logo
-    logout: wotzjewić
-    logout_tooltip: Wotzjewić
+    logout: Wotzjewić
     make_a_donation: 
       text: Darić
       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
-    news_blog: Blog nowinkow
-    news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
+    more: Wjace
     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
-    shop: Předań
-    shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
-    sign_up: registrować
+    partners_bytemark: Bytemark Hosting
+    partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
+    partners_ic: Imperial College London
+    partners_partners: partnerow
+    partners_ucl: z UCL VR Centre
+    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
+    sign_up: Registrować
     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
     tag_line: Swobodna swětowa karta
     user_diaries: Dźeniki
     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
-    view: Karta
-    view_tooltip: Kartu pokazać
-    welcome_user: Witaj, {{user_link}}
-    welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: jendźelskim originalom
-      text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a {{english_original_link}}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
+      text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
       title: Wo tutym přełožku
-    legal_babble: "<h2>Awtorske prawo a licenca</h2>\n<p> \nOpenStreetMap je <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA). </p> <p> Móžeš naše karty a daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich přinošowarjow naspominaš. Jeli změniš naše karty abo daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.</p> <h3>Kak OpenStreetMap naspomnić</h3> <p> Jeli kartowe wobrazy z OpenStreetMap wužiwaš, žadamy sej, zo twoje naspomnjenje znajmjeńša &ldquo;&copy; OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA&rdquo; rěka. Jeli jenož kartowe daty wužiwaš, žadamy sej &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA&rdquo;. </p> <p> Hdźež je móžno, OpenStreetMap měł wotkaz do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měć. Jeli medij wužiwaš, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěło), namjetujemy, zo pokazuješ swojich čitarjow na www.openstreetmap.org (snano přez narunowanje &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; přez połnu adresu) a na www.creativecommons.org. </p> <h3>Dalše informacije</h3> <p> Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Huste prawniske prašenja</a>. </p> <p> Přinošowarjow OSM namołwjeja, zo ženje daty ze žórłow njepřidawaja, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez eksplicitneho dowolnosće awtorow. </p> <p> Hačrunjež OpenStreetMap je zjawne daty, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \n\nHlej na naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>. </p> <h3>Naši přinošowarjo</h3> <p> Naša licenca CC-BY-SA žada sej, zo &ldquo;daš prěnjotnemu awtorej dźak přiměrjeny medijej abo srědkej, kotryž wužiwaš&rdquo;. Jednotliwi kartěrowarjo OSM nježadaja sej přidatne dźakprajenje k &ldquo;OpenStreetMap contributors&rdquo;, ale hdyž so daty z narodneho kartěrowanskeho předewzaća abo z druheho wuznamneho žórła w OpenStreetMap zapřijimaja, je přiměrjene, jim přez direktne přewzaće jich dźakprajenja abo přez wotkazowanje na njo na tutej stronje dźak prajić. </p> <!-- Information for page editors The following lists only those organisations who require attribution as a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a general catalogue of imports, and must not be used except when attribution is required to comply with the licence of the imported data. Any additions here must be discussed with OSM sysadmins first. --> <ul id=\"contributors\"> <li><strong>Australska</strong>: Wobsahuje předměšćanske daty na zakładźe datow Australian Bureau of Statistics (Awstralska zarjad za statistiku).</li> <li><strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li> <li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene.</li> \n<li><strong>Pólska</strong>: Wobsahuje daty z <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske prawo přinošowarjow UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010.</li> </ul> <p> Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje pśewozmje. </p>"
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
+        title: Připokazanski přikład
+      contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
+      contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
+      contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
+      contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
+      contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
+      contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
+      contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
+      contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
+      credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
+      credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
+      credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
+      credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
+      infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
+      infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
+      infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
+      intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
+      intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
+      more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
+      more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
+      more_title_html: Dalše informacije
+      title_html: Awtorske prawo a licenca
     native: 
       mapping_link: kartěrowanje započeć
       native_link: hornjoserbskej wersiji
-      text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k {{native_link}} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a {{mapping_link}}.
+      text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
       title: Wo tutej stronje
   message: 
     delete: 
@@ -950,13 +1069,23 @@ hsb:
     inbox: 
       date: Datum
       from: Wot
+      messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
       my_inbox: Mój póst
-      no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nowe powěsće"
+        one: "%{count} nowa powěsć"
+        other: "%{count} nowych powěsćow"
+        two: "%{count} nowej powěsći"
+      no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
+      old_messages: 
+        few: "%{count} stare powěsće"
+        one: "%{count} stara powěsć"
+        other: "%{count} starych powěsćow"
+        two: "%{count} starej powěsći"
       outbox: pósłany
       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
       subject: Temowe nadpismo
       title: Póstowy kašćik
-      you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
     mark: 
       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
@@ -971,67 +1100,94 @@ hsb:
       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
       message_sent: Powěsć wotpósłana
       send_button: Pósłać
-      send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
+      send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
       subject: Temowe nadpismo
       title: Powěsć pósłać
     no_such_message: 
       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
       heading: Powěsć njeeksistuje
       title: Powěsć njeeksistuje
-    no_such_user: 
-      body: Bohužel wužiwar z tym mjenom njeeksistuje.
-      heading: Wužiwar njeeksistuje
-      title: Wužiwar njeeksistuje
     outbox: 
       date: Datum
       inbox: póstowy kašćik
-      my_inbox: Mój {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
+      messages: 
+        few: Sy %{count} powěsće pósłał
+        one: Sy %{count} powěsć pósłał
+        other: Sy %{count} powěsćow pósłał
+        two: Sy %{count} powěsći pósłał
+      my_inbox: Mój %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
       outbox: pósłany
       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
       subject: Temowe nadpismo
       title: Pósłany
       to: Komu
-      you_have_sent_messages: Sy {{count}} pósłanych powěsćow
     read: 
-      back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
-      back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
+      back: Wróćo
       date: Datum
       from: Wot
-      reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
-      reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
       reply_button: Wotmołwić
       subject: Temowe nadpismo
       title: Powěsć čitać
       to: Komu
       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
-      wrong_user: Sy jako `{{user}}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
+      wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
     reply: 
-      wrong_user: Sy jako `{{user}}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
+      wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Zničić
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
+      closed_at_html: Před %{when} rozrisany
+      commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
+      commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
+      opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
+      opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
+      reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
+      reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
+    entry: 
+      comment: Komentar
+      full: Dospołna pokazka
+    mine: 
+      ago_html: před %{when}
+      created_at: "Wutworjeny:"
+      creator: Tworićel
+      description: Wopisanje
+      heading: Pokazki wužiwarja %{user}
+      id: ID
+      last_changed: Posledni raz změnjeny
+      subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+      title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+    rss: 
+      closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
+      commented: nowy komentar (blisko %{place})
+      description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
+      description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
+      opened: nowa pokazka (blisko %{place})
+      reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
+      title: Pokazki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
-      header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
-      hi: Witaj {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
+      footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
+      header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
+      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
-      hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
+      hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
     friend_notification: 
-      befriend_them: Móžeš jich na {{befriendurl}} jako přećelow přidać.
-      had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
-      see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na {{userurl}} widźeć.
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
+      befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
+      had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
+      see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: a žane atributy.
       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
@@ -1042,7 +1198,7 @@ hsb:
         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
       greeting: Witaj,
       success: 
-        loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
+        loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
       with_description: z wopisanjom
       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
@@ -1055,54 +1211,58 @@ hsb:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
-      hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
+      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
     message_notification: 
-      footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
-      footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
-      header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
-      hi: Witaj {{to_user}},
+      footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
+      header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonymny wužiwar
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
+        your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
+      details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
+      greeting: Witaj,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
-    signup_confirm_html: 
-      click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
-      current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
-      get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a>, wobstaraj sej najnowše powěsće přez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> abo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, abo přečitaj <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a> załožerja OpenStreetMap Steve Coast za historiju projekta, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
+      confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
+      created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
       greeting: Witaj!
-      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
-      introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
-      more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
-      more_videos_here: dalše wideja tu
-      user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: zawodne widejo wo OpenStreetMap
-      wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      blog_and_twitter: "Wobstaraj sej najnowše powěsće přez blog OpenStreetMap abo Twitter:"
-      click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
-      click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
-      current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
-      current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
-      greeting: Witaj!
-      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
-      introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
-      more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org je blog załožerja OpenStreetMap Steve Coast a ma tež podkasty:"
-      the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
-      user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
-      user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
-      wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
+      subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
+      welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
-      allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
+      allow_to: "Dowól nałoženju:"
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
-      request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
+      request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
+      title: Přistup na twoje konto awtorizować
+    oauthorize_failure: 
+      denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
+      invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
+      title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
+    oauthorize_success: 
+      allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
+      title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
+      verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
     revoke: 
-      flash: Sy token za {{application}} anulował.
+      flash: Sy token za %{application} anulował.
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
@@ -1117,6 +1277,7 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       callback_url: URL wróćowołanja
       name: Mjeno
@@ -1130,7 +1291,7 @@ hsb:
       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
       my_apps: Moje klientowe aplikacije
       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
-      no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
+      no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
       register_new: Twoju aplikaciju registrować
       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
       revoke: Anulować!
@@ -1139,7 +1300,7 @@ hsb:
       submit: Registrować
       title: Nowu aplikaciju registrować
     not_found: 
-      sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
+      sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
     show: 
       access_url: "URL za přistupny token:"
       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
@@ -1147,38 +1308,73 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       authorize_url: "URL awtorizować:"
+      confirm: Sy sej wěsty?
+      delete: Klient zhašeć
       edit: Podrobnosće wobdźěłać
       key: "Kluč přetrjebowarja:"
-      requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
+      requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
-      support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
-      title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
+      support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
+      title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
       url: URL za naprašowanski token
     update: 
       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
+  redaction: 
+    create: 
+      flash: Redakcija je so wutworiła.
+    destroy: 
+      error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
+      flash: Redakcija je so zhašała.
+      not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
+    edit: 
+      description: Wopisanje
+      heading: Redakciju wobdźěłać
+      submit: Redakciju składować
+      title: Redakciju wobdźěłać
+    index: 
+      empty: Žane redakcije njejsu.
+      heading: Lisćina redakcijow
+      title: Lisćina redakcijow
+    new: 
+      description: Wopisanje
+      heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
+      submit: Redakciju wutworić
+      title: Nowa redakcija so wutworja
+    show: 
+      confirm: Sy sej wěsty?
+      description: "Wopisanje:"
+      destroy: Tutu redakciju wotstronić
+      edit: Tutu redakciju wobdźěłać
+      heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
+      title: Redakcija so pokazuje
+      user: "Tworićel:"
+    update: 
+      flash: Změny składowane.
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
+      id_not_configured: iD njeje so konfigurował
+      no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
-      not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej {{user_page}} jako zjawne markěrować.
+      not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
+      potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
       user_page_link: wužiwarskej stronje
     index: 
+      createnote: Pokazku přidać
       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
-      js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
-        notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
-        project_name: Projekt OpenStreetMap
+        copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
       permalink: Trajny wotkaz
+      remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
       shortlink: Krótki wotkaz
     key: 
-      map_key: Legenda
-      map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
       table: 
         entry: 
           admin: Zarjadniska hranica
@@ -1245,10 +1441,25 @@ hsb:
           unclassified: Njeklasifikowana dróha
           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
           wood: Lěs
-        heading: Legenda za z{{zoom_level}}
+    markdown_help: 
+      alt: Alternatiwny tekst
+      first: Prěni element
+      heading: Nadpis
+      headings: Nadpisy
+      image: Wobraz
+      link: Wotkaz
+      ordered: Čisłowana lisćina
+      second: Druhi element
+      subheading: Podnapis
+      text: Tekst
+      title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
+      unordered: Naličenje
+      url: URL
+    richtext_area: 
+      edit: Wobdźěłać
+      preview: Přehlad
     search: 
       search: Pytać
-      search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
       submit_text: Dźi
       where_am_i: Hdźe sym?
       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
@@ -1257,19 +1468,26 @@ hsb:
       search_results: Pytanske wuslědki
   time: 
     formats: 
-      friendly: "%e %B %Y %H:%M"
+      friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
+    description: 
+      description_with_count: 
+        few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
+        other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
+      description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
     edit: 
       description: "Wopisanje:"
       download: sćahnyć
       edit: wobdźěłać
       filename: "Datajowe mjeno:"
-      heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
+      heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
       map: karta
       owner: "Wobsedźer:"
       points: "Dypki:"
@@ -1277,30 +1495,30 @@ hsb:
       start_coord: "Startowa koordinata:"
       tags: "Atributy:"
       tags_help: přez komu dźěleny
-      title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
+      title: Ćěr %{name} wobdźěłać
       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
       visibility: "Widźomnosć:"
       visibility_help: što to woznamjenja?
+    georss: 
+      title: OpenStreetMap GPS-slědy
     list: 
+      description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
+      empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
-      public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
-      tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
+      public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
+      tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
     make_public: 
       made_public: Čara wozjewjena
-    no_such_user: 
-      body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
-      heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
-      title: Wužiwar njeeksistuje
     offline: 
       heading: Składowanje offline GPX
       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
     offline_warning: 
       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
     trace: 
-      ago: před {{time_in_words_ago}}
+      ago: před %{time_in_words_ago}
       by: wot
-      count_points: "{{count}} dypkow"
+      count_points: "%{count} dypkow"
       edit: wobdźěłać
       edit_map: Kartu wobdźěłać
       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
@@ -1314,26 +1532,27 @@ hsb:
       trackable: SĆĚHUJOMNY
       view_map: Kartu pokazać
     trace_form: 
-      description: Wopisanje
+      description: "Wopisanje:"
       help: Pomoc
-      tags: Atributy
+      tags: "Atributy:"
       tags_help: přez komu dźěleny
       upload_button: Nahrać
-      upload_gpx: GPX-dataju nahrać
-      visibility: Widźomnosć
+      upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
+      visibility: "Widźomnosć:"
       visibility_help: što to woznamjenja?
     trace_header: 
       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
-      traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
+      traces_waiting: 
+        one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
+        other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
       upload_trace: Ćěr nahrać
-      your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
     trace_optionals: 
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
-      next: Přichodny &raquo;
-      previous: "&laquo; Předchadny"
-      showing_page: Pokazuje so strona {{page}}
+      newer: Nowše ćěrje
+      older: Starše ćěrje
+      showing_page: Strona %{page}
     view: 
       delete_track: Tutu čaru zničić
       description: "Wopisanje:"
@@ -1341,7 +1560,7 @@ hsb:
       edit: wobdźěłać
       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
       filename: "Datajowe mjeno:"
-      heading: Ćěr {{name}} pokazać
+      heading: Ćěr %{name} pokazać
       map: karta
       none: Žadyn
       owner: "Wobsedźer:"
@@ -1349,7 +1568,7 @@ hsb:
       points: "Dypki:"
       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
       tags: "Atributy:"
-      title: Ćěr {{name}} pokazać
+      title: Ćěr %{name} pokazać
       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
       uploaded: "Nahraty dnja:"
       visibility: "Widźomnosć:"
@@ -1360,11 +1579,22 @@ hsb:
       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
   user: 
     account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
+        agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
+        heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
+        link text: što to je?
+        not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
+        review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
+      gravatar: 
+        gravatar: Gravatar wužiwać
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
+        link text: Što to je?
       home location: "Domjace stejnišćo:"
       image: "Wobraz:"
       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
@@ -1376,6 +1606,11 @@ hsb:
       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
       new image: Wobraz přidać
       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: Što to je?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Preferowany editor:"
       preferred languages: "Preferowane rěče:"
       profile description: "Profilowe wopisanje:"
       public editing: 
@@ -1394,17 +1629,23 @@ hsb:
       title: Konto wobdźěłać
       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
     confirm: 
+      already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
       button: Wobkrućić
-      failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
-      heading: Wužiwarske konto wobkrućić
+      heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
+      introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
+      introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
-      success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
+      reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
+      unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
     confirm_email: 
       button: Wobkrućić
       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
+    confirm_resend: 
+      failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
+      success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
     filter: 
       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
     go_public: 
@@ -1415,25 +1656,49 @@ hsb:
       heading: Wužiwarjo
       hide: Wubranych wužiwarjow schować
       showing: 
-        one: Pokazuje so strona {{page}} ({{page}} z {{page}})
-        other: Pokazuje so strona {{page}} ({{page}}-{{page}} z {{page}})
-      summary: "{{name}} wot {{ip_address}} dnja {{date}} wutworjeny"
-      summary_no_ip: "{{name}} dnja {{date}} wutworjeny"
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
+      summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
+      summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
       title: Wužiwarjo
     login: 
-      account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
-      account suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z {{webmaster}} do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
+      account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
+      account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
-      create_account: załož konto
+      create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
       heading: Přizjewjenje
       login_button: Přizjewjenje
       lost password link: Swoje hesło zabył?
+      new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
+      no account: Nimaš žane konto?
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
+      openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
+      openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Z OpenID z AOL přizjewić
+          title: Z AOL přizjewić
+        google: 
+          alt: Z OpenID z Google přizjewić
+          title: Přizjewjenje z Google
+        openid: 
+          alt: Z OpenID-URL přizjewić
+          title: Přizjewjenje z OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
+          title: Z Wordpress přizjewić
+        yahoo: 
+          alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
+          title: Z Yahoo přizjewić
       password: "Hesło:"
-      please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
+      register now: Nětko registrować
       remember: "Spomjatkować sej:"
       title: Přizjewjenje
-      webmaster: webmišter
+      to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
+      with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
+      with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
     logout: 
       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
       logout_button: Wotzjewić
@@ -1447,48 +1712,58 @@ hsb:
       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
       title: Hesło zabyte
     make_friend: 
-      already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
-      failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
-      success: "{{name}} je nětko twój přećel."
+      already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
+      button: Jako přećela přidać
+      failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
+      heading: "%{user} jako přećela přidać?"
+      success: "%{name} je nětko twój přećel!"
     new: 
+      about: 
+        header: Swobodny a wobdźěłujomny
+        html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
-      continue: Dale
+      continue: Registrować
       display name: "Wužiwarske mjeno:"
       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
       email address: "E-mejlowa adresa:"
-      fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
-      flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
-      heading: Wužiwarske konto załožić
       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
+      openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
       password: "Hesło:"
-      title: Konto załožić
+      terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
+      terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
+      title: Registrować
+      use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
     no_such_user: 
-      body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
-      heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
+      body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
+      heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
       title: Wužiwar njeeksistuje
     popup: 
       friend: Přećel
       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
       your location: Twoje městno
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
-      success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
+      button: Přećela wotstronić
+      heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
+      not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
+      success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
     reset_password: 
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
-      heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
+      heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
       password: "Hesło:"
       reset: Hesło wróćo stajić
       title: Hesło wróćo stajić
     set_home: 
       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
     suspended: 
-      body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z {{webmaster}} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
+      body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
       heading: Konto wupowědźene
       title: Konto wupowědźene
       webmaster: webmišter
@@ -1497,46 +1772,64 @@ hsb:
       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
       consider_pd_why: Što to je?
       decline: Wotpokazać
+      guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
       legale_names: 
         france: Francoska
         italy: Italska
         rest_of_world: Zbytk swěta
       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
-      press accept button: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikń na tłóčatko Přihłosować, zo by swoje konto załožił.
+      read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
+      title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
+      you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
     view: 
       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
-      add as friend: jako přećela přidać
-      ago: (před {{time_in_words_ago}})
-      block_history: Dóstane blokowanja pokazać
-      blocks by me: blokowanja wote mnje
-      blocks on me: blokowanja přećiwo mi
+      add as friend: Přećela přidać
+      ago: (před %{time_in_words_ago})
+      block_history: Dóstane blokowanja
+      blocks by me: Date blokowanja
+      blocks on me: Dostane blokowanja
+      comments: Komentary
       confirm: Wobkrućić
       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
       create_block: tutoho wužiwarja blokować
       created from: "Wutworjeny z:"
+      ct accepted: Před %{ago} akceptowany
+      ct declined: Wotpokazany
+      ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
+      ct undecided: Njerozsudźeny
       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
       description: Wopisanje
-      diary: dźenik
-      edits: změny
+      diary: Dźenik
+      edits: Změny
       email address: "E-mejlowa adresa:"
+      friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
+      friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
       hide_user: tutoho wužiwarja schować
-      if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
-      km away: "{{count}} km zdaleny"
-      m away: "{{count}} m zdaleny"
+      if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
+      km away: "%{count} km zdaleny"
+      latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
+      m away: "%{count} m zdaleny"
       mapper since: "Kartěrowar wot:"
-      moderator_history: Date blokowanja pokazać
-      my diary: mój dźenik
-      my edits: moje změny
-      my settings: moje nastajenja
-      my traces: moje ćěrje
+      moderator_history: Date blokowanja
+      my comments: Moje komentary
+      my diary: Mój dźenik
+      my edits: Moje změny
+      my messages: Moje powěsće
+      my notes: Moje pokazki
+      my profile: Mój profil
+      my settings: Moje nastajenja
+      my traces: Moje ćěrje
       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
+      nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
+      nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
+      notes: Pokazki
       oauth settings: OAUTH-nastajenja
-      remove as friend: jako přećela wotstronić
+      remove as friend: Přećela wotstronić
       role: 
         administrator: Tutón wužiwar je administrator
         grant: 
@@ -1546,43 +1839,42 @@ hsb:
         revoke: 
           administrator: Prawa administratora preč wzać
           moderator: Prawa moderatora preč wzać
-      send message: powěsć pósłać
+      send message: Powěsć pósłać
       settings_link_text: nastajenja
       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
       status: "Status:"
-      traces: Ä\87ěrje
+      traces: Ä\86ěrje
       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
       user location: Wužiwarske stejnišćo
       your friends: Twoji přećeljo
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "{{name}} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
-      heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot {{name}}
-      title: Blokowanja wudźělenych wot {{name}}
+      empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
+      heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
+      title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
     blocks_on: 
-      empty: "{{name}} hišće njeje so zablokował."
-      heading: Lisćina blokowanjow přećiwo {{name}}
-      title: Blokowanja přećiwo {{name}}
+      empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
+      heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
+      title: Blokowanja přećiwo %{name}
     create: 
-      flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej {{name}} je so wudźěliło.
+      flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
     edit: 
       back: Wšě blokowanja pokazać
-      heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo {{name}}
+      heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
-      reason: Přičina, čehoždla {{name}} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
+      reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
       show: Tute blokowanje pokazać
       submit: Blokowanje aktualizować
-      title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo {{name}}
+      title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
     filter: 
       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
-      not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
     helper: 
-      time_future: Kónči so {{time}}.
-      time_past: Je so před {{time}} skónčiło.
+      time_future: Kónči so %{time}.
+      time_past: Je so před %{time} skónčiło.
       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
     index: 
       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
@@ -1593,73 +1885,98 @@ hsb:
       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
     new: 
       back: Wšě blokowanja pokazać
-      heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo {{name}}
+      heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
-      reason: Přičina, čehoždla  {{name}} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
+      reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
       submit: Blokowanje wudźělić
-      title: Wudźěla so blokowanje přećiwo {{name}}
+      title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
     not_found: 
       back: Wróćo k indeksej
-      sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID {{id}} namakać.
+      sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
     partial: 
       confirm: Chceš woprawdźe?
       creator_name: Blokowar
       display_name: Zablokowany wužiwar
       edit: Wobdźěłać
+      next: Přichodny »
       not_revoked: (njezběhnjeny)
+      previous: « Předchadny
       reason: Přičina za blokowanje
       revoke: Zběhnyć!
       revoker_name: Zběhnjene wot
       show: Pokazać
+      showing_page: Strona %{page}
       status: Status
     period: 
-      few: "{{count}} hodźiny"
+      few: "%{count} hodźiny"
       one: 1 hodźina
-      other: "{{count}} hodźin"
-      two: "{{count}} hodźinje"
+      other: "%{count} hodźin"
+      two: "%{count} hodźinje"
     revoke: 
       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
-      heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo {{block_on}} wot {{block_by}}
-      past: Tute blokowanje je so před {{time}} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
+      heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
+      past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
       revoke: Zběhnyć!
-      time_future: Tute blokowanje skónči so {{time}}.
-      title: Zběhnje so blokowanje přećiwo {{block_on}}
+      time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
+      title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
     show: 
       back: Wšě blokowanja pokazać
       confirm: Chceš woprawdźe?
       edit: Wobdźěłać
-      heading: "{{block_on}} wot {{block_by}} zablokowany"
+      heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
       reason: "Přičina za blokowanje:"
       revoke: Blokowanje zběhnyć!
       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
       show: Pokazać
       status: Status
-      time_future: Kónči so {{time}}
-      time_past: Je so před {{time}} skónčiło.
-      title: "{{block_on}} wot {{block_by}} zablokowany"
+      time_future: Kónči so %{time}
+      time_past: Je so před %{time} skónčiło.
+      title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
     update: 
       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
       success: Blokowanje zaktualizowane.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu {{role}}.
-      doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu {{role}}.
-      not_a_role: Znamješkowy rjećazk "{{role}}" płaćiwa róla njeje.
+      already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
+      doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
+      not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
     grant: 
-      are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" dać?
+      are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
       confirm: Wobkrućić
-      fail: Njebě móžno wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
+      fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
       heading: Daće róle wobkrućić
       title: Daće róle wobkrućić
     revoke: 
-      are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" preč wzać?
+      are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
       confirm: Wobkrućić
-      fail: Njebě móžno rólu "{{role}} wužiwarjej "{{name}}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
+      fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
       heading: Zebranje róle wobkrućić
       title: Zebranje róle wobkrućić
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
+      paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
+      title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
+      node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
+      tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
+      title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
+      way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
+    introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
+      title: Maš hišće prašenja?
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
+    title: Witaj!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
+      on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
+      title: Štož na kartu słuša